Fortum Oyj. Börseftermiddag, Mariehamn Sophie Jolly, Vice President Investor Relations

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortum Oyj. Börseftermiddag, Mariehamn Sophie Jolly, Vice President Investor Relations 15.5.2014"

Transkript

1 Fortum Oyj Börseftermiddag, Mariehamn Sophie Jolly, Vice President Investor Relations

2 Fortum har ca aktieägare Ett energi- och kraftvärmeföretag i Norden, Ryssland, Polen och Baltikum Noterat på Helsingforsbörsen sedan 1998 Bland de mest omsatta aktierna på Helsingforsbörsen (NASDAQ OMX Helsinki) Börsvärde ~15,5 miljarder euro Hushåll 10,3 % Finansiella institutioner och försäkringsbolag 2,3 % Andra finska investerare 8,6 % Finska staten 50,8 % Internationella investerare 28 %

3 För år 2013 betalade Fortum 1,10 euro per aktie i dividend ~ EUR 1,0 miljard Fortums dividendpolitik baserar sig på följande förutsättningar: Dividendpolitiken säkerställer att aktieägarna erhåller en skälig ersättning för sina investeringar. Företagets långsiktiga mål är öka resultatet per aktie och således dividenden. Då bolagets styrelse föreslår dividenden beaktar den en mängd faktorer ex. ekonomisk tillväxt, företagets balansräkning och kommande investeringar. Fortums mål är att betala en stabil, hållbar och över tiden stigande dividend, som uppgår till % av resultatet per aktie; exkluderat engångsposter Per aktie utbetald dividend de senaste 5 åren

4 Fortums mission och strategi Mission Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar för samhället och levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Strategi Bygga vidare på den starka nordiska basen Skapa en stabil resultattillväxt i Ryssland Bygga en plattform för framtida tillväxt Stark kompetens inom CO 2 -fri vattenkraft, kärnkraft och effektiv kraftvärmeproduktion samt inom energimarknader 4

5 Fortums grundpelare för hållbar utveckling Ekonomiskt ansvar Långsiktigt mervärde och tillväxt Hållbarhetsbedömning av investeringar och förvärv Hållbarhetsstyrning av distributionskedjan Miljöansvar Expertis inom vatten- och kärnkraftproduktion samt CHP-produktion Minskning av miljökonsekvenser Utvecklingen av nya, hållbara energisystem, energiformer och energiprodukter Socialt ansvar Säkerhet för el- och värmeförsörjning till kunder God företagsmedborgare Personalens välbefinnande och kompetensutveckling Arbetshälsa och arbetssäkerhet Hållbar utveckling som en av strategins hörnstenar: Ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar 5

6 DEI Drax RWE SSE EDP E.ON Vattenfall Enel Edipower Union Fenosa CEZ EnBW GDF SUEZ Dong Energy Iberdrola Fortum total EDF Verbund Fortum EU PVO Statkraft Fortums koldioxidutsläpp bland de lägsta i Europa g CO 2 /kwh el, % av Fortums hela kraftproduktion var koldioxidfri och 93% av Fortums kraftproduktion inom EU var koldioxidfri. Dessutom är nästan 100% av Fortums pågående investeringsprogram i EU inriktat på koldioxidfri energiproduktion. Medeltal 350 g/kwh Fotnot: Kraftproduktion endast inom Europa förutom Fortum total som även inkluderar Ryssland. Källa: PWC & Enerpresse, November 2013 Climate Change and Electricity, Fortum 6

7 Fortums rapporteringssegment och divisioner Power and Technology Heat, Electricity Sales and Solutions Russia Distribution Vatten- kärn- och värmekraft Power Solutions och professionella tjänster Portföljhantering och trading Teknologi- och FoUfunktionerna Kraftvärmeverk (CHP) Fjärrvärmeverksamhet och företagsaffärer inom värme Solar business Elförsäljning Corporate Sustainability Produktion och försäljning av kraft- och värme i Ryssland Omfattar OAO Fortum och Fortums drygt 25- procentiga andel i TGC-1 Elnätsverksamheten Segmentet består av två divisioner: Hydro Power and Technology Nuclear and Thermal Power 7

8 Resultat

9 Fortums kvartalsresultat januari mars 2014 Nyckeltal (euro) I/2014 I/ Senaste 12 mån. Omsättning, milj Jämförbar EBITDA, milj Rörelseresultat, milj Jämförbart rörelseresultat, milj. Resultat före skatt, milj Resultat per aktie 2,53 0,45 1,36 3,44 poster som påverkar jämförbarheten 2,09-0,04 0,10 Verksamhetens kassaflöde, milj

10 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Bra resultat trots lägre elpriser och svagare rubel Kassaflöde från löpande verksamheten förbättrades Försäljningen av den finska elnätsverksamheten slutfördes - 1,85 miljarder euro i försäljningsvinst Överenskommelse om försäljning av Fortums norska elnätsverksamhet nådd affären förväntas slutföras under andra kvartalet Effektiveringsprogrammet fortlöper som planerat Ny organisationsstruktur Stärker Fortums förmåga att verkställa sin strategi Siffrorna för år 2013 har uppdaterats enligt den nya segmentrapporteringen 10

11 Marknadsläget under årets första kvartal Norden Elkonsumtionen i Norden sjönk något på grund av det excetionellt varma vädret Vattenreserverna normaliserades i Norden De nordiska spot-priserna var ca 12 euro/mwh lägre än under föregående år Europas verksamhetsomgivning och utsläppsmarknad EU-kommissionen publicerade ett nytt förslag till EUs klimat- och energipolitik Uppskjutning av utsläppsrättigheterna påbörjades prisvolatilitet var utmärkande för Eu:s utsläppsmarknader Ryssland Elkonsumtionen sjönk marginellt i de områden Fortum är verksam i I priszon 1 var elspotpriset ca 11 % högre än i januari-mars

12 Q1: Ryssland förbättrade resultatet trots försvagad rubel Vertailukelpoinen Jämförbart rörelseresultat, liikevoitto, miljoner miljoonaa euro euroa 12

13 Power and Technology Q Lägre jämförbart rörelseresultat Främsta orsaken var 6 euro/mwh lägre uppnått pris - spot priset var 12 euro/mwh lägre jämfört med Q1/2013 Större vattenkraftproduktion inflödet normaliserades Tillgängligheten på kärnkraft var bra, förutom i Oskarshamn 2 13 Miljoner euro I/2014 I/ Senaste 12 mån. Omsättning Jämförbart rörelseresultat Bundet kapital Jämförbar RONA % 13,8 13,0 Bruttoinvesteringar

14 Heat, Electricity Sales and Solutions Q Det exeptionellt varma vädret och försäljningarna i Finland år 2013 påverkade negativt (trots ny kapacitet som installerats år 2013) 14 Miljoner euro I/2014 I/ Senaste 12 mån. Omsättning Jämförbart rörelseresultat Bundet kapital Jämförbar RONA % 8,7 8,2 Bruttoinvesteringar

15 Russia Q Jämförbara rörelseresultatet förbättrades med 32 miljoner euro CSA-kapacitet Bättre marginal på värme, huvudsakligen pga högre tariffer Lägre kreditförluster Bättre effektivitet Den försvagade rubeln försämrade resultatet med ca 14 miljoner euro 15 Miljoner euro I/2014 I/ Senaste 12 mån. Omsättning Jämförbart rörelseresultat Bundet kapital Jämförbar RONA % 5,2 6,0 Bruttoinvesteringar

16 Distribution Q Försäljningen av den finska elnätsverksamheten slutfördes i mars Försäljningen av den norska elnätsverksamheten meddelades och väntas slutföras under det andra kvartalet Utvärderingen av en möjlig försäljning av Fortums svenska elnätsverksamhet fortsätter Det varma vädret tyngde första kvartalets resultat Miljoner euro I/2014 I/ S. 12 mån. Omsättning Jämförbart rörelseresultat Bundet kapital Jämförbar RONA % 8,8 8,8 Bruttoinvesteringar

17 Nyckeltal Miljoner euro Senaste 12 mån 2013 EBITDA Jämförbar EBITDA Räntebärande nettoskuld Jämförbar nettoskuld/ebitda 2,5 3,9 Avkastning på sysselsatt kapital (%), ROCE 17,9 9,0 Avkastning på eget kapital (%), ROE 26,8 12,0 Bra likviditet kreditlimiter 2,2 miljarder euro 17

18 Utsikter

19 Utsikter Nordiska marknaden Årliga tillväxten av efterfrågan på el förväntas öka i snitt ca 0.5 % Elens relativa andel av helhetsenergikonsumtionen förväntas fortfarande öka Ryssland Fortums mål är att uppnå en årlig rörelseresultatnivå (EBIT) på ca 500 miljoner euro inom Russia-segmentet under året 2015 Fortum utvärderar fortlöpande sina mål och kommer att göra så också när den politiska och ekonomiska situationen stabiliseras. Företaget kommer då att utvärdera om det fortfarande är möjligt att nå det nuvarande målet eller om en ny mål nivå bör fastställas Drivers och risker Elets spotpris och volymer Efterfrågan och utbud Bränsle Vattenreserver Kraftverkens tillgänglighet CO 2 -utsläppsrättigheternas pris 19

20 Utsikter Årliga investeringar utan att beakta eventuella företagsköp 2014: 0,9-1,1 miljarder euro (innefattar finska elnätsverksamheten Q1/2014, innefattar inte Fortum Värme) Prisskydd Resten av år 2014: ca 55 % skyddat till ca 44 euro/mwh 2015: ca 25 % skyddat till ca 42 euro/mwh Effektiveringsprogrammets mål är att förbättra kassaflödet med mer än 1 miljard euro åren Beskattning Fortums skattegrad är % I Finland antogs en kraftverkskatt ( s.k. "windfall ) för Den kommer att börja gälla först om EU-kommissionen efter utvärdering bedömer att skatten är i linje med de generella skatteprinciperna för Finland, och att den inte bedöms innehålla förbjudet statsstöd. Om skatten tas i bruk så uppskattas den vara ca 25 miljoner euro per år för Fortum 20

21 Mer info hittar du på TACK för ditt intresse!

Kompetens ger resultat

Kompetens ger resultat Kompetens ger resultat Årsöversikt 29 Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår

Läs mer

Vattenfalls finansiella kalender

Vattenfalls finansiella kalender 3/10 delårsrapport för Januari september 2010 Nettoomsättningen minskade för det tredje kvartalet med 16,9% till 37 665 MSEK (45 346) men ökade för niomånadersperioden med 12,9% till 158 035 MSEK (140

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Affärsverksamhet Bokslut 1 Koncernchefens hälsning 2 Detta är Wärtsilä 7 Strategi 11 Marknadsomgivning 18 Ship Power-översikt 22 Power Plants-översikt 25 Services-översikt

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS TAL VID BOLAGSSTÄMMAN 2005

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS TAL VID BOLAGSSTÄMMAN 2005 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS TAL VID BOLAGSSTÄMMAN 2005 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar. Ärade aktieägare. Denna bolagsstämma är unik. För det första visade Fortum i fjol det bästa

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern Årsredovisning Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som verkar i cirka 30 länder. Verksamheten bygger på en direkt kombination av privat finsk skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011 Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen För att fira Billeruds tio år på börsen

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning...

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet...

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING SOLÖR BIOENERGI HOLDING AB (PUBL) 2014 1 Innehållsförteckning Solör Bioenergi koncernen... 3 Förvaltningsberättelse... 7 Rapport över resultat för koncernen... 28 Koncernens rapport över

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Vattenfall Årsredovisning 2000

Vattenfall Årsredovisning 2000 Vattenfall Årsredovisning 2000 Innehåll År 2000 i korthet 1 Ko n c e r n chefens kommentar 2 Vision, affärsidé, strategier och mål 4 Vattenfall en blivande europeisk koncern 6 Gemensamt ansvarstagande

Läs mer

ENTERTAINMENT ANYWHERE

ENTERTAINMENT ANYWHERE 2012 Årsredovisning ENTERTAINMENT ANYWHERE Prague 14.59 Moscow 17.36 Stockholm 20.14 Innehållsförteckning VD har ordet 1 Finanschefen har ordet 4 Fem år med MTG 6 Modernt ansvarstagande 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

71 miljoner. Årsredovisning 2012

71 miljoner. Årsredovisning 2012 Årsredovisning Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som mobilt bredband via 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer