Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN"

Transkript

1 Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel eller ank Hjälpmedel Miniräknare Tips för att få positiv bedömning vid rättningen: Försök att svara så fullständigt och samtidigt så precist som möjligt. Oläsligt (eller svårläsligt) svar ger noll poäng. Tentamen består av 9 sidor (inkl. första sidan), titta igenom samtliga sidor innan du börjar! Svar lämnas vid uppgifterna, använd det utrymme som har lämnats för svar, undvik lösa papper! Tentamen skall lämnas in i sin helhet, glöm inte att skriva namn och personnummer på varje blad! För godkänt betyg krävs minst 30 poäng av totalt 60. Resultatet anslås på anslagstavlan senast LYCKA TILL

2 Del 1. Vilken företeelse eller vilket begrepp beskrivs i texten? 1p per fråga, totalt 10p. De flesta frågor kan besvaras med ett ord. a) Det finns ett system för att upprätta beskrivningar och föreskrifter för ett byggprojekt på ett rationellt sätt. Man måste inte använda detta system men det används ofta. b) Upprättas i varje kommun där ny sammanhållen bebyggelse planeras, samt när befintlig bebyggelse ska ändras på ett sätt som kräver samordning. Anger villkoren för bebyggelse inom angivet område. c) Inskrivning av förvärv av äganderätt till fastighet i fastighetsbok. Skall sökas inom tre månader från upprättandet av köpehandlingen. d) De åtgärder som konsulten eller entreprenören genomför för att kvalitétssäkra sin produktion och se till att den uppfyller ställda krav. e) När en byggnad är färdig utfärdas ett kvitto på att byggherren fullföljt sina åtagande enligt kontrollplanen och att byggnadsnämnden inte funnit anledning att ingripa. f) Anordningar som erfordras för entreprenadens utförande - exempelvis maskiner, redskap, ställningar, bodar, formvirke, instrument samt transporter. g) Ett tillfälligt lån från banken som betalas ut successivt allteftersom byggkostnaderna uppstår. Storleken på detta motsvarar det slutliga lånebehovet och löper vanligtvis med rörlig räntesats som är högre än den för bottenlån. h) Denna utses av byggherren och hjälper honom bland annat med att se till att de kontroller görs som är nödvändiga för att bygglagstiftningens krav ska uppfyllas. Denne måste antingen vara riksbehörig eller vara godkänd av byggnadsnämnden för det aktuella arbetet. i) Den som genom upphandling av entreprenad eller i egen regi låter utföra ett byggnadsprojekt för egen räkning. j) En entreprenadform i vilken det ingår både byggnation och drift och där byggnaden eller anläggningen överförs till byggherren efter några års drift.

3 Del 2. Kortsvarsfrågor 2p per fråga, totalt 20p. Ett välformulerat svar behöver inte omfatta mer än 2-3 meningar per fråga. a) Vilka handlingar ingår normalt i ett förfrågningsunderlag för en generalentreprenad? b) I samband med kontraktsskrivning eller strax därefter förhandlar beställare och entreprenör om betalningsplanens utseende. Hur kan betalningsplanen utformas och på vilket sätt får det konsekvenser för beställare och entreprenör. c) Vad är pyramidregeln? d) Vilka bakomliggande motiv finns för lagstiftningen om LOU? (Vad önskade man som lagstiftare uppnå genom att stifta lagen?) e) Vilka formella krav måste ett företag (eller en person) uppfylla för att kunna agera som byggmästare?

4 f) Ange minst tre lagar som styr byggandet i Sverige. Ange mycket kortfattat vilket område eller vilken typ av frågor som respektive lag berör. g) En byggherre kan under byggskedet anlita både kontrollanter och besiktningsmän. Beskriv skillnaden mellan dessa vad gäller deras arbetsuppgifter/roller (enligt hur de beskrivs i AB04). h) Varför måste det finnas en projektledning? Beskriv behovet av projektledning genom att ange fyra typiska områden/frågor som de arbetar med. i) Förklara begreppen resurs, produktionsresultat och byggdel genom att ge konkreta exempel. j) Anbud kan ibland innehålla reservationer. Beskriv tre principiellt olika syften (anledningar) varför entreprenören väljer att reservera sig.

5 Del 3. Utredande (reflekterande) frågor - Maximalt 30p. Utnyttja utrymmet under varje fråga för att ge ett så fullständigt svar som möjligt. Ett eget ställningstagande baserat på fakta och resonemang i kurslitteraturen ger höga poäng. Eget tyckande utan motivering och koppling till kurslitteraturen ger låga poäng. a) (6p) Beskriv följande ersättningsformer och ange för- respektive nackdelar för beställaren respektive entreprenören. i) Fast pris utan index reglering ii) Löpande räkning med procentuellt arvode iii) Mängdkontrakt (mängdbeskrivning med fasta á-priser)

6 b) (6p) Redogör för ett byggprojekts organisation om det genomförs som i) mycket delad entreprenad ii) totalentreprenad. Vilka aktörer är inblandade? Ange också vilken typ av avtal som behöver upprättas mellan respektive parter.

7 c) (6p) Beskriv mycket konkret och specifikt hur en produktions-/anbudskalkyl principiellt beräknas (beskriv beräkningsmetoden i detalj). Ange också vilka osäkerheter det finns i kalkylen (kalkylmetoden), dvs vilka indata eller beräkningsmässiga principer som kan leda till stora fel i den beräknade kostnaden jämfört med hur den faktiska kostnaden sedan blir vid själva byggnationen (varför blir kalkylen fel ).

8 d) (6p) Valet av entreprenadform påverkar starkt förutsättningarna för byggherren och entreprenören. Förutom general- och traditionell totalentreprenad finns ett par nyare alternativ att välja mellan. Beskriv den bakomliggande problematiken samt de önskemål/faktorer som ligger bakom att både byggherrar och entreprenörer tar initiativ att pröva dessa alternativ. Knyt gärna an till några av de trender eller utmaningar som kan urskiljas i byggbranschen idag. Var tydlig och ange både byggherrens respektive entreprenörens perspektiv (vilka ibland sammanfaller och ibland är olika). Undvik generaliserande beskrivningar och ange konkreta för- eller nackdelar.

9 e) (6p) Arbetsmiljö och arbetsmiljöfrågor är mycket aktuella idag. T ex har lagstiftningen kring ansvar för arbetsmiljö nyligen förändrats. Vilket ansvar för vilka typer av arbetsmiljöfrågor har (ange konkreta exempel på problem/frågor): i) byggherren ii) projektören iii) entreprenören iv) yrkesarbetaren (hantverkaren) Vilka andra kategorier av människor (utöver ovan uppräknade) kan påverkas negativt av bristande kunskap och engagemang i arbetsmiljöfrågor från konsulters och projektörers sida?

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning centrala begrepp i bostadsbyggnadsprocessen i Göteborg 1 Foto: lina Brandström Innehåll Inledning... 5 Processen... 6 Kostnader... 10 Begrepp i bygg- och

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint

Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint Examensarbete i Byggteknik Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint Författare: Elin Johansson Nilsson, Emmy Nilsson Handledare: Benny Fransson Examinator:

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Sund offentlig upphandling 2014 1

Sund offentlig upphandling 2014 1 Sund offentlig upphandling 2014 1 Rapporten har tagits fram av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening genom ett branschutskott (LOU-utskottet) som representerar medlemsföretagen. Underlaget

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009 1 OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 2 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 4 2. SYSTEMET MED OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 4 3. SAMMANFATTNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 6 4. SÄLJARENS

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren 103 33 Stockholm Betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Inledning har under många år verkat

Läs mer

Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys av förslag om delat byggansvar i PBL

Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys av förslag om delat byggansvar i PBL Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 167 Samhällsbyggnadsprogrammet Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Bygguide. för Timmerhus

Bygguide. för Timmerhus Bygguide för Timmerhus Bäste spekulant av Timmerhus. Föreningen Svenska Timmerhus Bygguide erbjuder här en möjlighet att få insyn i de viktigaste faktorerna för att förverkliga Ert drömhus. Box 231 795

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Motiv för konkurrensutsättning... 2

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår?

Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Examensarbete inom Civilingenjörsprogrammen Väg och vattenbyggnad och Industriell ekonomi ANNA REHNBERG

Läs mer