Jag har ombetts att kort beskriva min roll i genomförandet av assistansreformen, bli jämförelsevis central.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jag har ombetts att kort beskriva min roll i genomförandet av assistansreformen, bli jämförelsevis central."

Transkript

1 ,,,, 1

2 Jag har ombetts att kort beskriva min roll i genomförandet av assistansreformen, en roll som kom att bli jämförelsevis central. Jag tror att bland det viktigaste jag gjorde var att jag som talesman för DHR, ett stort rörelsehinderförbund, var den förste i den etablerade handikapprörelsen som tog ställning för den personliga assistansen i socialförsäkringsform. Det var ett kontroversiellt ställningstagande den gången, till en början var jag ganska ensam. STIL hade långt tidigare introducerat den personliga assistansen i Sverige, men många var skeptiska och såg den som omöjlig att tillämpa i den svenska rättsordningen. Jag hade själv tvivlat, men var måttet rågat för min del när det gällde misären i hemtjänstberoendet och boendeserviceinstitutionerna. Jag tog ställning fullt ut och presenterade förslaget till en serviceupphandlingsrätt vid en hearing med den nytillsatta handikapputredningen Ännu mer betydelsefull blev den debattartikel jag skrev i DN i januari 1990 om serviceupphandlingsrätten, som var mitt sätt att beskriva den enskildes rätt att själv styra medlen till att skaffa den service, personlig assistans, som man hade rätt till. Jag kontaktades genast av biträdande socialministern Bengt Lindqvist (S) som inbjöd min dåvarande organisation DHR samt FUB och NHR att i projektform visa hur en assistansreform skulle kunna se ut i praktiken. Det var det som blev assistansprojektet. Som ordförande i styrgruppen för assistansprojektet och andre vice ordförande i DHR använde jag nu de närmaste två tre åren till ett intensivt påverkansarbete, lobbying om man så vill. Detta lobbyarbete var ett absolut nödvändigt led i genomförandeprocessen. Att göra den enskilde 2 myndig över sitt liv genom att direkt råda över sin personliga praktiska service var nämligen en helt främmande tanke för väldigt många beslutsfattare. Regeringsskiftet i september 1991 innebar att Bengt Westerberg (FP) blev socialminister, vilket fick avgörande betydelse. Han tog tag i det förslag till LSS-lagstiftning som handikapputredningen lagt under våren Det följande året blev oerhört dramatiskt. Jag var, liksom Gerd Andén som då arbetade på FUB, i ständig kontakt med Bengt Westerbergs närmaste medarbetare på socialdepartementet och ibland med honom själv. Ett stort steg var beslutet på våren 1992 att insatsen personlig assistans skulle införas i socialförsäkringsform. Ansvaret för assistansen till personer med stora funktionsnedsättningar skulle därmed lyftas till nationell nivå. Vi skulle äntligen befrias från vårt ovärdiga beroende av kortsiktiga kommunala budgetar och politiska opinioner. Även sedan detta steg tagits våren 1992 återstod ett stort arbete på departementet i många enskildheter, där Gerd Andén och jag tillfrågades om vår inställning. Vi förmådde lyckligtvis avvärja en hel del konservativa uppfattningar som fanns på andra håll inom förvaltningen och som inte kunde frigöra sig från kommunal hemtjänst som modell. På några punkter skulle vi ha velat ha en ännu starkare skrivning, men i stort sett innebar självklart assistansreformen som den blev och antogs av riksdagen i maj 1993 en otroligt stor, historisk framgång. Vilhelm Ekensteen

3 f IfA är en intresseorganisation för per so ner med behov av personlig assistans. IfA bildades i mars 1994 och har idag ca 800 medlemmar. IfAs ändamål är bl.a. att arbeta för och utveckla funktionshindrades rättigheter till personlig assistans både intressepolitiskt och att utveckla och ge stöd till enskilda brukare. För att bli medlem i IfA sätter du in 250 kronor på IfAs bankgiro Ange namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt om du är assistansberättigad (vilket ger rösträtt) eller ej. Vilhelm Ekensteen Ordf Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA 3

4 Rekordmånga deltagare TEXT: LILLY KEY Tidigare under fredagen hade IfA genomfört ett medlemsmöte för medlemmar med rösträtt. Birgitta Andersson och IfAs verksamhetsledare Sophie Karlsson lotsade oss igenom de punkter som skulle avhandlas. Häribland fanns frågan om vinst i assistansverksamheter. De åsikter som kom fram var att medlemmarna kan se att det kan finnas ett behov av viss vinst men önskar inga övervinster och ser helst att eventuella vinster stannar i Sverige. Här kom även en diskussion in om att det i media talas så mycket om att assistansen kostar si och så mycket pengar. Vi ska i stället vända den diskussionen - se på alternativkostnaderna samt tala om hur mycket pengar som den besparar genom att vi skapar en mängd arbetstillfällen men även minskar sjukvårdande insatser mm. Medlemsmötet som var välbesökt och uppskattat blev en utmärkt inledning till IfA Debattforum. 4

5 på höstens debattforum! IfAs ordförande Vilhelm Ekensteen öppnade som vanligt IfA Debattforum. Öppningsorden blev även inledningen till paneldebatten med ett antal av socialutskottets politiker. Vilhelm konstaterade att IfA alltid har eftersträvat att reformen ska fungera med stor stabilitet, även när det har stormat. IfA har riktat skutan mot det lugna vattnet i hamn. Det är också viktigt att komma ihåg att den här reformen har trots kriser och utsatthet fungerat på ett fantastiskt och väsentligt sätt för majoriteten av personer med stora funktionsnedsättningar. Det är viktigt att komma ihåg det när rubrikerna blir stora i media. Vilhelm 5

6 sa vidare att vi har en reform som inte får slarvas bort pga hastigt påkomna utredningar och/eller utspel. Ett led i att förhindra det är bland annat IfA Debattforum. Samtidigt som Vilhelm konstaterade vikten av att vi slår vakt över det goda vi har nämndes även vikten av att angripa tendensen till de problem vi ser. Vi har idag sett att vi går från medborgare till vårdobjekt. Det beslutades för ett tiotal år sedan om ett handlingsprogram i riksdagen som handlade om att gå från patient till medborgare. Riksdagens ideologi har aldrig uttryckts bättre än då. Idag finns en tendens i en annan riktning. Vi ser ett hot i att detta förankras och leder oss fel. IfA vill påminna om rapporten På den assistansberättigades uppdrag. Personlig assistans sker på den assistansberättigades uppdrag riktigare och viktigare kan det inte uttryckas. Det finns dock tendenser som går åt annan riktning. Vilhelm sa vidare att vi måste ha en förnyelse av medborgartanken och lyfta fram den i vårt medvetande. Inte minst i riksdagen där våra beslutsfattare ska hantera våra frågor. Själva den här reformen är en förutsättning och ett medel att kunna vara medborgare på alla nivåer och i alla sammanhang. Vi måste vara subjektet i våra egna liv och inte objektet. Därefter följde paneldebatten där Anders W Jonsson (C ), Lennart Axelsson (S), Henrik Ripa (M), Eva Olofsson (V), Maria Lundqvist-Brömster (FP) och Agneta Luttropp (MP) samtliga fick uttrycka sina och sina respektive partiers tankar kring detta. Under debatten kom även frågan in på huvudmannaskapet. En del menade att det skett en övervältring av kostnader på kommunerna medan andra visade siffror ur ett annat perspektiv. Även diskussionen om möjlig vinst för assistansföretag kom upp. IfA konstaterar att dessa debattforum är viktiga för att låta våra politiker få ta del av de tankar och upplevelser som kommer från de som använder sig av personlig assistans för att utöva sitt fulla medborgarskap. Det finns fortfarande många frågor som vi behöver arbeta vidare med. IfAs verksamhetsplan inför 2014 bygger på frågan om fullt medborgarskap för alla Gör din röst hörd! Bli medlem i IfA och hjälp oss att genom aktivt intressepolitiskt arbete, genom utbildningar och information se till att alla lyssnar. f 6

7 Kooperativet Lila bildades redan två år innan assistansreformen trädde i kraft Annonsartikel Kooperativet Lila bildades redan två år innan assistansreformen trädde i kraft Det ger Kooperativet Lila ett särskilt nära samband med assistansreformen! Tre olika drivkrafter skapade Kooperativet Lila. Den första var att 1989 års handikapputredning börjat arbeta med uppdraget att föreslå insatser som skulle förbättra livssituationen för människor med stora funktionsnedsättningar. Man kom tidigt in på tankarna om personlig assistans. Den andra drivkraften var att det i Lund fanns några användare av hemtjänst och boendeservice som bildat en servicebrukargrupp och försökte påverka den traditionella, auktoritära kommunala servicen för att få självbestämmande och makt över sitt liv. Gruppen sympatiserade med independent living-ideologin, den som ligger till grund för personlig assistans. I gruppen enades man om att bilda ett kooperativ så snart det blev möjligt att bli fri från det kommunala monopolet. Den tredje drivkraften var att Vilhelm Ekensteen, Kooperativet Lilas nuvarande ordförande, var en av dem som arbetade allra mest intensivt för genomförandet av reformen. Han skrev i januari 1990 en debattartikel om personlig assistans i Dagens Nyheter, som ledde till en speciell inbjudan från Socialdepartementet. Här var man nu intresserad av att ge möjlighet att starta en försöksverksamhet som skulle visa hur personlig assistans kunde se ut i socialförsäkringsform. Resultatet blev Assistansprojektet, som förlades till Lund. Så bidrog de tre drivkrafterna ovan sammantagna till bildandet av Kooperativet Lila. Under 1992 inleddes försöksverksamheten med personlig assistans i kommunen, och samma år konstituerades Kooperativet Lila. Kooperativet Lila hör till pionjärerna inom den brukarstyrda personliga assistansen!

