Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög"

Transkript

1

2 Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare: Goldbatt, H. Caring for abused women: impact on nurses professional and personal life experiences. Tidsskrift: Journal of Advanced Nursing Årtal: 2009 SYFTE METOD RESULTAT KVALITET Att beskriva, undersöka och tolka sjukskötares upplevelser och användning av sina ingivelser i mötet med våldsutsatta kvinnor. Att ta hand om våldsutsatta kvinnor på sjuksköterskors professionella och personliga livserfarenheter. Semistrukturerade frågor, intervju med 10 kvinnliga sjukskötare med känd erfarenhet av våldsutsatta kvinnor. Intervjutexterna analyserades med hjälp av fenomenomenologiskhermeneutik enligt Kvale. Kvalitativ Fenomenologisk studie Data samlades in med hjälp av djupgående intervjuer med 22 kvinnliga israeliska sjuksköterskor på sjukhus och gemenskap vårdcentraler. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Personliga värderingar, attityder, känslor och den önskvärda professionen kan hindra sjuksköterskor att prestera för att ta hand om våldsutsatta kvinnor.. 1

3 Författare: DeBoer, M., Kothari, R., Kothari, C., Koestner, A & Rohs Jr. What Are Barriers to Nurse Screening for Intimate Partner Violence? Tidsskift: Journal of trauma nursing Årtal: 2013 Att identifiera sjuksköterskors attityder och upplevda hinder för screening i våld i nära relationer. Kvalitativ Tvärsnittsundersöknings studie, anonyma intervjuer med 450 sjukskötare. Arbetsmiljöhinder; tidsbrist att hinna fråga patienten, utrymmena inte optimala för privata samtal. Kunskapsbrist hos sjukskötaren om våld i nära relationer. Medel Författare: Reisenhofer, S. & Seibold, C. Emergency department care of women experiencing intimate partner violence: are we doing all we can? Tidsskift: Contemporary Nurse. Årtal: 2007 Att fastställa omfattningen av våld i nära relationer, samt kostnader för kvinnorna, familjer och samhället Kvalitativ litteraturstudie. Att förstå våld i nära relationer ur kvinnans perspektiv. Faktorer som kan påverkar utlämnande till sjukskötare typ och följderna av för vård på akutmottagningen. Medel Författare: Att identifiera förekomsten Kvalitativ De riktlinjer de hade 2

4 Svavarsdottir, E & Orlygsdottir, B. Identifying abuse among women: use of clinical guidelines by nurses and midwives. Tidskrift: Journal of Advanced Nursing Årtal: 2008 Författare: Rhodes, V. K., Frankel, M. R., Levinthal, N., Prenoveau, E., Bailey, J. & Levison, W. You re not a victim of domestic violence, are you? Provider-Patient Communication about Domestic violence. Tidsskift: Annals of Internal Medicine. Årtal: av våld mot kvinnor som söker hälsovårdstjänster och utvärdera användning av kliniska riktlinjer Att beskriva kommunikation om våld mellan akuta givare och kvinnliga patienter. Tvärsnitt studie med datainsamling i 7 månader mellan sjukskötare 10 barnmorskor 208 kvinnor Analys av inspelade intervjuer, 1281 kvinnor i åldern år, 80 intervjuare, 30 läkare, 46 invånare, och 4 sjuksköterskor. användes flitigt utan sjukskötarna och barnmorskor. De gav en stabil bas till att följa i mötet med våldsutsatta kvinnor. Riktlinjerna skulle behövas läsas igenom av alla som jobbar inom hälsooch sjukvården. Hektiska kliniska miljöer presenterar många hinder för meningsfulla diskussioner om våld i hemmet. Öppna frågor med följdfrågor ger bäst svar om övergrepp/ våld i nära relationer. 3

5 Författare: Van det Wath, A., van Wyk, N. & van Rensburg, E J. Emergency nurses experiences of caring for surviviors of intimate partner violence. Tidsskrift: Journal of advanced nursing Årtal: 2013 Författare: Leppäkoski, T., Åstedt-Kurki, P. & Paavilainen E. Identification of women exposed to acute physical intimate partner violence in an emergency department setting in Finland. Akutsjuksköterskors erfarenheter att ta hand om överlevande från våld i parrelationer. Att beskriva hur ofta kvinnor som utsatts för fysiskt våld i nära relationer besöker akutmottagning. Deskriptiv fenomenologisk, intervjuer med 11 akut sjusköterskor. Tvärsnitts multi-metod. Sjuksköterskor är ofta vittne till känslomässiga och fysiska effekterna av våld i parrelationer. Exponering för utsatthet och lidande hos överlevande framkallar sympati och känslomässig stress hos sjuksköterskor. Erfarenheter relaterade till att ta hand om överlevande från våld i parrelationer avslöjade Sjuksköterskor är sårbara för effekterna av sekundär traumatisk stress. Akutsjukskötare stöter på offer för våld i nära relationer åtminstone en gång/ månad. Förbättring av identifiering av våld i nära relationer kräver att utbildning ordnas och gemensamt 4

6 Tidsskrift: Scandinavian Journal of Caring Sciences. Årtal: 2010 Författare: Brykczynski, A. K., Crane, P., Medina, K. C. & Pedraza, D. Intimate partner violence: Advanced practice nurses clinical stories of success and challenge. Tidsskrift: Journal of the American Academy of Nurse Practitioners. Årtal: 2011 Författare: Häggblom, A., Hallberg, L R-M, & Möller A.R. Nurses attitudes and practices towards abused women. Tidsskrift: Nursing and Health Sciences. Årtal: 2005 Att främja en mer omfattande förståelse av våld i nära relationer och att stimulera förändringar i utbildning, praktik, forskning och hälsopolitik Att beskriva sjukskötarens kunskap, metoder och utbildning med anknytning till övergrepp mot kvinnor. Kvalitativ, fenomenologisk. Intervjuer med 10 stycken sjuskötare. Kvantitativ, deskriptiv. Egen formulerade frågor delades ut till alla sjukskötare som jobbar inom hälso- och sjukvården 57 % svarade efter 3st påminnelser inom 13 månader överenskomna skriftliga rutiner för hantering av våld i nära relationer ska införas. Sjukskötare upplever både utmaningar och framgångar i vården av kvinnor som lever med våld i nära relationer. Iakttagelser består av tolkningar av kliniska historier att avslöja kunskap som finns inbyggd i praktiken. Helande metoder och att vara överlevnads kontaktperson för kvinnor och barn identifieras och beskrivs. För att möta det akuta behovet av utbildning bland sjuksköterskor, behöver en fortbildning program som ska inrättas. Detta program skulle hjälpa sjuksköterskor att identifiera överlevt övergrepp och göra dem beredda att ingripa mer effektivt för att främja 5

7 Författare: Häggblom, A. & Möller, A. On a Life-Saving Mission: Nurses Willingness to Encounter Whit Intimate Partner Abuse. Tidsskrift: Sage Publications. Årtal: 2006 Att undersöka expertsjuksköterskors upplevelser av våld mot kvinnor och sjukskötares roller som vårdgivare till våldsutsatta kvinnor. Kvalitativ metod baserad på grounded theory. Kvlitativa intervjuer gjordes med 10 kvinnor som jobbar inom hälso och sjukvården som jobbar mellan 2-33 år hälsan hos dessa kvinnor. Resultaten indikerar hängivenhet hos sjuksköterskor och vikten av deras roll i vården av misshandlade kvinnor och utbyte av kunskap. Sjuksköterskorna kompensera en brist på utbildning genom personlig mognad och säkerhet inom det sociala sammanhanget. 6

En litteraturstudie. Anna Nätterlund & Amanda Stålberg. Mars 2012

En litteraturstudie. Anna Nätterlund & Amanda Stålberg. Mars 2012 Sjuksköterskans roll och upplevelse i mötet med den våldsutsatta kvinnan En litteraturstudie Anna Nätterlund & Amanda Stålberg Mars 2012 Examensarbete, 15 hp Omvårdnadsvetenskap Examensarbete inom omvårdnadsvetenskap

Läs mer

Våld i nära relation

Våld i nära relation Våld i nära relation Vilka kunskaper sjuksköterskan behöver för att identifiera och bemöta den utsatta kvinnan En litteraturstudie Johanna Bergelin & Cim Sjölander Mars 2013 Examensarbete, Grundnivå, 15

Läs mer

EXAMENSARBETE I OMVÅRDNAD

EXAMENSARBETE I OMVÅRDNAD SAHLGRENSKA AKADEMIN INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA EXAMENSARBETE I OMVÅRDNAD Sjuksköterskans omhändertagande av våldutsatta kvinnor på akutmottagning Florentina Negrei, Katarina Strucelj Uppsats/Examensarbete:

Läs mer

Våld mot kvinnor - Sjukskötarens beredskap att möta våldsutsatta kvinnor

Våld mot kvinnor - Sjukskötarens beredskap att möta våldsutsatta kvinnor Våld mot kvinnor - Sjukskötarens beredskap att möta våldsutsatta kvinnor Erikson Johanna Nylund Sara Högskolan på Åland Serienummer 03/2015 Vård Mariehamn 2015 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på

Läs mer

Tidigt ingripande i familje- och närståendevåld på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård

Tidigt ingripande i familje- och närståendevåld på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård Centrala resultat Tidigt ingripande i familje- och närståendevåld på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård RutiiNiksi-projektet (2011 2013) undersökte och utvärderade de metoder som används på rådgivningsbyråer

Läs mer

Varför ska frågan om erfarenhet av våld ställas?

Varför ska frågan om erfarenhet av våld ställas? Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Varför ska frågan om erfarenhet av våld ställas? Anna Berglund, Elisabeth Tönnesen Varför ska frågan

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Uppsats omvårdnad 15 hp Våld i nära relationer Sjuksköterskors erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor, en systematisk litteraturstudie Författare: Elin Johansson & Elin Tryggvesson Examinator: Kerstin

Läs mer

KANDIDATUPPSATS. Modet att se, veta och fråga. - Sjuksköterskors erfarenheter i mötet med våldsutsatta kvinnor. Emma Molén och Angelicka Vildin

KANDIDATUPPSATS. Modet att se, veta och fråga. - Sjuksköterskors erfarenheter i mötet med våldsutsatta kvinnor. Emma Molén och Angelicka Vildin Sjuksköterskeprogrammet 180hp, Omvårdnad vetenskapligt arbete 15hp KANDIDATUPPSATS Modet att se, veta och fråga - Sjuksköterskors erfarenheter i mötet med våldsutsatta kvinnor Emma Molén och Angelicka

Läs mer

Sjuksköterskors upplevelser av barriärer i mötet med våldsutsatta kvinnor

Sjuksköterskors upplevelser av barriärer i mötet med våldsutsatta kvinnor Kandidatarbete i vårdvetenskap, 15 hp Sjuksköterskors upplevelser av barriärer i mötet med våldsutsatta kvinnor En litteraturstudie Emelie Hjalmarsson Elin Thilly Handledare: Sigrid Johansson Sjuksköterskeprogrammet,

Läs mer

Prehospitalt triage av äldre patienter -

Prehospitalt triage av äldre patienter - Prehospitalt triage av äldre patienter - Från forskning till implementering! Veronica Vicente Rn, MSN, PhD student. Karolinska Institutet, Department of Clinical Science and Education and Stockholm Prehospital

Läs mer

Våld i nära relationer. Intimate partner violence

Våld i nära relationer. Intimate partner violence Sjuksköterskeprogrammet 180hp Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete HK11, 15 hp HT 13 Våld i nära relationer Sjuksköterskors beredskap och agerande vid mötet med våldsutsatta kvinnor Intimate

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer En delrapport om rutiner och behov för upptäckt och åtgärder inom akutsjukvården i Stockholms läns landsting RAPPORT 2015:8 Citera gärna Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins

Läs mer

Bemötande i vården. Upplägg. Introduktion. Bemötandeärenden till patientnämndens kansli. Intervjuer med patienter som upplevt bristande bemötande

Bemötande i vården. Upplägg. Introduktion. Bemötandeärenden till patientnämndens kansli. Intervjuer med patienter som upplevt bristande bemötande Bemötande i vården Eva Jangland Sjuksköterska, klinisk adjunkt Kirurgen, Akademiska sjukhuset Doktorand Institutionen för kirurgiska vetenskaper Uppsala Universitet Upplägg Bemötandeärenden till patientnämndens

Läs mer

Artikelmatris Bilaga 2

Artikelmatris Bilaga 2 Artikelmatris Bilaga 2 Författare, årtal, artikelns titel, tidskrift & land Ablett, JR. & Jones, RSP. (2006). Resilience and Well-being Palliative Care Staff: A Qualitative Study of Hospice Nurses Experience

Läs mer

Nurse s experiences of meeting with women exposed to intimate partner violence - A literature study

Nurse s experiences of meeting with women exposed to intimate partner violence - A literature study Sjuksköterskans erfarenheter av att möta kvinnor som har utsatts för våld i nära relationer - En litteraturstudie Nurse s experiences of meeting with women exposed to intimate partner violence - A literature

Läs mer

- Upplevelser av mötet med vårdpersonal och sjuksköterskans roll vid identifikation och bemötande av våld i nära relationer

- Upplevelser av mötet med vårdpersonal och sjuksköterskans roll vid identifikation och bemötande av våld i nära relationer SAHLGRENSKA AKADEMIN INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA VÅLDSUTSATTA KVINNOR - Upplevelser av mötet med vårdpersonal och sjuksköterskans roll vid identifikation och bemötande av våld i nära relationer

Läs mer

Att identifiera våldsutsatta kvinnor på akutmottagningar

Att identifiera våldsutsatta kvinnor på akutmottagningar Institutionen för hälsovetenskap Att identifiera våldsutsatta kvinnor på akutmottagningar - en litteraturöversikt Virtanen Kaisa Examensarbete (Omvårdnad, C) 15 hp Mars 2011 Östersund Abstrakt Bakgrund:

Läs mer

Att identifiera våld i nära relationer - En systematisk litteraturstudie över hinder vårdpersonal kan möta.

Att identifiera våld i nära relationer - En systematisk litteraturstudie över hinder vårdpersonal kan möta. Självständigt arbete 15 hp Att identifiera våld i nära relationer - En systematisk litteraturstudie över hinder vårdpersonal kan möta. Författare: Fanny Eriksson Handledare: Kristina Schildmeijer Examinator:

Läs mer

Sjuksköterskans möte med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

Sjuksköterskans möte med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer Sjuksköterskans möte med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer - En litteraturstudie Författare: Anna Malmros & Lina Nilsson Handledare: Angelika Fex Kandidatuppsats Hösten 2013 Lunds universitet

Läs mer

ST-projekt. Linda Andersson. Handledare Docent Malin André. Jag tycker man ska fråga: hur har du det hemma i din relation?

ST-projekt. Linda Andersson. Handledare Docent Malin André. Jag tycker man ska fråga: hur har du det hemma i din relation? ST-projekt Linda Andersson Handledare Docent Malin André Jag tycker man ska fråga: hur har du det hemma i din relation? Våld mot kvinnor samband med framtida hälsa? Sammanfattning Detta är ett ämne som

Läs mer

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011 Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Våld i nära n relationer Skövde den 22 september 2011 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Tove Corneliussen,,

Läs mer

Examensarbete på grundnivå

Examensarbete på grundnivå Examensarbete på grundnivå Independent degree project first cycle Examensarbete (Omvårdnad, C) 15 hp Examination paper (Nursing Science) Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för

Läs mer

Bakom stängda dörrar

Bakom stängda dörrar Bakom stängda dörrar Sjuksköterskors erfarenheter av att upptäcka samt vårda kvinnor utsatta för våld i nära relationer FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Sara Johansson Anna Nerman Sjuksköterskeprogrammet 15 högskolepoäng/

Läs mer

Tabell 4 Artikelöversikt

Tabell 4 Artikelöversikt Tabell 4 Artikelöversikt Publikationsår 2007 2005 Anderson, M., & Standen, P.J. Anderson, M., Standen, P.J., & Noon, J.P. Attitudes towards suicide among nurses and doctors working with children and young

Läs mer

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, KI DS Andrea Hållstam, leg sjuksköterska, doktorand, KI SÖS Varför förändring?

Läs mer

Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen?

Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen? Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen? Eva Jangland, Klinisk lektor, specialistsjuksköterska, medicine doktor 1 Pia Yngman Uhlin, Forskning och utvecklingsledare,

Läs mer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinara.se/vkv Våld i nära n Borås s den 7 april-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare, Lotta Nybergh,

Läs mer

Bakom rutinerna Kunskap och omvårdnadspraxis i mänskliga gränssituationer. Inger James. /smash/search.

Bakom rutinerna Kunskap och omvårdnadspraxis i mänskliga gränssituationer. Inger James.  /smash/search. Bakom rutinerna Kunskap och omvårdnadspraxis i mänskliga gränssituationer Inger James http://www.diva-portal.org /smash/search.jsf Kontext Gränssituationer Kirurgisk vårdavdelning Olika gemenskaper Huvudsyftet

Läs mer

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd Bilaga 2 - Artikelgranskning enligt Polit Beck & Hungler (2001) Bendz M (2003) The first year of rehabilitation after a stroke from two perspectives. Scandinavian Caring Sciences, Sverige Innehåller 11

Läs mer

EXAMENSARBETE. Våld i nära relationer - sjuksköterskans upplevelser. En systematisk litteraturstudie. Loella Fahlén Therese Johansson 2016

EXAMENSARBETE. Våld i nära relationer - sjuksköterskans upplevelser. En systematisk litteraturstudie. Loella Fahlén Therese Johansson 2016 EXAMENSARBETE Våld i nära relationer - sjuksköterskans upplevelser En systematisk litteraturstudie Loella Fahlén Therese Johansson 2016 Sjuksköterskeexamen Sjuksköterska Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Nationella riktlinjer 2010

Nationella riktlinjer 2010 Lära om diabetes eller lära för livet Bibbi Smide Leg sjuksköt; Docent 2013 Nationella riktlinjer 2010 Utbildning Pat utb i egenvård central roll i diabetesvården naturlig del i vården av personer med

Läs mer

Patienters upplevelse av att få information efter ett hjärtstopp.

Patienters upplevelse av att få information efter ett hjärtstopp. Sahlgrenska akademin Forskningsplan Patienters upplevelse av att få information efter ett hjärtstopp. BAKGRUND Enligt Svenska hjärt- lungräddningsregistret (Herlitz, 2012) har antalet personer som överlevt

Läs mer

Våldsutsatta kvinnors upplevelser av vad som kännetecknar en god vårdrelation - En litteraturstudie

Våldsutsatta kvinnors upplevelser av vad som kännetecknar en god vårdrelation - En litteraturstudie EXAMENSARBETE Våren 2011 Sektionen för hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM8314, Omvårdnadsforskningens teori och metod IV Våldsutsatta kvinnors upplevelser av vad som kännetecknar en god vårdrelation

Läs mer

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens 13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens Bakgrund Uppdrag Klinisk bibliotekarie på Hudiksvalls sjukhus sept. 2010 - maj 2011: 22 sjuksköterskor på en kirurgisk vårdavd. deltog en strävan att knyta biblioteket

Läs mer

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur. Mötet mellan sjuksköterskan och den misshandlade kvinnan

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur. Mötet mellan sjuksköterskan och den misshandlade kvinnan Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Mötet mellan sjuksköterskan och den misshandlade kvinnan Författare: Eleonor Dahlberg och Linnea Ernebro Handledare: Kristina Svantesson Examensarbete, 15

Läs mer

Antal lästa artiklar S1 (MH "Cervix Neoplasms") 6, S2 Patients attitudes and. Antal lästa titlar. Antal lästa abstrakt

Antal lästa artiklar S1 (MH Cervix Neoplasms) 6, S2 Patients attitudes and. Antal lästa titlar. Antal lästa abstrakt Bilagor Bilaga A Sökstrategi 2016-03-24 till 2016-04-12 Fritext =... Ämnesord = (MH/Mesh/DE) Sökstrategi Cinahl Söknummer Sökord Antal träffar titlar abstrakt artiklar S1 (MH "Cervix Neoplasms") 6,961

Läs mer

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp Public Health Science MA, Qualitative Methods in Health Sciences, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Den som inget frågar, får inget veta

Den som inget frågar, får inget veta Den som inget frågar, får inget veta Sjuksköterskors professionella möte med våldsutsatta kvinnor Emma Andersson Louise Widén Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad Vetenskapligt arbete, 15 hp (61-90)

Läs mer

Mått och mätning. Varför behöver vi mäta?

Mått och mätning. Varför behöver vi mäta? Mått och mätning Varför behöver vi mäta? Diskussion Varför är det viktigt att mäta i förändringsprocesser? Vilka mått finns i er verksamhet idag? Hur mäts dem? Vad lär ni er av dem? Vem använder dem? Upprepa

Läs mer

Frågor om vålds utsatthet ur primärvårdsperspektiv

Frågor om vålds utsatthet ur primärvårdsperspektiv Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Frågor om vålds utsatthet ur primärvårdsperspektiv Elisabeth Tönnesen Frågor om våldsutsatthet ur primärvårdsperspektiv

Läs mer

relationer VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Tove Corneliussen,, utbildningsledare, VKV

relationer VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Tove Corneliussen,, utbildningsledare, VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Våld i nära n relationer Borås s den 22 mars-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare,

Läs mer

Att avbryta sina medarbetare är det en patientsäkerhetsrisk? Bild: Bertil Ericsson/sverigesradio.se

Att avbryta sina medarbetare är det en patientsäkerhetsrisk? Bild: Bertil Ericsson/sverigesradio.se Att avbryta sina medarbetare är det en patientsäkerhetsrisk? Bild: Bertil Ericsson/sverigesradio.se Ann-Sofie Källberg Högskolan, Dalarna Akutkliniken, Falu Lasarett Institutionen för Medicin Solna, Karolinska

Läs mer

Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor ur ett sjuksköterskeperspektiv - en litteraturstudie

Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor ur ett sjuksköterskeperspektiv - en litteraturstudie Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor ur ett sjuksköterskeperspektiv - en litteraturstudie Mariah Axelsson, Nathalie Forsberg och Annika Molander Examinator: Christen Erlingsson Handledare: Cecilia Olin

Läs mer

Sjuksköterskans upplevelse och föreställningar av mötet med våldsutsatta kvinnor En systematisk litteraturstudie

Sjuksköterskans upplevelse och föreställningar av mötet med våldsutsatta kvinnor En systematisk litteraturstudie Självständigt arbete 15hp Sjuksköterskans upplevelse och föreställningar av mötet med våldsutsatta kvinnor En systematisk litteraturstudie Författare: Emelie Abrahamsson och Elsa Salomonsson Termin: VT

Läs mer

Omvårdnad av misshandlade kvinnor ur ett sjuksköterskeperspektiv

Omvårdnad av misshandlade kvinnor ur ett sjuksköterskeperspektiv Omvårdnad av misshandlade kvinnor ur ett sjuksköterskeperspektiv Birgitta Hansson Therese Hansson Anja Meldegren Sjuksköterskeprogrammet 120 p Omvårdnad 41-60 p Vt 2007 Sektionen för Hälsa och Samhälle

Läs mer

SJUKSKÖTERSKANS BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR

SJUKSKÖTERSKANS BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR SJUKSKÖTERSKANS BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR EN LITTERATURSTUDIE BELMA CUSTOVIC ISABELLA WEIWER Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 15 hp Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 205 06 Malmö

Läs mer

D-UPPSATS. Distriktssköterskors upplevelser i möten med misshandlade kvinnor

D-UPPSATS. Distriktssköterskors upplevelser i möten med misshandlade kvinnor D-UPPSATS 2008:132 Distriktssköterskors upplevelser i möten med misshandlade kvinnor En intervjustudie Anna Gamvik, Cecilia Lundberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Examensarbete på grundnivå

Examensarbete på grundnivå Examensarbete på grundnivå Independent degree project first cycle Omvårdnad GR (C) 30hp Nursing Sjuksköterskans upplevelser av omvårdnaden kring kvinnor utsatta för våld i nära relationer - En litteraturöversikt

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

Känslor av utsatthet. - En litteraturstudie om erfarenheter av mötet med sjukvårdspersonal för kvinnor utsatta för partnerrelaterat våld

Känslor av utsatthet. - En litteraturstudie om erfarenheter av mötet med sjukvårdspersonal för kvinnor utsatta för partnerrelaterat våld Känslor av utsatthet - En litteraturstudie om erfarenheter av mötet med sjukvårdspersonal för kvinnor utsatta för partnerrelaterat våld Emelie Beckman Anna-Maja Larsson Höstterminen 2015 Självständigt

Läs mer

När huvudet kommer i vägen vad kan jag göra med de förlossningsrädda?

När huvudet kommer i vägen vad kan jag göra med de förlossningsrädda? När huvudet kommer i vägen vad kan jag göra med de förlossningsrädda? Ogu-dagarna i Helsingborg 2017 Katri Nieminen MD PhD, Öl KK VIN Disposition Bakgrund Rädsla- vad händer? Vad gör kvinnohälsovården?

Läs mer

Sjuksköterskors upplevelse av att ställa frågan om våld i nära relationer till kvinnor på en akutmottagning

Sjuksköterskors upplevelse av att ställa frågan om våld i nära relationer till kvinnor på en akutmottagning Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Sjuksköterskors upplevelse av att ställa frågan om våld i nära relationer till kvinnor på en akutmottagning - En kvalitativ studie Författare

Läs mer

Sjuksköterskans erfarenhet av att möta kvinnor som upplevde våld i nära relationer

Sjuksköterskans erfarenhet av att möta kvinnor som upplevde våld i nära relationer Examensarbete i omvårdnad, 15 hp Sjuksköterskans erfarenhet av att möta kvinnor som upplevde våld i nära relationer En litteraturstudie Maria Stråth Handledare: Magnus Stentagg Sjuksköterskeprogrammet,

Läs mer

Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden

Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden Maaret Castrén Professor in emergency medicine Karolinska Institutet, Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, and Section of Emergency

Läs mer

Sjuksköterskors frågor om våld i nära relation

Sjuksköterskors frågor om våld i nära relation Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Sjuksköterskors frågor om våld i nära relation En enkätstudie Författare Elina Jorild Niki Karanikas Handledare Annika Åhs Examinator Birgitta Edlund Examensarbete

Läs mer

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land)

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Nordisk tillsynskonferens 2015 Helsingfors den 2 Oktober Parallellsession C1 Chef

Läs mer

KVINNOR UTSATTA FÖR VÅLD I NÄRA RELATION

KVINNOR UTSATTA FÖR VÅLD I NÄRA RELATION KVINNOR UTSATTA FÖR VÅLD I NÄRA RELATION UPPLEVELSEN AV BEMÖTANDET INOM VÅRDEN - EN LITTERATURSTUDIE ANNA SJÖLUND FELICIA JENSEN Examensarbete i omvårdnad 61-90hp Sjuksköterskeprogrammet Juni 2017 Malmö

Läs mer

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Maria Larsson onkologisjuksköterska, docent i omvårdnad Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper Utgångsläge den stora utmaningen! Fördubbling

Läs mer

Patienters erfarenheter av strålbehandling. Kristina Olausson

Patienters erfarenheter av strålbehandling. Kristina Olausson Patienters erfarenheter av strålbehandling Kristina Olausson Syftet med avhandlingen Att öka kunskapen om hur patienter upplever strålbehandlingen och dess relaterade processer. 4 delstudier Studie Design

Läs mer

Etiska aspekter på att rutinmässigt fråga om erfarenheter av våld i nära relationer

Etiska aspekter på att rutinmässigt fråga om erfarenheter av våld i nära relationer Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Etiska aspekter på att rutinmässigt fråga om erfarenheter av våld i nära relationer Anna T Höglund Etiska

Läs mer

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS OLIKA STRATEGIER VID 1 2 3 4 5 6 7 8 Athlin E (1988) Nursing based on an interaction applied to patients with eating problems and suffering from Parkinson s disease and dementia. Umeå: University Medical

Läs mer

Möjligheter och hinder för kommunikation i mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan - En litteraturstudie

Möjligheter och hinder för kommunikation i mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan - En litteraturstudie Möjligheter och hinder för kommunikation i mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan - En litteraturstudie Alice Holmberg Rubin & Maja Jacobsson Höstterminen 2014 Självständigt arbete, 15

Läs mer

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane Kunskapsformer och evidens Evidensbegreppet Jämföra erfarenhets och evidensbaserad kunskap i relation till beprövad erfarenhet Skriftligt sammanställa vetenskaplig kunskap enligt forskningsprocessen samt

Läs mer

De ger mig vad jag behöver, när jag behöver det och på det sätt jag behöver det...

De ger mig vad jag behöver, när jag behöver det och på det sätt jag behöver det... De ger mig vad jag behöver, när jag behöver det och på det sätt jag behöver det... Crossing the Quality Chasm Serious problems in quality. (Gap between what we have and what we could have is a chasm. )

Läs mer

14. Akutsjukvård och våldsutsatta kvinnor

14. Akutsjukvård och våldsutsatta kvinnor 14. Akutsjukvård och våldsutsatta kvinnor Pauline Lindblom, Maaret Castrén, Lisa Kurland Akutsjukvården omfattar hela vårdkedjan från första kontakten med SOS Alarm, den vård som ges av ambulanssjukvårdare

Läs mer

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Nationell konferens barn som anhöriga 2013-09-14 Ole Hultmann, Fil. lic, doktorand vid Psykologiska institutionen,

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Barnens advokater Rapport om barnhälsovårdens arbete med att uppmärksamma våld i nära relationer en kartläggning av attityder, kunskap och praxis

Barnens advokater Rapport om barnhälsovårdens arbete med att uppmärksamma våld i nära relationer en kartläggning av attityder, kunskap och praxis Barnens advokater Rapport om barnhälsovårdens arbete med att uppmärksamma våld i nära relationer en kartläggning av attityder, kunskap och praxis Lene Lindberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER AV ATT MÖTA VÅLDSUTSATTA KVINNOR I VÅRDEN

SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER AV ATT MÖTA VÅLDSUTSATTA KVINNOR I VÅRDEN SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER AV ATT MÖTA VÅLDSUTSATTA KVINNOR I VÅRDEN EN LITTERATURSTUDIE NYIMA JAMMEH JULIA LIAHAUGEN FLENSBURG Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 61-90 hp Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogreammet

Läs mer

Bilaga B - Kvalitetsgranskningsmallar

Bilaga B - Kvalitetsgranskningsmallar Bilaga B - Kvalitetsgranskningsmallar Kvalitetsgranskningsmall Kvalitativ ansats (Forsberg & Wengström, 2013) 1. Vad är syftet med studien och vilken metod har använts? 2. Är designen av studien relevant

Läs mer

Kursplan. Kurskod VSB431 Dnr 84/ Beslutsdatum Medicinsk vetenskap - katastrofmedicin med inriktning mot intensivvård

Kursplan. Kurskod VSB431 Dnr 84/ Beslutsdatum Medicinsk vetenskap - katastrofmedicin med inriktning mot intensivvård Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VSB431 Dnr 84/2001-12 Beslutsdatum 2001-04-10 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Medicinsk vetenskap - katastrofmedicin

Läs mer

Livskvalitet hos patienter med bensår

Livskvalitet hos patienter med bensår Humanvetenskapliga Institutionen skolan i Kalmar 391 82 Kalmar Kurs: Uppsatskurs 15 hp, Omvårdnad Livskvalitet hos patienter med bensår Erika Pöder och Malin Wigren Ej avsett för publikation Datum Handledare:

Läs mer

VÅRDVETENSKAP FÖR FRAMTIDEN. Lisbeth Fagerström Professor i vårdvetenskap vid ÅA Professor i sykepleievitenskap, Høgskolen Sørøst-Norge

VÅRDVETENSKAP FÖR FRAMTIDEN. Lisbeth Fagerström Professor i vårdvetenskap vid ÅA Professor i sykepleievitenskap, Høgskolen Sørøst-Norge VÅRDVETENSKAP FÖR FRAMTIDEN Lisbeth Fagerström Professor i vårdvetenskap vid ÅA Professor i sykepleievitenskap, Høgskolen Sørøst-Norge FÖRELÄSNINGENS STRUKTUR VÅRDVETENSKAPEN FÖR PATIENTEN OCH I TIDEN

Läs mer

Att upptäcka kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. Identifying women exposed to intimate partner violence. Vad behövs inom sjukvården?

Att upptäcka kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. Identifying women exposed to intimate partner violence. Vad behövs inom sjukvården? Att upptäcka kvinnor som är utsatta för våld i nära relation Vad behövs inom sjukvården? Identifying women exposed to intimate partner violence What does the health care services need? Författare: Ida

Läs mer

24 maj 2012. Våld mot kvinnor ett allvarligt hälsoproblem. Våld - ett hot mot kvinnors mänskliga rättigheter. FN:s definition av våld

24 maj 2012. Våld mot kvinnor ett allvarligt hälsoproblem. Våld - ett hot mot kvinnors mänskliga rättigheter. FN:s definition av våld Våld mot kvinnor ett allvarligt hälsoproblem Hälsoveckan 2012 Smedjebacken 24 maj 24 maj 2012 13.00-14.00 Våld mot kvinnor 14.00-14.30 PAUS 14.30-15.30 Att fråga om våld Omhändertagande efter sexuella

Läs mer

Sjuksköterskors upplevelser och uppfattningar om att ställa frågor om våldsutsatthet

Sjuksköterskors upplevelser och uppfattningar om att ställa frågor om våldsutsatthet Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Sjuksköterskors upplevelser och uppfattningar om att ställa frågor om våldsutsatthet En systematisk litteraturstudie Författare: Elin Johansson

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sjuksköterskors upplevelser i mötet med misshandlade kvinnor. En litteraturstudie. Judit Bergbom Charlotte Åström

EXAMENSARBETE. Sjuksköterskors upplevelser i mötet med misshandlade kvinnor. En litteraturstudie. Judit Bergbom Charlotte Åström EXAMENSARBETE Sjuksköterskors upplevelser i mötet med misshandlade kvinnor En litteraturstudie Judit Bergbom Charlotte Åström Sjuksköterskeexamen Sjuksköterska Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Åsa Hörnsten Universitetslektor Institutionen för omvårdnad Umeå universitet Vad är framgång? DIVA Diabetesintervention i Västerbotten

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

SF 36 Dimensionerna och tolkning

SF 36 Dimensionerna och tolkning SF 36 Dimensionerna och tolkning 2013.08.26 Lotti Orwelius Svenska Intensivvårdsregistret 1 Vilka frågor ingår i respektive dimension? Vad krävs för att generera skalpoäng? Vad står dimensionerna för?

Läs mer

Våld i parförhållanden och vårdarens ansvar

Våld i parförhållanden och vårdarens ansvar Våld i parförhållanden och vårdarens ansvar En studie i vårdpersonals ansvar och färdigheter gällande våld nära relationer Elisabet Roos Examensarbete / Vård 1 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram:

Läs mer

Sjukhuskuratorns arbete med barn som misstänks fara illa VERONICA SVÄRD, DOKTORAND I SOCIALT ARBETE, GÖTEBORGS UNIVERSITET

Sjukhuskuratorns arbete med barn som misstänks fara illa VERONICA SVÄRD, DOKTORAND I SOCIALT ARBETE, GÖTEBORGS UNIVERSITET Sjukhuskuratorns arbete med barn som misstänks fara illa VERONICA SVÄRD, DOKTORAND I SOCIALT ARBETE, GÖTEBORGS UNIVERSITET Avhandlingens syfte och metoder Det övergripande syftet är att undersöka en rad

Läs mer

Hur stöttar vi barn med traumatiska upplevelser? Ole Hultmann Leg. Psykolog och psykoterapeut Fil Dr Flyktingbarnteamet, Göteborg

Hur stöttar vi barn med traumatiska upplevelser? Ole Hultmann Leg. Psykolog och psykoterapeut Fil Dr Flyktingbarnteamet, Göteborg Hur stöttar vi barn med traumatiska upplevelser? Ole Hultmann Leg. Psykolog och psykoterapeut Fil Dr Flyktingbarnteamet, Göteborg 1 Våld och trauma 1. Vad har du varit med om? 2. Hur mår du? 3. Barn som

Läs mer

& report. Disclaimer. Att söka sanningen Om kunskapsstyrning och gränsarbete i systematiska litteraturöversikter Författare: Francis Lee

& report. Disclaimer. Att söka sanningen Om kunskapsstyrning och gränsarbete i systematiska litteraturöversikter Författare: Francis Lee ATT SÖKA SANNINGEN & 3 & report Leading Health Care nr 7 2012 Att söka sanningen Om kunskapsstyrning och gränsarbete i systematiska litteraturöversikter Författare: Francis Lee Vad kan vi lära av att studera

Läs mer

Sjuksköterskans omhändertagande och bemötande av familjer som mist ett barn

Sjuksköterskans omhändertagande och bemötande av familjer som mist ett barn Sjuksköterskans omhändertagande och bemötande av familjer som mist ett barn En kvalitativ intervjustudie Författare: Josefin Källqvist och Åsa Tiljander Handledare: Sylvia Larsson Projektplan Januari 2006

Läs mer

Virtuella Patienter (VP) för lärandet Elenita Forsberg

Virtuella Patienter (VP) för lärandet Elenita Forsberg Virtuella Patienter (VP) för lärandet Elenita Forsberg Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad Inst. CLINTEC, Karolinska Institutet, Stockholm Presentation VP system, Web-SP http://websp.dsv.su.se:8180/websp/

Läs mer

Mansrådgivningen Jönköping. Mansrådgivningen Jönköping

Mansrådgivningen Jönköping. Mansrådgivningen Jönköping Mansrådgivningen Jönköping - ett alternativ till våld i nära relationer Dan Rosenqvist Leg. psykolog 0703-92 32 29 Kjell Nordén Skötare/leg. psykoterapeut 036-10 25 13 Mansrådgivningen Jönköping Få kontakt

Läs mer

1910 Organisering. Svensk sjuksköterskeförening Internationell solidaritet. Kallet. Från elev till student. Facklig kamp

1910 Organisering. Svensk sjuksköterskeförening Internationell solidaritet. Kallet. Från elev till student. Facklig kamp 1910 Organisering Svensk sjuksköterskeförening 2016-12-02 Ami Hommel Torie Palm Ernsäter Ordförande Sakkunnig...utgöra en centralpunkt för den svenska sjuksköterskekåren, att väcka och underhålla samhörighetskänslan

Läs mer

2014-09-03. Why do we need to protect children? Children at risk

2014-09-03. Why do we need to protect children? Children at risk Children at risk Steven Lucas, MD PhD Pediatrician Akademiska barnsjukhuset Uppsala Why do we need to protect children? 1. Children can t (and shouldn t need to) protect themselves from adults 2. Children

Läs mer

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete En litteraturstudie om vilka faktorer som spelar in i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete En litteraturstudie om vilka faktorer som spelar in i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2009:46 Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete En litteraturstudie om vilka faktorer som spelar

Läs mer

Att lyfta på locket.

Att lyfta på locket. Att lyfta på locket. En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse att möta kvinnor som utsätts för våld i sin parrelation. FÖRFATTARE PROGRAM/KURS OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR Anna Karlsson Klara

Läs mer

Vårdpersonalens erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor

Vårdpersonalens erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor 15hp Vårdpersonalens erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor Författare: Anne Sarenbo och Handledare: Karin Weman Examinator: Pauline Johansson Termin: HT16 Ämne: Vårdvetenskap Nivå: Kandidatexamen

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Stress, engagemang och lärande när man är ny

Stress, engagemang och lärande när man är ny Stress, engagemang och lärande när man är ny Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro: LUST Longitudinal Analysis of Nursing Education/Entry in work life: LANE ann.rudman@ki.se Institutionen

Läs mer

Svenskt Näringsliv. Kvalitet, svenska sjukhus

Svenskt Näringsliv. Kvalitet, svenska sjukhus Svenskt Näringsliv Kvalitet, svenska sjukhus Projektnummer 1511635 2004-01-12 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Sjuksköterskeprogrammet Termin 6: ht 2012 Kursansvarig: Åsa

Läs mer

Implementering av fysisk aktivitet

Implementering av fysisk aktivitet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Implementering av fysisk aktivitet Helen Sundberg leg sjukgymnast/fysioterapeut Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti

Läs mer

Att möta kvinnor som utsätts för våld sjuksköterskans perspektiv

Att möta kvinnor som utsätts för våld sjuksköterskans perspektiv Att möta kvinnor som utsätts för våld sjuksköterskans perspektiv Lotte Hultgren och Johanna Rytterstig Examensarbete i omvårdnad på grundnivå Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för hälsovetenskap, Högskolan

Läs mer

Bemötande aspekter för nyanlända.

Bemötande aspekter för nyanlända. Bemötande aspekter för nyanlända. med Ewa-Karin Ottoson 0733-149037 ekottoson@gmail.com Björn Ogéus 0703-955880 bjorn.ogeus@outlook.com Egna upplevelser. 5 år i Nord Yemen. Hur kommunicerar man utan att

Läs mer