Hyresgäst i Bryssel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyresgäst i Bryssel 1"

Transkript

1 Hyresgäst i Bryssel 1

2 Handläggare Datum Anna Eklöf Hyresgäst i Bryssel Sammanfattning En god bostad är något grundläggande för varje människa. För en stor del av hyresgästerna i dagens Bryssel präglas situationen av otrygghet och relativt höga hyror för en låg bostadsstandard. 40 procent av inkomsten till hyran Genomsnittshyran, 508, är hög jämfört med regionens låga snittinkomster. Hälften av hushållen har en boendekostnad som överstiger 40 procent av inkomsten. Över 20 procent av befolkningen är arbetslös och i åldersgruppen är andelen 35 procent. I vissa centrala kommuner är upp till 50 procent av den aktiva befolkningen arbetslös. Den gentrifiering (förädling) som pågår i centrum leder till ökade hyror som tvingar låginkomsttagare att flytta. Otryggt hyresboende Hyresgäster har ett svagt besittningskydd (lagskydd mot omotiverade uppsägningar). Hyresvärdens flertaliga möjligheter att säga upp hyresgästen skapar en otrygg situation och gör hyresrätten till en mindre attraktiv boendeform var 23 procent av hyreskontrakten på bara 1 år. Hälften av de hyresgäster som flyttar ofrivilligt gör det för att bostaden säljs eller för att värden ska ha bostaden till privat bruk. Andra skäl till flytt är sanitär olägenhet eller att man inte har råd med hyran. Segregerad stad Bryssel är en segregerad stad där medel- och överklassen bor utanför staden och resurssvaga hushåll finns i centrum. Hyresbostäder utgör ca 58 procent av bostadsbeståndet. I innerstaden finns cirka 65 procent hyresbostäder, i utkanten av staden är den siffran runt 40 procent. I Bryssels centrala delar är 32 procent av husen byggda före 1945 och bostadsstandarden av mycket låg kvalitet hushåll står i kö till socialbostad (social housing). 2

3 Bakgrund Den svenska bostadsmarknaden beskrivs ibland som alltför rigid och reglerad. Samtidigt beskrivs EU-huvudstaden Bryssel ofta som en plats där det är särskilt lätt att hitta en bostad. Skildringen kommer bland annat från den som arbetat i Bryssel en kortare period, och då inte haft några större problem att snabbt hitta en bostad. Den ger dock inte en helhetsbild över villkoren för olika människor. På bostadsmarknaden ska alla sorters människor rymmas, de som invandrat från EU, de som invandrat från övriga världen, unga, barnfamiljer och äldre. Det är därför intressant att närmare studera situationen för en hyresgäst i Bryssel. Är bilden av en smidig och problemfri bostadsmarknad rättvisande? Hur är det att vara hyresgäst i Bryssel? Syfte Den här studien av Bryssels hyresbostadsmarknad är avgränsad till två områden. Först beskrivs bostads- och hyresbeståndet samt hyresmarknadens lagar och regler. Sedan beskrivs hyresgästerna och de socioekonomiska faktorer som påverkar deras livssituation, såsom inkomster, arbetslöshet och invandring. Syftet är att via dessa beskrivningar ge en övergripande bild av den verklighet som Bryssels hyresgäster befinner sig i. Metod Materialet som ligger till grund för rapporten är främst statistiska sammanställningar från belgiska myndigheter. Uppsatser och tidskrifter har även använts inför analys av statistiken. Inledning En tillbakablick Bryssel, Europas administrativa huvudstad, har idag strax över en miljon invånare. I början av 1900-talet kunde man skönja den uppdelning av Bryssel som än idag sätter sin prägel på staden. De bemedlade grupperna sökte sig till utkanten av staden för att bo, samtidigt som de arbetade och roade sig i centrum. Stadskärnans historiska kvarter och omgivande centrala områden urbaniserades när industrier växte fram längs med kanalen och järnvägen. Där bodde de kvar som inte hade råd att flytta. Efter första världskrigets skapades de första socialbostäderna (social housing) i centrala 3

4 Bryssel. På 1950-talet sökte sig den växande medelklassen från stadens mitt för att köpa ett hem med trådgård. Sedan 1960-talet har främst personer med låga inkomster och nyinvandrade familjer i behov av bostad installerat sig i de centrala kommunerna. 1 Dagens Bryssel är segregerat Geografiskt sett ligger de välmående Brysselkommunerna i en krans kring de mer socialt belastade kommunerna i mitten av staden. Bryssel består av 19 kommuner och delas ofta upp i Pentagonen (stadskärnan), första kronan (innerstaden som omger mitten) och andra kronan (ytterstaden), något som innebär en geografisk, men även socioekonomisk uppdelning som också syns på bostadsmarknaden (se bilden 2 ). Detta är ovanligt i en europeisk kontext, där de mer välmående delarna av staden brukar vara i centrum. Sedan 1990-talet pågår en satsning där de offentliga myndigheterna revitaliserar centrum, ett nödvändigt och efterlängtat arbete. Idag är Bryssel en av Europas största kontorsmarknader. Viss gentrifiering pågår idag i centrum. En liten, yngre grupp - ofta trendkänslig - söker sig till bostäder i de gamla industrikvarteren. Det gör att investerare börjar köpa och renovera fastigheter. Det pågår inte i samma takt som i till exempel London eller New York, men forskare varnar för konsekvenserna för den resurssvaga innerstadsbefolkningen, som kan tvingas flytta om hyrorna ökar för mycket. 3 Gentrifieringen för alltså med sig både positiva och negativa konsekvenser. 1 Van Mieghem (2007:17) 2 Delas här m.h.a den Belgiska hyresgästföreningen in på följande vis: Pentagonen räknas in i första kronan med Anderlecht, Bruxelles, Evere, Forest, Ixelles, Koekelberg, Molenbeek-St-Jean, Saint-Gilles, St-Josse-ten-Noode och Shaerbeek. Andra kronan består av Auderghem, Berchem-Ste-Agathe, Etterbeek, Ganshoren, Jette, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-St-Lambert och Woluwe-St-Pierre. Bilden kommer från Hyllengren (2002) 3 Kulturgeografen Mathieu Van Griekingen, verksam på Université Libre de Bruxelles, har forskat på gentrifieringen av Bryssel. Han uttalar sig i tidningen Art, nummer 2007:28) 4

5 Resultat Bostadsmarknaden i Bryssel Bostadsbeståndet Enligt statistik för 2006 från Brysselregionens offentliga bostadsföretag (SLRB) finns ca bostäder i Bryssel, varav ca är hyresrätter. Cirka 82 procent av hyresrätterna ägs av privata hyresvärdar och omkring 18 procent är offentligt ägda. Tabell 1. Bostadsbeståndet i Belgien och Bryssel 2006 Ägare Privat Offentlig Övrigt hyresvärd hyresvärd Belgien 68 procent 23 procent 7 procent 2 procent Bryssel 42 procent 48 procent 10 procent - Källa: Observatoire des loyers 2006 Hyresbeståndet i Bryssel består till 90 procent av lägenheter. En tredjedel av detta bestånd finns i individuella hus och två tredjedelar i flerbostadshus. Bilden nedan visar hur andelen hyresrätter skiljer sig mellan inneroch ytterstaden. Även om siffrorna är från 1991 är mönstret detsamma idag. Varje färg motsvarar en sjundedel av befolkningen. De gräddfärgade rutorna är områden med färre än 100 invånare. Blått visar låg andel hyresrätter och röd/brun är lika med hög andel. Det blir tydligt att det finns flest hyresrätter i centrum. Figur 1. Andel hyresrätter Källa: Hyllengren

6 Lagar och regler på den belgiska hyresmarknaden 1991 skärptes den belgiska lagen om uthyrning av bostad, något som tidigare reglerats i olika temporära lagar. Senast 2007 gjordes ändringar i lagen, som finns till för att balansera förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd. Ett kontrakt är antingen ett långtidskontrakt (9 år eller livstid, som är ovanligt) eller ett korttidskontrakt (1-3 år, vanligast är 3 år). Om inget slutdatum preciseras i kontraktet gäller det i nio år. Hyresgästerna i Belgien har alltså ingen gedigen besittningsrätt var 23 procent av hyreskontrakten i Bryssel på 1 år. Inte förrän 2007 blev det lagstadgat i Belgien att skriva ett officiellt kontrakt då man hyr ut en bostad. Numera måste varje kontrakt registreras hos en särskild myndighet, med målsättning att detta skapar en tryggare situation för hyresgästen. Strax innan denna regeländring ägde rum uppskattades att cirka 9 procent av hyresgästerna inte hade något skriftligt kontrakt med sin värd. 4 När en hyresgäst flyttar in i en bostad lämnar denne en deposition motsvarande två eller tre månaders hyra, en summa som hyresgästen får tillbaka vid utflyttning. Ett långtidskontrakt kan sägas upp av hyresvärden 1) för personligt bruk när som helst under hyresperioden 2) För renoveringar, först efter tre år 3) utan särskilda skäl, först efter tre år. Uppsägningstiden är i alla dessa fall sex månader. Om uppsägning sker utan särskilda skäl måste hyresvärden betala nio eller sex månadshyror till hyresgästen. Hyresgästen kan säga upp ett långtidskontrakt när som helst, men måste betala tre månadshyror om det är under det första året, två om det är under det andra året och en om det är under tredje året. Efter 1 jan 2007 kan också hyresgästen säga upp kontraktet om värden underlåtit att registrera det, och då utan straffavgift. Ett korttidskontrakt kan inte sägas upp av vare sig hyresvärd eller hyresgäst, såvida man inte kommit överens om en sådan möjlighet. 5 Om en hyresgäst har problem med sin hyresvärd eller är i behov av rådgivning ligger det stora ansvaret på hyresgästen själv att kontakta juridisk hjälp och att betala eventuella kostnader i samband med tvist. Hyresgästföreningen i Belgien har begränsade resurser och driver bara specifika fall till domstol. 4 Observatoire des loyers (2006) 5 La loi sur les loyers (2007) 6

7 Socialbostäder i Bryssel Majoriteten av de offentligt ägda bostäderna i Belgien är socialbostäder. De som erbjuds socialbostad är personer med låga inkomster, eller som är på andra sätt har små resurser (funktionshindrade, familjer med låga inkomster och många barn). Möjligheten att få en socialbostad kan ha vissa regionala skillnader eftersom varje region har egna bestämmelser. 6 Inkomstgränsen för att få socialbostad i Brysselregionen är /år för ensamstående, /år för ett hushåll med endast en inkomst samt /år för ett hushåll med två inkomster. Dessa siffror höjs med per barn och med per funktionshindrad hushållsmedlem. I Belgien finns socialbostäder vilket motsvarar 7 procent av alla bostäder. I Bryssel är andelen socialbostäder ca 10 procent av alla bostäder. I januari 2007 stod strax över hushåll i väntan på socialbostad. 7 Hyresnivåer Hyrans storlek bestäms helt och hållet i en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst. Varje år är en hyreshöjning i paritet med inflationen tillåten. Efter ett långtidskontrakt kan hyran höjas, oavsett om det är samma hyresgäst som bor kvar i lägenheten. Ovanpå hyran får hyresgästen betala kostnader för vatten, elektricitet, underhåll etc. Månadshyran i genomsnitt i hela Bryssel var 508 år De högsta hyrorna återfinns främst i förorterna i den sydöstra utkanten av staden, där snitthyran är över 570 i månaden. De lägsta hyrorna finns i centrum, där snitthyran är under 457 per månad. Tabell 2. Hyran i relation till storlek Storlek Genomsnittshyra per månad 2006 Lägenhet i flerbostadshus - 34 kvm kvm kvm kvm kvm Källa: Observatoire des loyers Ghéckière (2007) 7 Baromètre Social I siffran räknas hela beståndet in, både offentliga och privata hyresbostäder. Observatoire des loyers

8 Tabell 3. Hyran i relation till antal rum Antal rum Genomsnittshyra per månad 2006 Lägenhet i flerbostadshus 1 studio sovrum sovrum sovrum sovrum och större 871 Källa: Observatoire des loyers 2006 Antalet rum beräknas efter antalet sovrum. En studio innebär ett enda rum. I övriga beräkningar innerymmes oftast även ett kök och vardagsrum.(kan variera) 9 Bostadsstandard I jämförelse med andra europeiska länder har Belgien ett relativt gammalt bostadsbestånd. I Europa är 23 procent av beståndet från innan I Bryssel är samma siffra 32 procent. 10 Det är en av förklaringarna till den låga bostadsstandarden. I innerstadens gamla hus saknar vissa hyresbostäder centralvärme (30 procent) eller badrum. De många privata hyresvärdarna som erbjuder ett litet antal bostäder har varken haft intresse eller resurser till att göra stora investeringar för att höja standarden. Tabell 3. Hyran i relation till standard Standard Genomsnittshyra per månad 2006 Lägenhet i flerbostadshus Nivå 0: frånvaro av komfort 428 Nivå 1: eget badrum och toalett i lägenheten 455 Nivå 2: nivå 1 + centralvärme 473 Nivå 3: nivå 2 + eget kök som är större än 4 kvm 537 Nivå 4: nivå 3 + vardagsrum 553 Nivå 5: nivå 4 + garage 709 Källa: Observatoire des loyers 2006 År 1998 hade motsvarade endast 35 procent av hyresbostädernas komfortnivå 5 ovan. 11 Den låga standarden förbättras idag långsamt tack vare olika former av renoveringsinitiativ. Problemet med den låga standarden kan hänvisas till att lagstiftningen inte har hängt 9 Enligt Marie-Laurence de Keersmecker, författare till Observatoire des loyers 2006, kan köket i enstaka fall vara en del av vardagsrummet. 10 Vanneste, Thomas & Goosens (2007:10-12), Hyllengren (2002) 11 Hyllengren (2002) 8

9 med. Även till den låga nivån på kunskap hos både hyresgäster och hyresvärdar om vad som är en skälig standard. 12 Idag finns vissa kriterier fastställda, men den allmänna kunskapen om den är låg. Figur 2. Bostadsstandard i Brysselregionen A: Andel bostäder av låg standard B: Andel bostäder av god standard Källa: Vanneste, Thomas & Goosens (2007) Bilden ovan visar dels hur stor andel lägenheter som är av låg standard och av god standard. De bruna delarna har högst andel. Bostäderna med sämst kvalitet är koncentrerade i innerstaden och bostäderna med hög standard återfinns främst i sydöstra Bryssel. På Bryssels hyresmarknad finns alltså många lägenheter av olika kvalitet. Eftersom en stor grupp efterfrågar så billiga bostäder som möjligt finns det lägenheter att hitta för den som har en större betalningsvilja. Perspektivet skiftar alltså beroende på vem du är. Ett pris som anses vara överkomligt för en EU-tjänsteman eller någon med en svensk medelinkomst, kan vara mycket kostsammare för någon med en belgisk inkomst. Denna problematik har bland annat uppmärksammats av Alain Hutchinson, ledamot i EU-parlamentet, tidigare ansvarig minister för bostäder i Bryssel The Housing Market in Brussels 13 Von Sydow (2002) 9

10 Att tvingas flytta När ett belgiskt hyreskontrakt går ut finns inga garantier för att man som hyresgäst får bo kvar i bostaden. Det är upp till värden att bestämma om någon annan ska få flytta in eller om hyran ska höjas. Eftersom antalet ägarlägenheter i Bryssel är stort, är det också vanligt att värden säger upp ett hyreskontrakt för privat bruk. Det vill säga att bostaden skall tas över värden själv eller någon i dennes närmaste familj. Därför finns det hyresgäster som får lämna sina lägenheter ofrivilligt: 14 Bostaden säljs, 39 procent Hyresvärden ska ha bostaden för eget bruk, 14 procent Bostaden ska renoveras, 13 procent Kontraktet går ut, 12 procent Vräkning, 8 procent Sanitär olägenhet, 8 procent Hyreshöjning, 6 procent Den största anledningen till att man ofrivilligt lämnar sin hyresbostad är alltså att den ska säljas. Fler flyttar på grund av sanitär olägenhet (8 %) än för att hyran höjs (6 %). Kategorin kontraktet går ut innebär att hyresgästen inte erbjuds ett nytt kontrakt och måste flytta eftersom det inte finns något tvång för hyresvärden att behålla ens en exemplarisk hyresgäst. Vem bor i Bryssel? Arbetslöshet Trots att Bryssel är huvudstad i ett av Europas mer välmående länder skiljer sig situationen när det gäller arbetslöshet och social belastning markant mellan Bryssel och övriga Belgien. I Bryssel ligger arbetslösheten på 21,6 procent i genomsnitt medan den i hela Belgien ligger på 14,2 procent. 15 I åldern år var arbetslösheten i Bryssel så hög som 14 Observatoire des loyers Det exakta antalet hyresgäster är svårt att finna, men Brysselregionens officiella bostadsorgan konstaterar att det var fler som flyttade mot sin vilja 2006 än tidigare år. 15 Indicateurs statistiques de la Région de Bruxelles-Capitale (2007) 10

11 35,3 procent år 2006, samma siffra i Belgien 18,9 procent och i EU25 17,1 procent. Bilden 16 visar att arbetslösa främst bor i de centrala delarna av staden. Ju mörkare färgen blir, desto högre andel arbetslösa. I stadens centrala kommuner kan andelen gå upp till 50 % av den aktiva befolkningen. Inkomster Trots alla EU-institutioner och välbetalda tjänstemän är Bryssel inte någon utpräglad höginkomstregion. Andelen höginkomsttagare är densamma som genomsnittet i landet. Samtidigt har 30 procent av befolkningen i Bryssel en inkomst som ligger under EU: s gräns för fattigdom, 822 /månaden. Motsvarande siffra i hela Belgien är 15 procent. 17 Hälften av hushållen i Bryssel har en boendekostnad som överstiger 40 procent av deras inkomst Tabell 4. Beskattningsbar inkomst per deklaration i Bryssel och Belgien Per deklaration I svenska kr Svenska kr/mån Belgien Bryssel Källa: Le baromètre conjoncturel de la region de Bruxelles. År 2003 Tabell 5. Beskattningsbar inkomst per invånare i Bryssel och Belgien Per invånare I svenska kr Svenska kr/mån Belgien Bryssel Källa: Le baromètre conjoncturel de la region de Bruxelles. År 2003 I Bryssel år 2003 var 67 % av de i skattedeklarationerna redovisade inkomsterna mindre än genomsnittsinkomsten för staden. 19 Nästan två tredjedelar hade alltså lägre inkomst än genomsnittet. Bilden visar inkomstfördelningen i Bryssel. En färg motsvarar en sjundedel av befolkningen. Det bruna och röda visar högre inkomster, och det blåa visar att de 16 Atlas de la Santé et du Social (2006) 17 Baromètre Social (2007) 18 Delaleeuwe (2007:4) samt Observatoire de loyers (2006) 19 Le barometre conjoncturel de la region de Bruxelles-Capitale (2007) 11

12 lägsta inkomsterna finns i stadens mitt. Bilden åskådliggör den relativa inkomstfördelningen. 20 Hyresgästernas inkomster: 21 Två förvärvsinkomster 21 procent En förvärvsinkomst 30 procent En förvärvsinkomst och ett socialbidrag 7 procent Två socialbidrag 2 procent Ett socialbidrag 21 procent Pensionärer 10 procent Studenter 5 procent Övriga 4 procent Strax över Brysselbor levde på socialbidrag 22 år Bidraget är på 625,60 /mån eller 417,07 /mån om man bor med någon. Av de hyresgäster som lever på socialbidrag bor 97 procent i lägenhet och 19 procent saknar eget badrum. 23 En ensamstående hyresgäst som lever på socialbidrag och hyr en enrummare av låg standard fick i snitt betala 61,9 procent av sin inkomst i hyra år Invandring Första januari 2006 fanns invånare i Bryssel, det vill säga 9,7 procent av Belgiens befolkning. Den siffran inrymmer endast människor som är folkbokförda fanns samtidigt asylsökande i Bryssel, inskrivna på väntelistor för uppehållstillstånd. I Bryssel var år ,3 procent av befolkningen icke-belgiska medborgare. Samma siffra för Belgien som helhet var 8,3 procent. 25 Dels finns stor invandring från Afrika och Turkiet, dels flyttar många Européer till Bryssel. Den största invandrade utomeuropeiska gruppen är från Marocko, personer Om man räknar med de personer som väntar på uppehållstillstånd är kongoleser den största invandrargruppen i Bryssel Hyllengren (2002). Exakta data om inkomstnivåer saknas. 21 Observatoire des loyers (2006) 22 Revenu d intégration 23 Observatoire des loyers (2006) 24 Baromètre Social (2007) 25 Population et ménages 26 Population et menages 12

13 Bilden till vänster visar var invandrare från EU15 bosätter sig. Det röda/bruna visar en hög andel från EU15 och det blåa visar en lägre andel. Det blir tydligt att denna grupp bosätter sig främst i den välbeställda, sydöstra delen av staden. 27 Konsekvenser Europeiska storstäder idag visar upp två motsatta ansikten. Möjligheter till karriär och växande internationella nätverk lockar resursstarka medborgare. Den växande tjänstesektorn och den samtidiga avindustrialiseringen av samhället bidrar dock samtidigt till att arbetstillfällena för mindre kvalificerade medborgare minskar. I kombination med en ökad invandring skapas ett annat ansikte. Staden blir härbärge åt dem som lever i arbetslöshet, fattigdom och hemlöshet. Bryssel är inget undantag. Staden drar till sig tjänstemän från hela världen vilket innebär att priserna på bostadsmarknaden stiger. Människor som inte har råd att välja bostäder av god kvalitet får nöja sig med det som blir över, något som förstärker segregation och utanförskap. EU-huvudstaden Bryssel ofta som en plats där det är särskilt lätt att hitta en bostad. Det är inte helt fel. Men perspektivet skiftar beroende på vem du är. Ett pris som anses vara överkomligt för en EUtjänsteman eller någon med en svensk medelinkomst, är mycket kostsammare för någon med en belgisk inkomst, eller någon som lever på socialbidrag, a-kassa eller andra former av bidrag. Man tvingas då bo i en bostad med oskäligt låg standard. En god bostad är något grundläggande för varje människa. Om man har en bostad eller inte, om man lever i en trygg hyressituation, om bostaden är i gott skick eller för trång påverkar sammantaget individens möjlighet delaktighet i samhället. För en stor del av hyresgästerna i dagens Bryssel präglas situationen av otrygghet och relativt höga hyror för en låg bostadsstandard. 27 Hyllengren (2002) 13

14 Bryssel är en segregerad stad där medel- och överklassen bor utanför staden och resurssvaga hushåll finns i centrum. Hyresbostäder utgör ca 58 procent av bostadsbeståndet i Bryssel. I innerstaden finns upp till 65 % hyresbostäder, i utkanten av staden är den siffran så låg som runt 40 %. I Bryssels centrala delar är 32 procent av husen byggda före 1945 och bostadsstandarden är av mycket låg kvalitet. I Bryssel är över 20 % av befolkningen arbetslös och i åldersgruppen är andelen 35 procent. I vissa centrala kommuner är upp till 50 % av den aktiva befolkningen arbetslös. Det står hushåll i kö för att få socialbostad (social housing) i Bryssel. Genomsnittshyran i Bryssel, 508, är hög jämfört med regionens låga snittinkomster. Hälften av hushållen i Bryssel har en boendekostnad som överstiger 40 % av inkomsten. Hyresgäster i Bryssel har ingen gedigen besittningsrätt (lagskydd för att inte tvingas bort från sin hyresrätt) var 23 procent av hyreskontrakten i Bryssel på 1 år. Hyresvärdens flertaliga möjligheter att säga upp hyresgästen skapar en otrygg situation för hyresgästen och gör hyresrätten till en mindre attraktiv boendeform. Hälften av de hyresgäster som flyttar ofrivilligt gör det för att bostaden säljs eller för att värden ska ha bostaden till privat bruk. Andra skäl till flytt är sanitär olägenhet eller att man inte har råd med hyran. Den gentrifiering (förädling) som pågår kan ha negativa konsekvenser för de låginkomsttagare som bor i centrum, och de kan tvingas flytta då de ej kan betala högre hyror. 14

15 Referenser Baromètre conjoncturel de la région de Bruxelles-capitale, E.R.: C. Servaty, Institut Bruxellois de Statistique et d Analyse (IBSA), Ministère de la Région de Bruxelles-Capital,2007 Baromètre Social, Rapport Bruxellois sur l état de la pauvreté Observatoire de la santé et du social Bruxelles, 2007 Chômage, Région de Bruxelles-Capitale, Atlas de la Santé et du Social Observatoire de la santé et du social Bruxelles Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, 2006 De Villers, M, Lambert, A, Thys, S, Jumeau, V, Analyse du tissus socioéconomique de la Région de Bruxelles-Capitale Lettre d information, Observatoire du marché du travail et des qualifications, 2000 Delaleeuwe, Nathalie, Bruxelles bobo a le blues: Quand la gentrification chasse les pauvres du centre-ville Art, 2007:28 s.4-8 Gheckiere, Laurent, Le dévéloppement du logement social dans l union européenne. Quand l intérêt général rencontre l intérêt communautaire Dexia éditions 2007 Hyllengren, Håkan, The Housing Market in Brussels, Master Thesis, Department of Infrastructure Building and Real Estate Economics, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 2002 Indicateurs statistiques de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (MRBC) 2007 La loi sur les loyers Service public federal justice, D/2007/7951/FR/515, rapport från Belgiska justiciedepartementet 2007 Le Baromètre Conjoncturel de la région Bruxelles-Capitale, Trimestriel, E.R.: C. Servaty, Institut Bruxellois de Statistique et d Analyse (IBSA) Cellule Analyse, Ministère de la Région de Bruxelles- Capitale, april 2007 Observatoire des loyers, Observatoire régional de l habitat, Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale 2006 Population et ménages, Région de Bruxelles-Capitale, Van Mieghem, Par Werner, Tout évolue. Une brève histoire de Bruxelles Art 2007:28 s Vanneste, Dominique, Thomas, Isabelle & Goosens, Luc, Le logement en Belgique, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Direction générale Statistique et Information économique, 2007 Von Sydow, Emily, Bryssel hyresgästernas marknad men långt ifrån drömmen, Att bo i Europa, Ursula Berge (red.), Agora,

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER Ö F G G Ä L L I S D A S BO Ä N O PNSI YONA H F NG HALKA LÅ G BHÖVS N I N J Ö H G I KAF 1 BOSADSILLÄGG FÖ PNSIONÄ Bakgrund Den 1 september 2015 höjde regeringen bostadstillägget till pensionärer (BP) med

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Hyresstatistik Statistik 2003:5

Hyresstatistik Statistik 2003:5 Hyresstatistik 2003 Statistik 2003:5 Hyresstatistik Ålands statistik- och utredningsbyrå har sedan 1995 producerat hyresstatistik en gång per år. Statistiken gäller medelmånadshyran för april och presenteras

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler INCLUSIVE CITY 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-80 med representativa

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496 15.11.2006 Hyresstatistik 2006 Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Landskapsbelånade Frifinansierade Totalt 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

0,00 Åland Mariehamn Landsbygden Skärgården

0,00 Åland Mariehamn Landsbygden Skärgården Iris Åkerberg/Gerd Lindqvist Tel. 018-25496 Boende 2013:1 20.03.2013 Hyresstatistik 2012 Medelmånadshyran i april var 9,32 euro per kvadratmeter Medelmånadshyran för de åländska hyresbostäderna var i april

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

Den orörliga bostadsmarknaden

Den orörliga bostadsmarknaden Den orörliga bostadsmarknaden Lunchseminarium hos Fastighetsägarna 2016-05-17 Maria Pleiborn WSPs rapport Skriven på uppdrag av Fastighetsägarna WSP ansvarar för analyser och slutsatser Skriven av Anna

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Statistik. om Stockholm Hyror Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Hyror Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Hyror Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2013. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen

Läs mer

Statistik. om Stockholm Hyror. Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Hyror. Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Hyror Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2014. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen

Läs mer

Hyresstatistik 2009. Boende 2009:1 17.11.2009. Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496

Hyresstatistik 2009. Boende 2009:1 17.11.2009. Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496 Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496 Boende 2009:1 17.11.2009 Hyresstatistik 2009 Medelmånadshyran är 8,26 euro per kvadratmeter För de åländska hyresbostäderna var medelhyran i april i år 8,26

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror 1 DEN SVENSKA MODELLEN FÖR HYRESSÄTTNING När hyresregleringen skulle ersättas i slutet av 1960-talet lanserades bruksvärdessystemet

Läs mer

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 217:1 5.12.217 Bostäder och boendeförhållanden 216 Av Ålands 16 1 bostäder är 13 7 stadigvarande bebodda, medan drygt 2 4 saknar fast bosatta invånare.

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Var tredje kan tvingas flytta. En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i Göteborg

Var tredje kan tvingas flytta. En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i Göteborg Var tredje kan tvingas flytta En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i oktober 2016 2 3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 1. Hushåll som kan tvingas flytta

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden 2010

Bostäder och boendeförhållanden 2010 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 211:1 29.12.211 Bostäder och boendeförhållanden 21 Det fanns nästan 15 bostäder på Åland den 31.12.21. Av dessa var nästan 12 9 stadigvarande bebodda,

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Gerd Lindqvist Boende och byggande 2004:1 Tel Hyresstatistik 2004

Gerd Lindqvist Boende och byggande 2004:1 Tel Hyresstatistik 2004 Gerd Lindqvist Boende och byggande 2004:1 Tel. 018-25494 10.09.2004 Hyresstatistik 2004 Utveckling av medelmånadshyra och konsumentprisindex år 1995-2004, index 1995=100 140,0 130,0 Index 120,0 110,0 Hyresindex

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM BOSTÄDER Hyror 2011 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2011. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2011. Den senast publicerade

Läs mer

Den sociala bostadssektorn i Europa Jämförelser mellan sex EU-länder. Micael Nilsson Enheten för boende och stadsutveckling

Den sociala bostadssektorn i Europa Jämförelser mellan sex EU-länder. Micael Nilsson Enheten för boende och stadsutveckling Den sociala bostadssektorn i Europa Jämförelser mellan sex EU-länder Micael Nilsson Enheten för boende och stadsutveckling Olika beteckningar speglar olika fokus Allmännyttiga eller allmänna bostäder (Österrike

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013 Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti 2013 Hyresenkät 2013 Innehåll Syfte metod och svarsfrekvens 3 Bakgrund 4 Kvalitet i förvaltningen 12 Bostadens standard och läge 17 Lägesbedömning av områden

Läs mer

hyresbostad, procent 28,1 45,4 14,1 18,7 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2015 hus

hyresbostad, procent 28,1 45,4 14,1 18,7 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2015 hus Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 216:2 14.12.216 Bostäder och boendeförhållanden 215 Av Ålands 15 9 bostäder är närmare 13 6 stadigvarande bebodda, medan drygt 2 3 saknar fast bosatta

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

HYRESSTATISTIK FÖR ÅLAND ÅR Statistik 2002:2

HYRESSTATISTIK FÖR ÅLAND ÅR Statistik 2002:2 HYRESSTATISTIK FÖR ÅLAND ÅR 2002 Statistik 2002:2 INLEDNING Ålands statistik- och utredningsbyrå har sedan 1995 producerat hyresstatistik för Åland. Arbetet med årets rapport som publiceras i juni 2002

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Sammanfattning. Se OECD (2013). 2. Se SCB (2015). 3. Se Migrationsverket (2015).

Sammanfattning. Se OECD (2013). 2. Se SCB (2015). 3. Se Migrationsverket (2015). Sammanfattning År 2015 var mer än 1,5 miljoner personer, eller över 16 procent av den totala befolkningen som bodde i Sverige, födda utomlands. Därutöver hade mer än 700 000 personer födda i Sverige minst

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden 2008

Bostäder och boendeförhållanden 2008 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 29:2 9.12.29 Bostäder och boendeförhållanden 28 Det fanns drygt 14 5 bostäder på Åland den 31.12.28. Av dessa var 12 55 stadigvarande bebodda, medan 1

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Kommunal hyresgaranti. möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti. möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti möjlighet till eget boende 2 För dig som hyresgäst Du som har ekonomiska förutsättningar att betala hyra men ändå saknar ett eget boende har möjlighet att söka en kommunal hyresgaranti.

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter Renoveringsskulden i miljonprogrammet Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter TMF vi bygger och inreder Sverige, juni 2014 I korthet Det finns

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Hammarbacksvägen 85. Malmö, Söder, Oxie Kyrkby

Hammarbacksvägen 85. Malmö, Söder, Oxie Kyrkby Hammarbacksvägen 85 Malmö, Söder, Oxie Kyrkby Med 23 000 lägenheter är MKB Malmös största hyresvärd. Det innebär att MKB har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö och för att aktivt medverka

Läs mer

Hushåll och bostäder

Hushåll och bostäder Hushåll och bostäder Så ligger till! Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 8 16 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Översikt 3 Bostadsbeståndet 4 Andel bostäder efter hustyp 4 Andel

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Vägledning för Hyresgarantier

Vägledning för Hyresgarantier Vägledning för Hyresgarantier Januari 2012 2(9) INNEHÅLL 1 Versionshantering... 3 2 Syfte... 3 3 Vad är en kommunal hyresgaranti?... 3 4 För vem?... 4 4.1 Behovsprövning... 4 5 Omfattning på hyresgarantin...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Nästan sex av tio personer äger en bostad, var femte äger ett fritidshus Sju

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Dokumentansvarig: Socialchef Antaget: KF 2017-04-03 42 RIKTLINJE 2(7) Innehållsförteckning Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 1 1. Bakgrund

Läs mer

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING?

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? 1 UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT BOSTADSOMRÅDE Din hyresvärd planerar att genomföra en upprustning i ditt hus. En upprustning är en omfattande renovering av fastighetens lägenheter

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Allmän information s 3 För dig som hyresgäst s 4 För dig som hyresvärd s 5 För kommuner s 6 Ordlista s 7 2 Kommunala hyresgarantier En kommunal hyresgaranti

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter.

I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter. 1 Hyresgästens rättigheter och skyldigheter I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter. Hyresgästens viktigaste skyldighet är att betala hyran. Det är skäl att i hyresavtalet anteckna

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Tel Hyresstatistik Medelmånadshyra enligt region och finansieringsform april 2005, euro/m 2

Tel Hyresstatistik Medelmånadshyra enligt region och finansieringsform april 2005, euro/m 2 Gerd Lindqvist Boende och byggande 2005:1 Tel. 018-25494 29.09.2005 Hyresstatistik 2005 Medelmånadshyra enligt region och finansieringsform april 2005, euro/m 2 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Landskapsbelånade

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407 Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan Lotta Jaensson 140407 Bostadsmarknaden i ett sammanhang Befolkningsökning. Industrisamhället ersatts med tjänstesamhälle. Urbanisering. Utflyttning

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSFÖRHÅLLANDEN OCH BYGGANDE

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSFÖRHÅLLANDEN OCH BYGGANDE 78 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSFÖRHÅLLANDEN OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRHÅLLANDEN OCH BYGGANDE Bostadsförhållanden Det finns 1,8 miljoner bostäder i Öresundsregionen fördelade på 1,2 miljoner i den

Läs mer

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas,

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Workshop: Tillgänglighet och teknikstöd i boendet Göteborg 11 februari 2010 Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Studien har delfinansierats av medel från Teknik

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Hyresstatistik Gerd Lindqvist Tel Boende 2016: Medelmånadshyran i april uppgick till 10,00 euro per kvadratmeter

Hyresstatistik Gerd Lindqvist Tel Boende 2016: Medelmånadshyran i april uppgick till 10,00 euro per kvadratmeter Gerd Lindqvist Tel. 018-25582 Boende 2016:1 15.6.2016 Hyresstatistik 2016 Medelmånadshyran i april uppgick till 10,00 euro per kvadratmeter De åländska hyresbostädernas medelmånadshyra var 10,00 euro per

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 215:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, huvudsekreterare Dir 214:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Socialt hållbar stadsutveckling: kan den delade staden göras hel (igen)? Roger Andersson

Socialt hållbar stadsutveckling: kan den delade staden göras hel (igen)? Roger Andersson Socialt hållbar stadsutveckling: kan den delade staden göras hel (igen)? Roger Andersson Prof. i kulturgeografi, ssk bosättning och bebyggelse Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Läs mer

Småbarn och deras flyttningar

Småbarn och deras flyttningar Statistik och Analys Stadsledningskontoret Småbarn och deras flyttningar En registerstudie där vi följt alla barn som föddes i Göteborg under åren 2000-2005 fram till dess att de var sex år och började

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad. Lina Aldén & Mats Hammarstedt

Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad. Lina Aldén & Mats Hammarstedt Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad Lina Aldén & Mats Hammarstedt Bakgrund År 2016 är mer än 1,5 miljoner personer, eller ca 16 procent av den totala befolkningen

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden 2007

Bostäder och boendeförhållanden 2007 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 28:1 23.12.28 Bostäder och boendeförhållanden 27 Det fanns 14 231 bostäder på Åland den 31.12.27. Av dessa var 12 416 stadigvarande bebodda, medan 1 815

Läs mer

Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling

Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling 2016-10-14 Handläggare Marie Lindström Kansli- och utredningsavdelningen 2016KS/0626 Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling Besöksadress: Skogsbovägen

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer