3/00 TERTIALRAPPORT. September december 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3/00 TERTIALRAPPORT. September december 2000"

Transkript

1 3/00 TERTIALRAPPORT September december 2000

2

3 Tertialrapport 3/00 Rapporten täcker perioden september till och med december 2000 Inledare 5 Sammanfattning av händelser 7 Internationellt 8 Barsebäcks kärnkraftverk 9 Forsmarks kärnkraftverk 10 Oskarshamns kärnkraftverk 12 Ringhals kärnkraftverk 14 SKB:s avfallsanläggningar 16 Avfallsanläggningarna vid kärnkraftverken 16 Studsvik 17 Transporter 17 Westinghouse Atom AB Bränslefabriken 18 Kärnämne och utrustning 19 Fel och händelser som rör säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna ska rapporteras till SKI. Alla händelser som nämns i rapporten följs upp av SKI:s inspektörer. Tertialrapporten ges ut av SKI tre gånger per år. Kontakta informationsenheten om Du vill ha en kostnadsfri prenumeration. Redaktör och layout: Anna Resjö Tertialrapport 3/00 3

4 4 Tertialrapport 3/00

5 Inledare Det nya seklets första tillsynsår är till ända. Den sista tertialrapporten omspänner en höst där åldrandefrågor kom att stå i fokus. Sprickor i härdstrilens infästningsanordningar vid Ringhals 1 stoppade under större delen av hösten elproduktionen vid reaktorn. Personalen vid Ringhalsverket arbetade under hösten för att visa SKI övertygande beräkningar att härdstrilen kan fungera trots sina skador. I slutet av december fick Ringhals 1 tillstånd till drift fram till utgången av år För drift därefter krävs antingen att Ringhals presenterar mer ingående utredningar, eller att en ny härdstril installeras i reaktorn. Processen med Ringhals 1 drifttillstånd har under hösten följts av kraftmarknaden där dagshandel med el pågår. Önskemålet från kraftmarknaden att få information om tänkbar återstartstid var uppenbart, något som SKI inte kunde tillgodose, eftersom tidsåtgången för ett arbete som detta inte går att förutsäga. Det är i alla lägen säkerheten som sätts i första rummet för en tillsynsmyndighet som SKI. Anders Jörle Informationschef Tertialrapport 3/00 5

6 6 Tertialrapport 3/00

7 Sammanfattning av händelser September december 2000 Perioden präglades, med några undantag, av lugn drift. Ringhals 1 var avställd under hela perioden på grund av att man reparerade sprickor i härdstrilens infästningsanordningar. I december gav SKI Ringhals 1 ett tidsbegränsat tillstånd att återuppta driften fram till år Ringhals 3 och 4 hade problem med sprickor i svetsar i övergången mellan reaktortanken och rören i reaktorkylsystemet. Ringhals 3 arbetade vid periodens utgång med kompletterande analyser för att få fortsätta driften efter utgången av januari SKI gav i december Ringhals 4 tillstånd att återuppta driften i högst tre månader. För drift därefter krävs ytterligare utredningar. Tertialrapport 3/00 7

8 Internationellt Här beskrivs händelser som har rapporterats från IAEA till Sverige och som har klassats som 2 eller högre på INES-skalan, samt händelser som på annat sätt är intressanta ur svensk synpunkt. Peru Den 11 september hittades en radiograferingsutrustning på en gata i staden Callao-Lima. Den hade blivit stulen flera dagar tidigare från ett företag som är verksamt inom radiografi. Företaget hade inte upptäckt att utrustningen saknades förrän de blev kontaktade av Perus strålskyddsmyndighet. Strålkällan i utrustningen bestod av Iridium-192 med en aktivitet av 11,1 GBq. Utrustningen var intakt och ingen radioaktivitet hade läckt ut. Aktiviteten på utsidan av utrustningen var försumbar. Händelsen klassades som INES 2. INES-skalan Den internationella skalan för kärntekniska händelser För snabb information om betydelsen för säkerheten Frankrike Ett antal händelser inträffade under start av kärnkraftverket Tricastin 3 efter årets revisionsavställning. Händelserna orsakades av samspelet mellan människa, teknik och organisation, MTO, och berörde både drift och underhåll. Var för sig hade de klassats som INES 1, men på grund av att samtliga händelser under starten orsakades av MTO-faktorer klassades de som INES 2. 8 Tertialrapport 3/00

9 Barsebäcks kärnkraftverk Barsebäck 1 kokvattenreaktor med en elektrisk bruttoeffekt på 615 MW. Togs i kommersiell drift Stängdes den 30 november Barsebäck 2 kokvattenreaktor med en elektrisk bruttoeffekt på 615 MW. Togs i kommersiell drift Reaktorn är stängd. Barsebäck 1 Dygnsmedeleffekt, brutto Barsebäck 2 Reaktorn startades den 20 september efter den årliga revisionsavställningen. Årets revision var en normalrevision med bränslebyte och sedvanliga återkommande kontroller. I mitten av oktober inträffade ett läckage i den vattenkylda generatorn som krävde att reaktorn ställdes av för att kunna täta generatorn. I övrigt rådde lugn drift. Reaktorn är stängd sedan den 30 november Barsebäck 1 September Oktober November December A A A A SKI:s aktiviteter SKI:s inspektionsenhet besökte Barsebäcksverket under tre dagar. Besöken innebar att SKI:s inspektörer informerade sig om bland annat driftläge och inträffade händelser, dels genom att delta i möten och dels genom att intervjua personal. En stor del av besöken fokuserade på hur personalen upplever situationen med en avställd reaktor samtidigt som den andra reaktorn hotas av stängning. Barsebäck 2 Teckenförklaringar R Störning i reaktor- eller reaktorhjälpsystem. T Störning i turbin, generator eller andra system. N Störning som orsakat eller kunde ha orsakat nedsättning av funktion med betydelse för säkerheten. A Avsiktligt driftstopp eller avsiktlig effektsänkning för provning, underhåll, bränslebyte och dylikt eller på grund av minskat behov av eleffekt. M Störning orsakad av mänskligt fel. Källa till diagram: KSU:s ERFNOVA-databas. Tertialrapport 3/00 9

10 Forsmarks kärnkraftverk Forsmark 1 kokvattenreaktor med en elektrisk bruttoeffekt på MW. Togs i kommersiell drift Forsmark 2 kokvattenreaktor med en elektrisk bruttoeffekt på MW. Togs i kommersiell drift Forsmark 3 kokvattenreaktor med en elektrisk bruttoeffekt på MW. Togs i kommersiell drift Forsmark1 Vid periodens början pågick den årliga revisionsavställningen. Årets revision var mycket omfattande. Förutom sedvanlig kontroll och återkommande besiktning byttes även moderatortank och härdgaller samt svetsar av materialet inconel i reaktortankstutsar ut. Dessutom infördes ett nytt system för bland annat övervakning av turbinen och kondensatreningen. Detta innebar också att ett antal nya bildskärmar infördes i kontrollrummet för att förenkla och förbättra arbetsmiljön. När man kontrollerade lågtrycksturbinerna upptäcktes sprickor vid turbinbladsinfästningarna. Det ledde till att vissa delar av en av lågtrycksturbinerna fick bytas ut. Den 22 september fasades Forsmark 1 åter in på nätet efter 46 dagars revision. I oktober inträffade en kortslutning i en av de åtta huvudcirkulationspumparna. Dessutom hade två huvudcirkulationspumpar varvtalsbegränsningar på grund av höga vibrationer. Detta medförde att Forsmark 1 inte riktigt nådde full effekt. I övrigt rådde lugn drift. Dygnsmedeleffekt, brutto September Oktober November December A Forsmark 1 September Oktober November December A A A Forsmark 2 September Oktober November December A Forsmark 2 Perioden inleddes med lugn drift med reducerad effekt på grund av lågt kraftbehov. I samband med en beräkning av marginaler för härddriften visade det sig att de tidigare marginalerna inte var tillräckliga och reaktoreffekten sänktes till 98 %. Efter att åtgärder vidtagits för att ge korrekta härddriftsmarginaler kunde effekten åter höjas. Den 3 december upptäcktes en bränsleskada. Den 8 december ställdes reaktorn av så att man kunde Forsmark 3 Teckenförklaringar R Störning i reaktor- eller reaktorhjälpsystem. T Störning i turbin, generator eller andra system. N Störning som orsakat eller kunde ha orsakat nedsättning av funktion med betydelse för säkerheten. A Avsiktligt driftstopp eller avsiktlig effektsänkning för provning, underhåll, bränslebyte och dylikt eller på grund av minskat behov av eleffekt. M Störning orsakad av mänskligt fel. Källa till diagram: KSU:s ERFNOVA-databas. 10 Tertialrapport 3/00

11 åtgärda bränsleskadan. Reaktorn startades igen den 13 december. Därefter reglerades effekten ner på grund av lågt kraftbehov fram till den 19 december. I övrigt rådde lugn drift. Forsmark 3 Perioden inleddes med lugn drift med reducerad effekt på grund av lågt kraftbehov. Från och med den 12 november gick stationen på full effekt. Resten av perioden präglades av lugn drift med undantag av perioden mellan den 16 och 19 december då en styrventil till en av ångskalventilerna reparerades. SKI:s aktiviteter SKI:s inspektionsenhet besökte Forsmarksverket under tio dagar. Under besöken gick SKI:s inspektörer igenom anläggningsändringar, observerade möten med säkerhetskommittén samt gick igenom driften med respektive driftchef. Tertialrapport 3/00 11

12 Oskarshamns kärnkraftverk Oskarshamn 1 kokvattenreaktor med en elektrisk bruttoeffekt på 465 MW. Togs i kommersiell drift Oskarshamn 2 kokvattenreaktor med en elektrisk bruttoeffekt på 630 MW. Togs i kommersiell drift Oskarshamn 3 kokvattenreaktor med en elektrisk bruttoeffekt på MW. Togs i kommersiell drift Oskarshamn 1 Anläggningen ställdes av i mitten av augusti för den årliga revisionen. I mitten av september startades anläggningen, en vecka senare än planerat. Åtgärder i reaktorns utrustning för nivåmätning och problem under starten bidrog till förseningen. Perioden därefter präglades av lugn drift fram till slutet av december. Vid en rutinmässig provning av huvudångskalventilernas funktion noterades en något längre stängningstid än normalt på en ventil. Ångan från reaktorn överförs till turbinen i två huvudångledningar. I varje ångledning finns två huvudångskalventiler som snabbt ska stänga vid en händelse som kräver isolering av ångflödet från reaktorn. Under tiden som man analyserade och tog fram ett åtgärdsprogram stängde OKG den aktuella ångledningen. Anläggningens produktionskapacitet var vid periodens utgång därmed begränsad till hälften. Oskarshamn 2 Perioden präglades av lugn drift, med tidvis reducerad effekt på grund av lågt kraftbehov. Två störningar i turbinanläggningen ledde till avbrott i elproduktionen. I slutet av september avbröts elproduktionen under tre timmar på grund av problem med generatorns kylning. I slutet av oktober stoppades turbinen på grund av fel i skydds- och övervakningsutrustningen. Stoppet varade i sju timmar och ledde till en automatisk minskning av reaktorns effekt. Oskarshamn 3 I slutet av september inträffade, med en dags mellanrum, två störningar som påverkade reaktorns effekt. Ett fel i utrustningen för temperaturmätning av det matarvatten som tillförs reaktorn gjorde att effekten minskades automatiskt. I början av oktober stoppades reaktorn manuellt då en av de åtta huvudångskalventilerna inte öppnade efter provning. Ångan från reaktorn överförs till turbinen i fyra huvudångledningar. I varje ångledning finns två huvudångskalventiler som snabbt ska stänga vid en händelse som kräver isolering av ångflödet från reaktorn. Skalventilerna manövreras till öppet och stängt läge med hjälp av mindre ventiler, så kallade styrventiler. Efter att man bytt den styrventil som orsakade problemet startades reaktorn och huvudångskalventilernas funktion provades på nytt. Vid detta prov fungerade inte en annan styrventil och reaktorn stoppades åter för åtgärd. Totalt var reaktorn stoppad i åtta dagar. Efter starten har huvudångskalventilernas funktion provats med tätare intervall än normalt. Resultaten har varit utan anmärkning. I slutet av oktober stoppades elproduktionen kortvarigt i samband med att man monterade utrustning som skyddar huvudtransformator och generator mot jordmagnetiska strömmar. I övrigt rådde lugn drift. SKI:s aktiviteter SKI besökte Oskarshamnsverket under 125 dagar. Det stora antalet dagar beror på att personal från flera av SKI:s enheter under hösten genomförde omfattande inspektioner inom ett antal verksamhetsområden 12 Tertialrapport 3/00

13 Dygnsmedeleffekt, brutto September Oktober November December A Oskarshamn 1 September Oktober November December T T Oskarshamn 2 September Oktober November December T A A Oskarshamn 3 A på Oskarshamnsverket. Inspektionerna riktades mot områdena kvalitetsrevisioner, haveri- och beredskapshantering, utredning av händelser, utbildning och kompetens, säkerhetsanalyser samt kontroll av mekaniska anordningar. Bearbetningen av inspektionernas resultat var vid periodens utgång inte färdig. Personal från SKI:s inspektionsenhet behandlade under möten med driftledningen för respektive anläggning drift och inträffade händelser, planerade revisionsåtgärder och aktuella säkerhetsfrågor. Separata möten hölls för att följa den planerade moderniseringen av Oskarshamn 1. Vid den årliga revisionen i maj identifierades sprickor i härdstrilens infästningsanordningar på Oskarshamn 2. Härdstrilen ingår i ett av reaktorns viktigaste säkerhetssystem och består av två oberoende rörsystem med munstycken för vattensprinkling av härden vid större rörbrott om den normala kylningen inte skulle fungera. SKI beslutade i juli att ge OKG tillstånd till fortsatt drift i fyra månader. För drift därefter krävdes förnyad prövning. OKG inkom under hösten med nytt underlag och begäran om förlängt tillstånd. SKI granskade underlaget och beslutade i november att förlänga tillståndet med åtta månader. Teckenförklaringar R Störning i reaktor- eller reaktorhjälpsystem. T Störning i turbin, generator eller andra system. N Störning som orsakat eller kunde ha orsakat nedsättning av funktion med betydelse för säkerheten. A Avsiktligt driftstopp eller avsiktlig effektsänkning för provning, underhåll, bränslebyte och dylikt eller på grund av minskat behov av eleffekt. M Störning orsakad av mänskligt fel. Källa till diagram: KSU:s ERFNOVA-databas. Tertialrapport 3/00 13

14 Ringhals kärnkraftverk Ringhals 1 kokvattenreaktor med en elektrisk bruttoeffekt på 860 MW. Togs i kommersiell drift Ringhals 2 tryckvattenreaktor med en elektrisk bruttoeffekt på 917 MW. Togs i kommersiell drift Ringhals 3 tryckvattenreaktor med en elektrisk bruttoeffekt på 960 MW. Togs i kommersiell drift Ringhals 4 tryckvattenreaktor med en elektrisk bruttoeffekt på 960 MW. Togs i kommersiell drift Ringhals 1 Reaktorn var avställd under hela perioden på grund av att man reparerade sprickor i härdstrilens infästningsanordningar. Härdstrilen ingår i ett av reaktorns viktigaste säkerhetssystem och består av två oberoende rörsystem med munstycken för vattensprinkling av härden vid större rörbrott om den normala kylningen inte skulle fungera. Den 21 december gav SKI Ringhals 1 ett tidsbegränsat tillstånd att återuppta driften fram till år För drift därefter kräver SKI att härdstrilen kontrolleras fullständigt eller byts ut. Vidare ska kompletterande kontroller utföras under Vid periodens utgång hade reaktorn ännu inte återstartats. Ringhals 2 Perioden inleddes med lugn drift. Den 13 november påbörjades en planerad effektnedgång för att åtgärda ett mindre läckage på ovansidan av reaktortanklocket. Den 19 november var reaktorn åter inkopplad på elnätet. Mellan den 10 och 15 december byttes en rotor till den ena turbingeneratorn. Resten av perioden rådde lugn drift. Ringhals 3 Lugn drift rådde under hela perioden. Under revisionen i juni-juli upptäcktes sprickor i svetsar i övergången mellan reaktortanken och rören i reaktorkylsystemet. De bedömdes då inte föranleda någon åtgärd. När Ringhals 4 vid revisionen i augusti upptäckte motsvarande problem togs de spruckna delarna bort. När man analyserade de urtagna bitarna visade det sig att sprickorna var större än vad inspektionsmetoden angett. Analysresultaten från Ringhals 4 ledde till en ny granskning av analysresultaten från Ringhals 3. Denna visade att Ringhals 3 kunde fortsätta driften till slutet av januari Ringhals 3 arbetade vid periodens utgång med kompletterande analyser för att försäkra sig om att sprickorna inte äventyrar säkerheten vid fortsatt drift efter januari Ringhals 4 I mitten av augusti togs Ringhals 4 ur drift för den årliga revisionen. Under revisionen togs pluggar i 193 tuber i ånggeneratorerna bort och ersattes med så kallade sleevar. En sleev är ett cirka en halv meter långt foderrör som förs in underifrån i tuber som fått sprickor nära tubplattan. Sleeven täcker området där sprickorna bildats. I fortsättningen kommer denna metod att användas istället för pluggning som tidigare använts för att stänga av tuber med sprickor. Ett annat större planerat arbete var att prova svetsar i övergången mellan reaktortanken och rören i reaktorkylsystemet. Det var i samband med denna provning som liknande sprickor som på Ringhals 3 (se ovan) upptäcktes. De spruckna delarna togs ut för vidare analys i laboratorium. Det fysiska arbetet var klart i oktober och sedan tog ett omfattande analysoch beräkningsarbete vid. Den 8 december gav SKI Ringhals 4 tillstånd att starta, men endast för drift i 14 Tertialrapport 3/00

15 högst tre månader. För drift därefter krävs ytterligare utredningar och undersökningar som visar att drift kan ske med fortsatt tillräckliga säkerhetsmarginaler. Resten av perioden rådde lugn drift. Dygnsmedeleffekt, brutto September Oktober November December A SKI:s aktiviteter SKI:s inspektionsenhet besökte Ringhalsverket under 14 dagar. Större delen av tiden ägnades åt uppföljning av drifthändelser med respektive block. Ringhals 1 September Oktober November December A A Ringhals 2 September Oktober November December Ringhals 3 Teckenförklaringar R Störning i reaktor- eller reaktorhjälpsystem. T Störning i turbin, generator eller andra system. N Störning som orsakat eller kunde ha orsakat nedsättning av funktion med betydelse för säkerheten. A Avsiktligt driftstopp eller avsiktlig effektsänkning för provning, underhåll, bränslebyte och dylikt eller på grund av minskat behov av eleffekt. M Störning orsakad av mänskligt fel. Källa till diagram: KSU:s ERFNOVA-databas. Ringhals 4 September Oktober November December A Tertialrapport 3/00 15

16 SKB:s avfallsanläggningar Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, ägs gemensamt av kärnkraftsindustrin. SKB ansvarar för hantering och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. CLAB (Centralt mellanlager för använt bränsle) Mellanlager för använt kärnbränsle och högaktiva reaktordelar. Togs i drift Är placerat i närheten av Oskarshamns kärnkraftverk. Efter tillbyggnad kommer allt svenskt högaktivt avfall att få plats i CLAB. SFR (Slutförvar för radioaktivt driftavfall) Slutförvar för låg- och medelaktivt avfall. Togs i drift Är placerat i närheten av Forsmarks kärnkraftverk. Allt svenskt låg- och medelaktivt avfall kommer att få plats i SFR. CLAB Lugn hantering. I bränslehissen sitter vajerlås som regelmässigt inspekteras, som en del av underhållsprogrammet. Mellan dessa inspektioner gled ett av vajerlåsen cirka 15 mm. OKG håller på att analysera grundorsaken. OKG fortsatte att undersöka varför filtren i skorstensmoniteringen spruckit. Skorstensmoniteringen mäter de radioaktiva ämnen som passerar ut med ventilationsluften. SFR En inventering av säkerhetsrelaterade system gjordes, som en konsekvens av en tidigare upptäckt att ett antal värmedetektorer aldrig varit inkopplade. Genom ett administrativt misstag i hanteringskedjan kunde ett avfallskolli från Forsmarksverket deponeras i SFR utan ett föregående obligatoriskt godkännande av SKB. Rutinerna korrigerades av SKB som är tillståndsinnehavare och ansvarar för den långsiktiga säkerheten vid anläggningen. Avfallsanläggningarna vid kärnkraftverken Ringhals Provgjutning genomfördes av en ny avfallstyp och en säkerhetsgranskning av driftförutsättningarna utfördes. Resultaten redovisades till SKI som därefter medgav förlängd dispens av det tillfälliga drifttillståndet för ingjutning av jonbytarmassor. Forsmark I samband med en ansökan om att få utöka den befintliga markdeponin för lågaktivt avfall deltog SKI tillsammans med övriga berörda myndigheter i samrådsförfarandet vid anläggningen. Barsebäck Transport planerades av bränsle från block 1 till block 2 samt till CLAB. En ny driftorganisation för den avställda reaktorn har bildats och presenterats för SKI. BKAB har aviserat att man tänker lägga ner bitumeningjutningsanläggningen för avfall vid årsskiftet 2000/2001. Anläggningen har haft återkommande driftstörningar och kommer att ersättas med annan ingjutningsmetod. 16 Tertialrapport 3/00

17 Studsvik Studsvik R2-reaktorn: test- och forskningsreaktor på 50 MW termisk effekt. R2-0-reaktorn: forskningsreaktor på 1 MW termisk effekt. Laboratorier för tester och undersökningar av kärnbränsle, neutronbestrålning m.m. Avfallsanläggningar. Forskningsreaktorerna R2 och R2-0 R2 Den 17 juni 2000 sänktes vattennivån i en av bassängerna kortvarigt för installationsarbete. Detta innebar ett avsteg från anläggningens säkerhetstekniska driftförutsättningar och skulle ha anmälts till SKI i förväg, vilket inte gjordes. Händelsen rapporterades i stället till SKI vid ett senare tillfälle. Den 19 september inträffade ett läckage i ett trycksatt provningssystem. En mindre mängd ånga släpptes ut från en trasig packning vid en ventil på en tryckhållningstank. Händelsen innebar inget utsläpp av radioaktivitet och reaktorn snabbstoppades fem minuter efter att läckaget identifierats. I övrigt rådde lugn drift. R2-0 Provdrift av den moderniserade reaktorn pågick under hela perioden. Reaktorn uppvisade stabila driftvärden och den nya kontroll- och styrningsutrustningen fungerade utan anmärkningar. Vissa justeringar av bildskärmspresentationen kommer att göras, för att ytterligare förenkla för operatörerna. Studsviks avfallsanläggningar Lugn drift. SKI fick under november in den slutliga säkerhetsredovisningen för ombyggnaden av Studsviks smältanläggning. Säkerhetsgranskningen pågick vid periodens utgång. SKI begärde in det aktuella serviceavtalet mellan AB SVAFO och Studsvik Holding AB för granskning vad gäller ansvarsförhållanden i den kärntekniska verksamheten. Transporter Inga händelser av säkerhetsmässig betydelse rapporterades. SKI:s aktiviteter SKI:s inspektionsenhet besökte forskningsreaktorerna under åtta dagar. Syftet var att följa arbetet med säkerhetsgranskningen av R2-0. Ett möte med driftledningen på Studsvik Nuclear AB genomfördes också. Tertialrapport 3/00 17

18 Westinghouse Atom AB Bränslefabriken Westinghouse Atom AB Kärnbränslefabrik som togs i drift Ligger i Västerås. Tre händelser rapporterades till SKI, varav en med viss betydelse för säkerheten. I oktober upptäcktes en behållare med uran som inte var godkänd. Det är endast tillåtet att förvara uranhaltigt material i godkända behållare eller annan godkänd utrustning. Det fanns ingen risk för säkerhetsmässiga konsekvenser vid den aktuella hanteringen. Det är dock väsentligt att händelsen inte återupprepas. Westinghouse Atom AB har utrett händelsen och vidtagit åtgärder. SKI bedömer att det inte finns anledning att ställa ytterligare krav på företaget men avser att följa upp händelsen och åtgärderna. I övrigt var driften lugn. SKI:s aktiviteter SKI:s inspektionsenhet besökte bränslefabriken under tre dagar. Vid två av besöken fick SKI information om olika delar av verksamheten, bland annat drift, inträffade händelser, förändringar i anläggning och styrande dokument samt kvalitetsrevisioner. Ett möte ägnades särskilt åt att följa hur Westinghouse Atom AB har arbetat fram barriäranalyser för olika system i anläggningen. 18 Tertialrapport 3/00

19 Kärnämne och utrustning Kontroll av kärnämne SKI genomförde rutininspektioner två gånger vid Barsebäck samt en gång vid Forsmark. Totalt använde SKI tre dagar för inspektionerna. IAEA genomförde rutininspektioner tre gånger vid vardera Barsebäck och Ringhals, två gånger vid vardera Westinghouse Atom AB, Forsmark och CLAB samt en gång vid vardera Studsvik och Oskarshamn. Totalt använde IAEA 28 dagar för inspektionerna. Euratom genomförde rutininspektioner sju gånger vid Westinghouse Atom AB, tre gånger vid vardera Barsebäck och Ringhals, två gånger vid vardera Forsmark och CLAB samt en gång vid vardera Studsvik och Oskarshamn. Totalt använde Euratom 58 dagar för inspektionerna. Utförsel av kärnämne I nedanstående sammanställning finns inte ansökningar rörande utförsel av uran understigande 1 kg eller plutonium understigande 15 g medtagna. Westinghouse Atom AB ansökte i september om tillstånd att till Kernkraftwerk Grohnde, Förbundsrepubliken Tyskland, få utföra kg uran i form av bränsleelement avsedda att användas som ersättningsbränsle. Westinghouse Atom AB ansökte i september om tillstånd att till Westinghouse Electric Company, USA, få utföra kg uran i form av Gd 2 O 3 -kuts avsett att användas för tillverkning av bränsle till reaktorn Washington Nuclear Power Unit 2, USA. Westinghouse Atom AB ansökte i september om tillstånd att till Kernkraftwerk Leibstadt, Schweiz, få utföra kg uran i form av bränsleelement avsedda att användas som ersättningsbränsle. Westinghouse Atom AB ansökte i oktober om tillstånd att till Kernkraftwerk Leibstadt, Schweiz, få utföra 9,4 kg uran i form av ersättningsstavar för reparation av bränsleelement. Westinghouse Atom AB ansökte i oktober om tillstånd att till Westinghouse Electric Company, USA, få utföra kg uran i form av Gd 2 O 3 och UO 2 - kuts avsett att användas för tillverkning av bränsle till reaktorerna YGN 6I, YGN 3-6 och UCH 4-3, Republiken Korea. Westinghouse Atom AB ansökte i oktober om tillstånd att till Institutt for Energiteknikk, Norge, få utföra 10 kg uran i form av UO 2, U 3 O 8 och Gd 2 O 3 - prover avsett för anrikningsbestämning. Westinghouse Atom AB ansökte i oktober om tillstånd att till International Atomic Energy Agency, Österrike, få utföra 1,5 kg uran i form av UO 2, U 3 O 8 och Gd 2 O 3 -prover avsett för anriknings- och U-haltsbestämning. Westinghouse Atom AB ansökte i oktober om tillstånd att till Westinghouse Electric Company, USA, få utföra kg uran i form av UO 2 -kuts avsett för tillverkning av bränsle till reaktorn Washington Public Power Supply System (WNP2). Westinghouse Atom AB ansökte i november om tillstånd att till Kernkraftwerk Krümmel, Förbundsrepubliken Tyskland, få utföra kg uran i form av bränsleelement avsedda att användas som ersättningsbränsle. Westinghouse Atom AB ansökte i december om tillstånd att till Central Nucleaire de Tihange, Belgien, få utföra kg uran i form av bränsleelement Tertialrapport 3/00 19

20 avsedda att användas som ersättningsbränsle i reaktorn Tihange 2. Ansökningarna är under handläggning eller har beslutats av regeringen eller SKI med stöd av lag och förordning om strategiska produkter. Utförsel av kärnteknisk utrustning Sandvik AB/AB Sandvik Steel ansökte i september om tillstånd att till Global Nuclear Fuels Corp., Japan, få utföra kg zirkoniumrör. Rören ska användas vid bränsletillverkning till Tokyo Electric Power Corp. för reaktorn Kashiwazaki Kariwa. Westinghouse Atom AB ansökte i oktober om tillstånd att till Westinghouse Electric Co., LLC, USA, få utföra 2 testskelett av zirkonium för tillverkning av bränslepatroner för termohydrauliska tester. Westinghouse Atom AB ansökte i oktober om tillstånd att till Westinghouse Electric Co., CE Nuclear Power LLC, USA, få utföra 1 testknippe av zirkonium fyllt med blykutsar för hanteringsövningar i Hope Creek Generating Station. Westinghouse Atom AB ansökte i oktober om tillstånd att till Kernkraftwerk Leibstadt (KKL), Schweiz, få utföra 2 zirkoniumrör. Rören ska användas vid reparation av bränsleknippen i KKL. Westinghouse Atom AB ansökte i november om tillstånd att till Carolina Power & Light Company, USA, få utföra 1 styrstav för insättning i reaktorn Brunswick Power Station. Westinghouse Atom AB ansökte i december om tillstånd att till Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH (KKB), Förbundsrepubliken Tyskland, få utföra 6 zirkoniumrör. Rören ska användas vid reparation av bränsleknippen i KKB. Westinghouse Atom AB ansökte i december om tillstånd att till Kernkraftwerk Krümmel GmbH (KKK), Förbundsrepubliken Tyskland, få utföra 1 bränslebox med handtag för test av hanteringsmöjligheter. Dessutom har Westinghouse Atom AB under perioden inkommit med 40 ansökningar om utförsel av specifik information som är nödvändig för användning av kärnmaterial, utrustning och material som levereras från Westinghouse Atom AB till nuvarande och presumtiva kunder. Ansökningarna är under handläggning eller har beslutats av regeringen eller SKI med stöd av lag och förordning om strategiska produkter. Införsel av kärnämne Under perioden infördes naturligt och låganrikat uran till landet enligt tabellen på nästa sida. Införslar understigande 1 kg uran eller 15 g plutonium samt transportbehållare innehållande utarmat uran som skärmning är inte medtagna i sammanställningen. 20 Tertialrapport 3/00

21 Införsel av kärnämne Avsändare Mottagare Kvantitet (kg) Planerad användning Estland Alara Ltd. Westinghouse 2 UO 2 -kuts. Atom AB Finland Olkiluoto 1 Studsvik 4 Efterbestrålningsundersökningar. 24 g Pu. Nederländerna URENCO Westinghouse Tillverkning av ersättningsbränsle till Atom AB reaktorerna Grohnde, Krümmel och Broksdorf, Tyskland. Ryssland Techsnabexport Westinghouse NUKEM och eget lager. Atom AB Tyskland Siemens Westinghouse 9 Uranåtervinning. Atom AB URENCO Westinghouse Tillverkning av ersättningsbränsle till Atom AB Oskarshamn 3. USA US Enrichment Westinghouse Tillverkning av urankutsar åt Corporation Atom AB Westinghouse Electric Company. Combustion Westinghouse 531 Retur av PWR testknippe. Engineering Atom AB Westinghouse Westinghouse Tillverkning av urankutsar åt ElectricCompany Atom AB Westinghouse Electric Company. Tertialrapport 3/00 21

22 22 Tertialrapport 3/00

23

24 S TAT E N S K Ä R N K R A F T I N S P E K T I O N Swedish Nuclear Power Inspectorate POSTADRESS Stockholm BESÖK Klarabergsviadukten 90 TELEFON TELEFAX E-POST WEBBPLATS

anläggningar Svenska kärntekniska Vem sköter driften? ett års praktisk utbildning. Normalt rör det sig om 3 4 års praktik.

anläggningar Svenska kärntekniska Vem sköter driften? ett års praktisk utbildning. Normalt rör det sig om 3 4 års praktik. Så fungerar en Kokvattenreaktor Svenska kärntekniska anläggningar Vem sköter driften? Varje kärnkraftsanläggning har ett centralt kontrollrum. Där leds den direkta verksamheten av en skiftingenjör, som

Läs mer

SKI arbetar för säkerhet

SKI arbetar för säkerhet Säkerheten i fokus SKI arbetar för säkerhet Arbetet med att utveckla och använda kärnkraft har pågått i mer än 50 år. Det snabbt växande industrisamhället krävde energi. Ökad boendestandard skapade ökade

Läs mer

Ringhals en del av Vattenfall

Ringhals en del av Vattenfall Ringhals en del av Vattenfall Nordens största kraftverk 1 Ringhals - Sveriges största elfabrik 2 Ringhals + Barsebäck Barsebäck Kraft AB är dotterbolag till Ringhals AB Ägare: Vattenfall (70,4 %) och E.ON

Läs mer

2010:11 Strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken 2009 Rapportnummer: 2010:11 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.

2010:11 Strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken 2009 Rapportnummer: 2010:11 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten. 2010:11 Strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken 2009 Rapportnummer: 2010:11 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Titel: Strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken

Läs mer

Regionförbundet Uppsala län

Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Uppsala län Sveriges kärnavfallshantering i ett internationellt perspektiv. Seminarium den 4 december 2008 Var finns kärnavfall och hur rör det sig över jorden? Per Brunzell AROS Nuclear

Läs mer

1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning, 2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport

1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning, 2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller kärnteknisk verksamhet, m.m. Med sådan verksamhet avses 1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning, 2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering,

Läs mer

Foto: Annika Örnborg, Ringhals. Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken

Foto: Annika Örnborg, Ringhals. Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken Foto: Annika Örnborg, Ringhals Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken KÄRNKRAFTSÄKERHET OCH UTBILDNING AB, KSU KSU är de svenska kärnkraftverkens centrum för utbildning och simulatorträning.

Läs mer

Hantering och slutförvaring av använt bränsle och radioaktivt avfall En internationell utblick

Hantering och slutförvaring av använt bränsle och radioaktivt avfall En internationell utblick Hantering och slutförvaring av använt bränsle och radioaktivt avfall En internationell utblick Hans Forsström, SKB International presenterad vid ELFORSK konferens Förutsättningar för ny kärnkraft 25 januari

Läs mer

Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken

Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken 2008 Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken S äkerheten vid de svenska kärnkraftsanläggningarna har under året varit hög, trots störningar som gett upphov till längre stillestånd hos några

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Nyhetsbrev från Statens kärnkraftinspektion Oktober-december 2003 KÄRNSÄKERT Nr. 7

Nyhetsbrev från Statens kärnkraftinspektion Oktober-december 2003 KÄRNSÄKERT Nr. 7 Nyhetsbrev från Statens kärnkraftinspektion Oktober-december 2003 KÄRNSÄKERT Nr. 7 Hösten har varit intensiv på SKI. Vi hade knappt blivit färdiga med den stora granskningen av Barsebäck förrän det stora

Läs mer

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-05-04 Er referens: 2016-04390 Diarienr: SSM2016-1324 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Beslut

Läs mer

2013-12-04. Strålsäkerhetsmyndigheten Solna Strandväg 96 171 16 STOCKHOLM

2013-12-04. Strålsäkerhetsmyndigheten Solna Strandväg 96 171 16 STOCKHOLM 2013-12-04 Strålsäkerhetsmyndigheten Solna Strandväg 96 171 16 STOCKHOLM Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2013. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Kärnkraftsindustrin vill bygga ett slutförvar Den 16 mars 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar

Läs mer

Så fungerar en Tryckvattenreaktor

Så fungerar en Tryckvattenreaktor Så fungerar en Tryckvattenreaktor Svenska kärntekniska anläggningar Vem sköter driften? Varje kärnkraftsanläggning har ett centralt kontrollrum. Där leds den direkta verksamheten av en skiftingenjör, som

Läs mer

Hur länge är kärnavfallet

Hur länge är kärnavfallet Hur länge är kärnavfallet farligt? - Mats Törnqvist - Sifferuppgifterna som cirkulerar i detta sammanhang varierar starkt. Man kan få höra allt ifrån 100-tals år till miljontals år. Vi har en spännvidd

Läs mer

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera

Läs mer

Vad menas med gamla reaktorer?

Vad menas med gamla reaktorer? Vad menas med gamla reaktorer? Detta är en rapport från april 2016. Den kan även hämtas ned som pdf (0,7 MB) I kärnkraftsdebatten påstås ibland att landets kärnkraft är gammal och föråldrad. Här redovisas

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-11-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 46 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 24,9 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

SSI Rapport 2008:21. Sammanfattande bedömning av strålskyddet vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige 2007. Peter Hofvander et.al.

SSI Rapport 2008:21. Sammanfattande bedömning av strålskyddet vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige 2007. Peter Hofvander et.al. SSI Rapport 2008:21 Rapport från Statens strålskyddsinstitut tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se Sammanfattande bedömning av strålskyddet vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige 2007 Peter Hofvander

Läs mer

12 kap. Strålsäkerhet

12 kap. Strålsäkerhet BILAGA 3 Sida: 1/10 Inledande bestämmelser 12 kap. Strålsäkerhet 1 (1 ) Syftet med bestämmelserna i detta kapitel är att skydda människor och miljön mot skadlig verkan av strålning. 2 (2 ) I detta kapitel

Läs mer

Tillfällen då människan räddat och förbättrat en situation där automatiken inte räckt till eller fungerat fel

Tillfällen då människan räddat och förbättrat en situation där automatiken inte räckt till eller fungerat fel Tillfällen då människan räddat och förbättrat en situation där automatiken inte räckt till eller fungerat fel Tomas Lackman Seniorkonsult, Risk Management 1 Varför ökad automatisering Ekonomi Kvalité Tid

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 18. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se

Läget på elmarknaden Vecka 18. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 18 Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se Veckan i korthet Under vecka 18 har vårfloden fortsatt i både Sverige och Norge. Samtidigt börjar den svenska kärnkraften

Läs mer

Årsredovisning 1 juli - 31 december 2008

Årsredovisning 1 juli - 31 december 2008 Årsredovisning 1 juli - 31 december 2008 Innehåll GD:s inledning... 3 Verksamheten i stort... 5 Anslagsutfall... 8 Pådrivande och förebyggande miljöarbete... 10 Säker kärnkraft... 10 Kärnsäkerhet... 10

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Kärnkraftverkens höga skorstenar

Kärnkraftverkens höga skorstenar Kärnkraftverkens höga skorstenar Om jag frågar våra tekniskt mest kunniga studenter och lärare på en teknisk högskola varför kärnkraftverken har så höga skorstenar, får jag olika trevande gissningar som

Läs mer

TERTIAL RAPPORT. September December 1997 STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION

TERTIAL RAPPORT. September December 1997 STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION TERTIAL RAPPORT September December 1997 STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Inledare Innehåll Strax före jul bestämde sig SKI för att upphöra med den särskilda tillsyn som ägnats reaktorerna i Barsebäck. Beslutet

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-11-2 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 45 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 26,6 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

Granskning av effekthöjningsärenden

Granskning av effekthöjningsärenden Sida: 1/19 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-12-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Tillståndspröva Dokumentnummer: 154 Version: 1 Författare: Ninos Garis Fastställd: Lennart Carlsson Granskning av effekthöjningsärenden

Läs mer

Så fungerar kärnkraft

Så fungerar kärnkraft Så fungerar kärnkraft Enkelt uttryckt är ett kärnkraftverk en elfabrik, där uran används som bränsle. Att tillverka el i ett kärnkraftverk sker enligt samma princip som i ett kraftverk som eldas med kol,

Läs mer

Under veckan som gick närmade sig systempriset i Norden det svenska priset på el. I Sverige gick priserna ned medan systempriset i Norden ökade.

Under veckan som gick närmade sig systempriset i Norden det svenska priset på el. I Sverige gick priserna ned medan systempriset i Norden ökade. 1 (11) Läget på elmarknaden Ansvarig: Elin Söderlund elin.soderlund@ei.se Veckan i korthet Under veckan som gick närmade sig systempriset i Norden det svenska priset på el. I Sverige gick priserna ned

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Verksamhetsberättelse 2011 Förord Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk imättades 1981 och lyder f.n. under miljödepartementet. Nämndens

Läs mer

Remiss. 2011-03-07 M2011/1095/Ke. Slutbetänkande av Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet

Remiss. 2011-03-07 M2011/1095/Ke. Slutbetänkande av Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet Remiss REGERINGSKANSLIET 2011-03-07 M2011/1095/Ke Miljödepartementet Kemikalieenheten Ansi Gerhardsson Telefon 08A05 35 09 Ankom if98kholm fäns landsting 2011-03- 1 4 Slutbetänkande av Utredningen om en

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Samråd november 2014 Tänd ett lager: P, R eller TR. ID 1448927 Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Oskarshamn Utökad kapacitet för

Läs mer

RADIOAKTIVA ÄMNEN M.M.

RADIOAKTIVA ÄMNEN M.M. Kärnteknisk verksamhet [6101] RADIOAKTIVA ÄMNEN M.M. Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Inledande bestämmelser 1 [6101] Denna lag gäller kärnteknisk verksamhet, m.m. Med sådan verksamhet avses 1. uppförande,

Läs mer

Säkerheten vid kärnkraftverket

Säkerheten vid kärnkraftverket Säkerheten vid kärnkraftverket Målet för säkerhetsarbetet är att skydda personalen och att förhindra att radioaktiva ämnen kommer utanför anläggningen. I ett kärnkraftverk skapas många radioaktiva ämnen

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 9. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren Jens.lundgren@ei.se

Läget på elmarknaden Vecka 9. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren Jens.lundgren@ei.se 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 9 Ansvarig: Jens Lundgren Jens.lundgren@ei.se Veckan i korthet Under vecka 9 hade Norden ett gemensamt pris en fjärdedel av tiden. De genomsnittliga spotpriserna för olika

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:183

Regeringens proposition 2005/06:183 Regeringens proposition 2005/06:183 Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring Prop. 2005/06:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Lena

Läs mer

Avfallet från kärnkraften

Avfallet från kärnkraften Avfallet från kärnkraften I kärnkraftverk bildas radioaktivt avfall. Om det inte tas om hand på rätt sätt kan det orsaka skador genom den radioaktiva strålningen. Enligt lagen ska de som driver kärnkraft,

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för inkapslingsanläggningen

Samråd med temat: Preliminär MKB för inkapslingsanläggningen Samråd med temat: Preliminär MKB för inkapslingsanläggningen Datum: 17 november 2005, klockan 19.00 21.00 Plats: Badholmen, Oskarshamn Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter och verk

Läs mer

K Ä R N AV FA L L S F O N D E N

K Ä R N AV FA L L S F O N D E N K Ä R N AV FA L L S F O N D E N Fakta om Kärnavfallsfonden 2015 K Ä R N AV FA L L S F O N D E N INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kort om Kärnavfallsfonden 2015... 2 Avkastning 1996 2015... 3 Finansieringssystemet...

Läs mer

Kartläggning av kärnkraftsbranschen i Sverige. - En studie om sysselsättning bland företag som levererar till kärnkraftsindustrin

Kartläggning av kärnkraftsbranschen i Sverige. - En studie om sysselsättning bland företag som levererar till kärnkraftsindustrin Kartläggning av kärnkraftsbranschen i Sverige - En studie om sysselsättning bland företag som levererar till kärnkraftsindustrin 25 april 2016 Sammanfattning Diskussionen om svensk kärnkraft är intensiv

Läs mer

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Beslut om yttrande Vårt datum: 2015-12-16 Er referens: Mål nr M 7062-14 Avd. 3 Diarienr: SSM2015-656 Handläggare: Georg Lindgren Telefon:

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-2-24 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 9 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har förbättrats med,8 TWh sedan förra veckan och uppgår nu

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR

Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR Datum: 2015-05-12 Diarienr: SSM2015-1640-8 Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR Tid: Onsdagen den 6 maj 2015, kl. 09:00-14.30 Plats: City Conference

Läs mer

Reserapport Studieresa till Finland och besök vid kärnkraftverket och slutförvarsbygget i Olkiluoto 7 9 september 2011

Reserapport Studieresa till Finland och besök vid kärnkraftverket och slutförvarsbygget i Olkiluoto 7 9 september 2011 Reserapport Studieresa till Finland och besök vid kärnkraftverket och slutförvarsbygget i Olkiluoto 7 9 september 2011 De lokala säkerhetsnämnderna för Ringhals och Barsebäck samt Studsviks kärnkraftsanläggningar

Läs mer

Dispens med tillhörande villkor

Dispens med tillhörande villkor Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2014-06-12 Er referens: FQ-2014-0273 Diarienr: SSM2014-2231 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 4176 Dispens med tillhörande villkor

Läs mer

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB FORSMARK En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB OM FORSMARK Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk som har drivits sedan 1980. Varje år producerar tre reaktorer en sjättedel av

Läs mer

Framtidens Energi: Fusion. William Öman, EE1c, El och Energi linjen, Kaplanskolan, Skellefteå

Framtidens Energi: Fusion. William Öman, EE1c, El och Energi linjen, Kaplanskolan, Skellefteå Framtidens Energi: Fusion William Öman, EE1c, El och Energi linjen, Kaplanskolan, Skellefteå Kort Historik 2-5 Utvinning 6-9 Energiomvandlingar 10-11 Miljövänlig 12-13 Användning 14-15 Framtid 16-17 Källförtäckning

Läs mer

R-00-49. Jämförelse av alternativa lokaliseringar för inkapslingsanläggningen. Robert Havel. Svensk Kärnbränslehantering AB.

R-00-49. Jämförelse av alternativa lokaliseringar för inkapslingsanläggningen. Robert Havel. Svensk Kärnbränslehantering AB. R-00-49 Jämförelse av alternativa lokaliseringar för inkapslingsanläggningen Robert Havel Svensk Kärnbränslehantering AB December 2000 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet

Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet 1974 1976 1980 1980 1993 1988 1989 1994 1998 1999 2000 2001 2006 Dipl. Ing., Tekniska Högskolan i Helsingfors Driftsättare, Asea-Atom (Västerås Olkiluoto Västerås)

Läs mer

Ringhals Årsredovisning 2006

Ringhals Årsredovisning 2006 Ringhals Årsredovisning 2006 Ringhals årsredovisning Innehåll Verksamhet 4 Hög produktion och tunga investeringar 7 Ett bra år som kunde blivit än bättre 8 Huvuddata 8 Driftåret 2006 12 De stora programmens

Läs mer

Järnvägens elanläggningar

Järnvägens elanläggningar Järnvägens elanläggningar Innehåll Förord 3 Så får loket sin el 4 Omformad energi för tågbruk 6 Växelström med rätt spänning 7 Strömbrytare bryter strömmen snabbt 7 Kontaktledningen 7 Två system för att

Läs mer

Utbyggnad av slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Sammanfattning av programmet för bedömning av miljökonsekvenser

Utbyggnad av slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Sammanfattning av programmet för bedömning av miljökonsekvenser Utbyggnad av slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle Sammanfattning av programmet för bedömning av miljökonsekvenser 1 Projektet och dess motivering 1 Projektet och dess motivering Det av Teollisuuden

Läs mer

R-05-79. Jod-129: Uppskattning av aktivitet i driftavfall från svenska LWR. K Lundgren, ALARA Engineering. December 2005

R-05-79. Jod-129: Uppskattning av aktivitet i driftavfall från svenska LWR. K Lundgren, ALARA Engineering. December 2005 R-05-79 Jod-129: Uppskattning av aktivitet i driftavfall från svenska LWR K Lundgren, ALARA Engineering December 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 5864

Läs mer

Farväl till kärnkraften?

Farväl till kärnkraften? Farväl till kärnkraften? En analys av Sveriges framtida elförsörjning Per Kågeson Svensk Energi 2014-10-01 Kärnkraften i världen 2014 Antal reaktorer USA 104 Ryssland 23 Kanada 19 Kina 20 EU 132 Indien

Läs mer

Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken

Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken KÄRNKRAFTSÄKERHET OCH UTBILDNING AB, KSU KSU är de svenska kärnkraftverkens centrum för utbildning och simulatorträning. En betydande del av drift-

Läs mer

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker Dnr MN-2011-2739 Dpl 532 sid 1 (6) MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 2012-04-24 Mats Bergström, 054-540 4670 mats.bergstrom@karlstad.se Miljönämnden Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller

Läs mer

Reglering med Kärnkraft. Hans Henriksson, Vattenfall, R&D Projects

Reglering med Kärnkraft. Hans Henriksson, Vattenfall, R&D Projects Reglering med Kärnkraft Hans Henriksson, Vattenfall, R&D Projects Sammanfattning av två Elforsk-projekt En första studie 2011 kring möjligheter att lastfölja med kärnkraft: Elforsk 12:08 Uppföljning i

Läs mer

ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning

ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning ENERGI Om energi, kärnkraft och strålning 1 2 Vad är energi? Energi är rörelse eller förmågan att utföra ett arbete. Elektricitet då, vad är det? Elektricitet är en form av energi som vi har i våra eluttag

Läs mer

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP Box 6242 102 34 Stockholm Årsmöte och studiebesök i Ågesta Som vanligt vid SKS årsmöten sken solen från en klarblå himmel när vi anlände fredag morgon till Ågesta Kärnraftvärmeverk

Läs mer

Översikt över forskningen på kärnbränsle, termohydraulik och svåra haverier

Översikt över forskningen på kärnbränsle, termohydraulik och svåra haverier Översikt över forskningen på kärnbränsle, termohydraulik och svåra haverier Forskningskonferensen - Aronsborg Oddbjörn Sandervåg 22 April 2010 Ungefärliga årliga budgetramar Kärnbränsle Svåra haverier

Läs mer

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl BESLUT 2012-08-24 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Richard Sundberg Telefon: +46 8 799 4488 Vår referens: Er referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl i Ringhals

Läs mer

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Vi ska i vår verksamhet eftersträva att i minsta möjliga grad belasta den yttre miljön. Detta ska vi åstadkomma genom att: - så långt det är möjligt

Läs mer

Vart är kärnkraften på väg?

Vart är kärnkraften på väg? Vart är kärnkraften på väg? Forskning och utveckling inom kärnteknikområdet Många människors uppfattning i Sverige är att kärnkraften inte längre utvecklas. På ett sätt stämmer detta. Sveriges riksdag

Läs mer

Tekniska data Ringhals

Tekniska data Ringhals Tekniska data Ringhals Här har vi samlat kortfattade tekniska data om våra anläggningar. Reaktor Turbin Elutrustning Värt att veta om våra anläggningar R1 R2 Nettoeffekt (el) MW 865 865 Reaktortyp Kokvattenreaktor

Läs mer

Vattenkraft. Av: Mireia och Ida

Vattenkraft. Av: Mireia och Ida Vattenkraft Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

Frisläppt. Öppen. Status. Eleonore Hovlund/GSY. Elisabeth Matsson/GAA. Jörgen Eriksson/G Paul Arvidsson/GSY Tomas Rydman/P1 Nej.

Frisläppt. Öppen. Status. Eleonore Hovlund/GSY. Elisabeth Matsson/GAA. Jörgen Eriksson/G Paul Arvidsson/GSY Tomas Rydman/P1 Nej. 3. Rapport - Allmän 204-2325 (29) Bilagor 0 204-09-24 Gäller fr o m Gäller t o m Titel Oskarshamn - Delprojekt MKB - Samrådsunderlag Utfärdare Skriv- och språkkontroll Eleonore Hovlund/GSY Elisabeth Matsson/GAA

Läs mer

Prioriterade områden och förslag på åtgärder Nationell plan för allt radioaktivt avfall

Prioriterade områden och förslag på åtgärder Nationell plan för allt radioaktivt avfall Sida: 1/10 Prioriterade områden och förslag på åtgärder Nationell plan för allt radioaktivt avfall 1 Slutförvaring och mellanlagring av radioaktivt avfall från icke-kärnteknisk verksamhet 1.1 Nuvarande

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

PISA (Programme for International

PISA (Programme for International INGMAR INGEMANSSON, ASTRID PETTERSSON & BARBRO WENNERHOLM Svenska elevers kunskaper i internationellt perspektiv Rapporten från PISA 2000 presenterades i december. Här ges några resultat därifrån. Projektet

Läs mer

Förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för år 2007

Förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för år 2007 SKI Rapport 2006:35 Förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för år 2007 Oktober 2006 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R-06/35-SE SKI Rapport 2006:35 Förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för år 2007 Oktober

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Beslut Diarienr 1 (15) 2015-12-16 347-2015 Hemköpskedjan AB Norra stationsgatan 80 C 171 54 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Datainspektionens

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Information om utländska kärntekniska anläggningar

Information om utländska kärntekniska anläggningar SKI Rapport 2005:43 Forskning Information om utländska kärntekniska anläggningar Esther Jonsson Januari 2005 ISSN 1104 1374 ISRN SKI-R-05/43-SE SKI-perspektiv Bakgrund SKI hade ett behov av en inventering

Läs mer

Turbin X Presentation av projekt elproduktion med avfallsånga Vattenfall AB Heat Nordic Uppsala Allan Magnusson projektledare Turbin X Vattenfall AB

Turbin X Presentation av projekt elproduktion med avfallsånga Vattenfall AB Heat Nordic Uppsala Allan Magnusson projektledare Turbin X Vattenfall AB Turbin X Presentation av projekt elproduktion med avfallsånga Vattenfall AB Heat Nordic Uppsala Allan Magnusson projektledare Turbin X Välkommen till Heat Uppsala Anläggningarna i Uppsala Kraftvärmeverket

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2014. Rapport 2014:7

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2014. Rapport 2014:7 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2014 Rapport 2014:7 Halvårsrapport januari - juni 2014 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP Box 6242 102 34 Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen och dess arbete Styrelsen har bestått av Carl Berglöf (ordf), Gustav Dominicus (kassör), Johan Kilander (YG/studiebesök),

Läs mer

Telekommunikationstjänster

Telekommunikationstjänster Telekommunikationstjänster Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39327823.aspx External tender reference id SSM2013-3271 Tender type Tender Procurement procedure Open procedure Publish date

Läs mer

Sammanfattning av säkerhetsutvärderingar (stresstester) av svenska kärntekniska anläggningar

Sammanfattning av säkerhetsutvärderingar (stresstester) av svenska kärntekniska anläggningar Sida: 1/66 Promemoria Dokument: SSM 2010/1557-11 Datum: 2012-11-15 Samråd: Anders Hallman Författare: Lovisa Wallin Fastställd: Lars Skånberg Sammanfattning av säkerhetsutvärderingar (stresstester) av

Läs mer

Anteckningar från möte under samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 miljöbalken rörande ersättningsreaktorer på Väröhalvön

Anteckningar från möte under samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 miljöbalken rörande ersättningsreaktorer på Väröhalvön Anteckningar från möte under samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 miljöbalken rörande ersättningsreaktorer på Väröhalvön Plats: Ringhals, Infocenter Datum: 2014 03 05 kl: 16:00 18:30 Deltagare Vattenfall:

Läs mer

Förbättringar av säkerheten i äldre reaktorer baserat på nya kunskaper och säkerhetsutveckling

Förbättringar av säkerheten i äldre reaktorer baserat på nya kunskaper och säkerhetsutveckling UTREDNINGSRAPPORT 2012-10-31 Dok nr: Utredningsgrupp: Lars Bennemo, Wiktor Frid, Anders Hallman, Tomas Jelinek, Gustaf Löwenhielm, Lovisa Wallin Författare: Anders Hallman Fastställd: Lars Skånberg Förbättringar

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten Årsredovisning 2013

Strålsäkerhetsmyndigheten Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning 3 2. Resultatredovisning 4 Verksamhetsområden och delområden 4 Processer 4 Effektmål mål för strålsäkerheten i samhället 6 Indikatorer 6 Bedömning av strålsäkerheten

Läs mer

Framställning av elektricitet

Framställning av elektricitet Framställning av elektricitet Fossileldade bränslen (kol, olja eller gas) Kärnbränsle (uran) Bilden visar två olika sätt att producera elektricitet. Den övre bilden med hjälp av fossileldade bränslen (kol,

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Beredskap mot kärntekniska olyckor

Beredskap mot kärntekniska olyckor Beredskap Beredskap mot kärntekniska olyckor Statens kärnkraftinspektion, SKI, har beredskap dygnet runt alla dagar om året. SKI ska ge räddningstjänst, media och allmänhet råd, prognoser och information

Läs mer

Strålskyddslag (1988:220)

Strålskyddslag (1988:220) 1 of 5 27/09/2010 12:56 SFS 1988:220 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1988-05-19 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:889 Strålskyddslag

Läs mer

och Vattenfall, en säkerhetskulturresa

och Vattenfall, en säkerhetskulturresa Från Tjernobyl och NASA till Forsmark och Vattenfall, en säkerhetskulturresa Måste man arbeta med säkerhetskultur för att nå nollvisionen? 1 En säkerhetskulturresa Säkerhetskultur är ett begrepp som utvecklats

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 653

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 653 ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 653 Attityder kring kärnkraft i Sverige En studie av förändringar i attityder från folkomröstningen 1980 fram till år 2006 Oskar Berg Uppsala, oktober

Läs mer

Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken

Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken KÄRNKRAFTSÄKERHET OCH UTBILDNING AB, KSU KSU är de svenska kärnkraftverkens centrum för utbildning och simulatorträning. En betydande del av drift-

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

SERO Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57 Telefon 0221-82422 e-mail. info@sero.se 731 22 KÖPING Telefax: 0221-82522 www.sero.

SERO Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57 Telefon 0221-82422 e-mail. info@sero.se 731 22 KÖPING Telefax: 0221-82522 www.sero. SVERIGES ENERGIFÖRENINGARS RIKSORGANISATION 201402 17 SKB SamradSFR@skb.se Box 250 101 24 STOCKHOLM Härmed överlämnas SERO:s remissvar på samråd om SFR under februari 2014. Enligt uppdrag för SERO Leif

Läs mer

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2012-03-08 Dnr: 551-5198-11. Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2012-03-08 Dnr: 551-5198-11. Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA BESLUT 1 (9) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA Slutliga villkor avseende energiförbrukning, utsläpp av kväveoxider och damning från verksamheten som Gyproc AB bedriver på

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt

Läs mer

Torium. En möjlig råvara för framtida kärnbränsle

Torium. En möjlig råvara för framtida kärnbränsle Bakgrund utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 Nummer 2 Februari 2008 Årgång 21 Sekretariat/distribution

Läs mer