Arbetsmarknaden växer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknaden växer"

Transkript

1 FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN MARS 2014 Arbetsmarknaden växer Tillväxten dubbelt så stor som i resten av riket SID 4 Miljökontorets E-tjänster SID 6 Event Uppstart SID 3 ARENA UPPSALA MARS

2 UTBLICK Fredrik Ahlstedt En bygglovsansökan är det framtida Uppsala FREDRIK AHLSTEDT (M) Kommunstyrelsens ordförande Uppsala VÄXER. År 2050 beräknas Uppsala ha invånare. De kommande fem åren hoppas jag att det byggs nya bostäder. Vad innebär det för en kommun som Uppsala med nya bostäder? Rent statistiskt innebär det bland annat sju nya livsmedelsaffärer, 66 förskolor, 192 restauranger, kaféer och barer, tre nya muséer, en ny biograf, 134 nya butiker, åtta vårdcentraler, fyra idrottsplatser och en ny teater. Och då har jag bara räknat sådana verksamheter som skulle ha minst fem anställda. Fler jobb och färre i utanförskap. Många nya företag och verksamheter som bildar det framtida Uppsala. Mentalt innebär det att vi på allvar måste börja agera storstad. Resan är påbörjad men långt ifrån slutförd. Uppsalaborna vill ha fler uteserveringar, fler attrak tiva gågator och bättre tillgänglighet i stadskärnan. För att realisera detta måste responsen till ett företag som ansöker om bygglov eller serveringstillstånd vara positiv. Kul att det går bra för din verksamhet. Roligt att du vill vara med att bygga framtidens Uppsala. Hur kan vi hjälpa dig och har du några funderingar? En bygglovsansökan är inte en blankett bland andra. En bygglovsansökan är det framtida Uppsala. Det kan vara nästa uteservering, nästa förskola eller nästa livsmedelsbutik. Det ska vara enkelt att vara med att bygga och utveckla Uppsala. Den kommunala verksamheten ska vara en ser vice organisation som möter och överträffar de höga förväntningar som Uppsalabor och företagare har. Uppsala kommun behöver bli bättre på service i form av tillgänglighet, information, bemötande, kompetens och effektivitet. De företag som varit i kontakt med den kommunala organisationen sitter på erfarenhet och kunskap om hur vi klarar vårt uppdrag. Dessa erfarenheter lyssnar vi på. Vi rör oss i rätt riktning. Det går bra för Uppsala, och det kommer att gå ännu bättre framöver n Den kommunala verksamheten ska vara en serviceorganisation som möter och överträffar de höga förväntningar som Uppsalabor och företagare har. Tre korta från Lars Ingeberg, tf näringslivsdirektör Jag hoppas du gillar Arena Uppsalas nya form och utseende! Nytt är också Fredrik Ahlstedts (M) utblick i varje nummer. Rekrytering av ny företagslots är i slutfasen, med målet att ha den nya lotsen på plats under våren. Med en ny företagslots blir vi ännu bättre på att ge bra service till er företagare. Även rekrytering av ny näringslivsdirektör pågår. Tillsammans i Varumärke Uppsala, arbetar kommunen, näringslivet, organisationer och föreningar sedan flera år mot målet att lyfta fram Uppsala som en modern storstad. Den slutgiltiga mätningen av det arbetet kommer i april, och sedan påbörjas arbetet med nästa fas i Varumärkesarbetet. Det drivs av Destination Uppsala AB. Arena Uppsala är ett nyhetsblad till dig som är företagare i Uppsala kommun. Syftet är att hålla dig informerad om vad som händer i Uppsala i frågor som rör näringslivet. Upplagan är ca exemplar och den kommer tre gånger per år, i mars, juni och oktober. kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad Uppsala kommun, Uppsala BESÖKSADRESS Stadshuset E-POST REDAKTÖR/SKRIBENT Viveka Stolt ANSVARIG UTGIVARE Lars Ingeberg REDAKTÖRSKOMMITTÉ Inga-Lena Andersson, Lissi Kalin, Linda Granvik /Uppsala kommun, Magnus Hasselteg / Marknadsmedia, Jim Palmquist /Svensk Fastighetsförmedling, Fredric Enlund /Fullerö handel, Mattias Lag /Fyris senap medverkande i detta nummer Jonas Pertoft, Linda Granvik, Tomas Andersson FOTOGRAFER i detta nummer Dan Pettersson, Stewen Quigley, Göran Ekeberg, Kalbar/Destination Uppsala AB, Indivator AB, Villatidningen, Connect, Jonas Pertoft, Jonas Ljundahl LAYOUT OCH FORM Spider Stockholm TRYCK Trydells Tryckeri AB 2 ARENA UPPSALA MARS 2014

3 UPPSTART EN SAMLINGSPLATS FÖR ENTREPRENÖRER En annan av finansiärerna är Magnus Brandberg från Gullspång Invest. En pitch är bara tio minuter. Räcker det? Ja. Det räcker för att jag ska se om det är intressant att gå vidare. Jag ser om det finns människor som jag tror på, som har det rätta drivet. Vad är det vanligaste felet på en pitch? Att man följer mallen för en presentation, redovisar alla siffror, men saknar själ och hjärta bakom orden. Medhane Asefaw från Uppsala är ett av de heta namnen bland de som pitchar. Han och hans kompanjoner på företaget Plick har ett tydligt mål: Om några år ska deras webbutik vara den självklara platsen på nätet för den som vill köpa kläder second hand. Vad hoppas du få ut av kvällen? Vi är här för att visa upp oss och knyta kontakter. I första hand behöver vi inte jaga kapital, däremot tar vi alla chanser att visa upp oss och presentera oss. Eventet Uppstart är en informell mötesplats för entreprenörer och finansiärer. Kapital söker företagsidéer på Uppstart Det är en varm stämning på Katalin den här kvällen. Lokalen är full med unga, trevliga människor, ljudnivån är hög av prat och musik som varvas med applåder. Men de som står på scenen varken sjunger eller spelar. De pitchar. Att pitcha betyder att man på tio minuter presenterar sin affärsidé för finansiärer. Riskkapitalister skulle många säga, men i den här branschen pratar man om early stage financing och business angels. Många föreställer sig kalla, hårdhudade investerare, men stämningen här är helt annorlunda. Ikväll handlar det om att träffa människor. Investerarna pratar mer om hjärta och relationer än pengar. Språket på scenen är engelska. Nere på golvet pratar de flesta svenska. Medelåldern är ovanligt ung för att vara ett företagsevent, de flesta är år. Det syns inte heller några gråa hår på finansbolagens representanter. En av de tre finansiärerna är Kerstin Cooley från investmentbolaget MOOR. Vad har lockat dig till Uppsala? MOOR söker i hela Sverige för att hitta framtidsföretagen. Just Uppsala är intressant eftersom vi fokuserar på företag inom den digitala ekonomin, till exempel mobila tjänster för handel och media, digitala utbildningsverktyg, hantering av big data och liknande. Uppsala är en stark grogrund för företag av den typen. Vad letar du efter ikväll? Precis som alla andra, letar vi efter unika idéer som kan förändra världen, men ännu viktigare är människorna bakom. Vi investerar långsiktigt och därför måste vi tro på gänget bakom idén. Mål och visioner måste stämma överens, vi ska gå samma väg och då vill vi ha rätt sällskap. Är du nervös? Ja, jag är alltid nervös innan. Men på scenen släpper det. Klockan kliver Medhane upp på scenen och får tio minuter i rampljuset. Han talar lugnt och självsäkert inför närmare 300 personer i publiken och de tre finansiärerna som noterar allt han säger. Det krävs mod att stå där. Efteråt känner han sig nöjd: Det kändes riktigt bra. Vår företagsidé är annorlunda och finansiärerna känns genuint intresserade. Jag har varit på fler liknande tillställningar, men den här var bäst hittills. Uppsala kommun stöttade arrangemanget och bidrog till att det kunde genomföras n Medhane Asefaw, från Plick pitchade sin webbutik. ARENA UPPSALA MARS

4 LANDETS MEST VÄXANDE ARBETSMARKNAD Uppsalas arbetsmarknad växer snabbt Antalet jobb i Uppsala kommun har växt kraftigt de senaste åren. Tillväxten under förra året överträffade den i Stockholm. Uppsalas arbetsmarknad växte mest i jämförelse med de tio största städerna i riket. Inpendlingen ökar och fler Uppsalabor jobbar på hemmaplan. Statistiska centralbyrån (SCB) har publicerat statistik över arbetsmarknaden, som visar att antalet personer som jobbar i Uppsala kommun översteg år Under året ökade antalet personer som jobbar i kommunen med personer eller 3,0 procent. Tillväxttakten var dubbelt så hög som den i riket, där antalet sysselsatta ökade med 1,4 procent. Jämfört med de tio största kommunerna växte Uppsalas arbetsmarknad relativt sett mest. Antalet jobb växer snabbare än BEfolkningen De tre senaste åren har antalet som jobbar i Uppsala ökat mer än dubbelt så snabbt som befolkningen. Det är verkligen anmärkningsvärt. Sedan 2009 har det tillkommit fler sysselsatta på Uppsalas arbetsmarknad. Under lika många år vid högkonjunkturen tillkom cirka personer, det var mycket då, säger Tomas Andersson, statistiker vid Uppsala kommun. De flesta av Uppsalas branscher växer, men hotelloch restaurangverksamhet, fastighetstjänster och byggverksamhet sticker ut under de senaste åren. Tillväxten sker i privat sektor. Antalet offentliganställda i Uppsala är ungefär lika många som för tio år sedan. Inpendlingen ökar snabbt Pendlingen till och från Uppsala kommun är antagligen större än någonsin personer bodde utanför kommunen och pendlade in till Uppsala under år Uppsalabor pendlade ut. Inpendlarna kommer främst från Knivsta, Stockholm och Tierp. Utpendlingen går främst till Stockholm, Sigtuna ( Arlanda) och Solna. Antal nystartade företag 2013, uppdelade på bransch År 2013 nystartade totalt företag, 2012 startades företag. Annan serviceverksamhet, 85 Kultur, nöje och fritid, 136 Övrigt, 41 Jordbruk, skogsbruk och fiske, 114 Tillverkning, 41 Byggverksamhet, 104 Vård och omsorg, 92 Utbildning, 80 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänter och andra stödtjänster, 58 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 351 Handel, 177 Transport och magasinering, 27 Hotell- och resturangverksamhet, 55 Informations- och kommunikationsverksamhet, 153 Finans- och försäkringsverksamhet, 11 Fastighetsverksamhet, 39 4 ARENA UPPSALA MARS 2014

5 LANDETS MEST VÄXANDE ARBETSMARKNAD Både inpendlarna och utpendlarna blir fler, men inpendlarnas antal ökar mycket snabbare. Sett i genom snitt de senaste fem åren har utpendlingen ökat med 100 personer per år, medan inpendlarna ökat med 400 per år. Det negativa pendlingsnettot har krympt till en nivå som kunde ses för tio år sedan. Fler bor och jobbar i Uppsala Den faktor som ökar mest är antalet personer som både bor och jobbar i Uppsala. På bara tre år har de ökat med personer, till totalt personer. Frånsett en ökning kring högkonjunkturen 2007, låg den nivån ganska stabilt kring personer under ett decennium innan. De som bor och jobbar i Uppsala har i genomsnitt ökat med personer per år under de senaste fem åren. Det ökande antalet som väljer att jobba på hemmaplan eller pendlar hit ska ses som ett gott betyg till Uppsalas arbetsmarknad, säger Tomas Andersson n Hotell- och restaurangbranschen hör till en av de branscher som har växt mest de senaste åren. Visste du att... Uppsala kommun är störst arbetsgivare med medarbetare. De senaste åren har antalet som jobbar i Uppsala ökat mer än dubbelt så snabbt som befolkningen. Största privata arbetsgivaren är GE Healthcare Bio Sciences AB med medarbetare. Läs mer om de största arbetsgivarna i Uppsala. Se skriv statistisk folder 2013 i sökrutan. Antal företag fördelat på bransch Totalt antal företag i Uppsala kommun är Källa: UC Annan serviceverksamhet, 920 Kultur, nöje och fritid, 1129 Övrigt, 373 Jordbruk, skogsbruk och fiske, 1597 Tillverkning, 673 Vård och omsorg, 1115 Byggverksamhet, 1565 Utbildning, 636 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänter och andra stödtjänster, 671 Handel, 2284 Transport och magasinering, 448 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 4063 Fastighetsverksamhet, 739 Hotell- och resturangverksamhet, 528 Informations- och kommunikationsverksamhet, 1406 Finans- och försäkringsverksamhet, 343 ARENA UPPSALA MARS

6 NYHETER Samverkan ger fler sommarjobb Uppsala kommun satsar i sommar på att skapa fler sommar jobb för gymnasieungdomar. Med ett nytt kon cept och samverkan med näringslivet är ambi tionen att 200 ungdomar ska få möjlighet till ett sommarjobb. För många ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet och den är viktig för ung domarnas framtida etablering på arbetsmarknaden. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan under sommaren 2014 subventionera en anställning för en gymnasieungdom under tre veckor med upp till 50 procent av lönekostnaden för de arbetsgivare som har möjlighet att erbjuda ungdomar sommarjobb. Det är viktigt att ungdomar får möjlighet att under sin skoltid prova på olika jobb. Det gynnar självklart individen, men det är också ett ypperligt tillfälle för många företag att marknadsföra och locka till sig duktiga Roligaste sommarjobbets ambitiösa gäng från medarbetare, säger Mohamad Hassan (FP) som står bakom initiativet till samarbetet. Ungdomarna behöver få in en fot på arbets marknaden, de behöver uppleva hur en arbetsplats fungerar och de behöver referenser för att kunna söka andra jobb. Vi vet att majoriteten av jobben förmedlas via kontakter, här behöver vi skapa de kontaktytor som så många ungdomar saknar, avslutar Mohamad Hassan. Sedan tidigare erbjuder Uppsala kommun sommarjobb för alla som slutar årskurs nio i grundskolan, sommarjobb för gymnasieungdomar som vill prova på att starta och driva företag (Roligaste sommarjobbet) och sommarjobb för elever inom kultur och turism n Vill du veta mer? Kontakta Åsa grentzelius vid Sommarförmedlingen, telefon eller e-posta Klart för avgång till framtidens Uppsala Hur ska infrastrukturen se ut för att klara morgondagens behov när Uppsalaregionen växer? På Relationsdagen 2014 kan du kika in i framtiden. Vi visar nya idéer och planer för trafiklösningar och hållbara transporter som cykel, buss, tåg, flyg och annat som krävs för att Uppsala ska fortsätta vara en attraktiv region att leva och verka i. Klockan startar våra seminarier där Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens ord förande, Åke Lindström, Kista Science City och Gunnar Johansson, nationalekonom och transportindustriledare på IBM tar oss med på spaningar in i morgon dagens kommunikation och trafiklösningar. Kom och besök oss i sal B den 25 mars. För info och anmälan: relationsdagen.se E-tjänster för dig som hanterar livsmedel, alkohol eller köldmedia Enklare rapportering för dig som använder köldmedia Du som har ett företag med kyl-, frys eller luftkonditioneringsanläggningar kan nu skicka in den årliga rapporten via miljö kontorets nya e-tjänst. Det gäller anlägg ningar som har en sammanlagd köldmediemängd på tio kilo eller mer. Rapporten för före gående år ska lämnas till miljökontoret senast den 31 mars. Sök och administrera serveringstillstånd via e-tjänst Du som vill söka serveringstillstånd för alkohol kan nu göra detta via e-tjänst på uppsala.se/ serveringstillstand. Du som är tillstånds havare kan bli webbkund hos tillståndsen heten och enkelt sköta dina ärenden via nätet. Registrera din livsmedels verksamhet via nätet Du som vill starta eller ta över en livsmedelsverksamhet kan enkelt göra din anmälan via miljökontorets e-tjänst. Du ska göra din anmälan två veckor innan du öppnar verksamheten. Det gäller till exempel en restaurang, butik, catering, kafé eller gatukök n Läs mer om hur e-tjänsterna fun gerar på 6 ARENA UPPSALA MARS 2014

7 NYHETER Schyssta företag bygger Schysst Framtid Som företag blir du säkert uppvaktad av olika välgören hetsorganisa tioner som vill att du ska stödja dem. Schysst Framtid vill också ha ditt stöd, men de jobbar lite annorlunda och det är deras framgångsfaktor. Genom att använda lokala idrottsprofiler som förebilder, motverkar vi mobbning och droganvändning i Uppsalas skolor, berättar Magnus Lundgren, projektledare för Schysst Framtid. För sex år sedan läste Magnus Lundgren något som tände en gnista. Det var en utvärdering av projektet Schysst Framtid. Projektet, som startades av Uppsala Basket, går ut på att elitbasketspelare arbetar aktivt i Uppsalas grundskolor för att stoppa mobbning och användning av droger. Under de få år som projektet då funnits hade det gett tydliga resultat med lugnare klasser i skolan och mindre bråk. Magnus hade själv sett vilken kraft lagidrott har för att stärka unga människor. Han kände direkt att han ville stödja projektet och han insåg att fler känner samma sak. Därför bjuder Schysst Framtid numera in företag att bli Schyssta företag. På gång! På kommunens webbplats ser du företagsnyheter, pressmeddelanden, inbjudningar till informationsträffar och seminarier som kommunen arrangerar. Följ även Uppsala kommun på Facebook och Twitter. Här är några av de evenemang som kommer under året. Så blir du leverantör till Uppsala kommun Välkommen till ett frukostmöte där du som är eller vill bli leverantör till kommunen får information om hur upphandlingar går till. Vi berättar om Lagen om offentlig upphandling (LOU) och om upphandlingspolicyn som styr hur kommunen gör sina inköp. Vi berättar även hur Uppsala kommun tillämpar lagen om valfrihet (LOV) och hur du som företagare inom ledsagarservice, daglig verksamhet, hemvård (hemtjänst/kundvård), vård och omsorgsboende kan göra för att bli godkänd utförare. Vad innebär det att vara ett Schysst företag? Det innebär att man är med oss i arbetet med att skapa ett bättre Uppsala. För kronor per år kan en basketspelare besöka en skola fyra gånger. Vad driver dig att arbeta åt Schysst Framtid? I Sverige 2014 finns det barn som inte får vara med. Det kan vara en så enkel sak som att de inte får vara med på skolrasten när de andra barnen leker eller spelar. Det där sätter djupa spår, inte bara hos individen utan i hela samhället. Varför är just Schysst Framtid framgångsrikt? Det är ett lokalt initiativ och vi sysslar med lagidrott. Lagidrott är otroligt viktigt i ett samhälle, det är både den starkaste integrationsfaktorn och hälsofaktorn i Sverige. Projektet Schysst framtid växer Uppsala kommun har valt att stötta Schysst Framtid och i november fick Magnus Lundgren pris på idrottsgalan i Uppsala som årets kraft. Det går bra, men Magnus Magnus Lundgren, projektledare för Schysst Framtid. berättar att det återstår mycket att göra. Det finns ungefär 75 grundskolor och 25 gymnasie skolor i kommunen, alltså 100 skolor, och varje år börjar en ny kull elever. Vad skulle du vilja att företag i kommunen ska göra nu? Många sponsrar lokal idrott och det vill jag att de ska fortsätta med. Det betyder mycket. Ett hundra tal företag har stöttat oss med stora och små belopp. Själv klart önskar jag att fler går in och läser på vår sajt Jag skulle vilja se att var och vartannat företag i kommunen kan kalla sig Schysst företag n Anmälan till Datum: 28 mars 2014 Tid: klockan Plats: Salagatan 18A, lokal Bastiljen Vakna Uppsala fortsätter med frukostmöten på Uppsala konsert och kongress: För information om program och anmälan se, 16 april 8 maj 11 september 9 oktober 6 november 4 december 25 mars Träffa Uppsala kommun på Relationsdagen på Uppsala konsert och kongress. 8 maj Företagargalan, läs mer på 16 oktober Mitt Företag, läs mer på ARENA UPPSALA MARS

8 Arena Uppsala gratulerar Arena Uppsala gratulerar alla före tagare som vunnit, eller varit nominerade till olika företagarpriser. Tipsa oss gärna! E-posta Elisabeth Gauffin, Stabby Gård och Sju gårdar har fått Uppsala kommuns hedersmedalj. Ica Kvantum i Gränby har utsetts till Butikernas Butik, landets bästa dagligvarubutik av branschtidningen Ica nyheter. Thomas Clavebring, Safestep har utsetts till årets unga före tagarförmåga, i tävlingen Invest in ME som arrangerades av JCI Uppsala. Susanne Svahn, vd Uppsala Cancer Clinic AB är Uppsalas mest företagsamma människa Tävlingen arrangerades av Svenskt Näringsliv. Övriga nominerade var Jonas Curling, Welcome Uppsala och Lotta Wiström, Sinnligt Barnmorskemottagning. Ann Skyttle Gunnefur/Uppsala PT Studio, Lovisa Mattson/Boka Uppland, Petter Schanche/Pophunters, Heléne Vigebjörk/ SpaClub.se, Tommy Svensson/T2Flag Footballgolf AB, som blev småföretagarnas favorit på företagar eventet Mitt Företag. Domarringens skola som är nomine rade i kategorin Bästa Matglädjeskola i Arla Guldko Feskarn i Saluhallen som är nominerad i kategorin Bästa Snabbmål i Arla Guldko Hambergs fisk har utsetts till årets vinkrog i Uppsala, av Munskänkarna. Bilia har av Länsförsäkringar fått ut märkelsen Årets bilverkstad Thomas Clavebring, Årets unga företagarförmåga. Bona Postulatavinnarna 2014: Night Node AB Airwatergreen AB Ego of Scandinavia AB 1xInnovations A Swace Digital AB Uppsala Cancer Clinic AB Disruptive Materials AB VBN Components AB Royal Streaming AB Daniel Wellington AB Lina Börjesson, Svensk tradition har fått årets Guldhjärta av Rotary års Guldkajor, utelade av UNT: Güntherska, årets kafé Dwell, årets lunch Picnic, årets uteservering Katalin Varga, årets hederspris Stationen, årets bar/pub Vinnare i Markandsföreningens Guld M: Årets annons: Tvåhjulsmästarna Årets event: Relation Årets digitala: Rådhuset Årets Kajsa Varg: Beautiful Uppsala Årets design: Barbe and Babes Årets kampanj: IKEA Årets kreativa(byråpris): Matador kommunikation Årets marknadsförare: Welcome Uppsala Övriga nominerade var: Akademiska sjukhusets barnfond, Markona, Nötbo, Zellout, Cajsa Johansson, Cajsa s kök och Eva Öberg, Lagga ridskola fick diplom. Welcome Uppsala, Anderson&Tillman, IKEA, Forumgallerian, Uppsala universitet, Uppsala Akademiska Kammarkör, ProHelia, Lundellska skolan, Bergströms ur, Upsalite års GaseLL Företag, utsedda av Dagens Industri: Happydress Work For You i Sverige Qdesign och fastighet Utslussen vård Mediaview Snowfall Fastighets och saneringstjänst Magenta måleri Egbs Consulting Teampipe Caspeco Scandinova systems Blomsterhallen Trippus event solutions Magnus thor Ergoff Consoden Binab entreprenad Mobil park Trädgårdsanläggning hallblom Internet global services Sweden Hansoft Ls jobbet Ingemar Rääf Womens wellness i Uppsala Zellout

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik pressmeddelande/rapport www.custice.se Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik 2014-08-12 1 (3) kontakt Mikael Glännström, informationsansvarig mikael.glannstrom@custice.se tel: 0704-621202

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 2012 INNEHÅLL sida Inledning 3 Företagstjänster och byggverksamhet

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 3 s ökning står

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Kvinnor och mäns företagande

Kvinnor och mäns företagande Kvinnor och mäns företagande Uppsala län Företagens villkor och verklighet 2011 1 Andel företag som drivs av kvinnor 2 24% 23% 20% 1 10% 0% Uppsala Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 2 Riket

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Uppsala Sveriges fjärde storstad SID

Uppsala Sveriges fjärde storstad SID FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN MARS 2015 Uppsala Sveriges fjärde storstad SID 4 Området kring resecentrum växer med hotell, Stationsgalleria och det kommande kontorshuset Juvelen. Mellan Stationsgallerian

Läs mer

Intervju med partierna. Förtroendevalda svarar på näringslivsfrågor inför höstens val. Ett nytt område växer fram SID 6. Ny företagslots SID 7

Intervju med partierna. Förtroendevalda svarar på näringslivsfrågor inför höstens val. Ett nytt område växer fram SID 6. Ny företagslots SID 7 FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN JUNI 2014 Intervju med partierna Förtroendevalda svarar på näringslivsfrågor inför höstens val SID 4 Ny företagslots SID 7 Ett nytt område växer fram SID 6 ARENA UPPSALA

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer

Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer

Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer Svenskt näringsliv Carina Lindfelt Andelen kvinnor som är chefer fortsätter att öka i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen bjuder TUR in er skola till inspirerande och kunskapshöjande seminarier. Det finns nio

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Jämförelse av andelen kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01

Jämförelse av andelen kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01 December 2011 Jämförelse av andelen kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01 Rapport från Soliditet 1 Jämförelse av andelen Kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer