Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013"

Transkript

1 FS 2014: FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till Antalet arbetstillfällen i kommunen ökade med 860 stycken till Både in- och utpendlingen ökar och totalt arbetspendlar personer ut från kommunen och in till kommunen. I antal arbetstillfällen har branschen Vd och omsorg vuxit mest under 2013 (+300). Relativt sett växte däremot Kulturella och personliga tjänster mest (+8,7 procent). EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förvärvsfrekvensen Antal sysselsatta norrköpingsbor ökade Arbetstillfällen i Norrköping... 5 Näringslivsstruktur Pendling Sammanställning i figur... 9 Källa: Definitioner: Statistiska centralbyrån (SCB), registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Uppgifterna utg från personer som var folkbokförda i Sverige sista december respektive och beskriver varje individs sysselsättningssituation under november månad samma. Tidseriebrott, fr.o.m. gång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar. Mer information om förändringarna finns på Text och diagram: Dan Andersson, ekonomi- och styrningskontoret, Norrköpings kommun, 2

3 Förvärvsfrekvensen När man redovisar andel av befolkningen som förvärvsarbetar använder man ofta en beräknad förvärvsfrekvens för åldersgruppen 20-64, där en stor del av den arbetande befolkningen finns. År 2013 var förvärvsfrekvensen i Norrköping 74,0 procent vilket är samma nivå jämfört med Även i riket var förvärvsfrekvensen oförändrad mellan 2012 och I riket är förvärvsfrekvensen 77,1 procent. Jämfört med riket har Norrköping alltså en lägre förvärvsfrekvens. Av de jämförbara kommunerna har Norrköping en högre förvärvsfrekvens än Eskilstuna och Linköping, men en lägre frekvens än Jönköping, Västerås och Örebro. Jönköping är den enda kommunen där förvärvsfrekvensen har minskat mellan 2012 och I Norrköping är förvärvsfrekvensen oförändrad medan den i övriga jämförda kommuner har ökat. Mest har den ökat i Linköping, +0,5 procentenheter. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64, Norrköping, fem jämförbara kommuner samt riket Andel (%) År Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Örebro Västerås Riket Not: y-axeln börjar inte på värdet noll. Förvärvsfrekvensen är som högst i åldrarna Män har en högra förvärvsfrekvens jämfört med kvinnor. Skillnaderna minska dock ju högre förvärvsfrekvensen för åldersgruppen är. Störst skillnad mellan män och kvinnor är det i åldersgruppen

4 Förvärvsfrekvens i Norrköping efter kön och ålder 2013 Andel (%) Män Kvinnor Antal sysselsatta norrköpingsbor ökade förvärvsarbetade personer av Norrköpings befolkning 16 och äldre. Det är 730 personer fler jämför med et innan. Antalet förvärvsarbetande ökade för fjärde et i rad och har sedan 2009 ökat med personer. Den relativa ökningen i Norrköping var 1,2 procent. I riket var den relativa ökningen 0,9 procent och bland de jämförbara kommunerna var ökningen störst i Linköping, 2,0 procent. Förändringen av sysselsatta Norrköpingsbor utgjordes av 410 män och 320 kvinnor. Relativt sett ökade antalen sysselsatta män med 1,3 procent och antalet kvinnor med 1,1 procent. Förvärvsarbetande i Norrköping, 16+, Antal Män Kvinnor Män & Kvinnor

5 Antalet förvärvsarbetande personer över 65 var personer. Av dessa var personer män och 850 personer kvinnor. Förvärvsarbetande i Norrköping efter kön och ålder 2013 Antal Män Kvinnor Arbetstillfällen i Norrköping Antalet personer som förvärvsarbetade med arbetsplats i Norrköping oavsett bostadskommun (den så kallade dagbefolkningen) 2013 var personer. Under 2013 har antalet arbetstillfällen ökat med 860 vilket motsvarar +1,4 procent. Ökningen av arbetstillfällen i Norrköping var den tredje största av de fem jämförbara kommunerna. I övriga jämförbara kommunerna ökade Västerås mest med nya arbetstillfällen (+2,1 procent). Jönköping hade lägst procentuell ökning (+0,2 procent). I riket ökade antalet arbetstillfällen med +0,9 procent under Arbetstillfällen efter kommun, Antal Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Örebro Västerås 5

6 Näringslivsstruktur 2013 De flesta arbetstillfällena i Norrköping finns inom branschen Vd och omsorg, arbetstillfällen. Därefter följer Handel, arbetstillfällen, och Företagstjänster, arbetstillfällen. Branschen Företagstjänster enligt SNI 2007 innefattar företag inom bland annat juridik, ekonomi, vetenskap och även bemanningsföretag. Personal i bemanningsföretag jobbar inom diverse olika branscher, t.ex. kan det vara jobb inom lager eller tillverkning som egentligen borde räknas till andra branscher såsom transport och magasinering eller tillverkning och utvinning. Statistiken för branschen Företagstjänster kan därför vara svtolkad. Det branscher som vuxit mest under 2013 sett till antal arbetstillfällen var Vd och omsorg (+300), Utbildning (+240) och Kulturella och personliga tjänster (+240). Branscher där antalet arbetstillfällen minskat under 2013 var till exempel Tillverkning och utvinning (-200) och Transport och magasinering (-110). De branscher som relativt sett förändrats mest var Kulturella och personliga tjänster (+8,7 procent) och Energiförsörjning; miljöverksamhet (+6,4 procent) samt Finans- och försäkringsverksamhet (-7,5 procent) och Tillverkning och utvinning (-3,1 procent). Arbetstillfällen 2012 och 2013 efter näringsgren (SNI 2007), Norrköping Vd och omsorg Handel Företagstjänster Utbildning Tillverkning och utvinning Byggverksamhet Transport och magasinering Offentlig förvaltning och försvar Kulturella och personliga tjänster Hotell- och restaurangverksamhet Information och kommunikation Fastighetsverksamhet Jordbruk, skogsbruk och fiske Energiförsörjning; miljöverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Okänd verksamhet Arbetstillfällen 6

7 Antalet arbetstillfällen i Norrköping en per näringsgren enligt SNI Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och utvinning Energiförsörjning; miljöverksamhet Byggverksamhet Handel Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Information och kommunikation Finans- och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet Företagstjänster Offentlig förvaltning och försvar Utbildning Vd och omsorg; sociala tjänster Kulturella och personliga tjänster m.m Okänd verksamhet Totalt Pendling 2013 Pendlare definieras som förvärvsarbetande vars arbetsställe är registrerat i annan kommun än i den kommun personen är folkbokförd. Uppgiften visar inte på hur ofta man pendlar över kommungräns. Antalet pendlare fortsätter att öka, både ut- och inpendlingen. Under 2013 ökade utpendlingen med 250 personer till och inpendlingen med 390 personer till Eftersom inpendlingen ökade mer är utpendlingen ökade även nettopendlingen, dvs skillnaden mellan antalet inpendlare och antalet utpendlare. Netto pendlingen 2013 var +600 personer, dvs så många fler pendlar in till kommunen än ut från kommunen. Diagrammet nedan visar utvecklingen av pendlingsströmmarna sedan

8 Arbetspendling över kommungräns, Antal personer Inpendling Utpendling Största pendlingskommun under 2013 var Linköping för både inpendling och utpendling. Totalt pendlade personer från Norrköping till Linköping och personer från Linköping till Norrköping. Linköping är även den kommun dit Norrköping har det högsta negativa pendlingsnettot , dvs fler som pendlar ut jämfört med in. Högst positivt pendlingsnetto har Norrköping mot Söderköping där nettot är personer. Största in och utpendlingskommuner under 2013 Utpendling till 2013 Inpendling från 2013 Netto 2013 Netto 2012 Linköping Finspång Stockholm Söderköping Nyköping Katrineholm Valdemarsvik

9 Sammanställning i figur Figuren nedan visar hur förvärvsarbetare, arbetstillfällen och in- och utpendlare förhåller sig till varandra. Förvärvsarbetande Norrköpingsbor, antal arbetstillfällen och pendling 2013 samt förändringen från 2012 (inom parentes) Förvärvsarbetande Norrköpingsbor (+730) Antal utpendlare, arbetar i annan kommun (+250) Antal Norrköpingsbor arbetande i egen kommun (+470) Antal inpendlare från annan kommun (+390) Antal arbetstillfällen i Norrköping (+860) 9

10 Norrköpings kommun. För dig. För alla. För det goda livet. I Norrköpings kommun har alla rätt till jämlikhet, delaktighet och del av välfärden. V vision handlar om det goda livet, och uppdraget är att skapa, utveckla och leverera välfärdstjänster till medborgare och verksamheter i vt område. V framtid ser ljus ut. V befolkning växer, och vi har en potential som bara begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och va medarbetare. Genom att planera och driva en ständig utveckling av miljöer, boende, näringlivsklimat och service till medborgarna skapar vi förutsättningar för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor och möjligheter. 10

Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning. Sweco Eurofutures AB

Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning. Sweco Eurofutures AB Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning Stockholm 2012-11-15 Sweco Eurofutures AB 1 (108) Sweco Kaplansbacken 10 Box 415, 112 24 Stockholm Telefon 08-613 08 00 Telefax 08-613

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2010 efter sektor, näringsgren och kön, samt uppdelad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män Blekinge län 2013 På tal om kvinnor och män Innehåll Befolkning... 4 Hälsa... 11 Utbildning... 17 Barn och familj... 25 Förvärvsarbete... 32 Inkomst... 49 Kriminalitet... 54 Makt och inflytande... 60 Producerad

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Kommunen som arbetsgivare politisk vision... 4 Kommunens ekonomi politisk vision... 19

Innehåll Inledning... 1 Kommunen som arbetsgivare politisk vision... 4 Kommunens ekonomi politisk vision... 19 Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning, som således ansvarar för framtagandet av faktauppgifter. Den uppföljnings- och utvärderingsplan

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Datum 2011-05-31. Vår beteckning. tt?

Datum 2011-05-31. Vår beteckning. tt? AKS 2011/100779 1 (21) Nedåtgående trend av anmälda arbetsskador tillfälligt avbrot tt? AKS 2011/100779 2 (21) Förord Denna första studie avgränsas till att ställa arbetsskadeutvecklingen bland arbetstagare

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun STADSKONTORET l JANUARI 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Andreas Zeidlitz Tina Wallin Bearbetning Karin Lundbrant Mano Barmano Omslag och layout

Läs mer

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Rapport från Soliditet 1 Jämförelse av andelen Kreditvärdiga/icke kreditvärdiga bolag per 2009-10-01 och 2010-10-01 I Soliditets expertmodell får

Läs mer

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Kortversion Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Länsstyrelsen i Stockholm har i en förstudie undersökt förutsättningarna för kvinnor

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer