Vattenfall ett europeiskt energibolag som ska vara ledande i utvecklingen av en miljömässigt hållbar energiproduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenfall ett europeiskt energibolag som ska vara ledande i utvecklingen av en miljömässigt hållbar energiproduktion"

Transkript

1 Vattenfall ett europeiskt energibolag som ska vara ledande i utvecklingen av en miljömässigt hållbar energiproduktion Øystein Løseth, VD och koncernchef Frukostmöte IVA:s Näringslivsråd,

2 Vattenfalls historia från 1909 till idag

3 Från en inhemsk kunglig institution 3 3

4 4 till ett europeiskt företag i full konkurrens

5 Steg 1: Del av att utveckla den moderna nationella välfärdsstaten Sverige börjar utnyttja det "vita kolet" i avsaknad av fossila bränslen Kungliga Vattenfallsstyrelsen (Royal Hydro Power Board) Överföring av el från Porius till södra Sverige för första gången AB Atomkraft Start för kärnteknisk forskning Första stora vattenkraftverket: Porjus, Olidan, Älvkarleby Ansvaret för nationella svenska elförsörjningen

6 Steg 2: Organisk tillväxt och nationell avreglering av marknaden Nationella energiförbrukningen fördubblas vart 12:e år Vattenfall AB bildas Invigning av Harsprånget Världens största vattenkraftverk Fullständig Anslutning av svenska och sammankoppling finska nät av nationella transmissionsnät et Remaining Swedish water falls protected by law Start av kärnkraftverk Ringhals 1 och 2 12 kärnreaktorer byggs under och 1980-talet Omröstning om svenska kärnkraften Sweden joins EU Vattenfall expands to Finland Avreglering av svenska marknaden Nordpool invigs

7 Steg 3: Vattenfalls expansion i Europa Kraftig expansion i Tyskland och Polen Ytterligare förvärv i Finland Förvärv av EW i Warsawa Förvärv av HEW i Hamburg Förvärv av Bewag i Berlin Förvärv av VEAG och Laubug i östra Tyskland Vattenfall tredje största elproducenten I Tyskland

8 Steg 4: Vattenfall tar ledande roll i klimatdebatten Vattenfall förbinder sig till CO 2 - neutralitet år 2050 Start av EU: s handelssystem Förvärv av aktier i Elsam Danmark Utbyte av aktier i Elsam för värme och vindkraftverk i Danmark Den havsbaserade vindkraftparken Lillgrund invigs Förvärv av brittiska vindkraftbolagen AMEC Eclipse och Thanet under uppbyggnad Nuon förvärvs Uppstart av J-V s för vågkraft utanför Skottland och Irland

9 Steg 5: Ny VD och förtydligande av ägarens krav Ny VD 12:e april 2010 Ny bolagsordning Föremålet för bolagets verksamhet är att generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion

10 Vattenfall idag ett helägt statligt bolag på en konkurrensutsatt marknad

11 Vattenfall idag Ett europeiskt energiföretag Fakta i dag Antal anställda: 38,179 Omsättning: 213,572 Mkr Rörelseresultat: 29,853 MSEK Elproduktion: 172,5 TWh Värmeförsäljning: 44,5 TWh Antal kunder (2009): El 7,5 miljoner Gas 2 miljoner Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag Verksamhet på åtta marknader Nummer 5 inom elproduktion Nummer 1 inom värmeproduktion 11

12 12 Från svensk till europeisk på tio år 1999: 28 Miljarder SEK FRÅN Ett nationellt svenskt företag med nära klimatneutral produktion (vattenkraft och kärnkraft) 2010: 213,6 Miljarder SEK TILL Ett av Europas största bolag med en europeisk energimix (kol, kärnkraft, gas, vattenkraft, vindkraft)

13 Från svensk till europeisk energimix Fossil 1% 1999 Vattenkraft 42% Kärnkraft 57% Vind, bio 2% 2010 Vattenkraft 21% Kärnkraft 25% Fossilt 52%

14 Vattenfalls verksamhet idag Europas största producent av värme och femte största producenten av el Sveriges näst största företag men Regeringens största men minst populära företag Electricity generation (TWh) AB Volvo 305 MDR 1. Apoteket: 82.3 EDF E.ON Enel RWE GDFSuez Vattenfall* Iberdrola EnBW Fortum Dong Vattenfall incl. Nuon, RWE incl. Essent RepTrak 2009 Enterprise Value 50 Billion Euro Vattenfall 233 MDR ABB 230 MDR IKEA 216 MDR Ericsson 208 MDR AstraZeneca208 MDR Skanska 143 MDR SCA 110 MDR TetraLaval 107 MDR StoraEnso 106 MDR VA % På 10 år 2. Systembolaget: SAS: SBAB: Svenska Spel: Posten: Nordea: Telia Sonera: SJ: Vattenfall 54.0 Genomsnittlig: Revenue 1/5 av statsbudgeten

15 Nytt uppdrag från ägaren och ny strategisk inriktning

16 Ny vision och övergripande strategisk inriktning lanserades sepember 2010 Ny bolagsordning Föremålet för bolagets verksamhet är att generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion Ny vision Vattenfall kommer att skapa en stark och diversifierad europeisk produktionsportfölj med hållbara och ökande intäkter, starka tillväxtmöjligheter och att vara bland de ledande aktörerna inom utveckling av miljömässigt hållbar energiförsörjning Ny strategisk inriktning Resultat och värdeskapande Fokus på kärnmarknader Minska CO2-exponering och växa inom lågutsläppande energiproduktion och gas Tre produkter elektricitet, värme och gas 16

17 Vattenfalls reviderade strategiska inriktning i korthet KONSOLIDERINGSFOKUS Kommande 2-3 år Förbättra rörelseresultat Kostnadsbesparingar och intäktsförbättringar Skapa finansiell flexibilitet Reviderad CAPEX och avyttring av icke strategiska verksamheter Starta omformningen av verksamhetsportföljen Fokus på kärnmarknader och minskande CO2-exponering Ny verksamhetsledd organisationsstruktur Jan 1, 2011 TILLVÄXTFOKUS Växa inom lågutsläppande energiproduktion och gas Fokus på vind, kärnkraft, biomassa, vattenkraft och gas Säkra starka positioner på kärnmarknaderna Fokus på kärnmarknader med potential att behålla eller bygga upp en kritisk storlek - för närvarande Sverige, Tyskland och Nederländerna 17

18 Gå från regiondriven till verksamhetsdriven organisationsstruktur Från till CEO CEO Group Shared Services Group Functions Staff functions reporting to CEO CFO+ Staff functions reporting to CFO BG Pan Europe BG Nordic BG Central Europe BG Benelux BG Trading BD Asset Development BD Production BD Asset Optimization and Trading BD Distribution and Sales BD Renewables Shared Services Ny organisationsstruktur fr.o.m. 1:a Januari

19 Fokus på Sverige, Tyskland, och Nederländerna Omforma verksamhetsportföljen: Utvärdera möjligheten att avyttra tillgångar på kommersiellt attraktiva villkor för att: Fokusera på kärnmarknader Frigöra resurser för finansiell flexibilitet Växa inom lågutsläppande energiproduktion och gas 19

20 Växa inom lågutsläppande energiproduktion och gas Vindkraft Kärnkraft Ersätta kol med biomassa Vattenkraft Gas Kolkraft Betydande tillväxtmöjligheter Vinner ökat stöd i Europa Stor potential att minska CO2- exponeringen Alltmer attraktivt Övergångsbränsle för CO2-minskning Hörnsten i det europeiska energisystemet Lönsamheten är beroende av stödsystem Vattenfall har konkurrensfördel i vindkraft till havs Vattenfall har en konkurrensfördel av att vara en av få operatörer Minskade utsläpp för Vattenfall Beroende av stödsystem Vattenfall är en av de största aktörerna i Europa med tydliga konkurrensfördelar Lägre specifika utsläpp än andra fossila bränslen Blir mer konkurrenskraftigt när kostnaderna för CO2-utsläpp ökar Drar nytta av ökande variationer i produktionen på grund av mer vindkraft Optimering av nuvarande kolkraftverk Byggandet av Boxberg och Moorburg kommer att slutföras Den reviderade strategiska inriktningen kommer att möjliggöra en snabbare minskning av specifika CO2-utsläpp (g / kwhel) än genomsnittliga minskningstakten på marknaden till 2020, minska Vattenfalls CO2 exponering 20

21 Investeringsplan Andel för CO2-fri produktion ökar jämfört med föregående plan Tillgångar som ej producerar el och värme El.-distribution Värme distr Lager IT Försäljning 42 (25%) total: (38%) Fossilbaserat* Brunkol Stenkol Gas Gruvdrift *Redan beslutade, tillväxt enbart i gas CO2 fritt Vatten Vind Bio Kärnkraft CCS-demo 2/3 nya 60 (36%) 17% nya Plan (50%) (25%) total: (25%)

22 bn SEK Capex plan fuel split Investeringsplan 2010 per energislag och år 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 26% 33% 61% 65% 70% n/a IT storages Heat grid DSOs wind CCS bio hydro nuclear Gas, BFG Hard coal Lignite (incl. Mining) Projekt inom el- och värmproduktion -5, Percentage of capex for projects with zero CO 2 emissions and CCS, related to the capex for all power and heat production related projects Jämförelsen mellan investeringsplanerna visar en tydlig riktning mot lägre CO 2 -utsläpp.

23 Flera åtgärder för att uppfylla vår vision Vattenfall kommer att skapa en stark och diversifierad europeisk produktionsportfölj med hållbara och ökande intäkter, starka tillväxtmöjligheter och att vara bland de ledande aktörerna inom utveckling av miljömässigt hållbar energiförsörjning Hållbart energisystem Det överbryggande Energisystemet: Förnybar energi Kärnkraft Avskiljning och lagring, CCS Energieffektivisering Nuvarande energisystemet

24 Vattenfalls helårsresultat 2010

25 Förbättrad vinst EBITDA, EBIT och nettoomsättning RoE och resultat efter skatt SEK bn SEK bn SEK bn ) = Last twelve 15.4 months ) Q110 Q210 Q310 Q Q409 Q410 EBITDA (LHS) EBIT (LHS) Net Sales (RHS) Profit after tax (LHS) RoE (RH

26 Högre spotpriser för el 2010 kontra 2009, men på väg ner igen Spot Spotmedelpris Nord Pool Jan 67,1 62,2 Feb 93,1 56,8 SEK Kwh Stockholm EUR/M Wh 100 Forwards jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 NP 13 EEX 13 APX 13 NP 12 EEX 12

27 Extremt svag hydrologisk balans i Norden slutet av 2010 TWh System Price Hydro Balance SYSSEK/MWh

28 Högre elproduktion, +8.6% 2010 Kärnkraft ökade 5.1% - Förbättrad tillgänglighet vid svenska kärnkraftverk Vattenkraft ökade 4.4% TWh Gas Gas Fossilkraft ökade 11.6% Coal 75.9 Coal 71.1 Vind, biomassa och avfall ökade 23% till 3.7 TWh Vatten Nuclear Fossil Wind, biomass & waste 2010: TWh 2009: TWh

29 Kärnkraftsproduktion - Sverige (MWh/w) Total kärnkraftsproduktion- Ringhals och Forsmark Vecka 1-4 Diff: 44,4% Rekord: Produktionsrekord under veckorna 51, 52 and Vecka Diff: 63,5%

30 Ett framgångsrikt år inom vindkraft Sverige Vattenfalls största vindkraftpark på land, Stor-Rotliden, klar för full drift i September turbiner med total installerad kapacitet på 78 MW. Konstruktion av Östra Herrestad vindkraftpark - 9 turbiner med 2 MW vardera. Tyskland Första havsbaserade vindkraftpark, alpha ventus, invigdes i April turbiner med 5 MW vardera. Gemensamt projekt mellan Vattenfall, Eon och EWE DanTysk, havsbaserad vindkraftpark i Nordsjön med Stadtwerke München (SWM) - 80 turbiner med en total installerad kapacitet på 288 MW. Förväntas slutföras i slutet av 2013/ början av 2014 Storbrittanien Vattenfalls första landbaserade vindkraftpark, Edinbane. - Total installerad kapacitet 41.4 MW. Världens största havsbaserade vindkraftpark, Thanet, invigdes i september rubtiner med total kapacitet 300 MW. Tillstånd att bygga tre nya vindkraftparker i Storbritannien; Ray Wind Farm, 56 MW, Clashindarr, 41.4 MW, European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC), totalt MW. Danmark Vattenfall invigde Dræby Fed - 4 turbiner 2.3 MW vardera.

31 Om elmarknaden

32 Nord Pool sätter priset på den nordiska elmarknaden Här möts producenter och kunder Spotpriset sätts där utbudskurvan skär efterfrågekurvan Spotpriset sätts på Nord Pool varje timme Price Supply 338 aktörer från 20 länder handlar på börsen Spotpriset reflekterar det totala systemets marginalkostnad och blir alltid tack vare konkurrensen det absolut lägsta vid varje efterfrågenivå 32 Demand Volume

33 De nordiska elproducenterna Procentandel av total produktion Norsk Hydro 2% E-CO Energy 3% Dong Energy 5% Pohjolan Voima Oy 6% E.ON 7% Fortum 13% Statkraft 14% Vattenfall 20% Övriga 30% 0% 10% 20% 30% 40%

34 Elprisets utveckling sedan avregleringen öre/kwh Spotpris exkl utsläppsrätter Kostnad för utsläppsrätter Elcertifikat Energiskatt Moms Nord Pool, Svensk Energi 34

35 Elpriset fördelat kwh/år, rörligt pris, 1990-års priser % Elpris Skatt + cert Konsumentpris KPI 1980=100 Nätavgift SCB, Svensk Energi 35

36 Förändringar i basproduktion Sverige 28,2 TWh Finland 13,0 TWh Vind 13,1 Vattenkraft 1,7 Kärnkraft, uppgradering 8,3 Naturgas CHP* 1,3 Biobränsle CHP* 4,8 Kol/olja CHP* -1,0 Vind 5,8 Vattenkraft 0,6 CHP* 2,3 Kärnkraft 12,4 Stängning av kolkraft -8,1 Norge 15,7 TWh Danmark -1,9 TWh Vind 8,1 Naturgas 1,4 Vattenkraft 6,2 Vind 7,1 Stängning av kolkraft -15,9 CHP, kondens 6,9 55 TWh * Kraftvärme och industriellt mottryck Ökad elanvändning +/- 1 TWh 36

37 Beslutade gränsöverskridande projekt Nr Projekt MW År Investerare 1 Fennoskan SvK/Fingrid 2 Den-Ger a Energinet/TenneT 3 Estlink Fingrid/Elering c 4 Skagerrak b 2014 Statnett/Energinet 5 NordBalt SvK/Lietuvos Energijas a 1st step, additional increase planned to 2017 b Inst. cap. Is 700 MW MW is reserved system services first 5 years. c Estonian TSO N.B. South Link is categorized as an internal link that is decided. for Source: Nordic TSOs.

38 Energibolagens lönsamhet i förhållande till andra branscher Jämförelse av avkastning på eget kapital (Return on Equity) Vattenfall EON Fortum SCA Holmen Atlas Copco SKF TeliaSonera Ericsson LKAB Boliden Snitt totalt: 18,7% Energi Snitt: 14,8% Skog Snitt: 7,8% Verkstad Snitt: 32,4% IT/Telecom Snitt: 14,6% Gruvbolag Snitt:23,9%

39 Tack!

Vattenfalls finansiella kalender

Vattenfalls finansiella kalender 3/10 delårsrapport för Januari september 2010 Nettoomsättningen minskade för det tredje kvartalet med 16,9% till 37 665 MSEK (45 346) men ökade för niomånadersperioden med 12,9% till 158 035 MSEK (140

Läs mer

Kompetens ger resultat

Kompetens ger resultat Kompetens ger resultat Årsöversikt 29 Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Vattenfall Årsredovisning 2000

Vattenfall Årsredovisning 2000 Vattenfall Årsredovisning 2000 Innehåll År 2000 i korthet 1 Ko n c e r n chefens kommentar 2 Vision, affärsidé, strategier och mål 4 Vattenfall en blivande europeisk koncern 6 Gemensamt ansvarstagande

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Fortsat satsning i vedvarende energi

Fortsat satsning i vedvarende energi Fortsat satsning i vedvarende energi Hans von Uthmann vvd, Vattenfall AB Chef Vattenfall Norden 6 oktober 2006 Stark position i norra och centrala Europa Danmark 6 TWh elproduktion 6 TWh värmeproduktion

Läs mer

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling STAFFAN JACOBSSON FREDRIK DOLFF KERSTI KARLTORP Institutionen för energi

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Hur bra är vindkraften egentligen?

Hur bra är vindkraften egentligen? Hur bra är vindkraften egentligen? Norrbysalen 5 april 2011 Kenneth Averstad Historisk utveckling Teknik Produktion EU, Sverige Vad gör Vattenfall idag inom vindkraften I vilka länder utvecklar vi vindkraften

Läs mer

Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION.

Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION. Hela programmet 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN Det är dags att komma ifatt resten av EU. Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi sid 2 Foto: Robban Andersson, Scanpix Distribueras med Dagens

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Staffan Jacobsson Fredrik Dolff Kersti Karltorp Institutionen för energi

Läs mer

Sveriges elpriser en analys av den nordiska elmarknaden

Sveriges elpriser en analys av den nordiska elmarknaden AKADEMIRAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET FEBRUARI 2013 Sveriges elpriser en analys av den nordiska elmarknaden Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar

Läs mer

Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion Sven-Olof Fridolfsson Thomas P. Tangerås Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:5 Finansdepartementet Förord Den svenska elmarknaden

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus Sveriges elanvändning minskade år 2009 med 3,9 procent. Både Norden som helhet och Sverige tvingades ändå importera el, sett över hela året. Kärnkraften nådde endast 50 TWh i årsproduktion. En unik överenskommelse

Läs mer

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Cecilia Karlström Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2010 Examinator: Camilla Persson

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART En strukturell revolution? Vindkraft En fördjupningsstudie om vindkraft inom projektet Framsyn och Tillväxtområden

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Svallvågor över Norden

Svallvågor över Norden Trading Strategy Commodity Strategy, 1 oktober 2014 Svallvågor över Norden Den nordiska elmarknaden Tsunamin har nått Tyskland Tre av fem priskrafter kämpar på den politiska arenan Norden på väg att blir

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer