AMAX 2100 / 3000 / sv Snabbstartsguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMAX 2100 / 3000 / 4000. sv Snabbstartsguide"

Transkript

1 AMAX 2100 / 3000 / 4000 sv Snabbstartsguide

2

3 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Graphics 4 2 Säkerhet 6 3 Kort information 8 4 Ansluta moduler och enheter 9 5 Programmering och drift av AMAX-systemet Alternativ: Byta menyspråk Få åtkomst till menyerna Menynavigering Programmera AMAX-systemet via manöverpanel Ställa in datum och tid Ta bort en sektion Aktivera radiomottagare för trådlös kommunikation Ställa in en sektion som radioenhet Programmera AMAX systemet via dator och USB Installera programvaran Ansluta datorn till AMAX-panelen Starta programmeringsprogramvaran Ställa in COM-porten Extra: Skapa en ny kund Konfigurera centralapparaten Upprätta en direktanslutning Menyprogrammering 21 6 Tekniska data 28 Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

4 COM Z1 4 sv Graphics AMAX 2100 / 3000 / Graphics 1 1RING 1RING TIP TIP Tamper L8 COM Blinkar långsamt: normal status On: problemstatus Off: problemstatus L7 L6 COM Port för programmeringsnyckel Sektioner L5 L4 COM 3 2 Fabriks- Standard L3 L2 COM 2 3 OPT/SDI Manöverpaneler: IUI-AMAX4-TEXT IUI-SOL-TEXT IUI-AMAX3-LED16 IUI-AMAX3-LED8 Manöverpaneler: IUI-AMAX-LED8 IUI-AMAX-LCD8 I/O-moduler: DX2010 Adr DX3010 Adr DX4010 Adr. 253 Kommunikationsenheter: DX4020G Adr. 134 B426 Adr. 134(6) / 250(9) Radiomottagare: RF3227E 1= RFRC-OPT 1= (1) 1 = 2 = 3 = 4 = 5-8 installationsmanual 1 = 2 = Bosch tillvals-buss ma Relä PO-3: 100 ma COM COM +12 V I 1 100m A L1 G COM G G Y T R PWR GND 12 V P0-2 P0-1 P AC AC Batteri 12 V 7 Ah 18 V-22 VA PO -2: 500 ma PO -1: 500 ma Transformator G G R 100 Ω - 2,2 k Y övervakade Säkring 500 ma 230 V/50 Hz 85 ma IUI-AMAX3 +4 manöverpanel R G G Y 1 Sabotagekontakt 2 Larmkontakt 3 EOL 2,2 k 4 NO + NC Figur 1.1: Wiring diagram for AMAX panel 2100 / F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

5 COM Z1 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Graphics sv 5 R B Y G AUX 1: < _ 900mA AUX 2: < _ 900mA TIP TH RH RING R B G Y AUX1 AUX2 AUX2 AUX1 +12V +12V - - Manöverpaneler: IUI-AMAX4-TEXT IUI-SOL-TEXT IUI-AMAX3-LED16 IUI-AMAX3-LED8 Manöverpaneler: IUI-AMAX-LED8 IUI-AMAX-LCD8 1 = 2 = 3 = 4 = 5-16 installationsmanual 1 = 2 = Bosch tillvalsbuss 2 < _ AUX-ström 900mA I _ 2000mA < Bosch tillvals- Bus 1 _ < 900mA GND A C A C - + Y G B Batteri 12V 7Ah 12V < _ 18Ah Transformator G B Y Säkring 1 A 230 V/50 Hz 230mA I/O-moduler: DX2010 Adr DX3010 Adr DX4010 Adr V +12V R P0+4 P0+3 R Kommunikationsenheter: DX4020G Adr. 134 B426 Adr. 134(6) / 250(9) Radiomottagare: RF3227E 1= RFRC-OPT 1= (1) +12V COM COM P0+ P0-2 P0-1 L16 COM PO+4: _ < 750mA PO+3: < _ 750mA PO -2: < _ 500mA PO -1: < _ 500mA 100 Ω - 2,2 k övervakade L15 Fabriks- Standard Port för programknapp Sektioner L14 COM L13 L Blinkar långsamt: normal status On: problemstatus Off: problemstatus COM L11 L Wachdog utgång _ <100mA + 0 V Sektioner Sabotage COM L9 2 3 PO-5 +12V L1b L2 COM COM COM L1a L3 L4 L5 L6 L7 L IUI-AMAX3 +4 knappsats Sabotagekontakt 2 Zonkontakt 3 EOL 2,2 k 4 NO + NC 3 3 Brand 2 Inbrott R B G Y Figur 1.2: Wiring diagram for AMAX panel 4000 Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

6 6 sv Säkerhet AMAX 2100 / 3000 / Säkerhet Fara! Elektricitet Skador på grund av elektricitet är möjliga om systemet inte hanteras korrekt eller om systemet öppnas eller ändras på andra sätt än de som rekommenderas i den här handboken. Koppla loss alla kontakter till telekommunikationsnätverket innan strömmen kopplas från. Säkerställ att det finns en strömbrytare tillgänglig för att stänga av strömmen. Kontrollera att systemet är avstängt under installation och inkoppling. Systemet får endast öppnas eller modifieras i enlighet med den här handboken. Anslut systemet till ett eluttag med en jordad kontakt. Systemet får endast installeras av en kvalificerad installatör/serviceperson. Fara! Batteri Skador på grund av elektrisk chock, brand eller explosion kan inträffa om batteriet hanteras eller ansluts på fel sätt. Hantera alltid batteriet varsamt och var försiktig när det ska bytas. Kontrollera att jordkontakten alltid är ansluten och att N, L1 och xx är korrekt anslutna. Koppla först loss batteriets positiva ledning när det ska lossas från systemet. Var försiktig när du ansluter den positiva (röda) ledningen till BATT + -porten på systemet. Se till att inte kortsluta BATT + -porten på AMAX-centralapparaten eller kapslingen. Annars kan en ljusbåge bildas. Fara! Elektrostatiskt känsliga komponenter Skador på grund av elektrisk chock kan inträffa om inte de antistatiska stegen följs. Innan systemet installeras ska den statiska elektriciteten laddas ur genom att jordkontakten ansluts.! Viktigt! Känsliga komponenter Skador på känsliga komponenter kan inträffa om systemet inte hanteras försiktigt eller om systemet öppnas eller ändras på andra sätt än de som rekommenderas i den här handboken. Hantera alltid systemet försiktigt. Systemet får endast öppnas eller modifieras i enlighet med den här handboken.! Viktigt! Batteri Skador eller kontamination av systemet kan inträffa om batteriet inte hanteras korrekt eller om batteriet inte byts ut regelbundet. Använd endast läckfria batterier. Sätt fast en etikett på batteriet med senaste datum för batteribyte. Vid normal användning ska batteriet bytas var 3 5 år. Kassera batteriet på rätt sätt efter batteribyte. Följ lokala bestämmelser F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

7 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Säkerhet sv 7! Viktigt! Montering Skador eller funktionsfel i systemet kan inträffa om systemet inte monteras och installeras på rätt sätt. Placera systemet i det övervakade området på en stadig yta. Montera manöverpanelerna inom det övervakade området. När systemet testats och är klart för användning ska kapslingsluckan och tillbehörskapslingarna säkras med skruvar.! Viktigt! Underhåll Skador eller funktionsfel i systemet kan inträffa om det inte underhålls regelbundet. Vi rekommenderar att systemet testas en gång i veckan. Systemunderhåll ska genomföras fyra gånger per år. Systemet får endast underhållas av kvalificerade installatörer/servicepersoner. Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

8 8 sv Kort information AMAX 2100 / 3000 / Kort information Denna Snabbstartsguide innehåller information om hur man snabbt och enkelt får igång systemet. Guiden beskriver de huvudsakliga steg som krävs för grundläggande systeminstallation och inställning av en AMAX-centralapparat tillsammans med en IUI-AMAX4- TEXT-manöverpanel och en RFRC-OPT RADION-mottagare. Trädstrukturen för programmet visas i slutet av den här guiden. Detaljerad information om installation av andra moduler och enheter, avancerade inställningar och programmering återfinns i installationsguiden. Detaljerad information om användning finns i instruktionsboken F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

9 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Ansluta moduler och enheter sv 9 4 Ansluta moduler och enheter AMAX-centralapparaten har BOSCH:s optionsbuss 1 och optionsbuss 2 (endast för AMAX 4000) för anslutning av moduler och enheter. Varje modul kan kopplas till varje buss. Maximalt 14 moduler (8 manöverpaneler) kan anslutas till varje buss. Följande överblick visar maximalt antal moduler som kan anslutas. Modul AMAXcentralapparat AMAXcentralapparat AMAXcentralapparat 4000 Manöverpaneler DX DX B426 eller DX4020 2/1 om DX4020G används B450 med B442 1 DX4020G 1 DX Radiomottagare 1 Tabell 4.1: Maximalt antal moduler Så här kopplar du samman en manöverpanel och en RADION-mottagare: 1. Anslut manöverpanelen till optionsbussen på AMAX-centralapparaten enligt kopplingsschemat (se Graphics, Sidan 4). 2. Anslut RFRC-OPT RADION-mottagaren till optionsbussen på AMAX-centralapparaten enligt kopplingsschemat (se Graphics, Sidan 4). 3. Anslut de röda och svarta ledningarna som levereras med batteriet till AMAXcentralapparaten och batteriet. 4. Anslut strömadaptern och batteriet till nätet. Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

10 10 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX-systemet kan programmeras och manövreras med menyer med manöverpaneler och/ eller fjärrprogrammeringsprogramvaran A-Link Plus på en PC-dator. När alla moduler och enheter har installerats visar AMAX-centralapparaten systemstatus med lysdiodsindikatorn på systemets huvudkort. När den röda statusindikatorn blinkar långsamt (tänds och släcks upprepade gånger med ett intervall på 1 sekund) fungerar systemet normalt. AMAX-centralapparaten börjar ladda batteriet. Den gröna NÄT-indikatorn på manöverpanelen indikerar att strömförsörjningen är påslagen och manöverpanelen piper. 4 Tryck på valfri tangent på manöverpanelen. Manöverpanelen slutar pipa och du uppmanas att mata in en kod. AMAX-systemet har två typer av standardåtkomstkoder: Installatörskod: [1234] Användarkod: [2580] 5.1 Alternativ: Byta menyspråk Om nödvändigt kan menyspråket ändras. Om inte fortsätter du med avsnitt Få åtkomst till menyerna, Sidan Ange installatörskoden [1234] + [58] eller användarkoden [2580] + [58] och tryck på [#]. De tillgängliga menyspråken visas. 2. Välj siffran för det önskade språket på manöverpanelen. 3. Tryck på [#]. P Menyspråket ändras. 5.2 Få åtkomst till menyerna Få åtkomst till programmeringsmenyn 1. Bekräfta att systemet frånkopplas. 2. Ange installatörskoden. Standardinställningen för installatörskoden är [1234]. Systemet visar [958] PROGR. LÄGE [-EXIT]. 3. Ange [958] + tryck på [#]. P P Du har nu tillgång till programmeringsmenyn för konfiguration av AMAX-systemet. Indikatorerna DEL och TILL blinkar för att indikera programmeringsläget. Få åtkomst till Användarmenyn 4 Ange användarkoden. Standardinställningen för användarkoden är [2580]. P P Systemet visar [ / ] ANVÄNDARMENY [*/#]TILL [-]INFO. Du har nu tillgång till användarmenyn för användning av AMAX-systemet. 5.3 Menynavigering Det här avsnittet ger en översikt över hur du manövrerar genom programmeringsmenyn på en textmanöverpanel. Välja en meny 1. Välj menyn och följ dess uppmaning. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att navigera till önskad meny. 3. Tryck på [#] för att öppna en meny. Lämna en meny 4 Tryck på [ ] för att gå tillbaka till föregående meny F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

11 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 11 Bekräfta inmatningen 4 Tryck på [#] för att bekräfta inmatningen. Växla mellan inställningar 4 Tryck och håll in [*] i tre sekunder för att växla mellan inställningar. Använda en meny 1. Följ uppmaningen från menyn. Välj meny och ange data för specifika programmeringsposter enligt manöverpanelens visning för att utföra programmeringen steg för steg. 2. Tryck på [#] för att bekräfta varje steg. Avsluta programmeringsmenyn 1. Avsluta all programmeringsinmatning genom att upprepa ovanstående programmeringssteg och hålla in [-] för att återgå till den aktuella huvudmenyn en nivå i taget. 2. Tryck på [ ] för att komma till LÄMNA PROG. +SPARA-menyn. Det är valfritt att spara eller inte spara programmeringsinformationen. 1. Välj LÄMNA PROG. +SPARA och tryck på [#] för att spara uppgifterna och lämna programmeringsläget. 2. Välj LÄMNA UTAN SPARA och tryck på [#] för att lämna programmeringsläget utan att spara uppgifterna. 5.4 Programmera AMAX-systemet via manöverpanel Om manöverpanelen är i viloläge startar den när du trycker på första siffran i en kod Ställa in datum och tid När systemet har startats måste datum och tid ställas in. I annat fall visar systemet ett felmeddelande. 1. Se till att systemet är frånkopplat (indikatorerna DEL och FULLT är släckta). 2. Ange installatörskoden [1234] + [51] och tryck på [*] för att komma till ÄNDRA DATUM/ TID. 3. Ange aktuellt datum och aktuell tid med de numeriska knapparna och tryck på [*] för att P bekräfta. Datum och tid ställs in Ta bort en sektion Sektionerna 1 8 är som standard aktiva. Sektionstyp för sektion 1 ställs som standard in till 03-fördröjd 1 och för sektionerna 2 8 till 01-direkt. Utför följande steg om du vill ta bort en sektion. 1. Ange installatörskoden [1234] + [958] och tryck på [#]. 2. Välj 3 SEKTIONER och tryck på [#]. 3. Välj SEKTIONSPROG. och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval:ange SEKTIONSNR. 4. Ange numret på den sektion som du vill ta bort (exempel: 1) och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSNAMN 5. Du kan också ange ett namn på sektionen. Då fungerar siffrorna på textmanöverpanelen för bokstavsinmatning. 6. Tryck på [#] för att bekräfta. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSMODULVAL * Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

12 12 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / Välj rätt sektionsmodul (standard är 0- sektion ombord) och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSFUNKTION. 8. Ange 00 för sektionsfunktionen 00-ej använd och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKTION I OMRÅDE. Du behöver inte fortsätta till de följande menyvalen för att ta bort en sektion. 9. Tryck på [ ] fyra gånger för att komma till LÄMNA PROG. +SPARA-menyn. 10. Tryck på [#] för att spara data och lämna programmeringsläget. P Den valda sektionen tas bort (exempel: sektion 1 tas bort) Aktivera radiomottagare för trådlös kommunikation 1. Ange installatörskoden [1234] + [958] och tryck på [#]. 2. Välj 7 RADIO och tryck på [#]. 3. Välj RADIOINSTÄLLNING och tryck på [#]. 4. Välj RADIOMOTTAGARE och tryck på [#]. 5. Välj 1- aktivera och tryck på [#]. 6. Tryck på [#] för att bekräfta. 7. Tryck på [ ] tre gånger för att komma till LÄMNA PROG. +SPARA-menyn. 8. Tryck på [#] för att spara data och lämna programmeringsläget. P Radiomottagaren för trådlös kommunikation aktiveras Ställa in en sektion som radioenhet 1. Ange installatörskoden [1234] + [958] och tryck på [#]. 2. Välj 3 SEKTIONER och tryck på [#]. 3. Välj SEKTIONSPROG. och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval:ange SEKTIONSNR. 4. Ange siffran för den sektion som du vill använda som radioenhet och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSNAMN 5. Du kan också ange ett namn på sektionen. Då fungerar siffrorna på textmanöverpanelen för bokstavsinmatning. 6. Tryck på [#] för att bekräfta. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSMODULVAL * 7. Välj rätt sektionsmodul beroende på radioenheten: För RFUN/RF3401E (endast sektionsingång) väljer du 5- RFUN ingång För RFGB/RF1100E (glaskrossdetektor) väljer du 4- RFGB glaskross För alla övriga radioenheter (endast sektionsingång) väljer du 3- radiosekt alla 8. Tryck på [#] för att välja och sedan på [#] igen för att bekräfta. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSFUNKTION. 9. Ange 01 för sektionsfunktionen 01-direkt och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKTION I OMRÅDE. 10. Ange siffran för det område som du vill tilldela för sektionen och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKT RFID: MANUELL. 11. Ange radio-id manuellt (9 siffror). Eller tryck och håll ned [*] i tre sekunder för att växla till menyn SEKT RFID: AUTO. Trigga radioenheten att larma en gång. Radio-ID anges automatiskt. 12. Tryck på [#] för att bekräfta. 13. Tryck på [ ] fyra gånger för att komma till LÄMNA PROG. +SPARA-menyn F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

13 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv Tryck på [#] för att spara data och lämna programmeringsläget. P Den valda sektionen ställs in som radioenhet. 4 Testa sektionerna när du har avslutat programmeringen. Utlös sektionen och bekräfta att manöverpanelen indikerar sektionen som öppen. 5.5 Programmera AMAX systemet via dator och USB Genom att använda fjärrprogrammeringsprogramvaran A-Link Plus på en PC-dator, kan konfigureringen av AMAX-panelen fjärrprogrammeras eller styras. För direktkommunikation måste PC-datorn och AMAX-centralapparaten vara anslutna med USB-kabeln (hane A/hane A) Installera programvaran 4 Dubbelklicka på filen A_Link_setup.exe för att installera programmeringsprogramvaran på P PC-datorn. En installationsguide hjälper dig igenom installationen Ansluta datorn till AMAX-panelen 1. Anslut USB-kabeln till USB-porten på AMAX-centralapparaten och till en av USB-portarna på datorn. 2. Följ operativsystemets instruktioner för att installera USB-drivrutinen. Du hittar enhetens drivrutin i programmet A-Link Plus sökväg för installation (exempel: C:\Programme\Bosch Security System\A-Link Plus\USB_DRIVER). 3. Öppna Enhetshanteraren i operativsystemkontrollen och kontrollera om USB-drivrutinen har installerats och vilken COM-port den har tilldelats. 4. Om USB-drivrutinen inte har installerats automatiskt får du installera den manuellt. P Installationen skapar ytterligare en COM-enhet på datorn Starta programmeringsprogramvaran 1. Välj Start Alla program Bosch Security Systems A-Link Plus A-Link Plus vn.n.n. n.n.n = aktuell programversion Eller Dubbelklicka på genvägen till A-Link Plus vn.n.n på datorns skrivbord. 2. När inloggningsdialogrutan öppnas, anger du Operatörens namn och Lösenord. Standardinmatningarna är ADMIN för både fältet Operatör och Lösenord. 3. Klicka på OK för att logga in i A-Link Plus. Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

14 14 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / Ställa in COM-porten COM-porten som har tilldelats den extra COM-enheten (här COM4) måste ställas in i A-Link Plus-programmet. 4 Välj Arkiv Kommunikationsinställningar från menyraden i programmet A-Link Plus. Figur 5.1: Välja kommunikationsinställningar Dialogrutan Kommunikationsinställningar öppnas. 4 COM-porten som har tilldelats den extra COM-enheten (här COM4) som Direktlänksport F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

15 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 15 Figur 5.2: Kommunikationsinställningar Välja direktlänksporten Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

16 16 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / Extra: Skapa en ny kund Om nödvändigt, skapa en ny kund. 4 Välj Kund Ny kund från menyraden. Indexbladet Kundinformation öppnas. Figur 5.3: Kundinformation Skapa en ny kund 1. Ange kundnamnet i fältet Kundgrupp för att skapa en ny kund. 2. Mata in övrig relevant kundinformation. Kundnummer är obligatoriskt. 3. Spara och stäng F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

17 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv Konfigurera centralapparaten 1. Välj Kund Öppna kund från menyraden i A-Link Plus-programmet. Dialogrutan Kundinformation öppnas. 2. Välj indexbladet Centralapparatskonfiguration. 3. Välj centralapparattyp. Figur 5.4: Centralapparatskonfiguration Välja centralapparattyp 1. Välj objektet Kommunikation och rapport Mottagare i samma indexblad. 2. Kontrollera att värdet för abonnentnummer 1 är samma som för närvarande finns programmerat i AMAX-centralapparaten som mottagare Värdet är när den inbyggda programvaran i AMAX-centralapparaten har uppgraderats eller när fabriksinställningarna används för AMAX-centralapparaten. Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

18 18 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / 4000 Figur 5.5: Konfiguration av AMAX-centralapparat abonnentnummer 1. Välj objektet Koder i samma indexblad. 2. Kontrollera att värdet för parametern Installatörskod är samma som den som är programmerad i AMAX-centralapparaten. Värdet är 1234 när den inbyggda programvaran i AMAX-centralapparaten har uppgraderats eller när fabriksinställningarna används för AMAX-centralapparaten. Figur 5.6: Konfiguration av AMAX-centralapparat installatörskod F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

19 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 19 Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

20 20 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / Upprätta en direktanslutning 4 Välj indexbladet Länk för att upprätta en anslutning mellan programmet A-Link Plus och AMAX-centralapparaten. Figur 5.7: Länk Välja Direktkontakt 1. Välj Direktkontakt som kommunikationsmodell. 2. Klicka på knappen Anslut för att ansluta till AMAX-panelen. P Om anslutningen lyckas ändras status till Ansluten och AMAX-centralapparatens typ och version visas F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

21 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv Menyprogrammering På följande bild visas en översikt över programmeringsmenyns struktur på en textmanöverpanel. Figur 5.8: Kommunikation och rapport Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

22 22 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / 4000 Figur 5.9: Kommunikation och rapport (forts.) Figur 5.10: Koder F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

23 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 23 Figur 5.11: Sektioner Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

24 24 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / 4000 Figur 5.12: Sektioner (forts.) Figur 5.13: Manöverpaneler och områden F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

25 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 25 Figur 5.14: System Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

26 26 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / 4000 Figur 5.15: Utgångar F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

27 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 27 Figur 5.16: Radio Figur 5.17: Adress och nyckelprogrammering Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

28 28 sv Tekniska data AMAX 2100 / 3000 / Tekniska data Centralapparat AMAX2100 AMAX3000 AMAX4000 Kapsling: Mått (h x b x d): 260 x 280 x 83,5 mm (L x B x H) 375 x 322 x 88 mm (L x B x H) Vikt: g g Miljöspecifikationer: Relativ luftfuktighet: 10% - 95% Drifttemperatur: -10 C +55 C Inledande skyddsklassning: IP 30 Säkerhetsnivå: IK 06 Övervakade sektioner: På moderkort: Z1: Enkla eller dubbelbalanserade (EOL 2,2 kω) sektioner NC, NO Z2 Z16 COM: 7 enkla eller dubbelbalanserade (EOL 2,2 kω) sektioner NC, NO Tvåtrådig brandsektion, enkla eller dubbelbalanserade (EOL 2,2 kω) sektioner NC, NO 15 enkla eller dubbelbalanserade (EOL 2,2 kω) sektioner NC, NO Sabotage: Sabotageingång för kapsling (minskar inte sektionskapaciteten) Utgångar (PO): Programmerbara på moderkort: PO -1 / PO -2: övervakad utgång på max 500 ma PO -3: max. 100 ma PO +3 / PO +4: +12 V/högst 750 ma Watchdog PO -5: max. 100 ma Antal Sektioner: Användare: Fjärrkontrollsanvän dare: DSRF = 24, Radion = F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

29 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Tekniska data sv 29 Händelser: PINkodsvariationer: 256 historikhändelser med tid och datum 256 EN historikhändelser med tid och datum 256 larmsändarhändelser i historik med tid och datum Manöverpaneler: DX 3010: B 426 eller DX 4020 eller DX4020G (endast 1): 2 DX2010: 3 6 DX 4010: 1 Radiomottagare: 1 Radiorepeater: DSRF = 0, Radion = 8 Radiodetektorer: Radiofjärrkontrolle r: DSRF = 24, Radion = 128 Ström: Strömförsörjningst yp: Transformator: Strömintag: DC-utgång: EN = A 230 V ingångsspänning/18 V växelspänning 20 VA säkring = 500 ma AC-inspänning: 195 till 253 VAC Linjespänningsfrekvens: 50 Hz maximal ström för alla komponenter ma 230 V ingångsspänning/18 V växelspänning 50 VA säkring = 1 A maximal ström för alla komponenter ma maximal ström för alla komponenter batteri 7 Ah viloläge 12 tim (ladda batt 80 % på 72 tim) = 550 ma maximal ström för alla komponenter batteri 7 Ah viloläge 36 tim + 15 min larmström 500 ma 12 tim (ladda batt 80 % på 72 tim) = 150 ma Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

30 30 sv Tekniska data AMAX 2100 / 3000 / 4000 maximal ström för alla komponenter batteri 18 Ah viloläge 12 tim (ladda batt 80 % på 72 tim) = ma maximal ström för alla komponenter batteri 18 Ah viloläge 36 tim (ladda batt 80 % på 24 tim) = 480 ma maximal ström för alla komponenter batteri 18 Ah viloläge 36 tim + 15 min larmström ma 12 tim (ladda batt 80 % på 72 tim) = 400 ma Tillbehör 1/2 (+12 V/GND) utgång: Nominell utgångsspänning vid växelströmsingång: 13,8 V likspänning +3 %/-5 % Vpp (max) 675 mv Utgångsspänningsområde vid växelströmsingång: 12,82 till 14,2 V likspänning max. 500 ma Utgångsspänningsområ de vid växelströmsingång: 13,11 till 14,2 V likspänning max. 900 ma Optionsbuss: Kabelkrav för bussar: Gemensamma data för optionsbussar: fyrtråd, 0,6 till 1,2 mm Ø maximal längd 200 m (från panelen till sista manöverpanelen) maximal busslängd 700 m (högst 14 enheter, högst 8 manöverpaneler) Nominell utgångsspänning vid växelströmsingång: 13,8 V likspänning +3 %/-5 % Utgångsspänningsområde vid växelströmsingång: 13,11 till 14,2 V likspänning Optionsbuss 1: max. 500 ma max. 900 ma Optionsbuss 2: max. 900 ma Centralapparatens kretskort: Viloström max 100 ma Viloström max 100 ma Batteri: 12 V/7 Ah, uppladdningsbart bly/syra-batteri 18 Ah Låg batterinivå under 11,0 V likspänning Minsta batterinivå är 10,8 VDC Certifiering: Europa CE EN (6/2011) EN (5/2008) EN : A11: F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

31 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Tekniska data sv 31 EN EN klass 2 Miljöklass 2 Frankrike AFNOR NF a2p A0 Miljöklass 1 Tyskland VDS Hem Manöverpaneler: IUI-AMAX4-TEXT (LCD-manöverpanel för text) Relativ luftfuktighet: 10% - 95% Drifttemperatur: -10 C +55 C Inspänningsinterva ll: Strömförbrukning: Inledande skyddsklassning: 10,8 13,8 V likspänning Viloläge: 31 ma max. 100 ma IP 30 Säkerhetsnivå: IK 06 Certifiering: Europa CE EN (6/2011) EN (5/2008) EN : A11:2009 EN EN klass 2 Miljöklass 2 Frankrike AFNOR NF a2p A0 Miljöklass 1 Tyskland VDS Hem IUI-AMAX3-LED16 (16 sektioners lysdiodsmanöverpanel) Relativ luftfuktighet: 10%-95% Drifttemperatur: -10 C +55 C Inspänningsinterval l: Strömförbrukning: Inledande skyddsklassning: 10,8 13,8 V likspänning Viloläge: 31 ma max. 60 ma IP 30 Säkerhetsnivå: IK 06 Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

32 32 sv Tekniska data AMAX 2100 / 3000 / 4000 Certifiering: Europa CE EN (6/2011) EN (5/2008) EN : A11:2009 EN EN klass 2 Miljöklass 2 Frankrike AFNOR NF a2p A0 Miljöklass 1 Tyskland VDS Hem IUI-AMAX3-LED8 (8 sektioners lysdiodsmanöverpanel) Relativ luftfuktighet: 10%-95% Drifttemperatur: -10 C +55 C Inspänningsinterval l: Strömförbrukning: 12 V normal Viloläge: 31 ma max. 60 ma EN-typ: EN = B, IK = 06, IP = 30 Certifiering: Europa CE EN (6/2011) EN (5/2008) EN : A11:2009 EN EN klass 2 Miljöklass 2 Frankrike AFNOR NF a2p A0 Miljöklass 1 Tyskland VDS Hem F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

33

34 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring Grasbrunn Germany Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2014

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 2 Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 Innehåll Systemkontroll...4 Inledning...4 Funktionstest av dörrcentral...5 Nollställning av central...7 Anslutning kommunikationsbuss...8 Inställning av adress...9

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual med reservation för tryckfel och felskrivningar Garanti Säljaren garanterar at hans produkter är fria från materialfel

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

www.klsab.se Installationsmanual PowerMaster-10 Fullt övervakade trådlösa larmsystem

www.klsab.se Installationsmanual PowerMaster-10 Fullt övervakade trådlösa larmsystem ådlösa rvakade tem rådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem www.visonic.com 1. INTRODUKTION... 3 1.1 Systemfunktioner... 3 2. VÄLJA INSTALLATIONSPLATS... 7 3. POWERMASTER-10 G2 INSTALLATION...

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Version 17 Installatörshandbok Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION 3 1.1 Systemfunktioner...

Läs mer

Divar MR digital videoinspelare

Divar MR digital videoinspelare Divar MR digital videoinspelare Typnummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L sv Bruksanvisning_sv Digital videoinspelare Innehållsförteckning sv 1 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 3 1.1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer