Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR"

Transkript

1 ÅK 4 6 Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

2 Vad är viktigt för dig? Att få mer tid för lärande Att få tillgång till bra lärarstöd Att ha verktyg för att bedöma elevernas kunskaper och förmågor Att kunna följa elevernas progression Att individualisera elevens kunskapsresa Att säkra tillgången till det centrala innehållet Att eleverna tränar förmågorna Att ha kvalitetssäkrade läromedel av pedagoger för pedagoger Att ha läromedel som är evidensbaserade Att kunna välja både tryckt och digitalt Att få alla elever i mål Det är viktigt för oss.

3 Innehåll Svenska och svenska som andraspråk 2 Engelska 24 SO/NO 28 Matematik 48 Lärarlitteratur 59 Författarregister 70 Titelregister 70 Försäljningsvillkor 71 Kontakt 72 En bra skola behöver bra lärare. Och bra lärare behöver bra läromedel. Jag brukar ibland tänka att vi som arbetar med att ta fram läromedel för skolan, faktiskt också arbetar i skolan. Tillsammans med dig som är lärare är vårt gemensamma uppdrag att ge varje barn så goda förutsättningar som möjligt i livet. Det både för pliktigar och stimulerar oss som arbetar här på Natur & Kultur lite extra. Natur & Kultur är ett förlag. Men också en stiftelse som verkar för bildning och utbildning. Vi gör det genom att dela ut priser och stipendier och viktigast av allt vi gör det genom att ge ut läromedel av hög kvalitet. Med kvalitet menar vi att läromedlen är aktuella och noga faktagranskade. Vi menar också att de ska möta varje barn på dennes nivå, stödja dig som lärare och frigöra kraft som du kan ägna åt eleverna och undervisningen. Det är med stolthet jag presenterar årets katalog. Helena Holmström, förlagschef 1

4 SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Klara svenskan Nytt läromedel i svenska och svenska som andraspråk för åk 4 6 Vägledd undervisning baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning Ger dig hela det centrala innehållet men också utrymme för egenplanerade aktiviteter Förser dig och eleverna med strategier och verktyg som håller NYHET Under vårterminen 2015 kommer Klara svenskan för åk 4. Vill du ha ett referensexemplar kostnadsfritt? Gå in på: Allt material för din svenskundervisning: Lärarbok med handfast vägledning Två elevböcker per årskurs Tala, läsa, skriva och Språklära Digital färdighetsträning Vill du vara med och påverka och tycka till om Klara svenskan? Bli medlem i Facebook-gruppen Klara svenskan! 2

5 SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Att tala, läsa och skriva hänger ihop Utgå från elevernas förkunskaper. Bygg upp kunskap tillsammans. 1 Eleven använder kunskaperna från fas 1, 2 och 3 och skriver en individuell text. 4 Formativ bedömning 2 Studera modelltexter för att få förebilder. 3 Använd kunskaperna som förvärvats i fas 1 och 2 för att skriva en gemensam text. I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper (i åk 4: återberättande text, faktatext, berättande text och instruerande text). Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, t.ex. planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik. Längre texter som eleverna producerar skrivs inte i boken men planeringen inför skrivandet, checklistor och bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken. Med gemensamt kunskapsbygge, tydliga mål, återkoppling och vägledning i arbetet rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare. Tillsammans blir vi självständiga! 3

6 SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Lärarhandledningen är utgångspunkten Tydliga mål presenteras inför varje texttyp. Tillsammans bygger klassen på sina kun skaper, studerar modelltexter och får vägledning inför arbetet i elevböckerna. För arbetet i Språkläran ges underlag till laborativa övningar att göra inför det enskilda arbetet i elevboken. Stryk under i texten, skriv och arbeta tillsammans med smartboarden som stöd. Via inloggningsuppgifter du får i lärarhandledningen kommer du åt alla texter i digital version. Arbetet utifrån lärarhandledningen föregår alltid övningarna i elevböckerna. Elevbok Tala, läsa, skriva åk 4 Boken Tala, läsa, skriva innehåller arbete med fyra olika texttyper: Återberättande text, Faktatext, Berättande text och Instruerande text. Till varje texttyp finns tydliga exempeltexter, grafiska modeller, vägledande checklistor och bedömningsmatriser. 4

7 SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Elevbok Språklära åk 4 Boken Språklära innehåller textexempel, övningar och regler inom områdena: alfabetet, meningsbyggnad, stavning, ordklasser, ordkunskap och språkbruk. Kopieringsunderlag Digital färdighetsträning För att ge möjlighet att befästa momenten i Språkläran ingår webbaserad färdighetsträning att använda på dator, surfplatta eller mobil telefon. Inloggningsuppgifter finns i elevboken. Innehållet i den digitala färdig hets träningen finns också som separat kopieringsunderlag. Michaela Eriksson Michaela är 1 7-lärare på den mångkulturella Enöglaskolan i Enköping. Just nu är hon klassföreståndare i en åk 5 där majoriteten av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Hon är förstelärare med ansvar för att bidra till utvecklingen inom svenska, sva, och so och har ett särskilt intresse för att hela tiden hitta nya vägar för att utveckla undervisningen i klassrummet. Pär Sahlin Pär är 1 7-lärare i sv/so samt 8 gy i svenska. Under många år var han ansvarig för litteratur- och dramainriktningen på Södermalmsskolan i Stockholm. Han har skrivit flera läromedel i svenska för såväl grundskolan som gymnasiet. Det senaste året har han bl a skrivit stödmaterial till Skolverkets NT-satsning. nok.se/klarasvenskan Författare: Michaela Eriksson, Pär Sahlin Klara svenskan åk 4 Elevbok Tala, läsa, skriva s 100:- Elevbok Språklära inkl. Digital färdighetsträning s 60:- Lärarhandledning s 500:- Kopieringsunderlag Språklära Färdighetsträning s 300:- Klara svenskan åk 5 utkommer Klara svenskan åk 6 utkommer

8 SVENSKA Vän med svenska Lättarbetat för både dig och dina elever Vill du ha ett komplett material, där allt du behöver för din undervisning i svenska finns samlat? Då ska du läsa vidare om Vän med svenska! Med Vän med svenska får du ett heltäckande basläromedel med språklära, teman och uppgifter inom läsa och skriva, tala, lyssna och samtala, berättande texter och faktatexter, informationssökning och källkritik. I övningsboken får dina elever möjlighet till färdighetsträning inom de avsnitt som behandlar språklära både att arbeta enskilt med och tillsammans med andra. I den här revideringen har Vän med svenska fått en mer lättillgänglig och inspirerande form med bilder i färg. Innehållet har aktualiserats och anpassats efter Lgr 11. Ur Vän med svenska 1, Lärobok. Ur Vän med svenska 1, Övningsbok. 6

9 SVENSKA Ur Vän med svenska 2, Lärobok. Ur Vän med svenska 2, Övningsbok. Författare: Rolf och Lilian Falkenland Vän med svenska (3:e uppl) Vän med svenska 1 åk 4 Lärobok s 142:- Övningsbok s 75:- Facit s 35:- Vän med svenska 2 åk 5 Lärobok s 152:- Övningsbok s 80:- Facit s 35:- Vän med svenska 3 åk 6 Lärobok s 152:- Övningsbok s 80:- Facit s 35:- 7

10 SVENSKA Dags! Konkret, elevnära, solklar! Vill du ha ett material där språkläran är i fokus, och där du själv kompletterar efter eget huvud med övriga byggstenar i svenskan? Då ska du läsa vidare om Dags! en trotjänare som fungerar i klassrummet! Tydlig och enkel! Dags! tränar de viktigaste baskunskaperna i svenska så att de verkligen sitter. Språkläran en för varje årskurs innehåller de viktigaste baskunskaperna för årskurs 4 6. Särskilt betonas stavning, ordkunskap, användning av ordlista samt grammatik och meningsbyggnad. Eleven får tydliga förklaringar av begrepp och fakta för att sedan kunna öva på egen hand. Till varje språklära finns Övningsbok A och B. Tydlig layout och enkla instruktioner ger eleverna goda möjligheter att träna effektivt på viktiga baskunskaper. Repetition är ledord för att verkligen befästa kunskaperna. Häftena Tema Läsa och Tema Skriva ger fördjupad läsoch skrivträning. Ur Dags! Språklära 4. 8

11 SVENSKA Temaböcker Till Dags! finns två separata Tema böcker, där eleverna kan träna läsförståelse och skrivande i olika genrer. Tema Läsa Tema Läsa tränar elevernas läsförmåga och läsförståelse. I fem olika teman får eleverna möta spännande och intressanta texter. Till varje text hör uppgifter, frågor att fundera över samt lästips. Tema Skriva Tema Skriva handlar om lusten att skriva och berätta. Eleverna lär sig genom olika övningar vad som kännetecknar olika texttyper. De inspireras också till att skriva sina egna texter. Författare: Göran Ejeman, Sten Frennberg, Per Olof Köhler Dags! åk 4 Dags! åk 4 Språklära s 132:- Dags! åk 4 Övningsbok A s 57:- Dags! åk 4 Övningsbok B s 57:- Dags! åk 5 Dags! åk 5 Språklära s 132:- Dags! åk 5 Övningsbok A s 57:- Dags! åk 5 Övningsbok B s 57:- Dags! åk 6 Dags! åk 6 Språklära s 132:- Dags! åk 6 Övningsbok A s 57:- Dags! åk 6 Övningsbok B s 57:- Författare: Göran Ejeman, Keja Stenström Dags! Temaböcker Dags! Tema Läsa s 115:- Dags! Tema Skriva s 115:- 9

12 SVENSKA Ett levande klassrum! Höst Läsa Tala Skriva A Steg 1-4 A Steg 1-4 Vår Litteratur Språk Grammatik Vill du ge eleverna modet och lusten att använda sitt språk? Har du roliga lektioner men undrar om varje elev får rätt utmaning? Är du trött på lösblad och planering? Nu kan du lägga din kraft och tid på allt det roliga i svenska! Färdiga uppgifter i tolv steg I läromedlet Akrobat Tolv steg i svenska är hela ämnesstoffet uppdelat i sex teman. Du får förberedda uppgifter med lektioner och övningar inom Läsa, Tala, Skriva, Litteratur, Språk och Grammatik allt i tolv steg per tema. B B Steg Steg B Steg 5-8 Aktivitet direkt Övningarna har korta instruktioner som följs av aktivitet direkt. Det ger aktiva elever, stor omväxling och gör det lätt för eleverna att komma i gång med jobbet. Många gemensamma övningar I Akrobat finns både färdighetsträning, som eleverna tränar på egen hand, och massor av gemensamma uppgifter. Poesifestival, improvisationsteater, gestaltning, argumentationsträning ett levande klassrum får du med Akrobat! Välj hur du vill jobba Akrobat är ett smörgåsbord för dig att skapa det du vet blir bäst. Strukturen med stegen och de sex temana gör läromedlet till en stadig kurs genom hela åk 4 6. C Steg 9-12 C Steg 9-12 Lingva Lingva är ett läromedel rikt på kunskap, humor och inspiration. Läroböckerna innehåller Lingvaberättelsen, en resa i språkets fantastiska värld samt avsnitt om konsten att skriva, tala och läsa. I arbetsböckerna får eleven träna på alfabetet, rättstavning, grammatik, välskrivning och språkriktighet. Författare: Lena Lindh, Boel Söderberg Lingva Lingva åk 4 Lärobok s 145:- Arbetsbok s 85:- Lingva åk 5 Lärobok s 145:- Arbetsbok s 85:- Lingva åk 6 Lärobok s 145:- Arbetsbok s 85:- Lingva åk 4 6 Lärarhandledning s 720:- Författare: Kurt Rosenlund, Pär Sahlin, Kerstin Bergsvik Akrobat Tolv steg i svenska Grundböcker A Höst s 112:- A Vår s 112:- B Höst s 112:- B Vår s 112:- C Höst s 112:- C Vår s 112:- Öva mer A Höst s 56:- A Vår s 56:- B Höst s 56:- B Vår s 56:- C Höst s 56:- C Vår s 56:- Lärarböcker A s 430:- B s 430:- C s 430:- 10

13 SVENSKA Träna på svenska Nya fräscha häften, genomtänkt innehåll med varierade uppgifter som får eleverna att längta efter träning i svenska! Träna på svenska är en serie fristående häften som ger eleverna möjlighet att färdighetsträna bas kunskaper i svenska. Häftena har ett tydligt innehåll, enkla instruktioner och varierade upp gifter. De kan användas för att individanpassa undervisningen. Fler Träna på-häften finns på s 56. Stavning Ordklasser NYHET NYHET Alfabetet NYHET Meningar NYHET NYHET Författare: Anna Ericsson Nordh, Ingmari Lundhäll Ur Träna på alfabetisk ordning. Träna på svenska Träna på dubbelteckning, 5-pack s 102:- Träna på j-ljudet 1, 5-pack s 102:- Träna på j-ljudet 2, 5-pack s 102:- Träna på ng-ljudet, 5-pack s 102:- Träna på sj-ljudet 1, 5-pack s 102:- Träna på sj-ljudet 2, 5-pack s 102:- Träna på tj-ljudet, 5-pack s 102:- Träna på stava vanliga ord, 5-pack s 102:- Träna på pronomen, 5-pack s 102:- Träna på prepositioner, 5-pack s 102:- Träna på alfabetet, 5-pack s 102:- Träna på alfabetisk ordning, 5-pack s 102:- Träna på skiljetecken 1 punkt, frågetecken och utropstecken, 5-pack s 102:- Träna på skiljetecken 2 kolon, talstreck och kommatecken, 5-pack s 102:- Träna på variera språket, 5-pack s 102:- 11

14 SVENSKA Skrivmix 1 Berättelser Annonser Faktatexter Recensioner Serier Beskrivningar Skrivmix 2 Faktatexter Dagböcker Instruktioner Berättelser Biografier Insändare Skrivmix 3 Berättelser Tidningsartiklar Faktatexter Recensioner Broschyrer Självbiografier Skrivmix läs och skriv i genrer 1 Läs! Varje texttyp åskådliggörs med ett tydligt exempel. 2 Analysera! Efter lästexten följer uppgifter att lösa som hjälper eleven att förstå texttypens särdrag. 3 Skriv själv! Eleven handleds till att skriva en egen text i genren. I Skrivmix får eleverna strategier för att läsa och skriva olika typer av texter helt enligt Lgr 11! Författare: Pär Sahlin Skrivmix Skrivmix 1, åk s 54:- Skrivmix 2, åk s 54:- Skrivmix 3, åk s 54:- 12

15 SVENSKA Ur Gnugga Stavning 3. Författare: Sten Frennberg, Marianne Sondén Gnugga ord, stavning och språklära Gnugga är övningsböcker för årskurs 4 6 i ordkunskap, stavning och språklära. De är lätta att jobba med på egen hand och för varje bok blir uppgifterna något svårare. Återkoppling och repetition löper som en röd tråd genom hela serien. Böckerna passar alla, även elever som läser svenska som andraspråk. Gnugga Gnugga Ord 1 rev s 78:- Gnugga Ord 1 rev, facit 5 ex :- Gnugga Ord 2 rev s 65:- Gnugga Ord 2 rev, facit 5 ex :- Gnugga Ord 3 rev s 65:- Gnugga Ord 3 rev, facit 5 ex :- Gnugga Ord 4 rev s 65:- Gnugga Ord 4 rev, facit 5 ex :- Gnugga Stavning 1 rev s 78:- Gnugga Stavning 1 rev, facit 5 ex :- Gnugga Stavning 2 rev s 78:- Gnugga Stavning 2 rev, facit 5 ex :- Gnugga Stavning 3 rev s 78:- Gnugga Stavning 3 rev, facit 5 ex :- Gnugga Språklära 1 rev s 65:- Gnugga Språklära 1 rev, facit 5 ex :- Gnugga Språklära 2 rev s 78:- Gnugga Språklära 2 rev, facit 5 ex :- 13

16 SVENSKA Viktiga ord i svenska Förståelse för centrala ord och begrepp är avgörande för att eleverna ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i svenska innehåller över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska. Träna begreppen i arbetshäften Till Viktiga ord i svenska hör fyra arbetshäften där eleverna kan öva, befästa och fördjupa sin förståelse för grundläggande begrepp. Alla begreppen kan eleverna slå upp i ordboken. Författare: Anna Ericsson Nordh Viktiga ord i svenska Uppslagsbok s 195:- Öva Viktiga ord i svenska Ordkunskap, skrivning och skrivregler s 40:- Läsning och litteratur s 40:- Språklära s 40:- Stavning s 40:- Viktiga ord i matematik Viktiga ord i matematik innehåller ord som eleverna behöver vara förtrogna med för att bygga upp matematisk förståelse. I början av boken finns också en ordlista med alla uppslagsord. I de fyra arbetshäften får eleverna öva, befästa och fördjupa sin förståelse för de matematiska begreppen. Författare: Eva Marand Viktiga ord i matematik Uppslagsbok s 195:- Öva Viktiga ord i matematik Siffror tal och räkning s 40:- Mått och mätning s 40:- Geometri s 40:- Statistik, sannolikhet och algebra s 40:- Viktiga ord i NO och SO Viktiga ord i NO och SO innehåller över 600 viktiga ord och begrepp som dina elever behöver kunna för att förstå viktiga sammanhang i de natur- och samhällsorienterande ämnena. Orden förklaras på ett enkelt språk, ibland förstärkta med bild och exempel. Författare: Gundel Wetter Läs mer om Viktiga ord i NO och SO på s. 42 och Viktiga ord i matematik, s. 57. Viktiga ord i NO och SO Uppslagsbok s 299:- 14

17 Exempel: Verb springer, är ord som tänker, talar hoppar, om vad snöar någon gör eller Exempel: springer, tänker, hoppar, snöar 1 Verb är en ordklass, precis som substantiv. Bilderna nedan visar olika substantiv. Verben ska passa ihop med substantiven på bilderna SVENSKA Öva lite mera Öva lite mera för åk 4 6 innehåller tydliga och varierade upp gifter i stavning, ordkunskap och språklära. Öva lite mera förbättrar ordförrådet och ökar den språkliga förmågan. Det är ett enkelt, pedagogiskt och fristående material som fungerar utmärkt även som repetition i högre årskurser. Verb Öva mera på Verb 1 Verb är också en ordklass. Verb är ord som talar om vad någon gör eller vad som händer. vad som händer. 2 Skriv två verb till varje bild. Verben ska passa ihop med substantivet och berätta vad Skriv du två kan verb göra till med varje varje bild. substantiv. 1 spela bfiåsa spela blåsa Författare: Sten Frennberg Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal Ur Öva lite mera 2. Öva lite mera Öva lite mera s 62:- Öva lite mera s 62:- Öva lite mera s 62:- Ova_lite_mera_2.indd Skrivkliv Bristerna i barns skrivande skiftar en del behöver mer övning på att skriva fullständiga meningar eller använda kommatecken, andra vet inte hur man skriver i dialogform. Här får varje elev träna det som den behöver. Häfte 1: Skriv med hela meningar (stor/liten bokstav, punkt, frågetecken). Häfte 2: Skriv med fler skiljetecken (komma, utropstecken, kolon, förkortningar). Häfte 3: Skriv dialoger (talstreck, kolon, citattecken, anföringsverb). Häfte 4: Skriv målande (adjektiv, person beskrivning, målande uttryck, fantasi). Häfte 5: Skriv ihop och isär (sammansatta ord, bindestreck, särskrivning). Författare: Eva Postrup Skrivkliv Skriv med hela meningar, 5-pack s 119:- Skriv med fler skiljetecken, 5-pack s 119:- Skriv dialoger, 5-pack s 119:- Skriv målande, 5-pack s 119:- Skriv ihop och isär, 5-pack s 119:- Lilla skrivredan Författare: Ingmari Lundhäll, Anna Ericsson Nordh Lilla skrivredan Handbok för unga skribenter s 129:- Att stava rätt, Övningsbok s 69:- Att skriva rätt, Övningsbok s 69:- Läs och skriv Med Läs och skriv 1 3 arbetar eleverna självständigt och i sin egen takt. Arbetsgången följer en tydlig struktur. Efter att ha läst en berättelse ska eleven, enskilt eller i grupp, skriva en sammanfattning och därefter arbeta vidare i tillhörande ordkunskapsbok. Varje läsebok innehåller ett tjugotal berättelser, främst folksagor, och i ordkunskapsböckerna, som eleverna skriver i, finns läsförståelseövningar. Författare: Sten Frennberg, Marianne Sondén Läs och skriv Läseboken s 82:- Ordkunskapsboken s 49:- Läseboken s 82:- Ordkunskapsboken s 49:- Läseboken s 82:- Ordkunskapsboken s 49:- 15

18 SVENSKA Pojken och Tigern Till läseboken hör flera olika arbetsmaterial att välja mellan. I arbetsboken (med skrivlinjer) eller studieboken (utan skriv linjer) arbetar barnen med studieteknik, läsförståelse, ordkunskap, ordbildning, meningsbyggnad och stavning. Pojken och Tigern Läsförståelse är alternativet för dig som vill använda berättelsen vid fördjupad läsförståelse träning. Författare: Lars Westman, Birgitta Annell, Monica Benoit, Ewa Malmborg, Birgitta Berling, Ingvar Lundberg, Ingela Korsell Färdas genom Sverige Med den lovprisade läseboken Pojken och Tigern färdas barnen genom det fantastiska Sverige och får på köpet förförståelse inför undervisningen i geografi! Pojken och Tigern Tidsmaskinen Här gör pojken och hans katt en ny spännande resa, en resa i historien bland vikingar, rövare och riddare. Läsförståelse och språklära övas i den tillhörande studieboken. Läs med oss åk 3 och 4 Pojken och Tigern Läsebok s 168:- Läsebok Lättläst s 168:- Arbetsbok s 96:- Studiebok s 116:- Kopieringsunderlag s 515:- Lärarens bok s 315:- Pojken och Tigern för interaktiv skrivtavla, lärarlicens abonnemang 12 månader :- Pojken och Tigern Läsförståelse Elevens bok s 75:- Lärarens bok s 185:- Pojken och Tigern Tidsmaskinen Läsebok s 178:- Studiebok s 116:- Springtjuven Ett Stockholmsmysterium Tobias och Isabel tjänar pengar på att fotografera turister. Men deras verksamhet är hotad av en mystisk kille Springtjuven. Huvudpersonerna tar sig runt i Stockholm och dras samtidigt in i en kriminalhistoria med dramatisk upplösning. Precis som i Pojken och Tigern får eleverna dels läsa en spännande historia, dels lära sig mer om de platser där handlingen utspelar sig. Boken är tänkt för Stockholmselever som läser om sin hembygd i åk 3 4 och mellanstadieelever i resten av landet när de läser om Sverige och Stockholm. Den passar också bra att arbeta med i samband med klass- och studieresor till huvudstaden. Till boken finns ett separat kopieringsunderlag med läsförståelseuppgifter till texterna i de 16 kapitlen. Här finns också korta faktatexter och uppgifter om de platser som nämns i boken samt kartmaterial. Författare: Lars Westman Springtjuven ett Stockholmsmysterium Läsebok s 167:- Kopieringsunderlag s 289:- På liv och död fascinerande läsning om histo riens och naturens sensationer På liv och död är en läsebok med korta fristående berättelser av Lars Westman. Låt dina elever läsa om Christofer Columbus, grottmålningar, skrot på månen, hur ålar och svalor hittar hem, om kinesiska muren och upptäcktsresande. Allt med färdiga frågor att besvara och diskutera. Ur innehållet: En katt sögs upp i luften av en tromb. Varning för gravplundrare! En skorpion i brallan. Författare: Lars Westman På liv och död Läsebok med frågor s 175:- 16

19 ström Ahrens ldsson är ensam ute i rymden 3 mil från jordens yta. nför dig. Det är moln under dig. Du är ensam. allt, men du har tryckdräkt och syrgastuber. som vet hur det känns att stå där, beredd att tillbaka till jorden. Det var 50 år sedan. Ännu hans rekord. t läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för r är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit s att du ska känna så när du läser våra böcker. en finns frågor på två svårighetsnivåer. De flesta svaren en en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det åste läsa texten men också fundera på det du läst a slutsatser. och facit finns på sboxen: ww Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Robin Hood Robin vänder sig snabbt om och rusar rakt in bland snåren. Robin Flickan som ville bli Farao Hood Hon sträckte fram händerna mot prästen och grep faraos krona. Döda honom! ropar förmannen. Ett silvermynt till den som Äntligen, tänkte Hatschepsut och satte själv kronan på sitt träffar honom med sin pil. rakade huvud. Nu är jag härskare över Egypten och mäktigast I hundratals år Diamant har det berättats historier om Robin Hood och i landet, kanske i hela världen. hans äventyr i Sherwoodskogen. Numera vet man att Robin Hood har funnits på riktigt. smycke och tandläkarborr Läsboxen När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det och dra dina egna slutsatser. betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst Lärarinformation och facit finns på och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Robin Hood Flickan som ville bli Farao ISBN Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Vad är egentligen en drake? I flera tusen år har människor runt om i världen trott på drakar. För vissa var drakarna onda monster som det gällde att passa sig för. Andra människor såg drakar som kloka och hjälpsamma väsen med övernaturliga krafter och väldig makt. När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor på två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: ww Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Mannen som föll flera mil Diamant MANNEN smycke och tandläkarborr Robin Hood Flickan som ville bli Farao Tänk dig att du är ensam ute i rymden 3 mil från jordens yta. Vad är en diamant? Varför är de så sällsynta? Går de att Robin vänder sig snabbt om och rusar rakt in bland snåren. Robin Hood Det är svart ovanför dig. Det är moln under dig. Du är ensam. Hon sträckte fram händerna mot prästen och grep faraos krona. tillverka? Det är mycket kallt, men du har tryckdräkt och syrgastuber. SOM FÖLL Döda honom! ropar förmannen. Ett silvermynt till den som Äntligen, tänkte Hatschepsut och satte själv kronan på sitt Länge trodde man att det var något magiskt med diamanter. träffar honom med sin pil. rakade huvud. Nu är jag härskare över Egypten och mäktigast Läs om mannen som vet hur det känns att stå där, beredd att I den här boken får du läsa historierna om två av världens i landet, kanske i hela världen. hoppa fallskärm tillbaka till jorden. Det var 50 år sedan. Ännu mest berömda diamanter. I hundratals år har det berättats historier om Robin Hood och har ingen slagit hans rekord. hans äventyr i Sherwoodskogen. Numera vet man att Robin FLERA MIL Diamant Hood har funnits på riktigt. Läsboxen smycke och tandläkarborr Läsboxen Läsboxen När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det och dra dina egna slutsatser. finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det och dra dina egna slutsatser. betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst Lärarinformation och facit finns på Lärarinformation och facit finns på och dra dina egna slutsatser. och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Robin Hood Flickan som ville bli Farao ISBN ISBN Flaskan pekar pa Sofie OMSLAG.indd 1 Ota ckt, Sofie! OMSLAG.indd ISBN Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Vad är en diamant? Varför är de så sällsynta? Går de att tillverka? Länge trodde man att det var något magiskt med diamanter. I den här boken får du läsa historierna om två av världens mest berömda diamanter. När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor på två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: ww Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Mannen som föll flera mil MANNEN Onda och Onda och goda drakar Robin Hood Flickan som ville bli Farao Tänk dig att du är ensam ute i rymden 3 mil från jordens yta. Vad är egentligen en drake? Robin vänder sig snabbt om och rusar rakt in bland snåren. Det är svart ovanför dig. Det är moln under dig. Du är ensam. Det är mycket kallt, men du har tryckdräkt och syrgastuber. SOM FÖLL goda drakar Robin Hood Hon sträckte fram händerna mot prästen och grep faraos krona. I flera tusen år har människor runt om i världen trott på drakar. Döda honom! ropar förmannen. Ett silvermynt till den som Äntligen, tänkte Hatschepsut och satte själv kronan på sitt För vissa var drakarna onda monster som det gällde att passa träffar honom med sin pil. rakade huvud. Nu är jag härskare över Egypten och mäktigast Läs om mannen som vet hur det känns att stå där, beredd att sig för. Andra människor såg drakar som kloka och hjälpsamma i landet, kanske i hela världen. hoppa fallskärm tillbaka till jorden. Det var 50 år sedan. Ännu I hundratals år har det berättats historier om Robin Hood och väsen med övernaturliga krafter och väldig makt. har ingen slagit hans rekord. hans äventyr i Sherwoodskogen. Numera vet man att Robin FLERA MIL Hood har funnits på riktigt. Läsboxen Läsboxen När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det och dra dina egna slutsatser. betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst Lärarinformation och facit finns på och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Robin Hood Flickan som ville bli Farao ISBN Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Hon sträckte fram händerna mot prästen och grep faraos krona. Äntligen, tänkte Hatschepsut och satte själv kronan på sitt rakade huvud. Nu är jag härskare över Egypten och mäktigast i landet, kanske i hela världen. När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor på två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: ww Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll MANNEN Onda och Mannen som föll flera mil Onda och goda drakar Diamant smycke och tandläkarborr Robin Hood Tänk dig att du är ensam ute i rymden 3 mil från jordens yta. Vad är en diamant? Varför är de så sällsynta? Går de att Vad är egentligen en drake? Robin Hood Det är svart ovanför dig. Det är moln under dig. Du är ensam. Robin vänder sig snabbt om och rusar rakt in bland snåren. tillverka? SOM FÖLL goda drakar Det är mycket kallt, men du har tryckdräkt och syrgastuber. I flera tusen år har människor runt om i världen trott på drakar. Länge trodde man att det var något magiskt med diamanter. Döda honom! ropar förmannen. Ett silvermynt till den som För vissa var drakarna onda monster som det gällde att passa I den här boken får du läsa historierna om två av världens träffar honom med sin pil. Läs om mannen som vet hur det känns att stå där, beredd att sig för. Andra människor såg drakar som kloka och hjälpsamma hoppa fallskärm tillbaka till jorden. Det var 50 år sedan. Ännu mest berömda diamanter. I hundratals år har det berättats historier om Robin Hood och väsen med övernaturliga krafter och väldig makt. Diamant har ingen slagit hans rekord. hans äventyr i Sherwoodskogen. Numera vet man att Robin FLERA MIL Hood har funnits på riktigt. Läsboxen smycke och tandläkarborr Läsboxen Läsboxen När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: La sboxen OMSLAG.indd La sboxen OMSLAG.indd La sboxen OMSLAG.indd La sboxen OMSLAG.indd ISBN Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Robin vänder sig snabbt om och rusar rakt in bland snåren. Döda honom! ropar förmannen. Ett silvermynt till den som träffar honom med sin pil. I hundratals år har det berättats historier om Robin Hood och hans äventyr i Sherwoodskogen. Numera vet man att Robin Hood har funnits på riktigt. När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor på två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Mannen som föll flera mil MANNEN Onda och Diamant smycke och tandläkarborr Onda och goda drakar Tänk dig att du är ensam ute i rymden 3 mil från jordens yta. Vad är en diamant? Varför är de så sällsynta? Går de att Vad är egentligen en drake? Det är svart ovanför dig. Det är moln under dig. Du är ensam. tillverka? Det är mycket kallt, men du har tryckdräkt och syrgastuber. SOM FÖLL goda drakar I flera tusen år har människor runt om i världen trott på drakar. Länge trodde man att det var något magiskt med diamanter. För vissa var drakarna onda monster som det gällde att passa Läs om mannen som vet hur det känns att stå där, beredd att I den här boken får du läsa historierna om två av världens sig för. Andra människor såg drakar som kloka och hjälpsamma hoppa fallskärm tillbaka till jorden. Det var 50 år sedan. Ännu mest berömda diamanter. väsen med övernaturliga krafter och väldig makt. har ingen slagit hans rekord. FLERA MIL Läsboxen Läsboxen När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Flickan som ville bli Farao Hon sträckte fram händerna mot prästen och grep faraos krona. Äntligen, tänkte Hatschepsut och satte själv kronan på sitt rakade huvud. Nu är jag härskare över Egypten och mäktigast i landet, kanske i hela världen. Diamant Läsboxen smycke och tandläkarborr När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: Robin Hood Flickan som ville bli Farao ISBN SVENSKA Sofieböckerna Böckerna om Sofie tar upp Flaskan pekar på Sofie Flaskan snurrar runt. händelser och Den stannar problemställningar som som är någon angelägna bestämmer. att framför Sofie. Kattis och Oliver skrattar. Nu måste Sofie göra det Fler böcker Sofie: diskutera, och som SMS till Sofie Vem chattar du med, Sofie? Sofie blir modell åringar kan känna igen sig i. Sofies dagbok Sofies hemliga SMS Sofies första kyss Diskussionsfrågor Sofie och tjejligan finns Sofie och mobilfotona Smal eller mager, Sofie? att hämta utan Otäckt, Sofie! kostnad på Diskussionsuppgifter till böckerna finns på Otäckt, Sofie! Flaskan Sofie och Ida pekar har fått ett filmklipp. på Sofie Det visar Jens, som får stryk. De vet vilka det är som slår honom. De ser klippet en gång till. Vad ska de göra? Ska de ringa polisen? Fler böcker om Sofie: SMS till Sofie Vem chattar du med, Sofie? Sofie blir modell Sofies dagbok Sofies hemliga SMS Sofies första kyss Sofie och tjejligan Sofie och mobilfotona Smal eller mager, Sofie? Flaskan pekar på Sofie Diskussionsuppgifter till böckerna finns på Jørn Jensen Otäckt, Sofie! Jørn Jensen Författare: Jørn Jensen S o fi e SMS till Sofie s 82:- Sofie blir modell s 82:- Sofies dagbok s 82:- Sofies hemliga SMS s 82:- Sofies första kyss s 82:- Sofie och tjejligan s 82:- Sofie och mobilfotona s 82:- Smal eller mager, Sofie? s 82:- Otäckt, Sofie! s 82:- Läs en pjäs Eleverna tränar högläsning i små och stora grupper. Författare: Lena Hultgren Läs en pjäs Nivå 1 2 roller, 2-pack s 90:- 3 roller, 3-pack s 125:- 4 roller, 4-pack s 175:- Hela klassen, 8-pack s 345:- Läs en pjäs Nivå 2 2 roller, 2-pack s 90:- 3 roller, 3-pack s 125:- Hela klassen, 8-pack s 345:- Läs en pjäs Nivå 3 2 roller, 2-pack s 90:- 4 roller, 4-pack s 175:- Hela klassen, 8-pack s 345:- m föll flera mil xen MANNEN SOM FÖLL FLERA MIL Onda och goda drakar Läsboxen Onda och goda Diamant smycke drakar och tandläkarborr Läsboxen Läsboxen Läsboxen innehåller fem böcker om sidor med mustiga och spännande faktatexter om historiska/mytomspunna företeelser och personer. Diamant Flickan som ville bli Farao smycke och tandläkarborr Läsboxen Robin Hood Läsboxen Flickan som ville bli Farao Längst bak i varje bok finns läsförståelsefrågor. Författare: Henny Grubbström Ahrens, Henrik Bartholdsson, Erik Bjurhäll Robin Hood Läsboxen 5 titlar :- Läsbitar Öva både läsförståelse och geografi i denna antologi med berättelser från Sveriges alla hörn! Här finns kluriga frågor som övar läsförståelsen, spännande frågeställningar om moral och etik och inspirerande uppgifter som stimulerar eget berättande och skrivande. Författare: Jan Hansson Läsbitar berättelser från Sverige Antologi med frågor s 320:- Små och stora äventyr i Gullskär Med Små och stora äventyr i Gullskär ökas elevernas ordförråd, läsförståelse och inte minst läsglädje. Läseboken innehåller mängder av användbara ord och uttryck som eleverna sedan tränar vidare i arbetsboken. Lärarhandledningen innehåller metodiska tips samt stordior att använda vid de språkutvecklande samtalen. Författare: Katarina Herrlin, Inga-Lina Lindqvist, Ida Nilsson Små och stora äventyr i Gullskär Läsebok s 107:- Arbetsbok s 63:- Stordior med lärarhandledning s 267:- 17

20 SVENSKA Ta första steget till ett långsiktigt arbete med läsförståelsestrategier! Med tydlig och konkret hand ledning till den skönlitterära högläsningsboken Bakom masken av Kerstin Lundberg Hahn, får du som lärare vägledning i arbe tet med läsförståelse tillsammans med dina elever. I den här handledningen finns hela den skönlitte rära texten varvad med metod och lektionsupplägg som guidar läraren in i en medveten undervisning om läsförståelsestrategier. Den passar läraren som vill ta första steget i ett långsiktigt arbete med läsförståelsestrategier. Boken utspelar sig på hösten, kring Hallo ween, och handlar om de tre vännerna Fredde, Zacki och Mimmi. Tillsammans upplever de spänning och löser brott som elever kan relatera till. I boken uppkommer skilda ämnen som väcker känslor och kan bidra till bra diskussioner i arbetet med strategierna. Kerstin Lundberg Hahn Gunilla Ulefors Charlotta Lövbrand Strategier för läsförståelse - utifrån högläsning Fredde är oskyldigt utpekad. Mimmi har själv drabbats. Och Zacki brinner för att skipa rättvisa. Tillsammans bestämmer de sig för att avslöja cykeltjuvarna, men det visar sig bli farligare än de först trott. Kerstin Lundberg Hahn Bakom masken BAKOM MASKEN BAKOM MASKEN Den skönlitterära texten ligger varvad med metod och lektionsupplägg. Författare: Kerstin Lundberg Hahn, Gunilla Ulefors, Charlotta Lövbrand Strategier för läsförståelse utifrån högläsning Handledning och skönlitterär text s 349:- 18

Välkommen till vår värld.

Välkommen till vår värld. F -6 2013 Välkommen till vår värld. Plötsligt pirrar känslan av en ny termin i magen. Morgontrötta blickar möter sin första skoldag. Andra har tappat räkningen på hur många gånger de har sagt god morgon

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

En läsande klass. Träna läsförståelse

En läsande klass. Träna läsförståelse En läsande klass Träna läsförståelse Malin Gonzalez Malin Hugander Malin Jonsson Elisabeth Pettersson Marie Trapp Martin Widmark Insamlingsstiftelsen En läsande klass INNEHÅLLSFÖRTECKNING Martin Widmark

Läs mer

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Karin Jönsson och Elisabeth Jennfors 1 Inledning Svenskämnet syftar enligt Kursplan i svenska till att utveckla elevers tankar, kreativitet och kommunikationsförmåga.

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

Högläsning som pedagogiskt redskap

Högläsning som pedagogiskt redskap Högläsning som pedagogiskt redskap Fem lärares tankar och erfarenheter Caroline Anderson Erika Andersson Examensarbete 15hp Inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Catarina Schmidt

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Nya språket lyfter! Innehåll

Nya språket lyfter! Innehåll Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 1-6 Innehåll Forskningsbakgrund läsning Genomgång av observationsmaterialet Konkretisering av observationspunkterna i Uppdrag

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Författare: Veronica Blom Ulrika Gelius-Lundberg Handledare: Jannika Neuman Examinator: Kirsti Hemmi Examensarbete inom kursen Utveckling av matematiskt

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Svenska språkets struktur

Svenska språkets struktur SEKTIONEN FÖR LÄRARUTBILDNINGEN Svenska språkets struktur Ett vidgat grammatikbegrepp Emma Johansson Elin Persson Uppsats avancerad nivå, Svenska 91-120hp, HT 2011 Handledare: Fredrik Hansson Abstract

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Mysterier och modiga barn

Mysterier och modiga barn 1 Mysterier och modiga barn MUNTLIGT BERÄTTANDE 1 Blodet droppar A När du lyssnar på någon som berättar är det nästan som om du spelar upp en film i huvudet. Rita en händelse du såg när du lyssnade på

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer