Mycket erfaren Projektledare och verksamhetsutvecklare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mycket erfaren Projektledare och verksamhetsutvecklare"

Transkript

1 Ulf Hagberg Mycket erfaren Projektledare och verksamhetsutvecklare Presentation Ulf Hagberg är en erfaren och senior konsult med tyngdpunkt på analys, projektledning (projektchef), verksamhetsutveckling och processutveckling. Ulfs bakgrund som jurist, ekonom och coach kombinerat med ett gediget it-kunnande gör honom särskilt lämpad i konsultuppdrag där uppdraget förutsätter en direkt koppling från den verksamhet som projektet avser att utveckla till tekniskt stöd för denna. Ulfs breda erfarenhet, där verksamhetskunnandet kombineras med it-kompetens, ledningsfrågor och ett drivande ledarskap, gör att han är mycket lämpad att driva uppdrag från start till mål, d v s också implementera den framtagna och godkända lösningen. Genom sin förmåga att nå uppsatta mål erhåller Ulf stort förtroende, vilket resulterar att han ofta stannar länge hos samma kund. Ulf har en bakgrund som elitidrottare och är mycket drivande, men har samtidigt en ledarfilosofi där han med utvecklad människokännedom fokuserar på ett coachande förhållningssätt och helhetslösning. Ulf är till sin person utåtriktad och social med ett lyssnande och iakttagande förhållningssätt till sin omgivning och kan utifrån detta agera. Ulf behärskar engelska flytande i tal och skrift samt franska acceptabelt. Huvuduppgifter Projektledning, projektstyrning Coach, mentor, samtalspartner och bollplank Verksamhetsutveckling Chef att hyra Kravanalys Analys/förstudie Processmodellering Seminarie/workshopledning Vision, värderingar och långsiktiga mål Stor erfarenhet av Förhandlingar Kvalitetssäkring Ekonomistyrning Utbildning Metodik Agila metoder Systemutveckling 1

2 Praktisk erfarenhet från projekten Metoder/modeller RUP, use cases, UML PROPS PPS ROI SCRUM PENG Astrakanmodellen IDEF0 Övrigt Visio, EA Microsoft tools Exempel på erfarenheter/uppdrag SEB Projektchef för projektet FX Risk Management inom Trade and Capital Markets (TCM). Projektet syftar till att avveckla och ersätta äldre system inom TCM för Forward, Spot, Derivat och Optionshandel. Kravanalys, verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. Roll: Projektchef. Omfattning: 2 år. Leverans: uppdraget bestod i att analysera och kvalitetssäkra införandet av en ny och gemensam systemlösning för valutahandel inom SEB i Sverige (steg 1), USA, Singapore och Europa (steg 2). Rapporterade till: Head of Trade and Capital Markets och delar av ledningsgruppen. Nordea Projektchef för ett Pan-nordiskt projekt för införande av en gemensam verksamhets och systemplattform för kapitalförvaltning. Förstudie, kravanalys och kvalitetssäkring. Processmodellering och verksamhetsarkitektur. Roll: Projektchef. Omfattning: 1,5 år. Uppdraget bestod i att leda införandet av en ny och gemensam systemlösning för kapitalförvaltning inom Nordea i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Rapporterade till: VD och delar av ledningsgruppen. 2

3 Nordea Coachuppdrag för linjechefer hos Nordea (Group Treasury). Roll: Coach. Omfattning: 1 år. Leverans: Uppdraget syftade till att coacha klienterna från ett nuläge framåt till nya positiva åtaganden och möjligheter som chefer. Rapporterar till: Head of Risk and Development. Danske Bank (Danske Capital) Modellering och utveckling av Danske Capital finansiella processer för fonder/underliggande fonder. Roll: Verksamhetsutvecklare. Omfattning: 1,5 år. Leverans: Uppdraget resulterade i utvecklade/effektiviserade arbetsprocesser, dokumenterade rutiner (processbeskrivningar) och krav för dessa. Rapporterade till: VD. Vikingsoda AB Verksamhetsutveckling och ledarskapsutveckling. Analys, strategiarbete och ledarskapscoaching. Roll: Verksamhetsutvecklare, coach och mentor. Omfattning: löpande (pågår). Leverans: tydlig strategi och utvecklingsplan för Vikingsoda expansion. Utvecklat ledarskap för VD och vice VD. Rapporterar till: VD. Atrium and Borgården Restauranger Verksamhetsutveckling och ledarskapsutveckling. Analys, strategiarbete och ledarskapscoaching. Roll: Verksamhetsutvecklare, coach och mentor. Omfattning: löpande (pågår). Leverans: tydlig strategi och utvecklingsplan för restaurangernas expansion. Utvecklat ledarskap för VD och vice VD. Rapporterar till: VD. Tillväxtverket (Nutek) Projektledare för införande av nytt ärendehanteringssystem för Nutek, samtliga Länsstyrelser, Näringsdepartementet samt självstyrelse- och samverkansorgan. Målet med projektet var att införa ett nytt arbetssätt för ärendehantering genom processorientering/modellering och kvalitetssäkring i de olika organisationerna och systemstöd för detta. Roll: Projektledare/projektchef. Omfattning: 6 år. Leverans: Uppdraget bestod av projektledning, mentorskap, verksamhetsutveckling, modellering av processer och systemanvändningsfallsmodellering enligt RUP, (Rational Unified Process), kvalitetssäkring/riskhantering/förändringshantering samt utbildning. Notering: uppdraget har 3

4 utvecklats till att även innefatta utvecklings- och lönesamtal med projektets deltagare. Rapporterade till: Generaldirektör. Trafikförsäkringsföreningen (TFF) Projektledning avseende framtagning och införande av ny skadereservsättningsmodell Roll: Projektledare. Omfattning: 6 mån. Leverans: Ny modell för beräkning av TFF totala skadereserv, riskhantering och förändringsrutiner. Rapporterade till: VD på TFF. Processmodellering och kravanalys. Trafikskadenämnden (TSN) och Nämndkansliet (NK). Projektledning avseende framtagning och införande av nytt ärendehanteringssystem med processmodellering och kravanalys. Roll: Projektledning/kravledning. Omfattning: 2,5 år. Leverans: Ärendehanteringssystem för trafikskador för oförsäkrade motorfordon. Systemet betjänar alla svenska fordonsskadeförsäkringsbolag. I uppdraget ingick at ta fram funktionella och ickefunktionella krav för ett processorienterat systemstöd samt kvalitetssäkring/riskhantering/förändringshantering. Rapporterade till: VD på TFF Försäkringsförbundet (FF) Kravanalys och verksamhetsutveckling med processmodellering för framtagande av verksamhetsstyrningsprocess. Roll: Verksamhetsutvecklare. Omfattning: 6 månader. Leverans: Uppdraget resulterade i modell för FF verksamhetsstyrning innehållande; framtagning av mål med aktiviteter för dessa, budgetering, implementering av planerade aktiviteter, uppföljning och justering av dessa, uppföljning med ledningen samt affärsplanering. Rapporterade till: VD. Carnegie Investment Bank Seminarie- och modelleringsledare för affärsutveckling Roll: Verksamhetsutvecklare. Omfattning: 3 månader. Leverans: Uppdraget resulterade i fastställda aktiviteter med ansvar för sammanslagning av bolagen Carnegie och Max Mathiesen. Rapporterade till: Linjechefer i ledningsgruppen hos respektive bolag. 4

5 Trafikförsäkringsföreningen (TFF) Analys och verksamhetsutveckling med processmodellering för framtagande av verksamhetsstyrningsprocess. Roll: Verksamhetsutvecklare. Omfattning: 1 år. Leverans: Uppdraget resulterade i modell för TFF verksamhetsstyrning innehållande; framtagning av mål med aktiviteter för dessa, budgetering, implementering av planerade aktiviteter, uppföljning/kvalitetssäkring och justering/förändringshantering av dessa. Uppföljning med ledningen samt affärsplanering och slutligen framtagning av nyckeltal för verksamheten. Rapporterade till: VD. Trafikförsäkringsföreningen (TFF) Analys och verksamhetsutveckling med processmodellering av mål. Roll: Verksamhetsutvecklare. Omfattning: 6 månader. Leverans: Uppdraget resulterade i utvecklade mål på en för TFF övergripande nivå ner till specifika aktiviteter för avdelningsmål. Rapporterade till: VD. Trygg Hansa Coachuppdrag för linjechefer hos Trygg Hansa. Roll: Coach. Omfattning: 1 år. Leverans: Uppdraget syftade till att coacha klienterna från ett nuläge framåt till nya positiva åtaganden och möjligheter som chefer. Rapporterade till: Avdelningschef. Tillväxtverket (Nutek) Analys och verksamhetsutveckling med modellering av processer och systemanvändningsfallsmodellering enligt RUP, (Rational Unified Process) för Nuteks ärendehanteringsprocess. Roll: Verksamhetsutvecklare. Omfattning: 1 år. Leverans: Uppdraget resulterade i utvecklat arbetssätt och rutiner för Nutek och länsstyrelsers ärendehantering. Vidare fastställdes och dokumenterades krav på systemstöd för det utvecklade arbetssättet, se Nutek enligt ovan. Rapporterade till: Generaldirektör. Amadeus Scandinavia Verksamhetsutveckling med modellering av processer och systemanvändningsfallsmodellering enligt RUP, (Rational Unified Process) för Amadeus förvaltningsprocess. Roll: Verksamhetsutvecklare. Omfattning: 1 år. Leverans: Uppdraget resulterade i utvecklat arbetssätt och rutiner för Amadeus sälj, projekt och förvaltningsprocess i Sverige, Norge och Danmark. Rapporterade till: Avdelningschef. 5

6 Rikspolisstyrelsen (RPS) Verksamhetsutveckling med modellering av processer och systemanvändningsfallsmodellering enligt RUP, (Rational Unified Process) för RPS utredningsprocess vid grova våldsbrott. Utveckling av kravspecifikation för systemstöd vid utredning av grova våldsbrott. Roll: Verksamhetsutvecklare. Omfattning: 1,5 år. Leverans: Uppdraget resulterade i tydligt beskrivna processer och roller för de olika delarna i en utredning samt tydlig avgränsning mellan rikskriminalen och åklagarämbetet. Notering: Denna mycket viktiga process, för polisen, har i många år varit mycket dåligt dokumenterad. Arbetssättet har enbart funnits hos nyckelpersoner och enbart kunnat förmedlas av dessa. Rapporterade till: Polis på rikskriminalen. Telia Nära OT AB Verksamhetskonsult med föranalys och processmodellering enligt metodiken, IDEF0 (Integrated Definition for Function Modeling). Uppdraget går ut på att beskriva nuläge, processmodellering med analys, och implementering av fastställd lösning. Roll: Verksamhetsutvecklare. Omfattning: 1,5 år. Leverans: Uppdraget resulterade i utvecklat arbetssätt och rutiner för Telia Nära OTs telefonihanteringsprocess vilket resulterade i omformering och vidareutveckling av personalstyrkan. Rapporterade till: VD. Global Act AB Utbildning och vidare bearbetning i vision, värderingar, långsiktiga mål och strategier för att nå dessa. Uppdrag för att förstå och nå dessa områden för bolaget. Roll: Verksamhetsutvecklare/utbildare. Omfattning: 2 månader. Leverans: Uppdraget resulterade i framtagen vision, långsiktiga mål samt strategier för dessa. Vidare fastställdes gemensamma, för bolaget, värderingar. Rapporterade till: VD. Global Act AB Processutbildning och vidare bearbetning med tekniken IDEF0. Kartläggning av en tänkt affärsprocess hos dem. Roll: Verksamhetsutvecklare/utbildare. Omfattning: 2 månader. Leverans: Uppdraget resulterade i vidare uppdrag, se ovan Global Act AB. Rapporterade till: VD. 6

7 Moving AB Analys av bolagets funktioner/organisation och förmåga att driva projekt. Roll: Verksamhetsutvecklare. Omfattning: 3 månader. Leverans: Uppdraget resulterade i rapport till styrelsen för Moving AB. Rapporterade till: VD. Telia Electronic Commerce AB Inhyrd som TPA-chef, Teknisk Produktansvarig för utformning och framtagning av tilläggsprodukter på Internet såsom logistikkoppling, ekonomikoppling och systemkoppling, dvs. koppling från och till affärssystem ex. SAP, Movex etc. Detta gjordes för Telias Internetbutiker. Roll: inhyrd som TPA-chef, Teknisk Produktansvarig. Omfattning: 1,5 år. Rapporterade till: Sektionschef. Telia Electronic Commerce AB Projektledare för utformning och framtagning av ny fraktmodul, även den en tilläggsprodukt till Telias Internetbutiker. Roll: Projektledare. Omfattning: 1 år. Rapporterade till: Sektionschef. Nolato AB Projektledare för utformning och framtagning av bolagsövergripande projektprocess. Roll: Projektledare. Omfattning: 1,5 år. Rapporterade till: VD. Nolato AB Projektutbildning för koncernens olika bolag. Roll: Utbildare. Omfattning: 1,5 år. Rapporterade till: VD. SIDA Projektutbildning Roll: Utbildare. Omfattning: 1 år. Rapporterade till: intern projektchef. FMV Projektutbildning Roll: Utbildare. Omfattning: 1 år. Rapporterade till: intern projektchef. 7

8 Stora AB Seminarie om den s.k. Nya ekonomin och en jämförelse med den gamla. Roll: Seminarieledare. Intentia R & D AB Manager, Process Design. Utveckling av typprocesser för specifika industrier såsom Food & Beverage, Steel, Paper, Fashion, Distribution, Furniture etc. Produktansvarig för utveckling av processmodelleringsverktyg. Projektsupport i processteknik till Intentias dotterbolag runt hela världen. Processutbildningar till Intentias dotterbolag runt hela världen. Demonstrationer för prospekts och befintliga kunder i Sverige och utomlands. Föredragare vid Göteborgsmässan i processteknik. Utvecklar projektmodell, Implex, för konsulter och projektledare. Metoden består av fem faser: Position, Design, Configuration, Implementation och Start-up. Tyngdpunkten för min egen del ligger i de två första analysfaserna. Intentia Consulting Sverige Projektledare med uppdrag i Kina, USA, Frankrike och Sverige inom ekonomi, order och inköp med kunder som SAS, Pharmacia, ABB, RFSU och fler. Roll: Projektledare. Omfattning: flera olika projekt under åren S-E-Banken Kapitalförvaltning Gruppchef på S-E-Banken Stiftelseförvaltning S-E-Banken Controller och Ekonomi Utveckling av ekonomirutiner/flöden Vägledning till affärsområden och dotterbolag avseende rutiner Redovisning av bankens balansräkning samt kreditförlusthantering SEB Bolån Assisterande controller för administrativa rutiner 8

9 Utbildning MBA Juristlinjen Coachutbildning (ICF) Terapeututbildning Schiller International University, Paris Frankrike Stockholms universitet Leapfrog, Stockholm Psykosyntesakademin Anställningar 2010 Reach Excellence 2001 Spinator AB Ägare Partner, konsult Shaper.exe AB Partner, konsult Intentia AB Chef och internationell konsult SEB Ekonomi controller, stiftelseförvaltning, rutinansvarig

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Konsultprofil Helena Eketrapp

Konsultprofil Helena Eketrapp Personuppgifter Konsultprofil Helena Eketrapp Namn Helena Eketrapp Född 1965 Telefon 0708-58 24 59 e-mail helena.eketrapp@learntech.se Större projekt de senaste åren 2012- >> Swedavia Införande av kompetensförsörjningsprocesser

Läs mer

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Årsredovisning 2011 Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Kunder 18 Öresund och Väst i fokus

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 CV Uppdaterad: 2011-10-11 Tobias Wallter Projektledare och Deployment Manager Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 Språkfärdigheter Utbildning Kontaktuppgifter Svenska modersmål Engelska

Läs mer

Nyckeltal Input Consulting. Innehåll

Nyckeltal Input Consulting. Innehåll Input Consulting Verksamheten 2007 Innehåll Viktiga händelser 2007 2 Input i sammandrag 3 Input Holding 4 Input Stockholm 5 Kunder och medarbetare 6 AFA 10 Returpack 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning

Läs mer

Jag gillar utmaningar. Jag gillar att göra det som först verkar omöjligt möjligt.

Jag gillar utmaningar. Jag gillar att göra det som först verkar omöjligt möjligt. Pernilla Eriksson ADRESS Kungsbäcksvägen 7 802 66 GÄVLE MOBIL +46 7064 789 24 EMAIL pernilla@byilo.se FÖDELSEÅR 1969 CIVILSTÅND Sambo Utveckla. Förändra. Göra nytt. En marknad. Ett företag. Eller kanske

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Annika Dahlgren driftig, driven, drivande ledare och civ.ing., projekt-/ programmeledare och mentor med glimten i ögat

CURRICULUM VITAE. Annika Dahlgren driftig, driven, drivande ledare och civ.ing., projekt-/ programmeledare och mentor med glimten i ögat PROFIL Under drygt 15 år har jag byggt upp gedigen erfarenhet inom projektledning (även ~programledning). Jag är certifierad senior projektledare (GPM/IPMA Nivå B). De senaste åren har jag hjälpt kunderna

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Curriculum Vitae. Internal. Relation

Curriculum Vitae. Internal. Relation 2014-08-12 1 (6) Kontaktuppgifter Namn: Peter Aronsson Adress: Liedstrandsgatan 12 416 58 Göteborg Telefon: 070 603 38 10 (mobil) E-post: info@unodatt.se; peter@unodatt.se Yrkesambitioner Mitt mål är att

Läs mer

Making IT work for value. Årsredovisning 2010

Making IT work for value. Årsredovisning 2010 Making IT work for value Årsredovisning 2010 VÄLKOMMEN TILL AVENSIA INNOVATION Avensia - en innovativ IT-koncern med kundanpassade systemlösningar och produkter i teknikens framkant. INNEHÅLL VD har ordet

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

Affärsutveckling och verksamhets- styrning

Affärsutveckling och verksamhets- styrning Affärsutveckling och verksamhets- styrning Strategier för mätning, kommunikation och rapportering Konferens 13-14 mars 2008 Stockholm Fördjupningspass 12 mars 2008 Stockholm Sagt om årets talare: Superbra,

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer