AMAX 2100 / 3000 / sv Snabbstartsguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMAX 2100 / 3000 / 4000. sv Snabbstartsguide"

Transkript

1 AMAX 2100 / 3000 / 4000 sv Snabbstartsguide

2

3 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Graphics 4 2 Säkerhet 6 3 Kort information 8 4 Ansluta moduler och enheter 9 5 Programmering och drift av AMAX-systemet Alternativ: Byta menyspråk Få åtkomst till menyerna Menynavigering Programmera AMAX-systemet via manöverpanel Ställa in datum och tid Ta bort en sektion Aktivera radiomottagare för trådlös kommunikation Ställa in en sektion som radioenhet Programmera AMAX systemet via dator och USB Installera programvaran Ansluta datorn till AMAX-panelen Starta programmeringsprogramvaran Ställa in COM-porten Extra: Skapa en ny kund Konfigurera centralapparaten Upprätta en direktanslutning Menyprogrammering 21 6 Tekniska data 28 Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

4 COM Z1 4 sv Graphics AMAX 2100 / 3000 / Graphics 1 1RING 1RING TIP TIP Tamper L8 COM Blinkar långsamt: normal status On: problemstatus Off: problemstatus L7 L6 COM Port för programmeringsnyckel Sektioner L5 L4 COM 3 2 Fabriks- Standard L3 L2 COM 2 3 OPT/SDI Manöverpaneler: IUI-AMAX4-TEXT IUI-SOL-TEXT IUI-AMAX3-LED16 IUI-AMAX3-LED8 Manöverpaneler: IUI-AMAX-LED8 IUI-AMAX-LCD8 I/O-moduler: DX2010 Adr DX3010 Adr DX4010 Adr. 253 Kommunikationsenheter: DX4020G Adr. 134 B426 Adr. 134(6) / 250(9) Radiomottagare: RF3227E 1= RFRC-OPT 1= (1) 1 = 2 = 3 = 4 = 5-8 installationsmanual 1 = 2 = Bosch tillvals-buss ma Relä PO-3: 100 ma COM COM +12 V I 1 100m A L1 G COM G G Y T R PWR GND 12 V P0-2 P0-1 P AC AC Batteri 12 V 7 Ah 18 V-22 VA PO -2: 500 ma PO -1: 500 ma Transformator G G R 100 Ω - 2,2 k Y övervakade Säkring 500 ma 230 V/50 Hz 85 ma IUI-AMAX3 +4 manöverpanel R G G Y 1 Sabotagekontakt 2 Larmkontakt 3 EOL 2,2 k 4 NO + NC Figur 1.1: Wiring diagram for AMAX panel 2100 / F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

5 COM Z1 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Graphics sv 5 R B Y G AUX 1: < _ 900mA AUX 2: < _ 900mA TIP TH RH RING R B G Y AUX1 AUX2 AUX2 AUX1 +12V +12V - - Manöverpaneler: IUI-AMAX4-TEXT IUI-SOL-TEXT IUI-AMAX3-LED16 IUI-AMAX3-LED8 Manöverpaneler: IUI-AMAX-LED8 IUI-AMAX-LCD8 1 = 2 = 3 = 4 = 5-16 installationsmanual 1 = 2 = Bosch tillvalsbuss 2 < _ AUX-ström 900mA I _ 2000mA < Bosch tillvals- Bus 1 _ < 900mA GND A C A C - + Y G B Batteri 12V 7Ah 12V < _ 18Ah Transformator G B Y Säkring 1 A 230 V/50 Hz 230mA I/O-moduler: DX2010 Adr DX3010 Adr DX4010 Adr V +12V R P0+4 P0+3 R Kommunikationsenheter: DX4020G Adr. 134 B426 Adr. 134(6) / 250(9) Radiomottagare: RF3227E 1= RFRC-OPT 1= (1) +12V COM COM P0+ P0-2 P0-1 L16 COM PO+4: _ < 750mA PO+3: < _ 750mA PO -2: < _ 500mA PO -1: < _ 500mA 100 Ω - 2,2 k övervakade L15 Fabriks- Standard Port för programknapp Sektioner L14 COM L13 L Blinkar långsamt: normal status On: problemstatus Off: problemstatus COM L11 L Wachdog utgång _ <100mA + 0 V Sektioner Sabotage COM L9 2 3 PO-5 +12V L1b L2 COM COM COM L1a L3 L4 L5 L6 L7 L IUI-AMAX3 +4 knappsats Sabotagekontakt 2 Zonkontakt 3 EOL 2,2 k 4 NO + NC 3 3 Brand 2 Inbrott R B G Y Figur 1.2: Wiring diagram for AMAX panel 4000 Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

6 6 sv Säkerhet AMAX 2100 / 3000 / Säkerhet Fara! Elektricitet Skador på grund av elektricitet är möjliga om systemet inte hanteras korrekt eller om systemet öppnas eller ändras på andra sätt än de som rekommenderas i den här handboken. Koppla loss alla kontakter till telekommunikationsnätverket innan strömmen kopplas från. Säkerställ att det finns en strömbrytare tillgänglig för att stänga av strömmen. Kontrollera att systemet är avstängt under installation och inkoppling. Systemet får endast öppnas eller modifieras i enlighet med den här handboken. Anslut systemet till ett eluttag med en jordad kontakt. Systemet får endast installeras av en kvalificerad installatör/serviceperson. Fara! Batteri Skador på grund av elektrisk chock, brand eller explosion kan inträffa om batteriet hanteras eller ansluts på fel sätt. Hantera alltid batteriet varsamt och var försiktig när det ska bytas. Kontrollera att jordkontakten alltid är ansluten och att N, L1 och xx är korrekt anslutna. Koppla först loss batteriets positiva ledning när det ska lossas från systemet. Var försiktig när du ansluter den positiva (röda) ledningen till BATT + -porten på systemet. Se till att inte kortsluta BATT + -porten på AMAX-centralapparaten eller kapslingen. Annars kan en ljusbåge bildas. Fara! Elektrostatiskt känsliga komponenter Skador på grund av elektrisk chock kan inträffa om inte de antistatiska stegen följs. Innan systemet installeras ska den statiska elektriciteten laddas ur genom att jordkontakten ansluts.! Viktigt! Känsliga komponenter Skador på känsliga komponenter kan inträffa om systemet inte hanteras försiktigt eller om systemet öppnas eller ändras på andra sätt än de som rekommenderas i den här handboken. Hantera alltid systemet försiktigt. Systemet får endast öppnas eller modifieras i enlighet med den här handboken.! Viktigt! Batteri Skador eller kontamination av systemet kan inträffa om batteriet inte hanteras korrekt eller om batteriet inte byts ut regelbundet. Använd endast läckfria batterier. Sätt fast en etikett på batteriet med senaste datum för batteribyte. Vid normal användning ska batteriet bytas var 3 5 år. Kassera batteriet på rätt sätt efter batteribyte. Följ lokala bestämmelser F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

7 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Säkerhet sv 7! Viktigt! Montering Skador eller funktionsfel i systemet kan inträffa om systemet inte monteras och installeras på rätt sätt. Placera systemet i det övervakade området på en stadig yta. Montera manöverpanelerna inom det övervakade området. När systemet testats och är klart för användning ska kapslingsluckan och tillbehörskapslingarna säkras med skruvar.! Viktigt! Underhåll Skador eller funktionsfel i systemet kan inträffa om det inte underhålls regelbundet. Vi rekommenderar att systemet testas en gång i veckan. Systemunderhåll ska genomföras fyra gånger per år. Systemet får endast underhållas av kvalificerade installatörer/servicepersoner. Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

8 8 sv Kort information AMAX 2100 / 3000 / Kort information Denna Snabbstartsguide innehåller information om hur man snabbt och enkelt får igång systemet. Guiden beskriver de huvudsakliga steg som krävs för grundläggande systeminstallation och inställning av en AMAX-centralapparat tillsammans med en IUI-AMAX4- TEXT-manöverpanel och en RFRC-OPT RADION-mottagare. Trädstrukturen för programmet visas i slutet av den här guiden. Detaljerad information om installation av andra moduler och enheter, avancerade inställningar och programmering återfinns i installationsguiden. Detaljerad information om användning finns i instruktionsboken F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

9 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Ansluta moduler och enheter sv 9 4 Ansluta moduler och enheter AMAX-centralapparaten har BOSCH:s optionsbuss 1 och optionsbuss 2 (endast för AMAX 4000) för anslutning av moduler och enheter. Varje modul kan kopplas till varje buss. Maximalt 14 moduler (8 manöverpaneler) kan anslutas till varje buss. Följande överblick visar maximalt antal moduler som kan anslutas. Modul AMAXcentralapparat AMAXcentralapparat AMAXcentralapparat 4000 Manöverpaneler DX DX B426 eller DX4020 2/1 om DX4020G används B450 med B442 1 DX4020G 1 DX Radiomottagare 1 Tabell 4.1: Maximalt antal moduler Så här kopplar du samman en manöverpanel och en RADION-mottagare: 1. Anslut manöverpanelen till optionsbussen på AMAX-centralapparaten enligt kopplingsschemat (se Graphics, Sidan 4). 2. Anslut RFRC-OPT RADION-mottagaren till optionsbussen på AMAX-centralapparaten enligt kopplingsschemat (se Graphics, Sidan 4). 3. Anslut de röda och svarta ledningarna som levereras med batteriet till AMAXcentralapparaten och batteriet. 4. Anslut strömadaptern och batteriet till nätet. Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

10 10 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX-systemet kan programmeras och manövreras med menyer med manöverpaneler och/ eller fjärrprogrammeringsprogramvaran A-Link Plus på en PC-dator. När alla moduler och enheter har installerats visar AMAX-centralapparaten systemstatus med lysdiodsindikatorn på systemets huvudkort. När den röda statusindikatorn blinkar långsamt (tänds och släcks upprepade gånger med ett intervall på 1 sekund) fungerar systemet normalt. AMAX-centralapparaten börjar ladda batteriet. Den gröna NÄT-indikatorn på manöverpanelen indikerar att strömförsörjningen är påslagen och manöverpanelen piper. 4 Tryck på valfri tangent på manöverpanelen. Manöverpanelen slutar pipa och du uppmanas att mata in en kod. AMAX-systemet har två typer av standardåtkomstkoder: Installatörskod: [1234] Användarkod: [2580] 5.1 Alternativ: Byta menyspråk Om nödvändigt kan menyspråket ändras. Om inte fortsätter du med avsnitt Få åtkomst till menyerna, Sidan Ange installatörskoden [1234] + [58] eller användarkoden [2580] + [58] och tryck på [#]. De tillgängliga menyspråken visas. 2. Välj siffran för det önskade språket på manöverpanelen. 3. Tryck på [#]. P Menyspråket ändras. 5.2 Få åtkomst till menyerna Få åtkomst till programmeringsmenyn 1. Bekräfta att systemet frånkopplas. 2. Ange installatörskoden. Standardinställningen för installatörskoden är [1234]. Systemet visar [958] PROGR. LÄGE [-EXIT]. 3. Ange [958] + tryck på [#]. P P Du har nu tillgång till programmeringsmenyn för konfiguration av AMAX-systemet. Indikatorerna DEL och TILL blinkar för att indikera programmeringsläget. Få åtkomst till Användarmenyn 4 Ange användarkoden. Standardinställningen för användarkoden är [2580]. P P Systemet visar [ / ] ANVÄNDARMENY [*/#]TILL [-]INFO. Du har nu tillgång till användarmenyn för användning av AMAX-systemet. 5.3 Menynavigering Det här avsnittet ger en översikt över hur du manövrerar genom programmeringsmenyn på en textmanöverpanel. Välja en meny 1. Välj menyn och följ dess uppmaning. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att navigera till önskad meny. 3. Tryck på [#] för att öppna en meny. Lämna en meny 4 Tryck på [ ] för att gå tillbaka till föregående meny F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

11 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 11 Bekräfta inmatningen 4 Tryck på [#] för att bekräfta inmatningen. Växla mellan inställningar 4 Tryck och håll in [*] i tre sekunder för att växla mellan inställningar. Använda en meny 1. Följ uppmaningen från menyn. Välj meny och ange data för specifika programmeringsposter enligt manöverpanelens visning för att utföra programmeringen steg för steg. 2. Tryck på [#] för att bekräfta varje steg. Avsluta programmeringsmenyn 1. Avsluta all programmeringsinmatning genom att upprepa ovanstående programmeringssteg och hålla in [-] för att återgå till den aktuella huvudmenyn en nivå i taget. 2. Tryck på [ ] för att komma till LÄMNA PROG. +SPARA-menyn. Det är valfritt att spara eller inte spara programmeringsinformationen. 1. Välj LÄMNA PROG. +SPARA och tryck på [#] för att spara uppgifterna och lämna programmeringsläget. 2. Välj LÄMNA UTAN SPARA och tryck på [#] för att lämna programmeringsläget utan att spara uppgifterna. 5.4 Programmera AMAX-systemet via manöverpanel Om manöverpanelen är i viloläge startar den när du trycker på första siffran i en kod Ställa in datum och tid När systemet har startats måste datum och tid ställas in. I annat fall visar systemet ett felmeddelande. 1. Se till att systemet är frånkopplat (indikatorerna DEL och FULLT är släckta). 2. Ange installatörskoden [1234] + [51] och tryck på [*] för att komma till ÄNDRA DATUM/ TID. 3. Ange aktuellt datum och aktuell tid med de numeriska knapparna och tryck på [*] för att P bekräfta. Datum och tid ställs in Ta bort en sektion Sektionerna 1 8 är som standard aktiva. Sektionstyp för sektion 1 ställs som standard in till 03-fördröjd 1 och för sektionerna 2 8 till 01-direkt. Utför följande steg om du vill ta bort en sektion. 1. Ange installatörskoden [1234] + [958] och tryck på [#]. 2. Välj 3 SEKTIONER och tryck på [#]. 3. Välj SEKTIONSPROG. och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval:ange SEKTIONSNR. 4. Ange numret på den sektion som du vill ta bort (exempel: 1) och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSNAMN 5. Du kan också ange ett namn på sektionen. Då fungerar siffrorna på textmanöverpanelen för bokstavsinmatning. 6. Tryck på [#] för att bekräfta. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSMODULVAL * Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

12 12 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / Välj rätt sektionsmodul (standard är 0- sektion ombord) och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSFUNKTION. 8. Ange 00 för sektionsfunktionen 00-ej använd och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKTION I OMRÅDE. Du behöver inte fortsätta till de följande menyvalen för att ta bort en sektion. 9. Tryck på [ ] fyra gånger för att komma till LÄMNA PROG. +SPARA-menyn. 10. Tryck på [#] för att spara data och lämna programmeringsläget. P Den valda sektionen tas bort (exempel: sektion 1 tas bort) Aktivera radiomottagare för trådlös kommunikation 1. Ange installatörskoden [1234] + [958] och tryck på [#]. 2. Välj 7 RADIO och tryck på [#]. 3. Välj RADIOINSTÄLLNING och tryck på [#]. 4. Välj RADIOMOTTAGARE och tryck på [#]. 5. Välj 1- aktivera och tryck på [#]. 6. Tryck på [#] för att bekräfta. 7. Tryck på [ ] tre gånger för att komma till LÄMNA PROG. +SPARA-menyn. 8. Tryck på [#] för att spara data och lämna programmeringsläget. P Radiomottagaren för trådlös kommunikation aktiveras Ställa in en sektion som radioenhet 1. Ange installatörskoden [1234] + [958] och tryck på [#]. 2. Välj 3 SEKTIONER och tryck på [#]. 3. Välj SEKTIONSPROG. och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval:ange SEKTIONSNR. 4. Ange siffran för den sektion som du vill använda som radioenhet och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSNAMN 5. Du kan också ange ett namn på sektionen. Då fungerar siffrorna på textmanöverpanelen för bokstavsinmatning. 6. Tryck på [#] för att bekräfta. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSMODULVAL * 7. Välj rätt sektionsmodul beroende på radioenheten: För RFUN/RF3401E (endast sektionsingång) väljer du 5- RFUN ingång För RFGB/RF1100E (glaskrossdetektor) väljer du 4- RFGB glaskross För alla övriga radioenheter (endast sektionsingång) väljer du 3- radiosekt alla 8. Tryck på [#] för att välja och sedan på [#] igen för att bekräfta. Systemet visar nästa menyval: SEKTIONSFUNKTION. 9. Ange 01 för sektionsfunktionen 01-direkt och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKTION I OMRÅDE. 10. Ange siffran för det område som du vill tilldela för sektionen och tryck på [#]. Systemet visar nästa menyval: SEKT RFID: MANUELL. 11. Ange radio-id manuellt (9 siffror). Eller tryck och håll ned [*] i tre sekunder för att växla till menyn SEKT RFID: AUTO. Trigga radioenheten att larma en gång. Radio-ID anges automatiskt. 12. Tryck på [#] för att bekräfta. 13. Tryck på [ ] fyra gånger för att komma till LÄMNA PROG. +SPARA-menyn F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

13 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv Tryck på [#] för att spara data och lämna programmeringsläget. P Den valda sektionen ställs in som radioenhet. 4 Testa sektionerna när du har avslutat programmeringen. Utlös sektionen och bekräfta att manöverpanelen indikerar sektionen som öppen. 5.5 Programmera AMAX systemet via dator och USB Genom att använda fjärrprogrammeringsprogramvaran A-Link Plus på en PC-dator, kan konfigureringen av AMAX-panelen fjärrprogrammeras eller styras. För direktkommunikation måste PC-datorn och AMAX-centralapparaten vara anslutna med USB-kabeln (hane A/hane A) Installera programvaran 4 Dubbelklicka på filen A_Link_setup.exe för att installera programmeringsprogramvaran på P PC-datorn. En installationsguide hjälper dig igenom installationen Ansluta datorn till AMAX-panelen 1. Anslut USB-kabeln till USB-porten på AMAX-centralapparaten och till en av USB-portarna på datorn. 2. Följ operativsystemets instruktioner för att installera USB-drivrutinen. Du hittar enhetens drivrutin i programmet A-Link Plus sökväg för installation (exempel: C:\Programme\Bosch Security System\A-Link Plus\USB_DRIVER). 3. Öppna Enhetshanteraren i operativsystemkontrollen och kontrollera om USB-drivrutinen har installerats och vilken COM-port den har tilldelats. 4. Om USB-drivrutinen inte har installerats automatiskt får du installera den manuellt. P Installationen skapar ytterligare en COM-enhet på datorn Starta programmeringsprogramvaran 1. Välj Start Alla program Bosch Security Systems A-Link Plus A-Link Plus vn.n.n. n.n.n = aktuell programversion Eller Dubbelklicka på genvägen till A-Link Plus vn.n.n på datorns skrivbord. 2. När inloggningsdialogrutan öppnas, anger du Operatörens namn och Lösenord. Standardinmatningarna är ADMIN för både fältet Operatör och Lösenord. 3. Klicka på OK för att logga in i A-Link Plus. Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

14 14 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / Ställa in COM-porten COM-porten som har tilldelats den extra COM-enheten (här COM4) måste ställas in i A-Link Plus-programmet. 4 Välj Arkiv Kommunikationsinställningar från menyraden i programmet A-Link Plus. Figur 5.1: Välja kommunikationsinställningar Dialogrutan Kommunikationsinställningar öppnas. 4 COM-porten som har tilldelats den extra COM-enheten (här COM4) som Direktlänksport F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

15 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 15 Figur 5.2: Kommunikationsinställningar Välja direktlänksporten Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

16 16 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / Extra: Skapa en ny kund Om nödvändigt, skapa en ny kund. 4 Välj Kund Ny kund från menyraden. Indexbladet Kundinformation öppnas. Figur 5.3: Kundinformation Skapa en ny kund 1. Ange kundnamnet i fältet Kundgrupp för att skapa en ny kund. 2. Mata in övrig relevant kundinformation. Kundnummer är obligatoriskt. 3. Spara och stäng F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

17 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv Konfigurera centralapparaten 1. Välj Kund Öppna kund från menyraden i A-Link Plus-programmet. Dialogrutan Kundinformation öppnas. 2. Välj indexbladet Centralapparatskonfiguration. 3. Välj centralapparattyp. Figur 5.4: Centralapparatskonfiguration Välja centralapparattyp 1. Välj objektet Kommunikation och rapport Mottagare i samma indexblad. 2. Kontrollera att värdet för abonnentnummer 1 är samma som för närvarande finns programmerat i AMAX-centralapparaten som mottagare Värdet är när den inbyggda programvaran i AMAX-centralapparaten har uppgraderats eller när fabriksinställningarna används för AMAX-centralapparaten. Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

18 18 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / 4000 Figur 5.5: Konfiguration av AMAX-centralapparat abonnentnummer 1. Välj objektet Koder i samma indexblad. 2. Kontrollera att värdet för parametern Installatörskod är samma som den som är programmerad i AMAX-centralapparaten. Värdet är 1234 när den inbyggda programvaran i AMAX-centralapparaten har uppgraderats eller när fabriksinställningarna används för AMAX-centralapparaten. Figur 5.6: Konfiguration av AMAX-centralapparat installatörskod F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

19 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 19 Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

20 20 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / Upprätta en direktanslutning 4 Välj indexbladet Länk för att upprätta en anslutning mellan programmet A-Link Plus och AMAX-centralapparaten. Figur 5.7: Länk Välja Direktkontakt 1. Välj Direktkontakt som kommunikationsmodell. 2. Klicka på knappen Anslut för att ansluta till AMAX-panelen. P Om anslutningen lyckas ändras status till Ansluten och AMAX-centralapparatens typ och version visas F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

21 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv Menyprogrammering På följande bild visas en översikt över programmeringsmenyns struktur på en textmanöverpanel. Figur 5.8: Kommunikation och rapport Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

22 22 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / 4000 Figur 5.9: Kommunikation och rapport (forts.) Figur 5.10: Koder F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

23 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 23 Figur 5.11: Sektioner Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

24 24 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / 4000 Figur 5.12: Sektioner (forts.) Figur 5.13: Manöverpaneler och områden F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

25 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 25 Figur 5.14: System Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

26 26 sv Programmering och drift av AMAX-systemet AMAX 2100 / 3000 / 4000 Figur 5.15: Utgångar F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

27 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Programmering och drift av AMAX-systemet sv 27 Figur 5.16: Radio Figur 5.17: Adress och nyckelprogrammering Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

28 28 sv Tekniska data AMAX 2100 / 3000 / Tekniska data Centralapparat AMAX2100 AMAX3000 AMAX4000 Kapsling: Mått (h x b x d): 260 x 280 x 83,5 mm (L x B x H) 375 x 322 x 88 mm (L x B x H) Vikt: g g Miljöspecifikationer: Relativ luftfuktighet: 10% - 95% Drifttemperatur: -10 C +55 C Inledande skyddsklassning: IP 30 Säkerhetsnivå: IK 06 Övervakade sektioner: På moderkort: Z1: Enkla eller dubbelbalanserade (EOL 2,2 kω) sektioner NC, NO Z2 Z16 COM: 7 enkla eller dubbelbalanserade (EOL 2,2 kω) sektioner NC, NO Tvåtrådig brandsektion, enkla eller dubbelbalanserade (EOL 2,2 kω) sektioner NC, NO 15 enkla eller dubbelbalanserade (EOL 2,2 kω) sektioner NC, NO Sabotage: Sabotageingång för kapsling (minskar inte sektionskapaciteten) Utgångar (PO): Programmerbara på moderkort: PO -1 / PO -2: övervakad utgång på max 500 ma PO -3: max. 100 ma PO +3 / PO +4: +12 V/högst 750 ma Watchdog PO -5: max. 100 ma Antal Sektioner: Användare: Fjärrkontrollsanvän dare: DSRF = 24, Radion = F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

29 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Tekniska data sv 29 Händelser: PINkodsvariationer: 256 historikhändelser med tid och datum 256 EN historikhändelser med tid och datum 256 larmsändarhändelser i historik med tid och datum Manöverpaneler: DX 3010: B 426 eller DX 4020 eller DX4020G (endast 1): 2 DX2010: 3 6 DX 4010: 1 Radiomottagare: 1 Radiorepeater: DSRF = 0, Radion = 8 Radiodetektorer: Radiofjärrkontrolle r: DSRF = 24, Radion = 128 Ström: Strömförsörjningst yp: Transformator: Strömintag: DC-utgång: EN = A 230 V ingångsspänning/18 V växelspänning 20 VA säkring = 500 ma AC-inspänning: 195 till 253 VAC Linjespänningsfrekvens: 50 Hz maximal ström för alla komponenter ma 230 V ingångsspänning/18 V växelspänning 50 VA säkring = 1 A maximal ström för alla komponenter ma maximal ström för alla komponenter batteri 7 Ah viloläge 12 tim (ladda batt 80 % på 72 tim) = 550 ma maximal ström för alla komponenter batteri 7 Ah viloläge 36 tim + 15 min larmström 500 ma 12 tim (ladda batt 80 % på 72 tim) = 150 ma Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

30 30 sv Tekniska data AMAX 2100 / 3000 / 4000 maximal ström för alla komponenter batteri 18 Ah viloläge 12 tim (ladda batt 80 % på 72 tim) = ma maximal ström för alla komponenter batteri 18 Ah viloläge 36 tim (ladda batt 80 % på 24 tim) = 480 ma maximal ström för alla komponenter batteri 18 Ah viloläge 36 tim + 15 min larmström ma 12 tim (ladda batt 80 % på 72 tim) = 400 ma Tillbehör 1/2 (+12 V/GND) utgång: Nominell utgångsspänning vid växelströmsingång: 13,8 V likspänning +3 %/-5 % Vpp (max) 675 mv Utgångsspänningsområde vid växelströmsingång: 12,82 till 14,2 V likspänning max. 500 ma Utgångsspänningsområ de vid växelströmsingång: 13,11 till 14,2 V likspänning max. 900 ma Optionsbuss: Kabelkrav för bussar: Gemensamma data för optionsbussar: fyrtråd, 0,6 till 1,2 mm Ø maximal längd 200 m (från panelen till sista manöverpanelen) maximal busslängd 700 m (högst 14 enheter, högst 8 manöverpaneler) Nominell utgångsspänning vid växelströmsingång: 13,8 V likspänning +3 %/-5 % Utgångsspänningsområde vid växelströmsingång: 13,11 till 14,2 V likspänning Optionsbuss 1: max. 500 ma max. 900 ma Optionsbuss 2: max. 900 ma Centralapparatens kretskort: Viloström max 100 ma Viloström max 100 ma Batteri: 12 V/7 Ah, uppladdningsbart bly/syra-batteri 18 Ah Låg batterinivå under 11,0 V likspänning Minsta batterinivå är 10,8 VDC Certifiering: Europa CE EN (6/2011) EN (5/2008) EN : A11: F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

31 AMAX 2100 / 3000 / 4000 Tekniska data sv 31 EN EN klass 2 Miljöklass 2 Frankrike AFNOR NF a2p A0 Miljöklass 1 Tyskland VDS Hem Manöverpaneler: IUI-AMAX4-TEXT (LCD-manöverpanel för text) Relativ luftfuktighet: 10% - 95% Drifttemperatur: -10 C +55 C Inspänningsinterva ll: Strömförbrukning: Inledande skyddsklassning: 10,8 13,8 V likspänning Viloläge: 31 ma max. 100 ma IP 30 Säkerhetsnivå: IK 06 Certifiering: Europa CE EN (6/2011) EN (5/2008) EN : A11:2009 EN EN klass 2 Miljöklass 2 Frankrike AFNOR NF a2p A0 Miljöklass 1 Tyskland VDS Hem IUI-AMAX3-LED16 (16 sektioners lysdiodsmanöverpanel) Relativ luftfuktighet: 10%-95% Drifttemperatur: -10 C +55 C Inspänningsinterval l: Strömförbrukning: Inledande skyddsklassning: 10,8 13,8 V likspänning Viloläge: 31 ma max. 60 ma IP 30 Säkerhetsnivå: IK 06 Bosch Sicherheitsysteme GmbH Snabbstartsguide F.01U

32 32 sv Tekniska data AMAX 2100 / 3000 / 4000 Certifiering: Europa CE EN (6/2011) EN (5/2008) EN : A11:2009 EN EN klass 2 Miljöklass 2 Frankrike AFNOR NF a2p A0 Miljöklass 1 Tyskland VDS Hem IUI-AMAX3-LED8 (8 sektioners lysdiodsmanöverpanel) Relativ luftfuktighet: 10%-95% Drifttemperatur: -10 C +55 C Inspänningsinterval l: Strömförbrukning: 12 V normal Viloläge: 31 ma max. 60 ma EN-typ: EN = B, IK = 06, IP = 30 Certifiering: Europa CE EN (6/2011) EN (5/2008) EN : A11:2009 EN EN klass 2 Miljöklass 2 Frankrike AFNOR NF a2p A0 Miljöklass 1 Tyskland VDS Hem F.01U Snabbstartsguide Bosch Sicherheitsysteme GmbH

33

34 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring Grasbrunn Germany Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2014

Centralapparat AMAX 4000 EN

Centralapparat AMAX 4000 EN Inbrottslarmssystem Centralapparat AMAX 4000 EN Centralapparat AMAX 4000 EN www.boschsecrity.se 64 programmerade sektioner/16 områden/250 användarkoder 3 x 254 logghändelser med datm och tid Inbyggd röstppringare

Läs mer

AMAX panel 4000. Inbrottslarmssystem AMAX panel 4000. www.boschsecurity.se. 64 fast anslutna sektioner/16 områden/250 användarkoder

AMAX panel 4000. Inbrottslarmssystem AMAX panel 4000. www.boschsecurity.se. 64 fast anslutna sektioner/16 områden/250 användarkoder Inbrottslarmssystem www.boschsecrity.se 64 fast ansltna sektioner/16 områden/250 användarkoder 3 x 256 Events log stamped with date and time On-board voice dialer Macro fnctionality Direkt USB-ansltning

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Easy Series. Installationshandbok. Easy Series inbrottslarm

Easy Series. Installationshandbok. Easy Series inbrottslarm Easy Series SV Installationshandbok Easy Series inbrottslarm Easy Series Installationshandbok Innehåll Innehåll. Snabbreferens.... Systemöversikt....2 Översikt av manöverpanel.... Grundläggande funktionsinformation...4.4

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

DS7400Xi Centralapparat

DS7400Xi Centralapparat Inbrottslarmssystem DS7400Xi Centralapparat DS7400Xi Centralapparat www.boschsecrity.se Upp till 248 sektioner i pp till 8 områden Händelseminne med 400 händelser Upp till 200 personliga ID-nmmer (PIN-koder)

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec. Snabbguide för installation Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Installera centralapparaten... 3 2.

Läs mer

Installationsguide DS7240

Installationsguide DS7240 Till Status Spänning Brand Skalskydd EJ Fördröjd FBK System Återställn Installationsguide DS7240 Skyddsjord Auxiliary 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Till Från Grön Gul Svart Röd Data för manöverpaneler, expansionskort,

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Easy Series ICP-EZM2. Snabbstartsguide

Easy Series ICP-EZM2. Snabbstartsguide Easy Series ICP-EZM2 sv Snabbstartsguide Easy Series Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Installera centralapparaten 4 1.1 Kompakt kapsling 4 1.2 Stor kapsling 5 2 Kopplings- och komponentschema

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Installation och programmering DS7400/16 & DS7400/248

Installation och programmering DS7400/16 & DS7400/248 Installation och programmering DS700/6 & DS700/8 Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Askims Verkstadsväg 7 6 Askim Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Elektravägen 6 0 Hägersten Internet

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1 7421 & 7415 Installations och användarmanual Ver. 4.4 axema Sida 1 Installationsmanual Montering av moduler 3 Audio & Video modul 4-5 Återställa portapparat 5 Ändra öppningstid 5 Inkopplingsschema 6-7

Läs mer

Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1

Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1 Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1 Inlogging Anslut en dator till valfri LAN-port och surfa in på routern på adress: http://192.168.8.1 Användarnamn: admin Lösenord: admin OBS: För ökad säkerhet rekommenderar

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

Inbrottslarm med mervärde

Inbrottslarm med mervärde ATS Advanced med mervärde Vi presenterar löpande spännande nyheter till ATS Advanced inbrottslarm. ATS Advanced-serien har fantastisk och pålitlig prestanda, med ursprung från många års erfarenheter och

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering.

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering. 6850 Quickguide Innan du fortsätter att ta ut delarna i lådan, är det fördelaktigt att hitta några etiketter med lim till märkning av dina systemdele. Find ett lämpligt bord där man kan sitta och joba.

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Easy Series ICP-EZM2. Installationshandbok

Easy Series ICP-EZM2. Installationshandbok Easy Series ICP-EZM2 sv Installationshandbok Easy Series Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Översikt 6 1.1 Arbetsordning vid installation 6 1.2 Systemkomponenter och kopplingsschema 7 1.3

Läs mer

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 2 Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 Innehåll Systemkontroll...4 Inledning...4 Funktionstest av dörrcentral...5 Nollställning av central...7 Anslutning kommunikationsbuss...8 Inställning av adress...9

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 Användarhandbok för användning med Windows-datorer Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 VIKTIGT: C-Pen 3.5 innehåller ett uppladdningsbart Lithium-jon-batteri. Denna batteri-typ bör inte ligga oladdad

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer