Ortorexi Abnormt hälsofokus på mat, kropp och träning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ortorexi Abnormt hälsofokus på mat, kropp och träning"

Transkript

1 Ortorexi Abnormt hälsofokus på mat, kropp och träning Positiva effekter av fysisk aktivitet och träning Hjärtfunktionen Blodets egenskaper Kärltätheten i Muskelfunktionen syretransport & muskulaturen & koordinationen immunförsvar Med Dr, Lektor idrottsmedicin Idrottsmedicinska enheten UMEÅ UNIVERSITET Pumpkapacitet Blodvolym, Genomblödning, Upptag av fetter & glukos, blodets egenskaper syresättning & förbränningskapacitet & samman sättning näringstillförsel uthållighet, snabbhet, & muskelstyrka Skelettets hållfasthet Immunförsvaret balans Min vardag: forskning och utbildning inom: I Kroppsidealet både inom modevärlden och idrotten förändras IIA IIX Typ 1 Typ IIX Typ 2A

2 Vem sätter ribban och vad blir konsekvenserna? Ätstörningar I strävan efter att uppnå ett kroppsideal, en livsstil och uppnå prestation blir det fel för en del Vad är mer accepterat? Bloggar Ätstörningar Det finns många olika klassificeringar och namn på olika typer av ätstörningar, som dessutom har olika undergrupper. Forskning på ätstörningar baseras oftast på enkäter förekomst 1 60%... Forskares åsikter går dessutom isär i frågan om idrottares ätstörningar, t.ex. anorexia nervosa och idrottsanorexia. Mäns ätstörningar minde utforskat område. Diskutera hur ni märker att ungdomar exponerar sin kropp (eller andras via bloggar, Instagram, Facebook, mobilen etc).

3 Det finns tre kliniska ätstörningar i Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM); ÄTSTÖRNINGAR (Eating disorders, ED) forts 1. Anorexia Nervosa (AN) 2. Bulimia Nervosa (BN) 3. Ätstörning utan närmare specifikation (UNS) (American Psychiatric Association, 2000) Ytterligare former av ätstörningar som beskrivits, men som inte klassificerats som psykiska sjukdomar (inte upptagna i DSM): Anorexia Athletica (AA) (Sundgot Borgen, 1994). Ortorexia Gemensamt: ett osunt förhållande till mat, kroppen och vikt. Bulimia nervosa (BN) - självrensande typ - ej självrensande typ Diagnos kom 1979 Fixerade vid vikt och kroppsutseende. Återkommande episoder av hetsätning, där stora mängder mat äts under en 2-timmarsperiod, med förlust av självkontroll (man kan inte sluta äta). Återkommande perioder av kompensering för hetsätandet, via laxermedel eller diuretica, kräkning, fasta eller överdrivet idrottande Förekommer inte enbart vid Anorexia Nervosa, men ofta övergår AN till BN. (Någonstans mellan 50 och 66% av BN har tidigare haft AN). Störst risk att insjukna har åriga kvinnor. Hetsätning och kompensationsbeteende förekommer minst 2ggr/v under 3 månader ÄTSTÖRNINGAR (Eating disorders, ED) Anorexia nervosa (AN) (DSM) - självsvältande typ - hetsätande/självrensande typ Diagnos deifinerades FÖREKOMSTEN AV ÄTSTÖRNINGAR I SVERIGE Råstam och Gillberg (1989) använde tillväxtkurvor från skolhälsovården som utgångspunkt: Anorexia nervosa: indikerad förekomst ca 1 procent bland flickor i 17 årsåldern och ca 0,1% bland pojkar. Mycket hög dödlighet! Lancet 2000; man följde patienterna i tjugo år: en dödlighet på 16 %. Självsvält 15% lägre vikt än förväntat för ålder och längd Intensiv rädsla för viktuppgång eller för att bli tjock trots kraftig undervikt Förvrängd kroppsuppfattning. Självkänslan överdrivet beroende av kroppsvikt/form eller förnekar allvaret av sin undervikt Använder fysisk aktivitet som legalisering för viktnedgång. Debutålder år (12-20 år) För kvinnor: >3 månader utan mens (amenorré) Bulimia nervosa: högre förekomst, cirka 2 procent av flickor och unga kvinnor i åldern år. Risken för att insjukna i bulimia nervosa är som störst i ålderintervallet år. Cirka män och kvinnor beräknas lida av ätstörningar i Sverige.

4 Ortorexi Ortorexi = Den renläriga inställningen till mat och hälsa (Bratman, 1997) Livet styrs av tankar om nyttig mat, kroppen, sundhet och hälsa. Sociala svårigheter p.g.a. att man hela tiden tänker på den rätta maten. Nyttighetsfundamentalister den ultimata hälsosamma människan Präglas av en hälsosam (ofta tvångsmässig) livsstil med överdriven träning och nyttigt ätande. Where the bulimic and anorexic focus on the quantity of food, the orthorexic fixates on its quality (Bratman) Utvecklandet av ätstörning (ED) Självsvält och viktnedgång = ett sätt att få kontroll på livet som är i kaos. Självkänslan kopplad till hur man lyckas kontrollera sin vikt och sitt ätande Självkänslan ökar i takt med minskad vikt, men känslan av makt och kontroll övergår sedan till ångest och tvångsmässigt handlande. Euforin övergår i depression. Individen blir allt mer inåtvänd, självupptagen och socialt isolerad. Diskutera: när kan en sund livsstil övergå till osund? Riskfaktorer för ätstörningar Personlighetsfaktorer: - Otrygga på sin egen identitet - Osäker på sitt eget värde - Negativ självbild - Tillbakadragenhet - Ängslig - Emotionell hämning - Social osäkerhet Kulturella och sociala faktorer - Rigiditet, tvångsmässighet - Kroppsfixerad kultur - Överkontrollerande - Påverkan av reklam - Beroende, osjälvständig - Flickor får positiv uppskattning via utseende - Pojkar får positiv uppskattning via aktivitet Familjemönster - Påfrestande livshändelser - Stark sammanhållning - Rigida regler - Undviker konflikter - Överbeskydd - Bristfällig kommunikation Beteendemässiga kännetecken Jag har redan ätit Plockar i maten, flyttar den hit och dit på tallriken, äter långsamt (AN) Skär maten i småbitar Använder sig av små tallrikar Äter mycket sallad Äter ensam Ändrar sina matvanor Ofta intresserade av mat, matlagning och bakning!

5 Symptom vid anorexia nervosa (AN) Behandling av ätstörningar Somatiska symptom Avmagring (fett och muskler) Hypotermi (lägre kroppstemperatur) Bradykardi (låg puls) Hypotension (lågt BT) Kalla händer och fötter Lanugobehåring Perifera ödem (svullnad) Försenad längdtillväxt Försenad pubertetsutveckling Amenorré (kvinnor) Förstoppning Nedsatt immunförsvar Håravfall Psykiska symptom Låg självkänsla Ångest Hyperaktivitet Irritabilitet Tvångsmässighet Depressioner och självmordstankar Social isolering Försämrad kognitiv förmåga Fynd vid undersökning Anemi Låga halter av leukocyter, trombocyter och granulocyter Hypoglykemi Brist av B 12 och folsyra Låga magnezium och zinkvärden Elektrolytrubbningar EKG-förändringar Tyroideapåverkan (sänkta T3-värden) Leverpåverkan Låga värden på LH och FSH (hos kvinnor med amenorré) Osteopeni/osteoporos Familjeterapi Kognitiv beteendeterapi (KBT) Psykodynamisk terapi Interpersonell psykoterapi Kroppsinriktad behandling Psykopedagogik Dagvårdsbehandling Inlagd på sjukhus Behandling med läkemedel Stor brist på vetenskapligt beprövade behandlingskoncept! Symptom vid bulimia nervosa (BN) Ätstörningar inom idrotten Somatiska symptom Inflammation i matstrupen (Esofagit) Tandemaljskador Förstoring av öronspottkörteln (Parotishypertrofi) Buksmärtor Psykiska symptom Låg självkänsla Ångest Depression och självmordstankar Självdestruktivitet Missbruk Fynd vid undersökning Förhöjt S-amylas Hypokalemi Hypokloremi Hypokalcemi Metabolisk alkalos Olika klassificeringar och namn på olika typer av ätstörningar. Forskning om hur vanliga ätstörningar är, baseras oftast på enkäter, vilket ger osäker information och data. Ett bevis på detta är att siffrorna varierar ganska kraftigt i olika vetenskapliga undersökningar, prevalens från 1% till 60%... Forskares åsikter går dessutom isär i frågan om idrottares ätstörningar. Anorexia nervosa och anorexia athletica anses mer och mer som två olika typer av ätstörningar.

6 Hälsoideal, kroppssammansättning och prestation: fat don t fly Anorexia nervosa vs anorexia athletica Viktförlust >15% Rädsla för övervikt Störd kroppsuppfattning Amenorré hos kvinnor Två typer Självsvältande Hetsätande/självrenande Viktförlust >5% Rädsla för övervikt (Störd kroppsuppfattning) (Menstruationsrubbningar hos kvinnor) (Hetsätning) (Tillämpande av självrenande tömningsmetoder) (Mag-tarmproblem) Restriktivt intag av energi (Tvångsmässig träning) (Försenad pubertetsutveckling) Anorexia atlethica Utvecklande av idrottsanorexi Namnet kom på 1990-talet, men är ingen medicinsk diagnos (DSM) utan går under eating disorder not otherwise specified (EDNOS) >5% lägre vikt än förväntat för ålder och längd ( >3 månader) utan mens (amenorré)) Viktnedgång via reducerat matintag och ökad träningsmängd Viktnedgång för prestationsförbättring. Psykiska besvär ses mer som sekundära till energibristen än tvärtom. Eventuell störd kroppsuppfattning är mildare grad Vilka drabbas? - 90% är kvinnor. Debutålder år - Ofta perfektionister, målinriktade individer Elitidrottande flickor har ggr större risk att få anorexi än andra flickor. Var 6:e flicka (idrottsgymnasium) visar tecken på anorexi. Särsklit drabbde idrottsgrupper: Estetiska idrotter - balett, dans, gymnastik, konståkning Idrotter där vikten har betydelse - långdistanslöpning, skidåkning, orientering, backhoppning Idrotter med viktklasser - budo, jockeys En möjlig orsak: Träning och eller lågt matintag ger: stresspåslag och dopaminutsöndring = välbefinnande genom att belöningssystemet aktiveras BAKGRUND Sociala faktorer, tränarens uppträdande, skönhetsideal, idrottens ideal, träning, kamraternas inverkan (miljön i träningsgruppen) ÅTERHÅLLSAMT ÄTANDE + ÖKAD TRÄNINGSMÄNGD Plockar i maten, skär maten i småbitar, äter mycket sallad, äter ensam Tränar mer än planerat (tränar extra), och mer än vad som behövs POSITIV FAS Minskad fettmassa ger förbättrade resultat. Det negativa beteendet belönas. OMVÄNDELSEN Ytterligare ökad träningsmängd och minskat födointag KROCK MED VERKLIGHETEN Återkommande sjukdomar, överbelastningsskador, ångest, koncentrationssvårigheter, yrsel, huvudvärk, trötthet, lindrig viktfobi, formsvackor.

7 Utveckling av idrottsanorexi 1. Medveten koststrategi för att minska kroppsvikten minskad kroppsvikt bättre prestation manifest ätstörning 2. Omedvetet otillräckligt energiintag minskad kroppsvikt bättre prestation positiv feedback som kan leda till medveten koststrategi för att ytterligare minska kroppsvikten manifest ätstörning Idrottsanorexi eller elitsatsning? Anorexiagruppen: Träningen planlös och fanatisk Arbetsförmågan oförändrad eller sänkt Muskulaturen minskar Hår och hud förändras Vissa blodvärden försämras Skillnader Elitidrottaren: Träningen målmedveten och planerad Den fysiska arbetsförmågan ökar Muskelvolymen bibehålls eller ökar En rad blodvärden visar positiva förändringar BEHANDLING AV IDROTTSANOREXI: Borgen listar några punkter som hon anser vara viktigast i behandlingen av ätstörningar. - Normalisera vikt, kroppssammansättning och ätbeteende. - Förändra ohälsosamma tankeprocesser som upprätthåller ätstörningen. - Jobba med de emotionella frågor i individens liv, som i vissa fall finns med i sjukdomsbilden. - Ju yngre den aktive är, desto mer bör familjen involveras i behandlingen. - Avstängning från träning och tävling rekommenderas inte. Om den aktive utestängs finns risken att hon/han tränar på egen hand, utan insyn från någon annan. (Sungot Borgen) Kvinnliga triaden en effekt av energibrist Minska träningen - till ca 1/4 av ursprunget - viktigt att bibehålla den sociala kontakten med klubbkamraterna Öka födointaget - normalt energiintag för ungdomar som tränar dagligen är ca kcal/dag American College of Sports Medicine position stand. The Female Athlete Triad Med Sci Sport Exerc normalt energiintag för en idrottsanorektiker kan vara mellan kcal/dag.

8 Kroppskomposition Ortorexia kan övergå till anorexia eller dopningmissbruk(?) Andel fettmassa (fett%) Kvinnor: 25 32% Elittjejer löpning: 12 18% Män: 20 30% Elitkillar löpning: 7 10% Ätstörningar, inklusive ortorexia, är biverkningar av utvecklingen i samhället där individen, fysiken med svåruppnåeliga hälsoideal och individuell framgång allt mer står i centrum. Fetter är livsnödvändiga! Bränsle Komponent i cellmembraner Viktiga ämne till bildning av signalämnen och hormoner Fettsyror kan i sig fungera som hormoner Direkt hormonverkan Risky business

Ätstörningar EN KUNSKAPSÖVERSIKT. FoU-rapport 2004:1

Ätstörningar EN KUNSKAPSÖVERSIKT. FoU-rapport 2004:1 Ätstörningar EN KUNSKAPSÖVERSIKT FoU-rapport 2004:1 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö - studie om idrottens föreningsledare våren

Läs mer

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling Utgåva: 1 Godkänd av: Claus Vigsø, divisionschef 2011-02-15 2014-02-14 Vårdprogram 1 (33) Utarbetad av: Ute Attermeyer, överläkare, Susanne Träff-Karlsson, sjuksköterska, Maria Eklund, sjukgymnast, Märit

Läs mer

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Rapport-FoUrnalen 2014:2 Cecelia Eriksson Elisabet Bergfors Bo Göran Olsson Ewa Grodzinsky

Läs mer

Samband mellan självbildsaspekter och ätstörningssymtom, och skillnader mellan diagnosgrupper

Samband mellan självbildsaspekter och ätstörningssymtom, och skillnader mellan diagnosgrupper UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20 p Vårterminen 2007 Samband mellan självbildsaspekter och ätstörningssymtom, och skillnader mellan diagnosgrupper Petter Ormann

Läs mer

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne JUNI 2014 ung i dag om ungdomars hälsa 1 INNEHÅLL 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR ÄTSTÖRNINGAR I VÄSTERBOTTEN 2010 2012

VÅRDPROGRAM FÖR ÄTSTÖRNINGAR I VÄSTERBOTTEN 2010 2012 ÄTSTÖRNINGAR är ett vanligt och allvarligt tillstånd som oftast debuterar hos ungdomar och kan påverka unga människors liv under många viktiga år. Ätstörningsvård i Västerbotten bedrivs inom barnoch vuxenpsykiatrin,

Läs mer

ÖVERVIKTSBEHANDLING ÄTBETEENDE TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 2 NOVEMBER 2010

ÖVERVIKTSBEHANDLING ÄTBETEENDE TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 2 NOVEMBER 2010 ÖVERVIKTSBEHANDLING ÄTBETEENDE TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 2 NOVEMBER 2010 Det omedvetna ätandet Vi äter ofta för mycket utan att vara medvetna om det Mindless Eating och våra matvanor styrs också

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Ätstörningar. Ute Attermeyer. Överläkare. Centrum för Ätstörningar

Ätstörningar. Ute Attermeyer. Överläkare. Centrum för Ätstörningar Ätstörningar Ute Attermeyer Överläkare Centrum för Ätstörningar (Ha du själv någon tänkt att du borde träna mer? äter nyttigare? är missnöjd med din kropp?) Hela livet kretsar kring mat, träning och

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen EXAMENSARBETE Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen En litteraturstudie Jessica Alatalo Anna B Lindgren Sjuksköterskeexamen

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Arbetsmaterial 2013-01-20

Arbetsmaterial 2013-01-20 Arbetsmaterial 2013-01-20 Vårdprogram för barn och ungdomar med övervikt eller fetma i Södra Sjukvårdsregionen Fastställt den 2006-12-01 Reviderat 2013-01-31 Nästa revision jan 2016 Barnöverviktsenheten

Läs mer

Vad vet vi om flickor som skär sig?

Vad vet vi om flickor som skär sig? Vad vet vi om flickor som skär sig? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Läs mer

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Självhjälp vid bulimia nervosa och hetsätningstörning En randomiserad kontrollerad studie av internetstöd och tillägg av ACT-komponenter

Självhjälp vid bulimia nervosa och hetsätningstörning En randomiserad kontrollerad studie av internetstöd och tillägg av ACT-komponenter Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20 p Vårterminen 2005 Självhjälp vid bulimia nervosa och hetsätningstörning En randomiserad kontrollerad studie av internetstöd och tillägg av ACT-komponenter

Läs mer

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren SE.GLA.09.12.23 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet?

Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet? Institutionen för hälsovetenskap Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet? Olsson, Eleonor Examensarbete (rehabiliteringsvetenskap,

Läs mer

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 420 Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Narkolepsi Narkolepsi (i samband med Pandemrixvaccination) Dokumentation nr 420 Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

Ungdomars hälsa. Ungdomars hälsa. Sammanfattning

Ungdomars hälsa. Ungdomars hälsa. Sammanfattning 3 Ungdomars hälsa Sammanfattning I detta kapitel beskrivs folkhälsans utveckling i åldersgruppen 16 24 år, en ålder då unga människor befinner sig i brytningstiden mellan barndom och vuxenliv. I kapitlet

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 7. Att spänna sig är en del av livet en guide för studerande

STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 7. Att spänna sig är en del av livet en guide för studerande STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 7 2011 Att spänna sig är en del av livet en guide för studerande 1 Utvärderad av Centret för hälsofrämjande rf. Utgiven av: Studenternas hälsovårdsstiftelse Beställningar:

Läs mer

Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD

Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2013:38 Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD Ingrid Albrektsson

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer