Årsredovisning inkl. förbundsmöteshandlingar Svenska Sportdykarförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet

2 Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén 7 fensimskommittén 9 fridykningskommittén 10 tekniska kommittén 12 uv-fotokommittén 14 Internationella kommittén 16 förbundsläkarna 18 dykkommittén och FSO 19 Årets utmärkelser 20 Organisation 21 Organisationsschema 22 Redovisn. av budget och faktiskt resultat 23 Ekonomi 24 förvaltningsberättelse 24 resultaträkning 26 balansräkning 27 redovisningsprinciper och noter 29 revisionsberättelse 30 budgetförslag 31 Verksamhetsplan 32 Förbundsmötet Dagordning 36 Arbetsordning 36 Röstlängd 37 Redovisning av styrelsens uppdrag från 38 årsmötet 2010 Förslag på medlemsavgifter 39 Valberedningens förslag 39 SSDF:s vision Svenska Sportdykarförbundet ska vara det naturliga valet för alla som är intresserade av undervattensporter. Klubbandan ska spegla gott kamratskap och högt säkerhetstänkande. SSDF:s mål SSDF ska ha attraktiva utbildningar. SSDF ska ha fler aktiva instruktörer. SSDF:s varumärke och verksamhet ska förekomma och presenteras i alla sammanhang där vi bör synas. SSDF ska erbjuda medlemmarna ett gediget utbud av fördelar och tjänster som gör det attraktivt att vara medlem. SSDF ska öka bredden på ungdoms- och tävlingsverksamheter och stödja elitverksamhet där möjlighet finns. SSDF ska vara ledande inom arbetet att göra sportdykningen säker. SSDF Travel ska bli ett redskap och hjälpmedel för att underlätta gemensamma dykupplevelser, utbildningar för både dykning och föreningskunskap och utveckling. SSDF:s föreningar ska vara anslutna till IdrottOnline Klubb. SSDF:s målgrupp Utövare av undervattensport av alla kategorier och åldrar i Sverige. Postadress Besöksadress Svenska Sportdykarförbundet Mårbackagatan 19 Idrottshuset Farsta Internet E-post Telefon Fax Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

3 Ordförande Fortsättning på framtidens nya SSDF! Vi lägger ett år som gått i säkerhetens tecken bakom oss. SSDF har arbetat med att samla in information, relaterade till olyckor och tillbud, som hänt många år bakåt i tiden. När Konsumentverket började arbeta med riktlinjer för dykutbildningar i Sverige blev alla aktörer i Sverige inbjudna till träffar med Konsumentverket i Karlstad. Träffarna blev en början på en branschöverenskommelse för dykutbildningar. När övriga aktörer valde att hoppa av i slutskedet blev slutdokumentet och överenskommelsen justerad gentemot SSDF:s Tekniska kommittés Normer och Krav och arbetet som förbundssäkerhetsombudet sammanställt. Styrelsen för SSDF fortsatte sina föreningsträffar i Sverige och i år blev det Sundsvall och Göteborg där klubbar fick träffa personerna med centrala funktioner i vårt förbund. Medlemsförmåner är en mycket viktig del för våra föreningar och deras medlemmar. Ny förmån för i år är Actinia Försäkring som är en olycksfallsförsäkring med tillhörande dykförsäkring och som gäller i hela världen. Produkten är ett komplement till vår egen medlemsförsäkring i Folksam och tilläggsförsäkringen hos DAN Europe. Actinia Försäkring har blivit en stor succé för Dansk Sportsdykkerforbund och finns idag i ett flertal länder inom EUF. Blue o Two är ett engelskt dykresebolag med egna båtar i Röda havet och som även säljer dykresor till Malta och Maldiverna. Samarbetet är i sin uppstart och kommer att presenteras under Slite Dykservice på Gotland är ett företag som erbjuder service och utrustning till bra priser för våra medlemmar. Framtida SSDF måste fortsätta arbetet med att utveckla förmåner för våra medlemmar och klubbar. Vi måste också bli bättre på kommunikation och vara lyhörda på vad våra medlemmar vill ha i framtiden. Samtidigt måste även föreningar inse idrottens värdegrund och förståelse, varför fortsatt utbildning i föreningslära och föreningsjuridik måste prioriteras inom klubben. SISU Idrottsutbildarna erbjuder fantastiska utbildningsalternativ och utvecklingsmöjligheter för din förening. Ta till vara på det! Arbetet med det nya SSDF får inte stanna av nu, utan vi måste hela tiden utveckla och förbättra kommunikation mellan förbundet och föreningarna. Med våra föreningsträffar måste vi förvalta och utveckla samarbetet inför framtiden. Vi står mot nya utmaningar gällande vad en förening får göra för att öka den ekonomiska plattformen då Bingolottens roll är på väg ut och intäkterna i föreningen minskar. Många klubbar önskar mindre hantering av administration och rapportering men samhället går mot en annan riktning. Staten står för mycket av bidragen och stödet till den idrottsliga verksamheten och deras enda möjlighet för kontroll och uppföljning är just rapporter. Här måste SSDF ha en tydligare roll och hjälpa föreningarna. Vi måste få fram ett system som underlättar hantering av föreningars återrapportering. Ett framtida arbetsprojekt för förbundsstyrelsen! Vi måste även bli bättre på att värna om våra ideella ledare, från förening till förbundsnivå. Tänk på vad uppskattning och ett tack kan ge tillbaka. Om vi inte ser om vårt hus och värnar om de ideella förtroendevalda vi har, kommer inga nya att ta över i framtiden. Vi har under flera år jobbat på att våra kommittéer ska utöka och bli fler medlemmar. Detta för att inte förbruka de vi har. Under året har två av våra kommittéer fått fler medlemmar. Jag kan inte med ord säga vad jag som förbundsordförande uppskattar våra kommittéer och deras medlemmar. Ni gör ett stort jobb i det tysta. TACK! Vi närmar oss årsmöteshelgen som är platsen där alla våra klubbar har möjligheten att träffa andra klubbar som finns runt om i Sverige. Med detta nya helgarrangemang ska årsmötet bli vår egen SSDF-helg med ett potpurri av dykrelaterade händelser. Allt som kan intressera alla i en klubb ska belysas. Från våra ungdomar, fridykare, apparatdykare, UV-fotografer, UV-rugbyspelare till tekniska dykare ska finnas med. Jag önskar att fortsättningen för framtidens nya SSDF måste ha ett närmare samarbete mellan förbundsstyrelse, kansli, kommittéer och föreningar. Det är nyckeln för ett framtida och ett ännu bättre SSDF. Jag hoppas ni är med mig! Lasse Gustafsson Förbundsordförande Varbergs DK Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

4 Styrelsen Branschavtal Konsumentverket Samtliga organisationer inom dykbranschen blev inbjudna till samtal med Konsumentverket gällande framtagande av ny norm för vad en dykutbildning ska innehålla. Bl.a. utbildningstid och säkerhetsarrangemang. I arbetsgruppen fanns till början de flesta dykutbildningsorganisationer med som verkar inom Sverige. Från förbundets sida arbetade förbundssäkerhetsombudet med framtagning av detta dokument. Allt eftersom avtalet började bli klart, var det bara SSDF som skrev under överenskommelsens med Konsumentverket. PADI valde i sista minuten att hoppa av. Facebook Nu finns Svenska Sportdykarförbundet på Facebook! Vi har under året anslutit oss till Facebook för att nå ut till medlemmar på ännu ett sätt och använda en mer modern metod. På förbundets Facebooksida har vi bland annat lagt upp nyheter, inbjudningar till olika events och bilder av den pågående verksamheten. Sidan fungerar även som ett forum för medlemmar att diskutera förbundets verksamheter samt skapa nya dykkontakter. Forum 24 På kickoffen i Kolvik diskuterades kommunikationsformer inom förbundet och ett gemensamt forum föreslogs. Både communitymöjligheter och forumhantering är något som är på gång via IdrottOnline men det ligger några år framåt i tiden. För att utvärdera arbetsformerna beslöt vi att starta ett forum via Forum 24 för kommittéer och styrelse. Kommittéerna och styrelsen har separata forum där de kan diskutera interna frågor. Det finns även ett antal gemensamma forum för gränsöverskridande diskussioner. Forumet lades upp i slutet av året och vid årsskiftet hade diskussioner börjat ta form. Beroende på hur och när tjänsten utvecklas i Idrott- Online hoppas vi kunna erbjuda även våra instruktörer denna kommunikationsform. Verksamhetskonferenser Under 2008 och 2009 började Svenska Sportdykarförbundet att bjuda in föreningar och kommittéer till verksamhetskonferenser i olika delar av landet. Syftet med detta är att skapa nätverk mellan klubbarna och förbättra samarbetet mellan klubbar och kommittéer. Förbundsstyrelsen har under 2010 fortsatt med konferenserna och arrangerat träffar i Sundsvall och Göteborg. Sammanlagt 21 föreningar som representerades av 34 deltagare. Under de två helgerna skapades många kontakter mellan föreningarna och även mellan skola och föreningar. Genomgående efterfrågas instruktörer i de olika grenarna som finns inom förbundet. Utbildning av ledare, instruktörer och föreningsutbildning efterfrågas samt skapande av nätverk. Marknadsföring både lokalt och på riksnivå efterfrågas. Förbundsstyrelsen tackar för visat intresse från alla klubbar som deltagit på konferenserna och är tacksam att ha fått chansen att träffa så många medlemmar ute i landet. Idrott i skola SSDF medverkar i RF:s kampanj Idrott i skolan. Denna kampanj syftar till att underlätta för idrottslärare och andra som verkar i skolan, att få kontakt med dykföreningar. SSDF har projektanställt en person på halvtid för att se över och få igång samarbete med skolor i Stockholmsområdet. I projektet ingår att ta fram arbetssätt för ett bra samarbete med skolorna som ska kunna användas av föreningar i övriga landet. Marinbiologibok Under året inleddes och slutfördes förhandlingar med Klas Malmberg angående nytt utbildningsmaterial för SSDF:s marinbiologikurs. Klas Malmberg är utbildad marinbiolog och arbetar på Universeum i Göteborg med ansvar för deras akvarium. Han tävlar framgångsrikt i UV-fotografering och har en rik bildskatt som kommer att utnyttjas i boken. Materialet kommer att bestå av en bok samt lärarhandlednings- och presentationsmaterial. Materialet beräknas vara klart för tryck till sommaren Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

5 Styrelsen Carina Nilsson, SSDFs kansli, provar tungdykning på Dykningens Dag 13 föreningar har lånat Prova på-lådan under 2010 Utan distriken är det numera slut på frostiga och isiga relationer över länsgränser. Här Daniel Larsson, Skelleftebottens DK, på besök i Piteå, maj Medlemsavgift och kategori Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2010 att ta fram förslag på medlemskategorin stödmedlemmar som används av en del föreningar. Det har genom åren också varit ett återkommande problem att det finns klubbar som inte rapporterar alla sina medlemmar till förbundet. Att föreningar erbjuder medlemskap eller inte medlemskap till SSDF. Detta för att erbjuda en lägre medlemsavgift när personer ska ansluta sig till föreningen - skippar de avgiften som ska gå till förbundet. Det innebär i sin tur att SSDF verkar ha mindre medlemmar än vad som i verkligheten finns. Detta medför många nackdelar för förbundet i bl.a. mindre statsbidrag. En arbetsgrupp tillsattes bestående av medlemmar från kansli och styrelsen samt sakkunniga. Deras arbetsuppgift blev något vidare än uppdraget från årsmötet och innefattade en total översyn av avgifter och medlemskategorier inom förbundet. Till att börja med studerades medlemsstatistiken för de senaste fem åren för att få en demografisk bild över våra medlemmar. Ett antal olika scenarion diskuterades och simulerades utifrån olika förutsättningar. Tanken var att hålla intäkterna på samma nivåer som tidigare samtidigt som antalet olika kategorier minskades. Mycket tid har ägnats åt att utvärdera hur de olika förslagen slår mot olika familjekonstellationer. Samarbetsavtal mellan SSDF och Handelsbanken Finans Vid vårens föreningsträff i Sundsvall informerades styrelsen att flera klubbar upplever svårigheter när de ska värva nya medlemmar. Flera nya potentiella medlemmar blir avskräckta av den kostnad det innebär att kunna börja dyka och även gå vidare med fortsättningskurser. Klubbar har flera gånger fått agera bank vid och under kursverksamheter med en viss osäkerhet om alla pengar kommer in. Tillsammans med Handelsbanken Finans har SSDF utarbetat möjligheten att underlätta detta för medlemmar i SSDF-anslutna föreningar. Personer som anmäler sig till en kurs väljer själv om denne vill använda Handelsbankens finansiering. När detta alternativ används får klubben in hela kursavgiften två dagar efter kursstart. Vildmarksmässan Som ett led i förbundets marknadsföring ställde SSDF ut på Vildmarksmässan som hölls i samband med Allt för sjön. Mässan var öppen under fyra dagar i mars och hade ca besökare. Som ögongodis i vår monter visades en rebreather upp och som lånats ut av Poseidon. Besökare gavs möjlighet att till mässpris köpa ett flertal förlagsartiklar på plats. Montern bemannades av personal från kansliet, kommittémedlemmar, föreningsrepresentanter och styrelseledamöter. Wikipedia Uppdateringar för Svenska Sportdykarförbundet har gjorts på Wikipedia Dykningens dag Dykningens dag arrangerades den 29 maj som i år sammanföll med Skärgårdsmässan på Djurgården. Förbundet deltog vid Dyktankhuset som hade museet öppet och lät besökare prova på tungdykning. Karlstads Dykarklubb arrangerade en rad aktiviteter på Mariebergsskogen i Karlstad. Prova-på-lådan Prova-på-lådan togs fram för att ge föreningar möjlighet att prova utrustning som de tidigare inte haft tillgång till. Lådan är helt gratis att låna. Innehållet i lådan Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

6 Styrelsen SSDF på Dykningens Dag i Stockholm Under hösten har kr delats ut från Idrottslyftet består av UV-rugbybollar och mössor, monofenor och frontsnorklar, UV-kamera med tillbehör samt mask, fenor och snorklar. Lådan stod klar i slutet av 2009 och har sedan dess varit utlånad under hela Lådan har under fyraveckorsperioder varit hos 13 stycken föreningar runt om i Sverige. Från Midnattsolsdykarna Gällivare i Lappland till Aqualund Sportdykarklubb i Skåne. Lådan har även varit hos DK Gripen i Sundsvall, Mullsjö DK Gurami i Mullsjö, Alingsås DK, Oskarshamns SDK Calypso, Bergs DK Storsjöodjuret i Stenstavik, Strängnäs Sportdykarklubb, The Frogs i Knislinge, DK Putan i Huddinge, Västerås SDK Mollusca och Märsta Sportdykarklubb. Några av föreningar har t.o.m. haft lådan vid flera tillfällen under året! Fördelar och förmåner CBM Produkter AB som säljer oxybox har beslutat att förlänga avtalet ytterligare ett år med förbundet. Förbundet har under året ingått avtal med Slites Dykservice, Gotland. Avtalet ger 15 % på kontroll av gasflaskor, service och reparationer av dykutrustning enligt gällande prislista. Slite Dykservice kommer att erbjuda kontinuerligt olika attraktiva produkter för förbundets medlemmar. Idrottslyftet Idrottslyftet är inne på sitt fjärde år och ansvariga inom SSDF har fortsatt att granska ansökningar och dela ut stöd till en rad olika aktiviteter inom förbundets verksamhet. Huvudlinjen har varit att öppna dörrar för fler barn och ungdomar upp till 20 år, med syftet att få dem att fortsätta idrotta även längre upp i åldrarna. Till och med årsskiftet 2010/2011 har totalt kr delats ut, av tillgängliga medel på kr, d.v.s. ca finns kvar för perioden som löper fram till 30 juni Vi har under året satsat på ledarutbildning inom fridykning, apparatdykning samt utbildning av klubbsäkerhetsombud. Utrustningen har bl.a. varit oxybox, luftpaket, cyklopetpaketet och UV-kamera. 85 ansökningar har beviljats med följande fördelning; 55 % ungdomsaktiviteter för läger, utbildning, prova-på och nystart, 20 % ledarutbildning och 25 % utrustning. Av kvarvarande medel kommer ansökningar prioriteras som rör verksamhet med förening och skola. Arbete med jämställdhet Arbete med jämställdhetsfrågor pågår och förslag på åtgärder har diskuterats av jämställdhetsansvariga och styrelsen. Förslag finns att i kommande publikationer av SSDF inklusive Sportdykaren och olika böcker, företrädesvis använda bilder på kvinnliga dykare som illustrationer. Att bjuda in en coach, exempel från läkarutbildningen vid Karolinska Institutet, för att illustrera och utbilda den tillträdande styrelsen i genusfrågor och belysa härskartekniker mm. Att undersöka begreppet Stor grabb kan göras könsneutral alternativt att en kvinnlig terminologi skapas parallellt. Arbetsgruppen ska undersöka hos RF hur det ser ut i andra förbund. Syftet med jämställdhetsarbetet är inte bara att underrepresenterade grupper ska kunna delta på lika villkor, utan att de även ska känna sig lika välkomna att delta i aktiviteterna som dominerande grupper. 6 Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

7 UV-rugby Felix Flix/Musslorna tog SM-guld för damer Svenska mästarna deltog i Champions Cup, Berlin Kommittén har haft fem möten under året varav ett fysiskt. Ytterligare planeringsmöten har genomförts inför seriespel, SM, NM och JEM. Under året har ett antal vakanser tillsatts. Grenledare för ungdom, dam och vice ordförande. Internationellt CMAS UV-rugbykommission Under 2010 har Sverige representerats av Manuel Tito de Morais i CMAS UV-rugbykommission. Internationella domare Ambitionen att ha fyra internationella domare i Sverige har under året uppnåtts. Sverige har deltagit på NM, EM, JEM, Champions Cup och landskamp mot Finland. Landslag Herr- och damlandslag deltog på NM som genomfördes i Stjørdal, Norge sista helgen i februari. Juniorlandslaget deltog i Junior EM som arrangerades i Stuttgart, Tyskland. Sverige tackade nej till deltagande i EM för seniorer som arrangerades i Firenze, Italien. Anledning var att arrangemanget planerades och genomfördes med allt för kort varsel samt att det inte fanns budget för mästerskapet. NM 2010 Norge, Stjørdal, den februari Herr Dam Guld Norge Sverige Silver Finland Norge Brons Sverige Finland Junior EM Junior EM spelades i Stuttgart helgen november. Sverige tog en femte plats. Plats Land 1 Germany 2 Colombia 3 Russia 4 Norway 5 Sweden 6 Czech Republic 7 Denmark 8 Finland Internationella cuper Under året har flera svenska lag deltagit i internationella cuper. Bland annat Barcelona Cup, Oslo cup och Felix cup. Champions cup Champions cup spelades den november i Berlin. Från Sverige deltog Svenska mästarna Malmö Triton och Black Mermaids. Nationellt SM slutspel Damer & Herrar Mästerskapet arrangerades av SDK Malmö-Triton och spelades i Simhallsbadet i Helsingborg den april Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

8 UV-rugby Musslorna tog guld vid dam-sm i Helsingborg Regel- och domarkurs har genomförts med 14 nya domare Slutresultat Herrar Damer SM-guld SDK Malmö Triton Musslorna SM-silver Polisens DK Sjökorna SM-brons Sydkustens SDK Felix Flix Juniorer Yngre Äldre Guld ESURF, Eslöv ESURF, Eslöv Silver Mix-lag Uddevalla UV-rugby Brons SDK Malmö Triton DK Bottenskr, Gotl. Seriespel Under året har fyra serier spelats. Seriesegrare blev: Allsvenskan Norra Allsvenskan Södra Allsvenskan Östra Elitserien Damserien Polisens DK SDK Malmö-Triton Bromma Caviar UVK Polisens DK Sjökorna Dömande Under säsongen har domare utsetts av UV-rugbykommittén för att döma Elit, Allsvenskan och Division 1 östra serierna förutom Junior och Senior SM. Elva domare totalt har utsetts, förutom spelare som också dömt. Sammanfattning Kommittén har under året lyckats fylla de vakanser som funnits en tid. I och med det har bra förutsättningar skapats för arbetet under Internationellt har resultaten under året överraskat. Vi ser att en hel del nationer kommer ikapp oss nordiska länder i både teknik, lagspel och fysik. En bidragande faktor är ekonomin, det har visat sig att de länder med ekonomiska resurser har förutsättningar att leverera bättre resultat. Kommittén här därför initierat en analys av andra nationers satsningar, spel och taktiker med syfte att kunna vidta eventuella åtgärder till anpassning, förbättring och utveckling av svensk UVrugby. Domare Regel- och domar kurser En Regel- och domarkurs arrangerades i samband med el Rio Cup där 14 nya domare deltog. Denna kurs var ett försök att se om det finns fördelar med att arrangera en kurs i samband med en cup. Fördelen med detta upplägg är att de nya domarna erbjuds möjlighet att döma med stöd av en erfaren domare redan under cupen. Nackdelen är att helgen blir längre för dessa personer då en halv dag extra behövs. 8 Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

9 Fensim Fensims-SM arrangerades i Hallstammar den 5 juni Fensim drog igång i igen 2009 efter ett långt uppehåll. Under året har vi försökt bygga på det vi startade med Under våren började vi titta på att arrangera ett Fensims- SM. Det visade sig att SS Kanalen, Simförbundet ville samordna ett Fensims-SM med oss under deras årliga Kanalen Sprint Simtävling i Hallstahammar. Det var cirka 30 fensimmare som deltog i mästerskapet 5 juni. Under hösten försökte vi arrangera en ny fensimstränarutbildning, men kursen har flyttats fram till 2011 då man inte hann samordna arrangemanget. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

10 Fridykning Statisk apnea Representanter från de nordiska grannländerna deltog på lägret 2010 inleddes i den positiva anda som 2009 bringat. Arbetet med avancerad fridykning steg 4-6 fortsatte och förhoppningen är att ett slutgiltigt beslut tas för utbildningssystemet i början av Den plan som togs fram i början av projektet och som blev något förskjuten av några mindre medvetna förändringar har följts. Övriga utbildningar och regelverk har uppdaterats för att ligga i linje med de säkerhetskrav som utarbetats i samband med steg 4-6. Vidare har vi jobbat med att upprätta ett nätverk för våra steg 3 instruktörer, dels de nyutbildade från 2009 men även för de som utbildats tidigare som vill förbli aktiva och driva olika typer av projekt. Som ett resultat av detta är fyra stycken steg 3 instruktörer engagerade i att utarbeta ett utbildningsmaterial för en dykledarutbildning anpassad för fridykare och fridykningsförhållanden. Detta är dessutom ett resultat av vår säkerhetsanpassning av vår verksamhet. Efter FRIKS 2009 fick vi responsen att en sådan utbildning skulle vara mycket positiv för våra medlemmar. Läger Ännu ett utomhusläger genomfördes och denna gång bjöds även ett visst antal representanter från våra nordiska länder in. Det blev en fantastisk helg med strålande väder, god mat och glada fridykare. Vi har sett att fler och fler föreningar arrangerar läger efter att ha deltagit i och fått inspiration från det centrala lägret. Trots detta kommer vi att fortsätta arrangera utomhusläger, dels för att kunna erbjuda de föreningar som har en liten verksamhet att skicka sina utövare, dels för att skapa en kontaktyta för föreningar i hela landet. utveckla ett grundläggande och inspirerande fridykningsmaterial för yngre fridykare och för de som är intresserade av UV-foto tittar vi på möjligheterna att ta fram och anpassa utbildningsmaterial för detta. Utbildning Arbetet med att erbjuda föreningar utbildningsassistans pågår. En karta som visar tillgängliga instruktörer runt om i landet för att snabbt och effektivt kunna få hjälp men också undvika höga reskostnader har skapats och ska publiceras på hemsidan. Året avslutades med FRIKS i vanlig ordning där vi ännu en gång slog vårt deltagarrekord och nu närmar vi oss snart 100 deltagare inklusive arrangörer och föreläsare. Under årets gång har vårt lyckade samarbete med UV-rugbykommittén fortsatt vilket resulterade i en uppskattad minicup i UV-rugby på FRIKS. Även ett samarbete med Tekniska kommittén har inletts med hopp om att genomföra ett utomlandsläger tillsammans under Samarbete med andra kommittéer Ett av våra mål är att ha ett brett verksamhetsområde som lockar fler att börja fridyka men även bibehålla de aktiva fridykarna i föreningarna runt om i landet. För att lyckas med detta arbetar vi ständigt med att förbättra vårt samarbete med andra kommittéer och andra nordiska länder. I nuläget arbetar vi framförallt med att 10 Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

11 Fridykning Fridykningsläger på Västkusten Första certifikaten för steg 4-6 pool har utfärdats Certifieringar under året Fridykarcertifikat Fridykare steg Fridykare steg Fridykare steg Viking 3 7 Fridykare steg 4, pool 4 n/a Livräddare 0 6 Utomhusfridykare steg Utomhusfridykare steg Utomhusfridykare steg Totalt Fridykarinstruktörscertifikat Fridykarinstruktör steg Fridykarinstruktör steg Fridykarinstruktör steg Totalt kampanjen 2010 Örebro SDK 46 Götaverkens DK 22 Hedemora SDK 20 DK Delfinen 17 Oskarshamn SDK Calypso 16 DK Masen 15 DK Juniordykarna 15 DK Gotland 14 DK Knattedykarna 14 Katrineholm SDK Näcken 12 Jönköping DK Isopoda 10 Tranås VSC 10 Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

12 Tekniska Årets instruktör blev Mikael Pettersson från Chalmers DK, Göteborg Tekniska kommittén har under året haft fem möten varav fyra har varit telefonmöten och ett fysiskt möte. Däremellan har löpande kontakter skett via e-post och telefon. Nationell nitroxinstruktörskurs Under mars anordnades en nitroxinstruktörskurs för instruktörer. 31 instruktörer deltog på kursen. Kursen syftade till att bredda antal nitroxinstruktörer inom SSDF och det var deltagare från Sveriges alla hörn. Vi har nu i ett första skede täckt behovet av nitroxinstruktörer. Nästa steg blir att utbilda trestjärniga instruktörer som är nitroxinstruktörer till nitroxinstruktörsutbildare. Utbildningsmaterial Tekniska kommittén har under året gått igenom samtliga dykkurser, reviderat dykpraxis, de enstjärniga proven, trestjärnigt prov och facit samt Normer & krav. Nya dykkurser Rebreather Poseidon Mk VI Discovery En rebreatherkurs för EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery har tagits fram under året och släpptes i början av Poseidon Discovery är en helsluten rebreather som är framtagen för spordykning vilket innebär att den är väldigt användarvänlig. En utbildning på maskinen tar ungefär två helger och förkraven för att gå den är tvåstjärnigt certifikat och nitroxcertifikat. Vi hoppas självklart att våra medlemmar är intresserade av att gå denna kurs. SSDF är det första CMAS-förbundet i världen som har utbildning på maskinen. Under året har Norges Dykkeforbund, NDF varit i kontakt med oss och som ett led i det nordiska samarbetet har en instruktör utbildats i våra standarders för EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery till Instructor Trainer. NDF har fått möjligheten att använda SSDF:s material för framtagandet av eget material. SSDF äger dock rättigheterna till materialet. Barn och dykning Gulddelfin Material för dykkursen barn och dykning har tagits fram och provkurs kommer att hållas under våren Dykrapporter Under året har 93 dykrapporter inkommit. Det har kommit in en ansökan till Dumpningsfonden. Dumpningsfonden disponerar för närvarande ,14 kronor. Examination Under året har examinatorerna på Tekniska kommitténs uppdrag examinerat 41 instruktörselever på totalt tio kurser. Examinatorer har varit Johanna Strömgren, Jan Ekström och Niklas Johansson samt Peter Kempi, Perhenrik Swärd (Eriksson), Fredrik Oldefors som tillfälligt förordnad examinator. Årets instruktör 2010 Årets instruktör i Svenska Sportdykarförbundet 2010 blev Mikael Pettersson från Chalmers DK, Göteborg. Mikael certifierade åtta tvåstjärniga dykare och 14 nitroxdykare, totalt 22 dykare under Vi gratulerar Mikael till detta strålande utbildningsresultat och önskar lycka till med fortsatt utbildning! Toppstriden var som vanligt mycket jämn och på andra plats kom Jan-Erik Havseden från Waterfrogs, Enköping. Jan-Erik certifierade sex enstjärniga dykare och sex tvåstjärniga dykare och nio nitroxdykare, d.v.s. totalt 21 dykare. På tredje plats kom Martin Folino från Götaverkens SDK. Martin certifierade sex tvåstjärniga dykare, två trestjärniga och tolv nitroxdykare d.v.s. totalt 20 dykare. 12 Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

13 Tekniska Under 2010 utbildades nästan 10 ggr fler nitroxdykare än under 2009 Instruktörsrevidering Instruktörsrevideringen omfattade 75 instruktörer vars behörighetstid gick ut. 31 instruktörer fick förnyad behörighet i ytterligare fem år, 41 avregistrerades eller nedgraderades och tre har fått dispens i sex månader. Utbildningsstatistik Sportdykarcertifikat Enstjärnig dykare Tvåstjärnig dykare Trestjärnig dykare Fyrstjärnig dykare 1 3 Totalt Poseidon Mk VI Discovery Diver 1 N/A Mk VI Discovery Instructor 1 N/A Mk VI Discovery Instructor Trainer 1 N/A Totalt 3 I och med dessa siffror syns behovet av tekniska utbildningar tydligt. Sportdykarinstruktörscertifikat Enstjärnig instruktör Tvåstjärnig instruktör 20 4 Trestjärnig instruktör 0 0 Totalt Specialcertifikat Dykledare 10 7 Dyksamarit 0 7 Gasblender nitrox 0 11 Gasblender trimix 2 12 Nitroxdykare Avancerad nitroxdykare 0 11 Nitroxinstruktör 30 4 Rebreatherinstruktör 1 1 Totalt Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

14 UV-foto SM-finalen hölls i Hamburgsund och på Väderöarna Efter detta år avgår Joakim för att prioritera andra aktiviteter. Vi tackar Joakim för hans insatser under de år han medverkat i kommittén. Kontaktperson i styrelsen har under året varit Christer Larsson. Under 2010 har SSDF:s utbildningskompendium i UVfoto uppdaterats. Vi har även startat en egen grupp på Facebook, för att enkelt kunna hålla kontakt med de medlemmar som nyttjar denna plattform. Det har gett bra respons och gruppen har idag cirka 90 medlemmar. SM i UV-foto med uttagstävling i maj och final i Hamburgsund I år hade vi ingen arrangörsklubb, SM anordnades av UV-fotokommittén. I enlighet med de nya tävlingsreglerna från 2008 arrangerades tävlingen i två steg. Till uttagstävlingen, med deadline 3 maj, anmälde sig i år endast 16 fotografer. Av dessa skulle tolv gå vidare till final. Jurybedömningen skedde individuellt och anonymt via internet av tre oberoende domare. Samma domare bedömde så väl uttagstävling som final. SM-finalen hölls i Hamburgsund och på Väderöarna i samarbete med dykcentret Dyk-Leif. Tävlingsledningen bestod av Hans Spicar och Jennie Soriano, UV-fotokommittén, och Anders Johnsson från Dyk-Leif. Ingvar Eliasson var tävlingssekreterare. Tyvärr blev det ett avhopp och ingen ersättare från listan hade möjlighet att hoppa in, så det blev bara elva finalister i årets SM-final. Tävlingen genomfördes framgångsrikt under goda väderförhållanden. I år kunde vi utnyttja två ytterst lämpliga båtar, Väderöfjord och den nybyggda dykkatamaranen Triton. Sammanlagt tre tävlingsdyk genomfördes under två dagar. Tävlingens tre teman var vidvinkel, makro och specialtemat Yta. Efter resultatredovisningen avslöjades vilka som hade ingått i juryn. Årets jury bestod av 1. Jesper Kjøller, Danmark, har arbetat professionellt i dykbranschen sedan 1994 som dykinstruktör och utbildare av instruktörer (PADI Course Director). Han har varit chefredaktör för DYK sedan Hans artiklar om resor och dykning och hans undervattensbilder har publicerats i många dyktidningar, tidskrifter, böcker och webbsidor i Europa. 2. Andi Voeltz, Tyskland. Andi är en av grundarna av webbsidan DIGIDEEP.COM och undervattensfotograf sedan anlitades Andi av PADI för att utveckla deras nya kurs i digitalt undervattenfoto. Hans hobby förvandlades till ett yrke och idag driver han även en butik i Berlin, specialiserad på utrustning för UV-foto, Hydronalin. 3. Ulla Knutsson, Sverige. Ulla är arkitekt och har arbetat brett, med uppdrag från stadsplanering till möbelformgivning, men också med illustrationer, scenografi och foto. Under 90-talet var hon Art Director på IKEA, med ansvar bland annat för att granska och bedöma alla bilder till Europas kataloger. Hela Ullas yrkesverksamma liv handlar om färg, form och ljus. Ulla har med framgång deltagit i ett antal fototävlingar och har även erfarenhet som domare. Svensk mästare och guldmedaljör blev Ronnie Svensson med parkamrat Maria Lecander. Silvermedaljen gick till Tobias Dahlin med parkamrat Henrik Bengtsander. Bronset kammade Jonna Bergström, med parkamrat Ingvar Eliasson, hem. Detaljerad info om övriga placeringar i SM inklusive fullständiga resultattabeller, går att finna på SSDF:s webbplats och även i artiklar i Sportdykaren nummer 4, 2010 och DYK nummer 10, Årets SM förgylldes av ett digert prisbord, som våra sponsorer tillhandahållit. Vi tackar Bröderna Klemmings Dykhjälp, DYK, Dyk-Leif, Dyk och Äventyr, Fotografit, 14 Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

15 UV-foto Gulen Dive Resort, Kontiki Smögen, PH Travel, Platypus Dyk & Reseböcker, Poseidon, Reel Diving, Rosenhill B & B, Scuba Supply, Scuba Travel, SI-Tech och Waterproof för generösa bidrag! UV-fotokommittén skickade efter SM e-post med utvärderingsfrågor till samtliga deltagare. Svaren har använts i samband med planeringen av SM Planering av SM 2011 har påbörjats. UV-fotokommittén har annonserat och även på andra sätt efterlyst arrangörsklubb och alternativt dykcenter till SM 2011 men inga kandidater har hört av sig. Kommittén har därför beslutat att köra ytterligare ett år i samarbete med Dyk-Leif i Hamburgsund. Bokning av evenemanget är redan gjord. Nordisk samverkan Under våren sökte Ingvar Eliasson kontaktpersonerna för UV-foto i förbunden i de övriga nordiska länderna, med initiativ att ordna ett nordiskt möte. Detta för att diskutera gemensamma frågor och möjligt samarbete kring utbildningar, tävlingar med mera. Planen var att ha mötet under fyra dagar i september och kombinera det med litet god dykning på den svenska västkusten. Tyvärr blev intresset för detta så begränsat att evenemanget fick ställas in. Ett nytt försök kommer att göras att anordna ett möte i mera begränsad skala under 2011, med samma syfte. NM i UV-foto 2010 var det Sveriges tur att vara värdland för NM i UVfoto. Vi missade att annonsera detta under våren, men kompenserade med direktkorrespondens med kommittéerna i de övriga länderna, för att säkerställa att alla var med på noterna. Information om tävlingen var på det viset väl förankrad i slutet av augusti. Tävlingen körde enligt de regler som antogs 2007, med deadline för inskick den 1 november. Ingvar Eliasson var tävlingssekreterare, Magnus Lundgren, Hans Spicar och Jennie Soriano var domare. För att skapa tydlighet i hur bedömningsarbetet skulle gå till publicerades en domarpraxis på SSDF:s webbplats i god tid innan deadline, den 6 oktober. Samtliga inskickade bilder publicerades också som bildspel ett per kategori och deltagarna fick tillgång till dessa bildgallerier, så att de kunde dubbelkolla att alla bilder hade kommit med och var rätt. Flera fel kunde korrigeras tack vare detta. Det gav också domarna möjlighet att i lugn och ro förhandsgranska bilderna innan bedömarträffen. Slutbedömning av bilderna skedde sedan vid ett domarmöte i Malmö, där man utgick från de inskickade originalfilerna. Resultaten från Nordiska Mästerskapen i UV-foto blev klara den 28 november och skickades då ut till samtliga tävlande samt till de medverkande förbunden i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Nordisk mästare blev Christian Skauge, Tjøme og Nøtterøy Dykkerklub, Norge, följt av Lill Haugen, Møredykk, Norge på silverplats och Tobias Dahlin, Sverige, på brons. En komplett resultatsammanställning finns på Arbetshelg i Vänersborg, december För att få bra driv i kommitténs arbete under anordnade vi en arbetshelg där vi gjorde en gemensam, fördjupad analys av vad vi har gjort under de senaste åren och därefter en planering framåt, med huvudfokus på 2011 men även med 2012 med i planeringen. Under del av arbetshelgen deltog även vår kontaktperson i styrelsen, Christer Larsson. Då passade vi på att diskutera Elitstöd, Idrottslyftet, nya diskussionsportalen, SSDF Travel, vilket var nyttigt för oss i kommittén. Resultatet av arbetshelgen redovisas separat i form av vår handlingsplan för Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

16 Internationella Nakensnäcka från Komodo (Indonesien) CMAS har fått en ny och mer lättanvänd hemsida Gunnar Järvholm har ansvarat för SSDF:s internationella frågor under Styrelsens kontakt med kommittén har varit förbundsordförande Lars Gustafsson som också deltagit i ett antal internationella möten. För att nå kommitténs uppsatta mål har informationsprocessen utvecklats med SSDF:s styrelse och kommittéer. Bl.a. ges information från internationella möten och konferenser löpande till berörda. Nordiska möten Årets nordiska möten har genomförts med förbundsordföranden och mellan UV-rugbykommittéerna. För att minimera kostnaderna har dessa möten hållits i anslutning till de tre genomförda EUF mötena. Då även Finland börjat bli aktiv, har arbetet centraliserat till vad vi kan göra tillsammans gällande nytt utbildningsmaterial och samarbete över gränserna. Vidare har vi börjat planera för kommande val inom CMAS organisationen Nordiska UV-rugbymötet hölls i samband med NM i Stjørdal, Norge och representerades av alla fyra nordiska länderna och Manuel Tito de Morais. CMAS Arbetet i världsorganisationen har 2010 präglats av ekonomiska diskussioner, tolkning av regler samt diskussion om hur organisationen skall förbättra sin image och få alla medlemsförbund att göra rätt för sig. D.v.s. att betala medlemsavgiften, lösa fler licenser samt köpa fler certifikat. CMAS nye kassör har gjort ett utmärkt arbete med att reda ut finanserna och inom drygt ett år beräknas budgeten vara i balans. Den nye generalsekreteraren har löst sina uppdrag på ett acceptabelt sätt. Hemsidan har fått ett positivt gensvar, men har ännu inte nått de mål som formulerats. Efter många turer tycks 2011 års World Games kunna arrangeras i Colombia. Ett flertal kurser och konferenser har arrangerats av den tekniska kommittén. Ett stort antal standards har producerats och beslutats. De mästerskapstävlingar som ägt rum har resulterat i goda resultat men har i flera fall varit mindre lyckade som arrangemang. Den vetenskapliga kommittén har stort behov av kompetenta medlemmar. Antalet medlemmar i CMAS har ökat något. European Underwater Federation - EUF EUF har haft två möten under Mark Caney är ordförande (PADI). Internationella instruktörsbestämmelser, kvalitetssäkring av regulatorer för blandgasdykning och miljöfrågor är några av de frågor som behandlats under året. Ett arbete med att finna en internationell gemensam dykförsäkring har gjorts tillsammans med det danska förbundet. Flera länder har redan anslutit sig till detta. Det certifieringssystem (kvalitetssäkringssystem) som skapats via EUF, där organisationer via ett företag från Österrike (ON) kan certifiera sin utbildning har mottagits med stort intresse. Mer information finns via Informationen finns även på svenska. UV-rugby kommissionen UV-rugby kommissionen har bestått av fyra personer under året och har haft två protokollförda möten i samband med European Championship i Firenze och Champions Cup i Berlin. Mötesprotokollen finns att ladda ner från CMAS hemsida (Commissions meeting). Under året har Manuel varit Chief Referee för UVrugby. Detta har inneburit ansvar för domaruttagning till årets tre CMAS mästerskap (European Championship, Open European Championship for Juniors och Champions Cup). Av totalt 27 internationella domare har 19 domare dömt CMAS mästerskap Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

17 Internationella Antalet medlemmar i CMAS har ökat något under 2010 Tre av Sveriges fyra internationella domare har dömt CMAS mästerskap (den fjärde domaren dömde NM i Stjørdal, Norge). Sverige har haft en internationell domare på varje CMAS mästerskap utöver Manuel. Uttagning av domare till Champions Cup har ändrats så att det endast är internationella domare eller kandidatdomare som får döma. Inga spelande domare accepteras. Inför UV-rugby WC 2011 har Manuel arbetat med att sammanställa uppdateringar av de internationella UV-rugbyreglerna. CMAS styrelse godkände i år de internationella UV-rugbyreglerna som antogs 2007 av UV-rugbykommissionen. Den nya CMAS hemsidan har varit aktiv sedan mitten av året och Manuel har ansvarat för att den fylls med information. I samband med detta har också ett antal dokument uppdaterats. CMAS fotokommission Fotokommissionens styrelse under 2010 bestod av Jürgen Warnecke, Tyskland, ordförande, Fred Di Meglio, Frankrike, sekreterare och Lasse Gustafsson, Sverige, vice ordförande. Övriga Medlemsländer är Kroatien, Tjeckien, Danmark och Turkiet. Kommissionen hade fysiskt möte i Düsseldorf den januari Där diskuterades framtagning av uppdaterade regler för VM i UV-foto samt framtagning av helt nya regler för VM Video-foto. Fred Di Meglio blev utnämnde till tävlingskoordinator för CMAS första Video-VM på Fuerteventura Kanarieöarna. Tävlingen genomfördes med stor succé. De nya reglerna för VM i Turkiet 2011, har tillsammans med Special Rules presenteras för CMAS styrelse. Ungdomskommission CMAS hemsida för ungdomar har uppdaterats. På det svenska fridykarlägret inbjöds ungdomar från CMAS medlemsförbund att delta som en följd av att vi har försökt få igång framförallt ett nordiskt samarbete. Danmark och Finland har visat ett stort intresse för detta. Finland vill även samarbeta för att kunna skicka sina ungdomar på ett sommarläger inom fridykning för att få vidga sina vyer och för att komma till ett något varmare vatten. Ett samarbete är viktigt och något vi strävar efter att få utbyte av våra verksamheter och även dra nytta av respektive erfarenheter inom olika områden som exempelvis avancerad fridykning. Förhoppningen är att inom en snar framtid skapa ett samarbete såsom vi en gång tidigare har haft för att kunna samla fridykare från hela norden på ett gemensamt läger och nätverka. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

18 Förbundsläkarna Under året har 250 frågor besvarats genom icke akut dykerimedicinsk rådgivning Arbetsåret 2010 har huvudsakligen ägnats åt sex olika projekt. Utbildning av klubbsäkerhetsombud (KSO), alternativ sportdykarförsäkring, föreläsningar och utbildning av läkare för dykerimedicin, icke akut dykerimedicinsk rådgivning, forskningsprojekt och symposium om diabetes och dykning och arbete med AFS 2010:X. Dykeri. Utbildning av KSO Tillsammans med FSO har förbundsläkaren under våren utarbetat kursmaterial och sedan på ett antal platser utbildat klubbsäkerhetsombud, KSO. Olycksfallsförsäkring SSDF har kontaktats av ett försäkringsbolag som erbjuder en olycksfallsförsäkring till förbundets medlemmar. Som förbundsläkare har jag sett som min uppgift att kontrollera så att försäkringens akuta rådgivning fungerar. Föreläsningar och utbildning av läkare för dykerimedicin Förbundsläkaren deltog under september som föreläsare vid Marinens kurs i dykerimedicin för läkare. Under året har också föreläsningar för klubbar hållits. Forskningsprojekt och symposium om diabetes och dykning Hans Örnhagen har som förbundsläkare arbetat i forskningsprojekt rörande diabetes och dykning. I december arrangerades ett sektionssymposium om diabetes och riskidrotter vid medicinska riksstämman i Göteborg. Arbete med AFS 2010:X. Dykeri Arbetmiljöverkets författning om dykeri har granskats och medicinska synpunkter på remiss har lämnats via Svensk Flyg och Marinmedicinsk förening. Tävlingsläkaren Peter Lindholm Peter Lindholm har bistått fridykningskommittén och enskilda medlemmar med rådgivning framförallt inom fridykningsaktiviteter. Under året har rekrytering av efterträdare till Peter Lindholm påbörjats då han avser att avgå vid årsmötet Icke akut dykerimedicinsk rådgivning Rådgivningen under året har haft samma omfattning som tidigare och inneburit att totalt 250 förfrågningar besvarats under året. Cirka 80 % av dessa sker idag via e-post. Verksamheten drivs i samarbete med PADI. 18 Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

19 Dyk & Förbundssäkerhetsombuden 93 dykrapporter har kommit in till SSDF under 2010 Dykkommittén Kommittén har haft sju protokollförda möten. Kommittén har under årets början haft givande kontakter med myndigheter och försäkringsbolag för att bringa reda i vilken typ av uppdrag klubbar får åta sig för att förstärka kassan. Denna fråga övertogs senare av förbundsstyrelsen. Under våren planerades aktiviteter för Dykningens Dag som sedan hade ett officiellt arrangemang förlagt till Karlstad. Ett stort tack till Ola Patriksson som gjorde dagen minnesvärd för de dykare som deltog i aktiviteterna. Carl-Fredrik Edgren har i samarbete med Handelsbanken tagit fram en finansieringslösning för dykkurser som förbundets klubbar kan erbjuda deltagarna. Den gör det möjligt för kursdeltagare att sprida ut sina kurskostnader över en längre tid samtidigt som klubbarna får in sina kursavgifter redan vid kursstart. Förbundssäkerhetsombud Under året har material för klubbsäkerhetsombudskurs tagits fram tillsammans med förbundsläkaren Hans Örnhagen och Bengt Jansson. Det har använts som utbildningsmaterial i de klubbsäkerhetsombudskurser som hållits under året. Kursen har hållits på fem orter spridda över hela landet och antal deltagare har varierat vid de olika tillfällena. Vi har fått positiv återkoppling på utbildningen som kommer att fortsätta under Under det gångna året har en fortsatt granskning skett vad gäller olyckor i samband med fritidsdykning har en fridykare förolyckats. Det var inte i samband med verksamhet i SSDF eller i någon till förbundet ansluten klubb. Håkan Karlsson närvarade på FRIKS som Fridykarkommittén anordnade under hösten. Under året har 93 dykrapporter kommit in. Ett stort tack till kommittémedlemmarna som under årets första halva visade stort engagemang. Under vintern var det av olika orsaker svårt att samla kommittén till möten och aktiviteten var därför marginell under årets andra halva. Kommittén var representerad på föreningsmötet i Sundsvall den 5 mars, Dykningens Dag i Karlstad den 29 maj samt på kommittéträffen i Kolvik den 9-10 oktober. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning

20 Förtjänsttecken Förtjänsttecken och utmärkelser SSDFs förbundsläkare Hans Örnhagen tar emot sitt förtjänsttecken i guld Brons Jan Westin Alf Hansson Jan Nilsson Jan Haglund Gustav Leo Gunnar Fält Sollentuna SDK Köpings SDK Kristianstads SDK Karlskoga SDK Karlskoga SDK Köpings SDK Silver Hans-Göran Nygren Alf Hansson Köpings SDK Köpings SDK Guld Göran Högbo Hans Örnhagen Kjell Westberg Ulf Lennartsson Christer Lundman Karlo Balas Anders Vikdahl Malmö SDK Förbundsläkare Dykkommittén Sollentuna SDK Sollentuna SDK DSS Sjögurkan SDK Lagun Perhenrik Swärd erhåller delfinen för många års arbete i TK och förbundsstyrelsen Delfin Carl Carr Perhenrik Swärd Carl-Gustav Johansson Jan Ekström Lars Gustafsson Karlskoga SDK Gotlands DK SDK Malmö-Triton Sollentuna SDK Varbergs SDK Stor grabb Har ej utdelats under 2010 Fd förbundsordförande och ordförande i UV-rugbykommitten, Kajsa Lindman, tar emot sin delfin från Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse 2011 UV-rugby

Verksamhetsberättelse 2011 UV-rugby Verksamhetsberättelse 2011 UV-rugby Damlandslaget VM Silver medaljörer 2011 Postadress Svenska Sportdykarförbundet Idrottshuset 123 43 Farsta Besöksadress Mårbackagatan 19 Farsta Telefon 08-605 88 02 Fax

Läs mer

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas.

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas. Svenska Sportdykarförbundets verksamhet ska framförallt främja idrotten och endast en mindre del ska utgöra resebidrag. Förbundsstyrelsen har på sitt möte den 18 januari 2009 beslutat om följande policy

Läs mer

Välkommen till Malmö Sportdykarklubb CMAS 1* kurs vår 2012. SSDF/CMAS enstjärnig grundkurs. Kursintroduktion

Välkommen till Malmö Sportdykarklubb CMAS 1* kurs vår 2012. SSDF/CMAS enstjärnig grundkurs. Kursintroduktion Svenska Sportdykarförbundet 2005 1 Välkommen till Malmö Sportdykarklubb 1* kurs vår 2012 / enstjärnig grundkurs Välkommen till din dykkurs! Kursens mål är att du skall kunna dyka säkert tillsammans med

Läs mer

VÄSTERÅS SPORTDYKARKLUBB MOLLUSCA. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014 Vid ordinarie årsmöte i klubblokalen Lögarängen 2014 02 27

VÄSTERÅS SPORTDYKARKLUBB MOLLUSCA. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014 Vid ordinarie årsmöte i klubblokalen Lögarängen 2014 02 27 VÄSTERÅS SPORTDYKARKLUBB MOLLUSCA Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014 Vid ordinarie årsmöte i klubblokalen Lögarängen 2014 02 27 Västerås SportDykarKlubb Mollusca VSDK Mollusca är en ideell och politisk

Läs mer

Linköpings Sportdykarklubb Årsmöte 2016-02-07

Linköpings Sportdykarklubb Årsmöte 2016-02-07 Linköpings Sportdykarklubb Årsmöte 2016-02-07 Innehåll Föredragningslista vid årsmötet i Linköpings Sportdykarklubb 2016-02-07 Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens förvaltningsberättelse Budget

Läs mer

Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013

Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013 Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013 Foto: Rikard Godlund INNEHÅLL Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 Tekniska kommittén 6 UV-rugby

Läs mer

Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013

Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013 Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013 Foto: Rikard Godlund INNEHÅLL Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 Tekniska kommittén 6 UV-rugby

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan Styrelsen: 2014 Lars-Ola Särkimukka, Kiruna Ingela Andersson, Skyllberg Jan Kårström, Stockholm Kenneth Holmberg, Hallstahammar avgick 21 januari 2014 Örjan Eliasson,

Läs mer

Protokoll Nr 11, , 2014

Protokoll Nr 11, , 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-11-22, kl. 14.00 2014-11-23, kl. 12.00. Plats: Scandic, Värnamo. Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör),

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Årsredovisning. inkl. förbundsmöteshandlingar SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET

Årsredovisning. inkl. förbundsmöteshandlingar SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET Årsredovisning inkl. förbundsmöteshandlingar SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET INNEHÅLL Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 Fridykningskommittén 8

Läs mer

Protokollutdrag Svenska Sportdykarförbundets styrelsemöte nr

Protokollutdrag Svenska Sportdykarförbundets styrelsemöte nr Fysiskt möte 29 maj Stockholm 12-37 Närvarande: Henrik Johansson Anders Jegeros Christer Larsson Mehpare Persson Karin Nillius Mikael Carlqvist Annikki Wahlöö med på länk från 16 Frida Söder Frånvarande:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12)

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) Vision och Verksamhetsplan 2010-2012 Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) VISION Vi ska brett stå för att högt nå! VERKSAMHETSIDÉ Gemensam vision och målsättning Varje förening bedriver en verksamhet utifrån

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:15 20:06, onsdagen den 5:e november 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:15 20:06, onsdagen den 5:e november 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Plats: CDK:s lokal i maskinhuset, Chalmers Chalmers tvärgata 4, Göteborg Tid och datum: 18:15 20:06, onsdagen den 5:e november

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009

Jämställdhetsplan 2009 Jämställdhetsplan 2009 INNEHÅLL Inledning... 3 Bakgrund... 4 SSDF jämställdhetspolicy... 5 SSDF jämställdhetsplan... 5 Koppling mot RF och SISU... 5 Kopplingar i övrigt... 5 Ansvar... 5 Uppföljning, revidering

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

Tävlingsregler för SM i UV-foto, uttagstävling revision 2016/1 1 Deltagare

Tävlingsregler för SM i UV-foto, uttagstävling revision 2016/1 1 Deltagare Tävlingsregler för SM i UV-foto, uttagstävling revision 2016/1 1 Deltagare Rätt att delta i Svenska Sportdykarförbundets UV-foto-tävlingar som fotograf har svensk medborgare som är medlem i en förening

Läs mer

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-05-25, kl. 10.00-15.00. Plats: Färs och Frosta Sparbank Arena, Lund. Närvarande: Jesper Kedjevåg ordförande Nico Christoforidis kassör

Läs mer

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-09-20, Tid: kl.18.00 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

TeamGym inom UEG. Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG. UEG = Union Européenne de Gymnastique

TeamGym inom UEG. Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG. UEG = Union Européenne de Gymnastique TeamGym inom UEG Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG UEG = Union Européenne de Gymnastique Agenda Utvecklingen i Europa Truppkommittén i UEG (TC-TG) Fokusområden Vad är på gång? Frågor

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2015

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2015 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2015 2015-02-08 (14.00-16.00) Hotel Elite Grand, Norrköping Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Fredrik Hansson

Läs mer

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll för styrelsemöte i Svenska Drillförbundet 2010-04-20 kl.20.00 22.00 Närvarande: Carina Svensson Ulla Levin Hanna Candell Håkan Olin Jasmine Bendrén Heléne Larsson Cecilia Wardström-Larsen Emma

Läs mer

VÄSTERÅS SPORTDYKARKLUBB MOLLUSCA. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Vid ordinarie årsmöte i klubblokalen Lögarängen 2014 02 27

VÄSTERÅS SPORTDYKARKLUBB MOLLUSCA. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Vid ordinarie årsmöte i klubblokalen Lögarängen 2014 02 27 VÄSTERÅS SPORTDYKARKLUBB MOLLUSCA Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Vid ordinarie årsmöte i klubblokalen Lögarängen 2014 02 27 Västerås SportDykarklubb Mollusca Styrelsen för Västerås Sportdykarklubb

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Årsmöte Svedjeholmens IF

Årsmöte Svedjeholmens IF Årsmöte Svedjeholmens IF 2017-07-21 Närvarande: Ett 20-tal medlemmar 1. Mötets öppnanden: Patric öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 3. Årsmötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Förbundsmöte i Sveriges Amerikanska Fotbollförbund 2010-03-28 Verksamhetsberättelse för Sveriges Amerikanska Fotbollförbund 2009 Förbundsstyrelsen Styrelsen har under året genomfört

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg Omfattning 14-27 Beslutande Folke Andersson Börje Hansson Karin Ingelhag 14-23 Anna Johannesson Birger Fält Karin Dahl

Läs mer

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje.

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Stockholm 2014-11-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 10/14 Tid och plats Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Namn: Telefon: E-post: Levereras till: Fakturaadress om annan än ovanstående: Mobilnummer för sms-avisering: Förening:

Namn: Telefon: E-post: Levereras till: Fakturaadress om annan än ovanstående: Mobilnummer för sms-avisering: Förening: BESTÄLLNINGSSEDEL FÖR MATERIAL FRÅN SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET Kontakta ditt lokala SISU-kontor när Du planerar en kurs eller studiecirkel - det kan löna sig! Beställningen insänds till Svenska Sportdykarförbundet

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gevärssektionen med skytten i centrum. Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation

VERKSAMHETSPLAN Gevärssektionen med skytten i centrum. Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation VERKSAMHETSPLAN 2016 Gevärssektionen med skytten i centrum Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Gevärssektionens verksamhetsplan 2016 - med skytten i centrum

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / 2007 60-69 Plats: Telefonmöte Datum: 2007-05-15 Tid: 20.00 22.15 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 2014-09-20 (12.00) - 2014-09-21 (12.00) Deltagare SVEMO Robert Svensson Patricia Eneroth Sammankallande Ledamot Per Lennerman Gäster Anders Lindén 1 MÖTETS

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Plats: Hotell Örgryte, Göteborg. kl: 14.00. Kallade: Samtliga röstberättigade föreningar inom SCF, avgående styrelse, kandidater till

Läs mer

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, torsdag den 2 februari 2012 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Christer Holmgren, ordf, Bodil Berntsson, Sofia Blom 3-8, Margaretha

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SL/BP 2016

Verksamhetsberättelse för SL/BP 2016 Verksamhetsberättelse för SL/BP 2016 Mål satta till 2017 1. Utbilda instruktörer som aktivt instruerar och vägleder aktiva och kommande lyftare med utvecklande och resultatförbättrande metodik. 2. Ambitionen

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Fokusområde 1 - Elit och landslag 1(5) Fokusområde 1 - Elit och landslag Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Catarina Andersson, ledamot (CA) Elisabeth Lindgren, vice ordförande (EL) Lotta

Läs mer

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML.

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML. 2006-12-27 PROTOKOLL TRIAL 7-06 SAMMANTRÄDESDATA Tid: Söndagen den 17 december kl.10.00 16.00 Plats: Hotell Park Inn, Märsta NÄRVARANDE Magnus Liljeblad Ordförande ML Jan-Erik Mellberg JEM Lars Svedje

Läs mer

Styrelsemöte nr. 5. Svenska Kendoförbundet. Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.

Styrelsemöte nr. 5. Svenska Kendoförbundet. Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl. 1 Styrelsemöte nr. 5 Svenska Kendoförbundet Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.10:00-13:00 Kallade, närvarande Anette Persson Sunje, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Västkustens Isjaktssällskap - VIS

Västkustens Isjaktssällskap - VIS 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 18/11 2004 Plats: Semcons kontor, Norra Älvstranden Närvarande: 9 st. medlemmar 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Samtliga

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; Styrelsens förslag nr 1 Förslag ändringar i våra stadgar Kapitel A Förslag till ändring i A 17 avseende val 13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge.

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Stockholm 2015-09-13-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 5/15 Tid och plats Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Närvarande ledamöter

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördag och söndag 15-16/3 2014, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 15-2011 251-270 Plats: Telefon Datum: 2011-12-12 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Kerstin Karlsson, Jonny Svensson, Lars

Läs mer

Vad gör Trialsektionen, adjungerande, förbundskaptenen och elitsatsningsansvarig egentligen?

Vad gör Trialsektionen, adjungerande, förbundskaptenen och elitsatsningsansvarig egentligen? Trialriksdagen 2015 Agenda Vad gör sektionen. Lars E VM, EM, NM, SM, Kalendern Peter Tilldelning Supervisor Peter Förbundskaptenen har ordet Lars N Elitsatsningen Cerry Datum att komma ihåg Lars E Informations

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, John Hall, Anders Dahlén och Conny Thunberg 1 21 Martin Carlsson 1-12 Adjungerad:

Läs mer