POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap"

Transkript

1 POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap

2

3 Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Chefens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för att verksamheten och dess medarbetare ska medverka till att dessa mål uppnås. För att lyckas behöver chefen behärska verksamhets-, arbetsgivar- och ledarrollen såsom de står beskrivna i med arbetar policyn. Mentorns uppgift är att stödja chefen (adepten) i sitt arbete att bli framgångsrik med just detta! Elisabeth Bjar, HR - Direktör, Rikspolisstyrelsen

4 När Odysseus gav sig ut i det Trojanska kriget bad han sin vän Mentor, att utifrån sin erfarenhet, vara läromästare till sonen Telemachos. I Homeros verk Odysseen är det gudinnan Atena som tar Mentors skepnad för att stödja Telemachos. Hon sägs ha ingjutit både hopp och mod i honom. I dag är mentor skapet ett etablerat arbetssätt inom många organisationer världen över och ett bra sätt att möta framtiden på. MENTORSKAP INOM POLISEN Det ställs höga krav på våra chefer inom Polisen. För att lyckas i sitt chefsuppdrag och uppnå förväntade resultat är det viktigt att kontinuerligt utveckla sin kompetens. Det är därför en naturlig del i chefs- och ledarskapet att under vissa perioder använda sig av en mentor. Av mentorn får man stöd när det gäller att arbeta professionellt som chef och ledare enligt medarbetarpolicyn, ledarkriterierna, värdegrunden och andra styrdokument. Inom Polisen har vi många erfarna, engagerade och duktiga chefer som också fungerar som mentorer. Mentorns uppgift är att stärka adepten i sin verksamhets-, arbetsgivar- och ledarroll genom att lyssna, vara bollplank och förebild samt delge sina erfarenheter som chef och ledare. Att tala om och reflektera kring sitt chef- och ledarskap med en erfaren mentor under strukturerade former har många fördelar både för den enskilde chefen och ledaren men också för hela polisverksamheten. SYFTET MED MENTORSKAPET: Öka erfarenhets- och kunskapsutbytet i myndigheterna och bidra till en lärande organisation. Ge stöd till chefer och ledare. Bidra till att teoretisk kunskap omsätts i praktiken utifrån chefens situation och personlighet. Bidra till nätverksbyggande inom och utanför Polisen. För att möta det växande behovet av mentorer har polis myndigheterna sedan en tid tillbaka börjat bygga upp mentors pooler. Mentorn har en viktig roll som förebild och väg visare för adeptens arbete att hantera utmaningar. Därför är det viktigt att mentorn väljs med omsorg. Detta görs enligt en nationellt framtagen mentorsförsörjnings process där myndigheten med jämna mellanrum erbjuder sina chefer att utvecklas till att bli mentorer parallellt med sitt ordinarie arbete. Det är mentorskoordinatorn i myndigheten som har till uppgift att förmedla och ansvara för mentorspoolen. HUR MENTORS-/ADEPTRELATIONEN FUNGERAR Under initialsamtalet etablerar mentor och adept en kontakt samt ringar in vad adepten vill utveckla under mentorskapet. Om de känner att det finns förutsättningar för ett samarbete kommer de överens om gemensamma spelregler, som dokumenteras i form av ett kontrakt. Mentorsrollen är professionell och grundar sig på: Frivillighet. En tillit till och respekt för adeptens förmåga att lösa sina problem och kunna fatta egna beslut. En inte dömande attityd. En överenskommelse mellan mentor och adept samt att det som tas upp stannar mellan dem. Att mentorskapet är känt och bekräftat av adeptens chef.

5 Jag känner mig glad över att ha fått förmånen att bli mentor. Känns roligt att kunna vara ett stöd och bollplank till min adept och hjälpa henne i vardagen. Mentorsutbildningen var väldigt bra och gav mig många nyttiga verktyg och också aha-upplevelser om hur jag bör förhålla mig som mentor. Annette Björkqvist, mentor på indirekt nivå Att mentorn tar ansvar för att mentorskapet avslutas på ett medvetet och tydligt sätt när det inte längre tjänar sitt syfte. Att adepten inte använder sin mentor som referens. Mentorsrelationen utgår ifrån adeptens behov och är kopplad till arbetssituationen och rollen som chef och ledare. Utifrån dessa riktlinjer är det sedan upp till adepten att lyfta vilka arbetsrelaterade ämnen som helst. Samtalet sker löpande enligt överenskommelse. Mötesfrekvensen ligger på mellan var 4:e till var 8:e vecka under cirka ett år, men kan förlängas med ytterligare ett år. Varje möte, inklusive för- och efterarbete, tar 1-3 timmar. VILL DU HA EN MENTOR Vill du ha en mentor ska du först förankra detta hos din chef som också ska ges tillfälle att bidra med tankar och idéer inför mentorskapet. Därefter tar du kontakt med myndighetens kontaktperson, se Intrapolis/Polisens chefs- och ledarcenter/ Kontakt, som i sin tur hänvisar dig till myndighetens mentorskoordinator. Efter ett kort samtal matchar mentorskoordinatorn en mentor till dig antingen från din egen eller från annan polismyndighet. Det finns också möjlighet att få en mentor utanför Polisen, exempelvis från Centronätverket som består av mentorer från de större statliga myndigheterna. Du kontaktar sedan själv din mentor och ni har ert initial samtal. Om det visar sig att ni inte väljer att arbeta ihop framöver kontaktar du bara din mentorskoordinator igen så får du ett nytt förslag på mentor. Efter avslutad mentorsrelation följs arbetet upp av adepten och dennes chef för att se om målen blivit uppfyllda eller om ytterligare chefsstöd behövs. VILL DU BLI MENTOR Känner du att du har chefs- och ledarerfarenheter att dela med dig av? Ser du samtalet som ett verktyg till framgångsrikt växande och personlig utveckling? Tycker andra att du har god samtalskompetens? Vill du bidra till en bättre chefskultur såsom den beskrivs i medarbetarpolicyn? Tycker du om att se andra växa och nå sina mål? Då välkomnar vi dig att söka till det mentorsprogram vi har inom Polisen. Kontakta din chef för att visa ditt intresse. Om din chef tycker att det finns utrymme för dig att vara mentor är det sedan upp till henne/honom att kontakta din myndighets HR-funktion, som samlar in behovet i myndigheten och anmäler det till Polisens chefs- och ledarcenter.

6 DAG 1-2 DAG 3 MENTORSSEMINARIUM MENTORSROLLEN SAMTALSTEKNIK aktivt lyssnande stödjande förhållningssätt SAMTALSPROCESSEN bästa förutsättningar initialsamtalet samtalsflöde EGET MENTORSUPPDRAG (minst 2 möten) ERFARENHETSUTBYTE SAMTALSPROCESSEN integrera polisens chefs- och ledarverktyg avslutningssamtalet Programmet pågår under en termin och startar med en prova-på-dag under en halv dag i seminarieform. Om mentorskapet visar sig vara något för dig så följer en mentorsutbildning (se figur). I utbildningen lär du dig be härska samtalstekniker och samtalsprocesser samt hantera och utveckla mentorsrollen. Utbild ningen är upplagd på dag och däremellan en praktik där del tagaren har en adept. Efter genomförd utbildning ingår du i mentorspoolen, med en beskrivning av dina särskilda kompetenser och erfarenheter från olika chefsnivåer. Utifrån detta matchas du ihop med en adept som har de behov som stämmer med din mentorsprofil. För att ha rätt förutsättningar som mentor ska du innan programmets start uppfylla polisens nationella mentors kriterier: Fyra års dokumenterad chefs-/ledarerfarenhet. Ha möjlighet att delta i erfarenhetsutbyte med andra mentorer en gång per år. Ha möjlighet att ha minst en adept löpande. Ha ett genuint intresse av att verka som mentor. Vara en föredömlig kulturbärare. Ha grundläggande kompetens i aktivt lyssnande, stödjande förhållningssätt och mentorsrollen. Ha gått något av Polisens chefs- och ledarcenters chefsprogram (meriterande). Ha gått utbildning i samtalsteknik PERSONUPPGIFTSLAGEN, PUL Genom din medverkan i programmet godkänner du att dina personuppgifter registreras i syfte att personaladministrera, följa upp deltagare och verksamhet samt statistikbearbeta.

7 @ E-post inkommet till Polisens chefs- och ledarcenter: Hej! Nu har jag och min mentor haft ett avslutande samtal där vi såg tillbaka på dessa två år. Jag vill passa på att säga att det varit mycket intressant och lärorikt, för både adept och mentor! Jag anmäler mitt intresse att betala tillbaka vad jag fått genom att själv fung era som mentor till någon. Efter en utbildning på vederbörligt sätt känner jag mig redo. Varmt tack! Björn Dahlbäck, adept på indirekt nivå När jag tillfrågades om att utbilda mig till men tor för den strategiska chefsnivån tvekade jag inte en sekund. Det var bara att titta tillbaka på den tid då vi var några vilsna kommissarier som för tio år sedan påbörjade det högre chefsprogrammet för att bli polischefer. Hade vi haft samma stöd av mento rer som vi numera kan ge våra blivande högre chefer hade sannolikt vägen till ett strategiskt chefskap bli vit enklare. Stefan Sintéus, mentor på strategisk nivå

8 April 2014 SYSTEMATISK CHEFS- OCH LEDARUTVECKLING BEFINTLIGA CHEFER FRAMTIDENS CHEFER CHEFSSTÖD POLICE EXECUTIVE PROGRAMME POLISENS CHEFSPROGRAM Det strategiska ledarskapet POLISENS CHEFSPROGRAM Det indirekta ledarskapet POLISENS CHEFSPROGRAM Det direkta ledarskapet POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot strategisk nivå POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot indirekt nivå POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot direkt nivå MENTORER & COACHER POLISENS MEDARBETARE Polisens chefs- och ledarcenter

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT

Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT SALUT Ett fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda antaget av Kommunals kongress 2004 Innehåll Bakgrund 7 Fackligt socialt handlingsprogram

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer