Skolning Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare"

Transkript

1 Skolning 2006 Allmänt Västerås Segelflygklubb erbjuder utbildning till segelflygcertifikat. Utbildningsplanen innefattar 57 övningar och minst 50 starter. Ofta behövs det några fler starter, som repetition eller för att befästa färdigheterna ordentligt. Priset är differentierat så att studerande (de som har CSN-kort) och juniorer (alla under 20 år) betalar ett lägre pris (se nedan). Att komma igång Vi erbjuder ett startpaket som ger dig möjlighet att bekanta dig med sporten utan att Du för den skull binder dig för hela flygutbildningen. Introduktionen omfattar den praktiska utbildningens fyra första starter, en flygdagbok där Du loggar Dina flygningar, och en elevdagbok där du tillsammans med läraren för protokoll om genomförda övningar. Läraren går igenom grunderna i segelflygning och Du hinner själv spaka en hel del under flygningens alla faser. Efter de fyra första starterna har Du fått den inblick som Du behöver för att veta om sporten passar dig. Även om Du beslutar dig för att hitta på något annat så har Du förhoppningsvis haft lite trevligt under tiden. Att komma vidare Om Du blir tänd på segelflygning, vilket vi givetvis hoppas, då är det bara att säga till och Du går vidare med Din utbildning. Nu behövs det lite administration från Din sida. Du behöver ha ett Elevtillstånd. Det tar några veckor att handlägga och under tiden flyger Du vidare, men innan vi kan släppa upp Dig ensam måste Du ha Ditt elevtillstånd i handen. Därför är det bra om Du samlar ihop alla papper och ansöker i god tid så att Din första ensamflygning inte försenas. Till ansökningsblanketten, som Du får av läraren eller skolchefen, måste du bifoga: ett personbevis som Du får på din lokala skattemyndighet en personutredning som Du skall be att få gjord hos polisen och en läkarundersökning som innefattar ett vilo-ekg. Läkarundersökningen måste Du göra hos en godkänd flygläkare. Vi har flygläkare i Västerås och adresser får Du av Din lärare. Bor Du på annan ort så kan vi hänvisa till en läkare där. När Du har samlat ihop alla pappren så skickar Du de själv till Luftfartsinspektionen som, förhoppningsvis om allt står rätt till, utfärdar Ditt elevbevis. 1

2 Skolperioder Teoriutbildning Vad kostar det? 2 Utbildningen till segelflygcertifikat är uppdelad i tre etapper: Etapp 1: Övningarna 1-24 Etapp 2: Övningarna Etapp 3: Övningarna Etapp 1 omfattar grundövningar och syftar till att Du skall lära Dig att manövrera flygplanet säkert från start till landning. Etappen avslutas med att Du gör tre flygningar där läraren stannar kvar på marken. Du är alltså ensam i segelflygplanet. Efter etapp 1 har Du erövrat C-diplom. Det är en gammal fin utmärkelse som har levt med segelflyget sedan dess barndom Under etapp 2 lär Du Dig att hänga kvar i luften, dvs. utnyttja uppvindar eller som vi säger termik. Det är en svår konst som Du kommer att behöva träna på och förfina under hela Din tid som segelflygare. Efter etapp 2 utfärdar skolchefen ett EK-bevis. Då kan Du flyga utan att läraren är närvarande. Du får då tillfälle att träna själv och bygga på Din erfarenhet. De avslutande 16 övningarna i etapp 3 är inriktade på sådant som Du behöver kunna för att få ett luftfartcertifikat och flyga helt på eget ansvar. I skolningen ingår också en teoretisk utbildning i olika ämnen, såsom meteorologi, aerodynamik, luftrumsbestämmelser, flygradiotelefoni, navigation och instrumentlära. Denna utbildning sker delvis ute på fältet i samband med skolningen, delvis i kurser på vintern. Vilken slutsumma utbildningen hamnar på beror på en hel del faktorer. Ju snabbare du gör din utbildning desto billigare blir det den som utbildar sig i långsam takt behöver ofta fler repetitioner. Exemplet i tabellen på nästa sida förutsätter att du hinner klart under en säsong, vilket är fullt möjligt om du börjar på våren och flyger någorlunda regelbundet. Om du behöver två säsonger på dig för utbildningen så måste du givetvis betala medlems- och förbundsavgifter igen för den andra säsongen, men det måste du ju i vilket fall som helst. Men framför allt måste du räkna med en hel del extra repetitioner för att komma igång igen efter vinteruppehållet. I startpaketet ingår passivt medlemskap i VSFK, flygdagbok, elevdagbok och de 4 första starterna i etapp 1. Även om Du inte skolar vidare så är Du alltså passiv medlem i föreningen året ut och får vår klubbtidning och blir kallad till våra möten. Om Du vill fortsätta efter startpaketet så måste Du vara aktiv medlem i föreningen. Du måste också anmälas till våra centrala förbund, och vi måste betala in avgifter för Dig. Du måste också skaffa dig kurslitteratur för praktisk och teoretisk utbildning och karta som du får i ett bokpaket. Från och med den 5: e flygningen betalar Du Dina flygningar precis som alla andra medlemmar i föreningen. Vad som tillkommer för skolningen är en fast läraravgift per start. Du kan köpa ett abonnemang så att du inte behöver betala flygplanshyran per timme(för seniorer lönsamt från ca.7 till 8 flygtimmar under säsongen). Abonnemanget är lite billigare för elever, annars är det samma flygpriser för skolning som för certifikatinnehavare. När du har fått certifikat kan du utnyttja ditt skolabonnemang säsongen ut för egen flygning.

3 Under de flesta flygningarna bogseras du upp till 600 m höjd, men vid en del övningar går det lite högre, upp till 900 m. Detta kan också variera, t. ex. p g a väderförhållanden. Bogseringen ingår inte i abonnemanget. I ideala fallet behöver du 50 starter, men de flesta behöver några starter extra exemplet utgår från 60 starter, men det kan behövas flera eller färre för en eller annan, så att det kan bli lite dyrare eller billigare. När du har bestämt dig att du ska fortsätta med utbildningen vill vi att du betalar in avgifterna för bokpaket, medlemskap, förbundsavgifter och själva flygningarna så snabbt som möjligt. Du bör alltid ligga lite före med dina inbetalningar till VSFK, så att du inte får ett stort minussaldo på ditt flygkonto. Bäst betalar du genom att sätta in pengarna på VSFKs postgirokonto ; det är smidigare för oss att hantera än om du ger kontanter till läraren. Ungefär det här betalar du till VSFK under utbildningen Studerande Senior Startpaket 1800: 1800: Innehåller passiv medlemskap i VSFK, flygdagbok, elevdagbok och de första 4 starterna Aktiv medlemskap i VSFK efter startpaketet 200: 800: (skillnad mellan passiv och aktiv medlem) Medlemsavgift i Segelflygförbundet 560: 560: (är du upp till 20 år under hela året är det bara 475 kr) Svenska Flygsportförbundet 45: 45: Avgift till självriskfond 100: 100: (Täcker försäkringssjälvrisken vid skador) Bokpaket 1300: 1300: Skolabonnemang 1250: 2500: (fast avgift för flygplanhyra under hela säsong) Läraravgifter: 60 flygningar 30 kr 1800: 1800: Bogseringar till 600 m: Ca. 45 flygningar 200 kr 9000: 9000: Bogseringar till 700 m: Ca. 5 flygningar 220 kr 1100: 1100: Bogseringar till 800 m: Ca. 5 flygningar 245 kr 1225: 1225: Bogseringar till 900 m: Ca. 5 flygningar 270 kr 1350: 1350: Examination i flygradiokursen 220: 220: så hamnar slutnotan någonstans i närheten av: : : Detta är vad du måste betala till VSFK. Det tillkommer några andra kostnader: Flygläkarundersökning Den måste du betala direkt till flygläkaren; det kan handla om en storleksordning på 1500 kr. Undersökningen har en viss giltighetstid, beroende på åldern och undersökningsresultatet. Är du högst 35 år och frisk är det i regel 5 år. Elevtillstånd/certifikatutfärdande Detta måste du betala direkt till luftfartsinspektionen. Vad det kostar beror på läkareundersökningens giltighetstid. I säsongen 2005 var kostnaden 835 kr (certifikatutfärdande) kr/år giltighetstid + 50 kr postförskottsavgift Fikabröd till flygledarna på Hässlötornet De gör oss en vänskapstjänst och genomför flygradioutbildningen åt oss gratis eller nästan gratis, för lite fikabröd ska de ha! 3

4 Motorseglarutbildning 4 Vi har möjlighet att utbilda elever till segelflygcertifikat med begränsningen att gälla enbart för motorsegelflygplan. Givetvis kan man senare utvidga sitt certifikat att gälla även ren segelflygning. I motorseglarutbildningen använder vi vår Grob G109B som är ett segelflygplan med en hjälpmotor. Om Du väljer den utbildningen så kommer all flygning att göras i G109B. Utbildningsplanen är snarlik den som gäller för ren segelflygning och omfattar ca. 30 timmars flygning. Debiteringen sker efter motorgångtid (ca. 350 till 400 kr/timme), och lärarkostnaden är 100: /flygtimme. Det finns ett abonnemang som endast gäller motorseglaren som är något billigare än skolabonnemanget för alla flygplan. Bogseringar faller förstås bort. Något startpaket finns inte för motorseglarutbildningen, utan det gäller normala avgifter från början. Medlemsavgifter, litteratur, abonnemang och avgifter till myndigheter är desamma som för segelflygaren. Utbildningen kostar något mindre än den vanliga segelflygutbildningen. En liknande kalkyl som den ovanstående slutar vid ungefär kr för studerande och kr för seniorer. Ultralätt- (UL-)utbildning Sedan september 2005 har vi hyrt in ett ultralättflygplan och börjar skolning med en extern lärare. Vi planerar att senare utbilda egna lärare och så genomföra utbildningen med egna resurser. Kontakta segelflygchefen René Hörnstedt för mer information om du är intresserad. Fortsatt flygning, allmän flygträning (AFT) När Du har erhållit ditt certifikat befäster Du dina kunskaper under allmän flygträning (AFT). Ditt abonnemang gäller året ut, Du betalar Dina bogseringar men Du behöver naturligtvis inte betala läraravgiften. Har Du planer på att erövra fler certifikat eller har Du motorcert? Medlemskapital För den som har motorflygcertifikat behövs inte mer än minimum 25 starter för att erhålla ett segelflygcertifikat. Du gör ett urval av övningarna enligt en särskild utbildningsplan. För den som vill erövra motorcertifikat så medger JAR-FCL (certifikatbestämmelserna) att den som innehar giltigt segelflygcertifikat får reducera flygtiden vid skolning till PPL (Private Pilot Licence). Innehav av S-certifikat kan således reducera kostnaden för ett senare PPL, det är inte särskilt mycket men något blir det. Det är alltså definitivt inte bortkastade pengar att börja sin flygarbana med en segelflygutbildning. Är Du flygintresserad ungdom så kan Du börja Din flygutbildning det år Du fyller 15 år, två år innan Du får börja motorflygutbildningen. De som är seniorer, segelflyger i klubben och har segelflygcertifikat skall bidra med kapital till. Storleken på insatsen är 7.000:- Medlemskapitalet är ett räntefritt lån till klubben och beloppet återfås då man går ur föreningen eller slutar att segelflyga. Medlemskapital tillkom under 1996 då vi påbörjade klubbhusbygget. Senast till säsongen efter den under vilken man erövrat sitt certifikat skall man lämna sin insats till klubben, om man är senior.

5 Kontaktpersoner Björn Johansson Skoladministratör Organisation av skolningen Mobil E-post Mika Saväng Skolchef Det praktiska runt skolningen Mobil E-post René Hörnstedt Segelflygchef Chef för den flygverksamheten Mobil E-post Hans Eriksson Ordförande Mobil E-post Till Klingenhäger Debitör Medlemsregister, fakturor, avgifter Mobil E-post 5

Drifthandbok. Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Drifthandbok. Segelflygarna Uppsala Flygklubb Drifthandbok Segelflygarna Uppsala Flygklubb Upplaga 7, 2013 INLEDNING Förord Denna drifthandbok är utgiven av styrelsen i Segelflygarna Uppsala Flygklubb. Målet är att klargöra flygklubbens lokala regler

Läs mer

Flygklubb. Styrelsen: Klubbmästare:

Flygklubb. Styrelsen: Klubbmästare: Flygplatsen 461 93 VÄSTRA TUNHEM 0520 803 76 www. flygklubben.nu Välkommen till Trollhättans Flygklubb Klubben bildades i mitten av 1980 talet men har anor som sträcker sig så långt tillbaka som till 1930

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Johannisberg 24-01-2007. Klubbstyrelsen. Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007

Johannisberg 24-01-2007. Klubbstyrelsen. Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007 Klubbstyrelsen Johannisberg 24-01-2007 Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007 Närvarande: Hans Eriksson, Stefan Oebius, René Hörnstedt, Leif Hansson, Per Jerfsten, Krister Kvist Icke närvarande:

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer