IVIP Tidigare evenemang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IVIP Tidigare evenemang"

Transkript

1 IVIP Tidigare evenemang 2015 T. Müller & S. Norrthon. Storebror jag ser dig När informanter kommenterar inspelningssituationen. Föredrag vid konferensen OFTI 33. Linköpings universitet, 18 september M. Nelson & S. Henricson. å här är det meningsbyggnadsproblem. Förklaringar i samband med språkliga råd i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal. Föredrag vid konferensen Svenskan i Finland 16 vid Jyväskylä universitet oktober, K. Skogmyr Marian, S. Henricson & M. Nelson. Rådgivningssekvenser i finlandssvenska och sverigesvenska språkhandledningssamtal. Datasession vid konferensen OFTI 33. Linköpings universitet, 18 september Grahn, I-L. Att säga tack. Datasession vid konferensen OFTI 33. Linköpings universitet, 17 september C. Wide & C. Norrby. Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska. Föredrag vid Kollokvium om svenskan och finskan som pluricentriska språk arrangerat av Svenska Litteratursällskapet i Finland och Svenska Akademien. Helsingfors, 26 oktober S. Henricson, M. Nelson, C. Norrby & C. Wide, Advising in higher education. A comparative study of Sweden-Swedish and Finland-Swedish interaction. Föredrag vid den 14:e IPRAkonferensen, International Pragmatics Conference, Antwerpen juli, C. Norrby, J. Lindström, J. Nilsson & C. Wide. Requesting a ticket: artefacts in interaction in service encounters. Föredrag vid den 14:e IPRA-konferensen, International Pragmatics Conference, Antwerpen juli, H. Lappalainen & J. Nilsson. Address, variation and adaptability. Panel vid den 14:e IPRAkonferensen, International Pragmatics Conference, Antwerpen juli, J. Nilsson, C. Wide, C. Norrby & J. Lindström. Accommodation and asymmetry in address patterns. The organization of interpersonal relationships in Finland-Swedish and Sweden- Swedish service encounters. Föredrag vid den 14:e IPRA-konferensen, International Pragmatics Conference, Antwerpen juli, M. Nelson, S. Henricson, C. Norrby & C. Wide. Managing interpersonal relations in university settings: Cross-cultural perspectives on communicative activities and institutional roles in teacher- student interaction. Panel vid den 14:e IPRA-konferensen, International Pragmatics Conference, Antwerpen juli, J. Nilsson. Servicesamtalets koreografi att inleda en serviceinteraktion. Seminarium vid Institutionen för Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet. 9 juni, 2015.

2 M. Nelson. Swedish as a non-dominant dominant variety The language situation on the Åland Islands. Föredrag vid World Conference on Pluricentric Languages and their non-dominant Varieties, University of Graz, Austria. 8 mars, M. Nelson & S. Henricson. Guidelines for academic counseling in dominant and non-dominant varieties of Swedish. Föredrag vid World Conference on Pluricentric Languages and their nondominant Varieties, University of Graz, Austria. 8 mars, J. Lindström, K. Koskinen & O. Nieminen. Samtalsöppningar i finlandssvenska servicesamtal för köp av biljetter eller varor. Presentation vid Workshop om samtalsöppningar, Stockholms universitet. 4 mars, S. Henricson & M. Nelson. Hej å välkommen. Samtalsöppningar i sverigesvenska och finlandssvenska studievägledningssamtal. Datasession vid Workshop om samtalsöppningar, Stockholms universitet. 4 mars, J. Nilsson, C. Norrby, M. Nelson, T. Müller, C. Wide & J. Lindström. Samtalsöppningens koreografi. Att hälsa i servicesamtal. Presentation vid Workshop om samtalsöppningar, Stockholms universitet. 4 mars, M. Nelson, S. Henricson et al. Doing being student and doing being supervisor in Sweden- Swedish and Finland-Swedish counselling meetings. Presentation vide konferensen Nordisco. University of Jyväskylä, Finland, november, C. Norrby. Interaction and variation in pluricentric languages: Providing service in Finland Swedish and Sweden Swedish. Högre seminariet, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, 11 november, C. Norrby, M. Nelson, T. Müller, S. Norrthon & J. Tellegård. Privat och offentligt i svenska servicesamtal. Datasession vid Interaktionsseminarium vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. 7 november, S. Henricson. Ruotsinkielinen vuorovaikutus Suomessa ja Ruotsissa (Interaktion på svenska i Finland och Sverige). Gästföreläsning om IVIP på kursen Tutkimustaidot (forskningsfärdigheter) i läroämnet Finska vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet, 4 november, J. Lindström. Interaktion i ett kontrastivt perspektiv: kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska. Föredrag vid symposiet Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid. Arrangerat av Föreningen för nordisk filologi och Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors, 30 oktober, M. Nelson, S. Henricson et al. Var för sig, båda eller ingen? Uppbackningar, överlappningar och pauser i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal. Presentation vid konferensen Svenskans beskrivning 34, Lunds universitet, oktober, 2014.

3 C. Wide. Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandsvenskt språkbruk. Plenarföredrag vid konferensen Svenskans beskrivning 34, Lunds universitet, oktober, C. Wide. Skillnader i finlandssvenska och sverigesvenska samtal. Presentation vid svensktfinskt översättarseminarium vid Nordiska språk, Åbo, 2 3 oktober, S. Henricson & M. Nelson. Beröm och kritik i handledningssamtal i sverigesvensk och finlandssvensk universitetsmiljö. Datasession vid konferensen OFTI 32, Göteborgs universitet, 9 september, C. Norrby. Interaction and Variation in Pluricentric Languages. The Case of Swedish in Sweden and Finland. Föredrag vid Summer School in Linguistics, SOAS/Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, 26 juni 2014 C. Norrby, C. Wide, J. Lindström & J. Nilsson. Managing Interpersonal Relationships in Sweden-Swedish and Finland-Swedish Service encounters. 3rd International Conference on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages, University of Sussex, Guildford, 3-4 juli, S. Henricson, M. Nelson, C. Norrby, C. Wide, J. Nilsson & J. Lindström. Pronouns in Linguistic Supervision Encounters in Sweden Swedish and Finland Swedish. 3rd International Conference on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages, University of Sussex, Guildford, 3-4 juli, C. Norrby, J. Nilsson, C. Wide & J.Lindström. Address and Interpersonal Relationships in Finland-Swedish and Sweden-Swedish Service Encounters. Presentation vid kollokviet Address Practice as Social Action Local and Global Perspectives. Sociolinguistic Symposium 20, Jyväskylä, juni C. Wide, L. Grönroos och A. Axén: Avslutningssekvenser i servicesamtal. Föredrag vid konferensen Svenskan i Finland 15 vid Tammerfors universitet, 8-9 maj, S. Henricson och M. Nelson: Samtalsmönster vid universitet i Sverige och Finland. Föredrag vid konferensen Svenskan i Finland 15 vid Tammerfors universitet, 8-9 maj, J. Lindström, K. Koskinen och O. Nieminen: När kunden presenterar sitt ärende design och identifiering av en social handling i servicesamtal. Föredrag vid konferensen Svenskan i Finland 15 vid Tammerfors universitet, 8-9 maj, J. Nilsson: Om servicesamtal. Datasession vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, 25 april, C. Wide & S. Henricson: Oppimisprojekti. Gästföreläsning på kursen Turku Modern Languages vid Åbo universittet, 23 april, S. Henricson: Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska. Gästföreläsning på kursen Introduktion till nordistiken vid Tammerfors universitet, 3 april, M. Nelson: Mönster i sverigesvensk och finlandssvensk interaktion inom högre utbildning och vid körskola. Högre seminarium vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 5 mars, 2014.

4 C. Norrby: Interaktionella och pragmatiska mönster i finlandssvenska och sverigesvenska samtal med fokus på domänen lärande. Högre seminarium vid Institutionen för pedagogiskt arbete, Linköpings universitet (Campus Norrköping). 26 februari, J. Lindström: Spetsforskningsenheten för forskning i intersubjektivitet i interaktion / Programmet Interaktion och variation i pluricentriska språk. Möte med sakkunniga från Riksbankens Jubileumsfond, Helsingfors universitet, 18 februari IVIP-gruppen: Datasession med exempel från servicestudien. Interaktionsseminariet, Stockholm, 31 januari, S. Henricson & M. Nelson (J. Lindström, C. Norrby & C. Wide). Interaktion och variation i pluricentriska språk Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska. Mönster i sverigesvensk och finlandssvensk interaktion inom högre utbildning. Presentation av lärandestudien vid Högre seminariet, Stockholm, 29 januari, J. Lindström, K. Koskinen & O. Nieminen: Att presentera sitt ärende. Design och identifiering av en social handling i servicesamtal. Föredrag vid XIII Samtalsforskningssymposiet, Helsingfors, 24 januari, C. Norrby: Interpersonella relationer i interaktion samtal på svenska i två nationella kontexter. FUMS-föreläsning, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 15 oktober, J. Lindström, C. Norrby & C.Wide. Interaktion och variation. Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska. Föredrag vid högre seminariet i nordiska språk, Helsingfors universitet, 9 oktober, C. Norrby, J. Lindström, J. Nilsson & C. Wide: Tilltal eller ej? Interpersonella orienteringar i läkare patientsamtal i Sverige och Finland. Conference paper at OFTI 31, Uppsala, sept. Presented by C. Norrby & J. Lindström C. Norrby, J. Tellegård & H. Årman: Interaktion och variation i pluricentriska språk. Research seminar, Dept. of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University, 4 Sept C. Norrby, C. Wide, J. Lindström & J. Nilsson: Pragmatic Variation in Pluricentric Languages. Interpersonal relationships in Finland-Swedish and Sweden-Swedish healthcare interactions. Conference paper at University of East Anglia, Norwich, UK, 26 June Presented by C. Norrby and C. Wide. C. Norrby, C. Wide, J. Lindström & J. Nilsson: Address practices and interpersonal relationships in Finland-Swedish and Sweden-Swedish medical consultations. Conference paper at Address(ing) (Pro)Nouns, Berlin, 30 May Presented by C. Norrby and C. Wide. C. Norrby: Svenskan i världen. Plenarföredrag vid Svenskans beskrivning 33, Helsingfors Universitet, 15 maj, 2013.

5 J. Lindström, C. Norrby, J. Nilsson & C. Wide: Finns det nationella svenska kommunikationsmönster? Tilltal och direktiv i läkare-patientsamtal i Sverige och Finland. Föredrag vid Svenskans beskrivning 33, Helsingfors Universitet, 16 maj, Presentatörer: J. Lindström, C. Norrby & C. Wide. C. Wide: Interaction and Variation in Pluricentric Languages Communicative Patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish. Research seminar at School of Languages and Translation Studies (Utuling), University of Turku, 30 January, J. Lindström: Presentation of the research programme Interaction and Variation in Pluricentric Languages Communicative Patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish. Research seminar at Nordica, University of Helsinki, 16 January, J. Lindström: Att presentera sig på telefon. Svenska, finlandssvenska och finska konventioner. Sällskapet för forskning i finska språket, Helsingfors, 22 november C. Norrby: Interaction and Variation in Pluricentric Languages. Communicative Patterns in Finland Swedish and Sweden Swedish. Guest lecture in 3 rd year German seminar on variation and change, Freie universität, Berlin, 22 November, J. Lindström: Att presentera sig på finlandssvenska. Identifieringsrutinens syntax på telefon. Presentation at Svenskan i Finland 14, University of Oulu, 12 October, C. Wide: Språkkontakt och interaktion. Plenary lecture presented at Svenskan i Finland 14, University of Oulu, October, C. Norrby: Interaction and Variation in Pluricentric Languages. Communicative Patterns in Finland Swedish and Sweden Swedish. Plenary lecture at the 45 th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Stockholms universitet, 29 August 1 September, C. Wide, J. Lindström, J. Nilsson & C. Norrby: Interaction, Pragmatics and Variation in Pluricentric Languages. A comparative study of communicative patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish. Paper presented at Sociolinguistic Symposium 19, Freie Universität, Berlin, August, J. Lindström (in cooperation with C. Norrby, J. Nilsson & C. Wide): Swedish in Finland and in Sweden. Pragmatic aspects of language variation. Paper presented at Colloque international: Langues, identitiés & littératures de Finlande. Université de Caen Basse-Normandie, Caen, November, C. Norrby, J. Nilsson, C. Wide & J. Lindström: Pragmatics, interaction and communication in Finland Swedish and Sweden Swedish a comparative project. Paper presented at the first International Conference on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages: Getting the Picture. Symposium in Memory of Professor Michael Clyne. Karl-Franzens Universität, Graz, July, 2011.

6 C. Wide, & J. Lindström: Finland Swedish as a non-dominating variety of Swedish. Paper presented at the first International Conference on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages: Getting the Picture. Symposium in Memory of Professor Michael Clyne. Karl- Franzens Universität, Graz, July, 2011.

Svenska som pluricentriskt språk pragmatik, interaktion och kommunikation i Sverige och Finland

Svenska som pluricentriskt språk pragmatik, interaktion och kommunikation i Sverige och Finland 1 Svenska som pluricentriskt språk pragmatik, interaktion och kommunikation i Sverige och Finland Projektet är ett samarbete mellan fyra forskare i Sverige och Finland: Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Läs mer

Din svenska, min svenska, vår svenska om språklig variation i ett jämförande perspektiv

Din svenska, min svenska, vår svenska om språklig variation i ett jämförande perspektiv Camilla Wide Din svenska, min svenska, vår svenska om språklig variation i ett jämförande perspektiv Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2016 Mina damer och herrar.

Läs mer

Finns det nationella svenska kommunikationsmönster? Tilltal i läkarepatientsamtal

Finns det nationella svenska kommunikationsmönster? Tilltal i läkarepatientsamtal Finns det nationella svenska kommunikationsmönster? Tilltal i läkarepatientsamtal i Sverige och Finland Catrin Norrby, Camilla Wide, Jan Lindström och Jenny Nilsson Inledning Många av världens språk är

Läs mer

Myndighetskommunikation på två språk en jämförelse av pensionstexter på svenska och finska i Finland och Sverige

Myndighetskommunikation på två språk en jämförelse av pensionstexter på svenska och finska i Finland och Sverige Myndighetskommunikation på två språk en jämförelse av pensionstexter på svenska och finska i Finland och Sverige Fil.dr Eveliina Tolvanen 5.5.2017 Klarsprog 2017 Innehåll Presentation av doktorsavhandling

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Exakthet är nummer ett!: Nya författningsöversättares syn på översättning av juridisk text Nordman, L. jun 2014 i : Språkbruk.

Exakthet är nummer ett!: Nya författningsöversättares syn på översättning av juridisk text Nordman, L. jun 2014 i : Språkbruk. Lieselott Nordman Finska, finskugriska och nordiska institutionen Postadress: PB 24 (Unionsgatan 40) C426 HELSINGFORS UNIVERSITET Finland E-post: Lieselott.Nordman@helsinki.fi Mobil: 0504482399 Telefon:

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (18.9.2013) godkändes efter några små språkliga rättelser.

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (18.9.2013) godkändes efter några små språkliga rättelser. Institutet för de inhemska språken Språkvårdsavdelningen SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 52:a mötet Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 10.06 16.05 Plats Finlands Dövas Förbund rf:s mötesrum

Läs mer

Hittillsvarande verksamhet

Hittillsvarande verksamhet Senast uppdaterad 23/3 2004 Hittillsvarande verksamhet År 2000 Under året har projektmedlemmarna ägnat sig åt excerpering och transkription av både hela samtal till kärnkorpusen och av excerperade sekvenser.

Läs mer

Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk

Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk Camilla Wide bo universitet camilla ide utu fi Inledning Att det finns vissa skillnader mellan hur man kommunicerar på svenska

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Contact by

Contact by SSA111 - Swedish as a Second Language, 1-5 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa111.html Code: SSA111 Date: June Name: Swedish as a Second Language, 1-5 points

Läs mer

Språksituationen på Åland speciell, om inte unik

Språksituationen på Åland speciell, om inte unik Språksituationen på Åland speciell, om inte unik Marie Nelson Inledning Svenskan är ett pluricentriskt språk, vilket innebär att språket talas och har officiell status i mer än ett land (Clyne 1992). Utöver

Läs mer

Hej, hej, hemskt mycket hej 2.0

Hej, hej, hemskt mycket hej 2.0 Hej, hej, hemskt mycket hej 2.0 Jenny Nilsson & Catrin Norrby 1. Inledning Alla samtal måste börja på något sätt, och det vanligaste sättet att inleda är att utbyta hälsningsfraser. I den här artikeln

Läs mer

CMAST Internationell Inriktning

CMAST Internationell Inriktning CMAST Internationell Inriktning Information 2014-10-08 Programledning CMAST Martin Edin Grimheden, programansvarig Katie Zmijewski, internationell koordinator Rebecca Ljungqvist, utbildningshandläggare

Läs mer

LEARNING ACTIVITIES AND TEACHING METHODS

LEARNING ACTIVITIES AND TEACHING METHODS OPETUSSUUNNITELMA 2015 Biämnet översättning KOODI 693644P Introduktion till översättningsvetenskap 1:a 5:e året De studerande förstår översättandets och översättningars roll i samhället. De kan diskutera

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-01 Gäller fr.o.m.: Hösten 2015 Version: 8 Diarienummer: HLK

Läs mer

Marie Nelson, Sofie Henricson, Catrin Norrby, Camilla Wide, Jan Lindström och Jenny Nilsson

Marie Nelson, Sofie Henricson, Catrin Norrby, Camilla Wide, Jan Lindström och Jenny Nilsson I: Folkmålsstudier 53 (2015), 141 166 Marie Nelson, Sofie Henricson, Catrin Norrby, Camilla Wide, Jan Lindström och Jenny Nilsson ATT DELA SPRÅK MEN INTE SAMTALSMÖNSTER: ÅTERKOPPLING I SVERIGESVENSKA OCH

Läs mer

Nordisk statistik om studerande utomlands 2014/15

Nordisk statistik om studerande utomlands 2014/15 om studerande utomlands 2014/15 Utlandsstuderande med studiestöd Antal utlandsstuderande på gymnasial nivå (10 12 skolår) Antal utlandsstuderande på gymnasial nivå (10 12 skolår) som studerar med studiestöd

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Vid biljettluckan Formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska

Vid biljettluckan Formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska Vid biljettluckan Formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska Jan Lindström & Camilla Wide 1. Inledning I denna artikel diskuterar vi likheter och skillnader

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier HT 2014 KURSPLAN Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Huvudområde: Pedagogik Utbildningsnivå: Forskarutbildning Betygsskala: För denna kurs ges

Läs mer

Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av postrarna.

Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av postrarna. Georgia International Conference on Information Literacy, Coastal Georgia Center, Savannah, GA October 10-11, 2014 samt studiebesök vid några amerikanska universitetsbibliotek Ett resestipendium från Svensk

Läs mer

Vad är utbildning för hållbar utveckling, UHU?

Vad är utbildning för hållbar utveckling, UHU? Vad är utbildning för hållbar utveckling, UHU? Ph.D Per Sund, Mälardalen University, Sweden, per.sund@mdh.se Acting scientific leader and coordinator of the GRESD. The National Swedish Graduate school

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Date: Beginning of September - Beginning of January

Date: Beginning of September - Beginning of January SSA121 - Swedish as a Second Language, 1-10 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa121.html Code: SSA121 Date: Beginning of September - Beginning of January Name:

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Name: Swedish as a Second Language, 11-20 points

Name: Swedish as a Second Language, 11-20 points SSA122 - Swedish as a Second Language, 11-20 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa122.html Code: SSA122 Date: End of January - Beginning of June Name: Swedish as

Läs mer

Momentets innehåll och förväntade studieresultat

Momentets innehåll och förväntade studieresultat Studiehandledning Svensk språkhistoria, 7,5 hp Svenska/Nordiska språk B Innehåll Momentets innehåll och förväntade studieresultat, 1 Preliminär momentplanering, 3 Textseminarier, 3 Examination, 4 Bedömning

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

The English Department at Vasa övningsskola 2013-14

The English Department at Vasa övningsskola 2013-14 The English Department at Vasa övningsskola 2013-14 1-2 EN 17 elever Hillevi Honga-Oksanen 3-4 EN 21 elever Anna-Brita Slotte 5-6 EN 21 elever Heimo Oksanen CLIL ämnesintegrerad språkundervisning Undervisningen

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits

L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

CMAST Internationell Inriktning

CMAST Internationell Inriktning CMAST Internationell Inriktning Information 2013-10-07 Uppdaterad 2013-10-11 Programledning CMAST Martin Edin Grimheden, programansvarig Rebecca Ljungqvist, utbildningshandläggare Tuija Venermo, studievägledare

Läs mer

SUHF:s ställningstagande i fråga om nationellt kvalitetssystem för högre utbildning. Åsa Kettis

SUHF:s ställningstagande i fråga om nationellt kvalitetssystem för högre utbildning. Åsa Kettis m SUHF:s ställningstagande i fråga om nationellt kvalitetssystem för högre utbildning Åsa Kettis m Idag Lärosätena Utvecklar och bedriver utbildning (Utvärderar utbildning) UKÄ Utvärderar utbildning m

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng Kursplan Utbildning på forskarnivå Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng General Scientific Methods in Medical Science (15 credits) 1. Kurskod70ME057 Allmänvetenskaplig

Läs mer

Barn lär av barn. Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr

Barn lär av barn. Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr Barn lär av barn Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr Måste inte vara problematiskt Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Vad gjorde ni för

Läs mer

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate.

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Sida 1 av 6 EVENTS Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Studentvolontär i Uppsala / Student Volunteering

Läs mer

Slutrapport Learning Objects in Virtual Space as Starting Point for International Collaboration in the Subject of English

Slutrapport Learning Objects in Virtual Space as Starting Point for International Collaboration in the Subject of English Slutrapport Learning Objects in Virtual Space as Starting Point for International Collaboration in the Subject of English Mars 1, 2009 1. Ekonomi: Projektet påbörjades i mars 2008 och tilldelades 100 000

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola 18th February 2016, Gothenburg Handlingsplan för Skapande skola Bakgrund The International School of the Gothenburg Region (ISGR) är en International Baccalaureate (IB)-skola för årskurserna 0-12. Skolan

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Vecka Datum Klockan Lärare Innehåll Lokal 14 30 mars 9.15 12 Annika Kursintroduktion Lokal m. datorutr.

Vecka Datum Klockan Lärare Innehåll Lokal 14 30 mars 9.15 12 Annika Kursintroduktion Lokal m. datorutr. UV 6013 NO/Tekniklärande 15 hp Förskollärarutbildningen Vt 2015 v 14 23 48 studenter Grupp A 24 studenter Grupp B 24 studenter Examinator/kursansvarig: Annika Elm Fristorp Lärare i kursen: Mattias Rundberg,

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I Swedish as a Second Language with an Educational Perspective I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: CT1500 Gäller

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Uppsala universitet Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala den 6 och 7 oktober 2006

Uppsala universitet Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala den 6 och 7 oktober 2006 Meddelanden och anmälningar Föregående protokoll Områdesstyrelsens protokoll OSUp 06/1 Beslut Protokoll 2006-02-03 Delegationsbeslut OSUp.del 06/2 UV ANp 06/1 Protokoll 2006-02-07 In- och utgående skrivelser

Läs mer

Framtidens kompetenser hur når vi dem?

Framtidens kompetenser hur når vi dem? Framtidens kompetenser hur når vi dem? Liisa Ilomäki Helsingfors universitet, Institutionen för beteendevetenskaper Technology in Education Research Group Mars, 2016 Intresset i framtids kompetenser i

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Inbjudan till. World Cup 2014 International Volunteer Camp. En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer

Inbjudan till. World Cup 2014 International Volunteer Camp. En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer Inbjudan till World Cup 2014 International Volunteer Camp En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer World Cup 2014 International Volunteer Camp är en helt unik internationell utbildning

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN

UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN UMEÅ 18-19 MARS 2004 Gränsöverskridande universitetssamarbete för regional utveckling Kunskap saknar gränser Välkommen till två spännande dagar med både regional och internationell

Läs mer

# # # # # Nationalitetens#betydelse#för#namnidentiteten## hos#unga#finska#och#sverigefinska#kvinnor#

# # # # # Nationalitetens#betydelse#för#namnidentiteten## hos#unga#finska#och#sverigefinska#kvinnor# UrNamn%i%stadsmiljö,%handlingar%från%NORNA:s%42%symposium%i%Helsingfors%den%10 12%november% 2011,red.avLeilaMattfolk,MariaVidbergochPamelaGustavsson,%s.91 98. (Skrifter7ochNORNAHrapporter90.)Helsingfors:Institutetfördeinhemskaspråken.%

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Kursbeskrivning. Översättning inom näringsliv och förvaltning, 7,5 hp. Översättning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA440)

Kursbeskrivning. Översättning inom näringsliv och förvaltning, 7,5 hp. Översättning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA440) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Översättning inom näringsliv och förvaltning, 7,5 hp Översättning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA440) Gäller fr.o.m. vt 2016. Innehåll och förväntade studieresultat

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013

ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013 Studier utomlands läsåret 2012/2013 ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013 Ansökningsblankett hittar du på vår webbplats: http://www.statsvet.su.se/student/erasmus_nordplus.htm. Du som vill läsa statsvetenskap

Läs mer

Att stödja skrivandet i naturvetenskapliga ämnen Åbo Akademi 24.10.2011

Att stödja skrivandet i naturvetenskapliga ämnen Åbo Akademi 24.10.2011 Att stödja skrivandet i naturvetenskapliga ämnen Åbo Akademi 24.10.2011 FD, universitetslektor Åsa Mickwitz Språkcentrum, Helsingfors universitet Ibland undrar jag ifall jag verkligen vet vad jag skriver

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

KURSPLAN Svenska som andraspråk I, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Svenska som andraspråk I, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Svenska som andraspråk I, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language I, 30 credits Kurskod: LS1G13 Fastställd av: Utbildningsledare 2014-05-20 Reviderad av: Utbildningsledare 2015-05-12

Läs mer

Språket, individen och samhället VT08

Språket, individen och samhället VT08 Språket, individen och samhället VT08 Barns och vuxnas andraspråksinlärning Tvåspråkighet, kognition, m.m. Ellen Breitholtz 1. Barns och vuxnas andraspråksinlärning Vem är bäst? Vem är bäst på att lära

Läs mer

Jag önskar dig en innehållsrik och solig senhöst! Hälsningar, Disa Karlsson Redaktör Vägledarinfo

Jag önskar dig en innehållsrik och solig senhöst! Hälsningar, Disa Karlsson Redaktör Vägledarinfo Tipsa en vän om Vägledarinfo! Nr 9, november 2015 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Hej, Även i november när vi börjar få lite mörkare och mer molniga dagar så kommer solen fram ibland och

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och är en

Läs mer

Katerina Mistal CV/i urval

Katerina Mistal CV/i urval Katerina Mistal CV/i urval UTBILDNING RUCA / Konsthögskolan, Stockholm, 220p SVA / School of Visual Arts, New York 20p Anders Beckmans Reklamskola, Stockholm 40p Stockholms Universitet / konstvetenskap

Läs mer

NPK Svensk översättning (finskspråkiga/svenskspråkiga)

NPK Svensk översättning (finskspråkiga/svenskspråkiga) NPK Svensk översättning (finskspråkiga/svenskspråkiga) Till NPK110/NPK111 anmäler man sig på papperslistor som finns i Nordicas korridor från måndag 30.8.2010 klockan 8 till onsdag 1.9.2010 klockan 19.45.

Läs mer

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken En nulägesbeskrivning kopplad till forskning om högre utbildning annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se Twitter: @rensfeldt #hkg2013 Mina frågor Hur ska man

Läs mer

Nordisk statistik om studerande utomlands 2013/14

Nordisk statistik om studerande utomlands 2013/14 om studerande utomlands 2013/14 Utlandsstuderande med studiestöd Antal utlandsstuderande på gymnasial nivå (10 12 skolår) Antal utlandsstuderande på gymnasial nivå (10 12 skolår) som studerar med studiestöd

Läs mer

GÅENDES, CYKLISTERS OCH MOPEDISTERS SÄKERHET PÅ HUVUDVÄGAR UTOM TÄTORT I SVERIGE OCH FINLAND

GÅENDES, CYKLISTERS OCH MOPEDISTERS SÄKERHET PÅ HUVUDVÄGAR UTOM TÄTORT I SVERIGE OCH FINLAND GÅENDES, CYKLISTERS OCH MOPEDISTERS SÄKERHET PÅ HUVUDVÄGAR UTOM TÄTORT I SVERIGE OCH FINLAND Lars Leden Leden (1996) beräknade risken, som antal dödade per hundra miljoner personkm, för personbilsförare,

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet.

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet. Sida 1(6) KURSPLAN VÅ3052 Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Public Health and Public Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Delkurs 1: Distriktssköterskans

Läs mer

Schema Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Uppdaterad 2016-01-15. Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner

Schema Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Uppdaterad 2016-01-15. Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner Schema Schema Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Uppdaterad 2016-01-15 Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner Observera att schemaändringar kan förekomma, moment

Läs mer

Rektors strategiska makt i forskningen. NUS-seminar Trondheim 19.-21.8.2007 Jorma Sipilä Tammerfors universitet

Rektors strategiska makt i forskningen. NUS-seminar Trondheim 19.-21.8.2007 Jorma Sipilä Tammerfors universitet Rektors strategiska makt i forskningen NUS-seminar Trondheim 19.-21.8.2007 Jorma Sipilä Tammerfors universitet Försiktigt framåt Utan pengar och allmän vetenskaplig auktoritet: kan rektorn ha makt i forskningen?

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Kvalitetsutveckling genom benchmarking - mystery shopping och rankning

Kvalitetsutveckling genom benchmarking - mystery shopping och rankning Kvalitetsutveckling genom benchmarking - mystery shopping och rankning Maija Berndtson, Library Ranking Europe Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 LIBRARY RANKING EUROPE LRE

Läs mer

Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnen som hör akademin.

Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnen som hör akademin. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 2012-09-06 1 (1) Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnenn som hörr akademin. Mälardalens

Läs mer

Kursen syftar till att sprida kunskap och fördjupad förståelse om förskoleklassens, fritidshemmets och skolans uppdrag gällande stödinsatser.

Kursen syftar till att sprida kunskap och fördjupad förståelse om förskoleklassens, fritidshemmets och skolans uppdrag gällande stödinsatser. Aktivitetsplan ht-2015 Extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram. Kursen syftar till att sprida kunskap och fördjupad förståelse om förskoleklassens, fritidshemmets och skolans uppdrag gällande

Läs mer

State of the Nordic Region 2016 Näringsdepartementet 2016-05-13

State of the Nordic Region 2016 Näringsdepartementet 2016-05-13 State of the Nordic Region 2016 Näringsdepartementet 2016-05-13 Gunnar Lindberg Nordregio Eds: Julien Grunfelder, Linus Rispling, Gustaf Norlén. Chapters by: Andrew Copus, Lisbeth Greve Harboe, Timothy

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

BUDSKAP. Olle Bergman. sätt att förbättra din profil. Mina viktigaste. 1.Obegriplighet.

BUDSKAP. Olle Bergman. sätt att förbättra din profil. Mina viktigaste. 1.Obegriplighet. 1.Obegriplighet. 7 sätt att förbättra din profil 2.Dåligt samvete. 3.Kanske kan komma till nytta. 4.Ett viktigt professionellt verktyg. Olle Bergman Reklambyrå NE Frilans Gambro M.Sc. Chemical Engineering

Läs mer

Kungsörstorp 14 april 2015. Eva Sundgren 17:15 17:30 Några glimtar från några olika undersökningar

Kungsörstorp 14 april 2015. Eva Sundgren 17:15 17:30 Några glimtar från några olika undersökningar Kungsörstorp 14 april 2015 Eva Sundgren 17:15 17:30 Några glimtar från några olika undersökningar Diskursmarkörer över tid Individuell variation och förändring OFTI 30, Stockholm 20 21 september 2012 Publicerad

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp Anvisningar och schema till kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 10 hp Vårterminen 2011 Kursansvariga

Läs mer

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio för lärande och bedömning Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio - Genres Arkiv Arbetsportfolio (Working Portfolio)

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LAT110 Latin, grundkurs, 30 högskolepoäng Latin, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är preliminär, fastställd av Humanistiska

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Hur språkliga råd motiveras och förklaras i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal

Hur språkliga råd motiveras och förklaras i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal Hur språkliga råd motiveras och förklaras i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal Marie Nelson & Sofie Henricson 1. INLEDNING I samband med att studenter vid universitet och högskolor skriver

Läs mer

Kravlista för UT20 Anpassning till ny utbildningsstruktur 2007-06-07

Kravlista för UT20 Anpassning till ny utbildningsstruktur 2007-06-07 Lou Lagusson 1 (13) Kravlista för UT20 Anpassning till ny utbildningsstruktur 2007-06-07 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2007-06-07 Maria Valtersson 2015-06-23 Britt Berglund

Läs mer

Session 5 - Lärande, lärandemål och bedömning Fredag

Session 5 - Lärande, lärandemål och bedömning Fredag Session 5 - Lärande, lärandemål och bedömning Fredag Jenny Magnusson & Hanna Sveen - Södertörns högskola Handledning av examensarbeten på lärarutbildningen Jag och Hanna Sveen skulle vilja presentera några

Läs mer

Från pionjär till professionell yrke sexolog

Från pionjär till professionell yrke sexolog Från pionjär till professionell yrke sexolog Elise Ottosen Jensen Lotta Löfgren-Mårtenson professor, inriktning sexologi auktoriserad klinisk sexolog Bakgrund Professionalieringsprocessen rörande sexologer

Läs mer

Att arbeta med öppna uppgifter

Att arbeta med öppna uppgifter Modul: Samband och förändring Del: 1 Öppna uppgifter Att arbeta med öppna uppgifter Ingemar Holgersson, Högskolan Kristianstad Kursplanen i matematik betonar att undervisningen ska leda till att eleverna

Läs mer

Nyutexaminerade språklärares syn på lärarutbildningen

Nyutexaminerade språklärares syn på lärarutbildningen Nyutexaminerade språklärares syn på lärarutbildningen Marina Bendtsen I mitt arbete som lärarutbildare ställer jag mig ständigt frågan hur relevant lärarutbildningen är och hur väl vi inom ramen för utbildningen

Läs mer

Sisu Education En bro mellan arbetsliv och forskning

Sisu Education En bro mellan arbetsliv och forskning Sisu Education En bro mellan arbetsliv och forskning Företaget erbjuder en länk mellan den akademiska och den tillämpade praktikens världar, en länk som tyvärr ofta saknas Med hjälp av unik, eklektisk

Läs mer