Välkommen till ClaroLingo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till ClaroLingo"

Transkript

1 Välkommen till ClaroLingo Välkommen till ClaroLingo. ClaroLingo är utformat för att hjälpa till med att förstå talad engelska, läsa engelska webbsidor och dokument samt att skriva på engelska. ClaroLingo fungerar med alla program på din PC. Den åskådliga verktygsraden kan låsas till en plats, dockas längst upp på skärmen eller låtas fritt flyttas runt på skärmen beroende på vilket som passar dig bäst. 3

2 ClaroLingo, en översikt ClaroLingo erbjuder en lättläst, flyttbar verktygsrad som fäster sig vid varje Windowsprogram som du har aktivt. Du kan enkelt lägga till och ta bort knappar på verktygsraden. Hela listan med knappar beskrivs i nästa avsnitt. ClaroLingos talfunktion är kraftfull. Programmet läser upp all text som du markerar med musen. Det läser även upp tecken, ord och meningar allteftersom de skrivs. ClaroLingos verktygsfält 4

3 ClaroLingos verktygsknappar ClaroLingos verktygsrad har ett antal tydliga knappar för att kontrollera olika funktioner. Knappar som du inte använder regelbundet kan du enkelt ta bort från verktygsraden bara genom att klicka på knappen Inställningar och där ändra inställningarna under fliken Visa. Knapparna Spela och Stopp För att läsa upp ett Microsoft Word-dokument klickar Spela för att den valda rösten ska börja läsa upp text från Worddokumentet. Klicka på Stopp för att avbryta uppläsningen. Du kan även avbryta uppläsningen med ett musklick. Genom att klicka på knappen Avancerat kan du välja att i Microsoft Word markera de ord eller meningar samtidigt som de läses upp samt ändra olika inställningar för rösten. I andra program (andra än Word) som till exempel webbläsare, e-post med mera behöver du bara med musen markera den text du vill ha uppläst. När du har markerat texten läses den upp direkt när du släpper musknappen. Du kan också klicka på knappen Spela för att läsa upp texten igen. Knappen Homofoner När du arbetar i Microsoft Word kan du klicka med musen i det stycke du vill söka efter homofoner i. När du klickar på knappen Homofoner markeras alla homofoner i stycket. Homofoner är ord som låter likadant men skiljer sig i stavning, betydelse eller ursprung. Ett exempel på ett par med homofoner i engelskan är blew och blue. 5

4 Knappen Kontroll ClaroLingo kommer med en integrerad funktion för kontroll av ord och dokument. Knappen Spara Det är möjligt att konvertera texten i ett Microsoft Worddokument eller en webbsida till en ljud eller videofil som du kan spara till din dator. Funktionen att spara till en ljudfil kan enkelt nås via verktygsraden eller från fliken Tal under Inställningar. Knappen Extra Knappen Extra erbjuder en användbar länk som gör att du kan utöka programmet med fler funktioner. Knappen Inställningar Via knappen Inställningar får man tillgång till dialogrutan Inställningar med de fyra flikarna Tal, Visa, Kontroll av ord och Slå upp. Inställningar i ClaroLingo ClaroLingos inställningar för Tal, Visa, Kontroll av ord och Slå upp kan alla nås via sina egna tabbar under ClaroLingos inställningsmeny. Knappen Inställningar visas alltid på Claro- Lingos verktygsrad. 6

5 Funktioner för tal ClaroLingos förmåga att få datorn att tala är en av dess mest innovativa funktioner. ClaroLingo använder ScanSofts RealSpeak-röster, som är syntetiska röster av hög kvalitet. ClaroLingo kan också använda sig av vissa SAPI-kompatibla talsynteser som du har installerade på din dator. Med ClaroLingo har du följande omfattande funktioner för tal: Få webbsidor i Internet Explorer och dokument i Microsoft Word att tala bara genom att klicka där du vill att Claro- Lingo ska börja läsa och sedan klicka på Spela eller trycka på F7.Den talade texten kan också markeras när den läses upp. Få vilken text som helst uppläst i vilket program som helst direkt efter det att du har markerat texten med musen. Utmärkt för att korrekturläsa text i ordbehandlare och lyssna på din e-post. Att, i de flesta applikationer, kunna få bokstäver, ord och/ eller meningar upplästa medan du skriver. På så sätt får du omedelbar bekräftelse på att du skrivit just det du tänkte skriva. Att göra ljud- och videofiler av ett dokument för senare avlyssning på din PC. Du kan också överföra ljudfilerna från din dator till en bärbar mediaspelare, t ex MP3-spelare (du använder spelarens programvara för överföring). Du kan när som helst avbryta datorns uppläsning genom att trycka på eller klicka med musknappen. Många av funktionerna för tal kan stängas av om de inte är användbara för dig. Detta gör du under fliken Tal och i Avancerat som hittas på samma flik. 7

6 Uppläsning av worddokument Öppna det Word-dokument som du vill ha uppläst eller skriv lite text. Placera musmarkören på den plats i dokumentet där du vill påbörja uppläsningen. Tryck på knappen Spela eller på F7. Texten läses upp för dig med markörmedföljning. Läs hur man ändrar inställningarna för markörmedföljning Använda CTRL+peka I inställningarna för Tal kan du markera Läs ord Ctrl & peka för att få orden upplästa ett i taget. För att höra ordet, placera muspekaren över det och håll ner Ctrl. ClaroLingo kommer då att läsa upp ordet. Stanna efter mening Genom att i inställningarna för Tal markera kryssrutan stanna efter mening kommer ClaroLingo bara att läsa en mening i taget i Microsoft Word. För att läsa nästa mening måste du klicka på knappen Spela igen. Har du inte markerat Stanna efter mening kan du även läsa nästa mening med Ctrl och F7. Använda piltangenterna Om du markerar alternativet Piltangenter i Inställningar, kan du få ClaroLingo att läsa texten medan du förflyttar dig runt i dokumentet med piltangenterna upp/ned/höger/vänster. 8

7 Uppläsning av worddokument När du går uppåt eller nedåt med piltangenterna läser Claro- Lingo hela raden med text. På det sättet kan du läsa upp dokumentet rad för rad. Håll ner Ctrl och vänster/höger piltangent för att läsa upp ordet före/efter markören. Om du går med höger/vänster piltangent utan att hålla ner CTRL läser programmet bokstav för bokstav. Uppläsning av webbsidor ClaroLingo kan läsa upp de flesta webbsidor, särskilt om du använder Internet Explorer 6 eller högre. Ladda den webbsida du vill ha uppläst och starta Claro- Lingo. Om du trycker på den gröna Spela-knappen eller på F7 kommer hemsidan att läsas uppifrån och ned i en ordning som beror på sidans uppbyggnad. Om du klickar fast musen i början av en artikel du vill få uppläst, dyker en virtuell markör upp. Se nedan. Tryck på den gröna Spela-knappen eller på F7 så startar uppläsningen och mening för mening markeras med rött. ClaroLingo fortsätter att läsa tills du trycker på Stopp eller på F8. 9

8 Om du inte har Internet Explorer eller om en webbsida inte läses upp, markera bara texten och tryck på Play-knappen. ClaroLingo läser allt du markerar med musen. Uppläsning i andra PC-program ClaroLingo läser upp all text du markerar med musen. Texten läses upp omedelbart när du släpper musknappen. Om du vill höra uppläsningen igen, tryck på den gröna Playknappen eller F7 på ClaroLingo verktygsfält och ClaroLingo upprepar uppläsningen. Om du inte vill ha text uppläst när du markerar den, kan du stänga av funktionen genom att ta bort bocken framför alternativet Läs vid musmarkering under Avancerat.. 10

9 Om du har stängt av den här funktionen kan du fortfarande få markerad text uppläst genom att trycka på Spela eller. För att stoppa uppläsningen, tryck på Stop eller F8. Läs ord Ctrl och peka Genom att markera Läs ord Ctrl och peka under fliken Tal kan du höra ett ord i taget. För att höra ordet, placera muspekaren över det och håll ner Ctrl. ClaroLingo läser då upp ordet. Nedan är en lista på vanliga program som Ctrl+peka fungerar med: Internet Explorer Microsoft Office (inklusive Word och Outlook) Mozilla Firefox Adobe Acrobat Reader 8 Anteckningar Windows Mail/Outlook Express Inställningar för Tal I dialogrutan för Inställningar kan du välja vilken röst som ska läsa upp text för dig. Du kan också ställa in hastighet och volym för rösten. ClaroLingo säljs med ScanSoft RealSpeakröster, men programmet kan även fungera med vissa andra 11

10 syntetiska röster som du har installerade på din dator, bl a Microsofts röster, som t ex Sam, Mary, Mike eller Anna. Kontakta oss om du har frågor angående att lägga till ytterligare RealSpeak-röster. Röst ClaroLingo installerar ScanSoft Realspeak-röster som standard. Om du klickar på nedåtpilen bredvid den röst som är vald för tillfället kan du se vilket urval av röster som du kan använda med ClaroLingo. Hastighet och volym Gör förändringar av hastighet och volym genom att röra kontrollerna åt höger eller vänster. Test-knappen När du gör förändringar i inställningarna för rösten kan du prova de nya inställningarna genom att klicka på knappen Test. Det tar en stund att ladda de nya inställningarna, men sedan säger rösten Detta är ett test. När du är nöjd med inställningarna klickar du på OK. Uttals-knappent Knappen Uttal öppnar uttalslistan för det syntetiska talet. Även om RealSpeak-rösterna är mycket bra, finns det tillfällen när de inte uttalar orden exakt som du vill, det kan t ex gälla namn på personer eller platser. Talsyntesen försöker följa de språkliga uttalsreglerna, men ibland följer inte språket reglerna! Därför har vi byggt in ett verktyg för att modifiera uttalet. Du kan göra förändringar i uttalet genom att skriva ordet som det låter. Läs närmare under rubriken Uttalsinställningar. 12

11 Spara som ljudfilt Det går att omvandla texten i ett öppet Microsoft Word-dokument till en ljudfil (.Wav) för att spara på din dator. Du kan sedan antingen lyssna på filen vid ett senare tillfälle, e-posta den till någon eller föra över den till en bärbar MP3-spelare med hjälp av spelarens egen mjukvara för överföring. Läs avsnittet Spara text som ljudfil för en steg-för-steg guide om hur man gör för att skapa en ljudfil. Avanceratt Här får du tillgång till ett flertal avancerade inställningar för talet. Paus mellan ord Om du bockar för Paus mellan ord kommer rösten att göra extra långa pauser mellan varje ord. Detta kan göra uppläsningen tydligare för vissa användare. Om du inte bockar för detta alternativ ska uppläsningen flyta naturligt och ta hänsyn till interpunktion, vissa förkortningar och andra detaljer i texten. Stanna efter mening Genom att markera kryssrutan stanna efter mening kommer ClaroLingo bara att läsa en mening i taget i Microsoft Word. För att läsa nästa mening måste du klicka på knappen Spela igen. 13

12 Läs ord Ctrl och peka Genom att markera Läs ord Ctrl och peka under fliken Tal kan du få ett ord i taget uppläst. För att få ordet uppläst, placera muspekaren över det och håll ner Ctrl. ClaroLingo läser då upp ordet. Nedan är en lista på vanliga program som Ctrl+peka fungerar med: Internet Explorer Microsoft Office (inclusive Word and Outlook) Mozilla Firefox Adobe Acrobat Reader 8 Anteckningar Windows Mail/Outlook Express Uttalsinställningar Även om RealSpeak-rösterna är mycket bra, finns det tillfällen när de inte uttalar orden exakt som du vill, det kan t ex gälla namn på personer eller platser. Talsyntesen försöker följa de språkliga uttalsreglerna, men ibland följer inte språket reglerna! Därför har vi byggt in ett verktyg för att modifiera uttalet. Du kan göra förändringar i uttalet genom att skriva ordet som det låter. 14

13 Om du vill göra ett tillägg till uttalslistan, skriver du in ordet i rutan under Ord att ersätta. När du trycker på knappen Test ovanför rutan, hör du hur den valda syntetiska rösten uttalar ordet. Skriv in det önskade uttalet i rutan under Nytt uttal. Du kan testa det nya uttalet genom att trycka på knappen Test under rutan. När du är nöjd med uttalet, klicka på Lägg till/ersätt. Nu ligger ordet i uttalslistan och när programmet nästa gång stöter på ordet uttalas det som du har angett. Inställningar för Tal I Avancerat kan du reglera vad och hur mycket programmet ska läsa upp. Du kan också göra inställningar för den markörmedföljning som syns i Microsoft Word under uppläsning av text. 15

14 Läs vid musmarkering ClaroLingo kommer automatiskt att läsa upp allt du markerar genom att hålla ner vänster musknapp och dra musen över texten. Det betyder att den kommer att läsa i princip allt och det gör programmet mycket effektivt vid användning av t ex Internet. OBS! Vid användning av denna funktion kan du inte få markörmedföljning vid uppläsning i Word. Den automatiska uppläsningen kan du avaktivera genom att ta bort bocken framför alternativet. Tangenteko När du skriver kan du välja följande inställningar i Claro- Lingo: Läs varje tecken (=bokstav). Läs varje ord efter mellanslag. Läs varje mening efter stort skiljetecken (punkt, frågetecken, utropstecken) Detta är väldigt användbart för att kontrollera stavning och meningsbyggnad under skapandet av en text och för att repetera meningarna vartefter texten växer fram. Vart och ett av alternativen går att avaktivera om du inte har användning för dem. Om du markerar att du vill ha varje tecken uppläst kan du välja om ClaroLingo ska läsa bokstavnamn eller bokstavsljud. Har du valt bokstavsljud kan du också välja mellan manlig och kvinnlig röst. 16

15 Piltangenter När du flyttar runt i texten i Word med hjälp av piltangenterna istället för med musen kan du välja om ClaroLingo ska läsa. När alternativet är valt kommer programmet att läsa bokstav för bokstav när du går med pilarna åt höger eller vänster. När du går uppåt eller nedåt i dokumentet läser ClaroLingo hela raden. På så sätt kan du läsa hela dokumentet rad för rad genom att använda nedåtpilen. Markörmedföljning vid uppläsning När ClaroLingo läser en text i ett Microsoft Word-dokument kan du välja att markera texten vartefter den läses upp. Rösten är synkroniserad med det markerade ordet eller meningen vilket ger en ytterligare hjälp i läsningen av texten. Du kan välja att markera ett ord i taget, varje mening eller hela stycket. Du kan också göra färginställningar både för bakgrunden och för teckenfärgen. Detta gör du under Avancerat under fliken Tal. 17

16 Översättningar och Slå upp Du kan få översättningar av ord allteftersom du läser. Detta hjälper dig att lära genom att låta dig översätta enskilda ord du har problem med. För att översätta ett ord, håll ned Ctrl-tangenten och placera muspekaren över ordet. En ruta med ordet, en illustration och en översättning av ordet till valt språk visas. Där finns också en länk. Detta är ifall det inte skulle finnas någon översättning: klicka bara på länken så öppnas din webbläsare så att du kan söka vidare på nätet. Rutan visas också nä du markerar text så att du kan leta efter orden på Internet genom att klicka på länken. Du kan ändra vilket språk som programmet översätter till och andra inställningar under Slå upp. Översättningar och Slå upp Under fliken Slå upp kan du kontrollera hur översättningen ska skötas. Översättningsrutan I denna avdelning kontrollerar du hur popuprutan beter sig. Ingen översättningsruta: Kryssa i för att stänga av översättningsrutan helt. 18

17 Översättning med Ctrl & peka: Kryssa i för att aktivera översättningsrutan. Detta är valt som standard. Visa bild: Om detta val är markerat visas en illustration av ordet i översättningsrutan. Visa alltid översättningsruta: Kryssa i för att ha översättningsrutan synlig hela tiden, även om du flyttar muspekaren. Detta gör att du kan flytta rutan till ett ställe på skärmen där den inte är i vägen. Slå upp vid markering: Markera för att kunna slå upp text genom att makera den med musen och inte bara genom att hålla ner Ctrl-knappen och peka. Avmarkera för att göra så att ClaroLingo inte visar översättningsrutan när du markerar text. Ordbok Välj i listan vilken ordbok du vill att Clarolingo använder vid översättningar. Detta ändrar vilka översättningar som visas i översättningsrutan. Skriva och kontrollera Utöver att läsa upp och översätta har ClaroLoingo även vissa funktioner som hjälper dig när du skriver på engelska. Kontrollfunktionen Med en enda knapp, Kontroll, kan du i Microsoft Word genomföra rättstavningskontroll, få förklaringar på ord, ordboksdefinitioner, alternativ och även identifiera homofoner med sina respektiver betydelser. Kontrollfunktionen gör kontrollen av dina dokument och texter enklare och mer genomgående genom att kombinera rättstavningskontroll, synonymordbok och homofonkontroll. 19

18 För att använda kontrollfunktionen, placera markören framför eller i ordet du vill kontrollera. Tryck på knappen Kontrollera eller F9. Hittas ett stavfel (vilka brukar markeras med en röd understrykning i Word) visas följande dialogruta, Förslag på alternativa stavningar ges och betydelsen av de föreslagna orden visas i den nedre rutan. Finns det en bild associerad med förslagen visas den också. Håller du musen över något av de föreslagna orden kommer ClaroLingo att läsa upp det. Du kan kontrollera stavningen i hela dokumentet genom att klicka på knappen Stavningskontroll. Är ordet ett homofon (homofon är ord som uttalas likadant även om de skiljer sig i stavning eller betydelse. Ett exempel i engelskan är pair och pear ) visas fönstret Homofoner. Här visas alternativa ord som låter likadant, tillsammans med betydelsen av varje ord som visas i den nedre rutan. För många homofoner finns det illustrationer som hjälper till att skilja på olika ord som låter likadant. Klicka på varje ord för att se en förklaring (eller placera muspekaren över ordet för att få förklaringen uppläst). Om ordet som kontrolleras har alternativa ord med samma eller liknande betydelse visas fönstret Förklaring, (är ordet ett 20

19 homofon visas fliken Förklaring i fönstret Homofoner). Finns det inga förklaringar i synonymlexikonet som är länkade till ordet visas meddelandet Inga förslag. Klicka på plusknappen (+) för att visa de fullständiga definitionerna från de referenslexikon som är inbyggda i ClaroLingo. Funktioner för homofoner Klicka på knappen Homofoner och följande meny visas. Placera muspekaren i början på stycket i vilket du vill söka efter homofoner. Klicka på Visa homofoner eller tryck på F10 och alla homofoner i det stycket eller i den markerade texten kommer att visas. Homofoner är ord som uttalas likadant även om de skiljer sig åt i stavning och betydelse, till exempel de engelska orden pair och pear. ClaroLingo markerar detta genom att indikera homofonerna med blå text, men du kan ändra detta i Inställningar för homofoner. 21

20 Med Ta bort markeringen av homofoner eller F11 tar du bort den blåa markeringen av homfoner. Klicka först i börja av stycket och välj sedan Ta bort markeringen av homofoner från ClaroLingos verktygsrad. Kontroll av ord Du kan ändra inställningarna för hur kontrollen av ord sker i fliken Kontroll av ord. Du kan välja att stänga av rättstavningskontrollen, kontrollen av ords betydelse och kontroll av homofoner. Du kan få en beskrivning av hur ordet avstavas genom att kryssa för Visa stavelseindelning. Detta visas längst ner i fönstret med förklaringar. Du kan också i samma fönster se vilken ordklass ett ord tillhör genom att kryssa för Visa ordklasstillhörighet. 22

21 Inställningar för homofoner Klicka på knappen Inställningar för homofoner och följande fönster öppnas: Du kan ändra vilken färg som används för att markera homofoner. Kryssa för Kontrollera medan du skriver för att i Microsoft Word få homofoner markerade direkt när du skriver dem. En liten ljudsignal avges också samtidigt om du har aktiverat funktionen. Skulle du vilja ignorera vissa av homofonerna i ClaroLingos ordbok kan du göra detta genom att klicka på knappen (+) Lägg till. Följande fönster visas då: 23

22 Skriv in det homofon du vill ignorera och det läggs till i listan. Vill du senare ta bort ordet från listan klickar du på det ock sedan på (-) Ta bort. Det är möjligt att redigera listan med homofoner, men eftersom detta är en uppgift för specialister föreslår vi att ni kontaktar Claro Software om information hur detta görs. Flytta och docka ClaroLingos verktygsrad Lås verktygsraden till aktivt fönster ClaroLingos verktygsrad låser sig som standard till det fönster som för tillfället är aktivt. Växlar du till ett annat program flyttar sig verktygsfältet till detta. Flyttbart verktygsfält Du kanske vill kunna fritt flytta runt verktygsraden på skärmen. Detta kan du göra i inställningarna under fliken Visa. Avmarkera bara Lås verktygsrad till aktivt fönster. 24

23 Docka verktygsraden till skärmens övre kant Du kan docka den flyttbara verktygsraden till skärmens övre kant. För att göra detta behöver du först göra ClaroLingos verktygsrad flyttbar genom att avmarkera följande kryssruta i fliken Visa under Inställningar. När väl verktygsraden är flyttbar, klickar du på ClaroLingos namnlist och drar den till skärmens övre kant. Drag ner verktygsraden för att återigen göra den flyttbar. Minimera verktygsraden Du kan ta bort verktygsraden helt och hållet genom att minimera den, men samtidigt behålla många av programmets funktioner (om de är aktiverade). För att minimera verktygsraden måste du först göra den flyttbar. För att göra detta behöver du först göra ClaroLingos verktygsrad flyttbar genom att avmarkera följande kryssruta i fliken Visa under Inställningar. 25

24 När verktygsraden är flyttbar visas en minimeringsknapp i namnlisten (inringad nedan). Klicka på denna och Claro- Lingos verktygsrad försvinner. Avancerade funktioner för tal, som till exempel Läs vid musmarkering fungerar dock fortfarande. ClaroLingo kommer fortfarande att köras i bakgrunden vilket bekräftas av den lilla ikonen i systemfältet jämte klockan, oftast placerad i det nedre vänstra hörnet på din datorskärm. Om du med musen vänsterklickar på ikonen för ClaroLingo kommer verktygsraden att visas igen. Ett annat sätt att dölja verktygsraden är att högerklicka på ikonen i systemfältet. Om du startar ClaroLingo men inte kan se något verktygsfält, kontrollera om ikonen är i systemfältet. Är den det, vänsterklickar du bra på den med musen och ClaroLingos verktygsrad kommer att aktiveras. Visa Under fliken Visa kan du ändra knapparnas utseende och storlek på ClaroLingo verktygsrad. För att lägga till en knapp i verktygsraden klickar du på den så att den ser nedtryckt 26

25 ut. För att ta bort en knapp klickar du på den så att den ser upphöjd ut. Du kan ändra storleken på ClaroLingo verktygsrad till liten, medium eller stor. Du kan välja att visa en förklarande text under varje knapp - genom att ta bort texten minskas verktygsradens storlek ytterligare. Du kan välja om du vill låsa verktygsraden till det aktiva fönstrets övre, högra hörn. Är verktygsraden inte låst kan man flytta runt den på samma sätt som andra fönster i Windows. 27

26 Du kan också ändra utseendet på ClaroLingo till ett av tre teman: Klassisk Grå Silver 28

27 Spara Du kan spara text som ljud eller video så att du senare kan gå igenom den eller föra över den till en mp3-spelare, ipod eller mobiltelefon. Spara text som ljudfil ClaroLingo låter dig spara texten från ett Microsoft Worddokument, eller text från någon annan applikation som kopierats till klippbordet, som ljudfil i formaten WMA, WAV eller Ogg. Att spara som ljudfil kan vara en långsam process om det är ett långt dokument. En förloppsindikator visar hur långt förloppet har framskridit. Den röst som används är samma som du valt under inställningar för Tal. Att konvertera text till ljudfil: Worddokument: Öppna Worddokumentet som du vill konvertera till ljudfil. Hemsidor och annan text: Gå till hemsidan du vill konvertera till ljudfil. Markera texten med musen, tryck på Kopiera i Arkivmenyn eller CTRL+C. Texten kopieras till Windows klippbord, men du kan inte se det. Sedan På ClaroLingo verktygsrad, klicka på Spara och sedan väljer du Spara som ljudfil. Eller Öppna Inställningar i ClaroLingo. Tryck på knappen Spara som ljudfil 29

28 Sedan Följande fönster öppnas. Namnge filen och tala om var du vill spara den. Du kan sedan öppna denna fil med din mediaspelare på datorn eller föra över den till en bärbar mp3-spelare, genom att använda programvaran som följer med spelaren. Du kan sedan öppna denna fil med din mediaspelare på datorn eller föra över den till en bärbar mp3-spelare, genom att använda programvaran som följer med spelaren. Spara text som ljudfil ClaroLingo låter dig spara text som en videofil. Detta låter dig se texten en mening i taget samtidigt som den läses upp. För att konvertera till en videofil: För worddokument: Öppna worddokumentet som du vill konvertera till en videofil. För webbsidor och annan text: Gå till webbsidan du vill konvertera till en videofil. Välj texten du vill spara med musen. Håll ner Ctrl+C för att kopiera den till Windows utklippshanterare. 30

29 Sedan På ClaroLingo verktygsrad, klicka på Spara och sedan väljer du Spara som videofil. Programmet Spara till video startas nu. Du kan se texten som skall sparas och välja videoformat, teckensnitt, textfärg, bakgrundsfärg, om du vill ha en ram runt texten och i så fall vilken färg det skall vara på ramen. Mer information kan du hitta i Spara till videos hjälpfil. När du har gjort inställningarna för videofilen så klickar du på knappen Skapa! Och följande dialogruta visas. Ge filen ett namn och ange var på din PC den skall sparas. 31

30 Kortkommandon Det finns några kortkommandon som kan användas istället för musen. F7 = Spela F8 = Stopp F9 = Kontroll F10 = Visa homofoner F11 = Ta bort markering av homofoner F12 = Hjälpknappen Ctrl = Stäng av uppläsning av text Shift + F5 = Byter kortkommandon till ClaroLingo F6 = Byter kortkommandon till Microsoft Word Shift + F7 = Läs nästa mening Shift + F8 = Öppna Inställningar 32

31 Teknisk support Frågor och svar F: Jag kan inte höra någon röst, vad är fel? S: Gå till vår supportsida för möjliga lösningar. F: Jag kan inte höra någon röst, vad är fel? S: Du måste använda ClaroLingos program Restore Settings: Leta upp ClaroLingos programmapp (till exempel C:\ Program\ Claro Software\ClaroLingo) och kör Restore Settings.exe F: Jag kan inte höra någon röst, vad är fel? Har du några andra frågor, var vänlig och besök vår supportsida på eller kontakta oss på 33

32 Kontakta oss Vi vill tacka för att du har valt att använda ClaroLingo. Du kan hitta fler Claro Software produkter på och Om du har några frågor, besök vår supportsida på: Kontakta oss på eller Sök efter uppdateringar och fler extraprogram på sidan Claro Extras and Updates webpage. Vi sätter stort värde på din feedback. Claro Software Ltd Tel: +44 (0)

Wordread 3 Manual. Artikel.nr. 10301

Wordread 3 Manual. Artikel.nr. 10301 Wordread 3 Manual Artikel.nr. 10301 1 Välkommen Detta program är skapat för att göra det enklare för dig att arbeta med din dator genom att få den att tala och göra det enklare att läsa. Det tillför kraftfulla

Läs mer

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301 WordRead 3 Manual Artikelnummer: 10301 1 Innehåll WordRead 3... 1 Manual... 1 Artikelnummer: 10301... 1 Välkommen till WordRead... 3 WordReads verktygsknappar... 3 Knapparna Spela och Stopp... 3 Knappen

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

WordRead Plus. Manual. Artikelnummer: 12100

WordRead Plus. Manual. Artikelnummer: 12100 WordRead Plus Manual Artikelnummer: 12100 1 Innehåll WordRead Plus... 1 Manual... 1 Artikelnummer: 12100... 1 WordRead Plus Översikt... 4 WordRead Plus verktygsknappar... 4 Knapparna Spela och Stopp...

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Alternativa verktyg. ClaroRead PC

Alternativa verktyg. ClaroRead PC Alternativa verktyg ClaroRead PC ClaroRead är en talsyntes, som omvandlar text till tal, d.v.s. användaren kan få skriven text uppläst. En talsyntes är ett bra hjälpmedel för många elever, särskilt elever

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation.

Att använda talsyntes i en lässituation. Att använda talsyntes i en lässituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad syns

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

WordRead Plus Mac Manual

WordRead Plus Mac Manual WordRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 15100 1 Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat

Läs mer

Välkommen till ClaroStava svenska mac med tal artnr 12312

Välkommen till ClaroStava svenska mac med tal artnr 12312 Välkommen till ClaroStava svenska mac med tal artnr 12312 Välkommen till ClaroStava för Mac. Med ClaroStava kan du kontrollera din text. Du kan kontrollera texten både för rättstavning och lättförväxlade

Läs mer

Att använda talsyntes i en skrivsituation.

Att använda talsyntes i en skrivsituation. Att använda talsyntes i en skrivsituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

WordRead Plus for Mac. User Guide!

WordRead Plus for Mac. User Guide! WordRead Plus for Mac User Guide! Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat med

Läs mer

Hjälper dig att kontrollera din text efter felstavningar och lättförväxlade ord. Manual

Hjälper dig att kontrollera din text efter felstavningar och lättförväxlade ord. Manual ClaroStava svenska PC med tal Ett rättstavningsprogram artnr 12315 Hjälper dig att kontrollera din text efter felstavningar och lättförväxlade ord. Manual ClaroStava delas upp på två knappar. Kontroll:

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation

Att använda talsyntes i en lässituation Att använda talsyntes i en lässituation 1.Komma igång med ClaroRead Plus Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Välkommen till ClaroRead Plus

Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus. ClaroRead Plus är skapat för att göra det enklare för dig att arbeta med din dator genom att få den att tala och göra det enklare att läsa.

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

WordRead Plus för Mac

WordRead Plus för Mac WordRead Plus för Mac Manual Artikelnummer: 3024018 www.icap.nu 1 Innehåll Välkommen till WordRead Plus... 3 WordRead Plus verktygsfält... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg... 7 Avstånd...

Läs mer

ClaroRead för Mac. Manual. Artikelnummer: 12501

ClaroRead för Mac. Manual. Artikelnummer: 12501 ClaroRead för Mac Manual Artikelnummer: 12501 1 Innehåll Innehåll... 2 Välkommen till ClaroRead... 3 ClaroRead verktygsfält... 3 ClaroRead verktygsknappar... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg...

Läs mer

Wordread Plus USB Manual

Wordread Plus USB Manual Wordread Plus USB Manual Artikel.nr. 30240 www.icap.nu 1 W ord Re ad Plus Öve r s ik t W ordread Plus erbjuder en lättläst flytande verktygsrad som låser sig till det programfönster som för tillfället

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

ClaroStava ett rättstavningsprogram

ClaroStava ett rättstavningsprogram ClaroStava ett rättstavningsprogram ClaroStava är ett rättstavningsprogram som integreras med ClaroRead Plus/Pro. Efter installation av program startar du ClaroRead och du använder dig av ClaroReads funktioner.

Läs mer

Dolphin Computer Access 2.0

Dolphin Computer Access 2.0 Dolphin Computer Access EasyTutor 2.0 Upphovsrättigheter Upphovsrätt 2007 Claro Software Ltd. Alla rättigheter reserverade All teknisk dokumentation i tryckt eller elektronisk form, vilken gjorts tillgänglig

Läs mer

Manual - ClaroRead Chrome (Premium) artnr 12703

Manual - ClaroRead Chrome (Premium) artnr 12703 Manual - ClaroRead Chrome (Premium) artnr 12703 Tillägget ClaroRead Chrome installerar du i din Google Chrome webbläsare. Med hjälp av tillägget kan du bland annat läsa upp webbsidor och google docs på

Läs mer

Använda Stava Rex i Word 2010

Använda Stava Rex i Word 2010 Använda Stava Rex i Word 2010 1. Skriva i Word Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord

Läs mer

Manual - ClaroRead Chrome (Premium)

Manual - ClaroRead Chrome (Premium) Manual - ClaroRead Chrome (Premium) Tillägget ClaroRead Chrome installerar du i din Google Chrome webbläsare. Med hjälp av tillägget kan du bland annat läsa upp webbsidor och google docs på din PC, Mac

Läs mer

Använda SpellRight 2 i Word 2010

Använda SpellRight 2 i Word 2010 Använda SpellRight 2 i Word 2010 1. Skriva i Word 1. Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer

Läs mer

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 12410

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 12410 ClaroRead Manual Artikelnummer 12410 1 Innehåll Välkommen till ClaroRead... 5 ClaroRead Översikt... 5 ClaroReads verktygsknappar... 6 Knapparna Spela och Stopp... 6 Knappen Typsnitt... 7 Knappen Avstånd...

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu ClaroRead Manual Artikelnummer 3024026 www.icap.nu 1 Välkommen till ClaroRead... 5 ClaroRead Översikt... 5 ClaroReads verktygsknappar... 6 Knapparna Spela och Stopp... 6 Knappen Typsnitt... 7 Knappen Avstånd...

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Manual TorTalk version 1.3

Manual TorTalk version 1.3 Manual TorTalk version 1.3 Introduktion TorTalk är ett program vars funktion är att läsa upp text med talsyntes. Målet är att det ska var så enkelt som möjligt att använda. Därmed har antal funktioner

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

ClaroRead Pro Manual. Artikel nr. 12410

ClaroRead Pro Manual. Artikel nr. 12410 ClaroRead Pro Manual Artikel nr. 12410 1 Välkommen till ClaroRead Välkommen till ClaroRead. ClaroRead är skapat för att göra det enklare för dig att arbeta med din dator genom att ä den att tala och göra

Läs mer

CD-ORD 8 elevdata.se

CD-ORD 8 elevdata.se Snabbhjälp i CD-ORD 8 elevdata.se SNABBHJÄLP för CD-ORD 8 Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 8. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet.

Läs mer

Kom igång med SpellRight

Kom igång med SpellRight Kom igång med SpellRight SpellRight är ett program som rättar engelska stavfel. Programmet är i första hand avsett för personer som har svenska som modersmål och skriver på engelska som andraspråk. Starta

Läs mer

Dolphin Tutor. Kopiering är inte tillåten utan tillstånd från Dolphin Computer Access Ltd eller Claro Software Ltd.

Dolphin Tutor. Kopiering är inte tillåten utan tillstånd från Dolphin Computer Access Ltd eller Claro Software Ltd. Dolphin Tutor Upphovsr ät t ighet er Dolphin Tutor är varumärke från Claro Software Ltd. Alla rättigheter reserverade. All teknisk dokumentation i tryckt eller elektronisk form, vilken gjorts tillgänglig

Läs mer

Guider för specialprogrammen

Guider för specialprogrammen Guider för specialprogrammen Talsyntes: Voxit Budgie 2.3 OCR-behandling: ScanSoft OmniPage Rättstavningsprogram: Stava Rex Spell Right Läslinjal: Screen Ruler Om du vill vara säker på att kunna använda

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Handbok till Oribi Speak for Chrome

Handbok till Oribi Speak for Chrome Handbok till Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome är ett tillägg (eng. extension) för webbläsaren Google Chrome och fungerar i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) och Linux. Oribi Speak

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela TextIT Hjälp I textfältet kan du skriva din egen text eller kopiera in text ifrån andra källor som t.ex. Word, PDF, Internetsidor etc. Du kan sedan välja något av följande för att få texten uppläst. Ljudning!

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Manual TorTalk Mac 1.0

Manual TorTalk Mac 1.0 Manual TorTalk Mac 1.0 Introduktion TorTalk är ett program vars funktion är att läsa upp text med talsyntes. Målet är att det ska var så enkelt som möjligt att använda. Därmed har antal funktioner hållits

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Zoomtext Magnifier Reader ver. 10

Zoomtext Magnifier Reader ver. 10 @ Zoomtext Magnifier Reader ver. 10 2015-07-13 LATHUND FÖR ZOOMTEXT MAGNIFIER/SCREENREADER ver 10 (OBS Numlock av!) Kom igång! Om Du vill Tillfälligt koppla från ZT Återgå till ZT Öka förstoringen Minska

Läs mer

Välj vilka områden utanför linjalen som skall färgas. Välj vilka färger ScreenRuler skall använda på linjalen och områden utanför linjalen.

Välj vilka områden utanför linjalen som skall färgas. Välj vilka färger ScreenRuler skall använda på linjalen och områden utanför linjalen. Introduktion till ScreenRuler Tack för att du använder ScreenRuler (Vista Edition). ScreenRuler är ett PC-program som kan förstora ett avsnitt av din skärm. Detta blir ett stöd när du läser och koncentrerar

Läs mer

Välkommen till ClaroRead och WordRead

Välkommen till ClaroRead och WordRead Välkommen till ClaroRead och WordRead Välkommen till ClaroRead och WordRead för Mac. ClaroRead och WordRead för Mac är byggda för att det ska bli så lätt som möjligt för dig att arbeta vid datorn. Programmen

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

CD-ORD 9.0. Snabbhjälp

CD-ORD 9.0. Snabbhjälp CD-ORD 9.0 Snabbhjälp CD-ORD Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 9.0. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet. Hjälp i verktygslisten Snabbhjälp

Läs mer

VITAL ANVÄNDARHANDBOK

VITAL ANVÄNDARHANDBOK VITAL ANVÄNDARHANDBOK Inledning ViTal är ett program som är utformat för att ta itu med läskunnighetsfrågor, både när det gäller läsundervisning och läsning av elektroniska dokument, inklusive webbplatser.

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

SuperNova Kortkommandoreferens

SuperNova Kortkommandoreferens SuperNova Kortkommandoreferens Kortkommandon för stationära och bärbara PC CAPS LOCK D O L P H + F1 I N H J Ä L P Denna information är tillgänglig i alternativa format på sidorna www.yourdolphin.com Introduktion

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen

ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn > Alla

Läs mer

EasyProducer Kom igång guide

EasyProducer Kom igång guide EasyProducer Kom igång guide EasyProducer gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt förvandla ett Word dokument till en fullt synkroniserad digital talbok i DAISY-format (DTB). DTB skapade med EasyProducer

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

ClaroRead/WordRead fungerar med alla applikationer och programvaror i din dator.

ClaroRead/WordRead fungerar med alla applikationer och programvaror i din dator. ClaroRead Mac 7 Välkommen till ClaroRead och WordRead Välkommen till ClaroRead och WordRead Plus Mac. ClaroRead och WordRead Plus Mac är byggda för att det ska bli så lätt som möjligt för dig att arbeta

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Kortkommandoreferens

Kortkommandoreferens Kortkommandoreferens Kortkommandon för stationära och bärbara PC Denna information är tillgänglig i alternativa format på sidorna www.yourdolphin.com Introduktion 1 Detta dokument ger dig en bra översikt

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Part of Vitec Software Group. IntoWords Cloud. IntoWords Clouds funktioner

Part of Vitec Software Group. IntoWords Cloud. IntoWords Clouds funktioner Part of Vitec Software Group IntoWords Cloud IntoWords Clouds funktioner Innehåll Installera IntoWords Cloud... 3 Login i IntoWords Cloud... 4 Verktygslinjen... 4 IntoWords kontrollknappar... 6 Återställ

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se FOR BETTER UNDERSTANDING Snabbguide www.wordfinder.se Tekniska förutsättningar WordFinder 10 Professional för Mac kräver följande: Processor: Intel Mac OS X 10.5 eller senare. Installation Installation

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Bryt ditt. musberoende! Kortkommandon för alla situationer

Bryt ditt. musberoende! Kortkommandon för alla situationer Bryt ditt Magnus Hultman musberoende! Kortkommandon för alla situationer I samarbete med: Word Word är förmodligen det mest använda programmet, även om Internet Explorer och Outlook närmar sig i användningsgrad.

Läs mer

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program Kapitel 5 Inställningar-Program Inställningar finns för att styra hur ZoomTexts ska starta, avsluta och visas på skrivbordet när det är Igång. Du kan också aktivera automatisk uppdatering, vilket gör att

Läs mer

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8. Elevdata AB

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8. Elevdata AB CD-ORD Hjälp CD-ORD 8 Elevdata AB CD-ORD Hjälp: CD-ORD 8 Elevdata AB Innehållsförteckning Förord... vii 1. CD-ORD i Windowsprogram... 1 2. Verktygslisten... 3 3. Profiler... 11 3.1. Standardprofiler...

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Filoperationer 6 2.1 Om palettfiler........................................ 6 2.2 Att öppna en fil.......................................

Läs mer

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 Vi vill ge dig några användbara idéer om hur du kan göra det bekvämt för dig när du arbetar i Windows XP och Word 2003. Det finns en hel del små förändringar

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Att använda Stava Rex i Word 2007

Att använda Stava Rex i Word 2007 Att använda Stava Rex i Word 2007 1. Skriva i Word Skriv av följande mening med fel och allt: Stänga av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord som Word uppfattar

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

BRUKSANVISNING. izoom 6

BRUKSANVISNING. izoom 6 BRUKSANVISNING izoom 6 2 Bruksanvisning izoom 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 INLEDNING... 4 2.0 INSTALLATION... 5 2.1 Starta izoom... 5 2.2 Avsluta izoom... 6 3.0 INSTÄLLNINGAR... 7 3.1 Aktivera / Inaktivera

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer