Flygklubb. Styrelsen: Klubbmästare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygklubb. Styrelsen: Klubbmästare:"

Transkript

1 Flygplatsen VÄSTRA TUNHEM www. flygklubben.nu Välkommen till Trollhättans Flygklubb Klubben bildades i mitten av 1980 talet men har anor som sträcker sig så långt tillbaka som till 1930 talet. Klubben har ca 60 medlemmar och flygplansparken består av en nyförvärvad Cessna 172 SP. Verksamheten bedrivs vid Fyrstads Flygplats där klubblokal och hangar finns. Styrelsen: Ordförande: Jesper Marklund V Ordförande: Lennart Svensson Motorflygchef: Martin Schmidmeir Klubbmästare: Leif Wennersten Kassör: Eiwy Isaksen Sekreterare: Magnus Eriksson Skolchef: Tommy Söderqvist Suppleant: Kalle Lockner

2 Pilotutbildning Hur bär jag mig åt för att börja flyga och erhålla ettt privatflygarcertifikat? Är du flygintresserad? Funderar du på att skaffa dig ettt privatflygarcertifikat? Att flyga innebär en underbar frihetskänsla, det kan nog alla flygare hålla med om. Att flyga innebär också ett stort ansvar, både för din omgivning och för dig själv. Vill du uppleva denna frihet under ansvar och ta flygcertifikat, så får du här lite information om vad du behöver göra för att komma igång. Elevtillstånd När du väl bestämt dig för att börja, kanske du tagit en provlektion eller följt med en god vän upp i det blå, så måste du skaffa ett elevtillstånd innan du påbörjar utbildningen. För att erhålla detta krävs följande saker: Ansökan på blankett till Luftfartsstyrelsen Personbevis, där medborgarskap och födelseort framgår, begär du från lokala skattemyndigheten Personutredning, beställer du hos polisen Medicinskt intyg. Fås efter godkänd läkarundersökning utförd av auktoriserad flygläkare Dessa handlingar skickas till Luftfartsstyrelsen av polismyndigheten respektive flygläkarna, samtidigt som du skickar in din ansökan och ditt personbevis till: Luftfartsstyrelsen Certifikatkontoret Norrköping Förutom ditt elevtillstånd, får du också ett "medicinskt intyg klass 2", som visar att du är medicinskt godkänd för att vara befälhavare på ett privatflygplan. Ett elevtillstånd gäller i två år. Medicinska intygets giltighetstid varierar med din ålder. Du måste ha ett elevtillstånd samt ett medicinskt intyg för att få påbörja den praktiska utbildningen, så vänta inte med din ansökan. Teoriutbildningen kan påbörjas innan du fått ditt elevtillstånd.

3 Teoriutbildning Efter anmälan, och medlemskap i flygklubben, är det teoriutbildning som gäller. De ämnen som ingår i PPL (Private Pilot Licence) kursen är Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarderr Luftfartyg generellt Prestanda och färdplanering Människans förutsättningar och begränsningar Navigation Flygoperativa procedurer Flygningens grundprinciper, aerodynamik Flygradiotelefoni Teoriutbildningen hålls i klubblokalen och omfattar ca 120 lärarledda timmar fördelade på 1 2 passs om 3 timmar per vecka. Om lektionerna skall läggas på vardagskvällar eller helger kan styras enligt önskemål från eleverna. Efter teoriutbildningen skriver man skolprov i samtliga ämnen, och först när man har godkänt resultat på dessa skriver man "de skarpaa proven" inför Luftfartsstyrelsen. Vi är Auktoriserad Provplats, vilket innebär att du skriver proven inför Luftfartsstyrelsen här på skolan i datamiljö. Resultatet får du reda på direkt. Praktiskk utbildning Under tiden som du förkovrar dig i all flygteori så är det bra att påbörja den praktiska delen av utbildningen. Att varva teori med praktik gör att man tillgodogör sig kunskaperna på ett bättre sätt. Den praktiska delen innebär sammantaget en hel del moment, allt för att göra dig till en säker och omdömesfull pilot. Flygtiden som du ska ha innan du får göra flygprov måste vara minst 45 timmar. Av dessa ska minst 10 timmar vara övervakad ensamflygning. Minimitiden för dubbelkommando är 25 timmar. Vidare måste du under din ensamflygtid ha minst 5 timmars distansflygning, varav minst en långdistansflygning på minst 150 nautiska mil (278 km). Flygprov När du sedan har skrivit teoriproven med godkänt resultat, och samlat ihop flygtiden som krävs, samt att skolchefen anser dig redo, är det dags för flygprov (skilltest) inför Luftfartsstyrelsens kontrollant. Denne håller innann provflygningen ett muntligt förhör för att kolla dina kunskaper när det gäller planering, flygregler, inhämtning av information, säkerhetskontroll på det flygplan ni ska använda vid provet etc.

4 Sedan utförs flygprovet, där du som sökande hela tiden agerar som befälhavare på flygplanet, allt medan kontrollanten kontrollerar dina färdigheter. Efter landning (ett antal landningar görs under provet) går kontrollanten igenom eventuella anmärkningar han har på flygningen, skriver ner dem på flygprovsblanketten och skickar in den till Luftfartsstyrelsen. När allt är godkänt och klart kan du efter några veckor lösa ut ditt flygcertifikat på posten. Kontrollanten har möjlighet att utfärda ett interimsbevis så att du kan flyga på egen hand direkt efter flygprovet och hålla dina kunskaper vid liv. Vad kostar det? Elevtillstånd Elevtillståndet utfärdas på 2 år. Då du löser ut ditt elevtillstånd betalar du en grundavgift på 260 kr plus den årliga avgiften på 540 kr. Totalt kr. Kostnaden för läkarundersökningen varierar men brukar ligga runt kr Teoriutbildning Utbildningsmaterial till teoriutbildningen kan köpas på KSAB (www.ksab.net) på Bromma. Ett komplett PPL paket inkl. kartor kostar ca kr. För den lärarledda utbildningen som omfattar ca 120 timmar lektionstid samt skolprov betalar du kr! Praktisk flygutbildning En flyglektion räknat i blocktid (flygtid inkl. taxning på marken) kostar kr. Genomgång före och efter flygning ingår. Teoriexamen Proven inför Luftfartsstyrelsen kostar kr, och ev. omprov 200 kr. Skolan tar en avgift på 100 kr per prov/omprov. Praktisk examen För det praktiska flygprovet inför Luftfartsstyrelsens kontrollant betalar du kr, och för ev. delomprov kr. Certifikatet utfärdas på 1 5 år, du väljer tid. Kostnaden för detta är 540 kr per år plus grundavgift 600 kr. Kvarstående giltighetstid på elevtillståndet tillgodoräknas. Krav på flygerfarenhet Då du erhållit ditt efterlängtade certifikat skall du naturligtvis flyga för att upprätthålla din flygtrim. Enligt JAR FCL1 som innehåller regler för PPL certifikat samt klass och typbehörigheter, skall man för att hålla sin klassbehörighet: Inom den 12 månadersperiod som föregår behörighetens sista giltighetsdag (behörigheten ställs ut på 24 månader) genomfört 12 timmars flygtid på klassen, inbegripet 6 timmars flygtid som befälhavare samt 12 starter och landningar, och genomfört en skolflygning på minst en timma med flyglärare.

5 Medlemskap Hur blir man medlem i Trollhättans Flygklubb? Ansökan om medlemskap kan göras till styrelsemedlem. Årsavgift för PPL elev är 840 kr. Årsavgiften för ordinarie medlem är 840 kr plus medlemskap i KSAK (Kungliga Svenska Aero Klubben) 360 kr och städavgift 600 kr, som fås tillbaka om man deltar vid samtliga tre städdagar. För stödmedlem är årsavgiften 200 kr. När får man flyga klubbens flygplan och vad kostar det? Om du inte flugit Cessna tidigare krävs en Familjariseringsflygning med lärare. Det krävs även att Tekniskt prov är utfört och att årsavgiften är inbetald. Självklart skall Certifikat, Medicinskt intyg och klassen Single Engine Piston vara giltiga. Flygpriset på vår Cessna 172 SP är kr/tim. Vi bokar flygplanen på MyWebLog.se Klubbaktiviteter Samordnade klubbresor ordnas mer och mindre organiserat. Intresselista finns anslagen i klubbhuset.den som har något på gång ringer de som finns på listan och den som kan och vill åker med. Ofta flyger man en sträcka var och delar på så sätt kostnaden. Vi besöker gärna de större flygträffar som anordnas runt om i Sverige t.ex. Barkarby i juni, Islandning på Siljan utanför Rättvik i feb mars, Wheels & Wings i Varberg och Kräftstjärtsvängen i Siljansnäs i aug med övernattning. Dessutom brukar vi flyga till Vägsjöfors en gång under vintern och landa på en sjöis intill ett gästgiveri för att inta lunch under tiden som flygsnacket fortgår. En löpande jourlista tillämpas för underhållet av klubbhuset. Varje medlem får sig tilldelat en söndag där man utför städning av klubblokalen samt tar hand om ev. flygande gäster. Här finns utrymme för fantasi och ibland kan det serveras våfflor eller något annat gott på söndagarna. Vidare har vi en vår och en höststäddag då vi gemensamt tvättar och vaxar flygplanen, städar och röjer i hangar och klubbhus samt snyggar till utvändigt på gräs och grusytor på vårt område. Årsmöte brukar hållas i mars och allmänt möte kan sammankallas när något hänt eller väntas hända som berör samtliga medlemmar, eller om något beslut skall tas som styrelsen bedömer kräver en omröstning. Det tas också initiativ till förbättrande åtgärder på såväl klubbhus som hangar och flygplan. Det är dock inte tillåtet att på egen hand göra några förändringar på flygplanen, utan detta måste ske av tekniskt ansvarig mekaniker. Att Flyga är att Leva Välkommen Priser i detta häfte gäller sept och kan ev. komma att ändras. Copyright TFK 2008

6 Auktoriserade Flygläkare Västra Götalands län: Läkare Adress Kontaktuppg. Kategori BENGTSSON GÖRAN GULLMARSBERGS SÄTERI UDDEVALLA HOLMGREN MAGNUS CITYLÄKARNA TROLLHÄTTAN KUNGSGATAN TROLLHÄTTAN KULLBERG PER HÖGSVÄGEN ÖRBY AKRE TOR KUNGSSTENS VÅRDCENTRAL KNIPPLAGATAN GÖTEBORG CEDERQUIST THOMAS RYTTARSTIGEN HOVÅS CEDGÅRD GUNNAR NYA STADENS TORG 10 MOTT ADR FABRIKSG LIDKÖPING EHRENSTRÖM LENA FEELGOOD FHV BYFOGDEGATAN GÖTEBORG FOGDESTAM INGEMAR DR LINDHS GATA GÖTEBORG JULIUSSON RIGMOR BERGKANTSVÄGEN HISINGS BACKA LINDBLOM LUCKY BOX ONSALA LINDBLOM LUCKY SÖDRA FJÄRSKOGSGATAN ONSALA NORDAHL RUNE LÄKARHUSET + 7 LILLA BADHUSGATAN GÖTEBORG NORDENFELT LIFVERGREN JENNY SÅTENÄS FLYGFLOTTILJ FÖRSVARSHÄLSAN SÅTENÄS NYLÖF ULF OLÉN LARS WENNERHOLM PER STOREBERG TUN HÖGETOMT, STENUM SKARA PLIKTVERKET, MEDICINAVDELNINGEN GÖTAÄLVGATAN VÄSTRA FRÖLUNDA Tel: Flygläkare Klass 2 Fax: Tel: Flygläkare Klass 2 Tel: Flygläkare Klass 2 Tel: Tel: Tel: Fax: Tel: Fax: Tel: Fax: Tel: Fax: Tel: Tel: Fax: Tel: Fax: Tel: Fax: Tel: Tel: Tel: Fax: och öron

7 Ansökan om ELEVTILLSTÅND Utfärdande Förnyelse Förlängning Segelflygare S Ballongförare FB Förare Ultralätt UL AFIS Privatflygare PPL Trafikflygare CPL Flygmaskinist F/EL Efternamn Personnummer Samtliga förnamn (tilltalsnamnet understruket) Utdelningsadress Postnummer och adressort Telefon bostaden (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer) E-postadress Ort och datum Sökandens underskrift Fylls i av målsman om sökanden är omyndig Ort och datum Målsmans underskrift Fylls i endast av utländsk medborgare Medborgarskap Födelseort och land Datum för bosättning i Sverige Nedanstående handlingar bifogas/skickas separat Personbevis* Utdrag ur belastningsregistret, beställt hos polismyndighet Läkarprotokoll, skickas av flygläkare * Personbevis måste innehålla uppgift om medborgarskap och födelseort. Enligt luftfartsförordningen ska Luftfartsstyrelsen föra certifikatregister. Dina personuppgifter på denna blankett kommer att registreras i detta register. Efter begäran har Du rätt att en gång per kalenderår få ett utdrag med de uppgifter som rör Dig. Myndighetens anteckningar L Beslutsdatum Beslut Sign Exp.-datum Avgift Skickas till: Luftfartsstyrelsen, Certifikat, Norrköping. Internet:

Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 3 år 2007 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. 2 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare.

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Vägledning till er som skall ta körkort

Vägledning till er som skall ta körkort Välkommen på körkortsutbildning med Fatboy s i en lugn och hemtrevlig miljö! Vägledning till er som skall ta körkort Malmöhus Trafikskola I mitten på 1900-talet slog Malmöhus trafikskola upp portarna för

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FLYGTENDENSER 02/2014

FLYGTENDENSER 02/2014 FLYGTENDENSER S TAT I S T I K, A N A LY S O C H I N F O R M AT I O N F R Å N T R A N S P O RT S T Y R E L S E N 02/2014 TEMA UTBILDNING Den civila luftfarten består av ett antal olika segment och genom

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Nummer 1 - Mars 2012. Årets YP-läger Flygplanen blir lättare Mörkerkikare inom FFK

Nummer 1 - Mars 2012. Årets YP-läger Flygplanen blir lättare Mörkerkikare inom FFK Nummer 1 - Mars 2012 Övningsverksamheten trotsar kylan Årets YP-läger Flygplanen blir lättare Mörkerkikare inom FFK I DETTA NUMMER FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 2 2002 Missa inte vårens tävlingar! - KM (sid 14) - Safari (sid 15) Slott, tranor och herresäten - årets klubbutflykter har rivstartat! Följ med! (Sid 7 & 10) Kallelse

Läs mer

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Välkommen som student hos Marina läroverket! Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar samt fristående

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Motvind även i Göteborg

Motvind även i Göteborg Motvind även i Göteborg Allmänflyget i Stockholm är på väg att utraderas fullständigt. I Göteborg har vi också våra problem, framförallt rörelsebegränsningen, men vi har i alla fall känt oss välkomna.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45 hjulduking Per Widing beskiver hur han gjorde hjulen till sin Air Camper Pietenpol. reparation Mats Skröder la sin RV6A på rygg och fick tillbringa tid i verkstaden. 20 år med -xmi Olle säljer sin Van

Läs mer

Idrott och studier i USA

Idrott och studier i USA Idrott och studier i USA Inledning...3 Idrottsstipendium...4 Andra typer av stipendium...4 Kostnader för skolorna...4 Andra sätt att finansiera studierna...4 Idrotter som det går att få stipendium inom...6

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Nummer 4 - November 2012. Storövning i Storuman. Långnavigering Utbildning i lågflyg Flygsäkerhet dimma

Nummer 4 - November 2012. Storövning i Storuman. Långnavigering Utbildning i lågflyg Flygsäkerhet dimma Nummer 4 - November 2012 Storövning i Storuman Långnavigering Utbildning i lågflyg Flygsäkerhet dimma I DETTA NUMMER FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners Ansvarig

Läs mer

Så går det till att adoptera

Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Inledning Före adoptionen Varje adoption ska vara till barnets bästa... 3 Vem får adoptera?... 3 Föräldrautbildning... 4 Medgivandeutredning...

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 3 2003 Flygning med ljusförstärkare på FFK-övning. Sid. 9-10. Glad ordförande på klubbutflykt i Bergen, vilken fick ett snöpligt slut. Sid. 6. Resultat från KM- Debutant-

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 5 2005 Saab Safir 60 år! (Sid. 6-7) Innehåll: 3 Ordförandens spalt 3 Flygchefen har ordet 4 Jourtjänsten 4 Sekreterarens spalt 6-7 Saab Safir 60 år 8-9 Referat från

Läs mer