8 IfA Rådsmöte TEXT: LILLY KEY Temat för dagen var ledarskap. Vi började dock som vanligt med AR-timmen där det valdes ett regionalt ombud för Svealand, Kajsa Råhlander, informerades om IfAs nya bok Jag vill! Jag kan!, en bok som bygger på erfarenheter gjorda under projektet LYSSNA! och slutligen en genomgång kring Försäkringskassans kontroller avseende arbetstid. Boken Jag vill! Jag kan! går att beställa via e-post till IfAs kansli Suzanne Elmqvist föreläste om den oförberedde ledaren. Det handlade om ledarskap inom personlig assistans och vilka ledarverktyg som den assistansberättigade kan tänkas behöva samt hur an- ordnaren kan bli ett bra stöd. Suzanne kommer att ha några utbildningar i samma tema via IfA under våren och hösten. Anna Ingmanson från SKL kom och talade om sin spaning på den statliga styrningen av socialtjänsten, utveckling och trender. Här kom diskussionen upp om hur kommunerna fattar sina beslut. Är det så att det minskas på insatser såsom korttidsboende och ledsagning för att i stället lägga ansvaret fullt ut till den personliga assistansen? Kan det vara en av anledningarna till att kommunerna tycker att det har blivit dyrare? Samtidigt är många beroende av just blandningen av insatser för att kunna exempelvis frigöra sig från sina föräldrar och flytta ut till ett eget boende så småningom. Medlemmar vittnade om att insatser drogs in och att man hamnade i förvaltningsrättsliga processer som tog slut lagom till att ett nytt beslut fattades och därigenom var man tillbaka till början igen. 8

9 Sista framträdande för dagen var verkligen ett framträdande. Mia Petersson och Fredrik Mattsson från Impra (inlevelsebaserad underhållning, upplevelsebaserad utbildning) tog sig an härskartekniker genom att tala om dem och framföra små scener som utspelade sig i miljöer som återfinns i den personliga assistansen. Exempel som lyftes var en personlig assistent som ville kontrollera den assistansberättigade genom att nedlåtande påpeka den assistansberättigades sätt att äta, ett annat exempel var en assistansberättigad som fick en assistent att känna sig förminskad genom att hela tiden leta och påpeka fel som assistenten gjorde samt att gå över gränsen genom att uttrycka sig nedlåtande om den personliga assistentens privatliv. På ett lättsamt sätt fick deltagarna i konferensen diskutera möjliga förbättringar och lösningar till de scener vi fick ta del av. Kunskap om härskartekniker kan medföra att man kan undvika att använda sig av teknikerna själv och hitta sätt att bemöta situationer där man själv blir utsatt för härskarteknik. På så sätt förbättras förutsättningarna för en välfungerande personlig assistans. Impras upplägg såg till att ge oss alla information och kunskap under mycket trevliga förhållanden. Vi vill framföra ett tack till alla som gjorde att IfA Debattforum och Rådsmöte återigen blev tillställningar värda att minnas. f 9

10 Assistansprojektet ett startskott för dagens personliga assistans TEXT: SOPHIE KARLSSON Den 1 januari 1992 drog Assistansprojektet i gång. Det föregrep dagens personliga assistans. Platsen för projektet var Lund. Projektet pågick t o m juni 1995 då deltagarna blivit beviljade personlig assi stans genom lagstiftningen. Assistansprojektet inleddes efter ett initiativ av dåvarande biträdande socialminister Bengt Lindqvist som svar på en debattartikel i DN av Vilhelm Ekensteen. verksamhet, där ett antal deltagare fick pröva att ha personlig assistans. Allmänna Arvsfonden och kommunen stod för finansieringen av projektet. Bakom projektet stod DHR genom sin vice ordförande Vilhelm Ekensteen (senare IfAs ordförande), FUB genom Gerd Andén och NHR (idag Neuroförbundet) genom P-O Bengtsson. Projektet hade 17 deltagare, i olika åldrar,som vardera hade assistansbehov med mer än 20 timmar per vecka. Majoriteten av deltagarna hade behov av assistans dygnet runt. I grunden till Assistansprojektet låg ett mångårigt lobbyarbete från funktionshinderrörelsen och Independent Living-rörelsen. Projekt med assistansliknande hemtjänst hade sedan tidigare prövats och banat väg för personlig assistans. Projektet inleddes först med en teoretisk och idémässig del och följdes sedan av en praktisk försöks- 10

11 Lars Hagström, var projektledare för Assistansprojektet och han berättar att skillnaden i levnadsvillkoren för deltagarna i projektet markant förbättrades och allra störst förändring till det bättre blev det för personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna, som tidigare varit hänvisade till insatser som inte alls eller bara delvis tillgodosåg assistansbehoven. Ingen av deltagarna hade tidigare upplevt att assistansbehovet blev helt tillgodosett genom de insatser som de redan var beviljade. De insatser som deltagarna tidigare var beviljade var hemtjänst, boendeservice, gruppbostad eller så fick man assistansbehoven tillgodosedda av anhöriga. De insatserna var inte tillräckliga. Kommentarer som Har du försökt ta ledigt från jobbet?, Tyvärr, idag har vi dåligt med personal, Ikväll? Nej, det går inte. Personalen slutar kl 17 eller De färdiglagade köttbullarna på ICA är inte så dumma, var vanligt förekommande. Hela tiden sattes det upp begränsningar av omgivningen för projektdeltagarna. Modellen med personlig assi - stans som en serviceupphandlingsrätt för den enskilde, dagens personliga assistans, praktiserades genom Assistansprojektet. Serviceupphandlingsrätten betonade starkt brukarens rättssäkerhet och myndighet över sin tillvaro och för att detta skulle vara genomförbart i verkligheten krävdes en lagfäst skyldighet att tillhandahålla personlig assistans utifrån den enskildes behov. En fråga kring den personliga assistansen var också finansieringen. Så småningom gled tankarna alltmer in på en modell genom socialförsäkringen för att den enskildes rätt till insatsen skulle säkerställas och inte bli beroende av kommunens ekonomi. Gränsen för grundläggande behov om minst 20 timmar sattes upp, som en förutsättning för att ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan. De flesta deltagare som var med i Assistansprojektet valde kooperativ som utförare. Ett par valde att vara egna arbetsgivare och ett par valde kommunen som utförare. På den tiden var möjligheterna att välja privata utförare mycket begränsad, eftersom den personliga assistansen var ny. Möjligheten att välja andra utförare växte så småningom, till att idag omfatta mer än 800 utförare. Deltagarna i projektet uppgav att valet av arbetsgivarform skedde utifrån det som uppfattades ge störst möjlighet att själv välja personliga assistenter. Den personliga assistansen skapade frihet från dessa begränsningar. Alla deltagarna började må mycket bättre. Man kunde se att behoven av sjukhusvistelser och mediciner minskade, oro och ångest avtog och ersattes av trygghet. Personerna uppvisade ökad självkänsla och självbestämmande. Det blev också mycket bättre för anhöriga, som också fick ökad frihet, kunde börja sova på nätterna och inte behövde dubbelarbeta. Barn fick möjlighet att flytta till egen bostad, man kunde börja umgås mer med vänner och börja ha ett aktivare liv. ANORDNARE AV PERSONLIG ASSISTANS Livskvalité Omsorg Trygghet Självbestämmande Engagemang Närhet... grundades Assistansprojektet var tänkt som en spjutspets in i framtiden, men utvecklingen hann lyckligtvis ikapp oss, berättar Vilhelm Ekensteen. Det intensiva lobbyarbetet, den sk Handikapputredningen och makthavarnas insikt om att insatsen behövdes gjorde att Lagen om stöd och service antogs och den personliga assistansen blev en lagfäst rättighet under projekttiden. Ett stycke mycket viktig historia var skriven. f 11

12 Kalendarium Januari Februari Mars Måndag Tisdag Onsdag 1 Torsdag 2 Fredag 3 Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Barnets assistans, Östersund 17 Tisdag Onsdag Torsdag Basutb. Assistansanordnare, Haninge 20 Fredag Basutb. Assistansanordnare, Haninge 21 Lördag Söndag Måndag 27 Basutb. Pers.ass. G-borg Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 29 Söndag Måndag 31 IfA reg uppdatering VP, Skåne IfA reg uppdatering VP, Skåne IfA reg uppdat. VP, Götaland IfA reg uppdat. VP, Götaland IfA reg uppdat. VP, Norrland IfA reg uppdat. VP, Norrland IfA reg uppdat. VP, Svealand IfA reg uppdat. VP, Svealand

13 våren 2014 April Maj Juni Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag IfA Årsmöte, Stockholm 2 5 IfA Debattforum, Sthlm 3 6 IfA Rådsmöte, Stockholm Kvalitetsledning, Göteborg Ledarskapsutb, Göteborg Ekonomi grund, Malmö Ansvarsfördelning, Göteborg 26 Metodutb, AFV 2:2, Göteborg Metodutb. AFV 1:2, Göteborg Nätverk verksamh.ledare, Malmö Erfarenhetsutbyteshelg Erfarenhetsutbyteshelg 13

14 Så kom det sig att IfA blev årsbarn med assistansreformen och bildades för att tillvarata denna, värna assistansrättigheten, värna assistansberättigades rätt att vara subjekt i sitt Tankarna på att mot denna bakgrund aktivt försvara och utveckla reformen tog konkret gestalt genom ett besök jag fick i min bostad i Lund redan den 18 januari av Jörgen Erlandsson, känd assistansberättigad från Kristianstad, och en f d assistent till honom, Anna Eriksson (senare Barsk Holmbom). Vi fann varandra genast i en gemensam syn på reformens förutsättningar. Lars Hagström, liksom jag engagerad i Assistansprojektet i Lund, knöts till kretsen, och det framgår av mina anteckningar att vi genom telefonmöten och på andra sätt snabbt gick till verket att starta det som snart blev IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade. För mig som var vice förbundsordförande och för Lars Hagström som också satt i DHR:s styrelse kunde det ha blivit ett kontroversiellt steg att bilda en åtminstone delvis konkurrerande organisation, men vi fick omedelbart full support av DHR:s ordförande Birgitta Andersson för vårt beslut. eget liv. Ett uppdrag som vi tillsammans med alla som anslutit sig under åren sedan dess sökt fullfölja med all den kraft vi har. Den 13 april 1994 bildades Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) i Lund och jag fick förtroendet att bli ordförande. Jag vill gärna ge namnen på mina nio kamrater vid detta för IfA:s tjugo hittillsvarande år så historiska möte: Jörgen Erlandsson, Anna Eriksson (Barsk Holmbom), Lars Hagström, Wenche Willumsen, Håkan Högberg, Anders Axelsson, Birgitta Andersson, Ranie Svensk och Lars Bondesson. Vilhelm Ekensteen 14

15 "En fotografisk minnesbild från IfA - en del av de som genom åren gjort sin röst hörd!" 15

16 16

17 Personlig assistans från då till nu Hur var det nu? När kom kravet om 20 timmars grundläggande behov? När infördes barnperspektivet? Här kommer en snabbguide genom de lagförändringar som genomförts genom åren gällande assistansersättningen Ändringar för bättre kontroll och uppföljning införs, med bl a krav om att lämna vissa uppgifter om personliga assistenter, återkrav blir möjligt att ställa till assistansanordnaren mm. Det blir möjligt att anställa personer som den assistansberättigade lever i hushållsgemenskap med utan att gå via en assistansanordnare Assistansersättning får endast användas för köp av personlig assistans. Ersättningen blir således en intäkt hos anordnaren och är inte längre den assistansberättigades ersättning när den betalats till anordnaren TEXT: SOPHIE KARLSSON 2011 Barnperspektivet införs i lagstiftningen. LASS upphör och ersätts av Socialförsäkringsbalken. Det blir krav om att ha tillstånd för att få bedriva personlig assistans. Även tillsyn över privata assistansanordnare införs. Vid dubbelassistans ska först utredas möjligheten till hjälpmedel och bostadsanpassning Det blir möjligt att ha kvar assistansersättningen efter 65-årsdagen Assistansersättning får inte betalas ut retroaktivt längre än 1 månad före ansökningsmånaden. Tidigare gällde 3 månader Krav om grundläggande behov på minst 20 timmar införs. Avräkningsperioder om 6 månader i stället för 12 månader införs. Krav om särskilda skäl sätts upp för när den assistansberättigade vistas i barnomsorg, skola och daglig verksamhet Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistansersättning (LASS) träder i kraft Schablonersättning och förhöjt belopp införs. Kommunerna får finansieringsansvaret för den 20 första timmarna för alla assistansberättigade Assistansersättning kan inte längre betalas ut till den som den assistansberättigade lever i hushållsgemenskap med, utan man måste då gå genom en anordnare. 17

18 TEXT: SOPHIE KARLSSON Inledningsvis var jag mest förbannad! Från början blev jag mest förbannad för det var ju helt utopiskt! säger Wenche bestämt. - Jag kunde inte tänka mig en sådan insats som personlig assistans. Det var otänkbart. Jag var på det första seminariet om personlig assistans som hölls av RTP (Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade) 1983, tror jag det var. Ett par stycken personer hade kommit från USA och talade om begreppet personlig assistans, det vill säga om möjligheten att ha självbestämmande över sitt liv och insatsen, inte själva utformningen av det ekonomiska systemet kring personlig assistans. Många av oss hade då boendeservice, där man ringde till personalen som fanns i en lokal i huset och så kunde de komma så snart de hade möjlighet när de inte var upptagna med att hjälpa någon annan. Då var det inte tal om att välja vem som skulle komma och assistera utan vi tyckte vi hade fått igenom något bra bara genom att slippa redogöra för vad vi behövde hjälp med varje gång vi ringde. Det var då obegripligt att det skulle finnas en möjlighet att även bestämma vem som skulle utföra hjälpen eller när den skulle utföras. STIL var först ut i Sverige och hade projekt där man prövade personlig assistans. De var mer kaxiga på den tiden. När det börade närma sig den personliga assistansen efter 1989 års Handikapputredning blev jag projektledare tillsammans med Inga Leffler Gelotte för KLARA-projektet, som handlade om att ha personlig assistans i kommunal regi. Det var 11 kommuner som deltog i projektet. Vissa kommuner i landet var mer öppna för personlig assistans och hade utformat en insats liknande assistans baserad på socialtjänstlagen. KLARAprojektet var ett samarbetsprojekt mellan DHR, HCK (Idag HSO), SKAF (idag Kommunal) och SKTF (idag Vision). Vi var väldigt förväntansfulla inför 1989 års Handikapputredning. En enad funktionshinderrörelse arbetade för personlig assistans. Den insatsen skulle kunna revolutionera våra möjligheter i samhället. Så togs beslutet i maj Sen kom en väldigt intensiv period för mig då jag reste runt i landet och berättade om detta fantastiska som skulle komma. Jag kände mig nästan som en predikant! Jag kommer bland annat ihåg när jag var i en mindre stad och gjorde min dragning då en kommunpolitiker tittade upp på mig där jag stod på podiet, han begärde ordet och sa Men du... det förstår du väl att detta aldrig kan bli verklighet?. Då kunde jag svara honom Men snälla du, det är redan beslutat i riksdagen. Hans min var obetalbar, skrattar Wenche. - Många kommuner blev tagna på sängen för de hade inte koll på att detta beslutats. Innan personlig assistans var det väldigt få som kunde styra över sin vardag och de insatser som man hade. De som hade insatser hade det ofta 18

19 genom Socialtjänstlagen, och vi upplevde oss nog mest som en kostsam post i kommunens budget. Den varianten som vi har i Sverige, med statlig finansiering, är därför så otroligt betydelsefull. Förvandlingen som skedde runt omkring, när assistansen kom till, var som att se puppor som sprack ut i något vackert. Många hade tidigare suttit hemma i mjukisbyxor och sweatshirt, nedfläckad efter en veckas spill från olika måltider, ofräsch och utan smink. Ingen hade tidigare brytt sig om hur vi sett ut. Det var inte alls ovanligt att det var så, även om det naturligtvis fanns de som hade det annorlunda. Förvandlingen kom när vi fick personliga assistenter som brydde sig om en och man hade möjlighet att företa sig ett liv utanför hemmets väggar. Tjejer kunde börja bry sig om sitt utseende, om att färga håret och sminka sig, killarna satte på sig riktiga kläder, det bildades familjer och vi kunde åka ut på resor. En och annan av oss genomgick en period av berusande maktgalenskap som inte alltid togs ut på rätt sätt. Det hände att det gick ut över de personliga assistenterna, men man kan inte kompensera en tidigare dålig situation genom att behandla andra illa. Det slår tillbaka på en själv. Det oroar mig att när det äntligen börjat kännas tryggt och bra med personlig assistans så verkar det som att vi måste börja slåss igen för våra rättigheter, eftersom senare års utveckling lett till alltmer begränsade insatser för många. Jag funderar över vad vår ständiga kamp egentligen gör med oss individer? Säger Wenche lite fundersamt. - Vi får aldrig möjlighet att bara hantera samma vardagsproblem som alla andra. Det som hänt kring den personliga assistansen den senaste tiden är deprimerande att ta in. Jag vill hylla reformen för den är så fantastisk. Det som jag ser idag gör dock att det blir svårt att känna genuin glädje. Man gav oss möjligheten, och sen när vi blivit mer jämlika är det plötsligt provocerande att människor som av vissa ses som tärande samtidigt är så levande och förväntar sig att få leva som andra som lagstiftningen utlovar. Vi är inte hjälplösa när vi har personlig assistans, men nu är det som att vi ska puttas tillbaka in i fållan igen. Det är trist, att vi hela tiden måste slåss och hävda oss och vår rätt till att leva som andra och vara självständiga och oberoende. För det är ju faktiskt just det som fungerande personlig assistans ger oberoende och det är fantastiskt! f 19

20 Våga ta ledarskapet för den personliga assistansen! Jag har haft personlig assistans sedan Det var tre år innan lagen trädde i kraft och det fungerade tack vare ett pilotprojekt som hade initierats av STIL. Jag har tidigare arbetat med friskvård på SAS, som bitr. kanslichef på DHR och de senaste 10 åren har jag ansvarat för personal/medlemsfrågor på STIL. Nu arbetar jag med coaching, handledning och utbildningar inom personlig assistans. År 2013 startade jag företaget SE Möjligheter där jag tar uppdrag som vänder sig både till assistansberättigade och assistansanordnare. En dag i veckan är jag uppbokad av Föreningen JAG som handledare. Det är roligt att få dela med mig av mina erfarenheter både som assistansanvändare och som utförare av assistans. Det ger helt olika perspektiv och har varit mycket användbart i lite knepigare situationer som konfliktsituationer och fackliga förhandlingar. IfA har anlitat mig som föreläsare på assistentkurser och utbildningar om ledarskap och assistans. Jag tycker det är viktigt att reflektera över vår ledarroll i assistansen. Många har ingen önskan om att bli chef bara för att vi lever med assistans eller är förälder till ett assistansberättigat barn. Trots det måste situationen hanteras. Tydlighet och gränssättning är några nyckelord jag själv praktiserar i min ledarroll och som jag gärna talar om på mina kurser. I uppsatsen Ledarskap och personlig assistans delar assistansanvändare med sig av sina erfarenheter och berättar om både glädje och utmaningar i ledarskapet. Vill du läsa mer hittar du uppsatsen på 20

21 Jag vill delta i styrelsearbetet för att vi lever i en tid då assistansreformen utsätts för förändringar som håller på att urholka hela idén med reformen att kunna leva ett självbestämt liv. Alla krafter behövs för att påverka och motverka den nedmontering som nu sker. IfA är en viktig aktör i debatten och jag vill bidra med min röst. den följdvåg som uppstått efter fuskdebatten och som slår hårt mot oss som lever med assistans men förmodligen inte straffat de kriminella något nämnvärt. Det känns olustigt att vara stämplad som fuskare i stället för att det är en självklarhet FAKTA Namn: Suzanne Elmqvist Ålder: 57 år Bor: I Sundbyberg, Stockholm Varit med i IfAs styrelse sedan våren att få sina medborgerliga rättigheter tillgodosedda. Allmänheten har fått en skev bild av assistansens betydelse på grund av alla negativa skriverier. Vi måste än mer hävda rätten till ett liv som andra tar för givet. När reformen infördes fanns det en stor samstämmighet att personlig assistans ska ge den trygghet och frihet som så många personer med funktionsnedsättning saknat när de var utlämnade till kommunernas godtycke. I min roll som projektledare för Brukarkooperativ med garantiperson hördes ofta Försäkringskassans handläggare säga att Nu ser vi till helheten och gör vår bedömning utifrån det. De förstod hur viktigt det var att leva upp till lagens intentioner. Nu är vi på väg utför ett sluttande plan. Personer blir ifrågasatta när de uppger hur lång tid det tar att gå på toaletten och ordet integritet tror jag helt har försvunnit ur beslutsfattarnas medvetande. Det är som att låta en helt oerfaren person utföra akutoperationer helt godtyckligt. Livsavgörande ingrepp sker i en persons liv med en axelryckning. f Skulle det kunna vara möjligt att: öka över min assistans? få lite stöd med arbetsledning och min personal? erbjuda mina assistenter bra utbildningar och handledning? höja assistenternas löner eller att jag får vara med och bestämma det? få en korrekt och begriplig redovisning så man slipper känna sig både dum och lurad? slippa sitta hemma vid köksbordet och rekrytera okända människor som ibland inte ens dyker upp? spara mitt årliga överskott så att jag kan planera mitt liv längre än 12 månader och att anordnaren inte tar alla pengar i vinst? Ja, och att bli lyssnad på är också en rättighet Vi tar din assistans på största allvar oavsett hur starkt eller svagt du kommunicerar tfn:

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans

Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans Vad gör IfA? Intressegruppen för Assistansberättigade Intressepolitik Stöd till enskilda medlemmar Stöd till

Läs mer

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO)

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Härmed utfäster sig undertecknad att min/vår verksamhet. ska följa och arbeta efter IfAs regler för IfA-godkännade 1 (IfA Löfte) Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Vi är en mindre

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

1900-talet var en ond tid i Europa, där vissa minoriteter lagligt föraktades, förföljdes och dödades.

1900-talet var en ond tid i Europa, där vissa minoriteter lagligt föraktades, förföljdes och dödades. Magnus Andén är ordförande i Föreningen JAG. Som hans legala företrädare ska jag i Magnus ställe här på några minuter försöka berätta om JAGs första 20 år. Den gamla onda tiden 1900-talet var en ond tid

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Personlig assistans för att leva det liv du vill

Personlig assistans för att leva det liv du vill Personlig assistans för att leva det liv du vill Välkommen till STIL! Hos oss är det du och ditt liv som står i centrum. I den här foldern kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig och varför du ska välja

Läs mer

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm Cirkulärnr: 1998:157 Diarienr: 1998/2396 Handläggare: Sektion/Enhet: Ingrid Söderström Andreas Hagnell Datum: 1998-09-29 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Finanssektionen Handikappomsorg Individ-och

Läs mer

Ansvarsfördelningsverktyget. För tydlighet, delaktighet och självbestämmande

Ansvarsfördelningsverktyget. För tydlighet, delaktighet och självbestämmande Ansvarsfördelningsverktyget För tydlighet, delaktighet och självbestämmande 1 Hur arbetar ni med assistansanvändarens rätt till delaktighet och självbestämmande i sin personliga assistans? Grundläggande

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

Forskare: LSSreformen

Forskare: LSSreformen Forskare: LSSreformen har urholkats Regeringen måste återta makten över LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En begränsande rättspraxis har urholkat LSS-reformen, skriver forskare

Läs mer

Att få rätt stöd i sitt hem

Att få rätt stöd i sitt hem Att få rätt stöd i sitt hem Att flytta från föräldrahemmet Bostäder Vi lever i en kultur där vuxna personer oavsett funktionsnedsättningar skall flytta från sina föräldrar och leva ett självständigt liv

Läs mer

Sundbyberg 2012-04-17

Sundbyberg 2012-04-17 Sundbyberg 2012-04-17 Vår referens: Mia Ahlgren Er referens: s.fst@social.ministry.se Yttrande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU2012:6 Handikappförbunden är ett partipolitiskt

Läs mer

Personlig assistans är självbestämmande

Personlig assistans är självbestämmande DET HÄR ÄR STIL Personlig assistans är självbestämmande STIL bildades 1984 och var först med personlig assistans i Sverige. Det är tack vare STIL som vi har rätt till personlig assistans. STILs modell

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT

JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT En bra assistent är mogen, känner sig själv och har respekt för gränser. Vad är personlig assistans? Som personlig assistent hjälper du en annan människa att leva sitt liv.

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77)

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Slutbetänkande av (SOU 2008:77) uppdrag och sammansättning Parlamentarisk kommitté med ledamöter från

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

Upphandling av personlig assistans enligt LSS

Upphandling av personlig assistans enligt LSS SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-04-13 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Den här frågeguiden är tänkt att fungera som

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsfullmäktige Oxie i Malmö kommun Box Oxie

DOM Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsfullmäktige Oxie i Malmö kommun Box Oxie KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2012-05- 1 4 Meddelad i Göteborg V>( Sida 1 (6) Mål nr 4106-11 KLAGANDE M God man: E MOTPART Stadsdelsfullmäktige Oxie i Malmö kommun Box 83 238 22 Oxie ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Hjälp med andra personliga behov ska i någon mening vara kvalificerad för att ge rätt till assistansersättning.

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande av LSS-kommittén från FUB Borlänge

Yttrande över slutbetänkande av LSS-kommittén från FUB Borlänge Socialdepartementet, 103 33 STOCKHOLM Yttrande över slutbetänkande av LSS-kommittén från FUB Borlänge SOU 2008:77 En övergripande känsla man får av utredningsförslaget är att det innehåller mycket lite

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 12 november 2013 KLAGANDE AA MOTPART Sociala omsorgsnämnden i Borås kommun 501 80 Borås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

- Hur påverkas anhöriga eller de som personligen drabbas av rattfylleriolyckor?

- Hur påverkas anhöriga eller de som personligen drabbas av rattfylleriolyckor? DRABBAD AV RATTFYLLERI - Hur påverkas anhöriga eller de som personligen drabbas av rattfylleriolyckor? Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin, Umeå universitet

Läs mer

Oro vid omprövning och/eller beslut om personlig assistans

Oro vid omprövning och/eller beslut om personlig assistans Kristianstad 2017-03-29 Oro vid omprövning och/eller beslut om personlig assistans Många är de som känner oro inför uppföljningen eller prövningen/omprövningen av sitt assistansbeslut. Idag upplever många

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Förändringens vindar Om legala styrdokument LSS och andra lagar inför Göteborgs stadskansli, hans wrenne

Förändringens vindar Om legala styrdokument LSS och andra lagar inför Göteborgs stadskansli, hans wrenne Ledarforum Förändringens vindar Om legala styrdokument LSS och andra lagar inför 2011 Göteborgs stadskansli, hans wrenne 2010-11-17 Allt har sin historia 1944 Lag om utbildning för bildbara sinnesslöa

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning.

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. Socialförvaltingen Eva A Lindholm Datum Sid 2009-03-17 Dnr 1 (5) LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. I yttrandet

Läs mer

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Vi har gjort en kort sammanfattning över vad vi har kommit fram till i projektet. Det är bra om du

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Assistansersättning. Bakgrund. Aktuellt

Assistansersättning. Bakgrund. Aktuellt Assistansersättning Bakgrund Assistansersättning är en ersättning för att bekosta personlig assistans för den som, på grund av stort och varaktigt funktionshinder, behöver hjälp med de grundläggande behoven

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Ansvarsfördelningsverktyget. För tydlighet, delaktighet och självbestämmande BARN

Ansvarsfördelningsverktyget. För tydlighet, delaktighet och självbestämmande BARN Ansvarsfördelningsverktyget För tydlighet, delaktighet och självbestämmande BARN 1 1. Ansvarsfördelningsverktyget 2. Rollfördelning 3. Del 1 Kommunikation 4. Del 2 Personliga behov 5. Del 3 Fritid och

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen HSO Göteborgs nyhetsbrev, nr 6 2017. Läs nyhetsbrevet i din webbläsare. Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen För att uppmärksamma

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Utgångspunkter LSS och FNs konvention

Utgångspunkter LSS och FNs konvention Utgångspunkter LSS och FNs konvention Föräldrar har det huvudsakliga ansvaret för sina barns vård och fostran även då barnet har omfattande funktionsnedsättningar. Enligt Lag (1993:387) om stöd och service

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Om stöd och insatser enligt LSS. För dig som är barn med en funktionsnedsättning

Om stöd och insatser enligt LSS. För dig som är barn med en funktionsnedsättning Om stöd och insatser enligt LSS För dig som är barn med en funktionsnedsättning 1 Mötet med handläggaren Har du en funktionsnedsättning och vill ha stöd behöver du träffa en handläggare. Oftast är dina

Läs mer

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Östersund 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar till slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Sammanfattning

Läs mer

2008-03-18 08/22. Socialnämnden (motsv) IFO LSS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN - VERKSTÄLLIGHET

2008-03-18 08/22. Socialnämnden (motsv) IFO LSS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN - VERKSTÄLLIGHET 2008-03-18 08/22 Socialnämnden (motsv) IFO LSS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN - VERKSTÄLLIGHET BAKGRUND Lag om stöd och service, LSS, är en lag med stora begränsningar. Ändå tror många att LSS är den enda lag

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

m e d s t a r k a r e r ö s t s t u d i e m a t e r i a l ➌ Att representera Att föra någons talan är en förmån. Tillsammans får vi en starkare röst.

m e d s t a r k a r e r ö s t s t u d i e m a t e r i a l ➌ Att representera Att föra någons talan är en förmån. Tillsammans får vi en starkare röst. ➌ Att representera 20 Att föra någons talan är en förmån. Tillsammans får vi en starkare röst. Det här avsnittet handlar om dig och ditt engagemang. Om hur personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, psykiska

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 4 december 2015 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 november

Läs mer

Frågan är inte alldeles lätt att besvara. Det är dåligt med internationella jämförelser.

Frågan är inte alldeles lätt att besvara. Det är dåligt med internationella jämförelser. 1 Anförande av Bengt Westerberg, socialminister i Sverige 1991-1994, på konferens om Svensk funktionshinderpolitik bäst i världen? på Hanaholmen, Helsingfors, 2015-09-10 Är Sverige bäst i världen när det

Läs mer

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 230 Dnr: KS 2015/429 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

DOM. 2013-07-01 Meddelad i Stockholm. MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

DOM. 2013-07-01 Meddelad i Stockholm. MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-07-01 Meddelad i Stockholm Mål nr 9080-12 KLAGANDE MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

Funktionshinderområdets värdegrund

Funktionshinderområdets värdegrund S O C I A L- O C H Ä L D R E O M S O R G S F Ö RVA LT N I N G E N I HUDDINGE Funktionshinderområdets värdegrund Vi som är anställda inom funktionshinderområdet i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna.

Läs mer