Forma kroppen. och maximera din prestation. Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol. Om kost och träning på vetenskaplig grund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forma kroppen. och maximera din prestation. Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol. Om kost och träning på vetenskaplig grund"

Transkript

1 Forma kroppen och maximera din prestation Om kost och träning på vetenskaplig grund Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol

2 Viktförändring påverkar fett- och muskelmassa Eftersom muskelbalansen är beroende av tillgång på energi och aminosyror följer muskelbalansen ofta fettbalansen. En person som överäter och går upp i vikt kommer inte bara att lägga på sig fett, utan även en hel del muskelmassa. På samma sätt kommer en person som går ner i vikt att både bli av med fett och muskler. Hur förhållandet blir mellan dessa två beror på många faktorer. En lista med de oftast nämnda och troligen viktigaste faktorerna kan du se i faktarutan. P-ratio: förhållandet mellan muskler och fett Eftersom fett- och muskelmasseförändringen beror av så många parametrar, går aldrig att ge några exakta värden för vad en person slutligen kommer att landa på, men det finns ju alltid medelvärden. Förhållandet mellan muskler och fett vid viktnedgång och viktuppgång anges ofta i vad man vanligen kallar för p-ratio. Den räknas ut genom att dela viktförändringen av den fettfria massan med förändringen av hela vikten. Om man gått upp fem kilo fettfri massa och totalt tio kilo i vikt har man alltså haft en p-ratio på 0,5. Med fettfri massa menas allting utom fett, det vill säga muskler, vätska, senor, salt med mera. I praktiken blir p-ration således en grov uppskattning av det förändrade förhållandet mellan muskler och fett. Vi går nu igenom var och en av faktorerna ovan. 1. Mängden kroppsfett du redan har på kroppen Ju mer fett en person har på kroppen, desto mindre muskler och mer fett kommer personen att lägga på sig vid överätning (1). Det innebär alltså att en mycket smal person kan överäta och hamna på en p-ratio runt 0,5 medan en överviktig person som i övrigt gör allt likadant kanske bara hamnar på p-ratio kring 0,3. Det betyder att den smala personen har lagt på sig mer muskelmassa än den överviktiga. Ju närmare 1 som p-ration ligger, desto mer muskler har man lagt på sig. Här ska man även ha i åtanke att det är mycket mer energikrävande för kroppen att bilda fettfri massa än att lagra fett. Därför kommer även den absoluta viktuppgången att skilja sig mellan de två personerna, där den som är överviktig 281

3 P-ratio Initial fettmassa (kg) Figur 1: Förhållandet mellan muskelförlust och fettförlust vid viktnedgång beroende på initial fettmassa. Ju mer fett man har på kroppen, desto mindre muskelmassa förlorar man. kommer att gå upp mer i vikt totalt sett. Det är alltså en till synes orättvis situation den som redan är överviktig lägger lättare på sig mer fett och går lättare upp i vikt. Förhållandet är dock det omvända när det gäller viktnedgång och här är skillnaden dessutom mycket tydligare. En överviktig person kommer att ha en låg p-ratio, ned mot 0,2, och förlora mindre muskelmassa än en smalare person (2). Hur p-ration förändras kan du se i den schematiska figur 1 ovan. Grafen är baserad på data från inaktiva personer. 2. Överskott och underskott av energi Hur stort över- eller underskott av energi man har inverkar också på p-ration. Såväl snabb viktuppgång som viktnedgång leder till en mer ofördelaktig p-ratio. Detta kan förklara varför många personer misslyckas med sin deff och det förklarar även varför många jojo-bantare ibland kan få en sämre fysik efter en avslutad diet än de hade före dieten. 282

4 Jojo-banting försämrar p-ration P-ration är ganska lika vid viktnedgång och viktuppgång. För en normalviktig, inaktiv person som går upp några kilo ligger den kring 0,3. Om samma person lägger sig på ett litet underskott och går ned i vikt istället ligger p-ration på ungefär samma nivå (3, 4). Med ett stort energiunderskott blir p-ration lägre, vilket innebär att muskelförlusten är större. Hastiga förändringar i vikt, oavsett om det är uppåt eller nedåt, innebär alltså en mer ofördelaktig p-ratio. En person som gått ner tio kilo snabbt kommer därför att ha en större mängd fett kvar på kroppen än en person som gått ner lika mycket i vikt men gjort det mer långsamt. Om de sedan går upp i vikt igen kommer p-ration dessutom att bli något lägre för den som gått ner snabbt i vikt. Han eller hon har ju en större mängd fett kvar på kroppen, vilket som sagt inverkar negativt på p-ration (1). Summan av snabba viktnedgångar med en efterföljande mer långsam viktuppgång, eller ännu värre, lika snabba viktuppgångar, kan därför bli en stadigt minskande muskelmassa och ökande fettmassa. Effekten den här typen av upprepade, mindre genomtänkta, viktnedgångar på ett par kilon följt av viktuppgång igen har troligen störst negativ inverkan på kroppssammansättningen hos egentligen normalviktiga personer som regelbundet tillämpar korta viktminskningdieter. Som exempel har man kunnat se att ett sådant förfarande inverkar negativt på unga tjejers kroppssammansättning (5). Så kallad jojo-bantning är alltså mycket ofördelaktigt, inte minst ur detta perspektiv. Hos överviktiga har man inte kunnat observera denna effekt i populationsstudier (6, 7). Det kanske beror på att skillnaden i p-ratio vid viktnedgång och viktuppgång inte blir så stor hos överviktiga med mer fettmassa än normalviktiga. En p-ratio på 0,35 vid viktnedgång och 0,30 vid viktuppgång, som den skulle kunna tänkas vara hos överviktiga, blir svår att upptäcka eftersom de redan har en större mängd fettmassa och förändringen i procent då blir så liten. För smalare personer skulle skillnaden i p-ratio kanske kunna vara 0,6 vid viktnedgång och 0,35 vid viktuppgång. 283

5 Denna skillnad blir lättare att mäta och ger en större procentuell förändring i fettmassa. Resultaten av jojo-bantning har visat sig vara blandade. De flesta visar ingen effekt på fettmassan och några visar en negativ effekt där personerna alltså fått en större procentuell fettmassa efter en viktnedgång följt av viktuppgång till samma vikt. Vi har däremot inte hittat någon studie som visat att jojo-bantning har en positiv effekt på kroppssammansättning eller hälsa. Vi tolkar det därför som att effekten av jojo-banting är negativ, även om den troligen är liten och överdriven i media. Nu för tiden har vi också en ökad förekomst av människor som trots ett normalt BMI har onormalt höga kroppsfettnivåer och medföljande hälsorisker (8, 9, 10, 11). En orsak till detta är troligen mindre fysisk aktivitet, men ovanstående scenario med snabb viktnedgång följt av viktökning skulle kanske kunna förklara en hel del. 3. Styrketräning Muskelbalansen är summan av proteinnedbrytningen och proteinsyntesen. Vid ett energiunderskott under en längre period är risken stor att muskelbalansen blir negativ eftersom den nedbrytande fasen överstiger den uppbyggande. För att motverka en negativ muskelbalans gäller det därför att sträva efter att höja proteinsyntesen. Styrketräning är den mest potenta faktorn för ökning av proteinsyntesen som vi själva kan påverka och som inte är kostberoende. Därför ska alltid styrketräning finnas med när man går ner i vikt. Hur stor inverkan som styrketräningen har beror även det på flera faktorer. En nybörjare får en större höjning av proteinsyntesen efter ett styrketräningspass jämfört med någon som är van vid styrketräning (12). En nybörjare eller en otränad person har därför en större möjlighet att få en positiv muskelbalans, det vill säga lägga på sig muskler. Det är knappast något revolutionerande. Alla som har tränat vet att resultaten mer eller mindre alltid är som bäst när man börjar träna eller man kommer tillbaka efter ett längre uppehåll. 284

6 Tung styrketräning bäst vid viktminskning Typen av styrketräning är också viktig. Det som fungerar bäst är tung styrketräning där du tränar för att öka eller behålla styrka. Vi talar alltså om träning på 1 6 RM, inte 8 12 eller någon annan mer uthållighetsinriktad styrketräning likt bodypump. Att börja träna med lätta vikter och kort vila eller, som det populärt kallas, ägna sig åt metabol träning, fungerar alltså inte alls lika bra som tung styrketräning för att behålla muskelmassa under viktnedgång. Det kanske kan kännas lockande att köra mycket högrepetitionsträning för att förbruka maximalt med energi, men vi avråder alltså från detta om syftet är att gå ned i vikt och samtidigt behålla så mycket av muskelmassan som möjligt. Håll dig till vikter kring 1 6 RM och se till att du ligger kring repetitioner per muskelgrupp så klarar du dig utmärkt. Om du behåller din styrka är det ditt bästa kvitto på att du också har kvar din muskelmassa. Lämna den mer hypertrofiinriktade högrepsträningen på 8 12 RM till bulkperioden när du har mer energi och bättre förutsättningar för att växa. Styrketräningen är alltså till för att stimulera musklerna, och kroppsfettbalansen sköter du sedan med kosten. Konditionsträning vid viktminskning Konditionsträning är något som bör utgöra en större del av träningen först när man strävar efter stora energiunderskott och då mest som ett sätt att kunna fortsätta hålla ett relativt högt energiintag. Det är viktigt för att möjliggöra en tillräckligt stor närings- och proteintillförsel. Med andra ord är konditionsträning i det här sammanhanget enbart ett verktyg för att förbruka energi, och det har inte alls samma muskelbesparande effekt som styrketräning (13). Vi har redan beskrivit i kapitel 8 hur muskeltillväxt påverkas negativt av konditionskrävande träning och således kan mycket konditionsträning under såväl bantning som hårdare deff eller bulkperiod leda till en mindre gynnsam p-ratio. Kort sagt, mer förbrukad energi ger möjlighet till ett större matintag men med samma energibalans. 285

7 Kan vi bygga muskler och tappa fett samtidigt? Huruvida vi kan bygga muskler och samtidigt tappa fett är en het fråga i många sammanhang. I teorin är det fullt möjligt. I praktiken beror det helt på vem du är och hur du sköter ditt upplägg för viktuppgång eller viktnedgång. Normalt kommer en person varken att lägga på sig eller förlora muskler om han eller hon är i viktbalans. Personen ligger med andra ord i mitten av rutnätet i figur 2. Det figuren visar precis vad vi just gått igenom, nämligen att ett litet energiunderskott leder till en mer fördelaktig p-ratio än ett större energiunderskott, och ett mindre energiöverskott leder till en mer fördelaktig p-ratio än ett större energiöverskott (60). Muskelmassa Viktförändring Figur 2: En person i viktbalans kommer att varken lägga på sig eller bli av med muskelmassa på kortare sikt. Ett ökat kaloriintag leder till en ökning i vikt. Tillsammans med denna viktökning sker även en ökning av muskelmassan. Om du börjar styrketräna kommer du att förskjuta kurvan i figur 2 uppåt och åt vänster (14). Du kommer alltså att kunna lägga på dig muskler trots att vikten är den samma, se figur 3. Detta innebär i praktiken att du byggt muskler och tappat fett samtidigt. Den här effekten från styrketräning gäller inte bara vid kaloribalans utan även vid kaloriunderskott och kaloriöverskott. Effekten pågår givetvis inte för evigt och den förskjutning av kurvan åt 286

8 Viktförändring Figur 3: Styrketräning förskjuter kurvan åt vänster vilket innebär att man kommer att öka i muskelmassa även om det inte sker någon viktförändring. Denna effekt planar av allt eftersom man blir mer van vid styrketräning och det uppstår ett nytt balansläge. Muskelmassa Muskelmassa Viktförändring Figur 4: Effekten från protein på kroppssammansättningen är ungefär densamma som för styrketräning, men i mindre skala. vänster som sker för en nybörjare kommer sakta men säkert leda till ett nytt läge där personen i fråga återigen hamnar i balans som i figur 2, men där mängden muskelmassa i förhållande till fettmassa nu är annorlunda än innan träningen påbörjades. Om du därför redan är vältränad och har styrketränat regelbundet 287

9 under en längre tid kommer det vara mycket svårare för dig att gå ner i vikt utan att tappa muskelmassa. Ju bättre tränad man är desto viktigare är det därför att man utför träningen rätt och att man även sköter alla andra punkter som vi tar upp här. Är du väldigt vältränad och tänkt ge dig på en ordentlig deff bör du också följa punkterna vi tar upp i nästa kapitel. Förutom effekten som styrketräning har på bevarandet av muskelmassa och styrka under en viktnedgång så inverkar styrketräning också positivt genom att minska den sänkning av ämnesomsättningen som sker vid viktnedgång (15, 16). 4. Mängden protein i din kost Ett ökat proteinintag ger också en positiv förändring av kurvan, se figur 4 ovan, (17) under förutsättning att du inte redan äter mängder upp emot 2 gram per kilo kroppsvikt (18). Proteinintag högre än så är inte undersökt och det kan mycket väl vara så att ännu högre ger ytterligare effekt. Den här fördelaktiga p-ration uppstår även om du inte ändrar på din fysiska aktivitet (18, 19) och effekten blir additiv när du lägger till styrketräning (20). Effekten från ett ökat proteinintag är inte lika stor som för styrketräning, men förutom att ha en positiv inverkan på kroppssammansättningen så mättar samtidigt protein bättre än kolhydrater och fett (21). Därför är ett högt proteinintag är en självklarhet om du vill gå ner i vikt. Att upp emot 2 gram per kilo kroppsvikt är fördelaktigt vet vi men det är också mycket möjligt att du vinner på att sikta mot exempelvis 2 2,5 gram per kilo kroppsvikt varje dag. År 2009 jämförde man för första gången en högproteindiet med en normalproteindiet hos deffande styrkeatleter (22). Forskning på överviktiga och otränade finns det gott om, men här studerade man alltså vana styrketränande individer. 20 män delades in i två grupper, en kontrollgrupp som fick ungefär 1 gram protein per kilo kroppsvikt varje dag (cirka 15 energiprocent) och en högproteingrupp som fick ungefär 2,3 gram protein per kilo kroppsvikt varje dag (cirka 35 energiprocent). Dieten innehöll i övrigt lika mycket energi. Resultaten visade klart och tydligt att även för redan regelbundet styrketränande och vältränade 288

PRESTERA. Jlm Roslund

PRESTERA. Jlm Roslund PRESTERA MERA Jlm Roslund Prestera mera Jim Roslund Sponsor www.slimjim.se Fitnessförlaget, Box 70321, 107 23 Stockholm www.fitnessforlaget.se Copyright Jim Roslund och Jason McMillion 2008 Omslagsdesign

Läs mer

Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila

Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila Finns det några skillnader i effektutveckling(kraft x hastighet) mellan koncentriskt och excentriskt arbete på olika belastningar om man vilar olika

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

KUNGSÄNGSGYMNASIET - när närhet är viktigt IDROTT OCH HÄLSA A TEORIHÄFTE

KUNGSÄNGSGYMNASIET - när närhet är viktigt IDROTT OCH HÄLSA A TEORIHÄFTE KUNGSÄNGSGYMNASIET - när närhet är viktigt IDROTT OCH HÄLSA A TEORIHÄFTE Innehållsförteckning Finn lugnet - stressa mindre... 1 Sov gott... 2 Sömniga tips... 2 Rör mer på dig... 2 Variera din träning...

Läs mer

Ät rätt och mycket för att bli smal och stark

Ät rätt och mycket för att bli smal och stark Ät rätt och mycket för att bli smal och stark Allt för många äetr på ett sådnt sätt att de blir feta, undernärda och kraftlösa. I denna artikel kommer jag att disskutera hur man hanterar detta. Vad är

Läs mer

AGILITYMÄSSIG TRÄNING

AGILITYMÄSSIG TRÄNING AGILITYMÄSSIG TRÄNING Av: Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2007 Agility är en intensiv och dynamisk hundsport, där både förare och hund behöver kunna kombinera precision och koncentration

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre.

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre. Om Slanka Kan man skifta mellan Slanka Maxi och Slanka Kombi under min viktminskning? När du väljer Maxi får du hjälp av ketonkropparna som dämpar din hunger. Så fort du stoppar något annat i munnen kan

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP... Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...7 Tänk på!... 7 Energi... 8 Förbränning...8 Mätmetoder... 8 Energiförbrukning...

Läs mer

Mamma äter inget vitt ********** En bok om lågkolhydratkost

Mamma äter inget vitt ********** En bok om lågkolhydratkost Mamma äter inget vitt ********** En bok om lågkolhydratkost Umeå 06-09-22 Maria Tauson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Inledning... 5 Teorin bakom lågkolhydratkost... 7 Ketosis...

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 Att ta hand om sin kropp och må bra på både in- och utsidan är något av det viktigaste vi alla bör göra. Utan information och rätt verktyg är det nästintill omöjligt

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

Diabetes typ 1. Jörgen Vesti Nielsen. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. www.kostdemokrati.se

Diabetes typ 1. Jörgen Vesti Nielsen. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. www.kostdemokrati.se Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Den nödvändiga distansträningen

Den nödvändiga distansträningen Den nödvändiga distansträningen Just nu är det trendigt att träna korta och intensiva pass för att snabbare öka sin prestationsförmåga. Men eliten i konditionsidrotter fortsätter att nöta på under många

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer