websesam-dokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "websesam-dokumentation"

Transkript

1 Hjälpmedelsservice websesam-dokumentation

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA WEBSESAM... 1 ADRESS TILL WEBSESAM... 1 LOGGA IN... 1 BEHÖRIGHET... 1 DOKUMENTATION... 1 WEBSESAM-SUPPORT... 1 STARTSIDAN... 2 INLOGGAD... 2 MENY... 2 MANUALER... 2 HJÄLP... 2 SKRIV UT... 2 AVSLUTA... 2 MEDDELANDE... 2 HJÄLPMEDELSBILDEN... 3 ARTIKELINFORMATION... 4 ORDINATIONSÖVERSIKT... 4 KOMPONENTER (DENNA FUNKTION ANVÄNDS BARA AV ENSTAKA KUNDER)... 5 RETUR AV HJÄLPMEDEL... 6 ÅTERLÄMNADE HJÄLPMEDEL... 7 HÄMTORDER... 8 REGISTRERADE ARBETSORDRAR... 9 INDIVIDHISTORIK... 9 VARUKATALOGEN SÖK ARTIKEL ARTIKELINFORMATION KUNDORDER BESTÄLLNING HJÄLPMEDEL TILL PATIENT Alternativa artiklar Beställning av individmärkt hjälpmedel med komponenter Beställning av komponent till redan levererat hjälpmedel Makulera kundorder UTTAG UR EGET FÖRRÅD NÄR HJÄLPMEDEL LÄMNATS UT FRÅN EGET FÖRRÅD LAGERPÅFYLLNAD BESTÄLLA HJÄLPMEDEL FRÅN HUVUDLAGER TILL BUFFERTLAGER ARBETSORDER MEDDELANDE MEDDELANDE OM AVSLUTADE ARBETSORDER KOMMER VIA WEBSESAMCFR MEDDELANDEN DINA UPPGIFTER ÖPPNA KUNDORDER ÖPPNA ARBETSORDER BESTÄLLNINGSMALL... 28

3 Detta är en övergripande manual. Därutöver finns lokal rutiner om hur man använder websesam. Använda websesam För att använda websesam måste du ha tillgång till Microsoft Explorer. Adress till websesam websesam nås via Hjälpmedelservice hemsida Klicka på Logga in i websesam2 (i högermarginalen) för att starta websesam. Logga in Logga in med det användarid och lösenord som du fått av HMS. Vänd dig till websesam-supporten om det skulle uppstå något problem vid inloggningen. Användarnamnet är personligt och styr vilka kunder och lager du är kopplad till. När du arbetar i websesam loggas vilka bilder du använder och vilka patienter du söker information om eller registrerar på. Behörighet Förskrivare inom kommunen har behörighet att vid behov söka information om och registrera order på patienter inom den egna kommunen. Vissa förskrivare inom landstinget har behörighet till alla patienter i Värmland och en del har begränsad behörighet till produktområden. Behörigheter i vårdregister regleras av Patientdatalagen: Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Dokumentation Aktuell websesam-dokumentation finns under länken Allmän info i websesam och på HMS hemsida. websesam-support Kontakta websesam-supporten om du har frågor om websesam: Maria Christensen Susanne Björlin Norberg

4 Startsidan På startsidan finns aktuell information från HMS. Inloggad Överst i bilden visas namn på den som är inloggad och vilken organisation den tillhör. Meny Menyn finns till höger och är med i alla bilder i websesam. Manualer Här finns länken leder till HMS hemsida där du hittar information om riktlinjer, bassortiment mm. Hjälp Länken Hjälp beskriver den bild du för tillfället befinner dig i. Skriv ut Länken Skriv-ut finns överst i alla bilder. Avsluta Avsluta websesam genom att klicka på länken Avsluta. Meddelande Nederst i bilden visas meddelanden om avslutade arbetsorder, förändrat leveransdatum och utlevereade kundordrar. 2

5 Hjälpmedelsbilden För att använda hjälpmedelsbilden behövs patientens fullständiga personnummer. Om du inte har personnumret kan patienten sökas via CFR. (Se sid 24) Sök patient Samtliga siffror ska skrivas in i en följd utan bindestreck. Om du inte anger århundrade kommer websesam förutsätta att patienten är född på 1900-talet. Hjälpmedelsbilden visar information om de hjälpmedel patienten har just nu, samt de hjälpmedel som är beställda men ännu inte levererade. Hjälpmedlen är sorterade i datumordning med de senast beställda hjälpmedlen överst. Patientens namn är en länk. Klicka på länken för att lägga till telefonnummer, portkod och ev information om adressen. Artikelnumret är en länk till en meny som innehåller fler länkar. 3

6 Artikelinformation Artikelinformationen ger information om artikelns leverantör, leverantörsartikelnummer, pris, tillgängliga lagersaldon samt länk till leverantörens hemsida, dokumentation och bilder. Denna information kan skilja sig åt, då det är leverantören som lägger upp den. Ordinationsöversikt Ordinationsöversikten visar en sammanställning av kundordern för valt hjälpmedel. Längst ner på sidan kan man se Leveransstatus (under registrering, registrerad, för plockning, plockad, utlevererad, fakturerad, makulerad, avbruten registrering). Planerat leveransdatum För att se planerat leveransdatum för order som ännu inte är levererad, klicka på kundordernumret. Med leveransdatum avses den dag leverans utgår från huvudlagret. Leveranstid till kund eller patient tillkommer. 4

7 Komponenter (denna funktion används bara av enstaka kunder) Siffran inom parentes anger hur många komponenter, dvs tillbehör, individen är bestyckad med. Klicka på siffran för att se dessa komponenter. Komponenter på väg Under länken Komponenter på väg visas beställda men ännu inte levererade komponenter. 5

8 Retur av hjälpmedel För att avregistrera ett återlämnat hjälpmedel, klicka på artikelnumret och därefter Retur av hjälpmedel. Är du kopplad till flera lager är det viktigt att se till att returen kommer till rätt lager. Skall hjälpmedlet skrotas, markeras rutan för Skrotas. För att verkställa returen, klicka på knappen Verkställ. 6

9 Retur av komponent Utgå från komponentbilden klicka på siffran inom parentes efter individnumret och därefter Retur av komponent. Återlämnade hjälpmedel Bilden visar de hjälpmedel patienten haft tidigare, förutom återlämnade komponenter som inte syns i denna bild. 7

10 Hämtorder När behovet av skrymmande hjälpmedel upphör, kan hämtorder skapas. När ett skrymmande hjälpmedel hämtas, kan chaufförerna även ta med icke skrymmande hjälpmedel. Utgå ifrån Hjälpmedelsbilden och klicka på länken Hämtorder. Hämtadress Det är väldigt viktigt att adress och telefonnummer och ev övriga kontaktuppgifter anges. Hämtorderinformation Fyll i andra viktiga kontaktuppgifter och övrig information. Orsak Ange orsaken till att hjälpmedlet ska hämtas ( Behovet upphört ligger som standardvärde). Klicka på Verkställ för att skicka hämtordern. Sök hämtorder Hämtordrar kan sökas via Dina uppgifter Sök hämtorder. 8

11 Individkort Här kan du se information om individmärkta hjälpmedel. Artikel Artikelnumret är en länk som tar dig till bilden Artikelinformation. Placering Här kan du ange var individen är placerad. Finns en placering registrerad för individen visas denna. Komponenter Via länken kan du se vilka komponenter individen är bestyckad med. Namn Om individen just nu är hos en patient, visas uppgifter om denne. När du klickar på namnet visas nedanstående meny. Registrerade arbetsordrar Här hittar du information om registrerade arbetsordrar på denna individen. Individhistorik Här hittar du information om vem som har haft individen tidigare. 9

12 Varukatalogen I varukatalogen är artiklarna indelade enligt ISO-kodsindelning. Du klickar dig stegvis fram till artiklarna. Artiklarna är sorterade efter produktnamn, som i exemplet ovan Cross, Jay, Futura osv. Klicka på artikelnumret för att komma till artikelinformationsbilden. Lagerstatus Kolumnen visar om artikeln är tillgänglig på huvudlagret. Lagerstatus uppdateras så fort förändring görs på huvudlagret. Finns i lager = finns på huvudlagret och kan beställas. Slut i lager kan beställas = finns inte på huvudlager just nu. Artikeln kan beställas. Slut i lager kan inte beställas = finns inte på huvudlagret just nu. Artikeln är utgående och nyinköp görs inte. Om artikeln kommer i retur ändras lagerstatusen till Finns i lager, och beställning kan återigen göras. = Finns inte på huvudlagret, men en likvärdig artikel levereras. När du registrerar en kundorder kan du söka artiklar via varukatalogen. I listan med artiklar tillkommer då Beställ. Du kan också söka artiklar via Sök artikel (se nästa avsnitt). 10

13 Sök artikel I bilden anges ett eller flera sökbegrepp. Artikel Sesams artikelnummer avses, hela numret måste anges (5 siffror) Lev. artikelnr Sökning kan göras med leverantörens artikelnummer. Ange hela numret eller inledande tecken. Benämning Ange en eller flera delar av artikelbenämningen. Gör mellanrum om du söker på flera delar av benämningen. Du behöver inte tänka på ordningen mellan de olika delarna. Produktnamn Hjälpmedlets märkesnamn exempelvis Jay, Cross, Futura. Leverantör Du kan söka artiklar hos en viss leverantör genom att välja leverantören i listan. Ange begynnelsebokstaven så hoppas markören till den första leverantören som börjar på den bokstaven. Artikeltyp (huvudhjälpmedel, tillbehör eller reservdelar) Här kan du välja att söka bara en artikeltyp. 11

14 websesam visar de artiklar som uppfyller samtliga angivna sökbegrepp. Klicka på artikelnumret för att komma till artikelinformationen. Artiklarna som visas är artiklar som ingår i sortiment, vill du se om det finns ytterligare artiklar Under Visa öppnar du rullisten markera samtliga och klicka på sök. (se bilden nedan). Nytt resultat visas. Samtliga Sök Lagerstatus Kolumnen visar om artikeln är tillgänglig på huvudlagret. Lagerstatus uppdateras så fort förändring görs på huvudlagret. Finns i lager = finns på huvudlagret och kan beställas. Slut i lager kan beställas = finns inte på huvudlager just nu. Artikeln kan beställas. Slut i lager kan inte beställas = finns inte på huvudlagret just nu. Artikeln är utgående och nyinköp görs inte. Om artikeln kommer i retur ändras lagerstatusen till Finns i lager, och beställning kan återigen göras. = Finns inte på huvudlagret, men en likvärdig artikel levereras. Använda Sök artikel vid registrering av kundorder När du registrerar en kundorder kan du söka efter artiklar via Sök artikel. I listan med artiklar tillkommer då kolumnen Beställ. 12

15 Artikelinformation Bilden Artikelinformation nås genom att klicka på artikelnummerlänken från någon annan bild i websesam, exempelvis Sök artikel, Varukatalogen eller Hjälpmedelsbilden. Lagerstatus Här visas om artikeln är tillgänglig på huvudlagret. Lagerstatus uppdateras så fort förändring görs på huvudlagret. Finns i lager = finns på huvudlagret och kan beställas. Slut i lager kan beställas = finns inte på huvudlager just nu. Artikeln kan beställas. Slut i lager kan inte beställas = finns inte på huvudlagret just nu. Artikeln är utgående och nyinköp görs inte. Om artikeln kommer i retur ändras lagerstatusen till Finns i lager, och beställning kan återigen göras. = Finns inte på huvudlagret, men en likvärdig artikel levereras. Tillgängligt saldo Tillgängligt saldo visas för huvudlageret samt för de buffertlager som du är knuten till. Om det finns fler beställningar än vad som finns på lagret visas negativt saldo. För individmärkta hjälpmedel är saldot en länk som visar tillgängliga individer. Beställning Om artikeln går att beställa via websesam finns länken Beställ. Leverantörens dokument och bilder På många artiklar finns länk till leverantörens hemsida, samt bilder och produktdokument. Informationen lägger leverantören själv ut. 13

16 Kundorder Bilden Kundorder nås via menyn och via länken Beställ som finns i många bilder i websesam. Det finns tre typer av kundorder (alla har inte tillgång till allt): Beställning beställa hjälpmedel från huvudlagret till patient Uttag ur eget förråd registrera förskrivning av hjälpmedel som lämnats ut från buffertlager Lagerpåfyllnad beställa hjälpmedel från huvudlagret till buffertlager. Man kan bara registrera en beställning åt gången. 14

17 Beställning hjälpmedel till patient Detta kan man göra via kundorder eller patientens hjälpmedelsbild Registrering via kundorder: Ange patientens personnummer och klicka på Fortsätt. Ange artikelnummer och antal och klicka på enter eller Spara ändringarna. Om du inte har artikelnummer - sök via Varukatalogen eller Sök artikel. Vill du ta bort en orderrad Sätter du en markering i rutan Ta bort, klicka sedan på spara ändringar. Vill du lägga en textrad till en orderrad skriver du i rutan Tilläggstext till artikel, markera vilken rad texten skall läggas på genom att markera Text på orderraden. Exempel på textrad är: Enligt utprovningsprotokoll. OBS! Denna text följer med på ev. inköpsorder, så tänk på vad du skriver. Hjälpmedel avser Här visas hur hjälpmedlet betalas: Återköp = schablonhjälpmedel Hyra = hjälpmedel som hyrs ut månadsvis Försäljning = hjälpmedel som är försålt Betalare Du som förskrivare har ansvar för att kostnaden debiteras rätt betalare. 15

18 Leveransdatum Leveransdatum på orderraden är preliminärt och beräknas med hänsyn till tillgängligt saldo, leveranstid från leverantör mm. Datumet avser den dagen hjälpmedlet lämnar huvudlagret. Eventuella dagar för transport tillkommer. Om leveransdatumet ändras efter att ordern är sparad, får du ett meddelande om det. Läs mer under kapitlet Meddelande. Klicka på fortsätt när du registrerat alla artiklarna. Detta är kundorderns sista bild. Här ska du kontrollera att alla uppgifter stämmer. Mottagare Telefonnummer till patienten anges med riktnummer. Leveransadress Standard leveransadress visas. Klicka på Verkställ för att sända iväg beställningen. Ordernummer visas. Ev kan leveransdatumet justeras ytterligare med hänsyn till turbilsdag. Kontakta websesam supporten vid behov av ev ändringar på ordern. Låneförbindelse Man kan här skriva ut en låneförbindelse. Det går även att skriva ut den från hjälpmedelsbilden. 16

19 Alternativa artiklar Hjälpmedel ska återanvändas för att minimera kostnaderna för nyinköp. Det innebär att utgående sortiment ska förskrivas i första hand. Endast när det utgående sortimentet inte fyller patientens behov förskrivs nytt sortiment. Om artikel bör bytas ut kommer du automatiskt till en bild som informerar om artikelbytet. För nya artiklar föreslås utbyte till utgående sortiment, om tillgänglighet finns på utgående sortiment. För utgående artiklar föreslås utbyte till nytt sortiment, om tillgänglighet saknas på det utgående sortimentet. Klicka på Verkställ för att godkänna utbytet. För vissa hjälpmedel kan utbyte avböjas. Ta bort bockarna i rutan Ta bort respektive Beställ innan du verkställer. För andra hjälpmedel är utbyte obligatoriskt. Finns det särskilda behov till att välja nyaste artikeln får ni kontakta hjälpmedelsanvarig på er enhet. 17

20 Beställning av individmärkt hjälpmedel med komponenter Siffran i parentesen intill artikelnumret visar att det finns ett komponentförslag. För att se eller ändra dessa komponenter, klicka på artikelnumret. Bocka i rutan Ta bort om du vill ta bort en komponent. Lägg till komponent genom att ange artikelnummer och antal. Efter varje ändring klickar du på Spara ändringarna. Ett annat sätt att lägga till komponenter är via länken Vanligaste tillbehören till, där du i en lista kan bocka i vilka komponenter du vill beställa. Spara ändringar. Ev information om hjälpmedlets grundutförande finns överst i komponentbilden. Innan du lämnar denna bild ska den innehålla de komponenter du vill ha. 18

21 Beställning av komponent till redan levererat hjälpmedel När komponent beställs till redan levererat individmärkt hjälpmedel, visas länken Kompl.individ. Klicka på länken för att koppla komponenten till rätt hjälpmedel. När koppling är gjord visas vilket hjälpmedel komponenten beställts till. 19

22 Makulera kundorder Om behovet av hjälpmedel inte längre finns kan makulering göras på kundorder förutsatt att det inte funnits plocklista, aktivitet eller inköpsorder kopplat till ordern. Makulering görs via Dina uppgifter Öppna kundorder. Klicka på kundorderlänken. Om makulering kan göras finns knapp Makulera order. Om makuleringsknapp inte finns kontakta websesam-supporten för att makulera order. 20

23 Uttag ur eget förråd när hjälpmedel lämnats ut från eget förråd Ange patientens personnummer och markera Uttag ur eget förråd. För att ändra vilket lager hjälpmedlet lämnats ut från måste kunduppgiften ändras. Klicka på Fortsätt. Ange artikelnummer och antal och klicka på enter eller Spara ändringarna. Om du inte har artikelnummer sök via Varukatalogen eller Sök artikel. Om det är ett individmärkt hjälpmedel anges individnumret i fältet till höger i bilden. Betalare Du som förskrivare har ansvar för att kostnaden debiteras rätt betalare. Betalare hämtas från kunden, så är det rätt kund blir det rätt betalare. Klicka på fortsätt när du registrerat alla artiklarna. I kundorderns sista bild - kontrollera att alla uppgifter stämmer. Klicka på Verkställ för att sända iväg orderregistreringen. 21

24 Lagerpåfyllnad beställa hjälpmedel från huvudlager till buffertlager Fältet för personnummer lämnas blankt. För att ändra vilket lager hjälpmedel beställs till måste kunduppgiften ändras. Klicka på Fortsätt. Ange artikelnummer och antal och klicka på enter eller Spara ändringarna. Om du inte har artikelnummer sök via Varukatalogen eller Sök artikel. För lagerpåfyllnad kan beställningsmall användas. Man skapar beställningsmallar under rubriken Dina uppgifter. I vissa fall föreslås utbyte av den artikel du beställt. Huvudlagret levererar utgående sortiment i första hand. Leveransdatum Leveransdatum på orderraden är preliminärt och beräknas med hänsyn till tillgängligt saldo, leveranstid från leverantör mm. Datumet avser den dagen hjälpmedlet lämnar huvudlagret. Om leveransdatumet ändras efter att ordern är sparad, får du ett meddelande om det. Läs mer under kapitlet Meddelande. Klicka på fortsätt när du registrerat alla artiklarna. 22

25 Detta är kundorderns sista bild. Här ska du kontrollera att alla uppgifter stämmer. Leveransadress Leveransadress till ditt kundlager föreslås och ska inte ändras. Klicka på Verkställ för att sända iväg beställningen. Ordernummer visas. Ev kan leveransdatumet justeras ytterligare med hänsyn till turbilsdag. Ring websesam-support vid behov av ev ändringar på ordern. Makulera lagerpåfyllnad Om behovet av hjälpmedel inte längre finns kan lagerpåfyllnaden makuleras förutsatt att den inte funnits plocklista, aktivitet eller inköpsorder kopplat till ordern. Makulering görs via Dina uppgifter Öppna kundorder. Klicka på kundorderlänken. Om makulering kan göras finns knapp Makulera order. Om makuleringsknapp inte finns kontakta websesam-supporten för att makulera ordern. 23

26 Arbetsorder En arbetsorder registreras vid behov av åtgärd på ett hjälpmedel. I Hjälpmedelsbilden finns länken arbetsorder när du klickar på ett artikelnummer. I individkortet finns länken arbetsorder när du klickar på mottagarens namn. Arbetsorder finns i högermarginalen (inga uppgifter hämtas från patienten eller hjälpmedlet). Välj typ av åtgärd. Välj serviceavdelning i fältet Utföres av : Felbeskrivning Var så tydlig som möjligt och skriv bl a information om: vad som behöver åtgärdas när och hur hjälpmedlet kommer till hjälpmedelscentralen om överenskommelse redan gjorts med tekniker och i så fall vilken tekniker telefonnummer till kontaktpersoner Klicka på Verkställ för att sända iväg arbetsordern. Arbetsordernummer visas. Kontakta websesam-support vid behov av ev ändringar. Information om registrerade arbetsordrar I Hjälpmedelsbilden samt Individkort finns länken Registrerade ao som visar registrerade arbetsordrar. Meddelande Meddelande om avslutade arbetsorder kommer via websesam 24

27 CFR I bilden CFR (Centrala folkbokföringsregistret) kan du söka uppgifter om alla värmlänningar, oavsett om de har hjälpmedel eller ej. CFR uppdateras varje vecka. Använd ett eller flera sökbegrepp. websesam visar de personer som uppfyller samtliga angivna sökbegrepp. Namn Du kan söka på både för- och efternamn och ange dem i vilken ordning du vill, oavsett hur de är inskrivna i folkbokföringsregistret. Personnr Sök med hjälp av början av personnumret, inkl århundradet. Gatuadress Gatuadresserna är ibland förkortade i folkbokföringsregistret. Exempelvis; ange Kungsv om du söker en patient på Kungsvägen. 25

28 Meddelanden Samtliga meddelanden är automatiska meddelanden. Meddelande skickas exempelvis om planerat leveransdatum på en kundorder förändras, avslutade arbetsorder och alla utleveranser. Under menylänk Meddelande - klicka på datumet. I nästa bild klicka på ordernummerlänken. Här visas information om leveransdatum. Information om planerat leveransdatum finns också under Dina uppgifter Öppna kundorder. Meddelande skickas även när tekniker avslutat din registrerade arbetsorder. Klicka på ankomstdatum för att få mera information om meddelandet. 26

29 Dina uppgifter Namn Klicka på ditt namn och se till att dina kontaktuppgifter är korrekta. Accessrättigheter Här visas vilka patienter du har behörighet att se uppgifter om samt registrera beställningar för. Förskrivare inom kommunen har behörighet till patienter inom den egna kommunen. Vissa förskrivare inom landstinget har behörighet till alla patienter i Värmland och en del har begränsad behörighet till produktområden. Öppna kundorder Här visas dina beställningar som ännu inte är slutlevererade. Planerat leveransdatum visas. Leveransdatumet kan ändras exempelvis om lagret får in returnerade hjälpmedel. Om leveransdatumet förändras får du ett meddelande om det. Läs mer under kapitlet Meddelande. Öppna arbetsorder Här visas dina arbetsordrar som ännu inte är avslutade. Sök kundorder och sök arbetsorder Här kan du söka efter ordrar resp arbetsordrar som du registrerat. För att söka anger man hela eller inledande siffror av kundordernummer resp arbetsordernummer. Om du vill söka beställningar gjorda av förskrivare på din arbetsplats - blanka ut fältet förskrivare/beställare och sök på kundordernummer - ange hela eller inledande siffror. 27

30 Rekvirerat per förskrivare Här kan du söka efter ordrar som du registrerat under en viss tidsperiod. Du kan begränsa sökningen till att gälla en viss mottagare eller en viss artikel, samt om du enbart vill se levererade eller olevererade ordrar. Beställningsmall Via Dina uppgifter Beställningsmall kan användas vid lagerpåfyllnad. I bilden visas befintliga mallar. Klicka på knappen Ny beställningsmall för att skapa en ny mall. Ange ett namn på mallen i fältet Beställningsmall och välj lager. Klicka sedan på knappen Skapa beställningsmall. Ange artikelnummer och antal och klicka på Lägg till för att fylla på mallen. Enklast är det om du har förberett med artikelnummer, men du kan använda Sök artikel eller Varukatalogen för att söka, och sedan använda bakåt-knappen för att komma tillbaka till beställningsmallen. När mallen är klar, klicka på Verkställ. Registrera ny individ I bilden registrerar du nya individer som anlänt till ditt förråd. 28

31 Eget förråd ditt förråd visas. Är du kopplad till flera förråd kan du välja vilket förråd individen skall registreras på. Artikel Fyll i artikelnummer Individ Ange individnummer Uppskattad ålder Ange individens ålder Serienummer Fyll i serienummer Spara ändringar och verkställ. Individen finns nu i lagret. Hantera utgångna artiklar I bilden kan du lägga till och ta bort utgångna artiklar, som du vill hantera i eget förråd. Artiklarna du anger här kan du lämna ut och returnera till ditt förråd, trots att de är utgångna ur sortimentet. För att lägga till en artikel fyller du in artikelnumret och klickar på Lägg till. När en utgången artikel inte längre ska hanteras av ditt förråd kan du ta bort den genom att markera rutan under kolumnen Ta bort och därefter klicka på Ta bort. Allmän info Under Allmän info finns dokument som kan behövas vid arbete i websesam. 29

Dokumentation om websesam Sörmland

Dokumentation om websesam Sörmland Dokumentation om websesam Sörmland Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2016-08 Innehållsförteckning ANVÄNDA WEBSESAM... 1 Adress till websesam... 1 Logga in... 1 Behörighet... 2 Dokumentation...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM Uppdaterad: 140113 websesam Utbildningsmaterial för förskrivare Har du frågor vänd dig i första hand till användarstödet på din arbetsplats. I andra hand

Läs mer

hjälpmedelscentraler Västra Götalandsregionen

hjälpmedelscentraler Västra Götalandsregionen Version 12 websesam-2 för hjälpmedelscentraler Västra Götalandsregionen Amesto Solutions Logistics AB 2012 12 05 Innehåll Starta websesam... 3 Välkommen till websesam... 4 Hjälpmedel 1(8) Sök mottagare...

Läs mer

Meddelande. Klicka på datumet för att gå vidare

Meddelande. Klicka på datumet för att gå vidare Websesam End Detta är första sidan i websesam här visas eventuella meddelanden från scentralen och meddelanden om avslutade arbetsorder, avvikelser eller förändrade leveransdatum. Klicka på datumet för

Läs mer

NYHETER I websesam 2

NYHETER I websesam 2 NYHETER I websesam 2 Påloggningsinformation websesam 2 Av sekretesskäl måste Du logga in i gamla websesam 1 för att få information om hur Du loggar in i websesam 2. WebSESAM 1 och informationen når Du

Läs mer

1(58) 2012-08-20. Håkan Hallström

1(58) 2012-08-20. Håkan Hallström 1(58) 2012-08-20 Håkan Hallström 2 (58) Innehållsförteckning Funktion Sida Starta websesam 3 Startsida 4 Hjälpmedel 7 Individkort 22 Varukatalog 24 Sök artikel 26 Kundorder 30 Arbetsorder 41 CFR 45 efaktura

Läs mer

Manual WebSesam S2. Version: 1. Ansvarig: Jessica Isaksson

Manual WebSesam S2. Version: 1. Ansvarig: Jessica Isaksson Manual WebSesam S2 Version: 1 Ansvarig: Jessica Isaksson 2(21) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-03-18 Nyutgåva 3(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRHÅLLNINGSREGLER 4 2 STARTA

Läs mer

Att förskriva hjälpmedel i websesam

Att förskriva hjälpmedel i websesam 2014 08 22 Att förskriva hjälpmedel i websesam Sköterskor Starta Explorer och skriv i adressfältet: https://websesam.lthalland.se/ (För att lägga websesamikonen på ditt skrivbord högerklicka i bilden och

Läs mer

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER Var uppmärksam på att det användarnamn du loggar in med kopplas till de uppgifter du registrerar i websesam, och all aktivitet loggas. Låna därför aldrig ut ditt användarnamn

Läs mer

Användarmanual websesam

Användarmanual websesam HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN Användarmanual websesam Om websesam... 1 Beställning... 1 Leverans... 1 Artiklar... 1 Övrigt... 1 Användarstöd... 2 Behörighet - ansvar... 2 Inloggning... 2 Startsida... 3 Meny

Läs mer

Användarmanual websesam

Användarmanual websesam HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN Användarmanual websesam Om websesam... 1 Beställning... 1 Leverans... 1 Artiklar... 1 Övrigt... 1 Användarstöd/lokalt Sesamstöd... 2 Behörighet - ansvar... 2 Inloggning... 3 Startsida...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual 2014-05-19 Innehållsförteckning In- och utloggning... 1 Support... 2 Start... 2 Navigering... 3 Patient... 4 Sök patient... 4 Avancerat sök av patient... 4 Patientbilden... 5 Redigera patientdata...

Läs mer

WebSesam - rutin för Bou / Vux

WebSesam - rutin för Bou / Vux 1 WebSesam - rutin för Bou / Vux Innehålls förteckning: Meny i WebSesam.. 2 Information. 3 1. Hjälpmedel.. 4 1.1 Sök Hjälpmedel per mottagare... 5 1.2 Återlämnade hjälpmedel 8 1.3 Hämtorder. 9 1.4 Ordinationsöversikt

Läs mer

Utbildningsmanual websesam

Utbildningsmanual websesam DIVISION SERVICE Länsservice hjälpmedel Utbildningsmanual websesam Utbildningsmanual för förskrivare av hjälpmedel i beställarsystemet websesam Uppdaterat 2016-11-23 Användarmanual för websesam Innehåll

Läs mer

Användarmanual websesam

Användarmanual websesam HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN Användarmanual websesam Om websesam... 1 Beställning... 1 Leverans... 1 Artiklar... 1 Övrigt... 1 Användarstöd... 2 Behörighet - ansvar... 2 Inloggning... 2 Startsida... 3 Meny

Läs mer

WebSesam - rutin för Hörsel

WebSesam - rutin för Hörsel 1 WebSesam - rutin för Hörsel Innehålls förteckning: Support WebSesam.. 2 Meny i WebSesam.. 3 Information. 3 1. Hjälpmedel.. 4 1.1 Sök Hjälpmedel per mottagare... 4 1.2 Återlämnade hjälpmedel 6 1.3 Retur

Läs mer

websesam-dokumentation

websesam-dokumentation 2014-10-22 Rev. 2016-02-17 Hjälpmedelsservice websesam-dokumentation INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA WEBSESAM... 1 ADRESS TILL WEBSESAM... 1 LOGGA IN... 1 BEHÖRIGHET... 1 DOKUMENTATION... 1 WEBSESAM-SUPPORT...

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen Kalmar

Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen Kalmar 2017-03-16 Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen 10 393 56 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-45 28 50 khs@kalmar.se www.kalmar.se/khs Besöksadress Kalmar Franska

Läs mer

Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen Kalmar

Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen Kalmar 2016-03-09 Handbok websesam KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) Franska vägen 10 393 56 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-45 28 50 khs@kalmar.se www.kalmar.se Besöksadress Kalmar Franska

Läs mer

WebSesam - rutin för Syn

WebSesam - rutin för Syn 1 WebSesam - rutin för Syn Innehålls förteckning: Support WebSesam.. 2 Meny i WebSesam.. 3 Information. 3 1. Hjälpmedel.. 4 1.1 Sök Hjälpmedel per mottagare... 4 1.2 Återlämnade hjälpmedel 6 1.3 Hämtorder.

Läs mer

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne Sida 1 (5) Beställa inhalator till patient i WebSesam. 1 Uppdaterad: 2017-05-12 Logga in i WebSesam med ditt etjänstekort. Länken hittar du på Vårdgivare Skåne.

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion Förskrivarportalen... 2 2 Inloggning... 2 2.1 Hur får jag förskrivarportalen till min dator?... 2 2.2 Hur får jag ett användarnamn och lösenord?... 2 2.3 Hur gör jag

Läs mer

Manual för avvikelse och reklamation i websesam

Manual för avvikelse och reklamation i websesam Manual för avvikelse och reklamation i websesam 2017-02-01 Hjälpmedel Västerbotten Innehåll manual avvikelse/reklamation Definition avvikelse, reklamation och reparation Registrera avvikelse/reklamation,

Läs mer

Manual avvikelse/reklamation

Manual avvikelse/reklamation 1 Manual avvikelse/reklamation Innehåll Definition avvikelse, reklamation och reparation Registrera avvikelse/reklamation, anvisningar hur anmälan fylls i Skicka in anmälan Skicka in hjälpmedlet, följesedel

Läs mer

Buffertlager hjälpmedel

Buffertlager hjälpmedel Buffertlager hjälpmedel Buffertlager hjälpmedel Presentation buffertlager Genomgång inventering, flytt mm Genomgång ekonomi och betalning Gruppuppgift: kontroll förskrivare, lager mm Buffertlager hjälpmedel

Läs mer

Dokumentation Sesam LMN Korttidsboende

Dokumentation Sesam LMN Korttidsboende Dokumentation Sesam LMN Korttidsboende Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2016-06 Innehållsförteckning KORTTIDSBOENDE... 1 Korttidsboende På korttidsboenden vistas patienter under en kortare tid.

Läs mer

Du börjar med att gå till Pågående ordrar och väljer leveransdatum under rubriken Ny order (1). Här ser du när du senast måste lämna din order för

Du börjar med att gå till Pågående ordrar och väljer leveransdatum under rubriken Ny order (1). Här ser du när du senast måste lämna din order för OrderGuiden En kort presentation av hur OrderWebben ser ut, hur du enkelt lägger beställningar, samt de övriga funktioner som här finns tillgängliga dygnet runt. Du börjar med att gå till Pågående ordrar

Läs mer

WebSesam - rutin för Hörsel

WebSesam - rutin för Hörsel 1 WebSesam - rutin för Hörsel Innehålls förteckning: Support WebSesam.. 2 Meny i WebSesam.. 3 Information. 3 1. Hjälpmedel.. 4 1.1 Sök Hjälpmedel per mottagare... 4 1.2 Återlämnade hjälpmedel 6 1.3 Retur

Läs mer

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll 1 Innehåll Lathund läkemedelsbeställningar 1. LOGGA IN... 2 2. SKAPA VARUKORG... 2 3. LÄGGA TILL VAROR I VARUKORG... 3 Lägg till från mall... 3 4. SPARA VARUKORG... 4 5. SKICKA BESTÄLLNING... 4 6. INLEVERANS...

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1

Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1 Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1 2012-02-15; 2 2012-02-15; 3 För att söka och titta på produkter så måste man nu var inloggad 2012-02-15; 4 Fokusområden här kan man läsa mera

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual. Användarmanual ServiceOnLine C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.doc Sidan 1 av 24 Innehåll Sid. Innehåll Sid.... 2 Starta ServiceOnLine och logga in... 3 Sök personal... 4 Sökning

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

SimuWorld Internetportal

SimuWorld Internetportal SimuWorld Internetportal Leverantörer... 1 Information... 2 Leverantörer... 2 Skapa ny order... 2 Godkänn order... 4 Icke avsända ordrar... 5 Utskrift varukatalog... 6 Kontoutdrag, öppna poster... 6 Leverans

Läs mer

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Kataloger... 3 Nyheter... 3 Sök artikel... 4 Senaste artikel... 5 Order... 5 Orderfråga... 9 Inställning... 10 Hjälp... 10 Hem... 10 Inloggning Adressen till

Läs mer

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se En guide till Skövde Kontorscenters Webbutik www.skovdekontorscenter.se www Vår Webbutik Det skall vara enkelt och smidigt att handla av oss. I vår webbutik hittar du hela vårt sortiment och kan i lugn

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Så här tar du upp beställningar och hanterar order

Så här tar du upp beställningar och hanterar order Så här tar du upp beställningar och hanterar order Hemsidan är anpassade för både dator, surfplatta och mobil! Så här går det till: 1. Registrering och inloggning Logga in genom att klicka på hänglåset

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Välj artiklar via sökfältet (du kan söka både på artikelnummer och artikelnamn), eller via den lilla knappen med tre punkter till höger om sökfältet.

Välj artiklar via sökfältet (du kan söka både på artikelnummer och artikelnamn), eller via den lilla knappen med tre punkter till höger om sökfältet. Att lägga order på Ullmax webbsida Logga in genom att klicka på hänglåset uppe i högra hörnet. Logga in med din e-postadress och ditt lösenord om du är registrerad sedan tidigare, eller klicka på länken

Läs mer

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. MANUAL E-HANDEL INLEDNING. På Svedbergs webbplats finns idag en integrerad e-handel där återförsäljare kan gå in och lägga sina order. Detta kräver att användaren först loggar in. Efter inloggning kan

Läs mer

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll 1 Innehåll Lathund läkemedelsbeställningar 1. LOGGA IN... 2 2. SKAPA VARUKORG... 2 3. LÄGGA TILL VAROR I VARUKORG... 3 Lägg till från mall... 3 Lägg till från artikelsök... 3 4. SPARA VARUKORG... 4 5.

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

2 Inloggning. Hur får jag förskrivarportalen till min dator? Förskrivarportalen är en webbapplikation. Ange webbadress 10gruppen.sodexo.

2 Inloggning. Hur får jag förskrivarportalen till min dator? Förskrivarportalen är en webbapplikation. Ange webbadress 10gruppen.sodexo. 1 Introduktion Förskrivarportalen Dokumentet riktar sig till användare av Förskrivarportalen inom 10-gruppen Skåne. Merparten av bilderna är hämtade från en utvecklingsmiljö och speglar därmed inte alltid

Läs mer

Manual för BMB i websesam

Manual för BMB i websesam HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN Manual för BMB i websesam BMB = Byte Mottagare Betalare Manualen beskriver hur du använder funktionen Byte Mottagare Betalare, BMB i websesam. Innehåll: Introduktion BMB Byte mottagare/betalare

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel Logga in Klicka på E-handel Logga in på Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt lösenord som du får/har fått. Klicka på Logga in. Huvudmenyn Om du vill börja beställa varor klicka på Ange leveransdatum.

Läs mer

Dokumentation Sesam LMN

Dokumentation Sesam LMN Dokumentation Sesam LMN Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2012-09 Innehållsförteckning LOGGA IN I SESAM LMN... 1 SUPPORT... 2 START... 2 NAVIGERING... 3 BEHÖRIGHET... 4 PATIENT... 4 SÖK PATIENT...

Läs mer

Användarmanual Stiga on Line

Användarmanual Stiga on Line Användarmanual Stiga on Line 2 Innehållsförteckning Användarmanual Stiga On-Line Hur hittar jag till Stiga on Line 5 sida Översikt 6 Garantikort 7-10 Reklamationer 11-20 Order on Line 21-25 Bildbank och

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsmaterial Avvikelsehantering i websesam. Hjälpmedelscentrum. Version

Utbildningsmaterial Avvikelsehantering i websesam. Hjälpmedelscentrum. Version Utbildningsmaterial Avvikelsehantering i websesam Hjälpmedelscentrum Version 2015-02-10 Avvikelse och Reklamation i websesam och SESAM 2... 1 Definition av begreppet Avvikelse... 1 Negativ händelse...

Läs mer

Arvid Nilsson Webshop Åtkomst till webshopen

Arvid Nilsson Webshop Åtkomst till webshopen Arvid Nilsson Webshop Åtkomst till webshopen Klicka här för att komma till webshoppen! Du hittar webshoppen när du går in på http://www.arvidnilsson.com www.arvidnilsson.com och väljer lokalt språk. På

Läs mer

Så här beställer du varor från Serveras webbutik.

Så här beställer du varor från Serveras webbutik. Logga in Gå in på www.servera.se Klicka på E-handel Eller klicka på Tjänster i menyn och välj E-handel. Logga in på Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt lösenord som du får/har fått från Servera.

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik!

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Sedan vi lanserade webbutiken 2006 har denna snabbt blivit en av våra viktigaste kanaler och andelen kunder som väljer att handla på webben ökar hela

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Att arbeta i websesam FÖRHÅLLNINGSREGLER

Att arbeta i websesam FÖRHÅLLNINGSREGLER Att arbeta i websesam Manual 2013-06-28 FÖRHÅLLNINGSREGLER I websesam har varje användare ett personligt användarnamn och lösenord. Användarens namn kopplas till det som registreras i websesam, och all

Läs mer

Rutiner och rekommendationer för hjälpmedelslager hos kund

Rutiner och rekommendationer för hjälpmedelslager hos kund Rutiner och rekommendationer för hjälpmedelslager hos kund Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2010-12 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... 1 Ansvar för kundlager... 2 Utbildning för lageransvarig...

Läs mer

Här kommer en sammanfattning med frågor och svar från de besök jag gjort hos förskrivarna ute i kommunerna.

Här kommer en sammanfattning med frågor och svar från de besök jag gjort hos förskrivarna ute i kommunerna. Datum 2015-05-18 Sida 1(5) Här kommer en sammanfattning med frågor och svar från de besök jag gjort hos förskrivarna ute i kommunerna. Kan vi få tillbaka exakt samma hjälpmedel som vi skickat in på tvätt?

Läs mer

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI för ICAs butikspack centralt. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Manual. Kom igång med Menigo Leverantörsorder. Version 1.4 2015-06-01

Manual. Kom igång med Menigo Leverantörsorder. Version 1.4 2015-06-01 Manual Kom igång med Menigo Leverantörsorder Version 1.4 2015-06-01 Innehållsförteckning: Hur får jag tillgång till Leverantörsorder på webben? Viktig information! Logga in Startsida Välj leveransdatum

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Smart Service Manual Service system. Document id: 201205091-022-030 Date: 28 Nov 2012 Version: 0.9

Smart Service Manual Service system. Document id: 201205091-022-030 Date: 28 Nov 2012 Version: 0.9 Service system Document id: 201205091-022-030 Date: 28 Nov 2012 Version: 0.9 201205091 Martin Pettersson 2 / 30 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INTRODUKTION... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

Utbildningsmaterial. Materialbeställning via Visma Zpider

Utbildningsmaterial. Materialbeställning via Visma Zpider Utbildningsmaterial Materialbeställning via Visma Zpider Innehåll Kort beskrivning... 3 Komma in i portalen... 3 Välja kund... 4 Byta kund... 4 Göra en beställning... 5 Söka efter artiklar... 5 Använda

Läs mer

Rutin för funktionsförskrivning hörsel

Rutin för funktionsförskrivning hörsel Rutin för funktionsförskrivning hörsel Landstinget Sörmland 2016-01 Innehållsförteckning FUNKTIONSFÖRSKRIVNING HÖRSEL... 3 Steg 1 - Förskriva en funktionsartikel... 3 Steg 2 - Registrera en arbetsorder/aktivitet...

Läs mer

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka.

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Hej alla ÅF! Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Börja med att använda din vanliga inloggning

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Inköpsförslag används för att på ett enkelt sätt se vad som behöver köpas hem.

Inköpsförslag används för att på ett enkelt sätt se vad som behöver köpas hem. Inköpsprocess Användarhandledning I verktygsfältet finns det en knapp som heter Handel. När ni klickar på Handel-knappen kommer det upp undermenyer. Ni klickar då på undermenyn inköp. Då kommer det upp

Läs mer

Användarmanual ServiceOnLine Cirkulationsgods

Användarmanual ServiceOnLine Cirkulationsgods Användarmanual ServiceOnLine Cirkulationsgods Användarmanual ServiceOnLine Cirkulationsgods Sidan 1 av 9 Innehåll Sid. Innehåll... Sid.... 2 Snabbguide... 3 Starta ServiceOnLine och logga in... 3 Beställ

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer

Webbshopsinstruktioner från C CC. shop.holgers.se

Webbshopsinstruktioner från C CC. shop.holgers.se Webbshopsinstruktioner från C CC shop.holgers.se Holgers Stugmaterial AB Webbshopsinstruktioner Denna folder skall guida Dig genom vår e-handel från inloggning till färdig order. 1. Logga in 2. Mina uppgifter

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Dokumentation Sesam LMN

Dokumentation Sesam LMN Dokumentation Sesam LMN Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2016-09 Innehållsförteckning LOGGA IN I SESAM LMN... 1 Support... 2 START... 3 Så här Navigerar du... 4 Behörighet... 5 PATIENT... 5 Sök

Läs mer

Manual för GRABO. Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Manual för GRABO. Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Manual för GRABO Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning 2013-01-31 Version 3.1.2 1 (14) Innehåll: Bakgrund och behörighet till Grabo

Läs mer

Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal

Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal Svevia leverantörsportal används som stöd för kommunikation med våra leverantörer. Följande instruktion omfattar hantering av beställningar för befintliga

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Lathund för er som kör mot Coop

Lathund för er som kör mot Coop Lathund för er som kör mot Coop I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI mot Coop. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har fått ett användarnamn och ett lösenord

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer