Frågor och svar om arbetstid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om arbetstid"

Transkript

1 Frågor och svar om arbetstid 1

2 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var och när tar egentligen arbetstiden slut om du alltid har jobbmobilen på, kollar jobbmejl på helgen och läser jobbpapper till och från arbetet? Eller funderar på en jobbfråga när du cyklar, städar eller somnar? Älskar du ditt jobb betyder det gränslösa arbetslivet en möjlighet att styra din egen tid. Men det kan också bli lite för mycket av det roliga. Är arbetsbelastningen hög kan jobb-bitarna i livspusslet bli många. Vi behöver alla stänga av ibland och ladda batterierna. Vi i Unionen är experter på arbetsmiljö och har koll på alla regler om övertid, dygnsvila och semester. Din arbetsgivare ska se till att du mår bra på och av jobbet men om så inte är fallet kan du vända dig till oss för hjälp och stöd. Dessutom förhandlar vi fram bra villkor så att du inte behöver jobba över eller på udda tider gratis. Du vet bäst själv var din gräns går men vi kan hjälpa dig hitta balansen mellan arbetslivet och resten av livet. Läs mer eller bli medlem direkt på unionen.se/balans eller fyll i och skicka in ansökan som du hittar i slutat av detta material. Du kan också ringa

3 Alltid tillgänglig I vissa fall ger din arbetsgivare dig möjlighet att koppla upp dig hemifrån till jobbet. Det finns då en del att tänka på. Det finns väl stora fördelar med att jag får jobbmobil och uppkoppling till jobbet? Javisst har det sina fördelar. I vissa situationer kan det vara en frihet att du kan utföra en del arbetsuppgifter hemma. Men det finns risker med att du blir tillgänglig för arbetsgivaren en allt större del av dygnets timmar. Din frihet kan övergå till obalans, när du upptäcker att du arbetar mer än du har betalt för och att du får för lite tid för avkoppling och återhämtning. Vad kan jag göra för att jobbet inte ska ta för stor plats på min fritid? Anteckna i en liten arbetsdagbok hur ofta, och hur länge du blir störd på din fritid. Blir det för tätt och för mycket kan det vara läge att fråga om din arbetsgivare vill ha ett avtal om beredskapstjänst (läs mer på sidan 12) i hemmet, inklusive ersättning. Annars gäller alltid att du är ledig på din fritid. Tänk på att dina ambitioner när det gäller att göra ett bra jobb kan vara en hälsofara, om du pressar dig allt mer till att alltid ställa upp. Sätt upp tider på dygnet då du inte svarar i jobbmobilen och på din e-post som hör till jobbet. Även om du är ansvarig för någon del av verksamheten på jobbet är det viktigt att du tar dig tid att vila. Se till att skaffa dig tid med absolut arbetsförbud! När du åker på semester lämna jobbmobilen på jobbet, tillsammans med jobbtankarna! Kom ihåg får du ingen riktig återhämtning så kan du inte göra ett riktigt bra jobb. 3

4 Övertid Ibland kör det ihop sig och arbetstiden räcker liksom inte till. Men arbetsgivaren förfogar inte fritt över din tid när arbetsdagen är slut. Det finns regler i avtal och arbetstidslagen som både du och din arbetsgivare ska hålla er till. Chefen säger åt mig att jobba över måste jag det? Ja om chefen kan redovisa särskilda skäl och arbetsuppgifterna är oförutsedda, kortvariga och tillfälliga. Om du själv har sakliga skäl för att inte jobba över kan du säga nej. Ibland kan det räcka med att du hänvisar till privata angelägenheter. Andra gånger måste du kunna visa förhinder, som gör att du inte kan ta dig till arbetsplatsen. Måste jag arbeta över hur mycket som helst? Nej! Du får säga nej till en beordrad övertid om du har passerat vissa tidsgränser. I nästan alla Unionens kollektivavtal finns en gräns på 150 timmars övertid per kalenderår, med en begränsning på 48 timmars övertid under en fyraveckorsperiod. Har du inte kollektivavtal på din arbetsplats sätter arbetstidslagen ett tak på 200 övertidstimmar under ett kalenderår och 50 timmar under en kalendermånad. Under en fyraveckorsperiod får du enligt lagen inte arbeta mer än i genomsnitt 48 timmar under en sjudagarsperiod (en dags övertid per vecka). Lagen ställer också krav på sammanhängande ledighet per dygn och veckovila. Du kan vända dig till Arbetsmiljöverket som ansvarar för tillsynen över hur arbetsgivarna efterlever arbetstidslagen. Vid särskilda behov kan övertiden utökas ytterligare enligt både lag och avtal. Då krävs dock en särskild överenskommelse med Arbetsmiljöverket för arbetsplatser som saknar kollektivavtal. Har ni kollektivavtal krävs en överenskommelse med din klubb. 4

5 Vad gäller om jag själv vill jobba över för att hinna med det jag ska? Jobba inte över på eget initiativ. Arbetsgivaren kan ge sitt godkännande efteråt men är inte skyldig att göra det. Be därför alltid om klartecken i förväg. Hur fungerar övertid för mig om jag har en deltidsanställning? På en del avtalsområden får inga deltidsanställda beordras till övertid, eller mertid som övertid ibland kallas, oavsett vilka skäl de har för övertiden. Är du deltidssjukskriven finns det hälsoskäl till att du inte ska arbeta mer än din deltid. Och är du deltidare för att ta hand om barn kan du med stöd av föräldraledighetslagen neka övertid. Har du föräldra- eller sjukpenning på deltid? Tänk på att övertid kan innebära en förändring av ersättningen från Försäkringskassan. För att undvika detta ska du i princip anmäla att du på grund av övertid har utökat din sysselsättningsgrad och därmed ska ha sänkt ersättning. 5

6 Övertidsersättningen Tjänstemän med ledande befattning har ofta själva frihet att bestämma när de ska jobba. Även de som har en arbetstid som inte går att kontrollera kan komma överens med arbetsgivaren om att ta bort övertidsersättningen, och i vissa fall även taket för hur mycket övertid man får ta ut. I utbyte får de högre lön och längre semester. Det finns mycket att tänka på innan man tackar ja till ett sådant erbjudande. Och även efter. Vi har alla olika typer av jobb. I vissa fall passar det bra att ha en förutbestämd övertidsersättning. Då kan du eller din arbetsgivare ta initiativ till ett avtal om det. I våra kollektivavtal finns skrivningar som ger dig rätt till tre eller fem extra semesterdagar och/ eller högre lön beroende på arbetsuppgifter, om ni vill teckna ett sådant avtal. Vilka risker finns? Den största risken är för mycket övertid och därmed för lite återhämtning i vardagen, vilket är en hälsofara. En sämre hälsa kan inte kompenseras av lönehöjningar och semesterdagar. Därför bör ett avtal om slopad övertidsersättning innehålla en riskbedömning, där parterna beskriver hälsoriskerna. De berörda måste få såväl kunskaper om hur de förebygger farlig stress, som befogenheter att styra sin arbetstid. Kan arbetsgivaren kräva hur mycket övertidsarbete som helst? Nej, fortfarande gäller arbetsmiljölagens krav på arbetsgivaren att organisera arbetet så att arbetsbelastningen inte riskerar att orsaka olycksfall och ohälsa. Hur mycket är lagom som kompensation? Det beror på hur mycket övertid det blir och det kan blir mer än de extra semesterdagarna och eventuella lönetillägg. I ett avtal bör det ingå en gemensam bedömning av förväntad övertid, utifrån 6

7 det senaste årets övertid. Det blir en grund för att beräkna en rimlig kompensation och för att vid årets slut stämma av hur det gick och vid behov omförhandla avtalet eller upphäva det. Det ska finnas tydliga regler för giltighetstid och hur avtalet sägs upp. Se till att avtalet anger tydliga lönetillägg för utebliven övertidsersättning, så att arbetsgivaren inte bara allmänt kompenserar med högre lön! Som nyanställd är det klokt att arbeta som vanligt det första året arbeta för att se hur mycket övertid det blir och vad ersättningen ger. Hör av dig till Unionen om du är osäker på vilken kompensation som kan vara lämplig. 7

8 Flextid och flexiblare arbetstid En flexibel arbetstid kan betyda olika saker. Som anställd kan du flexa in och ut på jobbet genom att anpassa när du börjar och slutar på dagen till vad som passar dig. Flextid är då en arbetstid som är flexibel för dig. Du kan också som anställd behöva anpassa dig till arbetsgivarens skiftande behov och önskemål när det gäller arbetstid och då ofta få oregelbundna och obekväma arbetstider. Detta kallar vissa arbetsgivare för flexiblare arbetstider. Är flextid och flexiblare arbetstider olika saker? Ja, så är det. Flextid är något som i mer än 30 år har underlättat tillvaron för väldigt många anställda. Istället för att stressa till jobbet exempelvis klockan åtta, kan du med flextid komma när som helst mellan sju och nio och motsvarande vid dagens slut. Många kan också flexa vid lunchen. Huvudsaken är att du i långa loppet arbetar den arbetstid du har betalt för. Flextiden ser lite olika ut med dagsflex, veckoflex eller månadsflex med flexsaldo beroende på vilket avtal som gäller. Ju mer du som anställd själv kan påverka dina arbetstider desto mindre är risken för att du ska drabbas av stressrelaterad ohälsa. När det handlar om flexibilitet ur arbetsgivarens synvinkel är det en önskan att ytterligare kunna variera arbetstiden under året utifrån verksamheten, exempelvis efter säsong eller konjunktur. Det finns också krav från vissa arbetsgivare på exempelvis delade arbetspass eller att ett arbetsschema planeras utan inflytande från de anställda. Unionen anser att arbetstiden inte bara kan förläggas utifrån arbetsgivarens perspektiv, utan att de anställdas perspektiv också väger tungt. Är det inte redan arbetsgivarna som själva bestämmer arbetstiderna? Nej, de kan inte riktigt göra hur som helst om det finns arbetstidsavtal på arbetsplatsen. I arbetstidsavtalet har man enats om vissa grundregler som de måste ta hänsyn till. 8

9 Arbetsgivaren måste meddela dig minst två veckor i förväg, om din arbetstid ska ändras, så att du får tid att ställa om dig och lösa praktiska frågor som kan uppstå med ett nytt schema. Om det är stora förändringar måste arbetsgivaren också förhandla med fackklubben. I avtalen säger man också att det måste finnas en balans mellan å ena sidan arbetsgivarens behov av att anpassa arbetstiden efter verksamheten och å andra sidan efter de anställdas behov och önskemål. Det är viktigt att man alltid ser till att ha arbetstider som ger hälsosamma arbetsvillkor, möjlighet till återhämtning, ett jämställt familjeliv och ett fungerande socialt liv. Vi måste väl anpassa arbetstiden till det som behöver göras annars kan vi ju riskera jobben? Javisst, men det går redan att anpassa arbetstiden inom ramen för de arbetstidsavtal som finns. Och så sker också, i ordnade former, där anställda och deras företrädare kommer överens med arbetsgivare i lokala överenskommelser och med arbetstidsavtalet som grund. 9

10 Så är det många gånger i verksamheter som pågår dygnet runt som till exempel energiproduktion, flyg-, buss- och andra transporter. Det finns också exempel på hur anställda och arbetsgivare kommer överens om att jobba mer vissa delar av året och mindre andra delar, som på golfbanor, eventföretag och inom turistnäringen. Lokalt löser man nästan alltid de här frågorna i samförstånd. Man hittar förnuftiga kompromisslösningar där man ger och tar. Det förekommer till exempel ofta att man enas om att kompensera oregelbundna och obekväma arbetstider med förkortad arbetstid och längre perioder för återhämtning. När arbetstider behöver förändras vilka risker finns det med att låta arbetsgivaren avgöra vad som är flexiblare arbetstider? Forskning visar att oregelbundna arbetstider och verksamheter där den anställde har lite inflytande över arbetstiden ökar risken för ohälsa. Om du arbetar på oregelbunden arbetstid och på natten blir du helt klart utsatt för en fysisk, psykisk och social påfrestning. Jämfört med om du arbetar regelbundna tider på dagen löper du större risk för ohälsa. Det finns också risker för ditt privatliv. För oss är det naturligtvis också en fråga om makt och din rätt till en god balans mellan arbete och fritid. Därför måste det finnas utrymme för dig och dina arbetskamrater, antingen direkt eller genom ombud, att granska och diskutera motiven och ifrågasätta om balansen blir rimlig mellan dina behov och det som arbetsgivaren ser som verksamhetens behov. Men det kan finnas flera alternativ för hur man löser sådana behov, inte bara en enda lösning. Hur kan arbetstider som saknar balans mellan de två parternas behov se ut? Ett exempel på arbetstid som är helt och hållet anpassad efter arbetsgivarens behov är uppsplittrade arbetspass (split-shift). På ett sådant schema kan du vara tvungen att först arbeta några timmar på morgonen, kl , och sedan några timmar på eftermiddagen kl Då står du med ett antal håltimmar på dagen och missar både frukost och middag ihop med din 10

11 familj. Din ledighet på dagen är ofta svår att använda för att återhämta dig och för att umgås med familj och vänner. Det blir också sammanlagt många timmar från att du först börjar arbeta, tills du är färdig för dagen. Här finns ingen rimlig balans mellan arbetsgivarens behov och dina behov. Unionen arbetar febrilt för att vi ska slippa den typen av arbetstider. Kom ihåg att du behöver mer återhämtning än när du arbetar hela veckan, året runt. Finns det inte något positivt för mig som anställd med flexiblare arbetstider? För dig kan det naturligtvis vara bra att arbetstiderna inte är så låsta. Det är ju lättare att till exempel ta en akut tandläkartid eller ställa upp på aktiviteter med barnen, även om det är på dagtid. I gengäld kan du arbeta igen tiden då det passar dig, även om det är en kväll. Detta blir som en sorts utbyggd flextid. Detta förutsätter att det finns en balans när det gäller att anpassa tider, mellan de anställda och arbetsgivaren, som arbetstidsavtalen styr. Utan avtal om arbetstid finns risken att det bara blir du som får anpassa dig, och inte tvärtom. 11

12 Jour och beredskap Du jobbar inte men finns tillgänglig om arbetsgivaren behöver din insats. Detta kallas jour och beredskap. Vad är skillnaden mellan jour och beredskap? Om du har jour finns du på arbetsplatsen och väntar på att dina tjänster behövs. Har du beredskap är du hemma eller någon annanstans, men är beredd att rycka in och börja arbeta om det behövs. Ofta talar man om jour fast det bara är beredskap. Bland Unionens medlemmar är det ovanligt med verkligt jourarbete. Varför har man beredskap? Beredskap är till exempel när transportledare är beredda att rycka in vid väderkaos eller när ansvariga på IT-avdelningar kan ställa upp vid datorhaveri. Får jag betalt för att vara beredd? Det varierar mellan olika branscher och företag. Ofta får den anställde ett mindre belopp för att vara tillgänglig när man har reglerat beredskapen i avtal. Det är viktigt att beredskapen regleras, så att både du och din arbetsgivare vet vad som gäller. Vad händer när jag går från att vara beredd till att jag börjar arbeta? Då får du normalt övertidsersättning. Hur mycket kan variera, ofta två eller tre timmar som ett minimum. Det finns också olika praxis när det gäller vad som räknas som att gå i tjänst på natten. I en del avtal talar man om att inställa sig på arbetsplatsen. I andra att du går i tjänst så fort du lyfter på telefonen om du har beredskap. Finns det någon gräns för hur ofta jag måste vara beredd? Nej men det gäller att se upp så att det inte blir för ofta som du tvingas gå upp och jobba på natten. Det är ofta svårt att somna om efter att man blivit väckt mitt i natten och upprepad sömnbrist är en förstås en hälsorisk. Kom ihåg att när beredskapen leder till arbete så bryts också din dygnsviloperiod. 12

13 Nattarbete Arbete på natten är ibland nödvändigt. Men kroppen mår bättre av att sova på natten. Därför gäller det att försöka minska de problem som kan uppstå. När går kväll över till natt, och natt över till morgon? Om detta finns olika besked. Enligt arbetstidslagen är nattarbete när man arbetar mellan midnatt och klockan fem på morgonen. Men i flera av Unionens avtal är natten längre och kan vara förlagd annorlunda. När blir jag nattarbetare? Som nattarbetare räknas du när ditt arbetspass omfattar minst tre timmar på natten eller du beräknas arbeta nattetid en tredjedel av alla dina timmar under ett år. Ett nattpass kan alltså börja på kvällen och avslutas under natten. Men det kan också börja mitt i natten och avslutas på morgonen. Man tjänar ju bra på natten så vad är problemet? Vi är alla olika men för de flesta sliter nattarbete på kropp och själ. Det kan ingen högre lön kompensera. Men om du får färre antal arbetspass per vecka, eller kortare arbetstid per dygn, kan det mildra den psykiska och fysiska påfrestningen och förbättra din återhämtning. Sådana överenskommelser är vanliga vid nattarbete. Den högre lönen för nattarbete kan bli ett dilemma. Det är vanligt att det blir svårare att klara nattarbete när man blir äldre. Om man då vant sig vid den högre inkomstnivån som nattarbete ger, kan man frestas att streta på med nattjobbet trots att kroppen börjar säga ifrån. 13

14 Rätten till semester Semestern är lagstadgad. Men det kan uppstå diskussioner på arbetsplatsen om när och hur de anställda ska ta ut den. För att kunna koppla av ordentligt behöver jag vara borta från jobbet länge vad har jag rätt till? Av de fem veckor som du har enligt semesterlagen, har du rätt att ta ut fyra veckor i sträck under juni-augusti och arbetsgivaren är skyldig att lägga ut ledigheten. Du och arbetsgivaren kan göra överenskommelser om annat men fyra veckor i sträck har du rätt till, om det är det du vill. Det är ju på sommaren man vill vara ledig har jag rätt till det? Ja, det normala är att semestern ska läggas ut under juni-augusti. Men i en del branscher och företag där merparten av arbetet sker just under sommaren har parterna lokalt ofta kommit överens om att man tar ut en mindre del av semestern då och mer under resten av året. Många tycker också att det är bra att exempelvis få ledig tid kvar till skidsemester eller för att åka till värme och sol under vintern. Allt handlar om att komma överens. Arbetsgivaren kan inte ensam bestämma när du ska ta ut din semester. Ibland kan man bestämma om mer semester i utbyte mot att man avstår från att ta ut semester under sommarmånaderna, helt eller delvis. 14

15 Läs mer på unionen.se Just nu bjuder vi på 3 månader Läs mer på unionen.se Just nu bjuder vi på 3 månader Du är väl med i Unionen? Läs mer på unionen.se Avgift till a-kassan och eventuell klubbavgift tillkommer. Om inte, välkommen att öka din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter i arbetslivet tillsammans med oss. Som medlem har du alltid någon att fråga om dina rättigheter och får förhandlingshjälp om det skulle uppstå problem. Du kan också vara med och påverka i frågor som engagerar dig på ditt jobb eller i samhället i stort. Du blir tryggare mellan jobben tack vare vår inkomstförsäkring och kan använda våra karriärcoacher och övriga karriärtjänster när du vill ta nästa steg i arbetslivet. Söker du jobb granskar vi dina handlingar, ska du ha lönesamtal bidrar vi med statistiken och argumenten. Dessutom är det tack vare att vi är många medlemmar som vi kan förhandla fram värdefulla villkor i kollektivavtalet, som rätten till löneökning, övertidsersättning och tjänstepension. Unionen är Sveriges största fackförbund för dig i det privata näringslivet med cirka en halv miljon medlemmar. Oroa dig lite mindre. Utvecklas mycket mer. Bli medlem direkt på unionen.se eller Eller fyll i och skicka in blanketten här intill. Är du redan medlem, berätta för en kompis eller kollega om allt bra vi gör i Unionen! JAG VILL BLI MEDLEM I UNIONEN mina PersonuppgifteR Arbetsgivare Förnamn Efternamn Personnummer Arbetsgivare, företagets fullständiga namn Anställd fr o m ÅÅ MM Adress Postnr Ort Arbetsplatsadress E-postadress Telefon kontakt/dagtid Postnr Ort mina Löneuppgifter och arbetsuppgifter unionens ARBETSLÖSHETSKASSA Total lön, kronor per månad Jag är chef Din ansökan om medlemskap i Unionens A-kassa gör du på en separat blankett. Är du inte medlem i Unionens A-kassa skickar vi en blankett till dig inom en vecka. På kan du skriva ut blanketten och läsa mer om inträdesvillkoren. Medlemskap i A-kassan kan tidigast börja gälla samma månad som inträdesansökan kommit in. Beskrivning av mina arbetsuppgifter och mitt ansvar 15 Jag vill bli Medlem min underskrift Jag vill bli medlem fr o m ÅÅ MM Datum Namnteckning Jag godkänner samtidigt att mina personuppgifter behandlas och utlämnas för sådana ändamål som har med itt medlemskap att göra.

16 Unionen nära dig Bergslagen Dalarna Gävleborg Göteborg Mellannorrland Mälardalen Norrbotten SjuHall Skaraborg Småland Jönköping, Kalmar, Oskarshamn, Växjö Stockholm Sydost Sydväst Malmö, Helsingborg Uppland Värmland Väst Västerbotten Skellefteå Umeå Öst Linköping Norrköping Östra Sörmland /Gotland Södertälje Visby Arbetslöshetskassa Medlemsförsäkring AB facklig rådgivning Medlemsregister Tnr: 1366:3 ISBN: Upplaga: Foto: Lena Granefelt Tryck: NRS April 2011 Olof Palmes Gata Stockholm 16 KLIPP HÄR

Balansen mellan arbetsliv och fritid

Balansen mellan arbetsliv och fritid Balansen mellan arbetsliv och fritid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst.

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Studenters sommarekonomi

Studenters sommarekonomi Studenters sommarekonomi 1 Studenter förväntas att i första hand klara sin försörjning genom de allmänna studiemedlen. Under sommaren utgår inget studiemedel och det är då upp till studenterna själva att

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Så lätt byter du a-kassa (om du vill)

Så lätt byter du a-kassa (om du vill) Så lätt byter du a-kassa (om du vill) 2 enkla steg till ny a-kassa Om du blir medlem i Unionen blir du inte samtidigt automatiskt med i vår a-kassa. Du behöver fylla i och skicka in en särskild ansökan

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Välkommen som medlem. Bli medlem och gör skillnad du också! Martina, skönhetsvård

Välkommen som medlem. Bli medlem och gör skillnad du också! Martina, skönhetsvård Välkommen som medlem Bli medlem och gör skillnad du också! Martina, skönhetsvård 10 skäl att gå med i Handels 1. Kollektivavtal på din arbetsplats 2. Årliga lönehöjningar 3. Ersättning vid övertid och

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Jour och beredskap försämrar livskvaliteten

Jour och beredskap försämrar livskvaliteten Januari 2016 Jour och beredskap försämrar livskvaliteten Dags att modernisera kollektivavtalen Jour och beredskap försämrar livskvaliteten -Dags att modernisera kollektivavtalen Flera av Visions medlemmar

Läs mer

Arbetsskada? Gör rätt från början

Arbetsskada? Gör rätt från början Arbetsskada? Gör rätt från början 1 Om du misstänker Arbetsskada Gör rätt från början Genom ditt arbete har du ett försäkringsskydd om du råkar ut för en arbetsskada. Skyddet regleras både genom lag och

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder påspara 3 mån! upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om arbetstid. Senast uppdaterad:

Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om arbetstid. Senast uppdaterad: Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om arbetstid. Senast uppdaterad: 2019-09-25 Din guide i lönedjungeln är Sebastian Bäckström, löneexpert och mångårig

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Här hittar du tips på sånt som är bra att veta när man är ny i arbetslivet. På väg ut i arbetslivet. Maja, medlem i Handels

Här hittar du tips på sånt som är bra att veta när man är ny i arbetslivet. På väg ut i arbetslivet. Maja, medlem i Handels Här hittar du tips på sånt som är bra att veta när man är ny i arbetslivet. På väg ut i arbetslivet Maja, medlem i Handels På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att

Läs mer

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

Rättigheter på jobbet

Rättigheter på jobbet Rättigheter på jobbet Seko är facket för dig på Bring Citymail Fackligt medlemskap är det viktigaste som finns för dig som anställd. Tillsammans i Seko håller vi koll på våra rättigheter och ser till att

Läs mer

Jobbar du extra eller deltid? Nu ännu förmånligare att vara medlem i Handels om du pluggar och jobbar extra eller jobbar deltid.

Jobbar du extra eller deltid? Nu ännu förmånligare att vara medlem i Handels om du pluggar och jobbar extra eller jobbar deltid. Nu ännu förmånligare att vara medlem i Handels om du pluggar och jobbar extra eller jobbar deltid. Martin, medlem i Handels Jobbar du extra eller deltid? Nu är det ännu förmånligare att vara medlem i Handels

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Bibi och Kristofer, medlemmar i Handels

Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Bibi och Kristofer, medlemmar i Handels Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Bibi och Kristofer, medlemmar i Handels Ska du vara föräldraledig? För dig som ska vara föräldraledig När du är föräldraledig sänks din

Läs mer

Information om Handels avtal för tjänstemän. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem. Malin, tjänsteman

Information om Handels avtal för tjänstemän. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem. Malin, tjänsteman Information om Handels avtal för tjänstemän. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Malin, tjänsteman 10 skäl att gå med i Handels 1. Kollektivavtal på din arbetsplats 2. Årliga lönehöjningar

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Tips från forskaren Arbete

Tips från forskaren Arbete Tips från forskaren Arbete Stressforskningsinstitutet Arbete Här listas forskarnas tips kring förbättrad arbetsmiljö och hur man kan handskas med ovanliga arbetstider. Att tänka på vid skiftarbete Forskare

Läs mer

Nu snackar vi! Heltidsarbete som norm FÖR DIN LÖN, DIN TRYGGHET OCH DIN FRAMTID

Nu snackar vi! Heltidsarbete som norm FÖR DIN LÖN, DIN TRYGGHET OCH DIN FRAMTID Nu snackar vi! Heltidsarbete som norm FÖR DIN LÖN, DIN TRYGGHET OCH DIN FRAMTID Innehåll Vanliga ord 6 Heltidsarbete som norm 8 Håll utkik! I materialet hittar du några symboler. Dessa är framtagna för

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Gemenskap ger styrka

Gemenskap ger styrka Välkommen till Seko Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Förtroendearbetstid. Arbetgivaralliansen. Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. till fördel för både verksamhet och den enskilde arbetstagaren

Förtroendearbetstid. Arbetgivaralliansen. Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. till fördel för både verksamhet och den enskilde arbetstagaren Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Förtroendearbetstid till fördel för både verksamhet och den enskilde arbetstagaren Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Läs mer

Lärarförbundet för dig som arbetar i privat verksamhet

Lärarförbundet för dig som arbetar i privat verksamhet Lärarförbundet för dig som arbetar i privat verksamhet Bli medlem! SMS:a LÄRARE [mellanslag Gör ansökan på lararforbund Fyll i en medlemsansökan i p 2 Du som lärare är vårt huvudintresse, inte vem som

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1

Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1 Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1 Begrepp Vecka Genomsnittlig arbetstid Genomsnittlig arbetstid för nattarbetande Börjar med måndag om inte annan beräkning tillämpas.

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Nya beredskapsregler för företag anslutna till IT-avtalet fr.o.m. 1 november 2017

Nya beredskapsregler för företag anslutna till IT-avtalet fr.o.m. 1 november 2017 Nya beredskapsregler för företag anslutna till IT-avtalet fr.o.m. 1 november 2017 Avtalstext: I samband med överenskommelsen om införande av flexpension som tecknades den 22 februari 2017 avtalades om

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du?

Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du? Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du? 1. Tar del av Unionens marknadslönestatistik för att få koll på löneläget för mitt yrke och min bransch.

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Facket är till för dig. Viktig information från Seko - facket på PostNord

Facket är till för dig. Viktig information från Seko - facket på PostNord Facket är till för dig Viktig information från Seko - facket på PostNord Seko är vår förening Facket är till för alla anställda, vare sig du är nyanställd eller har jobbat i många år. Som medlem får du

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Arbetsmiljöbarometern, del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud 2 Arbetsmiljöbarometern del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Denna rapport är en bilaga till Unionens Arbetsmiljöbarometer. Bilagan

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Bilaga 3 Detta avtal gäller samtliga tjänstemän som är anställda hos arbetsgivare som är medlemmar i Medie- och

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 014-07-4 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen omfattar

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Välj ett bättre arbetsliv

Välj ett bättre arbetsliv Fackförbundet ST Välj ett bättre arbetsliv Gå med i facket som gör skillnad för dig Foto: Bo Håkansson, Bilduppdraget Därför ska du vara med i facket I Sverige regleras inte alla regler och villkor på

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN

KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN Bilaga 4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(1) KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN De personer som denna modul åsyftar att titta på är i första hand de som är anställda. Och

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern

Arbetsmiljöbarometern Arbetstid är mer än pengar Arbetsmiljöbarometern November 2010 Arbetsmiljöbarometern Arbetstid är mer än pengar. November 2010. 3 Innehållsförteckning Förord..................................................................................................................

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Telekom - nya regler för beredskap från den 1 november 2017

Telekom - nya regler för beredskap från den 1 november 2017 Telekom - nya regler för beredskap från den 1 november 2017 10 Mom. 3 Beredskap Avtalstext: Med beredskap avses tid då medarbetaren inte har arbetsskyldighet men måste vara anträffbar för att kunna utföra

Läs mer

Anmälan om brott mot arbetstidslagen

Anmälan om brott mot arbetstidslagen Anmälan om brott mot arbetstidslagen Bilaga 2b 1 (5) Ort och datum Arbetsmiljöverket i... Vi anmäler härmed en händelse som inträffade den... (datum) på... (företag/arbetsplats, organisationsnummer). Skäl

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Välj ett bättre arbetsliv

Välj ett bättre arbetsliv Fackförbundet ST Välj ett bättre arbetsliv Gå med i facket som gör skillnad för dig Därför ska du vara med i facket I Sverige regleras inte alla regler och villkor på din arbetsplats i lag utan fastställs

Läs mer