PET/CT PGV Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PET/CT PGV - 110126. Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset"

Transkript

1 PET/CT PGV Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2 Olika typer av strålning α β -, β +, alfa strålning: heliumkärnor beta strålning: elektroner, positroner γ-strålning (gammastrålning), fotonstrålning, γ-strålningen detekteras av gammakameror, PET kameror

3 Gammakamera

4 Isotoper för gammakamera 99m Tc 111 In 123 I 131 I 67 Ga Halveringstid 6 h 2,8 dagar 13 h 8 dagar 3 dagar

5 PET Positron Emissions Tomografi Vad är PET? PET är isotopdiagnostik som utnyttjar radioaktiva ämnen som sönderfaller under utsändning av positroner = positivt laddade elektroner

6 Positronannihilation Positron (β + ) γ 511 kev γ 511 kev

7 PET vad behövs? Cyclotron Radiokemiskt laboratorium PET-kamera isotopframställning syntes av substanser bildtagning

8 Positron Emitterande Isotoper Grundämne Isotop T½ Produktion Kol 11 C 20.1 min Kväve 13 N 10.0 min Syre 15 O 2.05 min Cyclotron Fluor 18 F 109 min

9 Radiokemisk märkning Radionukliden byggs in i tracer-molekyl Biokemiska egenskaper oförändrade Omsättningen av biologiska substrat kan studeras: bl.a. socker, fett, protein, aminosyror, DNA Molecular Imaging

10 PET tracers Radiofarmaka Studeras 11 C-methionin proteinmetabolism 11 C-thymidin DNA-synthes 11 C-cholin fettmetabolism 15 O syrekonsumtion 18 FDG (fluordeoxyglucos) sockeromsättning

11 Cyklotron

12

13 PET och PET/CT kameror PET system Detektor ring PET/CT system CT modul

14 Registrerings princip: COINCIDENCE DETEKTION Annihilation 2 motriktade fotoner på 511 kev

15 Registrering PET detektor ring Dator Upptag

16 Utveckling av PET Forskningsmetod sedan 1970-talet fr a i neurologi Kliniskt genombrott mot slutet av 1990 talet - onkologi DIAGNOSTIK inom onkologi: 18 F-FDG (18 fluor-deoxyglucos) 90% av all klinisk PET

17 Cancerceller använder mycket glukos GLU GLU GLU-6-FOSFAT CO 2 +H 2 0 FDG FDG FDG-6-FOSFAT Metabolic trapping Glut1 &3

18 PET i onkologin Diagnos Stadieindelning Terapirespons Recidiv Dosplanering vid strålbehandling

19 PET PET/CT

20 Positiv även vid andra tillstånd Pågående infektion/inflammation Tbc, sarcoidos, svamp Muskelaktivitet Stämband Spända muskler Brunt fett

21 Patientförberedelser Fasta 4-6 timmar innan undersökningen Ingen kraftig fysisk aktivitet Blodsockerkontroll, <6,0-11,0 mmol/l

22 Förberedelser fortsättning Kirurgiska ingrepp: - Minst 2 veckor, helst 4-6 veckor efter op Kemoterapi - Avslutad minst 2 veckor, gärna flera veckor innan us Strålbehandling - Avslutad minst 3 månader, helst 6 månader innan us

23 På avdelningen Peroral kontrast Information om undersökningen Blodsocker kontrolleras Venflon Patienten skall ligga bekvämt och vara varm Patienten skall ligga stilla och vara tyst ffa vid huvud-hals frågeställningar Injektion avd FDG 1 timma innan undersökning Bildtagning med PET och CT

24 Bildtagning Lågdos CT Attenueringskorrektion Anatomisk lokalisation PET-scan min Ev diagnostisk CT

25 CT på olika sätt Lågdos CT Diagnostisk CT

26 Kvantifiering - SUV SUV = Standard uptake value SUV= Upptag (kbq/ml) Injicerad aktivitet (kbq) / Vikt (kg)

27 Stråldoser Sahlgrenska PET 4 MBq/kg (70 kg) CT lågdos 30 mas Totalt CT Thorax-buk PET/CT-lågdos + CT thorax-buk 5,3 msv 3,0 msv 8,3 msv 8-11 msv msv

