Hyresgäst i Bryssel 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyresgäst i Bryssel 1"

Transkript

1 Hyresgäst i Bryssel 1

2 Handläggare Datum Anna Eklöf Hyresgäst i Bryssel Sammanfattning En god bostad är något grundläggande för varje människa. För en stor del av hyresgästerna i dagens Bryssel präglas situationen av otrygghet och relativt höga hyror för en låg bostadsstandard. 40 procent av inkomsten till hyran Genomsnittshyran, 508, är hög jämfört med regionens låga snittinkomster. Hälften av hushållen har en boendekostnad som överstiger 40 procent av inkomsten. Över 20 procent av befolkningen är arbetslös och i åldersgruppen är andelen 35 procent. I vissa centrala kommuner är upp till 50 procent av den aktiva befolkningen arbetslös. Den gentrifiering (förädling) som pågår i centrum leder till ökade hyror som tvingar låginkomsttagare att flytta. Otryggt hyresboende Hyresgäster har ett svagt besittningskydd (lagskydd mot omotiverade uppsägningar). Hyresvärdens flertaliga möjligheter att säga upp hyresgästen skapar en otrygg situation och gör hyresrätten till en mindre attraktiv boendeform var 23 procent av hyreskontrakten på bara 1 år. Hälften av de hyresgäster som flyttar ofrivilligt gör det för att bostaden säljs eller för att värden ska ha bostaden till privat bruk. Andra skäl till flytt är sanitär olägenhet eller att man inte har råd med hyran. Segregerad stad Bryssel är en segregerad stad där medel- och överklassen bor utanför staden och resurssvaga hushåll finns i centrum. Hyresbostäder utgör ca 58 procent av bostadsbeståndet. I innerstaden finns cirka 65 procent hyresbostäder, i utkanten av staden är den siffran runt 40 procent. I Bryssels centrala delar är 32 procent av husen byggda före 1945 och bostadsstandarden av mycket låg kvalitet hushåll står i kö till socialbostad (social housing). 2

3 Bakgrund Den svenska bostadsmarknaden beskrivs ibland som alltför rigid och reglerad. Samtidigt beskrivs EU-huvudstaden Bryssel ofta som en plats där det är särskilt lätt att hitta en bostad. Skildringen kommer bland annat från den som arbetat i Bryssel en kortare period, och då inte haft några större problem att snabbt hitta en bostad. Den ger dock inte en helhetsbild över villkoren för olika människor. På bostadsmarknaden ska alla sorters människor rymmas, de som invandrat från EU, de som invandrat från övriga världen, unga, barnfamiljer och äldre. Det är därför intressant att närmare studera situationen för en hyresgäst i Bryssel. Är bilden av en smidig och problemfri bostadsmarknad rättvisande? Hur är det att vara hyresgäst i Bryssel? Syfte Den här studien av Bryssels hyresbostadsmarknad är avgränsad till två områden. Först beskrivs bostads- och hyresbeståndet samt hyresmarknadens lagar och regler. Sedan beskrivs hyresgästerna och de socioekonomiska faktorer som påverkar deras livssituation, såsom inkomster, arbetslöshet och invandring. Syftet är att via dessa beskrivningar ge en övergripande bild av den verklighet som Bryssels hyresgäster befinner sig i. Metod Materialet som ligger till grund för rapporten är främst statistiska sammanställningar från belgiska myndigheter. Uppsatser och tidskrifter har även använts inför analys av statistiken. Inledning En tillbakablick Bryssel, Europas administrativa huvudstad, har idag strax över en miljon invånare. I början av 1900-talet kunde man skönja den uppdelning av Bryssel som än idag sätter sin prägel på staden. De bemedlade grupperna sökte sig till utkanten av staden för att bo, samtidigt som de arbetade och roade sig i centrum. Stadskärnans historiska kvarter och omgivande centrala områden urbaniserades när industrier växte fram längs med kanalen och järnvägen. Där bodde de kvar som inte hade råd att flytta. Efter första världskrigets skapades de första socialbostäderna (social housing) i centrala 3

4 Bryssel. På 1950-talet sökte sig den växande medelklassen från stadens mitt för att köpa ett hem med trådgård. Sedan 1960-talet har främst personer med låga inkomster och nyinvandrade familjer i behov av bostad installerat sig i de centrala kommunerna. 1 Dagens Bryssel är segregerat Geografiskt sett ligger de välmående Brysselkommunerna i en krans kring de mer socialt belastade kommunerna i mitten av staden. Bryssel består av 19 kommuner och delas ofta upp i Pentagonen (stadskärnan), första kronan (innerstaden som omger mitten) och andra kronan (ytterstaden), något som innebär en geografisk, men även socioekonomisk uppdelning som också syns på bostadsmarknaden (se bilden 2 ). Detta är ovanligt i en europeisk kontext, där de mer välmående delarna av staden brukar vara i centrum. Sedan 1990-talet pågår en satsning där de offentliga myndigheterna revitaliserar centrum, ett nödvändigt och efterlängtat arbete. Idag är Bryssel en av Europas största kontorsmarknader. Viss gentrifiering pågår idag i centrum. En liten, yngre grupp - ofta trendkänslig - söker sig till bostäder i de gamla industrikvarteren. Det gör att investerare börjar köpa och renovera fastigheter. Det pågår inte i samma takt som i till exempel London eller New York, men forskare varnar för konsekvenserna för den resurssvaga innerstadsbefolkningen, som kan tvingas flytta om hyrorna ökar för mycket. 3 Gentrifieringen för alltså med sig både positiva och negativa konsekvenser. 1 Van Mieghem (2007:17) 2 Delas här m.h.a den Belgiska hyresgästföreningen in på följande vis: Pentagonen räknas in i första kronan med Anderlecht, Bruxelles, Evere, Forest, Ixelles, Koekelberg, Molenbeek-St-Jean, Saint-Gilles, St-Josse-ten-Noode och Shaerbeek. Andra kronan består av Auderghem, Berchem-Ste-Agathe, Etterbeek, Ganshoren, Jette, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-St-Lambert och Woluwe-St-Pierre. Bilden kommer från Hyllengren (2002) 3 Kulturgeografen Mathieu Van Griekingen, verksam på Université Libre de Bruxelles, har forskat på gentrifieringen av Bryssel. Han uttalar sig i tidningen Art, nummer 2007:28) 4

5 Resultat Bostadsmarknaden i Bryssel Bostadsbeståndet Enligt statistik för 2006 från Brysselregionens offentliga bostadsföretag (SLRB) finns ca bostäder i Bryssel, varav ca är hyresrätter. Cirka 82 procent av hyresrätterna ägs av privata hyresvärdar och omkring 18 procent är offentligt ägda. Tabell 1. Bostadsbeståndet i Belgien och Bryssel 2006 Ägare Privat Offentlig Övrigt hyresvärd hyresvärd Belgien 68 procent 23 procent 7 procent 2 procent Bryssel 42 procent 48 procent 10 procent - Källa: Observatoire des loyers 2006 Hyresbeståndet i Bryssel består till 90 procent av lägenheter. En tredjedel av detta bestånd finns i individuella hus och två tredjedelar i flerbostadshus. Bilden nedan visar hur andelen hyresrätter skiljer sig mellan inneroch ytterstaden. Även om siffrorna är från 1991 är mönstret detsamma idag. Varje färg motsvarar en sjundedel av befolkningen. De gräddfärgade rutorna är områden med färre än 100 invånare. Blått visar låg andel hyresrätter och röd/brun är lika med hög andel. Det blir tydligt att det finns flest hyresrätter i centrum. Figur 1. Andel hyresrätter Källa: Hyllengren

6 Lagar och regler på den belgiska hyresmarknaden 1991 skärptes den belgiska lagen om uthyrning av bostad, något som tidigare reglerats i olika temporära lagar. Senast 2007 gjordes ändringar i lagen, som finns till för att balansera förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd. Ett kontrakt är antingen ett långtidskontrakt (9 år eller livstid, som är ovanligt) eller ett korttidskontrakt (1-3 år, vanligast är 3 år). Om inget slutdatum preciseras i kontraktet gäller det i nio år. Hyresgästerna i Belgien har alltså ingen gedigen besittningsrätt var 23 procent av hyreskontrakten i Bryssel på 1 år. Inte förrän 2007 blev det lagstadgat i Belgien att skriva ett officiellt kontrakt då man hyr ut en bostad. Numera måste varje kontrakt registreras hos en särskild myndighet, med målsättning att detta skapar en tryggare situation för hyresgästen. Strax innan denna regeländring ägde rum uppskattades att cirka 9 procent av hyresgästerna inte hade något skriftligt kontrakt med sin värd. 4 När en hyresgäst flyttar in i en bostad lämnar denne en deposition motsvarande två eller tre månaders hyra, en summa som hyresgästen får tillbaka vid utflyttning. Ett långtidskontrakt kan sägas upp av hyresvärden 1) för personligt bruk när som helst under hyresperioden 2) För renoveringar, först efter tre år 3) utan särskilda skäl, först efter tre år. Uppsägningstiden är i alla dessa fall sex månader. Om uppsägning sker utan särskilda skäl måste hyresvärden betala nio eller sex månadshyror till hyresgästen. Hyresgästen kan säga upp ett långtidskontrakt när som helst, men måste betala tre månadshyror om det är under det första året, två om det är under det andra året och en om det är under tredje året. Efter 1 jan 2007 kan också hyresgästen säga upp kontraktet om värden underlåtit att registrera det, och då utan straffavgift. Ett korttidskontrakt kan inte sägas upp av vare sig hyresvärd eller hyresgäst, såvida man inte kommit överens om en sådan möjlighet. 5 Om en hyresgäst har problem med sin hyresvärd eller är i behov av rådgivning ligger det stora ansvaret på hyresgästen själv att kontakta juridisk hjälp och att betala eventuella kostnader i samband med tvist. Hyresgästföreningen i Belgien har begränsade resurser och driver bara specifika fall till domstol. 4 Observatoire des loyers (2006) 5 La loi sur les loyers (2007) 6

7 Socialbostäder i Bryssel Majoriteten av de offentligt ägda bostäderna i Belgien är socialbostäder. De som erbjuds socialbostad är personer med låga inkomster, eller som är på andra sätt har små resurser (funktionshindrade, familjer med låga inkomster och många barn). Möjligheten att få en socialbostad kan ha vissa regionala skillnader eftersom varje region har egna bestämmelser. 6 Inkomstgränsen för att få socialbostad i Brysselregionen är /år för ensamstående, /år för ett hushåll med endast en inkomst samt /år för ett hushåll med två inkomster. Dessa siffror höjs med per barn och med per funktionshindrad hushållsmedlem. I Belgien finns socialbostäder vilket motsvarar 7 procent av alla bostäder. I Bryssel är andelen socialbostäder ca 10 procent av alla bostäder. I januari 2007 stod strax över hushåll i väntan på socialbostad. 7 Hyresnivåer Hyrans storlek bestäms helt och hållet i en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst. Varje år är en hyreshöjning i paritet med inflationen tillåten. Efter ett långtidskontrakt kan hyran höjas, oavsett om det är samma hyresgäst som bor kvar i lägenheten. Ovanpå hyran får hyresgästen betala kostnader för vatten, elektricitet, underhåll etc. Månadshyran i genomsnitt i hela Bryssel var 508 år De högsta hyrorna återfinns främst i förorterna i den sydöstra utkanten av staden, där snitthyran är över 570 i månaden. De lägsta hyrorna finns i centrum, där snitthyran är under 457 per månad. Tabell 2. Hyran i relation till storlek Storlek Genomsnittshyra per månad 2006 Lägenhet i flerbostadshus - 34 kvm kvm kvm kvm kvm Källa: Observatoire des loyers Ghéckière (2007) 7 Baromètre Social I siffran räknas hela beståndet in, både offentliga och privata hyresbostäder. Observatoire des loyers

8 Tabell 3. Hyran i relation till antal rum Antal rum Genomsnittshyra per månad 2006 Lägenhet i flerbostadshus 1 studio sovrum sovrum sovrum sovrum och större 871 Källa: Observatoire des loyers 2006 Antalet rum beräknas efter antalet sovrum. En studio innebär ett enda rum. I övriga beräkningar innerymmes oftast även ett kök och vardagsrum.(kan variera) 9 Bostadsstandard I jämförelse med andra europeiska länder har Belgien ett relativt gammalt bostadsbestånd. I Europa är 23 procent av beståndet från innan I Bryssel är samma siffra 32 procent. 10 Det är en av förklaringarna till den låga bostadsstandarden. I innerstadens gamla hus saknar vissa hyresbostäder centralvärme (30 procent) eller badrum. De många privata hyresvärdarna som erbjuder ett litet antal bostäder har varken haft intresse eller resurser till att göra stora investeringar för att höja standarden. Tabell 3. Hyran i relation till standard Standard Genomsnittshyra per månad 2006 Lägenhet i flerbostadshus Nivå 0: frånvaro av komfort 428 Nivå 1: eget badrum och toalett i lägenheten 455 Nivå 2: nivå 1 + centralvärme 473 Nivå 3: nivå 2 + eget kök som är större än 4 kvm 537 Nivå 4: nivå 3 + vardagsrum 553 Nivå 5: nivå 4 + garage 709 Källa: Observatoire des loyers 2006 År 1998 hade motsvarade endast 35 procent av hyresbostädernas komfortnivå 5 ovan. 11 Den låga standarden förbättras idag långsamt tack vare olika former av renoveringsinitiativ. Problemet med den låga standarden kan hänvisas till att lagstiftningen inte har hängt 9 Enligt Marie-Laurence de Keersmecker, författare till Observatoire des loyers 2006, kan köket i enstaka fall vara en del av vardagsrummet. 10 Vanneste, Thomas & Goosens (2007:10-12), Hyllengren (2002) 11 Hyllengren (2002) 8

9 med. Även till den låga nivån på kunskap hos både hyresgäster och hyresvärdar om vad som är en skälig standard. 12 Idag finns vissa kriterier fastställda, men den allmänna kunskapen om den är låg. Figur 2. Bostadsstandard i Brysselregionen A: Andel bostäder av låg standard B: Andel bostäder av god standard Källa: Vanneste, Thomas & Goosens (2007) Bilden ovan visar dels hur stor andel lägenheter som är av låg standard och av god standard. De bruna delarna har högst andel. Bostäderna med sämst kvalitet är koncentrerade i innerstaden och bostäderna med hög standard återfinns främst i sydöstra Bryssel. På Bryssels hyresmarknad finns alltså många lägenheter av olika kvalitet. Eftersom en stor grupp efterfrågar så billiga bostäder som möjligt finns det lägenheter att hitta för den som har en större betalningsvilja. Perspektivet skiftar alltså beroende på vem du är. Ett pris som anses vara överkomligt för en EU-tjänsteman eller någon med en svensk medelinkomst, kan vara mycket kostsammare för någon med en belgisk inkomst. Denna problematik har bland annat uppmärksammats av Alain Hutchinson, ledamot i EU-parlamentet, tidigare ansvarig minister för bostäder i Bryssel The Housing Market in Brussels 13 Von Sydow (2002) 9

10 Att tvingas flytta När ett belgiskt hyreskontrakt går ut finns inga garantier för att man som hyresgäst får bo kvar i bostaden. Det är upp till värden att bestämma om någon annan ska få flytta in eller om hyran ska höjas. Eftersom antalet ägarlägenheter i Bryssel är stort, är det också vanligt att värden säger upp ett hyreskontrakt för privat bruk. Det vill säga att bostaden skall tas över värden själv eller någon i dennes närmaste familj. Därför finns det hyresgäster som får lämna sina lägenheter ofrivilligt: 14 Bostaden säljs, 39 procent Hyresvärden ska ha bostaden för eget bruk, 14 procent Bostaden ska renoveras, 13 procent Kontraktet går ut, 12 procent Vräkning, 8 procent Sanitär olägenhet, 8 procent Hyreshöjning, 6 procent Den största anledningen till att man ofrivilligt lämnar sin hyresbostad är alltså att den ska säljas. Fler flyttar på grund av sanitär olägenhet (8 %) än för att hyran höjs (6 %). Kategorin kontraktet går ut innebär att hyresgästen inte erbjuds ett nytt kontrakt och måste flytta eftersom det inte finns något tvång för hyresvärden att behålla ens en exemplarisk hyresgäst. Vem bor i Bryssel? Arbetslöshet Trots att Bryssel är huvudstad i ett av Europas mer välmående länder skiljer sig situationen när det gäller arbetslöshet och social belastning markant mellan Bryssel och övriga Belgien. I Bryssel ligger arbetslösheten på 21,6 procent i genomsnitt medan den i hela Belgien ligger på 14,2 procent. 15 I åldern år var arbetslösheten i Bryssel så hög som 14 Observatoire des loyers Det exakta antalet hyresgäster är svårt att finna, men Brysselregionens officiella bostadsorgan konstaterar att det var fler som flyttade mot sin vilja 2006 än tidigare år. 15 Indicateurs statistiques de la Région de Bruxelles-Capitale (2007) 10

11 35,3 procent år 2006, samma siffra i Belgien 18,9 procent och i EU25 17,1 procent. Bilden 16 visar att arbetslösa främst bor i de centrala delarna av staden. Ju mörkare färgen blir, desto högre andel arbetslösa. I stadens centrala kommuner kan andelen gå upp till 50 % av den aktiva befolkningen. Inkomster Trots alla EU-institutioner och välbetalda tjänstemän är Bryssel inte någon utpräglad höginkomstregion. Andelen höginkomsttagare är densamma som genomsnittet i landet. Samtidigt har 30 procent av befolkningen i Bryssel en inkomst som ligger under EU: s gräns för fattigdom, 822 /månaden. Motsvarande siffra i hela Belgien är 15 procent. 17 Hälften av hushållen i Bryssel har en boendekostnad som överstiger 40 procent av deras inkomst Tabell 4. Beskattningsbar inkomst per deklaration i Bryssel och Belgien Per deklaration I svenska kr Svenska kr/mån Belgien Bryssel Källa: Le baromètre conjoncturel de la region de Bruxelles. År 2003 Tabell 5. Beskattningsbar inkomst per invånare i Bryssel och Belgien Per invånare I svenska kr Svenska kr/mån Belgien Bryssel Källa: Le baromètre conjoncturel de la region de Bruxelles. År 2003 I Bryssel år 2003 var 67 % av de i skattedeklarationerna redovisade inkomsterna mindre än genomsnittsinkomsten för staden. 19 Nästan två tredjedelar hade alltså lägre inkomst än genomsnittet. Bilden visar inkomstfördelningen i Bryssel. En färg motsvarar en sjundedel av befolkningen. Det bruna och röda visar högre inkomster, och det blåa visar att de 16 Atlas de la Santé et du Social (2006) 17 Baromètre Social (2007) 18 Delaleeuwe (2007:4) samt Observatoire de loyers (2006) 19 Le barometre conjoncturel de la region de Bruxelles-Capitale (2007) 11

12 lägsta inkomsterna finns i stadens mitt. Bilden åskådliggör den relativa inkomstfördelningen. 20 Hyresgästernas inkomster: 21 Två förvärvsinkomster 21 procent En förvärvsinkomst 30 procent En förvärvsinkomst och ett socialbidrag 7 procent Två socialbidrag 2 procent Ett socialbidrag 21 procent Pensionärer 10 procent Studenter 5 procent Övriga 4 procent Strax över Brysselbor levde på socialbidrag 22 år Bidraget är på 625,60 /mån eller 417,07 /mån om man bor med någon. Av de hyresgäster som lever på socialbidrag bor 97 procent i lägenhet och 19 procent saknar eget badrum. 23 En ensamstående hyresgäst som lever på socialbidrag och hyr en enrummare av låg standard fick i snitt betala 61,9 procent av sin inkomst i hyra år Invandring Första januari 2006 fanns invånare i Bryssel, det vill säga 9,7 procent av Belgiens befolkning. Den siffran inrymmer endast människor som är folkbokförda fanns samtidigt asylsökande i Bryssel, inskrivna på väntelistor för uppehållstillstånd. I Bryssel var år ,3 procent av befolkningen icke-belgiska medborgare. Samma siffra för Belgien som helhet var 8,3 procent. 25 Dels finns stor invandring från Afrika och Turkiet, dels flyttar många Européer till Bryssel. Den största invandrade utomeuropeiska gruppen är från Marocko, personer Om man räknar med de personer som väntar på uppehållstillstånd är kongoleser den största invandrargruppen i Bryssel Hyllengren (2002). Exakta data om inkomstnivåer saknas. 21 Observatoire des loyers (2006) 22 Revenu d intégration 23 Observatoire des loyers (2006) 24 Baromètre Social (2007) 25 Population et ménages 26 Population et menages 12

13 Bilden till vänster visar var invandrare från EU15 bosätter sig. Det röda/bruna visar en hög andel från EU15 och det blåa visar en lägre andel. Det blir tydligt att denna grupp bosätter sig främst i den välbeställda, sydöstra delen av staden. 27 Konsekvenser Europeiska storstäder idag visar upp två motsatta ansikten. Möjligheter till karriär och växande internationella nätverk lockar resursstarka medborgare. Den växande tjänstesektorn och den samtidiga avindustrialiseringen av samhället bidrar dock samtidigt till att arbetstillfällena för mindre kvalificerade medborgare minskar. I kombination med en ökad invandring skapas ett annat ansikte. Staden blir härbärge åt dem som lever i arbetslöshet, fattigdom och hemlöshet. Bryssel är inget undantag. Staden drar till sig tjänstemän från hela världen vilket innebär att priserna på bostadsmarknaden stiger. Människor som inte har råd att välja bostäder av god kvalitet får nöja sig med det som blir över, något som förstärker segregation och utanförskap. EU-huvudstaden Bryssel ofta som en plats där det är särskilt lätt att hitta en bostad. Det är inte helt fel. Men perspektivet skiftar beroende på vem du är. Ett pris som anses vara överkomligt för en EUtjänsteman eller någon med en svensk medelinkomst, är mycket kostsammare för någon med en belgisk inkomst, eller någon som lever på socialbidrag, a-kassa eller andra former av bidrag. Man tvingas då bo i en bostad med oskäligt låg standard. En god bostad är något grundläggande för varje människa. Om man har en bostad eller inte, om man lever i en trygg hyressituation, om bostaden är i gott skick eller för trång påverkar sammantaget individens möjlighet delaktighet i samhället. För en stor del av hyresgästerna i dagens Bryssel präglas situationen av otrygghet och relativt höga hyror för en låg bostadsstandard. 27 Hyllengren (2002) 13

14 Bryssel är en segregerad stad där medel- och överklassen bor utanför staden och resurssvaga hushåll finns i centrum. Hyresbostäder utgör ca 58 procent av bostadsbeståndet i Bryssel. I innerstaden finns upp till 65 % hyresbostäder, i utkanten av staden är den siffran så låg som runt 40 %. I Bryssels centrala delar är 32 procent av husen byggda före 1945 och bostadsstandarden är av mycket låg kvalitet. I Bryssel är över 20 % av befolkningen arbetslös och i åldersgruppen är andelen 35 procent. I vissa centrala kommuner är upp till 50 % av den aktiva befolkningen arbetslös. Det står hushåll i kö för att få socialbostad (social housing) i Bryssel. Genomsnittshyran i Bryssel, 508, är hög jämfört med regionens låga snittinkomster. Hälften av hushållen i Bryssel har en boendekostnad som överstiger 40 % av inkomsten. Hyresgäster i Bryssel har ingen gedigen besittningsrätt (lagskydd för att inte tvingas bort från sin hyresrätt) var 23 procent av hyreskontrakten i Bryssel på 1 år. Hyresvärdens flertaliga möjligheter att säga upp hyresgästen skapar en otrygg situation för hyresgästen och gör hyresrätten till en mindre attraktiv boendeform. Hälften av de hyresgäster som flyttar ofrivilligt gör det för att bostaden säljs eller för att värden ska ha bostaden till privat bruk. Andra skäl till flytt är sanitär olägenhet eller att man inte har råd med hyran. Den gentrifiering (förädling) som pågår kan ha negativa konsekvenser för de låginkomsttagare som bor i centrum, och de kan tvingas flytta då de ej kan betala högre hyror. 14

15 Referenser Baromètre conjoncturel de la région de Bruxelles-capitale, E.R.: C. Servaty, Institut Bruxellois de Statistique et d Analyse (IBSA), Ministère de la Région de Bruxelles-Capital,2007 Baromètre Social, Rapport Bruxellois sur l état de la pauvreté Observatoire de la santé et du social Bruxelles, 2007 Chômage, Région de Bruxelles-Capitale, Atlas de la Santé et du Social Observatoire de la santé et du social Bruxelles Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, 2006 De Villers, M, Lambert, A, Thys, S, Jumeau, V, Analyse du tissus socioéconomique de la Région de Bruxelles-Capitale Lettre d information, Observatoire du marché du travail et des qualifications, 2000 Delaleeuwe, Nathalie, Bruxelles bobo a le blues: Quand la gentrification chasse les pauvres du centre-ville Art, 2007:28 s.4-8 Gheckiere, Laurent, Le dévéloppement du logement social dans l union européenne. Quand l intérêt général rencontre l intérêt communautaire Dexia éditions 2007 Hyllengren, Håkan, The Housing Market in Brussels, Master Thesis, Department of Infrastructure Building and Real Estate Economics, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 2002 Indicateurs statistiques de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (MRBC) 2007 La loi sur les loyers Service public federal justice, D/2007/7951/FR/515, rapport från Belgiska justiciedepartementet 2007 Le Baromètre Conjoncturel de la région Bruxelles-Capitale, Trimestriel, E.R.: C. Servaty, Institut Bruxellois de Statistique et d Analyse (IBSA) Cellule Analyse, Ministère de la Région de Bruxelles- Capitale, april 2007 Observatoire des loyers, Observatoire régional de l habitat, Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale 2006 Population et ménages, Région de Bruxelles-Capitale, Van Mieghem, Par Werner, Tout évolue. Une brève histoire de Bruxelles Art 2007:28 s Vanneste, Dominique, Thomas, Isabelle & Goosens, Luc, Le logement en Belgique, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Direction générale Statistique et Information économique, 2007 Von Sydow, Emily, Bryssel hyresgästernas marknad men långt ifrån drömmen, Att bo i Europa, Ursula Berge (red.), Agora,

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496 15.11.2006 Hyresstatistik 2006 Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Landskapsbelånade Frifinansierade Totalt 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Allmän information s 3 För dig som hyresgäst s 4 För dig som hyresvärd s 5 För kommuner s 6 Ordlista s 7 2 Kommunala hyresgarantier En kommunal hyresgaranti

Läs mer

Kommunal hyresgaranti. möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti. möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti möjlighet till eget boende 2 För dig som hyresgäst Du som har ekonomiska förutsättningar att betala hyra men ändå saknar ett eget boende har möjlighet att söka en kommunal hyresgaranti.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Vägledning för Hyresgarantier

Vägledning för Hyresgarantier Vägledning för Hyresgarantier Januari 2012 2(9) INNEHÅLL 1 Versionshantering... 3 2 Syfte... 3 3 Vad är en kommunal hyresgaranti?... 3 4 För vem?... 4 4.1 Behovsprövning... 4 5 Omfattning på hyresgarantin...

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM BOSTÄDER Hyror 2011 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2011. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2011. Den senast publicerade

Läs mer

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter Renoveringsskulden i miljonprogrammet Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter TMF vi bygger och inreder Sverige, juni 2014 I korthet Det finns

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu 1 1. Inledning Hyresmarknaden i Stockholm har kollapsat. I dag köar tiotusentals människor i åratal för att få tillgång till en hyreslägenhet. Siffror

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Hur bor man i Stockholm? En boendeundersökning baserad på SCB:s lägenhetsregister Delrapport 1 Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Bo-Analys och vostra konsulter

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Debatten om hyressättningen i Stockholms stad har intensifierats under de två år som har gått sedan den första utgåvan

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

TRYGGT & ENKELT. Unik service för företag. bostaddirekt.com

TRYGGT & ENKELT. Unik service för företag. bostaddirekt.com P TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ ANDRAHANDSBOENDE SEDA D N 1994 Unik service för företag Total bostadsservice Bostadsförmedling Personlig hyresmäklare Kontraktservice Rådgivning Trygg och säker hyresperiod

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

TRYGGT & ENKELT. Hyr en bostad i andra hand. bostaddirekt.com

TRYGGT & ENKELT. Hyr en bostad i andra hand. bostaddirekt.com P TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ ANDRAHANDSBOENDE SEDA D N 1994 Hyr en bostad i andra hand Låt oss hjälpa dig att finna en andrahandsbostad Sök enkelt bostäder att hyra. Endast 695 kr för 45 dagars bostadssökning

Läs mer

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas, jobben blir fler, invånarna blir fler.

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

Rapport från workshop den 11 maj. Rapport från Nätverket Pennygångens Framtid 2014 06 02

Rapport från workshop den 11 maj. Rapport från Nätverket Pennygångens Framtid 2014 06 02 Rapport från workshop den 11 maj Rapport från Nätverket Pennygångens Framtid 2014 06 02 Inledning Våren 2012 presenterade Stena Fastigheter sitt första förslag till renovering och därpå följande hyreshöjningar

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande 1 Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam Regeringsuppdrag etableringshinder Peter Karpestam Uppdraget Del 1: Belysa konkreta etableringsproblem med fokus på områden där kunskap saknas. Del 2: Lämna förslag på åtgärder som kan underlätta för svaga

Läs mer

Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar

Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar PM 2015-06-01 1 (6) Avdelningen för ekonomi och styrning Måns Norberg & Signild Östgren Avdelningen för vård och omsorg Ove Ledin Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar Bakgrund Hemlöshet och utestängning

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Hur bor man i Stockholm? En rapport om boendetäthet, utrymmesstandard, barnens boende och boendes inkomst och ålder

Hur bor man i Stockholm? En rapport om boendetäthet, utrymmesstandard, barnens boende och boendes inkomst och ålder Hur bor man i Stockholm? En rapport om boendetäthet, utrymmesstandard, barnens boende och boendes inkomst och ålder Bo-Analys och vostra konsulter 2015 2 Förord Det har länge funnits ett behov av mer detaljerade

Läs mer

TRYGGT & ENKELT N D TRYGGT & ENKELT. Hyr ut din bostad. bostaddirekt.com

TRYGGT & ENKELT N D TRYGGT & ENKELT. Hyr ut din bostad. bostaddirekt.com P TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ ANDRAHANDSBOENDE SEDA P D TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ N 1994 ANDRAHANDSBOENDE SEDA D N 1994 Hyr ut din bostad Annonsera ut din bostad tryggt, enkelt & kostnadsfritt Vi hjälper

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här mappen utmanar hon dig.

Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här mappen utmanar hon dig. 13-0413 forza_mappinnehall.indd 1 2015-01-15 11:49 Mappens omslag föreställer familjen Åströms gård Nilslarsberg i Svartnäs, Dalarna. Broderat av Kerstin! Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder Stockholms Handelskammare Box 16050, 103 21 Stockholm Besöksadress: Malmskillnadsgatan 46, 7 tr Telefon: 08-555 100 00 Telefax: 08-566 316 00 E-post: info@chamber.se www.chamber.se Org. 556095-7952 Momsreg.

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE. hur vill du bo? 1

HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE. hur vill du bo? 1 HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE hur vill du bo? 1 VAD ÄR ALLMÄNNYTTAN? Varje kommun har ansvar för att invånarna i kommunen har HUR VILL

Läs mer

Sofie - Reserapport efter utbytesstudier vid Université Libre de Bruxelles, Belgien HT2012

Sofie - Reserapport efter utbytesstudier vid Université Libre de Bruxelles, Belgien HT2012 Sofie - Reserapport efter utbytesstudier vid Université Libre de Bruxelles, Belgien HT2012 Läkarprogrammet, termin 9, 13 v kliniska placeringar 1. Tillgodoräknande Jag kunde tillgodoräkna mig 12 veckor

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Samma regler för alla - enkelt och rättvist Vi hyr ut nästan 9 000 bostäder i välskötta fastigheter runt om i Kristianstads kommun. Vårt mål är att erbjuda tryggt och trivsamt

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 SAMMANFATTNING Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Andelen unga vuxna som bor i egen

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar rapport 2014:34 REGERINGSUPPDRAG Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Boverket december 2014 Titel: Flyttmönster till följd av omfattande

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER FÖRORD Sverige sägs vara ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det är på många sätt en positiv utveckling. I städerna

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer