2 Inloggning. Hur får jag förskrivarportalen till min dator? Förskrivarportalen är en webbapplikation. Ange webbadress 10gruppen.sodexo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Inloggning. Hur får jag förskrivarportalen till min dator? Förskrivarportalen är en webbapplikation. Ange webbadress 10gruppen.sodexo."

Transkript

1 1 Introduktion Förskrivarportalen Dokumentet riktar sig till användare av Förskrivarportalen inom 10-gruppen Skåne. Merparten av bilderna är hämtade från en utvecklingsmiljö och speglar därmed inte alltid rätta uppgifter avseende grunddata. 2 Inloggning Hur får jag förskrivarportalen till min dator? Förskrivarportalen är en webbapplikation. Ange webbadress 10gruppen.sodexo.se 2.1 Hur gör jag om användaren glömt lösenord? Kontakta Sodexo för att ställa om till ett nytt lösenord. Se Förskrivarportalens startsida för kontaktuppgifter. Hur får jag ett användarnamn och lösenord? Vid första inloggningstillfället ska du logga in med användarnamn och lösenord som du erhållit från Sodexo. Du får då upp en dialogruta som ber dig skriva i ditt nuvarande lösenord och sedan ditt nya lösenord två gånger. 2.2 Behörighet Behörigheter i Förskrivarportalen administreras av Sodexo. Det kan därav finnas menyer i bilderna som inte visas p.g.a. av att det finns olika behörighetsnivåer i systemet. Det finns följande huvudmenyer och under dessa finns sedan undermenyer. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 1(50)

2 3 Navigera, sök och sortera 3.1 Navigering Navigering i Menyn och flikarnas funktion Menyn är uppbyggd så att du kan klicka på kryssen för att öppna upp undermenyer. De menyval som öppnar upp fönster när du klickar på dem är markerade med feta bokstäver. Flikarna är till för att du överskådligt ska kunna se vilket fönster du är inne och registrerar i och vilka andra fönster som finns under det menyval som du är inne i. Den flik som är aktiv är vit och de andra flikarna är gråa. Du kan inte navigera genom att klicka på flikarna de är bara till för att åskådliggöra de olika funktionerna under t ex. Förskrivning. Notera att verktygsfälten och dess funktioner i Internet Explorer ej är tillgängliga. Därav fungerar ej heller alltid snabbkommandon. Exempelvis Alt + vänsterpil för att gå tillbaka ska inte användas utan tryck på knappen Tillbaka i Portalen Flödet i registreringen Flödet ser likadant ut under de olika Menyvalen. Du registrerar Förskrivning, Beställning och Arbetsorder i olika steg, se höger i bilden ovan. Den röda markeringen visar vilket steg du registrerar i just nu och du ser på antalet rutor hur många steg du ska gå igenom totalt. För att gå fram och tillbaka mellan dessa steg använder du dig av knapparna Nästa steg och Tillbaka. Vid sista steget kommer upp en knapp som heter Skicka som du trycker på för att skicka iväg din beställning. Om du mitt i registreringen blir avbruten och vill fortsätta igen senare kan du klicka på Spara pågående. Du får då upp ett meddelande som talar om för dig vilket nummer din Förskrivning, Beställning eller Arbetsorder har fått. När du sedan vill avsluta din påbörjade order går du in på Pågående under t ex Förskrivning om det var en förskrivning som du registrerade. Här kan du söka upp ordern och slutföra den. 3.2 Sökningar Sök brukare i Hjälpmedelssystemet Förnamn. Sökning sker på hela eller början av förnamnet. Efternamn. Sökning sker på hela eller början av efternamnet. Personnr. Sökning sker på hela eller början av personnr med tolv siffror ååååmmddxxxx. Exempel Postadress. Sökning sker på hela eller början av postnr och/eller ort. Kombination av ovan nämnda sökbegrepp kan göras. År med fyra siffror måste anges vid personnummer Sök brukare i folkbokföringsregistret Navet [Ej ännu implementerad funktion] Fullständigt personnr 12 siffror Ofullständigt personnr. Ange minst 6 siffror, ååmmdd. Efternamn. Minst 2 tecken måste anges. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 2(50)

3 3.2.3 Sök produkt Produktnr. Med produktnr avses det specifika nummer som finns i Sodexos system och som återfinns på följesedlar och order. Kan sökas genom att söka på hela eller delar av produktnumret. Hela numret söks exempelvis på Kan man endast början av produktnr skrivs t ex 101 så erhålls ett resultat med alla produkter som börjar med 101. Benämning. Kan sökas på hela eller början av benämningen. För att söka på början av benämning skrivs t ex på Rullst så erhålls alla artiklar som börjar med Rullst. Del av benämning. När du söker del av benämning erhålls alla produkter som innehåller det angivna sökbegreppet. Exempelvis om rullstol anges som sökord ger detta ett resultat som visar alla produkter som har rullstol någonstans i sin benämning. Leverantörens artikelnr. Kan sökas på hela eller början av leverantörens artikelnummer.. Varugrupp. Välj varugrupp i listan och du erhåller alla produkter som är kodade med den valda varugruppen. EAN-kod. Kan sökas helt, början, innehåller. ISO-kod. ISO-kod kan sökas på hela numret eller på början av numret. 3.3 Sortera sökresultat När du har gjort en sökning och fått upp ett sökresultat kan du alltid sortera på de olika rubrikerna. Det gör du genom att klicka på den rubrik som du vill sortera på. Första gången du klickar kommer den att sortera i fallande ordning. Om du vill ha dem i stigande ordning får du klicka en gång till på samma rubrik. 4 Funktioner i Portalen Förskrivarportalen innehåller följande funktioner vilka beskrivs i följande kapitel. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 3(50)

4 5 Order 5.1 Förskrivning Förskrivning är en order som registreras av en användare för levereras till en brukare. En förskrivning kan göras för A och B hjälpmedel samt reservdelar som är kodade med kategori C som finns på lager 51, (Poollagret) eller som finns på ett av kundens förråd. Se kapitlet Grundregister produkter för definition av A, B respektive C-hjälpmedel. Det finns även alternativet att ange om det skall köpas in nytt hjälpmedel. Det går även att beställa tjänster i samband med förskrivningen såsom montering eller specialanpassning vilket då anges i anmärkningstext och genom att bifoga dokument. Fram till dess att ordern skickas går den att spara som Pågående och ändras av användaren. En order som är skickad till Sodexo kan inte ändras i Hjälpmedelsportalen Förskrivning ny Steg 1 - Välj Kund och Brukare I steg 1 väljer användaren Kund samt Brukare. Kunden som väljs är den kund som beställer hjälpmedlet. Kunden kan i sin tur vara kopplad till en betalare som kommer att faktureras. De kunder som är valbara för användaren definieras i grundsystemet Visma Business. Brukaren är den brukare som ska använda hjälpmedlet. Kan användaren den aktuella brukarens personnummer fylls detta i brukarfältet varpå uppgifter om brukaren hämtas och läggs till. Har användaren inte tillgång till personnumret används sökfunktionen, som återfinns under knappen Sök. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 4(50)

5 Här finns möjlighet att söka på ett antal parametrar. Sökningen kan göras i både hjälpmedelssystemet (samt i folkbokföringsregistret när Navet har installerats). Steg 2 - Välj Leveransadress, Kontaktperson, Leveranssätt I steg 2 följer de val som gjorts i steg 1 med och åskådliggörs i det övre fönstrets vänstra del. I detta steg görs även ytterligare val till förskrivningen: Leveransadress Här har användaren möjlighet att välja mellan ett antal adresser: Kundens: Brukarens Folkbokförda: Förskrivarens: Vistelseadress: Annan: Den valda kundens adress. Adressen där brukaren är folkbokförd i skatteverkets register/den adress om är inlagd under Folkbokföringsadress. Den adress den inloggade användaren angivit som sin i systemet. En tillfällig vistelseadress som brukaren angivit, t.ex. sommarbostad. Om inget av ovan alternativ passar anges här en valfri adress. Denna adress sparas endast på ordern. Kontaktperson Det är obligatoriskt att ange en kontaktperson för ordern. Följande val är möjliga. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 5(50)

6 Brukaren: Förskrivare: Annan: Aktuell brukare med telefonnummer. Om telefon saknas måste detta kompletteras. Det telefonnr som anges uppdaterar även brukarregistret (Telefonnr 1). Aktuell användare med telefonnummer. Om telefon saknas måste detta kompletteras. Det telefonnr som anges uppdaterar även förskrivarregistret (Mobiltelefon). Ange valfri person och telefonnummer. Denna kontakt sparas endast på ordern. Tryck Spara när du har valt kontaktperson och verifierat/ändrat telefonnumret för att komma vidare. Leveranssätt Akuttransport samt normal transport är valbara. Väljs Akuttransport kommer ordern att prioriteras samt en avgift för akuttransport att debiteras. Steg 3 - Välj Produkter I steg 3 ges möjligheten att välja hjälpmedel som ska förskrivas. Detta kan göras på 3 olika sätt. Produktbeställning Under knappen Produktbeställning har användaren möjlighet att välja produkter ifrån hela det tillgängliga produktsortimentet. Här söks först valfritt hjälpmedel fram. Detta kan göras med ett antal urvalskriterier som är markerade i bilden ovan. Se även Sök produkt. Användaren väljer först vad han/hon vill söka på och skriver sedan sökordet eller siffran i nästa fält. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 6(50)

7 Sökningens resultat visas enligt bilden ovan. Här får användaren följande information: Produktnr: Benämning: Saldo i Pool: Lev tid fr lev: Enhet: Rek: Bas: Mer Info: Hjälpmedlets produktnummer i Sodexos system Visma Business Hjälpmedlets benämning Aktuellt saldo i Poolförrådet Angivet antal leverans dagar från det att produkten beställts till dess att den finns tillgänglig för Sodexo. Notera att saldon visas i realtid och är endast en information. Det sker ingen reservation förrän efter ordern skickas och hanteras av Sodexo. Beställningsenhet t.ex. styck, par, dussin mm Funktion används ej ännu Om produkten markerats att ingå i Bassortiment visas detta med Ja En länk som tar användaren till grundregistret över den aktuella produkten där ytterligare information ges. Se även avsnitt Produkter i Grundregister. För att lägga till en produkt utifrån sökresultatet, markera raden och fyll i antal. Tryck på knappen Lägg till Varukorg. Om produkten ska anpassas eller monteras eller liknande så lägg till artikel Anpassning eller Montering från produktregistret. Dessa hittas enklast genom att söka på Produktnr och ange produktnr ANP för anpassning och MON för montering. Ange vad som önskar anpassas/monteras i fritextfältet Anmärkningstext. Användaren kan sedan göra nya sökningar för att lägga till ytterligare hjälpmedel. När användaren är nöjd stängs sökrutan med krysset i högra över hörnet. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 7(50)

8 De valda produkterna har nu lagts till som orderrader till förskrivningen. Produktnummer: Benämning: Förråd: Ny.Prod: Anm: Antal: Ändra Ta bort Hjälpmedlets produktnummer Hjälpmedlets benämning Vilket förråd produkten är beställd ifrån. (Vid Produktbeställning kommer detta alltid att vara Pool.) Om användaren önskar att ett hjälpmedel ska köpas in oavsett om det finns i Poolförråd eller ej så marker detta i denna ruta. Igen hänsyn tas då till aktuellt saldo i Poolen utan ett nytt kommer att beställas från leverantör. En markering som visar om det finns en anmärkning gjord till orderraden Antalet beställda produkter Användaren har möjlighet att justera sin orderrad genom att klicka på ändra. Antal och Anmärkningstext är ändringsbar. I detta läge går det även att välja en annan leveransadress på radnivå. Det skapas då två order i Visma Business med samma webbordernr. Glöm inte att spara! Möjlighet att ta bort raden fullständigt. OBS! Notera att du inte får någon kontrollfråga utan raden tas bort så fort du tryckt på krysset. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 8(50)

9 Förskrivning från basförråd Användaren har även möjlighet att förskriva hjälpmedel från det basförråd/kund han/hon valt i steg ett. Detta görs med hjälp av funktionen Förskrivning från basförråd. Användaren kommer då bara ha möjlighet att söka på de hjälpmedel som är placerade hos den valda kunden (i exemplet ovan förråd 106 Billingshäll). I denna sökbild är även den specifika individen utskriven. OBS! att man ska Ej blanda förskrivning från pool och från förråd på samma order utan bör då göra två separata order. Notera även att Ny produkt-flaggan inte fyller någon funktion om man väljer produkter från eget förråd/boende. Hämta mall Det förutsätter att du redan har sparat en mall för att kunna nyttja funktionen. När du klickar på vald mall läggs produkterna till. Eventuell anmärkningstext kommer också med. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 9(50)

10 Steg 4 - Bifoga dokument, Spara mall Bifoga dokument Användaren har i steg 4 möjlighet att bifoga diverse dokument till ordern. Det går bra att bifoga Excel, Word, JPG och PDF- filer. Avser filen ett specifikt produktnr kan detta anges. OBS! Du måste trycka Spara för att dokumentet skall läggas till. Filnamnet visualiseras när det är tillagt och då ges också valen att Visa fil och Ta bort fil. Bifogade dokument kan visas så länge beställningen ej är skickad. Spara mall För att underlätta arbetet för användaren så finns möjlighet att spara en förskrivning och sedan använda denna som en mall. Detta kan vara praktiskt om t.ex. rullstol Spirea alltid beställs med en dyna och två benstöd. Bifogade Dokument sparas ej i mallen. Dessa mallar återfinns sedan i steg tre av vid förskrivningen. Tryck på Spara mall och namnge mallen. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 10(50)

11 Steg 5 - Skicka Sista momentet är att skicka ordern. När ordern är skickad kan den ej ändras i Förskrivarportalen utan kontakt måste ske med Sodexo för ändring i bakomliggande system. Steg 5 Bekräftelse, Skriv ut I steg 5 får användaren också en bekräftelse att ordern blivit skickad samt vilket ordernummer förskrivningen fått. Användaren har här också möjlighet att skriva ut sin förskrivning. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 11(50)

12 5.1.2 Förskrivning pågående Under menyn förskrivning pågående har användaren möjlighet att söka upp förskrivningar som han/hon sparat för att fortsätta med vid senare tillfälle. Dessa återfinns under Ej skickade. Användaren har också möjlighet att söka fram förskrivningar som tidigare har skickats in för att följa upp status på dessa. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 12(50)

13 Steg - 1 Sök Förskrivning Här finns ett antal sökparametrar tillgängliga och användaren kan välja att fylla i dem som han/hon finner lämpligt. Ej skickade har inte sänts till Sodexo för behandling. Vid val skickade visas alla sända Förskrivningar som är gjorda av inloggad användare. Steg - 2 Visa Förskrivning I steg 2 visas resultatet av sökningen. I orderhuvudet visas följande: Försk.Nr: Kundnummer: Kund: Orderns ordernummer Den beställande kundens kundnummer Den beställande kundens namn Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 13(50)

14 Brukare : Körtur: Prel. Lev. Datum: Brukarens personnummer Vilken körtursdag ordern har fått När ordern har granskats av orderhandläggare på Sodexo och blivit tilldelad en körtur, får ordern också ett preliminärt leveransdatum. Datumet är preliminärt så till vida att förseningar från leverantör kan uppstå under orderns gång. Detta datum uppdateras löpande om förändringar sker. På orderraderna visas följande: Prod.nr: Hjälpmedlets produktnummer Benämning: Lager: Tot antal: Under beh: Utlev: Rest: Amn: Best fr lev: Inköpsorder nr: Lev datum fr lev: Hjälpmedlets benämning Vilket lager produkter är beställd ifrån (alltid Pool) Totalt antal beställda Under behandling av personal på Sodexo Utlevererat antal Ej utlevererat antal Markering om det finns någon anmärkning på beställningen Markering om produkten är beställd från leverantör Inköpsordernummer ifrån leverantör Leveransdatum från leverantör till Sodexo Utöver detta visas även de dokument som bifogades vid ordertillfället. Aktiviteter Här har personal på Sodexo möjlighet att kommunicera ut information till användaren. T.ex. vad status på beställningen är, om det skett förseningar, varför det skett förseningar osv. 5.2 Beställning En beställning görs när ett hjälpmedels destination inte är en specifik brukare utan ett Basförråd eller Särskilt boende. Beställning görs också då hjälpmedlet ska ingå i grundutrustning på ett Särskilt boende. Skillnaden på om ett hjälpmedel kommer att ingå i grundutrustning eller vara tillgängligt på ett förråd är till vilken kund beställningen görs. En kund kan potentiellt ha både ett förråd och hjälpmedel i grundutrustning. Denna kund kommer således delas upp till två kunder. Den ena för att beställa grundutrustning till och den andra att beställa förrådshjälpmedel till. Dessa kunder kan i sin tur ha olika fakturaadresser. Detta kommer att framgå i namnet på kunden. Beställning kan göras på A-, B- och C-hjälpmedel. Det går även att beställa tjänster i samband med förskrivningen såsom montering vilket då anges genom att produkt Montering hämtas från produktregister (Sök på Produktnr och skriv in MON ). Fram till dess att ordern skickas går den att spara som Pågående och ändras av användaren. En order som är skickad in till Visma kan inte ändras i Hjälpmedelsportalen. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 14(50)

15 5.2.1 Beställning Ny Steg 1 - Välj Kund, Leveransadress, Kontaktperson I steg ett väljs först vilken kund (förråd eller boende) hjälpmedlet/hjälpmedlen ska beställas till. I denna lista visas de kunder som användaren har givits tillstånd att beställa till. Nästa steg är att välja leveransadress. Användaren har möjlighet att välja den beställande kundens adress alternativt ange en annan adress. Annan adress sparas på ordern. Användaren väljer här även en kontaktperson till ordern. Det är obligatoriskt att ange en kontaktperson med ett namn och ett nummer och detta kan antingen vara användaren eller en valfri person som användaren anger. Vid ändring av telefonnr uppdateras Förskrivarregistret (Mobilnr) Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 15(50)

16 Steg 2 - Välj Produkt Produktbeställning Precis som vid förskrivning har här användaren möjlighet att välja produkter med hjälp av en produktsökbild. Denna fungerar på samma sätt som vid förskrivning förutom att vi inte visar lagersaldo i Poollagret. En skillnad vid beställning är att möjligheten att välja Ny produkt inte finns, detta med anledning av att ett nyinköp alltid kommer att göras när beställningar till förråd och boenden görs. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 16(50)

17 Steg 4 - Bifoga dokument, Spara mall, Skicka I steg 4 har användaren möjlighet att bifoga ett dokument innan han/hon skickar ordern. Steg 5 - Bekräftelse, Skriv ut I Steg 5 får användaren en bekräftelse på att ordern är skickad samt har möjlighet att skriva ut sin order. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 17(50)

18 5.2.2 Beställning Pågående Precis som vid förskrivning pågående har här användaren möjlighet att söka fram skickade order samt fortsätta på sparade beställningar. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 18(50)

19 Funktionen är den samma som under förskrivning pågående och beskrivs ej närmare här. 5.3 Arbetsorder I menyvalet arbetsorder beställs tjänster såsom reparation, anpassning, rekonditionering mm. En arbetsorder avser alltid en befintlig produkt eller ett inventarie. Du har även möjlighet att bifoga en fil (dokument, bild) till din beställning, t ex dokument till en specialanpassning Arbetsorder ny Steg 1 Välj Tjänst, Brukare, Inventarie, Fritext Välj först den tjänst som du vill ha utförd. Valbara tjänster finns in rullisten. Ange sedan en brukare antingen genom att använda sökfunktionen eller skriva brukarens personnummer i fältet. Uppgifter om brukarens hjälpmedel hämtas då och presenteras enligt bild nedan. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 19(50)

20 Välj mellan brukarens hjälpmedelsinnehav i resultatet som presenterats eller fyll manuellt i inventarienummer eller produktnummer. Existerar produkten inte sedan tidigare i systemet kan en produkt skrivas eller beskrivas i fritext. Det är obligatoriskt att ange något av dessa tre för att komma vidare. Steg 2 Välj Kund, Hämtning/Utförandeadress, Övrig information, Bifoga dokument I steg 2 väljs beställande kund. Användaren har möjlighet att välja mellan de kunder han/hon har givits behörighet till. Om hjälpmedlet behöver hämtas av personal på Sodexo så anges alternativet JA på denna fråga. Användaren måste då även ange en hämtadress Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 20(50)

21 Valbara adresser syns och väljs under rullisten. Passar ingen av de fördefinierade adresserna finns möjlighet att välja alternativet Annan varpå användaren kan ange en valfri adress. Behöver hjälpmedlet inte hämtas av Sodexo personal väljs alternativet NEJ på frågan. Användaren måste då ange en utförandeadress istället Valbara utförande adresser finns under rullisten med samma namn. Också här har användaren möjlighet att ange en valfri adress. Notera att om utförandeadress väljs så besörjer inte Sodexo för eventuell flytt av hjälpmedlet till platsen vald som utförandeadress. Under övrig information har användaren möjlighet att beskriva önskad åtgärd i fritext. Här finns också möjlighet att ange information som kan vara användbar för utföraren i sitt arbete, t.ex. kontaktuppgifter. Det finns även möjlighet att bifoga ett eller flera dokument till ordern innan den skickas. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 21(50)

22 Steg 3 - Skicka, Skriv ut I steg tre får användaren bekräftelse på att ordern har skickats samt vilket ordernummer order fått. Här finns även möjlighet att skriva ut ordern Arbetsorder pågående Under menyn Arbetsorder och Pågående har användaren möjlighet att söka arbetsorder som han/hon sparat för att fortsätta med vid senare tillfälle. Dessa återfinns under Ej skickade. Användaren har också möjlighet att söka fram arbetsorder som tidigare har skickats in för att följa upp status på dessa. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 22(50)

23 Steg 1 Sök Arbetsorder Här finns ett antal sökparametrar tillgängliga och användaren kan välja att fylla i dem som han/hon finner lämpligt. Ej skickade har inte sänts till Sodexo för behandling. Vid val skickade visas alla sända Arbetsorder som är gjorda av inloggad användare. Steg 2 Visa Arbetsorder Välj arbetsorder i listan och klicka så visas information om arbetsordern i den nedre delen. Under aktiviteter rapporterar Sodexo sina aktiviteter i samband med ordern, t ex när besiktning har genomförts. 5.4 Avvikelserapport Under avvikelserapport har användaren möjlighet att rapporter avvikelser. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 23(50)

24 5.4.1 Avvikelserapport ny Steg 1 - Ange Typ av avvikelse och Beskrivning Ett antal fördefinierade avvikelser återfinns under rullistan Typ av avvikelser. Fält med en (*) asterix bakom är obligatoriska att fylla i. Steg 2 - Ange Leveransdatum, Datum för iakttagelsen, Brukare I steg 2 finns möjlighet att registrera ett datum dels för leverans om avvikelsen har med leverans att göra och dels ett datum för tid för upptäckt. Möjlighet att knyta en brukare till avvikelsen samt att bifoga Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 24(50)

25 dokument finns också. Steg 3 - Skicka I steg tre får användaren bekräftelse på att avvikelsen är skickad till Sodexo Avvikelserapport pågående Här har användaren möjlighet att följa upp sin inrapporterade avvikelse samt läsa kommentarer från Sodexo. Steg 1 - Sök avvikelserapport I steg 1 har användaren möjlighet att söka fram specifika avvikelser med hjälp av sökfunktionen. Här återfinns även pågående avvikelser som är sparade men ej skickade ännu. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 25(50)

26 Steg 2 - Visa avvikelserapport I steg 2 har användaren möjlighet att dels se vad som skickats in men även se återrapporterad status/kommentar ifrån Sodexo. När du markerar en avvikelserapport visualiseras information i den nedre delen av fönstret. 6 Returer/hämtningar Det finns två sätt att återlämna/returnera hjälpmedel ifrån en brukare. Dessa två är antingen från brukaren till Poolförrådet eller ifrån brukaren till ett Basförråd eller boende. Ska användaren flytta hjälpmedel mellan brukare/brukare skall Återlämning till förråd göras och därefter görs en Förskrivning från förråd till brukare. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 26(50)

27 6.1 Från brukare till Pool Under menyn Från brukare > Pool har användaren möjlighet att beställa hämtning av ett hjälpmedel som är placerat hos en brukare i systemet. Steg 1 - Välj Kund, Brukare Fyll i vilken kund som beställer hämtningen samt vilken brukare som är innehavare av hjälpmedlet. Steg 2 Välj Hämtningsadress, Ytterligare info., Önskat hämtningsdatum, Hjälpmedel I steg 2 anger användaren var hjälpmedlet ska hämtas med hjälp av rullisten. Här finns fördefinierade val men även möjlighet att ange en valfri adress. I rutan för ytterligare information har användaren möjlighet att skriva text fritt. Här kan vara lämpligt att ange ytterligare kontaktuppgifter och annan information som kan vara användbar för mottagaren. I Leveranssätt anges om hämtningen kan ske med ordinarie körtur (Normal) eller om det ska hämtas akut (Akuttransport). Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 27(50)

28 I nedre delen av bilden väljs vilket eller vilka av brukarens hjälpmedel som ska lämnas tillbaka. Ange antal i rutan Hämta antal. Det finns en knapp för att markera samtliga hjälpmedel (Alla) samt en knapp att avmarkera samtliga hjälpmedel (Inga). Steg 3 Skicka I steg 3 har användaren möjlighet att granska sin hämtning innan han/hon skickar den. Användaren har möjlighet att gå tillbaka till föregående steg och korrigera hämtningen. Steg 4 Bekräftelse, Skriv ut I steg 4 får användaren bekräftelse på att hämtningsorder är skickad och har också möjlighet att skriva ut en kopia på ordern. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 28(50)

29 6.1.1 Visa Hämtningar Under Visa hämtningar har användaren möjlighet att följa vad som händer med sin hämtningsorder Notering: Det går ej att skriva ut hämtningar i detta läge. Steg 1 Sök Status, Brukare, Produkt, Datum I steg 1 väljs först vilken status hämtning en användare söker på har. Alltså Ej hämtad, Hämtad eller om orden mot förmodan innehåller både hjälpmedel som är hämtade och väntar på att bli hämtade alternativt inte vet om hjälpmedlet blivit hämtat än. Vidare har användaren möjlighet att söka ordern på en specifik brukare, produkt eller datum intervall. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 29(50)

30 Steg 2 Visa Skickade hämtningar I steg 2 visas alla skickade hämtningar i en lista. Klicka på den valda raden så visualiseras informationen i den nedre delen. Här kan även återkopplingar ses från Sodexo, vilket då syns under Aktiviteter. 6.2 Från brukare till Förråd När en brukare vill återlämna hjälpmedel till ett förråd eller boende används funktionen Från brukare förråd. Steg 1 Sök Brukare Sök fram önskad brukare. Resultatet av sökningen visas i nedre delen av bilden. Markera den brukare som ska återlämna ett hjälpmedel och klicka på knappen Nästa steg. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 30(50)

31 Steg 2 Välj hjälpmedel I steg 2 visas då uppgifter om brukaren samt dennes nuvarande hjälpmedelsinnehav. Fyll i de antal som ska återlämnas bakom respektive hjälpmedel och kicka på knappen Nästa steg. Steg 3 Väj Förråd/Boende I steg 3 väljer användaren till vilket förråd/boende som hjälpmedlet sak återlämnas. En fördefinierad lista på de förråd/boenden som användaren har möjlighet att återlämna hjälpmedlet på finns i rullisten överst i bild. Sista momentet är att Skicka. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 31(50)

32 Steg 4 Kvitto brukare, Följesedel lager Hjälpmedlet har nu flyttats från brukaren till det valda basförrådet/boendet och har ökat lagersaldot på det valda Förrådet/Boendet. I steg 4 har användaren möjlighet att skriva ut ett kvitto till brukaren att denna har lämnat tillbaka hjälpmedlet samt en följesedel till det förråd/boenden som ska ta emot hjälpmedlet. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 32(50)

33 7 Basförråd 7.1 Inleverans från Sodexo När ett eller flera hjälpmedel har beställts till ett boende eller förråd behöver dessa också inlevereras på det förråd dit de blivit beställda. När hjälpmedlen är inköpta och levererade samt fakturerade ifrån Sodexo blir de klara för inleverans på förrådet/boendet under menyn Inleverans ifrån Sodexo. OBS! Avser endast produkter som är beställda via Beställning och gäller inte Förskrivning. Steg 1 Välj Förråd/Boende, Antal hjälpmedel I steg 1 kan användaren antingen markera sitt basförråd för att konstatera om det finns hjälpmedel att inleverera eller söka fram de hjälpmedel som ska inlevereras med hjälp av följesedelnumret från följesedeln godset levererats med. Inleveransen blir visualiserad först när order blivit fakturerad av Sodexo, vilket kan skapa en fördröjning mellan leverans och när produkterna blir synliga för inleverans i Förskrivarportalen. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 33(50)

34 Inleverera hjälpmedlet genom att fylla i önskat antal för inleverans i rutan Inleverera antal och klicka på knappen Nästa steg. Steg 2 Sammanställning inleverans I steg 2 får användaren en sammanställning över vad han/hon valt att inleverera. Nästa steg är att färdigställa inleveransen genom att klicka på knappen Skicka. Steg 3 Bekräftelse I sista steget får användaren en bekräftelse över att inleveransen är klar. Lagersaldot har nu uppdaterats på den beställande kundens förråd och produkterna finns tillgängliga för förskrivning. 8 Lagerhantering Under menyn Lagerhantering har användaren möjlighet att kontrollera och justera lagersaldot på de förråd och boenden han/hon har behörighet för samt se tillgängliga saldon i Poolförrådet. Notera att det är realtidssaldon och att reservation ej sker förrän Sodexo hanterat ordern i bakomliggande system. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 34(50)

35 8.1 Lagersaldo I menyn lagersaldo kan användaren välja om han/hon vill se bara A-hjälpmedel, B-hjälpmedel eller C- hjälpmedel över alla tillgängliga saldon på Poolförrådet eller sina förråd. Välj förråd genom att klicka på aktuellt förråd och därefter visas resultaten i den nedre delen av fönstret. Sortering kan göras genom att klicka på rubrikerna. Användaren har här även möjlighet att skriva ut en lista över saldot. A-hjälpmedel är inventariemärkta hjälpmedel och B- och C hjälpmedel är ej inventariemärkta. Dock håller systemet rätt på B och C-hjälpmedel på saldonivå i både Förråd/Boenden och förskrivna till Brukare. 8.2 Inventering Under menyn Inventering har användaren möjlighet att inventera och justera sina icke inventariemärkta hjälpmedel. Hjälpmedel med saldo kan förskrivas och visas i listan vid Förskrivning från basförråd. Det sker en lagerjustering i det bakomliggande systemet Visma Business som därmed håller reda på saldot ute på förråden/boenden. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 35(50)

36 Steg 1- Väj Förråd/Boende, Skriv ut inventeringslista Genom att markera de förråd som ska inventeras kan användaren först skriva ut en lista på saldot för det markerade förrådet för att underlätta inventeringen. För att sedan justera lagersaldot går användaren vidare till steg 2. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 36(50)

37 Steg 2 - Ange antal Fyll i det verkliga antalet på de räknade produkterna. Om produkten saknas helt finns möjlighet att men hjälp av knappen lägg till söka fram och lägga till artiklar på basförrådet. Steg 3 - Bekräfta, Skicka Användaren har möjlighet att kontrollera det nyangivna antalen en sista gång och därefter Skicka för att verkställa justeringen. Steg 4 Skriv ut I sista steget finns möjlighet att skriva ut en lista över den utförda inventeringen. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 37(50)

38 9 Grundregister Under grundregister hittar du funktioner för att söka information om produkter, inventarier, brukare samt förskrivare. 9.1 Produkter Steg 1 Sök produkt I rullistan finner du vilka parametrar som du kan söka upp en produkt på. Välj parameter och skriv in ditt sökbegrepp och tryck på Sök. Produktnr. Kan sökas genom att söka på hela eller delar av produktnumret. Hela numret söks exempelvis på Kan man endast början av artikelnumret skrivs t ex 101 så erhålls ett resultat med alla produkter som börjar med 101. Benämning. Kan sökas på hela eller början av benämningen. För att söka på början av benämning skrivs t ex på Rullst så erhålls alla artiklar som börjar med Rullst. Del av benämning. När du söker del av benämning erhålls alla produkter som innehåller det angivna sökbegreppet. Exempelvis skrivs rullstol vilket ger resultat av alla produkter som innehåller rullstol i benämningen visas i resultatlistan. Leverantörens artikelnr. Kan sökas på hela eller början av leverantörens produktnummer. Varugrupp. Välj varugrupp i listan och du erhåller alla produkter som är kodade med den valda varugruppen. EAN-kod. Kan sökas helt, början, innehåller. Se exempelvis produktnr. ISO-kod. ISO-kod kan sökas på hela numret eller på början av numret Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 38(50)

39 När du klickar på Sök så får du upp en resultatlista. Ställ dig på den produkt som du vill ha mer information om och klicka på knappen Nästa steg för att få upp mer information om produkten. Steg 2 Produktdetaljer I steg två finns ytterligare information om produkten denna information är: Produktnr: Benämning: Produkttyp: Lagertyp: Lager: Normal leverantör: Leverantörens artikelnr: Leverantörens hemsida: Hjälpmedlets produktnummer Hjälpmedlets produktbenämning A = individmärkt B = ej individmärkt C= reservdel Produktgruppering som ger färgkoder i produktsök Lagernamn Normalleverantör av produkten Leverantörens artikelnummer Hemsida till leverantör Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 39(50)

40 Vi rekommenderar att inte ha ett eget register över bilder utan länka till leverantörens hemsida. I nedre delen av fönstret ges följande information: Alternativa produkter: Lagersaldo: Priser: Om det finns likvärdiga produkter som skulle kunna användas som ett ersättningsalternativ Aktuellt lagersaldo i Poollagret Inköpspris inkl påslag enligt avtal 9.2 Inventarier Med inventarier menas Individmärkta individhanterade hjälpmedel. Det innebär att hjälpmedlet märks upp fysiskt vid inleverans av Sodexo när den första gången levereras från leverantör. Vid inleveransen skapas inventariet upp med automatik i inventarieregistret. Det innebär att en användare aldrig registrerar ett nytt inventarium direkt i registret. Om en inventarie av någon anledning fått ett felaktigt inventarienr kan ändring inte göras i Förskrivarportalen. Kontakta Sodexo för ändring i bakomliggande system. Steg 1 Sök inventarie Information om inventarier söks genom att skriva in inventarienummer, produktnummer och/eller leverantörens serienummer. Markera det inventarium som du vill se mer information och klicka på knappen Nästa steg. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 40(50)

41 Steg2 - Grunduppgifter inventarie I steg två finns ytterligare information om inventariet denna information är: Inventarienr: Produktnr: Benämning: Aktuellt inköpspris: Ackumulerad avskrivning: Garanti till datum: Anskaffningsdatum: Leverantörens serienr: Nästa FU datum: Frg FU datum: Nästa besiktningsdatum: Tidigare besiktningsdatum: Hjälpmedlets fysiska uppmärkning som ger spårbarhet i systemet Hjälpmedlets fysiska produktnr Hjälpmedlets produktbenämning Inventariets inköpsbelopp Ackumulerat avskrivningsbelopp för inventariet Produktens garantidatum upprättas vid inleverans på Sodexo inventariets anskaffningsdatum Leverantörens serienummer som registreras vid inleverans på Sodexo Nästa datum för Förebyggande underhåll Föregående datum när förebyggande underhåll genomfördes Nästa datum för besiktning Föregående datum när besiktning genomfördes I nedre delen av fönstret ges följande information Det finns två val i rullisten: Placeringsuppgifter Historik arbetsorder Placeringsuppgifter visar följande information: Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 41(50)

42 Placeringskod: Utlämningsdatum: Brukare: Förskrivare: Ägare: Förskrivning Placeringskoden anger var inventariet befinner sig. Det kan vara Hos brukare, på förråd/boende, i Poollagret eller Kassationslager. Datum då inventariet lämnades ut till ovan nämnda placering Om inventariet är placerat hos en brukare visas dennes personnummer, samt namn samt en länk till brukarens adressuppgifter Här återfinns namnet på förskrivaren/beställaren för ordern Ägare av inventariet är den kommun som stått för inköp av denna Detta är förskrivningen/beställningen ordernr Historik arbetsorder visar följande information: Åtgärdsdatum: Webbordernr: Förskrivare/beställare: Brukare: Tjänst/Produkt: Tekniker: Datum då tjänsten utfördes Ordernr om tjänsten är beställd via Portalen Namnet på förskrivaren/beställaren av tjänsten Brukarens namn för ett förskrivet hjälpmedel Benämning på beställd och utförd tjänst Vem som utfört tjänsten 9.3 Kassera hjälpmedel Denna rutin hanterar kassering av inventariemärkta hjälpmedel som finns ute på förråd eller boende. En transaktion skapas till Sodexo till kassationslagret och Sodexo hanterar själva utrangeringen. Om ett inventarium är placerat hos en brukare måste Återlämning till förråd ske före Kassering. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 42(50)

43 Steg 1 Välj förråd och inventariet som ska kasseras Markera förråd i den övre delen av bilden. Då visas alla inventarier som är möjliga att kassera. Klicka i fältet Kassera för det inventariet som skall kasseras samt välj Kassationsorsak i rullisten. Steg 2 Bekräfta, Skicka I steg 2 får du upp en sammanställning för vilket/vilka hjälpmedel som skall kasseras. Du kan gå tillbaka och ändra eller godkänna genom att trycka Skicka Steg 3 Skickad När Du kommer till steg 3 är kasseringsordern sänd till Sodexo och placeringen uppdateras på inventariet. Notera att utrangering sker av Sodexo och därav skrivs den inte av direkt vid detta tillfälle. Förskrivare I denna meny sker sökning på Förskrivare och visar kontaktuppgifter samt vilka kunder/förråd/boenden som denne har rätt att hantera. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 43(50)

44 Steg 1 Sök förskrivare Sökning kan göras på: Förskrivarnummer Förnamn Efternamn Sökresultatet visas i nedre delen av fönstret. Markera vald förskrivare och gå vidare genom att trycka på Nästa steg. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 44(50)

45 Steg 2- Grunduppgifter förskrivare, Kopplade kunder - förråd/boende Uppgifter som visas på förskrivare: Förskrivarnr: Namn: Titel: Kundnr: Adress: Postadress: Telefon : Mobil: E-post: Förskrivarnummer AnvändarID Eventuell titel Det huvudsakliga kundnr för gällande förskrivare Förskrivarens adress Förskrivarens postadress Förskrivarens telefonnr Förskrivarens mobilnr Förskrivarens e-postadress 9.4 Brukare Här kan du söka en brukare för att se nuvarande eller tidigare hjälpmedelsinnehav, redigera/lägga till vistelseadress och telefonnummer samt avregistrera en brukare. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 45(50)

46 Steg 1 Sök brukare Använd någon av sökparametrarna för att söka fram önskad brukare. Sökresultatet visas sedan i nedre delen av bilden. Markera önskad brukare och klicka på Nästa steg. Steg 2 Grunduppgifter brukare I steg 2 får användaren en mer detaljerad information om den aktuella brukaren. I övre delen av bilden visas de uppgifter som hämtats ifrån folkbokföringsregistret samt även brukarens eventuella vistelseadress. Vistelse adressen är redigerbar av användaren. Är brukaren avregistrerad visas det med information avseende anledning, datum och vem som har utfört avregistreringen. Vid förskrivning på en avregistrerad brukare kommer en varningsruta upp med ett meddelande att brukaren är avregistrerad. Det går dock att slutföra förskrivningen. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 46(50)

47 I nedre delen av bilden finns ytterligare information om brukaren samt hjälpmedelsinnehav Nuvarande hjälpmedelsinnehav Här visas brukarens nuvarande hjälpmedelsinnehav för den aktuella kunden samt för alla kunde om detta väljs. Härifrån finns även möjligheten att skriva ut en Hjälpmedelssammanställning samt en Låneförbindelse under knappen skriv ut Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 47(50)

48 Tidigare hjälpmedelsinnehav Här lagras även information om brukarens tidigare hjälpmedelsinnehav. Vistelseadress Under vistelseadress finns möjligheten att redigera eller lägga till en vistelseadress för brukaren. Denna är sedan valbara som leveransadress vid förskrivning eller arbetsorder. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 48(50)

49 Redigera huvudsakliga telefonnummer Under menyn redigera huvudsakliga telefonnummer har användaren möjlighet att redigera brukarens telefonnummer. Avregistrera brukare Under förutsättning att brukaren inte har något nuvarande hjälpmedelsinnehav finns möjligheten att avregistrera brukaren. Knappen Avreg.brukare kommer vid de tillfällen detta är möjligt att tändas upp. Finns det ett innevarande hjälpmedelsinnehav på brukaren måste retur ske före avregistrering. Användaren får då ange en anledning till att brukaren avregistreras. Under förutsättning att tjänsten från Navet nyttjas så kommer brukare att uppdateras automatiskt då han/hon exempelvis har avlidit eller flyttat och detta behöver då inte göras härifrån. 10 Övrigt Sodexo har möjlighet att skicka meddelande till specifik användare eller grupper av användare. När sådant meddelande finns möts användaren av följande bild varje gång användaren loggar in. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 49(50)

50 10.1 Läsa meddelanden För att läsa meddelandet går användaren in på Övrigt och Läs Meddelande. Användaren får också information om vem/vilka meddelandet riktat sig till Blanketter Det finns möjlighet att publicera gemensamma dokument och blanketter under menyn blanketter. Detta är något som görs av systemanvändaren. De publicerade dokumenten blir sedan tillgängliga för användarna av systemet. I dagsläget finns inte blanketter publicerade. Sodexo Hjälpmedelsservice 10-gruppen 50(50)

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion Förskrivarportalen... 2 2 Inloggning... 2 2.1 Hur får jag förskrivarportalen till min dator?... 2 2.2 Hur får jag ett användarnamn och lösenord?... 2 2.3 Hur gör jag

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM Uppdaterad: 140113 websesam Utbildningsmaterial för förskrivare Har du frågor vänd dig i första hand till användarstödet på din arbetsplats. I andra hand

Läs mer

websesam-dokumentation

websesam-dokumentation 2014-10-22 Hjälpmedelsservice websesam-dokumentation INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA WEBSESAM... 1 ADRESS TILL WEBSESAM... 1 LOGGA IN... 1 BEHÖRIGHET... 1 DOKUMENTATION... 1 WEBSESAM-SUPPORT... 1 STARTSIDAN...

Läs mer

NYHETER I websesam 2

NYHETER I websesam 2 NYHETER I websesam 2 Påloggningsinformation websesam 2 Av sekretesskäl måste Du logga in i gamla websesam 1 för att få information om hur Du loggar in i websesam 2. WebSESAM 1 och informationen når Du

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual 2014-05-19 Innehållsförteckning In- och utloggning... 1 Support... 2 Start... 2 Navigering... 3 Patient... 4 Sök patient... 4 Avancerat sök av patient... 4 Patientbilden... 5 Redigera patientdata...

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Att förskriva hjälpmedel i websesam

Att förskriva hjälpmedel i websesam 2014 08 22 Att förskriva hjälpmedel i websesam Sköterskor Starta Explorer och skriv i adressfältet: https://websesam.lthalland.se/ (För att lägga websesamikonen på ditt skrivbord högerklicka i bilden och

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Meddelande. Klicka på datumet för att gå vidare

Meddelande. Klicka på datumet för att gå vidare Websesam End Detta är första sidan i websesam här visas eventuella meddelanden från scentralen och meddelanden om avslutade arbetsorder, avvikelser eller förändrade leveransdatum. Klicka på datumet för

Läs mer

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual. Användarmanual ServiceOnLine C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.doc Sidan 1 av 24 Innehåll Sid. Innehåll Sid.... 2 Starta ServiceOnLine och logga in... 3 Sök personal... 4 Sökning

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Steg 1 Välj produkter... 2 Steg 2 Kontering och leveransinformation...

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Användarmanual Stiga on Line

Användarmanual Stiga on Line Användarmanual Stiga on Line 2 Innehållsförteckning Användarmanual Stiga On-Line Hur hittar jag till Stiga on Line 5 sida Översikt 6 Garantikort 7-10 Reklamationer 11-20 Order on Line 21-25 Bildbank och

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne Sida 1 (5) Beställa inhalator till patient i WebSesam. 1 Uppdaterad: 2017-05-12 Logga in i WebSesam med ditt etjänstekort. Länken hittar du på Vårdgivare Skåne.

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Användarmanual websesam

Användarmanual websesam HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN Användarmanual websesam Om websesam... 1 Beställning... 1 Leverans... 1 Artiklar... 1 Övrigt... 1 Användarstöd... 2 Behörighet - ansvar... 2 Inloggning... 2 Startsida... 3 Meny

Läs mer

1(58) 2012-08-20. Håkan Hallström

1(58) 2012-08-20. Håkan Hallström 1(58) 2012-08-20 Håkan Hallström 2 (58) Innehållsförteckning Funktion Sida Starta websesam 3 Startsida 4 Hjälpmedel 7 Individkort 22 Varukatalog 24 Sök artikel 26 Kundorder 30 Arbetsorder 41 CFR 45 efaktura

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn Manual Spelarregistrering Manualen beskriver hur man lägger in spelare i sin spelartrupp och tilldelar fasta spelarnummer. Läs igenom manualen och följ den när du lägger in spelarna i ditt lag och föreningens

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör OBS! NY MANUAL Aktivitetsstöd Föreningsadministratör Datum: 2012-01-19 Version 1.3 Sidan 1 (41) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd...

Läs mer

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll 1 Innehåll Lathund läkemedelsbeställningar 1. LOGGA IN... 2 2. SKAPA VARUKORG... 2 3. LÄGGA TILL VAROR I VARUKORG... 3 Lägg till från mall... 3 4. SPARA VARUKORG... 4 5. SKICKA BESTÄLLNING... 4 6. INLEVERANS...

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Lagra skapande datum på TO...2-3 3 Ansvarig planerare...3-4 3.1 Personalregistret...3-4

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik!

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Sedan vi lanserade webbutiken 2006 har denna snabbt blivit en av våra viktigaste kanaler och andelen kunder som väljer att handla på webben ökar hela

Läs mer

Kom i gångg. Med vår Webshop

Kom i gångg. Med vår Webshop Kom i gångg g Med vår Webshop Välkommen till vår Webshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik, IT och kommunikation, detta i kombination med

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Manual - Symfoni - Kommunanvändare

Manual - Symfoni - Kommunanvändare Sidan 1 av 32 1. Symfoni för kommunanställda........................................................................... 2 1.1 Boendeenheter..................................................................................

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal

Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal Svevia leverantörsportal används som stöd för kommunikation med våra leverantörer. Följande instruktion omfattar hantering av beställningar för befintliga

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Nyheter Hybron MPS version 4.7 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ankomstkontroll & Kontrollager...2-3 2.1 Bakgrund...2-3

Läs mer

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare:

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare: 1.00 Utgåva 1 (11) Forum: Sekreterare: Användardokumenation VGR IT Utfärdat av: Utfärdat datum: Catarina Lövgren 2013-03-14 VÄSTFOLKET Allmänt Västfolket är ett personregister som används av kommuner och

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare Malmö stad Fritidsförvaltningen Ledare 2 (37) Datum 2013-01-09 Version: 1.4 Innehållsförteckni ning ng 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

Cramo Business Support. användar handbok

Cramo Business Support. användar handbok Cramo Business Support användar handbok Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Web-depå 7 Företagsprofil, avtalade rabatter 8 Visa faktura 9 Ekonomisk statistik 9 Tekniska

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Kom igång Med Office Managements Webshop

Kom igång Med Office Managements Webshop Kom igång Med Office Managements Webshop webshop.officemanagement.se Välkommen till Office Managements Webshop! Innehåll För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att Inloggning 3 erbjuda

Läs mer

Aktivitetsstöd Ledare

Aktivitetsstöd Ledare Aktivitetsstöd Ledare Sidan 1 (18) Datum: 2012 01 11 Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 6 1.4 Huvudmeny

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Manual. Komma igång med Menigo webbshop. Version 3.4 2013-09-25

Manual. Komma igång med Menigo webbshop. Version 3.4 2013-09-25 Manual Komma igång med Menigo webbshop Version 3.4 2013-09-25 Innehållsförteckning: Logga in Startsida Handla via sortimentslista via snabborder Menigos kampanjer Favoritlistor handla via favoritlistor

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

KliPP 3. Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3. Stockholms läns landsting

KliPP 3. Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3. Stockholms läns landsting KliPP 3 Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3 Stockholms läns landsting 2 Innehåll INLEDNING... 4 1 INLOGGNING OCH LÖSENORD (L)(V)(S)... 4 1Inloggning... 4 Byte av lösenord... 4 BESTÄLLNING

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

hjälpmedelscentraler Västra Götalandsregionen

hjälpmedelscentraler Västra Götalandsregionen Version 12 websesam-2 för hjälpmedelscentraler Västra Götalandsregionen Amesto Solutions Logistics AB 2012 12 05 Innehåll Starta websesam... 3 Välkommen till websesam... 4 Hjälpmedel 1(8) Sök mottagare...

Läs mer

Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik

Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik Styrande dokument Regeldokument Arbetsinstruktioner Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (9) Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik Sida 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef Sociala system för rollen Vodok Enhetschef 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inloggning 3 1.1 Inloggningsfönstret 3 1.1.1 Mitt konto 4 1.1.2 Min stadsdel 4 1.1.3 Dokumentation 4 1.1.4 Kontakter och support

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Manual Smittskydd Värmland 5 6. Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m.

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Manual Smittskydd Värmland 5 6. Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Manual 5 6 Svevac Lathund Innehåll Kontakt... 1 Logga in... 2 Byte av lösenord... 2 SÖK-funktion... 2 Ny person... 3 Regler vid uppdatering vid person-, samordnings- och reservnummer... 3 Samtycke... 3

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Guide till Elektronisk Följesedel

Guide till Elektronisk Följesedel Guide till Elektronisk Följesedel Sid 1 Beskrivning av Elektronisk Följesedel Elektronisk följesedel är till för dig som skickar brev eller andra försändelser och betalar via faktura. Genom detta verktyg

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2013-04-15 Lathund Klubbmedlem 1 1 FUNKTIONER Din förenings IdrottOnline sida är portalen för medlemmarna där du kan hitta information om vad som händer i din förening. Med ditt personliga

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

V Ä G L E D N I N G F Ö R K U N D A D M I N I S T R A T Ö R I n l o g g n i n g m e d B a n k I D Sida 1 av 17

V Ä G L E D N I N G F Ö R K U N D A D M I N I S T R A T Ö R I n l o g g n i n g m e d B a n k I D Sida 1 av 17 Sida 1 av 17 Inloggning Inledning I Danske Bank Lönetjänst kan du i rollen som Kundadministratör logga in i webbgränssnittet med hjälp av BankID och där administrera de löntagare som är anställda på företaget.

Läs mer

CRAMO BUSINESS SUPPORT

CRAMO BUSINESS SUPPORT CRAMO BUSINESS SUPPORT ANVÄNDAR- HANDBOK FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Skapa favoriter 7-9 Web-depå 10 Företagsprofil,

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Webbshopsinstruktioner från C CC. shop.holgers.se

Webbshopsinstruktioner från C CC. shop.holgers.se Webbshopsinstruktioner från C CC shop.holgers.se Holgers Stugmaterial AB Webbshopsinstruktioner Denna folder skall guida Dig genom vår e-handel från inloggning till färdig order. 1. Logga in 2. Mina uppgifter

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer Version 1.0 2011-08-17 Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer 2011-07-11 2(8) Gå till http://extranet.torkelson.se. 1. Inloggning 2. Skapa ny reklamation Tryck på Skapa reklamation

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Guide för LKAB:s Telefoniportal

Guide för LKAB:s Telefoniportal Guide för LKAB:s Telefoniportal TDC Sverige AB http://lkab.tdconline.se Innehållsförteckning 1 Logga in 3 2 Första sidan Top menyer 3 3 Att titta på och beställa mobiltelefoner och tillbehör 4 4 Att checka

Läs mer