28 Strålskydd personal Patienten strålar Avstånd och tid Handskar Blyskydd

29 Strålskydd med bly

30 PET/CT Nuklearmedicin SU/S Installerad februari 2008

31 CT vid PET

32 Indikationer PET/CT

33 Viktigaste tumörgrupperna Lungcancer Lymfom Colo-rectalcancer Huvud-hals cancer Malignt melanom Thyreoideacancer Esofaguscancer Pancreascancer Bröstcancer Okänd primärtumör

34 Lungcancer SPN* Sensitivitet 96% Specificitet 86% Låg risk 1% risk för malignitet om neg PET Hög risk NPV 86% *Fletcher et al JNM 2008

35 Stadieindelning av NSCLC* Mediastinala lymfkörtelmetastaser Sensitivitet 83% CT 59% Specificitet 92% CT 78% Fjärrmetastaser 10-20% fler fjärrmetastaser 9-64% ändrad handläggning Dosplanering extern strålbehandling Låg sensitivitet vid bronchioalveolära carcinom och carcinoider *Fletcher et al JNM 2008

36 Nya nationella riktlinjer Lyfter fram PET/CT SPN Stadieindelning Dosplanering

37 Hodgkin och höggradiga non- Hodgkinlymfom* Stadieindelning Sensitivitet 93% Specificitet 99% Rekommenderas när kurativ behandling skall ges *Kirby, Nucl Med Commun 2007

38 Hodgkin och höggradiga non- Hodgkinlymfom* Stadieindelning Sensitivitet 93% Specificitet 99% Rekommenderas när kurativ behandling skall ges Tidig evaluering av terapi *Kirby, Nucl Med Commun 2007

39 Hodgkin och höggradiga non- Hodgkinlymfom* Stadieindelning Sensitivitet 93% Specificitet 99% Rekommenderas när kurativ behandling skall ges Tidig evaluering av terapi Evaluering efter behandling och av restvävnad Sensitivitet 86% Specificitet 95% Rekommenderas ffa vid restvävnad *Kirby, Nucl Med Commun 2007

40 Hodgkin och höggradiga non- Hodgkinlymfom* Stadieindelning Sensitivitet 93% Specificitet 99% Rekommenderas när kurativ behandling skall ges Tidig evaluering av terapi Evaluering efter behandling och av restvävnad Sensitivitet 86% Specificitet 95% Rekommenderas ffa vid restvävnad Uppföljning PET kan användas vid misstänkt recidiv om PET var positiv initialt *Kirby, Nucl Med Commun 2007

41 Colo-rektalcancer Primärtumör: Sensitivitet 85% Specificitet 67% Problem med falskt positiva studier Inflammation Normalt upptag i tarm Rekommenderas inte

42 Normalt tarmupptag

43 Colo-rectalcancer* Levermetastaser Sensitivitet 88% CT 83% Specificitet 96% CT 84% Rekommenderas pre-op vid potentiellt resektabla levermetastaser Lokalt recidiv Skilja mellan recidiv och ärrvävnad Sensitivitet 96% Specificitet 98% Extrahepatisk spridning Sensitivitet 91% CT 55% Specificitet 98% CT 96% Vid stigande CEA nivåer och neg konventionell utredning *Fletcher et al JNM 2008

44 Huvud-hals cancer* Okänd primärtumör Hittas hos 20% vid neg konventionell utredning Sensitivitet 67% Specificitet 82% Stadieindelning Sensitivitet 72-87% Specificitet % Recidiv Sensitivitet % CT/MR % Specificitet % CT/MR % Dosplanering extern strålbehandling *Fletcher et al JNM 2008

45 Underlag för extern strålbehandling Samarbete med strålbehandlingen Strålbehandlingens personal behövs för positionering och fixering Definiering av tumör kommer göras i samarbete mellan onkolog, nuklearmedicinare och radiolog

46 Malignt melanom Lymfkörtelmetastasering Sentinel node biopsi bättre än PET Fjärrmetastasering* Sensitivitet 91% CT 57% Specificitet 94% CT 45% Rekommenderas vid misstanke om fjärrmetastasering eller recidiv Lungmetastaser CT bättre på små lungmetastaser Hjärnmetastaser MR bättre på hjärnmetastaser Alltid helkroppsundersökning * Prichard et al Br J Surg 2002

47 Thyreoideacancer PET rekommenderas vid stigande thyroglobulin och negativ 131 eller 123-Iscintigrafi

48 Andra onkologiska indikationer Esofaguscancer Rekommenderas för stadieindelning Fjärrmetastasering Pancreascancer Av värde för att skilja benign och malign process i pancreas Bröstcancer Av värde som tillägg till CT vid misstänkt recidiv

49 Gastrointestinal stromacellstumör Ofta högt FDG-upptag Utvärdering av terapi Kan behandlas med tyrosinkinashämmare Okänd primärtumör Av värde som tillägg till konventionell utredning vad okänd primärtumör

50 Förändring av behandling* *Hillner et al J Nucl Med 2008

51 Inflammation Aktiverade lymfocyter har ökat upptag av FDG Påvisande av inflammation Storkärlsvaskulit Takayasu Temporalisarterit PMR Utbredning i stora kärl Terapieffekt

52 Sarkoidos Inflammation Granulomatös inflammation Kärlinflammation Inflammation i aterosklerotiska plack

53 Protesinfektion Infektion Graftinfektion Feber av okänd orsak

54 Demens Glukosmetabolism ~ Cerebralt blodflöde Glukosmetabolism 18 FDG Cerebralt blodflöde 15 O sämre sensitivitet sämre bildkvalitet CBF-SPECT [Powers, Neurology, 1992] [Herholz NeuroPET ]

55 Fusion mot normalmaterial

56 PET inom kardiologin Perfusion

57 Isotoper vid hjärtperfusion 13 NH 3 - ammomium cyklotronframställd 15 O 2 vatten cyklotronframställd 82 Rb rubidium generatorframställd

58 18 Fluorid Tas upp i skelettet Alternativ till skelettscintigrafi Högre känslighet

59

60 68 Gallium Generatorframställd isotop Kan kopplas till DOTA-octerotat Binder till somatostatinreceptorer Neuroendokrina tumörer Alternativ till Octreoscan Högre känslighet

61 Carcinoid Cancer 2008;112(11):

62 Brunt fett Stämband Muskelupptag Ventrikel Tarm Urinvägar Fysiologiska upptag

63 PET och PET/CT vid SU

64 Mobil PET kamera Start december 2004

65 Mobil PET kamera

66 Stationär PET/CT på SU

67 Hur arbetar vi? Samarbete mellan nuklearmedicin och röntgen PET tolkas av nuklearmedicinare CT tolkas av radiolog Gemensamt utlåtande Separat utlåtande diagnostisk CT Sjuksköterska/BMA från nuklearmedicin CT-kunnig sjuksköterska från röntgen Utbildats för att kunna alla moment av undersökningen

68

69 PET/CT SU FDG från Lund och Köpenhamn FDG anländer kl patienter per dag 4 dagar per vecka

70 Antal undersökningar ?

71 Remittenter Lungmedicin 17% Onkologen 17% Kirurgen 14% Hematologen 4% Transplantation 4% ÖNH 2% Barnonkologen 2% Andra sjukhus 26%

72 Lagring och svarsrutiner PET/CT lagras i BFR Svar skrivs och skickas ut av Klinisk fysiologi PET-tolkning: nuklearmedicinare CT-tolkning: radiolog Bedömning av PET/CT: Gemensam Svar åtkomligt i Melior och WebADAPT Svar på diagnostisk CT från Radiologen

73 Kostnad PET m lågdos CT Med diagnostisk CT ALF-medel finns avsatta för forskningspatienter

74 Bild- och Interventionscentrum m 2 totalt 900 m 2 nuklearmedicin 3 PET/CT, 1 PET/MR? Cyklotron Radiofarmakacentral Inflyttning 2015

75 Bild- och Interventionscentrum

76

77 Lungcancer

78 Lungcancer

79 Coloncancer

80 Coloncancer

REGIONALT VÅRDPROGRAM/RIKTLINJER 2011. Huvud-halscancer. Västra sjukvårdsregionen

REGIONALT VÅRDPROGRAM/RIKTLINJER 2011. Huvud-halscancer. Västra sjukvårdsregionen REGIONALT VÅRDPROGRAM/RIKTLINJER 2011 Huvud-halscancer Västra sjukvårdsregionen "#$%&''()(*$+,-#$$.#*)/(+'%0+(0#-0#(%-123&$% 4&$%-+561738-,$-#*)/(#( 5+9'*-#($7+:()3#-$)%#%$$61791$#% ;?@AB"C.? A#'D=

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Esofagus- och ventrikelcancer Nationellt vårdprogram November 2012 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2012-11-21

Läs mer

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Femte upplagan Vårdprogrammet finns på www.roc.se Femte upplagan Layout: Jana Howe Tryckt på Reklam & Katalogtryck, Uppsala, maj 2008 Inledning

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Innehåll Förord... 2 1. Utredning av ovarialresistenser/cystor... 3

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

Kolorektal cancer. Nationellt vårdprogram 2008

Kolorektal cancer. Nationellt vårdprogram 2008 Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram 2008 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn 090 785 19 90 www.oc.umu.se Tryckt på Onkologiskt centrum,, Umeå november

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ENDOKRINKIRURGISKT KOMPENDIUM 1 Innehållsförteckning TYREOIDEA... 4 UNDERSÖKNINGAR... 4 Anamnes... 4 Palpation... 4 Ultraljud... 4 Radiologi... 5 Scintigrafi... 5 Biokemi... 5 Cytologi... 5 TYREOIDEASJUKDOMAR...

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2007 Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Rapporten är framtagen av Karl-Gustav

Läs mer

Huvud/hals-cancer. Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer. Naso-(=epi)farynx. Orofarynx (mellansvalg) Munbotten. Tungbas.

Huvud/hals-cancer. Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer. Naso-(=epi)farynx. Orofarynx (mellansvalg) Munbotten. Tungbas. Huvud/hals-cancer Naso-(=epi)farynx Orofarynx (mellansvalg) Tungbas Hypofarynx Munbotten Larynx; supraglottisk glottisk subglottisk Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer Eva Brun Onk

Läs mer

Regionala tillämpningar för region Stockholm Gotland av nationellt vårdprogram för Prostatacancer

Regionala tillämpningar för region Stockholm Gotland av nationellt vårdprogram för Prostatacancer Regionala tillämpningar för region Stockholm Gotland av nationellt vårdprogram för Prostatacancer Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-10 Första utkast Tillämpningarna är utarbetade

Läs mer

Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014

Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014 BILAGA 3 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014-10-24 RS Anna Karevi Verdoes Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014 Inledning På uppdrag av Program- och prioriteringsrådet har beredningsgruppen för

Läs mer

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2013-05-24 REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN Beslutad av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens Regionförbund att gälla fr.o.m. 2013-05-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Karin Rapp Vårdområdesdirektör Vårdområde opererande Lägesavstämning: 2014 06 10 1(39) Distribution Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland

Läs mer

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Struktur a. Fysiska resurser Örebro och Malmö har välfungerande urologiska mottagningar,

Läs mer

Cancer med okänd primärtumör (CUP)

Cancer med okänd primärtumör (CUP) Cancer med okänd primärtumör (CUP) NATIONELLT VÅRDPROGRAM 2011 Giltighetstid 2011 2013 Nationella arbetsgruppen för Cancer utan känd primärtumör (CUP) Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum, Västra sjukvårdsregionen

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum, Västra sjukvårdsregionen Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax 031 20 92 50 E-post Hemsida

Läs mer

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning)

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) Sammanställt av endokrinolog Martin Carlsson, klin kem/med klin Kalmar, reviderat 060925 av Pär Wanby, endokrinmottagningen. Våra lokala direktiv med mina synpunkter

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram 1 November 2014 Versionshantering Datum 2013-05-07 2014-11-11 Beskrivning av förändring

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram Maj 2013 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2013-05-07 Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2012 Volym 17 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2012 Volym 17 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2012 Volym 17 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer Kirurgiska kliniken Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer 1 Till Dig som ska opereras för bröstcancer Att få besked om att man har bröstcancer kan vara kaotiskt, men det finns en väg

Läs mer

Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer Vetenskapligt underlag Bilaga 2 Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för tjock-

Läs mer

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella lungcancerregistret 2014 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Uppsala April 2014 Innehåll Styrgruppen för nationella lungcancerregistret...

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Omvårdnad vid bröstcancer

Omvårdnad vid bröstcancer Omvårdnad vid bröstcancer NATIONELLT VÅRDPROGRAM Giltighetstid 2013 2015 Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård Augusti 2013 Slutgiltig version augusti 2013 Ansvarigt Regionalt cancercentrum:

Läs mer