Minnesnoteringar. från konferens med distriktens hundägarutbildning april Lördag. 1. Välkomna Nina Christoffersson hälsar alla välkomna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesnoteringar. från konferens med distriktens hundägarutbildning 21-22 april 2012. Lördag. 1. Välkomna Nina Christoffersson hälsar alla välkomna."

Transkript

1 Lördag Minnesnoteringar från konferens med distriktens hundägarutbildning april Välkomna Nina Christoffersson hälsar alla välkomna. 2. Presentation Namn. distrikt & djur på ditt namns begynnelsebokstav 3. Återblick, Nina Nina gjorde en återblick från förra åretskonferens. Utskottet var då helt nytillträtt och hade haft sitt första möte dagen före konferensen. Många frågor låg i luften både från utskottet och från distrikten. Frågan som ställdes om Brukshundklubben ska fortsätta med den grundläggande hundägarutbildningen och vill vi vara en utbildningsorganisation för alla hundägare skapade förvirring och frågor. Samtidigt har vi ett fåtal instruktörer som vill hålla kurser, så behöver vi fundera över vad vi verkligen vill och vad vi kan åstadkomma. Gruppdiskussion runt borden: - Du som var med på förra årets konferens, vad åkte du hem med för känsla? - Du som inte var med på konferensen, vad fick du för information och känsla från dem som var här? - Har frågor kring hundägarutbildningens varande i SBK hållits levande? Chockerande, omvälvande Fel att sprida diskussionen hemma i detta läge, kändes ovisst och svårt Naturligt att SBK ska utbilda hundägare Hundägarutbildningen är grunden till SBK s existens Metoder? Pedagogik? Vi behöver bli bättre på pedagogiken, det är hundägare vi utbildar Tanken att vi ska utbilda alla instruktörer, även utanför SBK, känns svår Är pengarna skälet till att vi håller hundägarutbildning eller är det glädjen att utbilda hundägare med hundar? Pengar är inget bra skäl, men anges väldigt ofta Det finns många konkurrenter, det kanske är nyttigt och vi kanhända ska skapa samarbete med dem? 1

2 Verkligheten ser olika i ut i vårt land, storstadsfenomen gäller inte överallt Utvecklingen behövs i klubbarna, privata aktörer är ofta initiativrika att arrangera olika kurser, vi kan lära av dem Varje lokalklubb behöver välja vad som passar dem Konstaterades - Alla ändringar som gjorts centralt medför att man tappar självförtroende, det saknas tydlighet, sammanhållning och stöd i organisationen. 4. Visionen från 2010 att SBK ska nå världsklass vart tog den vägen? Anne Marie inleder med kort berättelse om visionen från konferensen Berättade om filmen Fish som vi då tittade på och som syftar till att skapa attitydförändring och att arbeta med ett coachande förhållningssätt. Vi enades också om begreppet du & jag istället för vi. Vi innebär ofta att det är någon annan men verkligheten handlar om att det är du och jag som behöver göra jobbet, det finns ingen annan. Efter konferensen 2010 skedde en viktig och nödvändig organisationsförändring, det bildades ett utskott för hundägarutbildning. Hundägarutbildningen kom åter på SBK s karta. Det nya utskottet började arbeta från januari Från oktober 2011 är nuvarande utskott verksamt. På agendan för utskottets uppgifter finns alla de punkter som kom fram i samband med konferensen 2010 visionen lever kvar. - Vi arbetar med coachning i de flesta utbildningar och i huvudsak i lärarutbildning. - Vi samarbetar med de hundinriktade naturbruksgymnasier i Sverige, bland annat genom att arrangera konferenser för lärare, det gjordes 2010, 2011 och en konferens planeras också Detta syftar till att lärarna och därigenom ungdomar som går gymnasieutbildning med hundinriktning, ska uppleva SBK som en naturlig del i hund-sverige. Anne-Marie sitter också med i flera av skolornas yrkesråd. - Den 21 oktober kommer vi också att samarbeta med House of learning gällande ett symposium av världsklass, med föreläsare som Bob Baily samt flera internationellt kända namn. Grupparbete, vad gör vi mer för att sätta SBK på kartan ute i klubbar och distrikt? För at närma oss visionen? Redovisning, och av redovisningen framkom mer av behov och synpunkter än praktiska exempel på vad som görs: Det finns behov av vidareutbildning av befintliga lärare och att dessa också synliggörs. Det genererar fler instruktörer och fler kurser. Då blir vi synliga och höjer kvaliteten och blir världsledande. Attitydförändring behövs i vår organisation. Vi ska vara gränslösa, stå för samverkan och öppna upp för energigivare. Hur pigga upp verandagängen som sprider negativa vibbar? Genom glada medlemmar, leenden och glada ögon. Bort med alla sura miner och missnöjesyttringar. Små nyttiga sanningar som levereras med glada ögon och vänlighet bidrar till ett öppet och vänligt klimat där vi visar att vi vill varandra väl. 2

