Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013"

Transkript

1 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr

2 Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under hade den bästa branschutvecklingen 4 Förvärvsintensiteten i Umeå kommun fortsatte att öka under Fler äldre i sysselsättning 6 Tio procent av de förvärvsarbetande är födda i andra länder 6 Varierad sysselsättningsutveckling inom Umeåregionen 8 Splittrad branschutveckling 8 Branschutveckling i enskilda kommuner i Umeåregionen 9 Besök vår hemsida: Kontaktpersoner: Anna-Lena Löfgren, Övergripande planering, tel , Gunnar Hedin, Statistiska centralbyrån 2

3 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Efter den kraftiga nedgången i sysselsättningen år 2009 som orsakades av finanskrisen i USA, har utvecklingen på arbetsmarknaden i kommunen var mycket god och nästan nya arbetstillfällen har tillkommit. Under år 2013 ökade antal förvärvsarbetande i kommunen med personer eller med 1,8 procent, vilket var en dubbelt så hög ökning som för riksgenomsnittet. Diagram 1: Sysselsä ningsutvecklingen i antal förvärvsarbetande i Umeå kommun Bland de stora och medelstora kommuner som Umeå jämför sig med var det endast Stockholm, Västerås och Luleå som hade något större ökning. Sysselsättningsökningen i Umeå låg på samma nivå som för Uppsala och Linköping. Kommuner som Malmö, Lund, Örebro, Jönköping hade blygsammare ökningar. Även Gävle och Sundsvall hade en mindre ökning än Umeå. Diagram 2: Sysselsä ningsförändring i procent för större kommuner i Sverige under 2013 Antal personer ne o Jönköping Sundsvall Örebro Malmö Lund Göteborg Gävle Uppsala Umeå Linköping Luleå Stockholm Västerås 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3

4 hade den bästa branschutvecklingen en i Umeå kommun ökade sysselsättningen under 2013 med 164 personer motsvarande 10 procent. Även, och Transport och magasinering hade en bra utveckling med en ökning på omkring 5 procent. Även Offentlig förvaltning och hade en gynnsam utveckling med en ökning med drygt 2,5 procent. Sysselsättningsutvecklingen inom var fortsatt svag i likhet med och Fastighetsförvaltning. Tillverkningsindustrin minskade sysselsättningen med 2,9 procent, vilket låg i nivå med utvecklingen i riket. Diagram 3: Branschvis sysselsä ningsutveckling i Umeå kommun och riket under år 2013 Antal personer ne o Umeå kommun Riket Förvärvsintensiteten i Umeå kommun fortsatte att öka under 2013 Under år 2013 ökade andelen förvärvsarbetande år i kommunen med 0,3 procentenheter från 75,7 till 76,0 procent. För kvinnor uppgick ökningen med 0,2 och för män med 0,4 procentenheter. I Umeå kommun har andelen förvärvsarbetande fortsatt att öka medan den stagnerat i riket och låg fortfarande ligger under 2007 års nivå. Trots den gynnsamma utvecklingen i kommunen var förvärvsnivån något lägre än för riksgenomsnittet, vilket beror på att Umeå har så stor andel heltidsstuderande i vuxen ålder. 4

5 Diagram 4: Andel förvärvsarbetande i procent i Umeå kommun åren Riket Umeå De åldersgrupper som hade den högsta andelen förvärvsarbetande år 2013 var män i åldern år med drygt 90 procent. Även för kvinnor låg motsvarande åldersgrupp i topp med 87 procent. Kvinnor hade något högre andel förvärvsarbetande än män endast i åldrarna och år medan den var högre för män i övriga åldersintervall. Skillnaden var särskilt stor till mäns fördel i åldersgruppen i åldrarna år och åldrarna över 60 år. Se diagram 5. Diagram 5: Andel förvärvsarbetande i procent e er kön och ålder i Umeå kommun år Män Kvinnor 5

6 Fler äldre i sysselsättning Andelen förvärvsarbetande år i Umeå kommun ökade mellan åren 2008 och 2013 med 1,3 procentenheter för kvinnor och minskade med 0,2 procentenheter för män. Bland kvinnor ökade åldersgrupperna över 60 år mest med ca 5 procent. Samma förhållande gällde män där det var framför allt gruppen år som hade den största ökningen med 8,7 procent. I jämförelsen mellan åren 2008 och 2013 har i diagrammet justerats för den förändringen i definitionen av förvärvsarbetande som gjordes år 2011 och som avser företagare i åldersgruppen 65 år och däröver. Diagram 6a: Utvecklingen av förvärvsintensiteten e er ålder och kön i Umeå kommun Kvinnor Diagram 6b: Utvecklingen av förvärvsintensiteten e er ålder och kön i Umeå kommun Män Tio procent av de förvärvsarbetande är födda i andra länder I Umeå kommun hade förvärvsarbetande annat födelseland än Sverige, vilket motsvarar knappt 10 procent av de som förvärvsarbetade i Umeå kommun år av dem var födda i övriga Norden, 850 i EU 28 utom Norden, 407 i övriga Europa och utanför Europa. I kommunen var andelen förvärvsarbetande som var födda utomlands betydligt lägre än i riket, där motsvarande andel var 15 procent. 6

7 Diagram 7: Antal förvärvsarbetande i Umeå kommun år 2013 födda utomlands 23 % 55 % 15 % 7 % Norden utom Sverige EU28 utom Norden Europa utom EU28 och Norden Utanför Europa Andelen utrikes födda år med förvärvsarbete i Umeå kommun var 56,9 procent år 2013 jämfört med 78,8 procent för personer födda i Sverige. Motsvarande andel för kvinnor var 55,4 procent och för män 58,3 procent. I diagram 9 redovisas andelen förvärvsarbetande för-delad efter födelseregion. För kvinnor födda utanför Norden låg andelen förvärvsarbetande mellan 49,2 och 56,6 procent och för män mellan 53,5 och 66,8 procent. Att notera är att den största skillnaden mellan kvinnor och män fanns i gruppen födda i länder i Europa som ligger utanför Norden och inte ingår i EU 28. I den gruppen var andelen förvärvsarbetande kvinnor 54,4 procent och män 66,8 procent. En skillnad på 12,4procentenheter medan den för övriga grupper var 2 4 procentenheter. Diagram 8: Andel förvärvsarbetande i åldern år 2013 i Umeå kommun e er födelseregion och kön ,8 79,8 73,7 74,5 66, ,6 53,5 54,4 49,2 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Övriga världen EU28 utom Norden Europa utom EU28 och Norden Norden utom Sverige Sverige 7

8 Varierad sysselsättningsutveckling inom Umeåregionen I Umeåregionen ökade sysselsättningen under år 2013 med personer, vilket utgör en relativ ökning med 1,2 procent. I Vännäs kommun var ökningen 78 personer, vilket motsvarar en ökning med 2,6 procent. I Örnsköldsvik ökade sysselsättningen med 0,6 procent, i Bjurholm med 1,0 procent. I Vindelns, Robertsfors och i Nordmalings kommuner bröts den positiva trenden sedan tidigare år, då sysselsättningen under år 2013 stagnerade eller minskade. I Vindeln ökade sysselsättningen med endast 0,1 procent medan den minskade med 3,2 procent i Robertsfors och 3,6 procent i Nordmaling. De två senare kommunerna tillhör de femton kommuner i landet som hade den svagaste utvecklingen på arbetsmarknaden under år Diagram 9: Sysselsä ningsförändring i procent för kommuner i Umeåregionen under ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5-0,5 0-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 Riket Bjurholm Vindeln Umeå Vännäs Robertsfors Nordmaling Örnsköldsvik Umeåregionen Splittrad branschutveckling Branschutvecklingen i Umeåregionen var mycket splittrad under året. I Umeå och Örnsköldsvik hade Hotelloch restaurangverksamheten den bästa utvecklingen medan branschens utveckling i de små kommunerna i regionen var negativ. och Finans- och för-säkringsverksamhet hade en gynnsam utveckling i alla tre kommungrupperna. De mindre kommunerna i regionen hade även en god utveckling inom Energiförsörjning och miljöverksamhet samt inom Fastighetsverksamhet. Inom minskade sysselsättningen i alla tre kommungrupperna och även i riket. Även n hade en svag utveckling i de tre kommungrupperna. 8

9 Diagram 10: Braschvis sysselsä ningsutveckling i procent i Umeåregionen under år Umeå Örnsköldsvik Mindre kommuner Branschutveckling i enskilda kommuner i Umeåregionen I Bilagan nedan redovisas branschutvecklingen för Örnsköldsviks kommun och de fem mindre kommuner som ingår i Umeåregionen. Redovisningen sker dels för år 2013 och för perioden I alla kommuner sticker ut med en mycket stor ökning under perioden Den stora ökningen i diagrammen beror dock till stor del på att fler egna företagare i åldern 65 år och däröver klassificeras som förvärvsarbetande från och med I kommuner med stort antal egna företagare inom blir jämförelser därför med åren före 2011 till stor del missvisande för branschen. Diagrammen nedan har inte justerats med hänsyn tagen till den förändringen som infördes 2011, vilken syns i diagrammen. Observera att diagrammet för Örnsköldsvik redovisar utvecklingen i procentuella tal. I de mindre kommunerna redovisas förändringen i antal förvärvsarbetande. Branscherna är sorterade i fallande ordning efter utvecklingen under år

10 Diagram 11: Branschvis sysselsä ningsutveckling under år 2013 och åren i procent för Örnsköldsviks kommun Diagram 12: Branschvis sysselsä ningsutveckling under år 2013 och åren i antal förvärvsarbetande i Nordmalings kommun

11 Diagram 13: Branschvis sysselsä ningsutveckling under år 2013 och åren i antal förvärvsarbetande i Bjurholms kommun Diagram 14: Branschvis sysselsä ningsutveckling under år 2013 och åren i antal förvärvsarbetande i Vindelns kommun

12 Diagram 15: Branschvis sysselsä ningsutveckling under år 2013 och åren i antal förvärvsarbetande i Robertsfors kommun Diagram 16: Branschvis sysselsä ningsutveckling under år 2013 och åren i antal förvärvsarbetande i Vännäs kommun

13 Övergripande planering Besöksadress Stadshuset, Skolgatan 31 A Postadress SE Umeå Telefon +46 (0) E-post

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2010 efter sektor, näringsgren och kön, samt uppdelad

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN SOMMAR 2015 Tema ska fördjupningar Ökad befolkning beror på utländsk infly ning Kan arbetspendling lösa kompetensförsörjningen? Ökning av investeringar i Västerbo en Bostadsbrist

Läs mer

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo 28 Gun Alm Stenflo Barnafödandet Den svenska fruktsamheten sjönk under 1990-talet från att ha varit en av Europas högsta, barn per kvinna år 1990, till en för Sverige rekordlåg nivå om år 1999. Nedgången

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14 STATISTISK ANALYS 1(6) Avdelning / löpunmmer 2015-02-03 / Nr 2 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Stockholms Universitet Sociologiska institutionen UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Karin Lundström D-uppsats i Demografi Höstterminen 2009 Handledare: Ann-Zofie Duvander 2 Sammanfattning

Läs mer

Antalet sysselsatta per kommun år 2010

Antalet sysselsatta per kommun år 2010 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Den demografiska krisen Den demografiska krisen ur ett regionalt arbetsmarknadsperspektiv Tor Bengtsson 4 Bakgrund Man brukar ange den demografiska krisen som det

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolagens negativa lönsamhetstrend bryts 2014 Unionens bolagsindikator januari 2014 2 Börsbolagens genomsnittliga omsättning kommer enligt prognoserna att ha stigit med knappt 5 procent under 2013 jämfört

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer