Bruksanvisning Cebex SE7000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Cebex SE7000"

Transkript

1 Bruksanvisning Cebex SE7000 KONTAKTINFORMATION CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S VINTRIE Tel Fax fasta och 5 lagringsbara program. Digital display med felangivelse -Lysdiodsindikering Möjlighet till fördröjd start -Se elförbrukning samt kostnad Självdiagnostiserande Stockholm Hammarby Fabriksväg 43 S STOCKHOLM Tel Fax Göteborg Argongatan 8 S MÖLNDAL Tel Fax Web Mail

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 3 Anslutning Strömbrytare Fasta program Sida 4 Kontroll av inprogrammerade värden Sida 5 Ändring av värden Egna brännprogram Fördröjd start Spärr Sida 6 Lagring av egna program Total netto-bränntid Brännsegment Sida 7 Max. värden Strömavbrott Felmeddelande Sida 8 Forts. felmeddelande Strömavbrott Sida 9 Inbränning av ny ugn Sida 10 Kontroll av el Ortonkäglor -1-

3 Topptemp. SE 7000 C h.min Omslagstemp. Fördröjd start Uppvärmningstid Utjämningstid Avsvalning Uppvärmningstid Omslagstemperatur Topptemperatur Utjämningstid Fördröjd start Programlagring Spärr Total bränntid Program Porslinsmålning Skröj Skröj 790 C normal långsam Lergodsglasyr 1020 C 4 Stengodsglasyr 1250 C Start KERAMIKEXPERTERNA AB 1107a -2-

4 KONTROLLAUTOMATIK SE 7000 SE 7000 levereras med fem stycken förhandsinlagda program ( se nedan ) och möjlighet att lagra ytterligare fem st. 1. ANSLUTNING SE 7000 ansluts till ugnen med ett multistick i andra änden av anslutningskabeln. Kontakten är polsäker, dvs kan endast anslutas på rätt sätt (kan ej felvändas). Montera medföljande hållare på lämplig plats ( ej för nära ugnen ). Kontrollautomatiken kan lyftas ur hållaren, upp i bekväm höjd under programmeringen. Den långa anslutningskabeln möjliggör även montering i ögonhöjd för enkel avläsning. OBS! Lägg aldrig automatiken ovanpå ugnen. 2. STRÖMBRYTARE Strömbrytare finns på undersidan av SE Cirka 3 sekunder efter det att strömmen slagits "till" visas aktuell ugnstemperatur i displayen. Händer ingenting, kontrollera följande: 1. Är strömbrytaren i läge "till"? 2. Är säkringen (sitter till vänster om anslutningskabeln) hel? 3. Är ugnen inkopplad? 3. FASTA PROGRAM Att bränna med något av de fem förhandsinlagda programmen är mycket lätt. Tryck först på "Program" och därefter på knappen för det brännprogram som önskas och sedan på "Start". Så här ser programmen ut: Namn Porslinsmålning Skröj Skröj, långsam Lergodsglasyr Stengodsglasyr 790 C 960 C 960 C 1020 C 1250 C Nr P1 P2 P3 P4 P5 Uppvärmningstid 4 tim 6 tim 15 tim 3 tim 3 tim Omslagstemp. 300 C 650 C 800 C 450 C 450 C Topptemp. 790 C 960 C 960 C 1020 C 1250 C Utjämningstid 5 min 15 min 15 min 15 min 15 min -3-

5 Du vill till exempel bränna en lergodsglasyrbränning (1020 C), gör då så här: 1. Tryck på "Program" - displayen visar nu P= 2. Tryck på "4" - displayen visar nu P=4 3. Tryck på "Start" - bränningen startar och displayen visar nu aktuell ugnstemperatur, lysdioderna " Uppvärmningstid" och "Omslagstemp." lyser. 4. KONTROLL AV INPROGRAMMERADE VÄRDEN Inprogrammerad "Uppvärmningstid", "Omslagstemp.", "Topptemp." och "Utjämningstid" kan när som helst kontrolleras och om så önskas korrigeras. Exempel: Du har startat en bränning av lergodsglasyr, dvs P4. Tryck på "Uppvärmningstid", displayen visar då Tryck på "Omslagstemp.", displayen visar då 3.00 h.min. 450 C Dessa värden betyder att ugnstemperaturen "sakta" skall stiga från rumstemperatur till 450 C på 3 timmar (varken mer eller mindre), dvs 150 C ökning per timma. När ugnen når 450 C slår SE 7000 om till "full effekt" för att ugnen skall komma upp till inställd topptemperatur fortast möjligt. Tryck nu på "Topptemp.", displayen visar då Tryck på "Utjämning", displayen visar då 1020 C 15 h.min. Dessa värden betyder att programmets topptemperatur är 1020 C och när denna temperatur nåtts hålls den ytterligare i 15 minuter. Denna utjämningstid har flera fördelar, t ex bättre temperaturfördelning i ugnen och ger bättre glasyrer. -4-

6 5. ÄNDRING AV VÄRDEN Ändring av värden sker genom att trycka på knappen för det värde som man önskar ändra. "Skriv över" det gamla värdet genom att knappa in önskat nytt värde eller nollställ genom att trycka ett flertal gånger på "0". Exempel: I P4 vill vi ändra topptemperaturen 1020 C till 1070 C. Tryck på "Topptemp.", displayen visar nu 1020 C Tryck på "1", "0", "7" och "0", displayen visar nu 1070 C Tryck på "Start" (måste göras inom 15 sekunder, annars registreras inte ändringen), displayen visar nu aktuell ugnstemperatur. 6. EGNA BRÄNNPROGRAM Det är möjligt att göra bränningar utan att utgå från ett inlagt program. Då måste alla värden knappas in, dvs "Uppvärmningstid", "Omslagstemp.", "Topptemp." och "Utjämning". 7. FÖRDRÖJD START Med hjälp av knappen "Fördröjd Start" är det möjligt att fördröja starten av ett program så länge som önskas. T ex om Du vill att bränningen startar på kvällstid (för att utnyttja billigare ström på natten). Tryck då på "Fördröjd Start" och knappa in det antal timmar som Du önskar skjuta fram starten av bränningen. Tryck sedan på "Start" och displayen visar nu den tid som återstår till bränningens start (nedräkning). 8. SPÄRR Efter start av ett program kan man trycka på "Spärr" och då spärras hela programmet så att ingen obehörig kan ändra bränningens värde. -5-

7 9. LAGRING AV EGNA PROGRAM SE 7000 har plats för nio lagrade program (fem finns redan inlagda vid leverans). Det finns alltså plats att lagra fyra egna program i minnet. Bygg först ditt program med önskade värden, tryck sedan på "Lagra" och displayen visar nu S=. Tryck sedan på önskat nummer, t ex "6". Tryck därefter på "Start" (programmet lagras nu i minnet och under tiden detta sker visar displayen Hold. 10. TOTAL NETTO-BRÄNNTID Genom att efter en bränning trycka på "Total bränntid" redovisar SE 7000 hur många timmar och minuter som ugns-elementen varit inkopplade (dvs inte den totala bränntiden). Vi kan nu räkna ut brännkostnaden om vi också har ugnens effekt (kw) och elpriset (per kw-timma). Exempel: Total bränntid: 4 timmar och 30 minuter Ugnens effekt: 10 kw Elpris: 0,60 kr/kwh 4,5 x 10 x 0,60 kr = 27 kr 11. BRÄNNSEGMENT SE 7000 visar med en lysdiod i vilket segment bränningen befinner sig. -6-

8 12. MAX. VÄRDEN "Fördröjd start" "Uppvärmningstid" "Omslagstemp." " Topptemp." "Utjämningstid" : : : : : 99 timmar och 59 minuter 99 timmar och 59 minuter 1340 C 1340 C 99 timmar och 59 minuter 13. STRÖMAVBROTT Vid strömavbrott avbryter SE 7000 bränningen. När strömmen kommer tillbaka lyser inga lysdioder. 14. FELMEDDELANDE F1 - Ugnstemperaturen stiger inte I brännsegmentet "full effekt" (mellan omslagstemp. och topptemp.) kontrollerar SE 7000 var 15:e minut om ugnstemperaturen stigit. Om temperaturen inte ökat (oförändrad eller lägre) avbryts bränningen och displayen visar då F1. F1 - Orsaken kan vara: 1. Säkring sönder 2. Värme-element sönder 3. Dörrkontakten sluter ej 4. Värme-elementen kraftigt slitna (gamla) F2 - Maximal bränntid överskriden SE 7000 kontrollerar bränntiden för segment "full effekt" (mellan omslagstemp. och topptemp.) och om 12 timmar överskrids avbryts bränningen och displayen visar då F2. F2 - Orsaken kan vara: 1. Värme-elementen kraftigt slitna (gamla) 2. Säkring sönder -7-

9 forts. från föregående sida F3 - Termoelementet defekt Kontrollautomatiken har registrerat fel på termoelementet. Displayen visar då F3. F3 - Orsaken kan vara: 1. Avbrott på termoelementet 2. Inget termoelement anslutet F4 - Polvänt termoelement Är termoelementet felaktigt anslutet (+ och - omkastade) meddelas i displayen F4. F5 - Felaktig temperaturangivelse Om en "Omslagstemp." eller "Topptemp." knappas in i ett program visas i displayen F5. F6 - Test SE 7000 Om SE 7000 är defekt visar displayen F6. F7 - Övertemperaturskydd Om ugnstemperaturen överskrider inprogrammerad "Topptemp." med 20 C avbryts bränningen och displayen visar F7. STRÖMAVBROTT Efter det att ett brännprogram genomförts och avslutats helt normalt, tänds lysdioden "avsvalning". Har däremot en bränning stoppats på grund av strömavbrott, lyser ingen lysdiod. OBS! Om inget visas i SE7000 s display och omstart inte fungerar så är en säkring i automatiken defekt (Glassäkring 40mA, 20mm / art. 1590) -8-

10 INBRÄNNING AV NY UGN Tegelmaterialet i en ny ugn innehåller alltid en del fukt och för att undvika onödig sprickbildning krävs en långsam uttorkning av ugnskroppen. Gör så här: Placera sättmaterialet, jämnt fördelat, i ugnen (även nya plattor och pelare innehåller fukt). Inbränning 1 * Tryck på "Omslagstemperatur", knappa därefter in 650 C. * Tryck på "Uppvärmningstid", knappa in 10,45 (h:min). * Obs! Inte 10, det tolkas av * Tryck på "Topptemperatur", knappa in 670 C. SE 7000 som 10 minuter. * Tryck på "Utjämningstid", knappa in 15 min. * Tryck på "Start"-knappen. Alla kikhål och skorstenshål ska vara öppna under hela bränningen. Total bränntid = Ca 10 timmar och 20 minuter. Inbränning 2 Sätt in käglorna 05 / 05,5 / 06 (se placering av käglor nedan). * Tryck på programknappen * Välj program 4 (Glasyrbränning, 1020 C) * Tryck på Startknappen. Alla kikhål och skorstenshål ska vara öppna under bränningens första 3 timmar. Efter 3 timmar så har ugnen nått ca 450 C och medföljande kikhåls- och skorstensproppar sätts in. Total bränntid = Ca 7-8 timmar. Inbränning 3 Sätt in käglorna 7 / 8 / 9 (se placering av käglor nedan). * Tryck på programknappen * Välj program 5 (Glasyrbränning, 1250 C) * Tryck på Startknappen. Alla kikhål och skorstenshål ska vara stängda under hela bränningen. Total bränntid = Ca 8-10 timmar. Denna bränning syftar till att stabilisera ugnselementen, och temperaturkontroll vid 1250 C. OBS! På grund av termisk utvidgning och sammandragning i stenarna uppstår mindre sprickor, sk "hårsprickor" i murverket, även om ugnen bränts in rätt. Detta är helt normalt och påverkar inte ugnens prestanda eller livslängd. -9-

11 Kontroll av elnätet Efter el-installation av en behörig elektriker, rekommenderar vi att han gör en spänningstest. Uppmätt värde: FAS 1 V Amp FAS 2 V Amp FAS 3 V Amp Placering av käglorna 05 05, Käglor för inbränning nr 2 Käglor för inbränning nr 3 Placera käglorna mitt i ugnen och se till att de inte kan falla på varandra, dvs ca 4 cm mellanrum. Rita av käglornas utseende efter utförd inbränning (märk resp. kägla med rätt nummer) och skicka din skiss till oss. Ugnen är nu inbränd och klar att tas i bruk! -10-

Cerama automatik G20-20 Bruksanvisning

Cerama automatik G20-20 Bruksanvisning Cerama automatik G20-20 Bruksanvisning Cebex Keramikexperterna AB. Erlandsrovägen 3C. SE-218 45 Vintrie. Tel +46 671 77 60. Fax +46 671 77 61. E-mail: info@cebex.se Ver. 1.0 - April 2014 Innehåll Kom snabbt

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Innehåll SHARP ER-A410/420 Allmänt... 1 För din säkerhet... 1 Tangentbordet... 2 Huvudlås och nycklar... 2 Huvudlåsets nycklar... 3 Kassörfunktion... 3 Kassalåda...

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Manual för Swema 3000

Manual för Swema 3000 Manual för Swema 3000 Version 1508 5.31 Tel: 08 94 00 90 Fax: 08 93 44 93 swema@swema.se www.swema.se 1 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Montering av hållare... 4 3. Läs detta innan du börjar... 5 4. MENY

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 2010/08/ Utg.1 Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 NyMo Energiprodukter AB Bröksmyravägen 33 826 40 SÖDERHAMN Telefon: 0270-168 00 info@nymoenergiprodukter.se www.nymoenergiprodukter.se Funktionsstyrning

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Allmän information

Läs mer

Installationsmanual för Mitt smarta hem. Android

Installationsmanual för Mitt smarta hem. Android Installationsmanual för Mitt smarta hem Android Innehållsförteckning Före installationen Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 7 Börja här! 4 Steg 2 av 7 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 7 Skapa ett konto 6 Steg

Läs mer