1(58) Håkan Hallström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(58) 2012-08-20. Håkan Hallström"

Transkript

1 1(58) Håkan Hallström

2 2 (58) Innehållsförteckning Funktion Sida Starta websesam 3 Startsida 4 Hjälpmedel 7 Individkort 22 Varukatalog 24 Sök artikel 26 Kundorder 30 Arbetsorder 41 CFR 45 efaktura 46 Meddelande 48 Dina uppgifter 49 2

3 3 (58) Starta websesam Landstingsanställda/Privata Hälsocentraler - Utgå från Intranätets förstasida, lägg till websesam under Mina system. Kommunanställda Åtkomst sker genom Landstingets extranät. 3

4 4 (58) Startsida, Meddelande När du loggat in kommer du till startsidan, kontrollera alltid att det är just du som är inloggad, är det flera som delar dator kan det ibland vara ett problem. Det är den person som är inloggad som kommer att stå som förskrivare. Här finns en meddelandefunktion som är uppdelad i tre delar, den övre delen innehåller information som alltid ligger kvar t ex kontaktperson. I en mellandel finns nyheter om till exempel förändringar i websesam eller om vi måste stänga ner systemet under en period, denna information inleds alltid med ett datum. 4

5 5 (58) Startsida, Meddelande Längst ner finns slutligen meddelanden som gäller kundorder, dessa kan gälla t ex förändrat leveransdatum. Dessa meddelanden går, och bör, tas bort när de blir inaktuella annars blir listan så lång att den inte går att rensa. Klicka på datumlänken för att komma till kundordern. Se även under Meddelande längre ner i manualen. 5

6 6 (58) Startsida, Meny Längst ut till höger finns menyn för de olika funktionerna i systemet. Dessa kommer nedan att redovisas uppifrån och ner. 6

7 7 (58) Hjälpmedel, Sökkriterier I hjälpmedelsfunktionen söker du via personnummer fram vilka hjälpmedel en viss brukare har. Ange personnummer, klicka på Sök. Skriv samtliga siffror i en följd utan bindestreck, du behöver inte skriva 19 för nittonhundratal men 20 måste skrivas för tjugohundratal. Vill du begränsa urvalet av hjälpmedel kan du sortera din sökning. ISO-kod anges med 2, 4 eller 6 siffror. Vill du enbart se vilka individmärkta hjälpmedel patienten har, klickar du i rutan Endast I-märkta. Du kan även söka i fältet artikeltyp, ange ett H för huvudhjälpmedel t ex en rullstol eller ett T för tillbehör t ex benstöd. 7

8 8 (58) Hjälpmedel, Sökkriterier Det går även att använda hjälpmedlets debiteringsform, uthyrd eller försåld som sökkriterier (återköp används inte i Landstinget Västernorrland (LVN)). Görs inget urval tas samtliga hjälpmedel med. 8

9 9 (58) Hjälpmedel, Personuppgifter När en brukare har sökts fram fungerar namnet som en länk, när man klickar på länken visas en ny bild med mottagarens adressuppgifter. Fälten Telefon, Mobil, Portkod och Instruktioner kan användaren ändra och uppdatera i bilden. När man verkställer uppdateras uppgifterna direkt i Sesam 2, observera att detta inte skall användas för tillfälliga uppgifter, sådant skrivs in under Leveransuppgifter på kundordern. När ändringarna är gjorda klicka på Verkställ eller om inget ändrats välj Avbryt, båda alternativen leder tillbaks till Hjälpmedel. 9

10 10 (58) Hjälpmedel, Betalningsansvar På brukaren visas också ett Betalningsansvar, det kan vara en vårdcentral eller ett kommunalt boende. Observera att betalningsansvaret som står här är generellt. 10

11 11 (58) Hjälpmedel, Återlämnade hjälpmedel Under sökkriterierutan finns ett antal länkar, den första, Återlämnade hjälpmedel visar de hjälpmedel brukaren har haft men nu återlämnat. Försålda hjälpmedel visas inte. Genom att klicka på artikelnumret kan man komma vidare och titta på den kundorder som gjordes vid beställningen av det återlämnade hjälpmedlet. Personnumret är en länk tillbaks till bilden Hjälpmedel. 11

12 12 (58) Hjälpmedel, Beställ Länken Beställ, leder till Kundorderbilden med personuppgifterna ifyllda. Hur man kommer vidare härifrån kommer vi att gå igenom senare. 12

13 13 (58) Hjälpmedel, Registrerade ao Registrerade ao (arbetsorder) visar de arbetsorder som för tillfället finns öppna på just den här brukarens alla hjälpmedel. Här finns möjlighet att sortera på ao datum eller typ av åtgärd. Personnumret är en länk tillbaks till bilden Hjälpmedel. 13

14 14 (58) Hjälpmedel, Hämtorder Om du är kopplad till flera kunder kan du välja den för tillfället aktuella på Kund/leveransadress, det underlättar ifyllandet av hämtadress. På Hämta adress från kan du välja mellan kund och mottagare, det är också fullt möjligt att skriva adressen manuellt i fälten under Hämtadress. Fyll i ev. instruktioner och hämtorderinfo. Välj de artiklar som skall hämtas genom att markera i rutan till höger, skall alla hämtas markeras rutan i rubrikfältet. När allt är klart klicka på Verkställ. Längst ner på sidan finns en Tillbakaknapp. 14

15 15 (58) Hjälpmedel, Skriv ut Skriv ut, ger en utskriftsvänlig bild av hjälpmedelsbilden, d.v.s. alla hjälpmedel, individnummer, persondata, leveransdatum o.s.v. 15

16 16 (58) Hjälpmedel, Hjälpmedelsinformation Längre ned på sidan finns information om de hjälpmedel som finns registrerade på brukaren. Pos Position Artikel Artikelnumret, är även en länk, artikelinformation, se nästa sida Benämning Artikelns benämning Individ Om artikeln är levererad och har Individnummer, är detta en länk som leder till Individkort, se sid. 22 Ord.datum Det datum ordern skapades Antal Antal ordinerade Lev.datum Leveransdatum, om det är blankt har inte leverans skett Antal Antal levererade Hämtorder Om artikeln finns på hämtorder eller ej 16

17 17 (58) Hjälpmedel, Artikellänkar - Artikelinformation Artikelnumret fungerar också som en länk, klickar man på det så kommer det upp ytterligare länkar. Den första, Artikelinformation leder till samma bild som finns i Sök artikel, den gås igenom senare under funktionen Sök artikel. 17

18 18 (58) Hjälpmedel, Artikellänkar - Ordinationsöversikt Nästa länk, Ordinationsöversikt, leder till en sammanställning av ordinationen. Här kan man se vem som är betalare för detta specifika hjälpmedel, man kan också se vad hyrespriset/månad är. Observera att det datum som står under Hyra fr.o.m. inte är det rätta förrän Leveransstatus står i Utlevererad (längst ner till vänster). För att se hela kundordern som artikeln beställdes på, klicka på kundordernumret. 18

19 19 (58) Hjälpmedel, Artikellänkar - Beställ Beställ används om man vill beställa samma artikel en gång till. När man klickar på Beställ kommer man till Kundorderbilden dit personnummer följer med. Klicka på fortsätt så kommer man till orderradsbilden, där ligger artikel på en orderrad. Hur man kommer vidare härifrån kommer vi att gå igenom senare. 19

20 20 (58) Hjälpmedel, Artikellänkar - Arbetsorder När arbetsorder skall läggas är detta den bästa vägen att gå, orsaken är att alla uppgifter om brukare och hjälpmedel automatiskt följer med till arbetsordern, arbetsorderbilden kommer vi att gå igenom längre fram i manualen. 20

21 21 (58) Hjälpmedel, Artikellänkar Retur av hjälpmedel Retur av hjälpmedel (eg. skrotning) används för att rensa bort försålda artiklar, som inte används av brukaren längre, från brukarens hjälpmedelsbild. Länken finns på alla levererade artiklar men på hyresartiklar får man ett meddelande att det inte går att utföra. Observera att artikeln alltså skrotas och returneras inte till något lager trots att det i bilden står Till lager. Klicka på Verkställ och artikeln skrotas. 21

22 22 (58) Individkort, Information och länkar Skriv in det individnummer som efterfrågas alternativt klicka på individnumret på Hjälpmedelsbilden, se sid. 16. Här ges info om artikeln, vilket lager individen står på om den inte är utlevererad, vilket lager den utlevererats ifrån om den är utlevererad, leverantör, inköpsdatum och hur länge garantin gäller. Länkarna Komponenter, Retur av hjälpmedel och Retur till lev. används inte i LVN. Registrerade ao visar de arbetsorder som finns på denna individ inklusive deras status. Hämtorder leder till samma hämtorderbild som från funktionen Hjälpmedel, se sid

23 23 (58) Individkort, Namnlänkar Mottagarens namn fungerar också som en länk till 4 ytterligare länkar. Ordinationsöversikt: Samma länk som på artikellänken, funktionen Hjälpmedel, sid 17. Återlämnade hjälpmedel: Samma länk som på funktionen Hjälpmedel, sid 11. Hjälpmedel per mottagare: Leder till funktionen Hjälpmedel på den mottagare som individen står registrerad på. Arbetsorder: Samma länk som på artikellänken under funktionen Hjälpmedel, sid 20 23

24 24 (58) Varukatalog, klassificering Varukatalogen bygger på en internationell standardklassificering Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, klassificering och terminologi, (ISO 9999:2011). Den är uppdelad i 3 grupper, Huvudgrupp (2 siffror), Grupp (4 siffror) och Undergrupp (6 siffror). Klicka på benämningen för att komma ner till nästa nivå Ex = Hjälpmedel vid förflyttning 06 = Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna 06 = Rollatorer Varukatalog, artiklar 24

25 25 (58) Varukatalog, artiklar När man klickar på benämningen på sexsiffrig nivå visas de artiklar som finns i den Undergruppen. De är sorterade efter i första hand Produktnamn, därefter i bokstavsordning. Artikel: Fungerar som länk till artikelinformation, se Sök artikel. Status: Beskriver om artikeln är en lagervara, beställningsvara eller utgående (inköp görs ej). Tillgängligt saldo: Genom att markera rutan Inkl. tillgängligt saldo och klicka på Visa så kan du se tillgängligt lagersaldo på HMV s huvudlager. 25

26 26 (58) Sök artikel, allmänt Sök artikel innehåller sju sökparametrar. Artikel: Det exakta artikelnumret måste skrivas. Lev.artikelnr: Räcker med delar av leverantörens artikelnr. Benämning: Räcker med delar av benämningen. Produktnamn: Räcker med delar av produktnamnet. Leverantör, ISO-kod och Artikeltyp väljs via rullist. Inkl.tillgängligt saldo, se föregående sida. 26

27 27 (58) Sök artikel, sök information om en artikel Bilden Sök artikel kan användas för två syften, dels för att få information om en artikel man redan vet artikelnumret på, dels hitta ett okänt artikelnummer. Information om en artikel: Skriv in artikelnumret, klicka på Sök. Man kommer då direkt in i artikelinformationsbilden (mer information om själva bilden kommer längre fram i manualen). 27

28 28 (58) Sök artikel, hitta okänt artikelnummer Bilden Sök artikel kan användas för två syften, dels för att få information om en artikel man redan vet artikelnumret på, dels hitta ett okänt artikelnummer. Hitta okänt artikelnummer: Genom att kombinera de olika sökparametrarna minimeras resultatet till ett fåtal, exemplet till höger gav ca 240 träffar vid sökning på endast Cross men genom att lägga till de övriga parametrarna minska det till två träffar. Sökresultat sorteras i första hand efter Produktnamn, därefter i bokstavsordning. Klicka på artikelnumret för att komma till artikelinformationsbilden. 28

29 29 (58) Sök artikel, artikelinformation Förklaringar till artikelinformationsbilden Artikeltyp: Huvudhjälpmedel, Tillbehör eller Reservdel. Status: Lagervara, Beställningsvara eller Utgående. Artikelansvar: Kommunhyra, Landstingshyra, Kommunförsäljning och Landstingsförsäljning Hyra: Månadshyra för den standardkund den inloggade är kopplad till. Försäljning: Försäljningspris för den standardkund den inloggade är kopplad till. Tillgängligt saldo: Klick på antalet visar vilka individer (gäller individartiklar) Beställ: Länk till Kundorderbilden, artikeln är lagd som orderrad. Leverantörens Hemsida, Dokument och Bild: Finns om leverantören själva laddat upp dem 29

30 30 (58) Kundorder, kundorderhuvud Patient (brukare): Ange personnummer, samma regelverk som för Hjälpmedelsbilden gäller - tjugohundratal måste skrivas. Kund/leveransadress: Den arbetsplats som beställda hjälpmedel kommer att levereras till. Varje förskrivare kan ha flera kunder upplagda, den som är upplagd som standardarbetsplats kommer upp automatiskt. Beställning: Används när beställning görs från HMV. Uttag ur eget förråd: Används när man tar hjälpmedel från sitt buffertförråd. Om annat buffert än standard skall användas måste Kund (se ovan) vara samma som buffert. Exemplet till höger - för att visa Buffert Ankaret måste Kund ändras till Ankaret. 30

31 31 (58) Kundorder, orderrader Mottagare (brukare): Namn visas. Betalningsansvar: Det generella visas, obs att det kan vara annat på enskild artikel, se exempel. Artikel: Här skrivs artikelnummer. Individ: Vid Uttag ur eget förråd finns även ett fält för Individ Antal: Ange antal. Om det är en individartikel skapas det lika många rader, se exempel. Lev.datum: Ignoreras, rätt datum kommer senare. Ta bort: Felaktig rad, kryssa i rutan i slutet på raden. Skall alla rader tas bort kryssa i rutan i rubrikraden. Spara ändringar: Lägger till eller tar bort orderrad, se ovan. Avbryt: Skall alltid användas om order inte fullföljs. Fortsätt: När alla orderrader är klara, leder till kundordersammanställning 31

32 32 (58) Kundorder, okänt artikelnummer Om man inte vet artikelnumret, kan man när man står i kundorderbilden klicka på Varukatalog eller Sök artikel och därigenom söka upp artikeln (se tidigare instruktioner). I sökresultatsbilden finns då en beställningsruta för varje artikel, markera önskad artikel och klicka på Beställknappen ovanför rubrikraden, artikeln kommer då att läggas till som orderrad på kundorderbilden. Obs att antalet då alltid blir 1, vill du ha annat antal måste det ändras på orderraden. 32

33 33 (58) Kundorder, informationstext Om artikeln som beställs är utgående och den vid beställningstillfället inte finns tillgänglig på lager kommer informationstexten Artikeln kan inte levereras förrän vi fått retur till lagret Om en artikel av någon anledning inte är beställningsbar i websesam visas informationstexten Artikeln kan ej beställas via websesam 33

34 34 (58) Kundorder, tvingande ersättningsartikel Om den artikel som beställs har en tvingande ersättningsartikel öppnas en ny bild när du klickar på Spara ändringar, detta under förutsättning att den utgående artikeln finns på lager. I den nya bilden är det ikryssat standard Ta bort den beställda artikeln och Beställ för ersättningsartikeln, detta är inte ändringsbart. Klicka på Verkställ. Ersättningsartikeln är nu tillagd som orderrad på orderradsbilden. 34

35 35 (58) Kundorder, alternativ artikel Om den artikel som beställs har en eller flera alternativa artiklar öppnas en ny bild när du klickar på Spara ändringar, under förutsättning att den du beställt inte finns tillgänglig på lager och någon av de alternativa artiklarna finns på lager. I den nya bilden är det ikryssat standard Ta bort på den artikel man beställt och Beställ på den alternativa artikeln, här är detta ändringsbart. Om du ändå vill välja den artikel du från början beställde kryssar du ur rutan Beställ för den alternativa artikeln (12506) och kryssar i rutan för Beställ på din först valda artikel (15238). Klicka på Verkställ. Den valda artikeln är nu tillagd som orderrad på orderradsbilden. 35

36 36 (58) Kundorder, avslut orderrader När du har lagt till de artiklar du vill på beställningen klickar du på Spara ändringar och sedan Fortsätt. Du kommer då att komma till en kundordersammanställning. 36

37 37 (58) Kundorder, sammanställning Kundordersammanställningen visar Mottagare, Kund och Leveransadress samt en sammanställning på vilka och hur många artiklar som är beställda. 37

38 38 (58) Kundorder, sammanställning Kund: Här ligger som standard den Kund/leveransadress som valts på kundorderhuvudet. Leveransadress: Som standard visas ovanstående Kunds leveransadress. Via Hämta leveransadress från: Kan man välja mellan Kund och Mottagarens adress (OBS, beroende på upplösning och storlek på skärm måste man ev. scrolla i sidled för att få upp valknappen). Man kan också ändra fälten i Leveransadress manuellt. T ex Till tekniker Samleverans önskas: Kryssas i om man vill ha alla artiklar på beställningen levererade vid samma tillfälle. Kontaktperson: Finns en standardkontaktperson på kunden står den här som standard. Går att ändra manuellt. 38

39 39 (58) Kundorder, sammanställning Övrig information: För information till lagerpersonal, tekniker och/eller transportör. Visa beställningsraderna formaterade för kopiering till journalsystem: Genom att klicka på denna länk visas beställda artiklar utan pris, leveransdatum och lager vilket gör att de bättre passar för att kopieras till journalsystem, se exempel nederst till höger. Lev.datum: Detta datum kan ignoreras, rätt datum visas först när ordern verkställts. Á-pris: Avser raden en försäljning är det ett engångspris, avser raden hyra är det månadshyra. 39

40 40 (58) Kundorder, verkställ När allt är klart klicka på Verkställ, ett kundordernummer kommer då att visas. Genom att klicka på kundordernumret så får man upp en kundorderbekräftelse. På denna bekräftelse finns det leveransdatum som gäller vid ordertillfället. 40

41 41 (58) Arbetsorder När en arbetsorder skall läggas går det att använda länken i det blå fältet men det innebär att alla fält utom kund är blanka. Vi rekommenderar därför att man alltid skall lägga en arbetsorder från endera Hjälpmedelslänken eller Individlänken. 41

42 42 (58) Arbetsorder När man använder Hjälpmedelslänken eller Individlänken får man automatiskt med patientuppgifter, artikel- och individnummer samt benämning. 42

43 43 (58) Arbetsorder Förutom de redan ifyllda uppgifterna måste några ytterligare uppgifter uppges. (Aktivitetsprioritet: Används inte.) Utföres av: Välj vilken teknisk enhet som skall utföra arbetet. Adressuppgifter: Som standard ligger brukarens adress inlagd, via Hämta adress från: kan man välja mellan Kund och Mottagarens adress, fälten kan även ändras manuellt. Hämtas för åtgärd/utföres på plats behöver inte väljas. Instruktioner: Instruktioner som inte har med Felbeskrivningen att göra. Felbeskrivning: Vad som skall åtgärdas på hjälpmedlet. Måste fyllas i. Spara ändringar och Verkställ. 43

44 44 (58) Arbetsorder När arbetsordern verkställs öppnas en ny bild med ett arbetsordernummer, det numret är också en länk. Klickar man på länken får man upp en arbetsorderbekräftelse. 44

45 45 (58) CFR, Centrala FolkbokföringsRegistret CFR är ett sökregister med ett antal sökparametrar där brukarnas personuppgifter kan sökas fram. När ett namn sökts fram fungerar det som en länk. Klickar man på namnlänken visas personuppgifterna. Här finns också länkar till Hjälpmedelsbilden och Kundorder, i båda fallen följer personuppgifterna med. 45

46 46 (58) efaktura efaktura är en funktion där fakturaunderlag kan sökas upp och visas. För att söka fram fakturor måste en betalare anges. Man kan välja om man vill söka en enskild faktura eller flera. Anges endast betalare får man upp alla fakturor som finns i systemet på den betalaren. Typ av faktura skall väljas, Försäljning (köpta artiklar) eller Avtal (hyresartiklar), Service och Samlingsfaktura används ej. Man kan välja om man vill visa rader med nollbelopp (tillbehör) eller ej. Hämta fakturor från kan ignoreras. Klicka på Visa fakturor 46

47 47 (58) efaktura I sökresultatet visas om det är Avtal eller Försäljning. Fakturorna visas i datumordning. Antal rader är antal rader i fakturaunderlaget inklusive rader med nollbelopp. Summan är den månadens fakturabelopp för angiven betalare. Fakturaunderlaget går att visa både i Webformat, går då endast att titta på och i Excel, (obs att detta förutsätter att användarens dator har Excel) vilket möjliggör Excels alla funktioner. Excel97 kan ignoreras. 47

48 48 (58) Meddelande Här visas samma meddelande som finns på Startsida, meddelande gällande kundorder. Datumet är en länk, klickar man på den visas kundordernumret som avses, även det är en länk. Den länken leder till den nya kundorderbekräftelsen med det nya leveransdatumet. 48

49 49 (58) Dina uppgifter, användare Till vänster i denna bild finns uppgifter på den person som är inloggad. Namn: Är också en länk, klickar man på den öppnas ett pop-up fönster, där kan man själv lägga in/ändra uppgifter. Verkställ. Kund/leveransadress: Den standardkund som är inlagd i systemet visas. Betalare: Ovanstående kunds betalare visas Eget förråd: De buffertförråd inloggad förskrivare är kopplad till i systemet visas, obs att det kan vara flera (rullist). 49

50 50 (58) Dina uppgifter, Öppna kundorder Länken Öppna kundorder leder till en bild där alla ej levererade kundorder, som inloggad användare är beställare av, visas. Förskrivare/beställare: Andra förskrivares öppna kundorder kan sökas upp, signatur måste användas. Klicka på Sök. Kundorder (sökruta): Används inte. Kundorder: Kundordernumren är även en länk som leder till kundorderbekräftelsen. Genom att gå till kundorderbekräftelsen denna väg kan man också makulera order, se nästa sida. Datum: När kundordern är lagd. Öppna lagerpåfyllnader: Används inte. 50

51 51 (58) Dina uppgifter, Öppna kundorder Makulera order När man gått till kundorderbekräftelsen denna väg finns längst upp till vänster en knapp Makulera order. Klickar man på den tas raderna bort och ordern är makulerad. 51

52 52 (58) Dina uppgifter, Öppna arbetsorder Länken Öppna arbetsorder leder till en bild där alla ej avslutade arbetsorder, som inloggad användare är beställare av, visas. Förskrivare/beställare: Sökning på andra beställares öppna arbetsorder, här går det endast och söka på beställare som är kopplade till samma kund(er) som dig själv. Signatur måste användas. Klicka på Sök. Ao.nr (sökruta): Notera att i ett arbetsordernummer står de två första siffrorna för årtal (12), de nästkommande två för vecka (33) de övriga är ett löpnummer (0001). Hela arbetsordernumret behöver inte anges men det måste vara inledande siffror. Även här går det bara att söka på samma kund(er). Klicka på Sök. Ao.nr: Arbetsordernumret är även en länk som leder till arbetsordern. Se följande sidor. Datum: När arbetsordern är lagd. 52

53 53 (58) Dina uppgifter, Öppna arbetsorder När man klickar på länken med arbetsordernumret kommer man till arbetsordern. Rubrik: Vilket hjälpmedel det gäller (service) eller vad som önskas, hjälpmedel eller utförande (spec.anpassning/konsultation). Status: Tilldelad, Planerad eller Påbörjad. Mottagare: Brukarens personuppgifter. Aktivitetsprioritet skall ignoreras. Benämning: Hjälpmedlets benämning Typ av åtgärd: Service, Konsultation och Specialanpassning. Utföres av: Vilken tekniker eller konsulent som är huvudansvarig för arbetsordern. Felbeskrivning: Önskad åtgärd/konsultation Kommentar till bifogad fil: De kommentarer som har skrivs in på arbetsordern. 53

54 54 (58) Dina uppgifter, Sök kundorder I bilden Sök kundorder kan man söka alla kundorder d.v.s. även levererade. Notera att i ett kundordernummer står de två första siffrorna för årtal (12), de nästkommande två för vecka (33) de övriga är ett löpnummer (0001). Förskrivare/beställare: Skall lämnas blank. Kundorder: Om alla 8 siffror i kundordernumret fylls i kan man söka på kundorder beställd av vem som helst. Om man däremot anger inledande siffror kan man utöver sina egna endast söka på kundorder beställd av förskrivare knutna till samma kund(er) som dig själv. Klicka på Sök. I sökresultatet är kundordernumret en länk, den leder till kundorderbekräftelsen. 54

55 55 (58) Dina uppgifter, Sök arbetsorder I bilden Sök arbetsorder kan man söka alla arbetsorder d.v.s. även avslutade. Notera att i ett arbetsordernummer står de två första siffrorna för årtal (12), de nästkommande två för vecka (33) de övriga är ett löpnummer (0001). Förskrivare/beställare: Skall lämnas blank. Ao.nr: Om alla 8 siffror i arbetsordernumret fylls i kan man söka på arbetsorder beställd av vem som helst. Om man däremot anger inledande siffror kan man utöver sina egna endast söka på arbetsorder beställd av förskrivare knutna till samma kund(er) som dig själv. Klicka på Sök. I sökresultatet är arbetsordernumret en länk, den leder till arbetsordern. 55

56 56 (58) Dina uppgifter, Sök hämtorder När man öppnar upp denna bild får man automatiskt upp de hämtorder man själv beställt som ännu inte är hämtade. Hämtorder: Används alla 8 siffror i hämtordernumret kan man söka på vilken hämtorder som helst. Om man använder inledande siffror kan man endast söka på hämtorder beställda av de som är knutna till samma kund som sig själv. Beställare: Går att söka på alla beställare, signatur måste användas. Mottagare: Går att söka på alla mottagare i länet. Kund: Går bara att söka på kunder man själv är knuten till. Inkludera stängda: Får träff även på stängda och makulerade hämtorder (returnerat på HMV). Klicka på Sök. Hämtordernumret är även en länk som leder till hämtordern. 56

57 57 (58) Dina uppgifter, Rekvirerat per förskrivare Förskrivare/beställare (F/b): Detta är en funktion som bygger på vad förskrivaren har beställt, det innebär att parametern F/b alltid måste vara ifylld. Man kan bara söka på Förskrivare som är knuten till samma kund(er) som man själv. Mottagare: Sökning kan endast göras tillsammans med F/b. Artikel: Sökning kan endast göras tillsammans med F/b. Kundorder: Sökning kan endast göras tillsammans med F/b. Inledande siffror räcker. Period fr.o.m/period t.o.m: Max tretton månader bakåt i tiden. Rullist med fasta datum. Status: Välj mellan Samtliga, Levererade och Ej levererade. Rullist. Sortering: Välj för sortering av sökresultat på Artikel, Mottagare och Datum (Ordinationsdatum). Rullist. OBSERVERA! Till och med fungerar inte sökparametern Artikel, försöker man använda den stängs systemet ner. 57

58 58 (58) Dina uppgifter, Rekvirerat per förskrivare Kundordernumret i sökresultatet är också en länk som leder till kundorderbekräftelsen. 58

websesam-dokumentation

websesam-dokumentation 2014-10-22 Hjälpmedelsservice websesam-dokumentation INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA WEBSESAM... 1 ADRESS TILL WEBSESAM... 1 LOGGA IN... 1 BEHÖRIGHET... 1 DOKUMENTATION... 1 WEBSESAM-SUPPORT... 1 STARTSIDAN...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM Uppdaterad: 140113 websesam Utbildningsmaterial för förskrivare Har du frågor vänd dig i första hand till användarstödet på din arbetsplats. I andra hand

Läs mer

NYHETER I websesam 2

NYHETER I websesam 2 NYHETER I websesam 2 Påloggningsinformation websesam 2 Av sekretesskäl måste Du logga in i gamla websesam 1 för att få information om hur Du loggar in i websesam 2. WebSESAM 1 och informationen når Du

Läs mer

Användarmanual websesam

Användarmanual websesam HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN Användarmanual websesam Om websesam... 1 Beställning... 1 Leverans... 1 Artiklar... 1 Övrigt... 1 Användarstöd... 2 Behörighet - ansvar... 2 Inloggning... 2 Startsida... 3 Meny

Läs mer

Meddelande. Klicka på datumet för att gå vidare

Meddelande. Klicka på datumet för att gå vidare Websesam End Detta är första sidan i websesam här visas eventuella meddelanden från scentralen och meddelanden om avslutade arbetsorder, avvikelser eller förändrade leveransdatum. Klicka på datumet för

Läs mer

Manual WebSesam S2. Version: 1. Ansvarig: Jessica Isaksson

Manual WebSesam S2. Version: 1. Ansvarig: Jessica Isaksson Manual WebSesam S2 Version: 1 Ansvarig: Jessica Isaksson 2(21) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-03-18 Nyutgåva 3(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRHÅLLNINGSREGLER 4 2 STARTA

Läs mer

WebSesam - rutin för Bou / Vux

WebSesam - rutin för Bou / Vux 1 WebSesam - rutin för Bou / Vux Innehålls förteckning: Meny i WebSesam.. 2 Information. 3 1. Hjälpmedel.. 4 1.1 Sök Hjälpmedel per mottagare... 5 1.2 Återlämnade hjälpmedel 8 1.3 Hämtorder. 9 1.4 Ordinationsöversikt

Läs mer

hjälpmedelscentraler Västra Götalandsregionen

hjälpmedelscentraler Västra Götalandsregionen Version 12 websesam-2 för hjälpmedelscentraler Västra Götalandsregionen Amesto Solutions Logistics AB 2012 12 05 Innehåll Starta websesam... 3 Välkommen till websesam... 4 Hjälpmedel 1(8) Sök mottagare...

Läs mer

Att förskriva hjälpmedel i websesam

Att förskriva hjälpmedel i websesam 2014 08 22 Att förskriva hjälpmedel i websesam Sköterskor Starta Explorer och skriv i adressfältet: https://websesam.lthalland.se/ (För att lägga websesamikonen på ditt skrivbord högerklicka i bilden och

Läs mer

Användarmanual websesam

Användarmanual websesam HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN Användarmanual websesam Om websesam... 1 Beställning... 1 Leverans... 1 Artiklar... 1 Övrigt... 1 Användarstöd/lokalt Sesamstöd... 2 Behörighet - ansvar... 2 Inloggning... 3 Startsida...

Läs mer

Användarmanual websesam

Användarmanual websesam HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN Användarmanual websesam Om websesam... 1 Beställning... 1 Leverans... 1 Artiklar... 1 Övrigt... 1 Användarstöd... 2 Behörighet - ansvar... 2 Inloggning... 2 Startsida... 3 Meny

Läs mer

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER Var uppmärksam på att det användarnamn du loggar in med kopplas till de uppgifter du registrerar i websesam, och all aktivitet loggas. Låna därför aldrig ut ditt användarnamn

Läs mer

Dokumentation om websesam Sörmland

Dokumentation om websesam Sörmland Dokumentation om websesam Sörmland Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2016-08 Innehållsförteckning ANVÄNDA WEBSESAM... 1 Adress till websesam... 1 Logga in... 1 Behörighet... 2 Dokumentation...

Läs mer

Utbildningsmanual websesam

Utbildningsmanual websesam DIVISION SERVICE Länsservice hjälpmedel Utbildningsmanual websesam Utbildningsmanual för förskrivare av hjälpmedel i beställarsystemet websesam Uppdaterat 2016-11-23 Användarmanual för websesam Innehåll

Läs mer

Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen Kalmar

Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen Kalmar 2017-03-16 Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen 10 393 56 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-45 28 50 khs@kalmar.se www.kalmar.se/khs Besöksadress Kalmar Franska

Läs mer

Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen Kalmar

Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen Kalmar 2016-03-09 Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen 10 393 56 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-45 28 50 khs@kalmar.se www.kalmar.se Besöksadress Kalmar Franska

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual 2014-05-19 Innehållsförteckning In- och utloggning... 1 Support... 2 Start... 2 Navigering... 3 Patient... 4 Sök patient... 4 Avancerat sök av patient... 4 Patientbilden... 5 Redigera patientdata...

Läs mer

WebSesam - rutin för Syn

WebSesam - rutin för Syn 1 WebSesam - rutin för Syn Innehålls förteckning: Support WebSesam.. 2 Meny i WebSesam.. 3 Information. 3 1. Hjälpmedel.. 4 1.1 Sök Hjälpmedel per mottagare... 4 1.2 Återlämnade hjälpmedel 6 1.3 Hämtorder.

Läs mer

WebSesam - rutin för Hörsel

WebSesam - rutin för Hörsel 1 WebSesam - rutin för Hörsel Innehålls förteckning: Support WebSesam.. 2 Meny i WebSesam.. 3 Information. 3 1. Hjälpmedel.. 4 1.1 Sök Hjälpmedel per mottagare... 4 1.2 Återlämnade hjälpmedel 6 1.3 Retur

Läs mer

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne Sida 1 (5) Beställa inhalator till patient i WebSesam. 1 Uppdaterad: 2017-05-12 Logga in i WebSesam med ditt etjänstekort. Länken hittar du på Vårdgivare Skåne.

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Manual för avvikelse och reklamation i websesam

Manual för avvikelse och reklamation i websesam Manual för avvikelse och reklamation i websesam 2017-02-01 Hjälpmedel Västerbotten Innehåll manual avvikelse/reklamation Definition avvikelse, reklamation och reparation Registrera avvikelse/reklamation,

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Manual avvikelse/reklamation

Manual avvikelse/reklamation 1 Manual avvikelse/reklamation Innehåll Definition avvikelse, reklamation och reparation Registrera avvikelse/reklamation, anvisningar hur anmälan fylls i Skicka in anmälan Skicka in hjälpmedlet, följesedel

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion Förskrivarportalen... 2 2 Inloggning... 2 2.1 Hur får jag förskrivarportalen till min dator?... 2 2.2 Hur får jag ett användarnamn och lösenord?... 2 2.3 Hur gör jag

Läs mer

Buffertlager hjälpmedel

Buffertlager hjälpmedel Buffertlager hjälpmedel Buffertlager hjälpmedel Presentation buffertlager Genomgång inventering, flytt mm Genomgång ekonomi och betalning Gruppuppgift: kontroll förskrivare, lager mm Buffertlager hjälpmedel

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Lagra skapande datum på TO...2-3 3 Ansvarig planerare...3-4 3.1 Personalregistret...3-4

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Så beställer du via ny och enkel e-handel

Så beställer du via ny och enkel e-handel Så beställer du via ny och enkel e-handel Nu lanseras Martin & Serveras nya e-handel. Bättre sökfunktion, utökad produktinformation, detaljerad leveranskalender, tydlig bristhantering och modern layout.

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Användarmanual e-faktura

Användarmanual e-faktura HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN Användarmanual e-faktura Innehåll Söka fram e-faktura... 2 Öppna fakturaspecifikation... 3 Skapa mallar... 4 Kopiera mall... 7 Ta bort mall... 7 2009-11-12/senast rev 2015-02-27-il

Läs mer

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual. Användarmanual ServiceOnLine C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.doc Sidan 1 av 24 Innehåll Sid. Innehåll Sid.... 2 Starta ServiceOnLine och logga in... 3 Sök personal... 4 Sökning

Läs mer

Webbshopsinstruktioner från C CC. shop.holgers.se

Webbshopsinstruktioner från C CC. shop.holgers.se Webbshopsinstruktioner från C CC shop.holgers.se Holgers Stugmaterial AB Webbshopsinstruktioner Denna folder skall guida Dig genom vår e-handel från inloggning till färdig order. 1. Logga in 2. Mina uppgifter

Läs mer

WebSesam - rutin för Hörsel

WebSesam - rutin för Hörsel 1 WebSesam - rutin för Hörsel Innehålls förteckning: Support WebSesam.. 2 Meny i WebSesam.. 3 Information. 3 1. Hjälpmedel.. 4 1.1 Sök Hjälpmedel per mottagare... 4 1.2 Återlämnade hjälpmedel 6 1.3 Retur

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Nyheter Hybron MPS version 4.7 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ankomstkontroll & Kontrollager...2-3 2.1 Bakgrund...2-3

Läs mer

Användarmanual Stiga on Line

Användarmanual Stiga on Line Användarmanual Stiga on Line 2 Innehållsförteckning Användarmanual Stiga On-Line Hur hittar jag till Stiga on Line 5 sida Översikt 6 Garantikort 7-10 Reklamationer 11-20 Order on Line 21-25 Bildbank och

Läs mer

Utbildningsmaterial Avvikelsehantering i websesam. Hjälpmedelscentrum. Version

Utbildningsmaterial Avvikelsehantering i websesam. Hjälpmedelscentrum. Version Utbildningsmaterial Avvikelsehantering i websesam Hjälpmedelscentrum Version 2015-02-10 Avvikelse och Reklamation i websesam och SESAM 2... 1 Definition av begreppet Avvikelse... 1 Negativ händelse...

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer Version 1.0 2011-08-17 Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer 2011-07-11 2(8) Gå till http://extranet.torkelson.se. 1. Inloggning 2. Skapa ny reklamation Tryck på Skapa reklamation

Läs mer

Välkommen till shoestore.se

Välkommen till shoestore.se Välkommen till shoestore.se Detta är en kort manual där du snabbt lär dig använda shoestore.se. Senaste revision 2010-02-01. Vi går igång direkt och loggar in på www.shoestore.se Det du nu behöver är kundnummer,

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

SimuWorld Internetportal

SimuWorld Internetportal SimuWorld Internetportal Leverantörer... 1 Information... 2 Leverantörer... 2 Skapa ny order... 2 Godkänn order... 4 Icke avsända ordrar... 5 Utskrift varukatalog... 6 Kontoutdrag, öppna poster... 6 Leverans

Läs mer

Lundaprogrammet Mobilversionen

Lundaprogrammet Mobilversionen Lundaprogrammet Mobilversionen Bakgrund Tidigare hade vi en APP som gick att ladda ner från APP Store eller Androide Market/Google Play. Vi har valt att avveckla den och istället gå över till en mobilanpassad

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

E-HANDEL ANVÄNDARMANUAL HANDLA NÄR DET PASSAR DIG 24 TIMMAR OM DYGNET!

E-HANDEL ANVÄNDARMANUAL HANDLA NÄR DET PASSAR DIG 24 TIMMAR OM DYGNET! E-HANDEL ANVÄNDARMANUAL HANDLA NÄR DET PASSAR DIG 24 TIMMAR OM DYGNET! WWW.FREDRICSONS.COM INNEHÅLL 1. Logga in 4 2. Välj ut dina varor 5 VÄLKOMMEN TILL FREDRICSONS TRÄ E-HANDEL 3. Köp varor 8 4. Kundvagnen

Läs mer

Dokumentation Sesam LMN Korttidsboende

Dokumentation Sesam LMN Korttidsboende Dokumentation Sesam LMN Korttidsboende Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2016-06 Innehållsförteckning KORTTIDSBOENDE... 1 Korttidsboende På korttidsboenden vistas patienter under en kortare tid.

Läs mer

Manual för BMB i websesam

Manual för BMB i websesam HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN Manual för BMB i websesam BMB = Byte Mottagare Betalare Manualen beskriver hur du använder funktionen Byte Mottagare Betalare, BMB i websesam. Innehåll: Introduktion BMB Byte mottagare/betalare

Läs mer

Lathund för T99webb Utfärdare Utbildning & Tandvårdskort

Lathund för T99webb Utfärdare Utbildning & Tandvårdskort Lathund för T99webb Utfärdare Utbildning & Tandvårdskort 2016-12-15 Copyright Black Aints Applikation AB Innehållsförteckning Inledning... 2 Startsida för kunskapstest... 3 Studiematerial... 4 Kunskapstest...

Läs mer

Kom i gångg. Med vår Webshop

Kom i gångg. Med vår Webshop Kom i gångg g Med vår Webshop Välkommen till vår Webshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik, IT och kommunikation, detta i kombination med

Läs mer

Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1

Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1 Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1 2012-02-15; 2 2012-02-15; 3 För att söka och titta på produkter så måste man nu var inloggad 2012-02-15; 4 Fokusområden här kan man läsa mera

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel Logga in Klicka på E-handel Logga in på Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt lösenord som du får/har fått. Klicka på Logga in. Huvudmenyn Om du vill börja beställa varor klicka på Ange leveransdatum.

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. MANUAL E-HANDEL INLEDNING. På Svedbergs webbplats finns idag en integrerad e-handel där återförsäljare kan gå in och lägga sina order. Detta kräver att användaren först loggar in. Efter inloggning kan

Läs mer

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Johnny Ulf av 10. Lathund Leverantörsportalen

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Johnny Ulf av 10. Lathund Leverantörsportalen Lathund leverantörsportalen Johnny Ulf 2016-09-23 1 av 10 Lathund Leverantörsportalen Lathund leverantörsportalen Johnny Ulf 2016-09-23 2 av 10 Inledning Leverantörsportalen är Bostads AB Poseidons system

Läs mer

Lathund för Utbildning och Utfärdande av Tandvårdskort. T99Webb /Landstinget Dalarna

Lathund för Utbildning och Utfärdande av Tandvårdskort. T99Webb /Landstinget Dalarna Lathund för Utbildning och Utfärdande av Tandvårdskort T99Webb 2017-05-02/Landstinget Dalarna Innehåll Startsida för kunskapstest... 2 Studiematerial... 3 Kunskapstest... 4 Startsida för utfärdare... 7

Läs mer

Att arbeta i websesam FÖRHÅLLNINGSREGLER

Att arbeta i websesam FÖRHÅLLNINGSREGLER Att arbeta i websesam Manual 2013-06-28 FÖRHÅLLNINGSREGLER I websesam har varje användare ett personligt användarnamn och lösenord. Användarens namn kopplas till det som registreras i websesam, och all

Läs mer

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik!

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Sedan vi lanserade webbutiken 2006 har denna snabbt blivit en av våra viktigaste kanaler och andelen kunder som väljer att handla på webben ökar hela

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK MERCADO SHOP Funktionen Artikelsök som du hittade tidigare på hemsidan är nu ersatt av vår webshop Mercado Shop! Mercado

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Här kommer en sammanfattning med frågor och svar från de besök jag gjort hos förskrivarna ute i kommunerna.

Här kommer en sammanfattning med frågor och svar från de besök jag gjort hos förskrivarna ute i kommunerna. Datum 2015-05-18 Sida 1(5) Här kommer en sammanfattning med frågor och svar från de besök jag gjort hos förskrivarna ute i kommunerna. Kan vi få tillbaka exakt samma hjälpmedel som vi skickat in på tvätt?

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se En guide till Skövde Kontorscenters Webbutik www.skovdekontorscenter.se www Vår Webbutik Det skall vara enkelt och smidigt att handla av oss. I vår webbutik hittar du hela vårt sortiment och kan i lugn

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Arvid Nilsson Webshop Åtkomst till webshopen

Arvid Nilsson Webshop Åtkomst till webshopen Arvid Nilsson Webshop Åtkomst till webshopen Klicka här för att komma till webshoppen! Du hittar webshoppen när du går in på http://www.arvidnilsson.com www.arvidnilsson.com och väljer lokalt språk. På

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Utbildningsmaterial. Materialbeställning via Visma Zpider

Utbildningsmaterial. Materialbeställning via Visma Zpider Utbildningsmaterial Materialbeställning via Visma Zpider Innehåll Kort beskrivning... 3 Komma in i portalen... 3 Välja kund... 4 Byta kund... 4 Göra en beställning... 5 Söka efter artiklar... 5 Använda

Läs mer

Hjälpmedel Skåne Habilitering & Hjälpmedel

Hjälpmedel Skåne Habilitering & Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne Habilitering & Hjälpmedel Senast uppdaterad: Innehåll Flödet... 1 Snabbguide Sesam LMN... 3 Inloggning... 3 Skapa en förskrivning... 3 Registrera artiklar... 4 Söka artikel... 5 Antal

Läs mer

RemoteX Applications Manual för E-beställning

RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 RemoteX e-beställning... 4 Aktivering av RemoteX e-beställning... 4 Konfigurering av RemoteX e-beställning...

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Manual - Symfoni - Kommunanvändare

Manual - Symfoni - Kommunanvändare Sidan 1 av 32 1. Symfoni för kommunanställda........................................................................... 2 1.1 Boendeenheter..................................................................................

Läs mer

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Registrera order i CSP

Registrera order i CSP Registrera order i CSP Logga in på CSP med kundnummer och lösenord och ändra språk till svenska. Vid första inloggning ändra lösenord. Startsidan: Här finner ni 4 flikar. Varje flik beskrivs var för sig.

Läs mer

Kortavtalsadministratör. Med behörighet som Kortavtalsadministratör kan du se företagets och anslutna företags kortavtal.

Kortavtalsadministratör. Med behörighet som Kortavtalsadministratör kan du se företagets och anslutna företags kortavtal. Generellt Kortavtalsadministratör I modulen Kort kan du som har behörighet administrera Företagets kort och se Kortavtal. För att få tillgång till Kortmodulen måste du ha ett Kortavtal med banken. När

Läs mer

Så här beställer du varor från Serveras webbutik.

Så här beställer du varor från Serveras webbutik. Logga in Gå in på www.servera.se Klicka på E-handel Eller klicka på Tjänster i menyn och välj E-handel. Logga in på Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt lösenord som du får/har fått från Servera.

Läs mer

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka.

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Hej alla ÅF! Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Börja med att använda din vanliga inloggning

Läs mer