Delprojekt verksamhet BOIC. Per Karlsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delprojekt verksamhet BOIC. Per Karlsson"

Transkript

1 Delprojekt verksamhet BOIC Per Karlsson

2 Bild- och interventionscentrum (BOIC) Västra Götalandsregionen 2 2 Hur veta att BOIC skapar förbättring i viktiga vårdprocesser?

3 3

4 PET-verksamheten i BoIC Jakobína Grétarsdóttir, projektledare Eleonor Vestergren, 1:e sjukhusfysiker 4

5 Belysa: PET-verksamhet i BoIC Uppdrag för PET verksamhet i BoIC utifrån ett samlat regionalt perspektiv med utgångspunkt i dagsläget och med siktet på Krav, arbetsformer, val av producerad radiofarmaka, patientflöden, logistik, bemanning och behov av rekrytering skall belysas. Möjlighet till geografiskt lokala patientundersökningar med centralt kompetensstöd för ledning av undersökningen samt central tolkning skall värderas. 5

6 PET-verksamheten i BoIC Alla verksamhetschefer på SU, förvaltningschefer inom sjukhusen i VGR och sektorsråden inbjöds att nominera vårdprocesser samt deltagare i arbetsgrupper 6

7 Kärngrupp Projektledare Jakobína Grétarsdóttir, enhetschef Eleonor Vestergren, 1:e sjukhusfysiker Peter Gjertsson, verksamhetschef Helena Ruusvik, specialistläkare Rauni Rossi Norrlund, specialistläkare Medicinsk fysik och teknik Medicinsk fysik och teknik Klinisk Fysiologi Klinisk Fysiologi Radiologi 7

8 Prioriteringar 2012 Förväntningar på PET verksamhet i BoIC Diagnosgrupper Patientunderlag Val av radiofarmaka Regionalt perspektiv 8

9 Arbetssätt Intervjuer med de nominerade Intervjuer med utvalda processägare från Regionalt Cancercentrum Möte med företrädare för nuklearmedicin i Regionen 9

10 Nominerade Bengt Bergman Lungonkologi Intervju Pernilla Dahm Kähler Gynekologi Intervju Christopher Schaufelberger Reumatologi, Intervju Filip Bergquist Neurologi Intervju Per Albertsson Onkologi Intervju Johan Stranne och David Lyrdal Urologi Intervju Mats Johansson Högfeldt Neurokirurgi Intervju Lars Axelsson Öron, näsa, hals Intervju Helena Filipsson Endokrinologi Intervju Viktor Johansson och Roger Olofsson Kirurgi 10

11 Inbjudna regionala processägare Marianne Jarfeldt Barncancer Intervju Michael Hermansson Esofaguscancer Intervju Herman Nilsson Ehle Lymfom Intervju Susanne Ottosson Kolorektal cancer Tid bokad Magnus Rizell Anders Thune Levercancer Pankreascancer Lars Erik Hansson Ventrikelcancer Marie Sjögren Hjärntumörer Cecilie Blimark Myelom Hege Garelius Leukemi Ej aktuellt 11

12 Frågor Vilka stora diagnosgrupper kommer att vara aktuella för PET/CTundersökningar? Finns det några mindre grupper där PET/CT kommer att vara av avgörande betydelse för diagnostik och fortsatt behandling? Hur stora är de olika patientgrupperna? Kan du nämna några intressanta tracers inom ditt område? Vilka trender finns? Kommande behov för forskning och kliniska studier? Behov av utbildning? 12

13 Lungcancer 700 PET/CT per år 18 FDG De 500 av dessa undersökningar som görs vid utredning bör göras inom 3 dagar PET vid lägre misstankesgrad skulle innebära många fler undersökningar Eventuell screening skulle mångdubbla antalet PET/CT 13

14 Urologi Prostatacancer PET/CT per år Ej FDG Blåscancer PET/CT per år Peniscancer 10 PET/CT per år Njurcancer 240 PET/CT per år Ökande antal med us av små njurtumörer samt evaluering efter behandling av metastaserande njurca. 14

15 Lymfom Hodgkins 50 PET/CT per år Non Hodgkins 15 PET/CT per år, Gäller idag. Flerdubblas om man ändrar till PET vid diagnos % av dessa är i mycket dålig skick, snabb behandling krävs vilket innebär PET/CT inom något dygn. CNS lymfom 10 PET/CT per år Mediastinala lymfom med resttumörer Få PET/CT per år 15

16 Gynekologi Ovarialcancer 220 PET/CT per år Cervixcancer 125 PET/CT per år Vulvacancer 55 PET/CT per år Corpuscancer 140 PET/CT per år 16

17 Onkologen PET/CT är mycket användbart vid dosplanering. Önskemål om PET på plats. Viktigt att patienten är i terapiposition. Om PET/CT görs i terapiposition kan stadieindelning samordnas med PET/CT för dosplanering. PET/CT användbar för tidig responsevaluering både för strålbehandling samt för medicinsk onkologisk terapi Totalt kanske upp till 500 PET/CT för dosplanering per år 17

18 Onkologi dosplanering Neurokirurgi (OER och CBF) Kardiologi (CFR) Corpuscancer Cervixcancer Ovarialcancer Njurcancer Prostatacancer Kolorektal cancer Lungcancer Antal undersökningar per år

19 PET/CT på Sahlgrenska Dagsläget 1 PET/CT kamera 99 % 18 F FDG (från Lund) Ca 1500 patienter om året Mer än 80 % polikliniska patienter 19

20 Slutsatser - patientunderlag Onkologiska patienter dominerar Från intervjuer som gjorts hittills: 3600 undersökningar per år PET/CT vid dosplanering utgör en viktig del Samordning med diagnostisk undersökning Akuta undersökningar (inom ett tre dygn) förkommer Viktiga diagnosgrupper saknas ännu t.ex. demens och somliga tumörgrupper 20

21 Radiofarmaka tracers Slutsatser Det finns önskemål om annan radiofarmaka än FDG Prioritering måste göras inför starten Rekrytering av radiokemist nödvändig pågår 21

22 Radiofarmaka Funktion Användningsområde F-18-fluorodeoxyglucose (FDG) Upptag av glukos Diverse cancerdiagnoser och infektioner F-18-thymidin (FLT) Proliferation Lymfom, njurcancer F-18-fluoride (NaF) Skelettupptag Metastaser i skelett F-18 fluoromisonidazole (FMISO) Metabolism i hypoxiska miljöer F-18-squalamine Angiogenesis Lungcancer F-18 DOPA Dopaminsynthes F-18-fluoroethyl-1-tyrosine (FET) Diverse cancerdiagnoser Insulinom, dopaminreceptorer Skilja strålskada från recidiv C-11-PiB Amyloid-ligander Demensutredningar C-11-flumazenil Amyloid-ligander Epilepsi C-11-acetate C-11-methionin, proteinsyntes C-11-hydroxyefedrin Metabolism och blodflöde Proteinsyntes Njurcancer C-11-5-HTP Serotoninsyntes Binjurar Hjärntumörer, gliom, lymfom Feokromocytom, sympatisk myokard Choline med C-11 eller F-18 Membransyntes Prostatacancer Hypoximarkörer Syresättning i tumörer Diverse tumörer O-15 Blodflöde Subaraknoidal blödning Ga-68 Dotatate eller Dotatoc Somatostatinanalog Endokrina tumörer Rb-82-klorid Hjärtdiagnostik 22

23 Regional förankring Sören Sandström Timo Melakari Markus Håkansson Gert Hermansson Staffan Redfors SkaS NU sjukvården SÄS Klinisk fysiologi Östra Barnradiologi Klinisk fysiologi Slutsats: I dagsläget inga planer på egen PET/CT men beredskap för framtiden 23

24 Ur Slutrapport Projekt Verksamhet, BOIC Arbetsgrupp Diagnostik/Radiologi projektledare Lisbeth Denbratt 24

25 Uppdrag och syfte Med etableringen av BoIC skapas en ny infrastruktur för diagnostik/radiologi Uppdraget var att inledningsvis, som en förstudie kartlägga tio patientproces ser (dagsläge) samt därefter spegla vilka möjligheter som BoIC innebär utifrån ny medicinsk kunskap, medicinsk teknik samt logistik. 25

26 Förfaringssätt Styrgruppen för Delprojekt Verksamhet i BoIC inbjöd samtliga verksamhetschefer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, förvaltningschefer inom sjukhusen i Västra Götalandsregionen och sektorsråden att nominera vårdprocesser samt deltagare i arbetsgrupper runt diagnostik/radiologi i BoIC. 45 processer identifierades som direkt knutna till diagnostik/radiologi 23 personer nominerades att delta i diagnostik/radiologi process Många nominerade processer omfattar såväl radiologi, PET och intervention/ hybridingrepp. Projektledarna uppfattade sambanden mellan diagnostik/radiologi och Intervention /hybrid särskilt starkt. 26

27 Förfaringssätt Skriftliga frågor rörande arbete i BoIC sändes ut till de nominerade personerna och utrymme gavs för egna synpunkter och reflektioner. Svaren insamlades vid intervjuer, enskilt eller i grupp. Svaren sammanställdes och presenterades därefter vid stormöte där alla nominerade personer till grupperna diagnostik/radiologi respektive intervention /hybrid kunde deltaga. 27

28 Kärngrupp Diagnostik/Radiologi En mindre arbetsgrupp bildades för stöd och råd rörande projektets genomförande bestående av: Bengt Bergman, lungmedicinare SU/S och Borås Elisabeth Bjurklint, verksamhetsutvecklare radiologi SU Carina Gagnér, radiolog Kungälv Birgitta Leiram, neuroradiolog SU/S 28

29 Tio processer i BoIC Urvalet av processer beaktade faktorer som stora patientvolymer, särskilt komplexa samordningsbehov och akut karaktär men framför allt vägdes in om nominerad person fanns knuten till processen. Lungcancer Stroke Trauma Oklar bröstsmärta Prostatacancer Bipolär sjukdom och schizofreni Spondylartrit Hjärntumör Njurmedicinsk remiss och njurartärstenos Kolorectal cancer inkl Levermetastas vid kolontumör 29

30 Lungcancerprocessen Remiss till lungmedicin Övrig utredning inkl bronkoskopi Lungröntgen CT-thorax Extern granskning PET-CT CT-ledd punktion MR hjärna MDC Operation Strålbehandling Cytostatika Kontroll lungrtg År 1-2 var 3:e mån År 3-5 var 6:e mån Kontroll CT År 1-5 var 6:e mån Kontroll lungrtg CT PET-CT Alltid i BoIC På hemort, i BoIC för Göteborgare och ibland för regionpatient 30

31 Lungcancerprocessen Underlag från Bengt Bergman, Lungmedicin, Sahlgrenska sjukhuset. Flödesschemat beskriver utredning behandling och uppföljning av lungcancer. Remiss kommer till Lungmedicinsk enhet vid misstanke om lungcancer. Lungröntgen och CT-thorax kan vara utförd, på hemorten eller radiologi SU. För möjlig kurativ behandling är PET-CT förstahandsval för diagnostik. I utredning ingår även en bronkoskopi med provtagning. Om inte diagnos erhålles från detta görs CT-vägledd biopsi på röntgen av radiolog (15%) Vid icke småcellig lungcancer utan visad spridning utförs MR hjärna för uteslutande av hjärnmetastaser. När detta och övrig utredning är avslutad diskuteras patienter vid multidisiplinär konferens(mdc) där beslut om behandling tas. Efter behandling följer olika spår av uppföljning med diagnostik, på hemorten. Efter operation: Lungröntgen var 3:e mån år 1-2, var 6:e månad år 3-5. Efter strålbehandling: CT- thorax var 6:e mån år 1-5. Efter cytostatika/palliativ behandling: Lungröntgen, CT thorax, PET-CT vid Patienten går således in och ut i BoIC under sin process. I regionen diagnosticeras 600 nya lungcancerpatienter om året och det sker en årlig ökning med 2 %. Processen stöds av nationellt vårdprogram och ingår i regionala medicinska riktlinjer 31

32 Strokeprocessen Neurointervention Kontroll MR, CT Stroke i VGR CT på hemort 50%stroke 80% ischemi Trombolysstart på röntgen Fortsatt utredning MR, doppler, ev. CT Operation Kontroll MR, CT Ej op Operation Strokemisstanke CT akut 20% blödning MDC Kontroll MR,CT 50% annat Utredning CT, MR Ej op Kontroll MR,CT Annan utredning Utredning DSA Operation Kontroll MR, CT Alltid i BoIC I BoIC för Göteborgare och ibland för regionpatient Neurointervention 32

33 Traumaprocessen Primär traumapatient ankommer AKOM Operation Primäroperation flyttas till hybridsal Postoperativ intervention på hybridsal Slätröntgen på AKOM Trauma-CT Tillbaka till AKOM TVE CIVA Kompletterande radiologisk diagnostik Kompletterande semiakut intervention på hybridsal Operation/Hybridsal Traumapatient ankommer i tidigt skede från annat sjukhus till AKOM (sekundärtransport) I BoIC Utanför BoIC Traumapatient ankommer i ett senare skede från annat sjukhus för intervention 33

34 Övriga nominerade processer beskrevs på likartat sätt. Ur intervjuerna framtogs uppgifter om övriga frågor i uppdraget: 34

35 Reflektion År 2011 utfördes ca undersökningar på Sahlgrenska, många av högspecialiserad art. Av dessa var ca CT och drygt var MR undersökningar. Komplexiteten på undersökningarna förväntas öka. Specialkunskaper hos radiologer efterfrågas starkt. De nominerade beskriver kraftigt ökad efterfrågan på framförallt MR. 35

36 MR förväntas öka Prognos remissinflöde MR

37 För att möta ökad efterfrågan kommer flödena inom BoIC att Logistik behöva optimeras. Många faktorer måste beaktas. En god planering och framförhållning inför undersökningar är viktig. Adekvat bemanning av välutbildad personal på alla positioner betonas. Detta kan tillåta längre öppettider på undersökningsrummen. För att hantera allt mer avancerade undersökningar med allt tyngre bildinnehåll efterfrågas bästa IT stöd. Tydliga regler och klar organisation med samarbete över verksamhetsgränserna rekommenderas. 37

38 Samarbete med regionen Ökat antal regionala MDC (multidisciplinära konferenser) och ökat antal eftergranskningar av redan utförda undersökningar (second opinion) Regeln att diagnostiska utredningar liksom kontroller efter behandling sker på hemorten praktiseras i nuläget i stor utsträckning och detta ska givetvis gälla även fortsättningsvis i största möjliga mån. samordning av undersökningsprotokoll och ytterligare förbättrat IT stöd underlättar detta 38

39 Forskning När de bildgivande diagnostiska metoderna blir alltmer sofistikerade krävs forskning om metodernas fördelar, begränsningar, risker och framtida potential. 39

40 Projektrapport BoIC intervention och hybrid Delprojektledare Karin Fröjd 40

41 Intervjuer 14 VO (AN/OP/IVA, Barnkir, Gyn&Obst, Neuro, Internmed omr 6, Kirurgi omr 2&5, Kärl-Thorax, Kardiologi, Transplant.,Ortopedi, Njurmed, Radiologi, ÖNH, Ortopedi) Enbart frågeformulär: GUCH, kir omr 2 och urologi Ej aktuellt (Ögon, Hud, Reuma, Infektion, Ger/Lung/Allerg, Psykiatri, Plastik/Hand) 41

42 Bildstyrd intervention att i genomlysning genomföra diagnostiska moment t ex halsvenskatetrisering, biopsier att i genomlysning/ultraljud skapa accesser till kärlsystemet, gallvägar, urinvägar, magtarmkanal och abscesser Endovaskulära behandlingar t ex emboliseringar, RF, ablationer, stentinläggningar Tumörbehandlingar tex RF, stent/dräniläggning, superselektiv kemoembolisering 42

43 Interventioner nuläge Fyra lab UGK-sektionen och två lab neurosektionen 5 lab kardiologi 43

44 Produktion i dagläget Inga säkra data Operätt används inte överallt Produktionsdata innehåller både diagnostik och intervention Svårt att skilja ut vad som är intervention och vad som är diagnostik Trender och andelar är relativt säkert 44

45 Interventionell diagnostik behandling och Behandling Diagnostik UGK Neuro Kardiologi 45

46 Interventionella behandlingar och diagnostik på lab 3 och 4 UGK rik 1000 b lru 800 x e A År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År

47 47

48 48

49 49

50 Neurointervention 2011 Övrig behandling 21% Coiling av aneurysm (SAH) 25% Övrig embolisering 16% Embolektomier (stroke) 14% Venösa och lymfatiska missbildningar 24% 50

51 Interventionella behandlingar och diagnostik inom kardiologi

52 Interventionell diagnostik och behandlingar inom Kardiologi 2011 Ablationer 9% TAVI 1% Renal denervation 0% Hö katetr 10% Pacemakeringrepp (inkl ICD, CRt) 29% Koronarinterventioner (angio och angio/pci) 56% 52

53 Framtid Endovaskulär behandling av sjukdomar i kärlsystemet (kardiologi, kärlkirurgi, neuro) o Stor ökning förväntas, stor andel akut o Utförs idag av radiologer, kardiologer och kärlkirurger Interventionell tumörbehandling o Stor ökning förväntas, mest elektiv o Utförs idag av radiologer Accesser o Utförs av radiologer både akut och elektiv 53

54 Hybridsalsverksamhet Kombination av bildstyrd intervention och öppen kirurgi Endovaskulär behandling som eventuellt behöver övergå i öppen kirurgi Kombination intervention och öppen kirurgi Öppen kirurgi i kombination med avancerad radiologisk diagnostik 54

55 Hybridsalsoperationer

56 Framtida behov av hybridsal Behandling av tumörsjukdomar o Bildstyrd intervention i kombination med kirurgi o Förbättrad peroperativ diagnostik Behandling av sjukdomar i kärlsystemet o Bildstyrd intervention i kombination med kirurgi Behandling av akuta blödningar o Bildstyrd intervention i kombination med kirurgi Operativa ingrepp med risk för stora blödningar o Bildstyrd intervention i kombination med kirurgi Operationer med behov av navigering 56

57 Behov av hybridsalar Förväntat/önskat behov av hybridsalsoperationer ca 1500/år. I snitt två operationer/dag. Innebär ett behov av 3-4 hybridsalar (3 i BoIC och en befintlig). 57

58 Navigering; 128 Hybridsalskategorier Blödningsrisk; 30 Akut blödning; 262 Tumörbehandling; 544 Kärlbehandling;

59 Förväntat hybridsalsbehov Trauma; 100 Övr; 257 Kärlkirurgi; 320 Ortopedi; 100 Kirurgi; 250 Gynekologi; 120 Neurokirurgi; 150 Thoraxkirurgi;

60 Regionalt perspektiv Fler patienter kan få tillgång till högspecialiserad vård Centralisering Behandlingskonferenser Utbildning Nya vårdnivåbeslut behövs Vad skall inte göras i BoIC 60

61 Fördjupningsutbildning i intervention 12 specialister bereds fördjupningsutbildning inom intervention på 25% i 3 år. Alla förvaltningar har kunnat nominera. 35 har nominerats, 12 har tagits ut. 61

62 Nominerad/Uttagen Sektion/enhet/sjukhus Nominerare Alexandros Rentzos Neuroradiologi Charlotte Sandström Buk- och kärlradiologi - Farida Hashimi Buk- och kärlradiologi Vilhjalmur Vilmarsson Neuroradiologi - Susanne Kheddache Anne Olmarker John Brandberg Anne Olmarker Daniel Nilsson Neurokirurgi Sahlgrenska Magnus Tisell Angelica Perlander Kärlkirurgi, VO Kärl-Thorax Kristian Smidfelt Kärlkirurgi, VO Kärl-Thorax - Jacob Odenstedt VO Kardiologi, SU - Aigars Rubulis VO Kardiologi, SU - Anne Cervin Karin Svensson Azatkhan (Azad) Matikhan Kirurgkliniken, NUsjukvården Medicinsk radiologi, Bildoch laboratoriemedicin, Södra Älvsborgs sjukhus Kardiologi, Skaraborgs sjukhus Skövde Johan Tjärnström Olof Ekre Maria Wiksten- Ericsson Markus Håkansson Christer Drott Erik Frick 62

63 Sammanfattning delprojekt verksamhet BOIC Mycket god samordning krävs Stor potential vilka patienter skall prioriteras? FoU- perspektivet viktigt-samverkan med Sahlgrenska akademin och Chalmers etc Start mycket arbete krävs nu för att gå från projekt till verksamhetsetablering 63

64 Etapp 3 3 flyglar ännu ej verksamhetsplanerade. Det saknas i den yta som kommer att stå klar 2016, bl.a. full MR kapacitet, interventionsutrymme som motsvarar dagens intervention, och traumavårdsrum in mot hybridsal. Verksamhetsplanering för etapp 3 pågår parallellt med etableringsarbet för

65 TACK! 65 Västra Götalandsregionen 65

Urogenital PET/CT. PET / CT positron-emissions-tomografi. Vi kör en PET. SK-kurs i Urogenital Radiologi

Urogenital PET/CT. PET / CT positron-emissions-tomografi. Vi kör en PET. SK-kurs i Urogenital Radiologi Urogenital PET/CT SK-kurs i Urogenital Radiologi Johan Fredén Lindqvist, Nuklearmedicin, Sahlgrenska 2015-11-20 PET / CT positron-emissions-tomografi Vi kör en PET PET/CT (hybrid imaging) FDG (fluoro-deoxy-glukos)

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vem är framtidens patient? Vad kommer sjukvården att kunna göra för honom eller henne? Vilken teknik och vilka lokaler

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Anskaffning och installation av medicinteknisk utrustning. Roger Helmersson Arne Hansson Lennart Ring

Anskaffning och installation av medicinteknisk utrustning. Roger Helmersson Arne Hansson Lennart Ring Anskaffning och installation av medicinteknisk utrustning Roger Helmersson Arne Hansson Lennart Ring Forum vårdbyggnad den 11 november 2014 Planering medicinteknisk utrustning En förhållande okänd process

Läs mer

PET/CT på länssjukhus vår resa

PET/CT på länssjukhus vår resa PET/CT på länssjukhus vår resa Agnieszka Athley radiolog/nuklearmedicinare, medicinsk ansvarig nuklearmedicin röntgenenheten Växjö Christina Lorentzson röntgensjuksköterska, sektionsansvarig nuklearmedicin

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

TNM vid lungcancer Hur gör vi i Göteborg? Lisbeth Denbratt Överläkare,Thoraxradiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

TNM vid lungcancer Hur gör vi i Göteborg? Lisbeth Denbratt Överläkare,Thoraxradiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset TNM vid lungcancer Hur gör vi i Göteborg? Lisbeth Denbratt Överläkare,Thoraxradiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset TNM ctnm - klinisk ptnm patologisk rtnm radiologisk? TNM I Göteborg är det endast

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

PET/CT och lungcancer. Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset

PET/CT och lungcancer. Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT och lungcancer Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Lungcancerincidens Sverige 1970-2012 Nya fall och mortalitet per 100 000 Trend 10 år: -1,4 %/år (M) +1,2 %/år (K) Källa:

Läs mer

Hur lång tid behöver jag vänta innan jag får komma till specialist? Hur lång tid tar det innan jag får besked om min diagnos? Att mäta i realtid

Hur lång tid behöver jag vänta innan jag får komma till specialist? Hur lång tid tar det innan jag får besked om min diagnos? Att mäta i realtid Hur lång tid behöver jag vänta innan jag får komma till specialist? Hur lång tid tar det innan jag får besked om min diagnos? När får jag min första behandling? Att mäta i realtid - nu kan vi svara Strategiska

Läs mer

Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling

Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling Information till utredande och remitterande enheter Från och med 1 januari 2017 är de onkologiska klinikerna vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå,

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

PET/CT VID DOSPLANERING enkätresultat från universitetssjukhusen i Sverige

PET/CT VID DOSPLANERING enkätresultat från universitetssjukhusen i Sverige PET/CT VID DOSPLANERING enkätresultat från universitetssjukhusen i Sverige Onkologidagarna i Umeå 2015-03- 19 Sophia Frantz Fysiologiska avdelningen Helsingborg, VO DiagnosUk, Skånevård Sund Bakgrund Hur

Läs mer

Disposition. Nuklearmedicin jämfört Röntgen. Nuklearmedicinska undersökningar 2014-03-27. Nuklearmedicin. Lite repetition om nuklearmedicinska bilder

Disposition. Nuklearmedicin jämfört Röntgen. Nuklearmedicinska undersökningar 2014-03-27. Nuklearmedicin. Lite repetition om nuklearmedicinska bilder Nuklearmedicin Tumör-, osteomyelit- och osteonekrosfrågeställningar Disposition Lite repetition om nuklearmedicinska bilder Eva Persson öl VO Bild och funktion Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS

Läs mer

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Vad är PMI? PMI är en sjukhusövergripande funktion för patientcentrerad, högkvalitativ och innovativ vård, forskning och utbildning inom perioperativ

Läs mer

PET/CT PGV - 110126. Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

PET/CT PGV - 110126. Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT PGV - 110126 Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Olika typer av strålning α β -, β +, alfa strålning: heliumkärnor beta strålning: elektroner, positroner γ-strålning

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016

Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Tillgänglighetsuppföljning Datum 161013 Version 1 (8) Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Inflöde vårdbegäran Inflödet av remisser till SUS har för januari-september ökat med 5 %, eller drygt

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer

Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer Mikael Hellström Avd för radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Na#onella Riktlinjer på Socialstyrelsens hemsida h8p://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2014 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd augusti 2015 Den andra kvalitetsrapporten från RCC Syd fokuserar på deltagande i multidisciplinära terapikonferenser (MDK) med jämförelse mellan olika diagnoser och

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010 3,27 3,18 3,09 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

F-FDG PET-CT i klinik. Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

F-FDG PET-CT i klinik. Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala 18 F-FDG PET-CT i klinik Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION Positronannihila+on Positron 511 kev foton + 511 kev foton - - Elektron Coincidence

Läs mer

EFTERUTBILDNINGSKURS ALLMÄN ONKOLOGI

EFTERUTBILDNINGSKURS ALLMÄN ONKOLOGI Svensk Onkologisk Förening 2004 1(6) ALLMÄN ONKOLOGI MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 10.00 10.30 Kaffe, kursinformation 10.40 11.20 BRÖSTCANCER Jonas Bergh Avancerad sjukdom 11.25 12.05 BRÖSTCANCER Jonas Bergh

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Prostatacancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. inledning... 1 2. Patientgruppens epidemologi... 1 2.1

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Angående specialitetsindelning för neuroradiologi

Angående specialitetsindelning för neuroradiologi Angående specialitetsindelning för neuroradiologi Svensk förening för neuroradiologi (SFNR) har som organisation eller via enskilda företrädare uttalat sig flera gånger tidigare om hur specialistutbildningen

Läs mer

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga Sjukhusprofiler 2012 I diagrammen redovisas procentuella avvikelser mot vägt medelvärde för indikatorerna: Kostnad per DRG-poäng, blå stapel DRG-poäng per vårdtillfälle röd stapel Kostnad per vårdtillfälle,

Läs mer

Mjukare värden ger bättre resultat

Mjukare värden ger bättre resultat Mjukare värden ger bättre resultat Hårda värden nödvändiga för att kunna styra utifrån gemensam värdegrund Åtgärder för cancervården Johan Snygg Verksamhetschef Anestesi/Operation/Intensivvård Sahlgrenska

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Nuklearmedicinsk fysik på Sahlgrenska 2015. Jakob Himmelman

Nuklearmedicinsk fysik på Sahlgrenska 2015. Jakob Himmelman Nuklearmedicinsk fysik på Sahlgrenska 2015 Jakob Himmelman Nuklearmedicinsk fysik på Sahlgrenska 2016 Jakob Himmelman Nuklearmedicins fysik SU/Sahlgrenska - organisation Nuklearmedicins fysik SU/Sahlgrenska

Läs mer

Bilaga 4 till rapport 1 (6)

Bilaga 4 till rapport 1 (6) Bilaga 4 till rapport 1 (6) Bilddiagnostik vid misstänkt prostatacancer, rapport UTV2012/49 (2014) Bilaga 4 Praxisenkät Enkätformulär. Frågor till urologer och onkologer om bild-diagnostik vid utredning

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Standardiserat vårdförlopp Huvud-halscancer ur ett processägarperspektiv Jan Nyman, onkolog, SU SVF utbildning 160302, Hotell 11, Eriksberg, Göteborg Vad är en regional processägare? RCC bildades för ca

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Övergripande rapport. Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007. Avdelningsnivå

Övergripande rapport. Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007. Avdelningsnivå Övergripande rapport Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007 Avdelningsnivå Läsvägledning Utskriften ger en översikt av resultatet utan kommentarer. Rapporten visar verksamheternas svarsprocent.

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Aktuell kategoriindelning av personal och mätning av persondoser

Aktuell kategoriindelning av personal och mätning av persondoser Godkänt den: 2017-02-16 Ansvarig: Lars Jangland Gäller för: Region Uppsala Aktuell kategoriindelning av personal och mätning av persondoser Innehåll Personal placerade i kategori A...2 Personal placerade

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

Förslag till ny ledningsstruktur inom HSF

Förslag till ny ledningsstruktur inom HSF Hälso- och sjukvårdsledningen Handläggare Telefon E-post Diarienr Datum 2010-04-29 1 (5) Förslag till ny ledningsstruktur inom HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förändras med målet att bli en processinriktad

Läs mer

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet Verksamhetskod Klassificering av verksamhet Verksamhetskod används för att tala om vilken typ av vård en vårdgivare kan leverera. Innehållet i attributet verksamhet, businessclassificationname och businessclassificationcode,

Läs mer

specialist i obstetrik och gynekologi med minst 1 års erfarenhet som specialist

specialist i obstetrik och gynekologi med minst 1 års erfarenhet som specialist Gynekologisk Tumörkirurgi med Cancervård Bakgrund Gynekologisk onkologi med diagnostisk och kirurgisk inriktning har förekommit som subspecialitet inom obstetrik och gynekologi i USA sedan 1970-talet och

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Centrumråd hjärtsjukvård

Minnesanteckningar från möte med Centrumråd hjärtsjukvård Minnesanteckningar från möte med Centrumråd hjärtsjukvård Dag: 2015-04-14 kl.10.00-14.35 Plats Björkbacken, Vimmerby Närvarande: Jan-Erik Karlsson, ordförande Göran Atterfors Gunvor Rundqvist Stefan Franzén

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan för gynekologi och urologi

Handlingsplan för gynekologi och urologi 1 Hälso- och sjukvårdavdelningen Referens Datum Diarienummer Daniel Holmdahl 2007-03-06 RSK 549-2006 Handlingsplan för gynekologi och urologi Bakgrund Tillgängligheten till delar av den gynekologiska och

Läs mer

Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning

Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning s INCA arbete Gynekologiska cancer processen Syfte: Förbättra & Optimera Gynekologiska cancerprocessen

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 4,29 4,28 4,20 4,15 4,13 4,13 Klinisk handledning - en jämförelse mellan sjukhusets kliniker 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Regiongemensam produktionsstyrning

Regiongemensam produktionsstyrning Regiongemensam produktionsstyrning Uppdraget Bedöma hur vårdbehoven och vårdutbudet bör se ut i framtiden inom Västra Götalandsregionen Ta fram förslag till en regional plan som möjliggör styrning av den

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Allergologi veckor veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor veckor-2016 Kommentarer/Krav

Allergologi veckor veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor veckor-2016 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN ST-LÄKARUTBILDNING I BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN

UTBILDNINGSPLAN ST-LÄKARUTBILDNING I BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN UTBILDNINGSPLAN ST-LÄKARUTBILDNING I BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN Specialiseringstjänstgöring i Bild- och Funktionsmedicin, BFM, baseras på den målbeskrivning för specialiteten som utarbetats i samarbete

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca 40 % Corpuscancer ca 1300. Ovarialcancer ca 800 Borderline 200. Cervixcancer ca 450

Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca 40 % Corpuscancer ca 1300. Ovarialcancer ca 800 Borderline 200. Cervixcancer ca 450 Corpuscancer ca 1300 Ovarialcancer ca 800 Borderline 200 Cervixcancer ca 450 Vulvacancer ca 125 Vaginalcancer ca 40 Äggledarcancer (tubar) ca 40 Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

Cancer med okänd primärtumör

Cancer med okänd primärtumör Regional medicinsk riktlinje Cancer med okänd primärtumör Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören 48-2014 giltigt till 2016-06-30 Utarbetad av vårdprocessgruppen för cancer med okänd primärtumör Regionalt

Läs mer

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning NEUROKIRURGI I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten neurokirurgi omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter i fråga om handläggning av de medfödda och förvärvade sjukdomar

Läs mer

PET-CT 1+1 > 2. Princip: Begränsningar med FDG-PET: PET=Positronemissionstomografi. SUVmax

PET-CT 1+1 > 2. Princip: Begränsningar med FDG-PET: PET=Positronemissionstomografi. SUVmax PET=Positronemissionstomografi PET-CT 1+1 > 2 David Molnar, spec.läk., PET-ansvarig för område radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 18F-FDG = 18-fluorodeoxyglukos. 18F är en positronemitterande

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer