Årsredovisning inkl. förbundsmöteshandlingar Svenska Sportdykarförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet

2 Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén 7 fensimskommittén 9 fridykningskommittén 10 tekniska kommittén 12 uv-fotokommittén 14 Internationella kommittén 16 förbundsläkarna 18 dykkommittén och FSO 19 Årets utmärkelser 20 Organisation 21 Organisationsschema 22 Redovisn. av budget och faktiskt resultat 23 Ekonomi 24 förvaltningsberättelse 24 resultaträkning 26 balansräkning 27 redovisningsprinciper och noter 29 revisionsberättelse 30 budgetförslag 31 Verksamhetsplan 32 Förbundsmötet Dagordning 36 Arbetsordning 36 Röstlängd 37 Redovisning av styrelsens uppdrag från 38 årsmötet 2010 Förslag på medlemsavgifter 39 Valberedningens förslag 39 SSDF:s vision Svenska Sportdykarförbundet ska vara det naturliga valet för alla som är intresserade av undervattensporter. Klubbandan ska spegla gott kamratskap och högt säkerhetstänkande. SSDF:s mål SSDF ska ha attraktiva utbildningar. SSDF ska ha fler aktiva instruktörer. SSDF:s varumärke och verksamhet ska förekomma och presenteras i alla sammanhang där vi bör synas. SSDF ska erbjuda medlemmarna ett gediget utbud av fördelar och tjänster som gör det attraktivt att vara medlem. SSDF ska öka bredden på ungdoms- och tävlingsverksamheter och stödja elitverksamhet där möjlighet finns. SSDF ska vara ledande inom arbetet att göra sportdykningen säker. SSDF Travel ska bli ett redskap och hjälpmedel för att underlätta gemensamma dykupplevelser, utbildningar för både dykning och föreningskunskap och utveckling. SSDF:s föreningar ska vara anslutna till IdrottOnline Klubb. SSDF:s målgrupp Utövare av undervattensport av alla kategorier och åldrar i Sverige. Postadress Besöksadress Svenska Sportdykarförbundet Mårbackagatan 19 Idrottshuset Farsta Internet E-post Telefon Fax Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

3 Ordförande Fortsättning på framtidens nya SSDF! Vi lägger ett år som gått i säkerhetens tecken bakom oss. SSDF har arbetat med att samla in information, relaterade till olyckor och tillbud, som hänt många år bakåt i tiden. När Konsumentverket började arbeta med riktlinjer för dykutbildningar i Sverige blev alla aktörer i Sverige inbjudna till träffar med Konsumentverket i Karlstad. Träffarna blev en början på en branschöverenskommelse för dykutbildningar. När övriga aktörer valde att hoppa av i slutskedet blev slutdokumentet och överenskommelsen justerad gentemot SSDF:s Tekniska kommittés Normer och Krav och arbetet som förbundssäkerhetsombudet sammanställt. Styrelsen för SSDF fortsatte sina föreningsträffar i Sverige och i år blev det Sundsvall och Göteborg där klubbar fick träffa personerna med centrala funktioner i vårt förbund. Medlemsförmåner är en mycket viktig del för våra föreningar och deras medlemmar. Ny förmån för i år är Actinia Försäkring som är en olycksfallsförsäkring med tillhörande dykförsäkring och som gäller i hela världen. Produkten är ett komplement till vår egen medlemsförsäkring i Folksam och tilläggsförsäkringen hos DAN Europe. Actinia Försäkring har blivit en stor succé för Dansk Sportsdykkerforbund och finns idag i ett flertal länder inom EUF. Blue o Two är ett engelskt dykresebolag med egna båtar i Röda havet och som även säljer dykresor till Malta och Maldiverna. Samarbetet är i sin uppstart och kommer att presenteras under Slite Dykservice på Gotland är ett företag som erbjuder service och utrustning till bra priser för våra medlemmar. Framtida SSDF måste fortsätta arbetet med att utveckla förmåner för våra medlemmar och klubbar. Vi måste också bli bättre på kommunikation och vara lyhörda på vad våra medlemmar vill ha i framtiden. Samtidigt måste även föreningar inse idrottens värdegrund och förståelse, varför fortsatt utbildning i föreningslära och föreningsjuridik måste prioriteras inom klubben. SISU Idrottsutbildarna erbjuder fantastiska utbildningsalternativ och utvecklingsmöjligheter för din förening. Ta till vara på det! Arbetet med det nya SSDF får inte stanna av nu, utan vi måste hela tiden utveckla och förbättra kommunikation mellan förbundet och föreningarna. Med våra föreningsträffar måste vi förvalta och utveckla samarbetet inför framtiden. Vi står mot nya utmaningar gällande vad en förening får göra för att öka den ekonomiska plattformen då Bingolottens roll är på väg ut och intäkterna i föreningen minskar. Många klubbar önskar mindre hantering av administration och rapportering men samhället går mot en annan riktning. Staten står för mycket av bidragen och stödet till den idrottsliga verksamheten och deras enda möjlighet för kontroll och uppföljning är just rapporter. Här måste SSDF ha en tydligare roll och hjälpa föreningarna. Vi måste få fram ett system som underlättar hantering av föreningars återrapportering. Ett framtida arbetsprojekt för förbundsstyrelsen! Vi måste även bli bättre på att värna om våra ideella ledare, från förening till förbundsnivå. Tänk på vad uppskattning och ett tack kan ge tillbaka. Om vi inte ser om vårt hus och värnar om de ideella förtroendevalda vi har, kommer inga nya att ta över i framtiden. Vi har under flera år jobbat på att våra kommittéer ska utöka och bli fler medlemmar. Detta för att inte förbruka de vi har. Under året har två av våra kommittéer fått fler medlemmar. Jag kan inte med ord säga vad jag som förbundsordförande uppskattar våra kommittéer och deras medlemmar. Ni gör ett stort jobb i det tysta. TACK! Vi närmar oss årsmöteshelgen som är platsen där alla våra klubbar har möjligheten att träffa andra klubbar som finns runt om i Sverige. Med detta nya helgarrangemang ska årsmötet bli vår egen SSDF-helg med ett potpurri av dykrelaterade händelser. Allt som kan intressera alla i en klubb ska belysas. Från våra ungdomar, fridykare, apparatdykare, UV-fotografer, UV-rugbyspelare till tekniska dykare ska finnas med. Jag önskar att fortsättningen för framtidens nya SSDF måste ha ett närmare samarbete mellan förbundsstyrelse, kansli, kommittéer och föreningar. Det är nyckeln för ett framtida och ett ännu bättre SSDF. Jag hoppas ni är med mig! Lasse Gustafsson Förbundsordförande Varbergs DK Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

4 Styrelsen Branschavtal Konsumentverket Samtliga organisationer inom dykbranschen blev inbjudna till samtal med Konsumentverket gällande framtagande av ny norm för vad en dykutbildning ska innehålla. Bl.a. utbildningstid och säkerhetsarrangemang. I arbetsgruppen fanns till början de flesta dykutbildningsorganisationer med som verkar inom Sverige. Från förbundets sida arbetade förbundssäkerhetsombudet med framtagning av detta dokument. Allt eftersom avtalet började bli klart, var det bara SSDF som skrev under överenskommelsens med Konsumentverket. PADI valde i sista minuten att hoppa av. Facebook Nu finns Svenska Sportdykarförbundet på Facebook! Vi har under året anslutit oss till Facebook för att nå ut till medlemmar på ännu ett sätt och använda en mer modern metod. På förbundets Facebooksida har vi bland annat lagt upp nyheter, inbjudningar till olika events och bilder av den pågående verksamheten. Sidan fungerar även som ett forum för medlemmar att diskutera förbundets verksamheter samt skapa nya dykkontakter. Forum 24 På kickoffen i Kolvik diskuterades kommunikationsformer inom förbundet och ett gemensamt forum föreslogs. Både communitymöjligheter och forumhantering är något som är på gång via IdrottOnline men det ligger några år framåt i tiden. För att utvärdera arbetsformerna beslöt vi att starta ett forum via Forum 24 för kommittéer och styrelse. Kommittéerna och styrelsen har separata forum där de kan diskutera interna frågor. Det finns även ett antal gemensamma forum för gränsöverskridande diskussioner. Forumet lades upp i slutet av året och vid årsskiftet hade diskussioner börjat ta form. Beroende på hur och när tjänsten utvecklas i Idrott- Online hoppas vi kunna erbjuda även våra instruktörer denna kommunikationsform. Verksamhetskonferenser Under 2008 och 2009 började Svenska Sportdykarförbundet att bjuda in föreningar och kommittéer till verksamhetskonferenser i olika delar av landet. Syftet med detta är att skapa nätverk mellan klubbarna och förbättra samarbetet mellan klubbar och kommittéer. Förbundsstyrelsen har under 2010 fortsatt med konferenserna och arrangerat träffar i Sundsvall och Göteborg. Sammanlagt 21 föreningar som representerades av 34 deltagare. Under de två helgerna skapades många kontakter mellan föreningarna och även mellan skola och föreningar. Genomgående efterfrågas instruktörer i de olika grenarna som finns inom förbundet. Utbildning av ledare, instruktörer och föreningsutbildning efterfrågas samt skapande av nätverk. Marknadsföring både lokalt och på riksnivå efterfrågas. Förbundsstyrelsen tackar för visat intresse från alla klubbar som deltagit på konferenserna och är tacksam att ha fått chansen att träffa så många medlemmar ute i landet. Idrott i skola SSDF medverkar i RF:s kampanj Idrott i skolan. Denna kampanj syftar till att underlätta för idrottslärare och andra som verkar i skolan, att få kontakt med dykföreningar. SSDF har projektanställt en person på halvtid för att se över och få igång samarbete med skolor i Stockholmsområdet. I projektet ingår att ta fram arbetssätt för ett bra samarbete med skolorna som ska kunna användas av föreningar i övriga landet. Marinbiologibok Under året inleddes och slutfördes förhandlingar med Klas Malmberg angående nytt utbildningsmaterial för SSDF:s marinbiologikurs. Klas Malmberg är utbildad marinbiolog och arbetar på Universeum i Göteborg med ansvar för deras akvarium. Han tävlar framgångsrikt i UV-fotografering och har en rik bildskatt som kommer att utnyttjas i boken. Materialet kommer att bestå av en bok samt lärarhandlednings- och presentationsmaterial. Materialet beräknas vara klart för tryck till sommaren Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

5 Styrelsen Carina Nilsson, SSDFs kansli, provar tungdykning på Dykningens Dag 13 föreningar har lånat Prova på-lådan under 2010 Utan distriken är det numera slut på frostiga och isiga relationer över länsgränser. Här Daniel Larsson, Skelleftebottens DK, på besök i Piteå, maj Medlemsavgift och kategori Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2010 att ta fram förslag på medlemskategorin stödmedlemmar som används av en del föreningar. Det har genom åren också varit ett återkommande problem att det finns klubbar som inte rapporterar alla sina medlemmar till förbundet. Att föreningar erbjuder medlemskap eller inte medlemskap till SSDF. Detta för att erbjuda en lägre medlemsavgift när personer ska ansluta sig till föreningen - skippar de avgiften som ska gå till förbundet. Det innebär i sin tur att SSDF verkar ha mindre medlemmar än vad som i verkligheten finns. Detta medför många nackdelar för förbundet i bl.a. mindre statsbidrag. En arbetsgrupp tillsattes bestående av medlemmar från kansli och styrelsen samt sakkunniga. Deras arbetsuppgift blev något vidare än uppdraget från årsmötet och innefattade en total översyn av avgifter och medlemskategorier inom förbundet. Till att börja med studerades medlemsstatistiken för de senaste fem åren för att få en demografisk bild över våra medlemmar. Ett antal olika scenarion diskuterades och simulerades utifrån olika förutsättningar. Tanken var att hålla intäkterna på samma nivåer som tidigare samtidigt som antalet olika kategorier minskades. Mycket tid har ägnats åt att utvärdera hur de olika förslagen slår mot olika familjekonstellationer. Samarbetsavtal mellan SSDF och Handelsbanken Finans Vid vårens föreningsträff i Sundsvall informerades styrelsen att flera klubbar upplever svårigheter när de ska värva nya medlemmar. Flera nya potentiella medlemmar blir avskräckta av den kostnad det innebär att kunna börja dyka och även gå vidare med fortsättningskurser. Klubbar har flera gånger fått agera bank vid och under kursverksamheter med en viss osäkerhet om alla pengar kommer in. Tillsammans med Handelsbanken Finans har SSDF utarbetat möjligheten att underlätta detta för medlemmar i SSDF-anslutna föreningar. Personer som anmäler sig till en kurs väljer själv om denne vill använda Handelsbankens finansiering. När detta alternativ används får klubben in hela kursavgiften två dagar efter kursstart. Vildmarksmässan Som ett led i förbundets marknadsföring ställde SSDF ut på Vildmarksmässan som hölls i samband med Allt för sjön. Mässan var öppen under fyra dagar i mars och hade ca besökare. Som ögongodis i vår monter visades en rebreather upp och som lånats ut av Poseidon. Besökare gavs möjlighet att till mässpris köpa ett flertal förlagsartiklar på plats. Montern bemannades av personal från kansliet, kommittémedlemmar, föreningsrepresentanter och styrelseledamöter. Wikipedia Uppdateringar för Svenska Sportdykarförbundet har gjorts på Wikipedia Dykningens dag Dykningens dag arrangerades den 29 maj som i år sammanföll med Skärgårdsmässan på Djurgården. Förbundet deltog vid Dyktankhuset som hade museet öppet och lät besökare prova på tungdykning. Karlstads Dykarklubb arrangerade en rad aktiviteter på Mariebergsskogen i Karlstad. Prova-på-lådan Prova-på-lådan togs fram för att ge föreningar möjlighet att prova utrustning som de tidigare inte haft tillgång till. Lådan är helt gratis att låna. Innehållet i lådan Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

6 Styrelsen SSDF på Dykningens Dag i Stockholm Under hösten har kr delats ut från Idrottslyftet består av UV-rugbybollar och mössor, monofenor och frontsnorklar, UV-kamera med tillbehör samt mask, fenor och snorklar. Lådan stod klar i slutet av 2009 och har sedan dess varit utlånad under hela Lådan har under fyraveckorsperioder varit hos 13 stycken föreningar runt om i Sverige. Från Midnattsolsdykarna Gällivare i Lappland till Aqualund Sportdykarklubb i Skåne. Lådan har även varit hos DK Gripen i Sundsvall, Mullsjö DK Gurami i Mullsjö, Alingsås DK, Oskarshamns SDK Calypso, Bergs DK Storsjöodjuret i Stenstavik, Strängnäs Sportdykarklubb, The Frogs i Knislinge, DK Putan i Huddinge, Västerås SDK Mollusca och Märsta Sportdykarklubb. Några av föreningar har t.o.m. haft lådan vid flera tillfällen under året! Fördelar och förmåner CBM Produkter AB som säljer oxybox har beslutat att förlänga avtalet ytterligare ett år med förbundet. Förbundet har under året ingått avtal med Slites Dykservice, Gotland. Avtalet ger 15 % på kontroll av gasflaskor, service och reparationer av dykutrustning enligt gällande prislista. Slite Dykservice kommer att erbjuda kontinuerligt olika attraktiva produkter för förbundets medlemmar. Idrottslyftet Idrottslyftet är inne på sitt fjärde år och ansvariga inom SSDF har fortsatt att granska ansökningar och dela ut stöd till en rad olika aktiviteter inom förbundets verksamhet. Huvudlinjen har varit att öppna dörrar för fler barn och ungdomar upp till 20 år, med syftet att få dem att fortsätta idrotta även längre upp i åldrarna. Till och med årsskiftet 2010/2011 har totalt kr delats ut, av tillgängliga medel på kr, d.v.s. ca finns kvar för perioden som löper fram till 30 juni Vi har under året satsat på ledarutbildning inom fridykning, apparatdykning samt utbildning av klubbsäkerhetsombud. Utrustningen har bl.a. varit oxybox, luftpaket, cyklopetpaketet och UV-kamera. 85 ansökningar har beviljats med följande fördelning; 55 % ungdomsaktiviteter för läger, utbildning, prova-på och nystart, 20 % ledarutbildning och 25 % utrustning. Av kvarvarande medel kommer ansökningar prioriteras som rör verksamhet med förening och skola. Arbete med jämställdhet Arbete med jämställdhetsfrågor pågår och förslag på åtgärder har diskuterats av jämställdhetsansvariga och styrelsen. Förslag finns att i kommande publikationer av SSDF inklusive Sportdykaren och olika böcker, företrädesvis använda bilder på kvinnliga dykare som illustrationer. Att bjuda in en coach, exempel från läkarutbildningen vid Karolinska Institutet, för att illustrera och utbilda den tillträdande styrelsen i genusfrågor och belysa härskartekniker mm. Att undersöka begreppet Stor grabb kan göras könsneutral alternativt att en kvinnlig terminologi skapas parallellt. Arbetsgruppen ska undersöka hos RF hur det ser ut i andra förbund. Syftet med jämställdhetsarbetet är inte bara att underrepresenterade grupper ska kunna delta på lika villkor, utan att de även ska känna sig lika välkomna att delta i aktiviteterna som dominerande grupper. 6 Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

7 UV-rugby Felix Flix/Musslorna tog SM-guld för damer Svenska mästarna deltog i Champions Cup, Berlin Kommittén har haft fem möten under året varav ett fysiskt. Ytterligare planeringsmöten har genomförts inför seriespel, SM, NM och JEM. Under året har ett antal vakanser tillsatts. Grenledare för ungdom, dam och vice ordförande. Internationellt CMAS UV-rugbykommission Under 2010 har Sverige representerats av Manuel Tito de Morais i CMAS UV-rugbykommission. Internationella domare Ambitionen att ha fyra internationella domare i Sverige har under året uppnåtts. Sverige har deltagit på NM, EM, JEM, Champions Cup och landskamp mot Finland. Landslag Herr- och damlandslag deltog på NM som genomfördes i Stjørdal, Norge sista helgen i februari. Juniorlandslaget deltog i Junior EM som arrangerades i Stuttgart, Tyskland. Sverige tackade nej till deltagande i EM för seniorer som arrangerades i Firenze, Italien. Anledning var att arrangemanget planerades och genomfördes med allt för kort varsel samt att det inte fanns budget för mästerskapet. NM 2010 Norge, Stjørdal, den februari Herr Dam Guld Norge Sverige Silver Finland Norge Brons Sverige Finland Junior EM Junior EM spelades i Stuttgart helgen november. Sverige tog en femte plats. Plats Land 1 Germany 2 Colombia 3 Russia 4 Norway 5 Sweden 6 Czech Republic 7 Denmark 8 Finland Internationella cuper Under året har flera svenska lag deltagit i internationella cuper. Bland annat Barcelona Cup, Oslo cup och Felix cup. Champions cup Champions cup spelades den november i Berlin. Från Sverige deltog Svenska mästarna Malmö Triton och Black Mermaids. Nationellt SM slutspel Damer & Herrar Mästerskapet arrangerades av SDK Malmö-Triton och spelades i Simhallsbadet i Helsingborg den april Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

8 UV-rugby Musslorna tog guld vid dam-sm i Helsingborg Regel- och domarkurs har genomförts med 14 nya domare Slutresultat Herrar Damer SM-guld SDK Malmö Triton Musslorna SM-silver Polisens DK Sjökorna SM-brons Sydkustens SDK Felix Flix Juniorer Yngre Äldre Guld ESURF, Eslöv ESURF, Eslöv Silver Mix-lag Uddevalla UV-rugby Brons SDK Malmö Triton DK Bottenskr, Gotl. Seriespel Under året har fyra serier spelats. Seriesegrare blev: Allsvenskan Norra Allsvenskan Södra Allsvenskan Östra Elitserien Damserien Polisens DK SDK Malmö-Triton Bromma Caviar UVK Polisens DK Sjökorna Dömande Under säsongen har domare utsetts av UV-rugbykommittén för att döma Elit, Allsvenskan och Division 1 östra serierna förutom Junior och Senior SM. Elva domare totalt har utsetts, förutom spelare som också dömt. Sammanfattning Kommittén har under året lyckats fylla de vakanser som funnits en tid. I och med det har bra förutsättningar skapats för arbetet under Internationellt har resultaten under året överraskat. Vi ser att en hel del nationer kommer ikapp oss nordiska länder i både teknik, lagspel och fysik. En bidragande faktor är ekonomin, det har visat sig att de länder med ekonomiska resurser har förutsättningar att leverera bättre resultat. Kommittén här därför initierat en analys av andra nationers satsningar, spel och taktiker med syfte att kunna vidta eventuella åtgärder till anpassning, förbättring och utveckling av svensk UVrugby. Domare Regel- och domar kurser En Regel- och domarkurs arrangerades i samband med el Rio Cup där 14 nya domare deltog. Denna kurs var ett försök att se om det finns fördelar med att arrangera en kurs i samband med en cup. Fördelen med detta upplägg är att de nya domarna erbjuds möjlighet att döma med stöd av en erfaren domare redan under cupen. Nackdelen är att helgen blir längre för dessa personer då en halv dag extra behövs. 8 Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

9 Fensim Fensims-SM arrangerades i Hallstammar den 5 juni Fensim drog igång i igen 2009 efter ett långt uppehåll. Under året har vi försökt bygga på det vi startade med Under våren började vi titta på att arrangera ett Fensims- SM. Det visade sig att SS Kanalen, Simförbundet ville samordna ett Fensims-SM med oss under deras årliga Kanalen Sprint Simtävling i Hallstahammar. Det var cirka 30 fensimmare som deltog i mästerskapet 5 juni. Under hösten försökte vi arrangera en ny fensimstränarutbildning, men kursen har flyttats fram till 2011 då man inte hann samordna arrangemanget. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

10 Fridykning Statisk apnea Representanter från de nordiska grannländerna deltog på lägret 2010 inleddes i den positiva anda som 2009 bringat. Arbetet med avancerad fridykning steg 4-6 fortsatte och förhoppningen är att ett slutgiltigt beslut tas för utbildningssystemet i början av Den plan som togs fram i början av projektet och som blev något förskjuten av några mindre medvetna förändringar har följts. Övriga utbildningar och regelverk har uppdaterats för att ligga i linje med de säkerhetskrav som utarbetats i samband med steg 4-6. Vidare har vi jobbat med att upprätta ett nätverk för våra steg 3 instruktörer, dels de nyutbildade från 2009 men även för de som utbildats tidigare som vill förbli aktiva och driva olika typer av projekt. Som ett resultat av detta är fyra stycken steg 3 instruktörer engagerade i att utarbeta ett utbildningsmaterial för en dykledarutbildning anpassad för fridykare och fridykningsförhållanden. Detta är dessutom ett resultat av vår säkerhetsanpassning av vår verksamhet. Efter FRIKS 2009 fick vi responsen att en sådan utbildning skulle vara mycket positiv för våra medlemmar. Läger Ännu ett utomhusläger genomfördes och denna gång bjöds även ett visst antal representanter från våra nordiska länder in. Det blev en fantastisk helg med strålande väder, god mat och glada fridykare. Vi har sett att fler och fler föreningar arrangerar läger efter att ha deltagit i och fått inspiration från det centrala lägret. Trots detta kommer vi att fortsätta arrangera utomhusläger, dels för att kunna erbjuda de föreningar som har en liten verksamhet att skicka sina utövare, dels för att skapa en kontaktyta för föreningar i hela landet. utveckla ett grundläggande och inspirerande fridykningsmaterial för yngre fridykare och för de som är intresserade av UV-foto tittar vi på möjligheterna att ta fram och anpassa utbildningsmaterial för detta. Utbildning Arbetet med att erbjuda föreningar utbildningsassistans pågår. En karta som visar tillgängliga instruktörer runt om i landet för att snabbt och effektivt kunna få hjälp men också undvika höga reskostnader har skapats och ska publiceras på hemsidan. Året avslutades med FRIKS i vanlig ordning där vi ännu en gång slog vårt deltagarrekord och nu närmar vi oss snart 100 deltagare inklusive arrangörer och föreläsare. Under årets gång har vårt lyckade samarbete med UV-rugbykommittén fortsatt vilket resulterade i en uppskattad minicup i UV-rugby på FRIKS. Även ett samarbete med Tekniska kommittén har inletts med hopp om att genomföra ett utomlandsläger tillsammans under Samarbete med andra kommittéer Ett av våra mål är att ha ett brett verksamhetsområde som lockar fler att börja fridyka men även bibehålla de aktiva fridykarna i föreningarna runt om i landet. För att lyckas med detta arbetar vi ständigt med att förbättra vårt samarbete med andra kommittéer och andra nordiska länder. I nuläget arbetar vi framförallt med att 10 Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

11 Fridykning Fridykningsläger på Västkusten Första certifikaten för steg 4-6 pool har utfärdats Certifieringar under året Fridykarcertifikat Fridykare steg Fridykare steg Fridykare steg Viking 3 7 Fridykare steg 4, pool 4 n/a Livräddare 0 6 Utomhusfridykare steg Utomhusfridykare steg Utomhusfridykare steg Totalt Fridykarinstruktörscertifikat Fridykarinstruktör steg Fridykarinstruktör steg Fridykarinstruktör steg Totalt kampanjen 2010 Örebro SDK 46 Götaverkens DK 22 Hedemora SDK 20 DK Delfinen 17 Oskarshamn SDK Calypso 16 DK Masen 15 DK Juniordykarna 15 DK Gotland 14 DK Knattedykarna 14 Katrineholm SDK Näcken 12 Jönköping DK Isopoda 10 Tranås VSC 10 Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

12 Tekniska Årets instruktör blev Mikael Pettersson från Chalmers DK, Göteborg Tekniska kommittén har under året haft fem möten varav fyra har varit telefonmöten och ett fysiskt möte. Däremellan har löpande kontakter skett via e-post och telefon. Nationell nitroxinstruktörskurs Under mars anordnades en nitroxinstruktörskurs för instruktörer. 31 instruktörer deltog på kursen. Kursen syftade till att bredda antal nitroxinstruktörer inom SSDF och det var deltagare från Sveriges alla hörn. Vi har nu i ett första skede täckt behovet av nitroxinstruktörer. Nästa steg blir att utbilda trestjärniga instruktörer som är nitroxinstruktörer till nitroxinstruktörsutbildare. Utbildningsmaterial Tekniska kommittén har under året gått igenom samtliga dykkurser, reviderat dykpraxis, de enstjärniga proven, trestjärnigt prov och facit samt Normer & krav. Nya dykkurser Rebreather Poseidon Mk VI Discovery En rebreatherkurs för EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery har tagits fram under året och släpptes i början av Poseidon Discovery är en helsluten rebreather som är framtagen för spordykning vilket innebär att den är väldigt användarvänlig. En utbildning på maskinen tar ungefär två helger och förkraven för att gå den är tvåstjärnigt certifikat och nitroxcertifikat. Vi hoppas självklart att våra medlemmar är intresserade av att gå denna kurs. SSDF är det första CMAS-förbundet i världen som har utbildning på maskinen. Under året har Norges Dykkeforbund, NDF varit i kontakt med oss och som ett led i det nordiska samarbetet har en instruktör utbildats i våra standarders för EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery till Instructor Trainer. NDF har fått möjligheten att använda SSDF:s material för framtagandet av eget material. SSDF äger dock rättigheterna till materialet. Barn och dykning Gulddelfin Material för dykkursen barn och dykning har tagits fram och provkurs kommer att hållas under våren Dykrapporter Under året har 93 dykrapporter inkommit. Det har kommit in en ansökan till Dumpningsfonden. Dumpningsfonden disponerar för närvarande ,14 kronor. Examination Under året har examinatorerna på Tekniska kommitténs uppdrag examinerat 41 instruktörselever på totalt tio kurser. Examinatorer har varit Johanna Strömgren, Jan Ekström och Niklas Johansson samt Peter Kempi, Perhenrik Swärd (Eriksson), Fredrik Oldefors som tillfälligt förordnad examinator. Årets instruktör 2010 Årets instruktör i Svenska Sportdykarförbundet 2010 blev Mikael Pettersson från Chalmers DK, Göteborg. Mikael certifierade åtta tvåstjärniga dykare och 14 nitroxdykare, totalt 22 dykare under Vi gratulerar Mikael till detta strålande utbildningsresultat och önskar lycka till med fortsatt utbildning! Toppstriden var som vanligt mycket jämn och på andra plats kom Jan-Erik Havseden från Waterfrogs, Enköping. Jan-Erik certifierade sex enstjärniga dykare och sex tvåstjärniga dykare och nio nitroxdykare, d.v.s. totalt 21 dykare. På tredje plats kom Martin Folino från Götaverkens SDK. Martin certifierade sex tvåstjärniga dykare, två trestjärniga och tolv nitroxdykare d.v.s. totalt 20 dykare. 12 Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

13 Tekniska Under 2010 utbildades nästan 10 ggr fler nitroxdykare än under 2009 Instruktörsrevidering Instruktörsrevideringen omfattade 75 instruktörer vars behörighetstid gick ut. 31 instruktörer fick förnyad behörighet i ytterligare fem år, 41 avregistrerades eller nedgraderades och tre har fått dispens i sex månader. Utbildningsstatistik Sportdykarcertifikat Enstjärnig dykare Tvåstjärnig dykare Trestjärnig dykare Fyrstjärnig dykare 1 3 Totalt Poseidon Mk VI Discovery Diver 1 N/A Mk VI Discovery Instructor 1 N/A Mk VI Discovery Instructor Trainer 1 N/A Totalt 3 I och med dessa siffror syns behovet av tekniska utbildningar tydligt. Sportdykarinstruktörscertifikat Enstjärnig instruktör Tvåstjärnig instruktör 20 4 Trestjärnig instruktör 0 0 Totalt Specialcertifikat Dykledare 10 7 Dyksamarit 0 7 Gasblender nitrox 0 11 Gasblender trimix 2 12 Nitroxdykare Avancerad nitroxdykare 0 11 Nitroxinstruktör 30 4 Rebreatherinstruktör 1 1 Totalt Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

14 UV-foto SM-finalen hölls i Hamburgsund och på Väderöarna Efter detta år avgår Joakim för att prioritera andra aktiviteter. Vi tackar Joakim för hans insatser under de år han medverkat i kommittén. Kontaktperson i styrelsen har under året varit Christer Larsson. Under 2010 har SSDF:s utbildningskompendium i UVfoto uppdaterats. Vi har även startat en egen grupp på Facebook, för att enkelt kunna hålla kontakt med de medlemmar som nyttjar denna plattform. Det har gett bra respons och gruppen har idag cirka 90 medlemmar. SM i UV-foto med uttagstävling i maj och final i Hamburgsund I år hade vi ingen arrangörsklubb, SM anordnades av UV-fotokommittén. I enlighet med de nya tävlingsreglerna från 2008 arrangerades tävlingen i två steg. Till uttagstävlingen, med deadline 3 maj, anmälde sig i år endast 16 fotografer. Av dessa skulle tolv gå vidare till final. Jurybedömningen skedde individuellt och anonymt via internet av tre oberoende domare. Samma domare bedömde så väl uttagstävling som final. SM-finalen hölls i Hamburgsund och på Väderöarna i samarbete med dykcentret Dyk-Leif. Tävlingsledningen bestod av Hans Spicar och Jennie Soriano, UV-fotokommittén, och Anders Johnsson från Dyk-Leif. Ingvar Eliasson var tävlingssekreterare. Tyvärr blev det ett avhopp och ingen ersättare från listan hade möjlighet att hoppa in, så det blev bara elva finalister i årets SM-final. Tävlingen genomfördes framgångsrikt under goda väderförhållanden. I år kunde vi utnyttja två ytterst lämpliga båtar, Väderöfjord och den nybyggda dykkatamaranen Triton. Sammanlagt tre tävlingsdyk genomfördes under två dagar. Tävlingens tre teman var vidvinkel, makro och specialtemat Yta. Efter resultatredovisningen avslöjades vilka som hade ingått i juryn. Årets jury bestod av 1. Jesper Kjøller, Danmark, har arbetat professionellt i dykbranschen sedan 1994 som dykinstruktör och utbildare av instruktörer (PADI Course Director). Han har varit chefredaktör för DYK sedan Hans artiklar om resor och dykning och hans undervattensbilder har publicerats i många dyktidningar, tidskrifter, böcker och webbsidor i Europa. 2. Andi Voeltz, Tyskland. Andi är en av grundarna av webbsidan DIGIDEEP.COM och undervattensfotograf sedan anlitades Andi av PADI för att utveckla deras nya kurs i digitalt undervattenfoto. Hans hobby förvandlades till ett yrke och idag driver han även en butik i Berlin, specialiserad på utrustning för UV-foto, Hydronalin. 3. Ulla Knutsson, Sverige. Ulla är arkitekt och har arbetat brett, med uppdrag från stadsplanering till möbelformgivning, men också med illustrationer, scenografi och foto. Under 90-talet var hon Art Director på IKEA, med ansvar bland annat för att granska och bedöma alla bilder till Europas kataloger. Hela Ullas yrkesverksamma liv handlar om färg, form och ljus. Ulla har med framgång deltagit i ett antal fototävlingar och har även erfarenhet som domare. Svensk mästare och guldmedaljör blev Ronnie Svensson med parkamrat Maria Lecander. Silvermedaljen gick till Tobias Dahlin med parkamrat Henrik Bengtsander. Bronset kammade Jonna Bergström, med parkamrat Ingvar Eliasson, hem. Detaljerad info om övriga placeringar i SM inklusive fullständiga resultattabeller, går att finna på SSDF:s webbplats och även i artiklar i Sportdykaren nummer 4, 2010 och DYK nummer 10, Årets SM förgylldes av ett digert prisbord, som våra sponsorer tillhandahållit. Vi tackar Bröderna Klemmings Dykhjälp, DYK, Dyk-Leif, Dyk och Äventyr, Fotografit, 14 Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

15 UV-foto Gulen Dive Resort, Kontiki Smögen, PH Travel, Platypus Dyk & Reseböcker, Poseidon, Reel Diving, Rosenhill B & B, Scuba Supply, Scuba Travel, SI-Tech och Waterproof för generösa bidrag! UV-fotokommittén skickade efter SM e-post med utvärderingsfrågor till samtliga deltagare. Svaren har använts i samband med planeringen av SM Planering av SM 2011 har påbörjats. UV-fotokommittén har annonserat och även på andra sätt efterlyst arrangörsklubb och alternativt dykcenter till SM 2011 men inga kandidater har hört av sig. Kommittén har därför beslutat att köra ytterligare ett år i samarbete med Dyk-Leif i Hamburgsund. Bokning av evenemanget är redan gjord. Nordisk samverkan Under våren sökte Ingvar Eliasson kontaktpersonerna för UV-foto i förbunden i de övriga nordiska länderna, med initiativ att ordna ett nordiskt möte. Detta för att diskutera gemensamma frågor och möjligt samarbete kring utbildningar, tävlingar med mera. Planen var att ha mötet under fyra dagar i september och kombinera det med litet god dykning på den svenska västkusten. Tyvärr blev intresset för detta så begränsat att evenemanget fick ställas in. Ett nytt försök kommer att göras att anordna ett möte i mera begränsad skala under 2011, med samma syfte. NM i UV-foto 2010 var det Sveriges tur att vara värdland för NM i UVfoto. Vi missade att annonsera detta under våren, men kompenserade med direktkorrespondens med kommittéerna i de övriga länderna, för att säkerställa att alla var med på noterna. Information om tävlingen var på det viset väl förankrad i slutet av augusti. Tävlingen körde enligt de regler som antogs 2007, med deadline för inskick den 1 november. Ingvar Eliasson var tävlingssekreterare, Magnus Lundgren, Hans Spicar och Jennie Soriano var domare. För att skapa tydlighet i hur bedömningsarbetet skulle gå till publicerades en domarpraxis på SSDF:s webbplats i god tid innan deadline, den 6 oktober. Samtliga inskickade bilder publicerades också som bildspel ett per kategori och deltagarna fick tillgång till dessa bildgallerier, så att de kunde dubbelkolla att alla bilder hade kommit med och var rätt. Flera fel kunde korrigeras tack vare detta. Det gav också domarna möjlighet att i lugn och ro förhandsgranska bilderna innan bedömarträffen. Slutbedömning av bilderna skedde sedan vid ett domarmöte i Malmö, där man utgick från de inskickade originalfilerna. Resultaten från Nordiska Mästerskapen i UV-foto blev klara den 28 november och skickades då ut till samtliga tävlande samt till de medverkande förbunden i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Nordisk mästare blev Christian Skauge, Tjøme og Nøtterøy Dykkerklub, Norge, följt av Lill Haugen, Møredykk, Norge på silverplats och Tobias Dahlin, Sverige, på brons. En komplett resultatsammanställning finns på Arbetshelg i Vänersborg, december För att få bra driv i kommitténs arbete under anordnade vi en arbetshelg där vi gjorde en gemensam, fördjupad analys av vad vi har gjort under de senaste åren och därefter en planering framåt, med huvudfokus på 2011 men även med 2012 med i planeringen. Under del av arbetshelgen deltog även vår kontaktperson i styrelsen, Christer Larsson. Då passade vi på att diskutera Elitstöd, Idrottslyftet, nya diskussionsportalen, SSDF Travel, vilket var nyttigt för oss i kommittén. Resultatet av arbetshelgen redovisas separat i form av vår handlingsplan för Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

16 Internationella Nakensnäcka från Komodo (Indonesien) CMAS har fått en ny och mer lättanvänd hemsida Gunnar Järvholm har ansvarat för SSDF:s internationella frågor under Styrelsens kontakt med kommittén har varit förbundsordförande Lars Gustafsson som också deltagit i ett antal internationella möten. För att nå kommitténs uppsatta mål har informationsprocessen utvecklats med SSDF:s styrelse och kommittéer. Bl.a. ges information från internationella möten och konferenser löpande till berörda. Nordiska möten Årets nordiska möten har genomförts med förbundsordföranden och mellan UV-rugbykommittéerna. För att minimera kostnaderna har dessa möten hållits i anslutning till de tre genomförda EUF mötena. Då även Finland börjat bli aktiv, har arbetet centraliserat till vad vi kan göra tillsammans gällande nytt utbildningsmaterial och samarbete över gränserna. Vidare har vi börjat planera för kommande val inom CMAS organisationen Nordiska UV-rugbymötet hölls i samband med NM i Stjørdal, Norge och representerades av alla fyra nordiska länderna och Manuel Tito de Morais. CMAS Arbetet i världsorganisationen har 2010 präglats av ekonomiska diskussioner, tolkning av regler samt diskussion om hur organisationen skall förbättra sin image och få alla medlemsförbund att göra rätt för sig. D.v.s. att betala medlemsavgiften, lösa fler licenser samt köpa fler certifikat. CMAS nye kassör har gjort ett utmärkt arbete med att reda ut finanserna och inom drygt ett år beräknas budgeten vara i balans. Den nye generalsekreteraren har löst sina uppdrag på ett acceptabelt sätt. Hemsidan har fått ett positivt gensvar, men har ännu inte nått de mål som formulerats. Efter många turer tycks 2011 års World Games kunna arrangeras i Colombia. Ett flertal kurser och konferenser har arrangerats av den tekniska kommittén. Ett stort antal standards har producerats och beslutats. De mästerskapstävlingar som ägt rum har resulterat i goda resultat men har i flera fall varit mindre lyckade som arrangemang. Den vetenskapliga kommittén har stort behov av kompetenta medlemmar. Antalet medlemmar i CMAS har ökat något. European Underwater Federation - EUF EUF har haft två möten under Mark Caney är ordförande (PADI). Internationella instruktörsbestämmelser, kvalitetssäkring av regulatorer för blandgasdykning och miljöfrågor är några av de frågor som behandlats under året. Ett arbete med att finna en internationell gemensam dykförsäkring har gjorts tillsammans med det danska förbundet. Flera länder har redan anslutit sig till detta. Det certifieringssystem (kvalitetssäkringssystem) som skapats via EUF, där organisationer via ett företag från Österrike (ON) kan certifiera sin utbildning har mottagits med stort intresse. Mer information finns via Informationen finns även på svenska. UV-rugby kommissionen UV-rugby kommissionen har bestått av fyra personer under året och har haft två protokollförda möten i samband med European Championship i Firenze och Champions Cup i Berlin. Mötesprotokollen finns att ladda ner från CMAS hemsida (Commissions meeting). Under året har Manuel varit Chief Referee för UVrugby. Detta har inneburit ansvar för domaruttagning till årets tre CMAS mästerskap (European Championship, Open European Championship for Juniors och Champions Cup). Av totalt 27 internationella domare har 19 domare dömt CMAS mästerskap Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

17 Internationella Antalet medlemmar i CMAS har ökat något under 2010 Tre av Sveriges fyra internationella domare har dömt CMAS mästerskap (den fjärde domaren dömde NM i Stjørdal, Norge). Sverige har haft en internationell domare på varje CMAS mästerskap utöver Manuel. Uttagning av domare till Champions Cup har ändrats så att det endast är internationella domare eller kandidatdomare som får döma. Inga spelande domare accepteras. Inför UV-rugby WC 2011 har Manuel arbetat med att sammanställa uppdateringar av de internationella UV-rugbyreglerna. CMAS styrelse godkände i år de internationella UV-rugbyreglerna som antogs 2007 av UV-rugbykommissionen. Den nya CMAS hemsidan har varit aktiv sedan mitten av året och Manuel har ansvarat för att den fylls med information. I samband med detta har också ett antal dokument uppdaterats. CMAS fotokommission Fotokommissionens styrelse under 2010 bestod av Jürgen Warnecke, Tyskland, ordförande, Fred Di Meglio, Frankrike, sekreterare och Lasse Gustafsson, Sverige, vice ordförande. Övriga Medlemsländer är Kroatien, Tjeckien, Danmark och Turkiet. Kommissionen hade fysiskt möte i Düsseldorf den januari Där diskuterades framtagning av uppdaterade regler för VM i UV-foto samt framtagning av helt nya regler för VM Video-foto. Fred Di Meglio blev utnämnde till tävlingskoordinator för CMAS första Video-VM på Fuerteventura Kanarieöarna. Tävlingen genomfördes med stor succé. De nya reglerna för VM i Turkiet 2011, har tillsammans med Special Rules presenteras för CMAS styrelse. Ungdomskommission CMAS hemsida för ungdomar har uppdaterats. På det svenska fridykarlägret inbjöds ungdomar från CMAS medlemsförbund att delta som en följd av att vi har försökt få igång framförallt ett nordiskt samarbete. Danmark och Finland har visat ett stort intresse för detta. Finland vill även samarbeta för att kunna skicka sina ungdomar på ett sommarläger inom fridykning för att få vidga sina vyer och för att komma till ett något varmare vatten. Ett samarbete är viktigt och något vi strävar efter att få utbyte av våra verksamheter och även dra nytta av respektive erfarenheter inom olika områden som exempelvis avancerad fridykning. Förhoppningen är att inom en snar framtid skapa ett samarbete såsom vi en gång tidigare har haft för att kunna samla fridykare från hela norden på ett gemensamt läger och nätverka. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

18 Förbundsläkarna Under året har 250 frågor besvarats genom icke akut dykerimedicinsk rådgivning Arbetsåret 2010 har huvudsakligen ägnats åt sex olika projekt. Utbildning av klubbsäkerhetsombud (KSO), alternativ sportdykarförsäkring, föreläsningar och utbildning av läkare för dykerimedicin, icke akut dykerimedicinsk rådgivning, forskningsprojekt och symposium om diabetes och dykning och arbete med AFS 2010:X. Dykeri. Utbildning av KSO Tillsammans med FSO har förbundsläkaren under våren utarbetat kursmaterial och sedan på ett antal platser utbildat klubbsäkerhetsombud, KSO. Olycksfallsförsäkring SSDF har kontaktats av ett försäkringsbolag som erbjuder en olycksfallsförsäkring till förbundets medlemmar. Som förbundsläkare har jag sett som min uppgift att kontrollera så att försäkringens akuta rådgivning fungerar. Föreläsningar och utbildning av läkare för dykerimedicin Förbundsläkaren deltog under september som föreläsare vid Marinens kurs i dykerimedicin för läkare. Under året har också föreläsningar för klubbar hållits. Forskningsprojekt och symposium om diabetes och dykning Hans Örnhagen har som förbundsläkare arbetat i forskningsprojekt rörande diabetes och dykning. I december arrangerades ett sektionssymposium om diabetes och riskidrotter vid medicinska riksstämman i Göteborg. Arbete med AFS 2010:X. Dykeri Arbetmiljöverkets författning om dykeri har granskats och medicinska synpunkter på remiss har lämnats via Svensk Flyg och Marinmedicinsk förening. Tävlingsläkaren Peter Lindholm Peter Lindholm har bistått fridykningskommittén och enskilda medlemmar med rådgivning framförallt inom fridykningsaktiviteter. Under året har rekrytering av efterträdare till Peter Lindholm påbörjats då han avser att avgå vid årsmötet Icke akut dykerimedicinsk rådgivning Rådgivningen under året har haft samma omfattning som tidigare och inneburit att totalt 250 förfrågningar besvarats under året. Cirka 80 % av dessa sker idag via e-post. Verksamheten drivs i samarbete med PADI. 18 Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

19 Dyk & Förbundssäkerhetsombuden 93 dykrapporter har kommit in till SSDF under 2010 Dykkommittén Kommittén har haft sju protokollförda möten. Kommittén har under årets början haft givande kontakter med myndigheter och försäkringsbolag för att bringa reda i vilken typ av uppdrag klubbar får åta sig för att förstärka kassan. Denna fråga övertogs senare av förbundsstyrelsen. Under våren planerades aktiviteter för Dykningens Dag som sedan hade ett officiellt arrangemang förlagt till Karlstad. Ett stort tack till Ola Patriksson som gjorde dagen minnesvärd för de dykare som deltog i aktiviteterna. Carl-Fredrik Edgren har i samarbete med Handelsbanken tagit fram en finansieringslösning för dykkurser som förbundets klubbar kan erbjuda deltagarna. Den gör det möjligt för kursdeltagare att sprida ut sina kurskostnader över en längre tid samtidigt som klubbarna får in sina kursavgifter redan vid kursstart. Förbundssäkerhetsombud Under året har material för klubbsäkerhetsombudskurs tagits fram tillsammans med förbundsläkaren Hans Örnhagen och Bengt Jansson. Det har använts som utbildningsmaterial i de klubbsäkerhetsombudskurser som hållits under året. Kursen har hållits på fem orter spridda över hela landet och antal deltagare har varierat vid de olika tillfällena. Vi har fått positiv återkoppling på utbildningen som kommer att fortsätta under Under det gångna året har en fortsatt granskning skett vad gäller olyckor i samband med fritidsdykning har en fridykare förolyckats. Det var inte i samband med verksamhet i SSDF eller i någon till förbundet ansluten klubb. Håkan Karlsson närvarade på FRIKS som Fridykarkommittén anordnade under hösten. Under året har 93 dykrapporter kommit in. Ett stort tack till kommittémedlemmarna som under årets första halva visade stort engagemang. Under vintern var det av olika orsaker svårt att samla kommittén till möten och aktiviteten var därför marginell under årets andra halva. Kommittén var representerad på föreningsmötet i Sundsvall den 5 mars, Dykningens Dag i Karlstad den 29 maj samt på kommittéträffen i Kolvik den 9-10 oktober. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

20 Förtjänsttecken Förtjänsttecken och utmärkelser SSDFs förbundsläkare Hans Örnhagen tar emot sitt förtjänsttecken i guld Brons Jan Westin Alf Hansson Jan Nilsson Jan Haglund Gustav Leo Gunnar Fält Sollentuna SDK Köpings SDK Kristianstads SDK Karlskoga SDK Karlskoga SDK Köpings SDK Silver Hans-Göran Nygren Alf Hansson Köpings SDK Köpings SDK Guld Göran Högbo Hans Örnhagen Kjell Westberg Ulf Lennartsson Christer Lundman Karlo Balas Anders Vikdahl Malmö SDK Förbundsläkare Dykkommittén Sollentuna SDK Sollentuna SDK DSS Sjögurkan SDK Lagun Perhenrik Swärd erhåller delfinen för många års arbete i TK och förbundsstyrelsen Delfin Carl Carr Perhenrik Swärd Carl-Gustav Johansson Jan Ekström Lars Gustafsson Karlskoga SDK Gotlands DK SDK Malmö-Triton Sollentuna SDK Varbergs SDK Stor grabb Har ej utdelats under 2010 Fd förbundsordförande och ordförande i UV-rugbykommitten, Kajsa Lindman, tar emot sin delfin från Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET

SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET Juniorvärldsmästare i Rally 2004 PG Andersson, Årjängs MK Jonas Andersson, MK Team Treske V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 4 Svenska Bilsportförbundet Verksamhetsåret

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Redaktör: Fredrik Granath 762 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer