Manual ForwarderVolume Version: 1.4 sv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual ForwarderVolume Version: 1.4 sv"

Transkript

1 Manual ForwarderVolume Version: 1.4 sv Dasa Control Systems AB

2 Dasa Control Systems AB

3 Innehållsförteckning 1 Översikt ForwarderVolume Avverkningsobjekt Transportobjekt Avlastningsläge Beskrivning Menyer Inloggning Körmeny Visa eseshell Visa, välj och avsluta avverkningsobjekt Skapa ett nytt avverkningsobjekt Redigera avverkningsobjekt Transportobjekt Redigera avlastningsläge Inställningar förare Inställningar skärm Grundinställning Grundinställning transportobjekt Avlastningsläge Gör så här Inställningar Förare Skärm Grundinställning Grundinställning transportobjekt Avverkningsobjekt Nytt avverkningsobjekt Redigera avverkningsobjekt Avsluta avverkningsobjekt Transportobjekt Nytt transportobjekt Transportobjekt som mall Avlastningsläge Normal drift Logga in Välj avverkningsobjekt Registrera transportobjekt Skriv ut produktion Spara produktionsfil Skicka produktionsfil till SDC Logga ut dafv 1.4 sv Dasa Control Systems AB 1

4 Innehållsförteckning Dasa Control Systems AB dafv 1.4 sv

5 1.1.1 Översikt - ForwarderVolume - Avverkningsobjekt 1 Översikt 1.1 ForwarderVolume För att underlätta planeringen av virkesflödet från skogen till industrin är det viktigt att veta vilka volymer som skotats ut och var dessa finns. ForwarderVolume är ett program för skotare som registrerar volymer / vikter och positioner för olika sortiment eller olika travar. Programmet producerar produktionsfiler som kan användas för planering av virkesflödet. - Flera sortiment/prismatriser som tillsammans hanteras som minsta enhet vid skotning till upplägg och vid fortsatt transport till industrin. - Allt timmer/massaved i en specifik trave. - Allt timmer/massaved i alla travar i en avverkning Avlastningsläge Ett avlastningsläge är den fysiska plats där virke lastas av i väntan på vidaretransport. I ForwarderVolume kan ett eller flera transportobjekt knytas till varje avlastningsläge. Nytt skotningsobjekt Förberedelser Öppna nytt avverkningsobjekt Definiera nya transportobjekt Normal drift Registrera ett eller flera transportobjekt per lass Avsluta registreringen för varje lass Avsluta objekt Skriv ut produktion Exportera produktionsfil Avsluta avverkningsobjekt ese Avverkningsobjekt Avverkningsobjektet som definieras i ForwarderVolume överensstämmer i regel med det avverkningsobjekt som används av skördaren vid avverkningen. Detta gör det möjligt att samordna och hålla ordning på avverkningar och virkesflöde på ett rationellt sätt. Avverkningsobjektets Identitet/Organisation/Objekt/Kontrakt/Avverkningsföretag kan importeras från aktuell apterings- eller produktionsfil Transportobjekt Varje avverkningsobjekt måste innehålla ett eller flera transportobjekt. Ett transportobjekt är den minsta enhet som registreras vid skotning. Ett transportobjekt kan definieras på olika sätt beroende på hur uppgifterna skall användas, t ex: - Ett sortiment/prismatris. dafv 1.4 sv Dasa Control Systems AB 1

6 2.1.1 Beskrivning - Menyer - Inloggning 2 Beskrivning 2.1 Menyer Inloggning Namn Välj förare. Förarnamn kan tas bort och läggas till av systemets administratör i funktionen Ändra konto..., se avsnitt Inställningar förare på sidan 9. Lösenord Skriv in ditt lösenord. Lösenordet kan ändras i meny Förare, se avsnitt Inställningar förare på sidan Körmeny Val av avlastningsläge Redigering av avlastningslägen för respektive avverkningsobjekt samt vilka transportobjekt som skall knytas till respektive läge sker i meny Visa / Avverk Objekt / Välj ett avverkningsobjekt / Öppna / Avlastningsläge, se avsnitt Redigera avlastningsläge på sidan 8. - Välj automatiskt Normalt används GPS för att automatiskt välja det avlastningsläge som skall visas. Inställningar för detta sker i meny Visa / Inställningar / Avlastningsläge, se avsnitt Avlastningsläge på sidan Välj manuellt Vid avlastning, välj aktuellt avlastningsläge med flikarna längst upp på skärmen. Direkt under flikarna syns de transportobjekt som ingår i avlastningsläget. Växla till Automat-läge genom att klicka i Autoläge. Autoläge Knappen syns endast då du vallt avlastningsläge manuellt genom att klicka på någon av flikarna längst upp i menyn. Klicka på Autoläge för att återgå till automatiskt val av avlastningsläge. Val av transportobjekt Vid avlastning, välj något av transportobjekten. De transportobjekt som syns ingår i aktuellt avlastningsläge. Om produktionen från skördaren har lästs in (prd-fil eller pri-fil) syns återstående volym (skördarvolym minus skotad volym) under transportobjektets namn. Observera att antal och volym från skördarfilen inte direkt jämförs mot transportobjektet utan mot transportobjektets prismatriser. Position Här visas avlastningslägets position. Med knappen Position till höger kan man föra över aktuellt värde från en ansluten GPS-mottagare. Alla transportobjekt som ingår i ett avlastningsläge får samma position som avlastningsläget. Manuella uppgifter Beroende på inställningarna för aktuellt sortiment visas volym (m3f) eller vikt (ton). Det kan också finnas möjlighet att fylla i antal stockar. Värdena som visas är grundiställningen för transportobjektet, se avsnitt Transportobjekt på sidan 7. Ändra värdet om så behövs med hjälp av skärmtangentbordet (tryck på knappen till vänster om sifferfönstret) eller med + / - - knapparna. För information om vilka inställningar som kan göras för varje transportobjekt, se avsnitt Transportobjekt på sidan 7. Registrera Då sortimentets uppgifter fyllts i registreras transportobjektet genom ett tryck på Registrera. Objektet syns nu i listan Utförd registrering. Vågsystem Om skotaren är utrustad med ett vågsystem anslutet till programmet, kan avlastad vikt automatiskt hämtas från vågsystemet vid registreringen. Detta kräver att valt transportobjekt har vikt som registreringsenhet. Ta bort Markera ett transportobjekt i listan och klicka på Ta bort för att ta bort det från listan. Avbryt Avbryt registreringen. Transportobjekt som redan registrerats sparas inte. Slutför registrering Klicka på Slutför reg. efter varje lass för att registrera volym/vikt/antal i databasen. Antal lass/total volym Här visas total volym (m3f) och antal lass sedan senaste nollställning. Värdena nollställs genom att klicka på Nollställ. Uppgifter nederst i fönstret 2 Dasa Control Systems AB dafv 1.4 sv

7 2.1.3 Beskrivning - Menyer - Visa I fönstrets nederdel visas aktuellt transportobjekt, aktuell förare, aktuell styrka på mottagningen från GPS (om sådan är ansluten) samt aktuell tid. Längs till höger visas: - Val av färgschema För att t ex anpassa skärmens kontrast för dag respektive natt kan du välja olika färgscheman för körmenyskärmen. Övriga menyer behåller grå färg. Olika färgscheman definieras i meny Skärm, se avsnitt Inställningar skärm på sidan 9. Operation Monitor Ofta används ForwarderVolume tillsammans med OperationMonitor som är ett program för att registrera tider för olika aktiviter. Knappen OperationMonitor gör detta program synligt på skärmen. Logg Visa Här visas avverkningsobjektets samtliga registrerade transportobjekt. För att transportobjekten skall synas i denna lista måste du trycka på Slutför reg. då lassets olika transportobjekt har registrerats, se avsnitt Körmeny på sidan eseshell Windows ese503 eseshell Funktion för att kunna använda andra Windowsprogram, se avsnitt eseshell på sidan 3. Avsluta Avslutar programmet ForwarderVolume. Beroende på inställningen i funktion Avsluta Direkt i meny Inställning / Förare, avslutas programmet helt eller också hamnar du i meny Inloggning. Avverkningsobjekt Följande funktioner, som beskrivs längre fram i manualen, kan utföras genom att klicka på Avverk Objekt: - Visa aktuella och avslutade avverkningsobjekt Se avsnitt Visa, välj och avsluta avverkningsobjekt på sidan 3. - Redigera avverkningsobjekt Se avsnitt Redigera avverkningsobjekt på sidan 6. - Redigera transportobjekt Se avsnitt Transportobjekt på sidan 7. Inställning Följande funktioner, som beskrivs längre fram i manualen, kan utföras genom att klicka på Inställning: - Inställning förare Se avsnitt Inställningar förare på sidan 9. - Inställning skärm Se avsnitt Inställningar skärm på sidan 9. - Grundinställning Se avsnitt Grundinställning på sidan Grundinställning transportobjekt se avsnitt Grundinställning transportobjekt på sidan 10. Funktionerna är beskrivna från vänster till höger. Öppna ett program Klicka på rutan för att se vilka program som kan öppnas. Klicka på programsymbolen för att öppna programmet. Växla till ett öppet program Klicka på rutan och välj sedan ett öppnat program. Starta Windows Klicka på rutan för att starta Windows. Observera att programmet ForwarderVolume stängs då denna funktion används Visa, välj och avsluta avverkningsobjekt Klicka på Visa / Avverk Objekt. Klicka på flikarna Avverkningsobjekt och Avslutade objekt för att se vilka objekt som finns. dafv 1.4 sv Dasa Control Systems AB 3

8 2.1.5 Beskrivning - Menyer - Visa, välj och avsluta avverkningsobjekt Öppna Markera ett avverkningsobjekt och klicka på Öppna. Nu kan du redigera avverkningsobjektet med dess transportobjekt. För mer information, se avsnitt Redigera avverkningsobjekt på sidan 6. Visa produktion - Administration Visar de administrativa uppgifter som finns om avverkningsobjektet. Uppgifterna kan inte ändras i denna vy. För att ändra uppgifter, klicka på Öppna i vy Avverkningsobjekt, se avsnitt Redigera avverkningsobjekt på sidan 6. - Produktion Visar totalvärden för valt avverkningsobjekt samt uppgifter för varje transportobjekt i avverkningsobjektet. - Förare Välj att visa produktionen för alla förare eller för en enskild förare. - Avlastningsläge Välj att visa transportobjektens produktion för alla avlastningslägen eller för ett enskilt avlastningsläge. - Summera transportobjekt Då rutan är kryssad summeras transportobjektens Antal/Vikt/Volym/Antal stock om de används på mer än ett avlastningsläge. - Skriv ut Skriv ut avverkningsobjektets produktion Byt till... För att byta aktuellt avverkningsobjekt, markera ett avverkningsobjekt i listan Avverkningsobjekt och klicka på Byt till... Avsluta obj... Avsluta ett pågående avverkningsobjekt. Välj ett objekt i listan Avverkningsobjekt (objektet får inte vara valt som aktuellt avverkningsobjekt). Klicka på Avsluta obj... Objektet flyttas nu till listan Avslutade objekt. Observera att ett avslutat objekt inte kan registrera fler uppgifter och att det inte kan flyttas tillbaka till listan Avverkningsobjekt. Exportera Prl... Välj ett objekt i listorna Avverkningsobjekt eller Avslutade objekt. Klicka på Exportera Prl... och skapa en produktionsrapport (filtyp.prl) som kan användas för produktionsuppföljning. Ta bort... Välj ett avverkningsobjekt i listan Avslutade objekt. Tag bort objektet genom att klicka i Tag bort. Observera att ett objekt måste var avslutat för att kunna tas bort. Rapportera SDC Välj den produktionsfil som skall skickas till SDC. Filen skickas automatiskt i rätt format och till rätt adress. Innan filen skickas får du en fråga om aktuell apteringsfil skall sparas som prl-fil. De prl-filer som visas finns i mappen som definieras i Spara Prl-filer i katalogen, se avsnitt Grundinställning på sidan Dasa Control Systems AB dafv 1.4 sv

9 2.1.6 Beskrivning - Menyer - Skapa ett nytt avverkningsobjekt Observera För att funktionen skall fungerar måste ett speciellt program från SDC vara installerat på datorn Skapa ett nytt avverkningsobjekt Klicka på Visa / Avverk Objekt / Nytt. Använd avlastningsläge Kryssa rutan om avlastningslägen skall användas för avverkningsobjektet. Då registreras position, vägstandard och beskrivning per avlastningsläge. Om rutan inte är kryssad sker registreringen istället per transportobjekt. Till varje avlastningsläge kan knytas ett antal transportobjekt, se avsnitt Redigera avlastningsläge på sidan 8. Skapa avverkningsobjek med guide Ett nytt avverkningsobjekt kan skapas på två olika sätt: - 1. Med guide Då rutan Skapa avverkningsobjekt med guide är kryssad följer du en guide med olika enkla val som underlättar arbetet med att skapa ett avverkningsobjekt, se beskrivning längre fram i detta avsnitt Utan guide Avmarkera rutan Skapa avverkningsobjekt med guide. Avverkningsobjektet skapas nu med hjälp av funktionerna i följande avsnitt: Avverkningsobjekt, se avsnitt Redigera avverkningsobjekt på sidan 6. Avlastningsläge, se avsnitt Redigera avlastningsläge på sidan 8. Transportobjekt, se avsnitt Transportobjekt på sidan 7. Skapa ett avverkningsobjekt med guide Klicka på Visa / Avverk Objekt / Nytt. Välj om du vill importera uppgifter från en skördarfil eller om du vill använda ett befintligt avverkningsobjekt som grund och sedan ändra uppgifter i detta. Om du valde att importera en fil visas nedanstående meny: Ange sökvägen till aktuell skördarfil som kan vara en apt-, prd- eller pri-fil. Om filen är OK visas nedanstående sida. Skriv in ett namn i rutan. Kontrollera att Skapa avverkningsobjekt med guide är kryssad. dafv 1.4 sv Dasa Control Systems AB 5

10 2.1.7 Beskrivning - Menyer - Redigera avverkningsobjekt Alternativen på sidan beror på vilken typ av fil som lästs in och vad den innehåller. Om filen innehåller produktgrupper och/eller matriskoder visas den övre rutan Skapa transportobjekt med?. Om filen innehåller produktion visas de två nedre rutorna. Saknas uppgifter visas inte motsvarande ruta. Skapa transportobjekt med - Matriskoder Programmet skapar transportobjekt från matriskoden i importfilens matriser. Varje unik matriskod skapar ett transportobjekt där dess matris infogas. Matriser som har samma matriskod infogas i samma transportobjekt. Transportobjektens namn bildas av trädslag, produktgruppsnamn och matriskod t ex Tall Timmer#0110. Om det finns inställningar i Grundinställningar transportobjekt som stämmer med produktgruppens trädslag / namn infogas dessa inställningar i transportobjektet. - Produktgrupper Programmet skapar transportobjekt från produktgrupperna i den importerade filen. Transportobjektens namn bildas av trädslag och produktgruppsnamn t ex Tall Timmer. Matriserna i produktgruppen infogas i transportobjektet. Om matriskoden är samma för alla matriser i en produktgrupp används denna som kod för transportobjektet. Om det finns inställningar i Grundinställningar transportobjekt som stämmer med produktgruppens trädslag / namn infogas dessa inställningar i transportobjektet. - Nej Du får möjlighet att manuellt skapa transportobjekt och välja vilka av den importerade filens prismatriser som skall läggas i respektive transportobjekt. Hantera flerträdsproduktion Kryssa rutan om aggregatet som används har möjlighet till ackumulerande avverkning. Detta ger möjlighet att senare i guiden bestämma vilka transportobjekt som skall hantera flerträdsproduktion. Välj transportobjekt Menyn visas om rutan Hantera flerträdsfunktion är ikryssad. Välj vilket transportobjekt som skall hantera volymen från flerträdsfunktionen. Om du har valt att automatiskt skapa transportobjekt får du här en möjlighet att slå ihop vissa transportobjekt där sortimenten inte behöver separeras. Vissa transportobjekt kan inte slås ihop t ex beroende på att de har olika inställning för diametermätning på/under bark Redigera avverkningsobjekt Klicka på Visa / Avverk Objekt / Markera ett objekt i listan / Öppna. 6 Dasa Control Systems AB dafv 1.4 sv

11 2.1.8 Beskrivning - Menyer - Transportobjekt Identitet/Organisation/Objekt/Kontrakt/ Avverkningsföretag Fyll i uppgifter om avverkningsobjektet. Uppgifterna kan också hämtas från befintliga apterings/produktionsfiler, se Infoga fil från nedan. Infoga från fil... Välj en befintlig apteringsfil (.apt) eller produktionsfil (.prd) för att överföra uppgifter om Identitet/Organisation/Objekt/Kontrakt/Avverkningsföretag till det avverkningsobjekt du redigerar. Importera produktion Importera prd- eller pri-filer från skördare för att läsa in skördarvolymer i olika transportobjekt. I knapparna för transportobjekt på körmenyn visas återstående volym (skördarvolym minus skotad volym) under transportobjektets namn. Observera att antal och volym från skördarfilen inte direkt jämförs mot transportobjektet utan mot transportobjektets prismatriser. Dölj transportobjekt utan importerad produktion I körmenyn visas aktuella transportobjekt som knappar överst i menyn, se avsnitt Körmeny på sidan 2. Om rutan är kryssad visas bara de transportobjekt i listan som innehåller importerad produktion. Transportobjekt Den minsta enhet som registreras vid skotning, se avsnitt Transportobjekt på sidan 7. Mallhantering Ett transportobjekt kan användas i flera avverkningsobjekt genom att sparas som mall. - Spara som mall Markera ett eller flera objekt i listan till vänster. Klicka på Spara mall för att spara objekten som mall. - Använd en mall Markera ett eller flera objekt i listan till höger. Klicka på Använd mall för att spara objekten som mall. - Ta bort Markera en eller flera objekt i någon av listorna. Klicka på Ta bort Avlastningsläge Ett avverkningsobjekt kan ha ett eller flera avlastningslägen beroende på hur skotningen organiseras. Varje avlastningsläge kan innehålla ett eller flera transportobjekt. För att skapa nya och redigera befintliga avlastningslägen, se avsnitt Redigera avlastningsläge på sidan Transportobjekt Nytt transportobjekt Klicka på Visa / Avverk Objekt / Markera ett avverkningsobjekt i listan / Öppna / Nytt / Skriv in namn och kod / OK. Definiera objektets olika inställningar,se under Redigera transportobjekt nedan. Redigera befintligt transportobjekt Klicka på Visa / Avverk Objekt / Markera ett avverkningsobjekt i listan / Öppna / Markera ett transportobjekt i listan / Öppna. Redigera objektets olika inställningar,se under Redigera transportobjekt nedan. Tag bort transportobjekt Klicka på Visa / Avverk Objekt / Markera ett avverkningsobjekt i listan / Öppna / Markera ett transportobjekt i listan / Ta bort. dafv 1.4 sv Dasa Control Systems AB 7

12 2.1.9 Beskrivning - Menyer - Redigera avlastningsläge Redigera transportobjekt Identitet Fyll i uppgifter om transportobjektet. - X koordinat, Y koordinat GPS Skriv in transportobjektets position. Med knappen GPS kan du föra över aktuellt värde från en ansluten GPS. - Vägstandard Under förutsättning att avlastningslägen inte används, kan aktuell vägstandard skrivas in för varje transportobjekt. Om avlastningslägen används registreras aktuell vägstandard istället för varje avlastningsläge, se avsnitt Redigera avlastningsläge på sidan 8. Prismatris Här kan du specifisera de prismatriser/sortiment som ingår i transportobjektet. Du kan skapa nya, ändra i eller ta bort prismatriser. - Infoga från fil... Du kan importera prismatriser från befintliga apteringfiler (.apt) eller produktionsfiler (.prd). Övriga inställningar - Tangent Om skotaren har stöd för att styra programmet via knappsats på armstöden kan man här välja vilken tangent som skall knytas till transportobjektet. - Grundinställning Mata in ett normalvärde för hur många stockar ett lass innehåller och/eller hur mycket ett lass av transportobjektets virke väger. Värdena visas automatiskt i fönstret för manuell inmatning då transportobjektet väljs, se avsnitt Körmeny på sidan 2. - Omräkningstal Ange hur många ton en m 3 f av transportobjektets virke normalt väger. Uppgiften används då transportobjektet registreras i databasen för att beräkna vikt eller volym från de uppgifter som lämnats. - Manuella uppgifter Bestäm vilka uppgifter som skall fyllas i då transportobjektet registreras vid avlastning. Välj vikt eller volym samt om antalet stockar skall kunna registreras. Om skotaren är utrustad med vågsystem för automatiskt registrering av vikt, måste denna inställning vara satt till vikt för att den automatiska registreringen skall fungera. - Diameter Välj om volymen skall registreras som m 3 fpb (på bark) eller som m 3 fub (under bark). - Ikon Välj den symbol som skall visas för transportobjektet i körmenyn. Avverkningsobjektets samtliga transportobjekt visas som knappar med symbol och namn uppe till vänster i körmenyn Avsluta transportobjekt... Avslutar valt transportobjekt. Objektet markeras nu med grått i olika listor Redigera avlastningsläge Klicka på Visa / Avverk Objekt / Markera ett avverkningsobjekt i listan / Öppna / Avlastningsläge. - Hämta grundvärde Välj om så önskas ett grundvärde för en viss typ av transportobjekt för att underlätta inställningen av nedanstående värden. I meny Visa / Inställningar / Grundinställning Transportobjekt kan du definiera grundvärden, dvs samtliga inställningar nedan, för olika typer av transportobjekt, se avsnitt Grundinställning transportobjekt på sidan 10. Avlastningslägen Visar befintliga avlastningslägen för valt avverkningsobjekt. Nytt 8 Dasa Control Systems AB dafv 1.4 sv

13 Beskrivning - Menyer - Inställningar förare portobjekten visas i körmenyn, se avsnitt Körmeny på sidan 2. Kopiera, Klistra in Använd funktionerna för att kopiera ett eller flera transportobjekt från ett avlastningsläge till ett annat, t ex om du har skapat ett nytt avlastningsläge och vill flytta ett transportobjekt från ett befintligt transportläge. Ta bort (transportobjekt) Tag bort transportobjekt som inte innehåller någon produktion. Ett transportobjekt som innehåller produktion går inte att ta bort. - Namn Ge objektet ett namn. Objektets benämning blir dess ordningsföljd när det skapades plus namnet som skrivs in, t ex 4. Läge D. - X Koordinat, Y Koordinat Skriv manuellt in avlastningsläget positionskoordinater. - Vägstandard Skriv in aktuell vägstandard för avlastningsläget. - GPS Överför positionskoordinater från ansluten GPSmottagare Ändra Inställningar förare Klicka på Visa / Inställning. - Ändra namn och position Positionen kan ändras genom att skriva in nya koordinater eller läsa in nya kordinater från ansluten GPS-mottagare. - Vägstandard Ändra aktuell vägstandard för avlastningsläget. - Avsluta transportobjekt Avslutar produktionen för alla transportobjekt i aktuellt avlastningsläge. Funktionen sätter slutdatum för alla transportobjekt. Avlastningsläget markeras med grå markering Ta bort (avlastningslägen) Tag bort avlastningslägen som inte innehåller någon produktion. Ett avlastningsläget som innehåller produktion går inte att ta bort. Transportobjekt som ingår Visar de transportobjekt som ingår i aktuellt avlastningsläge. Pil upp, pil ner Markera ett transportobjekt och flytta objektet upp eller ner i listan. Transportobjektens inbördes ordning här bestämmer också i vilken ordning trans- Namn Här visas aktuell förare. Förarbyte kan inte göras här utan endast då programmet avslutats och en ny inloggning sker. Språk Varje förare kan välja sitt eget språk på menyer och utskrifter. Färgschema skärm I inställningar för skärm kan flera olika färgkombinationer för text och bakgrund definieras, se avsnitt Inställningar skärm på sidan 9. Det kan t ex vara en fördel att ha olika scheman med olika färgkontraster för dag respektive natt. Välj här någon av inställningarna. Rättighetsnivå Förare har normalt nivå User. Nivån kan inte ändras i detta fönster. Ändra lösenord Ändra lösenordet vid inloggning genom att skriva in ett nytt lösenord. Gemensamt / Avsluta direkt Om funktionen är aktiverad avslutas programmet helt då du klickar i rutan Visa / Avsluta. Om funktionen inte är aktiverad hamnar du i rutan Inloggning då du klickar i Visa / Avsluta. Nu kan en ny förare väljas. Ändra konto... Funktion för att lägga till, ändra och ta bort förare. Funktionen är endast tillgänglig för systemets administratör (Rättighetsnivå: Administrator) Inställningar skärm Klicka på Visa / Inställningar. Välj flik Skärm. dafv 1.4 sv Dasa Control Systems AB 9

14 Beskrivning - Menyer - Grundinställning Namn Välj någon av de befintliga schemorna för att redigera inställningarna. Du kan växla färgschema under drift med hjälp av valmenyn längst nere till höger i körmenyn, se bild nedan. denna mapp med hjälp av funktionen Exportera Prl..., se avsnitt Visa, välj och avsluta avverkningsobjekt på sidan 3. Funktionen Rapportera SDC söker i denna mapp då prlfiler skickas till SDC, se avsnitt Visa, välj och avsluta avverkningsobjekt på sidan 3. Maskinnummer Fyll i skotarens maskinnummer. Maskinnumret är unikt för varje uppdragsgivare. Gps Koordinatsystem Välj den standard för GPS-navigering du använder. RT90 är en svensk standard och WGS84 är en internationell standard. Gps Serieport Välj Ingen GPS eller den serieport som GPS-mottagaren ansluts till. Om virtuell serieport används får denna skrivas in manuellt Grundinställning transportobjekt Klicka på Visa / Inställningar. Välj flik Grundinställning Transportobjekt. Här kan du definiera ett antal olika grundinställningar för olika typer av transportobjekt. Dessa grundinställningar används då ett nytt transportobjekt skapas för att underlätta inställningen av objektets parametrar, se avsnitt Transportobjekt på sidan 7. Bakgrund Välj bakgrundsfärg för körmenyn. Övriga menyer behåller den grå nyansen. Text Välj textfärg för körmenyn. Övriga menyer behåller svart textfärg. Nytt/Ta bort Lägg till och ta bort färgscheman Grundinställning Klicka på Visa / Inställningar. Välj flik Grundinställning. Nytt, Ändra Definiera en ny eller ändra en befintlig grundinställning. Trädslag Lägg till och ta bort de olika trädslag / koder som du använder då du väljer prismatriser / sortiment till nya transportobjekt, se avsnitt Transportobjekt på sidan 7. Spara Prl-filer i katalogen Bestäm den mapp i datorn där prl-filer skall sparas. Prl-filer är ett standardformat för produktionsfiler som kan användas för rapportering statistisk bearbetning. Data från ett avverkningsobjekt sparas i prl-format i Inställningarna är samma som beskrivs i avsnittet om transportobjekt, se avsnitt Transportobjekt på sidan Dasa Control Systems AB dafv 1.4 sv

15 Beskrivning - Menyer - Avlastningsläge Avlastningsläge Klicka på Visa / Inställningar. Välj flik Grundinställning. Växla avlastningsläge med hjälp av GPS Kryssa rutan för att aktivera funktionen för att automatiskt växla till aktivt avlastningsläge i körmenyn beroende på var maskinen befinner sig. Växlingen sker med hjälp av GPS och de koordinater som angets för avlastningsläget. Radie växlingszon Om Växla avlastningsläge med hjälp av GPS är aktiverad, skriv in i meter hur nära avlastningsläget maskinen måste befinna sig för att växla till avlastningsläget i körmenyn. dafv 1.4 sv Dasa Control Systems AB 11

16 3.1.1 Gör så här - Inställningar - Förare 3 Gör så här 3.1 Inställningar Förare 1 I meny Visa / Inställning / Förare kan du välja språk, färgschema, lösenord och hur programmet skall avslutas, se avsnitt Inställningar förare på sidan Skärm 1 I meny Visa / Inställningar / Skärm definierar du olika färgscheman dvs du kan välja valfria färger för bakgrund och text på körmenyn, se avsnitt Inställningar skärm på sidan Grundinställning 1 I meny Visa / Inställningar / Grundinställning definierar du vilka trädslag och koder som skall användas då du skapar nya prismatriser / sortiment i olika transportobjekt. Här kan du också mata in skotarens maskinnummer. 2 För mer information, se avsnitt Grundinställning på sidan Grundinställning transportobjekt 1 I meny Visa / Inställningar / Grundinställning transportobjekt definierar du ett antal olika grundinställningar för olika typer av transportobjekt. Dessa grundinställningar kan användas då ett nytt transportobjekt skapas för att underlätta inställningen av objektets parametrar. 2 För mer information, se avsnitt Grundinställning transportobjekt på sidan Avverkningsobjekt All avverkning indelas i olika avverkningsobjekt. Avverkningsobjekten är i sin tur indelade i ett antal transportobjekt som är den minsta enhet som registreras vid skotning Nytt avverkningsobjekt I meny Visa / Avverk Objekt / Nytt kan ett nytt avverkningsobjekt skapas på två olika sätt: 1 Med guide Du följer en guide med olika enkla val som underlättar arbetet med att skapa ett avverkningsobjekt. För mer information, se avsnitt Skapa ett nytt avverkningsobjekt på sidan 5. 2 Utan guide Du kan definiera ett nytt avverkningsobjekt eller hämta uppgifter från befintliga apterings- och produktionsfiler. Följande avsnitt behandlar detta: Avverkningsobjekt, se avsnitt Redigera avverkningsobjekt på sidan 6. Avlastningsläge, se avsnitt Redigera avlastningsläge på sidan 8. Transportobjekt, se avsnitt Transportobjekt på sidan Redigera avverkningsobjekt 1 I meny Visa / Avverkn. Objekt / Öppna kan befintliga avverkningsobjekt och dess transportobjekt redigeras. Uppgifter kan ändras, avlastningslägen kan läggas till och tas bort, transportobjekt kan ändras, läggas till och tas bort. 2 Följande avsnitt behandlar detta: Avverkningsobjekt, se avsnitt Redigera avverkningsobjekt på sidan 6. Avlastningsläge, se avsnitt Redigera avlastningsläge på sidan 8. Transportobjekt, se avsnitt Transportobjekt på sidan Avsluta avverkningsobjekt 3 Avverkningsobjekten är indelade i Avverkningsobjekt och Avslutade objekt. I meny Visa / Avverk Objekt / flik Avverkningsobjekt kan du välja ett avverkningsobjekt och avsluta det genom att klicka på Avsluta obj. 4 Observera att ett avslutat objekt inte kan registrera fler uppgifter och att det inte kan flyttas tillbaka till listan Avverkningsobjekt. 5 För mer information, se avsnitt Visa, välj och avsluta avverkningsobjekt på sidan Transportobjekt Nytt transportobjekt 1 Varje avverkningsobjekt måste innehålla ett eller flera transportobjekt. Varje transportobjekt kan i sin tur innehålla en eller flera prismatriser / sortiment. Prismatriserna kan om så önskas importeras från befintliga apteringseller produktionsfiler. 2 Ett transportobjekt kan också förses med ett grundvärde per lass och ett omräkningstal vikt/volym för att underlätta registreringen, se avsnitt Transportobjekt på sidan 7. För mer information om typvärden för grundinställningar, se avsnitt Grundinställning transportobjekt på sidan Transportobjekt som mall 1 Transportobjekt kan sparas som mallar för att enkelt kunna användas i flera olika avverkningsobjekt, se avsnitt Redigera avverkningsobjekt på sidan 6. 2 För att spara ett transportobjekt som mall: Klicka på Visa / Avverk Objekt / Markera ett avverkningsobjekt / Öppna / Mallhantering. Du får en möjlighet att ändra objektets namn innan det sparas som mall. 3 För att använda ett transportobjekt ur mallistan: Klicka på Visa / Avverk Objekt / Markera ett avverkningsobjekt / Öppna / Mallhantering. Du kan ändra objektets namn innan det används i det nya avverkningsobjektet. Transportobjektets parametrar kan redigeras på vanligt sätt. 12 Dasa Control Systems AB dafv 1.4 sv

17 3.5.1 Gör så här - Avlastningsläge - Logga in 3.4 Avlastningsläge 1 Välj Visa / Inställningar / Avlastningsläge och klicka i rutan Använd avlastningsläge för att aktivera funktionen. 2 Välj Visa / Inställningar / Avlastningsläge och klicka i rutan Växla avlastningsläge med hjälp av GPS för att aktivera funktionen som med hjälp av GPS, i körmenyn automatiskt växlar till det avlastningsläge maskinen befinner sig vid. 3 Klicka på Visa / Avverk Objekt / Markera ett avverkningsobjekt i listan / Öppna / Avlastningsläge för att skapa nya eller ändra befintliga avlastningslägen. 3.5 Normal drift 2 Nu kan du välja att generera en prl-fil för aktuellt avverkningsobjekt. 3 Välj den prl-fil som skall skickas till SDC. Filen skickas automatiskt till rätt adress Logga ut 1 Klicka på Visa / Avsluta. Beroende på hur funktionen Avsluta direkt i meny Inställning förare är programmerad, hamnar du antingen i meny Inloggning eller så avslutas ForwarderVolume helt Logga in 1 Välj namn och skriv in lösenordet Välj avverkningsobjekt 1 Kontrollera att rätt avverkningsobjekt är valt. 2 Ett nytt avverkningsobjekt väljs i meny Visa / Avverk Objekt / Välj nytt objekt i listan / Byt till... 3 Om ett nytt avverkningsobjekt behöver skapas, se avsnitt Nytt avverkningsobjekt på sidan Registrera transportobjekt 1 Välj aktuellt avlastningsläge med flikarna högs upp i körmenyn, 2 Välj ett transportobjekt i körmenyns överdel. 3 Fyll i de uppgifter som behövs för att registrera aktuellt transportobjekt (vikt eller volym och ev. antal). Klicka på Registrera. 4 Välj om så behövs ett eller flera andra transportobjekt och registrera dem på samma sätt. 5 Om en registrering blev felaktig, markera objektet i listan, klicka på Ta bort och gör om registreringen. 6 När hela lasset är registrerat, klicka på Slutför reg. för att avsluta registreringen av lasset Skriv ut produktion 1 Klicka på Visa / Avverk Objekt / Välj objekt i lista / Visa produktion... 2 Klicka på Skriv ut Spara produktionsfil 1 Klicka på Visa / Avverk Objekt / Välj objekt i listorna Avverkningsobjekt eller Avslutade objekt / Exportera Prl... 2 En produktionsfil (.prl-fil) genereras för valt avverkningsobjekt och läggs i en speciell mapp, se avsnitt Grundinställning på sidan Skicka produktionsfil till SDC 1 Klicka på Visa / Avverkn. Objekt / Rapportera till SDC. dafv 1.4 sv Dasa Control Systems AB 13

18 3.5.7 Gör så här - Normal drift - Logga ut 14 Dasa Control Systems AB dafv 1.4 sv

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Beskrivning av produktionsrapportering med Dasa apteringssystem

Beskrivning av produktionsrapportering med Dasa apteringssystem Beskrivning av produktionsrapportering med Dasa apteringssystem Beskrivning för programversion 3.1 av DasaSDC.Exe Beskrivningen är giltig för Dasa4 och d5bucking apteringssystem. Beskrivning av produktionsrapportering

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Beskrivning av produktionsrapportering med Dasa apteringssystem

Beskrivning av produktionsrapportering med Dasa apteringssystem Beskrivning av produktionsrapportering med Dasa apteringssystem Beskrivning för programversion 3.0 av DasaSDC.Exe Beskrivningen är giltig för Dasa4 och d5bucking apteringssystem. Beskrivning av produktionsrapportering

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Funktioner i SDCs insändningsprogram Sender version kontorsinstallation

Funktioner i SDCs insändningsprogram Sender version kontorsinstallation Funktioner i SDCs insändningsprogram Sender version 03.05 kontorsinstallation Enklast är om det går att sända in filerna till SDC direkt från maskinen ute i skogen. Det finns dock fall när det är nödvändigt

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Funktioner i SDCs insändningsprogram Sender version installerad i skördare, skotare eller drivare

Funktioner i SDCs insändningsprogram Sender version installerad i skördare, skotare eller drivare Funktioner i SDCs insändningsprogram Sender version 03.05 installerad i skördare, skotare eller drivare Det går även att komma åt en kortfattad beskrivning av funktionerna i programmet via Hjälpknappen

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare

Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Vid installation kommer programmet att automatiskt att sparas på datorns C-enhet. Det går inte att ändra

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare. Revision 3.0. Användarmanual KTC MeView. Lägenhetsinnehavare. Sida 1

Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare. Revision 3.0. Användarmanual KTC MeView. Lägenhetsinnehavare. Sida 1 Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare Sida 1 Sida 2 Innehåll Inledning... 4 Allmänt... 4 Förutsättningar... 4 Plug-in... 4 Web-läsare... 4 Inloggning... 5 Användaruppgifter... 5 Inloggning... 5

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (17) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction.

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction. ShowYourPics Kom igång guide Alpha 0.8.3 Under menyn längst upp till höger som är samma som ditt namn finner du: Mina konton: En lista med alla konton du har behörighet till. Egna inställningar: Ä ndra

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Provverktyget i Fronter för lärare

Provverktyget i Fronter för lärare Provverktyget i Fronter för lärare Det här är en guide för att skapa ett prov i Fronter. Skapad: 2011-08-16 Innehåll Hur skapar jag ett prov i Fronter?... 3 IKT-pedagogiskt centrum... 20 2 Hur skapar jag

Läs mer

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar.

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar. Gemensam uppsättning för rådgivare I Näsgård Karta Advicer, är det en särskild funktion som gör det möjligt att dela gemensamma uppsättningar mellan alla användare. Du kan t.ex. dela uppsättning för: 1.

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

1 Starta Internet Explorer och surfa till www.bokadinfrisor.nu/login. Ange användarnamn och lösenord för att logga in i bokningssystemet.

1 Starta Internet Explorer och surfa till www.bokadinfrisor.nu/login. Ange användarnamn och lösenord för att logga in i bokningssystemet. Innehållsförteckning Snabbstart... 1 Kom igång med bokningssystemet.... 2 Innan Du börjar... 2 Logga in i systemet.... 2 System menyn... 2 Start... 3 Inställningar... 3 Behandlingar... 3 Schema... 4 Bokningar...

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

3.0 Shift. InfoBoard manual. 3.0 Välkommen till manualen för tidsstyrda spellistor Introduktion till spellistor Spellistans huvudsida 1

3.0 Shift. InfoBoard manual. 3.0 Välkommen till manualen för tidsstyrda spellistor Introduktion till spellistor Spellistans huvudsida 1 InfoBoard manual 3.0 Shift 3.0 Välkommen till manualen för tidsstyrda spellistor 1 3.1 Introduktion till spellistor 1 3.2 Spellistans huvudsida 1 3.2.1 Vad definierar ett objekt? 2 3.2.2 Aktiv och inaktiv

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Manual. Komma igång med Menigo webbshop. Version 3.4 2013-09-25

Manual. Komma igång med Menigo webbshop. Version 3.4 2013-09-25 Manual Komma igång med Menigo webbshop Version 3.4 2013-09-25 Innehållsförteckning: Logga in Startsida Handla via sortimentslista via snabborder Menigos kampanjer Favoritlistor handla via favoritlistor

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera.

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera. Näsgård MOBILE Generellt Denna manual beskriver registrering av fältuppgifter. Näsgård Mobile Mark kan användas separat eller tillsammans med Näsgård Mobile TID. Har du tillgång till både Mark och TID

Läs mer

del 3 ARBETA MED PROGRAM

del 3 ARBETA MED PROGRAM del ARBETA MED PROGRAM Det finns ett enormt stort antal program som kan användas tillsammans med Windows Vista. Med ett ordbehandlingsprogram som Microsoft Word till exempel, kan man skapa, redigera och

Läs mer

Besök 08. Användarmanual. Administration, registrera & inställningar. ANVÄNDARMANUAL Administration, registrera & inställningar

Besök 08. Användarmanual. Administration, registrera & inställningar. ANVÄNDARMANUAL Administration, registrera & inställningar Besök 08 Användarmanual Administration, registrera & inställningar ANVÄNDARMANUAL Administration, registrera & inställningar Innehåll Inställningsguiden, steg för steg... 3 Steg 1 (Licens)... 3 Steg 2

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 3

Hjälp för Timmerweb Mobil 3 1 (8) 2012-11-20 Hjälp för Timmerweb Mobil 3 (ArcPad 10.0) INNEHÅLL Starta och Avsluta... 2 Välj aktivt objekt... 2 Zooma till aktivt objekt... 3 Redigera attribut... 3 Typ av Bakgrundskarta... 3 Redigera

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 1.3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad är VisitLog?... 3 3 Innan du börjar... 3 4 Administration... 4 4.1 Lokala inställningar... 4 4.1.1 Skrivarinställningar... 4 4.1.2

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro)

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) 2013-12-18 stockholm.se Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Webbgränssnittet... 4 1.1 Att hitta i systemet... 4 1.2 Hjälptexter... 4 1.3 Inloggning

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Manual Administration digitala läromedel

Manual Administration digitala läromedel Manual Administration digitala läromedel I SAMARBETE MED DIG Manual för Gleerups digitala läromedel På www.gleerupsportal.se finns alla Gleerups digitala läromedel. Här kan du begära nytt lösenord, logga

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Installation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare. 1 Steg 1 installation. Installation ver 03.

Installation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare. 1 Steg 1 installation. Installation ver 03. Installation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av två steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man anger

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Startmenyn 2 Information 3

Startmenyn 2 Information 3 MANDATFÖRDELNING HANDLEDNING 1(21) Innehållsförteckning Startmenyn 2 Information 3 Inmatning av valresultat till fullmäktige 4 Beräkning av preliminär fullmäktige 4 Distrikt 5 Uppdatera Distrikt 6 Lagra

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Hogrefe TestSystem Web Edition. Manual HTS

Hogrefe TestSystem Web Edition. Manual HTS Hogrefe TestSystem Web Edition Manual HTS 1 Inloggning för testledare Gå till www.hts-admin.net med valfri webbläsare. För att logga in som testledare anger du ditt löpnummer och lösenord i de två rutorna.

Läs mer