Bruksanvisning Pyrometer ST620B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Pyrometer ST620B"

Transkript

1 KONTAkTINFORMATION CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S VINTRIE Tel Fax Stockholm Hammarby Fabriksväg 43 S STOCKHOLM Tel Fax Göteborg Argongatan 8 S MÖLNDAL Tel Fax Bruksanvisning Pyrometer ST620B Möjlighet att välja typ av termoelement Stor digital display med bakgrundsbelysning USB-anslutning Datalogg-funktion (100 värden) Web Mail

2 Säkerhetsinformation Komma igång Komponenter Display Knappar Använda Termoelementet Ändra inställningar Öppna och stänga Setup-läge Ändra Logg-Intervaller Ändra typ av Termoelement Ändra Offset (T1) Sleep Mode Ändra Linjefrekvens Ställ in tid Ställ in Low Limit Alarm (Lo) Ställ in High Limit Alarm (Hi)

3 Aktivera eller inaktivera Övertemp Signal utgång Aktivera eller inaktivera Normal Temperature Compensation (NTC) Aktivera eller inaktivera Debug (Feltest) Display Temperaturmätning Ansluta ett Termoelement Temperaturvisning Ställa temperatur i läge HOLD i displayen Sätta på och stänga av displaybelysningen Avläsning av MIN-, MAX-, och AVG-värden Justera Sond-fel med hjälp av Offset Övertemperatur-larm Övertemperatur-signal Utgång Debug Minnesanvändning Starta och Stopp Loggfunktion Avläsa Loggvärden Rensa minnet Kommunikation med PC

4 Underhåll Batteribyte Rengöring Specifikationer Miljö Allmänt El Funktionsdata Övrigt

5 Säkerhetsinformation ST620B Digital HandHeld Pyrometer är en microprocessor-baserad, digital termometer för anslutning till externt termoelement Typ J-, K-, T-, E-, R-, S- och N (temperatursond) för temperaturavläsning. Lämplig till K-, J-, T-, E-, R-, S- och N-typ termoelement. Utrustad med Övertemperaturllarm, Övertemp-signal utgång och självdiagnostikfunktion. Använd endast termoelementet enligt rekommendationerna i den här bruksanvisningen. Annan användning kan förstöra utrustningen. 4

6 Refererande till säkerhetsinformation i Ruta 1 och internationella symboler i Ruta 2. Ruta 1. Säkerhetsinformation 5

7 Ruta 2. Internationella Symboler 6

8 Komma igång Allt som står i denna bruksanvisning avser Modell ST620B För att snabbt komma igång, studera följande: Figur 1 och Tabell 3 beskrivning av komponenterna Figur 2 och Tabell 4 beskrivning av displayen. Figur 3-a, 3-b och Tabell 5 beskrivning av knappfunktioner. Läs sedan resten av bruksanvisningen noggrant. 7

9 Tabell 3. Komponenterna 8

10 Displayen 9

11 Tabell 4. Displayen 10

12 Knappar Figur 3a ST620B Knappuppsättning 11

13 Tabell 5. Knappar 12

14 Tabell 5. Knappar 13

15 Använda Termoelementet 1) Anslut termoelementet/en i ingångskontakten 2) Tryck på strömbrytaren för att slå på pyrometern. 3) Ange rätt typ av termoelement. Om inget termoelement är anslutet till den valda ingången eller termoelementet är ute och övertemp-avvikelsen är för stor, visar displayen. Ändra inställningar 14

16 Öppna och stänga setup-läge När pyrometern är i Setup-läget, visar displayen och blinkar SETUP. 1. Tryck SETUP för att öppna eller stänga Setup-läget. 2. Tryck SETUP för att bläddra till valfri inställning som ska ändras. Ändra logg-intervall Tryck SETUP tills displayen visar INTERVAL. Pyrometern lagrar loggade värden vid slutet av varje intervall. Du kan välja en logg-intervall genom trycka på eller. Om du trycker och håller nere eller ändras värdena snabbare. Maximum intervall är 59:59 och minimum intervall är 00:00. När logg-intervallen är måste du spara värdena manuellt då autofunktionen är stängd. 15

17 Ändra typ av termoelement 3. Tryck SETUP tills displayen visar TYPE 4. Tryck eller för att välja typ av termoelement (K, J, E, R, S och N) Ändra Offset 1. Tryck SETUP tills displayen visar OFFSET och T1. 2. Tryck eller tills displayen visar rätt. 16

18 Sleep Mode 1. Tryck SETUP tills displayen visar SLP 2. Tryck eller tills displayen visar önskad Sleep Mode tid, mellan 5-60 min. 3. Om du håller ner eller så ändras värdena i snabbare takt. 4. När Sleep Mode är mindre än 5 min så visar displayen OFF vilket innebär att Sleep Mode är inaktiverat. Ändring av linjefrekvens 1. Tryck SETUP tills displayen visar LINE 2. Tryck eller för att välja mellan 50Hz och 60Hz.. Inställning av tid 1. Tryck SETUP tills displayen visar S-T 2. Tryck ENTER för att hoppa mellan minuter : sekunder (m:s) och timmar : minuter (h:m) 3. Tryck eller tills displayen visar rätt tid. Enheten har 24 tim visning. 4. Om du håller ner eller så ändras värdena i snabbare takt. 5. Systemtiden är den normalt löpande tiden om inget annat anges. 17

19 6. Systemtiden påbörjar sin räkning när man slår på pyrometern och nollställs automatiskt när strömmen bryts. Inställning av lågnivå-larm 1. Tryck SETUP tills displayen visar LO 2. Tryck eller tills displayen visar önskat värde för Lågnivå-larmet. 3. Om du håller ner eller så ändras värdena i snabbare takt. 4. Tryck ENTER för att stänga av larmet (displayen visar OFF) och tryck ENTER igen för att sätta på larmet. Displayen visar då värdet för Lågnivå-larmet. 5. När uppmätt temperatur passerar Lågnivå-värdet så piper enheten. 6. Minimivärdet för Lågnivå-larmet är detsamma som för respektive termoelement. 7. Maximumvärdet för Lågnivå-larmet är antingen detsamma som värdet för Högnivå-larmet (-) 1 eller samma maximumvärde som för respektive termoelement. Exempel Minimivärdet för Lågnivå-larmet för ett Termoelement Typ K = -200 C Maximumvärdet för Lågnivå-larmet för ett Termoelement Typ K är antingen värdet för Högnivå-larmet (-) 1 eller C 18

20 Tabellen nedan visar temperaturbredden för de angivna termoelementen: Inställning av Högnivå-larm (HI) 8. Tryck SETUP tills displayen visar HI 9. Tryck eller tills displayen visar önskat värde för Högnivå-larmet. 10. Om du håller ner eller så ändras värdena i snabbare takt. 11. Tryck ENTER för att stänga av larmet (displayen visar OFF) och tryck ENTER igen för att sätta på larmet. Displayen visar då värdet för Högnivå-larmet. 12. När uppmätt temperatur passerar Lågnivå-värdet så piper enheten. 13. Maximumvärdet för Högnivå-larmet är detsamma som för respektive termoelement. 14. Minimumvärdet för Högnivå-larmet är antingen detsamma som värdet för Lågnivålarmet (+) 1 eller samma minimumvärde som för respektive termoelement. 19

21 Exempel Maximumvärdet för Högnivå-larmet för ett Termoelement Typ K = C Maximumvärdet för Lågnivå-larmet för ett Termoelement Typ K är antingen värdet för Lågnivå-larmet (+) 1 eller -200 C. Se tabellen nedan. 20

22 Aktivering eller Inaktivering av utgång för Högnivå-signal 1. Tryck SETUP tills displayen visar SI 2. Tryck eller för att sätta på respektive stänga av signalutgången. Displayen visar ON eller OFF. 3. Efter att värdena för Lågnivå- och Högnivå-larmet är gjorda samt att utgången för Hågnivå-signalen är i läge ON så kommer SIGN porten att producera en signal om den uppmätta temperaturen ligger över eller under värdena för Hög- och Lågnivåerna. När den uppmätta temperaturen ligger över Högnivån så kommer SIGN porten att producera hög elektronisk nivåsignal. När den uppmätta temperaturen ligger under Lågnivån så kommer SIGN porten att producera en 10Hz pulssignal. 21

23 Aktivering eller Inaktivering av Normal Temperaturkompensation (NTC) 1. Tryck SETUP tills displayen visar NTC. 2. Tryck eller för att sätta på respektive stänga av signalutgången. Displayen visar ON eller OFF. Aktivering eller Inaktivering av Feltest 1. Tryck SETUP tills displayen visar FELTEST 2. Tryck eller för att sätta på respektive stänga av Feltest. Displayen visar ON eller OFF. Standardinställning för pyrometern är läge OFF. 3. Du kan själv göra en Feltest av pyrometern när Feltest-funktionen (Debug) är i läge ON (Se Mätning av temperaturer - Feltest) 22

24 TEMPERATURMÄTNING Ansluta ett termoelement Termoelementen är färgkodade efter typ baserade på den nordamerikanska ANSI Färgkod: Typ Färg Typ Färg J Svart R Grön K Gul S Grön T Blå N Orange E Lila 1. Anslut ett termoelement till kontaktingången. 2. Ställ in rätt typ av termoelement, Se Ändring av inställningar. 23

25 Temperaturvisning 1. Tryck C, F eller K för att välja temperaturskala. 2. Håll eller fäst termoelementet vid mätpunkten. Temperaturen visas i displayen. Hålla visad temperatur 1. Tryck HOLD för att behålla det uppmätta värdet i displayen. 2. Tryck HOLD igen för att inaktivera HOLD-funktionen. Sätta på respektive stänga av bakgrundsbelysningen 3. När pyrometern är i visningsläge av temperaturen, tryck för att sätta på belysningen. Tryck igen för att släcka belysningen (belysningen släcks inte automatiskt). Visning av MIN-, MAX- och AVG-värden 1. Tryck MIN och MAX för att stega mellan värdena MIN, MAX och AVG. 2. Tryck eller Håll MIN och MAX för att lämna MIN/MAX-läget. 24

26 Justering av Sondfel med hjälp av Offset Använd dig av Offset-funktionen och justera termoelementens värden för att kompensera för felaktigheter hos ett specifikt termoelement. 1. Anslut ett termoelement till kontaktingången i pyrometern. 2. Placera termoelementet i en känd, temperaturstabil miljö som t.ex. ett kylskåp. 3. Invänta tills pyrometern har stabiliserats. 4. Ändra Offset-inställningarna i Setupläget tills temperaturen visar samma temperatur som den uppmätta miljön (kalibreringstemperaturen), Se Ändring av Setup-inställningar). Högnivå-larm Vid inställning av Högnivå-larm i Setup-läget, så kommer pyrometern att pipa om den uppmätta temperaturen ligger över eller under värdena för Hög- och Lågnivåerna, Se Ändring av Setup-inställningar). Högnivå-larm Vid inställning av Högnivå-larm i Setup-läget, så kommer SIGN porten att producera en signal om den uppmätta temperaturen ligger över eller 25

27 under värdena för Hög- och Lågnivåerna, Se Ändring av Setupinställningar). FELTEST-LÄGET (FELTEST) I Feltest-läget kan du göra en egen feltest. Följ anvisningarna nedan: Typ K och J: -180ºC, 0ºC and 900ºC Typ T: -180ºC, 0ºC and 400ºC Typ E: -140ºC, 0ºC and 900ºC Typ R och S: 0ºC and 1200ºC Typ N: -180ºC, 0ºC and 1200ºC OBS! 0ºC är endast nödvändigt vid feltest av typ K. Feltest-metod 1. Anslut T1 och T2 till standard strömkälla. 2. Värdet för standard strömkällan motsvarar därefter strömmen för Feltest-punkten. 3. Tryck HOLD för att frysa Feltest-data i displayen. 26

28 4. Normal feltest av temperatur: Tryck MAX MIN när pyrometern är i Debug-läget, alternativ display 1 visar då värdet för Offset medan display 2 visar normal temperatur. Tryck eller för att justera värdet för Offset (-6 +6). Anmärkning Värdena i de motsvarande tabellerna mellan temperatur och ström refererar till EN :1996. Före en feltest, var noga med att din strömkälla håller en hög noggrannhet. Det är ditt ansvar om det visar sig att pyrometern har för hög avvikelse beroende på att strömkällan inte håller en tillräckligt hög noggrannhet. 27

29 Använda minnet Under en loggkörning så loggar pyrometern värdena I ett minne. Pyrometern lagrar 00-99, totalt 100 olika temperaturvärden, Värdena hämtas från pyrometerns huvuddisplay. Starta och stoppa en loggkörning 1. Ställ in logg-intervallen (Se Ändring av Setup-inställningar). 2. Tryck STORE för att starta loggkörningen, displayen blinkar och visar DATA. 3. Tryck STORE igen för att stanna loggkörningen. 4. Om du valt en manuell logg-intervall, ställ logg-intervallen till 00:00. Tryck ENTER varje gång du vill lagra ett värde i minnet. Alternativ display 1 visar det loggade värdet. Varje gång du trycker ENTER så blir det loggade värdet automatiskt lagrat på nästa minnesplats. Tryck eller för att byta minnesplats, den tomma minnesplatsen visar

30 5. Om du valt auto-loggning så ställ inte logg-intervallen till 00:00. När du gått in i Logg-läget så visar alternativ display 2 :. Tryck ENTER för att börja lagra värdena till den förinställda intervallen, symbolen : blinkar. Tryck ENTER igen för att pausa loggningen och symbolen : slutar då att blinka. Tryck åter på ENTER för att återuppta loggningen, symbolen : blinkar då igen. 29

31 Visning av loggade värden 1. Tryck RECALL för att visa loggade värden. Displayen blinkar och visar RCL. 2. Tryck eller för att bläddra mellan de loggade värdena, det först visade värdet är det sista uppmätta värdet som blev lagrat. 3. De loggade värdena börjar automatiskt hoppa till temperaturenhet under loggningen. 4. Alternativ display 1 visar minnesplatsen medan alternativ display 2 visar tidpunkten för lagringen. Huvuddisplayn visar varje loggat värde. 5. Tryck ENTER får värdena att ändras snabbare tills man når minnesplats

32 Rensning av minnet 1. Tryck STORE för att ställa dig i Logg-läget, displayen blinkar och visar DATA. 2. Tryck och håll STORE inne i 2 sekunder, displayen visar då CLR. 3. Tryck ENTER för att radera alla loggade värden i minnet. Det är inte möjligt att radera varje enskilt loggat värde. Displayen visar

33 Kommunikation med en PC. Du kan överföra innehållet i pyrometerns minne till en PC genom att använda dig an den bifogade programvaran. Tryck SEND-knappen och USB blinkar i displayen. Det betyder att pyrometern och PC kommunicerar med varandra på rätt vis. För detaljer, följ installationsguiden i programvaran. Vid påverkan av s.k. Radiofrekvens Elektromagnetiskt Fält-fenomen så kommer pyrometern att uppvisa ett felmeddelande. Enheten kommer att återgå till normalläge när störningen upphört. 32

34 Byte av batteri Byt batteriet så fort symbolen visas, annars riskerar man att få felaktiga värden som kan leda till personskador. 4. Stäng av pyrometern. 5. Lossa skruvarna och ta bort batteriluckan. 6. Byt till ett nytt 9V batteri (6F22) PP3 och skruva dit batteriluckan igen. Rengöring Använd tvål och vatten eller ett milt rengöringsmedel. Torka av med en svamp eller en torr trasa. 33

35 Tekniska data Miljö Användningstemperatur -10ºC till 50ºC (14ºF till 122ºF) Förvaringstemperatur -40ºC till + 60ºC (-14ºC till +140ºC) Fuktighet Från 0 <10ºC (<50ºF) 95% RH: 10ºC to 30ºC (50 ºF to 86ºF) 75% RH: 30ºC to 40ºC (86ºF to 104ºF) 45% RH: 40ºC to 50ºC (104ºF to 122ºF) Allmänt Certifiering Säkerhet EN61326: 2006, EN55022: 2006 and EM55024: 1998+A1+A2 34

36 Elektriska data Funktion ST620B Input Typ K, J, T, E, R, S, N Skydd Input T1 Mätområde Display Upplösning Mätning Noggrannhet Typ K: 200.0ºC till +1372ºC (328.0 ºF till ºF) Typ J: 210.0ºC till +1200ºC (346.0 ºF till ºF) Typ T: 250.0ºC till ºC (418 ºF till ºF) Typ E:150.0ºC till +1000ºC (238.0 ºF till ºF) 0.1ºCºF/K. (<1000) (Typ T under 200ºC och typ R, typ S = 1ºCºF/K) 1.0ºCºF/K.(>1000) Typ K,J,T, E: ±(0.5%+0.8ºC(1.6ºF)) ±(0.2%+0..6ºC(1.2ºF)) Typ R,S: ±(0.2%+2ºC(4ºF)) Typ N: ±(0.2%+1.5ºC(3ºF)) 30V 35

37 Funktion ST620B Input Mätning Under -10ºC: lägg till 0.5ºC Skydd Noggrannhet Under -200ºC, lägg till +2ºC Typ T Under -200ºC: Endast som referens. Mätintervall 50 ggr per sekund, uppdatering 2-3 ggr per sekund Tid Relativ Datalagring 0 99 värden Logg-Intervaller, Typ av termoelement, Offset (T1), Sleep Mode, Linjefrekvens, Tid, Hög/Låg gränsvärden, Inställningar Over Limit, Signalutgång, Normal Temperatur, Inställning av kompensation, Feltest (Debug) Högnivålarm JA Övertempsignal JA Ström 1 st batteri 9V (NEDA1604 eller 6F22 or PP3) 30V 36

38 Övrigt Noggrannhet är specificerad för temperaturer mellan 18ºC(60ºF) och 28ºC (82ºF) för en period av 1 år. Användningstemperaturer: -10ºC till 50ºC (14ºF till 122ºF). Ovanstående specifikationer tar inte hänsyn till fel på termoelement, toleransvivåer för sonden ingår inte i ovanstående tekniska index. 37

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Bruksanvisning Cebex SE7000

Bruksanvisning Cebex SE7000 Bruksanvisning Cebex SE7000 KONTAKTINFORMATION CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-218 45 VINTRIE Tel +46 40-671 77 60 Fax +46 40-671 77 61 5 fasta och 5 lagringsbara program. Digital display

Läs mer

Bruksanvisning Cebex TC 543

Bruksanvisning Cebex TC 543 Bruksanvisning Cebex TC 53 KONTAKTINFORMATION 9 fasta och 53 valfria program med vardera 30 segment CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-28 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 3 3. Enkelt handhavande sid. 4 4. Räknevägning sid. 4 5. Kontrollvägning sid. 5 6. Totalvägning sid. 6 7. Djurvägning sid.

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN:

Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN: Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN: 5703317620071 Elma 610 sid 2 Beskrivning: Beröringsfri temperaturmätning Inbyggt lasersikte Automatisk val av upplösning 0.1º eller 1º Val

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

Bruksanvisning Scandia Ovnen TC 5000

Bruksanvisning Scandia Ovnen TC 5000 Bruksanvisning Scandia Ovnen TC 5000 KONTAKTINFORMATION 6 valfria program med vardera 4 segment CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-218 45 VINTRIE Tel +46 40-671 77 60 Fax +46 40-671 77

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Användarmanual för. Digital Ljudmätare GSH8925

Användarmanual för. Digital Ljudmätare GSH8925 Lufthastighet Tryck Inspektion Temperatur Fukt MANUAL ʦo Användarmanual för Digital Ljudmätare GSH8925 맰 猲䎜log猲 Introduktion Gratulerar till ditt köp av ljudmätare! GSH8925 är en noggrann digital ljudmätare

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning MicroProgel TC 323

Bruksanvisning MicroProgel TC 323 Bruksanvisning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fasta och 9 valfria program med vardera segment CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm

Läs mer

Language Contents. English...2-6 Svenska... 7-11

Language Contents. English...2-6 Svenska... 7-11 Language Contents Language page English...2-6 Svenska... 7-11 Norsk...12-16 Dansk...17-21 Suomi...22-26 Deutsch...27-32 Nederlands...33-38 Français...39-44 Italiano...45-50 Español...51-56 Português...57-62

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Användarmanual. För livsmedelsinspektioner. Senaste manual finns alltid att ladda ner på www.termometer.se

Användarmanual. För livsmedelsinspektioner. Senaste manual finns alltid att ladda ner på www.termometer.se KombiTemp HACCP PLUS För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.06 Injektor Solutions) Senaste manual finns alltid att ladda ner på www.termometer.se KombiTemp HACCP PLUS, som vi hädanefter i texten

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Avancerad ljudmätare CIM8922

Avancerad ljudmätare CIM8922 Avancerad ljudmätare CIM8922 (ver. 1.0. injektor solutions 2005) web: www.termometer.se 2005-09-16 Introduktion Ljudmätaren CIM8922 från injektor solutions, erbjuder dig ett kvalitetsinstrument till ett

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk SNABBSTART 1. Öppna batterilocket på termometerklockans baksida genom att föra det i pilens riktning. 2. Sätt

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa SwemaMan 80 bruksanvisning SwemaMan 80 är en manometer som mäter differenstryck, uftflöde och lufthastighet. Differenstrycket mäts i, luftflödet i l/s, m 3 /h eller CFM och lufthastigheten i m/s eller

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

SwemaMan 8 Bruksanvisning vers 1.00 MB

SwemaMan 8 Bruksanvisning vers 1.00 MB SwemaMan 8 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140520 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor och automatisk densitetskompensering

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL

BRUKSANVISNING MODELL BRUKSANVISNING MODELL Grattis till din nya multimeter. Innan du börjar använda produkten bör du läsa bruksanvisningen noggrant. I. ANVÄNDNING: Denna kategori III multimeter kan användas för mätningar av

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

SunRize Alarm Clock 390482

SunRize Alarm Clock 390482 SunRize Alarm Clock 390482 1 Användarmanual Contents 1. Kort introduktion av klockans funktioner. 3 2. LCD-displayen.... 3 3. Så här byter du Halogenlampan..... 4 4. Handhavande......4 4.1 Uppstartsläge.........4

Läs mer

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN:

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: 5706445410033 Säkerhet Denna manual innehåller information som måste följas, för att kunna arbeta med instrumentet säkert och hålla instrumentet i ett säkert

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003 Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER 42.21 / E:nr 4203144 Göteborg 2003 1. Inledning Elma 21C är en multimeter som mäter spänning (V), Ström (A), Temperatur ( C), Kapacitet (F), Motstånd (Ω), Logiskt

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

ph-transmitter Sensorex TX3000

ph-transmitter Sensorex TX3000 -transmitter Sensorex TX3000 MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Denna sida är blank. -transmitter Sensorex TX3000 160203 Innehåll 1. Tekniska data... 1 2. Installation...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

Information är makt. Funktioner i Imara HRM

Information är makt. Funktioner i Imara HRM Information är makt Genom att ge akt på intensitet (hjärtfrekvens) och träningspassets längd (tid) kan du undvika överträning och skador, samt maximera dina chanser att uppnå dina mål. Funktioner i Imara

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual Palm Size Digital Multimeter 300 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. DC Current Measurement Fig 3. Diode test Continuity test Fig 4. Temperature measurement Fig 5.

Läs mer

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 OSC-300 2 Innehåll 1. Säkerhet... 4 2. Innehåll... 5 3. Specifikationer... 5 4. Kapacitet... 6 5. Dimensioner och vikt... 6 6. Användning... 7 Sätta på/stänga av... 7 Nollställning (Zero)... 7 Tare-funktion...

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TSI VELOCICALC

FÄLTMÄTINSTRUKTION TSI VELOCICALC 1(10) Introduktion VelociCal-mätarna är utrustade med ett antal olika funktioner för mätning av lufthastighet, temperatur, tryck, luftfuktighet, daggpunkt och flöde. Fältmätinstruktionen följer Mätforums

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

Bruksanvisning Cebex SE600

Bruksanvisning Cebex SE600 Bruksanvisning Cebex SE600 KONTAKTINFORMATION 4 fasta program med med möjlighet till justerbar topptemperatur. CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-218 45 VINTRIE Tel +46 40-671 77 60 Fax

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knappförklaringar sid. 3 3. Specifikationer sid. 4 4. Display sid. 5 5. Enkelt handhavande sid. 6 5.1 Nollställning sid. 6 5.2 Tarering sid. 6

Läs mer

210 manual.pdf Tables 4

210 manual.pdf Tables 4 1 Illustrations 2 Tables 3 Tables 4 Tables 5 Tables 6 Tables English... 8 Svenska... 19 Norsk... 25 Dansk... 29 Suomi... 37 Deutsch... 44 Netherlands... 52 Français... 60 Italiano... 68 Español... 76 Português...

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Förgätmigej. Elektronisk kalender. Art.nr Rev A SE

Förgätmigej. Elektronisk kalender. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning Förgätmigej Elektronisk kalender Art.nr 508200 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Batteribackup... 6 Byte av batteri...

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen MSR www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Inledning Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. De olika modellerna

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

JENKINSBIRD WEATHER MASTER 340658

JENKINSBIRD WEATHER MASTER 340658 JENKINSBIRD WEATHER MASTER 340658 SVENSK MANUAL Innehåll 1) Basstation 2) En WH2 fjärrsensor med monteringsanordning 3) Instruktionsmanual Funktioner 1) Trådlös utomhus- och inomhus luftfuktighet (%RH)

Läs mer

ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll

ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll I. För en säker användning 1. Överbelasta inte vågens lastcell. 2. Stå inte under vågen när den används. 3. Utför inte vägning under stark vind, detta kan leda till

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Bruksanvisning MS 5900 Babyvåg OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. 56-433 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 ALLMÄN INFORMATION...3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER...3 MILJÖ...4 RENGÖRING...4

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

DENVER CR-918BLACK SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL

DENVER CR-918BLACK SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL DENVER CR-918BLACK SWEDISH 14 15 FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. /FININSTÄLLNING - 2. TIDSINSTÄLLNING MIN./MINNE+ 3. SNOOZE/VILA 4. PÅ / AV 5. /FININSTÄLLNING+ 6. VOLYM NED - /ALARM 1 PÅ/AV INST. 7. VOLYM NED

Läs mer

BA812 Bilder och originaltext på engelska medföljer produkten.

BA812 Bilder och originaltext på engelska medföljer produkten. BA812 Bilder och originaltext på engelska medföljer produkten. ELEKTRONISK VÄDERKLOCKA MED VÄDERPROGNOS OCH TERMOMETER. BRUKSANVISNING: INLEDNING: Tack för att Ni har köpt denna elektroniska väderklocka.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ Innehåll 1. Introduktion 2. Knappförklaringar 3. Användning 4. Kalibrering 5. Batteri Scandinavian Scale Company AB Järnvägsgatan 23 360 51 Hovmantorp www.scandscale.com Mail :

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 Manual FM-632ISLE Knappar och Funktioner FRAMSIDAN LCD DISPLAY Längd Vikt BMI BMI Symbol Undervikt Normal Övervikt Fetma = Bekräfta knapp för val = Ändra din längd Välj minne i Memory Mode & Recall Mode

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Tinytag. Strömtångspaket. Rev: 2013-05-23. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

Tinytag. Strömtångspaket. Rev: 2013-05-23. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Tinytag Strömtångspaket www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1 Rev: 2013-05-23 Intab strömlogger är en logger för växelström Strömloggern är användbar vid, till exempel,

Läs mer

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TH INLEDNING RM912TH är en flerfunktioners radiostyrd klocka med termometer. Den synkroniserar automatiskt aktuell tid och datum, så snart den befinner sig inom en radie

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

ph-mätare modell 8680

ph-mätare modell 8680 Proffsinstrument till amatörpriser ph-mätare modell 8680 Manual (ver. 1.1) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer