KSU utbildar och kompetensutvecklar kärnkraftverkens personal. Vi ger också kompletterande kärnteknisk utbildning på högskolenivå.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KSU utbildar och kompetensutvecklar kärnkraftverkens personal. Vi ger också kompletterande kärnteknisk utbildning på högskolenivå."

Transkript

1 PRODUKT- OCH TJÄNSTEKATALOG Utgåva 2012

2

3 KSU utbildar och kompetensutvecklar kärnkraftverkens personal. Vi ger också kompletterande kärnteknisk utbildning på högskolenivå. Den här katalogen innehåller de utbildningar och tjänster vi har att erbjuda.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 6 Förkortningar... 7 KONTAKT OCH ANMÄLAN... 8 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR... 9 Avfallsoperatör, AOP...11 Utbildningsprogram för stationstekniker/processoperatör Turbinoperatör, TOP Reaktoroperatör, ROP, BWR Assisterande reaktoroperatör, ARO, PWR Reaktoroperatör, ROP, PWR Skiftchef, SKC Driftledning/VHI Eloperatör, EOP ÅTERTRÄNING Återträning för stationstekniker/processoperatör Återträning för kontrollrumsbefattningar GENERELLA KURSER Arbete med reaktornära system ny kurs Avfall, grund Avfall, introduktion Bränslehantering ny kurs Dokumentation och flödesschemaläsning Elkunskap, grund Friklassning NY KURS Gemensam turbinutbildning Gemensam elutbildning Gemensam reaktorutbildning Huvudprocessen International Nuclear Event Scale (INES) för kärnkraftverk i drift Kemi- och materiallära Klassiska händelser Knallgas, grund Knallgas, fördjupad Kärnkraftsintroduktion Kärnkraftsintroduktion, kort Myndighetskunskap Mät- och kontrollutrustning Processdynamik Processkännedom Processpresentation Pumpar, värmeväxlare och ventiler Reaktorfysik, grund Reaktorfysik, fördjupad Reaktorinneslutningar, BWR SAR, grund Simulatorgrundkurs STF, grund Säkerhetsteknik Värme- och strömningslära HÖGSKOLEUTBILDNINGAR Högskolekurs i Kärnkraftsteknik, H Termohydraulik för LWR Aktivitetsmätning med germaniumdetektor

5 Tillämpad reaktorfysik Fördjupad strålskyddsutbildning, FS Repetition av fördjupad strålskyddsutbildning, FS och konstruktion för LWR UTBILDNINGAR I BARSEBÄCK Anläggningskännedom Combimatic/Combitrol/Combiflex underhåll Combimatic/Combitrol/Combiflex montage Drivdonsservice Drivdonsservice, teori NY KURS Inspektion FME (Foreign Exclusion) ny kurs Kopplingar, yttre ställverk NY KURS Lyftutbildning, grön Lyftutbildning, gul Provning El och I/C (Instrument/Controls) Praktiskt driftmannaskap Pumpar, grund Reaktorhall och reaktorinneslutning Underhållsteknik inom kärnkraft ny kurs Ventiler, grund Ventiler, pumpar och värmeväxlare Vibrationsmätning, grund Yrkesmannaskap och säkerhetskultur HUMAN PERFORMANCE-UTBILDNINGAR Driftmannaskap för stationstekniker/processoperatörer Driftmannaskap för operatörer Orsaksanalys ODM Operativt beslutsfattande Säkerhetsledning Övriga kurser inom Human Performance LEDARSKAPSUTBILDNINGAR FÖR SÄKER KÄRNKRAFT Handledarkurs Självkännedom och ledarskap Generell ledarskapsutbildning Arbetsplatscoachning/arbetsplatsobservation PEDAGOGIK OCH METODIKUTBILDNINGAR Beteendevetenskap för utbildare Grundkurs till simulatorinstruktör Praktisk pedagogik och prov ANLÄGGNINGSSPECIFIKA UTBILDNINGAR Anläggningskännedom, Forsmark och Oskarshamn Allmän BWR, Ringhals Anläggningsdynamik, Forsmark 1 och Systemkännedom PWR SAMG Svåra haverier, PWR ny kurs Laddledare PWR Teknisk anläggningsdokumentation 1 Ny kurs Repetitionsutbildning i simulator för skiftchefer på Forsmark ÖVRIGA TJÄNSTER OCH PRODUKTER Simulator- och konsulttjänster INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5

6 INLEDNING Affärsstrategi Positionen identifierar var KSU bör befinna sig för att utgöra en unik partner till kärnkraftsindustrin. Allt i syfte att uppnå en säker och stabil drift. För KSU utgör denna position grunden för utveckling av de unika tjänster som är nödvändiga för att integrera viktig teoretisk kunskap med branschens specifika yrkeskunnande. Områdena teknik, beteende och verksamhetskunskap är de tre ben som KSU vilar på. I kombination skapar dessa fokusområden en unik möjlighet för KSU att stödja sina kunder i deras kompetensutmaningar. Verksamheten/ vardagen Teknik POSITIONEN Beteende Inom teknikområdet finns en djup förståelse för kärnprocessen och relevanta tekniska områden, t ex turbin- och reaktorteknik. Verksamhetskunskapen säkerställer helhetsförståelse och kunskap om kundens specifika förutsättningar och behov. Pedagogik Den pedagogiska utvecklingen inom KSU grundar sig på företagets pedagogiska grundsyn, vars syfte är att utveckla villkoren och processerna för lärande. I korthet kan sägas att KSU går från ett anpassningsinriktat lärande till ett mer utvecklingsinriktat lärande. Pedagogisk variation eftersträvas inom vår utbildningsverksamhet. Några exempel på detta kan vara att man eftersträvar mer dialog i undervisningen och deltagaraktiva studieformer utvecklas efterhand. Olika former av handledarstöd och coachning tas fram för att användas inom företaget och vid kärnkraftverken. För att utveckla en verksamhet i takt med pågående förändringar i omvärlden behövs medarbetare som kan reflektera över sin arbetsinsats, samarbeta, dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper samt vara ett stöd för varandra. På arbetsplatsen och i vardagen behöver man skapa förutsättningar för lärande och kompetensutveckling som är integrerade i verksamheten. Perspektiven vidgas, vilket innebär att ett icke formaliserat lärande får en allt större betydelse för utbildningsinsatser inom KSU. Kvalitet i undervisningen Internationella riktlinjer understryker vikten av kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utbildningsprogrammens relevans och effektivitet. För att kunna säkerställa att personalen vid verken har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter samt att utbildningsverksamheten når avsedd effekt, krävs det att vi i nära samarbete med våra kunder utvärderar de långsiktiga effekterna av vår utbildning. Alla utbildningar ska därför utvärderas enligt KSUs utvärderingsmodell. Där ingår även en kursutvärderingsenkät som kursdeltagare fyller i efter avslutad kurs. 6

7 Förkortningar Förkortningar och förklaringar APT Arbetsplatsträning. APU BGU BWR Clab I&C IAEA FKA LWR MTO OKG PWR RAB SAMG SAR SFR SKB SSM STF WANO Arbetsplatsförlagd utbildning. Branchgemensam utbildning. Boiling Water Reactor, kokvattenreaktor. Denna reaktortyp finns i: Forsmark 1, 2 och 3 Oskarshamn 1, 2 och 3 Ringhals 1 (Barsebäck 1 och 2). Centralt mellanlager för använt kärnbränsle. Instrument and Controls. International Atomic Energy Agency. Forsmarks Kraftgrupp AB. Light Water Reactor, lättvattenreaktor. Människa Teknik Organisation. Oskarshamns Kraftgrupp AB. Pressurized Water Reactor, tryckvattenreaktor. Denna reaktortyp finns i: Ringhals 2, 3 och 4. Ringhals AB. Severe Accident Management Guidance Safety Analysis Report (Säkerhetsrapport). Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall. Svensk Kärnbränslehantering AB, tar hand om det svenska radioaktiva avfallet på ett säkert sätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, ansvarar för kärnsäkerhet och strålskydd. Säkerhetstekniska driftförutsättningar. World Association of Nuclear Operators. 7

8 KONTAKT OCH ANMÄLAN Beställning av kurser för verkspersonal sker normalt på årsbasis, via respektive verks lokala beställarombud eller utbildningsansvarig. Det kan finnas möjlighet för enskilda personer att delta på dessa kurser. Ta kontakt med aktuell kundchef, se nedan. Utöver detta finns det möjlighet att göra enskilda förfrågningar om kurser och när de i så fall kan genomföras. Utbildningar i Barsebäck Kundchef Utbildningar i Forsmark Kundchef Utbildningar i Oskarshamn Kundchef Utbildningar i Ringhals Kundchef Övriga utbildningar Kundchef Simulatortjänster Kundchef KSUs växel

9 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR

10 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Avfallsoperatör, AOP...11 Utbildningsprogram för Stationstekniker/Processoperatör Turbinoperatör, TOP Reaktoroperatör, ROP, BWR Assisterande reaktoroperatör, ARO, PWR Reaktoroperatör, ROP, PWR Skiftchef, SKC Driftledning/VHI Eloperatör, EOP

11 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Avfallsoperatör, AOP Utbildningen genomförs på Forsmark 3. Att efter avslutad utbildning ha erforderliga kunskaper för att köra avfallsanläggningen. Avfallsanläggningen Administrativa rutiner. Behörighet som stationstekniker. Kompendier. Lärarledda lektioner, övningar, anläggningsvisning, datorlaboration och arbetsplatsträning, APT. 3 veckor (inklusive 1 vecka APT), exklusive parallelltjänst. Delprov och aktivt deltagande. 11

12 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Utbildningsprogram för stationstekniker/processoperatör Utbildningen ger grundläggande anläggningskunskaper för ökad helhetsförståelse. Att efter avslutad utbildning ha erforderliga kunskaper för att arbeta som stationstekniker på sitt kärnkraftverk. KSUs del av stationsteknikerutbildningen består av följande huvudblock: Branschgemensamma utbildningar (BGU) Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) Blockspecifik utbildning Före BGU har de blivande stationsteknikerna genomfört sitt verks interna utbildningar. Branchgemensamma utbildningar Basutbildningar: Utbildningsintroduktion Kärnkraftsintroduktion, kort Huvudprocessen Dokumentation och flödesschemaläsning Driftmannaskap Mät- och kontrollutrustning Avfall, introduktion Ventiler, pumpar och värmeväxlare (Barsebäck) Praktiskt driftmannaskap (Barsebäck) Kemi och materiallära Huvudområden gemensam utbildning: Gemensam reaktor Gemensam turbin Gemensam el Dessa kurser finns beskrivna under avsnittet Generella grundkurser respektive Utbildningar i Barsebäck. Blockspecifika utbildningar Den arbetsplatsförlagda utbildningen genomförs efter varje huvudområde under den gemensamma utbildningen i reaktor, turbin och el. Eleverna arbetar med specifika frågor och uppgifter på sin egen anläggning och med sitt eget skiftlag där syftet är att få svar på frågan Hur ser det ut på mitt block?. Bransch Gemensamma Utbildningar (BGU) BGU Reaktor (2v) Blockspecifika utbildningar Arbetsplatsförlagd utbildning BASUTBILDNINGAR BGU El (1v) BGU Turbin (1v) Blockspecifik utbildning 12 KSU-A-175 A

13 Utbildningsprogram för stationstekniker/processoperatör Fortsättning. BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Utbildningen leds och följs upp av en coach från KSU. Det finns även en utsedd handledare på varje skiftlag som fungerar som stöd och hjälp under den arbetsplatsförlagda utbildningen. Den blockspecifika utbildningen är en blandning av teoretisk och praktisk utbildning. Den utgör en förstärkning av system- och processförståelsen från BGU/APU-utbildningen (repetition, fördjupning, självstudier, övningar). Den innehåller också genomgång av specifika systemdelar som inte berörs i BGU-utbildningen (t ex dieselkurs). Eleverna genomför praktisk arbetsplatsträning (APT) på det egna blocket av framtida arbetsuppgifter. Respektive kärnkraftverks rekryteringskrav för stationstekniker ska vara uppfyllda. Deltagaren bör ha tjänstgjort parallellt med ordinarie stationstekniker under minst en skiftcykel, gärna längre. Utbildningsmaterial och verksdokumentation. Utbildningen består till största delen av lärarledda lektioner i lektionssal, t ex i form av föreläsningar, grupparbeten eller diskussionsforum. Periodvis under utbildningen tränar deltagarna på arbetsuppgifter ute i stationen, så kallad arbetsplatsträning, APT. Denna sker oftast i grupp med handledning av en lärare. Mellan de olika kurs delarna jobbar deltagarna med styrda självstudier. Basutbildningar: ca 25 dagar. BGU reaktor: 10 dag ar BGU turbin: 5 dagar BGU el: 5 dagar. en på den blockspecifika utbildningen varierar beroende på vilket block som avses. Efter varje delmoment utvärderas deltagarna gen om skriftliga, muntliga och i vissa fall praktiska prov. Under utbildningens gång görs närvarokontroll. BWR-cykel Verkets ansvar Verkets interna utbildningar Gemensamma basutbildningar, KSUs ansvar Basutbildning STT Branschgemensamma utbildningar (BGU) (för samtliga verk) BGU Reaktor (2 v) Praktiskt driftmannaskap i Barsebäck samt skiftpraktik på respektive block BGU El Behörig STT (1 v) Genomförs på eget block under skifttid med stöd och uppföljning av KSU Arbetsplatsförlagd utbildning (7 v) Blockspecifik utbildning Reaktor/El Nyanställd STT Praktik och behörighet Blockspecifik utbildning turbin Arbetsplatsförlagd utbildning (7 v) BGU Turbin (1 v) * Den här bilden beskriver utbildningsgången på en BWR-anläggning. För PWR sker utbildningen på två år. 13 KSU-A-175 D

14 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Turbinoperatör, TOP Utbildningen riktar sig till stationstekniker/processoperatörer som har valts ut att bli turbinoperatörer. Att efter avslutad utbildning ha erforderliga kunskaper för att arbeta som turbinoperatör på sitt kärnkraftverk. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i anläggningskännedom, anläggningsdynamik, elsystem och andra områden som är viktiga för en turbinoperatör. En genomgång och repetition av turbinanläggningens delsystem görs samtidigt som deltagaren får fördjupade kunskaper om systemens funktion, reglering och övergripande driftstrategier. Utbildningen syftar också till att ge förståelse för systemens samverkan med övriga system under normal drift samt träning av åtgärder i samband med störd drift. Dessutom ges en orientering i säkerhetstekniska föreskrifter och driftmannaskap. I utbildningen ingår också: Manövrering av turbinanläggningen, med tillhörande hjälpsystem, under alla normala driftförhållanden med hjälp av instruktioner. Identifiering av fel och störningar med hjälp av larm och felindikeringar i centrala kontrollrummet, samt vidta lämpliga föreskrivna åt gärder enligt störningsinstruktion för att föra anläggningen till ett säkert driftläge och minska störningens påverkan på processen. Användning av förstakontroller vid störningar och kommunikation enligt fastställd rutin med de övriga i skiftlaget. Kompendier, verksdokumentation och självstudieuppgifter. Utbildningen består till största delen av lärarledda lektioner i lektionssal, t ex i form av föreläsningar, grupparbeten av olika slag eller diskussionsforum och demonstrationer i simulator. Deltagarna jobbar även med styrda självstudier. Periodvis under utbildningen tränar deltagarna på arbetsuppgifter ute i stationen, så kallad arbetsplatsträning, APT. Efter genomgången teoriutbildning genomförs träning av driftfall i simulator, för såväl normal som störd drift. Innan man blir färdig turbinoperatör utförs parallelltjänstgöring under en period. en varierar beroende på block. Kurserna varvas med det normala arbetet som stationstekniker. Efter varje delmoment utvärderas deltagarna med skiftliga eller muntliga prov. test på arbetsuppgifter för turbinoperatören utförs i simulator. Under utbildningens gång görs närvarokontroll. Behörighet som stationstekniker. Minst ett års erfarenhet från arbete som stationstekniker rekommenderas. 14

15 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Reaktoroperatör, ROP, BWR Utbildningen riktar sig till turbinoperatörer som har valts ut att bli reaktoroperatörer. Att efter avslutad utbildning ha erforderliga kunskaper för att arbeta som reaktoroperatör på sitt kärnkraftverk. Under utbildningen repeteras grundläggande systemkunskaper. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om systemens funktion, reglering och övergripande driftstrategier samt förståelse för deras samverkan med övriga system under normal drift och träning av åtgärder i samband med störd drift. Utbildningen ger även kunskaper om härddrift och härddriftsstrategier enligt gällande instruktioner. I simulatorn tränas specifika arbetsuppgifter för reaktoroperatörer. Dessutom ingår en orientering om säkerhetstekniska föreskrifter och en utbildning i driftmannaskap. I utbildningen ingår också: Manövrering av reaktorns reglersystem, med tillhörande hjälpsystem, under alla normala driftförhållanden med hjälp av gällande instruktioner. Identifiering av fel och störningar som speciellt påverkar reaktorns drift och övervakning samt vidta föreskrivna åtgärder enligt störningsinstruktioner. Användning av förstakontroller vid störningar och i samband därmed kommunicera enligt fastställd rutin med de övriga i skiftlaget. Kompendier, verksdokumentation och självstudieuppgifter. Utbildningen består till största delen av lärarledda lektioner i lektionssal, t ex i form av föreläsningar, grupparbeten av olika slag eller diskussionsforum och demonstrationer i simulator. Deltagarna jobbar även med styrda självstudier. Efter genomgången teoriutbildning genomförs träning av driftfall i simulator, för såväl normal som störd drift. Innan man blir färdig reaktoroperatör utförs parallelltjänstgöring under en period. en varierar beroende på block. Efter varje delmoment utvärderas deltagarna i skiftliga eller muntliga prov. test på arbetsuppgifter för reaktoroperatör utförs i simulator. Under utbildningens gång görs närvarokontroll. Behörighet som turbinoperatör. 15

16 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Assisterande reaktoroperatör, ARO, PWR Utbildningen genomförs på Ringhals 2, 3 och 4 som ett försteg till reaktoroperatör. Att efter avslutad utbildning ha erforderliga kunskaper för att arbeta som assisterande reaktoroperatör på sitt block. Under utbildningen repeteras grundläggande systemkunskaper. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om systemens funktion, reglering och drift. Utbildningen ger också kunskap om systemens samverkan med övriga system under normal drift och i samband med störd drift i syfte att ge en ökad processförståelse. Dessutom erhålls en övergripande kunskap om haveriinstruktionspaket för PWR-reaktorer. I simulatorn tränas specifika arbetsuppgifter för assisterande reaktoroperatörer. Dessutom ingår en orientering om säkerhetstekniska föreskrifter samt en utbildning i driftmannaskap. I utbildningen ingår också: Manövrering av reaktorns reglersystem, med tillhörande hjälpsystem, under alla normala driftförhållanden med hjälp av gällande instruktioner. Identifiering av fel och störningar som speciellt påverkar reaktorns drift och övervakning samt vidta föreskrivna åtgärder enligt störningsinstruktioner. Manövrering av reaktorns reglersystem med tillhörande hjälpsystem samt skyddssystem under haveriförhållanden på order av reaktoroperatören och med hjälp av gällande haveriinstruktioner. Kommunikation enligt fastställd rutin med övriga i skiftlaget under såväl normaldrift, störd drift som under haveriförhållanden. Kompendier, verksdokumentation och självstudieuppgifter. Utbildningen består till största delen av lärarledda lektioner i lektionssal och i simulator, t ex i form av föreläsningar, grupparbeten av olika slag, diskussionsforum, demonstrationer i simulator samt träning av åtgärder/arbetsuppgifter i simulatorn. Deltagarna jobbar även med styrda självstudier. Innan man blir färdig assisterande reaktoroperatör utförs parallelltjänstgöring under en period. en varierar beroende på block och antal deltagare. Efter varje delmoment utvärderas deltagarna med skiftliga prov. Deltagarna genomför ett antal hemuppgifter som redovisas skriftligen. test på arbetsuppgifter för assisterande reaktor operatör utförs i simulator. Under utbildningens gång görs närvarokontroll. Behörighet som stationstekniker. 16

17 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Reaktoroperatör, ROP, PWR Utbildningen genomförs på Ringhals 2, 3 och 4. Att efter avslutad utbildning ha erforderliga kunskaper för att arbeta som reaktoroperatör på sitt block. Utbildningen ger djupare kunskaper om drift av reaktorn, övergripande driftstrategier och djupare processförståelse. Utbildningen ger kunskaper om härddrift och härddriftsstrategier enligt gällande instruktioner. Dessutom erhålls en djupare kunskap om haveriinstruktionspaketet för PWR-reaktorer. I simulatorn tränas specifika arbetsuppgifter för reaktoroperatörer. Dessutom ingår en orientering om säkerhetstekniska föreskrifter och en utbildning i driftmannaskap. I utbildningen ingår också: Manövrering av reaktorns reglersystem med tillhörande hjälpsystem under alla normala driftförhållanden med hjälp av gällande instruktioner. Identifiering av fel och störningar som speciellt påverkar reaktorns drift och övervakning samt åtgärdande enligt störningsinstruktioner. Manövrering av reaktorns reglersystem med tillhörande hjälpsystem samt skyddssystem under haveriförhållanden med hjälp av gällande haveriinstruktioner. Kommunikation enligt fastställd rutin med de övriga i skiftlaget under såväl normaldrift och störd drift som under haveriförhållanden. Kompendier, verksdokumentation och självstudieuppgifter. Utbildningen består till största delen av lärarledda lektioner i lektionssal och i simulator, t ex i form av föreläsningar, grupparbeten av olika slag, diskussionsforum, demonstrationer i simulator samt träning av åtgärder/arbetsuppgifter i simulatorn. Deltagarna jobbar även med styrda självstudier. Innan man blir färdig reaktoroperatör utförs parallelltjänstgöring under en period. en varierar beroende på block och antal deltagare. Efter varje delmoment utvärderas deltagarna med skiftliga prov. Deltagarna genomför ett antal hemuppgifter som redovisas skriftligen. test på arbetsuppgifter för reaktoroperatör utförs i simulator. Under utbildningens gång görs närvarokontroll. På Ringhals 2, 3 och 4 utbildar man sig från stationstekniker till assisterande reaktoroperatör. Då får man de fördjupade systemkunskaperna. Sedan går man vidare och läser till reaktoroperatör, med fokus på härddrift, härddriftsstrategier och haveriinstruktionspaket. 17

18 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Skiftchef, SKC Utbildningen syftar till att utveckla blivande skiftchefer i deras ledarroll. Utbildningens övergripande mål är att skapa goda förutsättningar för eleven att verka och utvecklas som operativ ledare i kontrollrummet på ett kärnkraftverk. Detta innebär att eleven under utbildningen förväntas utveckla följande övergripande förmågor för att kunna leda både eget och andras lärande: medvetenhet kring personliga styrkor och utvecklingsområden förmåga att ta personligt ansvar kopplat till säkerheten och skiftchefsrollen förmåga till kritiskt tänkande förmåga att reflektera över eget och andras agerande förmåga att använda feedback som metod för utveckling av medarbetare och organisation förmåga att leda ett team (vid t ex operativa så väl som andra typer av möten). Skiftlagens arbetssätt, procedurer och mötesrutiner vid normal och störd drift Ledarstilar, krav på ledarskap, ledarskap i skiftarbetet Beslutsfattande, individuellt och i grupp. Olika metoder för problemlösning Stressens inverkan och åtgärder mot akut stress Användning av förstakontroller Tillämpning av instruktioner vid normal och störd drift Olika typer av avlämningar, praktiskt genomförande. 18

19 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Skiftchef, SKC Fortsättning. Motsvarande reaktoroperatörskompetens. Tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna ta till sig såväl teknisk som icke-teknisk kurslitteratur. Urval av litteratur inom området. I samband med utbildningsstart genomförs en inledande träff med berörd skiftchef, elev och instruktör. Utbildningen fokuserar på deltagaraktiva utbildningssätt. Ett viktigt instrument för lärandet är den reflektion som sker över eget såväl som andras handlande. Till hjälp för det används den loggbok som följer eleven under utbildningen och som är en del av examinationen. Under utbildningen hålls återkommande personliga handledningssamtal. Där sätts nya mål som eleven ska jobba med i sitt ordinarie arbete inför påföljande utbildningsperiod. Utbildningen bör planeras över ett kalenderår. Syftet med detta är att skapa tid för att tankar och reflektioner ska mogna. Flera av utbildningsmålen kan inte uppnås om kursdelarna genomförs i för tät följd. Mellan varje kursdel genomförs därför teoretiska och praktiska uppgifter under ordinarie skiftarbete. Examinationer under kursen: Muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter under utbildningens gång. Redovisning av arbetsplatsförlagd utbildning. Utvärderingspass i simulatorn. Utifrån de anteckningar och reflektioner som förts in i den individuella kurslogg boken sammanställer eleven en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analysen genomförs utifrån nuläget och den aktuella rollen. Analysen görs med handledning. samtal utifrån SWOT-analysen tillsammans med skiftchef och driftchef. 19

20 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Driftledning/VHI Utbildningen riktar sig till blivande driftledning/vhi. Att efter avslutad utbildning ha grundläggande kunskaper om och färdigheter i att arbeta som vakthavande ingenjör, VHI, eller i driftledningsfunktion. Haveriorganisation VHI-funktion Driftledningsfunktion Bakgrundskunskap Arbetsmetoder. Utsedd att bli driftledning/vhi. Instruktioner. Lärarledda lektioner och självstudier samt demonstrationer och videofilmade simulatorövningar. Verksberoende. Instruktörsbedömning av att målen för kursen är uppnådda. Aktivt deltagande. 20

21 BEFATTNINGSUTBILDNINGAR Eloperatör, EOP Utbildningen genomförs för blivande eloperatörer vid Forsmark 1 och 2 samt Ringhals 1. På övriga verk ingår denna utbildning i turbinoperatörsutbildningen. Att efter avslutad utbildning ha erforderliga kunskaper för att arbeta som eloperatör på sitt kärnkraftverk. Genomgång av anläggningens elsystem på plats och i kontrollrummet. Träning av olika drift- och störningsfall i simulatorn Yttre ställverk (Barsebäck). Behörighet som stationstekniker. Kompendier och verksdokumentation. Lärarledda lektioner, styrda självstudier samt demonstrationer och träning i simulator. Praktisk träning av yttre ställverk genomförs i Barsebäck. en varierar beroende på block. Muntlig och skriftlig kontroll mot kursens mål. Skriftlig närvarokontroll. Enskild körning i simulator. Gemensam kontroll av att kriterierna för kursens arbetsuppgifter har uppfyllts. 21

22

23 ÅTERTRÄNING

24 ÅTERTRÄNING Återträning för stationstekniker/processoperatör Återträning för kontrollrumsbefattningar

25 ÅTERTRÄNING Återträning för stationstekniker/processoperatör Utbildningen genomförs varje år med varierande innehåll beroende på cykliskt program och anläggningsändringar. Utbildningen syftar till att bevara och fördjupa stationsteknikernas/processoperatörernas kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt ta hand om stationen vid såväl normal som störd drift och med upprätthållande av gällande föreskrifter. Utbildningen är till stor del upplagd efter ett cykliskt program, men är även delvis behovsstyrd där repetitionsbehovet beaktas. Utöver detta utbildas stationsteknikerna/processoperatörerna på anlägg ningsändringar och tidigare gjorda erfarenheter. Slutgiltigt innehåll anges i kursbeskrivningen inför varje kurstillfälle. Behörighet som stationstekniker/processoperatör. et beror på vad som ingår i aktuellt program, men kan utgöras av verksdokumentation, kompendier och självstudieuppgifter. Utbildningen består till stor del av lärarledda aktiviteter i lektionssal, t ex i form av föreläsningar, grupparbeten av olika slag eller diskussionsforum, samt arbetsplatsträning på utvalda arbetsuppgifter. Deltagarna jobbar även med styrda självstudier. en varierar på respektive block. Definitiv kurslängd anges i kursbeskrivningen inför varje kurstillfälle. Aktivt deltagande. 25

26 ÅTERTRÄNING Återträning för kontrollrumsbefattningar Utbildningen genomförs varje år med varierande innehåll beroende på cykliskt program och anläggningsändringar. Den riktar sig till skiftlagens kontrollrumspersonal. Utbildningen syftar till att bevara och fördjupa kontrollrumspersonalens kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt ta hand om stationen vid såväl normal som störd drift och med upprätthållande av gällande föreskrifter. Utbildningen är till stor del upplagd efter ett cykliskt program, men är även delvis behovsstyrd där repetitionsbehovet beaktas. Utöver detta utbildas kontrollrumsbefattningarna på anläggningsändringar, instruktionsändringar, gjorda erfarenheter samt i skiftlags arbetssätt. Slutgiltigt innehåll anges i kursbeskrivningen inför varje kurstillfälle. Behörighet i respektive befattning. et varierar beroende på vad som ingår i aktuellt program. Det kan t ex utgöras av verksdokumentation, kompendier och självstudieuppgifter. Utbildningen är en blandning av teori och träning i simulator. Teoridelen sker som aktiviteter i lektionssal, t ex i form av föreläsningar, grupparbeten av olika slag eller diskussionsforum, samt demonstrationer i simulator. Deltagarna jobbar även med styrda självstudier. Simulatorträningen omfattar normal drift, störd drift och haverier. en varierar på respektive block. Definitiv kurslängd anges i kursbeskrivningen inför varje kurstillfälle. test på utvalda arbetsuppgifter för respektive befattning utförs i simulator. Deltagarna får även muntlig eller skriftlig återkoppling efter simulatorpassen. 26

27 GENERELLA KURSER

28 GENERELLA KURSER De generella utbildningarna kan ges som fristående kurser eller som delar i de olika verkens befattningsutbildningar. Arbete med reaktornära system ny kurs Avfall, grund Avfall, introduktion Bränslehantering ny kurs Dokumentation och flödesschemaläsning Elkunskap, grund Friklassning NY KURS Gemensam turbinutbildning Gemensam elutbildning Gemensam reaktorutbildning Huvudprocessen International Nuclear Event Scale (INES) för kärnkraftverk i drift Kemi- och materiallära Klassiska händelser Knallgas, grund Knallgas, fördjupad Kärnkraftsintroduktion Kärnkraftsintroduktion, kort Myndighetskunskap Mät- och kontrollutrustning Processdynamik Processkännedom Processpresentation Pumpar, värmeväxlare och ventiler Reaktorfysik, grund Reaktorfysik, fördjupad Reaktorinneslutningar, BWR SAR, grund Simulatorgrundkurs STF, grund Säkerhetsteknik Värme- och strömningslära

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1 Rikta in dig på en karriär som högskoleingenjör i kärnkraftteknik www.karnkraftteknik.se RIKTA IN DIG PÅ EN KARRIÄR SOM HÖGSKOLEINGENJÖR I KÄRNKRAFTTEKNIK Vill

Läs mer

Inspektionsrapport Kompetens driftpersonal FKA

Inspektionsrapport Kompetens driftpersonal FKA TILLSYNSRAPPORT 2012-03-29 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmarksanläggningen Förrättningsdatum: 2012-02-09 Arbetsgrupp: Johan Enkvist, Klas Idehaag

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och levererar ingenjörstjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Vi arbetar främst inom affärsområdena

Läs mer

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2 E05 - Isolering (AL) är den person som arbetsleder genomförandet av specifika arbeten med en eller flera arbetsansvariga. AL har bl.a. till uppgift att: - Utse arbetsansvariga och bemanna arbeten i samverkan

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15

Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15 Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15 Matematik (som stödjer ellära och elmaskiner) Vektorer, grafisk framställning Algebra Trigonometri Ekvationer Funktioner 20p Processkunskap samt säkerhetsutbildningar

Läs mer

rivningen av Barsebäcksverket?

rivningen av Barsebäcksverket? Hur förbereder f sig Barsebäck Kraft AB inför rivningen av Barsebäcksverket? I Barsebäck jobbar vi med utveckling KASAM - Rivning av nedlagda kärntekniska k anläggningar i Sverige 11 december 2007, VD

Läs mer

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB FORSMARK En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB OM FORSMARK Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk som har drivits sedan 1980. Varje år producerar tre reaktorer en sjättedel av

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP Box 6242 102 34 Stockholm Årsmöte och studiebesök i Ågesta Som vanligt vid SKS årsmöten sken solen från en klarblå himmel när vi anlände fredag morgon till Ågesta Kärnraftvärmeverk

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Syftet bakom kursutvärderingar en undersökning från ett utbildningsföretag

Syftet bakom kursutvärderingar en undersökning från ett utbildningsföretag Syftet bakom kursutvärderingar en undersökning från ett utbildningsföretag SA210X: Examensarbete inom området teknik och lärande på programmet Civilingenjör och lärare, KTH Sofia Rodell Oskar Halléhn Examinator:

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Instruktör spår steg 2

Instruktör spår steg 2 Instruktör spår steg 2 Inlärning till elitklass Mål Instruktör ska ha mycket god kunskap att utbilda och hjälpa hundägare och hund att lösa problem i spårupptag och spårarbete samt att utveckla denne till

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

MERITFÖRTECKNING (anno maj 2009)

MERITFÖRTECKNING (anno maj 2009) Torsten Dilot Född 1962 Civilstånd Bostadsort Gift MERITFÖRTECKNING (anno maj 2009) Västerås Sammanfattning Har erfarenhet från främst kärnkraftsbranschen men även från den medicintekniska branschen under

Läs mer

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk Resultat från ett utvecklingsprojekt inom LEKS, länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning Mars 2015 (version 1) Kurser i sparsam

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Instrumenterte sikkerhetssystemer i atomkraftverk - Barrierefilosofi i kjernekraft

Instrumenterte sikkerhetssystemer i atomkraftverk - Barrierefilosofi i kjernekraft Instrumenterte sikkerhetssystemer i atomkraftverk - Barrierefilosofi i kjernekraft Michael Knochenhauer VD Scandpower AB IFEA Sikkerhetssystemkonferansen / 3-4 november 2011, Gardermoen Översikt över föredraget

Läs mer

Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken

Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken KÄRNKRAFTSÄKERHET OCH UTBILDNING AB, KSU KSU är de svenska kärnkraftverkens centrum för utbildning och simulatorträning. En betydande del av drift-

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift om kursplan för trafiklärarutbildning i yrkeshögskolan; beslutad den 21 september 2010. MYHFS

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

Barsebäcksverket inför rivning. Leif Roth och Håkan Lorentz, BKAB

Barsebäcksverket inför rivning. Leif Roth och Håkan Lorentz, BKAB Barsebäcksverket inför rivning Barsebäck Typ: Kapacitet: BWR 1800 MWt / 615MWe Start elproduktion: 15 maj 1975 / 21 mars 1977 Leverantör: ASEA Atom (Westinghouse Electric Sweden) Ägare av anläggning:

Läs mer

Relcon Scandpower AB. Box 1288 172 25 Sundbyberg. Relcon Scandpower. Presentation på SOLE seminariet Teleborgs slott 18-19 november 2008 Per Hellström

Relcon Scandpower AB. Box 1288 172 25 Sundbyberg. Relcon Scandpower. Presentation på SOLE seminariet Teleborgs slott 18-19 november 2008 Per Hellström Relcon Scandpower AB Box 1288 172 25 Sundbyberg Relcon Scandpower Presentation på SOLE seminariet Teleborgs slott 18-19 november 2008 Per Hellström Nuclear power in the world Source: IAEA PRIS Nuclear

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken

Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken KÄRNKRAFTSÄKERHET OCH UTBILDNING AB, KSU KSU är de svenska kärnkraftverkens centrum för utbildning och simulatorträning. En betydande del av drift-

Läs mer

1. Generaldirektörens inledning... 2

1. Generaldirektörens inledning... 2 Sida 1 av 104 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning... 2 2. Resultatredovisning... 3 Inledning... 3 Verksamhetens intäkter och kostnader... 6 Avgiftsbelagd verksamhet... 8 Strålsäker kärnkraft... 10

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Kurser inom Vattenkraft

Kurser inom Vattenkraft Kurser inom Vattenkraft Bygger din kompetens Vattenkraftteknik grundläggande kurs Söker du en bra plattform för din fortsatta karriär inom vattenkraftteknik? Vi hjälper dig att få rätt kompetens utifrån

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Fukushimas påverkan i Sverige. NFO-konferens 2015-02-03

Fukushimas påverkan i Sverige. NFO-konferens 2015-02-03 Fukushimas påverkan i Sverige NFO-konferens Om Strålsäkerhetsmyndigheten sorterar under Miljödepartementet GD Mats Persson budget cirka 400 miljoner kronor 300 anställda kontor i Solna Kenneth Broman 2014-11-26

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Ringhals Nordens största kraftverk. El en del av din vardag

Ringhals Nordens största kraftverk. El en del av din vardag Ringhals Nordens största kraftverk El en del av din vardag Inledning El finns överallt. Industrier, sjukhus och mycket i vår vardag kräver ständig tillgång på el. På Ringhals Nordens största kärnkraftverk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2008:452 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Ringhals strategi för kompetenssäkring. Ringhals strategi för kompetenssäkring Bo-Göran Antonsson 2014-05-14 Ringhals AB

Ringhals strategi för kompetenssäkring. Ringhals strategi för kompetenssäkring Bo-Göran Antonsson 2014-05-14 Ringhals AB Ringhals strategi för kompetenssäkring Ringhals strategi för kompetenssäkring Bo-Göran Antonsson 2014-05-14 Ringhals - Sveriges största elfabrik R4 R3 R4 R 3 R3 R1 R2 R2 R1 R 1 R 2 R 4 Ringhals AB Ägare:

Läs mer

ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning

ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning 1 2 Vad är energi? Energi är rörelse eller förmågan att utföra ett arbete. Elektricitet då, vad är det? Elektricitet är en form av energi som vi har i våra eluttag

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

SSG Säkerhetskonferens 2008. Ringhals AB. Stefan Carlsson. Utvecklingsingenjör på skyddsenheten för operativt skyddsarbete (specialområde: utbildning)

SSG Säkerhetskonferens 2008. Ringhals AB. Stefan Carlsson. Utvecklingsingenjör på skyddsenheten för operativt skyddsarbete (specialområde: utbildning) SSG Säkerhetskonferens 2008 Ringhals AB Stefan Carlsson Utvecklingsingenjör på skyddsenheten för operativt skyddsarbete (specialområde: utbildning) Arbeta säkert Förutsättningar för att få arbeta på Ringhals

Läs mer

Olyckor som påverkat lagstiftningen på det kärntekniska området

Olyckor som påverkat lagstiftningen på det kärntekniska området Olyckor som påverkat lagstiftningen på det kärntekniska området av Ingvar Persson, sakkunnig i Kärnavfallsrådet och f.d chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion 1 Tidigare händelser som satt särskilda

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-15 Diarienr: SSM2015-2819 Handläggare: Eva Simic Fastställd: Fredrik Hassel Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Målbild

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. informerar

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. informerar Lokala säkerhetsnämnden vid s kärnkraftverk informerar Lokala säkerhetsnämnden På Simpevarpshalvön norr om ligger sverket, som drivs av OKG Aktiebolag. Verkets tre kärnkraftsaggregat producerar en tiondel

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta Faktaserien utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 E-post: analys@ksu.se Internet: www.analys.se Faktaserien

Läs mer

Statens kärnkraftinspektions författningssamling

Statens kärnkraftinspektions författningssamling Statens kärnkraftinspektions författningssamling ISSN 1400-1187 SKIFS 1998:1 Statens kärnkraftinspektions föreskrifter om säkerhet i vissa kärntekniska anläggningar Allmänna råd om tillämpningen av Statens

Läs mer

MERITFÖRTECKNING (anno april 2007)

MERITFÖRTECKNING (anno april 2007) Torsten Dilot Född 1962 Civilstånd Bostadsort Gift MERITFÖRTECKNING (anno april 2007) Västerås Sammanfattning Har erfarenhet från främst kärnkraftsbranschen men även från den medicintekniska branschen

Läs mer

Verksamhetsanalys. Analysis of the Management System

Verksamhetsanalys. Analysis of the Management System Verksamhetsanalys Jämförelse mellan IAEA och OKG AB inom E.ON-koncernen Analysis of the Management System Comparison between IAEA and OKG AB within the group of companies of E.ON Hanna Sinnerström Högskolan

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Sid 1/3 Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Tid: Fredagen den 18 september 2009 kl. 09.00 11.00 Plats: Brandstationen Kungsgatan 2, sammanträdesrum

Läs mer

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk?

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? 1/7 Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? En rapport av EME Analys, Stockholm den 26 november 27 2/7 Låg total tillgänglighet Nedanstående diagram visar att Finland har ett

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Inspektionsrapport - Ringhals AB:s arbete med uppföljning av implementerade anläggningsändringar ur ett MTO-perspektiv

Inspektionsrapport - Ringhals AB:s arbete med uppföljning av implementerade anläggningsändringar ur ett MTO-perspektiv Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Datum: 2014-04-23 Er referens: Tomas Eriksson, crtia Diarienr: SSM2014-308 Förrättningsdatum: 2014-03-11 13 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Aino

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel.

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Jordbruksverket är huvudman för grundkursen och Länsstyrelsen i respektive län

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Teknisk information om Barsebäck

Teknisk information om Barsebäck Teknisk information om Barsebäck 2 Innehåll Så gör vi el... 4 Med miljön i fokus... 9 Barsebäcks radioaktiva avfall...12 Reaktorsäkerhet på Barsebäck...14 Strålning...16 Planer för nedläggning...18 Översiktsplan

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT SYSTEMS LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT IS THE ESSENCE OF PERFORMANCE Som Licensierad 1080 Performance Specialist kommer du ha en unik förmåga att kunna analysera och förstå funktionell

Läs mer

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Plan 2010 Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Ramprogram för NKS Reaktorsäkerhet Call For Proposal 2010

Ramprogram för NKS Reaktorsäkerhet Call For Proposal 2010 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norroenar kjarnöryggis rannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear safety research

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Framställning av elektricitet

Framställning av elektricitet Framställning av elektricitet Fossileldade bränslen (kol, olja eller gas) Kärnbränsle (uran) Bilden visar två olika sätt att producera elektricitet. Den övre bilden med hjälp av fossileldade bränslen (kol,

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Sida: 1/20 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-06-23 Vår referens: SSM 2010-4615 Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1, 2 och 3 Granskningsgrupp: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Läs mer

Driftmannaskap Operatörer - Grupper. Varje dag, varje skift, varje jobb, allihop - felfria

Driftmannaskap Operatörer - Grupper. Varje dag, varje skift, varje jobb, allihop - felfria Driftmannaskap Operatörer - Grupper Varje dag, varje skift, varje jobb, allihop - felfria Grupprocesser Gruppens utvecklingsstadier Formande (Forming) Stormande (Storming) Normande (Norming) Utförande/presterande

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Avveckling och rivning av kärnkraftblock

Avveckling och rivning av kärnkraftblock Öppen Rapport DokumentID 1359832 Författare Version 1.0 Status Godkänt Sven-Erik Rosén Kvalitetssäkrad av Fredrik De la Gardie (SG) Markus Calderon (SG) Godkänd av Börje Torstenfelt Reg nr Datum 2012-10-04

Läs mer

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Vill du bli bättre på att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter på arbetsplatsen? Förbättra din förmåga att förebygga konflikter?

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Tema Energi i Teknik och No hösten -14

Tema Energi i Teknik och No hösten -14 Tema Energi i Teknik och No hösten -14 Praktiska uppgifter i teknik: 1. Solcellsbil på Molekylverkstan 2. Tillverka grätzelceller i samarbete med molekylverkstan. 4. Du ska enskilt eller tillsammans med

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010-2011

Verksamhetsberättelse för 2010-2011 Datum 111020 Verksamhetsberättelse för 2010-2011 1 WIN SVERIGES STRATEGISKA PLAN Grunden till WiN Sveriges strategiska plan lades under styrelsens planeringsworkshop den 19 februari 2010. Detta arbete

Läs mer

Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken

Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken P roduktionen vid de svenska kärnkraftsanläggningarna nådde inte upp till normal omfattning under. Stora moderniserings- och effekthöjningsprojekt

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Verksamhets berättelse 2014 Förord Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk inrättades 1981 och lyder f.n. under miljödepartementet. Näim1dens

Läs mer

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 5-7 maj 2015. Kursen vänder sig till den som vill

Läs mer

Vilka strålskyddsregler måste vi följa?

Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Henrik Karlsson Sjukhusfysiker Onkologiska kliniken och Strålningsfysik, Kalmar SK-kurs Medicinsk strålningsfysik, Linköping 2013-10-09 Onkologiska kliniken och

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik Drift- och Underhållsteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt att personalen som driver anläggningar för produktion

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer