LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-02-25 LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA"

Transkript

1 Singapore LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: km², varav 8,6 % utgörs av vatten Folkmängd: , varav ca är utländska gästarbetare (2009) 1 Befolkningstäthet: 70/km² Befolkning: Malajer (70%), kineser (20%), övriga (10%) Språk: Malajiska, engelska Religion: Islam (66%), buddhism (14%), kristendom (10%), ingen (10%) Statsskick: Monarki Stats- och regeringschef: HM Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin, Waddaulah Utrikesminister: Prins Haji Mohamed Bolkiah Politiska partier: National Development Party (NDP). (Brunei National Solidarity Party och People s Awareness Party avregistrerades 2007). Senaste allmänna val: Augusti 1962 Nästa reguljära allm. val: (Uppgift saknas) Valuta: Brunei dollar BND, knuten till Singapores valuta SGD. Växelkurs: 1 BND = ca 5 SEK BNP: USD 12 mdr (2009) BNP/capita: USD (2009) 2 BNP-tillväxt (prognos): 0,5-1% ( ) Genomsnittlig BNP-tillväxt: 2,6 % ( ) 3 Inflation: 2,7% (2009) Genomsnittlig inflation ( ): 0,21 % Arbetslöshet: ca 3,7% (2009) 1 Officiella siffror från landet pekar på en befolkning på över invånare, men utländska uppskattningar varierar mellan ca till Statistik gällande landets BNP per capita uppvisar varierande siffror. Statistiken från IMF, vilken är hämtad från Brunei, visar på USD i BNP/capita år 2009, medan CIA World Factbook uppger USD för Beräknat som ett genomsnitt på real BNP över dessa fem år. 1

2 Viktigaste näringar: Olja, naturgas Budgetbalans: 2,9 mrd USD (2008) Valutareserv: USD 642 miljoner (2009) 4 Utlandsskuld: Ingen Bytesbalans: + ca 8 mrd (2008) 5 Export (andel av BNP): 54% (2008) Exporttillväxt: + 29% (2008) Viktigaste exportprodukter: Olja, naturgas Export av råolja: ca 63 milj. fat (2008) Export av flytande naturgas: 9,2 md m3 Olja och naturgas (andel av BNP): 50% (2009) Olja och naturgas (andel av export): 95% (2009) Import (andel av BNP):13,2% (2008) Importtillväxt: 27% (2008) Viktigaste importprodukter: Maskiner, fordon, livsmedel, kemiska produkter Största handelspartners: Japan, Singapore, Malaysia, Sydkorea, Indonesien Svensk export till Brunei: SEK 8,05 miljoner (2009) Svensk import från Brunei: SEK 0,65 miljoner (2009) 2. Historisk bakgrund Sultanatet Brunei Darussalam har anor daterade långt bak i tiden och blomstrade redan under talen då hela Borneo samt norra Filipinerna ingick i Sultanatet. Under 1800-talet expanderade britterna successivt sina positioner och tog kontroll över provinserna Sarawak och Sabah i norra delarna av ön. Brunei blev ett brittiskt protektorat Efter Japans ockupation under andra världskriget återkom britterna till Brunei hölls parlamentsval. Samtliga mandat gick till partiet Parti Rakyat Brunei (Bruneis People Party). Ett väpnat uppror iscensatt av detta parti slogs ner med hjälp av brittiska styrkor. Brunei fick efter närmare 100 år av brittiskt styre först autonomi 1979 och sedan full självständighet den 1 januari Sultan Haji Hassanal Bolkiah är statschef. Brunei består av två enklaver som är helt omringat och delat av den malaysiska delstaten Sarawak. Befolkningen är huvudsakligen malajisk, som tillsammans med inhemska grupper utgör 66% av befolkningen. Den största minoriteten i landet är kineser som består av ca 11% av befolkningen. 4 Uppskattningen av IMF exkluderar tillgångar i Brunei Investment Agency. 5 IMF rapporterar 8,3 miljarder USD medan CIA World Factbook rapporterar 8,06 miljarder USD (10,67-2,61) år

3 3. Inrikespolitik Brunei är sedan självständigheten ett ärftligt sultanat. Landets styre beskrivs som en malaysisk muslimsk monarki. Sultan Haji Hassanal Bolkiah är statschef och har styrt landet enväldigt sedan Sultanen är också premiär-, försvars- och finansminister i regeringen ( Council of Cabinet Ministers ). Brodern, prins Mohamed Bolkiah, är utrikesminister och Sultanens son, Kronprins Al-Muhtadee Billah, ingår också i regeringen ( Senior minister ). I regeringen finns ett tiotal ytterligare ledamöter med ansvar för bl.a. följande områden: inrikes/ säkerhet, utbildning, industri/naturresurser, religion, utveckling, kultur/ungdom/idrott, hälsa, kommunikationer och rättsväsendet. I maj 2010 utsågs den första kvinnliga ministern i regeringen (viceminister för bl.a. kultur/ungdom/idrott). Sultanen utser regeringsmedlemmarna. Utöver regeringen har sultanen andra råd att konsultera: "The Privy Council" som är rådgivande i juridiska frågor, "The Council of Succession" som handhar frågor om tronföljden, samt "The Religious Council" som bistår sultanen i religiösa frågor. Härutöver finns ett lagstiftande råd ( The Legislative Council ), som återinfördes 2004 efter 20 år. Den har till huvuduppgift att granska och kommentera den årliga budgeten samt lagförslag. Den möts en kortare tid i februari i anslutning till att budgeten presenteras. Församlingen består av regerings-medlemmar samt andra av sultanen utsedda representanter för det bruneiska samhället, inkl företrädare för landets olika regioner. Enligt författningen ska församlingen utökas upp till 45 platser, varav 15 valbara. Någon tidpunkt för allmänna val till de 15 valbara platserna har dock inte fastställts. Islam är statsreligion och genomsyrar starkt det bruneiska samhället. Sultan Hassanal Bolkiah är den högsta religiösa auktoriteten i landet. Andra trosyttringar som buddism och kristendom får förekomma, om än med vissa restriktioner. Några fundamentalistiska rörelser har inte rapporterats från Brunei, inte heller några terroristaktioner. Brunei är ekonomiskt välmående och medborgarnas ekonomiska och sociala rättigheter är relativt väl tillgodosedda. Bostäder, utbildning och sjukvård är starkt subventionerade av staten. De medborgerliga och politiska rättigheterna är dock föremål för en rad begränsningar. Inskränkningarna i press- och yttrandefrihet gör att det sällan förekommer någon öppen kritik eller finns någon organiserad opposition mot sultanen och hans sätt att styra landet. Självcensur iakttas ofta av både media och enskilda för att undvika problem med myndigheterna. Politiska partier är tillåtna. Både Brunei People s Awareness Party och Brunei National 3

4 Solidarity Pary upplöstes dock år Kvarvarande parti är National Development Party, som liksom de tidigare partierna svurit sin lojalitet till sultanen. Med jämna mellanrum genomförs kontroller att islamisk lag efterlevs, exempelvis brukandet av alkoholhaltiga drycker. Bruneis största korruptionsskandal rör sultanens bror, prins Jefri Bolkiah, som var finansminister och även chef för Brunei Investment Agency (BIA). Prins Jefri avskedades 1998 och anklagades för att ha förskingrat stora mängder pengar. Prinsen flyttade till London där en uppmärksammad rättsprocess har pågått i många år. Processen är dock avslutad och enligt uppgift är Prins Jefri tillbaka i Brunei sedan hösten Brunei har ambitionen att ta ledningen i regionen vad gäller korruptionsbekämpning och Brunei Anti-Corruption Bureau (ACB) har varit aktiv som värd för ett antal regionala seminarier och möten. 4. Utrikespolitik ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, utgör en grundpelare i Bruneis utrikespolitik godkändes Brunei som medlem, och samarbetet inom organisationen spelar en central roll för landet. Brunei är ett av de tre länder inom ASEAN som bidrar med störst andel finansiella resurser för att utjämna ekonomiska skillnader mellan medlemsländerna. År 2001 var Brunei ordförandeland i ASEAN och kommer återigen vara ordförande år Utrikespolitiskt håller Brunei en mycket låg profil och strävar i första hand efter nära och goda relationer med sina grannländer. För att stimulera handel, investeringar och turism i regionen deltar även Brunei i East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) tillsammans med Indonesien, Malaysia och Filippinerna. Brunei är vidare medlem i bland annat Förenta Nationerna (FN), Världshandelsorganisationen (WTO), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), det Brittiska Samväldet (The Commonwealth) samt Islamiska konferensen. I april 2006 anslöt sig Brunei till Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) och har där bidragit till att utveckla islamskt bankväsende (islamic banking). Med Storbritannien har de historiska banden lett till stort utbyte inom handel, utbildning och kultur. Relationerna med USA, Frankrike, Australien, Japan, Thailand och Singapore tillmäts också stor vikt. Avgörande betydelse har förhållandet till Malaysia som geografiskt omsluter Brunei. Gränstvister med Malaysia, speciellt gällande de oljerika djuphavsfälten, bidrog länge till viss osäkerhet om Bruneis framtida olje- och gasresurser. I december 2010 ingicks dock ett avtal med Malaysia 4

5 kring ett gemensamt brukande av naturresurserna i det omdiskuterade området. Brunei är fortsatt part i tvisten om Spratley-öarna i Sydkinesiska sjön där sex länder (Kina, Filippinerna, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei) gör anspråk på potentiellt oljerika havsterritorier. Brunei har deltagit i fredsbevarande insatser i Aceh och i södra Filippinerna samt deltar i FN:s styrka UNIFIL i Libanon. 5. Handelspolitik Brunei är sedan 1 januari 1995 medlem i WTO. Handelspolitiken är en relativt viktig komponent i Bruneis utrikespolitiska strategi även om landet håller en låg profil utåt. Brunei arbetar för en öppen marknad och många handelshinder har avskaffats. Brunei har ett frihandelsavtal med den viktiga handelspartnern Japan avseende tullar på bilar och bildelar. Ett stort antal produkter från Burma är också undantagna från importtullar. Vidare omfattas naturligtvis Brunei av de frihandelsavtal som ASEAN ingått. 6. Ekonomisk politik Brunei har omfattande tillgångar av olja och naturgas. Utvinning av dessa har lagt grunden för landets förhållandevis starka ekonomi och beroendet av exportintäkter från olja och gas är sedan länge betydande; över 95 % av exporten och runt hälften av landets BNP. Brunei räknas till de största producenterna i Sydöstasien på oljeutvinning och är en av de största producenterna i världen av flytande naturgas. Japan är den viktigaste exportmarknaden för Brunei och tar emot omkring 40% av all export. Utöver olje- och naturgasutvinning förekommer begränsad produktion av textilier, möbler samt jordbruksprodukter. Brunei är beroende av import för huvudparten av såväl konsumtions- som investeringsvaror. Singapore är det största leverantörslandet, dock ofta endast som transitland för importvaror från tredje land. En stor del av importen kommer från Japan (bland annat fordon och elektroniska produkter) och Malaysia. Tack vare sin stora oljeoch naturgasexport har Brunei historiskt sett ett betydande överskott i sin handelsbalans. Staten dominerar det ekonomiska livet i Brunei och kontrollerar olje- och naturgastillgångarna samt står för omkring hälften av sysselsättningen i landet. Den privata sektorn har hittills spelat en mycket begränsad roll i Bruneis ekonomiska utveckling och består till stor del av utländska gästarbetare. Brunei har haft en stabil ekonomisk tillväxt kring 2,6% de senaste tio åren, vilket är lägre än vad flera andra länder i Sydöstasien 5

6 uppvisat. Bruneis ekonomi påverkades negativt av den ekonomiska krisen 2008, men inte i lika stor utsträckning som många andra länder i regionen. De främsta orsakerna är Bruneis jämförelsevis begränsade internationella integration, landets betydande besparingar samt att man investerat landets resurser förhållandevis konservativt och med låg risk. Landets ekonomi har under det senaste åren stärkts av stigande oljepriser vilket skapat utrymme för nya statliga utvecklings-insatser Med nuvarande produktionstakt uppskattas landets kända tillgångar av olja och naturgas räcka flera decennier. I syfte att minska beroendet av olja och gas har ambitiösa diversifieringsansträngningar inletts och en institution för investeringsfrämjande och näringslivsutveckling har skapats; the Brunei Economic Development Board (BEDB). Hittills har fokus legat på stora energikrävande anläggningar som aluminiumsmältverk, gummiåtervinning och förädlings-industrin inom olja. En anläggning för metanolframställning invigdes 2010, vilken drivs av naturgas. Vidare finns planer på anläggning av en ny stor djuphamn och på en containerpark. På senare år har BEDB även lyft fram nya prioriteringar, såsom turism, finansiella tjänster, transporttjänster samt ICT inklusive "e-government". På ICT-området har man skapat ett icentre, efter singaporiansk förebild, som ska fungera som ett stöd för små företag i ICT-sektorn. Flera av dessa projekt är ännu i ett initialt skede och det är därför för tidigt att säga i vilken utsträckning de kommer att realiseras och minska beroendet av intäkterna från olja och gas. 7. Sveriges relationer med Brunei Bilaterala avtal Noteväxling om viseringsfrihet 1987 (15 dagars viseringsfrihet för svenskar i Brunei och 90 dagar för bruneiska medborgare i Sverige). Politiska relationer Sveriges politiska relationer med Brunei är blygsamma. Brunei är genom sitt ASEAN-medlemskap medlem i ASEM, men landet har hittills hållit en låg profil i denna sammanslutning liksom i många andra internationella sammanhang. Handel och investeringar Sveriges handel med Brunei är mycket begränsad. Några svenska företag verkar i landet genom agenter. Det finns inga svenska dotterbolag. Under senare tid har intresset för Brunei ökat bland svenska företag representerade i regionen. Ericsson öppnade sitt första kontor i Brunei under 2007 med ett trettiotal anställda. 6

7 Mot bakgrund av ökat intresse för Brunei från näringslivet genomförde ambassaden i mars 2008 ett näringslivsbesök i Brunei. Delegationen bestod av svenska företag som finns etablerade i Singapore. I samband med ambassadörens avskedsbesök i Brunei i januari 2010 medföljde några svenska företag för att försöka fördjupa sina kontakter i Brunei. Biståndssamarbete Något samarbete med Brunei på biståndsområdet finns inte. Några bruneiska medborgare har deltagit i Sida:s olika kursprogram de senaste åren. Besöksutbyte Det officiella besöksutbytet mellan Sverige och Brunei är begränsat. Under 2003 ökade dock de bilaterala kontakterna, och ordförande och VD:n för BEDB besökte bland annat Sverige. I februari 2004 genomfördes ett svenskt statsbesök i Brunei. Kungaparet åtföljdes av en näringslivsdelegation bestående av närmare 30-talet deltagare. Bruneis hälsominister besökte Sverige i maj 2006 då bland annat Karolinska Institutet besöktes. Det var ett svenskt deltagande vid en trafiksäkerhets-konferens i april Under genomförandet av försvarsmässan BRIDEX i Brunei under augusti 2009 resp deltog ambassadens försvarsattaché samt utställare från SAAB International och TKMS/Kockums AB. Kultur/utbildning/information Inget utbyte på dessa områden förekommer. En forskare från naturhistoriska riksmuseet deltog i statsbesöket i syfte att utröna förutsättningarna för forskningssamarbete kring biologisk mångfald. Av de för ambassaden bekanta svenska resebyråerna är det Winberg Travel i Eslöv och Apollo som har anordnat turistresor till Brunei. För övrigt erbjuder även Kilroytravels resor till landet, men det är ej paketresor. Sveriges representation i Brunei Beskickningschefen i Singapore är sidoackrediterad i Brunei. Sverige har sedan januari 2008 en försvarsattaché till Brunei sidoackrediterad från Singapore. Sedan 1990 har Sverige ett honorärt konsulat i Bandar Seri Begawan. Konsul är bruneiske medborgaren Saluaiman Haji Ahai. Endast ett fåtal svenska medborgare är bosatta i Brunei. Bruneis representation i Sverige Brunei fick sin förste ambassadör i Sverige i slutet av 1998 (täcks från Brunei). Posten har dock stått vakant under en längre tid, trots påstötningar från ambassaden. 7

LANDFAKTA - BRUNEI 2012-04-04 1. BASFAKTA

LANDFAKTA - BRUNEI 2012-04-04 1. BASFAKTA 2012-04-04 Singapore LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam ( staten Brunei, hem för fred ) Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6% utgörs av vatten

Läs mer

2015-05-14 LANDFAKTA - BRUNEI

2015-05-14 LANDFAKTA - BRUNEI LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam ( staten Brunei, hem för fred ) Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6 % utgörs av vatten Folkmängd: 422 700 (2014)

Läs mer

LANDFAKTA - BRUNEI BASFAKTA

LANDFAKTA - BRUNEI BASFAKTA 2014-06-02 Singapore LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam ( staten Brunei, hem för fred ) Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6 % utgörs av vatten

Läs mer

2012-07-10. Singapore LANDFAKTA

2012-07-10. Singapore LANDFAKTA 2012-07-10 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,2 miljoner. (3,79 miljoner är singaporianska

Läs mer

2012-12-20. Singapore LANDFAKTA

2012-12-20. Singapore LANDFAKTA 2012-12-20 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,2 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Singapore LANDFAKTA

Singapore LANDFAKTA 2013-04-17 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,3 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

2013-09-20. Landfakta

2013-09-20. Landfakta Promemoria Landfakta Officiellt namn: Republiken Huvudstad: Landyta: 716 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,3 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska medborgare eller permanent

Läs mer

Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten

Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten Ekonomiska basfakta Valuta: UAE Dirham (AED) BNP per capita: 57,400 USD (2011) Export: 212,3 miljarder USD (2010) Främsta exportvara: Olja, naturgas, petrokemiska

Läs mer

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay Promemoria 2015-11-10 Landfakta: Bhutan Officiellt namn: Druk Yul (Kingdom of Bhutan) Huvudstad: Thimphu (99 000 invånare 2011) Yta: 38 394 km 2 Folkmängd: 765 552 (2014) Befolkningstillväxt: 1,13 % (2014)

Läs mer

Växelkurs MYR 1 = 2,17 SEK (aug 2014)

Växelkurs MYR 1 = 2,17 SEK (aug 2014) 09 Kuala Lumpur Landfakta Malaysia Basfakta Officiellt namn Malaysia Huvudstad Kuala Lumpur Yta ca 330 000 km2 Folkmängd ca 30 miljoner (juli 2014) Befolkningstillväxt 1,6 % Befolkning ca 54,9 % malajer,

Läs mer

Landfakta

Landfakta Promemoria Landfakta Officiellt namn: Republiken Huvudstad: Landyta: 716 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,4 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska medborgare eller permanent

Läs mer

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar Niels Krabbe, Kommerskollegium 120330 Kommerskollegium och EU:s yttre handelspolitik Sammanställer svenska intressen,

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%, övriga 1,3% Befolkningstillväxt: 2,01% (2014 est CIA)

Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%, övriga 1,3% Befolkningstillväxt: 2,01% (2014 est CIA) Promemoria CANBERRA Landfakta: Vanuatu Officiella namn: Republic of Vanuatu Huvudstad: Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Yta: 12 200 km² Folkmängd: 250 000 (2012 DFAT) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%,

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och

I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och tjänster som produceras -på vilket sätt dessa produceras

Läs mer

Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013)

Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013) MONGOLIET - Landfakta Officiellt namn Mongoliet Huvudstad Ulan Bator Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013) Officiellt Språk Mongoliska Religion Ingen officiell

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Officiellt namn: Republiken Kiribati Tarawa (46,000 est CIA)

Officiellt namn: Republiken Kiribati Tarawa (46,000 est CIA) Promemoria Sid. 1(6) 2016-05-03 Landfakta Kiribati Basdata Officiellt namn: Republiken Kiribati Huvudstad: Tarawa (46,000 est. 2014 CIA) Yta: 810 km² Folkmängd: 110,500 (World Bank, 2014) Befolkning: I-Kiribati

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Export Import

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca 419,00 invånare) 7 692 000 km²

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca 419,00 invånare) 7 692 000 km² Page 1 of 10 Promemoria 2015-12-09 CANBERRA Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia Huvudstad: Canberra (ca 419,00 invånare) Yta: 7 692 000 km² Folkmängd: 23.6 miljoner

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

2011-06-23. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain

2011-06-23. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain 2011-06-23 Abu Dhabi Landrapport Bahrain Basfakta Officiellt namn: Kingdom of Bahrain Landareal: 712 km² Huvudstad: Manama Befolkningsmängd: 1,06 milj (2010) varav 0,5 milj bahrainska medborgare (2010)

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Landfakta - Thailand PROMEMORIA BANGKOK. juni 2013

Landfakta - Thailand PROMEMORIA BANGKOK. juni 2013 PROMEMORIA BANGKOK Landfakta - Thailand 1. Basfakta Officiellt namn: Konungariket Thailand Huvudstad: Yta: 513 115 kvadratkilometer Folkmängd: 67 miljoner Befolkningstillväxt: 0,8 % per år (ADB 2013) Officiellt

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Översikten i sammandrag

Översikten i sammandrag OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Swedish OECD-FAO:s jordbruksöversikt 2009 Sammanfattning på svenska Översikten i sammandrag De makroekonomiska villkor som bildar underlaget för den här halvtidsrapporten

Läs mer

Malaysias regnskog skövlas

Malaysias regnskog skövlas malaysia En arbetare skördar frukter från oljepalmen vid ett plantage på malaysiska Borneo. Malaysias regnskog skövlas Malaysias regnskogar lämnar i snabb takt plats åt palmoljeplantager. Landet är världens

Läs mer

Singapore LANDFAKTA

Singapore LANDFAKTA 2010-11-09 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 704 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Singaporianska medborgare och permanent bosatta utländska

Läs mer

SUDAN en bakgrundsinformation från Exportrådet.

SUDAN en bakgrundsinformation från Exportrådet. SUDAN en bakgrundsinformation från Exportrådet. 1. BASFAKTA Land: Huvudstad: Landets yta: Befolkning: Medellivslängd: Valuta: Statskick: Statschef: Regeringschef: Utrikesminister: Större politiska partier:

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 -2 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Officiellt namn: New Zealand, Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington, invånare

Officiellt namn: New Zealand, Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington, invånare Promemoria 1 2017-07-18 CANBERRA Landfakta Nya Zeeland Basdata Officiellt namn: New Zealand, Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington, 383 000 invånare Yta: 270 534 km² Folkmängd: 4,5 miljoner Befolkning:

Läs mer

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2)

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2) Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2) Innovation* (nummer 1 av 131) Best city to locate business (nummer 13 av 36) Congress & convention participants (nummer 16 av 44) Investment*

Läs mer

Ekonomisk rapport - Förenade Arabemiraten

Ekonomisk rapport - Förenade Arabemiraten Ekonomisk rapport - Förenade Arabemiraten Ekonomiska basfakta Valuta: UAE Dirham (AED) BNP per capita: 55 437 USD (2012) Export: 301,3 miljarder USD (2012) Främsta exportvaror: Olja, naturgas, petrokemiska

Läs mer

Promemoria CANBERRA. Landfakta Australien

Promemoria CANBERRA. Landfakta Australien Promemoria 1 2017-08-07 CANBERRA Landfakta Australien Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia Huvudstad: Canberra (ca 390 000 invånare) Yta: 7 682 000 km² Folkmängd: 24,6 miljoner Befolkning:

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Honiara ( invånare est 2011 UI)

Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Honiara ( invånare est 2011 UI) Promemoria CANBERRA Landfakta: Salomonöarna Officiellt namn: Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Huvudstad: Honiara (68 000 invånare est 2011 UI) Yta: 28 900 km² Folkmängd: 565 000 (2012 DFAT) Befolkning:

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi Peter Andersson Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Denna övning syftar till att öka förståelsen

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR Stockholm maj 2016 Sammanfattning Ekonomiska bedömningar av ett brittiskt utträde ur EU, så kallad brexit, har hittills fokuserat

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik Ruta MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV :S EXPERTER :s experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserade på de uppgifter som fanns tillgängliga

Läs mer

2013-12-16. Land-PM Irland. Basfakta

2013-12-16. Land-PM Irland. Basfakta Promemoria 2013-12-16 Utrikesdepartementet Ambassaden Dublin p.t.stockholm och Enheten för Europeiska unionen Land-PM Irland Basfakta Officiellt namn: Irland/Eire Huvudstad: Dublin (1,2 miljoner) Språk:

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd September 2007 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster

Läs mer

Här presenteras ambassadens landrapport för Slovakien.

Här presenteras ambassadens landrapport för Slovakien. Promemoria Slovakien Land-PM Här presenteras ambassadens landrapport för Slovakien. Basfakta Officiellt namn: Slovakiska republiken (Slovenská Republika) Folkmängd: 5 431 849 (officiell uppskattning för

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Det moderna regionala ekonomiska samarbetet tog sin början i Kol- och stålunionen vilket utvecklades till EU USA som förebild där de flesta produkter stannade i landet och importen

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Ordlistan kommer från regeringens skrivelse "Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda" 2005/06:9

Ordlistan kommer från regeringens skrivelse Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda 2005/06:9 Sida 1 av 5 WTO-ordlista Ordlistan kommer från regeringens skrivelse "Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda" 2005/06:9 AITIC - Agency for International Trade Information

Läs mer

Nya aktörer på världsmarknaden

Nya aktörer på världsmarknaden Nya aktörer på världsmarknaden Global marknadsöversikt för jordbruksprodukter en kortversion Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina Länderna är idag stora producenter inom livsmedelsproduktionen

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Strategi för det regionala utvecklingssamarbetet med Asien med fokus på. Sydöstasien. september 2010 juni 2015

Strategi för det regionala utvecklingssamarbetet med Asien med fokus på. Sydöstasien. september 2010 juni 2015 Strategi för det regionala utvecklingssamarbetet med Asien med fokus på Sydöstasien september 2010 juni 2015 Bilaga till 2010-09-09 UF2010/33456/ASO Samarbetsstrategi för det regionala utvecklingssamarbetet

Läs mer

Botswana en framgångssaga

Botswana en framgångssaga Botswana en framgångssaga Senioruniversitetet 5 mars 2015 Julia Majaha-Järtby Per Järtby Botswana Översikt Land, befolkning, språk, klimat Historisk återblick Utveckling Framgångar och möjliga förklaringar

Läs mer

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar * Ranking avser nationer Innovation* (nummer 1 av 131) Best city to locate business (nummer

Läs mer

2008-03-27. Yta 9 596 960 km 2 Folkmängd 1 321 851 milj. (2007) Befolkningstillväxt 0,5% (2006) dialekten mandarin) Ingen officiell religion

2008-03-27. Yta 9 596 960 km 2 Folkmängd 1 321 851 milj. (2007) Befolkningstillväxt 0,5% (2006) dialekten mandarin) Ingen officiell religion K I N A - Landfakta Officiellt namn Folkrepubliken Kina Huvudstad Yta 9 596 960 km 2 Folkmängd 1 321 851 milj. (2007) Befolkningstillväxt 0,5% (2006) Officiellt Språk Standardkinesiska (baserat på dialekten

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

Handelsströmmar och Prisbildning. Katarina Johnsson. Head of Commodities Origination

Handelsströmmar och Prisbildning. Katarina Johnsson. Head of Commodities Origination Handelsströmmar och Prisbildning Katarina Johnsson Head of Commodities Origination SEB Commodities Råvarucertifikat - www.seb.se/cert Företag och Institutionella investerare Riskhantering råvaror 2 bcm

Läs mer

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

Promemoria 2014-10-31 CANBERRA. Landfakta: Fiji

Promemoria 2014-10-31 CANBERRA. Landfakta: Fiji Promemoria CANBERRA Landfakta: Fiji Officiellt namn: Republic of Fiji Huvudstad: Suva Yta: 18 376 km² Folkmängd: 896 758 (2013 est CIA) Befolkning: Ursprungs-fijier 57,3 %, indiska fijier 37,6%, övriga

Läs mer

LANDFAKTA - MACAU SAR, KINA. Officiellt namn: The Macau Special Administrative Region (SAR) of the People's Republic of China

LANDFAKTA - MACAU SAR, KINA. Officiellt namn: The Macau Special Administrative Region (SAR) of the People's Republic of China September 2016 Hongkong LANDFAKTA - MACAU SAR, KINA Basfakta Officiellt namn: The Macau Special Administrative Region (SAR) of the People's Republic of China Huvudstad: Macau Yta: 30,4 km 2 Folkmängd:

Läs mer

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte 1 (4) 2015-03-27 Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström Tillväxtanalys kontor i Peking christer.ljungwall@growthanalysis.se En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd April 2008 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster ökar,

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Stålåret 2016 diagrambilaga

Stålåret 2016 diagrambilaga Stålåret 216 diagrambilaga 217-1-27 Stål formar en bättre framtid BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Kina Indien USA Euroområdet -5 25 27 29 211 213 215 Källa:

Läs mer

januari 2010 Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

januari 2010 Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China januari 2010 Hong Kong LANDFAKTA - HONGKONG SAR, KINA Officiellt namn: Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Huvudstad: Hongkong Yta: 1.104 km 2 Folkmängd: 7 miljoner

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter 1. Vad räknas inte till privata investeringar? A) Nyproduktion av bostäder B) En ökning av lager C) Nyproducerade fabriker D) Företags inköp av begagnade maskiner 2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde?

Läs mer

Penningpolitisk rapport April 2016

Penningpolitisk rapport April 2016 Penningpolitisk rapport April 2016 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors

Läs mer

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil.

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Som ambassaden tidigare rapporterat i en övergripande rapport klubbades en ny femårsplan igenom av Nationella folkkongressen

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare)

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) 2013-06-10 Landrapport Qatar Basfakta Yta: 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Huvudstad: Doha Folkmängd: Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Befolkningsökning: Knappt

Läs mer

Penningpolitisk rapport. April 2015

Penningpolitisk rapport. April 2015 Penningpolitisk rapport April 2015 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors

Läs mer

Vietnam Ekonomisk och handelspolitisk rapport

Vietnam Ekonomisk och handelspolitisk rapport Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr HANO/20090415-1 2009-04-15 Hanoi Albin Carlén Mattias Forsberg UD-ASO Dnr 21 Vietnam Ekonomisk och handelspolitisk rapport Sammanfattning: På grund av Vietnams exportdrivna

Läs mer

Penningpolitisk rapport september 2015

Penningpolitisk rapport september 2015 Penningpolitisk rapport september 2015 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60 Bibliografiska uppgifter för Framtida utveckling av priser på produkter och produktionsmedel Författare Jonsson B. Utgivningsår 7 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria En flygstrategi för Europa Näringsdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM (2015) 598 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska

Läs mer

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HANO/20110208-1 2011-02-08 Hanoi Henrik Gorbow UD-ASO Dnr 7 Vietnam - Ekonomisk och Handelspolitisk rapport Hög tillväxt och en kraftig minskning av inkomstfattigdomen

Läs mer

Befolkning: Melanesier 95%, polynesier 3%, mikronesier 1%, övriga 1%

Befolkning: Melanesier 95%, polynesier 3%, mikronesier 1%, övriga 1% Promemoria 2010-09-02 CANBERRA Praktikant Olof Esbjörnsson +61 2 6270 2723 olof.esbjornsson@foreign.ministry.se Landfakta: Salomonöarna Officiellt namn: Salomonöarna (sv), Solomon Islands (eng) Huvudstad:

Läs mer