UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM"

Transkript

1 UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM Uppdaterad:

2 websesam Utbildningsmaterial för förskrivare Har du frågor vänd dig i första hand till användarstödet på din arbetsplats. I andra hand kontaktar du hjälpmedelskonsulent namn och telefonnummer finns på landstingets hemsida, under Hjälpmedelsportalen Innehåll Logga in Startbild Sida Funktioner: Hjälpmedel per mottagare 3-8 Funktioner i blåa högermarginalen 9 Beställa hjälpmedel Beställning ur eget närförråd Beställa komponenter Beställa komponenter komplettera individ Sök artikel 24 Varukatalog 25 Arbetsorder Hämtorder BMB - Byte Mottagare Betalare CFR, Centrala Folkbokföringsregistret 36 Dina uppgifter

3 Inloggning Logga in på: Ange användarnamn och lösenord Har du glömt lösenordet? Klicka på länken så skickas lösenordet till din mail Detta är startbilden för websesam I välkomstmeddelandet får du allmän information. Länkar finns till bl.a. Hjälpmedelsportalen, avvikelser/frågor, sortimentsöversikt mm Personliga meddelanden syns här. Utgå från Hjälpmedel i högra kolumnen när du arbetar i websesam 2

4 Hjälpmedel per mottagare Skriv personnummer med samtliga 12 siffror i en följd (ÅÅÅÅMMDDNNNN). Klicka på Sök efter att du har fyllt i uppgifterna. Sökgrupp använder du om du t ex vill kontrollera vilka gånghjälpmedel patienten har. Det är ISOkodsbeteckningen du skriver in (t ex 12 för Hjälpmedel för förflyttning). Endast I-märkta (individmärkta) använder du om du vill se vilka hjälpmedel som hyrs. 3

5 Utgångsbild: Hjälpmedel per mottagare Hjälpmedel per mottagare, forts Klicka på artikelnumret - här kan du för varje hjälpmedel få: Artikelinformation - här finns t.ex. bild och bruksansvisning på det aktuella hjälpmedlet. Ordinationsöversikt här kan du se hur beställningen såg ut när den gjordes samt betalare Beställ här kan du beställa ett likadant hjälpmedel 4

6 Hjälpmedel per mottagare - Ordinationsöversikt Klicka på Ordinationsöversikt Här kan du se: Förskrivare/beställare/kund/leveransadress = vem som står som förskrivare för hjälpmedlet Betalare = vem som betalar för hjälpmedlet Ord.nr. (Ordinationsnummer) Klicka på numret och de ser vad hjälpmedlen kostar Artikelinformation: Här finns bl.a. länk till leverantör, tillgängligt saldo på lager. 5

7 Hjälpmedel per mottagare - Ordinationsöversikt, forts Om du klickar på Ordinationsövesikt Här kan du se vad hjälpmedlet kostar och hur beställningen såg ut. 6

8 Utgångsbild: Hjälpmedel per mottagare Hjälpmedel per mottagare, forts Genom att klicka på ett individnummer kan du komma vidare till individinformation 7

9 Hjälpmedel per mottagare, forts Återlämnade hjälpmedel - här läser du vilka hjälpmedel som är återlämnade Registrerad Ao - under Registrerad arbetsorder kan du se vilken teknisk service som är utförd på de hjälpmedel personen lånar.. Komponenter på väg Här kan du se gjorda ej levererade beställningar på komponenter Beställ - här beställer du nya hjälpmedel BMB, Byte Mottagare Betalare Hämtorder - här beställer du returtransport för hjälpmedel Skriv ut Utskrift av bilden hjälpmedel per mottagare 8

10 Funktioner i blå högermarginal Individkort - Genom att skriva in individnumret kommer du till samma bild som individinformation. Varukatalog Här kan du söka artiklar från Iso-kod. Sök artikel Här kan du söka artikel via benämning, leverantör, leverantörs artikel nummer mm Kundorder Utgå från beställ i bilden hjälpmedel per mottagare istället! Arbetsorder Här registrerar du arbetsorder. Kvittera BMB Här ser du och kan kvittera dina inkomna BMB CFR Sök av personuppgifter Meddelande Dina personliga meddelanden. Dina uppgifter Här ser du hur du som användare är upplagd. Du kan söka/öppna ordinationer/arbetsordrar samt söka levererade arbetsordrar. 9

11 Beställa hjälpmedel Utgångsbild: Hjälpmedel per mottagare. Skriv in aktuell patients personnummer med alla 12 siffror. Klicka på sök Klicka på Beställ - här beställer du hjälpmedel 10

12 Beställa hjälpmedel, forts Kund/leveransadress visar vilka arbetsställen/kundnummer du är upplagd mot. Välj det aktuella arbetsstället. Stämmer uppgifterna gå vidare genom att klicka på Fortsätt. På landstingets hemsida på Hjälpmedelsportalen finns länkar till Riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten Sortimentsöversikt hjälpmedel Beställningsunderlag 11

13 Beställa hjälpmedel, forts Information om ersättningskedja I samband med ut-/infasning av nytt sortiment använder vi ersättningsgrupper. Det innebär att de äldre produkterna levereras ut först, förutsatt att lagersaldo finns, för att hålla nere kostnaderna för nyinköp. Ersättningsgrupper är bindande du kan alltså inte välja bort det föreslagna hjälpmedlet. Om det finns särskilda skäl för att få nyare hjälpmedel finns möjlighet att gå utanför ersättningskedjan (beställning görs då på blankett Förskrivning utanför ersättningskedjan ) Vi rekommenderar att alltid beställa på det nyaste artikelnumret oavsett vilken typ av Ersättningsgrupp det gäller. Lägg sedan till ev. tillbehör utifrån vilken huvudprodukt du kommer att få levererad. 1. Skriv in Artikelnummer. (Artikelnummer kan sökas i websesams Varukatalog, Sök artikel eller via beställningsunderlagen 2. Välj Betalare. Förskrivningssyfte (hyra-köp) är ej valbar. Vid önskat köp på hyresartikel görs manuell beställning 3. Klicka på Spara ändringarna - Är du nöjd med beställningen klickar du på Fortsätt - Vill du ändra i beställningen, kryssa i rutan Ta bort. Kom ihåg att spara ändringarna. - Vill du ändra/beställa komponenter/tillbehör, se fortsättning s.19 12

14 Nu har du kommit till sista bilden med adressuppgifter och meddelanderuta 1. Vid hämta leveransadress från ska kund/leveransadress vara markerad. Det är endast när hjälpmedlet ska levereras till patientens hemadress som Mottagare ska vara markerad. 2. Under Övrig information kan anges ex. att arbetsorder är skriven eller vid nybeställning speciella önskemål. OBS! Endast kortare meddelanden ska skrivas här. Önskar du att hela sin order levereras samtidigt (kan gälla huvudhjälpmedel och komponent) klickar du i rutan Samleverans önskas 3. Viktigt att leveransadressen är rätt. Klicka på verkställ när uppgifterna stämmer Nytt fönster öppnas Bekräftelse och ordernummer på registreringen av beställningen visas. Ordern Beställning är nu skickad! ur eget närförråd Beställningen är nu registrerad och är klar att behandlas av Länsservice Uttag från eget närförråd används endast av de enheter som har närförråd. 13

15 Beställning ur eget närförråd Alt 1 när man har rutin av att förskriva direkt från sitt närförråd då väljer man Uttag ur eget förråd innan man klickar fortsätt. Glöm inte att göra lagerpåfyllnad! Alt 2 när man har rutin av att förskriva från sitt närförråd genom BMB. Utgå ifrån bilden Hjälpmedel. Välj vårdenhet och skriv in ert närförrådsnummer Klicka på Sök. Då kommer lista upp med alla hjälpmedel som finns i närförrådet. 14

16 Klicka på länken BMB. Nytt fönster öppnas Lista med alla individmärkta hjälpmedel kommer upp. Fyll i förskrivare, ny mottagare (patient) med personnummer. Kryssa i det aktuella hjälpmedlet. Klicka på Spara ändringarna 15

17 Nytt fönster öppnas Stämmer alla uppgifter, klicka på Verkställ Om du ändrar någon uppgift måste du klicka på Spara ändringarna innan du verkställer. BMB är nu skickad. För att hjälpmedlet ska hamna på personen, måste BMB kvitteras. Utgå ifrån bilden Hjälpmedel och välj patient och skriv in personnummer och klicka på Sök. 16

18 Välj Kvittera BMB i den blå listen Nytt fönster öppnas. Här ser du alla dina BMB-ärenden med mottagaren som finns att ta emot. Klicka på datumet så kommer du in på ärendet 17

19 Nytt fönster öppnas med nedanstående uppgifter: 1. Välj kund och betalare 2. Om alla uppgifter i övrigt stämmer, Klicka på Verkställ BMB är nu mottagen och kvitterad!. 18

20 Beställa komponenter Ska du beställa komponenter/tillbehör till huvudhjälpmedlet, klicka på Artikelnumret. Nu får du upp en artikellista över de komponenter/tillbehör som finns på det beställda huvudhjälpmedlet, se bild nästa sida Siffran inom parantes talar om hur många komponenter/tillbehör som finns på stolen. Den siffran ändras om du lägger till eller tar bort komponenter/tillbehör. 19

21 Beställa komponenter använda mallar Mallar finns för de hjälpmedel som förskrivs ofta och har många komponenter t ex rullstolar. Mallen ger förslag på komponenter. Alt. 1: Om ytterligare tillbehör behövs klicka på Vanligaste tillbehören till: Cross och kryssa i de komponenter du önskar, tryck därefter på beställ. Alt 2: Ändra i mallen Ändra antal eller ta bort artikelnummer. Klicka på Spara ändringarna Alt 3: Skriv in artikelnumret på den komponenten/tillbehöret du önskar. Klicka på Spara ändringarna. När du gjort dina val - Klicka Spara ändringarna. Och därefter på Åter till ordinationsrader 20

22 Beställa komponenter, forts Du kommer tillbaka till dina ordinationsrader. Klicka på spara ändringarna och därefter fortsätt Fortsätt färdigställa ordern, se sida 13 21

23 Beställa komponenter till tidigare förskrivet individmärkt hjälpmedel Utgå från bilden Hjälpmedel. Skriv in aktuell patients personnummer med alla 12 siffror. Klicka på Beställ. Om de uppgifter som är förvalda stämmer klickar du sedan på Fortsätt. Skriv in artikelnumret på det tillbehör/komponent som du vill beställa och klicka på Spara ändringarna. Nytt fönster öppnas med en nu kolumn Kompl.individ. Klicka på Kompl.individ och bocka för det aktuella huvudhjälpmedlet som ska kompletteras. Bekräfta genom att klicka på Verkställ. I orderraderna ser man nu i fältet individnr till vilken individ denna komponent är kopplad till. Klicka på Spara ändringarna och därefter på Fortsätt. 22

24 Beställa komponenter till tidigare förskrivet individmärkt hjälpmedel forts Ny bild visas. Kontrollera att komponenterna kommer på rätt betalare och kundnummer Välj adress från kund/leveransadress eller mottagare. Se över att leveransadressen är rätt, Klicka på Verkställ. I rutan övrig information kan du t.ex. skriva ett meddelande eller in att AO är beställd Du får nu ett meddelande om att beställningen är mottagen och registrerad med ett referensnummer (se sid 13). Detta referensnummer ska anges vid en ev. AO av komponenten. Din beställning finns sedan sparad under Dina uppgifter 23

25 Sök artikel Sök artikel finns i högra (blå) kolumnen Sök artikel fungerar bäst ju mer man kan avgränsa sökningen. Fyll i Benämning, välj Leverantör. Klicka på Sök Kryssa även i inkl.disponibelt saldo om du vill se om hälpmedlet finns på det lager du beställer ifrån. 24

26 Varukatalogen i websesam Varukatalog finns i högra kolumnen. Sökning i varukatalogen fungerar bäst för mindre hjälpmedelsområden. Ruta med inkl.disponibelt saldo finns att välja (kryssar i rutan och klickar på visa). Då väldigt många artiklar finns upplagda kan det ta tid att få fram sökningen och svårt att hitta rätt bland alla artiklar. Enklare att gå in via sök artikel. Status Sortiment lagervara = lagerhållet sortiment beställningsvara = sortiment, beställningsvara Ej sortiment utgående = finns begagnat hjälpmedel i lager kan beställning göras OBS! Om utgående hjälpmedel inte finns i lager kan beställning endast göras efter överenskommelse med hjälpmedelskonsulent. utgången = utgången från leverantör. Inköp går inte att göra, finns begagnat hjälpmedel i lager kan beställning göras. 25

27 Arbetsorder Utgångsbild: Välj Hjälpmedel i högerlisten. Skriv in patientens personnummer med alla 12 siffror. Klicka på Sök. Du kommer nu till individbilden Hjälpmedel per mottagare. Skriv upp eller notera individnummret på hjälpmedlet samt personnummer som arbetsordern ska kopplas till. Klicka på Arbetsorder i högermarginalen. 26

28 Arbetsorder, forts Nytt fönster öppnas med uppgifter för arbetsorder Skriv in personnummer med 12 siffror samt individnummer. Välj Typ av åtgärd och Utföres av. Fyll i rutan för felbeskrivning. (Det går att skriva ca 250 tecken, vilket motsvarar ca fyra rader). Klicka på Spara ändringarna 3. Välj Typ av åtgärd 4. Välj utföres av 1. Skriv in personnummer med 12 siffror. 2. Fyll i individnummer 5. Fyll i rutan för felbeskrivning 6. Spara ändringarna 27

29 Arbetsorder, forts Artikelfält och benämning fylls i automatiskt då man sparar ändringarna Klicka på Hämtas eller utföres Nytt fönster öppnas med adressuppgifter 1. Välj Hämtas för åtgärd eller utföres på plats Var arbetet sedan kommer att utföras bestäms av tekniker och lokala rutiner. 2. Välj alternativ för Hämta adress från. 3. Gör ev. ändringar i adressuppgifter, lägg till telefonnummer, portkod om nödvändigt 4. Klicka på Spara ändringarna Och därefter Verkställ 28

30 Arbetsorder, forts Du får ett AO-nummer som kvitto på att Arbetsorder är mottagen. Numret finns även under Dina uppgifter 29

31 Hämtorder Hämtorder används för beställning av returtransport av hjälpmedel från patient eller t ex från vårdcentral till Länsservice. Utgå från bilden Hjälpmedel. Skriv in patientens personnummer med alla 12 siffrorna. Klicka på Sök. Klicka på Hämtorder. 30

32 Hämtorder, forts 1.-Välj Kund/leveransadress alt. Patient 2. Skriv i ev. kommentarer i rutan Hämtorder information 3. Välj orsak. 5. Korrigera om nödvändigt adressuppgifter under hämtadress och lägg till telefonnummer och ev. portkod. 6. Klicka på Verkställ. Nytt fönster öppnas med bekräftelse på hämtorder 4. Bocka för aktuella hjälpmedel som ska hämtas i hjälpmedelslistan. 31

33 Byte Mottagare Betalare (BMB) BMB används för hyrda hjälpmedel när: Patient ska flytta till annan vårdcentrals/boendeområde eller byta boendeform När hjälpmedel förskrivits på sjukhuset och ska föras över till primärvården eller kommunen. Mottagande förskrivare ska godkänna överföringen i websesam snarast (inom sju dagar). Vid varje enhet bör det finnas rutiner för överföring av kostnader via BMB. Observera att överrapportering av behandlingsansvar till annan förskrivare inte kan göras i websesam, utan måste göras på annat sätt t ex journalkopia eller telefonsamtal. BMB mellan brukare är inte tillåtet utan att hjälpmedlet först varit in till Länsservice för rekonditionering/genomgång av tekniker. Länsservice är ansvarig för att hjälpmedlen som hyrs är säkra och funktionsdugliga. Att ta emot BMB och kvittera. Det kommer inget meddelande om att du fått ett BMB-ärende utan du måste aktivt gå in på Kvittera BMB i den blå listen för att se dina ärenden. Ärenden som inte är kvitterade inom 7 dagar försvinner och är inte längre aktiva för BMB. Utgå ifrån Kvittera BMB Klicka på länken 32

34 Nytt fönster öppnas. Här ser du alla dina BMB-ärenden med mottagaren som finns att ta emot. Klicka på datumet så kommer du in på ärendet Nytt fönster öppnas med nedanstående uppgifter: 2. Välj kund och betalare 3. Om alla uppgifter i övrigt stämmer, Klicka på Verkställ BMB är nu mottagen och kvitterad!. 33

35 Att skicka BMB Utgå ifrån bilden Hjälpmedel för personen och klicka på BMBlänken Nytt fönster öppnas med uppgifter om de hjälpmedel som personen har på hyra. 1. Ange ny förskrivare/mottagare 2. Kryssa för de hjälpmedel som är aktuella för BMB 3. Skriv ev. meddelande i meddelanderutan 4. Klicka på Spara ändringarna 34

36 Nytt fönster öppnas där de valda uppgifterna är med. Stämmer allt klicka på Verkställ BMB är nu skickad! 35

37 Centrala Folkbokföringsregistret Namn kan sökas på förnamn eller efternamn först. Kan även söka på de fyra första siffrorna i personnumret. Klicka på rullisten och välj kön. Gatuadress skriv början av gatuadressen om du kan den. Skriv Postort om du kan den. Tryck på Sök. 36

38 Dina uppgifter Här kan du se beställningar och arbetsordrar som ännu inte är utförda. Här lägger du in kontaktuppgifter som är viktiga för att tekniker, kundtjänst m.fl. ska kunna nå dig Kom ihåg att ändra telefonnummer och mailadress när du byter arbetsplats. Klicka på ditt namn för att komma åt de uppgifter som finns registrerade på dig. 37

Utbildningsmanual websesam

Utbildningsmanual websesam DIVISION SERVICE Länsservice hjälpmedel Utbildningsmanual websesam Utbildningsmanual för förskrivare av hjälpmedel i beställarsystemet websesam Uppdaterat 2016-11-23 Användarmanual för websesam Innehåll

Läs mer

websesam-dokumentation

websesam-dokumentation 2014-10-22 Hjälpmedelsservice websesam-dokumentation INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA WEBSESAM... 1 ADRESS TILL WEBSESAM... 1 LOGGA IN... 1 BEHÖRIGHET... 1 DOKUMENTATION... 1 WEBSESAM-SUPPORT... 1 STARTSIDAN...

Läs mer

Meddelande. Klicka på datumet för att gå vidare

Meddelande. Klicka på datumet för att gå vidare Websesam End Detta är första sidan i websesam här visas eventuella meddelanden från scentralen och meddelanden om avslutade arbetsorder, avvikelser eller förändrade leveransdatum. Klicka på datumet för

Läs mer

NYHETER I websesam 2

NYHETER I websesam 2 NYHETER I websesam 2 Påloggningsinformation websesam 2 Av sekretesskäl måste Du logga in i gamla websesam 1 för att få information om hur Du loggar in i websesam 2. WebSESAM 1 och informationen når Du

Läs mer

Användarmanual websesam

Användarmanual websesam HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN Användarmanual websesam Om websesam... 1 Beställning... 1 Leverans... 1 Artiklar... 1 Övrigt... 1 Användarstöd/lokalt Sesamstöd... 2 Behörighet - ansvar... 2 Inloggning... 3 Startsida...

Läs mer

1(58) 2012-08-20. Håkan Hallström

1(58) 2012-08-20. Håkan Hallström 1(58) 2012-08-20 Håkan Hallström 2 (58) Innehållsförteckning Funktion Sida Starta websesam 3 Startsida 4 Hjälpmedel 7 Individkort 22 Varukatalog 24 Sök artikel 26 Kundorder 30 Arbetsorder 41 CFR 45 efaktura

Läs mer

WebSesam - rutin för Bou / Vux

WebSesam - rutin för Bou / Vux 1 WebSesam - rutin för Bou / Vux Innehålls förteckning: Meny i WebSesam.. 2 Information. 3 1. Hjälpmedel.. 4 1.1 Sök Hjälpmedel per mottagare... 5 1.2 Återlämnade hjälpmedel 8 1.3 Hämtorder. 9 1.4 Ordinationsöversikt

Läs mer

Att förskriva hjälpmedel i websesam

Att förskriva hjälpmedel i websesam 2014 08 22 Att förskriva hjälpmedel i websesam Sköterskor Starta Explorer och skriv i adressfältet: https://websesam.lthalland.se/ (För att lägga websesamikonen på ditt skrivbord högerklicka i bilden och

Läs mer

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER Var uppmärksam på att det användarnamn du loggar in med kopplas till de uppgifter du registrerar i websesam, och all aktivitet loggas. Låna därför aldrig ut ditt användarnamn

Läs mer

Manual WebSesam S2. Version: 1. Ansvarig: Jessica Isaksson

Manual WebSesam S2. Version: 1. Ansvarig: Jessica Isaksson Manual WebSesam S2 Version: 1 Ansvarig: Jessica Isaksson 2(21) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-03-18 Nyutgåva 3(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRHÅLLNINGSREGLER 4 2 STARTA

Läs mer

Användarmanual websesam

Användarmanual websesam HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN Användarmanual websesam Om websesam... 1 Beställning... 1 Leverans... 1 Artiklar... 1 Övrigt... 1 Användarstöd... 2 Behörighet - ansvar... 2 Inloggning... 2 Startsida... 3 Meny

Läs mer

Dokumentation om websesam Sörmland

Dokumentation om websesam Sörmland Dokumentation om websesam Sörmland Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2016-08 Innehållsförteckning ANVÄNDA WEBSESAM... 1 Adress till websesam... 1 Logga in... 1 Behörighet... 2 Dokumentation...

Läs mer

hjälpmedelscentraler Västra Götalandsregionen

hjälpmedelscentraler Västra Götalandsregionen Version 12 websesam-2 för hjälpmedelscentraler Västra Götalandsregionen Amesto Solutions Logistics AB 2012 12 05 Innehåll Starta websesam... 3 Välkommen till websesam... 4 Hjälpmedel 1(8) Sök mottagare...

Läs mer

Användarmanual websesam

Användarmanual websesam HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN Användarmanual websesam Om websesam... 1 Beställning... 1 Leverans... 1 Artiklar... 1 Övrigt... 1 Användarstöd... 2 Behörighet - ansvar... 2 Inloggning... 2 Startsida... 3 Meny

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual 2014-05-19 Innehållsförteckning In- och utloggning... 1 Support... 2 Start... 2 Navigering... 3 Patient... 4 Sök patient... 4 Avancerat sök av patient... 4 Patientbilden... 5 Redigera patientdata...

Läs mer

Manual avvikelse/reklamation

Manual avvikelse/reklamation 1 Manual avvikelse/reklamation Innehåll Definition avvikelse, reklamation och reparation Registrera avvikelse/reklamation, anvisningar hur anmälan fylls i Skicka in anmälan Skicka in hjälpmedlet, följesedel

Läs mer

Manual för avvikelse och reklamation i websesam

Manual för avvikelse och reklamation i websesam Manual för avvikelse och reklamation i websesam 2017-02-01 Hjälpmedel Västerbotten Innehåll manual avvikelse/reklamation Definition avvikelse, reklamation och reparation Registrera avvikelse/reklamation,

Läs mer

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion Förskrivarportalen... 2 2 Inloggning... 2 2.1 Hur får jag förskrivarportalen till min dator?... 2 2.2 Hur får jag ett användarnamn och lösenord?... 2 2.3 Hur gör jag

Läs mer

Rutin för funktionsförskrivning hörsel

Rutin för funktionsförskrivning hörsel Rutin för funktionsförskrivning hörsel Landstinget Sörmland 2016-01 Innehållsförteckning FUNKTIONSFÖRSKRIVNING HÖRSEL... 3 Steg 1 - Förskriva en funktionsartikel... 3 Steg 2 - Registrera en arbetsorder/aktivitet...

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

WebSesam - rutin för Syn

WebSesam - rutin för Syn 1 WebSesam - rutin för Syn Innehålls förteckning: Support WebSesam.. 2 Meny i WebSesam.. 3 Information. 3 1. Hjälpmedel.. 4 1.1 Sök Hjälpmedel per mottagare... 4 1.2 Återlämnade hjälpmedel 6 1.3 Hämtorder.

Läs mer

Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen Kalmar

Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen Kalmar 2016-03-09 Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen 10 393 56 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-45 28 50 khs@kalmar.se www.kalmar.se Besöksadress Kalmar Franska

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

Buffertlager hjälpmedel

Buffertlager hjälpmedel Buffertlager hjälpmedel Buffertlager hjälpmedel Presentation buffertlager Genomgång inventering, flytt mm Genomgång ekonomi och betalning Gruppuppgift: kontroll förskrivare, lager mm Buffertlager hjälpmedel

Läs mer

Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen Kalmar

Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen Kalmar 2017-03-16 Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen 10 393 56 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-45 28 50 khs@kalmar.se www.kalmar.se/khs Besöksadress Kalmar Franska

Läs mer

Utbildningsmaterial Avvikelsehantering i websesam. Hjälpmedelscentrum. Version

Utbildningsmaterial Avvikelsehantering i websesam. Hjälpmedelscentrum. Version Utbildningsmaterial Avvikelsehantering i websesam Hjälpmedelscentrum Version 2015-02-10 Avvikelse och Reklamation i websesam och SESAM 2... 1 Definition av begreppet Avvikelse... 1 Negativ händelse...

Läs mer

WebSesam - rutin för Hörsel

WebSesam - rutin för Hörsel 1 WebSesam - rutin för Hörsel Innehålls förteckning: Support WebSesam.. 2 Meny i WebSesam.. 3 Information. 3 1. Hjälpmedel.. 4 1.1 Sök Hjälpmedel per mottagare... 4 1.2 Återlämnade hjälpmedel 6 1.3 Retur

Läs mer

Inget problem, vi skickar dina registrerade uppgifter till den e-post-adressen som du använde vid registreringen.

Inget problem, vi skickar dina registrerade uppgifter till den e-post-adressen som du använde vid registreringen. 1. Registrering / Login När du klickar på Logga in kan du välja att antingen - logga in med ditt befintliga användarnamn och lösenord från en tidigare registrering i den här webbshopen (OBS! Gäller ej

Läs mer

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne Sida 1 (5) Beställa inhalator till patient i WebSesam. 1 Uppdaterad: 2017-05-12 Logga in i WebSesam med ditt etjänstekort. Länken hittar du på Vårdgivare Skåne.

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Dokumentation Sesam LMN Korttidsboende

Dokumentation Sesam LMN Korttidsboende Dokumentation Sesam LMN Korttidsboende Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2016-06 Innehållsförteckning KORTTIDSBOENDE... 1 Korttidsboende På korttidsboenden vistas patienter under en kortare tid.

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Steg 1 Välj produkter... 2 Steg 2 Kontering och leveransinformation...

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Manual för BMB i websesam

Manual för BMB i websesam HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN Manual för BMB i websesam BMB = Byte Mottagare Betalare Manualen beskriver hur du använder funktionen Byte Mottagare Betalare, BMB i websesam. Innehåll: Introduktion BMB Byte mottagare/betalare

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

LATHUND. Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås

LATHUND. Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås Version 3, 2011-04-12 1 av 6 LATHUND Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås För att få ersättning för dina arbetade timmar som studentassistent/mattesupport skall du själv rapportera

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll 1 Innehåll Lathund läkemedelsbeställningar 1. LOGGA IN... 2 2. SKAPA VARUKORG... 2 3. LÄGGA TILL VAROR I VARUKORG... 3 Lägg till från mall... 3 Lägg till från artikelsök... 3 4. SPARA VARUKORG... 4 5.

Läs mer

Eskilstuna kommuns e-tjänst för grundskola

Eskilstuna kommuns e-tjänst för grundskola Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-04 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Barnomsorgsenheten Jessica Palm Mauritz, 016-7105463 Eskilstuna kommuns e-tjänst för grundskola Från den 17 oktober kommer

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Svenska. Innehållsförteckning

Svenska. Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Beställa en trycksak - snabbguide 4 Så fungerar denna guide 6 Översikt, inloggning 8 Översikt, startsidan 9 Beställa en trycksak 11 Beställa en trycksak, välja personer* 12 Beställa

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Arvid Nilsson Webshop Åtkomst till webshopen

Arvid Nilsson Webshop Åtkomst till webshopen Arvid Nilsson Webshop Åtkomst till webshopen Klicka här för att komma till webshoppen! Du hittar webshoppen när du går in på http://www.arvidnilsson.com www.arvidnilsson.com och väljer lokalt språk. På

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll 1 Innehåll Lathund läkemedelsbeställningar 1. LOGGA IN... 2 2. SKAPA VARUKORG... 2 3. LÄGGA TILL VAROR I VARUKORG... 3 Lägg till från mall... 3 4. SPARA VARUKORG... 4 5. SKICKA BESTÄLLNING... 4 6. INLEVERANS...

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord

Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord Användarmanual Weblord 2015-09-02 1 Inledning Anmälan görs i Weblord som arbetar direkt mot Västfastigheters fastighetssystem Landlord. I Weblord

Läs mer

Manual för GRABO. Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Manual för GRABO. Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Manual för GRABO Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning 2013-01-31 Version 3.1.2 1 (14) Innehåll: Bakgrund och behörighet till Grabo

Läs mer

Administration av grupper och användare i Winst

Administration av grupper och användare i Winst Administration av grupper och användare i Winst 1 Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Beskrivning och tips för användar- och gruppadministration 1.1 Gruppadministration i WINST Användare

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

MÄSTER GRÖN. Mäster Gröns WebShop. Användarhandledning

MÄSTER GRÖN. Mäster Gröns WebShop. Användarhandledning MÄSTER GRÖN Användarhandledning Vi ger våra kunder möjlighet att logga in på vår Webshop (www.mastergron.se/webshop) och lägga sina order vid tider som passar kunden. Modern teknologi underlättar för er

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Registrering för bokning via

Registrering för bokning via Registrering för bokning via www.sli.se 1. För att kunna låna ur vårt utbud (ca 10 000 artiklar) så måste du som enskild lärare/personal registrera dig! 2. Klicka en gång på Bli medlem på SLI.SE nere till

Läs mer

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. MANUAL E-HANDEL INLEDNING. På Svedbergs webbplats finns idag en integrerad e-handel där återförsäljare kan gå in och lägga sina order. Detta kräver att användaren först loggar in. Efter inloggning kan

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Manual. Kom igång med Menigo Leverantörsorder. Version 1.4 2015-06-01

Manual. Kom igång med Menigo Leverantörsorder. Version 1.4 2015-06-01 Manual Kom igång med Menigo Leverantörsorder Version 1.4 2015-06-01 Innehållsförteckning: Hur får jag tillgång till Leverantörsorder på webben? Viktig information! Logga in Startsida Välj leveransdatum

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

WebSesam - rutin för Hörsel

WebSesam - rutin för Hörsel 1 WebSesam - rutin för Hörsel Innehålls förteckning: Support WebSesam.. 2 Meny i WebSesam.. 3 Information. 3 1. Hjälpmedel.. 4 1.1 Sök Hjälpmedel per mottagare... 4 1.2 Återlämnade hjälpmedel 6 1.3 Retur

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

Så här fungerar DeLaval webbutik en enkel instruktion.

Så här fungerar DeLaval webbutik en enkel instruktion. Så här fungerar DeLaval webbutik en enkel instruktion. Här visar vi hur du skapar order i DeLaval webbutik. Vi har även lagt in en del Tips! på hur du kan göra det enklare. Det finns också en instruktion

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Kataloger... 3 Nyheter... 3 Sök artikel... 4 Senaste artikel... 5 Order... 5 Orderfråga... 9 Inställning... 10 Hjälp... 10 Hem... 10 Inloggning Adressen till

Läs mer

Dokumentation Sesam LMN

Dokumentation Sesam LMN Dokumentation Sesam LMN Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2012-09 Innehållsförteckning LOGGA IN I SESAM LMN... 1 SUPPORT... 2 START... 2 NAVIGERING... 3 BEHÖRIGHET... 4 PATIENT... 4 SÖK PATIENT...

Läs mer

Du börjar med att gå till Pågående ordrar och väljer leveransdatum under rubriken Ny order (1). Här ser du när du senast måste lämna din order för

Du börjar med att gå till Pågående ordrar och väljer leveransdatum under rubriken Ny order (1). Här ser du när du senast måste lämna din order för OrderGuiden En kort presentation av hur OrderWebben ser ut, hur du enkelt lägger beställningar, samt de övriga funktioner som här finns tillgängliga dygnet runt. Du börjar med att gå till Pågående ordrar

Läs mer

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel Logga in Klicka på E-handel Logga in på Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt lösenord som du får/har fått. Klicka på Logga in. Huvudmenyn Om du vill börja beställa varor klicka på Ange leveransdatum.

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

2 Inloggning. Hur får jag förskrivarportalen till min dator? Förskrivarportalen är en webbapplikation. Ange webbadress 10gruppen.sodexo.

2 Inloggning. Hur får jag förskrivarportalen till min dator? Förskrivarportalen är en webbapplikation. Ange webbadress 10gruppen.sodexo. 1 Introduktion Förskrivarportalen Dokumentet riktar sig till användare av Förskrivarportalen inom 10-gruppen Skåne. Merparten av bilderna är hämtade från en utvecklingsmiljö och speglar därmed inte alltid

Läs mer

Webbshopsinstruktioner från C CC. shop.holgers.se

Webbshopsinstruktioner från C CC. shop.holgers.se Webbshopsinstruktioner från C CC shop.holgers.se Holgers Stugmaterial AB Webbshopsinstruktioner Denna folder skall guida Dig genom vår e-handel från inloggning till färdig order. 1. Logga in 2. Mina uppgifter

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Användarguide kundportalen. Apotek Hjärtat

Användarguide kundportalen. Apotek Hjärtat Användarguide kundportalen Apotek Hjärtat Vård & Omsorg Örebro Author: Erik Forsberg Created date: 2014-03-07 Last updated: 2015-09-17 Document name: Användarguide - kundportalen Version: 0.7 Status:

Läs mer

Användarmanual Stiga on Line

Användarmanual Stiga on Line Användarmanual Stiga on Line 2 Innehållsförteckning Användarmanual Stiga On-Line Hur hittar jag till Stiga on Line 5 sida Översikt 6 Garantikort 7-10 Reklamationer 11-20 Order on Line 21-25 Bildbank och

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst.

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal

Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal Svevia leverantörsportal används som stöd för kommunikation med våra leverantörer. Följande instruktion omfattar hantering av beställningar för befintliga

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Partner Login

RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Partner Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Partner Login...

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Användarmanual, Licens för innebandyföreningar

Användarmanual, Licens för innebandyföreningar Version 4.0 Sida 1 av (6) Användarmanual, Licens för innebandyföreningar Inledning I och med IDA sköter Svenska Innebandyforbundet själva licenshanteringen av landets aktiva spelare. Det innebär att man

Läs mer

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Innehåll Inledning... 1 Steg 1 Registrering och inloggning... 1 Registrering för personer med användarkonto hos Umeå kommun... 1 Inloggning för

Läs mer

LATHUND SOL HANDLÄGGARE

LATHUND SOL HANDLÄGGARE LATHUND SOL HANDLÄGGARE 2015-12-21 1 Innehållsförteckning Logga in i Procapita... 2 Mina sidor... 3 Verktygsrad... 5 Utredningar... 9 Ny Utredning... 11 Dokumentation... 15 Insatsfliken... 17 Beslutsfliken...

Läs mer

Hjälpmedel Skåne Habilitering & Hjälpmedel

Hjälpmedel Skåne Habilitering & Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne Habilitering & Hjälpmedel Senast uppdaterad: Innehåll Flödet... 1 Snabbguide Sesam LMN... 3 Inloggning... 3 Skapa en förskrivning... 3 Registrera artiklar... 4 Söka artikel... 5 Antal

Läs mer

Att arbeta i websesam FÖRHÅLLNINGSREGLER

Att arbeta i websesam FÖRHÅLLNINGSREGLER Att arbeta i websesam Manual 2013-06-28 FÖRHÅLLNINGSREGLER I websesam har varje användare ett personligt användarnamn och lösenord. Användarens namn kopplas till det som registreras i websesam, och all

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer