Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning. 2. Inledning Vad betyder reklam? Reklamens påverkan. 3. Olika Medier - Dagspress Populärpress Fackpress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning. 2. Inledning Vad betyder reklam? Reklamens påverkan. 3. Olika Medier - Dagspress Populärpress Fackpress"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning 2. Inledning Vad betyder reklam? Reklamens påverkan 3. Olika Medier - Dagspress Populärpress Fackpress 4. Annonstidningar Internet 5. Utomhusreklam TV Reklam 6. Radioreklam Direktreklam 7. Marknadsföringslagen 8. Undersökningen - Enkät undersökningen del 1 9. Enkät undersökningen del Användning av olika medier 11. Surfande på Internet 12. Produkt köpande 13. Produkt köpande 14. Internet reklam 15. Reklam Avbrott 16. Slutsats 1

2 Inledning Ungdomar möts dagligen av massvis med reklam. Står de och väntar på bussen stirrar de på reklampelare. Liksom går de på stan möts de av reklampelare. Sätter de sig ved en dator och kopplar upp mot Internet stormas de av banners och pop-up fönster. Bläddrar de i senaste numret av veckoblaskorna eller i dagstidningarna stöter de på reklam på var varannan sida. Slår de på en kommersiell radiostation spelas de ca 8 minuter reklam per timme. Syftet med detta arbetet är att försöka ta reda på vilken sorts reklam som eleverna på Rönnowska skolan i Helsingborg påverkas mest av. Försöka att få svar på hur ofta de går och köper någonting de sett reklam för.. Vad betyder reklam? Reklam betyder att upprepa, att skrika ut ett meddelande gång på gång. Vid reklamens födelse gick det mest ut på att tala om att nu finns produkten och så här ser den ut. Nuförtiden är reklamen betydligt mera genomtänkt och vädjar till många sinnen och känslor. Alla möts dagligen av reklambudskap i allt ifrån annonser i morgontidningen, reklampelare på stan, tv reklam före ditt favoritprogram på tv eller banners på din favorit sida på Internet. Reklamens huvuduppgift är att påverka oss till att köpa en produkt. Reklamens påverkan (källa Barn och TV Reklam av Erling Bjuström) Det har många gånger pratats om reklamens påverkan. Liksom andra fall är förespråkare för och emot argumentet om reklamen påverkar oss eller inte. Men i många av fallen inom detta är förespråkarna att reklamen påverkar oss på något sätt. Det man är oense om är i vilken utsträckning det sker. De som är för att reklamen ska påverkas oss menar att det b.l.a utgör positiva ekonomiska effekter för företagen, medan de som är emot menar att det bidrar till att folk köper onödiga grejor. Om reklamen verkligen har påverkar oss har forskare aldrig riktigt kunnat enas om.. Oftast återges resultatet av en undersökning som en forskningsprocess. Där sägs det sällan hur forskarna har kommit fram till resultatet det vill säga vilket metoder de använt, hur de har definierat olika begrepp, vilka antagande de har utgått ifrån och så vidare. 2

3 Olika Medier! I min enkät undersökning som jag kommer till senare har jag bara tagit med Dagspress, populärpress, Internet, TV och radio eftersom jag anser att det är de medierna som ungdomar främst kommer i kontakt med. Man pratar idag mest om nio olika medier, De flesta klassiska men med ett par uppstickare. Dagspress Populärpress Fackpress Annonstidningar Internet Utomhusreklam TV Radio Direktreklam Här följer en kort beskrivning av alla med deras för och nackdelar. Dagspress Att annonsera i en morgontidning eller kvällstidning gör att man når ut till en stor mängd läsare. En annons i Aftonbladet når t.ex. ut till cirka tusen läsare i hela Sverige. I Sverige finns det runt 170 dagstidningar. Sveriges fem största dags- och kvällstidningar är Aftonbladet Expressen Kvällsposten/GT Dagens Nyheter Helsingborgsdagblad Populärpress Populärpress är veckotidningar, specialtidningar och tidskrifter. Annonsering i populärpress kan vara oerhört effektiv eftersom man når ut till en specifik målgrupp. Till skillnad från dagspress trycks populärpress på finare papper vilket exempelvis möjliggör avancerat fyrfärgstryck. Det finns runt ett fyrtiotal populärtidningar i landet och en genomsnittlig totalupplaga ligger på ca 3,7 miljoner exemplar/år Fackpress Fackpress är tidskrifter inom valda områden som t.ex. politik, kultur eller hobbyverksamhet. Att sätta in en annons i en facktidning är också mycket effektivt eftersom man även här når ut till en specifik målgrupp. Det finns i Sverige uppemot 350 facktidningar vilket även här ger en genomsnittsupplaga på ca 3,7 miljoner exemplar. 3

4 Annonstidningar Annonstidningar är oftast tunna tidningar med begränsat redaktionellt innehåll men med ofta desto fler annonser. Exempel på en stor annonstidning i Sverige är lila tidningen. De delas oftast ut gratis och jämförs oftast med direktreklam. Eftersom man bara når en avgränsad målgrupp i tidningen är det nästan alltid lokala företag som annonserar. Internet Internet är ett av de nyaste medierna, om inte det nyaste. Reklam via hemsidor blir också allt vanligare. Marknadsföringsmetoderna är desamma som i de traditionella medierna. Den enda skillnaden är att man på Internet kan publicera annonsen tillsammans med information som är exakt anpassad för varje konsument. Det två största alternativen till att kunna annonsera på en hemsida på Internet är Banners eller Pop-up fönster. En banner är en annons på hemsidor. Den kan vara antligen vara enkelt utformad på en eller någon text rad och en bild men kan även var avancerat flashig gjord. I vissa fall kan dessa banners vara smått irriterande med allt blinkande. Skillnaderna mellan en traditionell annons och en baner är många men det finns även många likheter. Bannern kan jämföras med arenareklam eller sponsring. Vilket betyder att bannern är effektivt så länge mottagaren känner till varumärket. Varumärket ger då associationer till företaget och mottagarna ägnar en tanke åt företaget. Att göra reklam i pop up fönster kan vara mycket effektivt men också tvärtom. Effektivt på det sättet att den ploppar upp framför folks ögon och att man då läser det direkt utan att tänka på det. Det negativa med det är att många irriterar sig över att det ploppar upp fler fönster än man vill. Idag finns det program som bådae kan blockera banners och pop-up fönster. Under senaste året har även Spam mail blivit ett känt reklambudskap. Spam är så kallad skräp mail som kommer till din utan att du själv beställt det. Det är inte ovanligt att folk mottagit upp emot 30 span mail per dag. En lagstiftning emot Spam mail är på gång att införas och det har pratas om böter i miljon omlopp till den som skickar ut spam. 4

5 Utomhusreklam Utomhusreklam innefattar stortavlor, annonspelare och trafikreklam som buss och taxi skyltar. Fördelen med utomhusreklam är att den har ett mycket stort uppmärksamhetsvärde. Mediet ställer dock stora krav på enkelhet i budskap och utformning. När folk skyndar rusar förbi på gator eller letar efter en plats på bussen går bara starka och enkla budskap fram. Utomhusreklam är effektivt när man vill nå en geografiskt väl avgränsad grupp. Det är med andra ord möjligt att föra ut ett budskap i enbart Ystad eller Kiruna. Det finns i Sverige ca platser att affischera på. TV Reklam TV reklam är ett av de strakaste medierna man har att tillgå. Man anser att desto fler sinnen man kan aktivera desto starkare blir upplevelsen. TV-reklam är det största och snabbast växande mediet som finns att tillgå. Vid bästa sändningstid i samband med ett populärt program når man en ansenlig grupp av vårt lands befolkning, det är den största fördelen. Nackdelen är att några tiotals sekunder kostar så mycket att endaste de största företagen har råd med TV reklam. De tre största kanalerna i Sverige, SVT 1. SVT 2 och TV4 når ut till ¾ av Sveriges befolkning. Sattelit kanalerna TV3, Kanal 5, TV6 och Z-TV når runt 20 % av den svenska befolkningen. TV reklam får dock inte se ut hur som helst. Tre grundpunkter i radio och tv lagen säger?gäller följande. En annons som sänds under annonstid ska visa i vems intresse sändningen sker. Personer som spelar en framträdande roll i sådana TV-program som huvudsakligen handlar om nyheter eller nyhetskommentarer får inte uppträda i TV-reklam. TV-reklam riktad till barn under 12 år är inte tillåten. Inte heller får man annonsera omedelbart före eller efter ett program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år. Personer eller figurer som spelar en framträdande roll i sådana barnprogram får inte uppträda i annonser. Det är dock bara TV4 som behöver följa lagen om att man inte få rikta reklam till barn under 12 år. TV3, Kanal 5 och Z-TV sänder ifrån England. Detta gör att de kan sända reklam för t.ex. leksaker till barn. 5

6 Radioreklam Radioreklam är också ett starkt växande medium. I takt med att fler och fler kommersiella radiostationer ploppar upp. Fördelarna med radioreklam är att det går snabbt och enkelt att göra och är billigt. Man kan vara mycket aktuell och få ut nya saker snabbt. Åtta av tio svenskar lyssnar på radio varje dag. Förutom P1, P2, P3 och P4 finns det 85 kommersiella radiostationer att välja emellan. Direktreklam Direktreklam är den reklamen som ramlar ner i brevlådan, många gånger går det direkt till papperskorgen utan att folk tittar igenom det. Fördelarna med direkreklam är att man kan nå ut till antigen stora eller små och välutvalda grupper. Det finns båda oadresserad direktreklam och adresserad direktreklam. Om man inte vill ha reklam hem i brevlådan kan man göra följande. För att inte få oadresserad direktreklam räcker det med att sätta en skylt på brevlådan med texten Ingen reklam, tack. Vill man däremot även slippa adresserad direktreklam ska man vända sig till Statens Person- och Adressregisternämnd, SPAR. De går då en markering i sitt register om att företag inte får använda din adress. 6

7 Marknadsföringslagen! Marknadsföringslagen är den viktigaste lag som berör reklam och marknadsföring. Deras främsta syfte är att få bort marknadsföring som är otillbörlig och att främja konsumenternas intressen av information. Lagen kan inte användas för att ge en enskild person rättelse om hon/han blivit lurad av ett påstående i reklamen för en vara. Lagen verkar istället som ett skydd för alla konsumenter genom att se till att vilseledande reklam rensas bort. Lagen grundades 1977 men har ändrats vid ett par tillfälle. Lagen har också under senare år anpassats till EU. Marknadsföringslagen är uppbyggd kring tre så kallade genrealklasuler som betyder allmänt formulerade bestämmelser. De berör följande: Otillbörlig marknadsföring Informationsskyldighet till konsumenter Otjänliga varor och tjänster Marknadsföringslagen ställer bland annat följande krav på hur reklamen ska utformas: Den ska vara pålitlig och får inte vilseleda mottagarna. Företagen måste kunna bevisa att de uppgifter som finns i reklamen är riktiga, annars anses reklamen ovederhäftig och därmed otillbörlig. Följande uttryck får bara användas om det kan bevisas att de är riktiga: miljövänlig, vinstchanser, effektivast, störst etc. Särskilt höga krav ställs på reklam som riktar sig mot svagare konsumentgrupper som barn och sjuka. Reklamen får inte vara otillbörlig gentemot konkurrenterna. Reklamen måste ge sådan information som har betydelse för konsumenten, t.ex. prisuppgifter i annonser från detaljhandeln, vem som är avsändare osv. Marknadsföringslagen innehåller särskilda regler för reklam till barn och ungdomar. Reklam får inte utnyttja barns naturliga godtrogenhet eller ungdomars bristande erfarenhet och får inte utsätta deras lojalitetkänsla för påfrestning. Reklam som riktas till eller är ägnad att påverka barn eller ungdom får inte innehålla framställningar i ord eller bild som kan medföra fysiska skadeverkningar eller påverka dem negativt i psykiskt eller moraliskt avseende. Detta är bara ett kort utdrag ur marknadsföringslagen. 7

8 Undersökningen Jag har delat ut 100 stycken enkät undersökningar på skolan. Jag fick in 63 svar från tjejer och 37 killar. Undersökningen såg ut på följande sätt Del 1. Kön: Tjej ( ) Kille ( ) Hur ofta läser du en Dagstidning:? Aldrig ( ) 1-2/vecka ( ) 3-4/vecka ( ) 5-7/vecka ( ) Hur ofta läser du en Kvällstidning? Aldrig ( ) 1-2/vecka ( ) 3-4/vecka ( ) 5-7/vecka ( ) Hur ofta läser du en Veckotidning? Aldrig ( ) 1-2/vecka ( ) 3-4/vecka ( ) 5-7/vecka ( ) Hur ofta ser du på TV Aldrig ( ) 1-2/vecka ( ) 3-4/vecka ( ) 5-7/vecka ( ) Hur ofta lyssnar du på Radio? Aldrig ( ) 1-2/vecka ( ) 3-4/vecka ( ) 5-7/vecka ( ) Hur ofta surfar du på nätet? 8

9 Del 2 Hur ofta köper du en produkt som du sett reklam för i en dagstidning? Hur ofta köper du en produkt som du sett reklam för i en Kvällstidning? Hur ofta köper du en produkt som du sett reklam för i en Veckotidning? Hur ofta köper du en produkt som du sett reklam för i en TV? Hur ofta köper du en produkt som du hört reklam för i en Radio? Hur ofta klickar du dig vidare på en Internet annons? Hur ofta läser du reklamen i ett pop-up fönster? Hur ofta byter du kanal eller går ifrån vid ett reklamavbrott i TV? 9

10 Användning av olika medier. Kommer först att redovisa del ett där det handlar om hur ofta de använder de olika medierna TV, Radio, Internet, Veckotidningar och Dags och Kvällspress. Kommer att presentera Internet för sig eftersom jag skrev fel svarsalternativ på den frågan i undersökningen. Efter det kommer jag att presentera hur ofta de sen köper en produkt som de sett reklam för i de olika medierna. Liksom i medievalet kommer jag att presentera Internet reklamen för sig själv där med. Men inte för att det har blivit något fel. I de övriga förutom Internet är frågan hur ofta de köper en produkt som de sett i xxx men på Internet är det hur ofta de klickar sig vidare på banners och läser reklamen i pop-up fönster. Detta för att jag anser att om man inte klickar sig vidare på en banner eller läser reklamen i pop-up fönstret köper man heller inte produkten. Det mest klara resultatet i undersökningen om hur ofta de använder de olika medierna var TV tittandet.. Hela 76 % kryssade i att de ser på TV 5-7 gr/vecka. Ingen kryssade i att de aldrig såg på TV. Det resultatet som överraskade mig mest var att de flesta bara läser en dagstidning 1-2 gr/vecka. Trodde att de flesta bläddrade i morgontidningen innan man ger sig av till skolan. 10

11 Det jämnaste resultatet i första delen av undersökningen kom i frågan om hur ofta de lyssnar på radio. Det blev 31 % på båda 3-4 gr/vecka och 5-7 gr/vecka och sedan bara skiljer 5 % till 1-2 gr/vecka (26 %). Resultatet över surfandet blev att ca hälften (51 %) sa att de ofta surfade på Internet. Det var flest tjejer som kryssade i att de är på nätet sällan. 11

12 Det vanligaste alternativet när de skulle kryssa i hur ofta de köper en produkt som de sett reklam för är sällan. Det var väntat. Skulle själv antagligen ha kryssat i sällan på de flesta frågorna. Alternativet alltid kom, endast fyra gånger. Det mediet som de svarat att de oftast köper en produkt ifrån är TV. Det stämmer också överens med hur ofta de kollar på TV. 76 % svarade att de kollade på TV mellan 5-7 gånger i veckan. Här har sedan 26 % svarat att de ofta köper en produkt de sett reklam för. Tv hade också den lägsta siffran på hur ofta någon aldrig köpt en produkt som de sett reklam för i TV. Det visar att TV är ett av det effektivaste sättet när det gäller att göra reklam för ungdomar. Det andra mest effektiva är veckotidningar. 10 % har sagt att de ofta köper en produkt som de sett reklam för i en vecktidning. Det minst effektiva är Radio reklam. Endast 3 % har svarat att de ofta köper en produkt som de hört reklam för på en radio station. Jämfört med att 48 % hade svarat aldrig och 49 % sällan. Vilket inte är så chockerande eftersom de flesta radio jinglarna i de komerciella radiostationerna handlar om att försöka få en person till en plats. 12

13 Att Tv reklamen är så pass effektivt bland ungdomar kan bero på följande. Under den 13 november 2003 i TV4 visades uppemot 30 stycken reklamfilmer med produkter som har anknytning till ungdomar. Syftar främst mycket på DVD filmer, CD skivor och kläder. Det finns en sak som kan kännas konstigt här. På sista frågan i underöskningen Hur ofta byter kanal eller går ifrån under ett reklam avbrott i TV?. Där svarade 56% att de ofta går ifrån men samtidigt köper många produkter som de sett reklam för i TV, hur går det ihop? Att Veckotidningar också är effektivt tror jag till stor del beror på att när du köper en veckotidning eller tidskrift köper de något med ett innehåll som intresserar en. Är man intresserad av datorer köper man PC för alla, av skvaller köper man Se och Hör, av mode och skönhet Veck Revyn etc. De här tidningar får sedan in annonser från just det området och är man således intresserad av skönhet hittar man en annons för t.ex. maskara i Veckorevyn. Att majoriteten svarade sällan på hur ofta de köper en produkt i en dags och kvällstidning tror jag är följande. I NST den 12 december var det mest reklam för mat, bilar och lokala handelsföretag. Hur många ungdomar behöver bry sig om att handla mat till sig? Hur många har råd att köpa bil? Majoriteten har inte ens körkort. Och hur intresserade är ungdomar av den loka handelsbutiken i byn som t.ex. säljer kläder? Kvällstidningarna har lite mer reklam som vänder sig till ungdomar. Har tittat på Aftonbladet den 26/11. Jag tycker dock att majoriteten av reklamen är riktad till medelålders män. Hur många ungdomar har råd att köpa bil? Hur många bryr sig om villa larm liksom hur man kan låna pengar med förmånlig ränta? Inte speciellt många ungdomar. I Aftonbladet fanns det dock ett par annonser som man kan koppla direkt till ungdomar. SAS ungdomsbiljett, Charlies änglar som Play station 2 spel, mobiltelefoni och McDonalds. Detta anser jag är reklam som vänder sig till ungdomar. 13

14 Det var inte många som hade kryssat i att de ofta eller alltid klickar sig vidare på en Internet annons. Endast 12 % hade svarat att de ofta eller alltid klickade sig vidare på en Internet annons. Resterande 88 % svarade att de aldrig (45 %) eller sällan (43 %) klickade sig vidare. På frågan hur ofta de läser reklamen i ett pop-up fönster svarade 69 % att de aldrig läser den. Endast 9 % svarade att de ofta läste reklamen medan ingen angav att de alltid läser reklamen i ett pop-up fönster. De återstående 22 % svarade att de sällan läser vad som står i ett pop-up fönster Att inte fler läser reklamen i ett pop-up fönster tror jag beror på att folk blir irriterade över när det dyker upp en ruta framför den man gått in på. Jag själv t.ex. släcker ner ett pop-up fönster snabbast möjligt. Att de inte heller har tryckt sig vidare på Internet banners tror jag också beror på att folk blir smått irriterad. Många har fortfarande sega datorer och modem och en hemsida som har mycket reklam tar då lång tid att ladda. Dock har Internet banners och pop-up fönster en bra effekt. För du läser eller tar åt dig all reklam som finns på en sida t.ex. utan att du tänker på det. 14

15 På sista frågan om hur ofta de byter kanal eller går ifrån Tvn under ett reklam avbrott visade sig att 81 % svarade att de ofta (56 %) eller alltid (25 %) går ifrån eller bytare kanal när reklamen avbryter programmet. De resterande 19 % svarade att de aldrig (5 %) eller sällan (14 %) byter kanal eller går ifrån under ett reklamavbrott i TV. Man kan efter resultat undra om TV kanalerna tjänar på att sätta in reklam mitt i programmen. Jag tror de förlorar på det. Tror fler vänder sig till SVT där de slipper reklam och får mer TV/timme. 15

16 Slutsats När jag började med det här arbetet kändes det som att det inte var riktigt detta jag ville göra som projektarbete. Men ju mer jag började arbeta med det ju mer började jag gilla det och nu ångrar jag ingenting. Ska dock inte sticka under stol med att det inte blev något med hockey som jag först hade tänkt. Men det är kanske bara bra. För så mycket hockey jag tänker och snackar per dag är det nog bra att jag varierar mig. Innan jag skulle lämna ut undersökningen var jag rädd för att jag mest skulle få in svar av killar det blev tvärtom. Jag fick in 63 svar från tjejer och 37 svar från killar. Hade velat ha 50/50 men då hade jag behövt välja ut specifika klasser eller personer och det hade tagit en hel del tid. Resultatet över undersökningen överraskade inte mig så mycket. Men det som överraskade mig mest var att så få som 27% som svarade att de läste en dagstidning 5-7 gr/vecka. Men när jag tänker efter själv så är det bara på morgonen jag i stort sett själv bläddrar i en dagstidning. Kvällarna och eftermiddagarna blir oftast framför TVn eller datorn. De övriga resultaten i del 1 i undersökningen tycker jag inte det finns mycket mer att säga om. Jag tycker de instämmer rätt bra vad jag hade förväntat mig som svar. Att jag ska få flest sällan som svar i del 2 hade jag förväntat mig till 100%. För det första för att jag förmodligen själv hade kryssat i det alternativet. Men även för att jag trycker att Svenska folket är ett folk som gillar när det är lagom och här tycker jag alternativet är ett lagom alternativ. Vilket medie som skulle visa sig ha bäst effektivitet och påverkan hos ungdomarna hade jag inte en aning om. En av anledningarna tror jag är för att själv inte riktigt har koll på var jag ser reklam för de produkterna jag brukar köpa. För mig är det inget jag tänker på. Att det sedan blev TV reklam som var effektivast är inte så konstigt eftersom över 70 % ser på tv 5-7 gr/vecka. Jag själv tycker inte jag köper mycket produkter som jag ser reklam för på TV. Det kanske kan förklaras med att jag inte direkt är någon köpoman. Jag tror jag själv får mina idéer om vad jag vill ha och vill köpa får de från kompisar. Syftar främst mycket på kläder. Ser jag någon som går med ett par snygga jeans t.ex händer det även att jag köper ett sådant par. Sen är jag den typen som gärna letar i butikerna. Jag hittar med andra ord mina saker där och inte i något reklam blad eller från en reklam film på TV känns det som. Tror det stämmer in på fler med. Jag tror att det är därför jag har fått så många aldrig och sällan svar. Så om jag själv skulle behöva välja ut vilket jag tycker är den effektivaste reklamen och den som påverkar mig mest är svårt. Men om jag ska välja ut något blir det TV och Direkt reklam. Direkt reklam valde jag att inte ha med eftersom stor del av direktreklamen är från livsmedelsbutiker och som jag skrivit innan Hur många ungdomar behöver tänka på att köpa mat? Inte speciellt många. Jag själv brukar ändå bläddra igenom det och ibland har man hittat saker som man köpt där. 16

17 På den sista frågan om hur ofta de byter kanal förvånar mig inte så mycket. Jag själv är inte den personen som slår över till en annan kanal vid ett reklam avbrott i TV. Beror mycket på att jag kan tycka det är kul och se reklam film. Brukar alltid ha TVn på innan jag ska somna och hittar jag inget vettigt att kolla på händer det att jag tar en kanal som har reklam och somnar till det. Jag tror som jag skrev innan när jag redovisade frågan med att TV4 kan komma att förlora på detta. Tror folk hellre väljer SVT där de slipper reklam avbrott och även får mer TV. Ett program som börjar klockan åtta varar till ett par minuter i nio i SVT utan avbrott. Hade det vart TV4 får man stå ut med två avbrott och får inte lika mycket TV under tiden. Av: Johan Ebbesson MPMELJUD

Reklam Nej tack!? Inledning. Sammanfattning

Reklam Nej tack!? Inledning. Sammanfattning En attitydundersökning gjord av QuickWise på uppdrag av Annonsörföreningen April 2005 1 Reklam Nej tack!? QuickWise har på uppdrag av Annonsörföreningen genomfört en attitydundersökning med syfte att ge

Läs mer

Barns inställning till reklam 2016

Barns inställning till reklam 2016 Barns inställning till reklam 2016 1 Barnen är mer positiva till reklam än allmänheten i stort FRÅGA: Vad tycker du om reklam? Vilken är din allmänna inställning till reklam? Mycket/Lite bra Barn 8-15

Läs mer

Vilken typ av nyheter intresserar dig främst? Nöje Olyckor och katastrofer Lokala nyheter Brott och rättegångar Löpsedeln/första sidan Serier Forskning och framsteg Utrikesnyheter Teknik Mode Sport Kultur

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Kapitel MDK A Tv-reklam Fördelar Nackdelar Påverkar flera sinnen Dyrt Når nästan alla Kan väljas bort (zappa) Hög impact Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Når inte alla grupper

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 50 ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER Josefine Sternvik 2003 Allmänheten och reklamen

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Variabelbok år 2000. World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel

Variabelbok år 2000. World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel Variabelbok år 2000 World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel Upplaga 1, version 1 2003-03-26 Denna variabelbok ligger till grund för förändringar. Kod XXY, XX=årtal, Y lika undersökningstillfälle

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Så står du emot rabatt-trycket

Så står du emot rabatt-trycket Så står du emot rabatt-trycket 1 Thomas Juréhn IDG - Research SIFO - Medieundersökningar/Orvesto SvD - Marknadscenter/Analys MEC - Printchef Mediateket/smart company Analys smart company Uthyrning Undersök

Läs mer

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Innehåll Påverkar förutsättningarna... 3 Skriva för skärmläsning eller papper... 3 Informationspaket... 3 Tätt mellan

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Direktreklam: utveckling, användning, värdering

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Direktreklam: utveckling, användning, värdering INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 51 Direktreklam: utveckling, användning, värdering Ingela Wadbring 2003 Inledning Under det senaste

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Reklam funkar inte på mig Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Detta ville vi undersöka: Var tonåringar surfar Hur mycket reklam de exponeras för Hur stor andel reklam är för mat

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

DC ++ o allt annat runt om! (en kom-i-gång guide..) Klicka på File Settings. Färdigt med konfigureringen!

DC ++ o allt annat runt om! (en kom-i-gång guide..) Klicka på File Settings. Färdigt med konfigureringen! DC ++ o allt annat runt om! (en kom-i-gång guide..) 1. Ladda ner senaste dc++ n ( http://dcplusplus.sourceforge.net/ ) 2. Konfigurera (inställningar) Steg 1 (ett) är att ställa in hur man skall synas Klicka

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

COPYWRITRING. ATT SKRIVA REKLAM. Föreläsare: KATARINA AVERÅS Kreatör, kommunikatör och skribent

COPYWRITRING. ATT SKRIVA REKLAM. Föreläsare: KATARINA AVERÅS Kreatör, kommunikatör och skribent COPYWRITRING. ATT SKRIVA REKLAM. Föreläsare: KATARINA AVERÅS Kreatör, kommunikatör och skribent EN COPYWRITER. Tillsammans med en art director kreativt ansvarig för en reklamkampanj eller enstaka enheter.

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Jag kommer att gå närmare in på var och en. I korthet skulle jag beskriva dem såhär:

Jag kommer att gå närmare in på var och en. I korthet skulle jag beskriva dem såhär: Den slovenske filosofen Slavoj Zizek brukar säga att de flesta konspirationsteorier är sanna sånär som på det där med konspirationen. Få fenomen omfattas av så många konspirationsteorier som media. Det

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent)

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent) December 2014: Radio Med anledning av SOU 2014:77 "Från analog till digital marksänd radio" passar vi på att lyfta fram hur befolkningen lyssnar på radio. Av ljudmedierna har radion den största andelen

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 6, december 2014 * * * * *************************************************** Sälj mer utan att

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer mars 2014

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer mars 2014 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 203 6 mars 204 Huvudrapporten kan förbeställas via info@nordicom.gu.se Pris 275 kr + moms och porto NORDICOM-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Kvinnor är våra favoriter

Kvinnor är våra favoriter Kvinnor är våra favoriter För oss på Bonnier Tidskrifter är skönhet ett av de viktigaste segmenten både innehållsmässigt i våra varumärken och gentemot våra annonsörer, läsare och besökare. Med våra varumärken

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Delrapport. Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 20-0-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen 4 Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn.

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn. Ni kommer att få arbeta en och en. Vi kommer att jobba med detta på Affärsutveckling- och ledarskapskursen på måndag eftermiddag och varannan onsdag morgon. Jag kommer också ge er feedback på sådana uppgifter

Läs mer

EN FÖRLORAD NYHETSGENERATION? (Eller: vill inte unga vuxna längre ha koll på läget?)

EN FÖRLORAD NYHETSGENERATION? (Eller: vill inte unga vuxna längre ha koll på läget?) EN FÖRLORAD NYHETSGENERATION? (Eller: vill inte unga vuxna längre ha koll på läget?) Jonas Ohlsson SOM-institutet Vetenskapsfestivalen 2013 100 Tidningsläsning bland unga vuxna, 1986 2012 (procent minst

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK

TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK & TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADSJURIDIK Introduktion Denna lista vänder sig till dig som annonsör och till dig som arbetar med

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Inledning (Problemlösning 1.)

Inledning (Problemlösning 1.) Media Inledning (Problemlösning 1.) I median spelar våra könsroller väldigt stor roll. Kvinnorna och männen har olika roller i sitt liv och det skall inte vara så eftersom man ska dela upp det lika. Jag

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Internetbarometer 2012

Internetbarometer 2012 Nordicom-Sveriges Internetbarometer 22 En bearbetning av Mediebarometern 22 September 2 2 4 5 6 7 8 9 Television (totalt) Internet (totalt) Dagstidning (totalt) Radio (totalt) Bok (totalt) Tidskrift (totalt)

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN Josefine Sternvik 2003 Dagspressens annonsmarknad Annonserna

Läs mer

Ungdomar, livsstil och identitet. Tylösandsseminariet, 2010-09-14 Peder Gunnarson, Ungdomsbarometern

Ungdomar, livsstil och identitet. Tylösandsseminariet, 2010-09-14 Peder Gunnarson, Ungdomsbarometern Ungdomar, livsstil och identitet Tylösandsseminariet, 2010-09-14 Peder Gunnarson, Ungdomsbarometern Ungdomsbarometern har sedan 1991 har arbetat med att kartlägga attityd- och beteendemönster bland unga.

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV

ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV DIREKTMARKNADSFÖRING I SVERIGE BILAGA Direktmarknadsföring kan definieras på många olika sätt. Ange nedan vilken eller vilka typer av marknadsföringsaktiviteter, om någon, som

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Bakgrund och Affärsidé

Bakgrund och Affärsidé 1 Bakgrund och Affärsidé För att synas bra i dagens samhälle, krävs det att du är tillgänglig på Internet och kan visa upp vad du har att erbjuda. Vi erbjuder dig en helhetslösning med webbsida, informationsfilm

Läs mer

250 200 150 100 50 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1 3 5 7 9 11

Läs mer

En första översikt Mars 2015

En första översikt Mars 2015 Nordicom-Sveriges Medie barometer 4 En första översikt Mars 5 Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen 4 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 4 (%)

Läs mer

Hållbar Utveckling Miljömärkning

Hållbar Utveckling Miljömärkning Jakob Warlin 9c Gunnesboskolan Hållbar utveckling Handledare: Senait Bohlin Hållbar Utveckling Miljömärkning Är man som vuxen konsument medveten om olika miljömärkningars betydelse? Påverkar det ens inköp?

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld UNGAS nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld JOSEFINE STERNVIK N yhetsvanor hos dagens unga har förändrats dramatiskt både om vi jämför med äldres

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Patientenkät Väntrumsmilj

Patientenkät Väntrumsmilj Patientenkät Väntrumsmilj 1. I vilket väntrum sitter du? 1. I vilket väntrum sitter du? n A. Sunderby sjukhus 79 100 100 100 179 100 B. Kalix vårdcentral 0 0 0 0 0 0 C. Hortlax vårdcentral 0 0 0 0 0 0

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

Dialogkort om internet

Dialogkort om internet Dialogkort om internet Dialogkorten är ett verktyg framtaget av Medierådet för att stödja diskussioner kring barns och ungdomars användning av internet. Använd korten för att utbyta erfarenheter med varandra;

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat.

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat. Bakgrund I dag följer det allt som oftast med en leksak av något slag när man köper flingor, serietidningar och andra varor riktade till barn. Vi ville därför ta reda på vad föräldrar tycker om så kallade

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

Annonsering för konceptet

Annonsering för konceptet Sammanställning av Annonsering för konceptet under åren 2003 2011 www.varannanvatten.se Kontaktperson Håkan Jonsson, Region Gotland Hakan.jonsson@gotland.se Annonser för åren 2004 2008 Varan vatten är

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer