LIST OF PUBLICATIONS 1974-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIST OF PUBLICATIONS 1974-"

Transkript

1 Professor Katie Eriksson, PhD, RN, Dr.hc. Department of Caring Science, Åbo Akademi University APPOINTMENTS Professor in Caring Science, since 1 April 1992, Åbo Akademi University Professor in Nursing Science, since 1 March 1993, University of Helsinki Director of Nursing, since 1 January 1996, Helsinki University Central Hospital (connected to the professorship in Nursing Science, University of Helsinki) Doctor Honoris Causa in Public Health since 1998, Nordic School of Public Health, Gothenburg LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC MONOGRAPHS Eriksson K Sjuksköterskeyrket - hantverk eller profession. Sjuksköterskors samarbete i Norden. Rapport från SSN:s expertgrupp för klar-görande av vårdfunktionsområdet. 71 s. Eriksson K Den teoretiska utgångspunkten för vårdprocessen. Rapport från SSN:s symposium i Helsingfors. Eriksson K Hälsa. En teoretisk och begreppsanalytisk studie om hälsan och dess natur som mål för hälsovårdsedukation. Licentiatavhandling vid Institutionen för pedagogik. Helsingfors universitet. 119 s. Eriksson K Vårdprocessen - en utgångspunkt för läroplanstänkande inom vårdutbildningen. Utvecklande av en vårdprocessmodell samt ett läroplanstänkande utgående från vårdprocessen. (The Patient Care Process an Approach to Curriculum Construction within Nursing Education. The Development of a Model for the Patient Care Process and an Approach for Curriculum Development Based on the Process of a Patient Care.) Helsingfors universitet, Pedagogiska institutionen, s. Eriksson K Pausen. En beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 113 s. Eriksson K Broar. Introduktion i vårdvetenskaplig metod. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. (Försöksupplaga 1991) 331 s. Eriksson K Den lidande människan. Stockholm: Liber Förlag. 115 s. Eriksson K. toim Usko ja terveys - johdatus hoitoteologiaan. (Orig. titel Vårdteologi). Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. (& Barbosa da Silva A.). 183 s. Eriksson K Det lidende menneske. (Orig. titel Den lidande människan. Dansk översättning av Jette Frantzen). København: Munksgaard. 108 s. Eriksson K Den lidende menneske. (Orig. titel Den lidande människan. Norsk översättning av Øyvind Randers-Pehrson). Oslo: TANO. 91 s. Eriksson K The Suffering Human Being. (English translation of: Den lidande människan, Liber Förlag 1994). Chicago: Nordic Studies Press. 108 s. Eriksson K Å se og å innse: om ulike former for evidens. Oslo: Akribe. (Martinsen K. &) 179 s.

2 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS WITH REFEREE PRACTICE Eriksson K Nursing - Skilled work or a profession. International Nursing Review. 23(4), Eriksson K Vad är vårdvetenskap? Nordisk Medicin. 97, Eriksson K Vård som teknologi och vetenskap. Vård i Norden. 2, Eriksson K Vårdvetenskapens och vårdforskningens nytta och giltighet. Vård i Norden. 2(4), Eriksson K Det finns en gemensam substans i allt vårdandet. Vård i Norden. 15(2), Eriksson K Caring paradigms. A study of the origins and the development of caring paradigms among nursing students. Scandinavian Journal of Caring Science. 3(4), Eriksson K Nursing science in a nordic perspective. Systematic and contextual caring science. A study of the basic motive of caring and context. Scandinavian Journal of Caring Science. 4(1), 3-5. Eriksson K Different forms of caring communion. Nursing Science Quarterly. 5, 93. Eriksson K The Alleviation of suffering - The idea of caring. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 6(2), Eriksson K To understand and to alleviate suffering in a caring culture. Journal of Advanced Nursing. 18, (Lindholm L. &) Eriksson K Nursing leaders' and nurses' view of health. Journal of Advanced Nursing. 22, (Herberts S. &) Eriksson K Teologi og Bioetik. Vård i Norden. 1, 33. Eriksson K Understanding the world of the patient, the suffering human being - The new clinical paradigm from nursing to caring. Advanced Practice Nursing Quarterly. 1, Eriksson K Abduction - a way to deeper understanding of the world of caring. Scandinavian Journal of Caring Science. 11(4), (& Lindström U.Å) Eriksson K The dialectic of health and suffering: an ontological perspective on young people's health. Qualitative Health Research, 4(8), (Lindholm L. &) Eriksson K The patient's perceived caring needs as a message of suffering. Journal of Advanced Nursing, 28(5), (Fagerström L. & Eriksson K. & Bergbom Engberg I.) Eriksson K The fundamental idea of quality assurance. International Journal for Human caring, (& Lindström U.Å.) Eriksson K A hermeneutic textual analysis of suffering and caring in the peri-operative context. Journal of Advanced Nursing, 30(4), (von Post I. &) Eriksson K The patient s perceived caring needs - measuring the unmeasurable. International Journal of Nursing Practice, 5, (& Fagerström L., Bergbom Engberg I.) Eriksson K The ideal and practice concepts of professional nursing care'. International Journal for Human Caring, 4(1), (von Post I. &) Eriksson K The phenomenon of confirmation - an aspect of nursing as an art. International Journal for Human Caring, 4(2), (Nåden D. &) Eriksson K The patient's narrative of suffering - a path to health? An interpretative research synthesis on narrative understanding. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 15, (Fredriksson L. &) Eriksson K Women's lived experiences of pregnancy: a tapestry of joy and suffering. Qualitative Health Research, 11(6), (Bondas T. &) Eriksson K Caring science in a new key. Nursing Science Quarterly 15(1), Eriksson K Call to life: Exploring the spiritual dimension as a dialectic between suffering and desire experienced by coronary bypass patients. International Journal for

3 Human Caring, 5, (Råholm M-B &) Eriksson K Det mångdimensionella rörelsebegreppet i fysioterapin - en kontextuell analys. Nordisk Fysioterapi, 6, (Wikström-Grotell C. & Lindholm L. &) Eriksson K Encounter: A fundamental category of nursing as an art. International Journal for Human Caring, 6(1), (Nåden D. &) Eriksson K Grasping the essence of the spiritual dimension reflected through the horizon of suffering: an interpretative research synthesis. The Australian Journal of Holistic Nursing, 9(1), (Råholm M-B. & Lindholm L. &) Eriksson K Evaluation of patient records as a part of developing a nursing care classification. Journal of Clinical Nursing, 12(2), (Kärkkäinen O. &) Eriksson K Semantisk begrepsanalyse - et grunnlegende aspekt i en disiplins teoriutvikling. Vård i Norden, 23(1), (Nåden D. &) Eriksson K The Ethics of the Caring Conversation. Nursing Ethics, 10(2), (Fredriksson L. &) Eriksson K Understanding the importance of values and moral attitudes in nursing care in preserving man's dignity. Sent for publication, Nursing Ethics. (Nåden D. &) Eriksson K Understanding the importance of values and moral attitudes in nursing care in preserving human dignity. Nursing Science Quarterly, 17(1), (Nåden D. &) Eriksson K Values and moral attitudes in nursing care - understanding the patient perspective. Norsk Tidskrift for Sygepleieforskning, 6(1), (Nåden D. &) Eriksson K A Theoretical approach to documentation of care. Nursing Science Quarterly, 17(3), 2-6. (Kärkkäinen O. &) Eriksson K Structuring the documentation on nursing care on the basis of a theoretical caring process model. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18(2), (Kärkkäinen O. &) Eriksson K The progression of suffering implies alleviated suffering. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18(3), (Rehnsfeldt A. &) Eriksson K Klinisk vårdvetenskap. Uddannelsesnyt, 15(2), Eriksson K Suffering related to health care: A study of breast cancer patients' experiences. International Journal of Nursing Practice, 10(6), (Arman M., Rehnsfeldt A., Lindholm L., Hamrin E. &) Eriksson K Documentation of individualized patient care: a qualitative metasynthesis. Nursing Ethics, 12(2), (Kärkkäinen O., Bondas T. & Eriksson K Recording the content of the caring process. Journal of Nursing Management, 13, (Kärkkäinen O. &) Eriksson K The aesthetic dimension in hospitals - An investigation into strategic plans. International Journal of Nursing Studies, 43, (Caspari S. & Nåden D. &) Eriksson K Why Not Ask the Patient? An Evaluetion of the Aesthetic Surroundings in Hospitals by Patients. Quality Management in Health Care, 16(3), (Caspari S. & Nåden D. &) Eriksson K Becoming Through Suffering - The Path to Health and Holiness. International Journal of Human Caring, 11(2), Eriksson K Virtue and health - finding meaning and joy in working life. Scandinavian Journal of Caring Science, 21, (Wärnå C., Lindholm L. &) Eriksson K The Theory of Caritative Caring: A Vision. Nursing Science Quarterly, 20 (3), Eriksson K The development of caring in the perioperative culture - nurse leaders' perspective on the struggle to retain sight of the patient. Nursing Administration Quarterly, 31(4), (Rudolfsson G., von Post I. &) Eriksson K The expression of caring within the perioperative dialogue: a hermeneutic

4 study. International Journal of Nursing Studies, 44, (Rudolfsson G., von Post I. &) Eriksson K Begreppsbestämning av förändring i relation till hälsoprocesser. Vård i Norden, 27(4), (Salmela S., Fagerström L. &) Eriksson K The meaning of consolation as experienced by nurses in a home-care setting. Journal of Clinical Nursing, 17 (8), (Roxberg Å., Rehnsfeldt A., Fridlund B. &) Eriksson K Virtue and health-describing virtue as a path to the inner domain of health. International Journal for Human Caring, 12 (1), (Wärnå C., Lindholm L. &) Eriksson K Caritas caring as an ethical conduct. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, (Levy-Malmberg R., Lindholm L.) Eriksson K Developing an instrument to evaluate suffering related to care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, (Nordman T., Santavirta N. &) Eriksson K Caritativ vårdetik - vårdandets ethos uttryckt i vårdares tänkande och handlande. Vård i Norden, 28(2), (Näsman Y., Lindholm L. &) Eriksson K "Då patienten lider av vården" - vårdares gestaltning av patientens vårdlidande. Vård i Norden, 88(28), 2, 4-8. (Kasén A., Nordman T., Lindholm T. &) Eriksson K Intercultural caring an abductive model. Scandinavian Journal of Caring Science, 22, (Wikberg A. &) Eriksson K The drama of suffering as narrated by patients who have undergone coronary bypass surgery. International Journal for Human Caring, 13(4), (Wiklund- Gustin L. &) Eriksson K Legitimizing basic research by evaluating quality. Nursing Ethics, 17(1), (Levy-Malmberg R. &) Eriksson K Clinical Research with a Hermeneutical Design and an Element of Application. International Journal of Qualitative methods, 9(2), (Lindwall I. & von Post I. &) Eriksson K (in print, online). Semantic analysis according to Peep Koort a substanceoriented research methodology. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24. (Sivonen K. & Kasén A. &) Eriksson K Concept determination as part of the development of knowledge in caring science. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24, Eriksson K Evidence To See or Not to See. Nursing Science Quarterly, 23(4), Eriksson K The importance of aesthetic surroundings: a study interviewing experts within different aesthetic fields. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(1), (Caspari S., Nåden D. &) Eriksson K Virtue, Ethics and Quality of Care. 32 nd Internationqal Association for Human Caring Conference, , San Antonio, Texas. International Journal for Human Caring, 15(3), 74. (Näsman Y., Nyström L. &) Eriksson K A qualitative metasynthesis of spirituality from a caring science perspective. International Journal for Human Caring, 15(4), (Rykkje L.; Råholm M- B. &) Eriksson K Caring of the Patients Suffering from Violence Between Spouses Intersectional Encounters. International Journal for Human Caring, 15(3), 72. (Lindholm T. &) Eriksson K From values to virtue: the basis for quality of care. International Journal for Human Caring, 16(2), (Näsman Y. & Nyström L. &) Eriksson K (On-line) Evidence of clinical competence. Scandinavian Journal of Caring Sciences. (Lejonqvist G-B. & Meretoja R. &) Eriksson K (accepted) Leading change: A three dimensional model of nurse leaders

5 main tasks and roles during a change process. Journal of Advanced Nursing. (Salmela S., Fagerström L. &) ARTICLES IN INTERNATIONAL COMPILATION WORKS AND PROCEEDINGS WITH REFEREE PRACTICE a. Compilation works Eriksson K Vårdvetenskapen formas - en tillbakablick och ett framtidsperspektiv. Panakeia. Vårdvetenskaplig årsbok. Stockholm: Almqvist & Wiksell (& E. Hamrin). Eriksson K Vårdandets idé och ursprung. Panakeia. Vårdvetenskaplig årsbok. Stockholm: Almqvist & Wiksell Eriksson K Nursing: The Caring Practice "Being There". In Gaut D. ed. The Practice of Caring in Nursing. New York: National League for Nursing Press Eriksson K Theories of Caring as Health. In Gaut D. & Boykin A. eds. Caring as Healing: Renewal Through Hope. National League for Nursing Press. New York Eriksson K Om dokumentation - vad den är och inte är. In Dahlberg K. Konsten att dokumentera omvårdnad. Lund: Studentlitteratur Eriksson K Om människans värdighet. In Bjerkreim T. & Mathinsen J. & Nord R. (red) Visjon, viten og virke. Festskrift till sykepleieren Kjellaug Lerheim, 70 år. Oslo: Universitetsförlaget Eriksson K Efterskrift - om vårdvetenskapens möjligheter och gränser. In Martinsen K Fenomenologi og omsorg. Oslo: TANO Eriksson K Caring, Spirituality and Suffering. In Roach S. M. (ed.). Caring from the Heart: the Convergence Between Caring and Spirituality. New York: Paulist Press Eriksson K Reflective Practice: A Way to the Patient's World and Caring, the Core of Nursing. In Johns C. and Freshwater D. (eds) Transforming Nursing through Reflective Practice. Oxford: Blackwell Science (& Nordman T. & Kasén A.) Eriksson K Understanding the World of the patient, the Suffering Human Being: The New Clinical Paradigm from Nursing to Caring. In Guzzetta C.E. (ed) Essential Readings in Holistic Nursing. Gaithersburg, Maryland: Aspen Publication Eriksson K Caritas et passio - liebe und leiden - als grundkategorien der pflegewissenschaft. In: Strohm T. Diakonie an der Schwelle zum neuen Jahrtausend. Diakoniewissenschaftlichen instituts, Universität Heidelberg. Eriksson K Vårdvetenskap och teologi. I: Hugaas J.V., Hummelvoll J.K. og Solli H.M. (red.) Helse og helhet. Etiske og tverrfaglige perspektiver på helsefaglig teori og praksis. Festskrift til António Barbosa da Silva. Oslo: Unipubforlag Eriksson K Becoming through suffering the path to health and holiness. I: Laurinkari J. Ed. Health, wellness and social policy. Essays in honour of Guy Bäckman. Bremen: Europäischer Hochschulverlag b. Proceedings Eriksson K A theoretical and principal framework on concepts in curricular planning in Basic Schools of Nursing. Istanbul Medical Convention. Turkey Eriksson K Sjukvårdsforskning: intentioner-områden-betingelser-problem. Rapport fra SSN:s forskningsseminar "Perspektiver på sykepleieforskning". Voksenåsen, Norge Eriksson K The Patient Care Process - An Approach to Curriculum Construction within Nursing Education. 5th Work group meeting. 1st Open Conference. Uppsala Eriksson K Basforskning inom vård. Kongressrapport utgiven av Högskolan för lärarutbildning. Stockholm Eriksson K Vårdvetenskap. Ingår Björkman L. red. Rapport från Omvårdnadskonferens i Örebro. Högskolan i Örebro

6 Eriksson K Vårdvetenskapens utgångspunkt. Studier för vårdutveckling. Nr 11. Rapport från Nordisk forskningskonferens. Mänskliga resurser - omvårdnad och social omsorg. Östersund Eriksson K Livskvalitet i högteknologisk vård. Ett vårdvetenskapligt perspektiv. Rapport från Svenska läkarstämman. Svensk Medicin Eriksson K Sykepleie - en kjærlighetsgjerning. Ingår i Hermansen M.V. et al. red. Sykepleie i tiden. Utgiven av Ullevål Sykehus. Oslo Eriksson K Human Caring: A Global Ontology for the Discipline of Nursing. 14th Annual Caring Conference. Human Caring: A Global Agenda Conference. (& J. Watson). Eriksson K Caring Science as A Discipline. Nurses Christian Fellowship International Fiji Conference. Eriksson K Multidimensional Health. International Research Conference for Nursing: Promoting Health. London. Eriksson K Priorities in nursing science in Finland. Perspectives in nursing science. Vadstena, Sweden, october 23-24, Eriksson K Fra sygdom mod lidelse - det nya paradigme. "Utviklings- og forskningskonference i klinisk sundheds- og sygpleje" April 1997, Danmarks sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet. Eriksson K I patientens värld - möten med lidanden. Vårdförbundets hälso- och sjukvårdsstämma April. Stockholmsmässan, Älvsjö. Eriksson K Introduction to the closing panel "Visions for the future". 19th International Nursing Caring Conference: "Human Caring: The Primacy of Love and Existential Suffering". Helsinki Abstract, s. 58. Eriksson K Om hälsa och lidande som grunddimensioner i vårdande. Seminariet Se människan. Stockholm 6 November Eriksson K Vården och omsorgen 2005, en brännande fårga för forskningen och utbildningen. Föreläsning vid invigningen av Vårdhögskolan i Borås, Eriksson K Hur får vi råd med värdighet och mänsklig värme i vården? Inlägg vid Framtidens välfärd i Norden-seminariet i Sveriges riksdag den 31 mars Eriksson K Vårdteologi-seminarium på Stiftelsen Berget Eriksson K Multidimensional health - towards an ontological health model. 4th International Multidisciplinary Qualitative Health Research Conference. Vancouver, British Columbia, Canada. February Book of abstracts s. 84. (& Bondas-Salonen T., Herberts S., Lindholm L. & Matilainen D.) Eriksson K In the patient's world: A study on health, suffering and caring. 20th Anniversary Conference. International Association for Human Caring. Communicating Caring, the Essence of Nursing. Philadelphia, Pennsylvania. April Abstracts. (& Lindström U.Å., Lindholm L., Bondas-Salonen T. & Kasén A.) Eriksson K Vårdandets idé och kärna. Föredrag vid Stora Sköndals 100-års jubileum , Stockholm. Eriksson K Hälsa och lidande. Föredrag vid Linköpings Universitet, Linköping. Eriksson K Vårdvetenskap. Föredrag vid Århus universitet, , Danmark. Eriksson K Vårdlidande för anestesiskötare. Nordisk konferens Eriksson K Paneldebatt med sökelys på: "Veiledningens mening og mål". Prekonferanse "Veiledning i sykepleie", Tromsö Eriksson K Keynotespeaker. Hälso- och sjukvårdsstämman, Stockholm Eriksson K Evidensbaseret sygepleje - etik. Keynotespeaker. Nordic Academy of Nursing Science Conference. Köpenhamn Eriksson K Vårdvetenskapen vid Åbo Akademi. Professorer i Norden, symposium. Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Juni 2002.

7 Eriksson K Trojanska hästen. Postgradual skola. Karolinska institutet, Stockholm. Maj Eriksson K Den postgraduala utbildningen vid Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Nordic Academy of Nursing Science Workshop. Vasa Eriksson K Nursing Science in Finland - 25 years of scientific development. 12th Biennal Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers, october 5-8, Lissabon, Portugal, s. 72. ( & Leino-Kilpi H., Pietilä A-M., Tossavainen K., Vehviläinen-Julkunen K., Paavilainen E., Åstedt-Kurki P., Isola A., Kyngäs H., Lindström U.Å.) Eriksson K Vårdandets ethos - med sikte i vårdandets inre kärna. Nordic College of Caring Science Jubileumskonferens 2006 "Vårdvetenskap i Norden 25 år - historia, nuläge, framtidsvisioner", mars 23-25, Helsingfors. Eriksson K Human dignity and virtue ethics. A Celebration of Care Conference. University of Malta, May 27 th -29 th Plenary presentation. Abstract, s (Näsman Y., Nyström L. &) Eriksson K Intercultural caring in maternity care from a patient perspective: a metaethnography. The 15 th International Interdisciplinary Conference: Qualitative Health Research, Vancouver, Canada, 4-6th October, (Wikberg A., Eriksson K. & Bondas T.) Eriksson K Love Endures All Things? Violence Between Spouses, Suffering, and Alleviation of Suffering Developing a Theory Model. Podium Presentation, 31st International Association for Human Caring Conference: Nursing Care Models. Rochester, Minnesota, June 2-5, International Journal for Human Caring, 14(3), 72. (Lindholm T. &) Eriksson K Se människan. Hållbarhet för hela människan, konferens , Sigtuna stiftelse. Elektronisk publikation: html/lid/ Eriksson K A three dimensional model of leading innovation and change. International Nursing Management Conference Antalya, Turkey. Abstract book p (Salmela, S. & Fagerström, L.) Eriksson K Being there - ethical issues in the study planning process. International Conference on Communication in Healthcare , St Andrews University, Scotland, UK. Abstract on CD number 269, posterpresentation. (Storbacka, B-M. &) ARTICLES IN NATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS WITH REFEREE PRACTICE Eriksson K Semantiska och kulturella aspekter på hälsobegreppet. Finska Läkaresällskapets handlingar, , Eriksson K Hoitotieteen loogiset ja tieteenteoreettiset perusteet. Sosiaalinen aikakauskirja, 14(5), Eriksson K Hoitotieteen teoreettisista malleista, käsitejärjestelmistä ja niiden merkityksestä alan kehittämisessä. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 17(2), Eriksson K Sjukskötarnas strävan efter högskoleutbildning. Kasvatus. 13(3), Eriksson K Motivforskning inom vårdvetenskapen. En beskrivning av vårdvetenskapens grundmotiv. Hoitotiede, 1(2), Eriksson K Bilder av lidande - lidande i belysning av aktuell vårdvetenskaplig forskning. Hoitotiede, 4, (& Herberts S, Lindholm L) Eriksson K Hälsovårdskandidatutbildningen vid Helsingfors universitet - historisk tillbakablick och visioner. Hoitotiede, 3, Eriksson K Ars moriendi är ars vivendi. Finsk tidskrift, 10, Eriksson K Hälsans tragedi. Finsk tidskrift, 10,

8 Eriksson K Abduktion och pragmatism - två vägar till framsteg inom vårdvetenskapen. Hoitotiede, 11(5), (& Lindström U.Å.) Eriksson K En vetenskapsteori för vårdvetenskapen. Hoitotiede, 11(6), Eriksson K Hoitotieteen evidenssi. Insänt för publikation till Hoitotiede. (& Nordman T., Lindholm T., Seppälä A.). Eriksson K Den vårdvetenskapliga forskningstraditionen vid Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Hoitotiede, 14(6), Eriksson K Det vårdvetenskapliga forskningsprogrammet vid Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Hoitotiede, 16(6), (Lindström U.Å., Lindholm L., Matilainen D., Kasén A.) Eriksson K Ethos anger siktet för vårdvetenskap vid Åbo Akademi. Hoitotiede, 18(6), (Lindström U.Å., Kasén A., Lindholm L., Matilainen D.) Eriksson K Hoitotiede ja tiede-etiikka. Hoitotiede, 20(6), (& Leino-Kilpi H. & Vehviläinen-Julkunen K.) Eriksson K En idéhistorisk forskningsansats för att upptäcka hemmets ethos i hälsosysterns vårdande. Hoitotiede, 20(6), (Hilli Y., Matilainen D. &) Eriksson K Vårdvetenskap som Caring Science. Pro terveys, 37(4), (& Lindström U.Å.) Eriksson K Hoitotiede caring science. Pro terveys, 37(6), 4-8. (& Lindström U.Å.) Eriksson K Forskningsprogrammet i vårdvetenskap vid Åbo Akademi Teorigenerering på hermeneutisk grund. Hoitotiede, 23(4), (& Lindström U.Å., Nyström L. & Wärnå-Furu C.) Eriksson K Parisuhdeväkivalta ja kärsimys naisten ja miesten kokemana. Hoitotiede, 23(1), (Lindholm T. & Nordman T. &) ARTICLES IN NATIONAL COMPILATION WORKS AND PROCEEDINGS WITH REFEREE PRACTICE a. Compilation works Eriksson K Kohti parempaa ohjausta. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosikirja IX (& Willman H.) Eriksson K Sairaanhoidon kehittäminen oppiaineena. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosikirja XI Eriksson K Hälsa - en teoretisk och begreppsanalytisk studie om hälsa och dess natur. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosikirja XIV Eriksson K Modellen - ett sätt att beskriva vårdskeendet. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosikirja XV Eriksson K Den vårdvetenskapscentrerade läroplanen - ett alternativ för dagens vårdutbildning. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosikirja XIX Eriksson K Den fullvuxna insulindiabetikern i hälsovårdens vårdprocess. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosi-kirja XIX Eriksson K Vårdområdet finner sin profil - den vårdvetenskapliga eran har inletts. Epione. Jubileumsskrift SSY-Sjuksköterske-föreningen i Finland. Helsingfors Eriksson K Ammatillisuus hoitamisessa. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö toim. Hoitoopin perusteet. Vaasa Eriksson K Vårdvetenskap - Aktuellt läge - Utvecklingens trender. Epione. SSY - Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f:s rapport

9 Eriksson K Hoito, Caring - hoitotyön primaari substanssi. Puheenvuoro 2. Martikainen T. & Manninen K. toim. Hoitotyö ja koulutus. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Hämeenlinna Eriksson K Vårdvetenskapen som humanistisk vetenskap. Hoitotiede Pro Nursing RY:n vuosikirja Eriksson K Framtidsvisioner - om utvecklingen av sjukskötarens arbete. Epione. SSYsjuksköterskeföreningen i Finland r.f. Jubileumsskrift Helsingfors Eriksson K De första åren - några reflektioner kring den vårdvetenskapliga eran. Epione. Jubileumsskrift SSY-Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f. Helsingfors Eriksson K Vårdvetenskapen som autonom disciplin. Päätoim. H. Willman Hygieia. Hoitotyön vuosikirja Helsinki: Kirjayhtymä Eriksson K Mot en vårdetisk teori. Hoitotyön vuosikirja Pro Nursing RY:n vuosikirja, Hygieia. Helsinki: Kirjayhtymä Eriksson K Perustutkimus ja käsiteanalyysi. Paunonen M. & Vehviläinen-Julkunen K. toim. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY: Helsinki Eriksson K (in press). Epione - vårdandets ethos. Epione. Jubileumsskrift SSY-Sjuksköterskeföreningen i Finland. Helsingfors. Eriksson K Människans värdighet, lidande och lidandets ethos. I: Suomen Mielenterveysseura, Tuhkaa ja linnunrata. Henkisyys mielenterveystyössä. Suomen Mielenterveysseura, SMS-julkaisut, Helsinki, Eriksson K Tillbaka till Popper och Kuhn - en evolutionär epistemologi för vårdvetenskapen. I: Kinnunen J., Meriläinen P., Vehviläinen-Julkunen K. & Nyberg T. (toim.). Terveystieteiden monialainen tutkimus ja yliopistokoulutus. Suunnistuspoluilta tiedon valtatielle. Professor Sirkka Sinkkoselle omistettu juhlakirja. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 74, Kuopio, Eriksson K Vårdvetenskapen - en akademisk disciplin. I: Janhonen S., Lepola I., Nikkonen M. & Toljamo M. (toim.). Suomalainen hoitotiede uudelle vuosituhannelle. Professori Maija Hentisen juhlakirja. Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksen julkaisuja 2, Oulu, Eriksson K Rakkaus - diakoniatieteen ydin ja ethos? I: Lahtinen M. & Toikkanen T. (toim.). Anno Domini. Diakoniatieteen vuosikirja Tammerpaino, Tampere, Eriksson K Diakonian erityisyys hoitotyössä. I: Lahtinen, M. & Toikkanen, T. (toim.). Anno Domini. Diakoniatieteen vuosikirja Tammperpaino, Tampere, Eriksson K Det tidlösa I tiden. Epione festskrift, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf 110 år. SSY-Sjuksköterskeföreningen i Finland. Helsingfors, 4-7. Eriksson K., Isola A., Kyngäs H., Leino-Kilpi H., Lindström U.Å., Paavilainen E., Pietilä A- M., Salanterä S., Vehviläinen-Julkunen K. & Åstedt-Kurki P Hoitotiede. WSOY: Helsinki. 169 s. b. Proceedings Eriksson K "Utbildning - en kulturell metabolism". I Andersson H. & Finnäs L. red. Finlandssvensk utbildningsforskning. Utbildningsforskning vid Jyväskylä universitet. Kasvatustieteiden Tutkimuslaitos. Selosteita ja Tiedonteita VIII Eriksson K Bildning för yrke och framtid. SKUT-84. Dokumentation från Pedagogiska Fakulteten. Åbo Akademi Eriksson K Caritas-tanken. XIX Norditrans kongress. Helsingfors, 8-9 mars, Sammandrag av föreläsning. Publicerad i Nordiatrans Nr. 31, Eriksson K Pågående vårdforskning i Finland. Nordiskt vårdforskningssymposium, Helsingfors, 17 Mars 1997.

10 Eriksson K Kultur i vården - ett vårdvetenskapligt perspektiv. Seminariet Kultur i vården. Esbo 5 November 1997, Hanaholmens kulturcentrum. Eriksson K Evidensbaserad vård - ideal, verklighet, möjlighet. Det Nordiska vårdvetenskapliga symposiumet - Akademisk disciplin, forskning och klinisk praktik , Helsingfors universitetssjukhus, Mejlans sjukhus. Eriksson K Hoitotyön eetos. Föreläsning vid Hoitotyön arvoseminaari , Kuopion yliopisto. Eriksson K Inlägg och ordförandeskap vid Skolnings- och diskussionsdag om Sjukhusansluten Hemsjukvård på Jakobstads Sjukhus. Arrangörer: Jakobstads Sjukhus och Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Eriksson K I patientens värld - om hälsa, lidande och vårdande. Presentation vid den 4:e nordiska kongressen i vårdvetenskaplig handledning april 1998, Mariehamn, Åland. Eriksson K På tröskeln till en andra generation inom vårdvetenskapen. Presentation vid den V nationella vårdvetenskapliga konferensen; "Vårdvetenskapens och vårdandets värld - Kunskaps- och värdegrund september 1998, Vasa, Eriksson K Ödmjuka tjänarinnor i vårdvetenskapens tjänst. Sjuksköterskeföreningens 100 års jubileum, Helsingfors. Eriksson K Lidande. Seminarium om smärtans etik på Lärkkulla Eriksson K Ajankohtaista hoitotieteestä. Ylihoitajapäivät , Helsingfors. Eriksson K Nuoret tieteet. Radioprogram i Yleisradio Eriksson K Dygd, hälsa och lidande. Kursen Dygd och hälsa , Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Eriksson K Tema: undervisning. III Nordiska konferensen för universitetssjukhus och dekaner, Helsingfors Eriksson K Vårdvetenskapen som kraftkälla för framtiden? Sjuksköterskeföreningens studiedagar i Vasa. Eriksson K Hälsans och lidandets drama. Psykiatriskt vårdvetenskapligt symposium i Mariehamn Eriksson K Vårdande mellan olika kulturer. I: Matilainen D, Eriksson K & Lindström U. red. X Nationella vårdvetenskapliga konferensen Vårdande i hälsans och vårdandets tjänst Åbo Akademi Vasa, (Wikberg A. &) Eriksson K Hälsosystern i hälsans tjänst en idéhistorisk vandring i pionjärernas fotspår under 1900-talets första hälft. I: Matilainen D., Eriksson K. & Lindström U.Å. red. X Nationella vårdvetenskapliga konferensen Vårdande i hälsans och vårdandets tjänst Åbo Akademi Vasa, s (Hilli Y. & Matilainen D.) Eriksson K Vårdledares uppfattning om en förestående organisationsförändring en tredimensionell hermeneutisk studie. Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 21. (Salmela, S., Fagerström, L. &) Eriksson K Interpreting empirical studies by using meta ethnography. Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 26. (Wikberg A., Bondas T. &) Eriksson K Forskningens ethos och etik ledsagare av metoden. Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 31. (Lindholm T. &) Eriksson K Evaluating interpretive conception through dialogical. Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 11. (Levy-Malmberg R., Bergbom I &) Eriksson K Förväntningar att bli bemött som människa i vården. Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 17. (Nummela M., Janhonen S. &) Eriksson K Tid och det tidlösa i tiden en vårdvetenskaplig teorigestaltning om tiden genom hermeneutiskt närmelsesätt och utprövande av kunskapsarkeologisk metod. Nordic

11 College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 22. (Nurminen M., Bergbom I. &) Eriksson K Caring science, clinical supervision and discourse analysis a route forward? Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 28. (Nielsen G.B., Matilainen D. &) OTHER SCIENTIFIC PUBLICATIONS (without referee practice) Scientific journals Eriksson K Sygeplejeforskning med pædagogisk tilknytning. Sygeplejersken og forskning. Dansk sygeplejeråd. Publikation. 5, Eriksson K Om sjukvård - en beskrivning av vårdprocessens principer. Fokus på sygeplejen Munksgaard, Köpenhamn Eriksson K Vårdforskning som dokumentation för sjukskötarens roll och plats i den framtida hälsovården utifrån givna ekonomiska förutsättningar. Sykepleiernes Samarbeid i Norden. Protokoll del Eriksson K Hoito taiteena, tieteenä ja teknologiana. Ylihoitajalehti, 8, 4-7. Eriksson K Hoitotieteen ja -tutkimuksen hyöty ja tieteellinen merkitys. Ylihoitajalehti, 2, Eriksson K Hoitotiede ja hoito-oppi opetussuunnitelman lähtökohtana. Ylihoitajalehti, 7, Eriksson K Hoitotieteen tutkimuskohteet, näkökulmat ja tutkimusparadigmat. Ylihoitajalehti, 1, 4-8. Eriksson K Tiede uusien haasteiden edessä - hoitotieteellinen näkökulma. Ylihoitajalehti, 15(2), 4-7. Eriksson K Hoitotyön ydin - hoitotieteen lähtökohta. Ylihoitajalehti, 3, 4-7. Eriksson K Systemaattinen ja kontekstuaalinen hoitotiede - hoitamisen perusmotiivista ja merkitysyhteyksistä. Ylihoitajalehti, 17(7), 4-6. Eriksson K Kärsimyksen lievittäminen. Ylihoitajalehti, 18(8), 4-8. Eriksson K Hyvä hoitaminen - erilaisia hoitoyhteisyyden muotoja. Ylihoitajalehti, 18(3), 4-8. Eriksson K Caritativ vård. Nordiatrans, 31, Eriksson K Att lindra lidande. Nordiatrans, 32, Eriksson K Hälsa är mera än frånvaro av sjukdom. Vård-Utbildning-Utveckling- Forskning. Centrum för vårdvetenskap, Karolinska institutet. Stockholm.1-2, Eriksson K Etiikka hoitoetiikassa - kohti hoitoeettistä teoriaa. Ylihoitajalehti, 8(20), Eriksson K Kliininen hoitotiede. Ylihoitajalehti, 7(21), 4-7. Eriksson K Hoitotieteen ja hoitamisen huomispäivä. Ylihoitajalehti, 8, 4-7. Eriksson K Potilaan maailman tutkiminen lähtökohtana hyvälle hoidolle. Ylihoitajalehti, 8, 4-6. Eriksson K Att vårda eller inte vårda. Omsorg, 4, Eriksson K Hoitotiede tänään - todellisuus ja visiot. Ylihoitajalehti, 6, 4-8. Eriksson K Moniulotteinen ylihoitaja - matroona, tieteenharjoittaja, yhteiskunnallinen vaikuttaja. Ylihoitajalehti, 3(25), Eriksson K Pohjoismaista yhteistyötä! Nordisk Akademi for sykepleievitenskap.ylihoitajalehti, 28, 8, (& Leino-Kilpi H.) Eriksson K Kärleken som vårdvetenskapens ethos. Omsorg. Norsk Tidsskrift for

12 Palliativ Medisin, 2, Eriksson K Hoitotieteen tulevaisuus. Ylihoitajalehti, 8(29), 4-7. Eriksson K Kuuluuko kärsimys ehjään elämään? Kärsivä ihminen. Tietoa Terveydestä. 37. b. University- och department publications Eriksson K Sjukvårdspedagogik. Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut. Kompendium. 183 s. (& Koort P.). Eriksson K Fälthandledning - en filosofisk betraktelse. Ingår Østern A-L. red. Kvalitet i praktiken. Dokumentation från Pedagogiska Fakulteten. Åbo Akademi Eriksson K Vårdvetenskap som disciplin, forsknings- och tillämpningsområde. Vårdforskningar 1/1988. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa. English summary 'Caring Science as A Discipline'. 80 s. Eriksson K Pro Caritate. En lägesbestämning av caritativ vård. Vårdforskningar 2/1990. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa. (2:a uppl. 1991, 3:e uppl. 1993) English summary 'Caritative Caring - A Positional Analysis. 139 s. Eriksson K. (red.) Den mångdimensionella hälsan. En pilotstudie över uppfattningar bland patienter, skolungdomar och lärare. Projektrapport 1. Vasa sjukvårdsdistrikt kf och Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 77 s. Eriksson K. (toim.) Moniulotteinen terveys. Esitutkimus potilaiden, koulunuorison ja opettajien keskuudessa vallitsevista käsityksistä. Projektirapportti 1. Vaasan sairaanhoitopiirin kl ja Institutionen för vårdvetenskap (Hoitotieteen laitos), Åbo Akademi. Vaasa. 84 s. Eriksson K. red Vårdteologi. Vårdforskning 3/1991. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa. 264 s. (& Barbosa da Silva A. red.) Eriksson K Vårdteologins framväxt. I: Eriksson K. red. & Barbosa da Silva A. red. Vårdteologi. Vårdforskningar 3/1991. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa Eriksson K Vårdteologi som vårdvetenskapens deldisciplin. I: Eriksson K. red. & Barbosa da Silva A. red. Vårdteologi. Vårdforskningar 3/1991. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa (& Barbosa da Silva A.). Eriksson K Att lindra lidande. I: Eriksson K. red. & Barbosa da Silva A. red. Vårdteologi. Vårdforskningar 3/1991. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa Eriksson K Tron i hälsans tjänst. I: Eriksson K. red. & Barbosa da Silva A. red. Vårdteologi. Vårdforskningar 3/1991. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa (& Herberts S.). Eriksson K Den mångdimensionella hälsan. En studie av hälsobilden hos sjukvårdsledare och sjukvårdspersonal. Projektrapport 2. Vasa sjukvårdsdistrikt k.f. och Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. (& Herberts S.) Eriksson K Moniulotteinen terveys. Tutkimus sairaanhoitajien ja hoitohenkilökunnan terveyskuvasta. Projektiraportti 2. Vaasan sairaanhoitopiirin kl ja Institutionen för vårdvetenskap (Hoitotieteen laitos), Åbo Akademi. Vaasa. 83 s. (& Herberts S.). Eriksson K. red Möten med lidanden. Vårdforskning 4/1993. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa. 179 s. Eriksson K Lidandets idé. I: Erikssson K. red. Möten med lidanden. Vårdforskningar 4/1993. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa Eriksson K Lidande - en begreppsanalytisk studie. I: Eriksson K. red. Möten med lidanden. Vårdforskningar 4/1993. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa (& Herberts S.). Eriksson K Bilder av lidande - lidande i belysning av aktuell vårdvetenskaplig

13 forskning. I: Eriksson K. red. Möten med lidanden. Vårdforskningar 4/1993. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa (& Herberts S. & Lindholm L.). Eriksson K Lidande och kärlek ur ett psykiatriskt vårdperspektiv - en casestudie av mötet mellan mänskligt lidande och kärlek. I: Eriksson K. red. Möten med lidanden. Vårdforskningar 4/1993. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa (& Lindholm L.). Eriksson K. red Mot en caritativ vårdetik. Vårdforskning 5/1995. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 221 s. Eriksson K Vad är vårdetik? I: Eriksson K. (red). Mot en caritativ vårdetik. Vårdforskning 5/1995. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi Eriksson K Mot en caritativ vårdetik. I: Eriksson K. (red). Mot en caritativ vårdetik. Vårdforskning 5/1995. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi Eriksson K Vårdarnas etiska profil. I: Eriksson K. (red). Mot en caritativ vårdetik. Vårdforskning 5/1995. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi (Herberts S. &) Eriksson K. (red.) Den mångdimensionella hälsan - verklighet och visioner. Slutrapport. Vasa sjukvårdsdistrikt skn och Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 100 s. Eriksson K Att insjukna i demens - ett tungt lidande för patient och anhöriga. Ingår I: Beck-Friis B. & Grahn G. (red.). Leva med demenshandikapp (Action in favour of people suffering from neurodegenerative diseases). Lunds universitet: Stiftelsen Silviahemmet. 26 s. Eriksson K. (ed.) Jubileumsskrift Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 136 s. Eriksson K Vårdvetenskapens framväxt som akademisk disciplin - ett finlandssvenskt pespektiv. I: Eriksson K. (ed.) Jubileumsskrift Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi Eriksson K., Nordman T., & Myllymäki I Den trojanska hästen. Evidensbaserat vårdande och vårdarbete ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Rapport 1. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi; Helsingfors universitetscentralsjukhus & Vasa sjukvårdsdistrikt. 103 s. Eriksson K., Nordman T., & Myllymäki I Troijan hevonen. Evidenssiin perustuva hoitaminen ja hoitotyö hoitotieteellisestä näkökulmasta. Helsingin yliopistollinen keskussairaala; Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi & Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 113 s. Eriksson K. & Lindström U.Å Gryning. En vårdvetenskaplig antologi. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 175 s. Eriksson K. & Lindström U.Å Siktet, Sökandet, Slutandet. I: Eriksson K. & Lindström U.Å Gryning. En vårdvetenskaplig antologi. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi Eriksson K Vårdvetenskap som akademisk disciplin. Vårdforskning 7/2001. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 80 s. Eriksson K Den trojanske hest. Evidensbasering og sygepleje (Orig. titel Den trojanska hästen. Evidensbaserat vårdande och vårdarbete ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Dansk översättning av Birthe Kamp Nielsen). Köpenhamn: Gads Forlag. 158 s. Eriksson K. & Matilainen D. (red.) Vårdandets och vårdvetenskapens idéhistoria. Strövtåg i spårandet av "caritas originalis". Vårdforskning 8/2002. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 191 s. Eriksson K Idéhistoria som deldisciplin inom vårdvetenskapen. I: Eriksson K. & Matilainen D. (red.) Vårdandets och vårdvetenskapens idéhistoria. Strövtåg i spårandet av "caritas originalis". Vårdforskning 8/2002. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi

14 Eriksson K Vårdandets idéhistoria. I: Eriksson K. & Matilainen D. (red.) Vårdandets och vårdvetenskapens idéhistoria. Strövtåg i spårandet av "caritas originalis". Vårdforskning 8/2002. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi Eriksson K Ethos. I: Gryning II. Klinisk vårdvetenskap. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Eriksson K. & Lindström U. Å. (red.) Gryning II. Klinisk vårdvetenskap. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 178 s. Eriksson K. & Lindström U. Å Klinisk vårdvetenskap. I: Gryning II. Klinisk vårdvetenskap. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Eriksson K. & Wikberg A Vårdande ur ett transkulturellt perspektiv. Rapport 4. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 106 s. Eriksson K. & Matilainen D. (red.) Vårdvetenskapens didaktik. Caritativ didaktik i vårdandets tjänst. Vårdforskning 9. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 147 s. Eriksson K. & Lindström U.Å.& Matilainen D Vårdvetenskapens didaktik vid Åbo Akademi - en humanvetenskaplig hermeneutisk didaktik. I: Eriksson K. & Matilainen D. (red). Vårdvetenskapens didaktik. Caritativ didaktik i vårdandets tjänst. Vårdforskning 9. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. s Eriksson K. & Lindström U.Å Den vårdvetenskapliga didaktikens gryning. I: Eriksson K. & Matilainen D. (red). Vårdvetenskapens didaktik. Caritativ didaktik i vårdandets tjänst. Vårdforskning 9. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. s Eriksson K. & Nordman T Den trojanska hästen II. Utvecklandet av evidensbaserade vårdande kulturer. Rapport 2. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. 153 s. Eriksson K. & Nordman T Troijan hevonen II. Evidenssiin perustuvien hoitavien kulttuurien kehittäminen. Raportti 2. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. 161 s. Eriksson K., Lindström U. Å., Matilainen D. & Lindholm L. (red.) Gryning III. Vårdvetenskap och hermeneutik. Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap, Vasa. 108 s. Eriksson K. & Lindström U. Å Vårdvetenskapens vetenskapsteori på hermeneutisk grund - några grunddrag. I: Eriksson K., Lindström U. Å., Matilainen D. & Lindholm L. (red.) Gryning III. Vårdvetenskap och hermeneutik. Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap, Vasa, Eriksson K. Lindström U.Å., Lindholm L. & Matilainen D I hermeneutikens landskap. I: Eriksson K., Lindström U. Å., Matilainen D. & Lindholm L. (red.) Gryning III. Vårdvetenskap och hermeneutik. Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap, Vasa, 1-3. Eriksson K. red X Nationella vårdvetenskapliga konferensen Vårdande i hälsans och vårdandets tjänst Åbo Akademi Vasa. Konferensartiklar. 191 s. (Matilainen D. & Lindström U.Å.) c. Professional journals Eriksson K Forskning inom sjukvården med pedagogisk anknytning. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, 40(18), Eriksson K Bör sjuksköterskor utbildas vid högskola? Meditrina, 7, 1-4. Eriksson K Samarbete för bättre patientvård. Tidskrift för sjukvårdspedagoger, 21, Eriksson K Att nå fram. Tidskrift för sjukvårdspedagoger, 22(5), (& U.Å. Lindström). Eriksson K Vårdkrisen - ett exempel på planeringspatologi. Meditrina, 9(3), Eriksson K Analys av begreppet "hälsa ". Tidskrift för sjukvårds-pedagoger, 23(4), 75-

15 80. Eriksson K Att nå handlingsberedskap i vårdprocessen. Tidskrift för sjukvårdspedagoger, 26(1),6-11. Eriksson K Struktur - Preferens - Analys. Omvårdaren, 29(4), 6-7 (& U.Å. Lindström). Eriksson K Utvecklandet av en vårdcentrerad läroplan. Yrke och utbildning, 3, Eriksson K Hälsovårdaren som utövare av vårdkonst, vårdteknologi och vårdvetenskap. Terveydenhoitaja Hälsovårdaren, 3(8-10), 17. Eriksson K Terveydenhoitaja hoitotaiteen, hoitoteknologian ja hoitotieteen harjoittajana. Terveydenhoitaja Hälsovårdaren, 6, 4-7. Eriksson K Yrkeskvinnan i dagens samhälle. Suomen Sairaanhoitajayhdistys - Sjuksköterskeföreningen i Finland rf:s 85 års jubileum. Festföredrag. Publikation Eriksson K Koulutus uudistuu. TEHY. 2, 18-19; 3, 14-15, (& K. Manninen). Eriksson K Ajatuksia tulevasta terveydenhoitaja koulutuksesta. Terveydenhoitajapäivät Terveydenhoitaja - Hälsovårdaren. 8, Eriksson K Vårdandets idé och ursprung. PSYCHE. Psykiatrisk vård tidskrift, 2, 8-9. Eriksson K Vården som konst, vetenskap och teknologi - En vårddidaktisk utmaning. Ammattikasvatuslehti, 6, Eriksson K Vad är vårdvetenskap? Omvårdnad - med sikte på utveckling av hälso- och sjukvården. Omvårdnadsforskning, Umeå. Rapport 5, Eriksson K Kehittyvä terveydenhuollon kandidaattikoulutus. TEHY, 2, 28-30, 32 (& P. Kekki). Eriksson K Vårdandets kärna. Perushoitaja, 5, Eriksson K Vårdvetenskapen som bro mellan humaniora, filosofi, teologi och naturvetenskap. TEHY, 10, Eriksson K "Caritas" och "Claritas" kärnan i hälsovårdarens arbete. Terveydenhoitaja- Hälsovårdaren, 8, Eriksson K Caritas-ajatus. Kokonaishoito VIESTI terveydenhuollon henkilökunnalle, 4, 4-6. Eriksson K Fagmodellens plass i utdanningssituationen - Vårdvetenskapliga visioner. Sykepleien i utvikling. Norsk Sykepleieförbunds jubileumspublikation Eriksson K Diakoninen hoito-oppi - eli oppi kristillisestä rakkaudesta, uskosta ja toivosta. Jäsenlehti. Suomen kirkon pappisliitto. Suomen kirkon sisarliitto. 3, Eriksson K Mitä on hoitotyön tutkimus? SuPer. Suomen Perushoitajaliitto. 1, 89, Eriksson K Hoitoteologia. Sielunhoidon Aikakausikirja 5. Kirkon koulutuskeskus. Helsinki Eriksson K Utveckling genom vårdteori. Omvårdaren, 40, Eriksson K Humaniora i vård och vårdutbildning. Ersta diakonisällskaps invigningssymposium. Ersta diakonisällskaps sjuksköterskehögskola, Ersta vårdetiska institut Eriksson K Hälsovårdskandidatutbildningen vid Helsingfors universitet - historisk tillbakablick och visioner. Vård i Focus, 2, Eriksson K Vårdvetenskap idag - verklighet och visioner. Vård i Focus, 4, 4-9. Eriksson K Hoitotiede tänään - todellisuus ja visiot. Ylihoitajalehti, 6, 4-8. Eriksson K Institutionen för vårdvetenskap blickar framåt. Vård i fokus, 1, Eriksson K Näyttöön perustava hoitava hoitotyö hyksissä - visio ja todellisuus. Kehykset, s. 21. (Nordman T. &) Eriksson K Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Vasa 10 år - Glimtar från jubileumsdagarna den april Vård i Focus. Eriksson K Institutionen för vårdvetenskap Åbo Akademi 10 år. Ylihoitajalehti, 5, 16. Eriksson K Moniulotteinen evidenssikäsite - hoitotieteellinen perspektiivi. Kehykset, 7,

16 20. (& Nordman T.) Eriksson K Hoitamisen evidenssi - näkyvä hoitotiede. Ylihoitajalehti, 27, 8, (& Nordman T, Seppälä A, Lindholm T.) Eriksson K Den vårdvetenskapliga utbildningen nu vid Åbo Akademi. Vård i Focus 1, Eriksson K Näkyvä ja näkymätön hoitotiede - hoitotyön evidenssikäsite. Insent for publication to Sairaanhoitaja. (& Nordman T.) Eriksson K I solidaritet med den lidande människan. Stiftelsen Berget i Rättvik, rundbrev, 18, 1, Eriksson K. (in press). Näkyvä ja näkymätön hoitotiede - hoitotyön evidenssikäsite. Sairaanhoitaja. Eriksson K Personporträtt av Bertel von Bonsdorff. Vård i Fokus, 22(4), Eriksson, K. m.fl Ny möjlighet till magisterutbildning i Helsingfors. Vård i fokus, 24(1), Eriksson K Pigg 50-åring lyckönskas av vårdvetenskapen vid Åbo Akademi. Pro terveys Eriksson K En syster i tiden så olika men ändå så lika. Vård i Fokus, 27(2), OTHER PUBLICATIONS a. Textbooks Eriksson K Hoitotapahtuma. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Uusittu painos Hoito-oppi 2. Hoitotapahtuma. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 102 s. Eriksson K Vårdprocessen. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Andra upplagan Tredje upplagan Fjärde upplagan s. Eriksson K Introduktion till vårdvetenskap. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Andra upplagan s. Eriksson K Hälsans idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Andra upplagan 1989, 146 s. Eriksson K Hoitopedagogiikka I. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 69 s. Eriksson K Johdatus hoitotieteeseen. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 130 s. Eriksson K Vårddidaktik. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 272 s. Eriksson K Hoito-opin didaktiikka. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 306 s. Eriksson K Vårdteknologi. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 225 s. (& Byfält H. & Leijonqvist G-B. & Nyberg K. & Uuspää B.). Eriksson K Hoitotaito. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 224 s. (& Byfält H. & Leijonqvist G-B. & Nyberg K. & Uuspää B.). Eriksson K Vårdandets idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 100 s. Eriksson K Hoitamisen idea. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Forssa. 93 s. Eriksson k Hoito tieteenä. (Omarbetning och utvidgning av Johdatus hoitotieteeseen, 1985). Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Forssa. 141 s. Eriksson K Caritas-idea. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 97 s. Eriksson K Terveyden idea. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 106 s. Eriksson K Omsorgens idé. (Orig. titel Vårdnadets idé. Dansk översättning av Anne Elsebet Overgaard). Köpenhamn: Munksgaard. 111 s. Eriksson K Vårdandets idé. (Utkommit som talbok. Talboks- och punktskriftsbiblioteket). Stockholm: Almqvist & Wiksell. Eriksson K Gesundheit.Ein Schlüsselbegriff der pflegetheorie (Orig. Titel Hälsans idé. Tysk översättning av Christina Weiblen). Bern: Verlag Hans Huber. 128 s.

17 b. Newspapers Eriksson K Naturlig vård. Vetenskaplig artikel. Hufvudstadsbladet, december 14, 13. Eriksson K En väg till helhetsvård. Hufvudstadsbladet, mars 20. Eriksson K Vår död - får jag dö min egen död. Vasabladet, november 23, 6. Eriksson K Nordiskt postdoktoralt nätverk i vårdvetenskap. Meddelanden från Åbo Akademi, 15(1).

VÅRDVETENSKAP FÖR FRAMTIDEN. Lisbeth Fagerström Professor i vårdvetenskap vid ÅA Professor i sykepleievitenskap, Høgskolen Sørøst-Norge

VÅRDVETENSKAP FÖR FRAMTIDEN. Lisbeth Fagerström Professor i vårdvetenskap vid ÅA Professor i sykepleievitenskap, Høgskolen Sørøst-Norge VÅRDVETENSKAP FÖR FRAMTIDEN Lisbeth Fagerström Professor i vårdvetenskap vid ÅA Professor i sykepleievitenskap, Høgskolen Sørøst-Norge FÖRELÄSNINGENS STRUKTUR VÅRDVETENSKAPEN FÖR PATIENTEN OCH I TIDEN

Läs mer

Kursplan. Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24. Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod

Kursplan. Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24. Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24 Engelsk benämning Ämne Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod Caring

Läs mer

SVF. Vårdvetenskap Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Övriga anm. Period III: (2-11) Statistiska metoder, 5 sp, forts

SVF. Vårdvetenskap Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Övriga anm. Period III: (2-11) Statistiska metoder, 5 sp, forts 64 66 Period III: 8.1-16.3 (2-11) Statistiska metoder, 5, 700003.0 Finnäs 2-4 Teologins o etikens historia o grundbegrepp, 5 Filosofins historia och vetenskapsteori, 5 Andra inhemska råket, 5 Period IV:

Läs mer

Kursplan. Kurskod VRA421 Dnr 195/ Beslutsdatum Omvårdnad grundläggande yrkesspecifika studier i vårdmiljö

Kursplan. Kurskod VRA421 Dnr 195/ Beslutsdatum Omvårdnad grundläggande yrkesspecifika studier i vårdmiljö Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA421 Dnr 195/2001-510 Beslutsdatum 2001-09-11 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Omvårdnad grundläggande yrkesspecifika studier

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS OLIKA STRATEGIER VID 1 2 3 4 5 6 7 8 Athlin E (1988) Nursing based on an interaction applied to patients with eating problems and suffering from Parkinson s disease and dementia. Umeå: University Medical

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet.

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet. Sida 1(6) KURSPLAN VÅ3052 Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Public Health and Public Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Delkurs 1: Distriktssköterskans

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet

Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet Margareta Karlsson 1 Ann-Charlott Wikström 2 1 RN, MSc, Omvårdnad, hälsa och kultur, Avdelningen för vårdvetenskap på avancerad nivå,

Läs mer

- - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE

- - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE - - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE Kära medlemmar! NCCS årsmöte 2013 RUNDBREV februari 2013 Årmötet hålls i samband med konferensen: Rörelsen mellan teori och praxis den 20-22 mars 2013 i

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

This is the published version of a paper presented at PreHospenkonferens 2013, April 25-26, Borås, Sverige, 2013.

This is the published version of a paper presented at PreHospenkonferens 2013, April 25-26, Borås, Sverige, 2013. http://www.diva-portal.org This is the published version of a paper presented at PreHospenkonferens 2013, April 25-26, Borås, Sverige, 2013. Citation for the original published paper: Berntsson, T., Wallinvirta,

Läs mer

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Lina Nilsson, PhD i Tillämpad Hälsoteknik lina.nilsson@bth.se Så Lina, vem är du? Vad vet vi om implementeringen

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

- - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE

- - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE - - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE RUNDBREV februari 2015 - Ordförande har ordet Kära medlemmar i NCCS! Vi närmar oss våren och därmed tiden för Nordic College Caring Science, NCCS årliga

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle SAHLGRENSKA AKADEMIN OM5030, Yrkesmässig handledning i vård och omsorg - handledarutbildning, 30,0 högskolepoäng Clinical Supervision in Health Care - Training Program for Supervisors, 30.0 higher education

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

LITTERATURLISTA. Psyk-VIPS - att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen. Björkdahl. Studentlitteratur. 1999.

LITTERATURLISTA. Psyk-VIPS - att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen. Björkdahl. Studentlitteratur. 1999. 1 LITTERATURLISTA Denna lista innehåller tips om böcker och artiklar (vetenskapliga och icke vetenskapliga) relevanta för journalföring av omvårdnad. För att kunna journalföra omvårdnad behöver vi veta

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7.

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7. Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7.5 credits Ladokkod: 61SÖ01

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan Karin Renblad, Docent i ped./kvalitetsamordnare Habo kommun Jane Brodin, Professor i ped. Högskolan för Lärande och Kommunikation

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

IVIP Tidigare evenemang

IVIP Tidigare evenemang IVIP Tidigare evenemang 2015 T. Müller & S. Norrthon. Storebror jag ser dig När informanter kommenterar inspelningssituationen. Föredrag vid konferensen OFTI 33. Linköpings universitet, 18 september 2015.

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng.

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng. Kursplan Institutionen för samällsvetenskap Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialpsykologi, 21-40 poäng The Social Psychology Programme Socialpsykologi

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Studiehandledning Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik 7,5hp Concepts in Health Science and Research Ethics

Studiehandledning Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik 7,5hp Concepts in Health Science and Research Ethics Studiehandledning Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik 7,5hp Concepts in Health Science and Research Ethics Examinator Ingrid Larsson ingrid.larsson@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten

Läs mer

Kursplan. Psykiatri och psykiatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng

Kursplan. Psykiatri och psykiatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola Dnr 42/2012 Teknikringen 1 Datum 20012 08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Psykiatri och psykiatrisk omvårdnad,

Läs mer

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens 13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens Bakgrund Uppdrag Klinisk bibliotekarie på Hudiksvalls sjukhus sept. 2010 - maj 2011: 22 sjuksköterskor på en kirurgisk vårdavd. deltog en strävan att knyta biblioteket

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Verktyg för att överbrygga hinder för transkulturella vårdrelationer

Verktyg för att överbrygga hinder för transkulturella vårdrelationer Verktyg för att överbrygga hinder för transkulturella vårdrelationer Erfarenheter från hälso- och sjukvårdspersonal inom barncancervården Pernilla Pergert, Leg. sjuksköterska, Med Dr. Barncancerforskningsenheten,

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing Mer läsning om erfarenhetsbaserad co-design Observera att allt material är på engelska Material om hur man går tillväga med erfarenhetsbaserad co-design Bate SP och Robert G (2007) Bringing user experience

Läs mer

Vetenskapsteori och forskningsmetod: Kvalitativ analys, 7,5 hp

Vetenskapsteori och forskningsmetod: Kvalitativ analys, 7,5 hp Masterprogrammet i Pedagogiskt arbete/didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/specialpedagogik och fristående kurs STUDIEHANDLEDNING Vetenskapsteori och forskningsmetod: Kvalitativ analys, 7,5 hp Theory

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Kurskod: OM1730 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM1730 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap C, Klinisk omvårdnad V:Specifik omvårdnad vid geriatrisk sjukdom och palliativ vård, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Clinical Care

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen?

Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen? Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen? Eva Jangland, Klinisk lektor, specialistsjuksköterska, medicine doktor 1 Pia Yngman Uhlin, Forskning och utvecklingsledare,

Läs mer

Bakom rutinerna Kunskap och omvårdnadspraxis i mänskliga gränssituationer. Inger James. /smash/search.

Bakom rutinerna Kunskap och omvårdnadspraxis i mänskliga gränssituationer. Inger James.  /smash/search. Bakom rutinerna Kunskap och omvårdnadspraxis i mänskliga gränssituationer Inger James http://www.diva-portal.org /smash/search.jsf Kontext Gränssituationer Kirurgisk vårdavdelning Olika gemenskaper Huvudsyftet

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

Sjukvårdens processer och styrning

Sjukvårdens processer och styrning Sjukvårdens processer och styrning Staffan Lindblad Sjukvårdens utmaningar Allt större krav på hälsa Ökande efterfrågan / behov av vård Allt fler nya metoder bättre resultat Ständigt ökande sjukvårdskostnader

Läs mer

Nordisk förening för omvårdnadsforskning inom Intensivvård. 10-årsjubileum

Nordisk förening för omvårdnadsforskning inom Intensivvård. 10-årsjubileum Nordisk förening för omvårdnadsforskning inom Intensivvård 10-årsjubileum Berättelsen om NOFI Ingegerd Bergbom var den första i Norden att disputera (1988) inom omvårdnad Intensivvård och Anetth var doktorand

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Utveckling av etisk kompetens vid specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning mot operationssjukvård

Utveckling av etisk kompetens vid specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning mot operationssjukvård Introduktion Utveckling av etisk kompetens vid specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning mot operationssjukvård Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnad Ann-Catrin Blomberg E-mail: Ann-Catrin.Blomberg@kau.se

Läs mer

Hur förverkligar vi bästa tillgängliga kunskap för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa hos barn och unga?

Hur förverkligar vi bästa tillgängliga kunskap för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa hos barn och unga? Hur förverkligar vi bästa tillgängliga kunskap för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa hos barn och unga? Linda Sundberg Leg. psykolog Fil.dr Umeå universitet Inst. för klinisk vetenskap, Barnpsykiatri

Läs mer

Alla vägar bär till Rom-

Alla vägar bär till Rom- Alla vägar bär till Rom- En utvecklingsmöjlighet för operationssjuksköterskor 1 Fördjupningskurs för operationssjuksköterskor Postgraduateutbildning Kursansvariga: Anna Myhrman, utbildningsansvarig operationssjuksköterska

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

Bemötandets etik och helhetsvård

Bemötandets etik och helhetsvård Bemötandets etik och helhetsvård Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Arlebrink, Jan Grundläggande vårdetik : teori och praktik / Jan Arlebrink.

Läs mer

Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext

Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext Ledarna av rundabordssamtalet Tina Eriksson Sjöö, Hälsa och samhälle, Malmö högskola Ingrid

Läs mer

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken En nulägesbeskrivning kopplad till forskning om högre utbildning annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se Twitter: @rensfeldt #hkg2013 Mina frågor Hur ska man

Läs mer

Vetenskaplig teori och metod Research Theories and Methodes

Vetenskaplig teori och metod Research Theories and Methodes Sida 1 av 5 Kursplan Inrättad: 2009-05-31 Vetenskaplig teori och metod Research Theories and Methodes Högskolepoäng: 12.0 Kurskod: 3OM150 Ansvarig enhet: Inst för omvårdnad SCB-ämne: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Läs mer

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7. 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.5 Credits Kurskod: OM2005 Utbildningsområde:

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd Bilaga 2 - Artikelgranskning enligt Polit Beck & Hungler (2001) Bendz M (2003) The first year of rehabilitation after a stroke from two perspectives. Scandinavian Caring Sciences, Sverige Innehåller 11

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Vad är bibliometri? Bibliometri är en uppsättning kvantitativa metoder som används för att mäta publikationer.

Läs mer

KURSPLAN. Delkurs 1. Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 7,5 högskolepoäng Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

KURSPLAN. Delkurs 1. Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 7,5 högskolepoäng Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Sida1(5) KURSPLAN VÅ3050 Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Child Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Kursens övergripande mål är att den

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Från pionjär till professionell yrke sexolog

Från pionjär till professionell yrke sexolog Från pionjär till professionell yrke sexolog Elise Ottosen Jensen Lotta Löfgren-Mårtenson professor, inriktning sexologi auktoriserad klinisk sexolog Bakgrund Professionalieringsprocessen rörande sexologer

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Karin Renblad, Docent i pedagogik Kvalitetssamordnare Habo kommun Skolriksdagen 27-28 april 2015 Uppdraget Förskolan ska vara: rolig, trygg och lärorik

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp Public Health Science MA, Strategic Public Health Work, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten

Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten DOME Deployment of Online Medical records and E-health services Bakgrund Forsknings- och införandeprojekt Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten Isabella

Läs mer

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier HT 2014 KURSPLAN Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Huvudområde: Pedagogik Utbildningsnivå: Forskarutbildning Betygsskala: För denna kurs ges

Läs mer

Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 högskolepoäng Introduction to Caring Science with Focus on Nursing, 15 credits

Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 högskolepoäng Introduction to Caring Science with Focus on Nursing, 15 credits Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 högskolepoäng Introduction to Caring Science with Focus on Nursing, 15 credits Ladokkod: VVI011(version

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Personer med utvecklingsstörning skapar och utövar sitt sociala medborgarskap -spänningsfält kring delaktighet

Personer med utvecklingsstörning skapar och utövar sitt sociala medborgarskap -spänningsfält kring delaktighet Personer med utvecklingsstörning skapar och utövar sitt sociala medborgarskap -spänningsfält kring delaktighet 29.01.2015 PD Ann-Marie Lindqvist www.helsinki.fi/yliopisto 1 Bakgrund Brytningstid då det

Läs mer

EBLIP i Sverige och internationellt

EBLIP i Sverige och internationellt EBLIP i Sverige och internationellt Lotta Haglund Karolinska Institutets Universitetsbibliotek Kort historik 1972 Archie Cochrane (UK) Effectiveness and efficiency a random reflection on health services

Läs mer

SJSD19 Ledarskap, informatik och kvalitetsarbete 6,5 hp, vt. 2014

SJSD19 Ledarskap, informatik och kvalitetsarbete 6,5 hp, vt. 2014 SJSD19 Ledarskap, informatik och kvalitetsarbete 6,5 hp, vt. 2014 Kursansvarig: Anneli Sundberg Examinator: Jan-Åke Hansson Introduktion Välkommen till kursen SJSD19 som är den sista kursen i termin fyra.

Läs mer

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio för lärande och bedömning Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio - Genres Arkiv Arbetsportfolio (Working Portfolio)

Läs mer

Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp Public Health Science MA, Health Science, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING

PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING 2013-05-27, rev 2013-09-16 Akademin för hälsa, vård och välfärd PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING Att vårda och lära utifrån patienten Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete

Läs mer

Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling. av Åsa Muntlin

Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling. av Åsa Muntlin Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling av Åsa Muntlin Vad är kvalitet? Värde, egenskap, sort Kvalitet förknippas som något positivt och önskvärt En definition av vårdkvalitet Att fullt ut svara mot

Läs mer

Kursplan. RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete. 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete. 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Religious Studies III for Teacher Students: Ethics, Including Degree

Läs mer

Framtidens kompetenser hur når vi dem?

Framtidens kompetenser hur når vi dem? Framtidens kompetenser hur når vi dem? Liisa Ilomäki Helsingfors universitet, Institutionen för beteendevetenskaper Technology in Education Research Group Mars, 2016 Intresset i framtids kompetenser i

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

1910 Organisering. Svensk sjuksköterskeförening Internationell solidaritet. Kallet. Från elev till student. Facklig kamp

1910 Organisering. Svensk sjuksköterskeförening Internationell solidaritet. Kallet. Från elev till student. Facklig kamp 1910 Organisering Svensk sjuksköterskeförening 2016-12-02 Ami Hommel Torie Palm Ernsäter Ordförande Sakkunnig...utgöra en centralpunkt för den svenska sjuksköterskekåren, att väcka och underhålla samhörighetskänslan

Läs mer

Den fysiska och psykosociala miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande för personer med demens

Den fysiska och psykosociala miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande för personer med demens Den fysiska och psykosociala miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande för personer med demens Helle Wijk Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Kandidatprogrammet i Folkhälsovetenskap, 180 hp Folkhälsoarbetets teori och praktik, T3, v. 40-49, HT 2011 15 hp / ECTS 15

Kandidatprogrammet i Folkhälsovetenskap, 180 hp Folkhälsoarbetets teori och praktik, T3, v. 40-49, HT 2011 15 hp / ECTS 15 Kandidatprogrammet i Folkhälsovetenskap, 180 hp Folkhälsoarbetets teori och praktik, T3, v. 40-49, HT 2011 15 hp / ECTS 15 Public health theory and practice Omfattning och närvaro Momentet omfattar 10

Läs mer

Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön

Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön Marie Elf Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) samt Forum för vårdbyggnads höstkonferens 2011 Marie Elf mel@du.se

Läs mer