LIST OF PUBLICATIONS 1974-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIST OF PUBLICATIONS 1974-"

Transkript

1 Professor Katie Eriksson, PhD, RN, Dr.hc. Department of Caring Science, Åbo Akademi University APPOINTMENTS Professor in Caring Science, since 1 April 1992, Åbo Akademi University Professor in Nursing Science, since 1 March 1993, University of Helsinki Director of Nursing, since 1 January 1996, Helsinki University Central Hospital (connected to the professorship in Nursing Science, University of Helsinki) Doctor Honoris Causa in Public Health since 1998, Nordic School of Public Health, Gothenburg LIST OF PUBLICATIONS SCIENTIFIC MONOGRAPHS Eriksson K Sjuksköterskeyrket - hantverk eller profession. Sjuksköterskors samarbete i Norden. Rapport från SSN:s expertgrupp för klar-görande av vårdfunktionsområdet. 71 s. Eriksson K Den teoretiska utgångspunkten för vårdprocessen. Rapport från SSN:s symposium i Helsingfors. Eriksson K Hälsa. En teoretisk och begreppsanalytisk studie om hälsan och dess natur som mål för hälsovårdsedukation. Licentiatavhandling vid Institutionen för pedagogik. Helsingfors universitet. 119 s. Eriksson K Vårdprocessen - en utgångspunkt för läroplanstänkande inom vårdutbildningen. Utvecklande av en vårdprocessmodell samt ett läroplanstänkande utgående från vårdprocessen. (The Patient Care Process an Approach to Curriculum Construction within Nursing Education. The Development of a Model for the Patient Care Process and an Approach for Curriculum Development Based on the Process of a Patient Care.) Helsingfors universitet, Pedagogiska institutionen, s. Eriksson K Pausen. En beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 113 s. Eriksson K Broar. Introduktion i vårdvetenskaplig metod. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. (Försöksupplaga 1991) 331 s. Eriksson K Den lidande människan. Stockholm: Liber Förlag. 115 s. Eriksson K. toim Usko ja terveys - johdatus hoitoteologiaan. (Orig. titel Vårdteologi). Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. (& Barbosa da Silva A.). 183 s. Eriksson K Det lidende menneske. (Orig. titel Den lidande människan. Dansk översättning av Jette Frantzen). København: Munksgaard. 108 s. Eriksson K Den lidende menneske. (Orig. titel Den lidande människan. Norsk översättning av Øyvind Randers-Pehrson). Oslo: TANO. 91 s. Eriksson K The Suffering Human Being. (English translation of: Den lidande människan, Liber Förlag 1994). Chicago: Nordic Studies Press. 108 s. Eriksson K Å se og å innse: om ulike former for evidens. Oslo: Akribe. (Martinsen K. &) 179 s.

2 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS WITH REFEREE PRACTICE Eriksson K Nursing - Skilled work or a profession. International Nursing Review. 23(4), Eriksson K Vad är vårdvetenskap? Nordisk Medicin. 97, Eriksson K Vård som teknologi och vetenskap. Vård i Norden. 2, Eriksson K Vårdvetenskapens och vårdforskningens nytta och giltighet. Vård i Norden. 2(4), Eriksson K Det finns en gemensam substans i allt vårdandet. Vård i Norden. 15(2), Eriksson K Caring paradigms. A study of the origins and the development of caring paradigms among nursing students. Scandinavian Journal of Caring Science. 3(4), Eriksson K Nursing science in a nordic perspective. Systematic and contextual caring science. A study of the basic motive of caring and context. Scandinavian Journal of Caring Science. 4(1), 3-5. Eriksson K Different forms of caring communion. Nursing Science Quarterly. 5, 93. Eriksson K The Alleviation of suffering - The idea of caring. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 6(2), Eriksson K To understand and to alleviate suffering in a caring culture. Journal of Advanced Nursing. 18, (Lindholm L. &) Eriksson K Nursing leaders' and nurses' view of health. Journal of Advanced Nursing. 22, (Herberts S. &) Eriksson K Teologi og Bioetik. Vård i Norden. 1, 33. Eriksson K Understanding the world of the patient, the suffering human being - The new clinical paradigm from nursing to caring. Advanced Practice Nursing Quarterly. 1, Eriksson K Abduction - a way to deeper understanding of the world of caring. Scandinavian Journal of Caring Science. 11(4), (& Lindström U.Å) Eriksson K The dialectic of health and suffering: an ontological perspective on young people's health. Qualitative Health Research, 4(8), (Lindholm L. &) Eriksson K The patient's perceived caring needs as a message of suffering. Journal of Advanced Nursing, 28(5), (Fagerström L. & Eriksson K. & Bergbom Engberg I.) Eriksson K The fundamental idea of quality assurance. International Journal for Human caring, (& Lindström U.Å.) Eriksson K A hermeneutic textual analysis of suffering and caring in the peri-operative context. Journal of Advanced Nursing, 30(4), (von Post I. &) Eriksson K The patient s perceived caring needs - measuring the unmeasurable. International Journal of Nursing Practice, 5, (& Fagerström L., Bergbom Engberg I.) Eriksson K The ideal and practice concepts of professional nursing care'. International Journal for Human Caring, 4(1), (von Post I. &) Eriksson K The phenomenon of confirmation - an aspect of nursing as an art. International Journal for Human Caring, 4(2), (Nåden D. &) Eriksson K The patient's narrative of suffering - a path to health? An interpretative research synthesis on narrative understanding. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 15, (Fredriksson L. &) Eriksson K Women's lived experiences of pregnancy: a tapestry of joy and suffering. Qualitative Health Research, 11(6), (Bondas T. &) Eriksson K Caring science in a new key. Nursing Science Quarterly 15(1), Eriksson K Call to life: Exploring the spiritual dimension as a dialectic between suffering and desire experienced by coronary bypass patients. International Journal for

3 Human Caring, 5, (Råholm M-B &) Eriksson K Det mångdimensionella rörelsebegreppet i fysioterapin - en kontextuell analys. Nordisk Fysioterapi, 6, (Wikström-Grotell C. & Lindholm L. &) Eriksson K Encounter: A fundamental category of nursing as an art. International Journal for Human Caring, 6(1), (Nåden D. &) Eriksson K Grasping the essence of the spiritual dimension reflected through the horizon of suffering: an interpretative research synthesis. The Australian Journal of Holistic Nursing, 9(1), (Råholm M-B. & Lindholm L. &) Eriksson K Evaluation of patient records as a part of developing a nursing care classification. Journal of Clinical Nursing, 12(2), (Kärkkäinen O. &) Eriksson K Semantisk begrepsanalyse - et grunnlegende aspekt i en disiplins teoriutvikling. Vård i Norden, 23(1), (Nåden D. &) Eriksson K The Ethics of the Caring Conversation. Nursing Ethics, 10(2), (Fredriksson L. &) Eriksson K Understanding the importance of values and moral attitudes in nursing care in preserving man's dignity. Sent for publication, Nursing Ethics. (Nåden D. &) Eriksson K Understanding the importance of values and moral attitudes in nursing care in preserving human dignity. Nursing Science Quarterly, 17(1), (Nåden D. &) Eriksson K Values and moral attitudes in nursing care - understanding the patient perspective. Norsk Tidskrift for Sygepleieforskning, 6(1), (Nåden D. &) Eriksson K A Theoretical approach to documentation of care. Nursing Science Quarterly, 17(3), 2-6. (Kärkkäinen O. &) Eriksson K Structuring the documentation on nursing care on the basis of a theoretical caring process model. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18(2), (Kärkkäinen O. &) Eriksson K The progression of suffering implies alleviated suffering. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18(3), (Rehnsfeldt A. &) Eriksson K Klinisk vårdvetenskap. Uddannelsesnyt, 15(2), Eriksson K Suffering related to health care: A study of breast cancer patients' experiences. International Journal of Nursing Practice, 10(6), (Arman M., Rehnsfeldt A., Lindholm L., Hamrin E. &) Eriksson K Documentation of individualized patient care: a qualitative metasynthesis. Nursing Ethics, 12(2), (Kärkkäinen O., Bondas T. & Eriksson K Recording the content of the caring process. Journal of Nursing Management, 13, (Kärkkäinen O. &) Eriksson K The aesthetic dimension in hospitals - An investigation into strategic plans. International Journal of Nursing Studies, 43, (Caspari S. & Nåden D. &) Eriksson K Why Not Ask the Patient? An Evaluetion of the Aesthetic Surroundings in Hospitals by Patients. Quality Management in Health Care, 16(3), (Caspari S. & Nåden D. &) Eriksson K Becoming Through Suffering - The Path to Health and Holiness. International Journal of Human Caring, 11(2), Eriksson K Virtue and health - finding meaning and joy in working life. Scandinavian Journal of Caring Science, 21, (Wärnå C., Lindholm L. &) Eriksson K The Theory of Caritative Caring: A Vision. Nursing Science Quarterly, 20 (3), Eriksson K The development of caring in the perioperative culture - nurse leaders' perspective on the struggle to retain sight of the patient. Nursing Administration Quarterly, 31(4), (Rudolfsson G., von Post I. &) Eriksson K The expression of caring within the perioperative dialogue: a hermeneutic

