PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier."

Transkript

1 PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier.

2 SÄNKTA SKATTEKOSTNADER MED PELLETS! Sedan flera år tillbaka har industrin och många företag åtnjutit en nedsatt skattesats på koldioxid och energi för eldningsolja. Sedan 2011 har denna rabatt kraftigt reducerats genom att koldioxidskatten har höjts samt att en energiskatt har introducerats. År 2015 kommer skatten på olja återigen att höjas. Redan innan skattehöjningen var det lönsamt att konvertera bort oljan och byta till pellets. Skatteutveckling på olja Procent (%) 70 CO2 skatt Energiskatt Ett exempel Ett företag som i dag har ett årligt behov av 100 kubikmeter olja betalar ca kr i uppvärmningskostnader. Om uppvärmningen i dag istället hade skett med pellets hade motsvarande värmebehov kostat ca kr. En onödig kostnad redan i dag på ca kr alltså. År 2015 när skatten återigen höjs kommer denna besparing vara uppe i hela kr. I figuren ovan illustreras skattehöjningen för olja i procent. För fler exempel och kalkyler, se sida 5. Prisstabilt Priset på både el och olja går upp och ned som en berg- och dalbana. Kallt väder, oro i Mellanöstern, konjunktursvängningar en mängd faktorer påverkar priset på de fossila, ofta importerade, bränslena samt el. Därför är det mycket svårt att i förväg räkna på dina energikostnader. Med pellets vet du vad din kostnad blir. De senaste åren har priset på pellets legat mycket stabilt kring ca 40 öre/kwh (exkl. moms). Detta kan jämföras med priset på el som under en vinter kan variera kraftigt (se figur) Prisjämförelse, öre/kwh, mellan el, olja och pellets 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Pellets Eldningsolja El Elpriset inkluderar elcertifikat, energiskatt och överföringsavgift. Samtliga priser är exklusive moms. Källa: ÄFAB

3 Förnybar värme/ånga enkelt, bekvämt och kostnadseffektivt Dagens moderna pelletssystem är enkla att sköta och anpassade efter kundens önskemål och behov. Pelletseldning möjliggör även ångproduktion. Förbränningsutrustningen sköter själv sin tändning och släckning och håller jämn, önskad temperatur. Som en större kund får du pellets levererat i bulkform via löpande leveranser, precis som med olja. Underhåll och service kan oftast avtalas och skötas av din leverantör av värmeanläggningen. Som kund kan du känna dig säker på att få bekväm, förnybar och bekymmersfri färdig värme. ÅNGPRODUKTION GENOM PELLETS Modern teknik för pelletseldning gör det i dag även möjligt att tillverka processånga vid pelletseldning. Industrier och företag som är beroende av ett konstant och jämnt flöde av processånga kan använda pelletsbaserad ångtillverkning. Samtidigt som man får stora besparingar och korta avskrivningstider. I dag finns ett stort antal anläggningar som är i drift, som exempelvis tvätterier och pappersbruk. Se fler exempel längre fram. Pellletspanna med automatiskt bulkförråd. Foto: Baxi STÄRKER DITT FÖRETAGS MILJÖPROFIL Från vår största förnybara resurs: skogen Pellets är förnybar bioenergi som består av biprodukter från skogsindustrin i form av såg- och kutterspån. Denna rena träråvara komprimeras under högt tryck till små stavar av träfibrer med mycket högt energiinnehåll. Slutprodukten är miljövänlig, praktisk, effektiv, prisvärd och inte minst; nära till hands. Pellets är klimatneutralt vilket innebär att när pellets eldas släpps det inte ut mer koldioxid än vad trädet hade gjort under sin livstid. Om trädet hade fått stå kvar i skogen hade det inbundna kolet släppts ut för eller senare då trädet dör och förmultnar. För varje träd som avverkas i Sverige planteras ca 3 st nya träd. I stället för att det inbundna kolet släpps ut till ingen nytta kan man genom pellets tillgodogöra sig den inbundna energin innan kolet släpps ut samtidigt som fler träd kan planteras och fossila bränslen kan fasas ut dubbel miljönytta med andra ord! 3 3

4 Fossila bränslen som olja, kol och naturgas, späder på växthuseffekten och påskyndar en global uppvärmning genom höga utsläpp av koldioxid vid förbränning. Även elberoende uppvärmningsalternativ kan innebära omfattande växthusgasutsläpp. Särskilt under kalla vinterdygn då Sverige ofta drabbas av ett underskott i sin elproduktion och då kan tvingas importera el som i stor utsträckning är kolkraftsbaserad. BIOENERGI SVERIGES STÖRSTA ENERGISLAG! Inhemsk råvara och en högkvalitativ produkt från svenska producenter Den svenska pelletsen håller mycket hög kvalitet och det finns gott om råvara. Råvaran som används är inhemsk och lokalproducerad och pengarna stannar kvar i det lokala näringslivet. I Sverige finns pelletsfabriker utspridda över hela landet. Råvaran kan på så vis hämtas från närområdet, vilket minimerar transporter. Idag finns det ca 70 st. pelletsfabriker spridda över landet med varierande produktionskapacitet. För varje TWh bioenergi som levereras och används kommersiellt brukar innebära, direkt och indirekt, ca st. arbetstillfällen. I Sverige uppgår den årliga inhemska användningen av bioenergi till ca 130 TWh (2012). Bioenergi är idag Sveriges största källa till energi (slutgiltig användning) och pellets utgör en betydande del av den användningen. Att verka för en ökad pelletsanvändning för uppvärmning är en självklarhet med bakgrund av de utmaningar och krav vi har på en effektivare energianvändning och minskade klimatgasutsläpp. Slutlig energianvändning Bioenergin passerade oljan 2009 och avståndet ökar nu år från år. Svebios beräkning grundad på Energimyndighetens kortsiktsprognos mars Pelletsproduktion på Agroenergi i Ulricehamn. Foto: Mikael Ljungström 4

5 Pellets skapar gröna jobb och stimulerar det lokala näringslivet Pelletsanvändning innebär inte bara stora besparingar av klimatgasutsläpp. Det stimulerar även utvecklingen av gröna arbetstillfällen. Den svenska pelletsanvändningen uppgår varje år till ca 2 miljoner ton pellets. Det motsvarar ett energiinnehåll på ca 10 TWh. Att verka för en ökad pelletsanvändning för uppvärmning är en självklarhet med bakgrund av de utmaningar och krav vi har på en effektivare energianvändning och minskade klimatgasutsläpp. RÄKNA MED PELLETS När 200 m 3 olja eldas går 554 ton CO 2 ut i atmosfären. Ersätter vi oljan med 417 ton pellets blir utsläppet mindre än 4 ton. En besparing på ca 550 ton! Exempel på kalkyl Här ges ett räkneexempel för en större fastighet med ett relativt jämnt värmebehov över året. Den årliga oljeförbrukningen antas uppgå till 200 kubikmeter. KOSTNAD MED BEFINTLIG OLJEUPPVÄRMNING: Investering 0 kr KOSTNAD FÖR KONVERTERING OCH DRIFT MED PELLETS (10 ÅR): Investering kr Pris olja kr/m 3 Energibehov MWh Oljeförbrukning TOTAL KOSTNAD OLJA/ÅR: 200 m 3 /år kr Ränta % 3 Räntekostnad kr Livslängd år 20 Avskrivning/amortering kr/år Pris pellets kr/ton Från 2015 minskar skattesubventionen och kostnaden för 200 m 3 olja stiger med 30 % ( kr). Kostnaden blir då kr/år. Behov av pellets ton 417 Kostnad pellets kr/år Underhåll/drift kr/år TOTAL KOSTNAD KR/ÅR: BESPARING NU: BESPARING 2015: kr/år kr/år 5

6 PRAKTISKA EXEMPEL PÅ FÖRETAG SOM GÅTT ÖVER TILL PELLETS Modernt textilföretag i Örebro - Textilia Textilia är ett svenskt Facility Management-företag som frigör resurser för kunder inom främst Hälsa & Sjukvård och Hotell & Restaurang. Företaget är verksamt över hela landet. Textilia bestämde sig för att investera i förnyelsebar produktionsenergi då man vill minska sina rörliga kostnader för bränsle och minska sina utsläpp av fossil koldioxid. Textilia tar ett helhetsansvar inom kvalitet och miljö, både gentemot sina kunder och gentemot samhället. Textilia har som målsättning att minska sina utsläpp av koldioxid med 60 procent under Ett stort kliv i denna riktning var att konvertera bort sin oljeanläggning och byta till pelletseldning istället. Textilia listar de största fördelarna med pelletspannor: har minskat sina utsläpp av fossil CO Asfaltstillverkning med hjälp av pellets NCC Roads. NCC Roads producerar årligen ca 6.5 miljoner ton asfalt. Företaget har totalt 100 verk i bl.a. Sverige och övriga Norden samt Baltikum. NCC Roads har som målsättning att energieffektivisera verksamheten och minska behovet av fossil energi genom en ökad användning av förnybar energi istället.» En pelletssilo installerades vid asfaltverket i Kjula utanför Eskilstuna i juni

7 Pellets producerat av trä är en viktig del för att uppnå dessa mål. Eldningsolja har tidigare använts i stora mängder vid asfaltstillverkningen. Tillsammans med leverantörer inom pelletsbranschen har en rad asfaltsverk ställts om till pelletseldning istället för olja. För NCC innebär övergången från olja till pellets en reduktion av koldioxidutsläpp med ton. Det motsvarar ett årligt utsläpp från ca bilar. Minskad klimatpåverkan har sporrat oss att nu ta steget och börja använda förnybara träpellets i asfalttillverkningen. Träpellets är dessutom en närproducerad och förnybar råvara. Miljövänlig och effektivare växthusodling med hjälp av pellets Jensens Blommor. Jensens blommor i Hammarö valde att effektivisera sin växthusproduktion genom att byta ut den gamla ombyggda kolpannan till en ren pelletspanna. Växthuset har en odlingsyta på kvadratmeter. En utmaning med växthus är snabba temperatursvängningar. Lösningen var att kombinera pelletspannan med en ackumulatortank som har samma funktion som en stor termos. Jensens blommor eftersträvar att odla så miljömässigt som möjlig. Därför vill man värma upp växthuset med förnybar energi samtidigt som man sparar stora summor pengar genom sänkta bränslekostnader. Växthuset värms upp av en 1,5 MW panna. Det är skillnad mellan röda och svarta siffror. Allt för många växthus har ännu inte bytt från olja. Foto: Lena Jensen VILL DU VETA MER? 7

8 Pellets ska vara ett självklart alternativ i varje diskussion kring hållbara energilösningar.

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare.

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare. PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare. Från vår största förnybara resurs: skogen. Pellets är förnybar bioenergi som består av biprodukter

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Fossilfritt lantbruknu! HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Stort tack till till Helgenäs Bulktransporter,

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Pelletsvärme lönsammare än någonsin

Pelletsvärme lönsammare än någonsin Pelletsvärme lönsammare än någonsin Pellets är precis som olja och el en konkurrensutsatt handelsvara där marknadskrafterna bestämmer priset. Det förekommer ofta i media uppgifter om att pelletspriset

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson INNEHÅLL Välkomsthälsning 2 Pellets som idé 4 Ekonomi 8 Bekvämlighet 10 Miljöperspektiv 12 Teknik 14 Samtal med pelletseldare familjen Olsson 16 En pelletsinstallation steg för steg 18 En pelletspanna,

Läs mer

Minska energianvändningen!

Minska energianvändningen! Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Rapport Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Oktober 2004 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR [Klicka och skriv EMIR-nummer här - EMIRnummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

POSITIV ENERGI - FÖR MILJÖN

POSITIV ENERGI - FÖR MILJÖN POSITIV ENERGI - FÖR MILJÖN K L I M AT S M A R TA V Ä R M E S Y S T E M F R Å N J A N F I R E 1 Företaget Janfire AB Vi som jobbar på Janfire AB Vi har utvecklat pelletsvärmesystem sedan 1983 och har idag

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR 2007:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax:

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27

Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27 Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27 Martin Rosén, fjärrvärmesäljare på Karlstads Energi var dagens moderator och hälsade alla välkomna till årets kundmöte, både näringsidkare vid lunchtid och konsumenter

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer