TRAFIKSÄKERHETSVERKET CAA FINLAND LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV AIRWORTHINESS DIRECTIVE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFIKSÄKERHETSVERKET CAA FINLAND LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV AIRWORTHINESS DIRECTIVE"

Transkript

1 TRAFIKSÄKERHETSVERKET CAA FINLAND M 3166/14 LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV AIRWORTHINESS DIRECTIVE PB 320, Helsingfors, FINLAND, +358 (0) , Fax +358 (0) Åtgärd enligt luftvärdighetsdirektiv utgör förutsättning för luftfartygets fortsatta luftvärdighet. Åtgärd enligt direktivet får vidtagas och kvitteras, ifall ej annat nämns, av den, som enligt luftfartsbestämmelse AIR M5-3, AIR M5-10, OPS M2-10, JAR-OPS 1 eller JAR-OPS 3 äger behörighet att utföra periodiskt underhåll på ifrågavarande luftfartyg eller materiel. Genomförd åtgärd skall införas i luftfartygets tekniska bokföring. Luftvärdighetsdirektivet har utfärdats på basen av luftfartslagen (1194/2009) 22 Kontroll av autogyrons höjdstabilisator Gäller: Alla autogyron registrerade i Finland. Ikraftträdande: Referens: Erfarenheter erhållna i Finland Giltighetstid: Detta direktiv gäller tillsvidare. Åtgärderna påtalade av luftvärdighetsdirektivet: Kontrollera senast den att autogyron är utrustad med en höjdstabilisator som uppfyller kraven i bilagan 1 till detta direktiv. Om höjdstabilisatorn inte uppfyller kraven i bilagan eller den saknas helt, planlägg en höjdstabilisator i enlighet med anvisningarna i bilagan 1. Lämna höjdstabilisatorn för godkännande hos Trafiksäkerhetsverket och montera stabilisatorn, som byggts enligt den godkända planläggningen, på autogyron efter godkännandet, Autogyron som inte har utrustats med en höjdstabilisator i enlighet med bilagan till detta direktiv, får inte användas i flygverksamhet efter den Ytterligare information ger Sami Jänis [e-post: sami.janis(at)trafi.fi] och Hannu Martikainen [e-post: hannu.martikainen(at)trafi.fi]. Genomförd åtgärd samt numret på detta luftvärdighetsdirektiv skall införas i luftfartygets tekniska bokföring. LU3302r - 02/2010 Trafiksäkerhetsverket Finnish Transport Safety Agency

2 Autogyrons höjdstabilisator Höjdstabilisatorn har en stor betydelse för autogyrons stabilitet och därmed för trygga flygegenskaper. Genom planläggning och montering av en stabilisator av rätt storlek kan du i praktiken eliminera de för autogyrons flygegenskaper typiska farliga företeelserna PIO och PPO (Pilot Induced Oscillation och Power Push Over). Autogyron som registreras i Finland skall vara utrustade med en höjdstabilisator. Vid planläggningen av höjdstabilisatorn skall du använda följande kalkylscheman, varvid du jämför förhållanden mellan höjdrodrets och rotorns volymer och genom dem erhållna förhållandetal med statistiken över höjdstabilisatorerna monterade i existerande autogyron. I denna text avses med volymen inte rymdinnehållet utan de aerodynamiska ytornas arealer multiplicerad med kraftaxeln. Ett exempel över beräkningen av höjdstabilisatorn Först räknar du höjdstabilisatorns areal (A V ), som är beroende av stabilisatorns form. I detta exempel behandlas en sedvanlig stabilisator av trapetsform, vars areal beräknas med scheman (1). Höjdstabilisatorns volym (V V ) får du med scheman (2), men vi behöver ännu höjdstabilisatorns kraftaxel (L), som är rotornavens avstånd till höjdstabilisatorns aerodynamiska medelpunkt (Z). Se exemplet i figur A. C t = spetsspannet C r = rotspannet b = stabilisatorns spännvidd (1) Om höjdstabilisatorns är trapetsformad kan du definiera dess aerodynamiska medelpunkt (Z) med behövlig exakthet enligt följande. Räkna kvartsspannet ¼ C t ja ¼ C r från stabilisatorns framkant och dra strecket d mellan dessa punkter. Räkna från strecket d längden från rotspannet mot spetsen varvid du får mätpunkten (X). Dra från mätpunkten (X) ett vinkelrätt streck (Y) till höjdstabilisatorns rotspann, där den aerodynamiska medelpunkten (Z) ligger. Därefter räknar du det vågräta avståndet mellan rotornavens lodräta linje och punkt (Z) varvid du får kraftaxeln L. ANMÄRKNING! Dessa anvisningar gäller endast för en höjdstabilisator av trapetsform. Om stabilisatorns form (framkanten, spetsen eller bakkanten) skiljer sig märkbart från exemplet (de är till exempel delvis böjda), gäller inte anvisningarna ovan. I detta fall måste du fastställa höjdstabilisatorns aerodynamiska medelpunkt med andra kalkylscheman. (2) 1

3 Ct Spannlinje d Mätpunkt X Viiva Y d Mätpunkt Z b Cr Cr L Ct Figur A Rotorns volym(v R ) får du med scheman (3), där du multiplicerar bladens areal (A R ) med rotorns diameter (H R ). Förhållandetalet (V % ), som du får med scheman (4), bör vara %. (3) 0,10 0,16 (4) 2

4 Utöver granskningen ovan kan du definiera autogyrons höjdstabilisator genom följande granskning, där du mäter avståndet mellan rotorns nav och tyngdpunkten C g samt avståndet mellan höjdstabilisatorns aerodynamiska mittpunkt Z och tyngdpunkten. Förhållandetalet mellan dessa 1, det vill säga momentarmarna är ungefär lika stora. Se exemplet i figur B. h C g L Z Figur B Därvid kan höjdstabilisatorns accepterade areal definieras som procent av rotorcirkelns areal A K och den bör vara 1,3 2,2 % av detta värde. Rotorcirkelns areal räknar du med följande schema. Stabilisatorns areal (A V ) får du, som tidigare beskrivits i schema (1), med antagandet att stabilisatorn är trapetsformad. Ovan nämnda arealer A V ja A K borde ha följande förhållandetal för att du kan försäkra dig om en tillräckligt stor stabilisator. (5) 0,013 0,022 (6) 3

5 Om ovan beskrivna metoder för att definiera höjdstabilisatorns storlek inte är lämpliga eller om de erhållna värdena inte stannar inom tillåtna gränser, skall du vända dig till Trafiksäkerhetsverket för tilläggsinformation och anvisningar. Planlägg, bygg och montera höjdstabilisatorn i enlighet med gällande luftfartsbestämmelser AIR M5 1 och AIR M5 2. Följ även som tilläggsanvisningar lämpliga punkter i handboken Suomalaisten ultrakevyiden lentokoneiden tarkastuskäsikirja (Suokas/ Hiedanpää, ändring 1, ) (paragraf B punkt 251, paragraf C punkterna och paragraf D punkterna ). Följ vid byggandet allmänna arbetsmetoder vid konstruktionen av luftfartyg. Kvaliteten på arbetet skall motsvara allmän praxis inom luftfarten. Försäkra dig om stabilisatorns hållfasthet I enlighet med CAP 643, British Civil Airworthiness Requirements, Section T Light Gyroplanes, Issue 4, Part 1 sub section C, punkt T 413. Välj som profil någon för stabilisatorn lämplig och god symmetrisk profil, till exempel NACA Även en skivprofil är lämplig. Försäkra dig efter stabilisatorns montering om autogyrons tyngdpunkt genom vägning eller upphängningsprov. Skriv dessutom ut ett nytt vägningsintyg. Bakgrund Detta krav baserar sig på det av autogyrons uppfinnare/utvecklare Juan de la Cierva verifierade rätta relationstal mellan stabilisatorns och rotorns volym samt den av Jukka Tervamäki genom prov bevisade lagbundenheten vad avser autogyrons dimensionsförhållanden. Då rotorns och stabilisatorns momentarmar mätt från tyngdpunkten är ungefär lika stora uppnås en tillfredställande stabilitet. Också erfarenheter och haverier i Finland och annorstädes har lett till undersökningar (Jukka Tervamäki och Seppo Laine) som bevisat nödvändigheten av stabilisatorn för en trygg autogyro. Med användningen av dessa kalkylscheman har man genomfört kontrollberäkningar på flera autogyromodeller (fabrikstillverkade och amatörbyggda). Alla mätta/räknade modeller uppfyllde kraven på en tillräckligt stor höjdstabilisator med beaktande av en tillfredsställande mätexakthet. Moderna så kallade nya generationens fabrikstillverkade autogyron, som Finlands maskinpark i stort streck representerar, är i allmänhet utrustade med en tillräckligt stor höjdstabilisator, så detta krav kan inverka på storleken på de höjdstabilisatorer som monterats i några amatörbyggda autogyron. 4

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:18 Utkom från trycket 2007-11-13 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 TORBJÖRN INGVARSSON Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 384 DEBATT Lån i telefon dags att reglera? Marknaden för finansiella tjänster förändras oupphörligen och lagstiftaren måste ständigt förhålla

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III 3.3.2014 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri

Läs mer

KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR

KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR Bilder: Miljöförvaltnings bildarchive/pentti Hokkanen KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR En guide för bedömning av fastigheters skick och säkrare köp för säljare och köpare A. Inledning Bild: Miljöförvaltnings

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

ENKLA TRYCKKÄRL AFS 1993:41. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ENKLA TRYCKKÄRL AFS 1993:41. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 1993:41 ENKLA TRYCKKÄRL Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) AFS 1993:41 2 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (6) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga C Servicenivåer 2 (6) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Försäkringskassans ställningstagande Vid en pro rata-beräkning av garantipension i form av ålderspension till den som är född 1938 eller

Läs mer

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011 * Skatteverket Dnr 131 95719-11/2011 1(9) Iakttagelser och slutsatser efter genomförd kontroll 2008-2010 av torgoch marknadshandeln Sammanfattning Inom ramen för Riksprojektet Kontanthandel samt den samordnade

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN Uppdaterad senast 10 december 2009 Dnr: 28/2009 Aktbil: 2 Kansliet Jonathan Peduru-Aratchi KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer