Statistikrapport nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistikrapport nr 1-2015"

Transkript

1 Statistikrapport nr Lidköping den 1 mars 2015 Denna rapport skickas enbart ut till styrelsen samt till pelletstillverkare som är medlem i PelletsFörbundet och till de övriga som lämnat in uppgifterna till förbundet. Om statistiken: Från och med jan 2015 har undertecknad ansvaret för insamlandet av statistik med bäring från pelletsmarknaden. Jag har för avsikt att även fortsättningsvis redovisa statistiken på hemsidan med samma upplägg som tidigare, men även att på hemsidans inloggningssidor för medlemmar även redovisa statistiken lite mer detaljerat. PelletsFörbundets statistik är efterfrågad både nationellt och internationellt. Till skillnad från tidigare har jag valt att försöka få in svar från så många pelletstillverkare som möjligt, och utgår då ifrån de pelletsfabriker som redovisas på SVEBIO:s Pelletskarta. Då statistiken för pelletspris därefter beräknas viktat i förhållande till de leveranssiffror ni som tillverkare uppgav för 2014 är det viktigt att ni som tillverkare skyndsamt besvarar de enkäter vi skickar ut från kansliet för att statistiken skall bli så komplett som möjligt. När det gäller prisstatistiken så är den sammanställd från de enkäter som skickas ut till respektive företag. Då statistiken har prioritet bland företagen förväntas att man levereraar dessa uppgifter skyndsamt och utan att tid skall behöva offras på att påminna om detta. I denna redovisning saknas uppgifter från några av de större tillverkarna vilka tillsammans tillverkar ungefär ton. Det viktade priset är därför beräknat på de uppgifter jag fått från 63,9 % av villaleveranser och 70,4 % av leveranserna till mellanskalan. Det viktade priset redovisas nedan, liksom max och min för varje kategori. Inför framtida redovisningar vore det därför önskvärt om ni från Södra, Rindi, Laxå, Helsinge Pellets, HMAB och Forssjö kontrollerar om enkäten hamnat hos fel person på företaget och i så fall meddela kansliet om vem som skall vara ansvarig för att leverera dess uppgifter. Statistiken för export och import hämtas från SCB:s redovisning månadsvis på kod KN Siffror för oljepriset är hämtad från Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) och uppgifter om rörligt elpris är hämtad från SCB. Villamarknad Uppgifter om antal anläggningar är hämtade från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och redovisning av antalet sotningsförrättningar. Av de ungefär 2 miljoner villor som finns i landet hade år villor en egen värmepanna. Av dessa nyttjade 84,2 % någon form av fastbränsleeldning. Totalt sotades st pelletspannor och pelletskaminer år Andelen sotade oljepannor är nu nere i under stycken. PelletsFörbundet web-site: Sockerbruksgatan 1 nb SE LIDKÖPING SWEDEN phone: +46 (0) lab: fax: +46 (0)

2 2 År 2013 fanns det en värmepanna i 17,7 procent av småhusen ( st). Det är en minskning med värmepannor (19,7 %) sedan Noterbart är att andelen värmepannor sjunker till förmån för värmepumpar och fjärrvärme. Med anledning av det sjunkande antalet pelletspannor genomförde PellSam 2012 en telefonundersökning hos pelletsanvändare som slutat ta emot bulkleveranser av pellets. Av dessa hade då 68 % valt en värmepump och 25 % anslutit sig till fjärrvärmen. En utveckling som nu dessbättre ser ut att ha avstannat då antalet pelletspannor åter ser ut att öka något. Totalt beräknades villamarknaden 2013 använda ton pellets vilket motsvarar 30 % av den totala användningen inom Sverige. För 2014 uppges leveranser till villamarknaden ha stigit till ton vilket motsvarar 33 % av den totala användningen. Beräknat att en genomsnittlig pelletsanvändning för en villapanna är i genomsnitt 5,5 ton och en pelletskamin 3,0 ton kan vi för 2014 därför anta att den svagt positiva trenden 2013 har fortsatt även under Jag återkommer till antalet så fort års statistik finns tillgänglig på MSB:s hemsida. När det gäller prisutvecklingen är det en vanlig uppfattning bland villaägare att pelletsen har blivit dyr. Detta är dock felaktigt, oavsett om man köper pellets i bulk eller småsäck. Under de senaste 5 åren har prisutvecklingen i verkligheten varit negativ, d v s konsumentpriset har blivit billigare. Om man samtidigt tar hänsyn till prishöjningar enligt KPI är indexet i dagsläget c:a 20 % lägre än jan Det kan vara värt att notera.

3 3 Förutom att pelletsvärme är klimatneutralt och bidrar till att skapa tillväxt och lokala arbetstillfällen ger pelletsvärme i förhållande till el och olja konkurrenskraftiga och stabila energipriser. Ett tryggt val för alla som vill veta vad uppvärmningen kommer att kosta. Mellanskalan Av den totala användningen av pellets inom landet, ton, beräknas ungefär ton avvändas i stora anläggningar. Mellanskalan, leveranser 15 ton, uppges för 2014 ha varit ton. Motsvarande för år 2013 är ton vilket är ett tydligt trendbrott som visar att den mellanskaliga marknaden under 2014 ökat med ungefär Detta trots att året dessutom varit betydligt mildare än Sannolikt är detta en följd av att företag konverterat från olja till pellet på grund av den aviserade skatteomläggningen per den 1 jan För ett företag som tidigare haft skattereduktion innebär detta en kostnadsökning på ungefär kr per kubikmeter eldningsolja. Under de senaste åren har dessutom pelletseldning för att generera lågtrycksånga inom t ex branscher som tvätterier, livsmedel och betongindustri vunnit nya marknadsandelar. Prisutvecklingen för leveranser till denna marknad har varit extremt stabil, med en sjunkande trend om man tar hänsyn till KPI. Dock ser vi ett prisfall för de första månaderna under 2015 sannolikt påverkat av att den milda vintern gjort att det finns en överproduktion av pellets inom landet som pressar priset. Det sjuknande oljepriset på världsmarknaden har bromsat intresset för att konvertera bort oljan. I media ser vi att priset sjunkit från ungefär 150 USD per fat till under 50 USD per fat.

4 4 Men detta prisfall har inte slagit igenom för svenska oljekonsumenter då det delvis motverkats av en stigande dollarkurs och att en stor del av priset är skattebaserat. Det betyder att lönsamheten att konvertera bort oljan fortfarande är mycket god. Men uppmärksamheten kring oljepriset i kombination till det faktiska prisfallet på olja har till stor del ätit upp den skattehöjning på 100 kr/mwh som man som företagare drabbats av vid årsskiftet. Förbundets medlemmar upplever på grund av detta att många potentiella kunder nu väljer att avvakta med sin investering. I diagrammet ovan kan vi se att en kostnadsökning på 100 kr/mwh i princip ger samma kostnadsskillnad som innan årsskiftet. Så även om oljan på papperet har blivit billigare så borde denna marginella prisreduktion inte påverka en seriös företagares vilja att konvertera bort oljan. Man får otvetydigt ett lägre och stabilare energipris samtidigt som man kan lyfta fram klimatfördelarna i företagets miljöbokslut. Export och Import Trots att vår egen pelletstillverkning bara utnyttja % av produktionskapaciteten är Sverige en stor nettoimportör av pellets. Detta beroende på att en större del av den pellets som importeras går direkt till våra större kraftvärmeproducenter som kan ta emot hela båtlaster direkt till värmeverket. I diagrammen nedan kan vi se effekterna av att 2014 var ett varmare år än normalt. Exporten har ökat samtidigt som importen minskat. Skillnaden blir speciellt tydlig när man tittar på månadsstatistiken i diagrammet till höger. Även statistiken nedan över våra viktigaste handelspartner är hämtad från SCB. När det gäller exporten så dominerar Danmark stort, följd av Norge och Tyskland. Men även Italien har blivit en ökande exportmarknad för svenk pellets.

5 5 När det gäller import så är det framförallt Ryssland och Baltikum som dominerar. Intressant är att notera att vi faktiskt köper en ökande andel pellets från UK, vilken säkert har sitt ursprung i USA. Nästa rapport PelletsFörbundets nästa rapport beräknas kunna sammanställas för Q1 och Q2 efter semestern Bengt- Erik Löfgren

Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda

Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda Nu har jag fått för mig att titta på MSB:s statistik för 2012 över hur väl vi i Sverige uppfyller LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor). Det är här vi bl

Läs mer

Pelletsvärme lönsammare än någonsin

Pelletsvärme lönsammare än någonsin Pelletsvärme lönsammare än någonsin Pellets är precis som olja och el en konkurrensutsatt handelsvara där marknadskrafterna bestämmer priset. Det förekommer ofta i media uppgifter om att pelletspriset

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR [Klicka och skriv EMIR-nummer här - EMIRnummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR 2007:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax:

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Marknadsanalys Q1 2015. LRF förnybar energi. 2014-12-29, Ulf Jobacker & Daniel Ingman, LRF Riks

Marknadsanalys Q1 2015. LRF förnybar energi. 2014-12-29, Ulf Jobacker & Daniel Ingman, LRF Riks Marknadsanalys Q1 2015 LRF förnybar energi 2014-12-29, Ulf Jobacker & Daniel Ingman, LRF Riks Marknadsanalys energi I Sverige används idag över 50 % energi från bioenergi, vattenkraft, sol, biogas, vind.

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Minska energianvändningen!

Minska energianvändningen! Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Rapport Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Oktober 2004 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2014 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2014 Rapport torsdagen den 13 november 2014 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer