Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Driftsentreprenad av vårdboende Kaptenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Driftsentreprenad av vårdboende Kaptenen"

Transkript

1 Alingsås kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Driftsentreprenad av vårdboende Kaptenen Diarie Upphandlare Magnus Bernhardsson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingssformulär. Utvärderingssformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen eller inbjudan på Att lämna anbud När du lämnar pris ska det ske för (1) enhet av angiven sort. Totalpris beräknas automatiskt som pris gånger angivet antal. Om 0 kr anges som pris levereras specificerad vara/tjänst utan kostnad. Om något pris lämnas blankt är anbudet inte giltigt. Utvärderingsen bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet. Offererat pris blir ett jämförelsetal. Jämförelsetalet påverkas i nästa steg av utvärderingen. Hur mycket jämförelsetalet påverkas vid olika utvärderingar står beskrivet för varje utvärdering i detta dokument. Anbudet med lägst jämförelsetal är bäst. Introduktion Samtliga krav som beskrivs i Bilaga 3, Kvalitetskrav på särskilt boende, ska uppfyllas. Dessa krav anger en lägsta nivå på den vård och omsorg som utförs och ger inget mervärde i samband med utvärderingen. Dessa krav följs upp regelbundet under avtalstiden. Anbudsgivaren ska i ansökan beskriva vilka arbetssätt och er sökande har för att kunna nå en högre kvalitet inom de områden som specifikt framgår av utvärderingen. Den anbudsgivare som får det lägsta mervärdet i samband med utvärderingen betraktas som ekonomiskt mest fördelaktig. Värderingen/bedömningen kommer att göras av fyra olika expertgrupper som består av tjänstemän från Alingsås kommun, tjänstemän från en annan kommun, personal och chefer från Alingsås kommun samt representanter från KPR (kommunala pensionärsrådet) i Alingsås. De fyra grupperna kommer att få ta del av de delar i anbuden som beskriver efterfrågade områden. Värderingen genomförs enligt principerna för Delphi-en. Metoden beskrivs mer ingående i bilaga 10, Beskrivning av Delphi- för bedömning av kvalitet. Anbuden kommer vid dessa tillfällen vara avidentifierade. Grupperna träffas vid olika tillfällen och gör separata värderingar. När alla grupper är klara med sina respektive värderingar ska en representant från varje grupp träffas och dessa fyra personerna ska jämföra sina värderingar. De fyra representanterna ska enas dvs. uppnå konsensus i bedömningen. När konsensus har nåtts gällande en mervärdesnivå kommer poäng för den nivå tilldelas respektive anbud varpå respektive poängen räknas samman för respektive anbud. Ytterligare information gällande utvärderingen återfinns i anbudsinbjudans kapitel 6. Materialet som skall bedömas i respektive kategori, bedömningsområde: - Bemanning (punkt ) Max 24p - Inflyttningsprocessen (punkt 4.4) Max 24p - Inriktning / profil (punkt 4.9) Max 24p - Måltiden (punkt 4.10) Max 24p 1/21

2 - Riskförebyggande arbete (punkt 4.11) Max 24p - Vård i livets slut (punkt 4.12) Max 24p - Rehabiliterande arbetssätt (punkt 4.13) Max 24p - Värdegrundsarbete (punkt 4.14) Max 24p - Aktiviteter och social samvaro (punkt 4.15) Max 24p - Samverkan kring vårdtagaren (punkt 4.16) Max 24p - Personkontinuitet (punkt 4.16) Max 24p - Kompetens (punkt ) Max 6p - Ledarskap (punkt ) Max 18p - Kompetensutveckling (punkt ) Max 6p - Kunskapsbaserad verksamhet (4.22) Max 9p - Personaltäthet Max 300p Informationen skall tillhandahållas i bilagor och medfölja anbudet. Respektive bilaga skall vara titulerad med respektive bedömningsområde, bemanning, inflyttningsprocessen, osv. Respektive bilaga skall även vara utformad på ett sådant sätt att den följer utvärderingens ordning om 1/ Beskrivning av vilken /arbetssätt som skall användas 2/ Beskrivning av mervärdet som det ger den enskilde vårdtagaren 3/ Beskrivning av mervärdet som det ger personalen 4/ Beskrivning hur ni skall följa upp/mäta en av ert arbetssätt samt frekvenser av uppföljningen Upphandlande myndighet avgör om respektive bilaga är utformad enligt ovan beskrivning. 1.0 Priset är fastställt enligt anbudsinbjudan. Utvärderingen kommer att göras enligt de kvaliteter som erbjuds. Bedömning Bemanning - Val av : Utföraren skall beskriva arbetssätt och rutiner för att uppnå flexibilitet vid varierande vårdtyngd. Utföraren lämnar en beskrivning på hur Kaptenens äldreboende planeras att bemannas, dag, natt, kväll och helg samt hur avrapporteringsrutiner mellan arbetslagen kommer att se ut. Beskrivningen ska även innehålla vilken typ av kompetens som krävs för de olika tjänsterna (undersköterska, sjuksköterska, chef etc.). 0 Ingen -2,00-6,00 Bedömning Bemanning - för personalen: Utföraren skall beskriva arbetssätt och rutiner för att uppnå flexibilitet vid varierande vårdtyngd. Utföraren lämnar en beskrivning på hur Kaptenens äldreboende planeras att bemannas, dag, natt, kväll och helg 2/21 samt

3 hur avrapporteringsrutiner mellan arbetslagen kommer att se ut. Beskrivningen ska även innehålla vilken typ av kompetens som krävs för de olika tjänsterna (undersköterska, sjuksköterska, chef etc.). 1 Litet mervärde 2 Medel mervärde -6,00 3 Stort mervärde -9,00 Bedömning Bemanning - uppföljning/mätning av : Utföraren skall beskriva arbetssätt och rutiner för att uppnå flexibilitet vid varierande vårdtyngd. Utföraren lämnar en beskrivning på hur Kaptenens äldreboende planeras att bemannas, dag, natt, kväll och helg samt hur avrapporteringsrutiner mellan arbetslagen kommer att se ut. Beskrivningen ska även innehålla vilken typ av kompetens som krävs för de olika tjänsterna (undersköterska, sjuksköterska, chef etc.). uppföljning/mätning av -9,00 Bedömning Inflyttning - Val av : Utföraren ska detaljerat beskriva inflyttningsprocessen ur den enskildes perspektiv 0 Ingen Bedömning Inflyttning - för vårdtagaren: Utföraren ska detaljerat beskriva inflyttningsprocessen ur den enskildes perspektiv 3/21

4 1 Litet mervärde -5,00 2 Medel mervärde -1 3 Stort mervärde -15,00 Bedömning Inflyttning - för personalen: Utföraren ska detaljerat beskriva inflyttningsprocessen ur den enskildes perspektiv 1 Litet mervärde 3 Stort mervärde Bedömning Inflyttning - uppföljning/mätning av : Utföraren ska detaljerat beskriva inflyttningsprocessen ur den enskildes perspektiv uppföljning/mätning av Bedömning Inriktning/profil - Val av : Ett av målen med kommunens valfrihetssystem är att mångfalden ska öka. Utifrån detta mål värdesätter kommunen att utföraren inom ramen för aktuell boendeform, har olika inriktningar, som den enskilde ska välja på. Det kan exempelvis gälla inriktningar utifrån språk och kultur eller olika teman. Utföraren skall ha en tydlig inriktning/profil för boendet som ska vara av intresse för det stora flertalet av de som bor eller kommer att bo på boendet. Beskriv vilken inriktning/profil verksamheten ska ha. 0 Ingen 4/21

5 Bedömning Inriktning/profil - för vårdtagaren: Ett av målen med kommunens valfrihetssystem är att mångfalden ska öka. Utifrån detta mål värdesätter kommunen att utföraren inom ramen för aktuell boendeform, har olika inriktningar, som den enskilde ska välja på. Det kan exempelvis gälla inriktningar utifrån språk och kultur eller olika teman. Utföraren skall ha en tydlig inriktning/profil för boendet som ska vara av intresse för det stora flertalet av de som bor eller kommer att bo på boendet. Beskriv vilken inriktning/profil verksamheten ska ha. 1 Litet mervärde -5,00 2 Medel mervärde -1 3 Stort mervärde -15,00 Bedömning Inriktning/profil - för personalen: Ett av målen med kommunens valfrihetssystem är att mångfalden ska öka. Utifrån detta mål värdesätter kommunen att utföraren inom ramen för aktuell boendeform, har olika inriktningar, som den enskilde ska välja på. Det kan exempelvis gälla inriktningar utifrån språk och kultur eller olika teman. Utföraren skall ha en tydlig inriktning/profil för boendet som ska vara av intresse för det stora flertalet av de som bor eller kommer att bo på boendet. Beskriv vilken inriktning/profil verksamheten ska ha. 1 Litet mervärde 3 Stort mervärde Bedömning Inriktning/profil - uppföljning/mätning av : Ett av målen med kommunens valfrihetssystem är att mångfalden ska öka. Utifrån detta mål värdesätter kommunen att utföraren inom ramen för aktuell boendeform, har olika inriktningar, som den enskilde ska välja på. Det kan exempelvis gälla inriktningar utifrån språk och kultur eller olika teman. Utföraren skall ha en tydlig inriktning/profil för boendet som ska vara av intresse för det stora flertalet av de som bor eller kommer att bo på boendet. 5/21

6 Beskriv vilken inriktning/profil verksamheten ska ha. uppföljning/mätning av Bedömning Måltiden - Val av : Utföraren ansvarar för all kost. Kraven på kosten och måltidsmiljön beskrivs i bilaga 8, Måltidsprogram för hemtjänst och särskilt boende samt bilaga 9 Måltidsprogram för särskilt boende. Dessa krav ska följas. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med kost och måltidsmiljö Bedömning Måltiden - för vårdtagaren: Utföraren ansvarar för all kost. Kraven på kosten och måltidsmiljön beskrivs i bilaga 8, Måltidsprogram för hemtjänst och särskilt boende samt bilaga 9 Måltidsprogram för särskilt boende. Dessa krav ska följas. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med kost och måltidsmiljö Bedömning Måltiden - för personalen: Utföraren ansvarar för all kost. Kraven på kosten och måltidsmiljön beskrivs i bilaga 8, Måltidsprogram för hemtjänst och särskilt boende samt bilaga 9 Måltidsprogram för särskilt boende. Dessa krav ska följas. 0 Ingen 1 Litet mervärde -5,00 2 Medel mervärde -1 3 Stort mervärde -15,00 6/21

7 Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med kost och måltidsmiljö 1 Litet mervärde 3 Stort mervärde Bedömning Måltiden - uppföljning/mätning av : Utföraren ansvarar för all kost. Kraven på kosten och måltidsmiljön beskrivs i bilaga 8, Måltidsprogram för hemtjänst och särskilt boende samt bilaga 9 Måltidsprogram för särskilt boende. Dessa krav ska följas. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med kost och måltidsmiljö uppföljning/mätning av Bedömning Riskförebyggande arbete - Val av : Det är ledningens ansvar att de insatser som utförs är av god kvalitet och att tillsammans med medarbetarna skapa en säker vård och omsorg. Grunden för säker vård är att bedömningar, vård och behandling utförs på rätt sätt. Säker vård och omsorg innebär bland annat att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med riskförebyggande arbete Bedömning Riskförebyggande arbete - för vårdtagaren: Det är ledningens ansvar att de insatser som utförs är av god kvalitet och att tillsammans med medarbetarna skapa en säker vård och omsorg. Grunden för säker vård är att bedömningar, vård och behandling utförs på 0 Ingen 7/21

8 rätt sätt. Säker vård och omsorg innebär bland annat att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med riskförebyggande arbete 1 Litet mervärde -5,00 2 Medel mervärde -1 3 Stort mervärde -15,00 Bedömning Riskförebyggande arbete - för personalen: Det är ledningens ansvar att de insatser som utförs är av god kvalitet och att tillsammans med medarbetarna skapa en säker vård och omsorg. Grunden för säker vård är att bedömningar, vård och behandling utförs på rätt sätt. Säker vård och omsorg innebär bland annat att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med riskförebyggande arbete 1 Litet mervärde 3 Stort mervärde Bedömning Riskförebyggande arbete - uppföljning/mätning av : Det är ledningens ansvar att de insatser som utförs är av god kvalitet och att tillsammans med medarbetarna skapa en säker vård och omsorg. Grunden för säker vård är att bedömningar, vård och behandling utförs på rätt sätt. Säker vård och omsorg innebär bland annat att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med riskförebyggande arbete uppföljning/mätning av 8/21

9 Bedömning Vård i livets slutskede - Val av : Vården i livets slutskede ska ges särskild prioritet så att omvårdnad och tillsyn ges på ett säkert, tryggt och värdigt sätt. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med vård i livets slut. 0 Ingen Bedömning Vård i livets slutskede - för vårdtagaren: Vården i livets slutskede ska ges särskild prioritet så att omvårdnad och tillsyn ges på ett säkert, tryggt och värdigt sätt. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med vård i livets slut. Bedömning Vård i livets slutskede - för personalen: Vården i livets slutskede ska ges särskild prioritet så att omvårdnad och tillsyn ges på ett säkert, tryggt och värdigt sätt. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med vård i livets slut. Bedömning Vård i livets slutskede - uppföljning/mätning av : Vården i livets slutskede ska ges särskild prioritet så att omvårdnad och tillsyn ges på ett säkert, tryggt och värdigt sätt. 1 Litet mervärde -5,00 2 Medel mervärde -1 3 Stort mervärde -15,00 1 Litet mervärde 3 Stort mervärde 9/21

10 Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med vård i livets slut. uppföljning/mätning av Bedömning Rehabiliterande arbetssätt - Val av : Utföraren ska ha ett habiliterande och rehabiliterande synsätt. Den enskilde ska ges möjlighet att delta i insatserna efter förmåga med syfte att stärka de egna resurserna. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med rehabiliterande arbetssätt 0 Ingen Bedömning Rehabiliterande arbetssätt - för vårdtagaren: Utföraren ska ha ett habiliterande och rehabiliterande synsätt. Den enskilde ska ges möjlighet att delta i insatserna efter förmåga med syfte att stärka de egna resurserna. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med rehabiliterande arbetssätt 1 Litet mervärde -5,00 2 Medel mervärde -1 3 Stort mervärde -15,00 Bedömning Rehabiliterande arbetssätt - för personalen: Utföraren ska ha ett habiliterande och rehabiliterande synsätt. Den enskilde ska ges möjlighet att delta i insatserna efter förmåga med syfte att stärka de egna resurserna. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med rehabiliterande arbetssätt 10/21

11 1 Litet mervärde 3 Stort mervärde Bedömning Rehabiliterande arbetssätt - uppföljning/mätning av : Utföraren ska ha ett habiliterande och rehabiliterande synsätt. Den enskilde ska ges möjlighet att delta i insatserna efter förmåga med syfte att stärka de egna resurserna. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med rehabiliterande arbetssätt uppföljning/mätning av Bedömning Värdegrundsarbete - Val av : Äldreomsorg ska sträva mot att alla personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Äldreomsorgen ska stödja att man så långt det är möjligt kan leva sitt liv på det sätt den enskilde önskar. Den enskilde ska ha inflytande och ges möjlighet till egna val. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med värdegrundsarbete. Bedömning Värdegrundsarbete - för vårdtagaren: Äldreomsorg ska sträva mot att alla personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Äldreomsorgen ska stödja att man så långt det är möjligt kan leva sitt liv på det sätt den enskilde önskar. Den enskilde ska ha inflytande och ges möjlighet till 0 Ingen 11/21

12 egna val. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med värdegrundsarbete. 1 Litet mervärde -5,00 2 Medel mervärde -1 3 Stort mervärde -15,00 Bedömning Värdegrundsarbete - för personalen: Äldreomsorg ska sträva mot att alla personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Äldreomsorgen ska stödja att man så långt det är möjligt kan leva sitt liv på det sätt den enskilde önskar. Den enskilde ska ha inflytande och ges möjlighet till egna val. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med värdegrundsarbete. 1 Litet mervärde 3 Stort mervärde Bedömning Värdegrundsarbete - uppföljning/mätning av : Äldreomsorg ska sträva mot att alla personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Äldreomsorgen ska stödja att man så långt det är möjligt kan leva sitt liv på det sätt den enskilde önskar. Den enskilde ska ha inflytande och ges möjlighet till egna val. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med värdegrundsarbete. uppföljning/mätning av 12/21

13 Bedömning Aktiviteter och social samvaro - Val av : För att kunna möta olika behov av stöd och hjälp krävs ett varierat utbud av insatser. Alla ska utifrån sina förutsättningar få möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med aktiviteter och social samvaro. 0 Ingen Bedömning Aktiviteter och social samvaro - för vårdtagaren: För att kunna möta olika behov av stöd och hjälp krävs ett varierat utbud av insatser. Alla ska utifrån sina förutsättningar få möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med aktiviteter och social samvaro. Bedömning Aktiviteter och social samvaro - för personalen: För att kunna möta olika behov av stöd och hjälp krävs ett varierat utbud av insatser. Alla ska utifrån sina förutsättningar få möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med aktiviteter och social samvaro. Bedömning Aktiviteter och social samvaro - uppföljning/mätning av : För att kunna möta olika behov av stöd och hjälp krävs ett varierat utbud av insatser. Alla ska utifrån sina 1 Litet mervärde -5,00 2 Medel mervärde -1 3 Stort mervärde -15,00 1 Litet mervärde 3 Stort mervärde förutsättningar få möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro. 13/21

14 Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med aktiviteter och social samvaro. uppföljning/mätning av Bedömning Samverkan kring vårdtagaren - Val av : Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är dessa samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Kontakter, information och olika insatser bör samordnas på ett ändamålsenligt sätt så att möjligheten till oberoende i det dagliga livet stärks. Verksamheten ska samverka med anhöriga om hur stödet till den enskilde ges förutsatt att den enskilde samtycker till detta. I alla möten har personalen ansvar för ett anhörigstödjande förhållningssätt. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med samverkan kring vårdtagaren. 0 Ingen Bedömning Samverkan kring vårdtagaren - för vårdtagaren: Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är dessa samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Kontakter, information och olika insatser bör samordnas på ett ändamålsenligt sätt så att möjligheten till oberoende i det dagliga livet stärks. Verksamheten ska samverka med anhöriga om hur stödet till den enskilde ges förutsatt att den enskilde samtycker till detta. I alla möten har personalen ansvar för ett anhörigstödjande förhållningssätt. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med samverkan kring vårdtagaren. 1 Litet mervärde -5,00 2 Medel mervärde -1 3 Stort mervärde -15,00 14/21

15 Bedömning Samverkan kring vårdtagaren - för personalen: Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är dessa samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Kontakter, information och olika insatser bör samordnas på ett ändamålsenligt sätt så att möjligheten till oberoende i det dagliga livet stärks. Verksamheten ska samverka med anhöriga om hur stödet till den enskilde ges förutsatt att den enskilde samtycker till detta. I alla möten har personalen ansvar för ett anhörigstödjande förhållningssätt. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med samverkan kring vårdtagaren. 1 Litet mervärde 3 Stort mervärde Bedömning Samverkan kring vårdtagaren - uppföljning/mätning av : Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är dessa samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Kontakter, information och olika insatser bör samordnas på ett ändamålsenligt sätt så att möjligheten till oberoende i det dagliga livet stärks. Verksamheten ska samverka med anhöriga om hur stödet till den enskilde ges förutsatt att den enskilde samtycker till detta. I alla möten har personalen ansvar för ett anhörigstödjande förhållningssätt. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med samverkan kring vårdtagaren. uppföljning/mätning av Bedömning Personkontinuitet - Val av : Att det finns en bemanning som medför personkontinuitet har stor betydelse för den enskildes upplevelse av kvalitet. God personkontinuitet innebär att arbetet organiseras så att den enskilde möter ett begränsat antal personal som ger omsorg till den enskilde och att insatserna utförs på likartat sätt oavsett vem som kommer. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med personkontinuitet. 15/21

16 0 Ingen Bedömning Personkontinuitet - för vårdtagaren: Att det finns en bemanning som medför personkontinuitet har stor betydelse för den enskildes upplevelse av kvalitet. God personkontinuitet innebär att arbetet organiseras så att den enskilde möter ett begränsat antal personal som ger omsorg till den enskilde och att insatserna utförs på likartat sätt oavsett vem som kommer. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med personkontinuitet. 1 Litet mervärde -5,00 2 Medel mervärde -1 3 Stort mervärde -15,00 Bedömning Personkontinuitet - för personalen: Att det finns en bemanning som medför personkontinuitet har stor betydelse för den enskildes upplevelse av kvalitet. God personkontinuitet innebär att arbetet organiseras så att den enskilde möter ett begränsat antal personal som ger omsorg till den enskilde och att insatserna utförs på likartat sätt oavsett vem som kommer. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med personkontinuitet. 1 Litet mervärde 3 Stort mervärde Bedömning Personkontinuitet: Att det finns en bemanning som medför personkontinuitet har stor betydelse för den enskildes upplevelse av kvalitet. God personkontinuitet innebär att arbetet organiseras så att den enskilde möter ett begränsat antal personal som ger omsorg till den enskilde och att insatserna utförs på likartat sätt oavsett vem som kommer. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med personkontinuitet. 16/21

17 1 Litet mervärde -2,00 2 Medel mervärde -4,00 3 Stort mervärde -6,00 Bedömning Kompetens - för personalen: Personalen som arbetar inom och för verksamheten skall inneha den utbildning som krävs för arbetsuppgiften (se Bilaga 3, Kvalitetskrav på särskilt boende) samt erfarenhet och förståelse för vård av äldre, där arbetser och tillvägagångssätt skall präglas av inlevelseförmåga och respekt för individen. Legitimerade sjuksköterskor skall finnas inom verksamheten. Vid nyanställning skall personens legitimation kontrolleras. Demenssjuksköterskas kompetens skall finnas att tillgå. Personalens behov av handledning skall tillgodoses. Den enskilde ska mötas av personal som har den utbildning och/eller yrkeserfarenhet som krävs för arbetsuppgiften. Beskriv vilka kompetenskrav ni kommer att ställa på den personal som kommer att finnas i verksamheten under avtalsperioden. 1 Litet mervärde 3 Stort mervärde Bedömning Kompetens - uppföljning/mätning av : Personalen som arbetar inom och för verksamheten skall inneha den utbildning som krävs för arbetsuppgiften (se Bilaga 3, Kvalitetskrav på särskilt boende) samt erfarenhet och förståelse för vård av äldre, där arbetser och tillvägagångssätt skall präglas av inlevelseförmåga och respekt för individen. Legitimerade sjuksköterskor skall finnas inom verksamheten. Vid nyanställning skall personens legitimation kontrolleras. Demenssjuksköterskas kompetens skall finnas att tillgå. Personalens behov av handledning skall tillgodoses. Den enskilde ska mötas av personal som har den utbildning och/eller yrkeserfarenhet som krävs för arbetsuppgiften. Beskriv vilka kompetenskrav ni kommer att ställa på den personal som kommer att finnas i verksamheten under avtalsperioden. 17/21

18 uppföljning/mätning av Bedömning Ledarskap - Val av : Enhetschefer inom äldreomsorgen har en viktig roll när det gäller att uppfylla nationella och lokala mål inom äldreomsorgen. Ledarskap handlar om att kunna leda, styra och utveckla en verksamhet. Det bör finnas förmåga i ledningen att hållbart implementera er och förhållningssätt, samt skapa förutsättningar för att ta tillvara kunskaper genom dokumentation och uppföljning av insatser tillämpa en evidensbaserad praktik som och förhållningssätt. Ledningen ska arbeta så att ledare och annan vård- och omsorgspersonal tillsammans systematiskt utvecklar och förbättrar verksamheten. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med ledarskap. 0 Ingen -2,00-6,00 Bedömning Ledarskap - för personalen: Enhetschefer inom äldreomsorgen har en viktig roll när det gäller att uppfylla nationella och lokala mål inom äldreomsorgen. Ledarskap handlar om att kunna leda, styra och utveckla en verksamhet. Det bör finnas förmåga i ledningen att hållbart implementera er och förhållningssätt, samt skapa förutsättningar för att ta tillvara kunskaper genom dokumentation och uppföljning av insatser tillämpa en evidensbaserad praktik som och förhållningssätt. Ledningen ska arbeta så att ledare och annan vård- och omsorgspersonal tillsammans systematiskt utvecklar och förbättrar verksamheten. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med ledarskap. 1 Litet mervärde -2,00 2 Medel mervärde -4,00 3 Stort mervärde -6,00 Bedömning Ledarskap - uppföljning/mätning av : Enhetschefer inom äldreomsorgen har en viktig roll när det gäller att uppfylla nationella och lokala mål inom äldreomsorgen. Ledarskap handlar om att kunna leda, styra och utveckla en verksamhet. Det bör finnas förmåga i ledningen att hållbart implementera er och förhållningssätt, samt skapa förutsättningar 18/21 för att

19 ta tillvara kunskaper genom dokumentation och uppföljning av insatser tillämpa en evidensbaserad praktik som och förhållningssätt. Ledningen ska arbeta så att ledare och annan vård- och omsorgspersonal tillsammans systematiskt utvecklar och förbättrar verksamheten. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med ledarskap. uppföljning/mätning av -2,00-6,00 Bedömning Kompetensutveckling - för personalen: I de fall kommunen beviljats statliga medel för kompetenssatsningar uppmanas utföraren ta del av dessa. Utförarens personal erbjuds därutöver delta i utbildningsinsatser anordnade av kommunen Personalen ska få till sig ny kunskap och fortbildning i den omfattning uppdraget kräver. Den enskilde ska mötas av personal som har den utbildning och/eller yrkeserfarenhet som krävs för arbetsuppgiften. Beskriv hur verksamheten ska arbeta med kompetensutveckling under avtalsperioden. 1 Litet mervärde 3 Stort mervärde Bedömning Kompetensutveckling - uppföljning/mätning av : I de fall kommunen beviljats statliga medel för kompetenssatsningar uppmanas utföraren ta del av dessa. Utförarens personal erbjuds därutöver delta i utbildningsinsatser anordnade av kommunen Personalen ska få till sig ny kunskap och fortbildning i den omfattning uppdraget kräver. Den enskilde ska mötas av personal som har den utbildning och/eller yrkeserfarenhet som krävs för arbetsuppgiften. Beskriv hur verksamheten ska arbeta med kompetensutveckling under avtalsperioden. uppföljning/mätning av 19/21

20 Bedömning Kunskapsbaserad verksamhet - Val av : Insatserna ska utföras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet dvs. bästa tillgängliga kunskap om utformning, innebörd och förväntat resultat. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med området kunskapsbeserad verksamhet. 0 Ingen Bedömning Kunskapsbaserad verksamhet - för personalen: Insatserna ska utföras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet dvs. bästa tillgängliga kunskap om utformning, innebörd och förväntat resultat. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med området kunskapsbeserad verksamhet. 1 Litet mervärde 3 Stort mervärde Bedömning Kunskapsbaserad verksamhet - uppföljning/mätning av : Insatserna ska utföras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet dvs. bästa tillgängliga kunskap om utformning, innebörd och förväntat resultat. Beskriv hur er verksamhet ska arbeta med området kunskapsbeserad verksamhet. uppföljning/mätning av Deklaration /21

21 Personaltäthet: Anbudsgivaren ska i anbudet ange vilken total minimibemanning som ska finnas på enheten upp till nivån för första linjens chef, inkluderat sjuksköterskor. Mer information om hur minimibemanning beräknas finns under punkt i anbudsunderlaget. Angiven nivå om 0,880 är den lägsta nivå som måste uppfyllas för att anbudet skall utvärderas. Nivåer under 0,880 kommer att förkastas. 0 0,880-0, ,895-0,909-35,00 2 0,910-0, ,925-0, ,940-0, ,955-0, ,00 6 0,970-0, , Prisfråga 1.1 Grundersättning Under avtalsperioden uppgår grundersättningen till 1 520: - per dygn och boendelägenhet, exklusive förändringar enligt omsorgsprisindex (OPI) Fastställt grundarvode har uppfattats och fylls i. Anbudsgivare som fyller i något annat än grundersättning på 1520:- kommer att förkastas. Pris ska anges för en (1) st. Maxpris har satts till 1.52 kr/st och kan inte överstigas. Pris är obligatorisk information för denna post. Om 0 (noll) levereras varan / tjänsten utan kostnad. 21/21

1.0 Bedömning bör-krav och krav märkta med utvärdering

1.0 Bedömning bör-krav och krav märkta med utvärdering Skellefteå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kostplaneringssystem Diarie UH-2013-228 Upphandlare Christina Wikström Detta dokument är

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Värme och sanitetsservice

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Värme och sanitetsservice Skellefteå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Värme och sanitetsservice Diarie UH-2013-103 Ansvarig upphandlare Ulf Wiklund Detta dokument är en

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Glasmästeritjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Glasmästeritjänster Alingsås kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Glasmästeritjänster Diarie 2013.466 Upphandlare Henrik Larsson Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Möbler och inredning till två nybyggda förskolor i Nässjö

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Möbler och inredning till två nybyggda förskolor i Nässjö Nässjö kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Möbler och inredning till två nybyggda förskolor i Nässjö Diarie 029-2013 Upphandlare Caroline

Läs mer

1.0 Sakkunniga biträden till kommunens förtroendevlada revisorer/ Kommunallagen kap 9

1.0 Sakkunniga biträden till kommunens förtroendevlada revisorer/ Kommunallagen kap 9 Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Konsulttjänster inom revisionsområdet Diarie INK-14-10002 Upphandlare

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kemikalier till Vattenverket

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kemikalier till Vattenverket Värnamo kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kemikalier till Vattenverket Diarie 2012.307 Ansvarig upphandlare Mattias Hultqvist Detta dokument

Läs mer

1.0 Läslampa/undersökningslampa med möjlighet fästande i vårdpanel samt vägg

1.0 Läslampa/undersökningslampa med möjlighet fästande i vårdpanel samt vägg Stockholms läns landsting Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Undersökningslampor Diarie LS1301-0137 Ansvarig upphandlare Gun Gustafsson Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Autoklaver

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Autoklaver Uppsala universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Autoklaver Diarie UH-2013-64 Upphandlare Liz Illerbrand Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning med Tfnså Namn Konsulttjänster Mark/Väg samt VA i mark

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning med Tfnså Namn Konsulttjänster Mark/Väg samt VA i mark Säffle kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Diarie Förnyad konkurrensutsättning med Tfnså 2013-99 rangordning Namn Konsulttjänster Mark/Väg samt VA i mark Ansvarig upphandlare

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Säljcoach, Uminova

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Säljcoach, Uminova Umeå Universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Säljcoach, Uminova Diarie 241-2909-12 Ansvarig upphandlare Lorentz Karlsson Detta dokument är en kopia

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Drivmedel stationstankning Säter

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Drivmedel stationstankning Säter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drivmedel stationstankning Säter Diarie GNU 2014/107 Upphandlare Karolina

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Konferensförmedlare

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Konferensförmedlare Umeå Universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Konferensförmedlare Diarie 241-728-12 Ansvarig upphandlare Jessica Forssen Detta dokument är

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Mätare

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Mätare Umeå Energi AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Mätare Diarie UE-2013-0435-560 Upphandlare Josefine Hallin Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

1.0 Borlänge (Borlänge kommun - AB Borlänge Energi - AB Stora Tunabyggen)

1.0 Borlänge (Borlänge kommun - AB Borlänge Energi - AB Stora Tunabyggen) Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Däck, däckservice, förvaring för lätta och tunga fordon 2014 Diarie GNU

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Ramavtal - Besiktningstjänster entreprenader m m

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Ramavtal - Besiktningstjänster entreprenader m m Ekerö kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Ramavtal - Besiktningstjänster entreprenader m m Diarie KSUH13/37-055 Upphandlare Tarja Andersson

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Service och tjänster inom pensionsområdet

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Service och tjänster inom pensionsområdet Vellinge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Service och tjänster inom pensionsområdet Diarie UH-2014-1 Upphandlare Viveca Iversen Detta

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Personbilar

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Personbilar Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Fordon-Personbilar Diarie GNU 2014/9 Upphandlare Stefan Gehrke Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon Umeå Kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon Diarie 12025 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Operationsbord

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Operationsbord Stockholms läns landsting Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operationsbord Diarie LS1210-1405 Upphandlare Gun Gustafsson Detta dokument är en

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Elbilar

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Elbilar Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Fordon-Elbilar Diarie GNU 2013/187 Upphandlare Stefan Gehrke Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015 Sveriges Radio AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015 Diarie SR1411 Upphandlare Kamrul Islam Detta dokument är en

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Multifunktionsmaskiner och serviceavtal

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Multifunktionsmaskiner och serviceavtal Domstolsverket Upphandling Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Multifunktionsmaskiner och serviceavtal Diarie 1549-2011 Ansvarig upphandlare Johan Grönkvist Detta

Läs mer

Inkomna anbud skall presenteras i Uddevalla 25 maj 2015. Vid presentationen kommer upphandlingsgruppen bedöma anbuden, se bedömning nedan.

Inkomna anbud skall presenteras i Uddevalla 25 maj 2015. Vid presentationen kommer upphandlingsgruppen bedöma anbuden, se bedömning nedan. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie INK-15-0002 Namn Digitala trygghetslarm - hel larmkedja Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

1.0 Personlyftar. Pris anges i enlighet med Kravspecifikation

1.0 Personlyftar. Pris anges i enlighet med Kravspecifikation Sigtuna kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Medicintekniska produkter Diarie UH-2013-421 Upphandlare Janna Hashim Detta dokument är en

Läs mer

Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud. Att lämna anbud. 1.0 Prisfråga Bengtsfors.

Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud. Att lämna anbud. 1.0 Prisfråga Bengtsfors. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Diarie UH-2016-23 Namn Företagshälsovård Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.

Läs mer

1.0 Segment 1 Skrivare, minimum 20 sidor/min, svart/vit

1.0 Segment 1 Skrivare, minimum 20 sidor/min, svart/vit Umeå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Multifunktionsmaskiner Diarie 13002 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Hantering av Farligt avfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Hantering av Farligt avfall Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Hantering av Farligt avfall Diarie TN 2013/ 349 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift av återvinningscentraler inkl transporter & utrustning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift av återvinningscentraler inkl transporter & utrustning Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift av återvinningscentraler inkl transporter & utrustning Diarie TN 2013/350 Upphandlare Kenneth Lindrooth

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Livsmedel 2014

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Livsmedel 2014 Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Livsmedel 2014 Diarie INK-13-0001 Ansvarig upphandlare Katarina Gip Detta

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Miljöbilar

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Miljöbilar Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Fordon-Miljöbilar Diarie GNU 2014/13 Upphandlare Stefan Gehrke Detta dokument

Läs mer

1.0 Område - Borlänge. Avser Borlänge kommun, Borlänge Energi AB samt Falu-Borlänge regionen AB

1.0 Område - Borlänge. Avser Borlänge kommun, Borlänge Energi AB samt Falu-Borlänge regionen AB Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Bildskärms- och skyddglasögon Diarie UH-2013-519 Ansvarig upphandlare Ann-Kristin

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Multifunktionsmaskiner

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Multifunktionsmaskiner Umeå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Multifunktionsmaskiner Diarie 13002 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Söktjänst

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Söktjänst Sveriges Radio AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Söktjänst Diarie SR 1332 Ansvarig upphandlare Catherine Finér Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Catering - måltider

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Catering - måltider Umeå Universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Catering - måltider Diarie 241-729-12 Ansvarig upphandlare Jessica Forssen Detta dokument är en kopia

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Medier till folk- och skolbiblioteken i Värmland

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Medier till folk- och skolbiblioteken i Värmland Karlstads inköpscentral Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Medier till folk- och skolbiblioteken i Värmland Diarie 9863-14 Upphandlare Jeanette

Läs mer

STORSTÄD (ARMATURER, VENTILER, DÖRR- OCH GOLVLISTER/KARMAR, AVFLÄCKNING AV VÄGGAR/GLASYTOR ETC.)

STORSTÄD (ARMATURER, VENTILER, DÖRR- OCH GOLVLISTER/KARMAR, AVFLÄCKNING AV VÄGGAR/GLASYTOR ETC.) Umeå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie 14238 Namn Dagligt städ förskolan Klumpen och Spiltan Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Kemikalier till Ludvika kommuns VA-anläggningar

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Kemikalier till Ludvika kommuns VA-anläggningar Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kemikalier till Ludvika kommuns VA-anläggningar Diarie UH-2013-625 Upphandlare

Läs mer

1.0 Utlåningsautomater, Larmbågar, RFID-plattor, Konverteringsutrustning

1.0 Utlåningsautomater, Larmbågar, RFID-plattor, Konverteringsutrustning Umeå Universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn RFID- utlåningsautomater, larmbågar, plattor och etiketter Diarie 242-361-13 Ansvarig upphandlare

Läs mer

1.0 Priser till och från Sverige till och från de olika länderna

1.0 Priser till och från Sverige till och från de olika länderna Sveriges Radio AB Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Internationell flyttjänst Diarie SR1407 Upphandlare Catherine Finér Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

1.0 BEHANDLING MISSBRUK KVINNOR ÖVRIGA BEHANDLINGSMETODER

1.0 BEHANDLING MISSBRUK KVINNOR ÖVRIGA BEHANDLINGSMETODER Umeå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie 15117 Namn HVB Vuxna- Behandling missbruk kvinnor övriga behandlingsmet Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Observera att samtliga priser även ska innefatta den provision om 1 % som Mölndals stad årsvis fakturerar alla leverantörer.

Observera att samtliga priser även ska innefatta den provision om 1 % som Mölndals stad årsvis fakturerar alla leverantörer. Alingsås kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie 2014.481 Namn Digitala verktyg 1-1 för skolan Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Tvättjänst cirkulationsgods

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Tvättjänst cirkulationsgods Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Tvättjänst cirkulationsgods Diarie UH-2013-762 Upphandlare Louise Teinelund

Läs mer

Avtalsform. Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster

Avtalsform. Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster Nynäshamns kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster Upphandlare

Läs mer

1.0 Liten tvåhjulsdriven personbil (tjänstevikt understigande 1400 kg)

1.0 Liten tvåhjulsdriven personbil (tjänstevikt understigande 1400 kg) Lycksele kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat Avtalsform Rangordnat avtal Namn Leasingbilar Diarie UH-2012-38 Ansvarig upphandlare Eric Lundström Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia

Läs mer

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010 Utvärderingsrapport 2010-05-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Stockholms stad Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius 125-102/2010 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

AB Bostaden i Umeå. Att lämna anbud 1.0 LOKALVÅRD. Bedömning Bedömning Utvärderingsmodell Lokalvård Holmsund och Obbola (1401)

AB Bostaden i Umeå. Att lämna anbud 1.0 LOKALVÅRD. Bedömning Bedömning Utvärderingsmodell Lokalvård Holmsund och Obbola (1401) AB Bostaden i Umeå Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie 1401 Namn Lokalvård Holmsund och Obbola Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg. thomas.hallgren@kommunakuten.se

Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg. thomas.hallgren@kommunakuten.se Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg thomas.hallgren@kommunakuten.se När utformas kvalitetskraven Det politiska förarbetet Det administrativa förarbetet Upphandlingsprocessen (förfrågningsunderlaget)

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Transporter, färdiglagad mat 2012

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Transporter, färdiglagad mat 2012 Upphandlande myndighet Upphandlingscenter Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Transporter, färdiglagad mat 2012 Diarie UH-2011-25 Ansvarig upphandlare Ulf Sjöberg

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Arbetsmiljö & rehabtjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Arbetsmiljö & rehabtjänster Umeå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Arbetsmiljö & rehabtjänster Diarie 13005 Ansvarig upphandlare Josko Lorger Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Sandningssand

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Sandningssand Upphandlande myndighet Sundsvalls kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Sandningssand Diarie UH-2012-9 Ansvarig upphandlare Melinda Andersson Detta

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

2. Utvärderingsbilaga

2. Utvärderingsbilaga Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Rinkeby-Kista Drift av bostäder enligt LSS, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning stadsdelsnämnd Christina Fagerström

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

1.0 Dagbehandling med skola för barn och unga inom Stockholms län

1.0 Dagbehandling med skola för barn och unga inom Stockholms län Huddinge kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Diarie UH-2015-019 Namn Öppenvård, Dagbehandling m skola och Dagverksamhet för unga Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Upphandlande myndighet Landstinget i Värmland Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/110105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument

Läs mer

Upphandling av driften av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen: Utvärderingsprotokoll

Upphandling av driften av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen: Utvärderingsprotokoll Sida 1 (6) 2016-02-12 Upphandling av driften av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen: Utvärderingsprotokoll Bedömning av mervärde Kriterierna har utvärderats utifrån de mervärden som anbudsgivarens

Läs mer

Alingsås kommun. 1.0 Grundläggande krav. 2.0 Krav på tjänsten. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 1.4. Krav 2.1. Skakrav Familjerådgivning (2015.

Alingsås kommun. 1.0 Grundläggande krav. 2.0 Krav på tjänsten. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 1.4. Krav 2.1. Skakrav Familjerådgivning (2015. Alingsås kommun Skakrav Diarie 2015.302 Namn Familjerådgivning Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool Umeå Kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool Diarie 12026 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Avfallshämtning - hushåll

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Avfallshämtning - hushåll Sigtuna kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Avfallshämtning - hushåll Diarie UH-2012-294 Ansvarig upphandlare Glenn Hansson Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

5. Gruppboende - Personer med psykisk funktionsnedsättning

5. Gruppboende - Personer med psykisk funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag 2012-06-13 Upphandlingsansvarig Malmö kommun Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser Anna Bassmann 2010-00110 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operatörstjänster Telefoni GGV

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operatörstjänster Telefoni GGV Värnamo kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operatörstjänster Telefoni GGV Diarie 2014.016 Upphandlare Andreas Holmer Detta dokument är

Läs mer

Anbudsgivare uppmärksammas på att volymerna kan komma att förändras under avtalsperioden.

Anbudsgivare uppmärksammas på att volymerna kan komma att förändras under avtalsperioden. Inköpssamverkan Motala Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Diarie UH-2014-159 Namn Fällningskemikalier Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

1.0 Parkmark: Pris skall anges i kronor per kvm för utförande av uppdrag enligt förfrågningsunderlaget med diarienr. 9823-13.

1.0 Parkmark: Pris skall anges i kronor per kvm för utförande av uppdrag enligt förfrågningsunderlaget med diarienr. 9823-13. Karlstads kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Gräsklippning Diarie 9823-13 Upphandlare Evelin Nilsson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Företagshälsa

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Företagshälsa Örnsköldsvik Kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Företagshälsa Diarie 14-035 f Upphandlare Arnold Eriksson Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ambulanskläder

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ambulanskläder Landstinget i Värmland Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ambulanskläder Diarie UE/130025 Ansvarig upphandlare Adam Hedbom Detta dokument är en kopia

Läs mer

1.0 Flergångspump (stor pump för öppen buk/rikligt vätskande sår)

1.0 Flergångspump (stor pump för öppen buk/rikligt vätskande sår) Landstinget i Värmland Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Pump och tillbehör för undertrycksbehandling Diarie UE/120127 Ansvarig upphandlare Torgil

Läs mer

Kvalitetskrav på hemtjänst

Kvalitetskrav på hemtjänst Kvalitetskrav på hemtjänst 1 Säker vård och omsorg Det är ledningens ansvar att de insatser som utförs är av god kvalitet och att tillsammans med medarbetarna skapa en säker vård och omsorg. Grunden för

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Särskilt boende. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Särskilt boende. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Särskilt boende i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Mobila och fasta operatörstjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Mobila och fasta operatörstjänster Domstolsverket Upphandling Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mobila och fasta operatörstjänster Diarie 0524-2013 Ansvarig upphandlare Jenny Lilja

Läs mer

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Tid: Plats: Tisdagen den 2 December 2014, kl 16:00 OBS!! MÖTESDAGEN Kungsgatan 9 Vård- och äldreomsorgsförvaltningen,

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

KVALITETSKRAV OCH MÅL

KVALITETSKRAV OCH MÅL Fastställd 2012-11-22 Omsorgs- och utbildningsutskottet KVALITETSKRAV OCH MÅL VÅRD OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE Gäller från 2013-01-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

1.0 DRIFT OCH UNDERHÅLL AV GATU- OCH VÄGBELYSNING

1.0 DRIFT OCH UNDERHÅLL AV GATU- OCH VÄGBELYSNING Upphandlande myndighet Grums kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Drift och underhåll av gatu- och vägbelysning Diarie 11/GKS 0674 Ansvarig

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

Rapport. Verksamhetsgranskning, Särskilt boende, Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2016

Rapport. Verksamhetsgranskning, Särskilt boende, Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2016 Rapport Verksamhetsgranskning, Särskilt boende, Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2016 Alingsås 2016-04-01 Christine Sjökvist Kristina Bornhall 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Omsorgsmöbler

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Omsorgsmöbler Upphandlande myndighet Sigtuna kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Omsorgsmöbler Diarie UH-2011-145 Ansvarig upphandlare Annika Arvidsson Detta dokument är

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-19 AN-2013/108.730 1 (4) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05, 0708-79 04 80 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen

Läs mer

1.0 Typkonfiguration 1 Installationstjänster omfattande Tele och Data.

1.0 Typkonfiguration 1 Installationstjänster omfattande Tele och Data. Sveriges Radio AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Diarie Rangordnat avtal SR1301 Namn Ansvarig upphandlare Installationstjänster: Tele och data Göran Broberg samt radio-/tv-teknik.

Läs mer

Ansökan 2 Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012.

Ansökan 2 Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012. Ansökan 2 Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012. Så här använder du den elektroniska blanketten 1. Spara blanketten i din dator. Döp den exempelvis till

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kaffe, vatten och varuautomater inklusive service

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kaffe, vatten och varuautomater inklusive service Upphandlande myndighet Värnamo kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kaffe, vatten och varuautomater inklusive service Diarie UH-2011-60 Ansvarig

Läs mer

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning Haninge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Biblioteksmedia Diarie SUN 97/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia

Läs mer

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Socialnämnden 2006-04-26 2 Verksamhetsplan för hemvården Hästen... 3 Uppdrag... 3 Värdegrund synsätt... 3 Respektfullt bemötande... 3 Engagemang... 3 Flexibilitet...

Läs mer

2. Gruppboende - Personer med demenssjukdom

2. Gruppboende - Personer med demenssjukdom Förfrågningsunderlag 2015-07-03 Upphandlande organisation Malmö stad Anna Bassmann Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser STK-2015-151 Sista anbudsdag: 2015-09-01 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning Haninge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Biblioteksmedia Diarie SUN 97/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Uthyrning av bygg, anläggningsmaskiner, verktyg, bodar mm.

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Uthyrning av bygg, anläggningsmaskiner, verktyg, bodar mm. Sigtuna kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Uthyrning av bygg, anläggningsmaskiner, verktyg, bodar mm. Diarie UH-2013-357 Upphandlare Susanne Eriksson Detta

Läs mer