LANDFAKTA - BRUNEI BASFAKTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDFAKTA - BRUNEI 2012-04-04 1. BASFAKTA"

Transkript

1 Singapore LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam ( staten Brunei, hem för fred ) Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: km², varav 8,6% utgörs av vatten Folkmängd: 422,700 1 Befolkningstäthet: 70/km² Befolkning: Malajer (ca 75%), kineser (ca 10%), övriga (15%) Språk: Malajiska och engelska Religion: Islam (ca 70%), buddhism (ca 10%), kristendom (ca 10%), övriga (10%) Statsskick: Monarki Stats- och regeringschef: HM Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Utrikesminister: Prins Mohamed Bolkiah Politiska partier: National Development Party (NDP). (Brunei National Solidarity Party och People s Awareness Party avregistrerades 2007). Senaste allmänna val: Augusti 1962 Nästa reguljära allm. val: (Uppgift saknas) Valuta: Brunei dollar BND, knuten till Singapores valuta SGD. Växelkurs: 1 BND = drygt 5 SEK BNP: USD 12,4 mdr (2010) BNP/capita: USD (2011) 2 (Bland de tio högsta i världen) BNP-tillväxt (prognos): 0,5-1% ( ) Genomsnittlig BNP-tillväxt: 2,6 % ( ) 3 Inflation: 2 % (2011) Genomsnittlig inflation ( ): 0,21% Arbetslöshet: ca 3,7% (2009) 1 Economist Intelligence Unit 2 Statistik gällande landets BNP per capita uppvisar varierande siffror. CIA World Factbook uppger 49,400 USD för 2011, vilket placerar Brunei på nionde plats i världen. 3 Beräknat som ett genomsnitt på real BNP över dessa fem år. 1

2 Viktigaste näringar: Olja och naturgas Budgetbalans: 2,9 mrd USD (2008) Valutareserv: USD 642 miljoner (2009) 4 Utlandsskuld: Ingen Bytesbalans: + ca 8 mrd (2008) 5 Export (andel av BNP): 54% (2008) Viktigaste exportprodukter: Olja och naturgas Olja och naturgas (andel av BNP): 50% (2009) Olja och naturgas (andel av export): 95% (2009) Import (andel av BNP): 13,2% (2008) Importtillväxt: 27% (2008) Viktigaste importprodukter: Maskiner, fordon, livsmedel och kemiska produkter Största handelspartners: Japan, Singapore, Malaysia, Sydkorea och Indonesien Svensk export till Brunei: SEK 20,8 miljoner (2010) (SEK 8,05 miljoner 2009) Svensk import från Brunei: SEK 0,038 miljoner (2010) (SEK 0,65 miljoner 2009) 2. Historisk bakgrund Sultanatet Brunei Darussalam har anor daterade långt bak i tiden och blomstrade redan under talen då hela Borneo samt norra Filipinerna ingick i Sultanatet. Under 1800-talet expanderade britterna successivt sina positioner och tog kontroll över provinserna Sarawak och Sabah i norra delarna av ön. Brunei blev ett brittiskt protektorat år Efter Japans ockupation under andra världskriget återkom britterna till Brunei hölls parlamentsval. Samtliga mandat gick till partiet Parti Rakyat Brunei (Bruneis People Party). Ett väpnat uppror iscensatt av detta parti slogs ner med hjälp av brittiska styrkor. Brunei fick efter närmare 100 år av brittiskt styre först autonomi 1979 och sedan full självständighet den 1 januari Sultan Haji Hassanal Bolkiah är statschef. Brunei består av två enklaver som är helt omringat och delat av den malaysiska delstaten Sarawak. Befolkningen är huvudsakligen malajisk, som tillsammans med inhemska grupper utgör ca 90% av befolkningen. Den största minoriteten i landet är kineser som består av ca 10% av befolkningen. 4 Uppskattningen av IMF exkluderar tillgångar i Brunei Investment Agency. 5 IMF rapporterar 8,3 miljarder USD medan CIA World Factbook rapporterar 8,06 miljarder USD (10,67-2,61) år

