Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR"

Transkript

1 ÅK 4 6 Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

2 Vad är viktigt för dig? Att få mer tid för lärande Att få tillgång till bra lärarstöd Att ha verktyg för att bedöma elevernas kunskaper och förmågor Att kunna följa elevernas progression Att individualisera elevens kunskapsresa Att säkra tillgången till det centrala innehållet Att eleverna tränar förmågorna Att ha kvalitetssäkrade läromedel av pedagoger för pedagoger Att ha läromedel som är evidensbaserade Att kunna välja både tryckt och digitalt Att få alla elever i mål Det är viktigt för oss.

3 Innehåll Svenska och svenska som andraspråk 2 Engelska 24 SO/NO 28 Matematik 48 Lärarlitteratur 59 Författarregister 70 Titelregister 70 Försäljningsvillkor 71 Kontakt 72 En bra skola behöver bra lärare. Och bra lärare behöver bra läromedel. Jag brukar ibland tänka att vi som arbetar med att ta fram läromedel för skolan, faktiskt också arbetar i skolan. Tillsammans med dig som är lärare är vårt gemensamma uppdrag att ge varje barn så goda förutsättningar som möjligt i livet. Det både för pliktigar och stimulerar oss som arbetar här på Natur & Kultur lite extra. Natur & Kultur är ett förlag. Men också en stiftelse som verkar för bildning och utbildning. Vi gör det genom att dela ut priser och stipendier och viktigast av allt vi gör det genom att ge ut läromedel av hög kvalitet. Med kvalitet menar vi att läromedlen är aktuella och noga faktagranskade. Vi menar också att de ska möta varje barn på dennes nivå, stödja dig som lärare och frigöra kraft som du kan ägna åt eleverna och undervisningen. Det är med stolthet jag presenterar årets katalog. Helena Holmström, förlagschef 1

4 SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Klara svenskan Nytt läromedel i svenska och svenska som andraspråk för åk 4 6 Vägledd undervisning baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning Ger dig hela det centrala innehållet men också utrymme för egenplanerade aktiviteter Förser dig och eleverna med strategier och verktyg som håller NYHET Under vårterminen 2015 kommer Klara svenskan för åk 4. Vill du ha ett referensexemplar kostnadsfritt? Gå in på: Allt material för din svenskundervisning: Lärarbok med handfast vägledning Två elevböcker per årskurs Tala, läsa, skriva och Språklära Digital färdighetsträning Vill du vara med och påverka och tycka till om Klara svenskan? Bli medlem i Facebook-gruppen Klara svenskan! 2

5 SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Att tala, läsa och skriva hänger ihop Utgå från elevernas förkunskaper. Bygg upp kunskap tillsammans. 1 Eleven använder kunskaperna från fas 1, 2 och 3 och skriver en individuell text. 4 Formativ bedömning 2 Studera modelltexter för att få förebilder. 3 Använd kunskaperna som förvärvats i fas 1 och 2 för att skriva en gemensam text. I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper (i åk 4: återberättande text, faktatext, berättande text och instruerande text). Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, t.ex. planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik. Längre texter som eleverna producerar skrivs inte i boken men planeringen inför skrivandet, checklistor och bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken. Med gemensamt kunskapsbygge, tydliga mål, återkoppling och vägledning i arbetet rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare. Tillsammans blir vi självständiga! 3

6 SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Lärarhandledningen är utgångspunkten Tydliga mål presenteras inför varje texttyp. Tillsammans bygger klassen på sina kun skaper, studerar modelltexter och får vägledning inför arbetet i elevböckerna. För arbetet i Språkläran ges underlag till laborativa övningar att göra inför det enskilda arbetet i elevboken. Stryk under i texten, skriv och arbeta tillsammans med smartboarden som stöd. Via inloggningsuppgifter du får i lärarhandledningen kommer du åt alla texter i digital version. Arbetet utifrån lärarhandledningen föregår alltid övningarna i elevböckerna. Elevbok Tala, läsa, skriva åk 4 Boken Tala, läsa, skriva innehåller arbete med fyra olika texttyper: Återberättande text, Faktatext, Berättande text och Instruerande text. Till varje texttyp finns tydliga exempeltexter, grafiska modeller, vägledande checklistor och bedömningsmatriser. 4

7 SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Elevbok Språklära åk 4 Boken Språklära innehåller textexempel, övningar och regler inom områdena: alfabetet, meningsbyggnad, stavning, ordklasser, ordkunskap och språkbruk. Kopieringsunderlag Digital färdighetsträning För att ge möjlighet att befästa momenten i Språkläran ingår webbaserad färdighetsträning att använda på dator, surfplatta eller mobil telefon. Inloggningsuppgifter finns i elevboken. Innehållet i den digitala färdig hets träningen finns också som separat kopieringsunderlag. Michaela Eriksson Michaela är 1 7-lärare på den mångkulturella Enöglaskolan i Enköping. Just nu är hon klassföreståndare i en åk 5 där majoriteten av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Hon är förstelärare med ansvar för att bidra till utvecklingen inom svenska, sva, och so och har ett särskilt intresse för att hela tiden hitta nya vägar för att utveckla undervisningen i klassrummet. Pär Sahlin Pär är 1 7-lärare i sv/so samt 8 gy i svenska. Under många år var han ansvarig för litteratur- och dramainriktningen på Södermalmsskolan i Stockholm. Han har skrivit flera läromedel i svenska för såväl grundskolan som gymnasiet. Det senaste året har han bl a skrivit stödmaterial till Skolverkets NT-satsning. nok.se/klarasvenskan Författare: Michaela Eriksson, Pär Sahlin Klara svenskan åk 4 Elevbok Tala, läsa, skriva s 100:- Elevbok Språklära inkl. Digital färdighetsträning s 60:- Lärarhandledning s 500:- Kopieringsunderlag Språklära Färdighetsträning s 300:- Klara svenskan åk 5 utkommer Klara svenskan åk 6 utkommer

8 SVENSKA Vän med svenska Lättarbetat för både dig och dina elever Vill du ha ett komplett material, där allt du behöver för din undervisning i svenska finns samlat? Då ska du läsa vidare om Vän med svenska! Med Vän med svenska får du ett heltäckande basläromedel med språklära, teman och uppgifter inom läsa och skriva, tala, lyssna och samtala, berättande texter och faktatexter, informationssökning och källkritik. I övningsboken får dina elever möjlighet till färdighetsträning inom de avsnitt som behandlar språklära både att arbeta enskilt med och tillsammans med andra. I den här revideringen har Vän med svenska fått en mer lättillgänglig och inspirerande form med bilder i färg. Innehållet har aktualiserats och anpassats efter Lgr 11. Ur Vän med svenska 1, Lärobok. Ur Vän med svenska 1, Övningsbok. 6

9 SVENSKA Ur Vän med svenska 2, Lärobok. Ur Vän med svenska 2, Övningsbok. Författare: Rolf och Lilian Falkenland Vän med svenska (3:e uppl) Vän med svenska 1 åk 4 Lärobok s 142:- Övningsbok s 75:- Facit s 35:- Vän med svenska 2 åk 5 Lärobok s 152:- Övningsbok s 80:- Facit s 35:- Vän med svenska 3 åk 6 Lärobok s 152:- Övningsbok s 80:- Facit s 35:- 7

10 SVENSKA Dags! Konkret, elevnära, solklar! Vill du ha ett material där språkläran är i fokus, och där du själv kompletterar efter eget huvud med övriga byggstenar i svenskan? Då ska du läsa vidare om Dags! en trotjänare som fungerar i klassrummet! Tydlig och enkel! Dags! tränar de viktigaste baskunskaperna i svenska så att de verkligen sitter. Språkläran en för varje årskurs innehåller de viktigaste baskunskaperna för årskurs 4 6. Särskilt betonas stavning, ordkunskap, användning av ordlista samt grammatik och meningsbyggnad. Eleven får tydliga förklaringar av begrepp och fakta för att sedan kunna öva på egen hand. Till varje språklära finns Övningsbok A och B. Tydlig layout och enkla instruktioner ger eleverna goda möjligheter att träna effektivt på viktiga baskunskaper. Repetition är ledord för att verkligen befästa kunskaperna. Häftena Tema Läsa och Tema Skriva ger fördjupad läsoch skrivträning. Ur Dags! Språklära 4. 8

11 SVENSKA Temaböcker Till Dags! finns två separata Tema böcker, där eleverna kan träna läsförståelse och skrivande i olika genrer. Tema Läsa Tema Läsa tränar elevernas läsförmåga och läsförståelse. I fem olika teman får eleverna möta spännande och intressanta texter. Till varje text hör uppgifter, frågor att fundera över samt lästips. Tema Skriva Tema Skriva handlar om lusten att skriva och berätta. Eleverna lär sig genom olika övningar vad som kännetecknar olika texttyper. De inspireras också till att skriva sina egna texter. Författare: Göran Ejeman, Sten Frennberg, Per Olof Köhler Dags! åk 4 Dags! åk 4 Språklära s 132:- Dags! åk 4 Övningsbok A s 57:- Dags! åk 4 Övningsbok B s 57:- Dags! åk 5 Dags! åk 5 Språklära s 132:- Dags! åk 5 Övningsbok A s 57:- Dags! åk 5 Övningsbok B s 57:- Dags! åk 6 Dags! åk 6 Språklära s 132:- Dags! åk 6 Övningsbok A s 57:- Dags! åk 6 Övningsbok B s 57:- Författare: Göran Ejeman, Keja Stenström Dags! Temaböcker Dags! Tema Läsa s 115:- Dags! Tema Skriva s 115:- 9

12 SVENSKA Ett levande klassrum! Höst Läsa Tala Skriva A Steg 1-4 A Steg 1-4 Vår Litteratur Språk Grammatik Vill du ge eleverna modet och lusten att använda sitt språk? Har du roliga lektioner men undrar om varje elev får rätt utmaning? Är du trött på lösblad och planering? Nu kan du lägga din kraft och tid på allt det roliga i svenska! Färdiga uppgifter i tolv steg I läromedlet Akrobat Tolv steg i svenska är hela ämnesstoffet uppdelat i sex teman. Du får förberedda uppgifter med lektioner och övningar inom Läsa, Tala, Skriva, Litteratur, Språk och Grammatik allt i tolv steg per tema. B B Steg Steg B Steg 5-8 Aktivitet direkt Övningarna har korta instruktioner som följs av aktivitet direkt. Det ger aktiva elever, stor omväxling och gör det lätt för eleverna att komma i gång med jobbet. Många gemensamma övningar I Akrobat finns både färdighetsträning, som eleverna tränar på egen hand, och massor av gemensamma uppgifter. Poesifestival, improvisationsteater, gestaltning, argumentationsträning ett levande klassrum får du med Akrobat! Välj hur du vill jobba Akrobat är ett smörgåsbord för dig att skapa det du vet blir bäst. Strukturen med stegen och de sex temana gör läromedlet till en stadig kurs genom hela åk 4 6. C Steg 9-12 C Steg 9-12 Lingva Lingva är ett läromedel rikt på kunskap, humor och inspiration. Läroböckerna innehåller Lingvaberättelsen, en resa i språkets fantastiska värld samt avsnitt om konsten att skriva, tala och läsa. I arbetsböckerna får eleven träna på alfabetet, rättstavning, grammatik, välskrivning och språkriktighet. Författare: Lena Lindh, Boel Söderberg Lingva Lingva åk 4 Lärobok s 145:- Arbetsbok s 85:- Lingva åk 5 Lärobok s 145:- Arbetsbok s 85:- Lingva åk 6 Lärobok s 145:- Arbetsbok s 85:- Lingva åk 4 6 Lärarhandledning s 720:- Författare: Kurt Rosenlund, Pär Sahlin, Kerstin Bergsvik Akrobat Tolv steg i svenska Grundböcker A Höst s 112:- A Vår s 112:- B Höst s 112:- B Vår s 112:- C Höst s 112:- C Vår s 112:- Öva mer A Höst s 56:- A Vår s 56:- B Höst s 56:- B Vår s 56:- C Höst s 56:- C Vår s 56:- Lärarböcker A s 430:- B s 430:- C s 430:- 10

13 SVENSKA Träna på svenska Nya fräscha häften, genomtänkt innehåll med varierade uppgifter som får eleverna att längta efter träning i svenska! Träna på svenska är en serie fristående häften som ger eleverna möjlighet att färdighetsträna bas kunskaper i svenska. Häftena har ett tydligt innehåll, enkla instruktioner och varierade upp gifter. De kan användas för att individanpassa undervisningen. Fler Träna på-häften finns på s 56. Stavning Ordklasser NYHET NYHET Alfabetet NYHET Meningar NYHET NYHET Författare: Anna Ericsson Nordh, Ingmari Lundhäll Ur Träna på alfabetisk ordning. Träna på svenska Träna på dubbelteckning, 5-pack s 102:- Träna på j-ljudet 1, 5-pack s 102:- Träna på j-ljudet 2, 5-pack s 102:- Träna på ng-ljudet, 5-pack s 102:- Träna på sj-ljudet 1, 5-pack s 102:- Träna på sj-ljudet 2, 5-pack s 102:- Träna på tj-ljudet, 5-pack s 102:- Träna på stava vanliga ord, 5-pack s 102:- Träna på pronomen, 5-pack s 102:- Träna på prepositioner, 5-pack s 102:- Träna på alfabetet, 5-pack s 102:- Träna på alfabetisk ordning, 5-pack s 102:- Träna på skiljetecken 1 punkt, frågetecken och utropstecken, 5-pack s 102:- Träna på skiljetecken 2 kolon, talstreck och kommatecken, 5-pack s 102:- Träna på variera språket, 5-pack s 102:- 11

14 SVENSKA Skrivmix 1 Berättelser Annonser Faktatexter Recensioner Serier Beskrivningar Skrivmix 2 Faktatexter Dagböcker Instruktioner Berättelser Biografier Insändare Skrivmix 3 Berättelser Tidningsartiklar Faktatexter Recensioner Broschyrer Självbiografier Skrivmix läs och skriv i genrer 1 Läs! Varje texttyp åskådliggörs med ett tydligt exempel. 2 Analysera! Efter lästexten följer uppgifter att lösa som hjälper eleven att förstå texttypens särdrag. 3 Skriv själv! Eleven handleds till att skriva en egen text i genren. I Skrivmix får eleverna strategier för att läsa och skriva olika typer av texter helt enligt Lgr 11! Författare: Pär Sahlin Skrivmix Skrivmix 1, åk s 54:- Skrivmix 2, åk s 54:- Skrivmix 3, åk s 54:- 12

15 SVENSKA Ur Gnugga Stavning 3. Författare: Sten Frennberg, Marianne Sondén Gnugga ord, stavning och språklära Gnugga är övningsböcker för årskurs 4 6 i ordkunskap, stavning och språklära. De är lätta att jobba med på egen hand och för varje bok blir uppgifterna något svårare. Återkoppling och repetition löper som en röd tråd genom hela serien. Böckerna passar alla, även elever som läser svenska som andraspråk. Gnugga Gnugga Ord 1 rev s 78:- Gnugga Ord 1 rev, facit 5 ex :- Gnugga Ord 2 rev s 65:- Gnugga Ord 2 rev, facit 5 ex :- Gnugga Ord 3 rev s 65:- Gnugga Ord 3 rev, facit 5 ex :- Gnugga Ord 4 rev s 65:- Gnugga Ord 4 rev, facit 5 ex :- Gnugga Stavning 1 rev s 78:- Gnugga Stavning 1 rev, facit 5 ex :- Gnugga Stavning 2 rev s 78:- Gnugga Stavning 2 rev, facit 5 ex :- Gnugga Stavning 3 rev s 78:- Gnugga Stavning 3 rev, facit 5 ex :- Gnugga Språklära 1 rev s 65:- Gnugga Språklära 1 rev, facit 5 ex :- Gnugga Språklära 2 rev s 78:- Gnugga Språklära 2 rev, facit 5 ex :- 13

16 SVENSKA Viktiga ord i svenska Förståelse för centrala ord och begrepp är avgörande för att eleverna ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i svenska innehåller över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska. Träna begreppen i arbetshäften Till Viktiga ord i svenska hör fyra arbetshäften där eleverna kan öva, befästa och fördjupa sin förståelse för grundläggande begrepp. Alla begreppen kan eleverna slå upp i ordboken. Författare: Anna Ericsson Nordh Viktiga ord i svenska Uppslagsbok s 195:- Öva Viktiga ord i svenska Ordkunskap, skrivning och skrivregler s 40:- Läsning och litteratur s 40:- Språklära s 40:- Stavning s 40:- Viktiga ord i matematik Viktiga ord i matematik innehåller ord som eleverna behöver vara förtrogna med för att bygga upp matematisk förståelse. I början av boken finns också en ordlista med alla uppslagsord. I de fyra arbetshäften får eleverna öva, befästa och fördjupa sin förståelse för de matematiska begreppen. Författare: Eva Marand Viktiga ord i matematik Uppslagsbok s 195:- Öva Viktiga ord i matematik Siffror tal och räkning s 40:- Mått och mätning s 40:- Geometri s 40:- Statistik, sannolikhet och algebra s 40:- Viktiga ord i NO och SO Viktiga ord i NO och SO innehåller över 600 viktiga ord och begrepp som dina elever behöver kunna för att förstå viktiga sammanhang i de natur- och samhällsorienterande ämnena. Orden förklaras på ett enkelt språk, ibland förstärkta med bild och exempel. Författare: Gundel Wetter Läs mer om Viktiga ord i NO och SO på s. 42 och Viktiga ord i matematik, s. 57. Viktiga ord i NO och SO Uppslagsbok s 299:- 14

17 Exempel: Verb springer, är ord som tänker, talar hoppar, om vad snöar någon gör eller Exempel: springer, tänker, hoppar, snöar 1 Verb är en ordklass, precis som substantiv. Bilderna nedan visar olika substantiv. Verben ska passa ihop med substantiven på bilderna SVENSKA Öva lite mera Öva lite mera för åk 4 6 innehåller tydliga och varierade upp gifter i stavning, ordkunskap och språklära. Öva lite mera förbättrar ordförrådet och ökar den språkliga förmågan. Det är ett enkelt, pedagogiskt och fristående material som fungerar utmärkt även som repetition i högre årskurser. Verb Öva mera på Verb 1 Verb är också en ordklass. Verb är ord som talar om vad någon gör eller vad som händer. vad som händer. 2 Skriv två verb till varje bild. Verben ska passa ihop med substantivet och berätta vad Skriv du två kan verb göra till med varje varje bild. substantiv. 1 spela bfiåsa spela blåsa Författare: Sten Frennberg Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal Ur Öva lite mera 2. Öva lite mera Öva lite mera s 62:- Öva lite mera s 62:- Öva lite mera s 62:- Ova_lite_mera_2.indd Skrivkliv Bristerna i barns skrivande skiftar en del behöver mer övning på att skriva fullständiga meningar eller använda kommatecken, andra vet inte hur man skriver i dialogform. Här får varje elev träna det som den behöver. Häfte 1: Skriv med hela meningar (stor/liten bokstav, punkt, frågetecken). Häfte 2: Skriv med fler skiljetecken (komma, utropstecken, kolon, förkortningar). Häfte 3: Skriv dialoger (talstreck, kolon, citattecken, anföringsverb). Häfte 4: Skriv målande (adjektiv, person beskrivning, målande uttryck, fantasi). Häfte 5: Skriv ihop och isär (sammansatta ord, bindestreck, särskrivning). Författare: Eva Postrup Skrivkliv Skriv med hela meningar, 5-pack s 119:- Skriv med fler skiljetecken, 5-pack s 119:- Skriv dialoger, 5-pack s 119:- Skriv målande, 5-pack s 119:- Skriv ihop och isär, 5-pack s 119:- Lilla skrivredan Författare: Ingmari Lundhäll, Anna Ericsson Nordh Lilla skrivredan Handbok för unga skribenter s 129:- Att stava rätt, Övningsbok s 69:- Att skriva rätt, Övningsbok s 69:- Läs och skriv Med Läs och skriv 1 3 arbetar eleverna självständigt och i sin egen takt. Arbetsgången följer en tydlig struktur. Efter att ha läst en berättelse ska eleven, enskilt eller i grupp, skriva en sammanfattning och därefter arbeta vidare i tillhörande ordkunskapsbok. Varje läsebok innehåller ett tjugotal berättelser, främst folksagor, och i ordkunskapsböckerna, som eleverna skriver i, finns läsförståelseövningar. Författare: Sten Frennberg, Marianne Sondén Läs och skriv Läseboken s 82:- Ordkunskapsboken s 49:- Läseboken s 82:- Ordkunskapsboken s 49:- Läseboken s 82:- Ordkunskapsboken s 49:- 15

18 SVENSKA Pojken och Tigern Till läseboken hör flera olika arbetsmaterial att välja mellan. I arbetsboken (med skrivlinjer) eller studieboken (utan skriv linjer) arbetar barnen med studieteknik, läsförståelse, ordkunskap, ordbildning, meningsbyggnad och stavning. Pojken och Tigern Läsförståelse är alternativet för dig som vill använda berättelsen vid fördjupad läsförståelse träning. Författare: Lars Westman, Birgitta Annell, Monica Benoit, Ewa Malmborg, Birgitta Berling, Ingvar Lundberg, Ingela Korsell Färdas genom Sverige Med den lovprisade läseboken Pojken och Tigern färdas barnen genom det fantastiska Sverige och får på köpet förförståelse inför undervisningen i geografi! Pojken och Tigern Tidsmaskinen Här gör pojken och hans katt en ny spännande resa, en resa i historien bland vikingar, rövare och riddare. Läsförståelse och språklära övas i den tillhörande studieboken. Läs med oss åk 3 och 4 Pojken och Tigern Läsebok s 168:- Läsebok Lättläst s 168:- Arbetsbok s 96:- Studiebok s 116:- Kopieringsunderlag s 515:- Lärarens bok s 315:- Pojken och Tigern för interaktiv skrivtavla, lärarlicens abonnemang 12 månader :- Pojken och Tigern Läsförståelse Elevens bok s 75:- Lärarens bok s 185:- Pojken och Tigern Tidsmaskinen Läsebok s 178:- Studiebok s 116:- Springtjuven Ett Stockholmsmysterium Tobias och Isabel tjänar pengar på att fotografera turister. Men deras verksamhet är hotad av en mystisk kille Springtjuven. Huvudpersonerna tar sig runt i Stockholm och dras samtidigt in i en kriminalhistoria med dramatisk upplösning. Precis som i Pojken och Tigern får eleverna dels läsa en spännande historia, dels lära sig mer om de platser där handlingen utspelar sig. Boken är tänkt för Stockholmselever som läser om sin hembygd i åk 3 4 och mellanstadieelever i resten av landet när de läser om Sverige och Stockholm. Den passar också bra att arbeta med i samband med klass- och studieresor till huvudstaden. Till boken finns ett separat kopieringsunderlag med läsförståelseuppgifter till texterna i de 16 kapitlen. Här finns också korta faktatexter och uppgifter om de platser som nämns i boken samt kartmaterial. Författare: Lars Westman Springtjuven ett Stockholmsmysterium Läsebok s 167:- Kopieringsunderlag s 289:- På liv och död fascinerande läsning om histo riens och naturens sensationer På liv och död är en läsebok med korta fristående berättelser av Lars Westman. Låt dina elever läsa om Christofer Columbus, grottmålningar, skrot på månen, hur ålar och svalor hittar hem, om kinesiska muren och upptäcktsresande. Allt med färdiga frågor att besvara och diskutera. Ur innehållet: En katt sögs upp i luften av en tromb. Varning för gravplundrare! En skorpion i brallan. Författare: Lars Westman På liv och död Läsebok med frågor s 175:- 16

19 ström Ahrens ldsson är ensam ute i rymden 3 mil från jordens yta. nför dig. Det är moln under dig. Du är ensam. allt, men du har tryckdräkt och syrgastuber. som vet hur det känns att stå där, beredd att tillbaka till jorden. Det var 50 år sedan. Ännu hans rekord. t läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för r är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit s att du ska känna så när du läser våra böcker. en finns frågor på två svårighetsnivåer. De flesta svaren en en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det åste läsa texten men också fundera på det du läst a slutsatser. och facit finns på sboxen: ww Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Robin Hood Robin vänder sig snabbt om och rusar rakt in bland snåren. Robin Flickan som ville bli Farao Hood Hon sträckte fram händerna mot prästen och grep faraos krona. Döda honom! ropar förmannen. Ett silvermynt till den som Äntligen, tänkte Hatschepsut och satte själv kronan på sitt träffar honom med sin pil. rakade huvud. Nu är jag härskare över Egypten och mäktigast I hundratals år Diamant har det berättats historier om Robin Hood och i landet, kanske i hela världen. hans äventyr i Sherwoodskogen. Numera vet man att Robin Hood har funnits på riktigt. smycke och tandläkarborr Läsboxen När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det och dra dina egna slutsatser. betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst Lärarinformation och facit finns på och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Robin Hood Flickan som ville bli Farao ISBN Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Vad är egentligen en drake? I flera tusen år har människor runt om i världen trott på drakar. För vissa var drakarna onda monster som det gällde att passa sig för. Andra människor såg drakar som kloka och hjälpsamma väsen med övernaturliga krafter och väldig makt. När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor på två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: ww Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Mannen som föll flera mil Diamant MANNEN smycke och tandläkarborr Robin Hood Flickan som ville bli Farao Tänk dig att du är ensam ute i rymden 3 mil från jordens yta. Vad är en diamant? Varför är de så sällsynta? Går de att Robin vänder sig snabbt om och rusar rakt in bland snåren. Robin Hood Det är svart ovanför dig. Det är moln under dig. Du är ensam. Hon sträckte fram händerna mot prästen och grep faraos krona. tillverka? Det är mycket kallt, men du har tryckdräkt och syrgastuber. SOM FÖLL Döda honom! ropar förmannen. Ett silvermynt till den som Äntligen, tänkte Hatschepsut och satte själv kronan på sitt Länge trodde man att det var något magiskt med diamanter. träffar honom med sin pil. rakade huvud. Nu är jag härskare över Egypten och mäktigast Läs om mannen som vet hur det känns att stå där, beredd att I den här boken får du läsa historierna om två av världens i landet, kanske i hela världen. hoppa fallskärm tillbaka till jorden. Det var 50 år sedan. Ännu mest berömda diamanter. I hundratals år har det berättats historier om Robin Hood och har ingen slagit hans rekord. hans äventyr i Sherwoodskogen. Numera vet man att Robin FLERA MIL Diamant Hood har funnits på riktigt. Läsboxen smycke och tandläkarborr Läsboxen Läsboxen När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det och dra dina egna slutsatser. finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det och dra dina egna slutsatser. betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst Lärarinformation och facit finns på Lärarinformation och facit finns på och dra dina egna slutsatser. och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Robin Hood Flickan som ville bli Farao ISBN ISBN Flaskan pekar pa Sofie OMSLAG.indd 1 Ota ckt, Sofie! OMSLAG.indd ISBN Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Vad är en diamant? Varför är de så sällsynta? Går de att tillverka? Länge trodde man att det var något magiskt med diamanter. I den här boken får du läsa historierna om två av världens mest berömda diamanter. När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor på två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: ww Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Mannen som föll flera mil MANNEN Onda och Onda och goda drakar Robin Hood Flickan som ville bli Farao Tänk dig att du är ensam ute i rymden 3 mil från jordens yta. Vad är egentligen en drake? Robin vänder sig snabbt om och rusar rakt in bland snåren. Det är svart ovanför dig. Det är moln under dig. Du är ensam. Det är mycket kallt, men du har tryckdräkt och syrgastuber. SOM FÖLL goda drakar Robin Hood Hon sträckte fram händerna mot prästen och grep faraos krona. I flera tusen år har människor runt om i världen trott på drakar. Döda honom! ropar förmannen. Ett silvermynt till den som Äntligen, tänkte Hatschepsut och satte själv kronan på sitt För vissa var drakarna onda monster som det gällde att passa träffar honom med sin pil. rakade huvud. Nu är jag härskare över Egypten och mäktigast Läs om mannen som vet hur det känns att stå där, beredd att sig för. Andra människor såg drakar som kloka och hjälpsamma i landet, kanske i hela världen. hoppa fallskärm tillbaka till jorden. Det var 50 år sedan. Ännu I hundratals år har det berättats historier om Robin Hood och väsen med övernaturliga krafter och väldig makt. har ingen slagit hans rekord. hans äventyr i Sherwoodskogen. Numera vet man att Robin FLERA MIL Hood har funnits på riktigt. Läsboxen Läsboxen När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det och dra dina egna slutsatser. betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst Lärarinformation och facit finns på och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Robin Hood Flickan som ville bli Farao ISBN Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Hon sträckte fram händerna mot prästen och grep faraos krona. Äntligen, tänkte Hatschepsut och satte själv kronan på sitt rakade huvud. Nu är jag härskare över Egypten och mäktigast i landet, kanske i hela världen. När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor på två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: ww Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll MANNEN Onda och Mannen som föll flera mil Onda och goda drakar Diamant smycke och tandläkarborr Robin Hood Tänk dig att du är ensam ute i rymden 3 mil från jordens yta. Vad är en diamant? Varför är de så sällsynta? Går de att Vad är egentligen en drake? Robin Hood Det är svart ovanför dig. Det är moln under dig. Du är ensam. Robin vänder sig snabbt om och rusar rakt in bland snåren. tillverka? SOM FÖLL goda drakar Det är mycket kallt, men du har tryckdräkt och syrgastuber. I flera tusen år har människor runt om i världen trott på drakar. Länge trodde man att det var något magiskt med diamanter. Döda honom! ropar förmannen. Ett silvermynt till den som För vissa var drakarna onda monster som det gällde att passa I den här boken får du läsa historierna om två av världens träffar honom med sin pil. Läs om mannen som vet hur det känns att stå där, beredd att sig för. Andra människor såg drakar som kloka och hjälpsamma hoppa fallskärm tillbaka till jorden. Det var 50 år sedan. Ännu mest berömda diamanter. I hundratals år har det berättats historier om Robin Hood och väsen med övernaturliga krafter och väldig makt. Diamant har ingen slagit hans rekord. hans äventyr i Sherwoodskogen. Numera vet man att Robin FLERA MIL Hood har funnits på riktigt. Läsboxen smycke och tandläkarborr Läsboxen Läsboxen När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: La sboxen OMSLAG.indd La sboxen OMSLAG.indd La sboxen OMSLAG.indd La sboxen OMSLAG.indd ISBN Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Robin vänder sig snabbt om och rusar rakt in bland snåren. Döda honom! ropar förmannen. Ett silvermynt till den som träffar honom med sin pil. I hundratals år har det berättats historier om Robin Hood och hans äventyr i Sherwoodskogen. Numera vet man att Robin Hood har funnits på riktigt. När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor på två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Mannen som föll flera mil MANNEN Onda och Diamant smycke och tandläkarborr Onda och goda drakar Tänk dig att du är ensam ute i rymden 3 mil från jordens yta. Vad är en diamant? Varför är de så sällsynta? Går de att Vad är egentligen en drake? Det är svart ovanför dig. Det är moln under dig. Du är ensam. tillverka? Det är mycket kallt, men du har tryckdräkt och syrgastuber. SOM FÖLL goda drakar I flera tusen år har människor runt om i världen trott på drakar. Länge trodde man att det var något magiskt med diamanter. För vissa var drakarna onda monster som det gällde att passa Läs om mannen som vet hur det känns att stå där, beredd att I den här boken får du läsa historierna om två av världens sig för. Andra människor såg drakar som kloka och hjälpsamma hoppa fallskärm tillbaka till jorden. Det var 50 år sedan. Ännu mest berömda diamanter. väsen med övernaturliga krafter och väldig makt. har ingen slagit hans rekord. FLERA MIL Läsboxen Läsboxen När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för Läsboxen När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Övriga titlar i Läsboxen: Henny Grubbström Ahrens Henrik Bartholdsson Erik Bjurhäll Flickan som ville bli Farao Hon sträckte fram händerna mot prästen och grep faraos krona. Äntligen, tänkte Hatschepsut och satte själv kronan på sitt rakade huvud. Nu är jag härskare över Egypten och mäktigast i landet, kanske i hela världen. Diamant Läsboxen smycke och tandläkarborr När är det kul att läsa? När man inte kan lägga ifrån sig boken för att det man läser är så spännande, intressant eller roligt. Vi som skrivit Läsboxen hoppas att du ska känna så när du läser våra böcker. Längst bak i boken finns frågor i två svårighetsnivåer. De flesta svaren finns i texten. Men en del svar kräver att du läser mellan raderna. Det betyder att du måste läsa texten men också fundera på det du läst och dra dina egna slutsatser. Lärarinformation och facit finns på Övriga titlar i Läsboxen: Robin Hood Flickan som ville bli Farao ISBN SVENSKA Sofieböckerna Böckerna om Sofie tar upp Flaskan pekar på Sofie Flaskan snurrar runt. händelser och Den stannar problemställningar som som är någon angelägna bestämmer. att framför Sofie. Kattis och Oliver skrattar. Nu måste Sofie göra det Fler böcker Sofie: diskutera, och som SMS till Sofie Vem chattar du med, Sofie? Sofie blir modell åringar kan känna igen sig i. Sofies dagbok Sofies hemliga SMS Sofies första kyss Diskussionsfrågor Sofie och tjejligan finns Sofie och mobilfotona Smal eller mager, Sofie? att hämta utan Otäckt, Sofie! kostnad på Diskussionsuppgifter till böckerna finns på Otäckt, Sofie! Flaskan Sofie och Ida pekar har fått ett filmklipp. på Sofie Det visar Jens, som får stryk. De vet vilka det är som slår honom. De ser klippet en gång till. Vad ska de göra? Ska de ringa polisen? Fler böcker om Sofie: SMS till Sofie Vem chattar du med, Sofie? Sofie blir modell Sofies dagbok Sofies hemliga SMS Sofies första kyss Sofie och tjejligan Sofie och mobilfotona Smal eller mager, Sofie? Flaskan pekar på Sofie Diskussionsuppgifter till böckerna finns på Jørn Jensen Otäckt, Sofie! Jørn Jensen Författare: Jørn Jensen S o fi e SMS till Sofie s 82:- Sofie blir modell s 82:- Sofies dagbok s 82:- Sofies hemliga SMS s 82:- Sofies första kyss s 82:- Sofie och tjejligan s 82:- Sofie och mobilfotona s 82:- Smal eller mager, Sofie? s 82:- Otäckt, Sofie! s 82:- Läs en pjäs Eleverna tränar högläsning i små och stora grupper. Författare: Lena Hultgren Läs en pjäs Nivå 1 2 roller, 2-pack s 90:- 3 roller, 3-pack s 125:- 4 roller, 4-pack s 175:- Hela klassen, 8-pack s 345:- Läs en pjäs Nivå 2 2 roller, 2-pack s 90:- 3 roller, 3-pack s 125:- Hela klassen, 8-pack s 345:- Läs en pjäs Nivå 3 2 roller, 2-pack s 90:- 4 roller, 4-pack s 175:- Hela klassen, 8-pack s 345:- m föll flera mil xen MANNEN SOM FÖLL FLERA MIL Onda och goda drakar Läsboxen Onda och goda Diamant smycke drakar och tandläkarborr Läsboxen Läsboxen Läsboxen innehåller fem böcker om sidor med mustiga och spännande faktatexter om historiska/mytomspunna företeelser och personer. Diamant Flickan som ville bli Farao smycke och tandläkarborr Läsboxen Robin Hood Läsboxen Flickan som ville bli Farao Längst bak i varje bok finns läsförståelsefrågor. Författare: Henny Grubbström Ahrens, Henrik Bartholdsson, Erik Bjurhäll Robin Hood Läsboxen 5 titlar :- Läsbitar Öva både läsförståelse och geografi i denna antologi med berättelser från Sveriges alla hörn! Här finns kluriga frågor som övar läsförståelsen, spännande frågeställningar om moral och etik och inspirerande uppgifter som stimulerar eget berättande och skrivande. Författare: Jan Hansson Läsbitar berättelser från Sverige Antologi med frågor s 320:- Små och stora äventyr i Gullskär Med Små och stora äventyr i Gullskär ökas elevernas ordförråd, läsförståelse och inte minst läsglädje. Läseboken innehåller mängder av användbara ord och uttryck som eleverna sedan tränar vidare i arbetsboken. Lärarhandledningen innehåller metodiska tips samt stordior att använda vid de språkutvecklande samtalen. Författare: Katarina Herrlin, Inga-Lina Lindqvist, Ida Nilsson Små och stora äventyr i Gullskär Läsebok s 107:- Arbetsbok s 63:- Stordior med lärarhandledning s 267:- 17

20 SVENSKA Ta första steget till ett långsiktigt arbete med läsförståelsestrategier! Med tydlig och konkret hand ledning till den skönlitterära högläsningsboken Bakom masken av Kerstin Lundberg Hahn, får du som lärare vägledning i arbe tet med läsförståelse tillsammans med dina elever. I den här handledningen finns hela den skönlitte rära texten varvad med metod och lektionsupplägg som guidar läraren in i en medveten undervisning om läsförståelsestrategier. Den passar läraren som vill ta första steget i ett långsiktigt arbete med läsförståelsestrategier. Boken utspelar sig på hösten, kring Hallo ween, och handlar om de tre vännerna Fredde, Zacki och Mimmi. Tillsammans upplever de spänning och löser brott som elever kan relatera till. I boken uppkommer skilda ämnen som väcker känslor och kan bidra till bra diskussioner i arbetet med strategierna. Kerstin Lundberg Hahn Gunilla Ulefors Charlotta Lövbrand Strategier för läsförståelse - utifrån högläsning Fredde är oskyldigt utpekad. Mimmi har själv drabbats. Och Zacki brinner för att skipa rättvisa. Tillsammans bestämmer de sig för att avslöja cykeltjuvarna, men det visar sig bli farligare än de först trott. Kerstin Lundberg Hahn Bakom masken BAKOM MASKEN BAKOM MASKEN Den skönlitterära texten ligger varvad med metod och lektionsupplägg. Författare: Kerstin Lundberg Hahn, Gunilla Ulefors, Charlotta Lövbrand Strategier för läsförståelse utifrån högläsning Handledning och skönlitterär text s 349:- 18

ÅK 4 6. Läromedel från. Natur & Kultur

ÅK 4 6. Läromedel från. Natur & Kultur ÅK 4 6 Läromedel från Natur & Kultur Natur & Kultur är en oberoende stiftelse som äger sig själv. Det innebär att vi verkar på samma villkor som andra företag men att vi, utan ägare, kan agera självständigt

Läs mer

ick ACK Åk 4-6 Svenska och svenska som andraspråk Lgr 11 Ledande läromedel

ick ACK Åk 4-6 Svenska och svenska som andraspråk Lgr 11 Ledande läromedel ick ACK z z Åk 4-6 LÄSRUMMET SKRIVRUMMET SÖKRUMMET Lgr 11 Svenska och svenska som andraspråk Ledande läromedel När vi utarbetade ZickZack funderade vi mycket på de här frågorna. Författarna till ZickZack

Läs mer

Åk 1-3. ZickZack-serien är. komplett! ZickZack finns nu från årskurs 1-6. Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk

Åk 1-3. ZickZack-serien är. komplett! ZickZack finns nu från årskurs 1-6. Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk z ickzack Åk 1-3 Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk ZickZack-serien är komplett! ZickZack finns nu från årskurs 1-6. Inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar Lärarhandledningarna Lärarhandledningarna

Läs mer

ACK. Åk 4-6. Svenska och svenska som andraspråk. Lgr 11

ACK. Åk 4-6. Svenska och svenska som andraspråk. Lgr 11 ick ACK z z Åk 4-6 LÄSRUMMET SKRIVRUMMET SÖKRUMMET Lgr 11 Svenska och svenska som andraspråk Författarna till ZickZack När vi utarbetade ZickZack funderade vi mycket på de här frågorna. ZickZack åk 4 6

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 MatTE Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 Hej, Ingrid Margareta Vi vill nu berätta för dig om Eldorado läromedlet för FK-6 som vi hoppas ska bli ett tryggt och inspirerande verktyg för dig som pedagog, och

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild, So,

Läs mer

Nu finns Vips för åk 1 3

Nu finns Vips för åk 1 3 1 SVENSKA ÅK 1 3 Nu finns Vips för åk 1 3 2 Det här är Vips! I Vips läslära utgår vi från högläsning och det lärande samtalet och jobbar på så sätt med läsförståelse direkt från start. Med hög läsningsboken

Läs mer

Genrer och texttyper

Genrer och texttyper Borås Högskola Kurs 11SLU Genrer och texttyper Sagor 2012-01-04 Handledare: Gunilla Elber Inledning Jag har valt att göra denna fältuppgift med eleverna i min egen klass. Vi har sedan skolstarten i höstas

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare) Vadå fånga förmågan? Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Första tillfället Gemensam läsning Inled lektionen med en aktivitet som anknyter till texten. Samla sedan klassen kring storboken. Täck gärna

Läs mer

Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011

Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011 Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011 Målen för år 1 Eleven skall kunna: alla bokstäver alla bokstavsljud läsa korta frekventa ordbilder utan att ljuda ljuda korta ord

Läs mer

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare) Vadå fånga förmågan? Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar

Läs mer

PROVKAPITEL. Annika Mårtensson Marianne Billström

PROVKAPITEL. Annika Mårtensson Marianne Billström Annika Mårtensson Marianne Billström PROVKAPITEL Innehåll SOMMARLOVET ORDKUNSKAP Tankekarta 4 Liknelser 5 SPRÅKLÄRA Alfabetet 6 Alfabetisk ordning 7 SKRIVNING En dag på sommarlovet Tänk och planera 8 En

Läs mer

PROVKAPITEL. Annika Mårtensson Marianne Billström

PROVKAPITEL. Annika Mårtensson Marianne Billström PROVKAPITEL Annika Mårtensson Marianne Billström Innehåll JAG ORDKUNSKAP Jag tankekarta 4 Meningar om mig 5 SPRÅKLÄRA Skiljetecken 6 Frågeord 7 SKRIVNING Olyckan Tänk och planera 8 Olyckan Skriv din berättelse

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 2

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 2 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 2 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild, So,

Läs mer

Varför är Faktaboken indelad i kapitlen Journalisten, Filmaren osv.?

Varför är Faktaboken indelad i kapitlen Journalisten, Filmaren osv.? Så använder du Arena Arena är ett flexibelt läromedel som passar många olika arbetssätt. Oavsett om du ska läsa litteratur, skriva noveller eller tidningsartiklar, göra muntliga övningar, spela in film

Läs mer

SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET CLOWN SKOLÅR 2

SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET CLOWN SKOLÅR 2 Annika Mårtensson Marianne Billström SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET CLOWN SKOLÅR 2 Innehåll SOMMARLOVET ORDKUNSKAP Tankekarta 4 Liknelser 5 SPRÅKLÄRA Alfabetet 6 Alfabetisk ordning 7 SKRIVNING En dag på sommarlovet

Läs mer

Bonusmaterial Språkskrinet detektiv

Bonusmaterial Språkskrinet detektiv Bonusmaterial Språkskrinet detektiv Innehåll Skrivutvecklingsschema handledning 2 Skrivutvecklingsschema 3 Skylt alfabetet, substantiv 4 Skylt verb, adjektiv 5 Skylt ng-ljud, j-ljud 6 Skylt sj-ljud, tj-ljud

Läs mer

Bonusmaterial Språkskrinet clown

Bonusmaterial Språkskrinet clown Bonusmaterial Språkskrinet clown Innehåll Skrivutvecklingsschema handledning 2 Skrivutvecklingsschema 3 Alfabetet med pilar 4 Skylt vokaler, substantiv 5 Skylt verb, adjektiv 6 När jag mötte en björn tänk

Läs mer

Kursplan i svenska 2006-09-25. Skriva. Förskoleklass Skriva sitt namn Spåra och rita mönster Träna skrivriktning Träna pennfattning

Kursplan i svenska 2006-09-25. Skriva. Förskoleklass Skriva sitt namn Spåra och rita mönster Träna skrivriktning Träna pennfattning Kursplan i svenska 2006-09-25 Skriva Skriva sitt namn Spåra och rita mönster Träna skrivriktning Träna pennfattning Skolår 1 Arbeta med bokstäver Rim och ramsor Skriva dagbok Skriva enkla sagor Känna till

Läs mer

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1 Förmågor som eleverna ska utveckla i svenska Praktisk Svenska 1 Praktisk Svenska 2 Praktisk Svenska 3 Kunskapskrav i svenska Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Jag kan Formulera positiva tankar

Läs mer

Nya, moderna Studio Svenska. Nyhet! Skriv direkt i Matematikboken. Hjälper dig få hela klassen att nå sina mål SID 2

Nya, moderna Studio Svenska. Nyhet! Skriv direkt i Matematikboken. Hjälper dig få hela klassen att nå sina mål SID 2 4 6 MA / SV 2008 med Liber Nya, moderna Studio Svenska Hjälper dig få hela klassen att nå sina mål SID 2 Nyhet! Skriv direkt i Matematikboken Nu finns ett alternativ till grundboken SID 6 Många olika läromedel

Läs mer

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning En presentation av ett material som innehåller de flesta delar som du behöver i din språk- och ämnesutvecklande undervisning för att frigöra tid för det

Läs mer

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala 2010-06-14 Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra, utvecklar en språklig säkerhet i tal och

Läs mer

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 5

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 5 Tryck.nr 47-11030-8-01 9789147110308c1c.indd 1 2014-05-16 11.26 TUMMEN UPP! Ç C I TUMMEN UPP! SVENSKA KARTLÄGGNING ÅK 5 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:3 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

Först ut är Spegla språket åk 7. Uppgifter i spegla språket. Tips! Nytt läromedel för högstadiet. Svenska och svenska som andraspråk åk 7 9

Först ut är Spegla språket åk 7. Uppgifter i spegla språket. Tips! Nytt läromedel för högstadiet. Svenska och svenska som andraspråk åk 7 9 Uppgifter i spegla språket Diskutera Frågor som eleverna diskuterar i par eller grupp. Reflektera Frågor som eleverna funderar över på egen hand. Skriv Uppgifter där eleverna skriver en kort text. Undersök

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare) Vadå fånga förmågan? Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

känner igen ordbilder (skyltar) ser skillnad på ord med olika längd och som börjar på samma bokstav (bi-bil)

känner igen ordbilder (skyltar) ser skillnad på ord med olika längd och som börjar på samma bokstav (bi-bil) Svenska F-2 utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på gen hand och av eget intresse...utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av...utvecklar sin förmåga

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Tummen upp! Matte Kartläggning åk 5

Tummen upp! Matte Kartläggning åk 5 Tryck.nr 47-11064-3 4711064_t_upp_ma_5_omsl.indd Alla sidor 2014-01-27 12.29 TUMMEN UPP! Ç I TUMMEN UPP! MATTE KARTLÄGGNING ÅK 5 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven

Läs mer

Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 2

Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 2 Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 2 PROVLEKTION: Beskrivande text Följande provlektion är ett utdrag ur Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning för årskurs 2. Provlektionen består av: beskrivande

Läs mer

Leksaker och spel. Innehåll. Inledning... 2 Hinderbanan...12 Robo-Rex...18 Djur som leker... 24 Schas på dig, mus!... 30 Datorspel...

Leksaker och spel. Innehåll. Inledning... 2 Hinderbanan...12 Robo-Rex...18 Djur som leker... 24 Schas på dig, mus!... 30 Datorspel... Leksaker och spel Innehåll Inledning... 2 Hinderbanan...12 Robo-Rex...18 Djur som leker... 24 Schas på dig, mus!... 30 Datorspel... 36 Sanoma Utbildning BONNIER Sanoma UTBILDNING Utbildning Inledning Temat

Läs mer

Pedagogisk planering: Skriva argumenterande texter, åk 4

Pedagogisk planering: Skriva argumenterande texter, åk 4 Pedagogisk planering: Skriva argumenterande texter, åk 4 ne m gu nde r A era t Ämne: Svenska åk 4 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 4 Beräknad tidsåtgång: 400 500 minuter under 4 5 veckor LGR 11, del

Läs mer

Nationella mål. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall

Nationella mål. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Nationella mål Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall aktivt kunna delta i samtal diskussioner sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt

Läs mer

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby Hör och härma Röda boken lite lättare Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk Unni Brandeby spår 1 FÖRORD till den studerande Den här boken är till dig som just ska börja lära dig svenska.

Läs mer

Lokal studieplan för svenska.

Lokal studieplan för svenska. Lokal studieplan för svenska. Kunskapso mråde Läsa och skriva Centralt Innehåll 1. Sambandet mellan ljud och bokstav. Alfabetet och alfabetisk ordning. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt

Läs mer

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ VCc ^j^\ Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ Specialpedagogiska skolmyndigheten Definition Tvåspråkighet: Funktionell tvåspråkighet innebär att kunna använda båda språken för att kommunicera med omvärlden,

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

Inledning, Lästrumpet

Inledning, Lästrumpet Inledning, Lästrumpet Läsfärdighet är ett av den nutida människans viktigaste verktyg. På Vallatorpsskolan arbetar vi medvetet och målinriktat för att varje elev ska utveckla sin läsförmåga på bästa möjliga

Läs mer

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare) Vadå fånga förmågan? Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar

Läs mer

Vilka är bokens huvudpersoner? Vem passar boken för? Arbetsmaterial. coola tjejers klubb

Vilka är bokens huvudpersoner? Vem passar boken för? Arbetsmaterial. coola tjejers klubb sidan 1 Gratis material till läraren Vilka är bokens huvudpersoner? Boken handlar om Boel, Ines, Tekla och Zilla som är 12 år. Tjejerna är väldigt olika varandra men de är vänner ändå. Sommaren mellan

Läs mer

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare Svenska för invandrare Gy&Vux 2014 400724_SFI_2014.indd 1 nde lära t a Lyck! i SFI 2014-02-25 13:17 SFI-boken Modernt, äkta och vuxet. Och med språket i fokus. SFI-boken bygger på autentiska intervjuer

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014 Utvärderas och revideras mars 2014 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan 6 rektor: Elisabet

Läs mer

FORMATIV SVENSKA 1 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1

FORMATIV SVENSKA 1 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1 CARIN EKLUND INNA RÖSÅSEN FORMATIV SVENSKA 1 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1 LÄRARHANDLEDNING ISBN 978-91-47-12408-4 2017 Carin Eklund, Inna Rösåsen och Liber AB redaktion Ann Ohlsson Ax formgivare

Läs mer

Förstå språket NO/SO. ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion. Innehåller provkapitel

Förstå språket NO/SO. ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion. Innehåller provkapitel Förstå språket NO/SO ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion Innehåller provkapitel Förstå språket NO/SO för dig som undervisar nyanlända I Förstå språket NO/SO får eleverna lära sig svenska

Läs mer

DIREKT SVENSKA. som ingår i serien Svenska Direkt: Komplett för åk 7-9! KOMPONENTER SVENSKA DIREKT-SERIEN. Svenska/Svenska som andraspråk åk 7 9

DIREKT SVENSKA. som ingår i serien Svenska Direkt: Komplett för åk 7-9! KOMPONENTER SVENSKA DIREKT-SERIEN. Svenska/Svenska som andraspråk åk 7 9 KOMPONENTER Tryckt eller digitalt? Välj själv. som ingår i serien Svenska Direkt: Svenska Direkt Grundbok Varje block i grundboken inleds med tydliga mål anpassade efter år och nivå. Med utgångspunkt ifrån

Läs mer

Svenska mål och kriterier

Svenska mål och kriterier Svenska mål och kriterier Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska - utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse. - utveckla

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Till läsaren av detta dokument!

Till läsaren av detta dokument! Linköpings kommun MES-projektet Sidan 1 av 14 Till läsaren av detta dokument! Dokumentet består av två delar, en checklista år f-9 samt en idébank. Förskolans arbete med språklig medvetenhet har inte tagits

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, So, No,

Läs mer

Bornholmsmodellen ett metodiskt sätt att göra elever läsberedda. Utbildningsförvaltningen

Bornholmsmodellen ett metodiskt sätt att göra elever läsberedda. Utbildningsförvaltningen Bornholmsmodellen ett metodiskt sätt att göra elever läsberedda Bornholmsprojektet 1985-1989 Kan man: Specifikt stimulera språklig medvetenhet? Bekräfta ett positivt samband mellan fonologisk medvetenhet

Läs mer

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål för förskoleklass Läsa Skriva Kunna känna igen kamraternas namn på namnskyltar Känna igen enkla ordbilder Språklekar

Läs mer

Bakgrund. Om boken. Om författaren. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSAREN Darias stigar. Författare: Emma- Ida Johansson

Bakgrund. Om boken. Om författaren. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSAREN Darias stigar. Författare: Emma- Ida Johansson Arbetsmaterial LÄSAREN Darias stigar Författare: Emma- Ida Johansson Bakgrund Det här materialet hör till boken Darias stigar som är skriven av Emma- Ida Johansson. Materialet är tänkt som ett stöd för

Läs mer

JAG, FAMILJEN OCH OMVÄRLDEN

JAG, FAMILJEN OCH OMVÄRLDEN En presentation av ett material som innehåller de flesta delar som du behöver i din språk- och ämnesutvecklande undervisning för att frigöra tid för det viktigaste att utveckla elevernas förmågor och kunskaper.

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Textsamtal utifrån skönlitteratur

Textsamtal utifrån skönlitteratur Modul: Samtal om text Del 5: Samtal före, under och efter läsning av text Textsamtal utifrån skönlitteratur Anna Kaya och Monica Lindvall, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk Läsning av skönlitteratur

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Att använda svenska 2

Att använda svenska 2 Att använda svenska 2 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret Eleverna skall:

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret Eleverna skall: SVENSKA - SPRÅKUTVECKLING Med språkutveckling menar vi: Genom språket sker kommunikation och samarbete med andra. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga,

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Skrivcirkeln Mysterier åk 4 ( ) Maria Södergren och Liber AB Kopiering tillåten 1

Skrivcirkeln Mysterier åk 4 ( ) Maria Södergren och Liber AB Kopiering tillåten 1 Skrivcirkeln Mysterier åk 4 I Skrivcirkeln får eleverna lära sig att skriva olika texter i genrerna berättande, återberättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande. För att kunna

Läs mer

Digitalt basläromedel i matte åk 1-3

Digitalt basläromedel i matte åk 1-3 as er ns La n re vå Digitalt basläromedel i matte åk 1-3 15 20 Edimia Education AB 2014 Om Edimia Teamet bakom läromedlet har många års erfarenhet av läromedelsproduktion. Ett team med stor passion och

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska Övergripande Mål: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika

Läs mer

Nytt läromedel i svenska för årskurs 1 3

Nytt läromedel i svenska för årskurs 1 3 Utvecklar förmågorna i Lgr 11 Nytt läromedel i svenska för årskurs 1 3 Alla kan lyckas med sin läsning Motiverande och riktigt spännande Uppdrag X är ett nytt, modernt läromedel som bidrar till läsutveckling

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete!!!!!!!!!!!!!!

Systematiskt kvalitetsarbete!!!!!!!!!!!!!! 2 3 . 4 5 Rektor Nina Lidfors 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Skolverket: En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner

Läs mer

Med Hans Persson som guide, blir de här veckans roligaste ämnen!

Med Hans Persson som guide, blir de här veckans roligaste ämnen! Med Hans Persson som guide, blir de här veckans roligaste ämnen! Boken om-serien Boken om-serien är skriven med den lätthet som blivit ett signum för Hans Persson. Via vardagsnära texter och enkla experiment

Läs mer

Svenska skolan i Hong Kong och Shekou HT12/VT13. Lokal kursplan för ämnet kompletterande svenska.

Svenska skolan i Hong Kong och Shekou HT12/VT13. Lokal kursplan för ämnet kompletterande svenska. 6-7 år Kunna långa och korta vokaler Kunna stora och små bokstäver Kunna läsa rimord Kunna läsa böcker anpassade efter sin egen läsnivå med flyt, säkerhet och förståelse Kunna skriva ord med e/ä-ljud och

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Material från www.etthalvtarkpapper.se

Material från www.etthalvtarkpapper.se Svenska 1 Litterär förståelse och litterära begrepp Centralt innehåll och kunskapskrav I det centrala innehållet för svenska 1 anges Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Livet i Bokstavslandet Åk 3

Livet i Bokstavslandet Åk 3 Livet i Bokstavslandet Åk 3 Ny läslära som bygger på UR:s populära tv-serie. Livet i Bokstavslandet tar fasta på modern läs- och skrivforskning och utgår från Lgr 11. PROVLEKTION: Skolstart Brev till dig

Läs mer

Kursplanen i ämnet svenska

Kursplanen i ämnet svenska DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet svenska Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO.

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. I planeringen nämns en mängd saker som berörs under arbetsområdets gång. Jag vill

Läs mer

Anna Olsson. Anna Maria Åkerberg

Anna Olsson. Anna Maria Åkerberg Anna Olsson UE i Mölndal Anna Maria Åkerberg Glasbergsskolan Mölndal Ett förändrat arbetssätt kräver kompetens och adekvata mätmetoder Forskning Utbildning Drakrosetter PIRLS-rapporten 2006 (Progress in

Läs mer

Vårerbjudande Köp valfritt antal A-böcker av Mattedetektiverna/Mattespanarna så får du B-böckerna på köpet!

Vårerbjudande Köp valfritt antal A-böcker av Mattedetektiverna/Mattespanarna så får du B-böckerna på köpet! Vårerbjudande Köp valfritt antal A-böcker av Mattedetektiverna/Mattespanarna så får du B-böckerna på köpet! Så här enkelt är det! Köp A...B på köpet 1. Gå in på liber.se/uppdragmatte och fyll i dina kontaktuppgifter

Läs mer

Upptäck Religion. PROVLEKTION: Alla vänners dag

Upptäck Religion. PROVLEKTION: Alla vänners dag Upptäck Religion Upptäck Religion är en modern religionsbok ur många aspekter. Den ger alla världsreligioner lika stort utrymme, ställer de etiska frågor som tio-tolvåringar funderar över, och svarar väldigt

Läs mer

Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan. Svenska

Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan. Svenska Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk 3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Beslutet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Beslutet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Välkommen till Simsalabim!

Välkommen till Simsalabim! Välkommen till Simsalabim! Simsalabim 1 är ett läromedel som utgår från litteratur, moderna skönlitterära texter och klassiker. Hela språket finns med läsa, skriva, tala och lyssna. Allt samlat i ett elevpaket

Läs mer

Literacy tillsammans med empatidockor

Literacy tillsammans med empatidockor Literacy tillsammans med empatidockor Vilka elever kommer till vår skola? Skolverkets projekt med avseende på språk, lärande och identitet i svenskundervisning Övergripande syfte ge lärarna kunskap, möjligheter

Läs mer

Ur läroplanens kapitel 1: Eleverna kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Ur läroplanens kapitel 1: Eleverna kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Pedagogisk planering i svenska Säkert har du hört talas om Törnrosa och Askungen; kanske läste dina föräldrar de här eller andra sagor för dig när du var barn. Sagor har fascinerat människor i alla tider

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin sidan 1 Forfattare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Måns och Emma är ihop och Måns är kär i Emma. Nanna, som är Emmas bästa kompis, är också lite kär i Måns. Emmas födelsedag är nästa vecka och Måns

Läs mer