Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög"

Transkript

1

2 Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare: Goldbatt, H. Caring for abused women: impact on nurses professional and personal life experiences. Tidsskrift: Journal of Advanced Nursing Årtal: 2009 SYFTE METOD RESULTAT KVALITET Att beskriva, undersöka och tolka sjukskötares upplevelser och användning av sina ingivelser i mötet med våldsutsatta kvinnor. Att ta hand om våldsutsatta kvinnor på sjuksköterskors professionella och personliga livserfarenheter. Semistrukturerade frågor, intervju med 10 kvinnliga sjukskötare med känd erfarenhet av våldsutsatta kvinnor. Intervjutexterna analyserades med hjälp av fenomenomenologiskhermeneutik enligt Kvale. Kvalitativ Fenomenologisk studie Data samlades in med hjälp av djupgående intervjuer med 22 kvinnliga israeliska sjuksköterskor på sjukhus och gemenskap vårdcentraler. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Personliga värderingar, attityder, känslor och den önskvärda professionen kan hindra sjuksköterskor att prestera för att ta hand om våldsutsatta kvinnor.. 1

3 Författare: DeBoer, M., Kothari, R., Kothari, C., Koestner, A & Rohs Jr. What Are Barriers to Nurse Screening for Intimate Partner Violence? Tidsskift: Journal of trauma nursing Årtal: 2013 Att identifiera sjuksköterskors attityder och upplevda hinder för screening i våld i nära relationer. Kvalitativ Tvärsnittsundersöknings studie, anonyma intervjuer med 450 sjukskötare. Arbetsmiljöhinder; tidsbrist att hinna fråga patienten, utrymmena inte optimala för privata samtal. Kunskapsbrist hos sjukskötaren om våld i nära relationer. Medel Författare: Reisenhofer, S. & Seibold, C. Emergency department care of women experiencing intimate partner violence: are we doing all we can? Tidsskift: Contemporary Nurse. Årtal: 2007 Att fastställa omfattningen av våld i nära relationer, samt kostnader för kvinnorna, familjer och samhället Kvalitativ litteraturstudie. Att förstå våld i nära relationer ur kvinnans perspektiv. Faktorer som kan påverkar utlämnande till sjukskötare typ och följderna av för vård på akutmottagningen. Medel Författare: Att identifiera förekomsten Kvalitativ De riktlinjer de hade 2

4 Svavarsdottir, E & Orlygsdottir, B. Identifying abuse among women: use of clinical guidelines by nurses and midwives. Tidskrift: Journal of Advanced Nursing Årtal: 2008 Författare: Rhodes, V. K., Frankel, M. R., Levinthal, N., Prenoveau, E., Bailey, J. & Levison, W. You re not a victim of domestic violence, are you? Provider-Patient Communication about Domestic violence. Tidsskift: Annals of Internal Medicine. Årtal: av våld mot kvinnor som söker hälsovårdstjänster och utvärdera användning av kliniska riktlinjer Att beskriva kommunikation om våld mellan akuta givare och kvinnliga patienter. Tvärsnitt studie med datainsamling i 7 månader mellan sjukskötare 10 barnmorskor 208 kvinnor Analys av inspelade intervjuer, 1281 kvinnor i åldern år, 80 intervjuare, 30 läkare, 46 invånare, och 4 sjuksköterskor. användes flitigt utan sjukskötarna och barnmorskor. De gav en stabil bas till att följa i mötet med våldsutsatta kvinnor. Riktlinjerna skulle behövas läsas igenom av alla som jobbar inom hälsooch sjukvården. Hektiska kliniska miljöer presenterar många hinder för meningsfulla diskussioner om våld i hemmet. Öppna frågor med följdfrågor ger bäst svar om övergrepp/ våld i nära relationer. 3

5 Författare: Van det Wath, A., van Wyk, N. & van Rensburg, E J. Emergency nurses experiences of caring for surviviors of intimate partner violence. Tidsskrift: Journal of advanced nursing Årtal: 2013 Författare: Leppäkoski, T., Åstedt-Kurki, P. & Paavilainen E. Identification of women exposed to acute physical intimate partner violence in an emergency department setting in Finland. Akutsjuksköterskors erfarenheter att ta hand om överlevande från våld i parrelationer. Att beskriva hur ofta kvinnor som utsatts för fysiskt våld i nära relationer besöker akutmottagning. Deskriptiv fenomenologisk, intervjuer med 11 akut sjusköterskor. Tvärsnitts multi-metod. Sjuksköterskor är ofta vittne till känslomässiga och fysiska effekterna av våld i parrelationer. Exponering för utsatthet och lidande hos överlevande framkallar sympati och känslomässig stress hos sjuksköterskor. Erfarenheter relaterade till att ta hand om överlevande från våld i parrelationer avslöjade Sjuksköterskor är sårbara för effekterna av sekundär traumatisk stress. Akutsjukskötare stöter på offer för våld i nära relationer åtminstone en gång/ månad. Förbättring av identifiering av våld i nära relationer kräver att utbildning ordnas och gemensamt 4

6 Tidsskrift: Scandinavian Journal of Caring Sciences. Årtal: 2010 Författare: Brykczynski, A. K., Crane, P., Medina, K. C. & Pedraza, D. Intimate partner violence: Advanced practice nurses clinical stories of success and challenge. Tidsskrift: Journal of the American Academy of Nurse Practitioners. Årtal: 2011 Författare: Häggblom, A., Hallberg, L R-M, & Möller A.R. Nurses attitudes and practices towards abused women. Tidsskrift: Nursing and Health Sciences. Årtal: 2005 Att främja en mer omfattande förståelse av våld i nära relationer och att stimulera förändringar i utbildning, praktik, forskning och hälsopolitik Att beskriva sjukskötarens kunskap, metoder och utbildning med anknytning till övergrepp mot kvinnor. Kvalitativ, fenomenologisk. Intervjuer med 10 stycken sjuskötare. Kvantitativ, deskriptiv. Egen formulerade frågor delades ut till alla sjukskötare som jobbar inom hälso- och sjukvården 57 % svarade efter 3st påminnelser inom 13 månader överenskomna skriftliga rutiner för hantering av våld i nära relationer ska införas. Sjukskötare upplever både utmaningar och framgångar i vården av kvinnor som lever med våld i nära relationer. Iakttagelser består av tolkningar av kliniska historier att avslöja kunskap som finns inbyggd i praktiken. Helande metoder och att vara överlevnads kontaktperson för kvinnor och barn identifieras och beskrivs. För att möta det akuta behovet av utbildning bland sjuksköterskor, behöver en fortbildning program som ska inrättas. Detta program skulle hjälpa sjuksköterskor att identifiera överlevt övergrepp och göra dem beredda att ingripa mer effektivt för att främja 5

7 Författare: Häggblom, A. & Möller, A. On a Life-Saving Mission: Nurses Willingness to Encounter Whit Intimate Partner Abuse. Tidsskrift: Sage Publications. Årtal: 2006 Att undersöka expertsjuksköterskors upplevelser av våld mot kvinnor och sjukskötares roller som vårdgivare till våldsutsatta kvinnor. Kvalitativ metod baserad på grounded theory. Kvlitativa intervjuer gjordes med 10 kvinnor som jobbar inom hälso och sjukvården som jobbar mellan 2-33 år hälsan hos dessa kvinnor. Resultaten indikerar hängivenhet hos sjuksköterskor och vikten av deras roll i vården av misshandlade kvinnor och utbyte av kunskap. Sjuksköterskorna kompensera en brist på utbildning genom personlig mognad och säkerhet inom det sociala sammanhanget. 6

Våld mot kvinnor - Sjukskötarens beredskap att möta våldsutsatta kvinnor

Våld mot kvinnor - Sjukskötarens beredskap att möta våldsutsatta kvinnor Våld mot kvinnor - Sjukskötarens beredskap att möta våldsutsatta kvinnor Erikson Johanna Nylund Sara Högskolan på Åland Serienummer 03/2015 Vård Mariehamn 2015 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på

Läs mer

Sjuksköterskors upplevelser av barriärer i mötet med våldsutsatta kvinnor

Sjuksköterskors upplevelser av barriärer i mötet med våldsutsatta kvinnor Kandidatarbete i vårdvetenskap, 15 hp Sjuksköterskors upplevelser av barriärer i mötet med våldsutsatta kvinnor En litteraturstudie Emelie Hjalmarsson Elin Thilly Handledare: Sigrid Johansson Sjuksköterskeprogrammet,

Läs mer

Den som inget frågar, får inget veta

Den som inget frågar, får inget veta Den som inget frågar, får inget veta Sjuksköterskors professionella möte med våldsutsatta kvinnor Emma Andersson Louise Widén Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad Vetenskapligt arbete, 15 hp (61-90)

Läs mer

Våld i parförhållanden och vårdarens ansvar

Våld i parförhållanden och vårdarens ansvar Våld i parförhållanden och vårdarens ansvar En studie i vårdpersonals ansvar och färdigheter gällande våld nära relationer Elisabet Roos Examensarbete / Vård 1 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram:

Läs mer

D-UPPSATS. Distriktssköterskors upplevelser i möten med misshandlade kvinnor

D-UPPSATS. Distriktssköterskors upplevelser i möten med misshandlade kvinnor D-UPPSATS 2008:132 Distriktssköterskors upplevelser i möten med misshandlade kvinnor En intervjustudie Anna Gamvik, Cecilia Lundberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

SJUKSKÖTERSKANS BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR

SJUKSKÖTERSKANS BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR SJUKSKÖTERSKANS BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR EN LITTERATURSTUDIE BELMA CUSTOVIC ISABELLA WEIWER Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 15 hp Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 205 06 Malmö

Läs mer

14. Akutsjukvård och våldsutsatta kvinnor

14. Akutsjukvård och våldsutsatta kvinnor 14. Akutsjukvård och våldsutsatta kvinnor Pauline Lindblom, Maaret Castrén, Lisa Kurland Akutsjukvården omfattar hela vårdkedjan från första kontakten med SOS Alarm, den vård som ges av ambulanssjukvårdare

Läs mer

Sjuksköterskans agerande och faktorer som kan påverka beslutsfattandet om att anmäla vid misstänkt barnmisshandel.

Sjuksköterskans agerande och faktorer som kan påverka beslutsfattandet om att anmäla vid misstänkt barnmisshandel. Sjuksköterskans agerande och faktorer som kan påverka beslutsfattandet om att anmäla vid misstänkt barnmisshandel. En litteraturstudie. Rebecka Aldén & Sandra Werme 2013 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen),

Läs mer

C-UPPSATS. Sjuksköterskors upplevelser av patientsamtal i perioperativ omvårdnad

C-UPPSATS. Sjuksköterskors upplevelser av patientsamtal i perioperativ omvårdnad C-UPPSATS 2005:020 Sjuksköterskors upplevelser av patientsamtal i perioperativ omvårdnad en litteraturstudie Eva Ludvigsen, Eva Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för

Läs mer

Tecken på barnmisshandel samt sjuksköterskans upplevelser i samband med identifiering av barnmisshandel en litteraturstudie

Tecken på barnmisshandel samt sjuksköterskans upplevelser i samband med identifiering av barnmisshandel en litteraturstudie Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Tecken på barnmisshandel samt sjuksköterskans upplevelser i samband med identifiering av barnmisshandel en litteraturstudie Linda Nyman & Caroline

Läs mer

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen 1 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala

Läs mer

Relationen mellan sjuksköterska och patient när sjuksköterskan är stressad

Relationen mellan sjuksköterska och patient när sjuksköterskan är stressad Relationen mellan sjuksköterska och patient när sjuksköterskan är stressad - En litteraturstudie Författare: Sara Erikson Emelie Persson Program: Ämne: Kurskod: Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad,

Läs mer

Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie

Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie Beteckning: Akademin för hälsa och arbetsliv Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie Malin Holmgren & Annika Åberg Oktober 2010 Examensarbete, 15 hp, grundnivå

Läs mer

EXAMENSARBETE. Att leva med kronisk huvudvärk

EXAMENSARBETE. Att leva med kronisk huvudvärk EXAMENSARBETE 2005:26 HV Att leva med kronisk huvudvärk Litteraturstudie Elin Olsson, Veronica Persson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för

Läs mer

D-uppsats i Omvårdnad

D-uppsats i Omvårdnad D-uppsats i Omvårdnad Att få veta - En enkätstudie om intensivvårdssjuksköterskors behov av att följa upp utskrivna patienter FÖRFATTARE FRISTÅENDE KURS Kristofer Bjerså Omvårdnad Självständigt arbete

Läs mer

VARFÖR STANNAR HON? En litteraturstudie om kvinnors livsvärld i en nära relation präglad av våld

VARFÖR STANNAR HON? En litteraturstudie om kvinnors livsvärld i en nära relation präglad av våld Utbildningsprogram för sjuksköterskor 180 hp Kurs 2VÅ45E Ht 2011 Examensarbete, 15 hp VARFÖR STANNAR HON? En litteraturstudie om kvinnors livsvärld i en nära relation präglad av våld Författare: Jennie

Läs mer

Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen

Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen Jelka Flinth Emma Gummesson Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad 61-90 hp Vt 2009 Sektionen för hälsa och samhälle

Läs mer

C-UPPSATS. En litteraturstudie JOHAN STRÖMBÄCK HANS-ERIK MALKAN. Hälsovetenskapliga utbildningar

C-UPPSATS. En litteraturstudie JOHAN STRÖMBÄCK HANS-ERIK MALKAN. Hälsovetenskapliga utbildningar 2003:112 C-UPPSATS Att uppleva ensamhet i samband med kronisk sjukdom En litteraturstudie JOHAN STRÖMBÄCK HANS-ERIK MALKAN Hälsovetenskapliga utbildningar Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

Ett tyst rop på hjälp

Ett tyst rop på hjälp Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur Ett tyst rop på hjälp En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan identifiera barnmisshandel Författare: Camilla Idengren Evelina Johannesson Handledare:

Läs mer

Patienternas upplevelse av att vara fastande inför akutoperation

Patienternas upplevelse av att vara fastande inför akutoperation Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Patienternas upplevelse av att vara fastande inför akutoperation Författare: Eugènia Furumula Larsson Uppsatskurs, avancerad nivå 15hp Uppsatskurs vårdvetenskap

Läs mer

Barn som vistas på kvinnojourer - En kvalitativ studie om kvinnojourernas arbete med ett barnperspektiv

Barn som vistas på kvinnojourer - En kvalitativ studie om kvinnojourernas arbete med ett barnperspektiv Barn som vistas på kvinnojourer - En kvalitativ studie om kvinnojourernas arbete med ett barnperspektiv Tamara Abou Shakra LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats SOPA63 HT 13 Handledare: Dolf

Läs mer

När kommunikationen inte räcker till

När kommunikationen inte räcker till När kommunikationen inte räcker till verbal och ickeverbal kommunikation mellan patient med afasi och sjuksköterska Hanna Lindén Elin Loos Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad, vetenskapligt arbete

Läs mer

Depression till följd av stroke

Depression till följd av stroke Depression till följd av stroke - patienters upplevelse och vårdpersonalens roll i den dagliga vården Cindy Dahlblom Ida Karlsson Högskolan på Åland serienummer 2013:23 Program Vård Mariehamn 2013 ISSN

Läs mer

Föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn

Föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa och perinatal omvårdnad Kurs: HK-10 Föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn En litteraturstudie Examensarbete i

Läs mer

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 09, Campus Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten hur personal på kvinnojourer upplever samarbetet Interaction between social

Läs mer

VÅRDARNAS MÄNNISKOSYN OCH UPPFATTNING OM GOD VÅRD

VÅRDARNAS MÄNNISKOSYN OCH UPPFATTNING OM GOD VÅRD VÅRDARNAS MÄNNISKOSYN OCH UPPFATTNING OM GOD VÅRD Blomberg Anne-Marie Streng Johanna Examensarbete för sjukskötare (YH)-examen Utbildningsprogrammet för VÅRD Vasa 2011 EXAMENSARBETE Författare: Blomberg

Läs mer

Vad gör chefer med sin tid och hur kan tid och engagemang hanteras på ett mer hållbart sätt?

Vad gör chefer med sin tid och hur kan tid och engagemang hanteras på ett mer hållbart sätt? Vad gör chefer med sin tid och hur kan tid och engagemang hanteras på ett mer hållbart sätt? Ewa Wikström 1 Rebecka Arman 2 Lotta Dellve 3 1 Professor. Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. E-post:

Läs mer

Äldres livskvalitet i Österbotten

Äldres livskvalitet i Österbotten Äldres livskvalitet i Österbotten En empirisk studie över vilka faktorer de äldre i Österbotten anser att påverkar deras livskvalitet Madelene Kåll Pia Lund Examensarbete för sjukskötar (YH)-examen Utbildningsprogrammet

Läs mer

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg En litteraturstudie

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg En litteraturstudie Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg En litteraturstudie Anita Segring Examensarbete, 15 högskolepoäng, magisterexamen i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa

Läs mer