3 Vi behöver ta tillvara de kunskaper som finns, vår kompetens behöver markandsföras. Samtidigt så innebär det att vi också behöver kunna erbjuda fler utbildningar, det ska vara enkelt att anmäla sig till kurs i SBK. När man googlar på hundkurser kommer SBK långt ned! Men om alla klubbar ser till att marknadsföra sin kursverksamhet så kan detta vända. Tänk om vi fick våra 290 lokalklubbar att leda listan på googles. Ny tävling! Vilka klubbar kommer att toppa googles? SBK syns sällan i TV, vanligare med privata. Samtidigt så finns vi med i en rad olika sammanhang. Låt oss fokusera på det vi gör och där vi syns istället för där vi INTE syns. Målmedvetet arbete leder framåt, under förutsättningar att vi vet vart vi vill nå! En positiv organisation med utvecklingsvilja, blir det självklara valet när det gäller hundutbildning och massmedia. Tänk om vi fick TV reportage från en brukshundklubb? Belöningsträning kan vara en del i att bli världsledande, det är roligt, nytt och hundägarna blir glada eftersom man fokuserar på det positiva som hunden gör istället för det negativa. Tyresö BK kör aktivitetsrunda med promenad på onsdagar nya medlemmar kommer och en del stannar kvar i klubben. Lokaltidningen har uppmärksammat detta och gör ofta reportage. Huddinge och Botkyrka bostäder arrangerar Trivas ihop med eller utan hund utbildningar, bra initiativ, fler sådana! Vad ger SBK centralt för typ av attityder? Till exempel så arrangerades utbildningar i SBK tävling från När agility gick in i SBK tävling arrangerades inget, istället fick agiltiy klara sig själva. Anne-Marie kommenterar att vi lärt oss av misstagen. Stridigheter mellan Agility och Bruks på klubbarna inge bra, centralförbundet bör vara förebild. Info om symposium som genomförs tillsammans med House of learning( hundar i tjänst) Gällande utvecklingsarbete inom hundägarutbildningen och arbetet med att nå världsklass, belyser Anne-Marie att arbetet bedrivs av utskottsledamöter som har heltidsarbete, hund, familj m.m. Anne-Marie arbetar heltid med utskottet och har en rad andra uppdrag, tiden för utvecklingsarbete är begränsad. För att snabba på arbetet behövs mer resurser. Visionen är i allra högsta grad levande! 5. Projektgrupp SKK hunden behövs, Ann-Marie Anne-Marie är adjungerad till en kommitté i SKK som har som uppgift att arbeta för att hundraser inte ska förbjudas i Sverige. Bland annat kommer en kampanj att starta som syftar till att ta fram olika värden med hundägandet och att hunden har en viktig plats i samhället. Kopplat till kampanjen är tanken att SBK ska matcha med ett kurskoncept under arbetsnamnet hunden behövs. Poängterades vikten av god framförhållning så att klubbarna får förutsättningar att arrangera de kurser som är tänkta. I sammanhanget diskuterades om det kan finnas möjligheter till sponsring för kurser för hundägare som har kamphundar? En fråga att lyfta inom respektive distrikt. Bostadsföretagen kan kanske vara bidra? Studiefrämjandet kan vara en annan möjlig lösning? En uppmaning till distrikten att vidarebefordra till lokalklubbar. 3

4 6. Lärarutbildningen, Anne-Marie Den 14 april avslutades allmänlydnadslärarutbildning årskull certifierade lärare. Avslutningen genomfördes tillsammans med nu pågående utbildning och fyra tävlingslärare. Sammanlagt samlades den april 35 lärare på Åkerby herrgård till en utvecklings- och erfarenhetshelg som blev mycket lyckad. Inbjuden föreläsare var Eva Bertilsson som talade kring inlärning kopplat till allmänlydnad. Examinationsarbete startar upp för årskull , 17 personer. Samtliga har godkännande att starta instruktörsutbildning. Diskuterades behovet av mentor och önskvärt är att mentor finns tillgänglig. Examination av instruktörer kan göras på två sätt, dels enligt nu gällande riktlinjer, dels enligt ny form genom att hålla en allmänlydnadskurs. Avslutning av pågående kurs planeras till april För rådgivning gällande detta kontakta Anne-Marie Folkesson eller Åsa Klint. Avrostningskurs för gamla lärare planeras under vinterns Syftet är att uppdatera erfarna och kompetenta lärare i pedagogik och hundkunskap. Agilitylärarutbildning, kommer att starta i November med Camilla Brundin som ansvarig lärare. Utbildningen genomförs i två steg därefter tillkommer ett examensarbete. Inbjudan kommer att skickas ut i månadskiftet maj juni. Kvalificerade att gå utbildningen är de personer som genomfört en A 3 utbildning. 7. Rallylydnad, Monique Certifiering eller tilldelning av bevis Monique klargjorde kring en rad frågor om hur vi ska hantera olika informella instruktörer som har en rad skiftande utbildningar från olika utbildningsarrangörer. Instruktör med allmänlydnadsinstruktör i botten och god kunskap i samtliga klasser tilldelas Certifikat Instruktör utan allmänlydnadsinstruktör i botten och god kunskap i samtliga klasser tilldelas Intyg Uppdatering till certifikat sker efter allmänlydnadsinstruktörsutbildning. Instruktör med eller utan allmänlydnadsinstruktör i botten och god kunskap steg ett (nybforts) tilldelas Intyg steg ett Uppdatering från steg ett kan ske genom en av distriktet/klubben anordnad kurs, steg två eller genom att ansluta sig till en pågående kurs för instruktörer och inhämta de kunskaper som saknas. Uppdatering och examination av instruktörer som inte uppfyller ovanstående sker med hjälp av ett examinationspaket, framtaget av centrala utbildningsutskottet. Kursgivare är erfaren rallyinstruktör som tillsammans med SBK lärare examinerar eleverna. Instruktörer officiell utbildning: Utbildning genomförs enligt fastställd studieplan, examination sköts av kursgivare tillsammans med en SBK lärare. 4

5 Ca 48 studietimmar, tillkommer två projektarbeten Rallylärare officiell utbildning: Utbildningen genomförs enligt fastställd studieplan, examination sköts av kursgivare tillsammans med en SBK lärare. Utbildningen omfattar en - två helger med fokus på pedagogik, inlärning och kursplanering Tävlingsinstruktör Rally Tävlandet rally ökar lavinartat varför ett behov av tävlingsinstruktörer är stort. Utbildningsplaner är under utveckling Konferensen föreslår att en specialkurs för rallylydnad omfattande ca en till två dagar arrangeras för instruktörer och lärare i allmänlydnad. Informationen på hemsidan gällande rallylydnad kommer att uppdateras inom kort. 8. Instruktörsutbildning i moduler, Anne-Marie För samtliga instruktörsutbildningar inom våra respektive verksamheter: hundägarutbildning, agility, rally, lydnad och bruks, finns gemensamma behov av ämneskunskap. Tanken med en instruktörsutbildning i moduler är att vi ska kunna samarbeta gällande de gemensamma delarna. Ämnen som diskuterats att ingå i den gemensamma modulen är: - Analysinstrument vem är hunden - Relationsmodell - Inlärning - Hunden och lagen - SBK s organisation och policys - Skötsel av hund - Pedagogik, ledarskap och coaching Tanken är också att kursplanerna ska byggas upp på likartat sätt. Kunskapskriterier ska ses över gemensamt. Examinationsformer ska genomföras på liknande sätt. Det gäller då de verksamheter som ligger under utskottet för hundägarutbildning. Diskuterades: - längden på utbildningen i grundmodulen ca 50 timmar - sammansättningen av utbildningen från grundpaketet förslag kommer på remiss till distrikten - möjligheten att köra olika moduler parallellt javisst - möjligheten att gå t ex rally eller agilityutbildningen före grundpaketet en bedömningsfråga, grundpaketet syftar till att ge en god grundkunskap - förslag att M 1 bör ingå kanske det, eller så får det bli en del i instruktör allmänlydnad? - pedagogik, motsvarande Sfr L 1? Det behövs mer pedagogik javisst 5

6 Arbetet med en instruktörsutbildning i moduler kopplat till våra olika verksamhetsgrenar pågår, planen är att det konceptet ska vara färdigt att pröva under 2013 och vara helt klart Det distrikt, den klubb, som är intresserad kan redan nu arbeta enligt detta koncept genom att plocka de delar i instruktörsutbildningen som tillhör grundmodulen. Konferensen föreslår att medhjälpare på instruktörsutbildning får gå grundpaketet, för att på så sätt få en grundkunskap utmärkt förslag. Diskuterade hur utbildningsgången till instruktör och lärare ska se ut. Beslöts att: - Allmänlydnadsinstruktörer med flera års erfarenhet av kursverksamhet är berättigade att gå allmänlydnadslärarutbildning. Steg 2 tas alltså bort som förkunskap. - Instruktör steg 2 omarbetas till en problemlösningskurs och som en vidareutveckling av allmänlydnadsinstruktörsutbildningen. - Översyn av alla långa namn. Benämningen Instruktör och Lärare ska användas och kategoriseras med respektive verksamhetsinriktning efter. Alltså INSTRUKTÖR allmänlydnad, LÄRARE allmänlydnad, INSTRUKTÖR agitlity, LÄRARE agility o.s.v. Diskussion och beslut gällande namnen har tagits av tidigare utskott i samband med ändringar av bevis och certifikat, men dock inte omsatts i verkligheten. 9. Utbildningsgången, Anna Vem får utbilda vem och till vad? Genom åren har utbildningarna förändrats och det råder ofta tveksamheter kring behörigheter att utbilda och examinera. Vi har därför gjort en matris som syftar till att åskådliggöra utbildningar och behörighet. Matrisen är i alla delar inte helt klar. Se bilaga. Klockan avslutas konferensen för dagen, vi får en stunds paus för att sedan samlas till middag kl Konferensen återupptas på söndag kl Söndag 10. Information till distrikten, Nina Info till distrikten skickas fyra gånger per år, mars-april, juni, september och december. Infobladet mars-april ersätts av konferensen. 11. Avtalsinstruktörer, Arne Vi har ett koncept för Avtalsinstruktörer som skickas ut från kansliet till intresserade. En avtalsinstruktör tecknar ramavtal med förbundet och samarbetsavtal med lokalklubbar. Avtal skrivs på max 3 år. Landskrona Brukahundklubb har jobbat med avtalsinstruktörer under flera år. Landskrona har ca 400 medlemmar År 2010 fanns hundägare i kö. Avtalsinstruktör anlitades som höll 23 kurser. Det gav klubben en inkomst på kronor. Detta jämfört med att klubben inte fått in en krona på grund av att inga instruktörer fanns tillgängliga för att hålla kurs. Avtalsinstruktören gav också handledning till sex hjälpinstruktörer. 6

7 Klubben har även fått ett mycket större utbud av kurser eftersom avtalsinstruktören är mån om att få in pengar. Det kan vara klicker-, trix och trams-, lydnadskurser o.s.v. Ideella kurser kostar 750:-, kurser för avtalsinstruktör kostar 1100:- av detta går 750:- till Avtalsinstruktören. Det har inte varit några problem med olika priser för kurserna. Ideella instruktörer har alltid företräde till att hålla kurs Fördelar med Avtalsinstruktör: Inga köer till kurser. Vi knyter entreprenörer till vår organisation. Kurser kan genomföras alla tider på dygnet, då Avtalsinstruktörerna ofta har en mer flexibel arbetstid. Utökat kursutbud och varierade typer av kurser. Ett alternativ till Avtalsinstruktör är att låta Studiefrämjandet betala arvode/lön och stå för administration. Det minskar vanligtvis bidraget till klubben. 12. Belöningsträning, Anna Anna höll en föreläsning om belöningsträning och vad det innebär. Belöningsträning handlar om att inte använda någon form av korrigering eller missnöjesyttring. Oönskade beteenden som hunden utför kommenteras av hundägaren i stil med oj lilla vän, nu blev det fel. Belöningsträningen kopplas till att utbilda hunden i tävlingsmoment och att få fram topprestationer. Instruktörer tävling och Lärare tävling är specialiserade i detta arbetssätt. Tips på litteratur: 100 % vardagslydnad av Arestad Diskussioner: - Nischa inte belöningsträningen till endast tävlingsinstruktör/lärare, gör det till allmän metod. - Ordet Instruktör tävling, är det instruktörer eller tränare vi utbildar? Ny benämning vore på sin plats. - Utifrån att läsa inbjudan till lärarutbildning tävling, hur löser vi förkunskapskrav till att bli instruktör tävling och lärare tävling, vem kontrollerar? Viktigt att gällande kompetensnivå finns hos dem som går utbildning. Svar: Den sökande får skriva ned sina förkunskaper, kanske ringer vi sedan upp denne, eller träffar personen ifråga. - Rekommendation från klubb ska innebära att förkunskaper är uppfyllda. Den som anmäler sig till utbildningen kan t ex ha med sig utdrag från styrelseprotokoll där rekommendation framgår. - Vad innebär eller motsvarande som förkunskapskrav. Svar: Kan vara olika typer av utbildningar, t ex Canis klickerutbildning, en person som läst och tränat mycket för kvalificerade personer m.m. Intresserad anmäler sig och bifogar sitt CVoch förkunskaper undersöks. - Vad gäller den som har IPO utbildning? Svar: Den frågan måste utredas. - Kommer friskvård att ingå i lärarutbildning tävling? Svar: Vi ska titta på behov och möjlighet. Anne-Marie För att ge distrikt möjlighet att utveckla sina instruktörer och lärare inom belöningsträning, kommer vi att utarbeta ett koncept för en till två utvecklingsdagar som leds av någon av våra 7

8 tävlingslärare. Bokning till dessa utbildningar görs via kansliet. Info och inbjudan kommer så snart det är klart. Tanken är att dessa utbildningar ska kunna hållas under vintern Föreslogs från konferensen att en konsekvensanalys av vad belöningsträning innebär för SBK ska göras. 13. Väst för instruktörer Visades en reflexväst med många fickor som kan vara möjlig för centralförbundet att beställa och förse med tryck instruktör på ryggen. Det finns många västalternativ och konferensen fann det inte intressant att förbundet säljer sådana. Föreslogs istället att distrikt kan delge förslag på profilkläder som används i arbetsrummet 14. Övriga frågor och förslag - Problemhundar, hur hanteras dessa? Svar: Bland annat genom att förändra instruktör steg 2 kan vi bli bättre på att ta hand om dessa. - SBK borde ha en info folder till valpägare som distribueras genom SKK i samband med valpköp. Kommentar: Vi kan samtidigt konstatera att all marknadsföring handlar om att också kunna erbjuda utbildningsplatser. - Info om vad SBK är från början, få en populärskrift/broschyr om vår historia. - Skapa ett koncept för valpinstruktörsutbildning. - Föreslås att instruktörsutbildningar genomförs i central regi, t ex på Åkerby herrgård, förlagda t ex över tre fyra helger LUNCH 15. Interaktivt lärande, Susanne König Susanne studerar ämnet interaktivt lärande och praktiserar på SBK under åtta veckor. Susanne har tittat på SBK utifrån ett kommunikativt helhetsperspektiv och hur den kommunikativa logistiken fungerar. Syftet med Susannes praktikarbete är att undersöka förutsättningar och möjligheter för Brukshundklubben att arbeta med ett interaktivt lärande. Susanne kan konstatera att vi i allra högsta grad är en lärande organisation. Vi arbetar med inlärning hos hundar och vi arbetar med utbildning av människor. Inom vår organisation finns ett stort kunskapsflöde. Samtidigt är vi bristfälliga att dela med oss av kunskaper. Vårt land är avlångt. Våra klubbar är juridiska enheter som fungerar fritt från varandra. I många delar uppfinner varje klubb sitt eget hjul, istället för att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter och utvecklas. Klubbar och kunskaper blir lätt en form av isolerade öar. Det här beror bland annat på att vi inte har en struktur för hur vi kommunicerar och utvecklas i organisationen. Med en interaktiv plattform kan vi skapa forum och möjligheter till utbildning som kan leda oss framåt på ett helt nytt sätt. Interaktiva system innebär ofta att det behövs resurser, både i form av ekonomi och människor som arbetar runt detta. Susanne påpekar vikten av att vi genomför en förstudie för att kartlägga vad en interaktiv lärplattform skulle innebära för organisationen. Konferensen ställde sig positiva till möjligheten att utveckla vår lärande organisation. 8

9 Systemet Moodle prövas, Monique Monique och Leif har utvecklat ett frågepaket för tävlingsledare som är kopplat till systemet Moodle. Frågepaket täcker in de teoretiska kunskaper som tävlingsledare behöver. Frågorna innebär en form av självstudier som kontrolleras via prov där det krävs 100 % rätt svar för att gå vidare. Varje prov kan göras om hur många gånger som helst. Det här prövas i utbildningar som hålls i Skåne, Blekinge och snart också i Värmland. Det är uppskattat både av eleverna och lärarna. Frågepaket är under utveckling även för tävlingsledare inom rally. Upplevelsen är bland annat att det frigör tid för att jobba mer praktiskt. Kunskapsnivån blir också mer jämn, för att man har förberett sig. Lärare och elever är supernöjda 16. Konferensens avslutning, Nina Konferensen avslutas med en runt bordet utvärdering - Det känns som X 2000 tåget har saktat ner och att det kan bli saker gjorda det är inte inte bara en massa idéer. - Jättebra med ett interaktiva forum, men det får inte bli för krångligt. - Jättebra med det interaktivt som kan skapa bättre möjligheter att dela och ta vara på erfarenheter mellan klubbar. - Positivt med öppna diskussioner. - Känns som utbildningen är på rätt väg. - Vi har fått många svar på frågor som var oklara från förra konferensen. - Fått svar på många frågor gällande rally. - Fått ansikte på människor vilket känns bra. - Jättetack för alla svar. - Viktigt att värna om vår tradition och historik. - Roliga diskussioner. - Viktigt att vi blir gladare och mer positiva på klubbarna, att vi släpper de fyrkantiga tjurskallarna. - Viktigt att få alla att trivas. - För att lära känna sin framtid behöver man kunna sin historia. - Ett negativt inlägg kräver fyra positiva reflektioner, kan vara bra att tänka på. - Vi har fått många svar. Det viktiga är att organisationen går vidare. - Vi tror det är positivt med belöningsträning, men det får inte bli på bekostnad av det gamla det behöver inte vara svart eller vitt. - Mer samarbete mellan SKK och SBK vore utvecklande. - Bra upplägg på konferensen. - Positiv känsla, vi är på väg framåt och kan se utveckling. - Det saknas ännu svar på vissa frågor, men det är förståeligt, utskottet är fortfarande nytt. - Sluta sätta etikett på unga och gamla, alla behövs. - Det talas om hur vi ska stärka SBK s varumärke? Om vi fick mer likriktade hemsidor vore det värdefullt. Kopplingar mellan klubbars hemsidor. Utnyttja våra styrkor som organisation. 9

10 Nina avslutar och tackar för engagemang, tankar och idéer. Kom ihåg! Glada ögon och en leende mun skapar positiva attityder starta nu. Noteringar förda av Anne-Marie 10

11 Deltagarförteckning konferens för distriktens hundägarutbildning den april 2012 Namn Kontaktuppgifter Distrikt 1. Althorn Britta Skaraborgsdistriktet Aronsson Solveig Skånedistriktet Axelsson Kicki Värmland Dal distriktet Arwidson Östgötadistriktet Suzanne 5. Bagge Åsa Gävleborgsdistriktet Benjaminsson Skaraborgsdistriktet Titti Cederqvist Olsson Daladistriktet Louise 8. Dyrsmeds Lena Dalarna 9. Eriksson Monica Östgötadistriktet Grimhammar Lin Blekingedistriktet Gustafsson Inga- Värmland Dal distriktet Lill Riisager Hallberg Marie Blekingedistriktet Himmel Jana Värmland Dal distriktet 14. Hoflin Birgitta Sörmlandsdistriktet Hörman Emelie Närkedistriktet Larson Lena Stockholmsdistriktet Lillerskog Marie Skaraborgsdistriktet Nilsson Kjerstin Västmanlandsdistriktet Roden Bertil Närkedistriktet Ryttse Katinka Östgötadistriktet Strand Maria Blekingedistriktet Strömberg Sörmlandsdistriktet Kristina Sundqvist Kicki Västmanlandsdistriktet Svensson Sven- Erik Upplandsdistriktet 11

12 25. Wellert Irene Zielfeldt Kjell- Ingvar Daladistriktet Västradistriktet Utskottet för hundägarutbildning 27. Nina Christofferssson 28. Anna Haeggblom Bjellå 29. Leif Borgenlös 30. Arne Jonsson 31. Monique Wrambeck Anne-Marie Folkesson, 12

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 2/2012 Datum: 2012 06 26 Tid: Tisdag 9.00-16.00 Plats: Tisnaren Apartments, Reijmyre Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Leif

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 5/2013 Datum: 2013 06 25-26 Tid: Tisdag kl 14.00 till onsdag kl 15.00 Plats: Åkerby herrgård Nora Närvarande: Ordförande Monique Wrambeck

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 12-15 mars 2015

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 12-15 mars 2015 2014-11-07 Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 12-15 mars 2015 Mål: Uppnå kunskap att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Sedan ett antal år tillbaka

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 13-16 november 2014

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 13-16 november 2014 Svenska Brukshundklubben 2014-04-22 Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 13-16 november 2014 Mål: Uppnå kunskap att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 1/2013 Datum: 2013 01 19-20 Tid: Lörd 13.00- sönd 15.00 Plats: Scandic hotell i Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Minnesanteckningar SBK D-huskonferens 2010-03-20 21

Minnesanteckningar SBK D-huskonferens 2010-03-20 21 Minnesanteckningar SBK D-huskonferens 2010-03-20 21 Lördag Varmt välkomna till årets D-Huskonferens! Vi, Anne-Marie Folkesson på kansliet och jag Åsa Klint, sammankallande för hundägarutbildningsgruppen,

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben?

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? I samarbete med Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar i november 2016 Mål: Uppnå kunskap och behörighet att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Under

Läs mer

Utbildningsschema Hundägarutbildning 1

Utbildningsschema Hundägarutbildning 1 sschema Hundägarutbildning 1 sutbildning - från grundmodul till SBK lärare GRUNDMODUL INSTRUKTÖRSUTBILDNING gemensam för alla blivande instruktörer, ca 45 timmar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 5/2016 Datum: 25 september 2016 Tid: Söndag kl 19-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Arne Jonsson Carina Andersson

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben?

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? I samarbete med Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar i maj 2017 Mål: Uppnå kunskap och behörighet att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Lärarutbildning

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Minnesanteckningar konferens med distriktens hundägarutbildning Lördag 20/4 Nina Christoffersson hälsade välkommen och läser en tänkvärd text om livets värden. Presentation med

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-24 Tid: 09.00-14.40 Plats: Gränna Camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Arne Jonsson

Läs mer

Utbildningsschema Hundägarutbildning

Utbildningsschema Hundägarutbildning sschema Hundägarutbildning sutbildning - från grundmodul till SBK lärare GRUNDMODUL INSTRUKTÖRSUTBILDNING gemensam för alla blivande instruktörer, ca 45 timmar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Anmälan till SBK Instruktör Bruks/Tävlingslydnad

Anmälan till SBK Instruktör Bruks/Tävlingslydnad Anmälan till SBK Instruktör Bruks/Tävlingslydnad Denna anmälan ska användas när Du vill anmäla Dig till SBK Instruktör Allmänlydnad och utbildningen hålls i SBK Stockholmsdistriktets regi. Kan även med

Läs mer

Konferens distriktens hundägarutbildning 8-9 oktober 2011

Konferens distriktens hundägarutbildning 8-9 oktober 2011 Konferens distriktens hundägarutbildning 8-9 oktober 2011 1. Inledning Nina Christoffersson, ordförande i utskottet för hundägarutbildning hälsar alla välkomna. 2. Presentation av deltagare 3. Förväntningar

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 1/2014 Datum: 2014-04-04-05 Tid: Plats: Fredag kl 12.00 - lördag kl12.00 Scandic hotell i Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 4/2013 Datum: 2013 04 19-20 Tid: Fredag kl 15.00- lördag kl 11.00 Plats: Åkerby herrgård Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör

Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursledare: SBK lärare. Förkunskaper: Mål: Kursarrangör: Omfattning: Ämnen och innehåll: Övriga ämnen, 6 tim Förkunskaper fastställs av den lokala klubben. Deltagare

Läs mer

Konferens för lärare på naturbruksgymnasier den 29-30 oktober 2013

Konferens för lärare på naturbruksgymnasier den 29-30 oktober 2013 Konferens för lärare på naturbruksgymnasier den 29-30 oktober 2013 Den 29 oktober höll Eva Bertilsson en föreläsning i ämnet inlärning. 33 lärare deltog på konferensen, se bifogad deltagarförteckning.

Läs mer

Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad

Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad Denna anmälan ska användas när Du vill anmäla Dig till SBK Instruktör Allmänlydnad och utbildningen hålls i SBK Stockholmsdistriktets regi. Kan även med fördel

Läs mer

Distriktskonferens 24-25 oktober 2015

Distriktskonferens 24-25 oktober 2015 Distriktskonferens 24-25 oktober 2015 Plats: Deltagare: Åkerby herrgård Se bilaga Lördagen ägnades åt gemensam konferens där innehållet presenteras i dessa minnesnoteringar. Söndagen ägnades åt utvecklingsprojektet

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 1/2016 Datum: 16-17 januari 2016 Tid: Lördag 13.00-söndag 15.00 Plats: Närvarande: Ordförande SBK:s förbundskansli Nina

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben?

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? I samarbete med Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar i april 2016 Mål: Uppnå kunskap och behörighet att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Under

Läs mer

Inbjudan och anmälan till utbildningarna Grundmodul och Allmänlydnadsinstruktör

Inbjudan och anmälan till utbildningarna Grundmodul och Allmänlydnadsinstruktör Inbjudan och anmälan till utbildningarna Grundmodul och Allmänlydnadsinstruktör Grundmodulens utbildning kommer att starta i oktober 2013. Allmänlydnadsinstruktörs modulens utbildning kommer att starta

Läs mer

Inbjudan till Tävlingslydnadsinstruktör utbildning

Inbjudan till Tävlingslydnadsinstruktör utbildning Inbjudan till Tävlingslydnadsinstruktör utbildning Utbildningen kommer att hållas under 2013 med planerad start i sensommar/höst Utbildningen kommer att hållas i SBK Stockholmsdistrikts regi. Start: Utbildningen

Läs mer

Inbjudan till utbildning Allmänlydnadsinstruktör

Inbjudan till utbildning Allmänlydnadsinstruktör Inbjudan till utbildning Allmänlydnadsinstruktör Utbildningen kommer att hållas under 2013 med planerad start i mars/april. Utbildningen kommer att hållas i SBK Stockholmsdistrikts regi. Mål: Syfte: Att

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 4/2009 Datum: 2009-10-04 Tid: 9.00 16.00 Plats: Arlanda hotellby Närvarande: Mötesordförande Birgitta Forsberg Dag Brück Åsa Klint Ola Folkesson

Läs mer

SBK-instruktör ALLMÄNLYDNAD. Kursplan

SBK-instruktör ALLMÄNLYDNAD. Kursplan SBK-instruktör ALLMÄNLYDNAD 20140103 Kursplan Mål Utbildningen syftar till att deltagarna ska ges möjlighet att utvecklas såväl i den pedagogiska rollen som instruktör som i det egna hundkunnandet. Vidare

Läs mer

INSTRUKTÖRSUTBILDNING RALLYLYDNAD

INSTRUKTÖRSUTBILDNING RALLYLYDNAD INSTRUKTÖRSUTBILDNING RALLYLYDNAD Innehåll: Inför start av utbildning Kursplan Till examinator Riktlinjer för genomförande av examination Bedömningsnyckel Utvärdering Utvärdering 1 Till kursledaren INFÖR

Läs mer

Avtalsverksamhet För instruktör/lärare i Svenska Brukshundklubben

Avtalsverksamhet För instruktör/lärare i Svenska Brukshundklubben Avtalsverksamhet För instruktör/lärare i Svenska Brukshundklubben Upprättat av Centrala Hundägarutbildningssektorn 2007 06 07 1 Innehåll Bakgrund 3 Kvalifikationer 4 Kursansvar 5 Centralt ramavtal SBK

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Lydnad och Rallylydnad 2016

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Lydnad och Rallylydnad 2016 Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Lydnad och Rallylydnad 2016 Under SM i Lydnad och Rallylydnad 2016 kunde de som besökte vår monter svara på 4 olika frågor om Brukshundklubben. Vi fick in mycket

Läs mer

!... !c:\users\gullvi bergqvist\desktop\protokoll dist. 14 juni 2016.doc. SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

!... !c:\users\gullvi bergqvist\desktop\protokoll dist. 14 juni 2016.doc. SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Gnesta/Trosa BK Kl 19.00-21.00 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Cecilia Trehn, vice ordförande Anders Ahlström, kassör Gullevi Bergqvist, sekreterare Ola Hansson, ledamot Ingela Falk

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte 1 Plats och tid Nyköpings BK Kl 19.00-21.45 11 röstberättigade ombud med totalt 16 röster från 7 klubbar enligt bilaga 2. Övriga deltagare DS styrelse Utses att justera Mikael Svensson Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Sammanfattning av Organisationskonferensens

Sammanfattning av Organisationskonferensens SBKs Blekingedistrikt 2012-02-06 Sid 1(6) Sammanfattning av Organisationskonferensens Konferensen började med att SBKs ordförande Staffan Thorman berättade om det minskande medlemsantalet, både i rasklubbar

Läs mer

Specialkurs SPÅR. utarbetad av. Anne-Marie Folkesson och Centrala Hundägarutbildningssektorn. 1997 03 01 reviderad 2008 06 19

Specialkurs SPÅR. utarbetad av. Anne-Marie Folkesson och Centrala Hundägarutbildningssektorn. 1997 03 01 reviderad 2008 06 19 Specialkurs SPÅR utarbetad av Anne-Marie Folkesson och Centrala Hundägarutbildningssektorn 1997 03 01 reviderad 2008 06 19 Varför specialkurs? Specialkurser är ett steg i vidareutvecklingen från allmänlydnadsinstruktör

Läs mer

Avtalsverksamhet För instruktör/lärare i Svenska Brukshundklubben

Avtalsverksamhet För instruktör/lärare i Svenska Brukshundklubben Avtalsverksamhet För instruktör/lärare i Svenska Brukshundklubben Upprättat av centrala hundägarutbildningssektorn 2007 06 07 Uppdaterad av utskottet för hundägarutbildning 2014 12 01 1 Innehåll Bakgrund

Läs mer

Instruktör spår steg 2

Instruktör spår steg 2 Instruktör spår steg 2 Inlärning till elitklass Mål Instruktör ska ha mycket god kunskap att utbilda och hjälpa hundägare och hund att lösa problem i spårupptag och spårarbete samt att utveckla denne till

Läs mer

Kungälvs Brukshundklubb

Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb består av ca 270 hundintresserade medlemmar i olika åldrar. Klubben är till för dig som vill vara aktiv med din hund, träna, tävla eller lära dig och din

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Nyhetsbrev NYA KURSER! PÅ GÅNG! PLATSER KVAR!

Nyhetsbrev NYA KURSER! PÅ GÅNG! PLATSER KVAR! Nyhetsbrev nr 5 ~ 2015 vecka 15 Hej Alla Åbk:are! Här kommer lite nyheter efter påskledigheten. Nu när det är sommartid börjar vi även med skott träning på klubben! Vi börjar torsdagen den 9 april och

Läs mer

SKK/UK nr 1-2016 2016-01-28 1-21

SKK/UK nr 1-2016 2016-01-28 1-21 Sida 1/7 SKK/UK nr 1-2016 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 28 januari 2016 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

UTBILDNINGSSCHEMA TORSÅS BRUKSHUNDKLUBB. Tävlingslydnad Agility Tävling. Rally lydnad Fortsättning. Allmänlydnad. Steg 1 viltspår Sök Spår

UTBILDNINGSSCHEMA TORSÅS BRUKSHUNDKLUBB. Tävlingslydnad Agility Tävling. Rally lydnad Fortsättning. Allmänlydnad. Steg 1 viltspår Sök Spår UTBILDNINGSSCHEMA TORSÅS BRUKSHUNDKLUBB Rally lydnad Mästarklass Tävlingslydnad Agility Tävling Rally lydnad Avancerad Agility Fortsättning Rally lydnad Fortsättning krav lös hund Allmänlydnad Agility

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

Lunds Brukshundklubb satsar 2016

Lunds Brukshundklubb satsar 2016 Lunds Brukshundklubb satsar 2016 Förslag till verksamhetsplan för 2016 utifrån bl.a. våra Framtidsmöten Övergripande mål Behålla och utveckla Lunds Brukshundklubb som en klubb med bred verksamhet genom..

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå.

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. 1(5) Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. Närvarande: Birgitta Forsberg (BF) ordf., Marcus Hjortsberg (MH) v. ordf., Margareta

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Lars Carlborg, Ulla Altskog

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Lars Carlborg, Ulla Altskog När- Antal varande röster Bollnäs 1 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 2 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 2 2 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 1 2 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 5 0 11+5 15 Protokoll

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen Sida 1av 4 Maj 2014 Luspudeln vilande Vår klubbtidning Luspudeln läggs vilande under året efter beslut på medlemsmötet den 1 maj. Håll dig informerad genom hemsidan Du vet väl att klubben har en hemsida

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Protokoll Distriktsmöte

Protokoll Distriktsmöte Plats: Njudung BK, Skede Tid: 13 september 2014 kl 11.00 14.30 Protokoll Distriktsmöte Närvarande: 13 klubbrepresentanter från Eksjö BK, Emmaboda BK, Jönköping BK, Njudung BK, Nässjö BK, Sommenbygdens

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76 Sida 1/6 SKK/UK nr 4-2014 55-76 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten.

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. Verksamhetsmål Styrelsen Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. HUS-Hundägarutbildningssektorn Att hundägarna ska få ett bra liv med sina hundar och att klubbens instruktörer

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation 2015 Datum: 2015-01-30 Tid: 18:00-20:00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Distriktsrepresentanter enligt bilaga Bilagor: Deltagarlista distriktsforum.pdf

Läs mer

Nyhetsbrev. Tyresö Hundungdoms ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt.

Nyhetsbrev. Tyresö Hundungdoms ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt. Tyresö Hundungdoms Nyhetsbrev ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt. Välkomna till Tyresö HU s Lussekupp! Vi kommer lördagen

Läs mer

Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009

Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009 Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009 Övergripande verksamhetsplan för distriktet: Arbeta för utvecklad och förbättrad samverkan med och mellan lokalklubbar, rasklubbar, distriktets hundungdom,

Läs mer

Välkomna till SBK Göteborgsavdelningens helgläger 21-23 augusti!

Välkomna till SBK Göteborgsavdelningens helgläger 21-23 augusti! Välkomna till SBK Göteborgsavdelningens helgläger 21-23 augusti! Nu är det dags för helgläger igen och även i år är vi glada att kunna presentera riktigt bra instruktörer och föreläsare! Lägret finansieras

Läs mer

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM Verksamhetsplan Övergripande mål Bodens BK & HU är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och arbetar mot ställda mål enligt gällande stadgar. De övergripande målen

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Dagordning Hus- möte. Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com. 1. Mötets öppnande. 2. Mötessekreterare. 3. Höstens kurser

Dagordning Hus- möte. Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com. 1. Mötets öppnande. 2. Mötessekreterare. 3. Höstens kurser Dagordning Hus- möte Datum: Tid: Plats: 8 oktober 2013 kl. 19.00 Klubbstugan 1. Mötets öppnande 2. Mötessekreterare 3. Höstens kurser 4. Allmänlydnad fortsättning idé av Ulrika 5. Information om pågående

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/7 SKK/UK nr 1-2015 1-19 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 5 februari 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Nordmalings Brukshundklubb

Nordmalings Brukshundklubb 2016-10-03 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Anette Arenborn, sekreterare Jouni Isoaho, kassör Elin Dalsfelt, ledamot

Läs mer

Styrelsemöte augusti 2016

Styrelsemöte augusti 2016 Styrelsemöte 64-75 22 augusti 2016 Närvarande: Anette Björkman Bergström, Christel Leiborn, Nenette Hillborg, Maria Kölestam och Sofia Friberg. Frånvarande: Helen Låås och P-O Andersson, Mikael Ingesson

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Kungälvs Brukshundklubb

Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb består av ca 300 hundintresserade medlemmar i olika åldrar. Klubben är till för dig som vill vara aktiv med din hund, träna, tävla eller lära dig och din

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Visionsarbete FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Målsättning: Att starta en process med att väcka kreativa och utmanande tankar som hjälp för att skapa en framgångsrik vision för Svenska Brukshundklubben.

Läs mer

Specialkurs SÖK utarbetad av Centrala Hundägarutbildningssektorn

Specialkurs SÖK utarbetad av Centrala Hundägarutbildningssektorn Specialkurs SÖK utarbetad av Centrala Hundägarutbildningssektorn 2000 01 01 Specialkursen är utarbetad för Dig som är under utbildning till instruktör. Varför specialkurs? Specialkurser är ett steg i vidareutvecklingen

Läs mer

Inbjudan till TÄVLINGSLÄRARUTBILDNING. SBK Tävlingslärarutbildning

Inbjudan till TÄVLINGSLÄRARUTBILDNING. SBK Tävlingslärarutbildning Inbjudan till TÄVLINGSLÄRARUTBILDNING SBK Tävlingslärarutbildning November 2012 arrangeras första modulen i utbildningen som leder till SBK Tävlingslärare. En SBK Tävlingslärare ansvarar för utbildningen

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH 2.1 Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet såsom testledare på MH. - god kunskap att bygga bana vid MH. - god kunskap att sköta

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Gnesta Trosa Brukshundklubb Inledning 2006 beslöts att Svenska Brukshundklubben och hela deras organisation ska arbeta utifrån målstyrning för att få en mer aktiv och delaktig organisation

Läs mer

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Bruks & IPO 2016

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Bruks & IPO 2016 Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Bruks & IPO 2016 Under SM i Bruks & IPO 2016 kunde de som besökte vår monter svara på 4 olika frågor om Brukshundklubben. Vi fick in mycket feedback och många givande

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/7 SKK/UK nr 2-2017 22-43 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 4 maj 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf), Cilla

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2017 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 2 februari 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer

Utvecklingsprojektet. En#presenta*on#av## Utvecklingsprojektet## Inom#Svenska#Brukshundklubben# Från#Kongressen#2015#

Utvecklingsprojektet. En#presenta*on#av## Utvecklingsprojektet## Inom#Svenska#Brukshundklubben# Från#Kongressen#2015# Utvecklingsprojektet En#presenta*on#av## Utvecklingsprojektet## Inom#Svenska#Brukshundklubben# Från#Kongressen#2015# 1" BAKGRUND: Vår målbild Vision #! Svenska(Brukshundklubben(är(en(organisa4on(i(världsklass,((

Läs mer

Verksamhetsåret. r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n

Verksamhetsåret. r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n Verksamhetsåret 2015 www.sbkronneby.com östra Varevägen 39. 372 34 Ronneby. Tel 0708-23 09 29. e-post ronneby.brukshundklubb@telia.com I RONNEBY BRUKSHUNDKLUBB T Styrelsens mål?ols

Läs mer

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar!

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar! Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Dobermannklubben 2012-05-06 Närvaro: Malin Johansson Ingela Johansson Camilla Rönnqvist Anmält förhinder: Madelene Dahlgren Torbjörn Eriksson Camilla Dahlgren, Elaine

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SBK är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2004 12 02. Närvarande. Anders Ahlqvist Silva Holmér Ulrik Bergquist Ulrika Pettersson Vanja Ljung Rinnie Iderborn Lars Erik Johansson Kerstin Sundberg Ej

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

För att erhålla kunniga och passande beskrivare ställs stora krav för att få delta vid utbildningen. (Se Kursplan Mentalbeskrivare).

För att erhålla kunniga och passande beskrivare ställs stora krav för att få delta vid utbildningen. (Se Kursplan Mentalbeskrivare). 1 BESKRIVARUBILDNING Allmänt En mentalbeskrivare har 3 huvuduppgifter: 1. beskriva hundar, MH, enligt gällande former och regler 2. vara en representant för SBK i olika sammanhang, ex. informera lokal-

Läs mer

Minnesanteckningar utvecklingsarbete på medlemsmöte SBK Smålands distrikt

Minnesanteckningar utvecklingsarbete på medlemsmöte SBK Smålands distrikt Minnesanteckningar utvecklingsarbete på medlemsmöte SBK Smålands distrikt 2017-01-21 Representation av deltagare: 24 representanter från 16 klubbar, 1 representant från 1 rasklubb, 7 medlemmar från distriktsstyrelsen,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Närvarande: Eva Rud Madeleine Bergfelt Hanna Petterson Mikael Kronstrand Roger Ölveryd Kenth Sandberg Håkan Forsvid Frånvarande: Sandra Svanström Jessica Mathiason

Läs mer