KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. En 30-årig jubilar. I målsmans frånvaro. Här mopsar man upp sig! Sidan 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. En 30-årig jubilar. I målsmans frånvaro. Här mopsar man upp sig! Sidan 16"

Transkript

1 KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 3 Mars 2005 Pris 10:- En 30-årig jubilar I målsmans frånvaro Sidan 8 Partydrogandet bland ungdomar ökar kraftigt i vår region. I Sandviken har var femte gymnasietjej testat knark. Polisen ordnade en träff för att informera Torsåkers föräldrar om situationen. Ingen kom. Bryr man sig inte, eller skall det tolkas som en signal om att föräldrar vill hantera sådana här situationer själva? Sidorna 6-7 Så göra vi då vi tvättar våra kläder Ett enkelt tryck på en knapp och sedan är det bara att vänta. Den digitala displayen på tvätt-maskinen talar om exakt på minuten när det är klart. Men så har det inte alltid varit. Att tvätta kläder var en gång ett hantverk som krävde arbete, kunskap och engagemang. Sidan 14 Hofors skall bli landets vänligaste kommun. Hur skall vi klara omställningen? Första åtgärderna blir ändrat kommunvapen och årlig test av medborgarnas vänlighet då det numera finns standardiserade mätmetoder för just vänlighet. Den ljusnande framtid är vår. Nu kör vi! Sidan 15 Här mopsar man upp sig! Sidan 16 Bildgåta: Vad är detta? Svar på sidan 18 Hallå, hallå hemliga armén... Under andra världskriget fanns i Sverige en hemlig armé av agenter med uppgift att i sin hembygd kartlägga eventuella hot mot Sverige. Efter en djupdykning i resterna av ett topphemligt arkiv i Stockholm kan vi berätta om vilka Torsåkersbor som lät värva sig för uppdraget, och vad de rapporterade om. Sidorna Berlinmuren återuppstår... Sidan 2

2 2 KORPÖGAT Ledaren:!Det blåser snåla vindar över Sveriges landsbygd. Skogskoncernen Stora Enso signalerar för första gången öppet att man har planer på att söka sig bort ifrån Sverige. I nuläget är det främst massaproduktionen som löper risk att hamna i Sydamerika, Asien och i Ryssland. Billigare arbetskraft i kombination med bättre råvaror är det som lockar. Företagets vd Jukka Härmelä står rak i ryggen då han inför Dagens Nyheters journalister förklarar att den mångmiljonsatsning man gjort i Kvarnsvedens pappers-bruk utanför Borlänge kan vara företagets sista investering i Sverige. Vid sådana här besked brukar facket gå i taket så det sprakar om det, men inte den här gången. Tydligen har man kommit ikapp verkligheten även där. Förhoppningsvis kommer fabrikerna i Skutskär och Norrsundet att finnas kvar i år till, men man vet inte, säger Örjan Larsson på Pappers i Norrsundet. Även från stålbranschen kommer oroväckande signaler i samma riktning. Signaler som säger att stålbranschen kan vara på väg åt samma håll. Om signalerna är riktiga eller ej vet ingen. Den som lever får se och Sverige lär inte få mycket att säga till om kring den utvecklingen. Arkitek-terna för den sektorn sitter i USA, Japan och i viss mån i Bryssel. Glesbygdsverkets generaldirektör Kerstin Wallin har reagerat kraftigt och avlämnat en skarpt formulerad rapport till regeringen. I rapporten på-pekar hon att det idag bor två miljoner människor i Sveriges glesbygd. Många av dem saknar redan idag den service man kan kräva i egenskap av medborgare i ett västerländskt land. Hon pekar bland annat på effek-terna av vinterstormarna i södra Sverige och menar att det med väster-ländsk måttstock inte är acceptabelt att tusentals hushåll skall stå utan både el och telefon i flera veckor till följd av ett snöoväder. Vi lever trots allt på talet. Vidare påpekar hon att man inte kan fortsätta att sitta med arm-arna i kors och bevittna hur landsbygden avfolkas. Landsbygdens resurser måste göras mera tydliga, säger hon och efterlyser mer ambitiösa program för landsbygdens utveckling. De län som ligger i täten i arbetet med att rädda situationen är Dalarna, Västmanland, Gotland, Kalmar och Jämtland. Alla andra län får klart underkända betyg. Därför föreslår hon regeringen att alla län skall ges i uppdrag att tackla dessa problem och visa konkret vilka effekter som uppnås till följd av genomförda åtgärder. Det är en rejäl salva som avlossas med adress till landets regering. En salva som säkert är nödvändig. Färre anställda i framtidens industri är ett faktum som ingen tycks slå hål på idag. Hur det kommer att påverka livet i Gävleborg där hela näringslivet präglas av tung industri, är en fråga som borde stå högre på den politiska dagordningen än vad som är fallet, både på riksplanet och lokalt. Hofors kommun har antagit en vision om att vi år 2014 skall vara en vänlig kommun. Det låter bra och vi får väl hoppas att man då menar att det år 2014 skall finnas någon kvar här som man kan vara vänlig mot. Insändare: Genom bland annat reportage i Korpögat har Torsåkersborna fått ta del av de planer som finns för omändringar kring Solberga skola. Om man förstår saken rätt vill man ha till stora förändringar. Berlins väg kommer att stängas av. Därmed delar man hela området i två delar. Är det möjligen meningen att man därmed vill skapa ett Öst-Berlin och ett Väst-Berlin i Torsåker? Torsåkersborna är vana vid frihet. Så därför: Tänk om, kära makthavare! Om konkurrens Jag läste Elverkets annons i Korpögat om att 0.5 Mbit/s bredband kostar 2500 kr plus 375 kr/mån. Sedan gick jag in på Telias hemsida och såg att motsvarande anslutning har 10% lägre månadskostnad, samt att det då även ingår 5 hemsidor och mailadresser. Ja det låter ju bra, men hur många tusen skall Telia ha för anslutningen då? Jo, där står det "Beställ bredband nu så bjuder vi både på engångsavgift och modem. Dessutom får du ringa för 0 kr per minut från din hemtelefon till andra hemtelefoner kvällar och helger." Jag kan säga att valet var enkelt i mitt fall. Tack för det, Telia. Orolig Torsåkersbo KORPÖGAT Torsåkers Sockentidning Politiskt oberoende Utges av: Torsåkers Sockenförening Ansvarig utgivare Lars Pettersson Annonser: Margareta Skogsberg Material skickas till: Alkrantzvägen Torsåker Redaktionssekreterare: Maude Hydén, Postadress: Korpögat Solbergaleden Torsåker Besöksadress: Bygdegården Torsåker Tel Fax Tryck: Sandvikens Tryckeri AB, 2004

3 Sedan 1980-talet har ett 25- tal naturintresserade personer i kommunen arbetat ideellt med att kartlägga kommunens flora. Arbetet har skett i Naturskyddsföreningens regi under ledning av eldsjälarna Barbro och Lennart Risberg. Nu öppnar sig möjligheten att sammanställa arbetet i en bok. Kommunerna har nämligen fått möjlighet att söka statliga bidrag för lokala och kommunala naturvårds- och friluftsåtgärder. Bidrag kan utgå med 50 % av kostnaderna medan resten skall vara kommunfinansierat, t.ex. med eget arbete. För Gävleborgs län finns kr avsatta för ändamålet. Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker föreslår kommunen att ansöka om bidrag med kr. Bidragssamordning I ansökan påpekas att flera föreningar i kommunen är intresserade av bidragen varför det kan vara lämpligt med någon form av samordning. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att tillstyrka Naturskyddsföreningens ansökan om bidrag till det som avses bli en bok om Torsåkers sockens flora. Boken skall innehålla en mängd illustrationer och färgbilder och kommer förutom själva floran att avhandla människorna, tiden, bergen, sjöarna, skogen och en redogörelse över de hot som idag finns mot flora och vegetation. Floran i Gästrikland har alltid utforskats i ett Gävleperspektiv och från ett akademiskt perspektiv. KORPÖGAT Inventering av floran i Toråkers socken Barbro Risberg Något som kanske ibland krävt en viss akademisk kunskap i ämnet för att kunna ta del av det som redovisats. 3 Kostnad - ideellt arbete I den nu planerade redovisningen kommer man utan att göra avkall på sakkunskap och vetenskaplig korrekthet presentera ett verk avsett för kommuninvånarna ur deras perspektiv. Hofors kommun ser positivt på förslaget och konstaterar att några kostnader för kommunen ej kommer att uppstå eftersom ideellt arbete kommer att täcka upp det kommunala åtagandet som krävs för att bidraget skall betalas ut. Barbro Risberg är givetvis glad över möjligheten att få ge ut boken, om nu ansökan blir beviljad. Vi har ju inte fått bidraget än. Men om det beviljas tar vi genast itu med uppgiften att sammanställa materialet för publicering i bokform, säger Barbro Risberg. Text: Staffan Berglind Foto: Maude Hydén Ingen Fixar-Nisse 2005 Hur har det gått för Fixar-Nisse som landade på kommunstyrelsens bord i egenskap av ett medborgarförslag och som skulle hjälpa äldre personer med enklare göromål i hemmet? Gunn-Britt Groph har för Omvårdnadsnämndens räkning tittat igenom förslaget och svarar att en sådan insats som förslaget handlar om är något som många äldre frågar efter. Inkommet förslag om hjälp till äldre är ett mycket bra förslag samhällsekonomiskt. Men för kommunen finns ej ekonomiska förutsättningar under verksamhetsåret 2005 att finansiera några eventuella personalkostnader till föreslagen verksamhet, säger Gunn-Britt Groph i sitt svar. MJ:s Tel Stort sortiment av bl.a. GOLVVIRKE RÅSPONT TRYCKIMPREGNERAT

4 4 KORPÖGAT Högre status för sällskapsdjur Hofors kommun ingår i ett samarbete med övriga gästrikekommuner för djurskyddet. Idag arbetar två djurskyddsinspektörer med tillsyn av djurhållningen inom lantbruk och hästhållning. Nu föreslår ledningsgruppen för djurskyddstillsyn i Gästrikland inrättande av en tredje tjänst, en djurskyddsinspektör som enbart skall utöva tillsyn av sällskapsdjur. Tankarna på särskild tillsyn av sällskapsdjur föddes redan Antalet sällskapsdjur i Sverige ökar. Vanvården ökar Dessvärre ökar även anmälningarna om vanvård av sällskapsdjur. Hofors kommun handlägger varje år sådana ärenden och det är Sandvikens miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenegaard som har det övergripande ansvaret för tillsyn av djurhållningen i Gästrikland. Den vanvård av sällskapsdjur som vi får anmälningar om är nästan alltid kombinerad med andra problem, som t.ex. sociala problem, säger Tommy Stenegaard och tillägger att man genom den nya tjänsten främst vill skaffa sig bredare kompetens inom området. Då vi inrättade de nuvarande tjänsterna för djurtillsyn höjdes kompetensen inom området rejält. Samma effekt vill vi försöka uppnå nu, säger Tommy Stenegaard. En ytterligare djurskyddsinspektör för sällskapsdjur skall enligt förslaget till femtio procent finansieras genom skattemedel. Kostnaderna för Hofors kommun skulle därvid komma att hamna på kr. Andra halvan av tjänsten skall finansieras med avgift för det arbete man utför. Kennlar och kattuppfödare kommer sannolikt att få ökade kontroller och får i så fall även betala för detta. Än så länge är det bara ett förslag och vi får se vad det hela leder till, säger Tommy Stenegaard. Fondutdelning till djuren Parallellt med att antalet anmälningar om vanvårdade sällskapsdjur ökar, ökar också den allmänna medvetenheten om djurens rätt i samhället. Som ett exempel kan nämnas att allt fler fondsparare i de så kallade humanfonderna väl- Njuter av tillvaron Var rädd om mej jer att ge delar av sin fondutdelning till djurskydd istället för till människorättsorganisationer. En av de största humanfonderna är Banco Humanfond som under år 2004 delade ut kr till Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund. Den som mister sitt sällskapsdjur kan numera även visa sin sorg genom dödsannons i tidningen Land. Även inom Svenska kyrkan är en diskussion under uppsegling om huruvida en ledsen matte eller husse skall kunna omfattas av kyrkans tjänster i sorgearbetet kring ett dödsfall. Text: Staffan Berglind Foto: Bodil Landin

5 Fonder från svunna tider Det finns en uppsjö av gamla fonder som en gång inrättats för välgörande ändamål. Fonder som idag närmast kan ses som minnen från en svunnen tid. Omvårdnadsnämnden i Hofors kommun administrerar två sådana fonder som en gång i tiden inrättats till förmån för hjälpbehövande i Torsåker. Den ena är Erikslundsfonden vars avkastning enligt statuterna skall gå till gamla och sjuka i Torsåker. I år finns 664 kr att fördela. Den andra fonden är Robert och Adolfina Petterssons minnesfond vars avkastning skall finansiera vistelse på vilohem för personer företrädesvis från Torsåker. Några vilohem finns inte längre i Sverige, och även om de funnits kvar skulle årets utdelning på 241 kr inte ha räckt särskilt långt i rehabiliteringen av utarbetade Torsåkersbor. Samhället har förändrats sedan fonderna inrättades. Förändrade penningvärden och ny lagstiftning kring vår välfärd har gjort sådana här fonder överflödiga. Ändå måste de finnas kvar. Det är bland annat rättsskyddet som kräver att den som en gång donerat pengar till ett visst ändamål skall kunna få sin vilja uppfylld även i en tid då man själv inte finns kvar i jordelivet. I Hofors kommun är det Omvårdnadsnämndens ordförande Roland Zachrisson som främst svarar för att bestämmelserna följs för dessa två fonder. Idag finns ingen möjlighet att följa reglerna för utdelning. Men vi försöker komma så nära som möjligt, säger Roland Zachrisson och berättar att man infört en rutin där man varje år till jul brukar överlämna fondernas avkastning till Spelmannen för trivselfrämjande åtgärder i samband med julfirandet. I år blir beloppet 905 kr. Välkommen till Folkhälsovecka i Hofors Kommun 25/4-30/ På uppdrag av Folkhälsorådet Vi vill främja hälsa för boende och verksamma i Hofors genom att skapa mötesplatser, bygga nätverk och erbjuda seminarier för att sprida information och kunskap om hälsa. Vårt mål är också att inspirera till ökat intresse och engagemang för eget välbefinnande. Måndag till torsdag april Riktar vi en utmaning till förskolor, skolor, föreningar, organisationer och arbetsplatser med flera, att skapa egna hälsofrämjande temadagar. Fredag 29 april Riktas mot företagarna. Ni erbjuds att delta i miniseminarier om hur vi kan uppnå ökad frisknärvaro, arbetsglädje och trivsel på våra arbetsplatser. KORPÖGAT Butiken mitt i byn Paketutlämning ATG ombud Svenska Spel Apoteksutlämning Öppet Måndag - Fredag 9:30-20:00 Lördag: 9:30-19:00 Söndag: 11:00-19:00 Svensk Kassaservice Måndag - Fredag 13:00-17:30 Lördag: 10:00-14:00 5 För information ring: focus, Eller gå in på Lörd 30 april "Grand final" För allmänheten. Du erbjuds "prova på" aktiviteter, utställningar, möta föreningslivet samt ta del av en spännande föreläsning om hälsa och livsstil, med Blossom Tainton.

6 6 KORPÖGAT Droginformation som inte drog Måndagen den 21 februari klockan och var ungdomar och vuxna inbjudna till Ungdomsgården Lyan i Torsåkers bygdegård för att lyssna och prata om droger. Ett tiotal ungdomar kom för att lyssna på polisen Johan Månsson som pratade om narkotika och alkohol. Han sa att alla måste hjälpas åt att få ordning med narkotikan. Föreningar, skolan och föräldrar bör reagera om man misstänker att någon använder droger. Varför tar man droger? Jo, människan vill testa sina gränser, även om det är farligt och innebär stora risker. Konfrontation Grupptrycket är stort och man vill gärna testa. Ungdomar kan också känna av pressen inför sina stora val som gäller framtiden. Vad ska man göra om man vet att någon tar droger? Om man väljer en konfrontation kan man ge personen ett val eller få igång en dialog. Prata med en vuxen som man känner förtroende för och som i sin tur tar kontakt med socialen. Ju tidigare man får veta om ett missbruk desto lättare är det att få bort personen från sitt missbruk. Det är inte svårt att få tag på droger nu för tiden. Det är lätt genom Internet och mobiltelefon. Tillgången är obegränsad, det har man GARNBOD Solbergaleden 22, Torsåker Mån-fre (lunch ) Lördagar STICK- & VIRKGARN Uppritade BRODERIER DMC Moulinegarner - KEMTVÄTT MATTRASOR - MATTVARP Här informeras ungdomarna om narkotika. kommit fram till då priset varit konstant de sista 4-5 åren. I missbrukskretsar är kontaktnäten så väl utvecklade att man kan få drogerna efter bara några få timmar. Det sägs att i Torsåker skulle man kunna få den drog man vill ha redan inom två timmar utan något större problem. Vilket kan tyckas är otäckt snabbt. Ingen föräldranärvaro När det var dags för föräldrarna att lyssna, kom inga föräldrar. Några vuxna var där, men dom skulle prata inför föräldrarna. Det var polisen, ungdomsmottagningen, Vuxna på bruket och fritidsledare. Dåligt av Inte dyr Inte billig Inte bäst Men jag finns här året runt Nornholms Blommor Solbergaleden - Torsåker Tel föräldrarna i Torsåker att inte visa intresse för vad våra ung-domar kan råka ut för och hur man kan hjälpa dem, tyckte arrangö-rerna. Polisen Johan Månsson pratade i alla fall och visade oss som var där hur olika droger ser ut och vad som händer med personen som tar dem. Han sa också att man inte ska diskutera med ungdomarna om de kommer hem på natten påverkade utan ta det dagen efter när de inte är förberedda på det och är i opåverkat tillstånd. Man ska helst vara vaken när ungdomarna kommer hem så man ser i vilket tillstånd de befinner sig i. Om dom röker vanliga cigaretter har de lättare för att börja med hasch. Om Centralgatan 13 Hofors Tel

7 KORPÖGAT 7 ungdomen kommer hem med stora pupiller, stirrig blick och luktar sött, kan det vara hasch. Ser ofarligt ut Marijuana och hasch är inte alls dyrt. Det kan ofta vara billigare än alkohol. Amfetamin, kokain och crack är dyrare droger. Crack finns än så länge bara i storstadsregioner. Även penicillin, sömnoch depressionspiller tas som droger. Tillverkarna av preparaten gör drogerna så tilldragande som möjligt, för att de ska se ofarliga ut. De kan se ut som små smilemärken eller andra märken i olika glada färger. Var inte blåögda Representanter från Vuxna på bruket skulle ha pratat om vad dom gör för ungdomarna, men då det inte kom några föräldrar, avslutades mötet med funderingen: Hoppas att tonårsföräldrar i Torsåker inte är blåögda och tror att deras barn inte kommer i kontakt med droger. Även om dom inte nyttjar dem själva så finns tyvärr drogerna med i deras umgängeskretsar. Text: Bodil Landin Foto: Anne Landin Födda Grattis Mormor Annika och morfar Jan-Olov Berglund till första barnbarnet Borbos Jr. Polisen pratar inför de närvarande, men var är föräldrarna?

8 8 KORPÖGAT Här har hjulen rullat i 30 år I början av januari i år var det 30 års-jubileum på företaget HL-Bil. Ett av många företag i Torsåker som har funnits länge i Torsåker. I början av 70-talet arbetade Bo- Göran Lundqvist och Sten Hodin på Forslunds Motor i Hofors. Bo- Göran på reservdelslagret och Sten på bilförsäljningen. De lärde känna varandra framförallt som arbetskamrater, men umgicks då inte privat. Allt efter tiden gick, beslutade de sig för att gemensamt starta företaget HL-Bil, då båda var intresserade av bilförsäljning. Den 2 januari 1975 slogs portarna upp i den lokal som företaget fortfarande är etablerat i. Under den första tiden fanns det inte så många bilar till försäljning, utan det köptes in några då och då. Gick åt som smör Men de bilar som fanns såldes snabbt. Bo-Göran minns att 1985 kom en transport med 9-10 Saabbilar, och ortsbor och spekulanter från närliggande kommuner kom och tittade på dem. Samliga bilar fick de omgående sätta en skylt SÅLD på, trots att de inte hade hunnit iordningställa dem. På den tiden var det verkligen sug efter bilar. Efter 24 år tillsammans i företaget, drog sig Sten Hodin tillbaka för att njuta livets otium, så numera är Bo-Göran ensam ägare. Det har varit fantastiska år tillsammans med Sten. Sten och jag hade samma värderingar, våra familjer blev sammansvetsade, säger Bo-Göran. När det behövs hjälp vid hämtning av bilar ställer Sten upp även idag. Idag har försäljningen av nya bilar ökat gentemot begagnade, men vid HL-Bil som enbart säljer begagnade, ser man ingen nedgång i försäljningen. Jämn omsättning Under de 30 år som gått har man varje år sålt mellan bilar. Den siffran håller sig konstant. En av anledningarna är att företaget har låga omkostnader då man bland annat inte har en dyr bilhall att underhålla. För många år sedan fanns funderingar på att bygga ett Bo-Göran Lundqvist och Sten Hodin vid företagsstarten tak att ha bilarna under, men de fick avslag på bygglovet, och blev i så fall hänvisade till något industriområde, vilket dom avböjde. Nu står alla bilar utomhus till allmän beskådan. Många ser på min hemsida vilka bilar jag har, och åker hit och tittar även på kvällar och helger, säger Bo-Göran. Han är glad för den köptrohet som finns inom närområdet. En annan anledning är att jag genom åren fått personkännedom och framför allt lärt mig att inte bedöma en spekulant efter yttre förutsättningar, avslutar Bo- Göran. Text: Margareta Skogsberg Foto: Leif Skogsberg Foto: Arne Blixt Din lokala leverantör av villaolja & diesel Lars Lindroths Åkeri Tel ,

9 KORPÖGAT 9 Glesbygdsreklam på Köpis Hofors kommun satsar på att marknadsföra sig på Valbo köpcentrum. Kommunernas gemensamma turistbolag Gästrike Turism avser att anställa en projektledare för att på Valbo köpcentrum inrätta Marknadsplats Gästrikland i syfte att marknadsföra vår region. Valbo köpcentrum har idag fyra miljoner besökare årligen. Affärskomplexet är därmed det största besöksmålet i Gästrikland. Besökarna kommer från hela landet. Detta vill Gästrikland Turism utnyttja för att på köpcentret marknadsföra Gästrikland som turistmål och företagarregion. Kostnaden är beräknad till kr. Länsstyrelsen bekostar hälften medan andra halvan bekostas av de kommuner som önskar delta i projektet. För Hofors del landar notan på kr. Det ska va en italienare Leksikon för det 21 århundrede heter en dansk publikation för sammanställning av statistik om jordens länder och folk. Där kan man bland annat studera skillnaden mellan en svensk och en italiensk man. Den italienske mannen lever i genomsnitt 75,3 år medan hans svenska motsvarighet lever i 77,2 år. Italienarens dagliga näringsintag ligger på kalorier medan svensken nöjer sig med Italienaren hinner under sin livstid bli far till 1,2 barn medan svensken klarar av 1,5. På tobaksfronten drar en italienare i sig cigaretter per år medan den svenske mannen klarar sig med Största skillnaden mellan de båda ligger inom kärlekens domäner. En italiensk man köper i genomsnitt smycken till sin kvinna för kr per år, omvandlat till svensk valuta. Den svenske mannens årliga räkning hos juveleraren stannar på 600 kr. BERGSMANNEN Tel * Hämtmat * A La Carte * Lunch * Hotellrum RAMSHOPEN Övre Storviksvägen 1, STORVIK Tel Inramning - Presenter - Hemslöjd Rolf Lidbergs tomtar och troll Tygblöjor för dig som tänker på ditt barn och miljön PASS-a på nu Nya regler för införskaffande av pass införs från och med den 1 oktober Om ditt pass giltighetstid börjar ta slut, kan det vara idé att införskaffa ett nytt före den 1 oktober. Nuvarande regler innebär att du går till en fotograf och tar ett passfoto, förser dig med 270 kronor och en giltig legitimation och går till polisen antingen i Sandviken eller Hofors. Då kommer du att efter cirka åtta dagar få ett pass som gäller i tio år. Om du väntar till 1 oktober skall du inte ha något foto med dig, utan fotot tas på plats vid ansökningstillfället. Du skall även ha giltig legitimation med dig och 400 kronor. Detta pass kommer endast att gälla i fem år. Dessutom måste du då åka till Gävle och lämna din passansökan. Mekaniska arbeten, svetsning, bockning och pulverlackering Tel Dalgränsens Mekaniska Gammelstillavägen TORSÅKER

10 10 KORPÖGAT Kyrkans skatter Följ med oss på en spännande vandring i kyrkans skattkammare. Här finns brudkronan från 1900-talet som burits av vitklädda lyckliga brudar på livets stora dag. Här finns 1800-talets brudkrona som burits av kvinnor vars lycka kanske inte alla gånger var fullkomlig den dag då bröllopsklockorna ringde. Ett minne från den tid då social status, familjetraditioner, föräldrarnas mening och frågor kring gårdars arealer och skogsbestånd kunde väga lika tungt vid valet av livskamrat som själva kärleken. Här finns sockenbudstyget som prästen medförde då han kallades till en dödsbädd för att ge någon av sina församlingsbor sista nattvarden. Det kan vid behov användas även idag. Dessutom finns här något som man kanske inte förväntar sig att finna i en svensk landsortskyrka, nämligen ett rökelsekar. Fodral och sockenbudstyg från Tillverkat i trä och utvändigt klädd i brunt läder, invändigt med svart ylletyg. Kalk från Sockenbudstyg från Den består av vinflaska, kalk och oblatask/paté. Fodralet i trä är svarvat och urgröpt i två halvor. Den har yttre profil av kalken med vinflaskan ställd i cuppan. Oblatask/patén förvaras upp och ned i kalkens fot.

11 KORPÖGAT 11 Vinkannor i silver från 1778 och Den första har inskriptionen: Thorsåkers kyrka och den andra: TILL GUDZ NAMPNS ÄHRA OCH TORGZ-ÅKERS KYRKIA TILL PRYDNADT ÄHR DENNA KANNA UPRÄTTAT OM 106 LOT, AF THER TÅ WARANDE KYRKIOHERDE HR HINDERICK MIRANDER OCH KYRKIOWÄRDER ANDERS ANDERSSON I WALL OCH LARS ÄÅDERSON I WII AO D. 13 APRIL. Även i Torsåkers kyrka har man använt rökelsekar, vilket kanske är okänt för de flesta. Brudkronor i förgyllt silver. De tre främre kronorna har identiska detaljer, de skiljer sig endast i storlek. De är från 1751, 1767 och Brudkrona av modernt snitt. Foto: Korpulenten

12 12 KORPÖGAT Ett fritt Sverige Detta är berättelsen om SIS, en av de hemligaste myndigheter vi haft i Sverige. Då andra världskriget bröt ut 1939 gjordes på regeringens uppdrag en kartläggning av den hotbild som fanns mot Sverige. Efter några veckor kunde den expertgrupp som utredde frågan presentera en bild där Sverige inte bara hotades av främmande arméer. Sverige hotades även av sitt eget folk. För att eliminera detta hot inrättades ett riksomfattande nät av hemliga agenter med uppgift att övervaka Sveriges folk. Några av dessa agenter fanns i Torsåker. I tre nummer under våren kommer Korpögat att berätta om SIS, ett stycke svensk historia som är okänd för de flesta. Vid krigsutbrottet 1939 var regeringens hållning att Sverige så långt som möjligt skulle hållas utanför kriget med stöd av den svenska neutralitetsförklaringen. Ny myndighet Flera åtgärder vidtogs för att underlätta denna målsättning. Bland annat inrättades en helt ny myndighet med namnet Statens Informationsstyrelse med förkortningen SIS. Den nya myndigheten, vars verksamhet till stor del skulle vara hemlig, såg dagens ljus den 26 januari Den inrättades i flera olika sektioner av vilka en fick namnet Sektionen för kulturell folkberedskap. I de första instruktionerna sades att sektionen skulle ägna sig åt folkupplysningsfrågor för att stärka folkets försvarsvilja. Innan sektionen hunnit etableras hade dock flera ändringar gjorts vad gällde dess uppgift. I slutänden blev sektionens uppgift att stärka folkets moral och försvarsvilja samt inrätta ett andligt hemvärn för att skingra den inre mörkläggningen hos Sveriges folk. Andligt hemvärn Denna inre mörkläggning utgjordes av dolda krafter som verkade bland folket och som skulle kunna bli ett hot mot hela vår nation. Det andliga hemvärnet skulle bestå av hemliga agenter utplacerade över hela Sveriges yta med uppgift att lyssna, notera och rapportera. En slags osynlig försvarslinje uppbyggd kring tesen att vilken svensk som helst kunde vara Sveriges värsta fiende. Därför måste hela svenska folket sättas under viss kontroll och bevakning. Ingen kunde lämnas osedd. De agenter som skulle utföra uppdraget måste givetvis vara handplockade. En fördel var om de genom sitt yrke var avlönade av staten eftersom en statlig anställning borgade för solidaritet mot Sverige. Dock skulle det inte vara något villkor. Agenterna skulle ha ett stort kontaktnät på sina respektive hemorter och de skulle ha god kännedom om ortens folk. De skulle även ha rätt inställning i moraliska frågor. Mot dessa kriterier var det lämpligt att i första hand försöka värva agenterna bland lärare, präster och företrädare för frikyrkorörelsen. Som en första åtgärd för att rekrytera denna hemliga armé av agenter utsågs för varje län ett länsombud. För Gävleborgs län utsågs två länsombud, ett ombud för Gästrikland och ett för Hälsingland. Som länsombud för Gästrikland utsågs Karl Hedlund, rektor för Västerbergs

13 KORPÖGAT 13 folkhögskola och en av den regionala socialdemokratins förgrundsgestalter. Hemlig armé Rekryteringen pågick i ungefär ett år. Då den var klar hade Sverige berikats med en hemlig armé bestående av SIS-agenter som officiellt skulle benämnas ortsombud. Förutom att hålla ett vakande öga på sina ortsbor skulle de i mån av resurser stärka folkets moral och försvarsvilja samt ägna sig åt folkuppfostringsfrågor. Bland dessa agenter fanns bland annat 565 folkskollärare, 237 präster, 190 jordbrukare, 116 adjunkter, 91 arbetare och 10 journalister. De som tillfrågats om uppdraget och svarat ja utsattes för en noggrann personkontroll från SIS. De som godkändes registrerades på ett kort som förutom personuppgifter innehöll anteckningar om de kvalifikationer som vederbörande hade för att arbeta för SIS. Bland annat uppgifter om politisk uppfattning, föreningstillhörighet samt omdömen som känd som en hedervärd person etc. Hålla ögonen på grannen De som godkändes fick ett brev i vilket SIS tackade för att man ställt upp på uppdraget i denna för Sverige så svåra tid. I brevet underströks vikten av att verksamheten skulle hållas så hemlig som möjligt varpå ombuden fick en första beskrivning av vad som förväntades av ett SIS-ombud. För många av agenterna var det först nu som man insåg vad man gett sig in i för något. Uppenbarligen hade det inte stått klart för alla att uppdraget gick ut på att hålla lite koll på grannar, vänner och ortsbor för att avslöja eventuella hot mot Sverige. Den insikten resulterade i att flera agenter omedelbart avsade sig uppdraget. Andra drog sig undan i tysthet och hörde aldrig mer av sig till SIS. Så blev det bland annat med handelsföreståndaren Lars Jonsson i Årsunda som trots ivriga påstötningar vägrade att avge några rapporter till SIS. Blivande biskop dög ej Andra var dock mer entusiastiska. Ortsombudet i Barnarp tillskrev SIS med: Får härmed tacka för förtroendet som Edert ombud i Barnarps kommun, samtidigt som jag lovar att göra mitt yttersta för att skingra den inre mörkläggningen. Ett annat ombud skrev: jag ser fram emot att få vara Er soldat vid den inre frontlinjen och kan icke nog uttrycka min glädje över att ha blivit uttagen för ett sådant uppdrag. Alla som låtit sig värvas av länsombuden blev dock inte godkända av SIS i Stockholm. I instruktionerna för värvningen sades att man inte kunde ha några osvenska element bland dem som skulle arbeta för SIS. Med osvenska element avsågs bland annat nazister, kommunister och Jehovas vittnen. En av dem som efter kontroll klassades som ett osvenskt element var en då teologie kandidat vid namn Bo Giertz som sedemera skulle komma att besätta biskopsämbetet i Göteborgs stift. Vid den kontroll som SIS gjorde på honom uppdagades att han uttryckt sympatier för nazityskland. Han hade bland annat talat vid ett möte som anordnats av nationalsocialister i Stockholm vilket var tillräckligt för att diskvalificera honom som ombud för SIS. Även Gunnar Persson i skånska Förslövsholm diskvalificerades sedan det uppdagats att han haft ett förflutet som kommissionär för den kommunistvänliga tidningen Solidaritet. Persson togs dock till nåder av SIS sedan länsombudet som värvat Persson försäkrat att Persson kommit på bättre tankar och att han numera var en hedersman med Sveriges bästa för ögonen. I nästa nummer av Korpögat fortsätter berättelsen om SIS under rubriken: SIS agenter i Torsåker Hofors Text: Staffan Berglind Källor: Dagens Nyheter, Riksarkivet, Försvarsstaben, UD:s arkiv, SIS arkiv.

14 14 KORPÖGAT Här kunde man tvätta sin byk Vid tiden strax efter föregående sekelskifte, i början av 1900-talet, var det något mer komplicerat att få sina kläder rena än vad det är idag. Tvättstugan i Prästhyttan i Torsåker byggdes någon gång mellan För att vara en tvättinrättning från den tiden var denna riktigt modern. Att kunna öppna en vattenkran ovanför pannmuren och den stora klappbassängen av cement, och få rinnande vatten, var inte allom givet. Tack vare självtryck från vattenfallet strax ovanför, förskonades man från tunga lyft av vattenhinkar. Tvätta gjorde man för hand i stora träbuttar och med stötbräda. Det fanns också byk-kar för vittvätt. Allra först tvättades lakan, örngott, dukar och handdukar, ja, allt som var vitt och tålde kokhett lutvatten. Lut fick man av att blanda lutpulver, som fanns att köpa på burk, i det första heta vattnet i grytan. Min mamma sparade björkaska från spis och kakelugn, som sedan sållades från kol och grövre rester. Hon lade det sedan i en tät tygpåse som slutligen lades i botten vid tappningshålet, berättar Greta Elfström. Tvättstugan i Prästhyttan Tungt arbete Även vittvätten tvättades först för hand och lades sedan i byk-karet som hade ett urtappningshål. Därefter östes het lut över tvätten minst sju gånger. Slutligen var det dags att skölja och klappa ur luten i bassängen. Ett mycket tungt arbete. Lutvattnet återanvändes till tvätt av mörkare nyanser, och det sista avtappade lutvattnet användes bland annat till att skura blåställ och mattor i. Under vintrarna var tvättstugan stängd. Vattnet i ån var då fruset. Detta innebar att alla fick spara sin tvätt under vintern, för att så snart isarna släppte, framåt april-maj, tinga tid vid tvättstugan. Det var Hulda Ström som var ansvarig för tidsbokningen, dit kön kunde bli lång. Många kom med häst och vagn även från grannbyarna, till och med ända från kyrkbyn, med korgar och bylten fulla med smutstvätt. Det fanns ett par gummor som alltid ställde upp som tvätthjälp. Båda hette Tilda förresten, Tilda Hedlund och Tilda Åström. Tvättstugan brann ner i samband med verkstadsbranden 1931, men byggdes upp igen och var i bruk fram till 1950-talet. Därefter blev det möjligt för många att skaffa en egen tvättmaskin hemma. Våra unga familjer har inte den blekaste aning om hur arbetsamt det var med stortvätt på den tiden. Nedtecknat av Greta Elfström, Prästhyttan Foto: Leif Skogsberg Rinnande vatten Byk-kar i cement

15 Hofors - den vänliga kommunen KORPÖGAT 15 Som redan framgått av de dialogmöten som Hofors kommun arrangerat för sin framtidsvision har antagits en policy att Hofors skall bli landets vänligaste kommun. Den nya inriktningen kommer att märkas på flera olika sätt. Första åtgärden blir att ändra kommunvapnet, vilket sker redan den 1 april i år. Den gamla symbolen för järnfyndighet skall bort och ersättas med den välbekanta smile-symbolen för att visa att nu är det vänlighetens ideologi som gäller i Hofors. Det är Eira Källgren som drivit igenom beslutet om ändring av kommunvapnet. Självklart måste det synas i kommunens vapen att Hofors är en vänlig kommun, säger Eira Källgren och tillägger att kommunens vänlighet även kommer att åskådliggöras på annat sätt. Testa vänligheten Kommunen kommer en gång om året att genomföra en vänlighetstest bland befolkningen. Resultatet av testet läggs sedan ut på kommunens hemsida på Internet. Hur mäter man då vänligheten i en kommun? Det är inte så svårt som man kan tro, säger Eira Källgren och berättar om principen för hur det går till. Det är universitetskliniken vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som utarbetat en ny metod för att mäta en individs vänlighet. Nytt kommunvapen Det sker med ledning av blodsockerhalten vars normalvärde skall ligga på 5 mmol/l. Blodsockerhalten kan också tillfälligt manipuleras med hjälp av olika typer av näringsintag. Näringsrik mussla Det sker bland annat genom intag av Grönkläppad mussla, en speciell musselart som importeras från Nya Zeeland. Musslan innehåller vitaminerna C, E, B6, B12 och folsyra. Genom just denna sammansättning av vitamintillskottet ökar blodsockerhalten vid intag genast med 5 40 % för att sedan snabbt återgå till individens normala värde. För den vänlige individen blir ökningen aldrig mer än 5 10 % eftersom vänligheten i sig har en dämpande effekt på vitaminbaserad höjning av blodsockerhalten. För den ovänlige individen höjs blodsockerhalten raskt med ända upp mot 40 % och det är just denna jämförelse av ökningen som utgör grunden för mätningen. Mätinstrumentet som heter Mussel Glucose Test har utvecklats av Ängelholmsföretaget HemoCue som specialiserat sig på utveckling av instrument för mätning av just blodsockerhalten. Nu satsar vi helhjärtat på vänligheten, säger Eira Källgren och berättar att uttagningen av dem som skall testas kommer att ske slumpvis under överinseende av Notarius Publicus. Rönningsholmsv. 2 Torsåker Tel: Öppet vard: Lörd: Tel:

16 16 KORPÖGAT Med knorr i tillvaron Hos Harriet Sandberg i Djupviken är det riktigt hundliv. Det första man möts av är en flock mopsar som glatt skällande och viftande på sina knorrar hälsar välkommen. Harriets hundintresse började redan 1972, då hon köpte sin allra första hund, en långhårig tax. Sedan dess har det passerat många olika raser hos kennel Moloss. Harriets uppfödargärning startade med en kull labradorvalpar efter tiken Simba. Därefter kom raserna Grosser Schweizer Sennenhund och Leonberger in i kenneln, och så småningom även Engelsk mastiff. Vid den tiden fanns det sju mastiffer och två mopsar. Den första mopsen köptes 1994, och fick namnet Mopsan kom mops nr två, Anton. Vinstrika hundar Mopsan var mycket framgångsrik i utställningsringen, och blev 1998 Världsvinnare. Hon har fått fyra valpkullar, där hon framgångsrikt fört sina gener vidare, bland annat till Malte som är ett barnbarn till Mopsan. Malte är idag den mest vinstrika mopsen i Skandinavien. Andra mopsar är bland annat Thea som hunnit få tre kullar och Saga som få två valpkullar. Förutom alla glada mopsar, finns det även en dvärgschnauzer och en toypudel i kenneln. Toypudeln Tingeling är i miniformat, men låter nog högst av alla hundar. Just nu består kennel Moloss Harriet med Fabian och Malte. av fjorton hundar, men bara tio bor hemma. De andra är inneboende hos andra familjer. Ställer ut i Europa Harriet ställer ut sina hundar på utställningar runt om i Europa. Det är ett måste för en framgångsrik uppfödare att delta på utställningar och meritera sitt avelsmaterial. Nu kanske inte alla uppfödare är så ambitiösa som Harriet. Hon deltar på utställningar varje år, och säsongen är koncentrerad till sommarhalvåret. Det blir många mil, Matte vad har du i munnen? po.ferm datorservice service av PC och lokala nätverk Ring , Per-Olof Ferm Wijbyvägen 59, Torsåker cirka Det vill till att ha en bil som håller för strapatserna. Resorna kan bli långa, då hon förutom nordiska länder, besöker Lettland, Holland och England. Det kan vara intressant för en icke initierad att veta hur dyrt det är för en uppfödare att meritera sitt avelsmaterial. Anmälningsavgiften till varje utställning är mellan 250 och 300 kronor, och man anmäler oftast inte bara en enstaka hund, utan så många som går in i bilen brukar få följa med. Dessutom tillkommer kostnader för bil och bensin. Höga valppriser Slutligen uppehället. Många tycker att det är dyrt att köpa en hundvalp, men valppriset täcker inte på långa vägar de kostnader en seriös uppfödare har. Harriet deltog 1976 första gången på en utställning. Då fanns inga burar och tält på utställningsplatserna. Inte var det så noga med ägarens klädsel heller. Annat är det idag. Som utställare släpar man nu på vagnar som fyllts med utställningstält, burar och massor med fixargrejor. Dessutom åker gärna lite finkläder med, då man gärna byter om till finaltävlingarna, om man nu haft turen att vinna tidigare under dagen. På gården i Djupviken rumsterar även två katter, Frasse och Tarzan. Tidigare fanns även hästar och en Highland Cattle-ko, men idag är det hundar som gäller. Reportage: Bodil Landin Med vår kunskap tilsammans med dina idéer skapar vi ett boende som du blir stolt över livet ut. Kontakta oss för mer information Peter Larsson - Gävle/Sandviken Norrgård, Torsåker Tele: Mobil:

17 KORPÖGAT 17

18 18 KORPÖGAT Svar på bildgåtan: En mjölsikt Patent No 21607, L.F. Sjögren, Åshammar. Beskrifning, offentliggjord af Kungl. Patent- och registeringsverket den 1 december Anordning vid handsiktar klass 48:d, patent i Sverige från den 9 mars Patentanspråk: Hushållssikt, kännetecknad af en genom siktstommen gående axel (6), försedd med vefvar (10 och 11) och från axeln utgående armar (7), hvilka armar vid axelns vridning löpa nära en siktduk (8), varande den ena vefvens (11) tapp lagrad i en stång (12) försedd med tryckknapp och en fjäder, som trycker upp stången (13), i ändamål att siktning må kunna försiggå, då man trycker på knappen eller kringvrider vefven(10). Vet du vem L.F. Sjögren, som härstammade från Åshammar var? Han bör ha varit född under senare delen av 1800-talet. Hans patent är registrerat i Torsåker, så det vore intressant att få veta orsaken till det. Kontakta Leif Skogsberg på tel Lågavlönad barnfamilj Hur tror du att en lågavlönad barnfamilj i Hofors skall kunna klara sig om socialdemokraterna får igenom sina idéer om skattehöjning? Det undrade Hans Backman (fp) som ville ställa Marie-Louise Dangardt mot väggen i kommunfullmäktige då han tyckte att ett socialdemokratiskt kommunalråd även borde kunna ge lite förklaringar till Göran Perssons funderingar om Sveriges skattepolitik. Det tyckte dock inte fullmäktige som fastslog att frågan var av allmänpolitisk karaktär och därför inte kunde behandlas i fullmäktige. Hans Backman får således vända sig till Göran Persson om han vill ha svar på sin fråga. HULDS ÅKERI AB Torsåker Disco på långfredagen 2:a april Vinterjam Cowboy-buffé serveras 3 svenska bluegrass-band underhåller Ring för närmare information

19 KORPÖGAT 19 Hofors kommun har för Solberga skolas räkning köpt Berlins gamla affär. Får kommunen sin vilja igenom förändras Solberga centrum. Än är dock inte sista ordet sagt om hur det i slutänden kommer att se ut. Det enda som hittills är klarlagt är att begreppet Berlins affär definitivt gått i graven, vilket kan ses som en milstolpe i Torsåkersbygdens historia. Inte en utan tre Vem var då denne Berlin som alla hört talas om men som få vet något om? För det första hette han inte Berlin. Hans riktiga namn var Berglin och han var inte invandrad från den tyska huvudstaden som vissa har trott med anledning av namnförvanskningen. Dessutom är det tre handlare Berglin det handlar om, och inte en. Det började med Lars Berglin som var bördig från Hoo. Han föddes 1832 och kom till Solberga där han etablerade sig som handelsman. Han hade tre söner och en dotter varav två söner sedemera skulle komma att förestå handelsföretaget i Torsåker. Den första hette Lars August, född Då fadern avled 1904 var det Lars August som övertog ledningen för Berglins affär. Då han avled 1891 flyttade änkan och två döttrar till Gävle. Affären övertogs nu av brodern Albert Berglin som var född Under hans Staffans Krönika En affär för skolan tid i ledningen för affären kom automobilen, och Berglins affär kompletterades med en bensinpump för Bratts bensin. Albert avled 1923 och man kan utgå ifrån att han drev affären fram till sitt frånfälle. En riktig potentat Då man idag talar om handlaren Berglin i Torsåker är det vanligtvis Albert som avses. Han var stor och kraftig och var en riktig potentat i Torsåker. En man av värdighet skulle man kunna säga, och på den tiden var det skillnad på folk och folk i det svenska samhället. Då handlaren Berglin går till kyrkan på julottan och lägger femtio kronor i kollekthåven, då pratar man om det i flera veckor efteråt. Men att jag går dit varje söndag och lägger i en krona, det bryr sig ingen människa om, beklagade sig vid ett tillfälle en av arbetarna vid linnefabriken. Det fanns nog en hel del verklighet bakom den funderingen. Båda dessa kyrkobesökare hade dock ett gemensamt: Båda var Torsåkersbor och den ena klarade sig inte utan den andra. Sådant var livet på landsbygden på den tiden det begav sig. Epoken Berglin har gått i graven och lite postumt uttrycker vi vårt tack till släkten Berglin för en mångårig handlargärning i Torsåker. Tack säger vi också till Katarina Sohlborg som vänligen bistått med bild och med uppgifter kring släkten Berglin. Text: Staffan Berglind Foto: Okänd Personerna på bilden är från vänster: Anders-Gustav Sohlborg, Albert Berglin i långrock, Tjock-Anders, Hammarström, Lindström (kusk på Gammelstilla och farfar till Signild Widgren). Samt två okända.

20 20 KORPÖGAT Årsmöten: Röda Korset Björksätra Mitt Sandviken Torsåkers rödakorskrets har haft sitt årsmöte där riktlinjerna drogs upp för 2005 års arbete. Som vi tidigare rapporterat om har stämningarna under 2004 präglats av turbulens då det såg ut som att kretsen skulle komma att upphöra i brist på styrelsemedlemmar. Efter upprop bland annat i Korpögat lyckades situationen räddas tack vare ett nytillskott av tre styrelsemedlemmar och att kretsens ordförande lovade att stå kvar i ytterligare ett år. Kretsens medlemmar har under det gångna året traditionsenligt träffats första måndagen varje månad där programmet oftast består av högläsning ur någon bok. Tjugo babypaket till världens katastrofområden har producerats. Man har arrangerat Öppet hus med kaffe och försäljning, konsert i Torsåkers kyrka och bidragit med trivselfrämjande åtgärder för personalen på Spelmannen. Till Röda Korsets internationella arbete har man under året bidragit med c:a kr, bland annat till Världens barn, Jordbävningen i Iran, Noaks Ark och till Flodvågens offer i Asien. Medlemsantalet har under året varit 137, en minskning med 8 medlemmar. En negativ medlemsutveckling som kretsen delar med så gott som alla föreningar i kommunen. Under förestående år räknar man med att upprätthålla traditionell verksamhet. Torsåkers Bygdegård Torsåkers Bygdegårdsförening höll sitt ordinarie årsmöte den 20 februari med förre kommunalrådet Kjell Höglin vid skaftet på ordförandeklubban. Av verksamhetsberättelsen för 2004 framgår att uthyrningsfrekvensen varit god med c:a övernattningar på vandrarhemmet. Resultatet för 2004 kan dock inte mätas med 2003 då flera stora evenemang i kommunen gav ett rejält uppsving i Bygdegårdens verksamhet. Behovet av reparationer är stort. Vissa delar av bygdegårdens tak är i dåligt skick och kommer att kräva kostsamma åtgärder. Finansieringen av sådana åtgärder får lösas med tiden. Budget för 2005 är räknad på en årsomsättning av kr med utgångspunkt från att det löpande arbetet i Bygdegårdens verksamhet i huvudsak skall ske ideellt. Bygdegårdsföreningen är numera omvandlad från andelsförening till medlemsförening med en medlemsavgift på 200 kr per år för föreningar och privatpersoner. Efter val fick styrelsen följande sammansättning: Ordf: Tim Sandberg, Vice ordf: Roland Zachrisson, Sekreterare: Staffan Berglind. Övriga ledamöter: Katarina Borbos, Johanna Lantz, Johanna Stenson, Anders Tollmar. Supl: Maude Hydén, Broor Sundin, Anna-Karin Lindström och Patrik Sunnebrandt. Badrumsveckor! Tel Öppet: Mån-Fre Lördag Cykelaffären med egen komplett verkstad Vi finns nära dig! Vi ordnar kurser, kultur och föreläsningar Välkommen till oss! Tel: Fax: E-post: Vuxenskolan önskar er en Glad Påsk Vi utför alla slags VVS-arbeten. Vi samordnar med snickare, plattsättare, elektriker och målare. Ring Hofors VVS dygnet runt Vi lämnar gratis offerter. När det gäller badrum Vi har våtrumsbehörighet Kakelbutiken, Storvik Tel/Fax WC-stol IDO 960E, med dolt avlopp 1.995:- Tvättställspaket 56x42 cm, konsoler, bottenventil och vattenlås 495:-...och du, vill du ha hjälp med installationen så ordnar vi det.

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta Om lilla mig många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta "Märkligt att man kan sakna någon så ofantligt mycket. Någon som egentligen aldrig tidigare existerat. En gång var det bara du

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Titta själv och tyck till! Ewa

Titta själv och tyck till! Ewa För jämförelsens skull har jag gjort två olika layoutförslag. Här kommer det andra. Det är en bok i liggande A4. (Det andra förslaget, som du kanske redan har sett, är i stående A5). Den här layouten gör

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05

TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05 TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05 Bilder från tiden 10 augusti t o m 6 oktober, 2009. Torbjörn efter hemkomsten från sin långa vistelse hos Jan. Bilden tagen ett par veckor efter Jans begravning. Torbjörn

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Minns du: Att tvätta. Användarhandledning. En del av Landstinget Sörmland

Minns du: Att tvätta. Användarhandledning. En del av Landstinget Sörmland Minns du: Att tvätta Användarhandledning En del av Landstinget Sörmland En del av landstinget Sörmland Box 314 611 26 Nyköping Tel 0155-24 57 00 Fax 0155-28 55 42 Bokning 0155 24 57 02 E-post info.museet@dll.se

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Inger Granberg Vad handlar boken om? Boken handlar om Myra. En dag får hon ett brev från någon som påstår att han är hennes biologiska pappa. Myra blir ledsen och förtvivlad.

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Tid och plats: Klockan 13.15 14.50, Stora Konferensrummet, Stöd- och serviceenheten

Tid och plats: Klockan 13.15 14.50, Stora Konferensrummet, Stöd- och serviceenheten 2013-02-07 Funktionsnedsatta Tid och plats: Klockan 13.15 14.50, Stora Konferensrummet, Stöd- och serviceenheten Beslutande Bo Silverbern (m) ordförande Bo Kron (s) Henry Larsson (s) Zita Boman, vice ordf

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Du vet väl om att du är värdefull Du vet väl om att du är värdefull Att du är viktig här och nu Att du är älskad för din egen

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund 60 år (1948-2008) Förord Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund instiftades av Direktör Petrus

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010!

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Allt började med att jag sålde min 51:a T 1 lilljulafton 2009. Att jag sålde den efter nästan 15 år i min ägo berodde mycket

Läs mer

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant Burken Berta och flaskan Frans - En saga om pant Fakta om burken 1 1 miljard dryckesburkar säljs varje år i Sverige och av dessa återvinns 90 %. Alla pantade aluminiumburkar kan bli till nya burkar, utan

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 40 Fredag 16 december 2011 NORRBOTTEN Fortsatt tågtrafik Godstrafiken på tåg kommer att fortsätta till april nästa år. I fredags blev företagen som sköter godstrafiken eniga om att

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2013-12-02 1 (12) Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad

Kommunala pensionärsrådet 2013-12-02 1 (12) Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad Kommunala pensionärsrådet 2013-12-02 1 (12) Plats och tid Villan, samlingssalen kl. 14-16 Paragrafer 23-32 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (ordf. SN) Göran Blom (PRO)

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Kära Agunnarydsbor och besökande gäster! Jag ska berätta för er om Inget. Ja, hon hette inte Inget utan Ingrid Kajsa. Men hon kallades alltid Inget på Kjöpet. Hon

Läs mer

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker.

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker. del 1 Kidnappandet Jag vaknade i min säng trött och arg, mamma och pappa hade slängt ut mig. För jag är nu 20 år, jag fyllde år i lördags. Varför slängde dom ut mig? Just nu bor jag hos min bästa vän Sara.

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Häxskolan Lärarmaterial

Häxskolan Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Boken är en fortsättning på Jag är en häxa. Vera åker till vaxmuseet för att vara med på sin första lektion på häxskolan. Lektionen

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN Utgivare: Åsens Byråd Årgång 17 Nummer 6 JUNI 2013 NYCKEL UPPHITTAD! Vid västra sidan av älven efter gamla vägen, invid nya RV 70, ÅTERFÅS MOT BESKRIVNING Kontakta Tette! Öppettider på Loppis under sommaren.

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Blixten och hans Vänner kapitel 12

Blixten och hans Vänner kapitel 12 Kapitel 12 Blixten och hans Vänner kapitel 12 I vilket vännerna behöver hjälp När museet öppnade lyckades Vännerna smyga sig ut och upp till sophögen utan att bli upptäckta. "Det är där hon är", sa Blixten

Läs mer