Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 ALFABETISK FÖRTECKNING. Webbversion 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 ALFABETISK FÖRTECKNING. Webbversion 2005"

Transkript

1 Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 ALFABETISK FÖRTECKNING Webbversion 2005 Innehåller sökorden från A-Ö exkl. den tabell som redovisar tumörer

2 A-beta-lipoproteinemi E78.6 A-vitaminbrist - Bitots fläck och konjunktival xeros H13.8* E keratomalaci H19.8* E nattblindhet H58.1* E sen effekt E sår och xeros i kornea H13.8* E UNS E xeroderma L86* E xeroftalmiska ärr i kornea H19.8* E xeros i konjunktiva H13.8* E xeros i kornea H19.8* E50.2 Aarskogs syndrom Q87.1 AB0-isoimmunisering - hos foster och nyfödd - se Hemolytisk sjukdom - vård av moder O36.1 Abducenspares H49.2 Ablatio - se Näthinneavlossning Ablatio placentae - se Placentaavlossning Ablefari Q10.3 Abort - habituell - - med aktuell abort O03 - för fjärdepositionsuppdelning se systematisk del - - utan aktuell graviditet N vid aktuell graviditet O hotande O illegal O05 - för fjärdepositionsuppdelning se systematisk del - legal O04 - för fjärdepositionsuppdelning se systematisk del - selektiv O spontan O03 - för fjärdepositionsuppdelning se systematisk del - terapeutisk O04 - för fjärdepositionsuppdelning se systematisk del - tubar O UNS O06 - för fjärdepositionsuppdelning se systematisk del Abortbenägenhet - vård med aktuell graviditet O vård utan aktuell graviditet N96 Abortförsök, misslyckat - ej legal abort - - komplicerad med blödning O emboli O infektion O07.5

3 - - komplikation UNS O UNS O utan komplikation O legal abort - - komplicerad med blödning O emboli O infektion O komplikation UNS O UNS O utan komplikation O07.4 Abortkomplikation, efter aborten - chock O cirkulationskollaps O emboli UNS O endometrit O infektion i könsorgan och bäcken O lungemboli O långvarig eller riklig blödning O njursvikt O salpingit O septisk emboli O skada på organ och vävnader i bäckenet O UNS O ämnesomsättnings- och elektrolytrubbning O08.5 Abortus inhibitus O02.1 Abrasion av tand - habituell K tandborstningsbetingad K yrkesbetingad K03.1 Abruptio placentae - fosterpåverkan P med koagulationsrubbning O UNS O45.9 Abscess - se även Cellulit, Furunkel, Karbunkel - abdominopelvisk K amöbaorsakad - - hjärna G07* A lever A med hjärnabscess (och lungabscess) G07* A med lungabscess J99.8* A lunga J99.8* A med hjärnabscess G07* A06.6

4 - anal K analsfinktern K anorektal K appendix K Bartholins körtel N breda ligamentet - - akut N kronisk N UNS N Brodie M bröstkörtel (icke i samband med barnsbörd) N61 - bröstkörtel i samband med barnsbörd O bröstvårta, vårtgård (akut)(kronisk)(icke i samband med barnsbörd) N61 - bröstvårta, vårtgård i samband med barnsbörd O bröstvägg L bukvägg L bursa M bål L cerebellär G cerebral G ciliarkropp H Cowpers körtel N dental UNS K dentoalveolär UNS K epididymis N esofagus K20 - extradural UNS G faryngeal J fascial M feomykotisk - - hjärna G07* B subkutan L99.8* B fossa Douglasi (kronisk) N gallblåsa utan sten K glaskropp H gonokockorsakad - - hjärna G07* A körtel i urogenitalorgan A hjärna UNS G hypofys E intrakraniell - - epidural G extradural G subdural G06.0

5 - intraspinal - - epidural G extradural G subdural G ischiorektal K kornea H kutan - - ansikte L armhåla L bröstvägg L bukvägg L extremitet L hals L huvud (ej ansikte) L hårbotten L höft L ljumske L navel L perineum L rygg (ej sätesregion) L skuldra L sätesregion L UNS L lever - - hematogen K kolangitisk K lymfogen K pyleflebitisk K UNS K Littrés körtel N lunga - - med pneumoni J UNS J utan pneumoni J mediastinum J mesenterisk K munregionen K muskel M nasofaryngeal J navel L hos nyfödd P38 - näsa J oment K orbita H05.0

6 - otogen G ovarium UNS N parafaryngeal J parametriet - - akut N kronisk N UNS N parodontal K perianal K periradikulär (tand) - - med fistel K UNS K utan fistel K perirektal K perirenal N peritoneum K peritonsillär J36 - periuretral N pilonidal L pleura J med fistel J postoperativ T processus mastoideus H prostata N psoas M rektal K renal N retrocekal K retrofaryngeal J retroperitoneal K ryggmärg (epidural)(extradural)(subdural) G senskida M skrotum N sköldkörtel E spottkörtel K struphuvud J stämbanden J subdiafragmatisk K subdural UNS G subfrenisk K subhepatisk K submandibulär K svalg J svettkörtlar L74.8

7 - tarm K testis N tonsill J36 - tubar N tunga K tunica vaginalis N tymus E tyreoidea E tårkörtel H tårvägar H uretra N uretral körtel N vulva N ytteröra H yttre hörselgång H äggledare UNS N ögonlock H00.0 Absensepilepsi, juvenil G40.3 Absenser - absensstatus, epileptiskt G hos barn G utan grand mal-anfall UNS G vid grand mal G40.6 Abstinens - alkohol F cannabis F droger i kombination F flyktiga lösningsmedel F hallucinogener F hypnotika F koffein F kokain F opiater F sedativa F tobak F17.3 Abstinenssymtom - hos nyfödd - - drogberoende hos moder P läkemedel P96.2 Acanthamoebiasis B60.1 Acanthocephaliasis B83.8 Acanthosis nigricans L83 - benigna Q82.8

8 - medfödd Q tunga K14.3 Acariasis UNS B88.0 Acatalasia [Takahara] E80.3 Accretio cordis I31.0 Acetonemi - diabetisk E10-E14 med fjärdeposition.1 - UNS R79.8 Acetonuri R82.4 Achalasia cardiae K22.0 Acidemi - isovalerisk E metylmalonisk E propionisk E71.1 Acidos - diabetisk E10-E14 med fjärdeposition.1 - fetal som komplicerar värkarbete och förlossning O intrauterin P metabolisk E sen hos nyfödd P renal tubulär UNS N respiratorisk E UNS E87.2 Ackommodationsrubbning - pares H spasm H UNS H52.5 Acne - se även Akne - agminata L conglobata L cosmetica L cystica L fulminans L necrotica (miliaris) L rosacea L scrofulosorum A tropica L varioliformis L venerata L vulgaris L70.0 Acné excoriée des jeunes filles L70.5

9 Acquired immunodeficiency syndrome [AIDS] UNS B24 - se även HIV Acrodermatitis chronica atrophicans L90.4 Acrodermatitis continua L40.2 Acrodermatitis enteropathica E83.2 Acrokeratosis - se Akrokeratos ACTH-syndrom, ektopiskt E24.3 ACTH-överproduktion - med Cushings sjukdom E utan Cushings sjukdom E27.0 Adam-Stokes syndrom I vid atrioventrikulärt block III I44.2 ADD (Attention Deficit Disorder) F90.0 Addison-Schilders adrenoleukodystrofi E71.3 Addisonkris E27.2 Addisons anemi D51.0 Addisons sjukdom E tuberkulös E35.1* A18.7 Adenit - se även Lymfadenit - tuberkulös A18.2 Adenolipomatos [Launois-Bensaude] E88.8 Adenom, prostata N40 Adenoma phyllodes D48.6 Adenomatos - kolon, benign D multipel, endokrin D44.8 Adenomyos N80.0 Adenopati UNS R59.9 Adenosindeaminasbrist D81.3 Adenovirusinfektion UNS B34.0 ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) F90.0 Adherenser - bäcken, efter ingrepp N bäcken, hos kvinna N cervix N fokala, perikardiella I gallblåsa K gallgång K peritoneala K med tarmobstruktion K56.5

10 - pleurala J vagina, efter ingrepp N vulva N90.8 Adherensileus K56.5 Adhesion - se Adherenser Adiaspiromykos B48.8 Adies pupill H57.0 Adipositas E se även Fetma ADL-träning Z50.8 Adoption, undersökning inför Z02.8 Adrenalit, autoimmun E27.1 Adrenarke, prematur E27.0 Adrenogenitalt syndrom UNS E25.9 Adrenoleukodystrofi [Addison-Shilder] E71.3 Adrenomyeloneuropati E71.3 Adult respiratory distress syndrome [ARDS] J80 - som anestesikomplikation under graviditet O29.0 Adynamia episodica hereditaria G72.3 Aerofagi, psykogen F45.3 Aerootitis media T70.0 Aerosinuit T70.1 Afaki H medfödd Q12.3 Afasi - se även Utvecklingsstörning av tal och språk - expressiv, hos barn F isolerad progressiv G receptiv, hos barn F UNS R Wernickes afasi F80.2 Affektkramper R56.8 Afibrinogenemi - efter förlossning O förvärvad D65 - kongenital D68.2 Afoni R psykogen F44.4 Afte - Bednar K recidiverande K12.0

11 Agalakti - elektiv O primär O sekundär O terapeutisk O92.5 Agammaglobulinemi - se även Hypogammaglobulinemi - autosomal recessiv, schweizisk typ D common variable D könsbunden [Bruton] D med immunglobulinbärande B-lymfocyter D80.1 Aganglionos (tarm) Q43.1 Agenesi - se även Aplasi - corpus callosum Q04.0 Ageusi R43.2 Aggressivitet - se även Beteendestörning - ensam form, med bristande social anpassning F gruppform, med normal social anpassning - - gruppförseelse F gängbrottslighet F skolskolk F stölder i sällskap med andra F91.2 Aglossi Q38.3 Agnosi R utvecklingsbetingad F88 Agorafobi (med panikattacker) F40.0 Agrafi R utvecklingsbetingad F81.8 Agranulocytos - se Neutropeni Agyri Q04.3 AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome) UNS B24 - se även HIV AIDS-related complex [ARC] UNS B24 Ainhum L94.6 Akalasi UNS K22.0 Akalkuli R utvecklingsbetingad F81.2 Akillesbursit M76.6 Akillessenförkortning (förvärvad) M67.0 Akillestendinit M76.6 Aklasi, diafyseal Q78.6

12 Aklorhydri K31.8 Akne - se även Acne - spädbarn L UNS L70.9 Aknekeloid L73.0 Akondrogenes Q77.0 Akondroplasi Q77.4 Akrani Q00.0 Akrocefali Q75.0 Akrocefalopolysyndaktyli Q87.0 Akrocefalosyndaktyli [Apert] Q87.0 Akrocyanos I73.8 Akrodermatit - se även Acrodermatitis - infantil papulös [Giannotti-Crosti] L44.4 Akrofobi F40.2 Akrogeri E34.8 Akrokeratos - paraneoplastisk L verruciform Q82.8 Akromatopsi H53.5 Akromegali E22.0 Akroparestesi - okomplicerad [Schultzes typ] I vasomotorisk [Nothnagels typ] I73.8 Akropustulos hos småbarn L40.3 Aktinomycetom B47.1 Aktinomykos - abdominell A cervikofacial A med pneumoni J17.0* A pulmonell A septikemi A UNS A42.9 Akustikusneurinom D33.3 Akustikusneurit - syfilitisk H94.0* A UNS H93.3 Akustikusneuronit H81.2 Akustiskt trauma H83.3

13 Akut buk R10.0 Alagilles syndrom Q44.7 ALAT-förhöjning, i blod R74.0 Albers-Schönbergs syndrom Q78.2 Albinism - okulokutan E okulär E UNS E70.3 Albright-McCune-Sternbergs syndrom Q78.1 Albuminuri UNS R80 - se även Proteinuri Aldosteronism - se Hyperaldosteronism Alexanders leukodystrofi E75.2 Alexi R utvecklingsbetingad F81.0 Alfa-1-antitrypsinbrist E88.0 Alfacellshyperplasi (av pankreasöarna) - överproduktion av gastrin E överproduktion av glukagon E16.3 Algoneurodystrofi M89.0 Alkalos - metabolisk E respiratorisk E UNS E87.3 Alkaptonuri E70.2 Alkohol - abstinens F med delirium F amnesisyndrom F beroendesyndrom F berusning F bruk Z bruk, skadligt F cirros UNS K delirium F demens F dipsomani F fetopati Q fettlever K fylleri UNS F hallucinos F hepatit K70.1

14 - hjärnsyndrom, kroniskt F intoxikation - - accidentell T akut (vid missbruk) F kardiomyopati I leverfibros K leverskleros K missbruk F kontroll Z rehabilitering Z rådgivning Z vård av blivande moder O nivåförhöjning, i blod Y paranoia F perceptionsstörning, posthallucinatorisk F polyneuropati G psykos UNS F psykos, Korsakoff F resttillstånd, psykotisk störning F rus, patologiskt F störning, psykisk UNS F svartsjuka F syndrom, fetalt Q86.0 Alkoholism, kronisk F med delirium F med psykos F10.5 ALL (akut lymfatisk leukemi) C91.0 Allen-Masters lacerationssyndrom N83.8 Allergi - se i första hand den specifika manifestationen - reaktion UNS T IgE-förmedlad med andra omfattande defekter D UNS T78.4 Allergitest Z01.5 Allescheriasis B48.2 Alopeci - androgen - - annan än läkemedelsutlöst L läkemedelsutlöst L UNS L av cytostatika UNS L av röntgenstrålning L medfödd Q postinfektiös L65.8

15 - postpartum L syfilitisk L99.8* A traumatisk L UNS L ärrbildande UNS L66.9 Alopecia - areata UNS L cicatrizans UNS L mucinosa L totalis (capitis) L universalis L63.1 Alpers sjukdom G31.8 Alpha heavy chain disease C88.1 Alports syndrom Q87.8 ALS (amyotrofisk lateralskleros) G12.2 Aluminium bone disease M83.4 Aluminos (lunga) J63.0 Alveolarutskottförstoring UNS K08.8 Alveolarutskottsoregelbundenhet K08.8 Alveolit - av - - Aspergillus clavatus J Cryptostroma corticale J organiskt damm, som inte klassificeras på annat ställe J organism som växer i ventilationssystem J exogen allergisk UNS J fibroserande (idiopatisk)(kryptogen) J käkben K10.3 Alymfoplasi, tymisk D82.1 Alzheimers sjukdom - demens - - atypisk eller blandad typ F00.2* G med sen debut (typ 1) F00.1* G med tidig debut (typ 2) F00.0* G UNS F00.9* G med sen debut G med tidig debut G UNS G30.9 Amauros - se även Blindhet - Lebers medfödda H psykogen (dissociativ) F44.6

16 Amaurosis fugax G45.3 Amblyopi - anisometropi H deprivation H strabism H tobak H toxisk, som inte klassificeras på annat ställe H53.8 Amblyopia ex anopsia H53.0 Ameli UNS Q73.0 Amelogenesis imperfecta K00.5 Amenorré - hyperhormonell E primär N sekundär N UNS N91.2 Ametropi H52.7 Aminosyrametabolismrubbning, övergående, hos nyfödd P74.8 Aminosyratransportrubbning E72.0 AML (akut myeloisk leukemi) C92.0 Ammande moder Z39.1 Amnesi - alkoholutlöst F anterograd R dissociativ F läkemedelsutlöst F psykogen F retrograd R transitorisk, global G UNS R41.3 Amningssvårigheter hos nyfödd P92.5 Amningsövervakning Z39.1 Amniocentes - se Fosterundersökning Amnionit - påverkan på foster och nyfödd P vård av blivande moder O41.1 Amoebiasis, akut A06.0 Amputation, traumatisk - arm UNS T armarna, båda (oavsett nivå) T armbågsnivå S58.0

17 - ben UNS T benen, båda (oavsett nivå) T dekapitation S18 - extremitet - - nedre, nivå UNS T övre och nedre, oavsett kombination (och nivå) T övre, nivå UNS T finger, enstaka, annat än tumme (komplett)(partiell) S fingrar, två eller fler (komplett)(partiell) S fot på fotledsnivå S fot, nivå UNS S fötterna, båda T halsnivå S18 - hand på handledsnivå S hand, nivå UNS S hårbotten (avslitning) S händerna, båda T höft nivå UNS S höftled S knänivå S kroppsregion UNS T labia (majora)(minora) S lår mellan höft och knä S lår, nivå UNS S näsa S penis S skrotum S skulderled S skuldra, nivå UNS S testikel S torax, del av S tumme (komplett)(partiell) S tå (en) S tår (två eller flera) S underarm mellan armbåge och handled S underarm, nivå UNS S underben, mellan knä och fotled S underben, nivå UNS S vulva S öra S överarm mellan skulderled och armbåge S överarm, nivå UNS S48.9 Amputationsstump, komplikation - hematom T87.6

18 - infektion T komplikation UNS T kontraktur T nekros T neurom T ödem T87.6 Amputerad (som bestående tillstånd) - arm UNS Z ben UNS Z extremitet - - båda nedre Z både övre och nedre, alla nivåer Z nedre, ovanför knä Z nedre, vid eller nedanför knä Z UNS Z övre, båda Z övre, ovanför handled Z finger (fingrar)(tumme) - - bilateralt Z ensidig Z fot Z fotled Z hand Z handled Z tå(r) Z89.4 Amyeli Q06.0 Amygdalolit J35.8 Amyloidnefropati, hereditär E85.0 Amyloidos - hemodialysassocierad E heredofamiljär - - icke-neuropatisk E neuropatisk E UNS E hjärta I43.1* E icke-neuropatisk heredofamiljär E lever K77.8* E lokaliserad E lunga J99.8* E makulär L99.0* E nefropati, hereditär E neuropatisk heredofamiljär E organbegränsad E85.4

19 - polyneuropati (portugisisk) E systemamyloidos, sekundär E UNS E85.9 Amyotonia congenita G70.2 Amyotrofi - diabetisk G73.0* E10-E14 med fjärdeposition.4 - neuralgisk G54.5 Amyotrophia congenita Q79.8 Amöbainfektion - intestinal UNS A intestinal, kronisk A sårbildning i huden A UNS A06.9 Amöbiasis - se Amöbainfektion Amöbom - tarm A UNS A06.3 Anafylaxi UNS T78.2 Anal- - abscess K agenesi Q med fistel Q atresi Q med fistel Q fissur - - akut K kronisk K UNS K fistel K polyp K prolaps K spasm K stenos, medfödd Q med fistel Q42.2 Analfabetism Z55.0 Anamnes med hälsorisker och sjukdomar etc - se Hälsorisk i sjukhistoria, Riskfaktorer Anartri R47.1 Ancylostomiasis UNS B76.0 Andersens sjukdom E74.0 Andningsgymnastik Z50.1 Andningsrubbning

20 - Biot R Cheyne-Stokes R frivilliga andningsuppehåll R hyperventilation R munandning R periodisk andning R pipande andning R snarkning R suckande andning R UNS R UNS, hos nyfödd P28.9 Andningsstillestånd R09.2 Andningssvikt hos nyfödd P28.5 Andningssviktsyndrom, akut hos vuxen J80 - se även Respiratorisk insufficiens Andnöd R06.0 Androgenokänslighetssyndrom E34.5 Androgenresistens E34.5 Androgenöverskott E28.1 Anemi - se även Sicklecellsanemi - Addison D aplastisk - - idiopatisk D konstitutionell D läkemedelsutlöst D UNS D av - - aminosyrebrist D B12-brist UNS D C-vitaminbrist D enzymbrist, läkemedelsutlöst D enzymrubbning UNS D folatbrist dietär D läkemedelsutlöst D UNS D G-6-PD-brist D glykolytisk enzymrubbning D hexokinasbrist D järnbrist UNS D kobalaminbrist D kopparbrist D molybdenbrist D53.8

21 - - nukleotidomsättningsrubbning D proteinbrist D pyruvatkinasbrist [PK-brist] D transkobalamin-ii-brist D trios-fosfat-isomeras-brist D zinkbrist D Biermer D Cooley D dyserytropoetisk, kongenital D dyshematopoetisk, kongenital D efter akut större blödning D62 - efter kronisk blodförlust D Fanconi D hemolytisk - - förvärvad autoimmun D idiopatisk kronisk D köldbetingad D läkemedelsutlöst autoimmun D icke autoimmun D mekanisk D mikroangiopatisk D toxisk D UNS D värmebetingad D icke sfärocytisk (hereditär) typ I D typ II D idiopatisk kronisk D med instabilt hemoglobin D ärftlig UNS D hos foster och nyfödd - - AB0-isoimmunisering P hemolytisk sjukdom UNS P Rh-isoimmunisering P hos moder som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid O hypokrom UNS D hypoplastisk - - familjär D UNS D järnbristorsakad - - kronisk blodförlust D UNS D50.9

22 - leukoerytroblastisk D medfödd - - fetal blodförlust P med Heinz-kroppar D UNS P megaloblastisk - - hereditär D nutritionell D UNS D nutritionsbetingad UNS D orotacidurisk D perniciös (medfödd) D posthemorragisk (kronisk) D refraktär - - med sideroblaster D med överskott av blastceller D med överskott av blastceller i transformationsfas D UNS D utan sideroblaster D sideroblastisk - - hereditär D könsbunden hypokrom D pyridoxin-påverkbar D sekundär av läkemedel och toxiner D av sjukdom D UNS D sideropen UNS D UNS D vegan D vid diphyllobothriasis D63.8* B vid prematuritet P vid tumörsjukdom D63.0* C00-D48 Anencefali Q vård av blivande moder O35.0 Anestesi - dissociativ F i hud R20.0 Anetoderma - Jadassohn-Pellizzari L Schweninger-Buzzi L UNS L90.8 Aneurysm - se även Aortaaneurysm

23 - arteria carotis I arteria iliaca I arteriovenöst - - förvärvat I medfött Q artär - - cerebralt brustet I icke brustet I UNS I nedre extremitet I övre extremitet I cerebralt, arteriovenöst, medfött (icke rupturerat) Q cerebralt, medfött (icke rupturerat) Q hjärta I kammare I konjunktivalt H koronarartär I medfött Q lungartär I medfött Q lungkärl, medfött Q muralt i hjärta I njurartär I perifert, medfött Q perifert, som inte klassificeras på annat ställe I precerebralt, arteriovenöst, medfött (icke rupturerat) Q precerebralt, medfött (icke rupturerat) Q retinalt (mikroaneurysm) H retinalt, medfött Q sinus Valsalvae, medfött Q traumatiskt (arteriovenöst) - - lokalisation UNS T med specificerad lokalisation - se Blodkärlsskada - UNS I72.9 Anfall, epileptiska - alkoholrelaterade G ej specifika - - atoniska G kloniska G myokloniska G tonisk-kloniska G toniska G grand mal UNS G40.6

24 - hormonella förändringar G Jackson-typ G läkemedel G partiella enkla med sekundär generalisering G partiella komplexa med sekundär generalisering G partiella komplexa vid status epilepticus G stress G sömndeprivation G UNS G40.9 Angelmans syndrom Q93.5 Angiit - allergisk M granulomatös, allergisk M nekrotiserande UNS M UNS I överkänslighetsangiit M31.0 Angina (pectoris) - accelererande I ansträngningsangina I blandangina I effortangina I instabil I med koronarkärlsspasm I nattlig I nydebuterad svår I preinfarktangina I prinzmetalangina I stabil I syndrom X I UNS I variantangina I20.1 Angina Ludovici K12.2 Angina tonsillaris - agranulocytär D70 - akut J difterisk membranös A streptokockorsakad J ulcerös J UNS J03.9 Angina Vincenti A69.1 Angiodysplasi, kolon K55.2 Angiohemofili D68.0

25 Angioid streaks H35.3 Angiokeratoma corporis diffusum E75.2 Angiolupoid D86.3 Angiom - kavernöst D UNS D18.0 Angioma senile I78.1 Angioma serpiginosum L81.7 Angiomatos, hepatisk K76.4 Angiopati - amyloid, cerebral I68.0* E diabetisk, perifer I79.2* E10-E14 med gemensam fjärdeposition.5 Angiosarkom - se Tumör, bindväv, malign Angiostrongyliasis - intestinal B Parastrongylus cantonensis B Parastrongylus costaricensis B81.3 Angioödem (allergiskt) T hereditärt D84.1 Anhedoni, sexuell F52.1 Anhidros L74.4 Aniridi Q13.1 Anisakiasis B81.0 Aniseikoni H52.3 Anisocytos R71 Anisokori H medfödd Q13.2 Anisometropi H52.3 Ankyloblefaron H medfött Q10.3 Ankyloglossi Q38.1 Ankylos - hörselben H kotpelarens leder M led UNS M tänder K03.5 Anodonti K00.0 Anoftalmi Q postoperativ Z90.0

26 Anomali - se även Deformitet, Missbildning - medfödd - - ansiktsben UNS Q artär eller ven UNS Q dermatoglyfisk Q lungartär Q multipel UNS Q skalle UNS Q ven UNS Q27.9 Anonyki Q84.3 Anorexi UNS R63.0 Anorexia nervosa F atypisk F50.1 Anorgasmi, psykogen F52.3 Anosmi R43.0 Anoxi - se även Hypoxi - av hög höjd T cerebral av anestesi under graviditet O hos nyfödd vid förlossningen UNS P intrauterin UNS P20.9 Anpassningsproblem - se Problem, miljö, social Anpassningsstörning F43.2 Ansiktsasymmetri Q67.0 Ansiktsförlamning G51.0 Ansiktshoptryckning Q67.1 Ansiktsmissbildning UNS Q18.9 Ansiktsmyokymi G51.4 Ansiktssmärta - se även Trigeminusneuralgi - atypisk G UNS R51 Ansträngningsangina I20.8 Ansträngningshemoglobinuri D59.6 Ansträngningsinkontinens (hos kvinna)(hos man) N39.3 Anställningsproblem - se Problem, anställning och arbetslöshet Anställningsundersökning Z02.1 Anteversion - femur, medödd Q uterus N85.4 Anti-D-immunisering, vård av blivande moder O36.0

27 Antifosfolipidsyndrom D som komplikation till graviditet och förlossning O99.2 Antikonception, postkoital Z se även Preventivmedel Antikroppsbrist - med hyperimmunglobulinemi D med nästan normala immunglobuliner D80.6 Antikroppstiterförhöjning R76.0 Antitrombinökning D68.3 Antrakos J60 Antrax - gastrointestinal A inhalation A kutan A med pneumoni J17.0* A meningit G01* A pulmonell A septikemi A UNS A22.9 Antrit (maxillarissinuit) - akut J kronisk J UNS J32.0 Antropofobi F40.1 Antrumgastrit, kronisk K29.5 Anulus vascularis aortae Q25.4 Anuri R34 - traumatisk T79.5 Anus imperforatus Q42.3 Aortaaneurysm - buk - - brustet I icke brustet I dissekerande oavsett lokalisation I lokalisation UNS - - brustet I icke brustet I medfött Q syfilitiskt I79.0* A torakalt - - brustet I icke brustet I71.2

28 - torakoabdominellt - - brustet I icke brustet I UNS I71.9 Aortaatresi Q25.2 Aortabågesyndrom M31.4 Aortabågsarterit M31.4 Aortadilatation I71.9 Aortainsufficiens - se även Aortaklaffinsufficiens - sensyfilitisk I39.1* A52.0 Aortaklaffel - icke reumatiskt UNS I reumatiskt UNS I UNS I35.9 Aortaklaffinsufficiens - icke reumatisk - - med stenos I UNS I utan stenos I medfödd Q reumatisk - - med stenos I multipla klaffel med sjukdom även i mitralisklaff I mitralisklaff och trikuspidalisklaff I trikuspidalisklaff I UNS I utan stenos I UNS I35.1 Aortaklaffmissbildning, bikuspidal klaff Q23.1 Aortaklaffsjukdom UNS I35.9 Aortaklaffstenos - se även Aortastenos - icke reumatisk - - med insufficiens I UNS I utan insufficiens I medfödd Q reumatisk - - med insufficiens I multipla klaffel med sjukdom även i mitralisklaff I mitralisklaff och trikuspidalisklaff I08.3

29 - - UNS I utan insufficiens I UNS I35.0 Aortanekros, hyalin I71.9 Aortaruptur UNS I71.8 Aortaseptumdefekt Q21.4 Aortastenos, supravalvulär, medfödd Q25.3 Aortit - icke syfilitisk I sensyfilitisk I79.1* A syfilitisk I79.1* A UNS I77.6 Aortopulmonellt fönster Q21.4 Apati R45.3 Apatitartropati M11.0 Aperts syndrom Q87.0 Apkoppor B04 Aplasi - se även Missbildning - aorta Q bitestikel Q bronk Q bröstben Q bröstkörtel jämte bröstvårta Q bröstvårta Q cervix Q corpus callosum Q diafragma Q esofagus Q extremitet - specificerad missbildning se systematisk del - - nedre, komplett Q UNS Q övre, komplett Q fingrar Q fot Q funikel Q gallblåsa Q hand Q hörselgång, yttre Q iris Q krikoidbrosk Q larynx Q lever Q44.7

30 - lunga Q lungartär Q mjälten Q navelartär Q njure - - dubbelsidig Q ensidig Q UNS Q näsa Q ovarium Q pankreas Q penis Q prostata Q punctum lacrimale Q röda blodkroppar, isolerad - - förvärvad UNS D kronisk, förvärvad D övergående, förvärvad D spottkörtel Q sädesblåsor Q sädesledare Q tandcement K tarm UNS Q testikel Q tunga Q tymisk med immunbrist D tyreoidea E tå Q uretär Q urinblåsa Q uterus Q vagina Q vena cava Q vulva Q ytteröra Q öga Q öra UNS Q16.9 Aplasia cutis congenita Q84.8 Apné - hos nyfödd - - annan än sömnapné P attack P sömnapné UNS P sömnapné, primär P28.3

31 - UNS R06.8 Apoplexi - emboli I intracerebral blödning UNS I subaraknoidalblödning UNS I trombotisk I UNS I64 - värmeutlöst T67.0 Appendicit - abscess K akut - - flegmonös K gangränös K med perforation K peritonealabscess K peritonit, efter ruptur eller perforation K peritonit, lokaliserad eller UNS K ruptur K UNS K utan perforation K peritonealabscess K peritonit, allmän K ruptur K amöba A kronisk K36 - recidiverande K36 - UNS K37 Appendicitabscess K35.1 Appendix - divertikel K fistel K hyperplasi, lymfoid K invagination K Morgagni - - kvinna Q man Q sjukdom UNS K sten K testis Q transposition Q43.8 Apple peel syndrome Q41.1

32 Apraxi R okulomotorius, medfödd H51.8 Aptitförlust, psykogen F se även Anorexi, Anorexia nervosa Aptitlöshet R63.0 Aquired pure red cell aplasia UNS D60.9 Araknodaktyli Q87.4 Araknoidalcysta G93.0 Araknoidit (spinal) UNS G03.9 Arbetslöshetsproblem - se Problem, anställning och arbetslöshet Arbetsterapi - se Rehabiliteringsåtgärder Arbovirusinfektion UNS A94 ARC (AIDS-related complex) B24.9 Arcus senilis H18.4 ARDS (adult respiratory distress syndrome) J80 Arenaviralfeber, hemorragisk A96.9 Argininemi E72.2 Argininobärnstenssyruri E72.2 Argyll Robertson-fenomen - atypiskt H icke syfilitiskt H syfilitiskt H58.0* A52.1 Argyros - hudmissfärgning av läkemedel L konjunktival H11.1 Arhinencefali Q04.1 Ariboflavinos E53.0 Arnold-Chiaris syndrom Q07.0 Arsenikkeratos L85.8 Arsenikpigmentering L81.8 Arteria carotis-syndrom G45.1 Arteria cerebri anterior-syndrom G46.1* I66.1 Arteria cerebri media-syndrom G46.0* I66.0 Arteria cerebri posterior-syndrom G46.2* I66.2 Arteria vertebrobasilaris-syndrom G45.0 Arterioskleros - se Ateroskleros Arterit - allergisk M31.0

33 - aortabåge [Takayasu] M cerebral - - listeria I68.1* A sensyfilitisk I68.1* A som inte klassificeras på annat ställe I tuberkulös I68.1* A vid listerios I68.1* A syfilis I68.1* A systemisk lupus erythematosus I68.2* M tuberkulos I68.1* A jättecellsarterit M med polymyalgia rheumatica M kranial M temporalisarterit M UNS I77.6 Arthritis mutilans (vid psoriasis) M07.1* L40.5 Arthrogryposis multiplex congenita Q74.3 Artralgi UNS M25.5 Artrit - se även Polyartrit - allergisk M bakteriell UNS M borrelia M01.2* A efter - - dysenteri M meningokockinfektion M03.0* A tarm-bypass M vaccination M episodartrit M gonokockartrit M01.3* A infektiös UNS M juvenil - - med systemisk debut M oligoartikulär M pauciartikulär M reumatoid M UNS M vid Crohns sjukdom M09.1* K masksjukdom M01.8* B ospecifik uretrit M psoriasis M09.0* L Reiters sjukdom M02.3

34 - - - ulcerös kolit M09.2* K läkemedelsutlöst M meningokockartrit M01.1* A monartrit, som inte klassificeras på annat ställe M oligoartrit M pneumokockartrit M psoriatisk M07.3* L i distala interfalangealleden M07.0* L juvenil M09.0* L purulent UNS M pyrofosfatartrit M reaktiv UNS M reumatoid - - juvenil M med spleno-adenomegali och leukopeni M seronegativ M seropositiv UNS M UNS M rubellaartrit M01.4* B stafylokockartrit M streptokockartrit M traumiterativ M tuberkulös M01.1* A UNS M vid - - borreliainfektion M01.2* A enterit av Yersinia enterocolitica M03.2* A infektiös endokardit M03.6* I lepra M01.3* A lokaliserad salmonellainfektion M01.3* A masksjukdom M01.8* B mykoser M01.6* B35-B Ockelbosjuka M01.5* A psoriasis M07.3* L påssjuka M01.5* B Reiters sjukdom M rubella M01.4* B salmonella M01.3* A syfilis, medfödd M03.1* A tyfoid- eller paratyfoidfeber M01.3* A virushepatit M03.2* B15-B19 Artrodes, förekomst av Z98.1 Artrogrypos Q68.8

35 Artropati - apatitartropati M episodisk M giktatropati M vid Lesch-Nyhans syndrom M14.0* E vid sicklecellssjukdom M14.0* D hypertyreos M14.5* E kristallartropati UNS M kronisk postreumatisk [Jaccoud] M neurogen diabetisk M14.6* E10-E14 med fjärdeposition.6 - reaktiv UNS M syfilitisk, medfödd, sen M03.1* A tabetisk M14.6* A traumatisk M UNS M vid - - akromegali och hypofysär gigantism M14.5* E amyloidos M14.4* E Crohns sjukdom M07.4* K dialysbehandling M14.8* N erythema multiforme M14.8* L erythema nodosum M14.8* L hematokromatos M14.5* E hemofili M36.2* D66-D Henoch-Schönleins purpura M36.4* D hypertyreos M14.5* E hypotyreos M14.5* E00-E leukemi M36.1* C91-C malign histiocytos M36.1* C multipelt myelom M36.1* C okronos M36.8* E psoriasis M07.3* L i distala interfalangealleden M07.0* L mutilerande M07.1* L sarkoidos M14.8* D tyreotoxikos M14.5* E ulcerös kolit M07.5* K Whipples sjukdom M14.8* K övergående M12.8 Artros - se även Gonartros, Koxartros, Spondylos - distala interfalangealleden M första karpometakarpalleden UNS M posttraumatisk - - första karpometakarpalleden

36 - - - dubbelsidig M ensidig M UNS M UNS M primär - - första karpometakarpalleden dubbelsidig M ensidig M UNS M generaliserad M UNS M proximala interfalangealleden M sekundär - - första karpometakarpalleden UNS M multipel M UNS M UNS M19.9 Artärbrus R09.8 Artärruptur, icke traumatisk I77.2 Artärspasm I73.9 Artärstriktur I77.1 Arytmi - se Extraslag ASAT-förhöjning, i blod R74.0 Asbestdammlunga J61 Asbestos J61 Ascites - malign UNS C tuberkulös A UNS R18 Asfyxi - av främmande kropp T fetal, som komplicerar moderns vård O hos nyfödd vid förlossning - - lätt P svår P UNS P intrauterin P UNS R09.0 Askaridos UNS B77.9 Askorbinsyrabrist E54 Aspartylglukosaminuri E77.1

37 Aspergers syndrom F84.5 Aspergillom i lunga B44.1 Aspergillos - disseminerad B generaliserad B lunga, invasiv J99.8* B med pneumoni J17.2* B44.0-B tonsill J99.8* B UNS B44.9 Aspermi N46.9 Aspiration - hos nyfödd - - blod P fostervatten P mekonium P mjölk P slem P UNS P uppkräkt maginnehåll P24.3 Aspirationspneumoni(t) - anestesiorsakad - - under barnsängstid O vid graviditet O blod J föda J hos nyfödd UNS P magsaft J mjölk J UNS J uppkräkt maginnehåll J69.0 Aspirationssyndrom, hos nyfödd UNS P24.9 Aspleni - medfödd Q jämte förmaksisomerism Q postoperativ D73.0 Asteatos L85.3 Asteni - efter virusinfektion G neurocirkulatorisk F organisk F senil R54 - UNS R53

38 Astenopi H ackommodativ H52.5 Astenozoospermi R86.9 Asthma cardiale I50.1 Astigmatism H52.2 Astma - akut svår J46 - allergisk (exogen) J atopisk J blandad J icke allergisk (endogen) J infektionsutlöst J kardiell I salicylutlöst J sen debut J UNS J45.9 Astroblastom - lokalisation UNS C specificerad lokalisation - se Tumör, malign Astrocytom - lokalisation UNS C specificerad lokalisation - se Tumör, malign - subependymalt D43.2 Asystoli I se även Adam-Stokes syndrom Ataxi - cerebellär - - alkoholutlöst G defekt DNA-reparation G sen debut G tidig debut G bibehållna senreflexer G essentiell tremor G myoklonus [Hunts ataxi] G Friedreich (autosomalt recessiv) G hereditär - - spastisk paraplagi G UNS G Hunt G medfödd, icke progressiv G spinocerebellär, könsbundet recessiv G UNS R27.0 Ataxia telangiectasia [Louis-Bar] G11.3

39 Atelektas - hos nyfödd - - partiell P primär P resorptionsatelektas utan respiratory distress syndrome P sekundär P UNS P UNS J98.1 Aterom - i hud L i ögonlock H02.8 Ateroskleros - aorta I cerebral I extremitetsartärer I generaliserad I koronarkärl I mesenteriekärl K njurartär I pulmonell I retinalkärl I UNS I70.9 Atetos R vid cerebral pares G80.3 Atresi, medfödd - anus - - med fistel Q UNS Q utan fistel Q aorta Q bronk Q duodenum Q esofagus - - med trakeo-esofagal fistel Q UNS Q utan fistel Q gallgång Q koanal Q krikoidbrosk Q larynx Q lungartär Q näsöppningarna, främre och bakre Q pulmonalisklaff Q22.0

40 - rektum - - med fistel Q UNS Q utan fistel Q spottkörtelgångar Q tarm UNS Q tjocktarm UNS Q trakea Q uretär Q vas deferens Q55.3 Atrikos, medfödd Q84.0 Atrofi - adrenal E alveolarutskott, tandlöst K ansikte, halvsidig, medfödd Q bröst N gallgång K hud - - degenerativ (senil) L makulär L UNS L iris (essentiell)(progressiv) H korioidea H gyrat H lakrimal H Leber, hereditär (optikus) H mjälte D njure, terminal N26 - optikus H sensyfilitisk H48.0* A orbita H ovarium N pankreas K penis N prostata N spottkörtel K Sudeck M synnerv H testikel N tunga K tungpapiller K tyreoidea - - förvärvad E medfödd E03.1

41 - tårkörtel H uterus N vulva N äggledare N ögonglob H44.5 Atrofoderma, Pasini och Pierini L90.3 Atrophia cutis senilis L90.9 Atrophie blanche (en plaque) L95.0 Atrophoderma - maculatum L neuriticum L vermiculatum (kinder) L66.4 Attention Deficit and Hyperactivity Disorder [ADHD] F90.0 Attention Deficit Disorder [ADD] F90.0 Atticus-perforation H72.1 Attrition av tand K03.0 Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet UNS A81.9 Auditory recruitment H93.2 Aurantiasis cutis E67.1 Autism, infantil F84.0 Autoerytrocytsensibilisering (syndrom) D69.2 Autoimmun sjukdom, systemisk UNS M35.9 Autosensibilisering, kutan L30.2 AV-block - andra graden I första graden I totalt I UNS I44.3 Aversion, sexuell F52.1 Avflödeshinder - se Obstruktion, urinvägar Avföring - förändrade vanor R onormal färg R slem R voluminös R19.5 Avitaminos - se Vitaminbrist Avlossning - glaskropp H korioidal H31.4

42 - pigmentepitel H retinal - se Näthinneavlossning Avsaknad - se även Aplasi - förvärvad - - cilier H lins H27.0 Avstötning av transplanterat organ - benmärg T benvävnad T Graft-versus-host reaction eller disease [GVHD] T hjärt- lungtransplantat T hjärta T hud T lever T lunga T njure T pankreas T tarm T UNS T86.9 Azoospermi UNS N46 B-vitaminbrist - se även Brist - sen effekt E UNS E53.9 B12-bristanemi - brist på intrinsic factor D selektiv B12-malabsorption med proteinuri D UNS D51.9 B12-vitaminbrist E53.8 B6-vitaminbrist E53.1 Baastrups sjukdom M48.2 Babesios B60.0 Babinski-Nageottes syndrom G83.8 Bagassos J67.1 Bajonetthår [Pinkus] L67.8 Bakercysta M rupturerad M66.0 Bakterid, pustulär [Andrew] L40.3 Bakterieinfektion UNS A49.9 Bakteriemi UNS A49.9 Bakteriesjukdom, djurburen UNS A28.9

43 Bakteriuri - asymtomatisk - - postpartum O under graviditet O UNS N UNS N39.0 Balanit - amöba N51.2* A candida N51.2* B som inte klassificeras på annat ställe N48.1 Balanitis xerotica obliterans N48.0 Balanopostit N48.1 Balansrubbning UNS H81.9 Balantidiasis A07.0 Balkan-nefropati, endemisk N15.0 Balós koncentriska skleros G37.5 Bamberger-Maries sjukdom M89.4 Bancrofti-filariasis B74.0 Bandmaskanemi D63.8* B70.0 Bandmaskinfektion UNS B71.9 Bangs sjukdoma23.9 Bannwarths syndrom G01* A69.2 Bare lymphocyte syndrome D81.6 Barknekros (njure) - se Njurbarknekros Barn till diabetisk moder P70.1 Barn till moder med graviditetsdiabetes P70.0 Barndomspsykos - atypisk F UNS F84.0 Barnepilepsi - se Epilepsi Barnförlamning - se Polio Barnmisshandel (effekter av), barnmisshandelssyndrom - fysisk misshandel T UNS T74.9 Barnsängsfeber O85 Barotrauma - otitiskt T sinuitiskt T UNS T70.2

44 Barrett - esofagus (Barrettslemhinna) - - med esofagit K UNS K utan esofagit K sår K22.1 Bartholinit N gonokockorsakad A med abscess N75.1 Bartonellos - kutan A mukokutan A systemisk A UNS A44.9 Bartters syndrom E26.8 Basalcellscancer - se Tumör, hud, malign Basalgangliesjukdom UNS G25.9 Basaliom - se Tumör, hud, malign Basalmetabolism, onormalt fynd R94.8 Basedows sjukdom E05.0 Basofili D75.8 Battens sjukdom E75.4 Battered child syndrome UNS T74.1 Bauxitfibros, lunga J63.1 BCG-vaccination Z23.2 BDP - se Dysplasi, bronkopulmonell Beaus linjer L60.4 Bechterews sjukdom M45 Beckers (benigna) muskeldystrofi G71.0 Beckwith-Wiedemanns syndrom Q87.3 Bednars afte K12.0 Behçets sjukdom M35.2 Bejel A65 Bekymmer UNS R45.2 Belastningsreaktion (psykisk) - se Stressreaktion Bells pares G51.0 Benbrott - se Fraktur Bence-Jones proteinuri R80

45 Bencysta - aneurysmal M i käke - - aneurysmal K latent K10.0 Benedikts syndrom G46.3* I67.9 Benförkortning, medfödd Q72.8 Benkavitet, idiopatisk (käke) K10.0 Benlängdsskillnad, förvärvad UNS M21.7 Benlängdsskillnad, primär Q72.8 Benmärgstransplanterad (som tillstånd) Z94.8 Bennekros - se även Osteonekros - tuberkulös M90.0* A18.0 Bennetts fraktur S62.2 Bensporre UNS M77.9 Bensår - arteriosklerotiskt I dekubitalsår L89 - diabetiskt E10-E14 med fjärdeposition.5 - trofiskt L97 - UNS L97 - variköst I se även Varicer - vid vaskulit L reumatiskt M05.2 Benvävnadstransplanterad (som tillstånd) Z94.6 Beriberi - med polyneuropati G63.4* E torr E UNS E våt I98.8* E51.1 Berlockdermatit L56.2 Bernard(-Horners) syndrom G90.2 Bernard-Souliers syndrom D69.1 Beroendesyndrom - alkohol F cannabis F droger i kombination F flyktiga lösningsmedel F hallucinogener F hypnotika F13.2

46 - kokain F opiater F sedativa F tobak F17.2 Beryllios, lunga J63.2 Besatthet F44.3 Besnier-Boeck-Schaumanns sjukdom D86.9 Beta-glukuronidasbrist E76.2 Betacellshyperplasi (av pankreasöar) E16.1 Betalipoproteinemi, bred eller flytande E78.2 Beteendeavvikelse - se Uppträdandeavvikelse Beteendestörning - emotionell med debut hos barn UNS F matvägran hos spädbarn och barn F med debut hos barn och ungdom - - aggressivitet ensam form, med bristande social anpassning F gruppform, med normal social anpassning gruppförseelse F gängbrottslighet F skolskolk F stölder i sällskap med andra F av utagerande slag begränsad till familjesammanhang F UNS F depressiv F trotssyndrom F UNS F ruminationstillstånd hos spädbarn F överdrivet ätande av psykogena orsaker F50.4 Bett av djur - se Sårskada Bettanomali K07.2 Bicepstendinit M75.2 Bielschowsky-Janskys sjukdom E75.4 Biermers anemi D51.0 Bifurkationssyndrom I74.0 Bihang, preaurikulärt Q17.0 Bihåleinflammation - se Sinuit Bilharzios UNS B65.9 Bilirubinutsöndringsrubbning E80.6

47 Biliuri R82.2 Bindehinnesjukdom UNS H11.9 Bindvävssjukdom - lokaliserad UNS L systemisk - - UNS M vid hypogammaglobulinemi M36.8* D vid okronos M36.8* E70.2 Bindvävsstenos - foramina intervertebralia M nervkanal M99.4 Binjurebarkshyperplasi, medfödd E25.0 Binjurebarksinsufficiens - läkemedelsutlöst E primär E UNS E27.4 Binjureblödning E hos nyfödd P54.4 Binjurehyperplasi, medfödd E25.0 Binjurehypofunktion efter ingrepp E89.6 Binjureinfarkt E27.4 Binjureinflammation, hemorragisk, av meningokocker E35.1* A39.1 Binjuremärgshyperfunktion E27.5 Binjuremärgshyperplasi E27.5 Binjuresjukdom UNS E27.9 Binjuretuberkulos E35.1* A18.7 Binnikemaskinfektion B70.0 Binswangers sjukdom I67.3 Biotinbrist E53.8 Biots andning R06.3 Bipolär sjukdom - se Förstämningssyndrom Bisalbuminemi E88.0 Bisköldkörtelsjukdom UNS E21.5 Bitots fläck H hos småbarn H13.8* E50.1 Bitsår, i kind och läppar K13.1 Biverkning UNS, av läkemedel T88.7 Bjerrums skotom H53.4

48 Bjure-Laurells syndrom I95.1 Blackfan-Diamonds syndrom D61.0 Blackout R55 Blackwater fever B50.8 Blast injury syndrome T70.8 Blastcellsleukemi C95.0 Blastomykos - disseminerad B generaliserad B keloidal B kutan L99.8* B pulmonell - - akut J99.8* B kronisk J99.8* B UNS J99.8* B sydamerikansk UNS B UNS B40.9 Blefarit H bältros H03.1* B02.3 Blefarochalasis H02.3 Blefarofimos H medfödd Q10.3 Blefarokonjunktivit H10.5 Blefarospasm G24.5 Blekhet, hud R23.1 Blickförlamning H51.0 Blind loop syndrome - efter kirurgi K medfött Q UNS K90.2 Blindhet - båda ögonen H dagblindhet H ett öga, nedsatt syn i det andra ögat H ett öga, normal syn i det andra ögat H nattblindhet H snöblindhet H16.1 Blixtnedslag - chock av T träffad av T75.0

49 Bloch-Sulzbergers syndrom Q82.3 Block - se Hjärtblock Blod i urinen UNS R31 Blodförlust, fetal - se Blödning, fetal Blodgivare Z se även Donator, blod Blodhosta R04.2 Blodigelinfestation - inre B yttre B88.3 Blodkemiavvikelse - blodgas R järn R kobolt R koppar R magnesium R mineraler R UNS R zink R79.0 Blodkärlsskada - aorta - - bröst S buk S UNS S arteria anonyma S arteria axillaris S arteria brachialis S arteria dorsalis pedis S arteria femoralis S arteria fibularis S arteria gastrica S arteria gastroduodenalis S arteria hepatica S arteria lienalis S arteria mesenterica (inferior)(superior) S arteria ovarialis S arteria plantaris pedis S arteria poplitea S arteria radialis - - handledsnivå S handnivå S underarmsnivå S UNS S55.1

50 - arteria subclavia S arteria tibialis (anterior)(posterior) S arteria ulnaris - - handledsnivå S handnivå S underarmsnivå S UNS S arteria vertebralis S bröstaorta S bröstkorgens kärl S bukaorta S fingerkärl (annat än tummens kärl) S huvudets kärl, som inte klassificeras på annat ställe S iliakakärl S interkostalkärl S karotisartär (interna)(externa)(communis) S kärl, kroppsregion UNS T lungkärl S mammarkärl S multipel - kodas i första hand som blodkärlsskada på respektive kärl - - bröstkorgen S buknivå S bäckennivå S fotledsnivå S fotnivå S halsregionen S handledsnivå S handnivå S höftnivå S lårnivå S ryggens nedre del S skuldernivå S underarmsnivå S underbensnivå S överarmsnivå S njurkärl S palmarbågen - - djupa S ytliga S tummens kärl S UNS - - buknivå S bäckennivå S fotledsnivå S95.9

51 - - fotnivå S halsregionen S handledsnivå S handnivå S höftnivå S lårnivå S nedre extremiteter, nivå UNS T ryggens nedre del S skuldernivå S underarmsnivå S underbensnivå S överarmsnivå S övre extremiteter, nivå UNS T ven - - skuldernivå, ytlig S underarmsnivå S överarmsnivå, ytlig S vena anonyma S vena axillaris S vena azygos S vena brachialis S vena cava - - inferior S superior S UNS S vena dorsalis pedis S vena femoralis S vena hepatica S vena jugularis externa S vena jugularis interna S vena lienalis S vena mesenterica (inferior)(superior) S vena ovarialis S vena poplitea S vena porta S vena saphena - - magna UNS S magna, höft- och lårnivå S magna, underbensnivå S parva S vena subclavia S25.3 Blodprovstagning - påvisande av alkohol Z påvisande av droger och läkemedel Z04.0

52 Blodsjukdom UNS D75.9 Blodtransfusion (utan angiven diagnos) Z51.3 Blodtryckskontroll (utan besvär eller diagnos) Z01.3 Blodtrycksmätningsfynd - förhöjt utan hypertonidiagnos R lågt, ej specifikt undersökningsfynd R03.1 Blodtryckssjukdom hos blivande moder - se Eklampsi Blodvallning i klimakteriet N95.1 Blomkålsöra M95.1 Blooms syndrome Q82.8 Blounts osteokondros M92.5 Blyencefalopati G92 Blygikt M10.1 Blå sklera Q13.5 Blåblindhet H53.5 Blåmärken - se även Kontusion - hos nyfödd P54.5 Blåsaplasi Q64.5 Blåsatoni N31.2 Blåsbråck, medfött Q64.7 Blåsdermatos UNS L13.9 Blåsdivertikel - förvärvad N medfödd Q UNS N32.3 Blåsdysfunktion UNS N31.9 Blåseende, defekt H53.5 Blåsextrofi Q64.1 Blåsfunktionsprov, avvikande R94.8 Blåsfunktionsrubbning, neurogen - med hypoton blåsa, som inte klassificeras på annat ställe N med ohämmad blåsa, som inte klassificeras på annat ställe N med reflexkontraktioner, som inte klassificeras på annat ställe N neuromuskulär UNS N UNS N vid - - cauda equina-syndrom G ryggmärgssjukdom G ryggmärgsskada G95.8

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Andning A01 Andningsbesvär med pip, astma J459 Astma ospecificerad Andning A02 Andningsbesvär med främmande kropp T179 Främmande kropp i andningsvägarna med icke

Läs mer

Sida Ursprungstext i ICD-10-SE, version 2016 Ändring/tillägg i ICD-10-SE, version 2016 Kommentar. Utesluter: A06.5 B34.1A

Sida Ursprungstext i ICD-10-SE, version 2016 Ändring/tillägg i ICD-10-SE, version 2016 Kommentar. Utesluter: A06.5 B34.1A 1 Avdelningen för statistik och jämförelser Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem -

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) alfabetisk förteckning, reviderad april 2002 2006

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) alfabetisk förteckning, reviderad april 2002 2006 Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) alfabetisk förteckning, reviderad april 2002 2006 Ursprungstext i Alfabetisk förteckning, reviderad april 2002 Abscess

Läs mer

Valda ICD-koder för patientgrupperingar

Valda ICD-koder för patientgrupperingar Bilaga till rapport Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård en systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter Valda ICD-koder för patientgrupperingar

Läs mer

Klassifikation av anemi och koagulation

Klassifikation av anemi och koagulation Klassifikation av anemi och koagulation Olafr Steinum RDK 14 mars 2013 Anemi och EVF (erytrocyt volum fraktion = hematokrit ) olafr steinum 2013 2 olafr steinum 2013 1 Anemi D50 D64 Det finns ca 80 olika

Läs mer

A389 Scharlakansfeber A S060 Hjärnskakning S S224 Multipla frakturer på revben S B279 Infektiös mononukleos, ospecificerad B S3200 Fraktur på

A389 Scharlakansfeber A S060 Hjärnskakning S S224 Multipla frakturer på revben S B279 Infektiös mononukleos, ospecificerad B S3200 Fraktur på Gula diagnoser Röda diagnoser Kapitel Kapitel A389 charlakansfeber A 060 Hjärnskakning 224 Multipla frakturer på revben B279 Infektiös mononukleos, ospecificerad B 3200 Fraktur på ländkota, sluten 4210

Läs mer

Sida Ursprungstext i ICD-10-SE, version 2016 Ändring/tillägg i ICD-10-SE, version 2016 Kommentar. Utesluter: A06.5 B34.1A

Sida Ursprungstext i ICD-10-SE, version 2016 Ändring/tillägg i ICD-10-SE, version 2016 Kommentar. Utesluter: A06.5 B34.1A 1 Avdelningen för statistik och jämförelser Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem -

Läs mer

Medicinska Prioriteringar

Medicinska Prioriteringar Sektorsrådet för Neurosjukvård Västra Götaland Medicinska Prioriteringar 2006-02-06 1 Prioritering Sektorsrådet för Neurosjukvård ICD-nr, Diagnos Åtgärd 1 Prio Angelägen het 2 G41 Status epilepticus G

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi

Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem - systematisk

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Checklista för sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Reviderad november 2016 Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning. Checklistans

Läs mer

Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi

Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem - systematisk

Läs mer

Revbensbågen. Ljumsken

Revbensbågen. Ljumsken Revbensbågen 4 1 5 6 2 7 8 3 9 Ljumsken 1 Epigastriet 2 Navelregionen 3 Hypogastriet 4+5 Högra och vänstra hypokondriet 6+7 Högra och vänstra flanken 8+9 Högra och vänstra inguinalregionen/ljumskregionen

Läs mer

Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin

Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Revideringshistorik: 2018-06-14: Ett antal diagnoser har tillkommit från gruppen grön och till detta dokuments översikt över röda och gula diagnoser. Följande

Läs mer

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen Prislista 2015 Medicinsk service Hälsoval Blekinge Röntgen 13000 Myelografi lumbal 4 690 kr 13300 Myelografi cervikal 4 690 kr 17900 AI Hjärndödsundersökning 8 252 kr 19600 Nervblockad 2 372 kr 30002 Demo

Läs mer

Epilepsi. A convulsion is but a symptom. Jackson J H. A study of convulsions Transactions of Saint Andrews Graduate Association 1870; 3: 162-204

Epilepsi. A convulsion is but a symptom. Jackson J H. A study of convulsions Transactions of Saint Andrews Graduate Association 1870; 3: 162-204 Epilepsi A convulsion is but a symptom Jackson J H. A study of convulsions Transactions of Saint Andrews Graduate Association 187; 3: 162-24 John Hughlings Jackson 1835-1911 Epilepsi Enstaka epileptiskt

Läs mer

PRISLISTA RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN

PRISLISTA RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN PRISLISTA 2014 RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN lista 2014 Soskod Klartext undersökning 10001 Granskning av neuroradiologiska undersökningar annan avd 790 10002 Demonstration av neuroradiologiska undersökningar

Läs mer

Vaskulära interventioner

Vaskulära interventioner Interventionell radiologi Procedurer utförda i i kroppen underanvändandet ndandet av radiologiska metoder, i stället för f r / eller som ett komplement till kirurgi Var? Organ Kärl Hålrum Vaskulära interventioner

Läs mer

Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015

Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015 Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015 Grund Prislista 2015 Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2015 +16% (Abon= Debiteras via abonnemang) Kod Undersökning 2015 2015 00031 Ett stent

Läs mer

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka 1 Tvillingen Läkare: Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Bor du med tvillingen? Ja, sedan hur många år Nej => Har du bott med tvillingen Ja, år 19 till 19 Nej Hur länge har du känt tvillingen?

Läs mer

Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2014 +14% Grund Prislista 2014. Radiolog ikod

Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2014 +14% Grund Prislista 2014. Radiolog ikod 00005 Narkos på röntgenavdelning 382 435 00013 Rotablator 6 294 7 175 00067 Tryckmätning intravaskulärt 6 294 7 175 00095 Ultraljud endovaskulärt 6 294 7 175 00087 Resistmätning 1 043 1 190 10001 Eftergranskning

Läs mer

Diagnoslathund för sjuksköterskor

Diagnoslathund för sjuksköterskor Informerande dokument Information Sida 1 (6) Diagnoslathund för sjuksköterskor Skilj mellan: Diagnos: Det tillstånd hos patienten som föranlett besöket Åtgärd: De insatser hälso- och sjukvårdspersonalen

Läs mer

Rehabiliteringskliniken

Rehabiliteringskliniken 2019-05-23 Rehabiliteringskliniken Sena effekter/sena besvär Det finns ett antal kategorier i ICD-10-SE för sena effekter. Dessa koder kan användas för att ange ett tillstånd som inte längre är aktuellt

Läs mer

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR Ansvarig författare: Jan Martner, Sylvia Göthberg Version: 8.0 Fastställd: 2009-06-09 Gäller från: 2010-01-01 Diagnoser för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige - Förteckning Detta dokument

Läs mer

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet I. INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 1 II. PRAKTISKA FÄRDIGHETER

Läs mer

Indelning av tumörer i ICD-10

Indelning av tumörer i ICD-10 Kapitel II Tumörer Gunnar Henriksson Olafr Steinum drg.henriksson@telia.com 1 Indelning av tumörer i ICD-10 C00 - C97 Maligna tumörer primära eller sekundära D00 - D09 Cancer in situ D10 - D36 Benigna

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang [1] Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada kan omfatta har varit

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2010-06-08 Dnr 4139/2010 Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada

Läs mer

När och var? Avdelningsplacering, angiolab och operationsavdelning enligt separat schema.

När och var? Avdelningsplacering, angiolab och operationsavdelning enligt separat schema. Studiehandledning delkurs kärlkirurgi T8 Innehåll Kursbeskrivning Kärlkirurgi är inriktad mot patienter med extracerebrala arteriella kärlproblem från distala arcus aortae och perifert, främst orsakade

Läs mer

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2014-05-09 Dnr 3.1-10780/2014 1(5) Begreppet allvarlig sjukdom skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom

Läs mer

Diagnos Kvalitetsregisterblankett Vanlig canceranmälan AML/AUL/ALL Nyupptäckta fall för patienter 16 år och äldre. Nyupptäckt primär PADverifierad

Diagnos Kvalitetsregisterblankett Vanlig canceranmälan AML/AUL/ALL Nyupptäckta fall för patienter 16 år och äldre. Nyupptäckt primär PADverifierad Regelverk för anmälan via kvalitetsregisterblanketten eller via cancer anmälningsblanketten Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet Nedanstående tabell anger inklusionskriterier

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd

Landstingets tandvårdsstöd Landstingets tandvårdsstöd Beställarenheten för tandvård Camilla Ohlsson 0480-841 81 camilla.ohlsson@ltkalmar.se Det särskilda tandvårdsstödet F tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning

Läs mer

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning Ögonanamnes Hereditet Glaukom Öppenvinkelglaukom har en hereditär faktor. Ärftlighetsgången osäker. Syskon och barn till patienten bör undersökas efter 50 års ålder Trångvinkelglaukom har också viss ärftlighet

Läs mer

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Typisk appendicit 1. Obstruktion fekalsten äppelkärna Smärta kring naveln T10 dermatom Anorexi, illamående. Ospecifik visceral smärta. 2. Ökat tryck, stas av lymfa,

Läs mer

Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2016

Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2016 Namn: Person nr: Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2016 Fredag den 3 juni 2016 Skrivtid: 09.00-11.00 Går kursen VT16 Gått kursen tidigare terminer Vänligen skriv din tenta-kod på alla sidor och var

Läs mer

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK15

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK15 Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK15 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 10 09 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Prislista Unilabs AB 2015

Prislista Unilabs AB 2015 Prislista Unilabs AB 2015 Kod EFTERGRANSKNING Undersökningsnamn Pris/ undersökning (SEK) 200 01 P0 Granskning konventionell röntgen 510 280 01 P0 Granskn/demo DT/MR 816 290 01 P0 Granskn/demo ulj 510 800

Läs mer

Användbara diagnoskoder

Användbara diagnoskoder Användbara diagnoskoder För läkare inom primärvården 2018-05-24 Kodningslathund för läkare Denna översikt är ett urval och innefattar inte alla diagnoskoder. Översikten ska underlätta registrering och

Läs mer

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Skrivsalen Polacksbacken

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Skrivsalen Polacksbacken Namn:... Personnummer: Kod:... TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära 2011-10-07 kl. 08.00-13.00. Skrivsalen Polacksbacken Skrivningen omfattar 35 frågor. Totalt ger skrivningen 80 poäng. Godkändgränsen

Läs mer

Coarctatio aortae. GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping

Coarctatio aortae. GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping Coarctatio aortae GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping 31-årig kvinna med känt lätt för högt BT sedan 20-års ålder Bröstsmärtor Coarctatio aortae allmänt Generaliserad

Läs mer

PRISLISTA RADIOLOGI 2015 Ansvariga: Oskar Löfgren 036-322438 Karin Hansson 0381-35748

PRISLISTA RADIOLOGI 2015 Ansvariga: Oskar Löfgren 036-322438 Karin Hansson 0381-35748 PRISLISTA RADIOLOGI 2015 Ansvariga: Oskar Löfgren 036-322438 Karin Hansson 0381-35748 NERVSYSTEMET 100.01 Granskning av us utförd på annan rtg avd 675 785 1 200 100.02 Dem av tid gransk us 439 549 964

Läs mer

Nya koder, borttagna koder och ändrade/rättade kodtexter

Nya koder, borttagna koder och ändrade/rättade kodtexter 1 Avdelningen för statistik och jämförelser Enheten för klassifikationer och terminologi 2018-11-01 Nya koder, borttagna koder och ändrade/rättade kodtexter till Internationell statistisk klassifikation

Läs mer

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min)

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Blödning i sen graviditet Normalt Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Genomsnittliga blodförlusten

Läs mer

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön År Kvinnor och män Kvinnor Män 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids- Tidsbe- 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids-

Läs mer

Behandlingsguide för patienter

Behandlingsguide för patienter MITOXANTRON Behandlingsguide för patienter Viktig obligatorisk information om riskminimering för patienter som börjar med NOVANTRONE (mitoxantron) för behandling av högaktiv recidiverande multipel skleros

Läs mer

MITOXANTRON. Patientkort. Viktig obligatorisk information om riskminimering Meda AB (A Mylan Company)

MITOXANTRON. Patientkort. Viktig obligatorisk information om riskminimering Meda AB (A Mylan Company) MITOXANTRON Patientkort Viktig obligatorisk information om riskminimering 2018 Meda AB (A Mylan Company) NOVANTRONE (mitoxantron) För behandling av multipel skleros (MS) med mycket aktiva återfall förknippad

Läs mer

ICD10 och de olika kapitlen

ICD10 och de olika kapitlen LATHUND för diagnosregistrering 1 (9) Lathunden har tagits fram av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samarbete med professionerna inom primärvårdsrehabilitering. Den är tänkt som en hjälp vid diagnosregistrering

Läs mer

svensk version av ICD-10 Diagnoskod

svensk version av ICD-10 Diagnoskod svensk version av ICD-10 Diagnoskod Q00-Q99 Diagnos i klartext (2009-01-01) Q00 Q00.0 Anencefali Q00.1 Craniorachischisis Q00.2 Iniencefali Q01 Encefalocele (hjärnbråck) Q01.0 Frontalt encefalocele Q01.1

Läs mer

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR Ansvarig författare: Jan Martner Version: 6.0 Faställd: 2008-05-26 Gäller från: 2008-01-01 Diagnoser för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige - Förteckning Detta dokument innehåller ICD-diagnoser

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14 Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 02 27 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Leflunomide STADA. Version, V1.0

Leflunomide STADA. Version, V1.0 Leflunomide STADA Version, V1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Leflunomide STADA 10 mg filmdragerade tabletter Leflunomide STADA 20 mg filmdragerade

Läs mer

GynObstetrik. Förtidsbörd. the33. Health Department

GynObstetrik. Förtidsbörd. the33. Health Department GynObstetrik Förtidsbörd Health Department Innehållsförteckning 1 Förtidsbörd.....2 Definition.......2 Incidens.......2 Riskfaktorer.......2 Orsaker.......2 Faktorer associeras med förtidsbörd.. 3 Akut

Läs mer

NATIONELLA LÄRANDEMÅL I NEUROLOGI Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet

NATIONELLA LÄRANDEMÅL I NEUROLOGI Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet NATIONELLA LÄRANDEMÅL I NEUROLOGI 2018-02-02 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet I. INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 1 II. PRAKTISKA FÄRDIGHETER

Läs mer

Baisse i märgen PRCA

Baisse i märgen PRCA VPH Vårdplaneringsgruppen för Pediatrisk Hematologi Ertytropoes - utbildningsdag 2010-02-04 Baisse i märgen PRCA Gunnar Skeppner Barn- och ungdomskliniken Örebro Pure Red Cell Aplasia - PRCA Diamond Blackfan

Läs mer

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön År Kvinnor och män Kvinnor Män 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids- Tidsbe- 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids-

Läs mer

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Jenny Hubertsson, Statsvetare, doktorand försäkringsmedicin Ingemar Petersson, Professor i försäkringsmedicin Epi-centrum

Läs mer

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR Svenska Intensivvårdsregistret - SIR Ansvarig författare: Jan Martner Version: 11.0 Fastställd: 2011-06-30 Gäller från: 2012-01-01 Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige

Läs mer

Psykiatriska patienter i NordDRG. Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala

Psykiatriska patienter i NordDRG. Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala Psykiatriska patienter i NordDRG Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala Grundprinciperna i DRG Analysmetod för casemix Medicinsk och ekonomisk spektrum av behandlade

Läs mer

Anatomi i vardagen - inklusive basal lungtolkning

Anatomi i vardagen - inklusive basal lungtolkning Anatomi i vardagen - inklusive basal lungtolkning Lisbeth Denbratt Överläkare, Thoraxradiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ett sätt att bedöma en lungröntgenbild 1 Allmänt intryck 2 Diafragmavalv

Läs mer

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Ev. avsändare/enhet/namn 1 Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Neurocentrum Xiaolei Hu MD; PhD Ev. avsändare/enhet/namn 2 Sammanfattning av NUS 900 000 människor halva Sveriges

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Diagnoslathund och åtgärdskoder för Barnmorskor

Diagnoslathund och åtgärdskoder för Barnmorskor Informerande dokument Information Sida 1 (6) Diagnoslathund och åtgärdskoder för Barnmorskor Skilj mellan: Diagnos: Det tillstånd hos patienten som föranlett besöket Åtgärd: De insatser hälso- och sjukvårdspersonalen

Läs mer

Henoch-Schönlein purpura

Henoch-Schönlein purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Henoch-Schönlein purpura 1. VAD ÄR HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA? 1.1 Vad är det? Henoch-Schönlein purpura kallas också för IgA-vaskulit. Vid Henoch- Schönlein

Läs mer

Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: 2012-11-14 Gäller från: 2013-01-01

Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: 2012-11-14 Gäller från: 2013-01-01 Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: 2012-11-14 Gäller från: 2013-01-01 Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Detta dokument innehåller ICD-10-SE-diagnoser

Läs mer

Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem

Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem Systematisk förteckning Svensk version 2016 Del 3 (3) Svensk version av International Statistical Classification of Diseases

Läs mer

Serviceproducentens årsrapport 2015

Serviceproducentens årsrapport 2015 Rehabiliteringsgruppen Serviceproducentens årsrapport 2015 Skriv ut en blankett för varje linje Besvara frågorna för endast en linje på samma blankett Fyll i uppgifterna för varje linje på en separat blankett

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Presentation. Den vardagliga reumatologin Srood Dilan. Allmän presentation Kliniska frågor. Hur sätter man en reumatisk diagnos

Presentation. Den vardagliga reumatologin Srood Dilan. Allmän presentation Kliniska frågor. Hur sätter man en reumatisk diagnos Den vardagliga reumatologin Presentation Srood Dilan Allmän presentation Kliniska frågor Hur sätter man en reumatisk diagnos Anamnes (subjektiv) använd kriterier, andra orsaker till led och mjukdelsbesvär

Läs mer

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR

Svenska Intensivvårdsregistret - SIR Svenska Intensivvårdsregistret - SIR Ansvarig författare: Jan Martner Version: 10.0 Fastställd: 2010-12-15 Gäller från: 2011-01-01 Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige

Läs mer

INSTRUKTIONER INTYG FÖR F-TANDVÅRD. Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

INSTRUKTIONER INTYG FÖR F-TANDVÅRD. Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning INSTRUKTIONER INTYG FÖR F-TANDVÅRD Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning F-tandvårdsintyget ska utfärdas till personer som har stora svårigheter

Läs mer

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

C1 C2 C3 C4. Komplement. För : (1904) 4 nonspecific, complementary proteins required with antibody to lyse bacteria. Idag: -47 proteiner

C1 C2 C3 C4. Komplement. För : (1904) 4 nonspecific, complementary proteins required with antibody to lyse bacteria. Idag: -47 proteiner Innate (medfött, ospecifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner Celler Granulocyter, fagocyter (NK-celler, makrofager, dendritiska celler) Humoral Adaptive (förv rvärvat, rvat, specifik) B-lymfocyter

Läs mer

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper 88 Kraftnedsättning/förlamning Neuroanatomi och neurofysiologi Utbredningen av dermatom och myotom Nociceptiv och neurogen smärta Diagnostik och behandling vid perifer nervinklämning Diagnostik och handläggning

Läs mer

Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011

Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011 Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011 2011 1 (5) En klassifikationsskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen

Läs mer

Asfyxi och fosterövervakning. Karina Liuba Kvinnokliniken Lund

Asfyxi och fosterövervakning. Karina Liuba Kvinnokliniken Lund Asfyxi och fosterövervakning Karina Liuba Kvinnokliniken Lund Fosterfysiologi gasutbyte foster/mamma Fosterfysiologi placenta Hög halt syre (O 2 ) Låg halt koldioxid (CO 2 ) Syremättnad ca 75% Låg halt

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2011 01 28 Baskunskaper och färdigheter efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2011 01 28 Baskunskaper och färdigheter efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2011 01 28 Baskunskaper och färdigheter efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet I. INLEDNING 1 II. PRAKTISKA FÄRDIGHETER OCH UNDERSÖKNINGSMETODER 1. Neurologisk

Läs mer

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Skrivsalen Bergsbrunnagatan 15 Sal 2

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Skrivsalen Bergsbrunnagatan 15 Sal 2 Namn:... Personnummer: Kod:... TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära 2012-01-12 kl. 08.00-13.00. Skrivsalen Bergsbrunnagatan 15 Sal 2 Skrivningen omfattar 30 frågor. Totalt ger skrivningen 80 poäng.

Läs mer

Tandvårdsstöden. lathund för vårdpersonal

Tandvårdsstöden. lathund för vårdpersonal Tandvårdsstöden lathund för vårdpersonal Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 23 år. Stödet administreras av Försäkringskassan. Barn- och ungdomstandvård

Läs mer

SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015. Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL

SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015. Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015 Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL Nytt namn samma professionella team www.ptjrontgen.se Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL Gäller från 1 juli 2015

Läs mer

Göteborg November Pediatrisk uroradiologi Yvonne Simrén Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg

Göteborg November Pediatrisk uroradiologi Yvonne Simrén Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg Göteborg November 2016 Pediatrisk uroradiologi Yvonne Simrén Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg Vad skall vi prata om? Obstruktioner Multicystisk dysplastisk njure Binjureförändringar

Läs mer

Validand och valideringshandledare

Validand och valideringshandledare Validering av kurs: Medicin 2 (100p) Fördjupad kunskapskartläggning Validand och valideringshandledare Validand Mejladress Telefon Valideringspedagog Mejladress Aktuella veckor för teoretisk validering

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning 1 Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om den periodiska säkerhetsrapporten

Läs mer

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Maria Holmgren 2016-01-14 Tandvårdsstöden lathund för vårdpersonal Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Regionens tandvårdsstöd regleras av: Tandvårdslagen(1985:125)

Läs mer

KLINISK PATOLOGI Profil och verksamhetsfält Samverkan inom hälso- och sjukvårdssystemet Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

KLINISK PATOLOGI Profil och verksamhetsfält Samverkan inom hälso- och sjukvårdssystemet Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt KLINISK PATOLOGI I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten klinisk patologi omfattar kunskap om sjukdomars etiologi, patogenes, morfologiska vävnadsförändringar och de funktionella

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Diagnossättning inom specialiserad smärtvård

Diagnossättning inom specialiserad smärtvård 2011-10-10 1(5) Diagnossättning inom specialiserad smärtvård Detta gäller patient som är färdigutredd avseende underliggande organisk sjukdom som eventuell till smärta. Vårdkontakten är inriktad mot bedömning,

Läs mer

Vad är ulcerös kolit?

Vad är ulcerös kolit? Vad är ulcerös kolit? Ulcerös kolit är en långvarig sjukdom som orsakar inflammation och sår i tjocktarmens slemhinna, oftast i den sista delen av tjocktarmen och i ändtarmen. Vid tillstånd som ulcerös

Läs mer

Somatiska komplikationer

Somatiska komplikationer Somatiska komplikationer Alkohol Alkohol påverkar nästan alla organsystem Ämnesomsättningen Blodcellerna Mag-tarmkanalen Lever och bukspottkörtel Hjärta och kärl Nervsystemet Traumatiska skador Immunsystemet

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

[Abdominal Aorta Aneurysm] [Orsak, diagnostik och behandling] Health Department, the33

[Abdominal Aorta Aneurysm] [Orsak, diagnostik och behandling] Health Department, the33 [Abdominal Aorta Aneurysm] [Orsak, diagnostik och behandling] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Allmänt.......2 ICD-10.......2 Epidemiologi......2 Etiologi och patogenes.....3 Symtom......

Läs mer