KSU utbildar och kompetensutvecklar kärnkraftverkens personal. Vi ger också kompletterande kärnteknisk utbildning på högskolenivå.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KSU utbildar och kompetensutvecklar kärnkraftverkens personal. Vi ger också kompletterande kärnteknisk utbildning på högskolenivå."

Transkript

1 PRODUKT- OCH TJÄNSTEKATALOG Utgåva 2012

2

3 KSU utbildar och kompetensutvecklar kärnkraftverkens personal. Vi ger också kompletterande kärnteknisk utbildning på högskolenivå. Den här katalogen innehåller de utbildningar och tjänster vi har att erbjuda.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 6 Förkortningar... 7 KONTAKT OCH ANMÄLAN... 8 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR... 9 Avfallsoperatör, AOP...11 Utbildningsprogram för stationstekniker/processoperatör Turbinoperatör, TOP Reaktoroperatör, ROP, BWR Assisterande reaktoroperatör, ARO, PWR Reaktoroperatör, ROP, PWR Skiftchef, SKC Driftledning/VHI Eloperatör, EOP ÅTERTRÄNING Återträning för stationstekniker/processoperatör Återträning för kontrollrumsbefattningar GENERELLA KURSER Arbete med reaktornära system ny kurs Avfall, grund Avfall, introduktion Bränslehantering ny kurs Dokumentation och flödesschemaläsning Elkunskap, grund Friklassning NY KURS Gemensam turbinutbildning Gemensam elutbildning Gemensam reaktorutbildning Huvudprocessen International Nuclear Event Scale (INES) för kärnkraftverk i drift Kemi- och materiallära Klassiska händelser Knallgas, grund Knallgas, fördjupad Kärnkraftsintroduktion Kärnkraftsintroduktion, kort Myndighetskunskap Mät- och kontrollutrustning Processdynamik Processkännedom Processpresentation Pumpar, värmeväxlare och ventiler Reaktorfysik, grund Reaktorfysik, fördjupad Reaktorinneslutningar, BWR SAR, grund Simulatorgrundkurs STF, grund Säkerhetsteknik Värme- och strömningslära HÖGSKOLEUTBILDNINGAR Högskolekurs i Kärnkraftsteknik, H Termohydraulik för LWR Aktivitetsmätning med germaniumdetektor

5 Tillämpad reaktorfysik Fördjupad strålskyddsutbildning, FS Repetition av fördjupad strålskyddsutbildning, FS och konstruktion för LWR UTBILDNINGAR I BARSEBÄCK Anläggningskännedom Combimatic/Combitrol/Combiflex underhåll Combimatic/Combitrol/Combiflex montage Drivdonsservice Drivdonsservice, teori NY KURS Inspektion FME (Foreign Exclusion) ny kurs Kopplingar, yttre ställverk NY KURS Lyftutbildning, grön Lyftutbildning, gul Provning El och I/C (Instrument/Controls) Praktiskt driftmannaskap Pumpar, grund Reaktorhall och reaktorinneslutning Underhållsteknik inom kärnkraft ny kurs Ventiler, grund Ventiler, pumpar och värmeväxlare Vibrationsmätning, grund Yrkesmannaskap och säkerhetskultur HUMAN PERFORMANCE-UTBILDNINGAR Driftmannaskap för stationstekniker/processoperatörer Driftmannaskap för operatörer Orsaksanalys ODM Operativt beslutsfattande Säkerhetsledning Övriga kurser inom Human Performance LEDARSKAPSUTBILDNINGAR FÖR SÄKER KÄRNKRAFT Handledarkurs Självkännedom och ledarskap Generell ledarskapsutbildning Arbetsplatscoachning/arbetsplatsobservation PEDAGOGIK OCH METODIKUTBILDNINGAR Beteendevetenskap för utbildare Grundkurs till simulatorinstruktör Praktisk pedagogik och prov ANLÄGGNINGSSPECIFIKA UTBILDNINGAR Anläggningskännedom, Forsmark och Oskarshamn Allmän BWR, Ringhals Anläggningsdynamik, Forsmark 1 och Systemkännedom PWR SAMG Svåra haverier, PWR ny kurs Laddledare PWR Teknisk anläggningsdokumentation 1 Ny kurs Repetitionsutbildning i simulator för skiftchefer på Forsmark ÖVRIGA TJÄNSTER OCH PRODUKTER Simulator- och konsulttjänster INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5

6 INLEDNING Affärsstrategi Positionen identifierar var KSU bör befinna sig för att utgöra en unik partner till kärnkraftsindustrin. Allt i syfte att uppnå en säker och stabil drift. För KSU utgör denna position grunden för utveckling av de unika tjänster som är nödvändiga för att integrera viktig teoretisk kunskap med branschens specifika yrkeskunnande. Områdena teknik, beteende och verksamhetskunskap är de tre ben som KSU vilar på. I kombination skapar dessa fokusområden en unik möjlighet för KSU att stödja sina kunder i deras kompetensutmaningar. Verksamheten/ vardagen Teknik POSITIONEN Beteende Inom teknikområdet finns en djup förståelse för kärnprocessen och relevanta tekniska områden, t ex turbin- och reaktorteknik. Verksamhetskunskapen säkerställer helhetsförståelse och kunskap om kundens specifika förutsättningar och behov. Pedagogik Den pedagogiska utvecklingen inom KSU grundar sig på företagets pedagogiska grundsyn, vars syfte är att utveckla villkoren och processerna för lärande. I korthet kan sägas att KSU går från ett anpassningsinriktat lärande till ett mer utvecklingsinriktat lärande. Pedagogisk variation eftersträvas inom vår utbildningsverksamhet. Några exempel på detta kan vara att man eftersträvar mer dialog i undervisningen och deltagaraktiva studieformer utvecklas efterhand. Olika former av handledarstöd och coachning tas fram för att användas inom företaget och vid kärnkraftverken. För att utveckla en verksamhet i takt med pågående förändringar i omvärlden behövs medarbetare som kan reflektera över sin arbetsinsats, samarbeta, dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper samt vara ett stöd för varandra. På arbetsplatsen och i vardagen behöver man skapa förutsättningar för lärande och kompetensutveckling som är integrerade i verksamheten. Perspektiven vidgas, vilket innebär att ett icke formaliserat lärande får en allt större betydelse för utbildningsinsatser inom KSU. Kvalitet i undervisningen Internationella riktlinjer understryker vikten av kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utbildningsprogrammens relevans och effektivitet. För att kunna säkerställa att personalen vid verken har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter samt att utbildningsverksamheten når avsedd effekt, krävs det att vi i nära samarbete med våra kunder utvärderar de långsiktiga effekterna av vår utbildning. Alla utbildningar ska därför utvärderas enligt KSUs utvärderingsmodell. Där ingår även en kursutvärderingsenkät som kursdeltagare fyller i efter avslutad kurs. 6

7 Förkortningar Förkortningar och förklaringar APT Arbetsplatsträning. APU BGU BWR Clab I&C IAEA FKA LWR MTO OKG PWR RAB SAMG SAR SFR SKB SSM STF WANO Arbetsplatsförlagd utbildning. Branchgemensam utbildning. Boiling Water Reactor, kokvattenreaktor. Denna reaktortyp finns i: Forsmark 1, 2 och 3 Oskarshamn 1, 2 och 3 Ringhals 1 (Barsebäck 1 och 2). Centralt mellanlager för använt kärnbränsle. Instrument and Controls. International Atomic Energy Agency. Forsmarks Kraftgrupp AB. Light Water Reactor, lättvattenreaktor. Människa Teknik Organisation. Oskarshamns Kraftgrupp AB. Pressurized Water Reactor, tryckvattenreaktor. Denna reaktortyp finns i: Ringhals 2, 3 och 4. Ringhals AB. Severe Accident Management Guidance Safety Analysis Report (Säkerhetsrapport). Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall. Svensk Kärnbränslehantering AB, tar hand om det svenska radioaktiva avfallet på ett säkert sätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, ansvarar för kärnsäkerhet och strålskydd. Säkerhetstekniska driftförutsättningar. World Association of Nuclear Operators. 7

8 KONTAKT OCH ANMÄLAN Beställning av kurser för verkspersonal sker normalt på årsbasis, via respektive verks lokala beställarombud eller utbildningsansvarig. Det kan finnas möjlighet för enskilda personer att delta på dessa kurser. Ta kontakt med aktuell kundchef, se nedan. Utöver detta finns det möjlighet att göra enskilda förfrågningar om kurser och när de i så fall kan genomföras. Utbildningar i Barsebäck Kundchef Utbildningar i Forsmark Kundchef Utbildningar i Oskarshamn Kundchef Utbildningar i Ringhals Kundchef Övriga utbildningar Kundchef Simulatortjänster Kundchef KSUs växel

9 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR

10 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Avfallsoperatör, AOP...11 Utbildningsprogram för Stationstekniker/Processoperatör Turbinoperatör, TOP Reaktoroperatör, ROP, BWR Assisterande reaktoroperatör, ARO, PWR Reaktoroperatör, ROP, PWR Skiftchef, SKC Driftledning/VHI Eloperatör, EOP

11 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Avfallsoperatör, AOP Utbildningen genomförs på Forsmark 3. Att efter avslutad utbildning ha erforderliga kunskaper för att köra avfallsanläggningen. Avfallsanläggningen Administrativa rutiner. Behörighet som stationstekniker. Kompendier. Lärarledda lektioner, övningar, anläggningsvisning, datorlaboration och arbetsplatsträning, APT. 3 veckor (inklusive 1 vecka APT), exklusive parallelltjänst. Delprov och aktivt deltagande. 11

12 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Utbildningsprogram för stationstekniker/processoperatör Utbildningen ger grundläggande anläggningskunskaper för ökad helhetsförståelse. Att efter avslutad utbildning ha erforderliga kunskaper för att arbeta som stationstekniker på sitt kärnkraftverk. KSUs del av stationsteknikerutbildningen består av följande huvudblock: Branschgemensamma utbildningar (BGU) Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) Blockspecifik utbildning Före BGU har de blivande stationsteknikerna genomfört sitt verks interna utbildningar. Branchgemensamma utbildningar Basutbildningar: Utbildningsintroduktion Kärnkraftsintroduktion, kort Huvudprocessen Dokumentation och flödesschemaläsning Driftmannaskap Mät- och kontrollutrustning Avfall, introduktion Ventiler, pumpar och värmeväxlare (Barsebäck) Praktiskt driftmannaskap (Barsebäck) Kemi och materiallära Huvudområden gemensam utbildning: Gemensam reaktor Gemensam turbin Gemensam el Dessa kurser finns beskrivna under avsnittet Generella grundkurser respektive Utbildningar i Barsebäck. Blockspecifika utbildningar Den arbetsplatsförlagda utbildningen genomförs efter varje huvudområde under den gemensamma utbildningen i reaktor, turbin och el. Eleverna arbetar med specifika frågor och uppgifter på sin egen anläggning och med sitt eget skiftlag där syftet är att få svar på frågan Hur ser det ut på mitt block?. Bransch Gemensamma Utbildningar (BGU) BGU Reaktor (2v) Blockspecifika utbildningar Arbetsplatsförlagd utbildning BASUTBILDNINGAR BGU El (1v) BGU Turbin (1v) Blockspecifik utbildning 12 KSU-A-175 A

13 Utbildningsprogram för stationstekniker/processoperatör Fortsättning. BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Utbildningen leds och följs upp av en coach från KSU. Det finns även en utsedd handledare på varje skiftlag som fungerar som stöd och hjälp under den arbetsplatsförlagda utbildningen. Den blockspecifika utbildningen är en blandning av teoretisk och praktisk utbildning. Den utgör en förstärkning av system- och processförståelsen från BGU/APU-utbildningen (repetition, fördjupning, självstudier, övningar). Den innehåller också genomgång av specifika systemdelar som inte berörs i BGU-utbildningen (t ex dieselkurs). Eleverna genomför praktisk arbetsplatsträning (APT) på det egna blocket av framtida arbetsuppgifter. Respektive kärnkraftverks rekryteringskrav för stationstekniker ska vara uppfyllda. Deltagaren bör ha tjänstgjort parallellt med ordinarie stationstekniker under minst en skiftcykel, gärna längre. Utbildningsmaterial och verksdokumentation. Utbildningen består till största delen av lärarledda lektioner i lektionssal, t ex i form av föreläsningar, grupparbeten eller diskussionsforum. Periodvis under utbildningen tränar deltagarna på arbetsuppgifter ute i stationen, så kallad arbetsplatsträning, APT. Denna sker oftast i grupp med handledning av en lärare. Mellan de olika kurs delarna jobbar deltagarna med styrda självstudier. Basutbildningar: ca 25 dagar. BGU reaktor: 10 dag ar BGU turbin: 5 dagar BGU el: 5 dagar. en på den blockspecifika utbildningen varierar beroende på vilket block som avses. Efter varje delmoment utvärderas deltagarna gen om skriftliga, muntliga och i vissa fall praktiska prov. Under utbildningens gång görs närvarokontroll. BWR-cykel Verkets ansvar Verkets interna utbildningar Gemensamma basutbildningar, KSUs ansvar Basutbildning STT Branschgemensamma utbildningar (BGU) (för samtliga verk) BGU Reaktor (2 v) Praktiskt driftmannaskap i Barsebäck samt skiftpraktik på respektive block BGU El Behörig STT (1 v) Genomförs på eget block under skifttid med stöd och uppföljning av KSU Arbetsplatsförlagd utbildning (7 v) Blockspecifik utbildning Reaktor/El Nyanställd STT Praktik och behörighet Blockspecifik utbildning turbin Arbetsplatsförlagd utbildning (7 v) BGU Turbin (1 v) * Den här bilden beskriver utbildningsgången på en BWR-anläggning. För PWR sker utbildningen på två år. 13 KSU-A-175 D

14 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Turbinoperatör, TOP Utbildningen riktar sig till stationstekniker/processoperatörer som har valts ut att bli turbinoperatörer. Att efter avslutad utbildning ha erforderliga kunskaper för att arbeta som turbinoperatör på sitt kärnkraftverk. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i anläggningskännedom, anläggningsdynamik, elsystem och andra områden som är viktiga för en turbinoperatör. En genomgång och repetition av turbinanläggningens delsystem görs samtidigt som deltagaren får fördjupade kunskaper om systemens funktion, reglering och övergripande driftstrategier. Utbildningen syftar också till att ge förståelse för systemens samverkan med övriga system under normal drift samt träning av åtgärder i samband med störd drift. Dessutom ges en orientering i säkerhetstekniska föreskrifter och driftmannaskap. I utbildningen ingår också: Manövrering av turbinanläggningen, med tillhörande hjälpsystem, under alla normala driftförhållanden med hjälp av instruktioner. Identifiering av fel och störningar med hjälp av larm och felindikeringar i centrala kontrollrummet, samt vidta lämpliga föreskrivna åt gärder enligt störningsinstruktion för att föra anläggningen till ett säkert driftläge och minska störningens påverkan på processen. Användning av förstakontroller vid störningar och kommunikation enligt fastställd rutin med de övriga i skiftlaget. Kompendier, verksdokumentation och självstudieuppgifter. Utbildningen består till största delen av lärarledda lektioner i lektionssal, t ex i form av föreläsningar, grupparbeten av olika slag eller diskussionsforum och demonstrationer i simulator. Deltagarna jobbar även med styrda självstudier. Periodvis under utbildningen tränar deltagarna på arbetsuppgifter ute i stationen, så kallad arbetsplatsträning, APT. Efter genomgången teoriutbildning genomförs träning av driftfall i simulator, för såväl normal som störd drift. Innan man blir färdig turbinoperatör utförs parallelltjänstgöring under en period. en varierar beroende på block. Kurserna varvas med det normala arbetet som stationstekniker. Efter varje delmoment utvärderas deltagarna med skiftliga eller muntliga prov. test på arbetsuppgifter för turbinoperatören utförs i simulator. Under utbildningens gång görs närvarokontroll. Behörighet som stationstekniker. Minst ett års erfarenhet från arbete som stationstekniker rekommenderas. 14

15 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Reaktoroperatör, ROP, BWR Utbildningen riktar sig till turbinoperatörer som har valts ut att bli reaktoroperatörer. Att efter avslutad utbildning ha erforderliga kunskaper för att arbeta som reaktoroperatör på sitt kärnkraftverk. Under utbildningen repeteras grundläggande systemkunskaper. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om systemens funktion, reglering och övergripande driftstrategier samt förståelse för deras samverkan med övriga system under normal drift och träning av åtgärder i samband med störd drift. Utbildningen ger även kunskaper om härddrift och härddriftsstrategier enligt gällande instruktioner. I simulatorn tränas specifika arbetsuppgifter för reaktoroperatörer. Dessutom ingår en orientering om säkerhetstekniska föreskrifter och en utbildning i driftmannaskap. I utbildningen ingår också: Manövrering av reaktorns reglersystem, med tillhörande hjälpsystem, under alla normala driftförhållanden med hjälp av gällande instruktioner. Identifiering av fel och störningar som speciellt påverkar reaktorns drift och övervakning samt vidta föreskrivna åtgärder enligt störningsinstruktioner. Användning av förstakontroller vid störningar och i samband därmed kommunicera enligt fastställd rutin med de övriga i skiftlaget. Kompendier, verksdokumentation och självstudieuppgifter. Utbildningen består till största delen av lärarledda lektioner i lektionssal, t ex i form av föreläsningar, grupparbeten av olika slag eller diskussionsforum och demonstrationer i simulator. Deltagarna jobbar även med styrda självstudier. Efter genomgången teoriutbildning genomförs träning av driftfall i simulator, för såväl normal som störd drift. Innan man blir färdig reaktoroperatör utförs parallelltjänstgöring under en period. en varierar beroende på block. Efter varje delmoment utvärderas deltagarna i skiftliga eller muntliga prov. test på arbetsuppgifter för reaktoroperatör utförs i simulator. Under utbildningens gång görs närvarokontroll. Behörighet som turbinoperatör. 15

16 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Assisterande reaktoroperatör, ARO, PWR Utbildningen genomförs på Ringhals 2, 3 och 4 som ett försteg till reaktoroperatör. Att efter avslutad utbildning ha erforderliga kunskaper för att arbeta som assisterande reaktoroperatör på sitt block. Under utbildningen repeteras grundläggande systemkunskaper. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om systemens funktion, reglering och drift. Utbildningen ger också kunskap om systemens samverkan med övriga system under normal drift och i samband med störd drift i syfte att ge en ökad processförståelse. Dessutom erhålls en övergripande kunskap om haveriinstruktionspaket för PWR-reaktorer. I simulatorn tränas specifika arbetsuppgifter för assisterande reaktoroperatörer. Dessutom ingår en orientering om säkerhetstekniska föreskrifter samt en utbildning i driftmannaskap. I utbildningen ingår också: Manövrering av reaktorns reglersystem, med tillhörande hjälpsystem, under alla normala driftförhållanden med hjälp av gällande instruktioner. Identifiering av fel och störningar som speciellt påverkar reaktorns drift och övervakning samt vidta föreskrivna åtgärder enligt störningsinstruktioner. Manövrering av reaktorns reglersystem med tillhörande hjälpsystem samt skyddssystem under haveriförhållanden på order av reaktoroperatören och med hjälp av gällande haveriinstruktioner. Kommunikation enligt fastställd rutin med övriga i skiftlaget under såväl normaldrift, störd drift som under haveriförhållanden. Kompendier, verksdokumentation och självstudieuppgifter. Utbildningen består till största delen av lärarledda lektioner i lektionssal och i simulator, t ex i form av föreläsningar, grupparbeten av olika slag, diskussionsforum, demonstrationer i simulator samt träning av åtgärder/arbetsuppgifter i simulatorn. Deltagarna jobbar även med styrda självstudier. Innan man blir färdig assisterande reaktoroperatör utförs parallelltjänstgöring under en period. en varierar beroende på block och antal deltagare. Efter varje delmoment utvärderas deltagarna med skiftliga prov. Deltagarna genomför ett antal hemuppgifter som redovisas skriftligen. test på arbetsuppgifter för assisterande reaktor operatör utförs i simulator. Under utbildningens gång görs närvarokontroll. Behörighet som stationstekniker. 16

17 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Reaktoroperatör, ROP, PWR Utbildningen genomförs på Ringhals 2, 3 och 4. Att efter avslutad utbildning ha erforderliga kunskaper för att arbeta som reaktoroperatör på sitt block. Utbildningen ger djupare kunskaper om drift av reaktorn, övergripande driftstrategier och djupare processförståelse. Utbildningen ger kunskaper om härddrift och härddriftsstrategier enligt gällande instruktioner. Dessutom erhålls en djupare kunskap om haveriinstruktionspaketet för PWR-reaktorer. I simulatorn tränas specifika arbetsuppgifter för reaktoroperatörer. Dessutom ingår en orientering om säkerhetstekniska föreskrifter och en utbildning i driftmannaskap. I utbildningen ingår också: Manövrering av reaktorns reglersystem med tillhörande hjälpsystem under alla normala driftförhållanden med hjälp av gällande instruktioner. Identifiering av fel och störningar som speciellt påverkar reaktorns drift och övervakning samt åtgärdande enligt störningsinstruktioner. Manövrering av reaktorns reglersystem med tillhörande hjälpsystem samt skyddssystem under haveriförhållanden med hjälp av gällande haveriinstruktioner. Kommunikation enligt fastställd rutin med de övriga i skiftlaget under såväl normaldrift och störd drift som under haveriförhållanden. Kompendier, verksdokumentation och självstudieuppgifter. Utbildningen består till största delen av lärarledda lektioner i lektionssal och i simulator, t ex i form av föreläsningar, grupparbeten av olika slag, diskussionsforum, demonstrationer i simulator samt träning av åtgärder/arbetsuppgifter i simulatorn. Deltagarna jobbar även med styrda självstudier. Innan man blir färdig reaktoroperatör utförs parallelltjänstgöring under en period. en varierar beroende på block och antal deltagare. Efter varje delmoment utvärderas deltagarna med skiftliga prov. Deltagarna genomför ett antal hemuppgifter som redovisas skriftligen. test på arbetsuppgifter för reaktoroperatör utförs i simulator. Under utbildningens gång görs närvarokontroll. På Ringhals 2, 3 och 4 utbildar man sig från stationstekniker till assisterande reaktoroperatör. Då får man de fördjupade systemkunskaperna. Sedan går man vidare och läser till reaktoroperatör, med fokus på härddrift, härddriftsstrategier och haveriinstruktionspaket. 17

18 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Skiftchef, SKC Utbildningen syftar till att utveckla blivande skiftchefer i deras ledarroll. Utbildningens övergripande mål är att skapa goda förutsättningar för eleven att verka och utvecklas som operativ ledare i kontrollrummet på ett kärnkraftverk. Detta innebär att eleven under utbildningen förväntas utveckla följande övergripande förmågor för att kunna leda både eget och andras lärande: medvetenhet kring personliga styrkor och utvecklingsområden förmåga att ta personligt ansvar kopplat till säkerheten och skiftchefsrollen förmåga till kritiskt tänkande förmåga att reflektera över eget och andras agerande förmåga att använda feedback som metod för utveckling av medarbetare och organisation förmåga att leda ett team (vid t ex operativa så väl som andra typer av möten). Skiftlagens arbetssätt, procedurer och mötesrutiner vid normal och störd drift Ledarstilar, krav på ledarskap, ledarskap i skiftarbetet Beslutsfattande, individuellt och i grupp. Olika metoder för problemlösning Stressens inverkan och åtgärder mot akut stress Användning av förstakontroller Tillämpning av instruktioner vid normal och störd drift Olika typer av avlämningar, praktiskt genomförande. 18

19 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Skiftchef, SKC Fortsättning. Motsvarande reaktoroperatörskompetens. Tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna ta till sig såväl teknisk som icke-teknisk kurslitteratur. Urval av litteratur inom området. I samband med utbildningsstart genomförs en inledande träff med berörd skiftchef, elev och instruktör. Utbildningen fokuserar på deltagaraktiva utbildningssätt. Ett viktigt instrument för lärandet är den reflektion som sker över eget såväl som andras handlande. Till hjälp för det används den loggbok som följer eleven under utbildningen och som är en del av examinationen. Under utbildningen hålls återkommande personliga handledningssamtal. Där sätts nya mål som eleven ska jobba med i sitt ordinarie arbete inför påföljande utbildningsperiod. Utbildningen bör planeras över ett kalenderår. Syftet med detta är att skapa tid för att tankar och reflektioner ska mogna. Flera av utbildningsmålen kan inte uppnås om kursdelarna genomförs i för tät följd. Mellan varje kursdel genomförs därför teoretiska och praktiska uppgifter under ordinarie skiftarbete. Examinationer under kursen: Muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter under utbildningens gång. Redovisning av arbetsplatsförlagd utbildning. Utvärderingspass i simulatorn. Utifrån de anteckningar och reflektioner som förts in i den individuella kurslogg boken sammanställer eleven en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analysen genomförs utifrån nuläget och den aktuella rollen. Analysen görs med handledning. samtal utifrån SWOT-analysen tillsammans med skiftchef och driftchef. 19

20 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Driftledning/VHI Utbildningen riktar sig till blivande driftledning/vhi. Att efter avslutad utbildning ha grundläggande kunskaper om och färdigheter i att arbeta som vakthavande ingenjör, VHI, eller i driftledningsfunktion. Haveriorganisation VHI-funktion Driftledningsfunktion Bakgrundskunskap Arbetsmetoder. Utsedd att bli driftledning/vhi. Instruktioner. Lärarledda lektioner och självstudier samt demonstrationer och videofilmade simulatorövningar. Verksberoende. Instruktörsbedömning av att målen för kursen är uppnådda. Aktivt deltagande. 20

21 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Eloperatör, EOP Utbildningen genomförs för blivande eloperatörer vid Forsmark 1 och 2 samt Ringhals 1. På övriga verk ingår denna utbildning i turbinoperatörsutbildningen. Att efter avslutad utbildning ha erforderliga kunskaper för att arbeta som eloperatör på sitt kärnkraftverk. Genomgång av anläggningens elsystem på plats och i kontrollrummet. Träning av olika drift- och störningsfall i simulatorn Yttre ställverk (Barsebäck). Behörighet som stationstekniker. Kompendier och verksdokumentation. Lärarledda lektioner, styrda självstudier samt demonstrationer och träning i simulator. Praktisk träning av yttre ställverk genomförs i Barsebäck. en varierar beroende på block. Muntlig och skriftlig kontroll mot kursens mål. Skriftlig närvarokontroll. Enskild körning i simulator. Gemensam kontroll av att kriterierna för kursens arbetsuppgifter har uppfyllts. 21

22

23 ÅTERTRÄNING

24 ÅTERTRÄNING Återträning för stationstekniker/processoperatör Återträning för kontrollrumsbefattningar

25 ÅTERTRÄNING Återträning för stationstekniker/processoperatör Utbildningen genomförs varje år med varierande innehåll beroende på cykliskt program och anläggningsändringar. Utbildningen syftar till att bevara och fördjupa stationsteknikernas/processoperatörernas kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt ta hand om stationen vid såväl normal som störd drift och med upprätthållande av gällande föreskrifter. Utbildningen är till stor del upplagd efter ett cykliskt program, men är även delvis behovsstyrd där repetitionsbehovet beaktas. Utöver detta utbildas stationsteknikerna/processoperatörerna på anlägg ningsändringar och tidigare gjorda erfarenheter. Slutgiltigt innehåll anges i kursbeskrivningen inför varje kurstillfälle. Behörighet som stationstekniker/processoperatör. et beror på vad som ingår i aktuellt program, men kan utgöras av verksdokumentation, kompendier och självstudieuppgifter. Utbildningen består till stor del av lärarledda aktiviteter i lektionssal, t ex i form av föreläsningar, grupparbeten av olika slag eller diskussionsforum, samt arbetsplatsträning på utvalda arbetsuppgifter. Deltagarna jobbar även med styrda självstudier. en varierar på respektive block. Definitiv kurslängd anges i kursbeskrivningen inför varje kurstillfälle. Aktivt deltagande. 25

26 ÅTERTRÄNING Återträning för kontrollrumsbefattningar Utbildningen genomförs varje år med varierande innehåll beroende på cykliskt program och anläggningsändringar. Den riktar sig till skiftlagens kontrollrumspersonal. Utbildningen syftar till att bevara och fördjupa kontrollrumspersonalens kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt ta hand om stationen vid såväl normal som störd drift och med upprätthållande av gällande föreskrifter. Utbildningen är till stor del upplagd efter ett cykliskt program, men är även delvis behovsstyrd där repetitionsbehovet beaktas. Utöver detta utbildas kontrollrumsbefattningarna på anläggningsändringar, instruktionsändringar, gjorda erfarenheter samt i skiftlags arbetssätt. Slutgiltigt innehåll anges i kursbeskrivningen inför varje kurstillfälle. Behörighet i respektive befattning. et varierar beroende på vad som ingår i aktuellt program. Det kan t ex utgöras av verksdokumentation, kompendier och självstudieuppgifter. Utbildningen är en blandning av teori och träning i simulator. Teoridelen sker som aktiviteter i lektionssal, t ex i form av föreläsningar, grupparbeten av olika slag eller diskussionsforum, samt demonstrationer i simulator. Deltagarna jobbar även med styrda självstudier. Simulatorträningen omfattar normal drift, störd drift och haverier. en varierar på respektive block. Definitiv kurslängd anges i kursbeskrivningen inför varje kurstillfälle. test på utvalda arbetsuppgifter för respektive befattning utförs i simulator. Deltagarna får även muntlig eller skriftlig återkoppling efter simulatorpassen. 26

27 GENERELLA KURSER

28 GENERELLA KURSER De generella utbildningarna kan ges som fristående kurser eller som delar i de olika verkens befattningsutbildningar. Arbete med reaktornära system ny kurs Avfall, grund Avfall, introduktion Bränslehantering ny kurs Dokumentation och flödesschemaläsning Elkunskap, grund Friklassning NY KURS Gemensam turbinutbildning Gemensam elutbildning Gemensam reaktorutbildning Huvudprocessen International Nuclear Event Scale (INES) för kärnkraftverk i drift Kemi- och materiallära Klassiska händelser Knallgas, grund Knallgas, fördjupad Kärnkraftsintroduktion Kärnkraftsintroduktion, kort Myndighetskunskap Mät- och kontrollutrustning Processdynamik Processkännedom Processpresentation Pumpar, värmeväxlare och ventiler Reaktorfysik, grund Reaktorfysik, fördjupad Reaktorinneslutningar, BWR SAR, grund Simulatorgrundkurs STF, grund Säkerhetsteknik Värme- och strömningslära

KSU utbildar och kompetensutvecklar kärnkraftverkens driftpersonal. Den här katalogen innehåller de utbildningar och tjänster vi har att erbjuda.

KSU utbildar och kompetensutvecklar kärnkraftverkens driftpersonal. Den här katalogen innehåller de utbildningar och tjänster vi har att erbjuda. PRODUKT- OCH TJÄNSTEKATALOG Utgåva 2016 KSU utbildar och kompetensutvecklar kärnkraftverkens driftpersonal. Den här katalogen innehåller de utbildningar och tjänster vi har att erbjuda. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal

Läs mer

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1 Rikta in dig på en karriär som högskoleingenjör i kärnkraftteknik www.karnkraftteknik.se RIKTA IN DIG PÅ EN KARRIÄR SOM HÖGSKOLEINGENJÖR I KÄRNKRAFTTEKNIK Vill

Läs mer

Kärnkraftspaketet ES. Henrik Sjöstrand (henrik@physics.uu.se, tel 471 3329)

Kärnkraftspaketet ES. Henrik Sjöstrand (henrik@physics.uu.se, tel 471 3329) Kärnkraftspaketet ES Henrik Sjöstrand (henrik@physics.uu.se, tel 471 3329) 1 Varför ett kärnkraftspaket? Viktig nationell och internationell energikälla Tekniskt (och sociotekniskt) avancerat system Ger

Läs mer

Inspektionsrapport Kompetens driftpersonal FKA

Inspektionsrapport Kompetens driftpersonal FKA TILLSYNSRAPPORT 2012-03-29 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmarksanläggningen Förrättningsdatum: 2012-02-09 Arbetsgrupp: Johan Enkvist, Klas Idehaag

Läs mer

Så fungerar en Tryckvattenreaktor

Så fungerar en Tryckvattenreaktor Så fungerar en Tryckvattenreaktor Svenska kärntekniska anläggningar Vem sköter driften? Varje kärnkraftsanläggning har ett centralt kontrollrum. Där leds den direkta verksamheten av en skiftingenjör, som

Läs mer

anläggningar Svenska kärntekniska Vem sköter driften? ett års praktisk utbildning. Normalt rör det sig om 3 4 års praktik.

anläggningar Svenska kärntekniska Vem sköter driften? ett års praktisk utbildning. Normalt rör det sig om 3 4 års praktik. Så fungerar en Kokvattenreaktor Svenska kärntekniska anläggningar Vem sköter driften? Varje kärnkraftsanläggning har ett centralt kontrollrum. Där leds den direkta verksamheten av en skiftingenjör, som

Läs mer

Högskolekurs i Kärnkraftsteknik H1

Högskolekurs i Kärnkraftsteknik H1 Sekretessklass Datum 21 1 (5) Kurstyp Domän Målgrupp Kurs-ID Högskolekurser H1 Handläggare Granskat av Godkänt Michael Österlund, Uppsala Universitet Irene Odin Kopia till Mottagare Högskolekurs i Kärnkraftsteknik

Läs mer

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB - 2012 Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar 2013 Proj.ledare Ola Jovall Presentatör Björn Thunell URSPRUNGLIGA REGELVERK FÖR BYGGNADER Bakgrund Historik

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och levererar ingenjörstjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Vi arbetar främst inom affärsområdena

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och leverera konsulttjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Våra huvudsakliga kompetensområden

Läs mer

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015 SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

3/00 TERTIALRAPPORT. September december 2000

3/00 TERTIALRAPPORT. September december 2000 3/00 TERTIALRAPPORT September december 2000 Tertialrapport 3/00 Rapporten täcker perioden september till och med december 2000 Inledare 5 Sammanfattning av händelser 7 Internationellt 8 Barsebäcks kärnkraftverk

Läs mer

Vad menas med gamla reaktorer?

Vad menas med gamla reaktorer? Vad menas med gamla reaktorer? Detta är en rapport från april 2016. Den kan även hämtas ned som pdf (0,7 MB) I kärnkraftsdebatten påstås ibland att landets kärnkraft är gammal och föråldrad. Här redovisas

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15

Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15 Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15 Matematik (som stödjer ellära och elmaskiner) Vektorer, grafisk framställning Algebra Trigonometri Ekvationer Funktioner 20p Processkunskap samt säkerhetsutbildningar

Läs mer

Foto: Annika Örnborg, Ringhals. Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken

Foto: Annika Örnborg, Ringhals. Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken Foto: Annika Örnborg, Ringhals Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken KÄRNKRAFTSÄKERHET OCH UTBILDNING AB, KSU KSU är de svenska kärnkraftverkens centrum för utbildning och simulatorträning.

Läs mer

SKI arbetar för säkerhet

SKI arbetar för säkerhet Säkerheten i fokus SKI arbetar för säkerhet Arbetet med att utveckla och använda kärnkraft har pågått i mer än 50 år. Det snabbt växande industrisamhället krävde energi. Ökad boendestandard skapade ökade

Läs mer

rivningen av Barsebäcksverket?

rivningen av Barsebäcksverket? Hur förbereder f sig Barsebäck Kraft AB inför rivningen av Barsebäcksverket? I Barsebäck jobbar vi med utveckling KASAM - Rivning av nedlagda kärntekniska k anläggningar i Sverige 11 december 2007, VD

Läs mer

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP Box 6242 102 34 Stockholm Årsmöte och studiebesök i Ågesta Som vanligt vid SKS årsmöten sken solen från en klarblå himmel när vi anlände fredag morgon till Ågesta Kärnraftvärmeverk

Läs mer

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar Handläggare Tina Johansson Er referens Björn Gustafsson Kvalitetssäkring 2016-10-28 2016-10-28 Kommentar Ert datum 2016-07-01 Sanna Nyström (Kvalitetsgranskning) Peter Larsson (Godkänd) 1(6) Svar till

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Översikt över forskningen på kärnbränsle, termohydraulik och svåra haverier

Översikt över forskningen på kärnbränsle, termohydraulik och svåra haverier Översikt över forskningen på kärnbränsle, termohydraulik och svåra haverier Forskningskonferensen - Aronsborg Oddbjörn Sandervåg 22 April 2010 Ungefärliga årliga budgetramar Kärnbränsle Svåra haverier

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2 E05 - Isolering (AL) är den person som arbetsleder genomförandet av specifika arbeten med en eller flera arbetsansvariga. AL har bl.a. till uppgift att: - Utse arbetsansvariga och bemanna arbeten i samverkan

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Jobba. på Westinghouse

Jobba. på Westinghouse Jobba på Westinghouse Energibehovet i världen ökar samtidigt som kraven på miljöpåverkan skärps. Jobba på Westinghouse och gör skillnad för vår framtida energiförsörjning! Med kärnkraft kan vi producera

Läs mer

2010:11 Strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken 2009 Rapportnummer: 2010:11 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.

2010:11 Strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken 2009 Rapportnummer: 2010:11 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten. 2010:11 Strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken 2009 Rapportnummer: 2010:11 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Titel: Strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken

Läs mer

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras.

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras. KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålskyddsutbildning kan vi göra det bättre? 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor radiologiska

Läs mer

Ringhals en del av Vattenfall

Ringhals en del av Vattenfall Ringhals en del av Vattenfall Nordens största kraftverk 1 Ringhals - Sveriges största elfabrik 2 Ringhals + Barsebäck Barsebäck Kraft AB är dotterbolag till Ringhals AB Ägare: Vattenfall (70,4 %) och E.ON

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk Resultat från ett utvecklingsprojekt inom LEKS, länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning Mars 2015 (version 1) Kurser i sparsam

Läs mer

Instruktör spår steg 2

Instruktör spår steg 2 Instruktör spår steg 2 Inlärning till elitklass Mål Instruktör ska ha mycket god kunskap att utbilda och hjälpa hundägare och hund att lösa problem i spårupptag och spårarbete samt att utveckla denne till

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kompetens och utbildning

Kompetens och utbildning Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal Bestämmelser om Kompetens och utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten Fastställd

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation

Läs mer

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström Svensk Kärnbränslehantering AB Saida Laârouchi Engström 2011-01-25 2 Vårt uppdrag Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2017-06-29 Diarienr: SSM2017-2290 Handläggare: Martin Amft Telefon: +46 8 799 40 23 Beslut om tillståndsvillkor för avveckling

Läs mer

Information. från lokala säkerhetsnämnderna vid de kärntekniska anläggningarna

Information. från lokala säkerhetsnämnderna vid de kärntekniska anläggningarna Information från lokala säkerhetsnämnderna vid de kärntekniska anläggningarna Lokala säkerhetsnämnden Reaktorhall O3, Oskarshamn Foto: Bildarkiv OKG Enligt svensk lag ska allmänheten ha möjlighet att få

Läs mer

1EL01D Elteknik och reglerteknik, 26 högskolepoäng Electric and Control Engineering, 26 credits

1EL01D Elteknik och reglerteknik, 26 högskolepoäng Electric and Control Engineering, 26 credits Dnr: UGA 2013/1440 3.1.2 Kursplan Fakulteten för teknik 1EL01D Elteknik och reglerteknik, 26 högskolepoäng Electric and Control Engineering, 26 credits Ämnesgrupp Övriga tekniska ämnen Nivå Grundnivå Fördjupning

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB FORSMARK En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB OM FORSMARK Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk som har drivits sedan 1980. Varje år producerar tre reaktorer en sjättedel av

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Presentation MMD m INKOM: 2016-11-02 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 435 2016-11-02 1 Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark Plats för Kärnbränsleförvaret Forsmarks kärnkraftverk

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik Drift- och Underhållsteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt att personalen som driver anläggningar för produktion

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken

Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken KÄRNKRAFTSÄKERHET OCH UTBILDNING AB, KSU KSU är de svenska kärnkraftverkens centrum för utbildning och simulatorträning. En betydande del av drift-

Läs mer

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-09-17 Diarienr: SSM2012-5780 Förrättningsdatum:2013-06-04 2013-06-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Stefan Sördal KD Arbetsgrupp:

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Välkomna till Kärnkraft teknik och system 10 hp

Välkomna till Kärnkraft teknik och system 10 hp Välkomna till Kärnkraft teknik och system 10 hp Henrik Sjöstrand (kursansvarig) Henrik.sjostrand@physics.uu.se, 471 3329, hus 1 vån 3 längst söderut. Erik Brager (inlämningsuppgifter och projektet) erik.branger@physics.uu.se

Läs mer

Utfallet av stresstesterna av de svenska anläggningarna

Utfallet av stresstesterna av de svenska anläggningarna Utfallet av stresstesterna av de svenska anläggningarna SSM Stresstester - Bakgrund Ministermöte i Bryssel Överenskommelse om stresstester, 24 mars ENSREG beslutade om omfattningen Regeringen gav SSM uppdraget

Läs mer

Så fungerar kärnkraft

Så fungerar kärnkraft Så fungerar kärnkraft Enkelt uttryckt är ett kärnkraftverk en elfabrik, där uran används som bränsle. Att tillverka el i ett kärnkraftverk sker enligt samma princip som i ett kraftverk som eldas med kol,

Läs mer

Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet

Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet 1974 1976 1980 1980 1993 1988 1989 1994 1998 1999 2000 2001 2006 Dipl. Ing., Tekniska Högskolan i Helsingfors Driftsättare, Asea-Atom (Västerås Olkiluoto Västerås)

Läs mer

Inrättad: 2012-09-05 Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2013 Beslutad av: Ledningsgruppen för Trafiklärarutbildningen, Örebro Senast ändrad:2012-08-22

Inrättad: 2012-09-05 Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2013 Beslutad av: Ledningsgruppen för Trafiklärarutbildningen, Örebro Senast ändrad:2012-08-22 Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2013 Beslutad av: Ledningsgruppen för Trafiklärarutbildningen, Örebro Senast ändrad:2012-08-22 Yrkeshögskoleutbildning Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte PLÅTSLAGERI Ämnet plåtslageri behandlar grundläggande planering och genomförande av plåtslageriarbeten. Det behandlar arbetsmetoder inom såväl byggnads- som ventilationsplåtslageri. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD31, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

beslutade den 26 september 2013. Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 tredje stycket gymnasieförordningen

beslutade den 26 september 2013. Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 tredje stycket gymnasieförordningen 2013-09-26 1 (12) Dnr: 62-2013:589 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:161) om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång TILLSYNSRAPPORT 2011-01-25 Process: Tillsyn Vår referens: SSM 2010/2367, 2010/2673, 2010/2674, Tillståndshavare: FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE Objekt: Forsmarksverket, Oskarshamnsverket, Ringhalsverket,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Kursplan Grundutbildning och vidareutbildning i betning

Kursplan Grundutbildning och vidareutbildning i betning Dnr 4.4.18-8565/16 Miljöregelenheten Uppdaterad och beslutad: 2016-12-06 Kursplan Grundutbildning och vidareutbildning i betning Innehållsförteckning 1. Definitioner och gemensamma krav...3 1.1. Huvudman...3

Läs mer

Riskabla reaktorer. Säkerhetsproblem med svenska kärnkraftverk. Nordic

Riskabla reaktorer. Säkerhetsproblem med svenska kärnkraftverk. Nordic Riskabla reaktorer Säkerhetsproblem med svenska kärnkraftverk Nordic Utgiven av Greenpeace Sverige, oktober 2012 Research: LF Research, www.lfresearch.se Layout: E&G Design, egdesign.gabriel@gmail.com

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Kurser inom Vattenkraft

Kurser inom Vattenkraft Kurser inom Vattenkraft Bygger din kompetens Vattenkraftteknik grundläggande kurs Söker du en bra plattform för din fortsatta karriär inom vattenkraftteknik? Vi hjälper dig att få rätt kompetens utifrån

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 5-7 maj 2015. Kursen vänder sig till den som vill

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI LP2210 Språkstörningar hos barn och ungdomar, 10 högskolepoäng Language Disorders in Children and Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

MOBILA ARBETSMASKINER

MOBILA ARBETSMASKINER MOBILA ARBETSMASKINER Ämnet mobila arbetsmaskiner behandlar olika typer av jordförflyttande och lyftande anläggningsmaskiner, deras utrustning samt hur de hanteras vid olika typer av anläggningsarbete.

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 TJUGOHUNDRATIO

ÅRSREDOVISNING 2010 TJUGOHUNDRATIO TJUGOHUNDRATIO ÅRSREDOVISNING 2010 Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, kompetenssäkrar de svenska kärnkraftverkens personal. Vi informerar om kärnkraft och samlar in, analyserar och återför drifterfarenheter

Läs mer

MOBILA ARBETSMASKINER

MOBILA ARBETSMASKINER MOBILA ARBETSMASKINER Ämnet mobila arbetsmaskiner behandlar olika typer av jordförflyttande och lyftande anläggningsmaskiner, deras utrustning samt hur de hanteras vid olika typer av anläggningsarbete.

Läs mer

Utbildningsplan för verksamhetsområde KURSLEDARKURS

Utbildningsplan för verksamhetsområde KURSLEDARKURS U T B I L D N I N G S P L A N F R I L U F T S F R Ä M J A N D E T S L E D A R U T B I L D N I N G KURSLEDARKURS Utbildningsplan för verksamhetsområde KURSLEDARKURS Övergripande mål Alla ledare skall omfattas

Läs mer

Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande. Användarmanual

Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande. Användarmanual Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande Användarmanual 1 Inledning Klinisk träning av grundläggande färdigheter och övningar för hela team leds av instruktörer som kan jämföras med lärare. En

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Granskning av OKG uppfyllande av 20 SSMFS 2008:17 - RÖP

Granskning av OKG uppfyllande av 20 SSMFS 2008:17 - RÖP TILLSYNSRAPPORT 2011-06-23 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Objekt: Arbetsgrupp: Johan Enkvist Författare: Johan Enkvist Samråd: Lars Bennemo, Yvonne Johansson, Klas Idehaag

Läs mer

Reglering med Kärnkraft. Hans Henriksson, Vattenfall, R&D Projects

Reglering med Kärnkraft. Hans Henriksson, Vattenfall, R&D Projects Reglering med Kärnkraft Hans Henriksson, Vattenfall, R&D Projects Sammanfattning av två Elforsk-projekt En första studie 2011 kring möjligheter att lastfölja med kärnkraft: Elforsk 12:08 Uppföljning i

Läs mer

PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, 30 högskolepoäng Psychology: General Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, 30 högskolepoäng Psychology: General Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, 30 högskolepoäng Psychology: General Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD32, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Förvaltning av MES system med säkerhetskrav

Förvaltning av MES system med säkerhetskrav Förvaltning av MES system med säkerhetskrav Kristian Jansson 1 WSE 12.1_Bl23 rev 1, 2014-02-25 Agenda Företagspresentation Utmaningen Verktyg för säker förvaltning 2 Vem är jag 3 Westinghouse Electric

Läs mer

Del 3: Checklista för inspektion

Del 3: Checklista för inspektion Del 3: Checklista för inspektion Nedanstående checklista används som riktlinjer för SPUR:s bedömning, som grund till enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten. Obs! Svaren

Läs mer

BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4111 Socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Work, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-04-14

Läs mer

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp Furniture Making and Building Crafts, 120 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMBHG Grundnivå MIUN

Läs mer

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem ProjektHydraulik AB Målinriktad hydraulikutbildning HYDRAULIK FÖR EL & AUTOMATION GRUNDKURS EL FÖR HYDRAULIKER 3 dagar TILLÄMPAD FELSÖKNING Mobil Industri PROPORTIONAL- TEKNIK (GRUNDKURS 2) GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Forsmarksincidenten den 25 juli 2006

Forsmarksincidenten den 25 juli 2006 Bakgrund utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 Sekretariat/distribution E-post: hel@ksu.se Internet: www.analys.se

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer