Arbetsmarknaden växer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknaden växer"

Transkript

1 FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN MARS 2014 Arbetsmarknaden växer Tillväxten dubbelt så stor som i resten av riket SID 4 Miljökontorets E-tjänster SID 6 Event Uppstart SID 3 ARENA UPPSALA MARS

2 UTBLICK Fredrik Ahlstedt En bygglovsansökan är det framtida Uppsala FREDRIK AHLSTEDT (M) Kommunstyrelsens ordförande Uppsala VÄXER. År 2050 beräknas Uppsala ha invånare. De kommande fem åren hoppas jag att det byggs nya bostäder. Vad innebär det för en kommun som Uppsala med nya bostäder? Rent statistiskt innebär det bland annat sju nya livsmedelsaffärer, 66 förskolor, 192 restauranger, kaféer och barer, tre nya muséer, en ny biograf, 134 nya butiker, åtta vårdcentraler, fyra idrottsplatser och en ny teater. Och då har jag bara räknat sådana verksamheter som skulle ha minst fem anställda. Fler jobb och färre i utanförskap. Många nya företag och verksamheter som bildar det framtida Uppsala. Mentalt innebär det att vi på allvar måste börja agera storstad. Resan är påbörjad men långt ifrån slutförd. Uppsalaborna vill ha fler uteserveringar, fler attrak tiva gågator och bättre tillgänglighet i stadskärnan. För att realisera detta måste responsen till ett företag som ansöker om bygglov eller serveringstillstånd vara positiv. Kul att det går bra för din verksamhet. Roligt att du vill vara med att bygga framtidens Uppsala. Hur kan vi hjälpa dig och har du några funderingar? En bygglovsansökan är inte en blankett bland andra. En bygglovsansökan är det framtida Uppsala. Det kan vara nästa uteservering, nästa förskola eller nästa livsmedelsbutik. Det ska vara enkelt att vara med att bygga och utveckla Uppsala. Den kommunala verksamheten ska vara en ser vice organisation som möter och överträffar de höga förväntningar som Uppsalabor och företagare har. Uppsala kommun behöver bli bättre på service i form av tillgänglighet, information, bemötande, kompetens och effektivitet. De företag som varit i kontakt med den kommunala organisationen sitter på erfarenhet och kunskap om hur vi klarar vårt uppdrag. Dessa erfarenheter lyssnar vi på. Vi rör oss i rätt riktning. Det går bra för Uppsala, och det kommer att gå ännu bättre framöver n Den kommunala verksamheten ska vara en serviceorganisation som möter och överträffar de höga förväntningar som Uppsalabor och företagare har. Tre korta från Lars Ingeberg, tf näringslivsdirektör Jag hoppas du gillar Arena Uppsalas nya form och utseende! Nytt är också Fredrik Ahlstedts (M) utblick i varje nummer. Rekrytering av ny företagslots är i slutfasen, med målet att ha den nya lotsen på plats under våren. Med en ny företagslots blir vi ännu bättre på att ge bra service till er företagare. Även rekrytering av ny näringslivsdirektör pågår. Tillsammans i Varumärke Uppsala, arbetar kommunen, näringslivet, organisationer och föreningar sedan flera år mot målet att lyfta fram Uppsala som en modern storstad. Den slutgiltiga mätningen av det arbetet kommer i april, och sedan påbörjas arbetet med nästa fas i Varumärkesarbetet. Det drivs av Destination Uppsala AB. Arena Uppsala är ett nyhetsblad till dig som är företagare i Uppsala kommun. Syftet är att hålla dig informerad om vad som händer i Uppsala i frågor som rör näringslivet. Upplagan är ca exemplar och den kommer tre gånger per år, i mars, juni och oktober. kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad Uppsala kommun, Uppsala BESÖKSADRESS Stadshuset E-POST REDAKTÖR/SKRIBENT Viveka Stolt ANSVARIG UTGIVARE Lars Ingeberg REDAKTÖRSKOMMITTÉ Inga-Lena Andersson, Lissi Kalin, Linda Granvik /Uppsala kommun, Magnus Hasselteg / Marknadsmedia, Jim Palmquist /Svensk Fastighetsförmedling, Fredric Enlund /Fullerö handel, Mattias Lag /Fyris senap medverkande i detta nummer Jonas Pertoft, Linda Granvik, Tomas Andersson FOTOGRAFER i detta nummer Dan Pettersson, Stewen Quigley, Göran Ekeberg, Kalbar/Destination Uppsala AB, Indivator AB, Villatidningen, Connect, Jonas Pertoft, Jonas Ljundahl LAYOUT OCH FORM Spider Stockholm TRYCK Trydells Tryckeri AB 2 ARENA UPPSALA MARS 2014

3 UPPSTART EN SAMLINGSPLATS FÖR ENTREPRENÖRER En annan av finansiärerna är Magnus Brandberg från Gullspång Invest. En pitch är bara tio minuter. Räcker det? Ja. Det räcker för att jag ska se om det är intressant att gå vidare. Jag ser om det finns människor som jag tror på, som har det rätta drivet. Vad är det vanligaste felet på en pitch? Att man följer mallen för en presentation, redovisar alla siffror, men saknar själ och hjärta bakom orden. Medhane Asefaw från Uppsala är ett av de heta namnen bland de som pitchar. Han och hans kompanjoner på företaget Plick har ett tydligt mål: Om några år ska deras webbutik vara den självklara platsen på nätet för den som vill köpa kläder second hand. Vad hoppas du få ut av kvällen? Vi är här för att visa upp oss och knyta kontakter. I första hand behöver vi inte jaga kapital, däremot tar vi alla chanser att visa upp oss och presentera oss. Eventet Uppstart är en informell mötesplats för entreprenörer och finansiärer. Kapital söker företagsidéer på Uppstart Det är en varm stämning på Katalin den här kvällen. Lokalen är full med unga, trevliga människor, ljudnivån är hög av prat och musik som varvas med applåder. Men de som står på scenen varken sjunger eller spelar. De pitchar. Att pitcha betyder att man på tio minuter presenterar sin affärsidé för finansiärer. Riskkapitalister skulle många säga, men i den här branschen pratar man om early stage financing och business angels. Många föreställer sig kalla, hårdhudade investerare, men stämningen här är helt annorlunda. Ikväll handlar det om att träffa människor. Investerarna pratar mer om hjärta och relationer än pengar. Språket på scenen är engelska. Nere på golvet pratar de flesta svenska. Medelåldern är ovanligt ung för att vara ett företagsevent, de flesta är år. Det syns inte heller några gråa hår på finansbolagens representanter. En av de tre finansiärerna är Kerstin Cooley från investmentbolaget MOOR. Vad har lockat dig till Uppsala? MOOR söker i hela Sverige för att hitta framtidsföretagen. Just Uppsala är intressant eftersom vi fokuserar på företag inom den digitala ekonomin, till exempel mobila tjänster för handel och media, digitala utbildningsverktyg, hantering av big data och liknande. Uppsala är en stark grogrund för företag av den typen. Vad letar du efter ikväll? Precis som alla andra, letar vi efter unika idéer som kan förändra världen, men ännu viktigare är människorna bakom. Vi investerar långsiktigt och därför måste vi tro på gänget bakom idén. Mål och visioner måste stämma överens, vi ska gå samma väg och då vill vi ha rätt sällskap. Är du nervös? Ja, jag är alltid nervös innan. Men på scenen släpper det. Klockan kliver Medhane upp på scenen och får tio minuter i rampljuset. Han talar lugnt och självsäkert inför närmare 300 personer i publiken och de tre finansiärerna som noterar allt han säger. Det krävs mod att stå där. Efteråt känner han sig nöjd: Det kändes riktigt bra. Vår företagsidé är annorlunda och finansiärerna känns genuint intresserade. Jag har varit på fler liknande tillställningar, men den här var bäst hittills. Uppsala kommun stöttade arrangemanget och bidrog till att det kunde genomföras n Medhane Asefaw, från Plick pitchade sin webbutik. ARENA UPPSALA MARS

4 LANDETS MEST VÄXANDE ARBETSMARKNAD Uppsalas arbetsmarknad växer snabbt Antalet jobb i Uppsala kommun har växt kraftigt de senaste åren. Tillväxten under förra året överträffade den i Stockholm. Uppsalas arbetsmarknad växte mest i jämförelse med de tio största städerna i riket. Inpendlingen ökar och fler Uppsalabor jobbar på hemmaplan. Statistiska centralbyrån (SCB) har publicerat statistik över arbetsmarknaden, som visar att antalet personer som jobbar i Uppsala kommun översteg år Under året ökade antalet personer som jobbar i kommunen med personer eller 3,0 procent. Tillväxttakten var dubbelt så hög som den i riket, där antalet sysselsatta ökade med 1,4 procent. Jämfört med de tio största kommunerna växte Uppsalas arbetsmarknad relativt sett mest. Antalet jobb växer snabbare än BEfolkningen De tre senaste åren har antalet som jobbar i Uppsala ökat mer än dubbelt så snabbt som befolkningen. Det är verkligen anmärkningsvärt. Sedan 2009 har det tillkommit fler sysselsatta på Uppsalas arbetsmarknad. Under lika många år vid högkonjunkturen tillkom cirka personer, det var mycket då, säger Tomas Andersson, statistiker vid Uppsala kommun. De flesta av Uppsalas branscher växer, men hotelloch restaurangverksamhet, fastighetstjänster och byggverksamhet sticker ut under de senaste åren. Tillväxten sker i privat sektor. Antalet offentliganställda i Uppsala är ungefär lika många som för tio år sedan. Inpendlingen ökar snabbt Pendlingen till och från Uppsala kommun är antagligen större än någonsin personer bodde utanför kommunen och pendlade in till Uppsala under år Uppsalabor pendlade ut. Inpendlarna kommer främst från Knivsta, Stockholm och Tierp. Utpendlingen går främst till Stockholm, Sigtuna ( Arlanda) och Solna. Antal nystartade företag 2013, uppdelade på bransch År 2013 nystartade totalt företag, 2012 startades företag. Annan serviceverksamhet, 85 Kultur, nöje och fritid, 136 Övrigt, 41 Jordbruk, skogsbruk och fiske, 114 Tillverkning, 41 Byggverksamhet, 104 Vård och omsorg, 92 Utbildning, 80 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänter och andra stödtjänster, 58 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 351 Handel, 177 Transport och magasinering, 27 Hotell- och resturangverksamhet, 55 Informations- och kommunikationsverksamhet, 153 Finans- och försäkringsverksamhet, 11 Fastighetsverksamhet, 39 4 ARENA UPPSALA MARS 2014

5 LANDETS MEST VÄXANDE ARBETSMARKNAD Både inpendlarna och utpendlarna blir fler, men inpendlarnas antal ökar mycket snabbare. Sett i genom snitt de senaste fem åren har utpendlingen ökat med 100 personer per år, medan inpendlarna ökat med 400 per år. Det negativa pendlingsnettot har krympt till en nivå som kunde ses för tio år sedan. Fler bor och jobbar i Uppsala Den faktor som ökar mest är antalet personer som både bor och jobbar i Uppsala. På bara tre år har de ökat med personer, till totalt personer. Frånsett en ökning kring högkonjunkturen 2007, låg den nivån ganska stabilt kring personer under ett decennium innan. De som bor och jobbar i Uppsala har i genomsnitt ökat med personer per år under de senaste fem åren. Det ökande antalet som väljer att jobba på hemmaplan eller pendlar hit ska ses som ett gott betyg till Uppsalas arbetsmarknad, säger Tomas Andersson n Hotell- och restaurangbranschen hör till en av de branscher som har växt mest de senaste åren. Visste du att... Uppsala kommun är störst arbetsgivare med medarbetare. De senaste åren har antalet som jobbar i Uppsala ökat mer än dubbelt så snabbt som befolkningen. Största privata arbetsgivaren är GE Healthcare Bio Sciences AB med medarbetare. Läs mer om de största arbetsgivarna i Uppsala. Se skriv statistisk folder 2013 i sökrutan. Antal företag fördelat på bransch Totalt antal företag i Uppsala kommun är Källa: UC Annan serviceverksamhet, 920 Kultur, nöje och fritid, 1129 Övrigt, 373 Jordbruk, skogsbruk och fiske, 1597 Tillverkning, 673 Vård och omsorg, 1115 Byggverksamhet, 1565 Utbildning, 636 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänter och andra stödtjänster, 671 Handel, 2284 Transport och magasinering, 448 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 4063 Fastighetsverksamhet, 739 Hotell- och resturangverksamhet, 528 Informations- och kommunikationsverksamhet, 1406 Finans- och försäkringsverksamhet, 343 ARENA UPPSALA MARS

6 NYHETER Samverkan ger fler sommarjobb Uppsala kommun satsar i sommar på att skapa fler sommar jobb för gymnasieungdomar. Med ett nytt kon cept och samverkan med näringslivet är ambi tionen att 200 ungdomar ska få möjlighet till ett sommarjobb. För många ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet och den är viktig för ung domarnas framtida etablering på arbetsmarknaden. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan under sommaren 2014 subventionera en anställning för en gymnasieungdom under tre veckor med upp till 50 procent av lönekostnaden för de arbetsgivare som har möjlighet att erbjuda ungdomar sommarjobb. Det är viktigt att ungdomar får möjlighet att under sin skoltid prova på olika jobb. Det gynnar självklart individen, men det är också ett ypperligt tillfälle för många företag att marknadsföra och locka till sig duktiga Roligaste sommarjobbets ambitiösa gäng från medarbetare, säger Mohamad Hassan (FP) som står bakom initiativet till samarbetet. Ungdomarna behöver få in en fot på arbets marknaden, de behöver uppleva hur en arbetsplats fungerar och de behöver referenser för att kunna söka andra jobb. Vi vet att majoriteten av jobben förmedlas via kontakter, här behöver vi skapa de kontaktytor som så många ungdomar saknar, avslutar Mohamad Hassan. Sedan tidigare erbjuder Uppsala kommun sommarjobb för alla som slutar årskurs nio i grundskolan, sommarjobb för gymnasieungdomar som vill prova på att starta och driva företag (Roligaste sommarjobbet) och sommarjobb för elever inom kultur och turism n Vill du veta mer? Kontakta Åsa grentzelius vid Sommarförmedlingen, telefon eller e-posta Klart för avgång till framtidens Uppsala Hur ska infrastrukturen se ut för att klara morgondagens behov när Uppsalaregionen växer? På Relationsdagen 2014 kan du kika in i framtiden. Vi visar nya idéer och planer för trafiklösningar och hållbara transporter som cykel, buss, tåg, flyg och annat som krävs för att Uppsala ska fortsätta vara en attraktiv region att leva och verka i. Klockan startar våra seminarier där Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens ord förande, Åke Lindström, Kista Science City och Gunnar Johansson, nationalekonom och transportindustriledare på IBM tar oss med på spaningar in i morgon dagens kommunikation och trafiklösningar. Kom och besök oss i sal B den 25 mars. För info och anmälan: relationsdagen.se E-tjänster för dig som hanterar livsmedel, alkohol eller köldmedia Enklare rapportering för dig som använder köldmedia Du som har ett företag med kyl-, frys eller luftkonditioneringsanläggningar kan nu skicka in den årliga rapporten via miljö kontorets nya e-tjänst. Det gäller anlägg ningar som har en sammanlagd köldmediemängd på tio kilo eller mer. Rapporten för före gående år ska lämnas till miljökontoret senast den 31 mars. Sök och administrera serveringstillstånd via e-tjänst Du som vill söka serveringstillstånd för alkohol kan nu göra detta via e-tjänst på uppsala.se/ serveringstillstand. Du som är tillstånds havare kan bli webbkund hos tillståndsen heten och enkelt sköta dina ärenden via nätet. Registrera din livsmedels verksamhet via nätet Du som vill starta eller ta över en livsmedelsverksamhet kan enkelt göra din anmälan via miljökontorets e-tjänst. Du ska göra din anmälan två veckor innan du öppnar verksamheten. Det gäller till exempel en restaurang, butik, catering, kafé eller gatukök n Läs mer om hur e-tjänsterna fun gerar på 6 ARENA UPPSALA MARS 2014

7 NYHETER Schyssta företag bygger Schysst Framtid Som företag blir du säkert uppvaktad av olika välgören hetsorganisa tioner som vill att du ska stödja dem. Schysst Framtid vill också ha ditt stöd, men de jobbar lite annorlunda och det är deras framgångsfaktor. Genom att använda lokala idrottsprofiler som förebilder, motverkar vi mobbning och droganvändning i Uppsalas skolor, berättar Magnus Lundgren, projektledare för Schysst Framtid. För sex år sedan läste Magnus Lundgren något som tände en gnista. Det var en utvärdering av projektet Schysst Framtid. Projektet, som startades av Uppsala Basket, går ut på att elitbasketspelare arbetar aktivt i Uppsalas grundskolor för att stoppa mobbning och användning av droger. Under de få år som projektet då funnits hade det gett tydliga resultat med lugnare klasser i skolan och mindre bråk. Magnus hade själv sett vilken kraft lagidrott har för att stärka unga människor. Han kände direkt att han ville stödja projektet och han insåg att fler känner samma sak. Därför bjuder Schysst Framtid numera in företag att bli Schyssta företag. På gång! På kommunens webbplats ser du företagsnyheter, pressmeddelanden, inbjudningar till informationsträffar och seminarier som kommunen arrangerar. Följ även Uppsala kommun på Facebook och Twitter. Här är några av de evenemang som kommer under året. Så blir du leverantör till Uppsala kommun Välkommen till ett frukostmöte där du som är eller vill bli leverantör till kommunen får information om hur upphandlingar går till. Vi berättar om Lagen om offentlig upphandling (LOU) och om upphandlingspolicyn som styr hur kommunen gör sina inköp. Vi berättar även hur Uppsala kommun tillämpar lagen om valfrihet (LOV) och hur du som företagare inom ledsagarservice, daglig verksamhet, hemvård (hemtjänst/kundvård), vård och omsorgsboende kan göra för att bli godkänd utförare. Vad innebär det att vara ett Schysst företag? Det innebär att man är med oss i arbetet med att skapa ett bättre Uppsala. För kronor per år kan en basketspelare besöka en skola fyra gånger. Vad driver dig att arbeta åt Schysst Framtid? I Sverige 2014 finns det barn som inte får vara med. Det kan vara en så enkel sak som att de inte får vara med på skolrasten när de andra barnen leker eller spelar. Det där sätter djupa spår, inte bara hos individen utan i hela samhället. Varför är just Schysst Framtid framgångsrikt? Det är ett lokalt initiativ och vi sysslar med lagidrott. Lagidrott är otroligt viktigt i ett samhälle, det är både den starkaste integrationsfaktorn och hälsofaktorn i Sverige. Projektet Schysst framtid växer Uppsala kommun har valt att stötta Schysst Framtid och i november fick Magnus Lundgren pris på idrottsgalan i Uppsala som årets kraft. Det går bra, men Magnus Magnus Lundgren, projektledare för Schysst Framtid. berättar att det återstår mycket att göra. Det finns ungefär 75 grundskolor och 25 gymnasie skolor i kommunen, alltså 100 skolor, och varje år börjar en ny kull elever. Vad skulle du vilja att företag i kommunen ska göra nu? Många sponsrar lokal idrott och det vill jag att de ska fortsätta med. Det betyder mycket. Ett hundra tal företag har stöttat oss med stora och små belopp. Själv klart önskar jag att fler går in och läser på vår sajt Jag skulle vilja se att var och vartannat företag i kommunen kan kalla sig Schysst företag n Anmälan till Datum: 28 mars 2014 Tid: klockan Plats: Salagatan 18A, lokal Bastiljen Vakna Uppsala fortsätter med frukostmöten på Uppsala konsert och kongress: För information om program och anmälan se, 16 april 8 maj 11 september 9 oktober 6 november 4 december 25 mars Träffa Uppsala kommun på Relationsdagen på Uppsala konsert och kongress. 8 maj Företagargalan, läs mer på 16 oktober Mitt Företag, läs mer på ARENA UPPSALA MARS

8 Arena Uppsala gratulerar Arena Uppsala gratulerar alla före tagare som vunnit, eller varit nominerade till olika företagarpriser. Tipsa oss gärna! E-posta Elisabeth Gauffin, Stabby Gård och Sju gårdar har fått Uppsala kommuns hedersmedalj. Ica Kvantum i Gränby har utsetts till Butikernas Butik, landets bästa dagligvarubutik av branschtidningen Ica nyheter. Thomas Clavebring, Safestep har utsetts till årets unga före tagarförmåga, i tävlingen Invest in ME som arrangerades av JCI Uppsala. Susanne Svahn, vd Uppsala Cancer Clinic AB är Uppsalas mest företagsamma människa Tävlingen arrangerades av Svenskt Näringsliv. Övriga nominerade var Jonas Curling, Welcome Uppsala och Lotta Wiström, Sinnligt Barnmorskemottagning. Ann Skyttle Gunnefur/Uppsala PT Studio, Lovisa Mattson/Boka Uppland, Petter Schanche/Pophunters, Heléne Vigebjörk/ SpaClub.se, Tommy Svensson/T2Flag Footballgolf AB, som blev småföretagarnas favorit på företagar eventet Mitt Företag. Domarringens skola som är nomine rade i kategorin Bästa Matglädjeskola i Arla Guldko Feskarn i Saluhallen som är nominerad i kategorin Bästa Snabbmål i Arla Guldko Hambergs fisk har utsetts till årets vinkrog i Uppsala, av Munskänkarna. Bilia har av Länsförsäkringar fått ut märkelsen Årets bilverkstad Thomas Clavebring, Årets unga företagarförmåga. Bona Postulatavinnarna 2014: Night Node AB Airwatergreen AB Ego of Scandinavia AB 1xInnovations A Swace Digital AB Uppsala Cancer Clinic AB Disruptive Materials AB VBN Components AB Royal Streaming AB Daniel Wellington AB Lina Börjesson, Svensk tradition har fått årets Guldhjärta av Rotary års Guldkajor, utelade av UNT: Güntherska, årets kafé Dwell, årets lunch Picnic, årets uteservering Katalin Varga, årets hederspris Stationen, årets bar/pub Vinnare i Markandsföreningens Guld M: Årets annons: Tvåhjulsmästarna Årets event: Relation Årets digitala: Rådhuset Årets Kajsa Varg: Beautiful Uppsala Årets design: Barbe and Babes Årets kampanj: IKEA Årets kreativa(byråpris): Matador kommunikation Årets marknadsförare: Welcome Uppsala Övriga nominerade var: Akademiska sjukhusets barnfond, Markona, Nötbo, Zellout, Cajsa Johansson, Cajsa s kök och Eva Öberg, Lagga ridskola fick diplom. Welcome Uppsala, Anderson&Tillman, IKEA, Forumgallerian, Uppsala universitet, Uppsala Akademiska Kammarkör, ProHelia, Lundellska skolan, Bergströms ur, Upsalite års GaseLL Företag, utsedda av Dagens Industri: Happydress Work For You i Sverige Qdesign och fastighet Utslussen vård Mediaview Snowfall Fastighets och saneringstjänst Magenta måleri Egbs Consulting Teampipe Caspeco Scandinova systems Blomsterhallen Trippus event solutions Magnus thor Ergoff Consoden Binab entreprenad Mobil park Trädgårdsanläggning hallblom Internet global services Sweden Hansoft Ls jobbet Ingemar Rääf Womens wellness i Uppsala Zellout

Uppsala Sveriges fjärde storstad SID

Uppsala Sveriges fjärde storstad SID FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN MARS 2015 Uppsala Sveriges fjärde storstad SID 4 Området kring resecentrum växer med hotell, Stationsgalleria och det kommande kontorshuset Juvelen. Mellan Stationsgallerian

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

NÄRINGSLIVET i VÄSBY.

NÄRINGSLIVET i VÄSBY. BILAGAN NÄRINGSLIVET i VÄSBY. NR 4 2011 UTGES AV UPPLANDS VÄSBY PROMOTION ENKLARE REGLER FÖR FÖRETAGEN Sid 2 LIVET SOM FÖRETAGARE Hur är det att vara företagare? Vi har frågat Leif Hellström, Ywonne Jonsson

Läs mer

skyltfönster ÅGRENSHUSETS NYA digitala TUSEN EX VOLVOS NYA KUNDTIDNING ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 2 SOMMAREN 2014 ENSAM VÅRDNAD

skyltfönster ÅGRENSHUSETS NYA digitala TUSEN EX VOLVOS NYA KUNDTIDNING ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 2 SOMMAREN 2014 ENSAM VÅRDNAD ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 2 SOMMAREN 2014 ETT KUNDMAGASIN FRÅN ÅGRENSHUSET OCH LILLA GULA OM VÄRDET AV ATT SYNAS. HUR KREATIV KOMMUNIKATION KAN FÖRA FRAM DITT BUDSKAP. ÅGRENSHUSETS NYA

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET!

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 7 SEPTEMBER 2013 I SAMMARBETE MED: STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! Missa inte Det blir allt vanligare med kulturellt entreprenörpskap

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se www.osthammar.se Arronett Teknik AB Östhammars Gummiverkstad AB företagsmagasinet kalender Alunda Järngjuteri oktober 2010 2010 Nästa Nätverksträff Datum: 3 november Tid: 07.30 09.00 Lokal: Knutmassomuséet,

Läs mer

Ser till att idéer blir verklighet

Ser till att idéer blir verklighet Nr 4/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- Revolution med jeans och mobiler Dejtingsajter för en ny ekonomi JAK-medlemmen Azam bygger plattform för folkfinansiering tema: Folkfinansiering

Läs mer

EN TIDNING OM NÄRINGSLIVET I UPPLAND NR 4. MAJ

EN TIDNING OM NÄRINGSLIVET I UPPLAND NR 4. MAJ SPECIAL: LOGISTIK Kommer infrastrukturen att klara de nya kraven? Sidorna 6 9 Hur får man full koll på 14 värmen hemma? Uppsalaföretaget Ngenics har svaret. Byggplanerna som 20 kommer att förändra Knivsta

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22 NR 1 2014 I huvudet på Peter Apelgren Sidan 6 Camilla Nyman gör oss redo för Kina Next Step Sidan 17 MiG Kinaseminarium Sidan 20-21 MiG 80år Sidan 22 Där och då var han helt säker på att det gick att leva

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Starta, driva, utveckla på mässan finns experterna och all info! Starta, driva, utveckla på mässan

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Varför inte snegla på andra sid.8. Goda förebilder ger kraft

Varför inte snegla på andra sid.8. Goda förebilder ger kraft Goda förebilder ger kraft Utmärkelser inspirerar sid.3 Årets Företagare 2005 sid.7 Samverkan i Täby & Norrort sid.8 Företagarnas tiopunktsprogram sid.9 Täbyinitiativ med matchmaking sid.9 Norrortsledarna

Läs mer

Nyhetsbrev till dig som medlem i Företagarna maj 2014

Nyhetsbrev till dig som medlem i Företagarna maj 2014 Nyhetsbrev till dig som medlem i Företagarna maj 2014 Hej, Under våren har en ny styrelse bildats i Företagarna Piteå och vi vill hålla föreningen levande med att bland annat skicka ut ett nyhetsbrev en

Läs mer