Ny ungdomsansvarig i Papperstrean Andreas Lindholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny ungdomsansvarig i Papperstrean Andreas Lindholm"

Transkript

1 - 1 - Nr 7 november 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet Återhämtning, varsel, avtal och bemanning. sidan 3-4 Förhandlingar Vad har hänt sen sist? sidan 5-6 Medlemsdialog Micke Jansson har varit här sidan 7 A-Kassan Se bilden på tjejerna sidan 9 Resereportage New York under Sandy sidan 15 Ny ungdomsansvarig i Papperstrean Andreas Lindholm Redaktionssida 2 Arbetsmiljö 7-8 Försäkringspengar 10 Krönika av Henka 11 Studier 12 Flemton 13 Ungdomsansvarig 14 Karin Johansson 16 Sociala Fonden17 Curling 18 Arkivens dag 20 Läs mer om honom på sidan 14

2 - 2 - Karskäringen utges av Korsnäsvägen Gävle Telefon: Faxnummer: "Våra tjejer" Expeditionstider: Måndag och Onsdag och Expeditionen har telefontid: Måndag - Torsdag och Fredag Ordförande Kjell Olsson har: Mobil Arbetsställets Huvudskyddsombud Yngve Berglind har: Mobil Göran (Klacken) Larsson (fackligt sociala frågor) har Mobil Huset där vi finns kallas 152an. Tarja och Agneta Papperstreans personal Tarja Rautiainen och Agneta Nilsson arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning, administration, försäkringsfrågor med AFA och Folksamförsäkringen samt service till styrelsen, förtroendevalda, kommittéer och alla andra medlemmar som behöver hjälp. Karskäringens redaktion består av Kjell Johansson, Michael Wallin, Ola Carlros och Mikael Persson Papperstreans hemsida. E-post till Karskäringen och Ansvarig utgivare: Ordförande, Pappers avd 3 Karskäringen trycks av Trycktrean Gävle Nästa nummer av Kar arsk skäring äringen kommer ut den 20 december Se till att lämna in ert material senast den 17 december Karskäringens redaktion Kjell Johansson, Michael Wallin, Tommy Lundqvist, Ola Carlros och Mikael Persson

3 - 3 - Ordföranden har ordet Hej igen. Vintern närmar sig med raska steg. Första snön har kommit, men den försvann lika fort som den kom, vilket i sig inte gör så mycket. Här på Korsnäs har det sen senaste numret varit ett höststopp. Ett större och längre sådant, bland annat med anledning av de stora jobb som utfördes på Renseriet, PM5 och SP5. Vilket otroligt jobb ni gör, alla ni som är ute i verksamheten på avdelningarna och sliter hårt på alla håll och kanter för att få det att flyta på och fungera. De neddragningar som varit under åren ökar belastningen på oss som är kvar. Färre skall vara med och bidra med alla de jobb som skall utföras, vilket innebär mycket tid nere på bruket under stoppet för många. Nu är det tid för återhämtning. Det verkar som veckovila och dygnsvila har skötts på ett bra vis. En uppföljning med redovisning från företaget kommer att ske i närtid, för att belysa hur det fungerat. Det jag har hört från olika rätt säkra källor har stoppet fungerat rätt bra, ett otroligt engagemang från er medarbetare. Det har varit extra fokus på bl.a. skydd och säkerhet. Hjälmanvändningen har tydligen varit bättre än tidigare vilket är bra, men brister i användandet av visir och glasögon. Ett olycksfall med sjukskrivning inträffade. Flera rejäla tillbud anmäldes, saker som hade kunnat resultera i allvarliga skador eller ännu värre i en dödsolycka. Varsel. Ytterligare varsel har lagts i vår bransch. Stora har lagt varsel i Skutskär på 60 personer, och i Hylte 140 stycken.totalt handlar det om cirka medlemmar som kastas ut i arbetslöshet. Nästan sju procent av landets cirka pappers- och massaarbetare. Var femtonde pappersarbetare har varslats om uppsägning hittills i år. Pappers Förbundsekonom Christer Larsson vill inte ta ordet kris i sin mun. Det såg betydligt värre ut våren 2009, säger han. Anledningen är en allt svagare konjunktur till följd av det allmänna ekonomiska läget i Europa. Det handlar om svag efterfrågan som alla producenter här i Sverige känner av, oavsett vad som produceras. Därutöver den underliggande, strukturella förändringen, som framför allt har med tidningspapper att göra. Christer Larsson

4 - 4 - Bemanningen. Än en gång har vi fått signaler från våra medlemmar om det ansträngda läget ute på en avdelning. Det är stor risk för sjukanmälan. Något måste göras omgående. Företaget tog till sig frågan och återkommer. Ny Ungdomsansvarig. Äntligen har Pappers Avdelning 3 fått en ungdomsansvarig, vilket vi inte haft på flera år. Han som får det uppdraget heter Andreas Lindholm, skyddsombud som jobbar vid massabruket, Lut & Kraft D-skiftet. Är helt säker på att han kommer att fungera jättebra i den rollen. Han kommer med stöd av oss att få möjlighet till utbildning i ämnet, och att utforma sitt uppdrag som han själv vill. Billerud/Korsnäs. Vad har hänt sedan sist? Kan väl säga att vi går i väntans tider. Det verkar som konkurrensverket drar ut på det här och att vi får vänta ett tag till innan vi får besked. Senast informerade jag att vi inom Korsnäs facken Pappers och PTK hade suttit och pratat ihop oss hur vi ville formera oss när företaget kallar. Men vi kände att vi måste få möjlighet att prata ihop oss med våra blivande kollegor. Vi inom Korsnäsfacken känner att vi måste få möjlighet att prata ihop oss med våra blivande kollegor för att var förberedd när företaget kallar. Efter några träffar så känns det som vi är någorlunda förberedda när företaget kallar. Vi fortsätter att ge fortlöpande information i kommande Karskäringar. Avtal Nu har LO spikat sina avtalskrav. Efter månader av förberdelser så har LO förbunden enats om en gemensam plattform. Ett enat LO går in i avtalsrörelsen med en ny modell för låglönesatsning och jämställda löner. Efter årsskiftet drar avtalsrörelsen i gång på allvar. Redan nu står det klart att LO-förbunden denna gång kommer stå mer enade än på många år. Fjärran är de splittrande jämställdhetspotterna. Samtliga förbund står bakom den nya modellen med krontal för alla under kronor i månaden och procent för övriga. På så sätt ska de lågavlönade få ut mer är det tänkt. Slutord. Efter allt hårt jobb med förberedelser inför, under och uppstart efter stoppet så får vi hoppas att det blir en något lugnare tillvaro framöver. Själv tänker jag mig en något lugnare tillvaro en vecka framöver nu med sol och bad och någon god bok. Bosse och Yngve och övriga kommer att finnas till hands om ni behöver någon hjälp. Ha det så bra // Kjell.

5 Ersättning för support i Uppstart Maximo Förhandlingsrapport. Frågan om rätt ersättning utbetalats för support vid uppstart av Maximo lyftes vid den reguljära förhandlingen i september. I och med att företaget inte kunde informera oss inför uppstarten i Maj, vad var och en i projektet skulle ha för inkomst under denna period, så lämnade Pappers ett förslag på en extra peng som de skulle få per dag, för att vi skulle vara säkra på att de inte skulle förlora något under denna period. Efter uppstart har det framkommit att företaget inte utbetalt den överenskomna ersättningen. Vi träffade företaget för att klara ut vad vi kommit överens om. Pappers kommer att se över hur vi går vidare i frågan. Schemat för uppstart i Frövi ville företaget fastställa vid denna överläggning, men vi får väl se hur vi kommer att gör med det. Frågan med ersättning för de berörda måste lösas först. Tvisteförhandling. Vi hade skickat in en begäran om tvisteförhandling gällande veckovila för 4 stycken medlemmar som inte hade erhållit sin avtalsenliga veckovila under perioden1-8/9-12. Detta har orsakats av att de deltagit på KOM-möte den 6/9 som bröt deras veckovila. Information kom från företaget per omgående efter brottet. Pappers Avdelning 3 ser allvarligt på frågan då vi tidigare påpekat bekymret med KOM och att få resurserna att räcka till i samband med detta. Vi aviserade att skicka på ett bötesbelopp på detta brott. Företaget slog ifrån sej och skyllde på det förändrade schemat som var efter semestern. Efter en ajournering beslutade vi att påtala allvaret i detta, men att företaget ändå hade informerat om brottet direkt efter det hade inträffat och bad om någon förståelse. Vi menade att om det händer igen så smäller vi på med ett rejält belopp. Dessutom ville vi se en plan på hur företaget förebygger att det inte händer igen. Företaget menade att ansvaret för detta ligger på respektive chef som måste ha bättre koll på detta och de kommer att ta det med respektive chef. Inställd beredskap. Vi fick frågan från några som skulle ha beredskap V42. Företaget ställde in den planerade beredskapen med kort varsel. Frågans ställdes om de ändå inte hade rätt till den utlovade beredskapsersättningen. Vi lyfte den med företaget som höll med om att i och med det korta varslet så skall de som hade planerade beredskap ersättas fullt ut. Maximo/KAMP uppföljning. I senaste reguljära förhandlingen lyfte vi Maximo och de problemen som det nya systemet inneburit och att vi bör ha en uppföljning rätt omgående. Den 30/11 kommer en uppföljning att ske med folk från UH, driften och systemförvaltare, processförvaltare, projektförvaltare, och processägare för att belysa problemen och att försöka att reda ut dessa.

6 - 6 - Lokal reguljär förhandling 4/10-12 Arbetstider Processlabb. Pappers ställde frågan i föregående förhandling varför företaget temporärt hade infört tvåskifts och helgarbete för Processlabb utan att parterna har kommit överens om det i någon överläggning? Företaget meddelade att frågan inte är helt utrett ännu. Företaget återkommer i frågan. Utläggning semesterperioder, Processlabb. Pappers meddelade att Processlabbs personal fått sin semester utlagd av chefen under fyra olika perioder. Detta har resulterat i att semester hamnat utanför sommarlovet. Pappers anser då att semester utanför sommarlovet skall ersättas enligt avtal. Företaget undersöker och återkommer i frågan. Utläggning semesterperiod dagtid. Pappers återkom i frågan gällande Företagets förslag angående utläggning av semester för daggående till två semesterperioder under sommaren. Pappers informerade om att förfrågningar om förslaget skickats ut och att olika svar inkommit. Pappers anser att utläggning av semester för daggående verkar onödig då det fungerat på de flesta ställen. Synpunkter som inkommit är att man vill påverka själva. Processlabb ser gärna att semester läggs på två perioder. Företaget återkommer i frågan. Projekt tillägg. Pappers lyfte frågan om projekttillägg för personer som i idag hanterar utcheckning på BEAB. Pappers anser att dessa personer är berättigade till ett projekttillägg för detta uppdrag som pågått sedan mars Företaget anser att utcheckning ingår i deras normala arbetsuppgifter och att därför är dessa personer inte berättigade till ett projekttillägg för detta. Företaget tar till sig synpunkterna och tar fram ett förslag på regelverk gällande projekttillägg för att tydliggöra vad som gäller. Företaget återkommer i frågan. Reducerad U-tid. Företaget informerade om att redan reducerad u-tid kommer att ses över. Företaget anser att gränsen är nådd, detta på grund av den organisation- och bemanning och personalsituation företaget har. Underlag över vilka som idag har reducerad u-tid kommer tas fram och detta kommer att gås igenom med berörda chefer. Företaget anser att en striktare tolkning måste ske gällande beviljande av reducering av u-tid för ålderssjäl. Företaget återkommer sedan i frågan för genomgång och fastställande. Vakanser. Den här frågan lyftes ur den reguljära förhandlingen. Det kvarstår några frågor från Pappers till företaget. Bland annat ersättare för FU killen som går från PM2 till PM4/5.

7 - 7 - Rapport från medlemsdialog 11/ på avd.3 Karskär. Undertecknad träffade tillsammans med avdelningsordförande Kjell Olsson ett 60 tal medlemmar på olika fabriksavdelningar av olika karaktär. Frågeställningen jag hade med mig handlade mycket om pension och arbetstidskonton men även lönefrågor. Mikael Jansson Hur använder man då arbetstidskontot på Karskär? Jo, de flesta tar ut den i ledig tid, en del mixade ledig tid och pengar men ytterst få valde pension, trots det så uttalade många att man pensionsparade själva privat men tiden användes för att få en extra vilotid mellan skiftcyklerna oftast. Det var ytterst få som angav att de hade svårigheter att få ut den lediga tiden, åtminstone i dagsläget, det är bra då det alltför ofta kan bli så att den lediga tiden inte hinns tas ut av olika orsaker och då faller den ju oftast ut i pengar. Trots mina idoga försök att sockra pensionsalternativet så var de flesta överens om att pensionsalternativet var iskallt, även om ett fåtal skulle tänka sig det i så fall. På Karskär gillar man vår senaste lönemodell med stupstockar och löneökning i kronor, Även om andra åsikter luftades så stöder de flesta vår nuvarande modell. Man ansåg även att det måste vara de centrala parterna som förhandlar fram löneutrymmet för att sen förhandla lokalt om lokalt utrymme. Den viktigaste frågan som Karskäringarna ansåg höra till nästa, avtalsrörelse är mer tid till ATK, högre flexsaldo (lokal fråga), sänkt pensionsålder och bemannings och nyrekryteringsfrågor. Med detta avslutades ett mycket trevligt besök med många diskussionsvilliga medlemmar Mikael Jansson Förhandlingsombudsman Svenska Pappersindustriarbetareförbundet Arbetsmiljökommittén 23/10-12 Regionala skyddsombud, där företag saknar en skyddskommitté. Pappers organisationsutredning har gett Arbetsmiljökommittén i uppdrag att fundera på om vi behöver någon form av regionala skyddsombud i Pappers arbetsmiljöarbete. Vi kan använda Arbetsmiljökommittén för stöttning/bollplank till avdelningar som har problem. SIRIUS Ett projekt pågår om skiftarbete och hälsa. Skiftnyckeln fungerar ännu, men några nya idéer finns. Ett studiebesök på Forsmark med att via ljuset ställa om kroppen. Skiftnyckeln webbaserad i framtiden Ett samarbete med SSG om målsättning. LOKE Sven Erik refererade om LOKE:s arbete med hygieniska gränsvärden och rengöringsrondeller 3M där det nu kommit nya rekommendationer. Rondellerna finns inte att köpa längre, och här gäller hälsokontroller för de personer som använt dessa i verksamheten. BAM KAMU utbildning Kommittén har tagit på sig att ta fram ett bra exempel på hur en BAM kan/ska se ut. Vi har haft det på agendan ett tag och samlat på oss en del goda exempel. Ove Iggesund tar fram ett exempel som skickas runt i kommittén för bearbetning. POSK har genomfört en enkätfråga kring BAM på senaste distriktsmötesomgången, sammanställningen är inte klar ännu. SHSO konferenser 2013, är bokat på Rönneberga för nästa års konferenser som sker i två omgångar och september.

8 - 8 - Älvsjömässan 24-25/10-12 Torbjörn Jonsson, Fastighets, och Sten Gellerstedt, LO, redovisade rapporten Skyddsombudens erfarenheter 2012 under ett fullsatt seminarium på Stockholmsmässan i Älvsjö. Skyddsombuden vill först och främst ha mer utbildning i psykosociala frågor, kris- och konflikthantering och om arbetsorganisation. Minst 40 timmars grundutbildning är kravet från LO, enligt skyddsombuden som har svarat på enkäten så är det enbart 38 % som får den utbildningen idag. Enbart hälften av skyddsombuden får de utredningar och den fortlöpande information som de behöver för sitt uppdrag. Kanske kan en bättre samordning inom LO familjen innebära att vi kan lära av varandra, vi behöver inte uppfinna hjulet två gånger. Ett ex. kan kanske vara elektrikernas installationsavtal 12 2 arbetsmiljö? Vi har världens bästa arbetsmiljö tack vare er, sa Torbjörn Johansson till de närmare två tusen skyddsombuden i publiken. Arbetsmiljölagens elitförband, arbetsplatsens hjältar, skyddsombuden benämns med stor respekt under dessa 3 dagar. Vi kan konstatera att det finns engagerade skyddsombud i landet i dag, men att antalet minskat under senare år. Generellt mycket svårt att rekrytera skyddsombud idag i alla branscher? Arbetsmiljö lönar det sig? Så blev arbetsmiljön en konkurrensfördel. Chefens erfarenheter. Riskanalys med chef och medarbetare och utbildning i första läget. Jobba ergonomiskt. Medarbetarna måste känna sig lika värdefulla som alla andra. Maxrestaurangen började anställa funktionshindrade, ett arbetssätt som startade med ett föreläggande från Arbetsmiljöverket. Tack AV för besöket och en uppmaning till alla se era medarbetare. Arbetsmiljö Rekryteringar, förankrat i hela företaget Blandning mellan män och kvinnor. Långsiktigt tänkande. Personalomsättning Bemanningsföretag, vem har ansvaret? Anställningstrygghet. Dialog med anställda, lyssna på gnällspikarna och besvara med argument. Krishantering. Allt vi gör har med arbetsmiljö att göra. Samverka med personalen. Arbetsmiljö är en investering. Samordnande huvudskyddsombudet Yngve Berglind

9 - 9 - Pappers A-kassa på besök hos avd 3 Veronika Tjernström, Eleni Schjölin, Susanne Eriksson, Petra Andersson, Helen Jonsson, Annelie Nyberg, Inger Good, Inger Akander och Agneta Wiedermann Personalen från Pappers A-kassa var och besökte oss tisdagen den 6 november Efter att ha pratat med vår personal på expeditionen, gick de en runda på fabriken. Sen bjöd vi på lunch på restaurang Porten. Pappers informerar. Onsdagen den 14/11-12 kommer en större delegation bestående av representanter från Pappers centralt och internationella konferensdeltagare hit till Korsnäs Gävle. Det är Industriall Union som arrangerar en världskonferens inom Pappers sektorn i Stockholm. Konferensen börjar den 12/11-12 och avslutas med ett studiebesök på Korsnäs Gävle och Bomhus Energi BEAB under onsdagen den 14/ Syftet med konferensen är att belysa och diskutera utvecklingen inom massa och pappers industrin utifrån fackliga infallsvinklingar. Konferensen börjar den 12/11-12 och avslutas med ett studiebesök på Korsnäs Gävle och Bomhus Energi BEAB under onsdagen den 14/ Besöket börjar på Föreningshuset ca 10:00. Därefter kommer besök att göras vid kontrollrummen. Skiftlag C och F kommer att beröras av besöket. Riktigt hur besöket kommer att genomföras ute på fabriken är inte i dagsläget klart, men besök på K1, K2, och BEAB är planerat. Pappers Avdelning 3 Kjell Olsson

10 Hitta dina gömda pengar här När du inte kan jobba som vanligt kan en enkel anmälan ge dig mer i plånboken Läs mer på lo.se

11 Rödluvan förhandlar själv Krönika mars 2011 av Jan-Henrik Sandberg Rödluvan tittade på sin chef. Han gjorde vad han kunde för att se snäll ut, men ögonen hade märklig vild glans och han log som om han ogärna ville visa sina tänder. Företaget hade inte gått så bra på sistone, anförtrodde han Rödluvan; nu gällde det att spara. Allt måste räknas och beaktas och årets kalkyler visade att utrymmet för löneökningar tyvärr var noll procent; allt därutöver skulle skada företagets konkurrenskraft och rent av bryta ryggen av det helt och hållet. Rödluvan tyckte sig ha hört samma resonemang förut: när företaget gick dåligt kunde lönerna inte höjas för då skulle företaget gå under och när företaget gick bra kunde lönerna inte höjas för då skulle företaget börja gå dåligt. Chefen lyckades, efter att ha fumlat en stund, koppla sin laptop till projektorn i konferensrummets tak och började visa PowerPointbilder med tabeller och diagram som skulle visa att han hade rätt.det här var Rödluvans första löneförhandling på egen hand sedan hon blev arbetsledare. Tidigare hade hon varit arbetare och tillhört ett fackförbund; nu var hon arbetsledare eller närmaste chef, som det kallades, till sina gamla arbetskamrater och tillhörde en intresseorganisation för chefer och ledare, vad det nu var för något. Förr hade hennes fackförbund förhandlat fram löneökningar åt henne. Hon kände flera av dem som förhandlade lokalt; det var personer som gått kurser om avtal och förhandlingar och var erfarna. Nu var det annorlunda; nu skulle hon förhandla själv och det kändes ovant. I sin hand hade Rödluvan en debattartikel ur Dagens Nyheter med goda råd från ordföranden i hennes ledarorganisation. Hon tummade på den då och då liksom för att hämta styrka ur den. Budskapet var att ensam är stark. Att lönerna bäst förhandlas i grupp är en sedan länge förlegad föreställning. Den är ett arv från August Palms dagar, när Sverige var ett industrisamhälle där stora grupper på arbetsmarknaden bara hade gått ett fåtal år i skolan, och skyddet av den enskilde var fackens viktigaste uppgift. I dag ser Sverige helt annorlunda ut. Arbetsmarknaden från kassapersonalen på kaféet till överläkaren på kirurgen består av välutbildade medarbetare som på alla andra områden i livet vill och kan göra egna val. Ja, så stod det. August Palm kände Rödluvan till; hennes mormor hade en tavla av honom på väggen hemma. Han tyckte inte att ensam var stark; det ville hon bestämt minnas att mormor hade sagt. Det var snarare motsatsen, eller hur? Rödluvan försjönk i funderingar över kassapersonalen på kaféet där hon brukade fika, vilka utbildningsmeriter de stödde sig på i sina timanställningar när de skulle diskutera med sin chef och vad de kunde tänkas ha gemensamt med överläkaren på kirurgen. Chefen avslutade sitt sifferrabblande. Rödluvan började samla sina argument för varför just hon skulle få högre lön när noll och intet var det som skulle gälla för alla andra. Vilka unika kvalifikationer hade hon? Nu gällde det att morska upp sig och satsa på sig själv! Jag har som du vet bjudit till och frivilligt tagit på mig extra arbetsuppgifter. Det borde vara värt något, sade Rödluvan. Chefen lutade sig tillbaka och lyfte blicken mot taket. Tjaa, sade han fundersamt. Vi ska ju förhandla med Pappers snart och det som de får kommer du kanske också att få. Men då måste du avstå från din övertidsersättning. Varför? frågade hon då. Så gör alla chefer här; det är företagets policy. Mötet var slut. Chefen steg upp och gav Rödluvan en kram. Hon kände hans heta andedräkt mot sin hals. Efteråt på förmanskontoret träffade hon en kollega. Hur gick din löneförhandling? frågade han. Tack bra, sade Rödluvan.

12 En rapport från Hej! Prisa Gud, studieplaneringen är klar och studieavdelningens förslag till studiebudget är fastställd och om den inte redan har lämnats till Förbundsstyrelsens försorg så kommer den att lämnas in inom kort. Utbildningsdepartementet Jag har sagt det många gånger! För att jag skall kunna hjälpa dig att ordna dom utbildningar som du och dina arbetskamrater skulle vara hjälpt av så måste jag får hjälp av dig. Det enda som behövs är att du funderar på vad som du och andra skulle behöva och att någon av Studiekommittén får reda på detta. Då kan vi se till att dessa utbildningar på något sätt genomförs av oss själva eller någon annan. Jag uppmanar nu alla att fundera om det fattas något som vi behöver ha. Diskutera detta och hör sedan av dig till mig muntligen eller på e-postadressen nedan. Studieorganisatörskonferens Rapporten från årets Studieorganisatörskonferens kommer att bli lite torftigare är vanligt. Anledningen är att undertecknad tyvärr inte var närvarande för första gången. Jag har därför varit i kontakt med Monika Juhlin, vår allt i allo på Förbundskontorets studieavdelning och Thomas Nilsson, Studieorganisatör Pappers avd. 111 Grycksbo. Om man kokar ner vad som hände så diskuterade man vilka och hur många utbildningar man ville genomföra under Efter viss diskussion, moget övervägande och vissa bantningar så fastställdes ett förslag till studiebudget som skall överlämnas för beslut på Förbundsstyrelsen bord. Jag finns på 152:an (Sociala Fondenhuset) Måndagar 8:00-16:00. Telefon, internt 1591 eller utifrån Tveka inte att ringa, och du det finns inga dumma frågor, möjligen med undantag av dom frågor som inte ställs. E-postadress till din Studieorganisatör i Papperstrean: Pappers hemsida: Gå in på och klicka på kalendarium och sedan 2013 så ser du aktuella utbildningar och när du senast måste anmäla dig. Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar:2013 Det svåra samtalet: januari på Runö, sista anm. 16 november Fysiska och psykiska belastningsfaktorer: januari på Runö, sista anm. 30 november Huvudskyddsombud 1: januari på Runö, sista anm. 30 november Huvudskyddsombud 2: januari på Runö, sista anm. 30 november Alla kan göra något (handledarutbildning): februari på Runö, sista anm. 7 december Arbetsanpassning och rehabilitering: februari på Runö, sista anm. 7 december Huvudskyddsombud 1: februari på Runö, sista anm. 28 december Senaste anmälningsdag är det datum vårt Förbund måste ha din anmälan och jag måste ha din anmälan senast måndagen innan så att jag hinner skicka in den i tid. Inbjudningar till dessa utbildningar har eller kommer som vanligt att skickas ut via e-post till ombuden. Om nu något inte fungerar och du undrar över något så tveka då inte att kontakta mig. Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör

13 Flemton Hundrings Hörna -rapport från rastgården Morr-mor! Tjenicken Pricken. Ja, eller vad ni nu råkar heta. Olle, Rufus eller Frutti. Nånting heter ni väl för hundan! Hjördis eller Nuttan kanske om ni är tikar va? Fattaniväl! Äh, ni får väl heta vad ni vill om ni absolut måste, era envisa gatukorsningar! Groff, vi har väl alla våra korsben att bära. Själv fick jag heta Flemton för husse tyckte att jag flemtade så mycket som valp. Sen om det var den bronskitis jag ådrog mig i min sjätte levnadsvecka eller de söta små tikarna på kenneln som var orsaken - ska jag låta vara oskallat. Man kan vara lång fast man har korta ben, som min husses farfar Tryno alltid brukade säga. Och läget så här på hundkanten? Hoppas ni inte har skällt för mycket. Så här mellan rastgårdsstopp och jul är det lite stilla, lite dött bensom. Men man måste väl inte vara hyena för att uppskatta årstiden? Är det inte skönt va, tixempel, att mörkret äntligen fallit, och vi har övergått till normal hundtid igen? Ni kanske, som jag, är lite trötta i huvud och svansfäste så här i omställningen, men då får man ju bara det stora nöjet att tryna lite mer. Allt blir bättre om man sover på saken, det borde alla göra. Hussar, mattar, kennelägare, rastgårdsföreståndare, riksdagsledamöter, kungar, presidenter och påvar. Tänk att det ska till en pilsk liten hund för att komma på det. Eller som min pölare, afghanhunden Ali Ben sa häromdagen till mig: Shoo bre brusjan! Abou, Flemtis. När jag först såg dig trodde jag du var lika keff i kolan som du var liten och spinkig, hajaru len? Sen hörde jag på ditt sätt att skälla läget att du är värsta einsteinsnubben, jao! Vill du bena ett lån...eh...låna ett ben, mannen? Och visst katten för hundra gubbar, snart ska dom välja ny hövding i amerikatt. Oavsett vem som vinner hoppas jag dom löser sina katt-och-lus proben. Det är viktigt att vi som är glinti...igluntva...intelligenta, pratar om de stora, och de små probenen. De obenhörliga probenen däremellan kan väl ni lösa! Gör det för hundan tills ni får det otroliga, oanade och ostramade (det sista vet jag inte riktigt vad det betyder, men jag ville ha tre ord som började på o ) nöjet att höra från mig igen. Ha det bra och fånga bollen på uppstuds som jag gör, så flyger den inte över era huven. Och skäll iväg en hälsning till er favoritmoster i Finspång, Blabbradoren Flin-Märta. Det kan hon väl vara värd, hedersknyffelhyndan där. Högvoffningsfullt, Flemton

14 Här kommer lite idéer om vad en ungdomsansvarig gör Ny Ungdomsansvarig i Papperstrean. Han/hon är facklig företrädare för ungdomarna på arbetsplatsen Uppmuntra unga medlemmar att delta i den fackliga verksamheten. Rekrytera ungdomar till fackliga medlemsutbildningar. Medverka i den fackliga introduktionen för nyanställda ungdomar på arbetsplatsen. Tillsammans med övriga distriktet hitta på lite trevliga aktiviteter. Men för att hjälpa ansvarig att komma igång gör vi så här: Han kan med hjälp av oss forma detta lite som han vill till och börja med. Han skall ges möjlighet att träffa andra inom distriktet som har ungdomsansvarig och få lite tips hur de jobbar. Hjalmar kommer att erbjuda han olika utbildningsaktiviteter. Han skall få allt stöd vi kan ge honom i detta uppdrag, i förslaget till 2013 års verksamhetsplan ligger bl.a. att uppdrags beskrivningar skall utformas. Då kan han tillsammans med bland annat mej skriva in vad det innebär. Alltså han kan själv utforma detta uppdrag. Så småningom bör han få flera med så de kan bilda en kommitté som jobbar med dessa frågor. Pappers Avdelning 3 Andreas Lindholm Ålder: 29 år Familj: Flickvän Yrke: Kausticerare, anställd sedan år 2007, har tidigare jobbat som montör på Ericsson Intressen: Idrott i allmänhet och Brynäs i synnerhet. Tycker om att resa, kom nyligen hem från en härlig resa i Tunisien. Favoritresemålet är London! Andreas är uppväxt i Forsby strax utanför Gävle, gick i skolan på Milbo, Stigslund samt processprogrammet på Polhem. Intresset för att jobba fackligt fick Andreas genom ordförande Kjell Olsson. Det började med en fråga om att bli Skyddsombud och sedan har det löpt på. Pappers 3:an hälsar Andreas Lindholm välkommen till gänget!

15 Att vara i New York tillsammans med Sandy Vem har missat att New York drabbades hårt av orkanen Sandy? Och som ni alla vet, har Sociala Fonden en lägenhet till uthyrning på 42:a gatan, 50:de våningen. Låter som en spännande mix, tycker jag. Givetvis var lägenheten uthyrd under denna vecka(25 okt-1 nov) och vår man på plats var Mats Hübinette (Marknad, Tetra Pak) med familj. Han berättar följande om veckan: Man märkte inte så mycket av ovädret, när man var i lägenheten. Visst såg man regnet men själva blåsten kändes inte. Lägenheten låg i lä för stormbyarna. Gick man på gatan dock, kunde man luta sig mot vinden utan problem! Ytan som ovädret Sandy täckte, var lika stort som halva Sverige och långt ner i södra Europa! Ett ovanligt stort oväder, som kunde varit ännu större om alla faktorer hänt samtidigt. Det var ett extremt lågtryck, blåste starkt och dessutom fullmåne med flod! Men det skiljde några timmar mellan topparna på dessa så katastrofen kunde med andra ord varit ofantligt mycket större! Nu kände vi dock ingen större fara. Från fönstren kunde man se blixtar när elaggregat slogs ut och det blev strömlöst från Battery Park i söder upp till 39:de gatan. Av rädsla för att även vår lägenhet skulle drabbas av strömavbrott, fyllde vi upp kastruller med vatten. Att även fylla badkaret fanns i tankarna. Tänk er själva att behöva gå på toaletten, bo på 50:e våningen och ingenting fungerar och absolut inte hissarna! Då är det trapporna som gäller. Samma sak gäller efter klargjort toabesök, fast då är trapporna åt andra hållet, uppåt.. När ovädret passerat började uppröjningen av Manhattan och övriga New York. Värst drabbat var Brooklyn och Staten Island,Jersey. Massor av saltvatten har kommit in i tunnelbanesystemet, hisschakt och källare. Dagen efter ovädret var staden död. Allt var stängt och kommunikationerna stod stilla. Efter två dagar började småaffärerna att öppna och ytterligare nån dag senare öppnade Macy s och de andra stora kedjorna. Problemet var att kommunikationerna inte fungerade ordentligt och det rådde personalbrist på många ställen. Central Park höll dock stängt under resten av veckan. På det stora hela, kändes det som att amerikanarna skötte hela krisen på ett mycket bra sätt! Flyget hem fungerade också bra! Det var stort tryck på flygplatsen(newark) och man erbjöd passagerare 1 000$ i resecheckar, om man kunde överlåta sin flygstol och flyga nästa dag. Checkarna gällde enbart på United Airlines, tyvärr.. Lite kuriosa under veckan var att hotellen blev fullbokade, tack vare alla strömavbrott! Hotellen har egna elaggregat och klarar sig undan strömavbrotten. En annan rolig sak var, att se alla människor som tog sig in på olika ställen för att ladda sina mobiler och laptops! Man satt till och med vid kontakterna för bankomaterna för att få ström. Tänk så beroende vi blivit av direktkommunikation i världen. Berättat av Mats Hübinette för Ola Carlros. Utsikt från lägenheten innan stormen

16 Missa inte Sportpanelen på Radio Gävleborg Om ni inte redan uppmärksammat det redan, så har Skyddsombudet och PM4:medarbetaren Karin Johansson påbörjat en ny karriär som Sporttyckare på lokalradion! Programmet som sänds varje tisdag efter kl 17, tar upp aktuella sporthändelser inom och utanför distriktet. Karin är väldigt kunnig inom idrott, har tydliga åsikter och kallar sig själv för Sportpanelens Zlatan! Tack till Portvakten för ett bra arbete vid parkeringsinfarten under stoppveckan. Alla anställda på fabriken.

17 Planerade Event NYTT! Ansökan/anmälan gör du via vår hemsida, klicka på rubriken Event och välj det du är intresserad av. Har du problem eller någon synpunkt, tveka inte att kontakta oss. FÖRELÄSNING Paolo Roberto föreläser i Frövi och Gävle. Gävle 28 november och 5 december, Frövi 14 och 21 november. Med sin brokiga bakgrund och sitt frejdiga humör håller Paolo sina åhörare fängslade och han är aldrig rädd att om så önskas ge sig in i diskussioner om de mest skiftande ämnen. MUSIK/TEATER Biljetter kvar, först till kvarn gäller! Lördag 24 november: Musikalresa från Gävle till Stockholm och La Cage Aux Folles. Se Oscarsteatern förvandlad till nattklubben La Cage Aux Folles. Dragshowartisten Albin gestaltas av Loa Falkman och hans make George av Sven Nordin. På scen finns även Suzanne Reuter och Per Andersson. Pris: 685 kr per person. (Bussresa, biljett samt fikapåse på hemvägen) Max 2 biljetter per anställd Lördag 16 februari: Showresa från Frövi och Gävle. Jerry The Farewell Show with Jerry Williams, på Cirkus i Stockholm. Följ med på en resa tillsammans med Jerry Williams och hans favoritmusiker, dansare, sångare och skådespelare. Pris: 530 kr per person. (Bussresa, biljett samt fikapåse på hemvägen) Max 2 biljetter per anställd MÄSSRESOR Lördag 26 januari: Mässorna På två hjul och Stockholm Lifestyle Motor Show. Pris: 140 kronor per person. (Bussresa och entrébiljett) Max 6 biljetter per anställd. Håll koll på Sociala Fondens sida! Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar. Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser finns.

18 Curling tabell Div 3 i företagsserien Matcher vunna oavgorda förluster tee poäng 1 Willys Fiberlinjen Celebra Thors Hammare Ahlsell Lasse Stefanz Sten o Flisor Generationer Thors hammar - Fiber 2-6 Sten o Flisor - Fiber 4-4 Fiber - Celebra 7-7 För alla resultat Det andra Korsnäslaget Truckers som spelar i div 2 har tyvärr förlorat sina tre första matcher.

19 Snart är det julstädning på gång.

20 arkiv gävleborg ARKIVENS DAG lördagen 10 november 2012 Tillbaka till framtiden Framtiden har alltid fascinerat och lockat vår fantasi. På affischer, fanor och foto visar vi på olika tolkningar av begreppet framtid. Kl Livfjädrar - om kvinnornas Sandviken Anna Jörgensdotter, Helene Rådberg och Carolina Thorell samtalar om hur de forskat i arkiv, läst poesi och vid kafferep lyssnat på kvinnornas egna berättelser. Boken kommer att finnas till försäljning och signering. Kl visas filmen Skattefria Andersson - en framtidsvision sedd genom politiskt färgade glas. Kl Vad kan vi lära av historien och varför är arkiven så viktiga? Elin Lundgren, riksdagsledamot för socialdemokraterna, reflekterar över arkivens värde. Tipspromenaden går även den i framtidens tecken och fina vinster väntar på vinnarna. Välkomna! klockan Fältskärsleden 10 Postadress Bankgiro Hemsida Fältskärsleden E post GÄVLE Plusgiro Orgnr Telefon

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen DN PS120018 2012-06-28 ISG 2012/23004 1 (5) Distriktet i Göteborg Annicka Ohlsson, 010-730 9131 Hans Kirudd, 010-730 9428 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2010 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2010 Section 1, Part A Text 1 Och nu har jag nöjet att ha Magnus Nordin här i studion.

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Tina och Linda inledde och hälsade välkomna. Håkan tar kontakt med KFU om en ny ansökan ang nätverksträff för teckenspråkstolkar.

Tina och Linda inledde och hälsade välkomna. Håkan tar kontakt med KFU om en ny ansökan ang nätverksträff för teckenspråkstolkar. Nätverksträff i Örebro 18-19 oktober 2012 Närvarande: Ivar Västhed, Maria Ehn, Myran Sandström, Angelica Grann, Tina Karlsson, Linda Eriksson, Eva Matsa, Elisabeth Ingels, Agneta Ekeståhl Unger, Håkan

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 INTRODUKTION - dagtid Sid 4 INTRODUKTION - kvällstid Sid 5 LSS OCH YRKESROLLEN Sid 6 Sid 7 ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER BRANDSKYDD Sid

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Ordföranden har ordet Varsel och Billerud sidan 3-4. Förhandlingar MBL, Rådstruktur Ordinarie förhandling sidan 5-6. Lönebildningskonferens

Ordföranden har ordet Varsel och Billerud sidan 3-4. Förhandlingar MBL, Rådstruktur Ordinarie förhandling sidan 5-6. Lönebildningskonferens - 1 - Nr 6 oktober 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet Varsel och Billerud sidan 3-4 Förhandlingar MBL, Rådstruktur Ordinarie förhandling sidan 5-6 Lönebildningskonferens Nytt löneavtal på gång. sidan

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulent

Rapport från SGFs Bankonsulent Växjö 2014-10-16 Mikael Frisk Till alla Banchefer, klubbar, GDF m.m. I distriktet Småland Gotland Värmland Örebro Hej Alla! Rapport från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden gått fort sedan jag sist hörde

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Stress och små marginaler

Stress och små marginaler Stress och små marginaler Arbetsmiljön på arbetsplatser i Linköping 2012-2013 En rapport från Linköpings fackliga nätverk oktober 2013 Framtagen av Linköpings fackliga nätverk, en samverkan mellan: 1 Innehåll

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

OMMUNAL. Sektion 25. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost

OMMUNAL. Sektion 25. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Till Personalrum eller anslagstavla K ÖST Sektion 25 2014-09-25 NR7 ÅRG 23 OMMUNAL Innehåll: Sida: Val av arbetspltsombud

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Barnjulfest. 6 januari på Föreningshuset se bildreportage i tidningen. Ordföranden har ordet PM 2, Årsmöte och avtal sidan 3-4

Barnjulfest. 6 januari på Föreningshuset se bildreportage i tidningen. Ordföranden har ordet PM 2, Årsmöte och avtal sidan 3-4 - 1 - Nr 1 januari 2013 Årgång 30 Ordföranden har ordet PM 2, Årsmöte och avtal sidan 3-4 Förhandlingar Rapport från lokal reguljär förhandling 22/1 sidan 5-6 Barnjulfest Reportage + bilder sidan 8-11

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer