Matematik sommarskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matematik sommarskola"

Transkript

1 Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är behöriga att påbörja ett nationellt program utan inleder gymnasiestudierna med ett år på IM-IND eller IM-PRO. Som IM-PRO-elev blir arbetsbelastningen högre för den enskilde eleven eftersom den utanför ordinarie schema även läser ett grundskoleämne, i detta fall matematik. Metodbeskrivning: Erbjudande om sommarskola i matematik skickades ut till ett 30-tal elever som saknade betyg i matematik, men i övrigt hade betyg. Om de klarade matematikbetyget så skulle de vara behöriga att söka till nationellt program. Syfte: Att eleverna som går sommarskolan ska bli behörig att söka in på gymnasiets nationella program. Det bästa är om eleven slipper komma in på programmet som IM-PRO. De elever som deltar i sommarskolan i matematik ska uppnå lägst betyget E. Eleverna ska få en mer positiv inställning till matematik som ämne. Metodbeskrivning: Cirkeln kommer att ledas av Elsa Wickström, matematiklärare, KBT-pedagog och auktoriserad matematikutredare, tillsammans med två ungdomar som agerar assistenter inom ramen för en sommarjobbsanställning. På studiecirkelns sista dag, fredagen den 24 augusti, kan du göra en test för att se om du uppnår målen för lägst G i matematik. Denna test och betygssättningen görs av matematiklärare vid Jämtlands Gymnasium Wargentin. Detaljerad plan för genomförande: Startdatum: måndag den 13 augusti Slutdatum: fredag den 24 augusti Tider: , mån- fre. Lokal: Vuxenskolans lokaler, Litsvägen 31 A, Östersund Bussbiljetter: Du får tillbaka kostnaderna för dina bussresor spara biljetterna Övrigt: Gratis fika och frukt varje dag Pedagogisk approach Alla äger en förmåga att bli matematisk, men det är viktigt att undanröja motstånd, att finna rätt balans och att för både mig som vuxen, såväl som eleven, förstå att rädslan är det största hindret. Läraren Elsas ena utgångspunkt finns i mänsklighetens matematiska historia. Genom berättande och kreativa övningar i anslutning till historiens upptäckter och mönster (som finns genom årtusenden) syftar till väcka ett intresse för hur matematiken blev människors redskap. Uppenbara skärningspunkter kommer att finnas mellan olika estetiska ämnen och matematik. Genom laborativa arbetssätt, där flera ämnen ingår öppnas möjligheter att skapa infallsvinklar till matematik som inte alltid är så självklara. Elsas andra utgångspunkt är människan själv, där ängslan och motstånd för matematik ofta uppstått i känslomässiga upplevelser, som satt sig i kroppen (smärtor) eller i negativa tankar. Då gäller det att genom positiva upplevelser och förändrat tankemönster låta allt få en ny chans till

2 framgång. Genom att kombinera dessa utgångspunkter kan vi stimulera inlärningen och lösa upp blockeringar. Svaret är inte alltid det viktigaste, utan vägen dit. Fel kan vara mer utvecklande än rätt svar, felen ger ledtrådar om tankevägar och likt en detektiv kan gruppen hjälpas åt att spåra hur någon har tänkt. Det finns så mycket mer och bättre att synliggöra i tänkandet än det rätta svaret. Konkret grovplanering Området Taluppfattning är oftast är det som brister när elever hamnar i svårigheter och blockeringar i matematiken. Därför kommer fokus att läggas på detta. Men taluppfattningen är alldeles för ensidig att jobba med om man inte blandar den med alla andra mer spännande av matematikens områden. Vi vill visa hur taluppfattningen finns i allt och varför det är så viktigt att kunna den. Här vill vi medvetandegöra eleverna om hur den ständigt gör sig påmind. Små korta pass (10 min högst) men många pass kan den tränas, dock ska de som har blockeringar eller påvisbara svårigheter med detta använda kalkylator. Helt och hållet beroende på gruppen och det energifält runt arbetsdisciplin vi kan uppnå tillsammans, så kan de få ta allt mer ansvar för sitt eget lärande, d.v.s. mer individanpassat och intressestyrt, men det gäller för oss att hela tiden ha koll på vad de arbetar med och se de framsteg de gör, såväl personligt och matematiskt. För att klara detta kommer var och en av eleverna föra en loggbok, där både gruppaktiviteter och egna framsteg dokumenteras. Första dagen inleds med logisk matematik, utan siffror, men också en historisk del. Vi berättar och för en diskussion om varför människorna behövde matematiken. Den dagen kommer Anette presentera sig och berättar om mental träning och andning, samt vad stress och oro kan skapa i kropp och tankar. Alla ungdomar får veta att om de har saker som de bara vill säga i förtroende till Anette och behöver hjälp med, så har de möjlighet att få en stund enskilt med henne och handledning kring detta och att sekretess gäller. Ger vi ungdomen tillfälle att i ord uttrycka något som oroar, så är det mycket vunnet. Därför är det det vara bra om Anette kan ha en kort stund i gruppen varje dag och dessutom finnas till hands närmaste timmen därefter. Kanske möjlighet att boka ett samtal via mobil? Vi kommer första dagen att göra praktiska övningar om känslor och tankar kring matematik. Därefter går jag direkt in på taluppfattning! Dagen avslutas med reflektion över vad vi gjort under dagen och en stund för egna reflektioner och tid för dokumentation. Dag 2-9innehåller olika aspekter av matematik, en ny för varje dag och sammanknytning i hur de hör ihop med varandra för varje nytt område vi kommer in på. Varje område kommer att innehålla praktiska moment och i de flesta fall historiska och/eller moderna aspekter. Bild är det estetiska ämne som kommer att anknyts mest till, men även musik och rörelse finns med. Här kan både ungdomsarbetarna och eleverna själva komma med idéer. Områdena kommer som det nu ser ut att vara: klockan, enheter, bråk/decimaltal/bråk, geometri/kvadrattal/potenser, sannolikhet/statistik, mönster/ tesselering, ekvationer/uttryck/koordinatsystem/samband/funktioner, negativa tal. Den inbördes ordning kan vara en annan. Sista dagen kommer att vara en sammanfattande och reflekterande dag och med, som jag är

3 övertygad om, möjlighet att fira segrar! Segrar över blockeringar och ängslan, seger med ett stort självförtroende, självkänsla, framtidshopp och mod. Mål på individnivå: Att deltagarna får utveckla sina matematiska kunskaper på ett roligt och lättsamt sätt, som präglas av eget engagemang, delaktighet och nyfikenhet, och genom detta får förutsättningar för att känna glädje, nyfikenhet och självförtroende i förhållande till matematiken som kunskapsområde. Att deltagare som är nära måluppfyllelse i grundskolematematiken får tillfälle att fördjupa sig i och träna de delar som behövs för att uppfylla målen och bli behörig på Nationellt program på gymnasiet Att deltagare som ligger längre från måluppfyllelse i grundskolematematiken får hjälp med att se vilka delar av matematiken som är svårigheter, samt om det brister i grundläggande färdigheter får hjälp med kartläggning av sina kunskaper och hjälp med att lindra, kompensera och reducera problemområden Att deltagare som har ängslan, oro eller t.o.m. ångest över matematik i sådan grad att detta i stor utsträckning bidragit till deras svårigheter med måluppfyllelse i matematik ska få hjälp och stöd i att bearbeta detta, lösa upp knutar och få ett stärkt självförtroende, självkänsla och därigenom kunna bygga en positiv relation även till matematiken. Att förbättra koncentration och uthållighet bidrar till att kunna fullfölja sina studier Att med en kombination av fysiskt (massage) och psykiskt (ex målbilder, positiva tankar) samtidigt lära att se samband och formulera sin förståelse för matematik bidrar en unik upplevelse i inlärning. Den som en gång känt på detta vill dit om igen!

4 Utvärdering av metodens resultat: 30 ungdomar bjöds in men 12 elever deltog 10 elever har svarat på enkäten efter kursens slut. Utvärdering efter kursen Har du fått ut det du ville av Sommarskolan Ja, allt 1 Ja, det mesta 9 Nej Jag tycker att det har varit kul att gå sommarskola 8 ja 2 nej Jag har bättre självförtroende kring matematik nu än innan 6 ja 4 vet ej Jag har fått nya verktyg för att hantera stress och oro 6 ja 2 nej 2 vet ej Jag har blivit bättre på att koncentrera mej 9 ja 1 nej Jag tycker matte är roligare nu 4 ja 4 nej 2 vet ej Jag har lärt mej saker som kommer att hjälpa mej i skolan i höst 8 ja 2 vet ej Jag tycker att sommarskolan var värd att lägga 2 veckor 9 ja 1 vet ej sommarlov på 7/10 elever nådde betyget E Samtliga har fått en ny syn på sig själva i förhållande till matematik. En del av dem uttrycker att de aldrig dragit egna slutsatser och själva sett samband tidigare. Sambanden var dels i matematik, men också samband mellan fysisk träning och mental träning. När de själva kunde relatera till sig själva och händelser i sitt eget liv, skedde parallellprocesser med framsteg i matematik. Samband massage i nacken bättre koncentration var en sak de själva upplevde och gav uttryck för. Vissa ansåg innan att använda miniräknare var fusk. De upptäckte att de med räknarens hjälp kunde dra slutsatser och förstå samband, och för första gången kunde de formulera detta med egna ord; det var deras egna tankar. Tekniska hjälpmedel blev till hjälp att förstå och inte till att uträtta det de inte kunde förstå.

5 Har vi lyckats att förbereda eleven bättre. Slutsats: Inom projektet var det svårt att följa upp deltagarna på ett bra sätt efter avslutad kurs när de kommit in på gymnasiet. Tre av sommarskolans 10 ungdomar går på Nationella program inom Jämtlands Gymnasium Samtliga tre ungdomar är kvar i skolan och har läst matematik och endast en elev har fått ett F i betyg av dessa. Övriga två elever fick C och D. Sex av de elever som nådde betyget godkänd under sommarkursen valde annan skola än Jämtlands Gymnasium och enågon ungdom har också flyttat från länet. Därmed försvårades uppföljningen på flera av ungdomarna. Vid en avstämning gjord av Vinna så hade tex. tre av ungdomarna ingen matematik på sin skola år 1 vilket också är svårt att se om kursen hade effekt. Inom projektet tror vi att det är svårt att inhämta kunskap på så kort tid. Ungdomarna behöver en bra grund att stå på för att klara gymnasiet hårdare krav och ibland även snabbare tempo i matematik med den nya gymnasiereformen. Vi kan se av utvärderingarna att ungdomarna är nöjda. Vi kan också se ett bra resultatmål, flera ungdomar fick betyget E och kom in på gymnasiet tidigare än beräknat. Om kursen haft någon effekt på att minska drop outs är för tidigt att säga. Resultat i organisationen: Efter denna kurs har inte haft någon sommarskola i matematik för åk 9 elever.

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv 2003:092 PED EXAMENSARBETE Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv DANIEL FJÄLLBORG MIKAEL WISTRÖM PEDAGOGUTBILDNINGARNA GRUNDSKOLLÄRARPROGRAMMET ÅK 4 9 HT 2003 Vetenskaplig handledare:

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen

Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen Attityder och metoder att få elever att vilja lära sig matematik Författare: Eva Friberg Artikel

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Varför är det bra att kunna matematik?

Varför är det bra att kunna matematik? Varför är det bra att kunna matematik? en studie av elevers, lärares och rektorers uppfattning om matematikens betydelse Lidköping augusti 2010 Li Hummelman, specialpedagog Barn & Skola, Stödenheten Forskningsrapport

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer