Ny ungdomsansvarig i Papperstrean Andreas Lindholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny ungdomsansvarig i Papperstrean Andreas Lindholm"

Transkript

1 - 1 - Nr 7 november 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet Återhämtning, varsel, avtal och bemanning. sidan 3-4 Förhandlingar Vad har hänt sen sist? sidan 5-6 Medlemsdialog Micke Jansson har varit här sidan 7 A-Kassan Se bilden på tjejerna sidan 9 Resereportage New York under Sandy sidan 15 Ny ungdomsansvarig i Papperstrean Andreas Lindholm Redaktionssida 2 Arbetsmiljö 7-8 Försäkringspengar 10 Krönika av Henka 11 Studier 12 Flemton 13 Ungdomsansvarig 14 Karin Johansson 16 Sociala Fonden17 Curling 18 Arkivens dag 20 Läs mer om honom på sidan 14

2 - 2 - Karskäringen utges av Korsnäsvägen Gävle Telefon: Faxnummer: "Våra tjejer" Expeditionstider: Måndag och Onsdag och Expeditionen har telefontid: Måndag - Torsdag och Fredag Ordförande Kjell Olsson har: Mobil Arbetsställets Huvudskyddsombud Yngve Berglind har: Mobil Göran (Klacken) Larsson (fackligt sociala frågor) har Mobil Huset där vi finns kallas 152an. Tarja och Agneta Papperstreans personal Tarja Rautiainen och Agneta Nilsson arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning, administration, försäkringsfrågor med AFA och Folksamförsäkringen samt service till styrelsen, förtroendevalda, kommittéer och alla andra medlemmar som behöver hjälp. Karskäringens redaktion består av Kjell Johansson, Michael Wallin, Ola Carlros och Mikael Persson Papperstreans hemsida. E-post till Karskäringen och Ansvarig utgivare: Ordförande, Pappers avd 3 Karskäringen trycks av Trycktrean Gävle Nästa nummer av Kar arsk skäring äringen kommer ut den 20 december Se till att lämna in ert material senast den 17 december Karskäringens redaktion Kjell Johansson, Michael Wallin, Tommy Lundqvist, Ola Carlros och Mikael Persson

3 - 3 - Ordföranden har ordet Hej igen. Vintern närmar sig med raska steg. Första snön har kommit, men den försvann lika fort som den kom, vilket i sig inte gör så mycket. Här på Korsnäs har det sen senaste numret varit ett höststopp. Ett större och längre sådant, bland annat med anledning av de stora jobb som utfördes på Renseriet, PM5 och SP5. Vilket otroligt jobb ni gör, alla ni som är ute i verksamheten på avdelningarna och sliter hårt på alla håll och kanter för att få det att flyta på och fungera. De neddragningar som varit under åren ökar belastningen på oss som är kvar. Färre skall vara med och bidra med alla de jobb som skall utföras, vilket innebär mycket tid nere på bruket under stoppet för många. Nu är det tid för återhämtning. Det verkar som veckovila och dygnsvila har skötts på ett bra vis. En uppföljning med redovisning från företaget kommer att ske i närtid, för att belysa hur det fungerat. Det jag har hört från olika rätt säkra källor har stoppet fungerat rätt bra, ett otroligt engagemang från er medarbetare. Det har varit extra fokus på bl.a. skydd och säkerhet. Hjälmanvändningen har tydligen varit bättre än tidigare vilket är bra, men brister i användandet av visir och glasögon. Ett olycksfall med sjukskrivning inträffade. Flera rejäla tillbud anmäldes, saker som hade kunnat resultera i allvarliga skador eller ännu värre i en dödsolycka. Varsel. Ytterligare varsel har lagts i vår bransch. Stora har lagt varsel i Skutskär på 60 personer, och i Hylte 140 stycken.totalt handlar det om cirka medlemmar som kastas ut i arbetslöshet. Nästan sju procent av landets cirka pappers- och massaarbetare. Var femtonde pappersarbetare har varslats om uppsägning hittills i år. Pappers Förbundsekonom Christer Larsson vill inte ta ordet kris i sin mun. Det såg betydligt värre ut våren 2009, säger han. Anledningen är en allt svagare konjunktur till följd av det allmänna ekonomiska läget i Europa. Det handlar om svag efterfrågan som alla producenter här i Sverige känner av, oavsett vad som produceras. Därutöver den underliggande, strukturella förändringen, som framför allt har med tidningspapper att göra. Christer Larsson

4 - 4 - Bemanningen. Än en gång har vi fått signaler från våra medlemmar om det ansträngda läget ute på en avdelning. Det är stor risk för sjukanmälan. Något måste göras omgående. Företaget tog till sig frågan och återkommer. Ny Ungdomsansvarig. Äntligen har Pappers Avdelning 3 fått en ungdomsansvarig, vilket vi inte haft på flera år. Han som får det uppdraget heter Andreas Lindholm, skyddsombud som jobbar vid massabruket, Lut & Kraft D-skiftet. Är helt säker på att han kommer att fungera jättebra i den rollen. Han kommer med stöd av oss att få möjlighet till utbildning i ämnet, och att utforma sitt uppdrag som han själv vill. Billerud/Korsnäs. Vad har hänt sedan sist? Kan väl säga att vi går i väntans tider. Det verkar som konkurrensverket drar ut på det här och att vi får vänta ett tag till innan vi får besked. Senast informerade jag att vi inom Korsnäs facken Pappers och PTK hade suttit och pratat ihop oss hur vi ville formera oss när företaget kallar. Men vi kände att vi måste få möjlighet att prata ihop oss med våra blivande kollegor. Vi inom Korsnäsfacken känner att vi måste få möjlighet att prata ihop oss med våra blivande kollegor för att var förberedd när företaget kallar. Efter några träffar så känns det som vi är någorlunda förberedda när företaget kallar. Vi fortsätter att ge fortlöpande information i kommande Karskäringar. Avtal Nu har LO spikat sina avtalskrav. Efter månader av förberdelser så har LO förbunden enats om en gemensam plattform. Ett enat LO går in i avtalsrörelsen med en ny modell för låglönesatsning och jämställda löner. Efter årsskiftet drar avtalsrörelsen i gång på allvar. Redan nu står det klart att LO-förbunden denna gång kommer stå mer enade än på många år. Fjärran är de splittrande jämställdhetspotterna. Samtliga förbund står bakom den nya modellen med krontal för alla under kronor i månaden och procent för övriga. På så sätt ska de lågavlönade få ut mer är det tänkt. Slutord. Efter allt hårt jobb med förberedelser inför, under och uppstart efter stoppet så får vi hoppas att det blir en något lugnare tillvaro framöver. Själv tänker jag mig en något lugnare tillvaro en vecka framöver nu med sol och bad och någon god bok. Bosse och Yngve och övriga kommer att finnas till hands om ni behöver någon hjälp. Ha det så bra // Kjell.

5 Ersättning för support i Uppstart Maximo Förhandlingsrapport. Frågan om rätt ersättning utbetalats för support vid uppstart av Maximo lyftes vid den reguljära förhandlingen i september. I och med att företaget inte kunde informera oss inför uppstarten i Maj, vad var och en i projektet skulle ha för inkomst under denna period, så lämnade Pappers ett förslag på en extra peng som de skulle få per dag, för att vi skulle vara säkra på att de inte skulle förlora något under denna period. Efter uppstart har det framkommit att företaget inte utbetalt den överenskomna ersättningen. Vi träffade företaget för att klara ut vad vi kommit överens om. Pappers kommer att se över hur vi går vidare i frågan. Schemat för uppstart i Frövi ville företaget fastställa vid denna överläggning, men vi får väl se hur vi kommer att gör med det. Frågan med ersättning för de berörda måste lösas först. Tvisteförhandling. Vi hade skickat in en begäran om tvisteförhandling gällande veckovila för 4 stycken medlemmar som inte hade erhållit sin avtalsenliga veckovila under perioden1-8/9-12. Detta har orsakats av att de deltagit på KOM-möte den 6/9 som bröt deras veckovila. Information kom från företaget per omgående efter brottet. Pappers Avdelning 3 ser allvarligt på frågan då vi tidigare påpekat bekymret med KOM och att få resurserna att räcka till i samband med detta. Vi aviserade att skicka på ett bötesbelopp på detta brott. Företaget slog ifrån sej och skyllde på det förändrade schemat som var efter semestern. Efter en ajournering beslutade vi att påtala allvaret i detta, men att företaget ändå hade informerat om brottet direkt efter det hade inträffat och bad om någon förståelse. Vi menade att om det händer igen så smäller vi på med ett rejält belopp. Dessutom ville vi se en plan på hur företaget förebygger att det inte händer igen. Företaget menade att ansvaret för detta ligger på respektive chef som måste ha bättre koll på detta och de kommer att ta det med respektive chef. Inställd beredskap. Vi fick frågan från några som skulle ha beredskap V42. Företaget ställde in den planerade beredskapen med kort varsel. Frågans ställdes om de ändå inte hade rätt till den utlovade beredskapsersättningen. Vi lyfte den med företaget som höll med om att i och med det korta varslet så skall de som hade planerade beredskap ersättas fullt ut. Maximo/KAMP uppföljning. I senaste reguljära förhandlingen lyfte vi Maximo och de problemen som det nya systemet inneburit och att vi bör ha en uppföljning rätt omgående. Den 30/11 kommer en uppföljning att ske med folk från UH, driften och systemförvaltare, processförvaltare, projektförvaltare, och processägare för att belysa problemen och att försöka att reda ut dessa.

6 - 6 - Lokal reguljär förhandling 4/10-12 Arbetstider Processlabb. Pappers ställde frågan i föregående förhandling varför företaget temporärt hade infört tvåskifts och helgarbete för Processlabb utan att parterna har kommit överens om det i någon överläggning? Företaget meddelade att frågan inte är helt utrett ännu. Företaget återkommer i frågan. Utläggning semesterperioder, Processlabb. Pappers meddelade att Processlabbs personal fått sin semester utlagd av chefen under fyra olika perioder. Detta har resulterat i att semester hamnat utanför sommarlovet. Pappers anser då att semester utanför sommarlovet skall ersättas enligt avtal. Företaget undersöker och återkommer i frågan. Utläggning semesterperiod dagtid. Pappers återkom i frågan gällande Företagets förslag angående utläggning av semester för daggående till två semesterperioder under sommaren. Pappers informerade om att förfrågningar om förslaget skickats ut och att olika svar inkommit. Pappers anser att utläggning av semester för daggående verkar onödig då det fungerat på de flesta ställen. Synpunkter som inkommit är att man vill påverka själva. Processlabb ser gärna att semester läggs på två perioder. Företaget återkommer i frågan. Projekt tillägg. Pappers lyfte frågan om projekttillägg för personer som i idag hanterar utcheckning på BEAB. Pappers anser att dessa personer är berättigade till ett projekttillägg för detta uppdrag som pågått sedan mars Företaget anser att utcheckning ingår i deras normala arbetsuppgifter och att därför är dessa personer inte berättigade till ett projekttillägg för detta. Företaget tar till sig synpunkterna och tar fram ett förslag på regelverk gällande projekttillägg för att tydliggöra vad som gäller. Företaget återkommer i frågan. Reducerad U-tid. Företaget informerade om att redan reducerad u-tid kommer att ses över. Företaget anser att gränsen är nådd, detta på grund av den organisation- och bemanning och personalsituation företaget har. Underlag över vilka som idag har reducerad u-tid kommer tas fram och detta kommer att gås igenom med berörda chefer. Företaget anser att en striktare tolkning måste ske gällande beviljande av reducering av u-tid för ålderssjäl. Företaget återkommer sedan i frågan för genomgång och fastställande. Vakanser. Den här frågan lyftes ur den reguljära förhandlingen. Det kvarstår några frågor från Pappers till företaget. Bland annat ersättare för FU killen som går från PM2 till PM4/5.

7 - 7 - Rapport från medlemsdialog 11/ på avd.3 Karskär. Undertecknad träffade tillsammans med avdelningsordförande Kjell Olsson ett 60 tal medlemmar på olika fabriksavdelningar av olika karaktär. Frågeställningen jag hade med mig handlade mycket om pension och arbetstidskonton men även lönefrågor. Mikael Jansson Hur använder man då arbetstidskontot på Karskär? Jo, de flesta tar ut den i ledig tid, en del mixade ledig tid och pengar men ytterst få valde pension, trots det så uttalade många att man pensionsparade själva privat men tiden användes för att få en extra vilotid mellan skiftcyklerna oftast. Det var ytterst få som angav att de hade svårigheter att få ut den lediga tiden, åtminstone i dagsläget, det är bra då det alltför ofta kan bli så att den lediga tiden inte hinns tas ut av olika orsaker och då faller den ju oftast ut i pengar. Trots mina idoga försök att sockra pensionsalternativet så var de flesta överens om att pensionsalternativet var iskallt, även om ett fåtal skulle tänka sig det i så fall. På Karskär gillar man vår senaste lönemodell med stupstockar och löneökning i kronor, Även om andra åsikter luftades så stöder de flesta vår nuvarande modell. Man ansåg även att det måste vara de centrala parterna som förhandlar fram löneutrymmet för att sen förhandla lokalt om lokalt utrymme. Den viktigaste frågan som Karskäringarna ansåg höra till nästa, avtalsrörelse är mer tid till ATK, högre flexsaldo (lokal fråga), sänkt pensionsålder och bemannings och nyrekryteringsfrågor. Med detta avslutades ett mycket trevligt besök med många diskussionsvilliga medlemmar Mikael Jansson Förhandlingsombudsman Svenska Pappersindustriarbetareförbundet Arbetsmiljökommittén 23/10-12 Regionala skyddsombud, där företag saknar en skyddskommitté. Pappers organisationsutredning har gett Arbetsmiljökommittén i uppdrag att fundera på om vi behöver någon form av regionala skyddsombud i Pappers arbetsmiljöarbete. Vi kan använda Arbetsmiljökommittén för stöttning/bollplank till avdelningar som har problem. SIRIUS Ett projekt pågår om skiftarbete och hälsa. Skiftnyckeln fungerar ännu, men några nya idéer finns. Ett studiebesök på Forsmark med att via ljuset ställa om kroppen. Skiftnyckeln webbaserad i framtiden Ett samarbete med SSG om målsättning. LOKE Sven Erik refererade om LOKE:s arbete med hygieniska gränsvärden och rengöringsrondeller 3M där det nu kommit nya rekommendationer. Rondellerna finns inte att köpa längre, och här gäller hälsokontroller för de personer som använt dessa i verksamheten. BAM KAMU utbildning Kommittén har tagit på sig att ta fram ett bra exempel på hur en BAM kan/ska se ut. Vi har haft det på agendan ett tag och samlat på oss en del goda exempel. Ove Iggesund tar fram ett exempel som skickas runt i kommittén för bearbetning. POSK har genomfört en enkätfråga kring BAM på senaste distriktsmötesomgången, sammanställningen är inte klar ännu. SHSO konferenser 2013, är bokat på Rönneberga för nästa års konferenser som sker i två omgångar och september.

8 - 8 - Älvsjömässan 24-25/10-12 Torbjörn Jonsson, Fastighets, och Sten Gellerstedt, LO, redovisade rapporten Skyddsombudens erfarenheter 2012 under ett fullsatt seminarium på Stockholmsmässan i Älvsjö. Skyddsombuden vill först och främst ha mer utbildning i psykosociala frågor, kris- och konflikthantering och om arbetsorganisation. Minst 40 timmars grundutbildning är kravet från LO, enligt skyddsombuden som har svarat på enkäten så är det enbart 38 % som får den utbildningen idag. Enbart hälften av skyddsombuden får de utredningar och den fortlöpande information som de behöver för sitt uppdrag. Kanske kan en bättre samordning inom LO familjen innebära att vi kan lära av varandra, vi behöver inte uppfinna hjulet två gånger. Ett ex. kan kanske vara elektrikernas installationsavtal 12 2 arbetsmiljö? Vi har världens bästa arbetsmiljö tack vare er, sa Torbjörn Johansson till de närmare två tusen skyddsombuden i publiken. Arbetsmiljölagens elitförband, arbetsplatsens hjältar, skyddsombuden benämns med stor respekt under dessa 3 dagar. Vi kan konstatera att det finns engagerade skyddsombud i landet i dag, men att antalet minskat under senare år. Generellt mycket svårt att rekrytera skyddsombud idag i alla branscher? Arbetsmiljö lönar det sig? Så blev arbetsmiljön en konkurrensfördel. Chefens erfarenheter. Riskanalys med chef och medarbetare och utbildning i första läget. Jobba ergonomiskt. Medarbetarna måste känna sig lika värdefulla som alla andra. Maxrestaurangen började anställa funktionshindrade, ett arbetssätt som startade med ett föreläggande från Arbetsmiljöverket. Tack AV för besöket och en uppmaning till alla se era medarbetare. Arbetsmiljö Rekryteringar, förankrat i hela företaget Blandning mellan män och kvinnor. Långsiktigt tänkande. Personalomsättning Bemanningsföretag, vem har ansvaret? Anställningstrygghet. Dialog med anställda, lyssna på gnällspikarna och besvara med argument. Krishantering. Allt vi gör har med arbetsmiljö att göra. Samverka med personalen. Arbetsmiljö är en investering. Samordnande huvudskyddsombudet Yngve Berglind

9 - 9 - Pappers A-kassa på besök hos avd 3 Veronika Tjernström, Eleni Schjölin, Susanne Eriksson, Petra Andersson, Helen Jonsson, Annelie Nyberg, Inger Good, Inger Akander och Agneta Wiedermann Personalen från Pappers A-kassa var och besökte oss tisdagen den 6 november Efter att ha pratat med vår personal på expeditionen, gick de en runda på fabriken. Sen bjöd vi på lunch på restaurang Porten. Pappers informerar. Onsdagen den 14/11-12 kommer en större delegation bestående av representanter från Pappers centralt och internationella konferensdeltagare hit till Korsnäs Gävle. Det är Industriall Union som arrangerar en världskonferens inom Pappers sektorn i Stockholm. Konferensen börjar den 12/11-12 och avslutas med ett studiebesök på Korsnäs Gävle och Bomhus Energi BEAB under onsdagen den 14/ Syftet med konferensen är att belysa och diskutera utvecklingen inom massa och pappers industrin utifrån fackliga infallsvinklingar. Konferensen börjar den 12/11-12 och avslutas med ett studiebesök på Korsnäs Gävle och Bomhus Energi BEAB under onsdagen den 14/ Besöket börjar på Föreningshuset ca 10:00. Därefter kommer besök att göras vid kontrollrummen. Skiftlag C och F kommer att beröras av besöket. Riktigt hur besöket kommer att genomföras ute på fabriken är inte i dagsläget klart, men besök på K1, K2, och BEAB är planerat. Pappers Avdelning 3 Kjell Olsson

10 Hitta dina gömda pengar här När du inte kan jobba som vanligt kan en enkel anmälan ge dig mer i plånboken Läs mer på lo.se

11 Rödluvan förhandlar själv Krönika mars 2011 av Jan-Henrik Sandberg Rödluvan tittade på sin chef. Han gjorde vad han kunde för att se snäll ut, men ögonen hade märklig vild glans och han log som om han ogärna ville visa sina tänder. Företaget hade inte gått så bra på sistone, anförtrodde han Rödluvan; nu gällde det att spara. Allt måste räknas och beaktas och årets kalkyler visade att utrymmet för löneökningar tyvärr var noll procent; allt därutöver skulle skada företagets konkurrenskraft och rent av bryta ryggen av det helt och hållet. Rödluvan tyckte sig ha hört samma resonemang förut: när företaget gick dåligt kunde lönerna inte höjas för då skulle företaget gå under och när företaget gick bra kunde lönerna inte höjas för då skulle företaget börja gå dåligt. Chefen lyckades, efter att ha fumlat en stund, koppla sin laptop till projektorn i konferensrummets tak och började visa PowerPointbilder med tabeller och diagram som skulle visa att han hade rätt.det här var Rödluvans första löneförhandling på egen hand sedan hon blev arbetsledare. Tidigare hade hon varit arbetare och tillhört ett fackförbund; nu var hon arbetsledare eller närmaste chef, som det kallades, till sina gamla arbetskamrater och tillhörde en intresseorganisation för chefer och ledare, vad det nu var för något. Förr hade hennes fackförbund förhandlat fram löneökningar åt henne. Hon kände flera av dem som förhandlade lokalt; det var personer som gått kurser om avtal och förhandlingar och var erfarna. Nu var det annorlunda; nu skulle hon förhandla själv och det kändes ovant. I sin hand hade Rödluvan en debattartikel ur Dagens Nyheter med goda råd från ordföranden i hennes ledarorganisation. Hon tummade på den då och då liksom för att hämta styrka ur den. Budskapet var att ensam är stark. Att lönerna bäst förhandlas i grupp är en sedan länge förlegad föreställning. Den är ett arv från August Palms dagar, när Sverige var ett industrisamhälle där stora grupper på arbetsmarknaden bara hade gått ett fåtal år i skolan, och skyddet av den enskilde var fackens viktigaste uppgift. I dag ser Sverige helt annorlunda ut. Arbetsmarknaden från kassapersonalen på kaféet till överläkaren på kirurgen består av välutbildade medarbetare som på alla andra områden i livet vill och kan göra egna val. Ja, så stod det. August Palm kände Rödluvan till; hennes mormor hade en tavla av honom på väggen hemma. Han tyckte inte att ensam var stark; det ville hon bestämt minnas att mormor hade sagt. Det var snarare motsatsen, eller hur? Rödluvan försjönk i funderingar över kassapersonalen på kaféet där hon brukade fika, vilka utbildningsmeriter de stödde sig på i sina timanställningar när de skulle diskutera med sin chef och vad de kunde tänkas ha gemensamt med överläkaren på kirurgen. Chefen avslutade sitt sifferrabblande. Rödluvan började samla sina argument för varför just hon skulle få högre lön när noll och intet var det som skulle gälla för alla andra. Vilka unika kvalifikationer hade hon? Nu gällde det att morska upp sig och satsa på sig själv! Jag har som du vet bjudit till och frivilligt tagit på mig extra arbetsuppgifter. Det borde vara värt något, sade Rödluvan. Chefen lutade sig tillbaka och lyfte blicken mot taket. Tjaa, sade han fundersamt. Vi ska ju förhandla med Pappers snart och det som de får kommer du kanske också att få. Men då måste du avstå från din övertidsersättning. Varför? frågade hon då. Så gör alla chefer här; det är företagets policy. Mötet var slut. Chefen steg upp och gav Rödluvan en kram. Hon kände hans heta andedräkt mot sin hals. Efteråt på förmanskontoret träffade hon en kollega. Hur gick din löneförhandling? frågade han. Tack bra, sade Rödluvan.

12 En rapport från Hej! Prisa Gud, studieplaneringen är klar och studieavdelningens förslag till studiebudget är fastställd och om den inte redan har lämnats till Förbundsstyrelsens försorg så kommer den att lämnas in inom kort. Utbildningsdepartementet Jag har sagt det många gånger! För att jag skall kunna hjälpa dig att ordna dom utbildningar som du och dina arbetskamrater skulle vara hjälpt av så måste jag får hjälp av dig. Det enda som behövs är att du funderar på vad som du och andra skulle behöva och att någon av Studiekommittén får reda på detta. Då kan vi se till att dessa utbildningar på något sätt genomförs av oss själva eller någon annan. Jag uppmanar nu alla att fundera om det fattas något som vi behöver ha. Diskutera detta och hör sedan av dig till mig muntligen eller på e-postadressen nedan. Studieorganisatörskonferens Rapporten från årets Studieorganisatörskonferens kommer att bli lite torftigare är vanligt. Anledningen är att undertecknad tyvärr inte var närvarande för första gången. Jag har därför varit i kontakt med Monika Juhlin, vår allt i allo på Förbundskontorets studieavdelning och Thomas Nilsson, Studieorganisatör Pappers avd. 111 Grycksbo. Om man kokar ner vad som hände så diskuterade man vilka och hur många utbildningar man ville genomföra under Efter viss diskussion, moget övervägande och vissa bantningar så fastställdes ett förslag till studiebudget som skall överlämnas för beslut på Förbundsstyrelsen bord. Jag finns på 152:an (Sociala Fondenhuset) Måndagar 8:00-16:00. Telefon, internt 1591 eller utifrån Tveka inte att ringa, och du det finns inga dumma frågor, möjligen med undantag av dom frågor som inte ställs. E-postadress till din Studieorganisatör i Papperstrean: Pappers hemsida: Gå in på och klicka på kalendarium och sedan 2013 så ser du aktuella utbildningar och när du senast måste anmäla dig. Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar:2013 Det svåra samtalet: januari på Runö, sista anm. 16 november Fysiska och psykiska belastningsfaktorer: januari på Runö, sista anm. 30 november Huvudskyddsombud 1: januari på Runö, sista anm. 30 november Huvudskyddsombud 2: januari på Runö, sista anm. 30 november Alla kan göra något (handledarutbildning): februari på Runö, sista anm. 7 december Arbetsanpassning och rehabilitering: februari på Runö, sista anm. 7 december Huvudskyddsombud 1: februari på Runö, sista anm. 28 december Senaste anmälningsdag är det datum vårt Förbund måste ha din anmälan och jag måste ha din anmälan senast måndagen innan så att jag hinner skicka in den i tid. Inbjudningar till dessa utbildningar har eller kommer som vanligt att skickas ut via e-post till ombuden. Om nu något inte fungerar och du undrar över något så tveka då inte att kontakta mig. Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör

13 Flemton Hundrings Hörna -rapport från rastgården Morr-mor! Tjenicken Pricken. Ja, eller vad ni nu råkar heta. Olle, Rufus eller Frutti. Nånting heter ni väl för hundan! Hjördis eller Nuttan kanske om ni är tikar va? Fattaniväl! Äh, ni får väl heta vad ni vill om ni absolut måste, era envisa gatukorsningar! Groff, vi har väl alla våra korsben att bära. Själv fick jag heta Flemton för husse tyckte att jag flemtade så mycket som valp. Sen om det var den bronskitis jag ådrog mig i min sjätte levnadsvecka eller de söta små tikarna på kenneln som var orsaken - ska jag låta vara oskallat. Man kan vara lång fast man har korta ben, som min husses farfar Tryno alltid brukade säga. Och läget så här på hundkanten? Hoppas ni inte har skällt för mycket. Så här mellan rastgårdsstopp och jul är det lite stilla, lite dött bensom. Men man måste väl inte vara hyena för att uppskatta årstiden? Är det inte skönt va, tixempel, att mörkret äntligen fallit, och vi har övergått till normal hundtid igen? Ni kanske, som jag, är lite trötta i huvud och svansfäste så här i omställningen, men då får man ju bara det stora nöjet att tryna lite mer. Allt blir bättre om man sover på saken, det borde alla göra. Hussar, mattar, kennelägare, rastgårdsföreståndare, riksdagsledamöter, kungar, presidenter och påvar. Tänk att det ska till en pilsk liten hund för att komma på det. Eller som min pölare, afghanhunden Ali Ben sa häromdagen till mig: Shoo bre brusjan! Abou, Flemtis. När jag först såg dig trodde jag du var lika keff i kolan som du var liten och spinkig, hajaru len? Sen hörde jag på ditt sätt att skälla läget att du är värsta einsteinsnubben, jao! Vill du bena ett lån...eh...låna ett ben, mannen? Och visst katten för hundra gubbar, snart ska dom välja ny hövding i amerikatt. Oavsett vem som vinner hoppas jag dom löser sina katt-och-lus proben. Det är viktigt att vi som är glinti...igluntva...intelligenta, pratar om de stora, och de små probenen. De obenhörliga probenen däremellan kan väl ni lösa! Gör det för hundan tills ni får det otroliga, oanade och ostramade (det sista vet jag inte riktigt vad det betyder, men jag ville ha tre ord som började på o ) nöjet att höra från mig igen. Ha det bra och fånga bollen på uppstuds som jag gör, så flyger den inte över era huven. Och skäll iväg en hälsning till er favoritmoster i Finspång, Blabbradoren Flin-Märta. Det kan hon väl vara värd, hedersknyffelhyndan där. Högvoffningsfullt, Flemton

14 Här kommer lite idéer om vad en ungdomsansvarig gör Ny Ungdomsansvarig i Papperstrean. Han/hon är facklig företrädare för ungdomarna på arbetsplatsen Uppmuntra unga medlemmar att delta i den fackliga verksamheten. Rekrytera ungdomar till fackliga medlemsutbildningar. Medverka i den fackliga introduktionen för nyanställda ungdomar på arbetsplatsen. Tillsammans med övriga distriktet hitta på lite trevliga aktiviteter. Men för att hjälpa ansvarig att komma igång gör vi så här: Han kan med hjälp av oss forma detta lite som han vill till och börja med. Han skall ges möjlighet att träffa andra inom distriktet som har ungdomsansvarig och få lite tips hur de jobbar. Hjalmar kommer att erbjuda han olika utbildningsaktiviteter. Han skall få allt stöd vi kan ge honom i detta uppdrag, i förslaget till 2013 års verksamhetsplan ligger bl.a. att uppdrags beskrivningar skall utformas. Då kan han tillsammans med bland annat mej skriva in vad det innebär. Alltså han kan själv utforma detta uppdrag. Så småningom bör han få flera med så de kan bilda en kommitté som jobbar med dessa frågor. Pappers Avdelning 3 Andreas Lindholm Ålder: 29 år Familj: Flickvän Yrke: Kausticerare, anställd sedan år 2007, har tidigare jobbat som montör på Ericsson Intressen: Idrott i allmänhet och Brynäs i synnerhet. Tycker om att resa, kom nyligen hem från en härlig resa i Tunisien. Favoritresemålet är London! Andreas är uppväxt i Forsby strax utanför Gävle, gick i skolan på Milbo, Stigslund samt processprogrammet på Polhem. Intresset för att jobba fackligt fick Andreas genom ordförande Kjell Olsson. Det började med en fråga om att bli Skyddsombud och sedan har det löpt på. Pappers 3:an hälsar Andreas Lindholm välkommen till gänget!

15 Att vara i New York tillsammans med Sandy Vem har missat att New York drabbades hårt av orkanen Sandy? Och som ni alla vet, har Sociala Fonden en lägenhet till uthyrning på 42:a gatan, 50:de våningen. Låter som en spännande mix, tycker jag. Givetvis var lägenheten uthyrd under denna vecka(25 okt-1 nov) och vår man på plats var Mats Hübinette (Marknad, Tetra Pak) med familj. Han berättar följande om veckan: Man märkte inte så mycket av ovädret, när man var i lägenheten. Visst såg man regnet men själva blåsten kändes inte. Lägenheten låg i lä för stormbyarna. Gick man på gatan dock, kunde man luta sig mot vinden utan problem! Ytan som ovädret Sandy täckte, var lika stort som halva Sverige och långt ner i södra Europa! Ett ovanligt stort oväder, som kunde varit ännu större om alla faktorer hänt samtidigt. Det var ett extremt lågtryck, blåste starkt och dessutom fullmåne med flod! Men det skiljde några timmar mellan topparna på dessa så katastrofen kunde med andra ord varit ofantligt mycket större! Nu kände vi dock ingen större fara. Från fönstren kunde man se blixtar när elaggregat slogs ut och det blev strömlöst från Battery Park i söder upp till 39:de gatan. Av rädsla för att även vår lägenhet skulle drabbas av strömavbrott, fyllde vi upp kastruller med vatten. Att även fylla badkaret fanns i tankarna. Tänk er själva att behöva gå på toaletten, bo på 50:e våningen och ingenting fungerar och absolut inte hissarna! Då är det trapporna som gäller. Samma sak gäller efter klargjort toabesök, fast då är trapporna åt andra hållet, uppåt.. När ovädret passerat började uppröjningen av Manhattan och övriga New York. Värst drabbat var Brooklyn och Staten Island,Jersey. Massor av saltvatten har kommit in i tunnelbanesystemet, hisschakt och källare. Dagen efter ovädret var staden död. Allt var stängt och kommunikationerna stod stilla. Efter två dagar började småaffärerna att öppna och ytterligare nån dag senare öppnade Macy s och de andra stora kedjorna. Problemet var att kommunikationerna inte fungerade ordentligt och det rådde personalbrist på många ställen. Central Park höll dock stängt under resten av veckan. På det stora hela, kändes det som att amerikanarna skötte hela krisen på ett mycket bra sätt! Flyget hem fungerade också bra! Det var stort tryck på flygplatsen(newark) och man erbjöd passagerare 1 000$ i resecheckar, om man kunde överlåta sin flygstol och flyga nästa dag. Checkarna gällde enbart på United Airlines, tyvärr.. Lite kuriosa under veckan var att hotellen blev fullbokade, tack vare alla strömavbrott! Hotellen har egna elaggregat och klarar sig undan strömavbrotten. En annan rolig sak var, att se alla människor som tog sig in på olika ställen för att ladda sina mobiler och laptops! Man satt till och med vid kontakterna för bankomaterna för att få ström. Tänk så beroende vi blivit av direktkommunikation i världen. Berättat av Mats Hübinette för Ola Carlros. Utsikt från lägenheten innan stormen

16 Missa inte Sportpanelen på Radio Gävleborg Om ni inte redan uppmärksammat det redan, så har Skyddsombudet och PM4:medarbetaren Karin Johansson påbörjat en ny karriär som Sporttyckare på lokalradion! Programmet som sänds varje tisdag efter kl 17, tar upp aktuella sporthändelser inom och utanför distriktet. Karin är väldigt kunnig inom idrott, har tydliga åsikter och kallar sig själv för Sportpanelens Zlatan! Tack till Portvakten för ett bra arbete vid parkeringsinfarten under stoppveckan. Alla anställda på fabriken.

17 Planerade Event NYTT! Ansökan/anmälan gör du via vår hemsida, klicka på rubriken Event och välj det du är intresserad av. Har du problem eller någon synpunkt, tveka inte att kontakta oss. FÖRELÄSNING Paolo Roberto föreläser i Frövi och Gävle. Gävle 28 november och 5 december, Frövi 14 och 21 november. Med sin brokiga bakgrund och sitt frejdiga humör håller Paolo sina åhörare fängslade och han är aldrig rädd att om så önskas ge sig in i diskussioner om de mest skiftande ämnen. MUSIK/TEATER Biljetter kvar, först till kvarn gäller! Lördag 24 november: Musikalresa från Gävle till Stockholm och La Cage Aux Folles. Se Oscarsteatern förvandlad till nattklubben La Cage Aux Folles. Dragshowartisten Albin gestaltas av Loa Falkman och hans make George av Sven Nordin. På scen finns även Suzanne Reuter och Per Andersson. Pris: 685 kr per person. (Bussresa, biljett samt fikapåse på hemvägen) Max 2 biljetter per anställd Lördag 16 februari: Showresa från Frövi och Gävle. Jerry The Farewell Show with Jerry Williams, på Cirkus i Stockholm. Följ med på en resa tillsammans med Jerry Williams och hans favoritmusiker, dansare, sångare och skådespelare. Pris: 530 kr per person. (Bussresa, biljett samt fikapåse på hemvägen) Max 2 biljetter per anställd MÄSSRESOR Lördag 26 januari: Mässorna På två hjul och Stockholm Lifestyle Motor Show. Pris: 140 kronor per person. (Bussresa och entrébiljett) Max 6 biljetter per anställd. Håll koll på Sociala Fondens sida! Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar. Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser finns.

18 Curling tabell Div 3 i företagsserien Matcher vunna oavgorda förluster tee poäng 1 Willys Fiberlinjen Celebra Thors Hammare Ahlsell Lasse Stefanz Sten o Flisor Generationer Thors hammar - Fiber 2-6 Sten o Flisor - Fiber 4-4 Fiber - Celebra 7-7 För alla resultat Det andra Korsnäslaget Truckers som spelar i div 2 har tyvärr förlorat sina tre första matcher.

19 Snart är det julstädning på gång.

20 arkiv gävleborg ARKIVENS DAG lördagen 10 november 2012 Tillbaka till framtiden Framtiden har alltid fascinerat och lockat vår fantasi. På affischer, fanor och foto visar vi på olika tolkningar av begreppet framtid. Kl Livfjädrar - om kvinnornas Sandviken Anna Jörgensdotter, Helene Rådberg och Carolina Thorell samtalar om hur de forskat i arkiv, läst poesi och vid kafferep lyssnat på kvinnornas egna berättelser. Boken kommer att finnas till försäljning och signering. Kl visas filmen Skattefria Andersson - en framtidsvision sedd genom politiskt färgade glas. Kl Vad kan vi lära av historien och varför är arkiven så viktiga? Elin Lundgren, riksdagsledamot för socialdemokraterna, reflekterar över arkivens värde. Tipspromenaden går även den i framtidens tecken och fina vinster väntar på vinnarna. Välkomna! klockan Fältskärsleden 10 Postadress Bankgiro Hemsida Fältskärsleden E post GÄVLE Plusgiro Orgnr Telefon

Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4. Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5

Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4. Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5 - 1 - Nr 5 Augusti 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4 Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5 Miljökursen Vad hände? Fina bilder sidan 6-7 Wiberg Minnesord

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen Nr. 1 2012 Vad sa ni till mannen där borta? - Jag sa, att han skulle arbeta fortare. - Vilken rätt har ni att befalla över honom? - Jag betalar honom för det. - Hur mycket betalar ni honom för det? - 10

Läs mer

önskar Pappers avd. 96

önskar Pappers avd. 96 http://webnews.textalk.com/pappers96 Nr.1 2014 Någon har haft flygövningar av det mer lekfulla slaget, man har antagligen fått en gratistankning. Och en av byggnaderna på Gruvön har fått en gloria... Häng

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 4 / 2005 Fast i låglönefällan Eva Söderman verkar uppgiven och har insett att den löneökning som hon behöver för att kunna

Läs mer

Blickpunkten nr 5 november 2013

Blickpunkten nr 5 november 2013 APRIL APRIL APRIL APRIL2013 NOVEMBER 2013 2013 2013 2013 NR NR NR NR2 2 2 2 5 ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG60 60 60 60 www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Den svåra vägen bort från spriten

Den svåra vägen bort från spriten MEDLEMSTIDNING FÖR Nr 2 APRIL 2012 ÅRGÅNG 24 BERGSLAGEN Den svåra vägen bort från spriten SIDORNA 10 11 Avtalsrörelsen har sparkat i gång SIDORNA 4 5, 8 Stefan trivs bland alla poolarna SIDORNA 6 7 Lina

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap-

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Sommar 2009 InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Foto: Roger Berglund Ett gäng glada hamnarbetare på väg ut till dagens arbete. Eller? Ordföranden har ordet: När allt är klart och livet

Läs mer

RALS 2010-2012 Så blev den KRÖNIKÖR: DEBATT REPORTAGE. Anders Carlberg: Relationer är A och O. Stämman: Morgan Johansson och Lena Nitz

RALS 2010-2012 Så blev den KRÖNIKÖR: DEBATT REPORTAGE. Anders Carlberg: Relationer är A och O. Stämman: Morgan Johansson och Lena Nitz POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 1 april 2012 RALS 2010-2012 Så blev den DEBATT Johan Svanestrand: Vilket ledarskap har vi inom Polisen? REPORTAGE Stämman: Morgan Johansson

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Ålder&arbete. Gammal är den som inte är nyfiken. Barbro Westerholm

Ålder&arbete. Gammal är den som inte är nyfiken. Barbro Westerholm Pensionsåldern höjs Nya forskningsrön Åldersdiskriminering Vem orkar till 75? Lagar hindrar långt arbetsliv Testa din kunskap om ålder När är man gammal? Ålder&arbete ETT temamagasin FRÅN DU&JOBBET Gammal

Läs mer

nr 3 2011 för behandling av blödarsjuka

nr 3 2011 för behandling av blödarsjuka utgiven av förbundet blödarsjuka i sverige swedish hemophilia society nr 3 2011 Banbrytare för behandling av blödarsjuka Tioåriga Holgers liv blev tv-film Nordiskt möte på Island Ledare Innehåll nr 3 2011

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

Instegsjobb. Egen företagare. för nyanlända sid 20 21. trots dyslexi sid 4 5. Coachning per telefon. Långpendling till jobbet DET BÄSTA FRÅN 2007/2008

Instegsjobb. Egen företagare. för nyanlända sid 20 21. trots dyslexi sid 4 5. Coachning per telefon. Långpendling till jobbet DET BÄSTA FRÅN 2007/2008 DET BÄSTA FRÅN 2007/2008 Instegsjobb Egen företagare FOTO MAGNUS PEHRSSON för nyanlända sid 20 21 trots dyslexi sid 4 5 FOTO MAGNUS PEHRSSON FOTO DARYOUSH TAHMASEBI Coachning per telefon sid 30 31 Långpendling

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 Chefer med bakgrund SID 6-7 LSS har egen spelhåla/sid 3 Ta vara på guldstunder i äldreomsorgen/sid 8-9 NYTT! Två sidor om forskning- och utveckling/sid 16-17 Imponerande

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer