Hyresgäst i Bryssel 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyresgäst i Bryssel 1"

Transkript

1 Hyresgäst i Bryssel 1

2 Handläggare Datum Anna Eklöf Hyresgäst i Bryssel Sammanfattning En god bostad är något grundläggande för varje människa. För en stor del av hyresgästerna i dagens Bryssel präglas situationen av otrygghet och relativt höga hyror för en låg bostadsstandard. 40 procent av inkomsten till hyran Genomsnittshyran, 508, är hög jämfört med regionens låga snittinkomster. Hälften av hushållen har en boendekostnad som överstiger 40 procent av inkomsten. Över 20 procent av befolkningen är arbetslös och i åldersgruppen är andelen 35 procent. I vissa centrala kommuner är upp till 50 procent av den aktiva befolkningen arbetslös. Den gentrifiering (förädling) som pågår i centrum leder till ökade hyror som tvingar låginkomsttagare att flytta. Otryggt hyresboende Hyresgäster har ett svagt besittningskydd (lagskydd mot omotiverade uppsägningar). Hyresvärdens flertaliga möjligheter att säga upp hyresgästen skapar en otrygg situation och gör hyresrätten till en mindre attraktiv boendeform var 23 procent av hyreskontrakten på bara 1 år. Hälften av de hyresgäster som flyttar ofrivilligt gör det för att bostaden säljs eller för att värden ska ha bostaden till privat bruk. Andra skäl till flytt är sanitär olägenhet eller att man inte har råd med hyran. Segregerad stad Bryssel är en segregerad stad där medel- och överklassen bor utanför staden och resurssvaga hushåll finns i centrum. Hyresbostäder utgör ca 58 procent av bostadsbeståndet. I innerstaden finns cirka 65 procent hyresbostäder, i utkanten av staden är den siffran runt 40 procent. I Bryssels centrala delar är 32 procent av husen byggda före 1945 och bostadsstandarden av mycket låg kvalitet hushåll står i kö till socialbostad (social housing). 2

3 Bakgrund Den svenska bostadsmarknaden beskrivs ibland som alltför rigid och reglerad. Samtidigt beskrivs EU-huvudstaden Bryssel ofta som en plats där det är särskilt lätt att hitta en bostad. Skildringen kommer bland annat från den som arbetat i Bryssel en kortare period, och då inte haft några större problem att snabbt hitta en bostad. Den ger dock inte en helhetsbild över villkoren för olika människor. På bostadsmarknaden ska alla sorters människor rymmas, de som invandrat från EU, de som invandrat från övriga världen, unga, barnfamiljer och äldre. Det är därför intressant att närmare studera situationen för en hyresgäst i Bryssel. Är bilden av en smidig och problemfri bostadsmarknad rättvisande? Hur är det att vara hyresgäst i Bryssel? Syfte Den här studien av Bryssels hyresbostadsmarknad är avgränsad till två områden. Först beskrivs bostads- och hyresbeståndet samt hyresmarknadens lagar och regler. Sedan beskrivs hyresgästerna och de socioekonomiska faktorer som påverkar deras livssituation, såsom inkomster, arbetslöshet och invandring. Syftet är att via dessa beskrivningar ge en övergripande bild av den verklighet som Bryssels hyresgäster befinner sig i. Metod Materialet som ligger till grund för rapporten är främst statistiska sammanställningar från belgiska myndigheter. Uppsatser och tidskrifter har även använts inför analys av statistiken. Inledning En tillbakablick Bryssel, Europas administrativa huvudstad, har idag strax över en miljon invånare. I början av 1900-talet kunde man skönja den uppdelning av Bryssel som än idag sätter sin prägel på staden. De bemedlade grupperna sökte sig till utkanten av staden för att bo, samtidigt som de arbetade och roade sig i centrum. Stadskärnans historiska kvarter och omgivande centrala områden urbaniserades när industrier växte fram längs med kanalen och järnvägen. Där bodde de kvar som inte hade råd att flytta. Efter första världskrigets skapades de första socialbostäderna (social housing) i centrala 3

4 Bryssel. På 1950-talet sökte sig den växande medelklassen från stadens mitt för att köpa ett hem med trådgård. Sedan 1960-talet har främst personer med låga inkomster och nyinvandrade familjer i behov av bostad installerat sig i de centrala kommunerna. 1 Dagens Bryssel är segregerat Geografiskt sett ligger de välmående Brysselkommunerna i en krans kring de mer socialt belastade kommunerna i mitten av staden. Bryssel består av 19 kommuner och delas ofta upp i Pentagonen (stadskärnan), första kronan (innerstaden som omger mitten) och andra kronan (ytterstaden), något som innebär en geografisk, men även socioekonomisk uppdelning som också syns på bostadsmarknaden (se bilden 2 ). Detta är ovanligt i en europeisk kontext, där de mer välmående delarna av staden brukar vara i centrum. Sedan 1990-talet pågår en satsning där de offentliga myndigheterna revitaliserar centrum, ett nödvändigt och efterlängtat arbete. Idag är Bryssel en av Europas största kontorsmarknader. Viss gentrifiering pågår idag i centrum. En liten, yngre grupp - ofta trendkänslig - söker sig till bostäder i de gamla industrikvarteren. Det gör att investerare börjar köpa och renovera fastigheter. Det pågår inte i samma takt som i till exempel London eller New York, men forskare varnar för konsekvenserna för den resurssvaga innerstadsbefolkningen, som kan tvingas flytta om hyrorna ökar för mycket. 3 Gentrifieringen för alltså med sig både positiva och negativa konsekvenser. 1 Van Mieghem (2007:17) 2 Delas här m.h.a den Belgiska hyresgästföreningen in på följande vis: Pentagonen räknas in i första kronan med Anderlecht, Bruxelles, Evere, Forest, Ixelles, Koekelberg, Molenbeek-St-Jean, Saint-Gilles, St-Josse-ten-Noode och Shaerbeek. Andra kronan består av Auderghem, Berchem-Ste-Agathe, Etterbeek, Ganshoren, Jette, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-St-Lambert och Woluwe-St-Pierre. Bilden kommer från Hyllengren (2002) 3 Kulturgeografen Mathieu Van Griekingen, verksam på Université Libre de Bruxelles, har forskat på gentrifieringen av Bryssel. Han uttalar sig i tidningen Art, nummer 2007:28) 4

5 Resultat Bostadsmarknaden i Bryssel Bostadsbeståndet Enligt statistik för 2006 från Brysselregionens offentliga bostadsföretag (SLRB) finns ca bostäder i Bryssel, varav ca är hyresrätter. Cirka 82 procent av hyresrätterna ägs av privata hyresvärdar och omkring 18 procent är offentligt ägda. Tabell 1. Bostadsbeståndet i Belgien och Bryssel 2006 Ägare Privat Offentlig Övrigt hyresvärd hyresvärd Belgien 68 procent 23 procent 7 procent 2 procent Bryssel 42 procent 48 procent 10 procent - Källa: Observatoire des loyers 2006 Hyresbeståndet i Bryssel består till 90 procent av lägenheter. En tredjedel av detta bestånd finns i individuella hus och två tredjedelar i flerbostadshus. Bilden nedan visar hur andelen hyresrätter skiljer sig mellan inneroch ytterstaden. Även om siffrorna är från 1991 är mönstret detsamma idag. Varje färg motsvarar en sjundedel av befolkningen. De gräddfärgade rutorna är områden med färre än 100 invånare. Blått visar låg andel hyresrätter och röd/brun är lika med hög andel. Det blir tydligt att det finns flest hyresrätter i centrum. Figur 1. Andel hyresrätter Källa: Hyllengren

6 Lagar och regler på den belgiska hyresmarknaden 1991 skärptes den belgiska lagen om uthyrning av bostad, något som tidigare reglerats i olika temporära lagar. Senast 2007 gjordes ändringar i lagen, som finns till för att balansera förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd. Ett kontrakt är antingen ett långtidskontrakt (9 år eller livstid, som är ovanligt) eller ett korttidskontrakt (1-3 år, vanligast är 3 år). Om inget slutdatum preciseras i kontraktet gäller det i nio år. Hyresgästerna i Belgien har alltså ingen gedigen besittningsrätt var 23 procent av hyreskontrakten i Bryssel på 1 år. Inte förrän 2007 blev det lagstadgat i Belgien att skriva ett officiellt kontrakt då man hyr ut en bostad. Numera måste varje kontrakt registreras hos en särskild myndighet, med målsättning att detta skapar en tryggare situation för hyresgästen. Strax innan denna regeländring ägde rum uppskattades att cirka 9 procent av hyresgästerna inte hade något skriftligt kontrakt med sin värd. 4 När en hyresgäst flyttar in i en bostad lämnar denne en deposition motsvarande två eller tre månaders hyra, en summa som hyresgästen får tillbaka vid utflyttning. Ett långtidskontrakt kan sägas upp av hyresvärden 1) för personligt bruk när som helst under hyresperioden 2) För renoveringar, först efter tre år 3) utan särskilda skäl, först efter tre år. Uppsägningstiden är i alla dessa fall sex månader. Om uppsägning sker utan särskilda skäl måste hyresvärden betala nio eller sex månadshyror till hyresgästen. Hyresgästen kan säga upp ett långtidskontrakt när som helst, men måste betala tre månadshyror om det är under det första året, två om det är under det andra året och en om det är under tredje året. Efter 1 jan 2007 kan också hyresgästen säga upp kontraktet om värden underlåtit att registrera det, och då utan straffavgift. Ett korttidskontrakt kan inte sägas upp av vare sig hyresvärd eller hyresgäst, såvida man inte kommit överens om en sådan möjlighet. 5 Om en hyresgäst har problem med sin hyresvärd eller är i behov av rådgivning ligger det stora ansvaret på hyresgästen själv att kontakta juridisk hjälp och att betala eventuella kostnader i samband med tvist. Hyresgästföreningen i Belgien har begränsade resurser och driver bara specifika fall till domstol. 4 Observatoire des loyers (2006) 5 La loi sur les loyers (2007) 6

7 Socialbostäder i Bryssel Majoriteten av de offentligt ägda bostäderna i Belgien är socialbostäder. De som erbjuds socialbostad är personer med låga inkomster, eller som är på andra sätt har små resurser (funktionshindrade, familjer med låga inkomster och många barn). Möjligheten att få en socialbostad kan ha vissa regionala skillnader eftersom varje region har egna bestämmelser. 6 Inkomstgränsen för att få socialbostad i Brysselregionen är /år för ensamstående, /år för ett hushåll med endast en inkomst samt /år för ett hushåll med två inkomster. Dessa siffror höjs med per barn och med per funktionshindrad hushållsmedlem. I Belgien finns socialbostäder vilket motsvarar 7 procent av alla bostäder. I Bryssel är andelen socialbostäder ca 10 procent av alla bostäder. I januari 2007 stod strax över hushåll i väntan på socialbostad. 7 Hyresnivåer Hyrans storlek bestäms helt och hållet i en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst. Varje år är en hyreshöjning i paritet med inflationen tillåten. Efter ett långtidskontrakt kan hyran höjas, oavsett om det är samma hyresgäst som bor kvar i lägenheten. Ovanpå hyran får hyresgästen betala kostnader för vatten, elektricitet, underhåll etc. Månadshyran i genomsnitt i hela Bryssel var 508 år De högsta hyrorna återfinns främst i förorterna i den sydöstra utkanten av staden, där snitthyran är över 570 i månaden. De lägsta hyrorna finns i centrum, där snitthyran är under 457 per månad. Tabell 2. Hyran i relation till storlek Storlek Genomsnittshyra per månad 2006 Lägenhet i flerbostadshus - 34 kvm kvm kvm kvm kvm Källa: Observatoire des loyers Ghéckière (2007) 7 Baromètre Social I siffran räknas hela beståndet in, både offentliga och privata hyresbostäder. Observatoire des loyers

8 Tabell 3. Hyran i relation till antal rum Antal rum Genomsnittshyra per månad 2006 Lägenhet i flerbostadshus 1 studio sovrum sovrum sovrum sovrum och större 871 Källa: Observatoire des loyers 2006 Antalet rum beräknas efter antalet sovrum. En studio innebär ett enda rum. I övriga beräkningar innerymmes oftast även ett kök och vardagsrum.(kan variera) 9 Bostadsstandard I jämförelse med andra europeiska länder har Belgien ett relativt gammalt bostadsbestånd. I Europa är 23 procent av beståndet från innan I Bryssel är samma siffra 32 procent. 10 Det är en av förklaringarna till den låga bostadsstandarden. I innerstadens gamla hus saknar vissa hyresbostäder centralvärme (30 procent) eller badrum. De många privata hyresvärdarna som erbjuder ett litet antal bostäder har varken haft intresse eller resurser till att göra stora investeringar för att höja standarden. Tabell 3. Hyran i relation till standard Standard Genomsnittshyra per månad 2006 Lägenhet i flerbostadshus Nivå 0: frånvaro av komfort 428 Nivå 1: eget badrum och toalett i lägenheten 455 Nivå 2: nivå 1 + centralvärme 473 Nivå 3: nivå 2 + eget kök som är större än 4 kvm 537 Nivå 4: nivå 3 + vardagsrum 553 Nivå 5: nivå 4 + garage 709 Källa: Observatoire des loyers 2006 År 1998 hade motsvarade endast 35 procent av hyresbostädernas komfortnivå 5 ovan. 11 Den låga standarden förbättras idag långsamt tack vare olika former av renoveringsinitiativ. Problemet med den låga standarden kan hänvisas till att lagstiftningen inte har hängt 9 Enligt Marie-Laurence de Keersmecker, författare till Observatoire des loyers 2006, kan köket i enstaka fall vara en del av vardagsrummet. 10 Vanneste, Thomas & Goosens (2007:10-12), Hyllengren (2002) 11 Hyllengren (2002) 8

9 med. Även till den låga nivån på kunskap hos både hyresgäster och hyresvärdar om vad som är en skälig standard. 12 Idag finns vissa kriterier fastställda, men den allmänna kunskapen om den är låg. Figur 2. Bostadsstandard i Brysselregionen A: Andel bostäder av låg standard B: Andel bostäder av god standard Källa: Vanneste, Thomas & Goosens (2007) Bilden ovan visar dels hur stor andel lägenheter som är av låg standard och av god standard. De bruna delarna har högst andel. Bostäderna med sämst kvalitet är koncentrerade i innerstaden och bostäderna med hög standard återfinns främst i sydöstra Bryssel. På Bryssels hyresmarknad finns alltså många lägenheter av olika kvalitet. Eftersom en stor grupp efterfrågar så billiga bostäder som möjligt finns det lägenheter att hitta för den som har en större betalningsvilja. Perspektivet skiftar alltså beroende på vem du är. Ett pris som anses vara överkomligt för en EU-tjänsteman eller någon med en svensk medelinkomst, kan vara mycket kostsammare för någon med en belgisk inkomst. Denna problematik har bland annat uppmärksammats av Alain Hutchinson, ledamot i EU-parlamentet, tidigare ansvarig minister för bostäder i Bryssel The Housing Market in Brussels 13 Von Sydow (2002) 9

10 Att tvingas flytta När ett belgiskt hyreskontrakt går ut finns inga garantier för att man som hyresgäst får bo kvar i bostaden. Det är upp till värden att bestämma om någon annan ska få flytta in eller om hyran ska höjas. Eftersom antalet ägarlägenheter i Bryssel är stort, är det också vanligt att värden säger upp ett hyreskontrakt för privat bruk. Det vill säga att bostaden skall tas över värden själv eller någon i dennes närmaste familj. Därför finns det hyresgäster som får lämna sina lägenheter ofrivilligt: 14 Bostaden säljs, 39 procent Hyresvärden ska ha bostaden för eget bruk, 14 procent Bostaden ska renoveras, 13 procent Kontraktet går ut, 12 procent Vräkning, 8 procent Sanitär olägenhet, 8 procent Hyreshöjning, 6 procent Den största anledningen till att man ofrivilligt lämnar sin hyresbostad är alltså att den ska säljas. Fler flyttar på grund av sanitär olägenhet (8 %) än för att hyran höjs (6 %). Kategorin kontraktet går ut innebär att hyresgästen inte erbjuds ett nytt kontrakt och måste flytta eftersom det inte finns något tvång för hyresvärden att behålla ens en exemplarisk hyresgäst. Vem bor i Bryssel? Arbetslöshet Trots att Bryssel är huvudstad i ett av Europas mer välmående länder skiljer sig situationen när det gäller arbetslöshet och social belastning markant mellan Bryssel och övriga Belgien. I Bryssel ligger arbetslösheten på 21,6 procent i genomsnitt medan den i hela Belgien ligger på 14,2 procent. 15 I åldern år var arbetslösheten i Bryssel så hög som 14 Observatoire des loyers Det exakta antalet hyresgäster är svårt att finna, men Brysselregionens officiella bostadsorgan konstaterar att det var fler som flyttade mot sin vilja 2006 än tidigare år. 15 Indicateurs statistiques de la Région de Bruxelles-Capitale (2007) 10

11 35,3 procent år 2006, samma siffra i Belgien 18,9 procent och i EU25 17,1 procent. Bilden 16 visar att arbetslösa främst bor i de centrala delarna av staden. Ju mörkare färgen blir, desto högre andel arbetslösa. I stadens centrala kommuner kan andelen gå upp till 50 % av den aktiva befolkningen. Inkomster Trots alla EU-institutioner och välbetalda tjänstemän är Bryssel inte någon utpräglad höginkomstregion. Andelen höginkomsttagare är densamma som genomsnittet i landet. Samtidigt har 30 procent av befolkningen i Bryssel en inkomst som ligger under EU: s gräns för fattigdom, 822 /månaden. Motsvarande siffra i hela Belgien är 15 procent. 17 Hälften av hushållen i Bryssel har en boendekostnad som överstiger 40 procent av deras inkomst Tabell 4. Beskattningsbar inkomst per deklaration i Bryssel och Belgien Per deklaration I svenska kr Svenska kr/mån Belgien Bryssel Källa: Le baromètre conjoncturel de la region de Bruxelles. År 2003 Tabell 5. Beskattningsbar inkomst per invånare i Bryssel och Belgien Per invånare I svenska kr Svenska kr/mån Belgien Bryssel Källa: Le baromètre conjoncturel de la region de Bruxelles. År 2003 I Bryssel år 2003 var 67 % av de i skattedeklarationerna redovisade inkomsterna mindre än genomsnittsinkomsten för staden. 19 Nästan två tredjedelar hade alltså lägre inkomst än genomsnittet. Bilden visar inkomstfördelningen i Bryssel. En färg motsvarar en sjundedel av befolkningen. Det bruna och röda visar högre inkomster, och det blåa visar att de 16 Atlas de la Santé et du Social (2006) 17 Baromètre Social (2007) 18 Delaleeuwe (2007:4) samt Observatoire de loyers (2006) 19 Le barometre conjoncturel de la region de Bruxelles-Capitale (2007) 11

12 lägsta inkomsterna finns i stadens mitt. Bilden åskådliggör den relativa inkomstfördelningen. 20 Hyresgästernas inkomster: 21 Två förvärvsinkomster 21 procent En förvärvsinkomst 30 procent En förvärvsinkomst och ett socialbidrag 7 procent Två socialbidrag 2 procent Ett socialbidrag 21 procent Pensionärer 10 procent Studenter 5 procent Övriga 4 procent Strax över Brysselbor levde på socialbidrag 22 år Bidraget är på 625,60 /mån eller 417,07 /mån om man bor med någon. Av de hyresgäster som lever på socialbidrag bor 97 procent i lägenhet och 19 procent saknar eget badrum. 23 En ensamstående hyresgäst som lever på socialbidrag och hyr en enrummare av låg standard fick i snitt betala 61,9 procent av sin inkomst i hyra år Invandring Första januari 2006 fanns invånare i Bryssel, det vill säga 9,7 procent av Belgiens befolkning. Den siffran inrymmer endast människor som är folkbokförda fanns samtidigt asylsökande i Bryssel, inskrivna på väntelistor för uppehållstillstånd. I Bryssel var år ,3 procent av befolkningen icke-belgiska medborgare. Samma siffra för Belgien som helhet var 8,3 procent. 25 Dels finns stor invandring från Afrika och Turkiet, dels flyttar många Européer till Bryssel. Den största invandrade utomeuropeiska gruppen är från Marocko, personer Om man räknar med de personer som väntar på uppehållstillstånd är kongoleser den största invandrargruppen i Bryssel Hyllengren (2002). Exakta data om inkomstnivåer saknas. 21 Observatoire des loyers (2006) 22 Revenu d intégration 23 Observatoire des loyers (2006) 24 Baromètre Social (2007) 25 Population et ménages 26 Population et menages 12

13 Bilden till vänster visar var invandrare från EU15 bosätter sig. Det röda/bruna visar en hög andel från EU15 och det blåa visar en lägre andel. Det blir tydligt att denna grupp bosätter sig främst i den välbeställda, sydöstra delen av staden. 27 Konsekvenser Europeiska storstäder idag visar upp två motsatta ansikten. Möjligheter till karriär och växande internationella nätverk lockar resursstarka medborgare. Den växande tjänstesektorn och den samtidiga avindustrialiseringen av samhället bidrar dock samtidigt till att arbetstillfällena för mindre kvalificerade medborgare minskar. I kombination med en ökad invandring skapas ett annat ansikte. Staden blir härbärge åt dem som lever i arbetslöshet, fattigdom och hemlöshet. Bryssel är inget undantag. Staden drar till sig tjänstemän från hela världen vilket innebär att priserna på bostadsmarknaden stiger. Människor som inte har råd att välja bostäder av god kvalitet får nöja sig med det som blir över, något som förstärker segregation och utanförskap. EU-huvudstaden Bryssel ofta som en plats där det är särskilt lätt att hitta en bostad. Det är inte helt fel. Men perspektivet skiftar beroende på vem du är. Ett pris som anses vara överkomligt för en EUtjänsteman eller någon med en svensk medelinkomst, är mycket kostsammare för någon med en belgisk inkomst, eller någon som lever på socialbidrag, a-kassa eller andra former av bidrag. Man tvingas då bo i en bostad med oskäligt låg standard. En god bostad är något grundläggande för varje människa. Om man har en bostad eller inte, om man lever i en trygg hyressituation, om bostaden är i gott skick eller för trång påverkar sammantaget individens möjlighet delaktighet i samhället. För en stor del av hyresgästerna i dagens Bryssel präglas situationen av otrygghet och relativt höga hyror för en låg bostadsstandard. 27 Hyllengren (2002) 13

14 Bryssel är en segregerad stad där medel- och överklassen bor utanför staden och resurssvaga hushåll finns i centrum. Hyresbostäder utgör ca 58 procent av bostadsbeståndet i Bryssel. I innerstaden finns upp till 65 % hyresbostäder, i utkanten av staden är den siffran så låg som runt 40 %. I Bryssels centrala delar är 32 procent av husen byggda före 1945 och bostadsstandarden är av mycket låg kvalitet. I Bryssel är över 20 % av befolkningen arbetslös och i åldersgruppen är andelen 35 procent. I vissa centrala kommuner är upp till 50 % av den aktiva befolkningen arbetslös. Det står hushåll i kö för att få socialbostad (social housing) i Bryssel. Genomsnittshyran i Bryssel, 508, är hög jämfört med regionens låga snittinkomster. Hälften av hushållen i Bryssel har en boendekostnad som överstiger 40 % av inkomsten. Hyresgäster i Bryssel har ingen gedigen besittningsrätt (lagskydd för att inte tvingas bort från sin hyresrätt) var 23 procent av hyreskontrakten i Bryssel på 1 år. Hyresvärdens flertaliga möjligheter att säga upp hyresgästen skapar en otrygg situation för hyresgästen och gör hyresrätten till en mindre attraktiv boendeform. Hälften av de hyresgäster som flyttar ofrivilligt gör det för att bostaden säljs eller för att värden ska ha bostaden till privat bruk. Andra skäl till flytt är sanitär olägenhet eller att man inte har råd med hyran. Den gentrifiering (förädling) som pågår kan ha negativa konsekvenser för de låginkomsttagare som bor i centrum, och de kan tvingas flytta då de ej kan betala högre hyror. 14

15 Referenser Baromètre conjoncturel de la région de Bruxelles-capitale, E.R.: C. Servaty, Institut Bruxellois de Statistique et d Analyse (IBSA), Ministère de la Région de Bruxelles-Capital,2007 Baromètre Social, Rapport Bruxellois sur l état de la pauvreté Observatoire de la santé et du social Bruxelles, 2007 Chômage, Région de Bruxelles-Capitale, Atlas de la Santé et du Social Observatoire de la santé et du social Bruxelles Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, 2006 De Villers, M, Lambert, A, Thys, S, Jumeau, V, Analyse du tissus socioéconomique de la Région de Bruxelles-Capitale Lettre d information, Observatoire du marché du travail et des qualifications, 2000 Delaleeuwe, Nathalie, Bruxelles bobo a le blues: Quand la gentrification chasse les pauvres du centre-ville Art, 2007:28 s.4-8 Gheckiere, Laurent, Le dévéloppement du logement social dans l union européenne. Quand l intérêt général rencontre l intérêt communautaire Dexia éditions 2007 Hyllengren, Håkan, The Housing Market in Brussels, Master Thesis, Department of Infrastructure Building and Real Estate Economics, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 2002 Indicateurs statistiques de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (MRBC) 2007 La loi sur les loyers Service public federal justice, D/2007/7951/FR/515, rapport från Belgiska justiciedepartementet 2007 Le Baromètre Conjoncturel de la région Bruxelles-Capitale, Trimestriel, E.R.: C. Servaty, Institut Bruxellois de Statistique et d Analyse (IBSA) Cellule Analyse, Ministère de la Région de Bruxelles- Capitale, april 2007 Observatoire des loyers, Observatoire régional de l habitat, Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale 2006 Population et ménages, Région de Bruxelles-Capitale, Van Mieghem, Par Werner, Tout évolue. Une brève histoire de Bruxelles Art 2007:28 s Vanneste, Dominique, Thomas, Isabelle & Goosens, Luc, Le logement en Belgique, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Direction générale Statistique et Information économique, 2007 Von Sydow, Emily, Bryssel hyresgästernas marknad men långt ifrån drömmen, Att bo i Europa, Ursula Berge (red.), Agora,

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar

Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Boverket mars 2013 Titel: Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Dnr: 2102-536/2013 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar rapport 2014:34 REGERINGSUPPDRAG Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Boverket december 2014 Titel: Flyttmönster till följd av omfattande

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Bostadsmarknaden i Frankrike - statlig finansiell medverkan m.m.

Bostadsmarknaden i Frankrike - statlig finansiell medverkan m.m. Bostadsmarknaden i Frankrike - statlig finansiell medverkan m.m. 30 november 2009 Titel: Bostadsmarknaden i Frankrike - statlig finansiell medverkan m. m. Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) 30

Läs mer

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter?

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket januari 2009 Titel: Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Utgivare: Boverket januari 2009 Upplaga:

Läs mer

Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt

Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt Delbetänkande av Hyresbostadsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:25 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-83/08

Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-83/08 Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens rörlighet och tillväxt 12 december 2008 Titel: Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens rörlighet och tillväxt Redovisning av: Uppdrag till Statens Bostadskreditnämnd

Läs mer

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder En rapport från EY på uppdrag av Hyresgästföreningens riksförbund juli 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

inledning boendesegregation 183

inledning boendesegregation 183 BOENDET inledning Boendet speglar de ekonomiska klyftorna Den etniska och socioekonomiska boendesegregationen i Sveriges städer är i stor utsträckning en spegel av de ekonomiska klyftor mellan olika befolkningsgrupper

Läs mer

Analys. av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30)

Analys. av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30) Analys av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

September 2014. Välkommen till storstan! Boendeutgifter för bostadsrätter i de fyra största städerna Marknadsrapport

September 2014. Välkommen till storstan! Boendeutgifter för bostadsrätter i de fyra största städerna Marknadsrapport September 2014 Välkommen till storstan! Boendeutgifter för bostadsrätter i de fyra största städerna Marknadsrapport Titel: Välkommen till storstan! Boendeutgifter för bostadsrätter i de fyra största städerna

Läs mer

En omvärldsanalys av hyresbostaden En undersökning om hur Stena Fastigheter kan bygga fler billiga hyresbostäder

En omvärldsanalys av hyresbostaden En undersökning om hur Stena Fastigheter kan bygga fler billiga hyresbostäder En omvärldsanalys av hyresbostaden En undersökning om hur Stena Fastigheter kan bygga fler billiga hyresbostäder REBECCA BILE CECILIA HORAK EXAMENSARBETE Teknologi kandidatprogrammet Affärsutveckling och

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu augusti 2002 EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu Inledning Vi har fått vårt livs första hyreslägenhet! Jag och min bästa väninna har fått tag på en hyreslägenhet. Det är den perfekta lägenheten

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010 Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö

Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö EXAMENSARBETE VT 15 Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö Vem flyttar in och av vilken anledning? New constructed rental apartments in Malmo Who moves in and for what reason? Joakim Nilsson Ingves & Mi

Läs mer