3 3. Inrikespolitik Brunei är ett ärftligt sultanat. Landets styre beskrivs som en malaysisk muslimsk monarki. Sultan Haji Hassanal Bolkiah är statschef sedan 1967 och styr landet enväldigt. Sultanen är också premiär-, försvars- och finansminister i regeringen ( Council of Cabinet Ministers ). Brodern, prins Mohamed Bolkiah, är utrikesminister och Sultanens son, Kronprins Al-Muhtadee Billah, ingår också i regeringen ( Senior minister ). I regeringen finns ett tiotal ytterligare ledamöter, vilka utses av Sultanen. Det finns även andra råd för särskilda frågor. "The Council of Succession" handhar frågor om tronföljden, och "The Religious Council" bistår sultanen i religiösa frågor. Det finns vidare ett lagstiftande råd ( The Legislative Council ), som återinfördes 2004 efter drygt 20 år. Den har till huvuduppgift att granska och kommentera den årliga budgeten samt lagförslag. Den möts en kortare tid i februari i anslutning till att budgeten presenteras. Församlingen består av ett dussintal regeringsmedlemmar samt ett tiotal av sultanen utsedda representanter för olika sektorer i det bruneiska samhället. Knappt tio personer har utsetts efter indirekta val och de företräder landets olika regioner. Enligt författningen ska församlingen utökas upp till 45 platser, varav 15 valbara. Någon tidpunkt för allmänna val till de 15 valbara platserna har dock inte fastställts. Islam är statsreligion och genomsyrar starkt det bruneiska samhället. Sultan Hassanal Bolkiah är den högsta religiösa auktoriteten i landet. Officiella skyltar i landet anges på arabiska samt bruneiska och engelska. Alkohol serveras inte på restauranger. Andra trosyttringar än islam som buddism och kristendom får förekomma, om än med vissa restriktioner. Det finns tre kristna kyrkor (anglikansk, katolsk och baptist). Några fundamentalistiska islamska rörelser har inte rapporterats från Brunei, inte heller några terroristaktioner. Brunei är ekonomiskt välmående och medborgarnas ekonomiska och sociala rättigheter är relativt väl tillgodosedda. Utbildning och sjukvård är fritt. Bostäder och bensin är starkt subventionerade av staten. De medborgerliga och politiska rättigheterna är dock föremål för en rad begränsningar. Val till ett lagstiftande råd har som nämnts inte hållits sedan Inskränkningarna i press- och yttrandefrihet gör att det sällan förekommer någon öppen kritik eller finns någon organiserad opposition mot sultanen och hans sätt att styra landet. Självcensur iakttas av både media och enskilda. Politiska partier är tillåtna. Både Brunei People s Awareness Party och Brunei National Solidarity Pary upplöstes dock år Kvarvarande parti är National Development Party, som liksom de tidigare partierna svurit sin lojalitet till sultanen. Med jämna mellanrum genomförs kontroller att islamisk lag efterlevs, exempelvis brukandet av alkoholhaltiga drycker. 3

4 Bruneis största korruptionsskandal rör sultanens bror, prins Jefri Bolkiah, som var finansminister och även chef för Brunei Investment Agency (BIA). Prins Jefri avskedades 1998 och anklagades för att ha förskingrat stora mängder pengar. Prinsen flyttade till London där en uppmärksammad rättsprocess pågick i många år. Processen är dock avslutad och Prins Jefri är tillbaka i Brunei sedan hösten Utrikespolitik ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) utgör en grundpelare i Bruneis utrikespolitik godkändes Brunei som medlem och samarbetet inom organisationen spelar en central roll för landet. År 2001 var Brunei ordförandeland i ASEAN och kommer återigen vara ordförande år Inom ASEAN har Brunei f.n. det roterande ansvaret för dialogmöten med EU. I april 2012 hålls ett möte i Brunei mellan EU:s och ASEAN:s utrikesministrar. Utrikespolitiskt håller Brunei en mycket låg profil och strävar i första hand efter nära och goda relationer med sina grannländer. Brunei har också relativt framgångsrikt balanserat mellan USA:s och Kinas ökade intressen i regionen och Brunei. Brunei är vidare medlem i bl.a. Förenta Nationerna (FN), Världshandelsorganisationen (WTO), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), det Brittiska Samväldet (The Commonwealth) samt Islamiska konferensen. I april 2006 anslöt sig Brunei till Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) och har där bidragit till att utveckla islamskt bankväsende (islamic banking). För att stimulera handel, investeringar och turism i regionen deltar Brunei i East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) tillsammans med Indonesien, Malaysia och Filippinerna. Med Storbritannien har Brunei starka historiska band. Relationerna med USA, Kina, Malaysia, Singapore, Australien och Japan tillmäts också stor vikt. Gränstvister med grannlandet Malaysia, speciellt gällande de oljerika djuphavsfälten, bidrog länge till viss osäkerhet om Bruneis framtida olje- och gasresurser. I december 2010 ingicks dock ett lyckat avtal med Malaysia kring ett gemensamt brukande av naturresurserna i det omdiskuterade området. Malaysia erkände Bruneis suveränitet över omtvistat område mot att malaysiska ekonomiska intressen i oljeutvinningen tillförsäkrades. Brunei är fortsatt part i delar av tvisten om Spratly-öarna i Sydkinesiska sjön där fem länder (Kina, Brunei, Filippinerna, Malaysia och Vietnam) samt Taiwan gör anspråk på potentiellt oljerika havsterritorier. Brunei håller dock en låg profil i denna fråga och landets anspråk är begränsade till enstaka öar belägna inom Bruneis ekonomiska zon. Brunei har ingen allmän värnplikt utan försvaret utgörs av frivilliga. Brunei har deltagit i fredsbevarande insatser i Aceh och i södra Filippinerna samt deltar i 4

5 FN:s styrka UNIFIL i Libanon. Brunei har nyligen köpt helikoptrar från USA och patrullbåtar från Tyskland. Singaporiansk militär har regelmässiga övningar i Brunei. Vidare anlitar Brunei och sultanen brittiska gurkhasoldater för att skydda landets olje- och naturgasområden. 5. Handelspolitik Brunei är sedan 1 januari 1995 medlem i WTO. Handelspolitiken är en relativt viktig komponent i Bruneis utrikespolitiska strategi även om landet håller en låg profil utåt. Brunei arbetar för en öppen marknad och många handelshinder har avskaffats. Brunei har ett frihandelsavtal med den viktiga handelspartnern Japan avseende tullar på bilar och bildelar. Vidare omfattas naturligtvis Brunei av de frihandelsavtal som ASEAN ingått. Brunei deltar i de frihandelsförhandlingar som f.n. pågår om ett TPP (Trans-Pacifik Partnership). 6. Ekonomisk politik Brunei har omfattande tillgångar av olja och naturgas, och denna utvinning har lagt grunden till landets starka ekonomi. Brunei rankas som en av världens makroekonomiskt starkaste länder. Beroendet av exportintäkter från olja och gas är sedan länge betydande och står för över 90 % av exporten och ca hälften av landets BNP. Brunei räknas till de största producenterna i Sydöstasien på oljeutvinning och är en av de största producenterna i världen av flytande naturgas. Japan är den viktigaste exportmarknaden för Brunei och tar emot omkring 40% av all export, framför allt naturgas. Mitsubishi är delägare (25%) i det bolag som utvinner naturgas. Utöver olje- och naturgasutvinning förekommer begränsad produktion i Brunei av bl.a. textilier. Brunei är beroende av import för huvudparten av såväl konsumtions- som investeringsvaror. Singapore är det största leverantörslandet, ofta som transitland för importvaror från tredje land. En stor del av importen kommer från Japan (bl.a. fordon och elektroniska produkter) och Malaysia. Tack vare sin stora olje- och naturgasexport har Brunei historiskt sett ett betydande överskott i sin handelsbalans. Staten dominerar det ekonomiska livet i Brunei och kontrollerar olje- och naturgastillgångarna samt står för omkring hälften av sysselsättningen i landet. Den privata sektorn har hittills spelat en mycket begränsad roll. Bland utländska investeringar kan noteras att Kina i december 2011 tecknat avtal om att bygga upp en petrokemisk industri som ska förse Kina med produkter för sin textilindustri. Brunei har haft en stabil ekonomisk tillväxt på knappt 3 % de senaste tio åren, vilket är lägre än vad flera andra länder i Sydöstasien uppvisat. Bruneis ekonomi påverkades negativt av den ekonomiska krisen 2008, men inte i lika stor utsträckning som många andra länder i regionen. De främsta orsakerna är 5

6 Bruneis jämförelsevis begränsade internationella integration, landets betydande besparingar samt att man investerat landets resurser förhållandevis konservativt och med låg risk. Landets ekonomi har under de senaste åren stärkts av stigande oljepriser vilket skapat utrymme för nya statliga utvecklingsinsatser. Med nuvarande produktionstakt uppskattas landets kända tillgångar av olja och naturgas räcka flera decennier. I syfte att minska beroendet av olja och gas har ambitiösa diversifieringsansträngningar inletts och en institution för investeringsfrämjande och näringslivsutveckling har skapats; Brunei Economic Development Board (BEDB). Utländska företag som väljer att investera i Brunei kan erhålla bl.a. skattelättnader i ett inledningsskede. Företagsbeskattningen i Brunei har nyligen sänkts till 22 %. Det finns ingen inkomstskatt för privatpersoner i Brunei. Bruneis diversifieringsansträngningar har hittills fokuserats på stora energikrävande anläggningar som aluminiumsmältverk, gummiåtervinning och förädlingsindustrin inom olja. En anläggning för metanolframställning invigdes 2010, vilken drivs av naturgas. Vidare finns planer på anläggning av en ny stor djuphamn och på en containerpark. På senare år har BEDB även lyft fram nya prioriteringar, såsom turism, finansiella och transporttjänster samt ICT inklusive "e-government". På ICT-området har man skapat ett icentre, efter singaporiansk förebild, som ska fungera som ett stöd för små företag i ICT-sektorn. Flera av dessa projekt är ännu i ett initialt skede och det är därför för tidigt att säga i vilken utsträckning de kommer att realiseras och minska beroendet av intäkterna från olja och gas. 7. Sveriges relationer med Brunei Bilaterala avtal Noteväxling om viseringsfrihet 1987 (30 dagars viseringsfrihet för svenskar i Brunei och 90 dagar för bruneiska medborgare i Sverige). Politiska relationer Sveriges politiska relationer med Brunei är blygsamma. Brunei är genom sitt ASEAN-medlemskap medlem i ASEM, men landet har hittills hållit en låg profil i denna sammanslutning liksom i många andra internationella sammanhang. Handel och investeringar Sveriges handel med Brunei är mycket begränsad. Några svenska företag verkar i landet genom agenter. Det finns inga svenska dotterbolag. Under senare tid har intresset för Brunei ökat bland svenska företag representerade i regionen. Ericsson öppnade sitt första kontor i Brunei under 2007 med ett tiotal lokalt anställda. Ambassaden genomförde i mars 2008 ett företagsbesök i Brunei bestående av ett tiotal företag som finns etablerade i Singapore. Mot bakgrund av fortsatt intresse 6

7 från svenskt näringsliv planeras nästa företagsdelegationsresa från Singapore till Brunei i september Besöksutbyte Det officiella besöksutbytet mellan Sverige och Brunei är begränsat. I februari 2004 genomfördes ett svenskt statsbesök i Brunei. Kungaparet åtföljdes av en näringslivsdelegation bestående av närmare 30-talet deltagare. Bruneis hälsominister besökte Sverige i maj 2006 då bland annat Karolinska Institutet besöktes. Vid försvarsmässan BRIDEX i Brunei i augusti 2009 och 2011 deltog ambassadens försvarsattaché samt utställare från några svenska företag (bl.a. SAAB International och TKMS/Kockums AB). Kultur/utbildning/information En svensk forskare arbetar på universitet i Brunei. I övrigt förekommer inget utbyte på dessa områden. Sveriges representation i Brunei Beskickningschefen i Singapore är sidoackrediterad i Brunei. Sverige har sedan januari 2008 en försvarsattaché till Brunei sidoackrediterad från Singapore. Sedan 1990 har Sverige ett honorärt konsulat i Bandar Seri Begawan. Konsuln pensionerades i nov 2011 och posten är f.n. vakant. Endast ett fåtal svenska medborgare är bosatta i Brunei. Bruneis representation i Sverige Brunei fick sin förste ambassadör i Sverige i slutet av 1998 (täcks från Brunei). 7

2011-02-25 LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA

2011-02-25 LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA 2011-02-25 Singapore LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6 % utgörs av vatten Folkmängd: 406 200, varav ca 100

Läs mer

2015-05-14 LANDFAKTA - BRUNEI

2015-05-14 LANDFAKTA - BRUNEI LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam ( staten Brunei, hem för fred ) Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6 % utgörs av vatten Folkmängd: 422 700 (2014)

Läs mer

LANDFAKTA - BRUNEI BASFAKTA

LANDFAKTA - BRUNEI BASFAKTA 2014-06-02 Singapore LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam ( staten Brunei, hem för fred ) Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6 % utgörs av vatten

Läs mer

2012-07-10. Singapore LANDFAKTA

2012-07-10. Singapore LANDFAKTA 2012-07-10 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,2 miljoner. (3,79 miljoner är singaporianska

Läs mer

2012-12-20. Singapore LANDFAKTA

2012-12-20. Singapore LANDFAKTA 2012-12-20 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,2 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Singapore LANDFAKTA

Singapore LANDFAKTA 2013-04-17 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,3 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska

Läs mer

2013-09-20. Landfakta

2013-09-20. Landfakta Promemoria Landfakta Officiellt namn: Republiken Huvudstad: Landyta: 716 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,3 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska medborgare eller permanent

Läs mer

Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten

Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten Ekonomiska basfakta Valuta: UAE Dirham (AED) BNP per capita: 57,400 USD (2011) Export: 212,3 miljarder USD (2010) Främsta exportvara: Olja, naturgas, petrokemiska

Läs mer

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay Promemoria 2015-11-10 Landfakta: Bhutan Officiellt namn: Druk Yul (Kingdom of Bhutan) Huvudstad: Thimphu (99 000 invånare 2011) Yta: 38 394 km 2 Folkmängd: 765 552 (2014) Befolkningstillväxt: 1,13 % (2014)

Läs mer

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar Niels Krabbe, Kommerskollegium 120330 Kommerskollegium och EU:s yttre handelspolitik Sammanställer svenska intressen,

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Landfakta

Landfakta Promemoria Landfakta Officiellt namn: Republiken Huvudstad: Landyta: 716 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,4 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska medborgare eller permanent

Läs mer

Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013)

Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013) MONGOLIET - Landfakta Officiellt namn Mongoliet Huvudstad Ulan Bator Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013) Officiellt Språk Mongoliska Religion Ingen officiell

Läs mer

Växelkurs MYR 1 = 2,17 SEK (aug 2014)

Växelkurs MYR 1 = 2,17 SEK (aug 2014) 09 Kuala Lumpur Landfakta Malaysia Basfakta Officiellt namn Malaysia Huvudstad Kuala Lumpur Yta ca 330 000 km2 Folkmängd ca 30 miljoner (juli 2014) Befolkningstillväxt 1,6 % Befolkning ca 54,9 % malajer,

Läs mer

Officiellt namn: Republiken Kiribati Tarawa (46,000 est CIA)

Officiellt namn: Republiken Kiribati Tarawa (46,000 est CIA) Promemoria Sid. 1(6) 2016-05-03 Landfakta Kiribati Basdata Officiellt namn: Republiken Kiribati Huvudstad: Tarawa (46,000 est. 2014 CIA) Yta: 810 km² Folkmängd: 110,500 (World Bank, 2014) Befolkning: I-Kiribati

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HANO/20110208-1 2011-02-08 Hanoi Henrik Gorbow UD-ASO Dnr 7 Vietnam - Ekonomisk och Handelspolitisk rapport Hög tillväxt och en kraftig minskning av inkomstfattigdomen

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter 1. Vad räknas inte till privata investeringar? A) Nyproduktion av bostäder B) En ökning av lager C) Nyproducerade fabriker D) Företags inköp av begagnade maskiner 2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde?

Läs mer

Mdr kr

Mdr kr Dia -,,,,,,,,9 Växelkurs EUR/USD, 9 9 97 9 9 7 Brentolja USD / fat 9 9 7 9 7 Svenska växelkurser SEK/EUR USD/SEK 9 9 97 9 Affärsvärldens generalindex och USA Dow Jones Industrial Average 99 99 999 SWE(vä)

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

2011-06-23. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain

2011-06-23. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain 2011-06-23 Abu Dhabi Landrapport Bahrain Basfakta Officiellt namn: Kingdom of Bahrain Landareal: 712 km² Huvudstad: Manama Befolkningsmängd: 1,06 milj (2010) varav 0,5 milj bahrainska medborgare (2010)

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Diagram till Ekonomiska utsikter hösten 2009, de som används för bedömningen

Diagram till Ekonomiska utsikter hösten 2009, de som används för bedömningen Diagram till Ekonomiska utsikter hösten 9, de som används för bedömningen Dia Växelkurs EUR/USD Källa: Riksbanken * Svenska växelkurser Källa: Riksbanken * Brentolja Källa: Reuters EcoWIn * Aktieindex

Läs mer

I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och

I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och tjänster som produceras -på vilket sätt dessa produceras

Läs mer

Promemoria CANBERRA. Landfakta Australien

Promemoria CANBERRA. Landfakta Australien Promemoria 1 2017-08-07 CANBERRA Landfakta Australien Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia Huvudstad: Canberra (ca 390 000 invånare) Yta: 7 682 000 km² Folkmängd: 24,6 miljoner Befolkning:

Läs mer

2013-12-16. Land-PM Irland. Basfakta

2013-12-16. Land-PM Irland. Basfakta Promemoria 2013-12-16 Utrikesdepartementet Ambassaden Dublin p.t.stockholm och Enheten för Europeiska unionen Land-PM Irland Basfakta Officiellt namn: Irland/Eire Huvudstad: Dublin (1,2 miljoner) Språk:

Läs mer

Officiellt namn: New Zealand, Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington, invånare

Officiellt namn: New Zealand, Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington, invånare Promemoria 1 2017-07-18 CANBERRA Landfakta Nya Zeeland Basdata Officiellt namn: New Zealand, Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington, 383 000 invånare Yta: 270 534 km² Folkmängd: 4,5 miljoner Befolkning:

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca 419,00 invånare) 7 692 000 km²

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca 419,00 invånare) 7 692 000 km² Page 1 of 10 Promemoria 2015-12-09 CANBERRA Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia Huvudstad: Canberra (ca 419,00 invånare) Yta: 7 692 000 km² Folkmängd: 23.6 miljoner

Läs mer

Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010

Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010 2012-01-02 UF2012/ Port-au-Prince p.t. Stockholm Ambassadör Claes Hammar Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010 Sammanfattning Haiti är 208 år efter sin självständighet,

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Export Import

Läs mer

Aktuellt om tull och internationell handel

Aktuellt om tull och internationell handel Aktuellt om tull och internationell handel Descartes kunddagar 20 april 2018 i Särö Per Anders Lorentzon En bild från presentationen 2008 Aktuellt just nu Amerikansk handelspolitik NAFTA (Frihandelsavtal

Läs mer

Diagram till Ekonomiska utsikter våren 2010, de som används för bedömningen

Diagram till Ekonomiska utsikter våren 2010, de som används för bedömningen Diagram till Ekonomiska utsikter våren, de som används för bedömningen Dia Växelkurs EUR/USD Källa: Riksbanken * Svenska växelkurser Källa: Riksbanken * Brentolja Källa: Reuters EcoWIn * Aktieindex Sverige

Läs mer

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi Peter Andersson Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Denna övning syftar till att öka förståelsen

Läs mer

Diagram till Ekonomiska utsikter våren 2009, de som används för bedömningen Dia 1 BNP i 5 länder Källa: Reuters EcoWIn * 2 Brentolja Källa: Reuters

Diagram till Ekonomiska utsikter våren 2009, de som används för bedömningen Dia 1 BNP i 5 länder Källa: Reuters EcoWIn * 2 Brentolja Källa: Reuters Diagram till Ekonomiska utsikter våren 9, de som används för bedömningen Dia BNP i länder Källa: Reuters EcoWIn * Brentolja Källa: Reuters EcoWIn * Växelkurs EUR/USD Källa: Riksbanken * Svenska växelkurser

Läs mer

Amnr SING Ekonomisk rapport april 2013

Amnr SING Ekonomisk rapport april 2013 Telemeddelande Carl Jensfelt Praktikant Amnr SING20130424 Ekonomisk rapport april 2013 Sammanfattning har en alltjämt god ekonomi som dock är fortsatt känslig för svängningar i världsekonomin, vilket ledde

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR Stockholm maj 2016 Sammanfattning Ekonomiska bedömningar av ett brittiskt utträde ur EU, så kallad brexit, har hittills fokuserat

Läs mer

Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%, övriga 1,3% Befolkningstillväxt: 2,01% (2014 est CIA)

Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%, övriga 1,3% Befolkningstillväxt: 2,01% (2014 est CIA) Promemoria CANBERRA Landfakta: Vanuatu Officiella namn: Republic of Vanuatu Huvudstad: Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Yta: 12 200 km² Folkmängd: 250 000 (2012 DFAT) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%,

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare)

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) 2013-06-10 Landrapport Qatar Basfakta Yta: 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Huvudstad: Doha Folkmängd: Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Befolkningsökning: Knappt

Läs mer

Singapore: Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar

Singapore: Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar Promemoria : Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar : ekonomiska basfakta Valuta: dollar (SGD), 1 SGD ca 5,2 SEK BNP: SGD 345,6,8 mrd (2012) BNP/capita: SGD 65 048 (PPP) (2012) BNP-tillväxt: 1,5 %

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Tullfri handel med Sydkorea

Tullfri handel med Sydkorea Tullfri handel med Sydkorea 8 september 2011, Per Anders Lorentzon Spaghetti bowl Copyright Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 2011 1 Vad är ett frihandelsavtal? Bilateralt avtal för att gynna handeln

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Växelkurs EUR/USD. Svenska växelkurser. 1 Dia 1-8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0, Brentolja USD / fat

Växelkurs EUR/USD. Svenska växelkurser. 1 Dia 1-8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0, Brentolja USD / fat ,,,,,,,,9 7,,,, -, Dia -, 9 9 99 7 9 7 Växelkurs EUR/USD Brentolja USD / fat 9 9 7 BNP i Sverige -, årstakt -, års pris -7, 9: 9: : : 7: : : : 9 7 9 7 SEK/EUR SEK/USD 9 9 99 7,,,,,, -, -, Bidrag till BNP-tillväxten

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Växelkurs EUR/USD. Svenska växelkurser. 1 Dia 1-8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,

Växelkurs EUR/USD. Svenska växelkurser. 1 Dia 1-8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0, ,,,,,,,,9 7,,,, -, Dia -, 9 9 99 7 9 7 Växelkurs EUR/USD Brentolja USD / fat 9 9 7 BNP i Sverige -, -, års pris -7, 9: 9: : : 7: : : 9 9 7 7 9 7 SEK/EUR SEK/USD 9 9 99 7,,,,,, -, Bidrag till BNP-tillväxten

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd September 2007 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster

Läs mer

Landfakta - Thailand PROMEMORIA BANGKOK. juni 2013

Landfakta - Thailand PROMEMORIA BANGKOK. juni 2013 PROMEMORIA BANGKOK Landfakta - Thailand 1. Basfakta Officiellt namn: Konungariket Thailand Huvudstad: Yta: 513 115 kvadratkilometer Folkmängd: 67 miljoner Befolkningstillväxt: 0,8 % per år (ADB 2013) Officiellt

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Ni ska i er grupp arbeta som om ni vore FN. Alltså hur skulle ni lösa konflikterna.

Ni ska i er grupp arbeta som om ni vore FN. Alltså hur skulle ni lösa konflikterna. INTERNATIONELL POLITIK Rollspel. Jag har suttit och spånat fram ett tänkbart område, ni ska använda era kunskaper i internationell politik och lösa ett par uppgifter som ni finner längst bak i häftet.

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik Ruta MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV :S EXPERTER :s experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserade på de uppgifter som fanns tillgängliga

Läs mer

Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Honiara ( invånare est 2011 UI)

Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Honiara ( invånare est 2011 UI) Promemoria CANBERRA Landfakta: Salomonöarna Officiellt namn: Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Huvudstad: Honiara (68 000 invånare est 2011 UI) Yta: 28 900 km² Folkmängd: 565 000 (2012 DFAT) Befolkning:

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck -, Ekologiskt fotavtryck Jordens människor använder mer natur än någonsin tidigare. Man kan beskriva det som att vårt sätt att leva lämnar olika stora avtryck i naturen. För att få ett ungefärligt mått

Läs mer

Singapore LANDFAKTA

Singapore LANDFAKTA 2010-11-09 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 704 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Singaporianska medborgare och permanent bosatta utländska

Läs mer

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare)

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Landrapport Qatar Basfakta Yta: 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Huvudstad: Doha Folkmängd: Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Befolkningsökning: Knappt fem procent

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Botswana en framgångssaga

Botswana en framgångssaga Botswana en framgångssaga Senioruniversitetet 5 mars 2015 Julia Majaha-Järtby Per Järtby Botswana Översikt Land, befolkning, språk, klimat Historisk återblick Utveckling Framgångar och möjliga förklaringar

Läs mer

Demokrati. Folket bestämmer

Demokrati. Folket bestämmer Demokrati Folket bestämmer Demokratins grundpelare Alla människors lika värde Regelbundna och allmänna val Rättssäkerhet Fri opinionsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet Majoritetsprincipen Hänsyn

Läs mer

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2)

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2) Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2) Innovation* (nummer 1 av 131) Best city to locate business (nummer 13 av 36) Congress & convention participants (nummer 16 av 44) Investment*

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

LANDFAKTA - MACAU SAR, KINA. Officiellt namn: The Macau Special Administrative Region (SAR) of the People's Republic of China

LANDFAKTA - MACAU SAR, KINA. Officiellt namn: The Macau Special Administrative Region (SAR) of the People's Republic of China September 2016 Hongkong LANDFAKTA - MACAU SAR, KINA Basfakta Officiellt namn: The Macau Special Administrative Region (SAR) of the People's Republic of China Huvudstad: Macau Yta: 30,4 km 2 Folkmängd:

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer

SUDAN en bakgrundsinformation från Exportrådet.

SUDAN en bakgrundsinformation från Exportrådet. SUDAN en bakgrundsinformation från Exportrådet. 1. BASFAKTA Land: Huvudstad: Landets yta: Befolkning: Medellivslängd: Valuta: Statskick: Statschef: Regeringschef: Utrikesminister: Större politiska partier:

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 -2 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans

Läs mer

Ordlistan kommer från regeringens skrivelse "Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda" 2005/06:9

Ordlistan kommer från regeringens skrivelse Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda 2005/06:9 Sida 1 av 5 WTO-ordlista Ordlistan kommer från regeringens skrivelse "Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda" 2005/06:9 AITIC - Agency for International Trade Information

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd April 2008 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster ökar,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

1 Dia 1-8 Växelkurs EUR/USD 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1. Affärsvärldens generalindex och USA Dow Jones Industrial Average

1 Dia 1-8 Växelkurs EUR/USD 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1. Affärsvärldens generalindex och USA Dow Jones Industrial Average Dia - Växelkurs EUR/USD,,,,,,,,9, 9 9 97 9 Svenska växelkurser 9 7 SEK/EUR SEK/USD 9 9 97 9,,, 9 7 Brentolja USD / fat 9 9 7 BNP i Sverige 9 -, 7 -, -, Förändring års pris -, 9: 9: : : 7: : : Affärsvärldens

Läs mer

Arbetslöshet (%) 5,3 4,8 4,5 4,2 KPI 0,1 1,3 2,1 2,3 Hushållens sparkvot (%) 5,8 5,9 6,0 6,3

Arbetslöshet (%) 5,3 4,8 4,5 4,2 KPI 0,1 1,3 2,1 2,3 Hushållens sparkvot (%) 5,8 5,9 6,0 6,3 GLOBALA NYCKELTAL BNP OECD 2,3 1,7 2,0 2,0 BNP världen (PPP) 3,1 3,1 3,5 3,6 KPI OECD 0,6 0,9 1,6 1,8 Exportmarknad OECD 3,1 2,5 3,3 4,0 Oljepris Brent (USD/fat) 53,4 44,0 55,0 60,0 USA mdr USD BNP 18

Läs mer

Nya aktörer på världsmarknaden

Nya aktörer på världsmarknaden Nya aktörer på världsmarknaden Global marknadsöversikt för jordbruksprodukter en kortversion Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina Länderna är idag stora producenter inom livsmedelsproduktionen

Läs mer

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte 1 (4) 2015-03-27 Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström Tillväxtanalys kontor i Peking christer.ljungwall@growthanalysis.se En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1

Läs mer

Kuwaitisk dinar (KWD)

Kuwaitisk dinar (KWD) Promemoria 04 Landfakta Kuwait Officiellt namn: Kuwait (Dawlat al-kuwayt) Yta: 17 818 km2 Huvudstad: Kuwait City Folkmängd: 2,6 miljoner, varav cirka 1,3 miljoner utländska medborgare (2012) 0-14 år: 25,8%

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil.

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Som ambassaden tidigare rapporterat i en övergripande rapport klubbades en ny femårsplan igenom av Nationella folkkongressen

Läs mer

Global sourcing och makroekonomi

Global sourcing och makroekonomi Global sourcing och makroekonomi Prins Bertil seminariet Handelshögskolan, Göteborg 4 oktober 2012 Vice riksbankschef Karolina Ekholm Global sourcing del av globaliseringsprocessen Baldwins (2006) två

Läs mer

Brunei. Geografi. Yta km2 (2017) Tid svensk + 7 timmar

Brunei. Geografi.   Yta km2 (2017) Tid svensk + 7 timmar Brunei https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/brunei/ Sultanatet Brunei ligger i Sydöstasien på ön Borneos nordkust. Två av tre invånare är muslimska malajer. Kineser och andra minoriteter

Läs mer

Malaysias regnskog skövlas

Malaysias regnskog skövlas malaysia En arbetare skördar frukter från oljepalmen vid ett plantage på malaysiska Borneo. Malaysias regnskog skövlas Malaysias regnskogar lämnar i snabb takt plats åt palmoljeplantager. Landet är världens

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Här presenteras ambassadens landrapport för Slovakien.

Här presenteras ambassadens landrapport för Slovakien. Promemoria Slovakien Land-PM Här presenteras ambassadens landrapport för Slovakien. Basfakta Officiellt namn: Slovakiska republiken (Slovenská Republika) Folkmängd: 5 431 849 (officiell uppskattning för

Läs mer

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr BRAS/20090217-2 2009-02-17 Brasilia Ambassadrådet Christian de Filippi +55 61 8127 4623 Praktikant Therese Sandell UD-AME Dnr 17 Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Handel och Ekonomi. Från oljepolitik till frihandelsstrategier. Av Marianne Laanatza marianne.laanatza@chello.se

Handel och Ekonomi. Från oljepolitik till frihandelsstrategier. Av Marianne Laanatza marianne.laanatza@chello.se Handel och Ekonomi Från oljepolitik till frihandelsstrategier Av Marianne Laanatza marianne.laanatza@chello.se & Handel 1 Olika förutsättningar inom regionen - råvaruproduktion Olika förutsättningar beträffande

Läs mer