ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM KOMPETENSUTVECKLING FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM KOMPETENSUTVECKLING FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM KOMPETENSUTVECKLING FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING Webbaserade universitetsstudier ger nya möjligheter för den som vill kombinera sina högskolestudier med andra aktiviteter. Sidan 4 SEPTEMBER 2003 Ökade kompetenskrav på arbetsmarknaden gör högskoleutbildningen allt mer värdefull Många väljer idag att ta två akademiska examen på högskolan för att konkurrera. Bengt Engström är en av dem. Han berättar. Sidan 5 KTH satsar på ledarutveckling och gör tekniker till affärsmän. Läs om KTH Executive School och dess framgång. Sidan 6 Försäkringskassan förbereder sig för kommande högre krav Man satsar på en långsiktig strategisk kompetensutvecklingsplan för hela organisationen. Sidan 7 Utbildning med internationell inriktning ger större beredskap Executive Management Institute, EMI är ett utbildningsorgan som specialiserat sig på chefsutbildningar med internationell inriktning. Johan Bergström berättar om hur det är att sköta chefsjobb, studier och familj på en och samma gång. Sidan 12 Executive MBA en internationell kvalitetssymbol Den ökande internationaliseringen av de svenska företagen har bidragit till ett allt större behov för ledande befattningshavare att kunna vidareutbilda sig för att kunna konkurrera på den internationella marknaden. En tuff utbildning som ger ledarna utökad kompetens för att kunna vidareutveckla sina verksamheter i takt med de nya kraven. Sidan >>> Din guide inför kompetensmässan s 8-11 >>> ANNONS Chefs- och Ledarskapsutbildning Skapar framgång Mgruppens chefs- och ledarskapsutbildningar, telefon eller MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI, SEPTEMBER 2003

2 SID 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM KOMPETENSUTVECKLING FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Satsning på kompetensutveckling är avgörande för vår framtida välfärd! Hur mår Din kompetens? Är Du färdigutbildad? När funderade Du senast över vilken underhållsgrad Du har av Din åldrande kompetens? Kanske funderar Du över hur Sverige ligger till i den globala kompetensligan? Det vi vet idag är att det väller fram nya insikter, kunskaper och forskningsrön. De sprids snabbt över världen via Internet. Satsningarna på digital paketering av kunskap har aldrig varit större eller snabbare. Med ett engelskt uttryck kan sägas att detta ställer krav på intelligence - oftast översatt till det förenklade omvärldsbevakning. Kärnan i det är förmågan att varsebli och relatera sig till sin omvärld. Dess motsats leder till växande ignorans och stress. Vilket dominerar idag? Vi behöver träna oss i ett nytt perspektiv som jag kallar longitud perspektiv, förmågan att bland annat se bortom det förenklade och att se klargörande lärande mönster i kaos. Detta skapar meningsfullhet och minskar risk för utbrändhet. Se Sverige ligger i dag statistiskt sett mycket högt i kompetensligan enligt OECD, men lägre på välfärdsligan. En paradox? Bakom detta ligger vår tidigare omfattande satsning på forskning och utveckling samt utbildning. Fram växer dock snabbt konkurrens från ett flertal länder: Finland har världens snabbast växande satsning på forskning och utveckling. Ibland beskrivet som IT-ekonomins Kuwait! Danmark skapade på nationell nivå för några år sedan ett nationellt kompetensråd i samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor. Kina förutspås att bli världens största konsument, köpare och importör av utbildning på alla nivåer. September 2003 invigs Dubai som en ledande kunskapsby i linje med Singapore. Humankapitalet sätts i centrum med stöd av berikande lärmiljöer, s.k. stimulerande campus med support av högteknologiskt strukturkapital. Minneapolis-St.Paul regionen i USA rankades i december 2002 som område nummer ett på world knowledge competitive index före Silicon Valley. För att inte hamna på efterkälken krävs både ständig vidareutveckling av vår kompetens, men även införskaffande av helt ny kompetens, både på individ nivå och på nationell nivå. Hur mycket skall då individ respektive organisationer och land investera i kunskapsunderhåll och kunskapsutveckling? Traditionellt har cirka tre till fem procent av lönesumman gått till utbildning. Räcker det för framtidens globala talangkrig? Sannolikt måste vi snabbt höja denna summa - kanske till procent? Det innebär att minst en dag per vecka skall ägnas till kompetensunderhåll och kunskapsutveckling! Hur skall det finansieras? Nya räkenskapsmodeller och finansieringsmodeller kommer att behövas. För ett antal decennier sedan fick vi nya finansieringsmodeller för maskinparker och sedermera bilar i form av leasing. Nu behövs dessa för vår mjuka delvis osynliga tillgångar. En sådan modell har lanserats i form av ett kompetenstorg, med bland annat kompetenskonton, kompetenssparande och kompetensräkenskaper. Se I Danmark har regeringen, som första land i världen, sedan några år en hemsida med riktlinjer för kunskapsredovisning, Dessa bygger på mycket på prototyparbetet med intellektuellt kapital som gjordes inom Skandia under 1990 talet. I Österrike har under 2002, som första land i världen, stiftats en lag som kräver att alla universitet och högskolor senast 2007 redovisar utvecklingen av sitt kunskapskapital. En redovisningsmodell som Karolinska Institutets Centrum för Molekylär Medicin använder. Alternativkostnaden för att inte investera i vår kompetensbas leder till en erosion av vår nationella välfärd. Det kostar enorma Leif Edvinsson, professor i intellektuellt kapital. summor att inte följa med i utvecklingen, vilket kanske inte syns i det riktigt korta perspektivet. Där framstår det närmast som ett kraftfullt idoliserat ledarskap i form av att spara och kasta ut kompetensbärarna. Detta är en form av strategisk anorexia, som nästa generation får betala! I stället krävs att vi snarast gör vår kompetenskarta som i Danmark, förädlar vår kompetensbas i ett globalt konkurrensperspektiv och lär oss att utveckla nya betalnings- och finansieringsmodeller för kunnande. Kompetensbasen är inte en fri nyttighet, utan en ovärderlig hjärngruva för vår framtida välfärd! Leif Edvinsson Världens första adj. professor för intellektuellt kapital, Lunds Universitet Innehåll: Universitetsstudier på beachen sidan 4 Högskoleutbildning - ett säkert kort sidan 5 Tekniker lär sig göra affärer sidan 6 Rätt man på rätt plats sidan 7»Jag skulle aldrig kasta bort tid på ett särskilt»ledarutvecklingsprogram för vårt företag.«fd VD Ett skräddarsytt program på Handelshögskolan Executive Education i Stockholm har bara ett syfte: att få er att göra jobbet bättre. Den mänskliga utvecklingen får ni på köpet. Programmet byggs utifrån just er organisations behov. Det spelar ingen roll om behoven är långsiktiga eller akuta, stora eller små vi har ett upplägg som passar. Handelshögskolan i Stockholm Executive Education är ett av världens främsta institut för ledarutveckling. Läs mer på Kompetensmässan sidan 8-11 Internationella chefsutbildningar allt populärare sidan 12 Executive MBA - en internationell kvalitetssymbol sidan 14 Erfarenheter från emba-programmet sidan 15 Tyck till om våra tidningar Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus KOMPETENS & UTVECKLING EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Redaktör: Petter Renhuldt, MediaPlanet Produktionsledare: Helena Mannerfelt, MediaPlanet Projektledare: Oscar Stern, MediaPlanet Grafisk form: Pontén & Engwall Repro: Ordbild Tryck: Svenska Tryckcentralen För information om bilagor i dags- och kvällspress: MediaPlanet Distribueras med Dagens Industri september 2003.

3 HUNDRAELVA KOMMUNIKATION Vem hjälper oss skapa en personalstrategi i linje med företagets visioner? Vilka kompetenser är kritiska för organisationens framgång? Hur ökar vi träffsäkerheten i våra rekryteringar? Hur stödjer personalstrategin företagets affärsstrategi? Hur får vi nyckelpersonerna att stanna? PDI är ett globalt företag som arbetar med Human Resource Consulting i såväl det stora världsomspännande företaget som det lilla regionala. Vi ställer 35 års erfarenhet och forskning till ditt förfogande. Våra konsulter hjälper ditt företag att skapa en effektiv organisation och därmed bättre resultat genom urval, utvärdering och utveckling av dina medarbetare. Bland annat hjälper vi dig att arbeta fram en strategisk kompetensmodell som utgör plattformen för att definiera, mäta och utveckla den kompetens dina nyckelmedarbetare behöver för att klara framtidens utmaningar. Stockholm: tel , Göteborg: tel ,

4 SID 4 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Universitetsstudier på Vi gör tekniker till affärsmän! KTH Executive School utvecklar strategiskt ledarskap och affärsförmåga i teknikbaserade företag. Kunskapsbildningen sker främst i kvalificerade utbildningsprogram i vilka forskningsrön varvas med praktiska erfarenheter. Syftet med våra utbildningar är att ge deltagarna förutsättningar att förbättra det egna företagets position och lönsamhet. Utbildningarna fokuserar på förmågan att generera intäkter och ger en helhetssyn på affärsutveckling och företagets relationer till kunder, medarbetare och andra intressenter. Med våra utbildningar kan ledande befattningshavare bättre förstå och tillvarata de affärsmöjligheter som uppstår i samband med teknikutveckling och förändringar i marknads- och näringslivsstrukturer. Nu pågår antagning till följande program: Executive Program in Growth Management Vänder sig till ledande befattningshavare i forsknings- eller teknikbaserade företag med stor tillväxtpotential. Programmet omfattar 16 dagar under ett halvår. Start den 11 november Kontakta Anna Rogberg, telefon , e-post Executive Program in Consultancy Management Vänder sig till högre chefer och affärsutvecklare i konsultföretag inom bygg-, maskin-, elektronik- och informationsteknik. Programmet omfattar 20 dagar under ett halvår. Start den 13 januari Kontakta Anders Alvemo, telefon , e-post Jag hade svårt att se mig själv sitta instängd i ett klassrum i det svenska vintermörkret i tre år, efter att ha smakat på friheten att bo i ett sommarparadis, berättar Susanna Schild. Hon hade tillbringat de sista åren på beachen Camps Bay vid Sydafrikas sydspets, vilket hade skämt bort henne på sol, värme och äventyr. I sin bungalow på Table Mountains sluttning med utsikt över Atlanten, hade hon försörjt sig att producera webbplatser för olika resebyråer fyllde Susanna 23 år och bestämde sig för att återvända hem till Sverige för att läsa. Men hon inte ge upp tanken på att både läsa och samtidigt vara fri att resa. Det kändes svårt att tvingas hem, men jag visste att jag ville studera företagsekonomi. Längtan att resa bort igen, drev mig till att börja beachen Ett ökat utbud av högskolekurser som går att läsa på distans har skapat nya möjligheter. Det går att följa äventyrslustan och samtidigt läsa in en högskoleexamen. Susanna Schild valde att läsa in civilekonomexamen från en bungalow i Sydafrika. Väl tillbaka i Kapstaden kunde Susanna ta upp sina favoritsporter som bergklättring och kitesurfing igen, motsvarande surfing med en drakskärm. Samtidigt kunde hon ta sina första företagsekonomiska kurser vid Uppsala universitet, nationalekonomin läste hon vid Luleå universitet och slutligen c-uppsatsen via Mitthögskolan i Sundsvall. Under Susannas utbildningstid har utbudet av IT-stödd distansutbildning bara ökat. Antalet studenter som läser på distans har mer än fördubblats under de senaste tio åren tillsatte utbildningsdepartementet 211 miljoner för uppstarten av Sveriges Nätuniversitet, är en samlingsplats för universitet och högskoleutbildningar som ger webbaserad distansutbildning. Ökade studiemöjligheter Business Strategy in Deregulated Services Vänder sig till högre chefer och affärsstrateger hos telekomoperatörer, energibolag, transportbolag, mediabolag samt bank- och försäkringsbolag. Programmet omfattar 20 dagar under ett halvår. Start den 23 mars Kontakta Aage Reerslev, telefon , e-post Executive Program in Industrial Management Vänder sig till högre chefer och affärsstrateger i industriföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför komplexa produkter och system. Programmet omfattar 24 dagar under ett halvår. Start den 24 augusti Kontakta Eric Giertz, telefon , e-post KTH Executive School ägs av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Överskottet återinvesteras i KTHs forskning och kompetensutveckling inom managementområdet. KTH Executive School Stockholm Tel: E-post: Att läsa på distans ger möjligheter utöver det vanliga studielivet, säger Susanna. leta efter distansutbildningar. Efter en termin traditionella studier vid Malmö högskola fann jag vad jag sökte, en webbaserad distansutbildning. Då bar utomlands igen. Äventyr och studier Utbildningsministern Thomas Östros ser satsningen på distansutbildning som en fin möjlighet att kunna ta del av intressanta kurser vid universitet och högskolor på distans. Dessa möjligheter att kombinera studier med det ljuva strandlivet tog Susanna tacksamt emot. Trots skral studentkassa kan jag ändå skämma bort mig själv med upplevelser och hög standard. När det inte är tenta-tider har jag tid och råd att upptäcka en kontinent. Civilekonomexamen beräknar jag ha klar till jul, säger Susanna Schild med ett brett leende. Birgitta Edberg Visste du att... Vi blir allt klokare Forskarna vet inte varför vi blir allt mer begåvade, men kurvan har pekat uppåt de senaste 50 åren. Somliga skyller på mer näringsrik kost, medan andra tror att vårt komplexa samhälle ligger bakom vårt växande intellekt: dygnet runt bombarderas vi av intryck så att hjärnan konstant stimuleras. Till det kommer att vi går längre i skolan och får en bättre utbildning än våra far- och morföräldrar. Under 1990-talet har kurvan för intelligens dock planat ut. Kanske för att vi nått taket för det biologiskt möjliga.

5 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM KOMPETENSUTVECKLING FRÅN MEDIAPLANET ANNONS SID 5 Högskoleutbildning ett säkert kort Kraven på utbildningsnivå ökar på arbetsmarknaden. Bengt Engström är en många som väljer att ta två akademiska examen på högskolan för att konkurrera. En examen räcker inte till för att göra den karriär han drömmer om. Under tio år jobbade Bengt Engström som egen företagare och säljare inom livsmedelsbranschen. Som 28-åring bestämde han sig för att komma vidare i karriären och siktade på ett chefsjobb med personalansvar. Trots erfarenheter av personalansvar inom den egna verksamheten var det stopp, företagen krävde en formell akademisk examen. Hans ettåriga IHM-utbildning som IT-säljare räckte inte långt i konkurrensen. För mig handlade det om ren överlevnadsinstinkt att satsa på att ta dubbla examina. När jag är klar med min examen i personaladministration kommer marknaden att ha förändrats och kraven höjts. För att bli attraktiv ville jag ta två kompletterande examina, berättar Bengt Engström som läser till personaladministratör och civilekonom parallellt. Kunskap som matchar behov Han är en av många som investerar i en högskoleutbildning för att möta ökade kompetenskrav på arbetsmarknaden. De senaste tio åren har antalet uttagna examina från svenska högskolor ökat från till Antalet som tar ut mer än en examen har ökat från 15 till 21 procent mellan , enligt Högskoleverket. I lågkonjunktur sker nedskärningar i företaget främst bland nollproducerande stödfunktioner, vilket bidrar till att Bengt Engström har valt att ha flertalig akademisk examen för att kunna konkurrera. behovet av att rekrytera renodlade personaladministratörer minskat. Som anställd behöver du ha ett helikopterperspektiv. Förutom yrkesspecialiseringen krävs en förståelse för företagets affärsprocesser för att kunna genomföra ett bra jobb. Yrkeskompetensen blir komplexare och ställer därmed högre krav på utbildning. Platsannonser Bengt anser inte att dagens pa-linje motsvarar de krav som räknas upp i företagens platsannonser. Företagsekonomin tar en liten plats på utbildningen, trots att den styr handlingsutrymmet för den som jobbar med personalfrågor. Tendensen gäller även andra yrkeskategorier. Till våren 2004 beräknar han bli klar med sin fil. magister i psykologi samt en ekon. kandidat. Det bygger på att han läser 35 poäng per termin. Trots slitet att kombinera det med småbarn och extra arbete tycker han att det har varit värt investeringen. Ja, när jag har pappren i handen, säger Bengt med ett skratt och fortsätter: Det är alltid värt att satsa på utbildning. Det är utvecklande för en själv. Birgitta Edberg international management and leadership programme Integrerat program i general management som utvecklar individer att leda företag och hantera verksamhetsansvar. Executive MBA-programmet ges på deltid i internatform under 18 månader. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och EFL, vår enhet för executive education, står för professionalitet och ett stort kontaktnät. Vi har nära 35 års erfarenhet av vidareutbildning med ett internationellt fokus. NYA BIZNIZZ UPGRADE Effektiv kompetensutveckling Controllerutbildning Affärsutveckling Corporate Governance Redovisning IAS/IFRS Beskattning Analys och värdering Bank och finans Distansutbildning Certifikat i Ekonomistyrning CES För mer information kontakta Björn Larsson, tel: , e-post: Tel

6 SID 6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Endast för chefer Framgångsrik internationell utbildning Det är viktigt att du vidareutbildar dig och hela tiden ligger steget före. Nu har du möjlighet att vid sidan om ditt dagliga arbete ta en internationell examen inom chefs- och affärsmannaskap. Tekniker lär sig göra affärer För två år sedan startade KTH Executive School. I en charmig hovjägarvilla med kakelugnar och träpaneler sitter den hjärntrust som gör affärsmän av tekniker. Att döma av deltagarna tycks det fungera bra. Skolan har bland annat. genomfört två program som riktar sig till högre chefer inom verkstadsindustrin och ett tredje har just startat. Omdömena är mycket positiva. Executive Program in Industrial Management är en utbildning med riktig höjd, säger Martin Ståhlberg, vd för Scania Sverige. Den bygger inte på allmänkunskap som finns i annan ledarutveckling. Allt har i stället en nära koppling till affärsutveckling i den industriella verkligheten. Det har varit verkligt positivt med det stora Visst finns det andra utbildningsarrangörer som vänder sig till samma målgrupper, men det handlar mer om allmän ekonomi eller ledarskapsutbildning. Vi erbjuder affärsmässig förståelse och har en unik kundsegmentering. Alla deltagare på ett visst program arbetar i samma affärslogik och står inför likartade strategiska utmaningar. Det säger Eric Giertz, rektor för KTH Executive School. Kompetensen hos deltagarna och deras utvärderingar gör att Eric Giertz har all anledning att Executive Program - CMA är en internationell utbildning för dig i karriären där vi anpassar utbildningen efter din egen kalender. Du coachas genom programmet och omsätter kunskaperna som har direkt koppling till ditt företags verksamhet. tänka lära skapa växa Övriga program: Executive Program MBA Executive Program DME EMI Corporate Solutions Hämta information om programmet på EMI vidareutbildar högre chefer och nyckelpersoner med ansvar för ett företags affärsmässiga utveckling, effektivitet samt resultatförmåga och som dessutom i hög grad stärker individens karriärutveckling. Executive Management Institute Maskinvägen TÄBY Tel: Fax: Mail: antalet väl förberedda medverkande, från forskarvärld och näringsliv. Ett annat av skolans program riktar sig till företagsledare i tekniska konsultföretag. Det första har just avslutats och nästa startar i januari Executive Program in Consultancy Management har gett mig nya perspektiv på företagets utvecklingsmöjligheter. För mig och min kompanjon har utbildningen tveklöst varit en värdefull investering som snabbt kommer att återbetala sig, säger Tomas Kvistmo, vd för IMEK VVS Rådgivande ingenjörer. se ljust på framtiden. KTH Executive School är en framgångssaga som nu står i begrepp att starta ett program för teknikbaserade tillväxtföretag. Som förste ordförande i KTH Executive School har jag glatt mig åt de framgångar skolan haft, men det är Executive Program in Growth Management jag sett fram emot allra mest. Det passar perfekt in i utvecklingsplanerna för högre chefer i några större företag i min intressesfär, säger Mathias Uhlén, professor inom molekulär bioteknik på KTH. Kristin Rydberg Vad har Harvard Business School och BI Utbildningshuset AB gemensamt? Svaret får du på vår hemsida Läs om Ledarskap och positiv påverkan och Positiv förhandling BI Utbildningshuset AB Box Lund Tel: Fax:

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM KOMPETENSUTVECKLING FRÅN MEDIAPLANET ANNONS SID 7 Rätt man på rätt plats Försäkringskassan använder ett kompetensutvecklingsprogram för att skapa kundfokus i organisationen. Tonvikten ligger på att utveckla medarbetarnas kompetens så att de motsvarar högre framtida krav gick försäkringskassorna in i en ny utvecklingsfas med ny teknik och högre krav från medborgarna. Under samma period slogs försäkringskassorna i Malmöhus och Kristianstads Län samman och bildade Skåne Läns Allmänna försäkringskassa. Förändringarna ledde till en satsning på en långsiktig strategisk kompetensutvecklingsplan för hela organisationen. Vi letade efter ett kompetensverktyg som skulle kunna hjälpa oss att dels kartlägga befintlig kompetens bland våra 1700 tjänstemän, och dels skapa underlag för framtida planering av strategiska utvecklingsinsatser, förklarar Maria Ewerth, kompetensutvecklare på Skåne Läns Allmänna Försäkringskassa. Social kompetens Kompetensverktyget behövde kunna matcha kompetenskraven för samtliga Maria Ewerth, kompetensutvecklare på Skåne Läns Allmänna försäkringskassa yrkeskategorier med den befintliga kompetensen i organisationen. Förutom yrkeskompetens, organisations- och omvärldskunskap lades stor vikt läggas vid den sociala kompetensen. Då inget verktyg levde upp till förväntningarna, konstruerade Skåne Allmänna Försäkringskassa ett eget. Verktyget Rätt man på rätt plats används bland annat vid utvecklingssamtalet för att kartlägga den befintliga kompetensen och planera utvecklingsinsatser. Många upplever att det är lättare att föra en dialog kring kompetensfrågor när organisationens krav är uttalade. Det gäller att tydliggöra för medarbetarna att såväl de själva som verksamheten har mycket att tjäna på utveckling. Genom att utveckla en effektivare handläggning får vi mer tid att möta kunderna. Det ger en högre personlig tillfredställelse. Utbildning I kompetensutvecklingsarbetet lades stor vikt vid den sociala kompetensen, vilket innefattar samarbete, kommunikation, förhållningssätt och förändringsbenägenhet. För att kunna synliggöra omedvetna värderingar som påverkade kundbemötanden startades olika dialoggrupper. Maria Ewerth är tveksam till om kompetens kan läras ut genom att gå på en kurs. Det är först när individen omsätter kunskapen i handling som det går att tala om kompetensutveckling. Vi kom fram till att viljan är ett viktigt fundament i individens samlade kompetens, förutom kunskapen och förmågan. Individen måste vilja och sträva efter att utveckla sig. Ingen kompetens varar för evigt, den är kopplad till en viss situation, avslutar Maria Ewerth. Birgitta Edberg Visste du att... Andelen kvinnor bland nybörjarna i forskarutbildningen är för första gången ungefär lika stor som andelen män. Men 80 procent av alla handledare är fortfarande män. Andelen kvinnliga doktorander dominerar inom Medicin, Veterinärmedicin och Farmaci. Inom Samhällsvetenskap är det ungefär jämn fördelning mellan män och kvinnor, medan männen dominerar inom Matematik- och Teknikvetenskap. Där är ungefär tre av fyra doktorander män. Det visar Högskoleverkets stora undersökning Doktorandspegeln. 45 procent av de kvinnliga doktoranderna och 20 procent av de manliga redovisar någon grad av särbehandling på grund av kön. Resultatet varierar mellan olika universitet och högskolor. Doktorandspegeln visar att på Malmö högskola uppger 26 procent av de kvinnliga doktoranderna att de särbehandlats på grund av kön. På Handelshögskolan i Stockholm uppger 64 procent av kvinnorna att de särbehandlats. Det universitetet inte lär ut är vi specialister på. COGNOSIS COMMUNICATION SKILLS TRAINING Sitter du i beslutsmöten med andra chefer eller din ledningsgrupp? Träffar du kunder och lägger fram förslag? Löser du problem och prioriterar resurser? Då ska du kontakta oss! Vi tränar dig att: Förhandla professionellt och målmedvetet. Presentera på ett övertygande sätt. Lägga fram förslag så att du får gehör och accept. Leda team och anpassa din ledarstil efter gruppens situation, mål och behov. Säkerställa resultat i möten, presentationer och förhandlingar. Agera rätt i internationella sammanhang. Vi är kända för högt tempo, effektiva utbildningar och konkreta resultat. Cognosis erbjuder: Svenska och internationella intensivutbildningar inom affärskommunikation. Vi genomför både specialanpassade företagsinterna utbildningar och öppna kurser. Läs mer på Öppna kurser: Pedagogik 20-21/1 Presentationsteknik 28-29/1, 3-4/3, 28-29/4 samt 8-9/6 Presentationsteknik på engelska 17-18/3 Aktivt ledarskap 29-30/3 Förhandlingsteknik 4-5/2, 11-12/5 samt 9-10/6 Förhandlingsteknik för kvinnor 20-21/4 Internationell förhandlingsteknik 30-31/3 Ring oss på för mer information! Adress: Box 180, Bromma Telefon: , Fax: E-post: Cognosis är medlem av Utbildningsföretagens Förening och inter-skills.

8 SEMINARIEPROGRAM TISDAG 4 NOVEMBER 2003 LEDARSKAP HÄLSA KOMMUNIKATION MARKNAD - SÄLJ kl Nr 1 Att leda med värderingar HANNA ROBERTS Ordförande Amnesty International Sverige Detta seminarium belyser en annan dimension av ledarskap än den som vanligen ges från erfarenheterna i vinstbaserade organisationer. Hanna Roberts, ordförande i svenska sektionen av Amnesty International, talar om det arbete som hon bedriver inom organisationen. Hon berör bland annat vad det innebär att leda med värderingar. Nr 2 Långsamhetens Lov OWE WIKSTRÖM Präst och professor i religiospsykoligi Varför pratar så många om sin längtan efter långsamhet för att i nästa sekund jaga vidare genom livet? Owe Wikström, författare, präst och professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet, resonerar om vår tids stora bristvaror: livsnjutning och det djupa allvaret. Nr 3 Framtidens arbetsmetoder: Dialog, reflektion & coaching! ÅSA LUNDQUIST-COEY VD Lunco & Partners Kom och lär dig ett nytt sätt att samtala på! Under detta inspirerande seminarium får du bekanta dig med framtidens arbetsmetoder och får tips, råd och idéer på hur du implementerar dessa på din arbetsplats. Åsa Lundquist-Coey är grundare till företaget Lunco & Partners AB och författare. Nr 4 Säljande personlig kommunikation. CHRISTER OLSSON VD Utvecklingspoolen Skippa säljtekniken och skaffa kunskap om kunderna, konkurrenterna, och om dig själv. Christer Olsson är VD på Utvecklingspoolen AB och en av Sveriges mest uppskattade och efterfrågade föreläsare inom säljande personlig kommunikation. Han verkar inom såväl offentlig förvaltning som privat näringsliv. Nr 8 Humanistiskt ledarskap i praktiken JOHN STEINBERG Fil dr. Nr 9 Hälsa till alla! STEPHAN RÖSSNER OCH LENNART R SVENSSON Nr 10 Tala och engagera BARBRO FÄLLMAN Språkforskare Nr 11 Euroshopper TOMAS LÖNN VD Brand Script kl Hur får du som chef tid och pengar att räcka till, samtidigt som du vill vara en människovänlig, "humanistisk" chef? Lyssna till tips, tankar och "konstruktiva provokationer" om vad som är möjligt i en tid då ledarskap blir allt viktigare. Boken Humanistiskt ledarskap, 2002 års bokstöd, ingår i seminariet. I samarbete med Svenska Förlaget. Vad är egentligen hälsa? Professor Stephan Rössner, välkänd hälsoguru och skådespelare Lennart R Svensson, illustrerar i denna "hälso-show" alla hälsans fasetter, från trakasserier på jobbet till hantering av välfärdens kulmage. Improvisationer, miniföreläsningar, glädje och allvar varvat karakteriserar denna spännande presentation, som inte liknar något annat. Retorik betyder konsten att tala med förnuft och känsla. Denna konst är något alla kan lära sig. Den talade kommunikationen, den personliga presentationen har kommit för att stanna. Barbro Fällman är språkforskare, författare och arbetar med kommunikation och retorik både i Sverige och i övriga Europa Tomas Lönn beskriver trender inom europeisk handel och konsumtion. Tomas Lönn är VD på konsumentföretaget BrandScript Limited som specialiserat sig på frågor kring framtida konsumentbeteende och varumärkesval. Han är ekon.dr med inriktning på handel och konsumtion. kl Nr 15 Att leda starka individualister. ULF KARLSSON Förbundskapten Svenska friidrottslandslaget Ulf Karlsson delar med sig av sina erfarenheter om hur han har valt att arbeta med Svenska friidrottslandslaget och hur han allmänt ser på ledarskap och vad som är viktigt för en ledare/chef. Ulf Karlsson är förbundskapten för Svenska friidrottslandslaget och erhöll år 2002 TT:s pris som årets idrottsledare. Nr 16 Ur Balans ALEKSANDER PERSKI Stressforskare Är det möjligt att hitta ett levnadssätt som passar vårt behov av balans mellan aktivitet och vila? Är vi på väg in i en ny missbruksvåg- att missbruka tiden, reducera sömn och återhämtning? Aleksander Perski, stressforskare, belyser i detta seminarium vad som händer med människan då hon lever under stark och långvarig press. Nr 17 Storytelling visar värderingar och kultur MATTS HEIJBEL Författare och journalist Storytelling är ett berättarverktyg som används för att göra företagskulturer och värderingar synliga. Efter tabellverk och powerpointeri kommer nu storytelling med känslor och flocktillhörighet. Matts Heijbel, författare och journalist med socialantropologisk bakgrund, arbetar sen flera år med storytelling. Nr 18 Sveriges bäst genomförda e-learningupphandling - Best Practice BJÖRN LARSSON Open Training Ta del av det mest framgångsrika exemplets alla steg: marknadsinventering, upphandling, kursutveckling och implementation. På seminariet får du konkreta tips på hur du optimerar resultatet. Björn Larsson har agerat i e-learningens framkant sedan begreppet myntades och har även lett förändringsarbete kring IT och lärande. kl Nr 22 Multiprofessionella organisationer -hur leder man dem? MAGNUS SÖDERSTRÖM Rektor Mälardalens högskola Multiprofessionella organisationer spelar en central roll i samhället samtidigt som de är svåra att leda. På detta seminarium redovisas aktuell forskning och erfarenheter hämtade från både organisationsteori, musik, teater och konst. Magnus Söderström är docent i pedagogik, författare och rektor vid Mälardalens högskola. VÅRD Nr 23 Framtidens sjukvård Framtidens sjukvård och hur sjukhusen bör organiseras med begränsade resurser diskuteras i en paneldebatt med bland andra seniorkonsult Agneta Philip och biträdande finansdirektör SLL Göran Stiernstedt. För tredje året utses pristagaren Årets Vårdförnyare och vinnaren presenteras. Förra Årets pristagare Telemedicinska gruppen vid TCM Huddinge Sjukhus och Visby Lasarett, doktorerna Bo Wickström och Hans Forslund berättar om samarbetet mellan enheterna med telemedicinskt stöd. I samarbete med VårdNätet. Nr 24 Kan jag ha ett bättre minne i morgon? JENNY ÅKERMAN Utbildare Nu kan du som behöver ett bättre minne lära dig hur det går till! Jenny Åkerman som själv har tränat fram ett mycket effektivt minne förklarar hur minnet arbetar och lär ut olika tekniker för att komma ihåg namn, siffror och övrigt. Deltagare får även en genomgång i hur man ökar sin läshastighet. Nordens ledande m Personal- och Affär Kompetenskväll med bu Årets Kompetensföretag Årets PA-Visionär Utställarnas presentation Författarspegel Se utförligt program på, M A N A G E M E N T HOUSE

9 KOMPETENSMÄSSAN, WORLD TRADE CENTER, STOCKHOLM LEDARREKRYTERING EKONOMI - ETIK ARBETSMILJÖ Nr 5 Hur du rekryterar de bästa cheferna MICHAËL BERGLUND VD Michaël Berglund Chefsrekrytering Hur analyserar man och viktar olika ingredienser i ett ledarskap? Hur översätter man resultatet till en aktiv och framgångsrik rekrytering? Hur personbedömer man ledarskap? Michaël Berglund, leg. läkare och VD, lägger under seminariet stort fokus på vilket ledarskap som krävs i en viss organisation och en viss situation. Nr 6 Existentiellt välbefinnande och moralisk trovärdighet om högre chefer i svenskt näringsliv. CLAES TROLLESTAD Docent i Livsåskådningsvetenskap Hur uppfattar högre chefer sig själva? Vi vet att en dålig ledare skapar instabilitet och ohälsa hos medarbetarna och i verksamheten. Hur påverkar deras hälsa och balans vårt arbetsliv idag och i framtiden? Claes Trollestad är teologie doktor och docent i Livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet. Bok ingår. I samarbete med Svenska Förlaget. Nr 7 Så skapas friska arbetsplatser ANNA EKSTRÖM & MARIE HALLANDER LARSSON SACO:s ordförande Anna Ekström och Marie Hallander Larsson, personaldirektör på Wedins skor och accessoarer talar och samtalar om vägar till ett friskare arbetsliv. Där många fastnar i beskrivningar av problem och elände försöker föreläsarna istället visa på hur de goda exemplen ser ut. UTSTÄLLARE Anmälda t.o.m Augusti -03 Nr 12 Lönsam rekrytering av kvinnliga ledare ANNA ELIASSON-LUNDQVIST VD Kvinnokompetensen Att målmedvetet mixa de bästa männen med de bästa kvinnorna i ledningsgrupper och styrelser ger nytt blod till företaget. Detta skapar en eftersträvansvärd dynamik och konkurrenskraft som ökar företagets attraktionskraft på marknaden. Anna Eliasson Lundquist är VD och grundare av Kvinnokompetensen. Nr 13 Den förbannade kortsiktigheten ANDERS WIJKMAN Europaparlamentet Kortsiktigheten dominerar tänkandet inom både politik och ekonomi. Ett delproblem består i att vi endast har en måttstock för utvecklingen, dvs pengar. Anders Wijkman med 20 års erfarenhet av miljö- och hållbarhetsfrågor kommer att diskutera dessa frågor och föreslå åtgärder för att tvinga fram en större långsiktighet och bättre etik! Nr 14 Säker arbetsmiljö ROBERT JAKOBSSON Risker för hot, skador och ohälsa förekommer i alla branscher och företag. Dessa risker är mer eller mindre uppenbara beroende på mängder av olika faktorer. Detta seminarium ökar medvetandet kring osynliga och synliga risker, samt visar på den avgörande vikten av en medveten och god arbetsorganisation. I samarbete med Arbetsmiljöforum. Prästbyrån AB Nr 19 Kvinnligt Ledarskap - finns det? GUNILLA ARHÉN VD Ruter Dam Nr 20 Hur går det för svensk ekonomi? EKONOMISK DISKUSSION Nr 21 Investera i personalen! HANS DERTELL Finns det kvinnligt ledarskap? Är det i sådana fall annorlunda? Svaret är båda ja och nej anser Gunilla Arhén, VD och grundare av chefsprogrammet Ruter Dam med 16 års erfarenhet av samarbete med drygt 600 kvinnliga chefer i industri och näringsliv samt författare till flera böcker i ämnet. ssa om Ledarskaps-, sutveckling ffé och mingel er ompetensmassan.se Inbjudna ekonomiska experter och företrädare för organisationer diskuterar hur svensk ekonomi och företagandets villkor påverkas av omröstningen om EMU, inhemska faktorer och omvärlden. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med ekonomi på strategisk nivå eller som har ansvar för ekonomisk planering, exempelvis vd, ekonomichef, politiker eller omvärldsbevakare. Deltagarna presenteras på Nr 27 SLAGET OM VERKLIGHETEN - Om kommunikation och tolkning som nyckelkompetenser för ledarskap BENGT KRISTENSSON UGGLA Rektor IFL in Enspiro En central erfarenhet för ledare i dagens värld är att allt går att tolka. Men hur skall vi förstå det faktum att såväl den omvärld som de organisationer vi har gemensamt går att tolka och förstå på så olika sätt? I seminariet får vi följa ett samtal mellan Katerina Adam, Doctour Academin och Bengt Kristensson Uggla. Investors in people ( IIP) är ett brittiskt redskap för en systematisk satsning på personalens kompetens som ger ökad lönsamhet, nöjda medarbetare och effektivetet. Efarenheter från Storbritannien visar att 1/3 av arbetskraften berörs av IIP. Nu sprider sig systemet till övriga Europa. Kan detta vara något för min organisation? I samarbete med Arbetsmiljöforum. SÄKERHET Nr 28 Är du övervakad? Det digitala snokandet PÄR STRÖM Atomer och bitar AB. Redan idag finns det kameror på offentliga platser med digital ansiktsigenkänning, TVapparater som rapporterar tittarens vanor och bilar som fjärrövervakas. Övervakningssystemet Echelon avlyssnar telefon, epost och fax och används även bl a för industrispionage. Elektroniska fotspår från inköp, ringande, surfande mm används för säkerhetsprofilering. Går vi mot ett snokarsamhälle? Pär Ström är affärsstrateg, föreläsare och författare.

10 SEMINARIEPROGRAM ONSDAG 5 NOVEMBER 2003 MÅNGFALD MOTIVATION KOMMUNIKATION EKONOMI - TILLVÄXT kl Nr 31 Människan och Språket THEODOR KALLIFATIDES Författare I seminariet delar Theodor Kallifatides med sig av sina erfarenheter om hur det är att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder, vilka särskilda problem man möter och hur den språkliga inkompetensen påverkar människan. Theodor Kallifatides kom från Grekland till Sverige Han utnämndes hösten 2000 till professor av regeringen för ett storartat författarskap. Nr 32 Att välja glädje - och växa som vuxen KAY POLLAK Författare och regissör. Kay Pollak bjuder på ett seminarium fyllt av insikt, skratt och livsbejakande kunskap. Du får lära dig teknik för att: Skapa ett arbetsklimat där människor trivs och utvecklas. Oftare kunna välja glädje. Ändra negativa tankar och föreställningar till mer kraftgivande och se möjligheter. Nr 33 I mötet mellan människor CARINA AHRLE Skådespelare och designer Med mycket humor visar Carina Ahrle prov på olika människokaraktärer och hur vi blir uppfattade vid första mötet och varför. Hennes föreläsningar har blivit mycket populära och omtalade där deltagarna alltid aktivt tar del. Carina Ahrle har sin bakgrund som skådespelare och designer, hon arbetar nu med kompetensutveckling inom området kommunikation. Nr 34 Förhandla i Affärer VIVEKA BERGSTEN-STEN Chefsjurist på Posten Förhandla i Affärer riktar sig till alla som behöver förbättra, finslipa eller utveckla sina kunskaper i affärsförhandlingar. Viveca Bergstedt Sten, jur kand och civilekonom, är idag chefsjurist på Posten och har många års erfarenhet av förhandlingar inom och utanför Sveriges gränser. Hennes bok Förhandla i affärer ingår i seminariet. I samarbete med Svenska Förlaget. kl Nr 37 Management by love - att leda genom mångfald ANGELES BERMUNDEZ-SVANKVIST VD Folktandvården i Stockholms län Angeles är klinikchefen som vände upp och ner på Björkhagens tandvårdsklinik. Hon anställde människor med olika etnisk bakgrund och tänkte tvärtom. I seminariet delar hon med en blandning av humor och analytiskt allvar med sig av sina erfarenheter av att leda med mångfald. Bok ingår. I samarbete med Ekerlids Förlag. Nr 38 Hypnotisk Motivation FREDRIK PRAESTO Hypnoscoach För att skapa nya attityder och förändrat beteende hjälper inte endast ren viljestyrka. Vi måste dessutom förändra de inre bilder som styr oss. Fredrik Praesto är hypnos- coach och föreläsare, här berättar han hur du med enkla medel kan påverka dig själv och uppnå dina mål. Nr 39 Att skapa kontakt - grunden för framgångsrik kommunikation KRISTER HENRIKSSON & SUZANNE REUTER Krister Henriksson, skådespelare och professor på Teaterhögskolan och Suzanne Reuter, skådespelare, visar oss hur vi kan träna vår förmåga att skapa kontakt. Förutsättningen för all KOMMUNIKA- TION är att man lyckas skapa KONTAKT = möjlighet till direkt överföring av information. Få insikt, ha roligt, reflektera kring KONTAKT. I samarbete med Egerbladh & Villman Nr 40 Om den svåra men roliga konsten att bygga företag MONIKA LINDSTEDT Entreprenör Att ha goda idéer är lätt om man jämför med hur svårt det är att göra verklighet av dem. Monica Lindstedt berättar utifrån sina egna erfarenheter om med- och motgångar som entreprenör. Monica Lindstedt är delgrundare av succétidningen Metro, tidigare VD för Previa och grundare av Hemfrid. Nr 43 Manligt och kvinnligt RIGMOR ROBÉRT Läkare och analytisk psykolog Nr 44 Doppings styrkedroppar ANNIKA DOPPING Journalist Nr 45 Konsten att tala offentligt och överleva OVE HAUGEN Ståuppkomiker Nr 46 Tvåan vinner! THOMAS AHRENS Ahrens Rapid Growth kl Utveckla dina kunskaper kring skillnader, kommunikation och samarbete mellan män och kvinnor. Rigmor Robért, läkare och analytisk psykolog, har sedan länge forskat kring skillnader och likheter mellan människors olika förmåga och talanger. Hur får du livet att hänga ihop? Livet kan ofta kännas splittrat, slumpartat och osammanhängande. Detta seminarium serverar aptitliga portioner av livsvisdom, inspiration, identifikation, kurage och förnuft för att hjälpa oss att se nya och stärkande sammanhang i det som händer oss. Annika Dopping är leg. sjukgymnast, TVproducent och journalist. Bok ingår. Känns det olustigt inför föredraget, presentationen, tacktalet? Ove Haugen, som övervann sin scenskräck och blev ståuppkomiker, delar med sig av sina erfarenheter. Även du som är rutinerad har kunskap att hämta. Ove Haugen har gjort alla fel för att du ska slippa göra dem. Tvåan vinner handlar om en vital ingrediens i att hålla det tempo som tillväxten kräver- att inte uppfinna hjulet. Den snabba tvåan plockar russinet ur kakan och gör inte om alla misstag. Thomas Ahrens är grundare av Europas enda managementföretag som enbart arbetar med snabbväxande företag. FRAMTIDENS HR-FUNKTION Akademikerförbundet SSR, KompetensGruppen och IPF - Institutet för Personal- och Företagsutveckling i samarbete runt en spännande eftermiddag om framtidens HR-funktion VÄLKOMMEN TILL HR-DAGEN Moderatorer under HR-dagen THOMAS GOLDBERG, utvecklingsansvarig för personalvetarnas professionsfrågor på Akademikerförbundet SSR och BO SUNDMARK, marknadschef på IPF HÄLSO- OCH KOMPETENSBOKSLUT, NYA UTMANINGAR FÖR HR-FUNKTIONEN ULF JOHANSON, VD för IPF och professor i företagsekonomi KAFFE Ulf Johanson är en världsauktoritet inom området personalekonomi. Den gamla bokföringen byggde på ett tänkande där maskiner och industriella processer stod för värdet i verksamheten. Idag är läget annorlunda. Värdet ligger inte längre i de maskiner som står i företagets lokaler. Istället är det kompetens, relationer och strukturer som är de mest värdefulla komponenterna i verksamheten. I samarbete med Ekerlids Förlag. MORGONDAGENS UTMANINGAR FÖR DAGENS PERSONALSPECIALISTER, 5 NOVEMBER KL CA PRAKTISKT ARBETE MED MÅNGFALD CHRISTINE GILLJAM, utvecklingsdirektör HomO. Christine Gilljam har en bakgrund som personalkonsulent och personalchef, hon tar upp rekryteringsfrågor ur ett diskrimineringsperspektiv. Hon ger handfasta tips kring arbetsliv, mångfald och sexuell läggning, ett område som kan kännas nytt och osäkert för den personalansvarige RUNDVANDRING PÅ KOMPETENSMÄSSANS UTSTÄLLNING ÅRETS PA-VISIONÄR BERÄTTAR Den hemliga vinnaren av Akademikerförbundet SSR och KompetensMässans pris Årets PA visionär Pristagaren berättar om det arbete som belönats med årets pris MYTODRAMA, EN NY ANNORLUNDA OCH SPÄNNANDE MODELL FÖR LEDARUTVECKLING KIRA VON KNORRING NORDMARK, leg psykolog och projektledare på IPF. Kira von Knorring Nordmark ger oss ett smakprov av Mytodrama, en ny och annorlunda modell för ledarutveckling. Vi använder Shakespears klassiska drama Henry V för att illustrera och arbeta med frågor som ledare i århundraden konfronterats med och som dagens chefer så väl känner igen sig i CA MINGEL Träffa kollegor från olika branscher samtidigt som du får något lätt att äta och dricka Pris kronor exkl. moms vid anmälan före 15 oktober, därefter kronor exkl. moms. För medlemmar i Akademikerförbundet SSR är priset 900 kronor exkl. moms vid anmälan före 15 oktober, därefter kronor exkl. moms Faxa kupongen till eller maila till Ja tack! Jag bokar platser Jag är medlem i Akademierförbundet SSR Namn: Företag/Organisation: Adress: Telefon vxl: Befattning: Postadress: Fax:

11 KOMPETENSMÄSSAN, WORLD TRADE CENTER, STOCKHOLM PERSONLIG UTVECKLING KOMPETENSUTVECKLING SÄKERHET PRAKTISK INFORMATION Nr 35 Utbildning lönar sig - är det sant? SIV THEIR Arbetslivsforskare Hur kan jag bättre framhålla mig själv och min kompetens? Utbildning väcker förväntningar om högre position, vidgat ansvar, möjlighet till delaktighet och engagemang. Men ofta händer till synes ingenting. Kan utbildningens kvalitet ifrågasättas? Siv Their är docent i organisatoriskt lärande samt arbetslivsforskare gällande ledarskap och människan i arbetet. Nr 41 Tala högt med dig själv! PER NAROSKIN Psykolog och psykoterapeut Talar du med dig själv? Att tala högt med sig själv är det mest konventionella kännetecknet på vansinne. Ändå är det Per Naroskins övertygelse att det kan finnas något verkligt sunt i det. Per Naroskin är psykolog, psykoterapeut, författare och blev vald till årets talare 2002 av Svenska Eventakademin. Nr 47 Aktiv karriärplanering ANDERS KINDING Författare och konsult I konkurrensen om den mest lämpade kompetensen kan medarbetarnas karriärplanering bli ett av dina vassaste verktyg. Detta interaktiva seminarium ger dig många idéer och praktiska användbara uppslag för att vinna knoppracet. Anders Kinding är författare och konsult inom ledarskap och outplacement. Bok ingår. I samarbete med Uppsala Publishing House. Nr 36 Att kunna är en sak, att veta vad man kan en annan. PIA SVENSSON OCH ANNA ZACHRISSON Lernia Nr 42 Outsourcing - en källa till framgång eller elände? TED MODIN Sevenco I många företag är det en utmaning att bli riktigt bra på alla verksamheter. Funktioner, som ligger utanför företagets egentliga kärnverksamhet, får oftast alltför låg uppmärksamhet, vilket många gånger resulterar i låg servicenivå och hög kostnad. Outsourcing har allt oftare blivit lösningen. Sevenco och inbjudna gästföreläsare berättar om vad man bör beakta vid genomförande av ett outsourcingprojekt. Nr 48 Att kvalitetssäkra kompetensutveckling LENNART JOHANSSON Vd Tribunen Validering ger ett erkännande av det man lärt sig i livet. Kunskapen värderas gentemot en giltig och accepterad norm, t ex gymnasieskolans betyg, olika yrkes- och kompetensbevis eller certifi - kat. Var och hur man lärt sig spelar ingen roll. Varje år ger vi tusentals människor chans att ta sig vidare i karriären, men också i livet. För kunskap ger alltid mer. Hur säkerställer man att vi gör som vi säger? Lennart Johansson klargör ansvarsfördelningen mellan kompetensutvecklaren, chef/ledning och medarbetare. Här får du modeller och metoder för inventering, genomförande och mätning av effekter. Centrala begrepp definieras. Här får du även exempel på policy för kompetensutveckling samt hur man marknadsför den internt på företaget. Nr 50 Återta kontrollen över det privata och offentliga rummet STEFAN SPENDRUP Larmtjänst Finns det något man kan göra för att skydda sig mot brottslighet och hur gör man då? Stefan Spendrup, trygghets- och säkerhetsexpert menar att vi kan göra väldigt mycket själva både privat och på våra arbetsplatser. Bara vi lär oss identifiera de kriminella arenorna. Nr 51 Möt medierna tryggt och framgångsrikt CLAES CASSEL Utbildare mediafrågor på Polishöskolan Även misstag i din verksamhet kan leda till ökat förtroende från allmänhetens och mediernas sida. Det sker med hjälp av metodisk, genomtänkt öppenhet noga förberedd i lugna lägen. När mediadrevet väl går är det försent att fundera över hur det ska hanteras. Clase Cassel har lärt känna krisens innersta väsen under fem som länspolismästarens presstalesman i Stockholm och talar om hur den möts. NYTÄNKANDE Nr 49 "En konstnärs perspektiv på vad som driver ett arbete framåt med hjälp av motgång" LARS VILKS Konstnär och professor i konstteori Katarina Adam samtalar med Lars Vilks om hur man omvandlar en vandalbrand, en irriterad länsstyrelse, några dagsböter, ett verkställighetskrav från kronofogden på , till positiva faktorer? Befriad från managementspråkets klyschor ger Lars Vilks en konstnärs perspektiv på vad som driver ett arbete framåt med hjälp av motgång. DATUM: 4 5 november 2003 PLATS: World Trade Center, Stockholm ENTREER: Klarabergsviadukten 70 alt Kungsbron 1 ÖPPETTIDER: Mässans utställning Seminarieprogram SEMINARIEAVGIFTER: Seminarierna köps som företagskort med olika antal seminarier i. Se nedanstående anmälningsformulär. ENTRÉAVGIFT TILL UTSTÄLLNING: 150:- (Entréavgift till utställningen ingår i seminariepriset) ARRANGÖR OCH INFORMATION KompetensGruppen i Sverige AB World Trade Center, B Stockholm Tel: Fax: E-post www. kompetensmassan.se KVÄLLSFÖRESTÄLLNING HUR MAN LYCKAS I BUSINESS KompetensMässan har i samarbete med teater INTIMAN bokat ett antal teaterbiljetter till kvällens föreställnig den 5 november kl För teaterinfo maila; och ange "teaterföreställning". I samarbete med Uppsala Publishing House. FÖRETAGSKORT Företagskortet berättigar till 4, 6, 12, 24, 48 valfria seminarieplatser. Ordinarie priser: 4-kort, 5.600:- 6-kort, 8.100:- 12-kort, :- 24-kort, :- 48-kort, :- Kortet är inte personligt och kan användas av en eller flera personer. Moms tillkommer. ENSKILDA SEMINARIER Enskilda seminarier säljs fram till mässan för kronor per seminarium exklusive moms. KONCERNKORT Beställning av fler än 50 seminarieplatser offereras separat. MEDLEMSRABATT För att erhålla medlemsrabatter enligt särskild information måste organisationens namn anges på talongen. Endast en rabatt. ANMÄLNINGSFORMULÄR KOMPETENSMÄSSAN 4-5 NOVEMBER 2003 Ja tack! Skicka ytterligare st seminarieprogram kostnadsfritt. 10% Rabatt (före 10/10) Ord. pris st 48-kort gäller 48 seminarier, pris : :- st 24-kort gäller 24 seminarier, pris : :- st 12-kort gäller 12 seminarier, pris : :- st 6-kort gäller 6 seminarier, pris 7.290: :- st 4-kort gäller 4 seminarier, pris 5.040: :- st enskilda seminarier, pris: 1.450:- per seminarium (Samtliga priser är exklusive moms) Jag är berättigad till medlemsförmån från: Anmälan till olika seminarier görs senare på särskild blankett eller via internet. Information om detta kommer i samband med bekräftelsen. Det går även bra att anmäla nedan. Nr., pers. Nr., pers. Nr., pers. Nr., pers. Nr., pers. Nr., pers. Nr., pers. Nr., pers. Namn: Befattning: Beställ Företagskort med 10% rabatt före den 10 oktober FAX PER POST E-POST WWW FYRA SÄTT ATT ANMÄLA SIG PÅ KompetensGruppen i Sverige AB World Trade Center B STOCKHOLM Företag/Organisation: Adress: Telefon vxl: Postadress: Fax: Om annan faktureringsadress: Adress: RESERVATION FÖR PROGRAMÄNDRINGAR Postnr: Ort:

12 SID 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM KOMPETENSUTVECKLING FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Internationella chefsutbildningar allt populärare I takt med att alltfler svenska företag införlivas i större organisationer ökar också efterfrågan på internationella utbildningar. Rationaliseringar och omstruktureringar leder ofta till att verksamhet flyttar utomlands. Den som valt en utbildning med internationell inriktning har en bättre beredskap och större flexibilitet att kunna anta professionella utmaningar utanför landets gränser. Executive Management Institute, EMI, är ett Stockholmsbaserat utbildningsorgan som specialiserat sig på chefsutbildningar med fokus på internationella samarbeten. Institutet startade 1989 med ett Executive Program och har därefter byggts på med ytterligare program. Eleverna består främst av högre chefer och nyckelpersoner med ansvar för ett företags affärsmässiga utveckling, effektivitet och resultatförmåga. En chefsutbildning, eller MBA, anses stärka individens karriärutveckling, inte minst genom att den som får utbildningen känner att arbetsgivaren aktivt investerar EXECUTIVE MASTER PROGRAMME IN PROJECT MANAGEMENT Academia - Industry Interaction PMEX is an Executive Master Programme in Project Management. It is a partnership programme that affiliates Linköping University and the corporate community. The programme is designed to fit the needs of Senior Project Managers aged thirty-five and upward. Participants typically will have an academic degree (M.Sc., MBA or equivalent) and at least five years experience as project manager. We particularly welcome those with experience of international business. Objectives and learning principles PMEX is an accelerated learning programme for dissemination of front-line expertise in project organisation and management. Front-line research findings on project management are delivered by academics. Best-case industrial practices are addressed by senior executives. Cross-fertilisation of ideas occurs through project work in the partnership firms. Real-life case studies are analysed and documented by academics in collaboration with partership managers and submitted for analysis in PMEX. Studies combined with worklife Seven internship modules will run over an 18 month period; each module covers five days with all participants present. Next Programme Next PMEX will start in November 2003 and the last date for application is October 24, For more information visit our web site: or send an to: Johan Bergström vet hur det är att sköta ett chefsjobb, studier och familj på en och samma gång. PMEX i den enskilda individen och därmed signalerar om ett långsiktigt samarbete med personen ifråga. Institutet samarbetar med Harvard Business School, USA, Edinburgh Business School i Skottland och med Cambridge University, England. Dessa samarbeten gör det möjligt för deltagarna att ta en internationellt erkänd examen i Stockholm. Examenpro grammen heter Executive Program MBA (Master of Business Administration). Executive Program CMA (Cambridge Management Award) och Executive Program DME (Diploma Mastering Executive). I regel lockar dessa utbildningar främst personer som arbetar i ledande ställning eller är på väg att anta ledande befattningar. På grund av elevernas arbetssituation har denna typ av examensutbildningar flexibla starter och individuell inriktning. Samtliga lärare som arbetar med den här typen av utbildning måste ha en stark förankring i näringslivet, men man har också tillgång till ett avancerat webstöd och kan få personlig administrativ service. Allt för att underlätta studiegången som oftast sker parallellt med det ordinarie arbetet. Chefsjobb, studier och små barn Johan Bergström är 37 år, gift och pappa till tre barn, 18 månader, sex repsektive tio år gamla. Han genomgår för närvarande en CMA-utbildning på EMI. Han har varit verksam inom bank och försäkring under hela sin yrkeskarriär. - Jag vill utveckla mina chefs- och ledaregenskaper och attraherades av strukturen i just den här skolan. Det är Visste du att... Det är en myt att minnet föråldras. Detta visar modern forskning. Det är snarare tvärtom, att vi med åldern bättre lär oss komma ihåg ord och siffror. Vår förmåga att lära oss nya saker förblir, tvärtemot vad man tidigare hävdat, intakt hela livet. Men för att jag och min lärare, inte en hel klass, som träffas en gång i veckan. Resten av studierna, mellan 5-20 timmar i veckan, bedriver jag på egen hand. Jag upplever att jag kan omsätta teorin i praktik i stor omfattning, inte som i lumpen där man ofta frågade sig om det var kartan eller verkligheten som gällde, säger Johan. På frågan hur det går att kombinera jobb, studier och familj svarar han att det enbart är en fråga om god planering. Jag tillägger att en bra fru säkert spelar en viss roll också när tre små barn ska tas omhand! Johan tycker att Mikael Jensen, vd för EMI, fungerar mycket bra i sin roll, förmodligen för att han har erfarenhet både av undervisning på universitetsnivå och coaching på hög nivå inom näringslivet. Dessutom ser Johan en styrka i EMIs samarbeten med flera namnkunniga universitet utomlands. - Min bransch är bra på att ta hand om och utveckla sin personal. Min nuvarande arbetsgivare, SalusAnsvar, är inget undantag. När min chef, Carl-Viggo Östlund, erbjöd mig den här utbildningen förra året var företagets ekonomiska situation ansträngd. Därför kändes det extra roligt att de ville satsa eftersom det så tydligt visar på framtidstro och att de vill se mig avancera inom organsiationen. Jag är mycket nöjd med vad studierna gett mig hittills, konstaterar Johan Bergström. Kristin Rydberg hålla oss i form mentalt måste hjärnan få träning och nya utmaningar. Och det är skillnad på vad vi minns. Medan yngre människor lägger märke till detaljer minns man som äldre primärt ett sammanhang.

13 P A R Rätt klocka på armen, rätt bil A D I S E T D D B i garaget och rätt plastkort i plånboken. Men vad har du i huvudet? Känns det som om du inte är framme än? Här har du 15 förslag på hur du kan växa, komma vidare och skapa nya möjligheter. Handelshögskolan i Stockholm Executive Education är ett av världens främsta institut för ledarutveckling. Läs mer på Och lycka till. 1 oktober -03 Civilingenjörsprogrammet Steg 1 För vem? Civilingenjörer som vill utveckla sin förmåga inom ekonomi och management. Programlängd 2 steg fördelade över totalt 30 dagar ( dagar). Du kan välja mellan att gå hela programmet eller bara första delen. Pris Hela programmet SEK exkl. moms. Steg 1 SEK exkl. moms. Kontakt Gunnar Göransson, Tel oktober -03 Portföljteori och finansiella instrument För vem? För dig som arbetar inom det finansiella området och som vill fördjupa dina kunskaper om portföljteori och finansiella instrument. Programlängd 8 dagar fördelade över 2 månader. Pris SEK exkl. moms. Kontakt Ann-Kristin Bjurström, Tel oktober -03 Executive MBA Business Development & IT För vem? För dig med akademisk examen och minst 5 års arbetslivserfarenhet som vill ha en bred och stark bas inom affärsutveckling kopplad till moderna teknologier och dynamiska utvecklingsförlopp. Programlängd 80 dagar fördelade över 16 veckor under 2 år varav 1 vecka är förlagd utomlands. Pris SEK exkl. moms. Kontakt Helene Wallin-Hedström, Tel oktober -03 Human Resources Executives Program För vem? För dig med gedigna erfarenheter inom Human Resources management som vill stärka din affärsstrategiska förmåga. Programlängd 21 dagar fördelade över 7 månader. Pris SEK exkl. moms. Kontakt Richard Schmidt, Tel november -03 Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården För vem? Högre chefer inom hälso- och sjukvården som vill stärka sig i sin chefsroll. Programlängd 20 dagar fördelade över 6 månader. Pris SEK exkl. moms. Kontakt Marie Björk, Tel november -03 Logistics Executives Program För vem? Erfarna högre chefer som direkt eller indirekt verkar inom logistikområdet och vill fokusera på affärsoch verksamhetsutveckling. Programlängd 14 dagar fördelade över 6 månader. Pris SEK exkl. moms. Kontakt Björn Lindkvist, Tel november -03 Family Business Management Academy För vem? Ett unikt program för familjeföretagare som behandlar frågor såsom generationsskifte, familjestrategier samt familje- och äganderåd. Programmet är också ett av de fåtal forum som finns för att familjeföretagare ska träffa andra i samma situation och på så sätt få dela sina erfarenheter. Programlängd 6 dagar. Pris SEK exkl. moms. Kontakt Richard Schmidt, Tel februari -04 Communication Executives Program För vem? Informatörer och informationschefer som vill stärka sin roll i verksamhetens strategiska och organisatoriska arbete. Programlängd 24 dagar fördelade över 9 månader. Pris SEK exkl. moms. Kontakt Richard Schmidt, Tel mars -04 Executive MBA General Management För vem? För dig med akademisk examen och minst 5 års arbetslivserfarenhet som vill ha en bred och stark bas inom ekonomi och management. Programlängd 80 dagar fördelade över 16 veckor under 2 år varav 1 vecka är förlagd utomlands. Pris SEK exkl. moms (med reservation för ändring). Kontakt Helene Wallin-Hedström, Tel mars -04 Att analysera och tolka affärsredovisning För vem? För dig som har eller är på väg att få ett ekonomiskt ansvar och behöver komplettera din utbildning med grundläggande företagsekonomi. Programlängd 6 dagar fördelade över 3 kurstillfällen. Pris SEK exkl. moms (med reservation för ändring). Kontakt Eva Ståhlnacke, Tel april -04 Executive Management Program För vem? Erfarna högre ledare och nyckelpersoner på ledningsgruppsnivå som vill fokusera på affärsoch ledarutveckling. Programlängd 18 dagar fördelade över 8 månader. Pris SEK exkl. moms (med reservation för ändring). Kontakt Edith Hoël, Tel maj -04 Företagsledning för ekonomichefer För vem? Ekonomi- och finanschefer samt controllers med ledningsgruppsansvar i stora och medelstora företag samt dotterbolag i större koncerner. Programlängd 10 dagar fördelade över 3 tillfällen. Pris SEK exkl. moms. Kontakt Olof Karnell, Tel maj -04 (prel. startdatum) Diplomutbildning för finansanalytiker För vem? För dig som är finansanalytiker, portföljförvaltare eller arbetar inom corporate finance. Programlängd 32 dagar fördelade över 14 månader. Pris SEK exkl. moms. Kontakt Ann-Kristin Bjurström, Tel augusti -04 (startdatum ej fastställt) Civilingenjörsprogrammet Steg 2 För vem? Civilingenjörer som vill utveckla sin förmåga inom ekonomi och management. Programlängd 2 steg fördelade över totalt 30 dagar (10+20). Du kan välja mellan att gå hela programmet eller bara första delen. Pris Hela programmet SEK exkl. moms. Steg 2 SEK exkl. moms (med reservation för ändring). Kontakt Gunnar Göransson, Tel augusti -04 Advanced Management Program För vem? Erfarna högre ledare och nyckelpersoner på ledningsgruppsnivå som vill fokusera på det personliga ledarskapet och förmågan att utveckla människor. Programlängd 26 dagar fördelade över 6 månader. Pris SEK exkl. moms (med reservation för ändring). Kontakt Edith Hoël, Tel

14 SID 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM KOMPETENSUTVECKLING FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Executive MBA en internationell kvalitetssymbol Executive MBA betraktas som kronjuvelen på en handelshögskola. Det är det mest krävande programmet som riktar sig till ledande befattningshavare med lång erfarenhet. Att leda och leva i förändring går som en röd tråd genom programmet som varar i arton månader.. Behovet av ett Executive MBA-program i Sverige har växt fram i takt med den ökade internationaliseringen av företag på en global föränderlig marknad. Utvecklingen går mot att yrkeslivet varvas med en kontinuerlig kompetensutveckling. Tänker man göra en internationell karriär krävs en Executive MBA, det styr lönenivån i internationella företag, berättar Gösta Wijk, docent och vd på Executive Foundation Lund, EFL. Sedan 1998 erbjuder EFL, som tillhör Handels- och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, den prestigefyllda Executive Master of Business of Administration. Programmet är ofta en påbyggnad av en vanlig MBA (motsvarande svensk magisternivå) som vanligen tas vid unga år. Kartlagt kompetensbehov EFL utvecklade sitt skräddarsydda Executive. MBA-program tillsammans med ett antal företag såsom Tetra Pak, Ericsson och Telia. Målgruppen är ledande befattningshavare med tio till tjugo års erfarenhet som kan bli nominerade. 24 deltagare väljs sedan ut till det arton månaders långa programmet som Gösta Wijk kallar för handelshögskolans kronjuvel. Företagen poängterade att deras nuvarande behov i första hand inte handlade om att utveckla de som är verksamhetschefer. Vad som behövdes var chefer som kan förändra verksamheter. Därför har områdena i programmet inriktats på att leda i förändring, vilket leder till ett personligt ställningstagande och management-manifest, berättar Gösta Wijk. Reflektion Cheferna uttryckte även behovet av att bryta vardagens resande och projekttänkande med reflektion. Programmet sker följaktligen i internatform där dialog och input från ny managementforskning skapar nya perspektiv. Bland annat diskuteras aktuella auktoriteters förklaringsmodeller över strategin i en oförutsägbar värld, som präglas av hyperkonkurrens. Executive MBA gav mig nya perspektiv och ett värdefullt nätverk, samtidigt som det krävde mycket arbete, tid och energi. Men det var trots allt möjligt att genomföra, eftersom internaten bokades in ett och ett halvår i förväg, berättar Anna Nordengren, vd på Nordengren och diplomerad med Executive MBA Birgitta Edberg Gösta Wijk, docent och vd på Executive Foundation Lund, EFL. Fråga & Svar: Fråga: Varför får man inte tillgodoräkna sina betyg från en eftergymnasial utbildning när man söker en högskoleutbildning med delvis samma inriktning? Jag är utbildad läkarsekreterare och vill nu studera till sjuksköterska. Det känns extra trist eftersom jag hade 5,0 i snittbetyg. Om jag ska söka in till högskolan nu måste jag söka på mina gymnasiebetyg (som är ordentligt präglade av skoltrötthet...) och de säger ju inte så mycket om hur jag funkar idag. Alternativet är att göra högskoleprovet och då får jag också räkna med min arbetslivserfarenhet. Jag tycker att man gör det onödigt krångligt! Brita Pantzar, läkarsekreterare Svar: Urvalreglerna är kritiserade för sin krånglighet. Högskoleutbildningar riktar sig till nybörjare dvs. de är inte påbyggnadsutbildningar. Gymnasiebetyg och högskoleprov är det som gäller vid intagning, men undantag finns, även om de är få. Arbetsprover tillämpas vid till exempel konstnärsutbildningar. Högskolorna kan om de så önskar ansöka till Högskoleverket om att få tillämpa särskilda urvalsgrunder för vissa utbildningar. Det finns faktiskt ett antal yrkesutbildningar som har sådana tillstånd, en är sjuksköterskeutbildningen vid högskolan i Trollhättan/ Uddevalla. Från och med i höst träder en ny bestämmelse i kraft som säger att 10 procent av nybörjarplatserna på en viss högskola får ha särskilda intagningsprov. Med stöd av denna regel kan Du formellt tekniskt eventuellt tillgodogöra Dig Dina gamla betyg. Kontakta VHS för mer specifik information kring detta. En sökande kan själv åberopa särskilda skäl, som att hon eller han har särskilda kunskaper eller meriter för utbildningen ifråga. Högskolorna är tyvärr inte särskilt generösa med tillämpningen av denna möjlighet. - Ett problem med tillträdesreglerna är just att de är väldigt krångliga. Det pågår dock en översyn som resulterar i ett förslag till nya, förhoppningsvis enklare regler. Leif Strandberg, Högskoleverket NYHET! LEDARSKAP ÄR ALDRIG FÄRDIGT Det finns två vägar i ditt chef- och ledarskap, en medveten och en omedveten. Vilken tar du? Skicka efter guiden till Sveriges bredaste och mest kvalificerade utbildningsprogram för chefer och ledare på Tel

15 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM KOMPETENSUTVECKLING FRÅN MEDIAPLANET ANNONS SID 15 Erfarenheter från emba-programmet Gertrud Elisabeth Bohlin, nytillträdd regionchef på Svenskt Näringsliv, diplomerades en Executive MBA vid Lunds universitet Vid den tiden var hon vd för Ideon Center. Så här beskriver hon varför hon valde att gå programmet. Våra 7 intellekt Forskarna vet idag att vi har olika intelligenser. Vi är var för sig starka inom vissa av områdena och svaga inom andra. Lingvistisk intelligens: Stort ordförråd, bra språköra, förmåga att förklara för andra. Det har helt enkelt inte uppstått ett tillfälle förr. Jag har jobbat som egen företagare under tjugo år, vilket innebar att när det fanns pengar att kompetensutveckla sig fanns det inte tid. Och när det fanns tid så saknades pengar. Jag investerade mycket i att utveckla min personal, men slarvade med mig själv. Vad var det viktigaste emba givit dig? Det kände fantastiskt att använda 25 års yrkeserfarenhet av entreprenörskap och upptäcka hur de passade in i teorin. Framförallt gav forskningen kring ledarskap mycket nya insikter som jag använder mig av i verksamheten. Går de akademiska teorierna att omsätta i det verkliga livet? En viktig del var just att jag kunde applicera teorierna direkt i verksamheten. Varje teoriavsnitt illustrerades bland annat av gästande företagsledare som använt sig av den aktuella teorin. Gruppen utbytte också erfarenheter efter att ha testat teorin i praktiken. Hur gick det att kombinera ett krävande jobb och program? En stor fördel var att programmet skedde i internatform och att vi återkom till samma plats. Det gjorde det lättare att fokusera. En del andra Executive MBA-program är som en resande circus, Gertrud Elisabeth Bohlin, regionschef på Svenskt Näringsliv. där all energi går åt till att upptäcka nya platser. På det här programmet kunde man koncentrera sig på att ta till nya kunskaper och utveckla sig själv i samspel med andra. Birgitta Edberg Matematisk-logisk intelligens: Bra på att räkna och bedöma avstånd, vikter, bra på att organisera. Visuell-spatial intelligens: Bra orienteringsförmåga, bra på att hitta och på att föreställa sig saker. Kroppslig-kinestetisk intelligens: Bra på att arbeta med händerna och använda kroppen. Musikalisk intelligens: Bra rytmkänsla och känsla för musik, kan känna igen melodier. Intrapersonell (reflekterande): Bra på att förstå egna känslor och duktig på att planera sin tid. Interpersonell (social): Bra på att lyssna och duktig på att leda andra människor. ATT VÄXA SOM LEDARE OCH SOM MÄNNISKA Ledarskap är ett slags tyst kunskap. Något som sitter i kroppen och i väggarna, men som kan vara väldigt svårt att fånga i ord. Ändå märker vi att det händer något viktigt när vi äntligen finner ord och modelller för våra erfarenheter av ledarskap vi upptäcker utvecklingsmöjligheter. Det är denna svårhanterliga ledarskapskompetens som vi fokuserar på vid IFL och Enspiro. Och vi vet att det vi erbjuder gör en verklig skillnad! Enspiro bildades hösten 2002 när IFL, Institutet för Företagsledning, och MTC, Marknadstekniskt Centrum, gick samman. En kunskapsorganisation med stor kraft och bredd skapades. Genom Enspiro blir IFL starkare på kunskapsmarknaden och tillsammans blir vi en utmanare och en drivkraft för insiktsfullt ledarskap, dynamiska organisationer, värdeskapande affärer och betydelsefull kunskap. Välkommen till en arena där du kan växa som ledare och som människa! AKTUELLA PROGRAMSTARTER: SBL-programmet, 28 dagar. Start: 6 oktober. Företagsledning, 6 veckor. Starter: 10 oktober, 19 januari, Almegaprogrammet, 22 dagar. Start: 19 november. Ledarskap genom personlig utveckling, 18 dagar. Start: 26 januari. Ledarutveckling för ideella organisationer, 13 dagar. Start: 13 januari. Operativt ledarskap, 16 dagar. Starter: 13 oktober, 19 januari. International Executive Programme, 5 veckor. Start: 9 februari STOCKHOLM SIGTUNA BRUSSELS

16 Vill du ha högre lön eller sparka VD:n? Oavsett vilka planer du har, så styrs resultatet av din förmåga att förhandla. Med rätt förhandlingsteknik kan många missförstånd undvikas, affärsrelationer förbättras och bättre avtal ingås. Vi vet, för vi har hjälpt mängder av företag, organisationer och myndigheter att bli bättre förhandlare. Vårt namn är Scotwork och vi är världens första och största utbildningsföretag inom förhandlingsteknik. Vi har utbildat beslutsfattare på olika nivåer sedan 1976 och ger c:a kurser årligen världen runt. Hör av dig så berättar vi mer. SCOTWORK SCANDINAVIA AB Turebergs Allé 2, Sollentuna Tel , Fax Utbildningen ger en gedigen kunskapsplattform för framtiden Annelie Ekdahl, Controller på Sveriges Television och Robert Havel, Projektledare på Svensk Kärnbränslehantering. Executive MBA Unik och flexibel ledarskapsutbildning i företagsekonomi Har du en akademisk utbildning och minst 3 års yrkeserfarenhet kan vi erbjuda en kvalificerad vidareutbildning. Välj moduler efter intresse. Utbildningen lätt att kombinera med arbete. Undervisning varannan fredag. 40 akademiska poäng och diplomering. Arbetsgivaren anmäler deltagaren och betalar deltagaravgiften. Välkommen till informationsmöte: 9 oktober kl 8.00, 5 november kl och 18 november kl Kontaktperson: Eva Carnestedt, tel , Vi erbjuder även en ettårig International Executive MBA på helfart (40 poäng) där undervisningen är på engelska. Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet utbildar framtidens kvalificerade ekonomer och företagsledare. Institutionen har den prestigefyllda EQUIS-ackrediteringen för utbildningskvalitet, internationalisering och företagssamverkan.

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att som kvinna Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper

Läs mer

Andreas Maier, VD, MA-system Utbildning

Andreas Maier, VD, MA-system Utbildning Det är med stolthet och glädje jag kan bjuda in till MA-seminariets 20-årsjubileum som samtidigt är mitt 10:e år som värd. Mycket har hänt under seminariets långa historia. Nästan 200 duktiga föreläsare

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Civilekonomerna Frukostseminarium 11 maj 2017 Eva Norrman Brandt Socionom, leg. Psykoterapeut, konsult, författare och forskare Institutet för Personal

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Executive Mentoring Program

Executive Mentoring Program Executive Mentoring Program AGNETA DREBER MAGDALENA GERGER Foto: Carl-Johan Söder MARTIN TIVEUS CARL-JOHAN BONNIER CLAES DAHLBÄCK EXECUTIVE MENTORING PROGRAM Utveckla ditt ledarskap med en egen mentor

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA ÖREBRO MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV JENNY ANDERSSON

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA ÖREBRO MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV JENNY ANDERSSON KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA Du är inbjuden till... 2016 ÖREBRO MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV JENNY ANDERSSON CITY KONFERENSCENTER FREDAG 30 SEPTEMBER NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

MEC 52. MiLprogrammet för erfarna chefer

MEC 52. MiLprogrammet för erfarna chefer MEC 52 MiLprogrammet för erfarna chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR ERFARNA CHEFER Det är intressant och krävande att vara chef. Du förväntas hantera utmanande paradoxer, vara lyhörd för

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

I Kundens Huvud Berghs School of Communication

I Kundens Huvud Berghs School of Communication I Kundens Huvud En utbildning i kommunikation, varumärken, marknad och kreativitet. Presenteras av Zellout Reklambyrå i samarbete med Berghs School of Communication Se till att vara där affärerna avgörs.

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel.

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad som gör företag framgångsrika är inte alltid det du tror. Visst är det viktigt med affärsplaner, distributionsmodeller

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

OBS! NYTT PROGRAM - FLER UTSTÄLLARE. VÄSTERÅS KONFERENCIER & INSPIRATIONSFÖRELÄSARE ATLE JOHANSEN

OBS! NYTT PROGRAM - FLER UTSTÄLLARE. VÄSTERÅS KONFERENCIER & INSPIRATIONSFÖRELÄSARE ATLE JOHANSEN OBS! NYTT PROGRAM - FLER UTSTÄLLARE. Du är inbjuden till... 2016 VÄSTERÅS KONFERENCIER & INSPIRATIONSFÖRELÄSARE ATLE JOHANSEN ELITE STADSHOTELLET FREDAG 12 FEBRUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR HELSINGBORG MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV JENNY ANDERSSON

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR HELSINGBORG MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV JENNY ANDERSSON KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR Du är inbjuden till... 2016 HELSINGBORG MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV JENNY ANDERSSON ELITE HOTEL MARINA PLAZA FREDAG 25 NOVEMBER NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

www.chps.se www.capicom.se

www.chps.se www.capicom.se Hela vår verksamhet bygger på vetenskaplig forskning kring kommunikation och förändringsarbeten. I jämförande studier inom olika vetenskapliga fält, som pedagogik, psykologi, förhandling, försäljning och

Läs mer