KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. En 30-årig jubilar. I målsmans frånvaro. Här mopsar man upp sig! Sidan 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. En 30-årig jubilar. I målsmans frånvaro. Här mopsar man upp sig! Sidan 16"

Transkript

1 KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 3 Mars 2005 Pris 10:- En 30-årig jubilar I målsmans frånvaro Sidan 8 Partydrogandet bland ungdomar ökar kraftigt i vår region. I Sandviken har var femte gymnasietjej testat knark. Polisen ordnade en träff för att informera Torsåkers föräldrar om situationen. Ingen kom. Bryr man sig inte, eller skall det tolkas som en signal om att föräldrar vill hantera sådana här situationer själva? Sidorna 6-7 Så göra vi då vi tvättar våra kläder Ett enkelt tryck på en knapp och sedan är det bara att vänta. Den digitala displayen på tvätt-maskinen talar om exakt på minuten när det är klart. Men så har det inte alltid varit. Att tvätta kläder var en gång ett hantverk som krävde arbete, kunskap och engagemang. Sidan 14 Hofors skall bli landets vänligaste kommun. Hur skall vi klara omställningen? Första åtgärderna blir ändrat kommunvapen och årlig test av medborgarnas vänlighet då det numera finns standardiserade mätmetoder för just vänlighet. Den ljusnande framtid är vår. Nu kör vi! Sidan 15 Här mopsar man upp sig! Sidan 16 Bildgåta: Vad är detta? Svar på sidan 18 Hallå, hallå hemliga armén... Under andra världskriget fanns i Sverige en hemlig armé av agenter med uppgift att i sin hembygd kartlägga eventuella hot mot Sverige. Efter en djupdykning i resterna av ett topphemligt arkiv i Stockholm kan vi berätta om vilka Torsåkersbor som lät värva sig för uppdraget, och vad de rapporterade om. Sidorna Berlinmuren återuppstår... Sidan 2

2 2 KORPÖGAT Ledaren:!Det blåser snåla vindar över Sveriges landsbygd. Skogskoncernen Stora Enso signalerar för första gången öppet att man har planer på att söka sig bort ifrån Sverige. I nuläget är det främst massaproduktionen som löper risk att hamna i Sydamerika, Asien och i Ryssland. Billigare arbetskraft i kombination med bättre råvaror är det som lockar. Företagets vd Jukka Härmelä står rak i ryggen då han inför Dagens Nyheters journalister förklarar att den mångmiljonsatsning man gjort i Kvarnsvedens pappers-bruk utanför Borlänge kan vara företagets sista investering i Sverige. Vid sådana här besked brukar facket gå i taket så det sprakar om det, men inte den här gången. Tydligen har man kommit ikapp verkligheten även där. Förhoppningsvis kommer fabrikerna i Skutskär och Norrsundet att finnas kvar i år till, men man vet inte, säger Örjan Larsson på Pappers i Norrsundet. Även från stålbranschen kommer oroväckande signaler i samma riktning. Signaler som säger att stålbranschen kan vara på väg åt samma håll. Om signalerna är riktiga eller ej vet ingen. Den som lever får se och Sverige lär inte få mycket att säga till om kring den utvecklingen. Arkitek-terna för den sektorn sitter i USA, Japan och i viss mån i Bryssel. Glesbygdsverkets generaldirektör Kerstin Wallin har reagerat kraftigt och avlämnat en skarpt formulerad rapport till regeringen. I rapporten på-pekar hon att det idag bor två miljoner människor i Sveriges glesbygd. Många av dem saknar redan idag den service man kan kräva i egenskap av medborgare i ett västerländskt land. Hon pekar bland annat på effek-terna av vinterstormarna i södra Sverige och menar att det med väster-ländsk måttstock inte är acceptabelt att tusentals hushåll skall stå utan både el och telefon i flera veckor till följd av ett snöoväder. Vi lever trots allt på talet. Vidare påpekar hon att man inte kan fortsätta att sitta med arm-arna i kors och bevittna hur landsbygden avfolkas. Landsbygdens resurser måste göras mera tydliga, säger hon och efterlyser mer ambitiösa program för landsbygdens utveckling. De län som ligger i täten i arbetet med att rädda situationen är Dalarna, Västmanland, Gotland, Kalmar och Jämtland. Alla andra län får klart underkända betyg. Därför föreslår hon regeringen att alla län skall ges i uppdrag att tackla dessa problem och visa konkret vilka effekter som uppnås till följd av genomförda åtgärder. Det är en rejäl salva som avlossas med adress till landets regering. En salva som säkert är nödvändig. Färre anställda i framtidens industri är ett faktum som ingen tycks slå hål på idag. Hur det kommer att påverka livet i Gävleborg där hela näringslivet präglas av tung industri, är en fråga som borde stå högre på den politiska dagordningen än vad som är fallet, både på riksplanet och lokalt. Hofors kommun har antagit en vision om att vi år 2014 skall vara en vänlig kommun. Det låter bra och vi får väl hoppas att man då menar att det år 2014 skall finnas någon kvar här som man kan vara vänlig mot. Insändare: Genom bland annat reportage i Korpögat har Torsåkersborna fått ta del av de planer som finns för omändringar kring Solberga skola. Om man förstår saken rätt vill man ha till stora förändringar. Berlins väg kommer att stängas av. Därmed delar man hela området i två delar. Är det möjligen meningen att man därmed vill skapa ett Öst-Berlin och ett Väst-Berlin i Torsåker? Torsåkersborna är vana vid frihet. Så därför: Tänk om, kära makthavare! Om konkurrens Jag läste Elverkets annons i Korpögat om att 0.5 Mbit/s bredband kostar 2500 kr plus 375 kr/mån. Sedan gick jag in på Telias hemsida och såg att motsvarande anslutning har 10% lägre månadskostnad, samt att det då även ingår 5 hemsidor och mailadresser. Ja det låter ju bra, men hur många tusen skall Telia ha för anslutningen då? Jo, där står det "Beställ bredband nu så bjuder vi både på engångsavgift och modem. Dessutom får du ringa för 0 kr per minut från din hemtelefon till andra hemtelefoner kvällar och helger." Jag kan säga att valet var enkelt i mitt fall. Tack för det, Telia. Orolig Torsåkersbo KORPÖGAT Torsåkers Sockentidning Politiskt oberoende Utges av: Torsåkers Sockenförening Ansvarig utgivare Lars Pettersson Annonser: Margareta Skogsberg Material skickas till: Alkrantzvägen Torsåker Redaktionssekreterare: Maude Hydén, Postadress: Korpögat Solbergaleden Torsåker Besöksadress: Bygdegården Torsåker Tel Fax Tryck: Sandvikens Tryckeri AB, 2004

3 Sedan 1980-talet har ett 25- tal naturintresserade personer i kommunen arbetat ideellt med att kartlägga kommunens flora. Arbetet har skett i Naturskyddsföreningens regi under ledning av eldsjälarna Barbro och Lennart Risberg. Nu öppnar sig möjligheten att sammanställa arbetet i en bok. Kommunerna har nämligen fått möjlighet att söka statliga bidrag för lokala och kommunala naturvårds- och friluftsåtgärder. Bidrag kan utgå med 50 % av kostnaderna medan resten skall vara kommunfinansierat, t.ex. med eget arbete. För Gävleborgs län finns kr avsatta för ändamålet. Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker föreslår kommunen att ansöka om bidrag med kr. Bidragssamordning I ansökan påpekas att flera föreningar i kommunen är intresserade av bidragen varför det kan vara lämpligt med någon form av samordning. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att tillstyrka Naturskyddsföreningens ansökan om bidrag till det som avses bli en bok om Torsåkers sockens flora. Boken skall innehålla en mängd illustrationer och färgbilder och kommer förutom själva floran att avhandla människorna, tiden, bergen, sjöarna, skogen och en redogörelse över de hot som idag finns mot flora och vegetation. Floran i Gästrikland har alltid utforskats i ett Gävleperspektiv och från ett akademiskt perspektiv. KORPÖGAT Inventering av floran i Toråkers socken Barbro Risberg Något som kanske ibland krävt en viss akademisk kunskap i ämnet för att kunna ta del av det som redovisats. 3 Kostnad - ideellt arbete I den nu planerade redovisningen kommer man utan att göra avkall på sakkunskap och vetenskaplig korrekthet presentera ett verk avsett för kommuninvånarna ur deras perspektiv. Hofors kommun ser positivt på förslaget och konstaterar att några kostnader för kommunen ej kommer att uppstå eftersom ideellt arbete kommer att täcka upp det kommunala åtagandet som krävs för att bidraget skall betalas ut. Barbro Risberg är givetvis glad över möjligheten att få ge ut boken, om nu ansökan blir beviljad. Vi har ju inte fått bidraget än. Men om det beviljas tar vi genast itu med uppgiften att sammanställa materialet för publicering i bokform, säger Barbro Risberg. Text: Staffan Berglind Foto: Maude Hydén Ingen Fixar-Nisse 2005 Hur har det gått för Fixar-Nisse som landade på kommunstyrelsens bord i egenskap av ett medborgarförslag och som skulle hjälpa äldre personer med enklare göromål i hemmet? Gunn-Britt Groph har för Omvårdnadsnämndens räkning tittat igenom förslaget och svarar att en sådan insats som förslaget handlar om är något som många äldre frågar efter. Inkommet förslag om hjälp till äldre är ett mycket bra förslag samhällsekonomiskt. Men för kommunen finns ej ekonomiska förutsättningar under verksamhetsåret 2005 att finansiera några eventuella personalkostnader till föreslagen verksamhet, säger Gunn-Britt Groph i sitt svar. MJ:s Tel Stort sortiment av bl.a. GOLVVIRKE RÅSPONT TRYCKIMPREGNERAT

4 4 KORPÖGAT Högre status för sällskapsdjur Hofors kommun ingår i ett samarbete med övriga gästrikekommuner för djurskyddet. Idag arbetar två djurskyddsinspektörer med tillsyn av djurhållningen inom lantbruk och hästhållning. Nu föreslår ledningsgruppen för djurskyddstillsyn i Gästrikland inrättande av en tredje tjänst, en djurskyddsinspektör som enbart skall utöva tillsyn av sällskapsdjur. Tankarna på särskild tillsyn av sällskapsdjur föddes redan Antalet sällskapsdjur i Sverige ökar. Vanvården ökar Dessvärre ökar även anmälningarna om vanvård av sällskapsdjur. Hofors kommun handlägger varje år sådana ärenden och det är Sandvikens miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenegaard som har det övergripande ansvaret för tillsyn av djurhållningen i Gästrikland. Den vanvård av sällskapsdjur som vi får anmälningar om är nästan alltid kombinerad med andra problem, som t.ex. sociala problem, säger Tommy Stenegaard och tillägger att man genom den nya tjänsten främst vill skaffa sig bredare kompetens inom området. Då vi inrättade de nuvarande tjänsterna för djurtillsyn höjdes kompetensen inom området rejält. Samma effekt vill vi försöka uppnå nu, säger Tommy Stenegaard. En ytterligare djurskyddsinspektör för sällskapsdjur skall enligt förslaget till femtio procent finansieras genom skattemedel. Kostnaderna för Hofors kommun skulle därvid komma att hamna på kr. Andra halvan av tjänsten skall finansieras med avgift för det arbete man utför. Kennlar och kattuppfödare kommer sannolikt att få ökade kontroller och får i så fall även betala för detta. Än så länge är det bara ett förslag och vi får se vad det hela leder till, säger Tommy Stenegaard. Fondutdelning till djuren Parallellt med att antalet anmälningar om vanvårdade sällskapsdjur ökar, ökar också den allmänna medvetenheten om djurens rätt i samhället. Som ett exempel kan nämnas att allt fler fondsparare i de så kallade humanfonderna väl- Njuter av tillvaron Var rädd om mej jer att ge delar av sin fondutdelning till djurskydd istället för till människorättsorganisationer. En av de största humanfonderna är Banco Humanfond som under år 2004 delade ut kr till Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund. Den som mister sitt sällskapsdjur kan numera även visa sin sorg genom dödsannons i tidningen Land. Även inom Svenska kyrkan är en diskussion under uppsegling om huruvida en ledsen matte eller husse skall kunna omfattas av kyrkans tjänster i sorgearbetet kring ett dödsfall. Text: Staffan Berglind Foto: Bodil Landin

5 Fonder från svunna tider Det finns en uppsjö av gamla fonder som en gång inrättats för välgörande ändamål. Fonder som idag närmast kan ses som minnen från en svunnen tid. Omvårdnadsnämnden i Hofors kommun administrerar två sådana fonder som en gång i tiden inrättats till förmån för hjälpbehövande i Torsåker. Den ena är Erikslundsfonden vars avkastning enligt statuterna skall gå till gamla och sjuka i Torsåker. I år finns 664 kr att fördela. Den andra fonden är Robert och Adolfina Petterssons minnesfond vars avkastning skall finansiera vistelse på vilohem för personer företrädesvis från Torsåker. Några vilohem finns inte längre i Sverige, och även om de funnits kvar skulle årets utdelning på 241 kr inte ha räckt särskilt långt i rehabiliteringen av utarbetade Torsåkersbor. Samhället har förändrats sedan fonderna inrättades. Förändrade penningvärden och ny lagstiftning kring vår välfärd har gjort sådana här fonder överflödiga. Ändå måste de finnas kvar. Det är bland annat rättsskyddet som kräver att den som en gång donerat pengar till ett visst ändamål skall kunna få sin vilja uppfylld även i en tid då man själv inte finns kvar i jordelivet. I Hofors kommun är det Omvårdnadsnämndens ordförande Roland Zachrisson som främst svarar för att bestämmelserna följs för dessa två fonder. Idag finns ingen möjlighet att följa reglerna för utdelning. Men vi försöker komma så nära som möjligt, säger Roland Zachrisson och berättar att man infört en rutin där man varje år till jul brukar överlämna fondernas avkastning till Spelmannen för trivselfrämjande åtgärder i samband med julfirandet. I år blir beloppet 905 kr. Välkommen till Folkhälsovecka i Hofors Kommun 25/4-30/ På uppdrag av Folkhälsorådet Vi vill främja hälsa för boende och verksamma i Hofors genom att skapa mötesplatser, bygga nätverk och erbjuda seminarier för att sprida information och kunskap om hälsa. Vårt mål är också att inspirera till ökat intresse och engagemang för eget välbefinnande. Måndag till torsdag april Riktar vi en utmaning till förskolor, skolor, föreningar, organisationer och arbetsplatser med flera, att skapa egna hälsofrämjande temadagar. Fredag 29 april Riktas mot företagarna. Ni erbjuds att delta i miniseminarier om hur vi kan uppnå ökad frisknärvaro, arbetsglädje och trivsel på våra arbetsplatser. KORPÖGAT Butiken mitt i byn Paketutlämning ATG ombud Svenska Spel Apoteksutlämning Öppet Måndag - Fredag 9:30-20:00 Lördag: 9:30-19:00 Söndag: 11:00-19:00 Svensk Kassaservice Måndag - Fredag 13:00-17:30 Lördag: 10:00-14:00 5 För information ring: focus, Eller gå in på Lörd 30 april "Grand final" För allmänheten. Du erbjuds "prova på" aktiviteter, utställningar, möta föreningslivet samt ta del av en spännande föreläsning om hälsa och livsstil, med Blossom Tainton.

6 6 KORPÖGAT Droginformation som inte drog Måndagen den 21 februari klockan och var ungdomar och vuxna inbjudna till Ungdomsgården Lyan i Torsåkers bygdegård för att lyssna och prata om droger. Ett tiotal ungdomar kom för att lyssna på polisen Johan Månsson som pratade om narkotika och alkohol. Han sa att alla måste hjälpas åt att få ordning med narkotikan. Föreningar, skolan och föräldrar bör reagera om man misstänker att någon använder droger. Varför tar man droger? Jo, människan vill testa sina gränser, även om det är farligt och innebär stora risker. Konfrontation Grupptrycket är stort och man vill gärna testa. Ungdomar kan också känna av pressen inför sina stora val som gäller framtiden. Vad ska man göra om man vet att någon tar droger? Om man väljer en konfrontation kan man ge personen ett val eller få igång en dialog. Prata med en vuxen som man känner förtroende för och som i sin tur tar kontakt med socialen. Ju tidigare man får veta om ett missbruk desto lättare är det att få bort personen från sitt missbruk. Det är inte svårt att få tag på droger nu för tiden. Det är lätt genom Internet och mobiltelefon. Tillgången är obegränsad, det har man GARNBOD Solbergaleden 22, Torsåker Mån-fre (lunch ) Lördagar STICK- & VIRKGARN Uppritade BRODERIER DMC Moulinegarner - KEMTVÄTT MATTRASOR - MATTVARP Här informeras ungdomarna om narkotika. kommit fram till då priset varit konstant de sista 4-5 åren. I missbrukskretsar är kontaktnäten så väl utvecklade att man kan få drogerna efter bara några få timmar. Det sägs att i Torsåker skulle man kunna få den drog man vill ha redan inom två timmar utan något större problem. Vilket kan tyckas är otäckt snabbt. Ingen föräldranärvaro När det var dags för föräldrarna att lyssna, kom inga föräldrar. Några vuxna var där, men dom skulle prata inför föräldrarna. Det var polisen, ungdomsmottagningen, Vuxna på bruket och fritidsledare. Dåligt av Inte dyr Inte billig Inte bäst Men jag finns här året runt Nornholms Blommor Solbergaleden - Torsåker Tel föräldrarna i Torsåker att inte visa intresse för vad våra ung-domar kan råka ut för och hur man kan hjälpa dem, tyckte arrangö-rerna. Polisen Johan Månsson pratade i alla fall och visade oss som var där hur olika droger ser ut och vad som händer med personen som tar dem. Han sa också att man inte ska diskutera med ungdomarna om de kommer hem på natten påverkade utan ta det dagen efter när de inte är förberedda på det och är i opåverkat tillstånd. Man ska helst vara vaken när ungdomarna kommer hem så man ser i vilket tillstånd de befinner sig i. Om dom röker vanliga cigaretter har de lättare för att börja med hasch. Om Centralgatan 13 Hofors Tel

7 KORPÖGAT 7 ungdomen kommer hem med stora pupiller, stirrig blick och luktar sött, kan det vara hasch. Ser ofarligt ut Marijuana och hasch är inte alls dyrt. Det kan ofta vara billigare än alkohol. Amfetamin, kokain och crack är dyrare droger. Crack finns än så länge bara i storstadsregioner. Även penicillin, sömnoch depressionspiller tas som droger. Tillverkarna av preparaten gör drogerna så tilldragande som möjligt, för att de ska se ofarliga ut. De kan se ut som små smilemärken eller andra märken i olika glada färger. Var inte blåögda Representanter från Vuxna på bruket skulle ha pratat om vad dom gör för ungdomarna, men då det inte kom några föräldrar, avslutades mötet med funderingen: Hoppas att tonårsföräldrar i Torsåker inte är blåögda och tror att deras barn inte kommer i kontakt med droger. Även om dom inte nyttjar dem själva så finns tyvärr drogerna med i deras umgängeskretsar. Text: Bodil Landin Foto: Anne Landin Födda Grattis Mormor Annika och morfar Jan-Olov Berglund till första barnbarnet Borbos Jr. Polisen pratar inför de närvarande, men var är föräldrarna?

8 8 KORPÖGAT Här har hjulen rullat i 30 år I början av januari i år var det 30 års-jubileum på företaget HL-Bil. Ett av många företag i Torsåker som har funnits länge i Torsåker. I början av 70-talet arbetade Bo- Göran Lundqvist och Sten Hodin på Forslunds Motor i Hofors. Bo- Göran på reservdelslagret och Sten på bilförsäljningen. De lärde känna varandra framförallt som arbetskamrater, men umgicks då inte privat. Allt efter tiden gick, beslutade de sig för att gemensamt starta företaget HL-Bil, då båda var intresserade av bilförsäljning. Den 2 januari 1975 slogs portarna upp i den lokal som företaget fortfarande är etablerat i. Under den första tiden fanns det inte så många bilar till försäljning, utan det köptes in några då och då. Gick åt som smör Men de bilar som fanns såldes snabbt. Bo-Göran minns att 1985 kom en transport med 9-10 Saabbilar, och ortsbor och spekulanter från närliggande kommuner kom och tittade på dem. Samliga bilar fick de omgående sätta en skylt SÅLD på, trots att de inte hade hunnit iordningställa dem. På den tiden var det verkligen sug efter bilar. Efter 24 år tillsammans i företaget, drog sig Sten Hodin tillbaka för att njuta livets otium, så numera är Bo-Göran ensam ägare. Det har varit fantastiska år tillsammans med Sten. Sten och jag hade samma värderingar, våra familjer blev sammansvetsade, säger Bo-Göran. När det behövs hjälp vid hämtning av bilar ställer Sten upp även idag. Idag har försäljningen av nya bilar ökat gentemot begagnade, men vid HL-Bil som enbart säljer begagnade, ser man ingen nedgång i försäljningen. Jämn omsättning Under de 30 år som gått har man varje år sålt mellan bilar. Den siffran håller sig konstant. En av anledningarna är att företaget har låga omkostnader då man bland annat inte har en dyr bilhall att underhålla. För många år sedan fanns funderingar på att bygga ett Bo-Göran Lundqvist och Sten Hodin vid företagsstarten tak att ha bilarna under, men de fick avslag på bygglovet, och blev i så fall hänvisade till något industriområde, vilket dom avböjde. Nu står alla bilar utomhus till allmän beskådan. Många ser på min hemsida vilka bilar jag har, och åker hit och tittar även på kvällar och helger, säger Bo-Göran. Han är glad för den köptrohet som finns inom närområdet. En annan anledning är att jag genom åren fått personkännedom och framför allt lärt mig att inte bedöma en spekulant efter yttre förutsättningar, avslutar Bo- Göran. Text: Margareta Skogsberg Foto: Leif Skogsberg Foto: Arne Blixt Din lokala leverantör av villaolja & diesel Lars Lindroths Åkeri Tel ,

9 KORPÖGAT 9 Glesbygdsreklam på Köpis Hofors kommun satsar på att marknadsföra sig på Valbo köpcentrum. Kommunernas gemensamma turistbolag Gästrike Turism avser att anställa en projektledare för att på Valbo köpcentrum inrätta Marknadsplats Gästrikland i syfte att marknadsföra vår region. Valbo köpcentrum har idag fyra miljoner besökare årligen. Affärskomplexet är därmed det största besöksmålet i Gästrikland. Besökarna kommer från hela landet. Detta vill Gästrikland Turism utnyttja för att på köpcentret marknadsföra Gästrikland som turistmål och företagarregion. Kostnaden är beräknad till kr. Länsstyrelsen bekostar hälften medan andra halvan bekostas av de kommuner som önskar delta i projektet. För Hofors del landar notan på kr. Det ska va en italienare Leksikon för det 21 århundrede heter en dansk publikation för sammanställning av statistik om jordens länder och folk. Där kan man bland annat studera skillnaden mellan en svensk och en italiensk man. Den italienske mannen lever i genomsnitt 75,3 år medan hans svenska motsvarighet lever i 77,2 år. Italienarens dagliga näringsintag ligger på kalorier medan svensken nöjer sig med Italienaren hinner under sin livstid bli far till 1,2 barn medan svensken klarar av 1,5. På tobaksfronten drar en italienare i sig cigaretter per år medan den svenske mannen klarar sig med Största skillnaden mellan de båda ligger inom kärlekens domäner. En italiensk man köper i genomsnitt smycken till sin kvinna för kr per år, omvandlat till svensk valuta. Den svenske mannens årliga räkning hos juveleraren stannar på 600 kr. BERGSMANNEN Tel * Hämtmat * A La Carte * Lunch * Hotellrum RAMSHOPEN Övre Storviksvägen 1, STORVIK Tel Inramning - Presenter - Hemslöjd Rolf Lidbergs tomtar och troll Tygblöjor för dig som tänker på ditt barn och miljön PASS-a på nu Nya regler för införskaffande av pass införs från och med den 1 oktober Om ditt pass giltighetstid börjar ta slut, kan det vara idé att införskaffa ett nytt före den 1 oktober. Nuvarande regler innebär att du går till en fotograf och tar ett passfoto, förser dig med 270 kronor och en giltig legitimation och går till polisen antingen i Sandviken eller Hofors. Då kommer du att efter cirka åtta dagar få ett pass som gäller i tio år. Om du väntar till 1 oktober skall du inte ha något foto med dig, utan fotot tas på plats vid ansökningstillfället. Du skall även ha giltig legitimation med dig och 400 kronor. Detta pass kommer endast att gälla i fem år. Dessutom måste du då åka till Gävle och lämna din passansökan. Mekaniska arbeten, svetsning, bockning och pulverlackering Tel Dalgränsens Mekaniska Gammelstillavägen TORSÅKER

10 10 KORPÖGAT Kyrkans skatter Följ med oss på en spännande vandring i kyrkans skattkammare. Här finns brudkronan från 1900-talet som burits av vitklädda lyckliga brudar på livets stora dag. Här finns 1800-talets brudkrona som burits av kvinnor vars lycka kanske inte alla gånger var fullkomlig den dag då bröllopsklockorna ringde. Ett minne från den tid då social status, familjetraditioner, föräldrarnas mening och frågor kring gårdars arealer och skogsbestånd kunde väga lika tungt vid valet av livskamrat som själva kärleken. Här finns sockenbudstyget som prästen medförde då han kallades till en dödsbädd för att ge någon av sina församlingsbor sista nattvarden. Det kan vid behov användas även idag. Dessutom finns här något som man kanske inte förväntar sig att finna i en svensk landsortskyrka, nämligen ett rökelsekar. Fodral och sockenbudstyg från Tillverkat i trä och utvändigt klädd i brunt läder, invändigt med svart ylletyg. Kalk från Sockenbudstyg från Den består av vinflaska, kalk och oblatask/paté. Fodralet i trä är svarvat och urgröpt i två halvor. Den har yttre profil av kalken med vinflaskan ställd i cuppan. Oblatask/patén förvaras upp och ned i kalkens fot.

11 KORPÖGAT 11 Vinkannor i silver från 1778 och Den första har inskriptionen: Thorsåkers kyrka och den andra: TILL GUDZ NAMPNS ÄHRA OCH TORGZ-ÅKERS KYRKIA TILL PRYDNADT ÄHR DENNA KANNA UPRÄTTAT OM 106 LOT, AF THER TÅ WARANDE KYRKIOHERDE HR HINDERICK MIRANDER OCH KYRKIOWÄRDER ANDERS ANDERSSON I WALL OCH LARS ÄÅDERSON I WII AO D. 13 APRIL. Även i Torsåkers kyrka har man använt rökelsekar, vilket kanske är okänt för de flesta. Brudkronor i förgyllt silver. De tre främre kronorna har identiska detaljer, de skiljer sig endast i storlek. De är från 1751, 1767 och Brudkrona av modernt snitt. Foto: Korpulenten

12 12 KORPÖGAT Ett fritt Sverige Detta är berättelsen om SIS, en av de hemligaste myndigheter vi haft i Sverige. Då andra världskriget bröt ut 1939 gjordes på regeringens uppdrag en kartläggning av den hotbild som fanns mot Sverige. Efter några veckor kunde den expertgrupp som utredde frågan presentera en bild där Sverige inte bara hotades av främmande arméer. Sverige hotades även av sitt eget folk. För att eliminera detta hot inrättades ett riksomfattande nät av hemliga agenter med uppgift att övervaka Sveriges folk. Några av dessa agenter fanns i Torsåker. I tre nummer under våren kommer Korpögat att berätta om SIS, ett stycke svensk historia som är okänd för de flesta. Vid krigsutbrottet 1939 var regeringens hållning att Sverige så långt som möjligt skulle hållas utanför kriget med stöd av den svenska neutralitetsförklaringen. Ny myndighet Flera åtgärder vidtogs för att underlätta denna målsättning. Bland annat inrättades en helt ny myndighet med namnet Statens Informationsstyrelse med förkortningen SIS. Den nya myndigheten, vars verksamhet till stor del skulle vara hemlig, såg dagens ljus den 26 januari Den inrättades i flera olika sektioner av vilka en fick namnet Sektionen för kulturell folkberedskap. I de första instruktionerna sades att sektionen skulle ägna sig åt folkupplysningsfrågor för att stärka folkets försvarsvilja. Innan sektionen hunnit etableras hade dock flera ändringar gjorts vad gällde dess uppgift. I slutänden blev sektionens uppgift att stärka folkets moral och försvarsvilja samt inrätta ett andligt hemvärn för att skingra den inre mörkläggningen hos Sveriges folk. Andligt hemvärn Denna inre mörkläggning utgjordes av dolda krafter som verkade bland folket och som skulle kunna bli ett hot mot hela vår nation. Det andliga hemvärnet skulle bestå av hemliga agenter utplacerade över hela Sveriges yta med uppgift att lyssna, notera och rapportera. En slags osynlig försvarslinje uppbyggd kring tesen att vilken svensk som helst kunde vara Sveriges värsta fiende. Därför måste hela svenska folket sättas under viss kontroll och bevakning. Ingen kunde lämnas osedd. De agenter som skulle utföra uppdraget måste givetvis vara handplockade. En fördel var om de genom sitt yrke var avlönade av staten eftersom en statlig anställning borgade för solidaritet mot Sverige. Dock skulle det inte vara något villkor. Agenterna skulle ha ett stort kontaktnät på sina respektive hemorter och de skulle ha god kännedom om ortens folk. De skulle även ha rätt inställning i moraliska frågor. Mot dessa kriterier var det lämpligt att i första hand försöka värva agenterna bland lärare, präster och företrädare för frikyrkorörelsen. Som en första åtgärd för att rekrytera denna hemliga armé av agenter utsågs för varje län ett länsombud. För Gävleborgs län utsågs två länsombud, ett ombud för Gästrikland och ett för Hälsingland. Som länsombud för Gästrikland utsågs Karl Hedlund, rektor för Västerbergs

13 KORPÖGAT 13 folkhögskola och en av den regionala socialdemokratins förgrundsgestalter. Hemlig armé Rekryteringen pågick i ungefär ett år. Då den var klar hade Sverige berikats med en hemlig armé bestående av SIS-agenter som officiellt skulle benämnas ortsombud. Förutom att hålla ett vakande öga på sina ortsbor skulle de i mån av resurser stärka folkets moral och försvarsvilja samt ägna sig åt folkuppfostringsfrågor. Bland dessa agenter fanns bland annat 565 folkskollärare, 237 präster, 190 jordbrukare, 116 adjunkter, 91 arbetare och 10 journalister. De som tillfrågats om uppdraget och svarat ja utsattes för en noggrann personkontroll från SIS. De som godkändes registrerades på ett kort som förutom personuppgifter innehöll anteckningar om de kvalifikationer som vederbörande hade för att arbeta för SIS. Bland annat uppgifter om politisk uppfattning, föreningstillhörighet samt omdömen som känd som en hedervärd person etc. Hålla ögonen på grannen De som godkändes fick ett brev i vilket SIS tackade för att man ställt upp på uppdraget i denna för Sverige så svåra tid. I brevet underströks vikten av att verksamheten skulle hållas så hemlig som möjligt varpå ombuden fick en första beskrivning av vad som förväntades av ett SIS-ombud. För många av agenterna var det först nu som man insåg vad man gett sig in i för något. Uppenbarligen hade det inte stått klart för alla att uppdraget gick ut på att hålla lite koll på grannar, vänner och ortsbor för att avslöja eventuella hot mot Sverige. Den insikten resulterade i att flera agenter omedelbart avsade sig uppdraget. Andra drog sig undan i tysthet och hörde aldrig mer av sig till SIS. Så blev det bland annat med handelsföreståndaren Lars Jonsson i Årsunda som trots ivriga påstötningar vägrade att avge några rapporter till SIS. Blivande biskop dög ej Andra var dock mer entusiastiska. Ortsombudet i Barnarp tillskrev SIS med: Får härmed tacka för förtroendet som Edert ombud i Barnarps kommun, samtidigt som jag lovar att göra mitt yttersta för att skingra den inre mörkläggningen. Ett annat ombud skrev: jag ser fram emot att få vara Er soldat vid den inre frontlinjen och kan icke nog uttrycka min glädje över att ha blivit uttagen för ett sådant uppdrag. Alla som låtit sig värvas av länsombuden blev dock inte godkända av SIS i Stockholm. I instruktionerna för värvningen sades att man inte kunde ha några osvenska element bland dem som skulle arbeta för SIS. Med osvenska element avsågs bland annat nazister, kommunister och Jehovas vittnen. En av dem som efter kontroll klassades som ett osvenskt element var en då teologie kandidat vid namn Bo Giertz som sedemera skulle komma att besätta biskopsämbetet i Göteborgs stift. Vid den kontroll som SIS gjorde på honom uppdagades att han uttryckt sympatier för nazityskland. Han hade bland annat talat vid ett möte som anordnats av nationalsocialister i Stockholm vilket var tillräckligt för att diskvalificera honom som ombud för SIS. Även Gunnar Persson i skånska Förslövsholm diskvalificerades sedan det uppdagats att han haft ett förflutet som kommissionär för den kommunistvänliga tidningen Solidaritet. Persson togs dock till nåder av SIS sedan länsombudet som värvat Persson försäkrat att Persson kommit på bättre tankar och att han numera var en hedersman med Sveriges bästa för ögonen. I nästa nummer av Korpögat fortsätter berättelsen om SIS under rubriken: SIS agenter i Torsåker Hofors Text: Staffan Berglind Källor: Dagens Nyheter, Riksarkivet, Försvarsstaben, UD:s arkiv, SIS arkiv.

14 14 KORPÖGAT Här kunde man tvätta sin byk Vid tiden strax efter föregående sekelskifte, i början av 1900-talet, var det något mer komplicerat att få sina kläder rena än vad det är idag. Tvättstugan i Prästhyttan i Torsåker byggdes någon gång mellan För att vara en tvättinrättning från den tiden var denna riktigt modern. Att kunna öppna en vattenkran ovanför pannmuren och den stora klappbassängen av cement, och få rinnande vatten, var inte allom givet. Tack vare självtryck från vattenfallet strax ovanför, förskonades man från tunga lyft av vattenhinkar. Tvätta gjorde man för hand i stora träbuttar och med stötbräda. Det fanns också byk-kar för vittvätt. Allra först tvättades lakan, örngott, dukar och handdukar, ja, allt som var vitt och tålde kokhett lutvatten. Lut fick man av att blanda lutpulver, som fanns att köpa på burk, i det första heta vattnet i grytan. Min mamma sparade björkaska från spis och kakelugn, som sedan sållades från kol och grövre rester. Hon lade det sedan i en tät tygpåse som slutligen lades i botten vid tappningshålet, berättar Greta Elfström. Tvättstugan i Prästhyttan Tungt arbete Även vittvätten tvättades först för hand och lades sedan i byk-karet som hade ett urtappningshål. Därefter östes het lut över tvätten minst sju gånger. Slutligen var det dags att skölja och klappa ur luten i bassängen. Ett mycket tungt arbete. Lutvattnet återanvändes till tvätt av mörkare nyanser, och det sista avtappade lutvattnet användes bland annat till att skura blåställ och mattor i. Under vintrarna var tvättstugan stängd. Vattnet i ån var då fruset. Detta innebar att alla fick spara sin tvätt under vintern, för att så snart isarna släppte, framåt april-maj, tinga tid vid tvättstugan. Det var Hulda Ström som var ansvarig för tidsbokningen, dit kön kunde bli lång. Många kom med häst och vagn även från grannbyarna, till och med ända från kyrkbyn, med korgar och bylten fulla med smutstvätt. Det fanns ett par gummor som alltid ställde upp som tvätthjälp. Båda hette Tilda förresten, Tilda Hedlund och Tilda Åström. Tvättstugan brann ner i samband med verkstadsbranden 1931, men byggdes upp igen och var i bruk fram till 1950-talet. Därefter blev det möjligt för många att skaffa en egen tvättmaskin hemma. Våra unga familjer har inte den blekaste aning om hur arbetsamt det var med stortvätt på den tiden. Nedtecknat av Greta Elfström, Prästhyttan Foto: Leif Skogsberg Rinnande vatten Byk-kar i cement

15 Hofors - den vänliga kommunen KORPÖGAT 15 Som redan framgått av de dialogmöten som Hofors kommun arrangerat för sin framtidsvision har antagits en policy att Hofors skall bli landets vänligaste kommun. Den nya inriktningen kommer att märkas på flera olika sätt. Första åtgärden blir att ändra kommunvapnet, vilket sker redan den 1 april i år. Den gamla symbolen för järnfyndighet skall bort och ersättas med den välbekanta smile-symbolen för att visa att nu är det vänlighetens ideologi som gäller i Hofors. Det är Eira Källgren som drivit igenom beslutet om ändring av kommunvapnet. Självklart måste det synas i kommunens vapen att Hofors är en vänlig kommun, säger Eira Källgren och tillägger att kommunens vänlighet även kommer att åskådliggöras på annat sätt. Testa vänligheten Kommunen kommer en gång om året att genomföra en vänlighetstest bland befolkningen. Resultatet av testet läggs sedan ut på kommunens hemsida på Internet. Hur mäter man då vänligheten i en kommun? Det är inte så svårt som man kan tro, säger Eira Källgren och berättar om principen för hur det går till. Det är universitetskliniken vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som utarbetat en ny metod för att mäta en individs vänlighet. Nytt kommunvapen Det sker med ledning av blodsockerhalten vars normalvärde skall ligga på 5 mmol/l. Blodsockerhalten kan också tillfälligt manipuleras med hjälp av olika typer av näringsintag. Näringsrik mussla Det sker bland annat genom intag av Grönkläppad mussla, en speciell musselart som importeras från Nya Zeeland. Musslan innehåller vitaminerna C, E, B6, B12 och folsyra. Genom just denna sammansättning av vitamintillskottet ökar blodsockerhalten vid intag genast med 5 40 % för att sedan snabbt återgå till individens normala värde. För den vänlige individen blir ökningen aldrig mer än 5 10 % eftersom vänligheten i sig har en dämpande effekt på vitaminbaserad höjning av blodsockerhalten. För den ovänlige individen höjs blodsockerhalten raskt med ända upp mot 40 % och det är just denna jämförelse av ökningen som utgör grunden för mätningen. Mätinstrumentet som heter Mussel Glucose Test har utvecklats av Ängelholmsföretaget HemoCue som specialiserat sig på utveckling av instrument för mätning av just blodsockerhalten. Nu satsar vi helhjärtat på vänligheten, säger Eira Källgren och berättar att uttagningen av dem som skall testas kommer att ske slumpvis under överinseende av Notarius Publicus. Rönningsholmsv. 2 Torsåker Tel: Öppet vard: Lörd: Tel:

16 16 KORPÖGAT Med knorr i tillvaron Hos Harriet Sandberg i Djupviken är det riktigt hundliv. Det första man möts av är en flock mopsar som glatt skällande och viftande på sina knorrar hälsar välkommen. Harriets hundintresse började redan 1972, då hon köpte sin allra första hund, en långhårig tax. Sedan dess har det passerat många olika raser hos kennel Moloss. Harriets uppfödargärning startade med en kull labradorvalpar efter tiken Simba. Därefter kom raserna Grosser Schweizer Sennenhund och Leonberger in i kenneln, och så småningom även Engelsk mastiff. Vid den tiden fanns det sju mastiffer och två mopsar. Den första mopsen köptes 1994, och fick namnet Mopsan kom mops nr två, Anton. Vinstrika hundar Mopsan var mycket framgångsrik i utställningsringen, och blev 1998 Världsvinnare. Hon har fått fyra valpkullar, där hon framgångsrikt fört sina gener vidare, bland annat till Malte som är ett barnbarn till Mopsan. Malte är idag den mest vinstrika mopsen i Skandinavien. Andra mopsar är bland annat Thea som hunnit få tre kullar och Saga som få två valpkullar. Förutom alla glada mopsar, finns det även en dvärgschnauzer och en toypudel i kenneln. Toypudeln Tingeling är i miniformat, men låter nog högst av alla hundar. Just nu består kennel Moloss Harriet med Fabian och Malte. av fjorton hundar, men bara tio bor hemma. De andra är inneboende hos andra familjer. Ställer ut i Europa Harriet ställer ut sina hundar på utställningar runt om i Europa. Det är ett måste för en framgångsrik uppfödare att delta på utställningar och meritera sitt avelsmaterial. Nu kanske inte alla uppfödare är så ambitiösa som Harriet. Hon deltar på utställningar varje år, och säsongen är koncentrerad till sommarhalvåret. Det blir många mil, Matte vad har du i munnen? po.ferm datorservice service av PC och lokala nätverk Ring , Per-Olof Ferm Wijbyvägen 59, Torsåker cirka Det vill till att ha en bil som håller för strapatserna. Resorna kan bli långa, då hon förutom nordiska länder, besöker Lettland, Holland och England. Det kan vara intressant för en icke initierad att veta hur dyrt det är för en uppfödare att meritera sitt avelsmaterial. Anmälningsavgiften till varje utställning är mellan 250 och 300 kronor, och man anmäler oftast inte bara en enstaka hund, utan så många som går in i bilen brukar få följa med. Dessutom tillkommer kostnader för bil och bensin. Höga valppriser Slutligen uppehället. Många tycker att det är dyrt att köpa en hundvalp, men valppriset täcker inte på långa vägar de kostnader en seriös uppfödare har. Harriet deltog 1976 första gången på en utställning. Då fanns inga burar och tält på utställningsplatserna. Inte var det så noga med ägarens klädsel heller. Annat är det idag. Som utställare släpar man nu på vagnar som fyllts med utställningstält, burar och massor med fixargrejor. Dessutom åker gärna lite finkläder med, då man gärna byter om till finaltävlingarna, om man nu haft turen att vinna tidigare under dagen. På gården i Djupviken rumsterar även två katter, Frasse och Tarzan. Tidigare fanns även hästar och en Highland Cattle-ko, men idag är det hundar som gäller. Reportage: Bodil Landin Med vår kunskap tilsammans med dina idéer skapar vi ett boende som du blir stolt över livet ut. Kontakta oss för mer information Peter Larsson - Gävle/Sandviken Norrgård, Torsåker Tele: Mobil:

17 KORPÖGAT 17

18 18 KORPÖGAT Svar på bildgåtan: En mjölsikt Patent No 21607, L.F. Sjögren, Åshammar. Beskrifning, offentliggjord af Kungl. Patent- och registeringsverket den 1 december Anordning vid handsiktar klass 48:d, patent i Sverige från den 9 mars Patentanspråk: Hushållssikt, kännetecknad af en genom siktstommen gående axel (6), försedd med vefvar (10 och 11) och från axeln utgående armar (7), hvilka armar vid axelns vridning löpa nära en siktduk (8), varande den ena vefvens (11) tapp lagrad i en stång (12) försedd med tryckknapp och en fjäder, som trycker upp stången (13), i ändamål att siktning må kunna försiggå, då man trycker på knappen eller kringvrider vefven(10). Vet du vem L.F. Sjögren, som härstammade från Åshammar var? Han bör ha varit född under senare delen av 1800-talet. Hans patent är registrerat i Torsåker, så det vore intressant att få veta orsaken till det. Kontakta Leif Skogsberg på tel Lågavlönad barnfamilj Hur tror du att en lågavlönad barnfamilj i Hofors skall kunna klara sig om socialdemokraterna får igenom sina idéer om skattehöjning? Det undrade Hans Backman (fp) som ville ställa Marie-Louise Dangardt mot väggen i kommunfullmäktige då han tyckte att ett socialdemokratiskt kommunalråd även borde kunna ge lite förklaringar till Göran Perssons funderingar om Sveriges skattepolitik. Det tyckte dock inte fullmäktige som fastslog att frågan var av allmänpolitisk karaktär och därför inte kunde behandlas i fullmäktige. Hans Backman får således vända sig till Göran Persson om han vill ha svar på sin fråga. HULDS ÅKERI AB Torsåker Disco på långfredagen 2:a april Vinterjam Cowboy-buffé serveras 3 svenska bluegrass-band underhåller Ring för närmare information

19 KORPÖGAT 19 Hofors kommun har för Solberga skolas räkning köpt Berlins gamla affär. Får kommunen sin vilja igenom förändras Solberga centrum. Än är dock inte sista ordet sagt om hur det i slutänden kommer att se ut. Det enda som hittills är klarlagt är att begreppet Berlins affär definitivt gått i graven, vilket kan ses som en milstolpe i Torsåkersbygdens historia. Inte en utan tre Vem var då denne Berlin som alla hört talas om men som få vet något om? För det första hette han inte Berlin. Hans riktiga namn var Berglin och han var inte invandrad från den tyska huvudstaden som vissa har trott med anledning av namnförvanskningen. Dessutom är det tre handlare Berglin det handlar om, och inte en. Det började med Lars Berglin som var bördig från Hoo. Han föddes 1832 och kom till Solberga där han etablerade sig som handelsman. Han hade tre söner och en dotter varav två söner sedemera skulle komma att förestå handelsföretaget i Torsåker. Den första hette Lars August, född Då fadern avled 1904 var det Lars August som övertog ledningen för Berglins affär. Då han avled 1891 flyttade änkan och två döttrar till Gävle. Affären övertogs nu av brodern Albert Berglin som var född Under hans Staffans Krönika En affär för skolan tid i ledningen för affären kom automobilen, och Berglins affär kompletterades med en bensinpump för Bratts bensin. Albert avled 1923 och man kan utgå ifrån att han drev affären fram till sitt frånfälle. En riktig potentat Då man idag talar om handlaren Berglin i Torsåker är det vanligtvis Albert som avses. Han var stor och kraftig och var en riktig potentat i Torsåker. En man av värdighet skulle man kunna säga, och på den tiden var det skillnad på folk och folk i det svenska samhället. Då handlaren Berglin går till kyrkan på julottan och lägger femtio kronor i kollekthåven, då pratar man om det i flera veckor efteråt. Men att jag går dit varje söndag och lägger i en krona, det bryr sig ingen människa om, beklagade sig vid ett tillfälle en av arbetarna vid linnefabriken. Det fanns nog en hel del verklighet bakom den funderingen. Båda dessa kyrkobesökare hade dock ett gemensamt: Båda var Torsåkersbor och den ena klarade sig inte utan den andra. Sådant var livet på landsbygden på den tiden det begav sig. Epoken Berglin har gått i graven och lite postumt uttrycker vi vårt tack till släkten Berglin för en mångårig handlargärning i Torsåker. Tack säger vi också till Katarina Sohlborg som vänligen bistått med bild och med uppgifter kring släkten Berglin. Text: Staffan Berglind Foto: Okänd Personerna på bilden är från vänster: Anders-Gustav Sohlborg, Albert Berglin i långrock, Tjock-Anders, Hammarström, Lindström (kusk på Gammelstilla och farfar till Signild Widgren). Samt två okända.

20 20 KORPÖGAT Årsmöten: Röda Korset Björksätra Mitt Sandviken Torsåkers rödakorskrets har haft sitt årsmöte där riktlinjerna drogs upp för 2005 års arbete. Som vi tidigare rapporterat om har stämningarna under 2004 präglats av turbulens då det såg ut som att kretsen skulle komma att upphöra i brist på styrelsemedlemmar. Efter upprop bland annat i Korpögat lyckades situationen räddas tack vare ett nytillskott av tre styrelsemedlemmar och att kretsens ordförande lovade att stå kvar i ytterligare ett år. Kretsens medlemmar har under det gångna året traditionsenligt träffats första måndagen varje månad där programmet oftast består av högläsning ur någon bok. Tjugo babypaket till världens katastrofområden har producerats. Man har arrangerat Öppet hus med kaffe och försäljning, konsert i Torsåkers kyrka och bidragit med trivselfrämjande åtgärder för personalen på Spelmannen. Till Röda Korsets internationella arbete har man under året bidragit med c:a kr, bland annat till Världens barn, Jordbävningen i Iran, Noaks Ark och till Flodvågens offer i Asien. Medlemsantalet har under året varit 137, en minskning med 8 medlemmar. En negativ medlemsutveckling som kretsen delar med så gott som alla föreningar i kommunen. Under förestående år räknar man med att upprätthålla traditionell verksamhet. Torsåkers Bygdegård Torsåkers Bygdegårdsförening höll sitt ordinarie årsmöte den 20 februari med förre kommunalrådet Kjell Höglin vid skaftet på ordförandeklubban. Av verksamhetsberättelsen för 2004 framgår att uthyrningsfrekvensen varit god med c:a övernattningar på vandrarhemmet. Resultatet för 2004 kan dock inte mätas med 2003 då flera stora evenemang i kommunen gav ett rejält uppsving i Bygdegårdens verksamhet. Behovet av reparationer är stort. Vissa delar av bygdegårdens tak är i dåligt skick och kommer att kräva kostsamma åtgärder. Finansieringen av sådana åtgärder får lösas med tiden. Budget för 2005 är räknad på en årsomsättning av kr med utgångspunkt från att det löpande arbetet i Bygdegårdens verksamhet i huvudsak skall ske ideellt. Bygdegårdsföreningen är numera omvandlad från andelsförening till medlemsförening med en medlemsavgift på 200 kr per år för föreningar och privatpersoner. Efter val fick styrelsen följande sammansättning: Ordf: Tim Sandberg, Vice ordf: Roland Zachrisson, Sekreterare: Staffan Berglind. Övriga ledamöter: Katarina Borbos, Johanna Lantz, Johanna Stenson, Anders Tollmar. Supl: Maude Hydén, Broor Sundin, Anna-Karin Lindström och Patrik Sunnebrandt. Badrumsveckor! Tel Öppet: Mån-Fre Lördag Cykelaffären med egen komplett verkstad Vi finns nära dig! Vi ordnar kurser, kultur och föreläsningar Välkommen till oss! Tel: Fax: E-post: Vuxenskolan önskar er en Glad Påsk Vi utför alla slags VVS-arbeten. Vi samordnar med snickare, plattsättare, elektriker och målare. Ring Hofors VVS dygnet runt Vi lämnar gratis offerter. När det gäller badrum Vi har våtrumsbehörighet Kakelbutiken, Storvik Tel/Fax WC-stol IDO 960E, med dolt avlopp 1.995:- Tvättställspaket 56x42 cm, konsoler, bottenventil och vattenlås 495:-...och du, vill du ha hjälp med installationen så ordnar vi det.

KORPÖGAT. Fullt ös över stubben. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Nisse men inte från Manpower

KORPÖGAT. Fullt ös över stubben. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Nisse men inte från Manpower KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 Oktober 2004 Pris 10:- Förfäderna återuppstår Att rekonstruera Torsåkers sockendräkt är ett sätt att bevara traditioner och lära sig hur förfäderna

Läs mer

KORPÖGAT. Mänskligt att fela. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8

KORPÖGAT. Mänskligt att fela. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8 KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 November 2004 Pris 10:- Dubbla budskap Nästa år får vi rökfria restauranger. Landstinget fimpar och Hofors kommun antar en ny policy för tobak

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Siv hindrades lämna Torsåker sidan 14. Besök från Järvsö. Från Fors till USA.

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Siv hindrades lämna Torsåker sidan 14. Besök från Järvsö. Från Fors till USA. KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 1 Nr: 9-10 December Besök från Järvsö Som ett yrväder kom hon genom snöstormen till Torsåker och tog hela bygden i famn. Har man stått på scenen

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

KORPÖGAT. Vi dansade en sommar. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Munkar motade pesten Sidan 18. Ett fall i EU-sand.

KORPÖGAT. Vi dansade en sommar. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Munkar motade pesten Sidan 18. Ett fall i EU-sand. K T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 Augusti 2004 Pris 10 kronor Ett fall i EU-sand Barn har i alla tider gillat att gunga och leka med sand. Men efter EU-inträdet är allt inte lika enkelt

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Rätt ska vara rätt, sa rätten

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Rätt ska vara rätt, sa rätten KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 4 April 2006 Pris 10:- Ja må han leva Många firar sina större bemärkelsedagar på annan ort. Det gjorde även slaktaren Viktor Lindfors då han

Läs mer

Hetsande brännvinsost

Hetsande brännvinsost Årgång 7 Oktober 2009 Pris 10:- Med kunden i centrum De flesta företag månar om sina kunder, men det finns också företag som inte har någon större anledning att göra det. Kunderna kommer ändå. Det gäller

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Båtgåta

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Båtgåta KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 7 April 2009 Pris 10:- Härmed efterlyses Som kanske alla vet är det gratis att i Korpögat efterlysa saknade föremål samt saknade hundar och katter.

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

En kopp kaffe och ett samtal

En kopp kaffe och ett samtal En kopp kaffe och ett samtal Om att ha hemtjänst tankar och synpunkter Mymmel Blomberg ISBN 10: 91 631 9942 4 ISBN 13: 978 91 631 9942 4 Halmstad 2007 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Region Halland

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb TIDNINGEN FRÅN DALARNA DALA FÖRETAGAREN 1 NR 4 2013 Årgång 20 Rekordår för Årets Företagare Dalaföretagaren tar pulsen på riksdagsmännen Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten Säljare - världens

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

lilla tidningen Den som gläds åt lite har mycket att glädjas åt Våren 2013

lilla tidningen Den som gläds åt lite har mycket att glädjas åt Våren 2013 Våren 2013 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun www.lillatidningen.com Den som gläds åt lite har mycket att glädjas åt Foto Inger Jansson Fira Påsk på Husby Säteri!

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden?

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden? Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 5 2012 / pris 40 kr sverigeresan: Vi besöker Katrineholm! Hjälp för utsatta Så kan ni bli familjehem Sociala företag En rörelse

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12 Årgång 43, nr 7, vecka 44 48 2008. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby

Läs mer

Förenade Reikiförbundet i Sverige

Förenade Reikiförbundet i Sverige Förenade Reikiförbundet i Sverige Medlemstidning Nr 2 juni 2010 Pris: 50 kr Årsmötet 2010 En förening i utveckling Tillbakablick Chiyoko Yamaguchis första Reiju Kristallnytt Stenspalt i tidningen Annons

Läs mer

Jag bryter inte när jag tänker

Jag bryter inte när jag tänker Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar om sin väg till arbete i Sverige Renée Danielson Vedad Begovic Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar

Läs mer

En tidning för och om familjevård Årgång 29 Nr 2 juli 2011

En tidning för och om familjevård Årgång 29 Nr 2 juli 2011 Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 29 Nr 2 juli 2011 Varför är det alltid familjehemmens fel? Ett litet barn knyter an Gravid 18-åring sattes i arrest och fler intressanta artiklar

Läs mer

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus Helvetesaffären - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Sofia Strindvall och Åsa Welander Examensarbete i

Läs mer