4 study. International Journal of Nursing Studies, 44, (Rudolfsson G., von Post I. &) Eriksson K Begreppsbestämning av förändring i relation till hälsoprocesser. Vård i Norden, 27(4), (Salmela S., Fagerström L. &) Eriksson K The meaning of consolation as experienced by nurses in a home-care setting. Journal of Clinical Nursing, 17 (8), (Roxberg Å., Rehnsfeldt A., Fridlund B. &) Eriksson K Virtue and health-describing virtue as a path to the inner domain of health. International Journal for Human Caring, 12 (1), (Wärnå C., Lindholm L. &) Eriksson K Caritas caring as an ethical conduct. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, (Levy-Malmberg R., Lindholm L.) Eriksson K Developing an instrument to evaluate suffering related to care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, (Nordman T., Santavirta N. &) Eriksson K Caritativ vårdetik - vårdandets ethos uttryckt i vårdares tänkande och handlande. Vård i Norden, 28(2), (Näsman Y., Lindholm L. &) Eriksson K "Då patienten lider av vården" - vårdares gestaltning av patientens vårdlidande. Vård i Norden, 88(28), 2, 4-8. (Kasén A., Nordman T., Lindholm T. &) Eriksson K Intercultural caring an abductive model. Scandinavian Journal of Caring Science, 22, (Wikberg A. &) Eriksson K The drama of suffering as narrated by patients who have undergone coronary bypass surgery. International Journal for Human Caring, 13(4), (Wiklund- Gustin L. &) Eriksson K Legitimizing basic research by evaluating quality. Nursing Ethics, 17(1), (Levy-Malmberg R. &) Eriksson K Clinical Research with a Hermeneutical Design and an Element of Application. International Journal of Qualitative methods, 9(2), (Lindwall I. & von Post I. &) Eriksson K (in print, online). Semantic analysis according to Peep Koort a substanceoriented research methodology. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24. (Sivonen K. & Kasén A. &) Eriksson K Concept determination as part of the development of knowledge in caring science. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24, Eriksson K Evidence To See or Not to See. Nursing Science Quarterly, 23(4), Eriksson K The importance of aesthetic surroundings: a study interviewing experts within different aesthetic fields. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(1), (Caspari S., Nåden D. &) Eriksson K Virtue, Ethics and Quality of Care. 32 nd Internationqal Association for Human Caring Conference, , San Antonio, Texas. International Journal for Human Caring, 15(3), 74. (Näsman Y., Nyström L. &) Eriksson K A qualitative metasynthesis of spirituality from a caring science perspective. International Journal for Human Caring, 15(4), (Rykkje L.; Råholm M- B. &) Eriksson K Caring of the Patients Suffering from Violence Between Spouses Intersectional Encounters. International Journal for Human Caring, 15(3), 72. (Lindholm T. &) Eriksson K From values to virtue: the basis for quality of care. International Journal for Human Caring, 16(2), (Näsman Y. & Nyström L. &) Eriksson K (On-line) Evidence of clinical competence. Scandinavian Journal of Caring Sciences. (Lejonqvist G-B. & Meretoja R. &) Eriksson K (accepted) Leading change: A three dimensional model of nurse leaders

5 main tasks and roles during a change process. Journal of Advanced Nursing. (Salmela S., Fagerström L. &) ARTICLES IN INTERNATIONAL COMPILATION WORKS AND PROCEEDINGS WITH REFEREE PRACTICE a. Compilation works Eriksson K Vårdvetenskapen formas - en tillbakablick och ett framtidsperspektiv. Panakeia. Vårdvetenskaplig årsbok. Stockholm: Almqvist & Wiksell (& E. Hamrin). Eriksson K Vårdandets idé och ursprung. Panakeia. Vårdvetenskaplig årsbok. Stockholm: Almqvist & Wiksell Eriksson K Nursing: The Caring Practice "Being There". In Gaut D. ed. The Practice of Caring in Nursing. New York: National League for Nursing Press Eriksson K Theories of Caring as Health. In Gaut D. & Boykin A. eds. Caring as Healing: Renewal Through Hope. National League for Nursing Press. New York Eriksson K Om dokumentation - vad den är och inte är. In Dahlberg K. Konsten att dokumentera omvårdnad. Lund: Studentlitteratur Eriksson K Om människans värdighet. In Bjerkreim T. & Mathinsen J. & Nord R. (red) Visjon, viten og virke. Festskrift till sykepleieren Kjellaug Lerheim, 70 år. Oslo: Universitetsförlaget Eriksson K Efterskrift - om vårdvetenskapens möjligheter och gränser. In Martinsen K Fenomenologi og omsorg. Oslo: TANO Eriksson K Caring, Spirituality and Suffering. In Roach S. M. (ed.). Caring from the Heart: the Convergence Between Caring and Spirituality. New York: Paulist Press Eriksson K Reflective Practice: A Way to the Patient's World and Caring, the Core of Nursing. In Johns C. and Freshwater D. (eds) Transforming Nursing through Reflective Practice. Oxford: Blackwell Science (& Nordman T. & Kasén A.) Eriksson K Understanding the World of the patient, the Suffering Human Being: The New Clinical Paradigm from Nursing to Caring. In Guzzetta C.E. (ed) Essential Readings in Holistic Nursing. Gaithersburg, Maryland: Aspen Publication Eriksson K Caritas et passio - liebe und leiden - als grundkategorien der pflegewissenschaft. In: Strohm T. Diakonie an der Schwelle zum neuen Jahrtausend. Diakoniewissenschaftlichen instituts, Universität Heidelberg. Eriksson K Vårdvetenskap och teologi. I: Hugaas J.V., Hummelvoll J.K. og Solli H.M. (red.) Helse og helhet. Etiske og tverrfaglige perspektiver på helsefaglig teori og praksis. Festskrift til António Barbosa da Silva. Oslo: Unipubforlag Eriksson K Becoming through suffering the path to health and holiness. I: Laurinkari J. Ed. Health, wellness and social policy. Essays in honour of Guy Bäckman. Bremen: Europäischer Hochschulverlag b. Proceedings Eriksson K A theoretical and principal framework on concepts in curricular planning in Basic Schools of Nursing. Istanbul Medical Convention. Turkey Eriksson K Sjukvårdsforskning: intentioner-områden-betingelser-problem. Rapport fra SSN:s forskningsseminar "Perspektiver på sykepleieforskning". Voksenåsen, Norge Eriksson K The Patient Care Process - An Approach to Curriculum Construction within Nursing Education. 5th Work group meeting. 1st Open Conference. Uppsala Eriksson K Basforskning inom vård. Kongressrapport utgiven av Högskolan för lärarutbildning. Stockholm Eriksson K Vårdvetenskap. Ingår Björkman L. red. Rapport från Omvårdnadskonferens i Örebro. Högskolan i Örebro

6 Eriksson K Vårdvetenskapens utgångspunkt. Studier för vårdutveckling. Nr 11. Rapport från Nordisk forskningskonferens. Mänskliga resurser - omvårdnad och social omsorg. Östersund Eriksson K Livskvalitet i högteknologisk vård. Ett vårdvetenskapligt perspektiv. Rapport från Svenska läkarstämman. Svensk Medicin Eriksson K Sykepleie - en kjærlighetsgjerning. Ingår i Hermansen M.V. et al. red. Sykepleie i tiden. Utgiven av Ullevål Sykehus. Oslo Eriksson K Human Caring: A Global Ontology for the Discipline of Nursing. 14th Annual Caring Conference. Human Caring: A Global Agenda Conference. (& J. Watson). Eriksson K Caring Science as A Discipline. Nurses Christian Fellowship International Fiji Conference. Eriksson K Multidimensional Health. International Research Conference for Nursing: Promoting Health. London. Eriksson K Priorities in nursing science in Finland. Perspectives in nursing science. Vadstena, Sweden, october 23-24, Eriksson K Fra sygdom mod lidelse - det nya paradigme. "Utviklings- og forskningskonference i klinisk sundheds- og sygpleje" April 1997, Danmarks sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet. Eriksson K I patientens värld - möten med lidanden. Vårdförbundets hälso- och sjukvårdsstämma April. Stockholmsmässan, Älvsjö. Eriksson K Introduction to the closing panel "Visions for the future". 19th International Nursing Caring Conference: "Human Caring: The Primacy of Love and Existential Suffering". Helsinki Abstract, s. 58. Eriksson K Om hälsa och lidande som grunddimensioner i vårdande. Seminariet Se människan. Stockholm 6 November Eriksson K Vården och omsorgen 2005, en brännande fårga för forskningen och utbildningen. Föreläsning vid invigningen av Vårdhögskolan i Borås, Eriksson K Hur får vi råd med värdighet och mänsklig värme i vården? Inlägg vid Framtidens välfärd i Norden-seminariet i Sveriges riksdag den 31 mars Eriksson K Vårdteologi-seminarium på Stiftelsen Berget Eriksson K Multidimensional health - towards an ontological health model. 4th International Multidisciplinary Qualitative Health Research Conference. Vancouver, British Columbia, Canada. February Book of abstracts s. 84. (& Bondas-Salonen T., Herberts S., Lindholm L. & Matilainen D.) Eriksson K In the patient's world: A study on health, suffering and caring. 20th Anniversary Conference. International Association for Human Caring. Communicating Caring, the Essence of Nursing. Philadelphia, Pennsylvania. April Abstracts. (& Lindström U.Å., Lindholm L., Bondas-Salonen T. & Kasén A.) Eriksson K Vårdandets idé och kärna. Föredrag vid Stora Sköndals 100-års jubileum , Stockholm. Eriksson K Hälsa och lidande. Föredrag vid Linköpings Universitet, Linköping. Eriksson K Vårdvetenskap. Föredrag vid Århus universitet, , Danmark. Eriksson K Vårdlidande för anestesiskötare. Nordisk konferens Eriksson K Paneldebatt med sökelys på: "Veiledningens mening og mål". Prekonferanse "Veiledning i sykepleie", Tromsö Eriksson K Keynotespeaker. Hälso- och sjukvårdsstämman, Stockholm Eriksson K Evidensbaseret sygepleje - etik. Keynotespeaker. Nordic Academy of Nursing Science Conference. Köpenhamn Eriksson K Vårdvetenskapen vid Åbo Akademi. Professorer i Norden, symposium. Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Juni 2002.

7 Eriksson K Trojanska hästen. Postgradual skola. Karolinska institutet, Stockholm. Maj Eriksson K Den postgraduala utbildningen vid Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Nordic Academy of Nursing Science Workshop. Vasa Eriksson K Nursing Science in Finland - 25 years of scientific development. 12th Biennal Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers, october 5-8, Lissabon, Portugal, s. 72. ( & Leino-Kilpi H., Pietilä A-M., Tossavainen K., Vehviläinen-Julkunen K., Paavilainen E., Åstedt-Kurki P., Isola A., Kyngäs H., Lindström U.Å.) Eriksson K Vårdandets ethos - med sikte i vårdandets inre kärna. Nordic College of Caring Science Jubileumskonferens 2006 "Vårdvetenskap i Norden 25 år - historia, nuläge, framtidsvisioner", mars 23-25, Helsingfors. Eriksson K Human dignity and virtue ethics. A Celebration of Care Conference. University of Malta, May 27 th -29 th Plenary presentation. Abstract, s (Näsman Y., Nyström L. &) Eriksson K Intercultural caring in maternity care from a patient perspective: a metaethnography. The 15 th International Interdisciplinary Conference: Qualitative Health Research, Vancouver, Canada, 4-6th October, (Wikberg A., Eriksson K. & Bondas T.) Eriksson K Love Endures All Things? Violence Between Spouses, Suffering, and Alleviation of Suffering Developing a Theory Model. Podium Presentation, 31st International Association for Human Caring Conference: Nursing Care Models. Rochester, Minnesota, June 2-5, International Journal for Human Caring, 14(3), 72. (Lindholm T. &) Eriksson K Se människan. Hållbarhet för hela människan, konferens , Sigtuna stiftelse. Elektronisk publikation: html/lid/ Eriksson K A three dimensional model of leading innovation and change. International Nursing Management Conference Antalya, Turkey. Abstract book p (Salmela, S. & Fagerström, L.) Eriksson K Being there - ethical issues in the study planning process. International Conference on Communication in Healthcare , St Andrews University, Scotland, UK. Abstract on CD number 269, posterpresentation. (Storbacka, B-M. &) ARTICLES IN NATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS WITH REFEREE PRACTICE Eriksson K Semantiska och kulturella aspekter på hälsobegreppet. Finska Läkaresällskapets handlingar, , Eriksson K Hoitotieteen loogiset ja tieteenteoreettiset perusteet. Sosiaalinen aikakauskirja, 14(5), Eriksson K Hoitotieteen teoreettisista malleista, käsitejärjestelmistä ja niiden merkityksestä alan kehittämisessä. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 17(2), Eriksson K Sjukskötarnas strävan efter högskoleutbildning. Kasvatus. 13(3), Eriksson K Motivforskning inom vårdvetenskapen. En beskrivning av vårdvetenskapens grundmotiv. Hoitotiede, 1(2), Eriksson K Bilder av lidande - lidande i belysning av aktuell vårdvetenskaplig forskning. Hoitotiede, 4, (& Herberts S, Lindholm L) Eriksson K Hälsovårdskandidatutbildningen vid Helsingfors universitet - historisk tillbakablick och visioner. Hoitotiede, 3, Eriksson K Ars moriendi är ars vivendi. Finsk tidskrift, 10, Eriksson K Hälsans tragedi. Finsk tidskrift, 10,

8 Eriksson K Abduktion och pragmatism - två vägar till framsteg inom vårdvetenskapen. Hoitotiede, 11(5), (& Lindström U.Å.) Eriksson K En vetenskapsteori för vårdvetenskapen. Hoitotiede, 11(6), Eriksson K Hoitotieteen evidenssi. Insänt för publikation till Hoitotiede. (& Nordman T., Lindholm T., Seppälä A.). Eriksson K Den vårdvetenskapliga forskningstraditionen vid Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Hoitotiede, 14(6), Eriksson K Det vårdvetenskapliga forskningsprogrammet vid Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Hoitotiede, 16(6), (Lindström U.Å., Lindholm L., Matilainen D., Kasén A.) Eriksson K Ethos anger siktet för vårdvetenskap vid Åbo Akademi. Hoitotiede, 18(6), (Lindström U.Å., Kasén A., Lindholm L., Matilainen D.) Eriksson K Hoitotiede ja tiede-etiikka. Hoitotiede, 20(6), (& Leino-Kilpi H. & Vehviläinen-Julkunen K.) Eriksson K En idéhistorisk forskningsansats för att upptäcka hemmets ethos i hälsosysterns vårdande. Hoitotiede, 20(6), (Hilli Y., Matilainen D. &) Eriksson K Vårdvetenskap som Caring Science. Pro terveys, 37(4), (& Lindström U.Å.) Eriksson K Hoitotiede caring science. Pro terveys, 37(6), 4-8. (& Lindström U.Å.) Eriksson K Forskningsprogrammet i vårdvetenskap vid Åbo Akademi Teorigenerering på hermeneutisk grund. Hoitotiede, 23(4), (& Lindström U.Å., Nyström L. & Wärnå-Furu C.) Eriksson K Parisuhdeväkivalta ja kärsimys naisten ja miesten kokemana. Hoitotiede, 23(1), (Lindholm T. & Nordman T. &) ARTICLES IN NATIONAL COMPILATION WORKS AND PROCEEDINGS WITH REFEREE PRACTICE a. Compilation works Eriksson K Kohti parempaa ohjausta. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosikirja IX (& Willman H.) Eriksson K Sairaanhoidon kehittäminen oppiaineena. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosikirja XI Eriksson K Hälsa - en teoretisk och begreppsanalytisk studie om hälsa och dess natur. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosikirja XIV Eriksson K Modellen - ett sätt att beskriva vårdskeendet. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosikirja XV Eriksson K Den vårdvetenskapscentrerade läroplanen - ett alternativ för dagens vårdutbildning. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosikirja XIX Eriksson K Den fullvuxna insulindiabetikern i hälsovårdens vårdprocess. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Sairaanhoidon vuosi-kirja XIX Eriksson K Vårdområdet finner sin profil - den vårdvetenskapliga eran har inletts. Epione. Jubileumsskrift SSY-Sjuksköterske-föreningen i Finland. Helsingfors Eriksson K Ammatillisuus hoitamisessa. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö toim. Hoitoopin perusteet. Vaasa Eriksson K Vårdvetenskap - Aktuellt läge - Utvecklingens trender. Epione. SSY - Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f:s rapport

9 Eriksson K Hoito, Caring - hoitotyön primaari substanssi. Puheenvuoro 2. Martikainen T. & Manninen K. toim. Hoitotyö ja koulutus. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Hämeenlinna Eriksson K Vårdvetenskapen som humanistisk vetenskap. Hoitotiede Pro Nursing RY:n vuosikirja Eriksson K Framtidsvisioner - om utvecklingen av sjukskötarens arbete. Epione. SSYsjuksköterskeföreningen i Finland r.f. Jubileumsskrift Helsingfors Eriksson K De första åren - några reflektioner kring den vårdvetenskapliga eran. Epione. Jubileumsskrift SSY-Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f. Helsingfors Eriksson K Vårdvetenskapen som autonom disciplin. Päätoim. H. Willman Hygieia. Hoitotyön vuosikirja Helsinki: Kirjayhtymä Eriksson K Mot en vårdetisk teori. Hoitotyön vuosikirja Pro Nursing RY:n vuosikirja, Hygieia. Helsinki: Kirjayhtymä Eriksson K Perustutkimus ja käsiteanalyysi. Paunonen M. & Vehviläinen-Julkunen K. toim. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY: Helsinki Eriksson K (in press). Epione - vårdandets ethos. Epione. Jubileumsskrift SSY-Sjuksköterskeföreningen i Finland. Helsingfors. Eriksson K Människans värdighet, lidande och lidandets ethos. I: Suomen Mielenterveysseura, Tuhkaa ja linnunrata. Henkisyys mielenterveystyössä. Suomen Mielenterveysseura, SMS-julkaisut, Helsinki, Eriksson K Tillbaka till Popper och Kuhn - en evolutionär epistemologi för vårdvetenskapen. I: Kinnunen J., Meriläinen P., Vehviläinen-Julkunen K. & Nyberg T. (toim.). Terveystieteiden monialainen tutkimus ja yliopistokoulutus. Suunnistuspoluilta tiedon valtatielle. Professor Sirkka Sinkkoselle omistettu juhlakirja. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 74, Kuopio, Eriksson K Vårdvetenskapen - en akademisk disciplin. I: Janhonen S., Lepola I., Nikkonen M. & Toljamo M. (toim.). Suomalainen hoitotiede uudelle vuosituhannelle. Professori Maija Hentisen juhlakirja. Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksen julkaisuja 2, Oulu, Eriksson K Rakkaus - diakoniatieteen ydin ja ethos? I: Lahtinen M. & Toikkanen T. (toim.). Anno Domini. Diakoniatieteen vuosikirja Tammerpaino, Tampere, Eriksson K Diakonian erityisyys hoitotyössä. I: Lahtinen, M. & Toikkanen, T. (toim.). Anno Domini. Diakoniatieteen vuosikirja Tammperpaino, Tampere, Eriksson K Det tidlösa I tiden. Epione festskrift, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf 110 år. SSY-Sjuksköterskeföreningen i Finland. Helsingfors, 4-7. Eriksson K., Isola A., Kyngäs H., Leino-Kilpi H., Lindström U.Å., Paavilainen E., Pietilä A- M., Salanterä S., Vehviläinen-Julkunen K. & Åstedt-Kurki P Hoitotiede. WSOY: Helsinki. 169 s. b. Proceedings Eriksson K "Utbildning - en kulturell metabolism". I Andersson H. & Finnäs L. red. Finlandssvensk utbildningsforskning. Utbildningsforskning vid Jyväskylä universitet. Kasvatustieteiden Tutkimuslaitos. Selosteita ja Tiedonteita VIII Eriksson K Bildning för yrke och framtid. SKUT-84. Dokumentation från Pedagogiska Fakulteten. Åbo Akademi Eriksson K Caritas-tanken. XIX Norditrans kongress. Helsingfors, 8-9 mars, Sammandrag av föreläsning. Publicerad i Nordiatrans Nr. 31, Eriksson K Pågående vårdforskning i Finland. Nordiskt vårdforskningssymposium, Helsingfors, 17 Mars 1997.

10 Eriksson K Kultur i vården - ett vårdvetenskapligt perspektiv. Seminariet Kultur i vården. Esbo 5 November 1997, Hanaholmens kulturcentrum. Eriksson K Evidensbaserad vård - ideal, verklighet, möjlighet. Det Nordiska vårdvetenskapliga symposiumet - Akademisk disciplin, forskning och klinisk praktik , Helsingfors universitetssjukhus, Mejlans sjukhus. Eriksson K Hoitotyön eetos. Föreläsning vid Hoitotyön arvoseminaari , Kuopion yliopisto. Eriksson K Inlägg och ordförandeskap vid Skolnings- och diskussionsdag om Sjukhusansluten Hemsjukvård på Jakobstads Sjukhus. Arrangörer: Jakobstads Sjukhus och Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Eriksson K I patientens värld - om hälsa, lidande och vårdande. Presentation vid den 4:e nordiska kongressen i vårdvetenskaplig handledning april 1998, Mariehamn, Åland. Eriksson K På tröskeln till en andra generation inom vårdvetenskapen. Presentation vid den V nationella vårdvetenskapliga konferensen; "Vårdvetenskapens och vårdandets värld - Kunskaps- och värdegrund september 1998, Vasa, Eriksson K Ödmjuka tjänarinnor i vårdvetenskapens tjänst. Sjuksköterskeföreningens 100 års jubileum, Helsingfors. Eriksson K Lidande. Seminarium om smärtans etik på Lärkkulla Eriksson K Ajankohtaista hoitotieteestä. Ylihoitajapäivät , Helsingfors. Eriksson K Nuoret tieteet. Radioprogram i Yleisradio Eriksson K Dygd, hälsa och lidande. Kursen Dygd och hälsa , Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Eriksson K Tema: undervisning. III Nordiska konferensen för universitetssjukhus och dekaner, Helsingfors Eriksson K Vårdvetenskapen som kraftkälla för framtiden? Sjuksköterskeföreningens studiedagar i Vasa. Eriksson K Hälsans och lidandets drama. Psykiatriskt vårdvetenskapligt symposium i Mariehamn Eriksson K Vårdande mellan olika kulturer. I: Matilainen D, Eriksson K & Lindström U. red. X Nationella vårdvetenskapliga konferensen Vårdande i hälsans och vårdandets tjänst Åbo Akademi Vasa, (Wikberg A. &) Eriksson K Hälsosystern i hälsans tjänst en idéhistorisk vandring i pionjärernas fotspår under 1900-talets första hälft. I: Matilainen D., Eriksson K. & Lindström U.Å. red. X Nationella vårdvetenskapliga konferensen Vårdande i hälsans och vårdandets tjänst Åbo Akademi Vasa, s (Hilli Y. & Matilainen D.) Eriksson K Vårdledares uppfattning om en förestående organisationsförändring en tredimensionell hermeneutisk studie. Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 21. (Salmela, S., Fagerström, L. &) Eriksson K Interpreting empirical studies by using meta ethnography. Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 26. (Wikberg A., Bondas T. &) Eriksson K Forskningens ethos och etik ledsagare av metoden. Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 31. (Lindholm T. &) Eriksson K Evaluating interpretive conception through dialogical. Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 11. (Levy-Malmberg R., Bergbom I &) Eriksson K Förväntningar att bli bemött som människa i vården. Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 17. (Nummela M., Janhonen S. &) Eriksson K Tid och det tidlösa i tiden en vårdvetenskaplig teorigestaltning om tiden genom hermeneutiskt närmelsesätt och utprövande av kunskapsarkeologisk metod. Nordic

11 College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 22. (Nurminen M., Bergbom I. &) Eriksson K Caring science, clinical supervision and discourse analysis a route forward? Nordic College of Caring Sciences konferens , Vasa, Finland. Abstraktbok s. 28. (Nielsen G.B., Matilainen D. &) OTHER SCIENTIFIC PUBLICATIONS (without referee practice) Scientific journals Eriksson K Sygeplejeforskning med pædagogisk tilknytning. Sygeplejersken og forskning. Dansk sygeplejeråd. Publikation. 5, Eriksson K Om sjukvård - en beskrivning av vårdprocessens principer. Fokus på sygeplejen Munksgaard, Köpenhamn Eriksson K Vårdforskning som dokumentation för sjukskötarens roll och plats i den framtida hälsovården utifrån givna ekonomiska förutsättningar. Sykepleiernes Samarbeid i Norden. Protokoll del Eriksson K Hoito taiteena, tieteenä ja teknologiana. Ylihoitajalehti, 8, 4-7. Eriksson K Hoitotieteen ja -tutkimuksen hyöty ja tieteellinen merkitys. Ylihoitajalehti, 2, Eriksson K Hoitotiede ja hoito-oppi opetussuunnitelman lähtökohtana. Ylihoitajalehti, 7, Eriksson K Hoitotieteen tutkimuskohteet, näkökulmat ja tutkimusparadigmat. Ylihoitajalehti, 1, 4-8. Eriksson K Tiede uusien haasteiden edessä - hoitotieteellinen näkökulma. Ylihoitajalehti, 15(2), 4-7. Eriksson K Hoitotyön ydin - hoitotieteen lähtökohta. Ylihoitajalehti, 3, 4-7. Eriksson K Systemaattinen ja kontekstuaalinen hoitotiede - hoitamisen perusmotiivista ja merkitysyhteyksistä. Ylihoitajalehti, 17(7), 4-6. Eriksson K Kärsimyksen lievittäminen. Ylihoitajalehti, 18(8), 4-8. Eriksson K Hyvä hoitaminen - erilaisia hoitoyhteisyyden muotoja. Ylihoitajalehti, 18(3), 4-8. Eriksson K Caritativ vård. Nordiatrans, 31, Eriksson K Att lindra lidande. Nordiatrans, 32, Eriksson K Hälsa är mera än frånvaro av sjukdom. Vård-Utbildning-Utveckling- Forskning. Centrum för vårdvetenskap, Karolinska institutet. Stockholm.1-2, Eriksson K Etiikka hoitoetiikassa - kohti hoitoeettistä teoriaa. Ylihoitajalehti, 8(20), Eriksson K Kliininen hoitotiede. Ylihoitajalehti, 7(21), 4-7. Eriksson K Hoitotieteen ja hoitamisen huomispäivä. Ylihoitajalehti, 8, 4-7. Eriksson K Potilaan maailman tutkiminen lähtökohtana hyvälle hoidolle. Ylihoitajalehti, 8, 4-6. Eriksson K Att vårda eller inte vårda. Omsorg, 4, Eriksson K Hoitotiede tänään - todellisuus ja visiot. Ylihoitajalehti, 6, 4-8. Eriksson K Moniulotteinen ylihoitaja - matroona, tieteenharjoittaja, yhteiskunnallinen vaikuttaja. Ylihoitajalehti, 3(25), Eriksson K Pohjoismaista yhteistyötä! Nordisk Akademi for sykepleievitenskap.ylihoitajalehti, 28, 8, (& Leino-Kilpi H.) Eriksson K Kärleken som vårdvetenskapens ethos. Omsorg. Norsk Tidsskrift for

12 Palliativ Medisin, 2, Eriksson K Hoitotieteen tulevaisuus. Ylihoitajalehti, 8(29), 4-7. Eriksson K Kuuluuko kärsimys ehjään elämään? Kärsivä ihminen. Tietoa Terveydestä. 37. b. University- och department publications Eriksson K Sjukvårdspedagogik. Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut. Kompendium. 183 s. (& Koort P.). Eriksson K Fälthandledning - en filosofisk betraktelse. Ingår Østern A-L. red. Kvalitet i praktiken. Dokumentation från Pedagogiska Fakulteten. Åbo Akademi Eriksson K Vårdvetenskap som disciplin, forsknings- och tillämpningsområde. Vårdforskningar 1/1988. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa. English summary 'Caring Science as A Discipline'. 80 s. Eriksson K Pro Caritate. En lägesbestämning av caritativ vård. Vårdforskningar 2/1990. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa. (2:a uppl. 1991, 3:e uppl. 1993) English summary 'Caritative Caring - A Positional Analysis. 139 s. Eriksson K. (red.) Den mångdimensionella hälsan. En pilotstudie över uppfattningar bland patienter, skolungdomar och lärare. Projektrapport 1. Vasa sjukvårdsdistrikt kf och Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 77 s. Eriksson K. (toim.) Moniulotteinen terveys. Esitutkimus potilaiden, koulunuorison ja opettajien keskuudessa vallitsevista käsityksistä. Projektirapportti 1. Vaasan sairaanhoitopiirin kl ja Institutionen för vårdvetenskap (Hoitotieteen laitos), Åbo Akademi. Vaasa. 84 s. Eriksson K. red Vårdteologi. Vårdforskning 3/1991. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa. 264 s. (& Barbosa da Silva A. red.) Eriksson K Vårdteologins framväxt. I: Eriksson K. red. & Barbosa da Silva A. red. Vårdteologi. Vårdforskningar 3/1991. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa Eriksson K Vårdteologi som vårdvetenskapens deldisciplin. I: Eriksson K. red. & Barbosa da Silva A. red. Vårdteologi. Vårdforskningar 3/1991. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa (& Barbosa da Silva A.). Eriksson K Att lindra lidande. I: Eriksson K. red. & Barbosa da Silva A. red. Vårdteologi. Vårdforskningar 3/1991. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa Eriksson K Tron i hälsans tjänst. I: Eriksson K. red. & Barbosa da Silva A. red. Vårdteologi. Vårdforskningar 3/1991. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa (& Herberts S.). Eriksson K Den mångdimensionella hälsan. En studie av hälsobilden hos sjukvårdsledare och sjukvårdspersonal. Projektrapport 2. Vasa sjukvårdsdistrikt k.f. och Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. (& Herberts S.) Eriksson K Moniulotteinen terveys. Tutkimus sairaanhoitajien ja hoitohenkilökunnan terveyskuvasta. Projektiraportti 2. Vaasan sairaanhoitopiirin kl ja Institutionen för vårdvetenskap (Hoitotieteen laitos), Åbo Akademi. Vaasa. 83 s. (& Herberts S.). Eriksson K. red Möten med lidanden. Vårdforskning 4/1993. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa. 179 s. Eriksson K Lidandets idé. I: Erikssson K. red. Möten med lidanden. Vårdforskningar 4/1993. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa Eriksson K Lidande - en begreppsanalytisk studie. I: Eriksson K. red. Möten med lidanden. Vårdforskningar 4/1993. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa (& Herberts S.). Eriksson K Bilder av lidande - lidande i belysning av aktuell vårdvetenskaplig

13 forskning. I: Eriksson K. red. Möten med lidanden. Vårdforskningar 4/1993. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa (& Herberts S. & Lindholm L.). Eriksson K Lidande och kärlek ur ett psykiatriskt vårdperspektiv - en casestudie av mötet mellan mänskligt lidande och kärlek. I: Eriksson K. red. Möten med lidanden. Vårdforskningar 4/1993. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Vasa (& Lindholm L.). Eriksson K. red Mot en caritativ vårdetik. Vårdforskning 5/1995. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 221 s. Eriksson K Vad är vårdetik? I: Eriksson K. (red). Mot en caritativ vårdetik. Vårdforskning 5/1995. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi Eriksson K Mot en caritativ vårdetik. I: Eriksson K. (red). Mot en caritativ vårdetik. Vårdforskning 5/1995. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi Eriksson K Vårdarnas etiska profil. I: Eriksson K. (red). Mot en caritativ vårdetik. Vårdforskning 5/1995. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi (Herberts S. &) Eriksson K. (red.) Den mångdimensionella hälsan - verklighet och visioner. Slutrapport. Vasa sjukvårdsdistrikt skn och Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 100 s. Eriksson K Att insjukna i demens - ett tungt lidande för patient och anhöriga. Ingår I: Beck-Friis B. & Grahn G. (red.). Leva med demenshandikapp (Action in favour of people suffering from neurodegenerative diseases). Lunds universitet: Stiftelsen Silviahemmet. 26 s. Eriksson K. (ed.) Jubileumsskrift Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 136 s. Eriksson K Vårdvetenskapens framväxt som akademisk disciplin - ett finlandssvenskt pespektiv. I: Eriksson K. (ed.) Jubileumsskrift Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi Eriksson K., Nordman T., & Myllymäki I Den trojanska hästen. Evidensbaserat vårdande och vårdarbete ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Rapport 1. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi; Helsingfors universitetscentralsjukhus & Vasa sjukvårdsdistrikt. 103 s. Eriksson K., Nordman T., & Myllymäki I Troijan hevonen. Evidenssiin perustuva hoitaminen ja hoitotyö hoitotieteellisestä näkökulmasta. Helsingin yliopistollinen keskussairaala; Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi & Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 113 s. Eriksson K. & Lindström U.Å Gryning. En vårdvetenskaplig antologi. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 175 s. Eriksson K. & Lindström U.Å Siktet, Sökandet, Slutandet. I: Eriksson K. & Lindström U.Å Gryning. En vårdvetenskaplig antologi. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi Eriksson K Vårdvetenskap som akademisk disciplin. Vårdforskning 7/2001. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 80 s. Eriksson K Den trojanske hest. Evidensbasering og sygepleje (Orig. titel Den trojanska hästen. Evidensbaserat vårdande och vårdarbete ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Dansk översättning av Birthe Kamp Nielsen). Köpenhamn: Gads Forlag. 158 s. Eriksson K. & Matilainen D. (red.) Vårdandets och vårdvetenskapens idéhistoria. Strövtåg i spårandet av "caritas originalis". Vårdforskning 8/2002. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 191 s. Eriksson K Idéhistoria som deldisciplin inom vårdvetenskapen. I: Eriksson K. & Matilainen D. (red.) Vårdandets och vårdvetenskapens idéhistoria. Strövtåg i spårandet av "caritas originalis". Vårdforskning 8/2002. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi

14 Eriksson K Vårdandets idéhistoria. I: Eriksson K. & Matilainen D. (red.) Vårdandets och vårdvetenskapens idéhistoria. Strövtåg i spårandet av "caritas originalis". Vårdforskning 8/2002. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi Eriksson K Ethos. I: Gryning II. Klinisk vårdvetenskap. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Eriksson K. & Lindström U. Å. (red.) Gryning II. Klinisk vårdvetenskap. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 178 s. Eriksson K. & Lindström U. Å Klinisk vårdvetenskap. I: Gryning II. Klinisk vårdvetenskap. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Eriksson K. & Wikberg A Vårdande ur ett transkulturellt perspektiv. Rapport 4. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 106 s. Eriksson K. & Matilainen D. (red.) Vårdvetenskapens didaktik. Caritativ didaktik i vårdandets tjänst. Vårdforskning 9. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 147 s. Eriksson K. & Lindström U.Å.& Matilainen D Vårdvetenskapens didaktik vid Åbo Akademi - en humanvetenskaplig hermeneutisk didaktik. I: Eriksson K. & Matilainen D. (red). Vårdvetenskapens didaktik. Caritativ didaktik i vårdandets tjänst. Vårdforskning 9. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. s Eriksson K. & Lindström U.Å Den vårdvetenskapliga didaktikens gryning. I: Eriksson K. & Matilainen D. (red). Vårdvetenskapens didaktik. Caritativ didaktik i vårdandets tjänst. Vårdforskning 9. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. s Eriksson K. & Nordman T Den trojanska hästen II. Utvecklandet av evidensbaserade vårdande kulturer. Rapport 2. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. 153 s. Eriksson K. & Nordman T Troijan hevonen II. Evidenssiin perustuvien hoitavien kulttuurien kehittäminen. Raportti 2. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. 161 s. Eriksson K., Lindström U. Å., Matilainen D. & Lindholm L. (red.) Gryning III. Vårdvetenskap och hermeneutik. Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap, Vasa. 108 s. Eriksson K. & Lindström U. Å Vårdvetenskapens vetenskapsteori på hermeneutisk grund - några grunddrag. I: Eriksson K., Lindström U. Å., Matilainen D. & Lindholm L. (red.) Gryning III. Vårdvetenskap och hermeneutik. Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap, Vasa, Eriksson K. Lindström U.Å., Lindholm L. & Matilainen D I hermeneutikens landskap. I: Eriksson K., Lindström U. Å., Matilainen D. & Lindholm L. (red.) Gryning III. Vårdvetenskap och hermeneutik. Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap, Vasa, 1-3. Eriksson K. red X Nationella vårdvetenskapliga konferensen Vårdande i hälsans och vårdandets tjänst Åbo Akademi Vasa. Konferensartiklar. 191 s. (Matilainen D. & Lindström U.Å.) c. Professional journals Eriksson K Forskning inom sjukvården med pedagogisk anknytning. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, 40(18), Eriksson K Bör sjuksköterskor utbildas vid högskola? Meditrina, 7, 1-4. Eriksson K Samarbete för bättre patientvård. Tidskrift för sjukvårdspedagoger, 21, Eriksson K Att nå fram. Tidskrift för sjukvårdspedagoger, 22(5), (& U.Å. Lindström). Eriksson K Vårdkrisen - ett exempel på planeringspatologi. Meditrina, 9(3), Eriksson K Analys av begreppet "hälsa ". Tidskrift för sjukvårds-pedagoger, 23(4), 75-

15 80. Eriksson K Att nå handlingsberedskap i vårdprocessen. Tidskrift för sjukvårdspedagoger, 26(1),6-11. Eriksson K Struktur - Preferens - Analys. Omvårdaren, 29(4), 6-7 (& U.Å. Lindström). Eriksson K Utvecklandet av en vårdcentrerad läroplan. Yrke och utbildning, 3, Eriksson K Hälsovårdaren som utövare av vårdkonst, vårdteknologi och vårdvetenskap. Terveydenhoitaja Hälsovårdaren, 3(8-10), 17. Eriksson K Terveydenhoitaja hoitotaiteen, hoitoteknologian ja hoitotieteen harjoittajana. Terveydenhoitaja Hälsovårdaren, 6, 4-7. Eriksson K Yrkeskvinnan i dagens samhälle. Suomen Sairaanhoitajayhdistys - Sjuksköterskeföreningen i Finland rf:s 85 års jubileum. Festföredrag. Publikation Eriksson K Koulutus uudistuu. TEHY. 2, 18-19; 3, 14-15, (& K. Manninen). Eriksson K Ajatuksia tulevasta terveydenhoitaja koulutuksesta. Terveydenhoitajapäivät Terveydenhoitaja - Hälsovårdaren. 8, Eriksson K Vårdandets idé och ursprung. PSYCHE. Psykiatrisk vård tidskrift, 2, 8-9. Eriksson K Vården som konst, vetenskap och teknologi - En vårddidaktisk utmaning. Ammattikasvatuslehti, 6, Eriksson K Vad är vårdvetenskap? Omvårdnad - med sikte på utveckling av hälso- och sjukvården. Omvårdnadsforskning, Umeå. Rapport 5, Eriksson K Kehittyvä terveydenhuollon kandidaattikoulutus. TEHY, 2, 28-30, 32 (& P. Kekki). Eriksson K Vårdandets kärna. Perushoitaja, 5, Eriksson K Vårdvetenskapen som bro mellan humaniora, filosofi, teologi och naturvetenskap. TEHY, 10, Eriksson K "Caritas" och "Claritas" kärnan i hälsovårdarens arbete. Terveydenhoitaja- Hälsovårdaren, 8, Eriksson K Caritas-ajatus. Kokonaishoito VIESTI terveydenhuollon henkilökunnalle, 4, 4-6. Eriksson K Fagmodellens plass i utdanningssituationen - Vårdvetenskapliga visioner. Sykepleien i utvikling. Norsk Sykepleieförbunds jubileumspublikation Eriksson K Diakoninen hoito-oppi - eli oppi kristillisestä rakkaudesta, uskosta ja toivosta. Jäsenlehti. Suomen kirkon pappisliitto. Suomen kirkon sisarliitto. 3, Eriksson K Mitä on hoitotyön tutkimus? SuPer. Suomen Perushoitajaliitto. 1, 89, Eriksson K Hoitoteologia. Sielunhoidon Aikakausikirja 5. Kirkon koulutuskeskus. Helsinki Eriksson K Utveckling genom vårdteori. Omvårdaren, 40, Eriksson K Humaniora i vård och vårdutbildning. Ersta diakonisällskaps invigningssymposium. Ersta diakonisällskaps sjuksköterskehögskola, Ersta vårdetiska institut Eriksson K Hälsovårdskandidatutbildningen vid Helsingfors universitet - historisk tillbakablick och visioner. Vård i Focus, 2, Eriksson K Vårdvetenskap idag - verklighet och visioner. Vård i Focus, 4, 4-9. Eriksson K Hoitotiede tänään - todellisuus ja visiot. Ylihoitajalehti, 6, 4-8. Eriksson K Institutionen för vårdvetenskap blickar framåt. Vård i fokus, 1, Eriksson K Näyttöön perustava hoitava hoitotyö hyksissä - visio ja todellisuus. Kehykset, s. 21. (Nordman T. &) Eriksson K Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Vasa 10 år - Glimtar från jubileumsdagarna den april Vård i Focus. Eriksson K Institutionen för vårdvetenskap Åbo Akademi 10 år. Ylihoitajalehti, 5, 16. Eriksson K Moniulotteinen evidenssikäsite - hoitotieteellinen perspektiivi. Kehykset, 7,

16 20. (& Nordman T.) Eriksson K Hoitamisen evidenssi - näkyvä hoitotiede. Ylihoitajalehti, 27, 8, (& Nordman T, Seppälä A, Lindholm T.) Eriksson K Den vårdvetenskapliga utbildningen nu vid Åbo Akademi. Vård i Focus 1, Eriksson K Näkyvä ja näkymätön hoitotiede - hoitotyön evidenssikäsite. Insent for publication to Sairaanhoitaja. (& Nordman T.) Eriksson K I solidaritet med den lidande människan. Stiftelsen Berget i Rättvik, rundbrev, 18, 1, Eriksson K. (in press). Näkyvä ja näkymätön hoitotiede - hoitotyön evidenssikäsite. Sairaanhoitaja. Eriksson K Personporträtt av Bertel von Bonsdorff. Vård i Fokus, 22(4), Eriksson, K. m.fl Ny möjlighet till magisterutbildning i Helsingfors. Vård i fokus, 24(1), Eriksson K Pigg 50-åring lyckönskas av vårdvetenskapen vid Åbo Akademi. Pro terveys Eriksson K En syster i tiden så olika men ändå så lika. Vård i Fokus, 27(2), OTHER PUBLICATIONS a. Textbooks Eriksson K Hoitotapahtuma. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. Uusittu painos Hoito-oppi 2. Hoitotapahtuma. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 102 s. Eriksson K Vårdprocessen. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Andra upplagan Tredje upplagan Fjärde upplagan s. Eriksson K Introduktion till vårdvetenskap. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Andra upplagan s. Eriksson K Hälsans idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Andra upplagan 1989, 146 s. Eriksson K Hoitopedagogiikka I. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 69 s. Eriksson K Johdatus hoitotieteeseen. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 130 s. Eriksson K Vårddidaktik. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 272 s. Eriksson K Hoito-opin didaktiikka. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 306 s. Eriksson K Vårdteknologi. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 225 s. (& Byfält H. & Leijonqvist G-B. & Nyberg K. & Uuspää B.). Eriksson K Hoitotaito. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 224 s. (& Byfält H. & Leijonqvist G-B. & Nyberg K. & Uuspää B.). Eriksson K Vårdandets idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 100 s. Eriksson K Hoitamisen idea. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Forssa. 93 s. Eriksson k Hoito tieteenä. (Omarbetning och utvidgning av Johdatus hoitotieteeseen, 1985). Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Forssa. 141 s. Eriksson K Caritas-idea. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 97 s. Eriksson K Terveyden idea. Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. Helsinki. 106 s. Eriksson K Omsorgens idé. (Orig. titel Vårdnadets idé. Dansk översättning av Anne Elsebet Overgaard). Köpenhamn: Munksgaard. 111 s. Eriksson K Vårdandets idé. (Utkommit som talbok. Talboks- och punktskriftsbiblioteket). Stockholm: Almqvist & Wiksell. Eriksson K Gesundheit.Ein Schlüsselbegriff der pflegetheorie (Orig. Titel Hälsans idé. Tysk översättning av Christina Weiblen). Bern: Verlag Hans Huber. 128 s.

17 b. Newspapers Eriksson K Naturlig vård. Vetenskaplig artikel. Hufvudstadsbladet, december 14, 13. Eriksson K En väg till helhetsvård. Hufvudstadsbladet, mars 20. Eriksson K Vår död - får jag dö min egen död. Vasabladet, november 23, 6. Eriksson K Nordiskt postdoktoralt nätverk i vårdvetenskap. Meddelanden från Åbo Akademi, 15(1).

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle SAHLGRENSKA AKADEMIN OM5030, Yrkesmässig handledning i vård och omsorg - handledarutbildning, 30,0 högskolepoäng Clinical Supervision in Health Care - Training Program for Supervisors, 30.0 higher education

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Utveckling av etisk kompetens vid specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning mot operationssjukvård

Utveckling av etisk kompetens vid specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning mot operationssjukvård Introduktion Utveckling av etisk kompetens vid specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning mot operationssjukvård Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnad Ann-Catrin Blomberg E-mail: Ann-Catrin.Blomberg@kau.se

Läs mer

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens 13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens Bakgrund Uppdrag Klinisk bibliotekarie på Hudiksvalls sjukhus sept. 2010 - maj 2011: 22 sjuksköterskor på en kirurgisk vårdavd. deltog en strävan att knyta biblioteket

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 högskolepoäng Introduction to Caring Science with Focus on Nursing, 15 credits

Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 högskolepoäng Introduction to Caring Science with Focus on Nursing, 15 credits Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 högskolepoäng Introduction to Caring Science with Focus on Nursing, 15 credits Ladokkod: VVI011(version

Läs mer

Bemötandets etik och helhetsvård

Bemötandets etik och helhetsvård Bemötandets etik och helhetsvård Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Arlebrink, Jan Grundläggande vårdetik : teori och praktik / Jan Arlebrink.

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Lotta Haglund >25 artiklar/rapporter >25 konferenspresentationer Haglund, Lotta & Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne The

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

KURSHANDBOK 2013-2014

KURSHANDBOK 2013-2014 ÅBO AKADEMI SOCIALVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Enheten för vårdvetenskap KURSHANDBOK 2013-2014 KANDIDAT- OCH MAGISTEREXAMEN I HÄLSOVETENSKAPER MED HUVUDÄMNET VÅRDVETENSKAP POSTGRADUALA STUDIER LICENTIAT-

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar IV Medicinska klinikens tre professorer på Klinikens dag den 25 november 1994. Från vänster Otto Wegelius, Frej Fyhrquist och Bertel von Bonsdorff. Foto Helsingfors universitet, AVavdelningen, Eero Roine.

Läs mer

KURSPLAN. VÅ1027 Basal omvårdnad, 12 högskolepoäng, grundnivå 1, Basic Nursing, 12 Higher Education Credits *, Undergraduate Level 1

KURSPLAN. VÅ1027 Basal omvårdnad, 12 högskolepoäng, grundnivå 1, Basic Nursing, 12 Higher Education Credits *, Undergraduate Level 1 Sida1(6) KURSPLAN VÅ1027 Basal omvårdnad, 12 högskolepoäng, grundnivå 1, Basic Nursing, 12 Higher Education Credits *, Undergraduate Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att studenten tillägnar sig

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det?

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Haugesund 26 september 2012 Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna, Docent KI lars.wallin@du.se Varför? Centrala koncept Implementeringsmetoder

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013 Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar Stockholm 18 juni 2013 Michael Bergström Sektionen för hälso- och sjukvård Avd för vård och omsorg Som det är Det finns en tråd du följer

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

XXXXXX Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer

XXXXXX Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer 1 (8) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) Mall för avancerad nivå 2011-03-17/BS Förslag: Reviderad: XXXXXX Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer (Fyll i eng titel i tabellen på sista sidan) 30 högskolepoäng

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten

Läs mer

När beslzrivs vård som god?

När beslzrivs vård som god? När beslzrivs vård som god? Maud Söderlund Leg. sjuksköterska, fil. dr. i pedagogik och doktor i hälsovetenskap, lektor i hälsopedagogik vid institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan

Läs mer

Avhandlingar Quality of care from a nursing perspective. Ehnfors, M. Akademisk avhandling. Uppsala universitet, 1993.

Avhandlingar Quality of care from a nursing perspective. Ehnfors, M. Akademisk avhandling. Uppsala universitet, 1993. 1 LITTERATURLISTA Denna lista innehåller tips om böcker och artiklar (vetenskapliga och icke vetenskapliga) relevanta för journalföring av omvårdnad. För att kunna journalföra omvårdnad behöver vi veta

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME)

Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME) Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME) Åsa Cajander, Uppsala universitet Gudbjörg Erlingsdottir, Lund universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care 120 ECTS credits 1 (8) Masterprogram i vårdvetenskap palliativ

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap

Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap Docent David Edvardsson La Trobe University Umeå Universitet - Vad betyder ledarskapet för integreringen av fysisk

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Ontologier. Cassandra Svensson 2014-01-09

Ontologier. Cassandra Svensson 2014-01-09 Ontologier Cassandra Svensson 2014-01-09 Sammanfattning Jag har läst Annika Flycht-Ericssons avhandling Design and Use of Ontoligies in information-providing Dialogue Systems. Med Annikas text som utgångspunkt

Läs mer

Facktidskriften ett njutningsmedel?

Facktidskriften ett njutningsmedel? UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 1, 139-144 Facktidskriften ett njutningsmedel? Biörn Hasselgren En fråga jag återkommande ställer mig, inte enbart i egenskap av redaktör för två tidskrifter, är

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt?

Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt? Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt? Solna stad 13 maj 2014 Anne-Marie Boström, leg sjuksköterska, Docent Universitetslektor KI & Danderydsgeriatriken Anne-Marie Boström 20140513

Läs mer

Elektroniska referenser. enligt APA-systemet. Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund. Mars 2011

Elektroniska referenser. enligt APA-systemet. Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund. Mars 2011 1 Elektroniska referenser enligt APA-systemet Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund Mars 2011 Medicinska fakultetens bibliotek Lunds universitet, Box 157, 221 00 LUND Elektroniska dokument

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Hur uppfattar akutmottagningspersonal avbrott och störningar i sitt arbete?

Hur uppfattar akutmottagningspersonal avbrott och störningar i sitt arbete? Hur uppfattar akutmottagningspersonal avbrott och störningar i sitt arbete? Lena Berg 1, 2 Leg.ssk, doktorand Annsofie Källberg 1, 3 Leg. ssk, doktorand 1 Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Nationell klinisk slutexamination en kvalitetssäkrad examination i samverkan mellan lärosäte och verksamhet

Nationell klinisk slutexamination en kvalitetssäkrad examination i samverkan mellan lärosäte och verksamhet Nationell klinisk slutexamination en kvalitetssäkrad examination i samverkan mellan lärosäte och verksamhet Unn Britt Johansson, professor, Sophiahemmet Högskola Yvonne Utegård, universitetsadjunkt, Linnéuniversitet

Läs mer

Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli

Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli 2012-08-21 Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli Delar av styrelsen för Svensk Kuratorsförening har deltagit i World Conference on Social

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Trygg stödjande miljö. Föreläsare: Helle Wijk och Gun Aremyr

Trygg stödjande miljö. Föreläsare: Helle Wijk och Gun Aremyr Trygg stödjande miljö Föreläsare: Helle Wijk och Gun Aremyr Gun Aremyr och Helle Wijk Leg. Sjuksköterska, Universitetslektor, Doktor i Medicinsk vetenskap, Docent i omvårdnad Hjälpmedelsinstitutet och

Läs mer

VÅRDANDE SOM ETIK, RELATION OCH PROCESS 10,5 HP

VÅRDANDE SOM ETIK, RELATION OCH PROCESS 10,5 HP VÅRDANDE SOM ETIK, RELATION OCH PROCESS 10,5 HP Kurskod: VAE010 GRUPPINLÄMNING 3.3 20130504 Vårdande som etik, relation och process 1. VÅRDETISKT PROBLEM Viola Smith född 1929 inkom för tre veckor sedan

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA422 Dnr 196/1-510 23/2-510 Beslutsdatum 1-09-11 2-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa Engelsk benämning Ämne Caring

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer