Ny generation hos (s) i Botkyrka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny generation hos (s) i Botkyrka"

Transkript

1 BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka Tel NR 6/06 DEC Ny generation hos (s) i Botkyrka Nytt boende för äldre SIDAN 3 Katarina sätter dialogen främst SIDAN 4 Rött och grönt styr kommunen SIDAN 5 Var med i debatten du också SIDAN 7

2 2 Ledaren J ag vill rikta ett stort tack till alla er som gav oss socialdemokrater fortsatt förtroende. Tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet har vi majoritet i fullmäktige och kan nu fortsätta arbetet att utveckla vår fina kommun. Min förhoppning är att du som kommunmedborgare deltar i denna utveckling i dialog med oss som förtroendevalda. Botkyrka Tidning 6/06 DECEMBER Jill vet vad hon vill Jill Melinder är en av Botkyrkas unga sossar. Hon har trots sin ungdom lång erfarenhet och blir ordförande i Dialogforum Tullinge. Jag har just kommit hem från julmarknaden i Hågelby när jag skriver detta. Julstämningen har svårt att infinna sig, när det är tio grader varmt ute. Tankar på klimatförändringar är oundvikliga. Det är med stor oro jag följer olika larmrapporter som rör framtiden när det gäller vårt klimat. Vi måste alla ta detta på största allvar. Var och en av oss har ett stort ansvar när det gäller vår miljö. Vi som är politiskt aktiva måste bedriva en ansvarsfull miljöpolitik. I Botkyrka ska vi bedriva en politik som grundar sig på en hållbar utveckling. Väljarna i Botkyrka gav oss fortsatt förtroende, men vi förlorade makten i landstinget och i riksdagen. Det är ett hårt slag att förlora ett val, men samtidigt måste man inse att det är demokratins spelregler. Vi socialdemokrater har påbörjat arbetet med att analysera varför vi förlorade makten. Självklart ska vi vara lyhörda och ta till oss väljarnas synpunkter. Vi kommer igen med förnyade krafter och behöver bli många fler aktiva. Vi hälsar dig som sympatiserar med våra värderingar välkommen som medlem. Vi behöver dig! Det är med stolthet jag nu företräder partiet som ledamot i riksdagen. Jag ska förvalta detta förtroende väl. Hoppas att du som Botkyrkabo tar kontakt och för fram dina åsikter. Som socialdemokrat och nyvald riksdagsledamot är det med stor vånda och oro jag tvingas se hur den moderatledda regeringen påbörjat sitt arbete med att förändra samhället i grunden, utifrån helt andra värderingar än socialdemokratins. Socialdemokratins drivkraft är att skapa ett så jämlikt samhälle som möjligt. Därför försvarar vi den svenska modellen och vill utveckla densamma. Den svenska modellen som bygger på ett jämlikt samhälle. Ett samhälle där vi håller ihop och allas lika värde är en ledstjärna. Medborgare i vårt land ska känna trygghet genom livet. Som arbetstagare ska du känna trygghet. Det ska finnas en jämvikt mellan parterna och det krävs då starka fackföreningar som försvarar dina rättigheter. Regeringen har nu rivstartat med att rubba denna jämvikt genom att ge sig på arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med detta är just att förändra maktbalansen genom att försöka minska organisationsgraden i facket med att fördyra premien till försäkringen och ta bort avdragsrätten för avgifterna. Genom försämringen för de arbetslösa vill man pressa ner lönerna för alla arbetstagare. Med försvagade fackföreningar är vägen öppen för en låglönemarknad. Det är helt fel väg att gå! Till sist vill jag önska dig en riktigt god och snötäckt jul. CHRISTINA ZEDELL Ordf. för socialdemokraterna i Botkyrka BT Botkyrka Tidning ges ut av socialdemokraterna i Botkyrka EXP.TELEFON ; TELEFAX POSTADRESS Box 224, Tumba (Grödingevägen 2, Tumba) E-POST & HEMSIDA ANSV. UTGIVARE Christina Zedell REDAKTION Margaretha Holmqvist (redaktör), L-E Carlberg, Ebba Jansson, Fredrika Engqvist, Maikel Ilias, Therese Rosén, Serkan Köse, Susanne Stangenberg (ombudsman). UPPLAGA ex. ANNONSERA i BT Kontakta expeditionen, tel OMSLAGSBILD Överst fr.v: Carl Kangas och Serkan Köse. Underst fr.v: Jill Melinder, Maikel Ilias och Malin Bengtsson. Foto: Ebba Jansson. LAYOUT & PROD. Monica Carlberg Produktion TRYCK Mediehuset/Södertörns Tryck 2006 Jill Melinder är född och uppvuxen i Tullinge. Hennes politiska intresse startade under högstadiet då hon valde att gå med i SSU. Men det var först på gymnasiet som hon blev aktiv. Jag var inte nöjd med (den) segregationen jag kunde se i min gymnasieskola. Skillnaden mellan de praktiska och teoretiska programmen var stor och kopplingarna till var man bodde och vilken framtidstro man hade var alltför tydlig. Det är därför jag är glad över att vi nu har moderniserat våra gymnasieskolor kraftigt. Allas rätt till en bra utbildning oberoende var du bor eller vilken utbildning dina föräldrar har är en fråga jag brinner för! Våren 1997 gick Jill ut gymnasiet och samma höst blev hon suppleant i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Visst fanns det gånger då jag såg frågor helt annorlunda men jag har alltid upplevt att sossarna här i Botkyrka månar om oss unga aktiva och är duktiga på att lyssna in vad vi tycker. Jills engagemang för utbildningsfrågor är påtagligt. Och det är lätt att förstå att detta engagemang även är en bidragande faktor till att hon valt att läsa till gymnasielärare med inriktning på samhällsvetenskap och religion. Genom sin utbildning fick Jill möjligheten att studera ett halvår i Dublin och senare åka sex veckor till Indien. Att leva i ett annat land och möta andra kulturer gav nya infallsvinklar men även en ökad drivkraft att arbeta för ett solidariskt och jämställt samhälle. Under dessa perioder fick hon dispens från fullmäktigegruppen som annars har krav på att man ska vara närvarande vid grupp- och fullmäktigemöten. Jill framhåller att det är viktigt att ens politiska engagemang kan förenas med livets olika faser och då krävs det en stor lyhördhet och förståelse av de politiska partierna. En flexibilitet som i detta fall gav resultat då Jill 2004 med nya perspektiv återigen blev suppleant i utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Valresultatet och framtiden är det som engagerar Jill mest just nu. Från april i år arbetade Jill som valombudsman. Hennes uppgift var att tillsammans med Susanne Stangenberg, ombudsman för Socialdemokraterna i Botkyrka, organisera och praktiskt driva valorganisationen. När hon ser tillbaka vågar hon inte ens tänka på hur många timmar i veckan de arbetade, men det blev många sena kvällar och även mycket skratt. Dagen efter valet var det svårt att (fullt ut) glädja sig åt att det gick bättre för Socialdemokraterna i Botkyrka än i övriga landet. Men nu när det gått en tid, och speciellt med tanke på resultatet i övriga kommuner i länet, så kan det konstateras att valrörelsen i Botkyrka var framgångsrik. Det är klart att jag fortfarande är besviken över resultatet. Jag är övertygad om att Alliansens politik innebär ökade orättvisor och större ojämlikhet i samhället. Vi sossar klarade inte av att berätta att vår välfärdspolitik inte handlar om bidrag utan om alla människors lika rättigheter och möjligheter. Jag är övertygad om att när man inför nästa val jämför vår rödgröna kommun med borgerliga kommuner i Stockholmsregionen kommer att se stora skillnader. Socialdemokraterna i Botkyrka har under de senaste mandatperioderna aktivt arbetat med att öka medborgarnas möjlighet att påverka och delta i den politiska processen. Effekter av detta arbete är exempelvis Ungdomsfullmäktige och medborgarförslag.

3 Botkyrka Tidning 6/06 DECEMBER 3 Nytt äldreboende i Tumba I och med den nya mandatperioden så har fullmäktige beslutat att inrätta ett Dialogforum i kommunens sex kommundelar: Fittja, Alby, Hallunda/Norsborg, Tumba/Storvreten, Grödinge och Tullinge. Jill har valts till ordförande för Dialogforum Tullinge ett uppdrag hon känner sig hedrad av att få ta sig an. Jag ser Dialogforums uppdrag som en möjlighet för Tullingeborna att tycka till tidigt i beslutsprocessen gällande frågor som berör oss i vår vardag. Dialogforum blir en tydlig kanal som kan fånga upp frågor som är på gång och diskutera lösningar utifrån Tullingebornas behov och önskningar. Under vårt samtal har fler och fler medlemmar anlänt till det stundande medlemsmötet och jag känner att ytterligare en spännande fråga pockar på för ett svar. Jill, vem vill du ska bli nästa partiordförande? Jag hoppas att Margot Wallström kommer hem. Om det inte blir så finns det flera andra kvinnor som skulle passa väldigt bra, avslutar Jill Melinder. Text och bild: EBBA JANSSON Botkyrka Tidning träffar Lars Schou, socialdemokrat i Vårdoch omsorgsnämnden, och en av dom som ingår i en lokalplaneringsgrupp kring det äldreboende som nu ska börja byggas i Tumba park. I Botkyrka har den socialdemokratiska majoriteten länge haft en planering för hur fler äldreboenden successivt ska skapas, säger Lars Schou. I valrörelsen pekade alliansen på att ca äldreboenden lagts ner i landet. Även i Botkyrka använde sig borgarna av det argumentet. Men inga äldreboenden har lagts ner i Botkyrka. Tvärtom, nästa genomförande på listan i planeringen för fler äldreboenden blir byggandet av ett äldreboende i Tumba park i kvarteret Kronan. Boendet planeras vara inflyttningsklart sommaren 2008 och kommer att rymma 50 boende. Lars Schou berättar att Vård- och omsorgsnämnden har sett det som viktigt att de äldre finns med i planeringen av det nya boendet. Därför ingår pensionärsföreningarna i lokalplaneringsgruppen som har varit mycket aktiv med idéer och förslag över hur boendet skall utformas. Äldreboendet kommer att ha en bottenvåning och två ytterligare bostadsvåningar samt utrymmen för extra förråd för de boende. Varje lägenhet får en yta på ca 28 kvadratmeter. Därutöver kommer det bland annat att finnas utrymmen för gemensamhetslokaler, dagvård och matrum. De som kommer att flytta in i äldreboendet skall ha ett omvårdnadsbehov vilket fastställs vid Här i kvarteret Kronan kommer det nya boendet att byggas, berättar Lars Schou, s- politiker i Vårdoch omsorgsnämnden. Foto: Fredrika Engqvist. en biståndsbedömning av en biståndshandläggare. I kommunen finns idag fyra äldreboenden. Ett femte äldreboende kommer alltså stå klart här i Tumba park Lars Schou informerar att kommunen planerar för ytterligare ett sjätte nytt äldreboende 2010 med placering i norra Botkyrka. Utöver byggandet av nya äldreboenden pågår ett arbete med att rusta upp det befintliga Tumba äldreboende (tidigare Tumba sjukhem). Vård- och omsorgsnämnden följer utvecklingen för att anpassa planeringen. Även om Botkyrka kommun befolkningsmässigt är en ung kommun där genomsnittsåldern är 37 år, visar utvecklingen på samma gång att vi får fler äldre i kommunen. Samtidigt så har den välfärd vi skapat resulterat i att vi är allt friskare längre upp i åldrarna än tidigare. Detta innebär att det finns ett behov av ett varierat utbud av boendeformer för äldre, fortsätter Lars Schou. Därför har kommunen i ett samarbete med Botkyrkabyggen tagit fram förslag över seniorboenden. Detta är inget äldreboende utan ett vanligt boende som är anpassat för äldre. Lars Schou vill slutligen betona vikten av att arbeta med förebyggande insatser för äldre. Han nämner till exempel att tillgängligheten till kommunens centrala anläggningar är viktig. Att skapa förutsättningar för äldre att leva ett aktivt och socialt liv samt att bostäder är anpassade med till exempel hiss underlättar för de äldre att bo kvar i sin egen bostad längre. FREDRIKA ENGQVIST Våga utveckla Botkyrka! Under 2007 startas Dialogforum i alla kommundelar, där du som medborgare har möjlighet att på ett tidigt stadium vara med och diskutera frågor som berör din kommundel. Du kan redan nu kontakta de personer som kommer att vara ordförande för respektive område: GRÖDINGE/ VÅRSTA HALLUNDA/ NORSBORG ALBY FITTJA TUMBA/ STORVRETEN TULLINGE Birgitta Mörk, tel. arb , bost , botkyrkabyggen.se Inger Ros, tel , politik.sll.se Bo Johansson, tel , botkyrka.se Adnan Issa, tel , Carl Kangas, tel , Jill Melinder, tel ,

4 4 Botkyrka Tidning 6/06 DECEMBER Dialog och öppenhet i Botkyrka Botkyrkaborna gav socialdemokraterna godkänt. Katarina Berggren är stolt och ödmjuk inför uppgiften att fortsätta leda kommunen. Hon vill styra i dialog med medborgarna. Satsningar för barn, ungdomar och gamla står överst på dagordningen. Foto: Margaretha Holmqvist. Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren har haft en hektisk höst. Efter valet inleddes förhandlingar inom den rödgröna majoritet som styr kommunen som en följd av valresultatet. Botkyrka är ett socialdemokratiskt undantag i ett län som målades blått efter valet. Jag hoppas att det vi gör här i Botkyrka ska fungera som ett gott exempel även för andra. Vi ska visa att vår politik för rättvisa och välfärd är rätt väg in i framtiden. Socialdemokraternas värderingar och idéer håller, men det gäller att kunna kommunicera politiken också. Vi måste ha en tydlig, framtidsinriktad politik. En av uppgifterna blir att arbeta långsiktigt för en hållbar utveckling i Botkyrka, vad gäller såväl sociala som ekologiska frågor. Det samhälle vi har idag ska inte bara fungera i nutid utan också för framtida generationer. Valresultatet blev inte hundraprocentigt bra för Botkyrkas socialdemokrater. Partiet tappade röster även här, låt vara inte lika mycket som på många andra håll. Moderaterna gick starkt framåt medan folkpartiet halverades. Vi har fått godkänt av Botkyrkaborna, nu måste vi jobba ännu mer i dialog med kommuninvånarna. Jag ser ett starkt engagemang hos medborgarna, det ska vi som är politiker ta på allvar och vara lyhörda inför, säger Katarina Berggren, som tror att det nya partiet Tullingepartiet är ett uttryck för ett sådant lokalt engagemang. Botkyrka startar dialogforum i alla kommundelar, öppna mötesplatser för samtal och dialog kring aktuella frågor. Bytet av regering påverkar även kommunpolitiken. Minskade statsbidrag medför redan nu åtta miljoner kronor mindre i Botkyrka kommuns budget för Den nya moderatstyrda politiken med sämre villkor i arbetslöshetskassan och sjukförsäkringen kan innebära att kostnader istället övervältras på kommunen. Under flera år har vi framgångsrikt minskat socialbidragsberoendet i kommunen. Det är ett resultat av hårt arbete och en rad olika insatser. Det vore sorgligt om den utvecklingen bryts till följd av regeringspolitiken, säger Katarina Berggren. Hon avslutar med att konstatera att det inte finns någon borgerlig allians i Botkyrka. Här är borgerligheten fortsatt splittrad och har inga gemensamma budgetförslag. MARGARETHA HOLMQVIST VALRESULTATET Så blev det I samband med valet i september 2006 skedde en hel del förändringar. Moderaterna återtog en hel del av sina väljare som de förlorade i valet 2002 och gick 14,67 % till 24,01 % vilket medförde att deras mandat i Kommunfullmäktige ökade från 9 till 15. Folkpartiet backade kraftigt från 13,67 % till 8,06 % och halverade därmed sina mandat från 8 till 4. Kristdemokraterna tappade ungefär en procent av sitt väljarstöd men behåller trots det sina 4 platser i Kommunfullmäktige. Det borgerliga blockets nyhet i detta val är Centerpartiet, som gör comeback efter åtta år utanför Kommunfullmäktigeförsamlingen. I Vänsterblocket tappade väns-terpartiet 1 mandat och har numera enbart 5, röstandelen gick ner till 7,52 % från att tidigare ha legat på 9,69 %. Miljöpartiet gick dock framåt och ökade sin röstandel från 4,16 % till 5,13 % dock hade denna ökning ingen effekt på antalet mandat som Miljöpartiet har i Kommunfullmäktige. Socialdemokraterna tappade i detta val cirka 3 procentenheter av sitt väljarstöd. Detta medförde även att Socialdemokraterna tappade 3 mandat Kommunfullmäktige. Botkyrkapartiet gick tillbaka med cirka 1,5 procentenheter dock med oförändrat antal platser i Kommunfullmäktige. Efter höstens val har ett helt nytt parti gjort inträde i Botkyrkas Kom- munfullmäktige nämligen Tullingepartiet med 1,77 % av rösterna och med ett mandat. Den politiska majoriteten består numera av S, V och Mp som tillsammans innehar 33 av 61 mandat i kommunfullmäktige. RÖST OCH MANDATFÖRDELNING Röstandel Mandat Röstandel Mandat Moderaterna 24, ,67 9 Centern 1,92 1 1,15 0 Folkpartiet 8, ,67 8 Kristdemokraterna 5,79 4 6,77 4 Socialdemokraterna 39, ,47 28 Vänsterpartiet 7,52 5 9,69 6 Miljöpartiet 5,13 3 4,16 3 Botkyrkapartiet 4,16 3 5,77 3 Tullingepartiet 1, Övriga partier 2,22 0 1,64 0 Källa: Valmyndighetens hemsida: MAIKEL ILIAS

5 Botkyrka enda rödgröna majoriteten i länet Botkyrka Tidning 6/06 DECEMBER 5 HUR SKA DU FIRA JULEN? Efter valet är Botkyrka den enda kommunen i Stockholms län med en rödgrön majoritet. Under den kommande mandatperioden kommer socialdemokraterna att samarbeta med miljöpartiet och vänsterpartiet. Partierna är överens om att föra en politik för välfärd, rättvisa och hållbarhet. Den rödgröna majoriteten i Botkyrka visar skiljelinjen i svensk politik. Välfärdssatsningar står mot högerns skattesänkningar. I Botkyrka har den nya majoriteten kommit överens om en plattform för politiken den kommande mandatperioden. Inriktningen är att fortsätta utveckla välfärden. Satsningen på Botkyrkas barn och unga ska fortsätta. Äldreomsorgen byggs ut med två nya äldreboenden under mandatperioden. En rödgrön budget för 2007 I november fattade kommunen beslut om budgeten för nästa år. Den nya politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet, kan presentera en stark budget med en rad välfärdssatsningar. Några av de mest centrala satsningarna på barn och unga nästa år är ökad lärartäthet och kvalitet i såväl grundskolan som gymnasieskolan. I budgeten ingår även en satsning på förskolan där tillgången till förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga ökar. I ett första steg erbjuds alla 5-åringar heltidsförskola från och med hösten Fritidsverksamheten är en viktig del av vardagen för många barn. Därför vill den politiska majoriteten höja kvaliteten inom fritidsverksamheten. I budgeten ingår ett uppdrag kring hur Botkyrkas fritidsverksamhet kan bli ännu bättre. Fritid och kultur I ettårsplan 2007 anslås medel till en ny fritidsgård i Tumba och extra medel till upprustning av Tumbascenen samt satsning på Kulturskolan. Bidragen till de föreningsdrivna fritidsgårdarna och föreningslivet höjs. Botkyrkas andra konstgräsplan kommer under 2007 att anläggas i Storvreten. På sommaren minskar kommunens fritidsutbud medan behovet bland Botkyrkas ungdomar ökar. För att ändra på detta läggs i anslutning till ettårsplan 2007 ett uppdrag att öka utbudet till barn och unga bland annat under sommarmånaderna. Botkyrka ska fortsätta driva sin framgångsrika upplevelsesatsning. Den bidrar till ett breddat kul- turutbud, större utbildningsmöjligheter och ett utvecklat näringsliv. Klusterområdet Subtopia växer. Många entreprenörer vill etablera sig här. I budgeten finns därför ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att tillsammans med Upplev Botkyrka AB möjliggöra detta. Ett gott och tryggt liv till alla äldre De flesta pensionärer är friska och har efter pensioneringen många års aktivt liv framför sig. När behov uppstår ska kommunen erbjuda den service som passar bäst för den enskilde. Äldreomsorgen ska byggas ut. Nästa år inleds byggnationen av ett äldreboende i Tumba park. Träffpunkter för äldre ska också utvecklas. THERESE ROSÉN Anna-Maria Engqvist, Tumba: Vi ska fira jul hos barnens farmor och farfar (mina svärföräldrar) i Linköping. Det blir ganska traditionellt med julmat och många julklappar till barnen. Mouna Kone, Alby: I år ska vi bjuda hem goda vänner, laga massor av julmat och bara mysa. Och så klart ser mina barn mest fram emot julklapparna. Tack alla nya medlemmar! Under valrörelsen har 100 st personer valt att gå med i Socialdemokraterna i Botkyrka, vilket är både glädjande och roligt. Det är tillsammans med er som vi formar politiken i Botkyrka. Varmt välkomna till vårt parti! Socialdemokraterna i Botkyrka Thelma Jansson, Broängen: Jag ska fira jul hemma med min familj. I år ska min storebror jobba på julafton så vi kommer inte att öppna julklapparna förrän på kvällen det blir nog jobbigt!! Adnan Issa, Fittja, född i Bagdad: Jag är ortodox kristen så det blir julgran, julklappar och alla andra traditioner. Men vi äter inte skinka utan det blir kalkon istället.

6 6 Botkyrka Tidning 6/06 DECEMBER Norra Botkyrka (NoBo) igår, idag och i morgon Foto: L-E Carlberg. I samband med NoBo-utställningen har man sista torsdagen varje månad under hösten haft soppkväll med samtal om olika aspekter på temat NoBo. Man har även haft lämpliga kulturvandringar och sist, men inte minst, fyra spännande människor som vuxit upp i norra Botkyrka har talat om och visat utställningen en söndag var. BT:s utsände valde att se utställningen under ledning av Albybon Altun Basaran, men var där långt i förväg för att ta till sig utställningen i lugn och ro. Utställningen består huvudsakligen av foton, som grupperats kring en väldig karta av norra Botkyrka, i ett Då, Nu och ett Sedan. Vad gäller Dåtiden visas fotografier av jordbrukartiden och tegelbrukstiden, liksom av uppbyggnadstiden av den väldiga NoBo-staden. Här kände besökaren sannerligen av tidens flykt. Nutidens bilder visar på den största variationen av människor i kul, tankeväckande, alldagliga, tunga och sociala situationer i dagens NoBo. Vad gäller Morgondagens NoBo så handlar det väldigt mycket om Fittja och att tekniska förvaltningen bjudit in fem svenska arkitektkontor att ge förslag på vad man kan göra av platsen för den nedrivna Ängsskolan och hur man kan uppgradera Fittja äng. Förslagen innebär sådant som 700 odlingslotter, att alla barn får plantera ett äppelträd och en del ny bebyggelse för att göra en bostadskarriär möjlig i området. Men det finns också tankar om en sportpark med en utvidgning av dagens simhall eller en strandpark med bryggor, strandcaféer och annat för sommarens fröjder. Kort Förslag och bild från Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB på nya hus på Ängsskolans tomt. Utställningen NoBo vid Fittja gård startade den 21 september och skall pågå till den 9 april Den skall vara en utgångspunkt för att diskutera bilden av norra Botkyrka igår, idag och i morgon. Ansvarig är Mångkulturellt centrum, som för sakens skull ställt samman en särskild Botkyrkasamling av texter och böcker i sitt bibliotek. Och bäst av allt, man har sammanställt och givit ut en sprillans ny bok om norra Botkyrka. Läs den! Den är inte utan kritik, men en bra utgångspunkt när man vill sätta sig in i ämnet NoBo, gärna i studiecirkelform. sagt, det finns vilda planer i omlopp när det gäller Fittja. Tankeväckande och kul? Jovisst, men vi får se vad det blir av det hela. Även om bilder säger mer än tusen ord så var det skönt att en levande NoBo som Altun Basaran dök upp och levandegjorde dem. Hon berättade att hon var kurd och uppvuxen i Anatolien, Turkiet. Vid midsommartid 1986 kom hon med tre barn till Alby. Maken Sali fanns redan i Sverige och hade fått uppehållstillstånd och arbete på hotell Sheraton samt en andrahandsbostad i Alby. Altun berättade hur förundrad hon var över ljuset i Sverige och att det var så varmt maken hade ju i brev berättat om den svenska kylan. Och i den svenska sommarvärmen såg hon smått chockad sina svenska grannkvinnor sitta och sola sig på balkongerna i bara underkläderna. Altun skrattade lite när hon berättade detta, men tillade snabbt att hon ganska snart accepterade Sveriges annorlunda vanor. Altun trivs bra i Sverige, men som de flesta förstagenerationens invandrare tänkte hon sig att flytta hem efter en tid. Men så snart det gick började hon på kursverksamhetens Svenska för Invandrare, SFI, och de två äldsta barnen började skolan, dock inte i en hemspråksklass eftersom föräldrarna ville att de skulle lära sig svenska språket så fort som möjligt. Altuns SFI-kurs hade tre lektioner per dag, vilket hon fann för lite hon var nog ovanligt ambitiös men hon uppskattade mycket att SFI hade barnpassning för lille Arda medan mamma studerade. Altun berättade vidare att hon i takt med att hon lärde sig svenska språket och allt mer lärde känna sitt nya hemland så upphörde hennes tankar om att resa hem. Hon insåg att här i Sverige och Alby fanns ju allt hon ville ha när det gällde utbildning, arbete hon blev sedermera tolk och frihet. Allt som hon hade saknat i Turkiet. Något som hon finner tråkigt idag är dock att så många svenskfödda flyttat från Alby och NoBo sedan hon flyttat dit. Nu finns knappt några kvar. Vi är ju alla människor, betonade Altun gång på gång i sitt föredrag, och vi borde lära känna varandra lite bättre. Vill du lära känna Altun och hennes familj lite bättre så tycker vi på BT att du ska läsa hennes bok från år 2004 Altuns tre liv från Anatolien till Alby. Gör du det samt går och tittar på NoBo-utställningen och/ eller läser NoBo-boken så får du en mycket god bild av norra Botkyrka. L-E CARLBERG Vi önskar våra läsare och annonsörer en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

7 Botkyrka Tidning 6/06 DECEMBER 7 INSÄNT Ökade klassklyftor med högerregeringens politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor. Den moderatledda högerregeringens budget innehåller mängder av förslag som sammantaget kommer att förändra villkoren för hundratusentals löntagare. Inte minst kommer försämringarna att märkas rejält bland lågavlönade, deltidsarbetslösa, visstidsanställda, föräldralediga och sjuka. Yvonne Moderaterna, det nya låglönepartiet Vi har alla hört det nya så kallade arbetarpartiet Moderaterna prata väl om kollektivavtalet. Anställningsskyddet vill de också behålla. Arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin säger att målet är full sysselsättning. Det kan de kosta på sig. Genom att montera ner arbetsmarknadspolitiken och sänka ersättningsnivåerna i a-kassan slår de hål på skyddet. Ersättningen till den som är arbetslös blir så låg att han eller hon tvingas ta jobbet till lägre lön. Dessutom är man skyldig att ta ett jobb som ger 90 procent av a-kassan i lön. Man ska pressas att ta ett jobb till vilken lön som helst. Detta visar moderaternas riktiga ansikte, de förespråkar inget annat än låglönejobb. Därför passar det bättre att kalla dem för det nya låglönepartiet. Karl-Henrik De nya jobben skapas med pressade löner Genom att kraftigt höja avgiften för a-kassan hoppas man på att fler skall tvingas tacka nej till att vara TYCK TILL DU OCKSÅ! Vad vill du ändra på i Botkyrka? Redaktionen vill gärna ha in dina tankar och synpunkter. Skicka din insändare på e-post: Eller skicka den till: Socialdemokraterna i Botkyrka, Box 224, Tumba. Märk kuvertet/e-posten med Insänt. med i facket på grund av att de helt enkelt inte har råd. Facket blir svagare. Den arbetslöse blir svagare. Och lönerna faller. Så skall de nya jobben skapas i alliansens Sverige. Anita P Städhjälp Jag tycker som många andra att det vore skönt att komma hem till ett rent och snyggt hem. Barnens leksaker låg på sina platser, fönstren var putsade, diskbänken skinande ren, maten färdiglagad och tvätten inte bara ren utan också vikt och inlagd i skåpen. Det vore såklart drömläget. MEN vem städar åt städhjälpen? Kan jag ändå inte låta bli att fundera över. Vem skulle ta hand om städhjälpens barnleksaker, fönster, disk, matlagning och tvätt? VEM? Vad är det för syn på människan, som är på väg att växa fram, där vissa tycker att andra människor ska göra det vi inte längre orkar? Vad är det för syn att städhjälpen dessutom ska göra det till en så låg lön att personen aldrig skulle ha en chans att anställa en egen städhjälp. Jag vill ha ett samhälle där alla hjälps åt att bidra till den välfärd som en gång byggts upp och jag vill vara med och utveckla den. Moderaternas politik om fler jobb är en illusion av att det skulle bli så mycket bättre för alla samhällsklasser. De är enbart ute efter att deras plånböcker ska bli större och att andra ska serva dom som har pengar. Sussie Föreningar och företag i Botkyrka! Ge dina anställda/ledare en uppmuntran i julklapp, samtidigt som ni ger ert stöd til er lokala biograf! Biobiljetter till Tumbascenen Bio! Vi trycker företagets/föreningens namn på biobiljetterna, som gäller på valfri föreställning under 2 år, t.o.m 31/ Prisex: 10 st 600:. Ring Folkets Hus i Tumba, Peter Edsbrand, tel , eller mail: Aktuellt bioprogram: Lämnas i kassan i utbyte mot ordinarie biljett t.o.m SERKAN KÖSE DEBATTREDAKTÖR Bekämpa arbetslösheten inte de arbetslösa! DEBATT i har fått ett nytt politiskt landskap efter valet. Vi har fått en mode- högerregering som genomför en politik som markerar början Vratledd på ett medvetet systemskifte. Vi är på väg bort från den svenska välfärdsmodellen där vi är solidariska mot varandra. Sverige går mot ett samhälle med ökade klyftor både på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Högerregeringen har hunnit med sin första budget som innehåller en rad ideologiska förslag av systemskiftande karaktär, bland annat förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Egenfinansiering av arbetslöshetsförsäkringen ska öka genom att a-kasseavgifterna som tillsammans med fackavgiften, motsvarar nästan en fördubbling av avgiften höjs med sammanlagt 10 miljarder och ersättningen till de arbetslösa sänks. Högerregeringen sänker arbetslöshetsersättningen från 730 till 680 kronor om dagen de 100 första dagarna. Sedan sänker den ersättningsnivåerna till först 70 procent och sedan 65 procent. Och den tar bort avdragsrätten för såväl fack- som a-kasseavgift. Förslaget slår hårt och orättvist mot dem som är arbetslösa, men det får också stora konsekvenser för samhället i övrigt. Den lägre ersättningen ökar otryggheten på arbetsmarknaden och sätter en press nedåt på lönerna. Samtidigt slår de planerade försämringarna dem som är mest utsatta och har låg lön. De drabbar kvinnor och deltidsarbetande hårdare. Värst slår det mot dem som är arbetslösa genom lägre ersättning, risk för utförsäkring samtidigt som de får högre avgift och höjd skatt. Högerregeringens förändringar av a-kassan är ett försök att ställa arbetande mot arbetslösa. Det ska svida att vara arbetslös. Det är ett ideologiskt motiverat hafsverk för att finansiera skattesänkningar till dem som inte drabbats av arbetslöshet. Sänkt inkomstskatt, sänkt fastighetsskatt och skattesubventionerad hemhjälp är några exempel på skattesänkningar som ska ske på bekostnad av de arbetslösa. Högerregeringens syfte med sitt förslag är uppenbarligen att låta piskan vina över dem som ställts utanför arbetsmarknaden. Den underliggande tanken är den fördom högern alltid har haft om arbetslösa människor, att de är för lata och inte anstränger sig tillräckligt för att söka jobb. Sven-Otto Littorin, moderat arbetsmarknadsminister, säger att målet är full sysselsättning. Samtidigt som han med ett snabbt penndrag avskaffar bl.a plusjobben, som syftar till att ge den som varit utan jobb mycket länge en väg tillbaka till arbete och egen försörjning. Detta leder inte till fler jobb, däremot till ökade klyftor. Den orättvisa klasspolitiken kan inte bli tydligare. Socialdemokraternas alternativ går ut på att slå vakt om välfärd, välstånd och människors personliga utveckling. Vår politik är inriktad på arbete åt alla. Allt det vi kämpar för: rättvisa, frihet och trygghet, bygger på tanken om en gemensam välfärd. Det är det som gör att alla människor får lika möjligheter att forma sina liv. Det politiska systemskiftet i Sverige bidrar paradoxalt nog till att våra värderingar blir tydligare. Socialdemokratin kommer att ta strid för ett solidariskt samhälle. Bekämpa arbetslösheten, inte de arbetslösa! SERKAN KÖSE TUMBA FOLKETS HUS Scheelevägen 41 43, Tumba Vi har lokaler för fester, möten och studier med plats för personer. Vi hyr också ut till Din fest hemma! porslin, glas, bestick m.m. BOKNING och BESTÄLLNING tel mån fre

8 8 Botkyrka Tidning 6/06 DECEMBER Vad händer i mellanöstern? Hur ska man vara trevlig på engelska? Vad hände i Spanien för 70 år sedan? Vill du bli fejmare? Skapar sänkt A-kassa fler produktiva jobb? Är det för sent att lära sig spela gitarr? Hur ska vi bryta segregationen i Täby? Hur ska Botkyrka utnyttja sin mångfald? Hur var det att vara ung på 50-talet? Ska Sverigedemokraterna komma in i Botkyrkas kommunfullmäktige? Är du feminist? Hur många krävs det för att dansa tango? Varför tillämpar de nya moderaterna en gammal politik? Hur mycket varmare ska det bli? Vad vill socialdemokraterna idag? Vad är kavling, ringling, tumning och drejning? Kan vi tala om en vänstervåg i Latinamerika? Vad hände i Turkiet 1915? Finns det objektiv journalistik? Är arbetarrörelsen förvaltare eller förnyare? Kan du sjunga och dansa eller vill du sköta ljud och ljus? Är ideologierna döda? Svaret på dessa frågor finner du i en studiecirkel nära dig! Vårens studieprogram kommer i januari! Tel

Engagerade samtal. om framtidens Botkyrka TIDNING. Vården ska se hela människan Unga kvinnor i politiken På gång i S-föreningarna

Engagerade samtal. om framtidens Botkyrka TIDNING. Vården ska se hela människan Unga kvinnor i politiken På gång i S-föreningarna TIDNING från Socialdemokraterna i Botkyrka. www.botkyrka.sap.se Nummer 5 November 2009 Vården ska se hela människan Unga kvinnor i politiken På gång i S-föreningarna 4 3 6 Engagerade samtal om framtidens

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Nr.2 årg. 35 sept 2010 1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Arbetarerörelsen hade vid den här tidpunkten varit på frammarsch i ett halvt sekel, men då främst i de större tätorterna. Landsbygdsorternas

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. 1 Partivänner, Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson. Jag läste nyligen en artikel av henne. Med en blandning av vrede och sorg beskrev

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunal gav mig en framtid sidan 7 Vi värnar kollektivavtalet! nr. 7 2006 Ledaren Arbetsplatserna i fokus Valrörelsen är inte slut om det var det du trodde.

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013.

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 3 2014 valspecial En informationstidning från Luleå kommun. Nr 3 2014 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13 400 valarbetare Sidan 16 Ett nummer om kommunvalet valspecial Söndagen

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer