AMAX 2100 / 3000 / sv Snabbstartsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMAX 2100 / 3000 / 4000. sv Snabbstartsguide"

Transkript

1 AMAX 2100 / 3000 / 4000 sv Snabbstartsguide

2

3 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Graphics 4 2 Säkerhet 6 3 Kort information 8 4 Ansluta moduler och enheter 9 5 Programmering och drift av AMAX-systemet Alternativ: Byta menyspråk Få åtkomst till menyerna Menynavigering Programmera AMAX-systemet via manöverpanel Ställa in datum och tid Ta bort en sektion Aktivera radiomottagare för trådlös kommunikation Ställa in en sektion som radioenhet Programmera AMAX systemet via dator och USB Installera programvaran Ansluta datorn till AMAX-panelen Starta programmeringsprogramvaran Ställa in COM-porten Extra: Skapa en ny kund Konfigurera centralapparaten Upprätta en direktanslutning Menyprogrammering 21 6 Tekniska data 28 Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

4 COM Z1 4 sv Graphics AMAX 2100 / 3000 / Graphics 1 1RING 1RING TIP TIP Tamper L8 COM Blinkar långsamt: normal status On: problemstatus Off: problemstatus L7 L6 COM Port för programmeringsnyckel Sektioner L5 L4 COM 3 2 Fabriks- Standard L3 L2 COM 2 3 OPT/SDI Manöverpaneler: IUI-AMAX4-TEXT IUI-SOL-TEXT IUI-AMAX3-LED16 IUI-AMAX3-LED8 Manöverpaneler: IUI-AMAX-LED8 IUI-AMAX-LCD8 I/O-moduler: DX2010 Adr DX3010 Adr DX4010 Adr. 253 Kommunikationsenheter: DX4020G Adr. 134 B426 Adr. 134(6) / 250(9) Radiomottagare: RF3227E 1= RFRC-OPT 1= (1) 1 = 2 = 3 = 4 = 5-8 installationsmanual 1 = 2 = Bosch tillvals-buss ma Relä PO-3: 100 ma COM COM +12 V I 1 100m A L1 G COM G G Y T R PWR GND 12 V P0-2 P0-1 P AC AC Batteri 12 V 7 Ah 18 V-22 VA PO -2: 500 ma PO -1: 500 ma Transformator G G R 100 Ω - 2,2 k Y övervakade Säkring 500 ma 230 V/50 Hz 85 ma IUI-AMAX3 +4 manöverpanel R G G Y 1 Sabotagekontakt 2 Larmkontakt 3 EOL 2,2 k 4 NO + NC Figur 1.1: Wiring diagram for AMAX panel 2100 / F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

5 COM Z1 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Graphics sv 5 R B Y G AUX 1: < _ 900mA AUX 2: < _ 900mA TIP TH RH RING R B G Y AUX1 AUX2 AUX2 AUX1 +12V +12V - - Manöverpaneler: IUI-AMAX4-TEXT IUI-SOL-TEXT IUI-AMAX3-LED16 IUI-AMAX3-LED8 Manöverpaneler: IUI-AMAX-LED8 IUI-AMAX-LCD8 1 = 2 = 3 = 4 = 5-16 installationsmanual 1 = 2 = Bosch tillvalsbuss 2 < _ AUX-ström 900mA I _ 2000mA < Bosch tillvals- Bus 1 _ < 900mA GND A C A C - + Y G B Batteri 12V 7Ah 12V < _ 18Ah Transformator G B Y Säkring 1 A 230 V/50 Hz 230mA I/O-moduler: DX2010 Adr DX3010 Adr DX4010 Adr V +12V R P0+4 P0+3 R Kommunikationsenheter: DX4020G Adr. 134 B426 Adr. 134(6) / 250(9) Radiomottagare: RF3227E 1= RFRC-OPT 1= (1) +12V COM COM P0+ P0-2 P0-1 L16 COM PO+4: _ < 750mA PO+3: < _ 750mA PO -2: < _ 500mA PO -1: < _ 500mA 100 Ω - 2,2 k övervakade L15 Fabriks- Standard Port för programknapp Sektioner L14 COM L13 L Blinkar långsamt: normal status On: problemstatus Off: problemstatus COM L11 L Wachdog utgång _ <100mA + 0 V Sektioner Sabotage COM L9 2 3 PO-5 +12V L1b L2 COM COM COM L1a L3 L4 L5 L6 L7 L IUI-AMAX3 +4 knappsats Sabotagekontakt 2 Zonkontakt 3 EOL 2,2 k 4 NO + NC 3 3 Brand 2 Inbrott R B G Y Figur 1.2: Wiring diagram for AMAX panel 4000 Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

6 6 sv Säkerhet AMAX 2100 / 3000 / Säkerhet Fara! Elektricitet Skador på grund av elektricitet är möjliga om systemet inte hanteras korrekt eller om systemet öppnas eller ändras på andra sätt än de som rekommenderas i den här handboken. Koppla loss alla kontakter till telekommunikationsnätverket innan strömmen kopplas från. Säkerställ att det finns en strömbrytare tillgänglig för att stänga av strömmen. Kontrollera att systemet är avstängt under installation och inkoppling. Systemet får endast öppnas eller modifieras i enlighet med den här handboken. Anslut systemet till ett eluttag med en jordad kontakt. Systemet får endast installeras av en kvalificerad installatör/serviceperson. Fara! Batteri Skador på grund av elektrisk chock, brand eller explosion kan inträffa om batteriet hanteras eller ansluts på fel sätt. Hantera alltid batteriet varsamt och var försiktig när det ska bytas. Kontrollera att jordkontakten alltid är ansluten och att N, L1 och xx är korrekt anslutna. Koppla först loss batteriets positiva ledning när det ska lossas från systemet. Var försiktig när du ansluter den positiva (röda) ledningen till BATT + -porten på systemet. Se till att inte kortsluta BATT + -porten på AMAX-centralapparaten eller kapslingen. Annars kan en ljusbåge bildas. Fara! Elektrostatiskt känsliga komponenter Skador på grund av elektrisk chock kan inträffa om inte de antistatiska stegen följs. Innan systemet installeras ska den statiska elektriciteten laddas ur genom att jordkontakten ansluts.! Viktigt! Känsliga komponenter Skador på känsliga komponenter kan inträffa om systemet inte hanteras försiktigt eller om systemet öppnas eller ändras på andra sätt än de som rekommenderas i den här handboken. Hantera alltid systemet försiktigt. Systemet får endast öppnas eller modifieras i enlighet med den här handboken.! Viktigt! Batteri Skador eller kontamination av systemet kan inträffa om batteriet inte hanteras korrekt eller om batteriet inte byts ut regelbundet. Använd endast läckfria batterier. Sätt fast en etikett på batteriet med senaste datum för batteribyte. Vid normal användning ska batteriet bytas var 3 5 år. Kassera batteriet på rätt sätt efter batteribyte. Följ lokala bestämmelser F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

7 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Säkerhet sv 7! Viktigt! Montering Skador eller funktionsfel i systemet kan inträffa om systemet inte monteras och installeras på rätt sätt. Placera systemet i det övervakade området på en stadig yta. Montera manöverpanelerna inom det övervakade området. När systemet testats och är klart för användning ska kapslingsluckan och tillbehörskapslingarna säkras med skruvar.! Viktigt! Underhåll Skador eller funktionsfel i systemet kan inträffa om det inte underhålls regelbundet. Vi rekommenderar att systemet testas en gång i veckan. Systemunderhåll ska genomföras fyra gånger per år. Systemet får endast underhållas av kvalificerade installatörer/servicepersoner. Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

8 8 sv Kort information AMAX 2100 / 3000 / Kort information Denna Snabbstartsguide innehåller information om hur man snabbt och enkelt får igång systemet. Guiden beskriver de huvudsakliga steg som krävs för grundläggande systeminstallation och inställning av en AMAX-centralapparat tillsammans med en IUI-AMAX4- TEXT-manöverpanel och en RFRC-OPT RADION-mottagare. Trädstrukturen för programmet visas i slutet av den här guiden. Detaljerad information om installation av andra moduler och enheter, avancerade inställningar och programmering återfinns i installationsguiden. Detaljerad information om användning finns i instruktionsboken F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

9 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Ansluta moduler och enheter sv 9 4 Ansluta moduler och enheter AMAX-centralapparaten har BOSCH:s optionsbuss 1 och optionsbuss 2 (endast för AMAX 4000) för anslutning av moduler och enheter. Varje modul kan kopplas till varje buss. Maximalt 14 moduler (8 manöverpaneler) kan anslutas till varje buss. Följande överblick visar maximalt antal moduler som kan anslutas. Modul AMAXcentralapparat AMAXcentralapparat AMAXcentralapparat 4000 Manöverpaneler DX DX B426 eller DX4020 2/1 om DX4020G används B450 med B442 1 DX4020G 1 DX Radiomottagare 1 Tabell 4.1: Maximalt antal moduler Så här kopplar du samman en manöverpanel och en RADION-mottagare: 1. Anslut manöverpanelen till optionsbussen på AMAX-centralapparaten enligt kopplingsschemat (se Graphics, Sidan 4). 2. Anslut RFRC-OPT RADION-mottagaren till optionsbussen på AMAX-centralapparaten enligt kopplingsschemat (se Graphics, Sidan 4). 3. Anslut de röda och svarta ledningarna som levereras med batteriet till AMAXcentralapparaten och batteriet. 4. Anslut strömadaptern och batteriet till nätet. Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

10 10 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX-systemet kan programmeras och manövreras med menyer med manöverpaneler och/ eller fjärrprogrammeringsprogramvaran A-Link Plus på en PC-dator. När alla moduler och enheter har installerats visar AMAX-centralapparaten systemstatus med lysdiodsindikatorn på systemets huvudkort. När den röda statusindikatorn blinkar långsamt (tänds och släcks upprepade gånger med ett intervall på 1 sekund) fungerar systemet normalt. AMAX-centralapparaten börjar ladda batteriet. Den gröna NÄT-indikatorn på manöverpanelen indikerar att strömförsörjningen är påslagen och manöverpanelen piper. 4 Tryck på valfri tangent på manöverpanelen. Manöverpanelen slutar pipa och du uppmanas att mata in en kod. AMAX-systemet har två typer av standardåtkomstkoder: Installatörskod: [1234] Användarkod: [2580] 5.1 Alternativ: Byta menyspråk Om nödvändigt kan menyspråket ändras. Om inte fortsätter du med avsnitt Få åtkomst till menyerna, Sidan Ange installatörskoden [1234] + [58] eller användarkoden [2580] + [58] och tryck på [#]. De tillgängliga menyspråken visas. 2. Välj siffran för det önskade språket på manöverpanelen. 3. Tryck på [#]. P Menyspråket ändras. 5.2 Få åtkomst till menyerna Få åtkomst till programmeringsmenyn 1. Bekräfta att systemet frånkopplas. 2. Ange installatörskoden. Standardinställningen för installatörskoden är [1234]. Systemet visar [958] PROGR. LÄGE [-EXIT]. 3. Ange [958] + tryck på [#]. P P Du har nu tillgång till programmeringsmenyn för konfiguration av AMAX-systemet. Indikatorerna DEL och TILL blinkar för att indikera programmeringsläget. Få åtkomst till Användarmenyn 4 Ange användarkoden. Standardinställningen för användarkoden är [2580]. P P Systemet visar [ / ] ANVÄNDARMENY [*/#]TILL [-]INFO. Du har nu tillgång till användarmenyn för användning av AMAX-systemet. 5.3 Menynavigering Det här avsnittet ger en översikt över hur du manövrerar genom programmeringsmenyn på en textmanöverpanel. Välja en meny 1. Välj menyn och följ dess uppmaning. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att navigera till önskad meny. 3. Tryck på [#] för att öppna en meny. Lämna en meny 4 Tryck på [ ] för att gå tillbaka till föregående meny F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

11 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 11 Bekräfta inmatningen 4 Tryck på [#] för att bekräfta inmatningen. Växla mellan inställningar 4 Tryck och håll in [*] i tre sekunder för att växla mellan inställningar. Använda en meny 1. Följ uppmaningen från menyn. Välj meny och ange data för specifika programmeringsposter enligt manöverpanelens visning för att utföra programmeringen steg för steg. 2. Tryck på [#] för att bekräfta varje steg. Avsluta programmeringsmenyn 1. Avsluta all programmeringsinmatning genom att upprepa ovanstående programmeringssteg och hålla in [-] för att återgå till den aktuella huvudmenyn en nivå i taget. 2. Tryck på [ ] för att komma till LÄMNA PROG. +SPARA-menyn. Det är valfritt att spara eller inte spara programmeringsinformationen. 1. Välj LÄMNA PROG. +SPARA och tryck på [#] för att spara uppgifterna och lämna programmeringsläget. 2. Välj LÄMNA UTAN SPARA och tryck på [#] för att lämna programmeringsläget utan att spara uppgifterna. 5.4 Programmera AMAX-systemet via manöverpanel Om manöverpanelen är i viloläge startar den när du trycker på första siffran i en kod Ställa in datum och tid När systemet har startats måste datum och tid ställas in. I annat fall visar systemet ett felmeddelande. 1. Se till att systemet är frånkopplat (indikatorerna DEL och FULLT är släckta). 2. Ange installatörskoden [1234] + [51] och tryck på [*] för att komma till ÄNDRA DATUM/ TID. 3. Ange aktuellt datum och aktuell tid med de numeriska knapparna och tryck på [*] för att P bekräfta. Datum och tid ställs in Ta bort en sektion Sektionerna 1 8 är som standard aktiva. Sektionstyp för sektion 1 ställs som standard in till 03-fördröjd 1 och för sektionerna 2 8 till 01-direkt. Utför följande steg om du vill ta bort en sektion. 1. Ange installatörskoden [1234] + [958] och tryck på [#]. 2. Välj 3 SEKTIONER och tryck på [#]. 3. Välj SEKTIONSPROG. och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval:ange SEKTIONSNR. 4. Ange numret på den sektion som du vill ta bort (exempel: 1) och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSNAMN 5. Du kan också ange ett namn på sektionen. Då fungerar siffrorna på textmanöverpanelen för bokstavsinmatning. 6. Tryck på [#] för att bekräfta. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSMODULVAL * Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

12 12 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / Välj rätt sektionsmodul (standard är 0- sektion ombord) och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSFUNKTION. 8. Ange 00 för sektionsfunktionen 00-ej använd och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKTION I OMRÅDE. Du behöver inte fortsätta till de följande menyvalen för att ta bort en sektion. 9. Tryck på [ ] fyra gånger för att komma till LÄMNA PROG. +SPARA-menyn. 10. Tryck på [#] för att spara data och lämna programmeringsläget. P Den valda sektionen tas bort (exempel: sektion 1 tas bort) Aktivera radiomottagare för trådlös kommunikation 1. Ange installatörskoden [1234] + [958] och tryck på [#]. 2. Välj 7 RADIO och tryck på [#]. 3. Välj RADIOINSTÄLLNING och tryck på [#]. 4. Välj RADIOMOTTAGARE och tryck på [#]. 5. Välj 1- aktivera och tryck på [#]. 6. Tryck på [#] för att bekräfta. 7. Tryck på [ ] tre gånger för att komma till LÄMNA PROG. +SPARA-menyn. 8. Tryck på [#] för att spara data och lämna programmeringsläget. P Radiomottagaren för trådlös kommunikation aktiveras Ställa in en sektion som radioenhet 1. Ange installatörskoden [1234] + [958] och tryck på [#]. 2. Välj 3 SEKTIONER och tryck på [#]. 3. Välj SEKTIONSPROG. och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval:ange SEKTIONSNR. 4. Ange siffran för den sektion som du vill använda som radioenhet och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSNAMN 5. Du kan också ange ett namn på sektionen. Då fungerar siffrorna på textmanöverpanelen för bokstavsinmatning. 6. Tryck på [#] för att bekräfta. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSMODULVAL * 7. Välj rätt sektionsmodul beroende på radioenheten: För RFUN/RF3401E (endast sektionsingång) väljer du 5- RFUN ingång För RFGB/RF1100E (glaskrossdetektor) väljer du 4- RFGB glaskross För alla övriga radioenheter (endast sektionsingång) väljer du 3- radiosekt alla 8. Tryck på [#] för att välja och sedan på [#] igen för att bekräfta. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSFUNKTION. 9. Ange 01 för sektionsfunktionen 01-direkt och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKTION I OMRÅDE. 10. Ange siffran för det område som du vill tilldela för sektionen och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKT RFID: MANUELL. 11. Ange radio-id manuellt (9 siffror). Eller tryck och håll ned [*] i tre sekunder för att växla till menyn SEKT RFID: AUTO. Trigga radioenheten att larma en gång. Radio-ID anges automatiskt. 12. Tryck på [#] för att bekräfta. 13. Tryck på [ ] fyra gånger för att komma till LÄMNA PROG. +SPARA-menyn F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

13 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv Tryck på [#] för att spara data och lämna programmeringsläget. P Den valda sektionen ställs in som radioenhet. 4 Testa sektionerna när du har avslutat programmeringen. Utlös sektionen och bekräfta att manöverpanelen indikerar sektionen som öppen. 5.5 Programmera AMAX systemet via dator och USB Genom att använda fjärrprogrammeringsprogramvaran A-Link Plus på en PC-dator, kan konfigureringen av AMAX-panelen fjärrprogrammeras eller styras. För direktkommunikation måste PC-datorn och AMAX-centralapparaten vara anslutna med USB-kabeln (hane A/hane A) Installera programvaran 4 Dubbelklicka på filen A_Link_setup.exe för att installera programmeringsprogramvaran på P PC-datorn. En installationsguide hjälper dig igenom installationen Ansluta datorn till AMAX-panelen 1. Anslut USB-kabeln till USB-porten på AMAX-centralapparaten och till en av USB-portarna på datorn. 2. Följ operativsystemets instruktioner för att installera USB-drivrutinen. Du hittar enhetens drivrutin i programmet A-Link Plus sökväg för installation (exempel: C:\Programme\Bosch Security System\A-Link Plus\USB_DRIVER). 3. Öppna Enhetshanteraren i operativsystemkontrollen och kontrollera om USB-drivrutinen har installerats och vilken COM-port den har tilldelats. 4. Om USB-drivrutinen inte har installerats automatiskt får du installera den manuellt. P Installationen skapar ytterligare en COM-enhet på datorn Starta programmeringsprogramvaran 1. Välj Start Alla program Bosch Security Systems A-Link Plus A-Link Plus vn.n.n. n.n.n = aktuell programversion Eller Dubbelklicka på genvägen till A-Link Plus vn.n.n på datorns skrivbord. 2. När inloggningsdialogrutan öppnas, anger du Operatörens namn och Lösenord. Standardinmatningarna är ADMIN för både fältet Operatör och Lösenord. 3. Klicka på OK för att logga in i A-Link Plus. Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

14 14 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / Ställa in COM-porten COM-porten som har tilldelats den extra COM-enheten (här COM4) måste ställas in i A-Link Plus-programmet. 4 Välj Arkiv Kommunikationsinställningar från menyraden i programmet A-Link Plus. Figur 5.1: Välja kommunikationsinställningar Dialogrutan Kommunikationsinställningar öppnas. 4 COM-porten som har tilldelats den extra COM-enheten (här COM4) som Direktlänksport F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

15 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 15 Figur 5.2: Kommunikationsinställningar Välja direktlänksporten Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

16 16 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / Extra: Skapa en ny kund Om nödvändigt, skapa en ny kund. 4 Välj Kund Ny kund från menyraden. Indexbladet Kundinformation öppnas. Figur 5.3: Kundinformation Skapa en ny kund 1. Ange kundnamnet i fältet Kundgrupp för att skapa en ny kund. 2. Mata in övrig relevant kundinformation. Kundnummer är obligatoriskt. 3. Spara och stäng F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

17 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv Konfigurera centralapparaten 1. Välj Kund Öppna kund från menyraden i A-Link Plus-programmet. Dialogrutan Kundinformation öppnas. 2. Välj indexbladet Centralapparatskonfiguration. 3. Välj centralapparattyp. Figur 5.4: Centralapparatskonfiguration Välja centralapparattyp 1. Välj objektet Kommunikation och rapport Mottagare i samma indexblad. 2. Kontrollera att värdet för abonnentnummer 1 är samma som för närvarande finns programmerat i AMAX-centralapparaten som mottagare Värdet är när den inbyggda programvaran i AMAX-centralapparaten har uppgraderats eller när fabriksinställningarna används för AMAX-centralapparaten. Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

18 18 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / 4000 Figur 5.5: Konfiguration av AMAX-centralapparat abonnentnummer 1. Välj objektet Koder i samma indexblad. 2. Kontrollera att värdet för parametern Installatörskod är samma som den som är programmerad i AMAX-centralapparaten. Värdet är 1234 när den inbyggda programvaran i AMAX-centralapparaten har uppgraderats eller när fabriksinställningarna används för AMAX-centralapparaten. Figur 5.6: Konfiguration av AMAX-centralapparat installatörskod F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

19 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 19 Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

20 20 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / Upprätta en direktanslutning 4 Välj indexbladet Länk för att upprätta en anslutning mellan programmet A-Link Plus och AMAX-centralapparaten. Figur 5.7: Länk Välja Direktkontakt 1. Välj Direktkontakt som kommunikationsmodell. 2. Klicka på knappen Anslut för att ansluta till AMAX-panelen. P Om anslutningen lyckas ändras status till Ansluten och AMAX-centralapparatens typ och version visas F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

21 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv Menyprogrammering På följande bild visas en översikt över programmeringsmenyns struktur på en textmanöverpanel. Figur 5.8: Kommunikation och rapport Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

22 22 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / 4000 Figur 5.9: Kommunikation och rapport (forts.) Figur 5.10: Koder F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

23 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 23 Figur 5.11: Sektioner Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

24 24 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / 4000 Figur 5.12: Sektioner (forts.) Figur 5.13: Manöverpaneler och områden F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

25 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 25 Figur 5.14: System Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

26 26 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / 4000 Figur 5.15: Utgångar F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

27 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 27 Figur 5.16: Radio Figur 5.17: Adress och nyckelprogrammering Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

28 28 sv Tekniska data AMAX 2100 / 3000 / Tekniska data Centralapparat AMAX2100 AMAX3000 AMAX4000 Kapsling: Mått (h x b x d): 260 x 280 x 83,5 mm (L x B x H) 375 x 322 x 88 mm (L x B x H) Vikt: g g Miljöspecifikationer: Relativ luftfuktighet: 10% - 95% Drifttemperatur: -10 C +55 C Inledande skyddsklassning: IP 30 Säkerhetsnivå: IK 06 Övervakade sektioner: På moderkort: Z1: Enkla eller dubbelbalanserade (EOL 2,2 kω) sektioner NC, NO Z2 Z16 COM: 7 enkla eller dubbelbalanserade (EOL 2,2 kω) sektioner NC, NO Tvåtrådig brandsektion, enkla eller dubbelbalanserade (EOL 2,2 kω) sektioner NC, NO 15 enkla eller dubbelbalanserade (EOL 2,2 kω) sektioner NC, NO Sabotage: Sabotageingång för kapsling (minskar inte sektionskapaciteten) Utgångar (PO): Programmerbara på moderkort: PO -1 / PO -2: övervakad utgång på max 500 ma PO -3: max. 100 ma PO +3 / PO +4: +12 V/högst 750 ma Watchdog PO -5: max. 100 ma Antal Sektioner: Användare: Fjärrkontrollsanvän dare: DSRF = 24, Radion = F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

29 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Tekniska data sv 29 Händelser: PINkodsvariationer: 256 historikhändelser med tid och datum 256 EN historikhändelser med tid och datum 256 larmsändarhändelser i historik med tid och datum Manöverpaneler: DX 3010: B 426 eller DX 4020 eller DX4020G (endast 1): 2 DX2010: 3 6 DX 4010: 1 Radiomottagare: 1 Radiorepeater: DSRF = 0, Radion = 8 Radiodetektorer: Radiofjärrkontrolle r: DSRF = 24, Radion = 128 Ström: Strömförsörjningst yp: Transformator: Strömintag: DC-utgång: EN = A 230 V ingångsspänning/18 V växelspänning 20 VA säkring = 500 ma AC-inspänning: 195 till 253 VAC Linjespänningsfrekvens: 50 Hz maximal ström för alla komponenter ma 230 V ingångsspänning/18 V växelspänning 50 VA säkring = 1 A maximal ström för alla komponenter ma maximal ström för alla komponenter batteri 7 Ah viloläge 12 tim (ladda batt 80 % på 72 tim) = 550 ma maximal ström för alla komponenter batteri 7 Ah viloläge 36 tim + 15 min larmström 500 ma 12 tim (ladda batt 80 % på 72 tim) = 150 ma Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

30 30 sv Tekniska data AMAX 2100 / 3000 / 4000 maximal ström för alla komponenter batteri 18 Ah viloläge 12 tim (ladda batt 80 % på 72 tim) = ma maximal ström för alla komponenter batteri 18 Ah viloläge 36 tim (ladda batt 80 % på 24 tim) = 480 ma maximal ström för alla komponenter batteri 18 Ah viloläge 36 tim + 15 min larmström ma 12 tim (ladda batt 80 % på 72 tim) = 400 ma Tillbehör 1/2 (+12 V/GND) utgång: Nominell utgångsspänning vid växelströmsingång: 13,8 V likspänning +3 %/-5 % Vpp (max) 675 mv Utgångsspänningsområde vid växelströmsingång: 12,82 till 14,2 V likspänning max. 500 ma Utgångsspänningsområ de vid växelströmsingång: 13,11 till 14,2 V likspänning max. 900 ma Optionsbuss: Kabelkrav för bussar: Gemensamma data för optionsbussar: fyrtråd, 0,6 till 1,2 mm Ø maximal längd 200 m (från panelen till sista manöverpanelen) maximal busslängd 700 m (högst 14 enheter, högst 8 manöverpaneler) Nominell utgångsspänning vid växelströmsingång: 13,8 V likspänning +3 %/-5 % Utgångsspänningsområde vid växelströmsingång: 13,11 till 14,2 V likspänning Optionsbuss 1: max. 500 ma max. 900 ma Optionsbuss 2: max. 900 ma Centralapparatens kretskort: Viloström max 100 ma Viloström max 100 ma Batteri: 12 V/7 Ah, uppladdningsbart bly/syra-batteri 18 Ah Låg batterinivå under 11,0 V likspänning Minsta batterinivå är 10,8 VDC Certifiering: Europa CE EN (6/2011) EN (5/2008) EN : A11: F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

31 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Tekniska data sv 31 EN EN klass 2 Miljöklass 2 Frankrike AFNOR NF a2p A0 Miljöklass 1 Tyskland VDS Hem Manöverpaneler: IUI-AMAX4-TEXT (LCD-manöverpanel för text) Relativ luftfuktighet: 10% - 95% Drifttemperatur: -10 C +55 C Inspänningsinterva ll: Strömförbrukning: Inledande skyddsklassning: 10,8 13,8 V likspänning Viloläge: 31 ma max. 100 ma IP 30 Säkerhetsnivå: IK 06 Certifiering: Europa CE EN (6/2011) EN (5/2008) EN : A11:2009 EN EN klass 2 Miljöklass 2 Frankrike AFNOR NF a2p A0 Miljöklass 1 Tyskland VDS Hem IUI-AMAX3-LED16 (16 sektioners lysdiodsmanöverpanel) Relativ luftfuktighet: 10%-95% Drifttemperatur: -10 C +55 C Inspänningsinterval l: Strömförbrukning: Inledande skyddsklassning: 10,8 13,8 V likspänning Viloläge: 31 ma max. 60 ma IP 30 Säkerhetsnivå: IK 06 Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

32 32 sv Tekniska data AMAX 2100 / 3000 / 4000 Certifiering: Europa CE EN (6/2011) EN (5/2008) EN : A11:2009 EN EN klass 2 Miljöklass 2 Frankrike AFNOR NF a2p A0 Miljöklass 1 Tyskland VDS Hem IUI-AMAX3-LED8 (8 sektioners lysdiodsmanöverpanel) Relativ luftfuktighet: 10%-95% Drifttemperatur: -10 C +55 C Inspänningsinterval l: Strömförbrukning: 12 V normal Viloläge: 31 ma max. 60 ma EN-typ: EN = B, IK = 06, IP = 30 Certifiering: Europa CE EN (6/2011) EN (5/2008) EN : A11:2009 EN EN klass 2 Miljöklass 2 Frankrike AFNOR NF a2p A0 Miljöklass 1 Tyskland VDS Hem F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

33

34 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring Grasbrunn Germany Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2014

Centralapparat AMAX 4000 EN

Centralapparat AMAX 4000 EN Inbrottslarmssystem Centralapparat AMAX 4000 EN Centralapparat AMAX 4000 EN www.boschsecrity.se 64 trådbndna sektioner/16 områden 64 användarkoder 3 x 254 logghändelser med datm och tid Fjärraktivering

Läs mer

Centralapparat AMAX 4000 EN

Centralapparat AMAX 4000 EN Inbrottslarmssystem Centralapparat AMAX 4000 EN Centralapparat AMAX 4000 EN www.boschsecrity.se 64 programmerade sektioner/16 områden/250 användarkoder 3 x 254 logghändelser med datm och tid Inbyggd röstppringare

Läs mer

AMAX panel 2100. Inbrottslarmssystem AMAX panel 2100. www.boschsecurity.se. 8 fast anslutna sektioner/2 områden/64 användarkoder

AMAX panel 2100. Inbrottslarmssystem AMAX panel 2100. www.boschsecurity.se. 8 fast anslutna sektioner/2 områden/64 användarkoder Inbrottslarmssystem AMAX panel 2100 AMAX panel 2100 www.boschsecrity.se Centralapparaten är avsedd för användning i hemmiljö och på små till medelstora företag. Det har 8 sektioner och 2 områden och levereras

Läs mer

AMAX panel 4000. Inbrottslarmssystem AMAX panel 4000. www.boschsecurity.se. 64 fast anslutna sektioner/16 områden/250 användarkoder

AMAX panel 4000. Inbrottslarmssystem AMAX panel 4000. www.boschsecurity.se. 64 fast anslutna sektioner/16 områden/250 användarkoder Inbrottslarmssystem www.boschsecrity.se 64 fast ansltna sektioner/16 områden/250 användarkoder 3 256 logghändelser med datm och tid Inbyggd röstppringare Makrofnktion Direkt USB-ansltning Centralapparaten

Läs mer

AMAX panel 4000. Inbrottslarmssystem AMAX panel 4000. www.boschsecurity.se. 64 fast anslutna sektioner/16 områden/250 användarkoder

AMAX panel 4000. Inbrottslarmssystem AMAX panel 4000. www.boschsecurity.se. 64 fast anslutna sektioner/16 områden/250 användarkoder Inbrottslarmssystem www.boschsecrity.se 64 fast ansltna sektioner/16 områden/250 användarkoder 3 x 256 Events log stamped with date and time On-board voice dialer Macro fnctionality Direkt USB-ansltning

Läs mer

DS7240V2 Centralapparat

DS7240V2 Centralapparat Inbrottslarm DS7240V2 Centralapparat DS7240V2 Centralapparat Åtta fasta sektioner Åtta schemalagda händelser kan programmeras RF-kompatibel Upp till 32 användare med fjärrkontroller (tillbehör) Fyra programmerbara

Läs mer

DS7220V2 Centralapparat

DS7220V2 Centralapparat Data BA TT+ BA TT - PO4 PO3 PO2 ALRM + PO1 A B PO1 SELECT ST ATUS ON 1 2 3 4 5 6 +OUT - TMPR R B G Y 1 COM 2 3 COM 4 5 COM 6 7 COM 8 R Y G B AUXILIAR SMK + L-1 COM L-2 L-3 COM L-4 L-5 COM L-6 L-7 COM L-8

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O sv Smoke Alarm Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Graphics 4 2 Inledning 6 3 Montering 7 4 Underhåll 9 5 Tekniska data 10 6 Kundtjänst 12 Bosch Sicherheitssysteme

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Introduktion. Figur 1: Den trådlösa I/O modulens huvudkomponenter. Sidan 1

Introduktion. Figur 1: Den trådlösa I/O modulens huvudkomponenter. Sidan 1 Introduktion RISCO Groups 2 vägs, trådlösa I/O och X10 modul är en utbyggnadsenhet för att ansluta trådbundna enheter till ett i övrigt trådlöst Agility säkerhetssystem. Denna in och utgångsmodul har fyra

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5 INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP Ver. 2.5 KOM IGÅNG Kom igång NORDIC-SYSTEM WEBB-001/002 ger dig möjlighet att skapa en mängd olika funktioner, styra och programmera dina

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Easy Series. Installationshandbok. Easy Series inbrottslarm

Easy Series. Installationshandbok. Easy Series inbrottslarm Easy Series SV Installationshandbok Easy Series inbrottslarm Easy Series Installationshandbok Innehåll Innehåll. Snabbreferens.... Systemöversikt....2 Översikt av manöverpanel.... Grundläggande funktionsinformation...4.4

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Programmeringsunderlag Centralapparat DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag Innehåll SV 2 Innehåll 4. Programmering av centralapparaten...3 4.2 Systemparametrar...3 4.3 Områden...6 4.4 Användargränssnitt...7

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Styrskåp för system A3000 open med ECC2

Styrskåp för system A3000 open med ECC2 Databuss 1 Databuss 2 2013-11-20 Styrskåp för system A3000 open med ECC2 Centralenhet ECC2: Menypanel USB port Nätverksuttag RJ45 4 st programerbara ingångar Inställning vid leverans: 1. Start av hetvattenspolning

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Installationsguide DS7240

Installationsguide DS7240 Till Status Spänning Brand Skalskydd EJ Fördröjd FBK System Återställn Installationsguide DS7240 Skyddsjord Auxiliary 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Till Från Grön Gul Svart Röd Data för manöverpaneler, expansionskort,

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsmanual

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsmanual DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 sv Installationsmanual DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Säkerhetsanvisningar 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Uppgradera

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829

Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829 Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829 (ver. 1.10. injektor solutions 2005) web: www.termometer.se 2005-09-15 e-mail: info@termometer.se tel: kontor 08-753 00 04 fax: 0709 66 78 96 besöksadress: Källvägen

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec. Snabbguide för installation Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Installera centralapparaten... 3 2.

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

MGSM 4.0-PS+ MGSM 4.0+ Inkopplingsanvisning

MGSM 4.0-PS+ MGSM 4.0+ Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 4.0+ MGSM 4.0-PS+ VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House Quickstart manual Rev. 2.3 2017-09-14 SHTOOL 6.5.33 1 Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 PROGRAMVARA... 4 2.1 Hämta programvara... 4 2.2 PC krav... 4 3 DOKUMENTATION... 5 3.1 Manualer... 5 3.2 Projektdokumentation...

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

DS7200V2-SWE. Installationsguide. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Installationsguide. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Installationsguide Centralapparat DS7200V2-SWE Installationsguide Innehåll Innehåll 1.0 Inledning...6 1.1 Dokumentation...6 1.2 Viktigt, Observera och Varning...6 1.3 Övrigt...6 1.4 Relaterade

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer