Ny generation hos (s) i Botkyrka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny generation hos (s) i Botkyrka"

Transkript

1 BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka Tel NR 6/06 DEC Ny generation hos (s) i Botkyrka Nytt boende för äldre SIDAN 3 Katarina sätter dialogen främst SIDAN 4 Rött och grönt styr kommunen SIDAN 5 Var med i debatten du också SIDAN 7

2 2 Ledaren J ag vill rikta ett stort tack till alla er som gav oss socialdemokrater fortsatt förtroende. Tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet har vi majoritet i fullmäktige och kan nu fortsätta arbetet att utveckla vår fina kommun. Min förhoppning är att du som kommunmedborgare deltar i denna utveckling i dialog med oss som förtroendevalda. Botkyrka Tidning 6/06 DECEMBER Jill vet vad hon vill Jill Melinder är en av Botkyrkas unga sossar. Hon har trots sin ungdom lång erfarenhet och blir ordförande i Dialogforum Tullinge. Jag har just kommit hem från julmarknaden i Hågelby när jag skriver detta. Julstämningen har svårt att infinna sig, när det är tio grader varmt ute. Tankar på klimatförändringar är oundvikliga. Det är med stor oro jag följer olika larmrapporter som rör framtiden när det gäller vårt klimat. Vi måste alla ta detta på största allvar. Var och en av oss har ett stort ansvar när det gäller vår miljö. Vi som är politiskt aktiva måste bedriva en ansvarsfull miljöpolitik. I Botkyrka ska vi bedriva en politik som grundar sig på en hållbar utveckling. Väljarna i Botkyrka gav oss fortsatt förtroende, men vi förlorade makten i landstinget och i riksdagen. Det är ett hårt slag att förlora ett val, men samtidigt måste man inse att det är demokratins spelregler. Vi socialdemokrater har påbörjat arbetet med att analysera varför vi förlorade makten. Självklart ska vi vara lyhörda och ta till oss väljarnas synpunkter. Vi kommer igen med förnyade krafter och behöver bli många fler aktiva. Vi hälsar dig som sympatiserar med våra värderingar välkommen som medlem. Vi behöver dig! Det är med stolthet jag nu företräder partiet som ledamot i riksdagen. Jag ska förvalta detta förtroende väl. Hoppas att du som Botkyrkabo tar kontakt och för fram dina åsikter. Som socialdemokrat och nyvald riksdagsledamot är det med stor vånda och oro jag tvingas se hur den moderatledda regeringen påbörjat sitt arbete med att förändra samhället i grunden, utifrån helt andra värderingar än socialdemokratins. Socialdemokratins drivkraft är att skapa ett så jämlikt samhälle som möjligt. Därför försvarar vi den svenska modellen och vill utveckla densamma. Den svenska modellen som bygger på ett jämlikt samhälle. Ett samhälle där vi håller ihop och allas lika värde är en ledstjärna. Medborgare i vårt land ska känna trygghet genom livet. Som arbetstagare ska du känna trygghet. Det ska finnas en jämvikt mellan parterna och det krävs då starka fackföreningar som försvarar dina rättigheter. Regeringen har nu rivstartat med att rubba denna jämvikt genom att ge sig på arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med detta är just att förändra maktbalansen genom att försöka minska organisationsgraden i facket med att fördyra premien till försäkringen och ta bort avdragsrätten för avgifterna. Genom försämringen för de arbetslösa vill man pressa ner lönerna för alla arbetstagare. Med försvagade fackföreningar är vägen öppen för en låglönemarknad. Det är helt fel väg att gå! Till sist vill jag önska dig en riktigt god och snötäckt jul. CHRISTINA ZEDELL Ordf. för socialdemokraterna i Botkyrka BT Botkyrka Tidning ges ut av socialdemokraterna i Botkyrka EXP.TELEFON ; TELEFAX POSTADRESS Box 224, Tumba (Grödingevägen 2, Tumba) E-POST & HEMSIDA ANSV. UTGIVARE Christina Zedell REDAKTION Margaretha Holmqvist (redaktör), L-E Carlberg, Ebba Jansson, Fredrika Engqvist, Maikel Ilias, Therese Rosén, Serkan Köse, Susanne Stangenberg (ombudsman). UPPLAGA ex. ANNONSERA i BT Kontakta expeditionen, tel OMSLAGSBILD Överst fr.v: Carl Kangas och Serkan Köse. Underst fr.v: Jill Melinder, Maikel Ilias och Malin Bengtsson. Foto: Ebba Jansson. LAYOUT & PROD. Monica Carlberg Produktion TRYCK Mediehuset/Södertörns Tryck 2006 Jill Melinder är född och uppvuxen i Tullinge. Hennes politiska intresse startade under högstadiet då hon valde att gå med i SSU. Men det var först på gymnasiet som hon blev aktiv. Jag var inte nöjd med (den) segregationen jag kunde se i min gymnasieskola. Skillnaden mellan de praktiska och teoretiska programmen var stor och kopplingarna till var man bodde och vilken framtidstro man hade var alltför tydlig. Det är därför jag är glad över att vi nu har moderniserat våra gymnasieskolor kraftigt. Allas rätt till en bra utbildning oberoende var du bor eller vilken utbildning dina föräldrar har är en fråga jag brinner för! Våren 1997 gick Jill ut gymnasiet och samma höst blev hon suppleant i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Visst fanns det gånger då jag såg frågor helt annorlunda men jag har alltid upplevt att sossarna här i Botkyrka månar om oss unga aktiva och är duktiga på att lyssna in vad vi tycker. Jills engagemang för utbildningsfrågor är påtagligt. Och det är lätt att förstå att detta engagemang även är en bidragande faktor till att hon valt att läsa till gymnasielärare med inriktning på samhällsvetenskap och religion. Genom sin utbildning fick Jill möjligheten att studera ett halvår i Dublin och senare åka sex veckor till Indien. Att leva i ett annat land och möta andra kulturer gav nya infallsvinklar men även en ökad drivkraft att arbeta för ett solidariskt och jämställt samhälle. Under dessa perioder fick hon dispens från fullmäktigegruppen som annars har krav på att man ska vara närvarande vid grupp- och fullmäktigemöten. Jill framhåller att det är viktigt att ens politiska engagemang kan förenas med livets olika faser och då krävs det en stor lyhördhet och förståelse av de politiska partierna. En flexibilitet som i detta fall gav resultat då Jill 2004 med nya perspektiv återigen blev suppleant i utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Valresultatet och framtiden är det som engagerar Jill mest just nu. Från april i år arbetade Jill som valombudsman. Hennes uppgift var att tillsammans med Susanne Stangenberg, ombudsman för Socialdemokraterna i Botkyrka, organisera och praktiskt driva valorganisationen. När hon ser tillbaka vågar hon inte ens tänka på hur många timmar i veckan de arbetade, men det blev många sena kvällar och även mycket skratt. Dagen efter valet var det svårt att (fullt ut) glädja sig åt att det gick bättre för Socialdemokraterna i Botkyrka än i övriga landet. Men nu när det gått en tid, och speciellt med tanke på resultatet i övriga kommuner i länet, så kan det konstateras att valrörelsen i Botkyrka var framgångsrik. Det är klart att jag fortfarande är besviken över resultatet. Jag är övertygad om att Alliansens politik innebär ökade orättvisor och större ojämlikhet i samhället. Vi sossar klarade inte av att berätta att vår välfärdspolitik inte handlar om bidrag utan om alla människors lika rättigheter och möjligheter. Jag är övertygad om att när man inför nästa val jämför vår rödgröna kommun med borgerliga kommuner i Stockholmsregionen kommer att se stora skillnader. Socialdemokraterna i Botkyrka har under de senaste mandatperioderna aktivt arbetat med att öka medborgarnas möjlighet att påverka och delta i den politiska processen. Effekter av detta arbete är exempelvis Ungdomsfullmäktige och medborgarförslag.

3 Botkyrka Tidning 6/06 DECEMBER 3 Nytt äldreboende i Tumba I och med den nya mandatperioden så har fullmäktige beslutat att inrätta ett Dialogforum i kommunens sex kommundelar: Fittja, Alby, Hallunda/Norsborg, Tumba/Storvreten, Grödinge och Tullinge. Jill har valts till ordförande för Dialogforum Tullinge ett uppdrag hon känner sig hedrad av att få ta sig an. Jag ser Dialogforums uppdrag som en möjlighet för Tullingeborna att tycka till tidigt i beslutsprocessen gällande frågor som berör oss i vår vardag. Dialogforum blir en tydlig kanal som kan fånga upp frågor som är på gång och diskutera lösningar utifrån Tullingebornas behov och önskningar. Under vårt samtal har fler och fler medlemmar anlänt till det stundande medlemsmötet och jag känner att ytterligare en spännande fråga pockar på för ett svar. Jill, vem vill du ska bli nästa partiordförande? Jag hoppas att Margot Wallström kommer hem. Om det inte blir så finns det flera andra kvinnor som skulle passa väldigt bra, avslutar Jill Melinder. Text och bild: EBBA JANSSON Botkyrka Tidning träffar Lars Schou, socialdemokrat i Vårdoch omsorgsnämnden, och en av dom som ingår i en lokalplaneringsgrupp kring det äldreboende som nu ska börja byggas i Tumba park. I Botkyrka har den socialdemokratiska majoriteten länge haft en planering för hur fler äldreboenden successivt ska skapas, säger Lars Schou. I valrörelsen pekade alliansen på att ca äldreboenden lagts ner i landet. Även i Botkyrka använde sig borgarna av det argumentet. Men inga äldreboenden har lagts ner i Botkyrka. Tvärtom, nästa genomförande på listan i planeringen för fler äldreboenden blir byggandet av ett äldreboende i Tumba park i kvarteret Kronan. Boendet planeras vara inflyttningsklart sommaren 2008 och kommer att rymma 50 boende. Lars Schou berättar att Vård- och omsorgsnämnden har sett det som viktigt att de äldre finns med i planeringen av det nya boendet. Därför ingår pensionärsföreningarna i lokalplaneringsgruppen som har varit mycket aktiv med idéer och förslag över hur boendet skall utformas. Äldreboendet kommer att ha en bottenvåning och två ytterligare bostadsvåningar samt utrymmen för extra förråd för de boende. Varje lägenhet får en yta på ca 28 kvadratmeter. Därutöver kommer det bland annat att finnas utrymmen för gemensamhetslokaler, dagvård och matrum. De som kommer att flytta in i äldreboendet skall ha ett omvårdnadsbehov vilket fastställs vid Här i kvarteret Kronan kommer det nya boendet att byggas, berättar Lars Schou, s- politiker i Vårdoch omsorgsnämnden. Foto: Fredrika Engqvist. en biståndsbedömning av en biståndshandläggare. I kommunen finns idag fyra äldreboenden. Ett femte äldreboende kommer alltså stå klart här i Tumba park Lars Schou informerar att kommunen planerar för ytterligare ett sjätte nytt äldreboende 2010 med placering i norra Botkyrka. Utöver byggandet av nya äldreboenden pågår ett arbete med att rusta upp det befintliga Tumba äldreboende (tidigare Tumba sjukhem). Vård- och omsorgsnämnden följer utvecklingen för att anpassa planeringen. Även om Botkyrka kommun befolkningsmässigt är en ung kommun där genomsnittsåldern är 37 år, visar utvecklingen på samma gång att vi får fler äldre i kommunen. Samtidigt så har den välfärd vi skapat resulterat i att vi är allt friskare längre upp i åldrarna än tidigare. Detta innebär att det finns ett behov av ett varierat utbud av boendeformer för äldre, fortsätter Lars Schou. Därför har kommunen i ett samarbete med Botkyrkabyggen tagit fram förslag över seniorboenden. Detta är inget äldreboende utan ett vanligt boende som är anpassat för äldre. Lars Schou vill slutligen betona vikten av att arbeta med förebyggande insatser för äldre. Han nämner till exempel att tillgängligheten till kommunens centrala anläggningar är viktig. Att skapa förutsättningar för äldre att leva ett aktivt och socialt liv samt att bostäder är anpassade med till exempel hiss underlättar för de äldre att bo kvar i sin egen bostad längre. FREDRIKA ENGQVIST Våga utveckla Botkyrka! Under 2007 startas Dialogforum i alla kommundelar, där du som medborgare har möjlighet att på ett tidigt stadium vara med och diskutera frågor som berör din kommundel. Du kan redan nu kontakta de personer som kommer att vara ordförande för respektive område: GRÖDINGE/ VÅRSTA HALLUNDA/ NORSBORG ALBY FITTJA TUMBA/ STORVRETEN TULLINGE Birgitta Mörk, tel. arb , bost , botkyrkabyggen.se Inger Ros, tel , politik.sll.se Bo Johansson, tel , botkyrka.se Adnan Issa, tel , Carl Kangas, tel , Jill Melinder, tel ,

4 4 Botkyrka Tidning 6/06 DECEMBER Dialog och öppenhet i Botkyrka Botkyrkaborna gav socialdemokraterna godkänt. Katarina Berggren är stolt och ödmjuk inför uppgiften att fortsätta leda kommunen. Hon vill styra i dialog med medborgarna. Satsningar för barn, ungdomar och gamla står överst på dagordningen. Foto: Margaretha Holmqvist. Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren har haft en hektisk höst. Efter valet inleddes förhandlingar inom den rödgröna majoritet som styr kommunen som en följd av valresultatet. Botkyrka är ett socialdemokratiskt undantag i ett län som målades blått efter valet. Jag hoppas att det vi gör här i Botkyrka ska fungera som ett gott exempel även för andra. Vi ska visa att vår politik för rättvisa och välfärd är rätt väg in i framtiden. Socialdemokraternas värderingar och idéer håller, men det gäller att kunna kommunicera politiken också. Vi måste ha en tydlig, framtidsinriktad politik. En av uppgifterna blir att arbeta långsiktigt för en hållbar utveckling i Botkyrka, vad gäller såväl sociala som ekologiska frågor. Det samhälle vi har idag ska inte bara fungera i nutid utan också för framtida generationer. Valresultatet blev inte hundraprocentigt bra för Botkyrkas socialdemokrater. Partiet tappade röster även här, låt vara inte lika mycket som på många andra håll. Moderaterna gick starkt framåt medan folkpartiet halverades. Vi har fått godkänt av Botkyrkaborna, nu måste vi jobba ännu mer i dialog med kommuninvånarna. Jag ser ett starkt engagemang hos medborgarna, det ska vi som är politiker ta på allvar och vara lyhörda inför, säger Katarina Berggren, som tror att det nya partiet Tullingepartiet är ett uttryck för ett sådant lokalt engagemang. Botkyrka startar dialogforum i alla kommundelar, öppna mötesplatser för samtal och dialog kring aktuella frågor. Bytet av regering påverkar även kommunpolitiken. Minskade statsbidrag medför redan nu åtta miljoner kronor mindre i Botkyrka kommuns budget för Den nya moderatstyrda politiken med sämre villkor i arbetslöshetskassan och sjukförsäkringen kan innebära att kostnader istället övervältras på kommunen. Under flera år har vi framgångsrikt minskat socialbidragsberoendet i kommunen. Det är ett resultat av hårt arbete och en rad olika insatser. Det vore sorgligt om den utvecklingen bryts till följd av regeringspolitiken, säger Katarina Berggren. Hon avslutar med att konstatera att det inte finns någon borgerlig allians i Botkyrka. Här är borgerligheten fortsatt splittrad och har inga gemensamma budgetförslag. MARGARETHA HOLMQVIST VALRESULTATET Så blev det I samband med valet i september 2006 skedde en hel del förändringar. Moderaterna återtog en hel del av sina väljare som de förlorade i valet 2002 och gick 14,67 % till 24,01 % vilket medförde att deras mandat i Kommunfullmäktige ökade från 9 till 15. Folkpartiet backade kraftigt från 13,67 % till 8,06 % och halverade därmed sina mandat från 8 till 4. Kristdemokraterna tappade ungefär en procent av sitt väljarstöd men behåller trots det sina 4 platser i Kommunfullmäktige. Det borgerliga blockets nyhet i detta val är Centerpartiet, som gör comeback efter åtta år utanför Kommunfullmäktigeförsamlingen. I Vänsterblocket tappade väns-terpartiet 1 mandat och har numera enbart 5, röstandelen gick ner till 7,52 % från att tidigare ha legat på 9,69 %. Miljöpartiet gick dock framåt och ökade sin röstandel från 4,16 % till 5,13 % dock hade denna ökning ingen effekt på antalet mandat som Miljöpartiet har i Kommunfullmäktige. Socialdemokraterna tappade i detta val cirka 3 procentenheter av sitt väljarstöd. Detta medförde även att Socialdemokraterna tappade 3 mandat Kommunfullmäktige. Botkyrkapartiet gick tillbaka med cirka 1,5 procentenheter dock med oförändrat antal platser i Kommunfullmäktige. Efter höstens val har ett helt nytt parti gjort inträde i Botkyrkas Kom- munfullmäktige nämligen Tullingepartiet med 1,77 % av rösterna och med ett mandat. Den politiska majoriteten består numera av S, V och Mp som tillsammans innehar 33 av 61 mandat i kommunfullmäktige. RÖST OCH MANDATFÖRDELNING Röstandel Mandat Röstandel Mandat Moderaterna 24, ,67 9 Centern 1,92 1 1,15 0 Folkpartiet 8, ,67 8 Kristdemokraterna 5,79 4 6,77 4 Socialdemokraterna 39, ,47 28 Vänsterpartiet 7,52 5 9,69 6 Miljöpartiet 5,13 3 4,16 3 Botkyrkapartiet 4,16 3 5,77 3 Tullingepartiet 1, Övriga partier 2,22 0 1,64 0 Källa: Valmyndighetens hemsida: MAIKEL ILIAS

5 Botkyrka enda rödgröna majoriteten i länet Botkyrka Tidning 6/06 DECEMBER 5 HUR SKA DU FIRA JULEN? Efter valet är Botkyrka den enda kommunen i Stockholms län med en rödgrön majoritet. Under den kommande mandatperioden kommer socialdemokraterna att samarbeta med miljöpartiet och vänsterpartiet. Partierna är överens om att föra en politik för välfärd, rättvisa och hållbarhet. Den rödgröna majoriteten i Botkyrka visar skiljelinjen i svensk politik. Välfärdssatsningar står mot högerns skattesänkningar. I Botkyrka har den nya majoriteten kommit överens om en plattform för politiken den kommande mandatperioden. Inriktningen är att fortsätta utveckla välfärden. Satsningen på Botkyrkas barn och unga ska fortsätta. Äldreomsorgen byggs ut med två nya äldreboenden under mandatperioden. En rödgrön budget för 2007 I november fattade kommunen beslut om budgeten för nästa år. Den nya politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet, kan presentera en stark budget med en rad välfärdssatsningar. Några av de mest centrala satsningarna på barn och unga nästa år är ökad lärartäthet och kvalitet i såväl grundskolan som gymnasieskolan. I budgeten ingår även en satsning på förskolan där tillgången till förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga ökar. I ett första steg erbjuds alla 5-åringar heltidsförskola från och med hösten Fritidsverksamheten är en viktig del av vardagen för många barn. Därför vill den politiska majoriteten höja kvaliteten inom fritidsverksamheten. I budgeten ingår ett uppdrag kring hur Botkyrkas fritidsverksamhet kan bli ännu bättre. Fritid och kultur I ettårsplan 2007 anslås medel till en ny fritidsgård i Tumba och extra medel till upprustning av Tumbascenen samt satsning på Kulturskolan. Bidragen till de föreningsdrivna fritidsgårdarna och föreningslivet höjs. Botkyrkas andra konstgräsplan kommer under 2007 att anläggas i Storvreten. På sommaren minskar kommunens fritidsutbud medan behovet bland Botkyrkas ungdomar ökar. För att ändra på detta läggs i anslutning till ettårsplan 2007 ett uppdrag att öka utbudet till barn och unga bland annat under sommarmånaderna. Botkyrka ska fortsätta driva sin framgångsrika upplevelsesatsning. Den bidrar till ett breddat kul- turutbud, större utbildningsmöjligheter och ett utvecklat näringsliv. Klusterområdet Subtopia växer. Många entreprenörer vill etablera sig här. I budgeten finns därför ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att tillsammans med Upplev Botkyrka AB möjliggöra detta. Ett gott och tryggt liv till alla äldre De flesta pensionärer är friska och har efter pensioneringen många års aktivt liv framför sig. När behov uppstår ska kommunen erbjuda den service som passar bäst för den enskilde. Äldreomsorgen ska byggas ut. Nästa år inleds byggnationen av ett äldreboende i Tumba park. Träffpunkter för äldre ska också utvecklas. THERESE ROSÉN Anna-Maria Engqvist, Tumba: Vi ska fira jul hos barnens farmor och farfar (mina svärföräldrar) i Linköping. Det blir ganska traditionellt med julmat och många julklappar till barnen. Mouna Kone, Alby: I år ska vi bjuda hem goda vänner, laga massor av julmat och bara mysa. Och så klart ser mina barn mest fram emot julklapparna. Tack alla nya medlemmar! Under valrörelsen har 100 st personer valt att gå med i Socialdemokraterna i Botkyrka, vilket är både glädjande och roligt. Det är tillsammans med er som vi formar politiken i Botkyrka. Varmt välkomna till vårt parti! Socialdemokraterna i Botkyrka Thelma Jansson, Broängen: Jag ska fira jul hemma med min familj. I år ska min storebror jobba på julafton så vi kommer inte att öppna julklapparna förrän på kvällen det blir nog jobbigt!! Adnan Issa, Fittja, född i Bagdad: Jag är ortodox kristen så det blir julgran, julklappar och alla andra traditioner. Men vi äter inte skinka utan det blir kalkon istället.

6 6 Botkyrka Tidning 6/06 DECEMBER Norra Botkyrka (NoBo) igår, idag och i morgon Foto: L-E Carlberg. I samband med NoBo-utställningen har man sista torsdagen varje månad under hösten haft soppkväll med samtal om olika aspekter på temat NoBo. Man har även haft lämpliga kulturvandringar och sist, men inte minst, fyra spännande människor som vuxit upp i norra Botkyrka har talat om och visat utställningen en söndag var. BT:s utsände valde att se utställningen under ledning av Albybon Altun Basaran, men var där långt i förväg för att ta till sig utställningen i lugn och ro. Utställningen består huvudsakligen av foton, som grupperats kring en väldig karta av norra Botkyrka, i ett Då, Nu och ett Sedan. Vad gäller Dåtiden visas fotografier av jordbrukartiden och tegelbrukstiden, liksom av uppbyggnadstiden av den väldiga NoBo-staden. Här kände besökaren sannerligen av tidens flykt. Nutidens bilder visar på den största variationen av människor i kul, tankeväckande, alldagliga, tunga och sociala situationer i dagens NoBo. Vad gäller Morgondagens NoBo så handlar det väldigt mycket om Fittja och att tekniska förvaltningen bjudit in fem svenska arkitektkontor att ge förslag på vad man kan göra av platsen för den nedrivna Ängsskolan och hur man kan uppgradera Fittja äng. Förslagen innebär sådant som 700 odlingslotter, att alla barn får plantera ett äppelträd och en del ny bebyggelse för att göra en bostadskarriär möjlig i området. Men det finns också tankar om en sportpark med en utvidgning av dagens simhall eller en strandpark med bryggor, strandcaféer och annat för sommarens fröjder. Kort Förslag och bild från Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB på nya hus på Ängsskolans tomt. Utställningen NoBo vid Fittja gård startade den 21 september och skall pågå till den 9 april Den skall vara en utgångspunkt för att diskutera bilden av norra Botkyrka igår, idag och i morgon. Ansvarig är Mångkulturellt centrum, som för sakens skull ställt samman en särskild Botkyrkasamling av texter och böcker i sitt bibliotek. Och bäst av allt, man har sammanställt och givit ut en sprillans ny bok om norra Botkyrka. Läs den! Den är inte utan kritik, men en bra utgångspunkt när man vill sätta sig in i ämnet NoBo, gärna i studiecirkelform. sagt, det finns vilda planer i omlopp när det gäller Fittja. Tankeväckande och kul? Jovisst, men vi får se vad det blir av det hela. Även om bilder säger mer än tusen ord så var det skönt att en levande NoBo som Altun Basaran dök upp och levandegjorde dem. Hon berättade att hon var kurd och uppvuxen i Anatolien, Turkiet. Vid midsommartid 1986 kom hon med tre barn till Alby. Maken Sali fanns redan i Sverige och hade fått uppehållstillstånd och arbete på hotell Sheraton samt en andrahandsbostad i Alby. Altun berättade hur förundrad hon var över ljuset i Sverige och att det var så varmt maken hade ju i brev berättat om den svenska kylan. Och i den svenska sommarvärmen såg hon smått chockad sina svenska grannkvinnor sitta och sola sig på balkongerna i bara underkläderna. Altun skrattade lite när hon berättade detta, men tillade snabbt att hon ganska snart accepterade Sveriges annorlunda vanor. Altun trivs bra i Sverige, men som de flesta förstagenerationens invandrare tänkte hon sig att flytta hem efter en tid. Men så snart det gick började hon på kursverksamhetens Svenska för Invandrare, SFI, och de två äldsta barnen började skolan, dock inte i en hemspråksklass eftersom föräldrarna ville att de skulle lära sig svenska språket så fort som möjligt. Altuns SFI-kurs hade tre lektioner per dag, vilket hon fann för lite hon var nog ovanligt ambitiös men hon uppskattade mycket att SFI hade barnpassning för lille Arda medan mamma studerade. Altun berättade vidare att hon i takt med att hon lärde sig svenska språket och allt mer lärde känna sitt nya hemland så upphörde hennes tankar om att resa hem. Hon insåg att här i Sverige och Alby fanns ju allt hon ville ha när det gällde utbildning, arbete hon blev sedermera tolk och frihet. Allt som hon hade saknat i Turkiet. Något som hon finner tråkigt idag är dock att så många svenskfödda flyttat från Alby och NoBo sedan hon flyttat dit. Nu finns knappt några kvar. Vi är ju alla människor, betonade Altun gång på gång i sitt föredrag, och vi borde lära känna varandra lite bättre. Vill du lära känna Altun och hennes familj lite bättre så tycker vi på BT att du ska läsa hennes bok från år 2004 Altuns tre liv från Anatolien till Alby. Gör du det samt går och tittar på NoBo-utställningen och/ eller läser NoBo-boken så får du en mycket god bild av norra Botkyrka. L-E CARLBERG Vi önskar våra läsare och annonsörer en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

7 Botkyrka Tidning 6/06 DECEMBER 7 INSÄNT Ökade klassklyftor med högerregeringens politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor. Den moderatledda högerregeringens budget innehåller mängder av förslag som sammantaget kommer att förändra villkoren för hundratusentals löntagare. Inte minst kommer försämringarna att märkas rejält bland lågavlönade, deltidsarbetslösa, visstidsanställda, föräldralediga och sjuka. Yvonne Moderaterna, det nya låglönepartiet Vi har alla hört det nya så kallade arbetarpartiet Moderaterna prata väl om kollektivavtalet. Anställningsskyddet vill de också behålla. Arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin säger att målet är full sysselsättning. Det kan de kosta på sig. Genom att montera ner arbetsmarknadspolitiken och sänka ersättningsnivåerna i a-kassan slår de hål på skyddet. Ersättningen till den som är arbetslös blir så låg att han eller hon tvingas ta jobbet till lägre lön. Dessutom är man skyldig att ta ett jobb som ger 90 procent av a-kassan i lön. Man ska pressas att ta ett jobb till vilken lön som helst. Detta visar moderaternas riktiga ansikte, de förespråkar inget annat än låglönejobb. Därför passar det bättre att kalla dem för det nya låglönepartiet. Karl-Henrik De nya jobben skapas med pressade löner Genom att kraftigt höja avgiften för a-kassan hoppas man på att fler skall tvingas tacka nej till att vara TYCK TILL DU OCKSÅ! Vad vill du ändra på i Botkyrka? Redaktionen vill gärna ha in dina tankar och synpunkter. Skicka din insändare på e-post: Eller skicka den till: Socialdemokraterna i Botkyrka, Box 224, Tumba. Märk kuvertet/e-posten med Insänt. med i facket på grund av att de helt enkelt inte har råd. Facket blir svagare. Den arbetslöse blir svagare. Och lönerna faller. Så skall de nya jobben skapas i alliansens Sverige. Anita P Städhjälp Jag tycker som många andra att det vore skönt att komma hem till ett rent och snyggt hem. Barnens leksaker låg på sina platser, fönstren var putsade, diskbänken skinande ren, maten färdiglagad och tvätten inte bara ren utan också vikt och inlagd i skåpen. Det vore såklart drömläget. MEN vem städar åt städhjälpen? Kan jag ändå inte låta bli att fundera över. Vem skulle ta hand om städhjälpens barnleksaker, fönster, disk, matlagning och tvätt? VEM? Vad är det för syn på människan, som är på väg att växa fram, där vissa tycker att andra människor ska göra det vi inte längre orkar? Vad är det för syn att städhjälpen dessutom ska göra det till en så låg lön att personen aldrig skulle ha en chans att anställa en egen städhjälp. Jag vill ha ett samhälle där alla hjälps åt att bidra till den välfärd som en gång byggts upp och jag vill vara med och utveckla den. Moderaternas politik om fler jobb är en illusion av att det skulle bli så mycket bättre för alla samhällsklasser. De är enbart ute efter att deras plånböcker ska bli större och att andra ska serva dom som har pengar. Sussie Föreningar och företag i Botkyrka! Ge dina anställda/ledare en uppmuntran i julklapp, samtidigt som ni ger ert stöd til er lokala biograf! Biobiljetter till Tumbascenen Bio! Vi trycker företagets/föreningens namn på biobiljetterna, som gäller på valfri föreställning under 2 år, t.o.m 31/ Prisex: 10 st 600:. Ring Folkets Hus i Tumba, Peter Edsbrand, tel , eller mail: Aktuellt bioprogram: Lämnas i kassan i utbyte mot ordinarie biljett t.o.m SERKAN KÖSE DEBATTREDAKTÖR Bekämpa arbetslösheten inte de arbetslösa! DEBATT i har fått ett nytt politiskt landskap efter valet. Vi har fått en mode- högerregering som genomför en politik som markerar början Vratledd på ett medvetet systemskifte. Vi är på väg bort från den svenska välfärdsmodellen där vi är solidariska mot varandra. Sverige går mot ett samhälle med ökade klyftor både på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Högerregeringen har hunnit med sin första budget som innehåller en rad ideologiska förslag av systemskiftande karaktär, bland annat förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Egenfinansiering av arbetslöshetsförsäkringen ska öka genom att a-kasseavgifterna som tillsammans med fackavgiften, motsvarar nästan en fördubbling av avgiften höjs med sammanlagt 10 miljarder och ersättningen till de arbetslösa sänks. Högerregeringen sänker arbetslöshetsersättningen från 730 till 680 kronor om dagen de 100 första dagarna. Sedan sänker den ersättningsnivåerna till först 70 procent och sedan 65 procent. Och den tar bort avdragsrätten för såväl fack- som a-kasseavgift. Förslaget slår hårt och orättvist mot dem som är arbetslösa, men det får också stora konsekvenser för samhället i övrigt. Den lägre ersättningen ökar otryggheten på arbetsmarknaden och sätter en press nedåt på lönerna. Samtidigt slår de planerade försämringarna dem som är mest utsatta och har låg lön. De drabbar kvinnor och deltidsarbetande hårdare. Värst slår det mot dem som är arbetslösa genom lägre ersättning, risk för utförsäkring samtidigt som de får högre avgift och höjd skatt. Högerregeringens förändringar av a-kassan är ett försök att ställa arbetande mot arbetslösa. Det ska svida att vara arbetslös. Det är ett ideologiskt motiverat hafsverk för att finansiera skattesänkningar till dem som inte drabbats av arbetslöshet. Sänkt inkomstskatt, sänkt fastighetsskatt och skattesubventionerad hemhjälp är några exempel på skattesänkningar som ska ske på bekostnad av de arbetslösa. Högerregeringens syfte med sitt förslag är uppenbarligen att låta piskan vina över dem som ställts utanför arbetsmarknaden. Den underliggande tanken är den fördom högern alltid har haft om arbetslösa människor, att de är för lata och inte anstränger sig tillräckligt för att söka jobb. Sven-Otto Littorin, moderat arbetsmarknadsminister, säger att målet är full sysselsättning. Samtidigt som han med ett snabbt penndrag avskaffar bl.a plusjobben, som syftar till att ge den som varit utan jobb mycket länge en väg tillbaka till arbete och egen försörjning. Detta leder inte till fler jobb, däremot till ökade klyftor. Den orättvisa klasspolitiken kan inte bli tydligare. Socialdemokraternas alternativ går ut på att slå vakt om välfärd, välstånd och människors personliga utveckling. Vår politik är inriktad på arbete åt alla. Allt det vi kämpar för: rättvisa, frihet och trygghet, bygger på tanken om en gemensam välfärd. Det är det som gör att alla människor får lika möjligheter att forma sina liv. Det politiska systemskiftet i Sverige bidrar paradoxalt nog till att våra värderingar blir tydligare. Socialdemokratin kommer att ta strid för ett solidariskt samhälle. Bekämpa arbetslösheten, inte de arbetslösa! SERKAN KÖSE TUMBA FOLKETS HUS Scheelevägen 41 43, Tumba Vi har lokaler för fester, möten och studier med plats för personer. Vi hyr också ut till Din fest hemma! porslin, glas, bestick m.m. BOKNING och BESTÄLLNING tel mån fre

8 8 Botkyrka Tidning 6/06 DECEMBER Vad händer i mellanöstern? Hur ska man vara trevlig på engelska? Vad hände i Spanien för 70 år sedan? Vill du bli fejmare? Skapar sänkt A-kassa fler produktiva jobb? Är det för sent att lära sig spela gitarr? Hur ska vi bryta segregationen i Täby? Hur ska Botkyrka utnyttja sin mångfald? Hur var det att vara ung på 50-talet? Ska Sverigedemokraterna komma in i Botkyrkas kommunfullmäktige? Är du feminist? Hur många krävs det för att dansa tango? Varför tillämpar de nya moderaterna en gammal politik? Hur mycket varmare ska det bli? Vad vill socialdemokraterna idag? Vad är kavling, ringling, tumning och drejning? Kan vi tala om en vänstervåg i Latinamerika? Vad hände i Turkiet 1915? Finns det objektiv journalistik? Är arbetarrörelsen förvaltare eller förnyare? Kan du sjunga och dansa eller vill du sköta ljud och ljus? Är ideologierna döda? Svaret på dessa frågor finner du i en studiecirkel nära dig! Vårens studieprogram kommer i januari! Tel

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Mona Sahlin tar sig an framtidens utmaningar

Mona Sahlin tar sig an framtidens utmaningar BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka www.botkyrka.sap.se info@botkyrka.sap.se Tel. 08 530 388 00 NR 2/07 APRIL Mona Sahlin tar sig an framtidens utmaningar SIDAN 6 Mycket på

Läs mer

Hotet mot den svenska modellen

Hotet mot den svenska modellen Hotet mot den svenska modellen En rapport om alternativen i svensk politik. Fler människor i arbete eller 90 000 fler öppet arbetslösa? SOCIALDEMOKRATERNA www.socialdemokraterna.se 1. Ett rött eller blått

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET,

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET, 26-11-27 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET, SKATTESATS OCH INVESTERINGSBUDGET 27 SAMT EKONOMISK PLAN 28-21 Innehåll SKRIVELSE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 27-12-11

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 April 2012 Arbetsmarknadsfrågor stora bland politiska bloggar Unionen anser att bloggar och andra sociala medier är rätt

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Barnen är vår framtid

Barnen är vår framtid BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka www.botkyrka.sap.se info@botkyrka.sap.se Tel. 08 530 388 00 NR 2/06 APRIL Barnen är vår framtid MITTEN Småföretagen bra för Botkyrka SIDAN

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt Rapport från SKOP 5 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Bottenkänning för Stefan Löfven tappar stort i SKOP:s skicklighetsliga - Lägsta nivån sedan Stefan Löfven blev partiledare - Bara 32,4

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014.

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. 1a Maj, en dag att fira, men framförallt en dag att politiskt manifestera mot högerpolitik i Sverige och Europa. En dag att tydlig stå upp för våra värderingar om rättvisa,

Läs mer

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN En riktig förändring av arbetslöshetsförsäkringen REFORMERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Inledning Sverigedemokraterna betraktar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Engagerade samtal. om framtidens Botkyrka TIDNING. Vården ska se hela människan Unga kvinnor i politiken På gång i S-föreningarna

Engagerade samtal. om framtidens Botkyrka TIDNING. Vården ska se hela människan Unga kvinnor i politiken På gång i S-föreningarna TIDNING från Socialdemokraterna i Botkyrka. www.botkyrka.sap.se Nummer 5 November 2009 Vården ska se hela människan Unga kvinnor i politiken På gång i S-föreningarna 4 3 6 Engagerade samtal om framtidens

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer 1 2 Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Socialdemokrati och

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

En liten bok om stora klyftor. - en argumentationshandbok för valrörelsen 2006

En liten bok om stora klyftor. - en argumentationshandbok för valrörelsen 2006 En liten bok om stora klyftor - en argumentationshandbok för valrörelsen 2006 1 2 Innehållsförteckning Moderaterna ett kort argumentationsunderlag 4 Moderaterna och skatterna 5 Moderaterna och jobben 7

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Lokala effekter av den borgerliga alliansens ekonomiska politik

Lokala effekter av den borgerliga alliansens ekonomiska politik Lokala effekter av den borgerliga alliansens ekonomiska politik Jönköpings län Exempel på effekter av den borgerliga alliansens politik för Jönköpings län framtagna i samband med den borgerliga alliansens

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Örebro län Exempel på effekter av den borgerliga regeringens politik för Örebro län framtagna i samband med den borgerliga regeringens budgetproposition

Läs mer