LIST OF PUBLICATIONS 1974-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIST OF PUBLICATIONS 1974-"

Transkript

1 Professor Katie Eriksson, PhD, RN, Dr.hc. Department of Caring Science, Åbo Akademi University APPOINTMENTS Professor in Caring Science, since 1 April 1992, Åbo Akademi University Professor in Nursing Science, since 1 March 1993, University of Helsinki Director of Nursing, since 1 January 1996, Helsinki University Central Hospital (connected to the professorship in Nursing Science, University of Helsinki) Doctor Honoris Causa in Public Health since 1998, Nordic School of Public Health, Gothenburg LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC MONOGRAPHS Eriksson K Sjuksköterskeyrket - hantverk eller profession. Sjuksköterskors samarbete i Norden. Rapport från SSN:s expertgrupp för klar-görande av vårdfunktionsområdet. 71 s. Eriksson K Den teoretiska utgångspunkten för vårdprocessen. Rapport från SSN:s symposium i Helsingfors. Eriksson K Hälsa. En teoretisk och begreppsanalytisk studie om hälsan och dess natur som mål för hälsovårdsedukation. Licentiatavhandling vid Institutionen för pedagogik. Helsingfors universitet. 119 s. Eriksson K Vårdprocessen - en utgångspunkt för läroplanstänkande inom vårdutbildningen. Utvecklande av en vårdprocessmodell samt ett läroplanstänkande utgående från vårdprocessen. (The Patient Care Process an Approach to Curriculum Construction within Nursing Education. The Development of a Model for the Patient Care Process and an Approach for Curriculum Development Based on the Process of a Patient Care.) Helsingfors universitet, Pedagogiska institutionen, s. Eriksson K Pausen. En beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 113 s. Eriksson K Broar. Introduktion i vårdvetenskaplig metod. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. (Försöksupplaga 1991) 331 s. Eriksson K Den lidande människan. Stockholm: Liber Förlag. 115 s. Eriksson K. toim Usko ja terveys - johdatus hoitoteologiaan. (Orig. titel Vårdteologi). Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. (& Barbosa da Silva A.). 183 s. Eriksson K Det lidende menneske. (Orig. titel Den lidande människan. Dansk översättning av Jette Frantzen). København: Munksgaard. 108 s. Eriksson K Den lidende menneske. (Orig. titel Den lidande människan. Norsk översättning av Øyvind Randers-Pehrson). Oslo: TANO. 91 s. Eriksson K The Suffering Human Being. (English translation of: Den lidande människan, Liber Förlag 1994). Chicago: Nordic Studies Press. 108 s. Eriksson K Å se og å innse: om ulike former for evidens. Oslo: Akribe. (Martinsen K. &) 179 s.

2 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS WITH REFEREE PRACTICE Eriksson K Nursing - Skilled work or a profession. International Nursing Review. 23(4), Eriksson K Vad är vårdvetenskap? Nordisk Medicin. 97, Eriksson K Vård som teknologi och vetenskap. Vård i Norden. 2, Eriksson K Vårdvetenskapens och vårdforskningens nytta och giltighet. Vård i Norden. 2(4), Eriksson K Det finns en gemensam substans i allt vårdandet. Vård i Norden. 15(2), Eriksson K Caring paradigms. A study of the origins and the development of caring paradigms among nursing students. Scandinavian Journal of Caring Science. 3(4), Eriksson K Nursing science in a nordic perspective. Systematic and contextual caring science. A study of the basic motive of caring and context. Scandinavian Journal of Caring Science. 4(1), 3-5. Eriksson K Different forms of caring communion. Nursing Science Quarterly. 5, 93. Eriksson K The Alleviation of suffering - The idea of caring. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 6(2), Eriksson K To understand and to alleviate suffering in a caring culture. Journal of Advanced Nursing. 18, (Lindholm L. &) Eriksson K Nursing leaders' and nurses' view of health. Journal of Advanced Nursing. 22, (Herberts S. &) Eriksson K Teologi og Bioetik. Vård i Norden. 1, 33. Eriksson K Understanding the world of the patient, the suffering human being - The new clinical paradigm from nursing to caring. Advanced Practice Nursing Quarterly. 1, Eriksson K Abduction - a way to deeper understanding of the world of caring. Scandinavian Journal of Caring Science. 11(4), (& Lindström U.Å) Eriksson K The dialectic of health and suffering: an ontological perspective on young people's health. Qualitative Health Research, 4(8), (Lindholm L. &) Eriksson K The patient's perceived caring needs as a message of suffering. Journal of Advanced Nursing, 28(5), (Fagerström L. & Eriksson K. & Bergbom Engberg I.) Eriksson K The fundamental idea of quality assurance. International Journal for Human caring, (& Lindström U.Å.) Eriksson K A hermeneutic textual analysis of suffering and caring in the peri-operative context. Journal of Advanced Nursing, 30(4), (von Post I. &) Eriksson K The patient s perceived caring needs - measuring the unmeasurable. International Journal of Nursing Practice, 5, (& Fagerström L., Bergbom Engberg I.) Eriksson K The ideal and practice concepts of professional nursing care'. International Journal for Human Caring, 4(1), (von Post I. &) Eriksson K The phenomenon of confirmation - an aspect of nursing as an art. International Journal for Human Caring, 4(2), (Nåden D. &) Eriksson K The patient's narrative of suffering - a path to health? An interpretative research synthesis on narrative understanding. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 15, (Fredriksson L. &) Eriksson K Women's lived experiences of pregnancy: a tapestry of joy and suffering. Qualitative Health Research, 11(6), (Bondas T. &) Eriksson K Caring science in a new key. Nursing Science Quarterly 15(1), Eriksson K Call to life: Exploring the spiritual dimension as a dialectic between suffering and desire experienced by coronary bypass patients. International Journal for

3 Human Caring, 5, (Råholm M-B &) Eriksson K Det mångdimensionella rörelsebegreppet i fysioterapin - en kontextuell analys. Nordisk Fysioterapi, 6, (Wikström-Grotell C. & Lindholm L. &) Eriksson K Encounter: A fundamental category of nursing as an art. International Journal for Human Caring, 6(1), (Nåden D. &) Eriksson K Grasping the essence of the spiritual dimension reflected through the horizon of suffering: an interpretative research synthesis. The Australian Journal of Holistic Nursing, 9(1), (Råholm M-B. & Lindholm L. &) Eriksson K Evaluation of patient records as a part of developing a nursing care classification. Journal of Clinical Nursing, 12(2), (Kärkkäinen O. &) Eriksson K Semantisk begrepsanalyse - et grunnlegende aspekt i en disiplins teoriutvikling. Vård i Norden, 23(1), (Nåden D. &) Eriksson K The Ethics of the Caring Conversation. Nursing Ethics, 10(2), (Fredriksson L. &) Eriksson K Understanding the importance of values and moral attitudes in nursing care in preserving man's dignity. Sent for publication, Nursing Ethics. (Nåden D. &) Eriksson K Understanding the importance of values and moral attitudes in nursing care in preserving human dignity. Nursing Science Quarterly, 17(1), (Nåden D. &) Eriksson K Values and moral attitudes in nursing care - understanding the patient perspective. Norsk Tidskrift for Sygepleieforskning, 6(1), (Nåden D. &) Eriksson K A Theoretical approach to documentation of care. Nursing Science Quarterly, 17(3), 2-6. (Kärkkäinen O. &) Eriksson K Structuring the documentation on nursing care on the basis of a theoretical caring process model. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18(2), (Kärkkäinen O. &) Eriksson K The progression of suffering implies alleviated suffering. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18(3), (Rehnsfeldt A. &) Eriksson K Klinisk vårdvetenskap. Uddannelsesnyt, 15(2), Eriksson K Suffering related to health care: A study of breast cancer patients' experiences. International Journal of Nursing Practice, 10(6), (Arman M., Rehnsfeldt A., Lindholm L., Hamrin E. &) Eriksson K Documentation of individualized patient care: a qualitative metasynthesis. Nursing Ethics, 12(2), (Kärkkäinen O., Bondas T. & Eriksson K Recording the content of the caring process. Journal of Nursing Management, 13, (Kärkkäinen O. &) Eriksson K The aesthetic dimension in hospitals - An investigation into strategic plans. International Journal of Nursing Studies, 43, (Caspari S. & Nåden D. &) Eriksson K Why Not Ask the Patient? An Evaluetion of the Aesthetic Surroundings in Hospitals by Patients. Quality Management in Health Care, 16(3), (Caspari S. & Nåden D. &) Eriksson K Becoming Through Suffering - The Path to Health and Holiness. International Journal of Human Caring, 11(2), Eriksson K Virtue and health - finding meaning and joy in working life. Scandinavian Journal of Caring Science, 21, (Wärnå C., Lindholm L. &) Eriksson K The Theory of Caritative Caring: A Vision. Nursing Science Quarterly, 20 (3), Eriksson K The development of caring in the perioperative culture - nurse leaders' perspective on the struggle to retain sight of the patient. Nursing Administration Quarterly, 31(4), (Rudolfsson G., von Post I. &) Eriksson K The expression of caring within the perioperative dialogue: a hermeneutic

4 study. International Journal of Nursing Studies, 44, (Rudolfsson G., von Post I. &) Eriksson K Begreppsbestämning av förändring i relation till hälsoprocesser. Vård i Norden, 27(4), (Salmela S., Fagerström L. &) Eriksson K The meaning of consolation as experienced by nurses in a home-care setting. Journal of Clinical Nursing, 17 (8), (Roxberg Å., Rehnsfeldt A., Fridlund B. &) Eriksson K Virtue and health-describing virtue as a path to the inner domain of health. International Journal for Human Caring, 12 (1), (Wärnå C., Lindholm L. &) Eriksson K Caritas caring as an ethical conduct. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, (Levy-Malmberg R., Lindholm L.) Eriksson K Developing an instrument to evaluate suffering related to care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, (Nordman T., Santavirta N. &) Eriksson K Caritativ vårdetik - vårdandets ethos uttryckt i vårdares tänkande och handlande. Vård i Norden, 28(2), (Näsman Y., Lindholm L. &) Eriksson K "Då patienten lider av vården" - vårdares gestaltning av patientens vårdlidande. Vård i Norden, 88(28), 2, 4-8. (Kasén A., Nordman T., Lindholm T. &) Eriksson K Intercultural caring an abductive model. Scandinavian Journal of Caring Science, 22, (Wikberg A. &) Eriksson K The drama of suffering as narrated by patients who have undergone coronary bypass surgery. International Journal for Human Caring, 13(4), (Wiklund- Gustin L. &) Eriksson K Legitimizing basic research by evaluating quality. Nursing Ethics, 17(1), (Levy-Malmberg R. &) Eriksson K Clinical Research with a Hermeneutical Design and an Element of Application. International Journal of Qualitative methods, 9(2), (Lindwall I. & von Post I. &) Eriksson K (in print, online). Semantic analysis according to Peep Koort a substanceoriented research methodology. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24. (Sivonen K. & Kasén A. &) Eriksson K Concept determination as part of the development of knowledge in caring science. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24, Eriksson K Evidence To See or Not to See. Nursing Science Quarterly, 23(4), Eriksson K The importance of aesthetic surroundings: a study interviewing experts within different aesthetic fields. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(1), (Caspari S., Nåden D. &) Eriksson K Virtue, Ethics and Quality of Care. 32 nd Internationqal Association for Human Caring Conference, , San Antonio, Texas. International Journal for Human Caring, 15(3), 74. (Näsman Y., Nyström L. &) Eriksson K A qualitative metasynthesis of spirituality from a caring science perspective. International Journal for Human Caring, 15(4), (Rykkje L.; Råholm M- B. &) Eriksson K Caring of the Patients Suffering from Violence Between Spouses Intersectional Encounters. International Journal for Human Caring, 15(3), 72. (Lindholm T. &) Eriksson K From values to virtue: the basis for quality of care. International Journal for Human Caring, 16(2), (Näsman Y. & Nyström L. &) Eriksson K (On-line) Evidence of clinical competence. Scandinavian Journal of Caring Sciences. (Lejonqvist G-B. & Meretoja R. &) Eriksson K (accepted) Leading change: A three dimensional model of nurse leaders

5 main tasks and roles during a change process. Journal of Advanced Nursing. (Salmela S., Fagerström L. &) ARTICLES IN INTERNATIONAL COMPILATION WORKS AND PROCEEDINGS WITH REFEREE PRACTICE a. Compilation works Eriksson K Vårdvetenskapen formas - en tillbakablick och ett framtidsperspektiv. Panakeia. Vårdvetenskaplig årsbok. Stockholm: Almqvist & Wiksell (& E. Hamrin). Eriksson K Vårdandets idé och ursprung. Panakeia. Vårdvetenskaplig årsbok. Stockholm: Almqvist & Wiksell Eriksson K Nursing: The Caring Practice "Being There". In Gaut D. ed. The Practice of Caring in Nursing. New York: National League for Nursing Press Eriksson K Theories of Caring as Health. In Gaut D. & Boykin A. eds. Caring as Healing: Renewal Through Hope. National League for Nursing Press. New York Eriksson K Om dokumentation - vad den är och inte är. In Dahlberg K. Konsten att dokumentera omvårdnad. Lund: Studentlitteratur Eriksson K Om människans värdighet. In Bjerkreim T. & Mathinsen J. & Nord R. (red) Visjon, viten og virke. Festskrift till sykepleieren Kjellaug Lerheim, 70 år. Oslo: Universitetsförlaget Eriksson K Efterskrift - om vårdvetenskapens möjligheter och gränser. In Martinsen K Fenomenologi og omsorg. Oslo: TANO Eriksson K Caring, Spirituality and Suffering. In Roach S. M. (ed.). Caring from the Heart: the Convergence Between Caring and Spirituality. New York: Paulist Press Eriksson K Reflective Practice: A Way to the Patient's World and Caring, the Core of Nursing. In Johns C. and Freshwater D. (eds) Transforming Nursing through Reflective Practice. Oxford: Blackwell Science (& Nordman T. & Kasén A.) Eriksson K Understanding the World of the patient, the Suffering Human Being: The New Clinical Paradigm from Nursing to Caring. In Guzzetta C.E. (ed) Essential Readings in Holistic Nursing. Gaithersburg, Maryland: Aspen Publication Eriksson K Caritas et passio - liebe und leiden - als grundkategorien der pflegewissenschaft. In: Strohm T. Diakonie an der Schwelle zum neuen Jahrtausend. Diakoniewissenschaftlichen instituts, Universität Heidelberg. Eriksson K Vårdvetenskap och teologi. I: Hugaas J.V., Hummelvoll J.K. og Solli H.M. (red.) Helse og helhet. Etiske og tverrfaglige perspektiver på helsefaglig teori og praksis. Festskrift til António Barbosa da Silva. Oslo: Unipubforlag Eriksson K Becoming through suffering the path to health and holiness. I: Laurinkari J. Ed. Health, wellness and social policy. Essays in honour of Guy Bäckman. Bremen: Europäischer Hochschulverlag b. Proceedings Eriksson K A theoretical and principal framework on concepts in curricular planning in Basic Schools of Nursing. Istanbul Medical Convention. Turkey Eriksson K Sjukvårdsforskning: intentioner-områden-betingelser-problem. Rapport fra SSN:s forskningsseminar "Perspektiver på sykepleieforskning". Voksenåsen, Norge Eriksson K The Patient Care Process - An Approach to Curriculum Construction within Nursing Education. 5th Work group meeting. 1st Open Conference. Uppsala Eriksson K Basforskning inom vård. Kongressrapport utgiven av Högskolan för lärarutbildning. Stockholm Eriksson K Vårdvetenskap. Ingår Björkman L. red. Rapport från Omvårdnadskonferens i Örebro. Högskolan i Örebro

6 Eriksson K Vårdvetenskapens utgångspunkt. Studier för vårdutveckling. Nr 11. Rapport från Nordisk forskningskonferens. Mänskliga resurser - omvårdnad och social omsorg. Östersund Eriksson K Livskvalitet i högteknologisk vård. Ett vårdvetenskapligt perspektiv. Rapport från Svenska läkarstämman. Svensk Medicin Eriksson K Sykepleie - en kjærlighetsgjerning. Ingår i Hermansen M.V. et al. red. Sykepleie i tiden. Utgiven av Ullevål Sykehus. Oslo Eriksson K Human Caring: A Global Ontology for the Discipline of Nursing. 14th Annual Caring Conference. Human Caring: A Global Agenda Conference. (& J. Watson). Eriksson K Caring Science as A Discipline. Nurses Christian Fellowship International Fiji Conference. Eriksson K Multidimensional Health. International Research Conference for Nursing: Promoting Health. London. Eriksson K Priorities in nursing science in Finland. Perspectives in nursing science. Vadstena, Sweden, october 23-24, Eriksson K Fra sygdom mod lidelse - det nya paradigme. "Utviklings- og forskningskonference i klinisk sundheds- og sygpleje" April 1997, Danmarks sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet. Eriksson K I patientens värld - möten med lidanden. Vårdförbundets hälso- och sjukvårdsstämma April. Stockholmsmässan, Älvsjö. Eriksson K Introduction to the closing panel "Visions for the future". 19th International Nursing Caring Conference: "Human Caring: The Primacy of Love and Existential Suffering". Helsinki Abstract, s. 58. Eriksson K Om hälsa och lidande som grunddimensioner i vårdande. Seminariet Se människan. Stockholm 6 November Eriksson K Vården och omsorgen 2005, en brännande fårga för forskningen och utbildningen. Föreläsning vid invigningen av Vårdhögskolan i Borås, Eriksson K Hur får vi råd med värdighet och mänsklig värme i vården? Inlägg vid Framtidens välfärd i Norden-seminariet i Sveriges riksdag den 31 mars Eriksson K Vårdteologi-seminarium på Stiftelsen Berget Eriksson K Multidimensional health - towards an ontological health model. 4th International Multidisciplinary Qualitative Health Research Conference. Vancouver, British Columbia, Canada. February Book of abstracts s. 84. (& Bondas-Salonen T., Herberts S., Lindholm L. & Matilainen D.) Eriksson K In the patient's world: A study on health, suffering and caring. 20th Anniversary Conference. International Association for Human Caring. Communicating Caring, the Essence of Nursing. Philadelphia, Pennsylvania. April Abstracts. (& Lindström U.Å., Lindholm L., Bondas-Salonen T. & Kasén A.) Eriksson K Vårdandets idé och kärna. Föredrag vid Stora Sköndals 100-års jubileum , Stockholm. Eriksson K Hälsa och lidande. Föredrag vid Linköpings Universitet, Linköping. Eriksson K Vårdvetenskap. Föredrag vid Århus universitet, , Danmark. Eriksson K Vårdlidande för anestesiskötare. Nordisk konferens Eriksson K Paneldebatt med sökelys på: "Veiledningens mening og mål". Prekonferanse "Veiledning i sykepleie", Tromsö Eriksson K Keynotespeaker. Hälso- och sjukvårdsstämman, Stockholm Eriksson K Evidensbaseret sygepleje - etik. Keynotespeaker. Nordic Academy of Nursing Science Conference. Köpenhamn Eriksson K Vårdvetenskapen vid Åbo Akademi. Professorer i Norden, symposium. Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Juni 2002.

7 Eriksson K Trojanska hästen. Postgradual skola. Karolinska institutet, Stockholm. Maj Eriksson K Den postgraduala utbildningen vid Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Nordic Academy of Nursing Science Workshop. Vasa Eriksson K Nursing Science in Finland - 25 years of scientific development. 12th Biennal Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers, october 5-8, Lissabon, Portugal, s. 72. ( & Leino-Kilpi H., Pietilä A-M., Tossavainen K., Vehviläinen-Julkunen K., Paavilainen E., Åstedt-Kurki P., Isola A., Kyngäs H., Lindström U.Å.) Eriksson K Vårdandets ethos - med sikte i vårdandets inre kärna. Nordic College of Caring Science Jubileumskonferens 2006 "Vårdvetenskap i Norden 25 år - historia, nuläge, framtidsvisioner", mars 23-25, Helsingfors. Eriksson K Human dignity and virtue ethics. A Celebration of Care Conference. University of Malta, May 27 th -29 th Plenary presentation. Abstract, s (Näsman Y., Nyström L. &) Eriksson K Intercultural caring in maternity care from a patient perspective: a metaethnography. The 15 th International Interdisciplinary Conference: Qualitative Health Research, Vancouver, Canada, 4-6th October, (Wikberg A., Eriksson K. & Bondas T.) Eriksson K Love Endures All Things? Violence Between Spouses, Suffering, and Alleviation of Suffering Developing a Theory Model. Podium Presentation, 31st International Association for Human Caring Conference: Nursing Care Models. Rochester, Minnesota, June 2-5, International Journal for Human Caring, 14(3), 72. (Lindholm T. &) Eriksson K Se människan. Hållbarhet för hela människan, konferens , Sigtuna stiftelse. Elektronisk publikation: html/lid/ Eriksson K A three dimensional model of leading innovation and change. International Nursing Management Conference Antalya, Turkey. Abstract book p (Salmela, S. & Fagerström, L.) Eriksson K Being there - ethical issues in the study planning process. International Conference on Communication in Healthcare , St Andrews University, Scotland, UK. Abstract on CD number 269, posterpresentation. (Storbacka, B-M. &) ARTICLES IN NATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS WITH REFEREE PRACTICE Eriksson K Semantiska och kulturella aspekter på hälsobegreppet. Finska Läkaresällskapets handlingar, , Eriksson K Hoitotieteen loogiset ja tieteenteoreettiset perusteet. Sosiaalinen aikakauskirja, 14(5), Eriksson K Hoitotieteen teoreettisista malleista, käsitejärjestelmistä ja niiden merkityksestä alan kehittämisessä. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 17(2), Eriksson K Sjukskötarnas strävan efter högskoleutbildning. Kasvatus. 13(3), Eriksson K Motivforskning inom vårdvetenskapen. En beskrivning av vårdvetenskapens grundmotiv. Hoitotiede, 1(2), Eriksson K Bilder av lidande - lidande i belysning av aktuell vårdvetenskaplig forskning. Hoitotiede, 4, (& Herberts S, Lindholm L) Eriksson K Hälsovårdskandidatutbildningen vid Helsingfors universitet - historisk tillbakablick och visioner. Hoitotiede, 3, Eriksson K Ars moriendi är ars vivendi. Finsk tidskrift, 10, Eriksson K Hälsans tragedi. Finsk tidskrift, 10,

8 Eriksson K Abduktion och pragmatism - två vägar till framsteg inom vårdvetenskapen. Hoitotiede, 11(5), (& Lindström U.Å.) Eriksson K En vetenskapsteori för vårdvetenskapen. Hoitotiede, 11(6), Eriksson K Hoitotieteen evidenssi. Insänt för publikation till Hoitotiede. (& Nordman T., Lindholm T., Seppälä A.). Eriksson K Den vårdvetenskapliga forskningstraditionen vid Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Hoitotiede, 14(6), Eriksson K Det vårdvetenskapliga forskningsprogrammet vid Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Hoitotiede, 16(6), (Lindström U.Å., Lindholm L., Matilainen D., Kasén A.) Eriksson K Ethos anger siktet för vårdvetenskap vid Åbo Akademi. Hoitotiede, 18(6), (Lindström U.Å., Kasén A., Lindholm L., Matilainen D.) Eriksson K Hoitotiede ja tiede-etiikka. Hoitotiede, 20(6), (& Leino-Kilpi H. & Vehviläinen-Julkunen K.) Eriksson K En idéhistorisk forskningsansats för att upptäcka hemmets ethos i hälsosysterns vårdande. Hoitotiede, 20(6), (Hilli Y., Matilainen D. &) Eriksson K Vårdvetenskap som Caring Science. Pro terveys, 37(4), (& Lindström U.Å.) Eriksson K Hoitotiede caring science. Pro terveys, 37(6), 4-8. (& Lindström U.Å.) Eriksson K Forskningsprogrammet i vårdvetenskap vid Åbo Akademi Teorigenerering på hermeneutisk grund. Hoitotiede, 23(4), (& Lindström U.Å., Nyström L. & Wärnå-Furu C.) Eriksson K Parisuhdeväkivalta ja kärsimys naisten ja miesten kokemana. Hoitotiede, 23(1), (Lindholm T. & Nordman T. &) ARTICLES IN NATIONAL COMPILATION WORKS AND PROCEEDINGS WITH REFEREE PRACTICE a. Compilation works Eriksson K Kohti parempaa ohjausta. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosikirja IX (& Willman H.) Eriksson K Sairaanhoidon kehittäminen oppiaineena. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosikirja XI Eriksson K Hälsa - en teoretisk och begreppsanalytisk studie om hälsa och dess natur. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosikirja XIV Eriksson K Modellen - ett sätt att beskriva vårdskeendet. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosikirja XV Eriksson K Den vårdvetenskapscentrerade läroplanen - ett alternativ för dagens vårdutbildning. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosikirja XIX Eriksson K Den fullvuxna insulindiabetikern i hälsovårdens vårdprocess. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosi-kirja XIX Eriksson K Vårdområdet finner sin profil - den vårdvetenskapliga eran har inletts. Epione. Jubileumsskrift SSY-Sjuksköterske-föreningen i Finland. Helsingfors Eriksson K Ammatillisuus hoitamisessa. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö toim. Hoitoopin perusteet. Vaasa Eriksson K Vårdvetenskap - Aktuellt läge - Utvecklingens trender. Epione. SSY - Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f:s rapport

9 Eriksson K Hoito, Caring - hoitotyön primaari substanssi. Puheenvuoro 2. Martikainen T. & Manninen K. toim. Hoitotyö ja koulutus. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Hämeenlinna Eriksson K Vårdvetenskapen som humanistisk vetenskap. Hoitotiede Pro Nursing RY:n vuosikirja Eriksson K Framtidsvisioner - om utvecklingen av sjukskötarens arbete. Epione. SSYsjuksköterskeföreningen i Finland r.f. Jubileumsskrift Helsingfors Eriksson K De första åren - några reflektioner kring den vårdvetenskapliga eran. Epione. Jubileumsskrift SSY-Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f. Helsingfors Eriksson K Vårdvetenskapen som autonom disciplin. Päätoim. H. Willman Hygieia. Hoitotyön vuosikirja Helsinki: Kirjayhtymä Eriksson K Mot en vårdetisk teori. Hoitotyön vuosikirja Pro Nursing RY:n vuosikirja, Hygieia. Helsinki: Kirjayhtymä Eriksson K Perustutkimus ja käsiteanalyysi. Paunonen M. & Vehviläinen-Julkunen K. toim. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY: Helsinki Eriksson K (in press). Epione - vårdandets ethos. Epione. Jubileumsskrift SSY-Sjuksköterskeföreningen i Finland. Helsingfors. Eriksson K Människans värdighet, lidande och lidandets ethos. I: Suomen Mielenterveysseura, Tuhkaa ja linnunrata. Henkisyys mielenterveystyössä. Suomen Mielenterveysseura, SMS-julkaisut, Helsinki, Eriksson K Tillbaka till Popper och Kuhn - en evolutionär epistemologi för vårdvetenskapen. I: Kinnunen J., Meriläinen P., Vehviläinen-Julkunen K. & Nyberg T. (toim.). Terveystieteiden monialainen tutkimus ja yliopistokoulutus. Suunnistuspoluilta tiedon valtatielle. Professor Sirkka Sinkkoselle omistettu juhlakirja. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 74, Kuopio, Eriksson K Vårdvetenskapen - en akademisk disciplin. I: Janhonen S., Lepola I., Nikkonen M. & Toljamo M. (toim.). Suomalainen hoitotiede uudelle vuosituhannelle. Professori Maija Hentisen juhlakirja. Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksen julkaisuja 2, Oulu, Eriksson K Rakkaus - diakoniatieteen ydin ja ethos? I: Lahtinen M. & Toikkanen T. (toim.). Anno Domini. Diakoniatieteen vuosikirja Tammerpaino, Tampere, Eriksson K Diakonian erityisyys hoitotyössä. I: Lahtinen, M. & Toikkanen, T. (toim.). Anno Domini. Diakoniatieteen vuosikirja Tammperpaino, Tampere, Eriksson K Det tidlösa I tiden. Epione festskrift, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf 110 år. SSY-Sjuksköterskeföreningen i Finland. Helsingfors, 4-7. Eriksson K., Isola A., Kyngäs H., Leino-Kilpi H., Lindström U.Å., Paavilainen E., Pietilä A- M., Salanterä S., Vehviläinen-Julkunen K. & Åstedt-Kurki P Hoitotiede. WSOY: Helsinki. 169 s. b. Proceedings Eriksson K "Utbildning - en kulturell metabolism". I Andersson H. & Finnäs L. red. Finlandssvensk utbildningsforskning. Utbildningsforskning vid Jyväskylä universitet. Kasvatustieteiden Tutkimuslaitos. Selosteita ja Tiedonteita VIII Eriksson K Bildning för yrke och framtid. SKUT-84. Dokumentation från Pedagogiska Fakulteten. Åbo Akademi Eriksson K Caritas-tanken. XIX Norditrans kongress. Helsingfors, 8-9 mars, Sammandrag av föreläsning. Publicerad i Nordiatrans Nr. 31, Eriksson K Pågående vårdforskning i Finland. Nordiskt vårdforskningssymposium, Helsingfors, 17 Mars 1997.

10 Eriksson K Kultur i vården - ett vårdvetenskapligt perspektiv. Seminariet Kultur i vården. Esbo 5 November 1997, Hanaholmens kulturcentrum. Eriksson K Evidensbaserad vård - ideal, verklighet, möjlighet. Det Nordiska vårdvetenskapliga symposiumet - Akademisk disciplin, forskning och klinisk praktik , Helsingfors universitetssjukhus, Mejlans sjukhus. Eriksson K Hoitotyön eetos. Föreläsning vid Hoitotyön arvoseminaari , Kuopion yliopisto. Eriksson K Inlägg och ordförandeskap vid Skolnings- och diskussionsdag om Sjukhusansluten Hemsjukvård på Jakobstads Sjukhus. Arrangörer: Jakobstads Sjukhus och Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Eriksson K I patientens värld - om hälsa, lidande och vårdande. Presentation vid den 4:e nordiska kongressen i vårdvetenskaplig handledning april 1998, Mariehamn, Åland. Eriksson K På tröskeln till en andra generation inom vårdvetenskapen. Presentation vid den V nationella vårdvetenskapliga konferensen; "Vårdvetenskapens och vårdandets värld - Kunskaps- och värdegrund september 1998, Vasa, Eriksson K Ödmjuka tjänarinnor i vårdvetenskapens tjänst. Sjuksköterskeföreningens 100 års jubileum, Helsingfors. Eriksson K Lidande. Seminarium om smärtans etik på Lärkkulla Eriksson K Ajankohtaista hoitotieteestä. Ylihoitajapäivät , Helsingfors. Eriksson K Nuoret tieteet. Radioprogram i Yleisradio Eriksson K Dygd, hälsa och lidande. Kursen Dygd och hälsa , Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Eriksson K Tema: undervisning. III Nordiska konferensen för universitetssjukhus och dekaner, Helsingfors Eriksson K Vårdvetenskapen som kraftkälla för framtiden? Sjuksköterskeföreningens studiedagar i Vasa. Eriksson K Hälsans och lidandets drama. Psykiatriskt vårdvetenskapligt symposium i Mariehamn Eriksson K Vårdande mellan olika kulturer. I: Matilainen D, Eriksson K & Lindström U. red. X Nationella vårdvetenskapliga konferensen Vårdande i hälsans och vårdandets tjänst Åbo Akademi Vasa, (Wikberg A. &) Eriksson K Hälsosystern i hälsans tjänst en idéhistorisk vandring i pionjärernas fotspår under 1900-talets första hälft. I: Matilainen D., Eriksson K. & Lindström U.Å. red. X Nationella vårdvetenskapliga konferensen Vårdande i hälsans och vårdandets tjänst Åbo Akademi Vasa, s (Hilli Y. & Matilainen D.) Eriksson K Vårdledares uppfattning om en förestående organisationsförändring en tredimensionell hermeneutisk studie. Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 21. (Salmela, S., Fagerström, L. &) Eriksson K Interpreting empirical studies by using meta ethnography. Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 26. (Wikberg A., Bondas T. &) Eriksson K Forskningens ethos och etik ledsagare av metoden. Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 31. (Lindholm T. &) Eriksson K Evaluating interpretive conception through dialogical. Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 11. (Levy-Malmberg R., Bergbom I &) Eriksson K Förväntningar att bli bemött som människa i vården. Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 17. (Nummela M., Janhonen S. &) Eriksson K Tid och det tidlösa i tiden en vårdvetenskaplig teorigestaltning om tiden genom hermeneutiskt närmelsesätt och utprövande av kunskapsarkeologisk metod. Nordic

11 College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 22. (Nurminen M., Bergbom I. &) Eriksson K Caring science, clinical supervision and discourse analysis a route forward? Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 28. (Nielsen G.B., Matilainen D. &) OTHER SCIENTIFIC PUBLICATIONS (without referee practice) Scientific journals Eriksson K Sygeplejeforskning med pædagogisk tilknytning. Sygeplejersken og forskning. Dansk sygeplejeråd. Publikation. 5, Eriksson K Om sjukvård - en beskrivning av vårdprocessens principer. Fokus på sygeplejen Munksgaard, Köpenhamn Eriksson K Vårdforskning som dokumentation för sjukskötarens roll och plats i den framtida hälsovården utifrån givna ekonomiska förutsättningar. Sykepleiernes Samarbeid i Norden. Protokoll del Eriksson K Hoito taiteena, tieteenä ja teknologiana. Ylihoitajalehti, 8, 4-7. Eriksson K Hoitotieteen ja -tutkimuksen hyöty ja tieteellinen merkitys. Ylihoitajalehti, 2, Eriksson K Hoitotiede ja hoito-oppi opetussuunnitelman lähtökohtana. Ylihoitajalehti, 7, Eriksson K Hoitotieteen tutkimuskohteet, näkökulmat ja tutkimusparadigmat. Ylihoitajalehti, 1, 4-8. Eriksson K Tiede uusien haasteiden edessä - hoitotieteellinen näkökulma. Ylihoitajalehti, 15(2), 4-7. Eriksson K Hoitotyön ydin - hoitotieteen lähtökohta. Ylihoitajalehti, 3, 4-7. Eriksson K Systemaattinen ja kontekstuaalinen hoitotiede - hoitamisen perusmotiivista ja merkitysyhteyksistä. Ylihoitajalehti, 17(7), 4-6. Eriksson K Kärsimyksen lievittäminen. Ylihoitajalehti, 18(8), 4-8. Eriksson K Hyvä hoitaminen - erilaisia hoitoyhteisyyden muotoja. Ylihoitajalehti, 18(3), 4-8. Eriksson K Caritativ vård. Nordiatrans, 31, Eriksson K Att lindra lidande. Nordiatrans, 32, Eriksson K Hälsa är mera än frånvaro av sjukdom. Vård-Utbildning-Utveckling- Forskning. Centrum för vårdvetenskap, Karolinska institutet. Stockholm.1-2, Eriksson K Etiikka hoitoetiikassa - kohti hoitoeettistä teoriaa. Ylihoitajalehti, 8(20), Eriksson K Kliininen hoitotiede. Ylihoitajalehti, 7(21), 4-7. Eriksson K Hoitotieteen ja hoitamisen huomispäivä. Ylihoitajalehti, 8, 4-7. Eriksson K Potilaan maailman tutkiminen lähtökohtana hyvälle hoidolle. Ylihoitajalehti, 8, 4-6. Eriksson K Att vårda eller inte vårda. Omsorg, 4, Eriksson K Hoitotiede tänään - todellisuus ja visiot. Ylihoitajalehti, 6, 4-8. Eriksson K Moniulotteinen ylihoitaja - matroona, tieteenharjoittaja, yhteiskunnallinen vaikuttaja. Ylihoitajalehti, 3(25), Eriksson K Pohjoismaista yhteistyötä! Nordisk Akademi for sykepleievitenskap.ylihoitajalehti, 28, 8, (& Leino-Kilpi H.) Eriksson K Kärleken som vårdvetenskapens ethos. Omsorg. Norsk Tidsskrift for

12 Palliativ Medisin, 2, Eriksson K Hoitotieteen tulevaisuus. Ylihoitajalehti, 8(29), 4-7. Eriksson K Kuuluuko kärsimys ehjään elämään? Kärsivä ihminen. Tietoa Terveydestä. 37. b. University- och department publications Eriksson K Sjukvårdspedagogik. Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut. Kompendium. 183 s. (& Koort P.). Eriksson K Fälthandledning - en filosofisk betraktelse. Ingår Østern A-L. red. Kvalitet i praktiken. Dokumentation från Pedagogiska Fakulteten. Åbo Akademi Eriksson K Vårdvetenskap som disciplin, forsknings- och tillämpningsområde. Vårdforskningar 1/1988. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa. English summary 'Caring Science as A Discipline'. 80 s. Eriksson K Pro Caritate. En lägesbestämning av caritativ vård. Vårdforskningar 2/1990. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa. (2:a uppl. 1991, 3:e uppl. 1993) English summary 'Caritative Caring - A Positional Analysis. 139 s. Eriksson K. (red.) Den mångdimensionella hälsan. En pilotstudie över uppfattningar bland patienter, skolungdomar och lärare. Projektrapport 1. Vasa sjukvårdsdistrikt kf och Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 77 s. Eriksson K. (toim.) Moniulotteinen terveys. Esitutkimus potilaiden, koulunuorison ja opettajien keskuudessa vallitsevista käsityksistä. Projektirapportti 1. Vaasan sairaanhoitopiirin kl ja Institutionen för vårdvetenskap (Hoitotieteen laitos), Åbo Akademi. Vaasa. 84 s. Eriksson K. red Vårdteologi. Vårdforskning 3/1991. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa. 264 s. (& Barbosa da Silva A. red.) Eriksson K Vårdteologins framväxt. I: Eriksson K. red. & Barbosa da Silva A. red. Vårdteologi. Vårdforskningar 3/1991. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa Eriksson K Vårdteologi som vårdvetenskapens deldisciplin. I: Eriksson K. red. & Barbosa da Silva A. red. Vårdteologi. Vårdforskningar 3/1991. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa (& Barbosa da Silva A.). Eriksson K Att lindra lidande. I: Eriksson K. red. & Barbosa da Silva A. red. Vårdteologi. Vårdforskningar 3/1991. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa Eriksson K Tron i hälsans tjänst. I: Eriksson K. red. & Barbosa da Silva A. red. Vårdteologi. Vårdforskningar 3/1991. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa (& Herberts S.). Eriksson K Den mångdimensionella hälsan. En studie av hälsobilden hos sjukvårdsledare och sjukvårdspersonal. Projektrapport 2. Vasa sjukvårdsdistrikt k.f. och Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. (& Herberts S.) Eriksson K Moniulotteinen terveys. Tutkimus sairaanhoitajien ja hoitohenkilökunnan terveyskuvasta. Projektiraportti 2. Vaasan sairaanhoitopiirin kl ja Institutionen för vårdvetenskap (Hoitotieteen laitos), Åbo Akademi. Vaasa. 83 s. (& Herberts S.). Eriksson K. red Möten med lidanden. Vårdforskning 4/1993. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa. 179 s. Eriksson K Lidandets idé. I: Erikssson K. red. Möten med lidanden. Vårdforskningar 4/1993. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa Eriksson K Lidande - en begreppsanalytisk studie. I: Eriksson K. red. Möten med lidanden. Vårdforskningar 4/1993. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa (& Herberts S.). Eriksson K Bilder av lidande - lidande i belysning av aktuell vårdvetenskaplig

13 forskning. I: Eriksson K. red. Möten med lidanden. Vårdforskningar 4/1993. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa (& Herberts S. & Lindholm L.). Eriksson K Lidande och kärlek ur ett psykiatriskt vårdperspektiv - en casestudie av mötet mellan mänskligt lidande och kärlek. I: Eriksson K. red. Möten med lidanden. Vårdforskningar 4/1993. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa (& Lindholm L.). Eriksson K. red Mot en caritativ vårdetik. Vårdforskning 5/1995. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 221 s. Eriksson K Vad är vårdetik? I: Eriksson K. (red). Mot en caritativ vårdetik. Vårdforskning 5/1995. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi Eriksson K Mot en caritativ vårdetik. I: Eriksson K. (red). Mot en caritativ vårdetik. Vårdforskning 5/1995. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi Eriksson K Vårdarnas etiska profil. I: Eriksson K. (red). Mot en caritativ vårdetik. Vårdforskning 5/1995. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi (Herberts S. &) Eriksson K. (red.) Den mångdimensionella hälsan - verklighet och visioner. Slutrapport. Vasa sjukvårdsdistrikt skn och Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 100 s. Eriksson K Att insjukna i demens - ett tungt lidande för patient och anhöriga. Ingår I: Beck-Friis B. & Grahn G. (red.). Leva med demenshandikapp (Action in favour of people suffering from neurodegenerative diseases). Lunds universitet: Stiftelsen Silviahemmet. 26 s. Eriksson K. (ed.) Jubileumsskrift Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 136 s. Eriksson K Vårdvetenskapens framväxt som akademisk disciplin - ett finlandssvenskt pespektiv. I: Eriksson K. (ed.) Jubileumsskrift Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi Eriksson K., Nordman T., & Myllymäki I Den trojanska hästen. Evidensbaserat vårdande och vårdarbete ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Rapport 1. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi; Helsingfors universitetscentralsjukhus & Vasa sjukvårdsdistrikt. 103 s. Eriksson K., Nordman T., & Myllymäki I Troijan hevonen. Evidenssiin perustuva hoitaminen ja hoitotyö hoitotieteellisestä näkökulmasta. Helsingin yliopistollinen keskussairaala; Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi & Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 113 s. Eriksson K. & Lindström U.Å Gryning. En vårdvetenskaplig antologi. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 175 s. Eriksson K. & Lindström U.Å Siktet, Sökandet, Slutandet. I: Eriksson K. & Lindström U.Å Gryning. En vårdvetenskaplig antologi. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi Eriksson K Vårdvetenskap som akademisk disciplin. Vårdforskning 7/2001. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 80 s. Eriksson K Den trojanske hest. Evidensbasering og sygepleje (Orig. titel Den trojanska hästen. Evidensbaserat vårdande och vårdarbete ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Dansk översättning av Birthe Kamp Nielsen). Köpenhamn: Gads Forlag. 158 s. Eriksson K. & Matilainen D. (red.) Vårdandets och vårdvetenskapens idéhistoria. Strövtåg i spårandet av "caritas originalis". Vårdforskning 8/2002. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 191 s. Eriksson K Idéhistoria som deldisciplin inom vårdvetenskapen. I: Eriksson K. & Matilainen D. (red.) Vårdandets och vårdvetenskapens idéhistoria. Strövtåg i spårandet av "caritas originalis". Vårdforskning 8/2002. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi

14 Eriksson K Vårdandets idéhistoria. I: Eriksson K. & Matilainen D. (red.) Vårdandets och vårdvetenskapens idéhistoria. Strövtåg i spårandet av "caritas originalis". Vårdforskning 8/2002. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi Eriksson K Ethos. I: Gryning II. Klinisk vårdvetenskap. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Eriksson K. & Lindström U. Å. (red.) Gryning II. Klinisk vårdvetenskap. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 178 s. Eriksson K. & Lindström U. Å Klinisk vårdvetenskap. I: Gryning II. Klinisk vårdvetenskap. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Eriksson K. & Wikberg A Vårdande ur ett transkulturellt perspektiv. Rapport 4. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 106 s. Eriksson K. & Matilainen D. (red.) Vårdvetenskapens didaktik. Caritativ didaktik i vårdandets tjänst. Vårdforskning 9. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 147 s. Eriksson K. & Lindström U.Å.& Matilainen D Vårdvetenskapens didaktik vid Åbo Akademi - en humanvetenskaplig hermeneutisk didaktik. I: Eriksson K. & Matilainen D. (red). Vårdvetenskapens didaktik. Caritativ didaktik i vårdandets tjänst. Vårdforskning 9. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. s Eriksson K. & Lindström U.Å Den vårdvetenskapliga didaktikens gryning. I: Eriksson K. & Matilainen D. (red). Vårdvetenskapens didaktik. Caritativ didaktik i vårdandets tjänst. Vårdforskning 9. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. s Eriksson K. & Nordman T Den trojanska hästen II. Utvecklandet av evidensbaserade vårdande kulturer. Rapport 2. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. 153 s. Eriksson K. & Nordman T Troijan hevonen II. Evidenssiin perustuvien hoitavien kulttuurien kehittäminen. Raportti 2. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. 161 s. Eriksson K., Lindström U. Å., Matilainen D. & Lindholm L. (red.) Gryning III. Vårdvetenskap och hermeneutik. Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap, Vasa. 108 s. Eriksson K. & Lindström U. Å Vårdvetenskapens vetenskapsteori på hermeneutisk grund - några grunddrag. I: Eriksson K., Lindström U. Å., Matilainen D. & Lindholm L. (red.) Gryning III. Vårdvetenskap och hermeneutik. Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap, Vasa, Eriksson K. Lindström U.Å., Lindholm L. & Matilainen D I hermeneutikens landskap. I: Eriksson K., Lindström U. Å., Matilainen D. & Lindholm L. (red.) Gryning III. Vårdvetenskap och hermeneutik. Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap, Vasa, 1-3. Eriksson K. red X Nationella vårdvetenskapliga konferensen Vårdande i hälsans och vårdandets tjänst Åbo Akademi Vasa. Konferensartiklar. 191 s. (Matilainen D. & Lindström U.Å.) c. Professional journals Eriksson K Forskning inom sjukvården med pedagogisk anknytning. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, 40(18), Eriksson K Bör sjuksköterskor utbildas vid högskola? Meditrina, 7, 1-4. Eriksson K Samarbete för bättre patientvård. Tidskrift för sjukvårdspedagoger, 21, Eriksson K Att nå fram. Tidskrift för sjukvårdspedagoger, 22(5), (& U.Å. Lindström). Eriksson K Vårdkrisen - ett exempel på planeringspatologi. Meditrina, 9(3), Eriksson K Analys av begreppet "hälsa ". Tidskrift för sjukvårds-pedagoger, 23(4), 75-

15 80. Eriksson K Att nå handlingsberedskap i vårdprocessen. Tidskrift för sjukvårdspedagoger, 26(1),6-11. Eriksson K Struktur - Preferens - Analys. Omvårdaren, 29(4), 6-7 (& U.Å. Lindström). Eriksson K Utvecklandet av en vårdcentrerad läroplan. Yrke och utbildning, 3, Eriksson K Hälsovårdaren som utövare av vårdkonst, vårdteknologi och vårdvetenskap. Terveydenhoitaja Hälsovårdaren, 3(8-10), 17. Eriksson K Terveydenhoitaja hoitotaiteen, hoitoteknologian ja hoitotieteen harjoittajana. Terveydenhoitaja Hälsovårdaren, 6, 4-7. Eriksson K Yrkeskvinnan i dagens samhälle. Suomen Sairaanhoitajayhdistys - Sjuksköterskeföreningen i Finland rf:s 85 års jubileum. Festföredrag. Publikation Eriksson K Koulutus uudistuu. TEHY. 2, 18-19; 3, 14-15, (& K. Manninen). Eriksson K Ajatuksia tulevasta terveydenhoitaja koulutuksesta. Terveydenhoitajapäivät Terveydenhoitaja - Hälsovårdaren. 8, Eriksson K Vårdandets idé och ursprung. PSYCHE. Psykiatrisk vård tidskrift, 2, 8-9. Eriksson K Vården som konst, vetenskap och teknologi - En vårddidaktisk utmaning. Ammattikasvatuslehti, 6, Eriksson K Vad är vårdvetenskap? Omvårdnad - med sikte på utveckling av hälso- och sjukvården. Omvårdnadsforskning, Umeå. Rapport 5, Eriksson K Kehittyvä terveydenhuollon kandidaattikoulutus. TEHY, 2, 28-30, 32 (& P. Kekki). Eriksson K Vårdandets kärna. Perushoitaja, 5, Eriksson K Vårdvetenskapen som bro mellan humaniora, filosofi, teologi och naturvetenskap. TEHY, 10, Eriksson K "Caritas" och "Claritas" kärnan i hälsovårdarens arbete. Terveydenhoitaja- Hälsovårdaren, 8, Eriksson K Caritas-ajatus. Kokonaishoito VIESTI terveydenhuollon henkilökunnalle, 4, 4-6. Eriksson K Fagmodellens plass i utdanningssituationen - Vårdvetenskapliga visioner. Sykepleien i utvikling. Norsk Sykepleieförbunds jubileumspublikation Eriksson K Diakoninen hoito-oppi - eli oppi kristillisestä rakkaudesta, uskosta ja toivosta. Jäsenlehti. Suomen kirkon pappisliitto. Suomen kirkon sisarliitto. 3, Eriksson K Mitä on hoitotyön tutkimus? SuPer. Suomen Perushoitajaliitto. 1, 89, Eriksson K Hoitoteologia. Sielunhoidon Aikakausikirja 5. Kirkon koulutuskeskus. Helsinki Eriksson K Utveckling genom vårdteori. Omvårdaren, 40, Eriksson K Humaniora i vård och vårdutbildning. Ersta diakonisällskaps invigningssymposium. Ersta diakonisällskaps sjuksköterskehögskola, Ersta vårdetiska institut Eriksson K Hälsovårdskandidatutbildningen vid Helsingfors universitet - historisk tillbakablick och visioner. Vård i Focus, 2, Eriksson K Vårdvetenskap idag - verklighet och visioner. Vård i Focus, 4, 4-9. Eriksson K Hoitotiede tänään - todellisuus ja visiot. Ylihoitajalehti, 6, 4-8. Eriksson K Institutionen för vårdvetenskap blickar framåt. Vård i fokus, 1, Eriksson K Näyttöön perustava hoitava hoitotyö hyksissä - visio ja todellisuus. Kehykset, s. 21. (Nordman T. &) Eriksson K Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Vasa 10 år - Glimtar från jubileumsdagarna den april Vård i Focus. Eriksson K Institutionen för vårdvetenskap Åbo Akademi 10 år. Ylihoitajalehti, 5, 16. Eriksson K Moniulotteinen evidenssikäsite - hoitotieteellinen perspektiivi. Kehykset, 7,

16 20. (& Nordman T.) Eriksson K Hoitamisen evidenssi - näkyvä hoitotiede. Ylihoitajalehti, 27, 8, (& Nordman T, Seppälä A, Lindholm T.) Eriksson K Den vårdvetenskapliga utbildningen nu vid Åbo Akademi. Vård i Focus 1, Eriksson K Näkyvä ja näkymätön hoitotiede - hoitotyön evidenssikäsite. Insent for publication to Sairaanhoitaja. (& Nordman T.) Eriksson K I solidaritet med den lidande människan. Stiftelsen Berget i Rättvik, rundbrev, 18, 1, Eriksson K. (in press). Näkyvä ja näkymätön hoitotiede - hoitotyön evidenssikäsite. Sairaanhoitaja. Eriksson K Personporträtt av Bertel von Bonsdorff. Vård i Fokus, 22(4), Eriksson, K. m.fl Ny möjlighet till magisterutbildning i Helsingfors. Vård i fokus, 24(1), Eriksson K Pigg 50-åring lyckönskas av vårdvetenskapen vid Åbo Akademi. Pro terveys Eriksson K En syster i tiden så olika men ändå så lika. Vård i Fokus, 27(2), OTHER PUBLICATIONS a. Textbooks Eriksson K Hoitotapahtuma. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Uusittu painos Hoito-oppi 2. Hoitotapahtuma. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 102 s. Eriksson K Vårdprocessen. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Andra upplagan Tredje upplagan Fjärde upplagan s. Eriksson K Introduktion till vårdvetenskap. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Andra upplagan s. Eriksson K Hälsans idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Andra upplagan 1989, 146 s. Eriksson K Hoitopedagogiikka I. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 69 s. Eriksson K Johdatus hoitotieteeseen. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 130 s. Eriksson K Vårddidaktik. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 272 s. Eriksson K Hoito-opin didaktiikka. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 306 s. Eriksson K Vårdteknologi. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 225 s. (& Byfält H. & Leijonqvist G-B. & Nyberg K. & Uuspää B.). Eriksson K Hoitotaito. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 224 s. (& Byfält H. & Leijonqvist G-B. & Nyberg K. & Uuspää B.). Eriksson K Vårdandets idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 100 s. Eriksson K Hoitamisen idea. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Forssa. 93 s. Eriksson k Hoito tieteenä. (Omarbetning och utvidgning av Johdatus hoitotieteeseen, 1985). Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Forssa. 141 s. Eriksson K Caritas-idea. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 97 s. Eriksson K Terveyden idea. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 106 s. Eriksson K Omsorgens idé. (Orig. titel Vårdnadets idé. Dansk översättning av Anne Elsebet Overgaard). Köpenhamn: Munksgaard. 111 s. Eriksson K Vårdandets idé. (Utkommit som talbok. Talboks- och punktskriftsbiblioteket). Stockholm: Almqvist & Wiksell. Eriksson K Gesundheit.Ein Schlüsselbegriff der pflegetheorie (Orig. Titel Hälsans idé. Tysk översättning av Christina Weiblen). Bern: Verlag Hans Huber. 128 s.

17 b. Newspapers Eriksson K Naturlig vård. Vetenskaplig artikel. Hufvudstadsbladet, december 14, 13. Eriksson K En väg till helhetsvård. Hufvudstadsbladet, mars 20. Eriksson K Vår död - får jag dö min egen död. Vasabladet, november 23, 6. Eriksson K Nordiskt postdoktoralt nätverk i vårdvetenskap. Meddelanden från Åbo Akademi, 15(1).

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Det vårdande samtalet

Det vårdande samtalet Det vårdande samtalet Lennart Fredriksson ÅBO 2003 ÅBO AKADEMIS FÖRLAG ÅBO AKADEMI UNIVERSITY PRESS CIP Cataloguing in Publication Fredriksson, Lennart Det vårdande samtalet / Lennart Fredriksson. - Åbo

Läs mer

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Originalets titel: Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Copywright Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman och Susanne Syrén

Läs mer

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS)

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education) Rapport 31, (ISSN:1654-1421) Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) studentmedverkan i forskning under verksamhetsförlagd

Läs mer

Vårdande relation i dagliga möten

Vårdande relation i dagliga möten Vårdande relation i dagliga möten En studie av samspelet mellan patienter med långvarig sjukdom och sjuksköterskor i medicinsk vård Linda Berg Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborgs Universitet

Läs mer

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten Estetisk-filosofiska fakulteten Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier Karlstad University Studies 2006:70 Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Institutionen för vårdvetenskap Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Innehåll FORSKARE OCH DOKTORANDER... 1 Forskare... 1 Doktorander *... 1 INTRODUKTION... 2 VÅRDVETENSKAPLIG FORSKNING... 2

Läs mer

Rapportserie i vårdvetenskap. Nr 1, 2010. Handledning för vårdare ett lärande möte utifrån patientens värld

Rapportserie i vårdvetenskap. Nr 1, 2010. Handledning för vårdare ett lärande möte utifrån patientens värld Handledning för vårdare ett lärande möte utifrån patientens värld Rapportserie i vårdvetenskap. Nr 1, 2010 Handledning för vårdare ett lärande möte utifrån patientens värld 1 Handledning för vårdare ett

Läs mer

UMEÅ 8-10 OKTOBER. Abstracts

UMEÅ 8-10 OKTOBER. Abstracts UMEÅ 8-10 OKTOBER Abstracts Innehållsförteckning Keynote: Desire Lines: Creativity and Conformity in Higher Education... 10 Keynote: Promoting 21st century learning skills for higher education success...

Läs mer

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD I Svensk sjuksköterskeförenings arbete med att ta fram en Värdegrund för omvårdnad har många personer varit delaktiga och bidragit med sina kunskaper.

Läs mer

Pedagogiska steg mot en kompetensbaserad studieplan, aktivt lärande och samhällsorienterad nyttoforskning

Pedagogiska steg mot en kompetensbaserad studieplan, aktivt lärande och samhällsorienterad nyttoforskning Arcada Working Papers 17/2014 ISSN 2342-3064 ISBN 978-952-5260-59-5 Pedagogiska steg mot en kompetensbaserad studieplan, aktivt lärande och samhällsorienterad nyttoforskning Camilla Wikström-Grotell 1

Läs mer

Hand i hand i mörkret

Hand i hand i mörkret Hand i hand i mörkret - En studie av de närståendes livsvärld när partnern drabbats av Alzheimers sjukdom Mette Bergman Pedagogiska institutionen. Examensarbete 15 hp Magisterutbildning i pedagogik inriktning

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Pragmatiska studier av meningsskapande 1

Pragmatiska studier av meningsskapande 1 Utbildning & Demokrati 2008, vol 17, nr 3, 11 24 Tema: Didaktiska undersökningar Pragmatiska studier av meningsskapande 1 Jonas Almqvist, David Kronlid, Mikael Quennerstedt, Johan Öhman, Marie Öhman &

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

Alfabetisk förteckning

Alfabetisk förteckning 1 Alfabetisk förteckning A Aaslestad Petter Pasienten som tekst Univesitetsförlaget Tryckår: 2007 Abdulbaghi, Ahmed Childhood Trauma and Posttraumatic Stress Förlag Acta Universitatis Upsaliensis Tryckår

Läs mer

DRM och upphovsrättens obalans

DRM och upphovsrättens obalans IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 IPR University Centerin julkaisuja Viveca Still DRM och upphovsrättens obalans Helsinki 2007 Oy Nordprint Ab III VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS

Läs mer

VÅRDARNAS MÄNNISKOSYN OCH UPPFATTNING OM GOD VÅRD

VÅRDARNAS MÄNNISKOSYN OCH UPPFATTNING OM GOD VÅRD VÅRDARNAS MÄNNISKOSYN OCH UPPFATTNING OM GOD VÅRD Blomberg Anne-Marie Streng Johanna Examensarbete för sjukskötare (YH)-examen Utbildningsprogrammet för VÅRD Vasa 2011 EXAMENSARBETE Författare: Blomberg

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 01/2012. Program: Vård. Mariehamn 16.12.2011 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 01/2012. Program: Vård. Mariehamn 16.12.2011 ISSN 1458-1531 Reflektion rörelse mot professionell kunskap och inre utveckling En litteraturstudie ur ett sjukskötarperspektiv Guðrun Gudmundsen Christina Fia Hagelberg Högskolan på Åland serienummer 01/2012 Program:

Läs mer

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion Anders Jidesjö Studies in Science and Technology Education (FontD)

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Förord Lars Ingelstam har arbetat som professor vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, sedan 1980.

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande

Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande Rapporter i pedagogik 19 JOHAN ÖHMAN Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande Johan Öhman, 2014 Titel: Implementering

Läs mer

rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den?

rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den? rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den? ERFARENHETSBASERAD KUNSKAP VAD ÄR DET OCH HUR VÄRDERAR VI DEN? Redaktion: Gerthrud Östlinder Astrid Norberg Ewa Pilhammar Andersson Joakim

Läs mer

Pia Sjöblom. Naturen och jag. En studie av gymnasiestuderandes förhållande till naturen ur ett miljöpedagogiskt perspektiv

Pia Sjöblom. Naturen och jag. En studie av gymnasiestuderandes förhållande till naturen ur ett miljöpedagogiskt perspektiv Pia Sjöblom Naturen och jag En studie av gymnasiestuderandes förhållande till naturen ur ett miljöpedagogiskt perspektiv Pia Sjöblom (f. 1976) Pedagogie magisterexamen, klasslärare samt ämneslärare i biologi

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Skandinávská studia

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Skandinávská studia Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Skandinávská studia Mgr. Eliška Straková Vägar till existentiell hälsa Svenskarnas förhållningssätt och strategier

Läs mer