VÄSTERÅS SPORTDYKARKLUBB MOLLUSCA. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Vid ordinarie årsmöte i klubblokalen Lögarängen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTERÅS SPORTDYKARKLUBB MOLLUSCA. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Vid ordinarie årsmöte i klubblokalen Lögarängen 2014 02 27"

Transkript

1 VÄSTERÅS SPORTDYKARKLUBB MOLLUSCA Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Vid ordinarie årsmöte i klubblokalen Lögarängen

2 Västerås SportDykarklubb Mollusca Styrelsen för Västerås Sportdykarklubb Mollusca får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret Styrelsens sammansättning Lennart Berg Ordförande Peter Turesson Kassör Åsa Ericsson Sekreterare Anders Engman Utbildning Ungdom Andreas Söder Ledamot Fredrik Tedbrant Ledamot Sektionsledare Janina Gardell Roger Lind Åsa Ericsson Jörgen Eriksson Per Jansson Anders Engman Valda revisorer Marie Cornefjord Stefan Johansson Lisa Manske Dyksektionen Material- och lokalsektionen Säkerhetssektionen UV-rugbysektionen Fensimningssektionen Harpunskytte sektionen Ungdomssektionen Utbildningssektionen Sammankallande Suppleant Ombud vid SSDFs förbundsstämma Styrelsen hade av årsmötet fått mandat att lämna över rösträtten vid SSDFs årsmötet till valfri förening. Under 2013 överläts inte rösträtten. Valberedning Andreas Söder Jonas Lindqvist Sammankallande Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda möten. Medlemsantal Vid verksamhetsårets slut uppgick antalet medlemmar till 97 personer, av vilka 52 personer har betalt apparatdykartillägg och 28 personer har betalt nitroxtillägg. Av de 97 medlemmarna var 25 ungdomar. Utöver dessa medlemmar förningen haft åtta medlemmar som kommit till VSDK Mollusca från Oasen (fensimmare).

3 Medlemsavgifter för verksamhetsåret Medlemskateogri Huvudmedlem Familjemedlem Grundavgift grundavgift Minior 7 13 år 225 kr 100 kr Junior år 315 kr 100 kr Senior 20 år 575 kr 360 kr Apparatdykartillägg De medlemmar som önskat nyttja klubbens utrustning för att fylla luft för apparatdykning har betalt ett tillägg om 250 kr. Tillägget har varit samma oavsett om medlemmen varit huvud- eller familjemedlem. För fyllning av andra gaser har ett nitroxtillägg om 200 kr erlagts. Gästmedlem Gästmedlemmar har betalt ordinarie avgift enligt ovan, men med avdrag för avgiften till SSDF. Detta har förutsatt medlemskap i annan CMAS ansluten nordisk förening. Gynnare Gynnare har betalt 125 kr och har för detta bidrag till föreningen tillgång till hemsidan. Badhusträning Föreningen har under året haft tillgång till Lögarängsbadet vid vissa tider. Badtiderna har använts för fridykning. Under 2013 har klubben inte kunnat erbjuda sina medlemmar gratis bad, då kommunen har höjt priserna i badhuset kraftigt. Under våren 2013 har vi också hyrt Kristiansborgsbadet en gång/vecka för UV-rugbyträning. Klubblokalen Under året har lokalen använts till kursverksamhet, föreläsningar, klubbkvällar, övriga gemensamma tillställningar samt till styrelsemöten m m. Kompressorn har varit i drift under huvuddelen av året och har precis som vanligt nyttjats i stor utsträckning.

4 Här följer sektionernas egna verksamhetsberättelser från verksamhetsåret 2013 Utbildningssektionens verksamhetsberättelse Under 2013 har en *-kurs genomförts. Fem elever började kursen och tre elever examinerades. Vidare har vi också genomfört en Nitroxkurs med två deltagare. Vi har också genomfört en blenderutbildning som klubben köpt av Mattias Vendlegård. Under året har flera prova-på dyk genomförts. Många av deltagarna har visat intresse för att gå kurs under nästa år. Avslutningsvis tackar Utbildningssektionen de som under året genomfört kurser för visat förtroende samt önskar både dem och övriga medlemmar på återseende under framtida vidareutbildningar. Anders Engman Utbildningssektionen Ungdoms- och fridykarsektionens verksamhetsberättelse Det har varit en uppslutning på ungefär 12 ungdomar och 6 vuxna per träff. Ungdomarna har jobbat mot steg 1-3 samt olika snorkeldiplom. De äldre har jobbat med steg 1-3, Viking samt avancerad fridykning. Vi deltog ej på FRIKS i år. Under året har vi varit ute på ca 3st utomhustillfällen. 3 st deltog även som funktionärer under fridykar SM som Örebro sportdykarklubb arrangerade i Mars. Vi har även utbildat 5st fridykarinstruktörer steg 1. Tack till alla ungdomar och vuxna som har deltagit och engagerat sig! Ungdomsansvarig Material- och lokalsektionens verksamhetsberättelse Under året har som vanligt en luftanalys genomförts av Granzow. Luftanalysen var utan anmärkning. Kompressorn har servats utan anmärkning. Luftfyllarutbildningar har genomförts under för ett antal personer vid flera tillfällen under året.

5 Under 2013 har fyllanläggningen servats av materialansvarig. Det är o-ringar i kranar som går sönder. Vidare har analoxerna servats. Roger Lind Material- och lokalsektionen Säkerhetssektionens verksamhetsberättelse Även detta år har ur säkerhetssynpunkt varit lugnt för klubben. I stort verkar klubbens medlemmar dyka säkert och med gott omdöme. Klubblägret i Lysekil över Kristi himmelfärdshelgen genomfördes med bra dykledning och stort säkerhetstänk. Arbetet med klubbens krisplan har påbörjats, men är inte färdig ännu. Åsa Ericsson Säkerhetssektionen Dyksektionens verksamhetsberättelse Året har varit fyllt med aktiviteter och många av klubbens medlemmar har bidragit med att anordna utfärder, resor och andra aktiviteter. Dock kan vi se ett minskat antal av deltagare på aktiviteterna jämfört med tidigare år något vi måste försöka ändra på till nästa år. Dykaktiviteter under året Helgutfärder Västkusten Dyk-Leif (vår och höst) Västkusten - Lysekil (Klubbläger) Dagsutfärder Kolsva Fältspatgruva Finntorpet Lånsta grustag Hallsta grustag Kvinnersta Uskavi Siggebohyttan Stenbrott Värmdö, Vrakdykning Harm Övriga dykaktiviteter Avrostningsdyk Uskavi Siggebohyttan Nationaldagsdyk Kolsva Fältspatgruva Nyårsdyk Sala Strå Kvällsdyk under sommaren (7 tillfällen varav två blev inställda pga för få anmälda)

6 Avslutningsvis tackar Dyksektionen alla medlemmar för det gångna året och på återseende vid framtida aktiviteter. Janina Gardell Dyksektionen Harpunskyttesektionens verksamhetsberättelse Då vi väntar på en sektion ska bildas i SSDF så har vi legat lite lågt. Då man bara kan söka tävlingslicens genom förbundet. Harpunskyttesektionen UV-rugbysektionens verksamhetsberättelse Verksamheten har varit uppdelad på två tillfällen i veckan t.o.m April månad. Tisdagarna på Kristiansborgsbadet var inriktade på regelrätt träning medan Söndagarna på Lögarängsbadet inriktades mot att ge ungdomar möjlighet att under lättare former provapå uvr. Verksamheten resterande del av året lades ned då antalet deltagare ej var tillräckligt många i kombination med att vår ekonomiska plan inte tillät fortsatt satsning, detta direkt beroende på drastiskt höjda badkostnader. Stort tack till Marlene Kaas, Susanne- och Pathric Lindström och Samuel Greenhag som har deltagit och engagerat sig i verksamheten! Jörgen Eriksson UV-rugbysektionen Fensimningssektionens verksamhetsberättelse Fensimsektionen blev till efter årsmötet 2013 och fensimmarna åkte till Fensim- SM i Örebro söndag den 17 mars. Molluskas fensimmare tog hem totalt 4 Guld, 4 Silver samt 1 Brons. Tävlingen hölls tillsammans med Fridyknings SM och alla deltagare var mycket nöjda med tävlingen. Fensimmningen har under hösten haft en träningsgrupp på torsdagar och söndagar. Under hösten har allmänheten som badar på Lögarängsbadet haft möjlighet att prova på fensim under träningen och så har skett ca 10 gånger under hösten. Ingen av prova-på aktiviteterna har dock lett till att fler har fortsatt med fensimmen. Sista träningen före jul så ordnade tränaren lite vattenlekar och vi avslutade med en julfika. Under hösten har inga tävlingar genomförts av medlemmarna.

7 Per Jansson Fensimningssektionen Slutord från ordförande Ännu ett år till handlingarna. Dyktoppen fortsätter med sin nedåtgående trend igen precis som föregående år. Detta återspeglades även på onsdagsdykningarna där det var få deltagare. För egen del har jag nog inte dykt så lite under något av mina dykår som detta. Den stora positiva behållningen under året var nog resan till Malta, helt fantastisk. En av de stora negativa sakerna vi möttes av inför 2013 var att badhuset aviserade kraftigt höjda entréavgifter vilket medförde att styrelsen fick införa stopp av gratis inträde. Trots flertalet försök till förhandlingar så gick det inte att förhandla med badhusets enhetschef och avgifterna stod fast. Den andra negativa händelsen är att UV-rugbyn av olika orsaker numer endast existerar på papperet. Om det går att få fart på verksamheten igen får framtiden utvisa. Jag utgår dock ifrån att ambitionen hos ansvarig sektionsledare är hög och optimistisk. En annan tråkig händelse var att VF Oasen la ner sin verksamhet i början av Det positiva är att de ville bli en del av Mollusca, så numer har vi en fensimningssektion. De rönte för övrigt stora framgångar på SM i fensimning med flera framträdande positioner och medaljer! Även på ungdomssidan tycker jag mig se en fortsatt positiv utveckling både i bassängen och antalet nya ungdomar klubben får. Årets badstrandsrensningar klarades med ett nödrop skulle jag vilja påstå. Jag förstår inte oviljan att ställa upp för klubben? Att vara med i en ideell föreningen innebär faktiskt att man får offra sig och ställa upp ibland. Om varje apparatdykare ställer upp vid två tillfällen skulle vi inte ha några som helst problem. Jag ser även gärna fler som anmäler sitt intresse till att bli delaktig/engagerad i styrelsen. Jag vill rikta ett stort tack till styrelsen och alla de som gör arbete för klubbens räkning, samt alla medlemmar. Extra stort tack till er som ställer upp gång efter gång, år efter år på badstrandsrensningarna. Ni vet vilka ni är, utan er hade vi aldrig löst det. Jag hoppas ni har den viljan och engagemanget kvar under Dyk säkert... Lennart Berg Ordförande

8 Lennart Berg Ordförande Åsa Ericsson Sekreterare Ungdom Peter Turesson Kassör Anders Engman Utbildning Andreas Söder Ledamot Fredrik Tedbrant Ledamot

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Lucksta. Idrottsförening. Årsmöteshandlingar 2015

Lucksta. Idrottsförening. Årsmöteshandlingar 2015 Lucksta Idrottsförening Årsmöteshandlingar 2015 Dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse 2014/Verksamhetsplan och budget 2015 Dagordning till årsmöte den 29 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Årsmötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Strokkur. Medlemstidning. Årgång 15 Nr 2 Juli 2010

Strokkur. Medlemstidning. Årgång 15 Nr 2 Juli 2010 Strokkur 1 Medlemstidning Årgång 15 Nr 2 Juli 2010 Strokkur 2 Redaktionens rader Hej alla Strokkuriter! Ja då har vi premiär för vår nya tidning på nätet. Vi i redaktionen kan tänka oss att det känns lite

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Styrelsen för Norrköpings Judoklubb avger, för verksamhetsåret 1 juli 2002 30 juni 2003, följande verksamhetsberättelse :

Styrelsen för Norrköpings Judoklubb avger, för verksamhetsåret 1 juli 2002 30 juni 2003, följande verksamhetsberättelse : Styrelsen för Norrköpings Judoklubb avger, för verksamhetsåret 1 juli 2002 30 juni 2003, följande verksamhetsberättelse : Styrelsen har haft följande sammansättning : Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Örnsköldsviks Diabetesförening (org.nr 889600-6734) lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. Styrelsen har haft

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN www.dhrange.com DHR Sida 1/12 - DHR FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS ÅRSMÖTE DEN 28: e MARS 2009 1. Årsmötets öppnande 2. Parentation över

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB

MEDLEMSTIDNING FÖR TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB MEDLEMSTIDNING FÖR TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB www.tbsk.se 1 TBSK Seglarkalender 2015 DATUM Aktivitet 22/6 SEGELSKOLESTART 20/7-24/7 10-seglingarna 27/7 31/7 Simmons Vandringspris (Klubbmästerskap) 25/7

Läs mer

ENSKEDE IK VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ENSKEDE IK VERKSAMHETSBERÄTTELSE ENSKEDE IK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1-31.12 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007 Styrelsen för Enskede Idrottsklubb avger härmed följande berättelse för året 2007. ORGANISATION Styrelsens

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 Täby i mars 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 1 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim ORDINARIE ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hölls 21 mars 2013. Styrelsemedlemmar valdes enligt följande: Per Strand ordförande

Läs mer

Noonan Nytt 3/2004 NOONAN NYTT

Noonan Nytt 3/2004 NOONAN NYTT NOONAN NYTT Nr. 3/2004 ORDFÖRANDE HAR ORDET När hösten kommer till Härnösand är jag i färd med att skriva innehållet i min lilla spalt. Hösten är en härlig tid då både Magnus och jag finner ro bland skogens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsåret 2009...2 Förtroendevalda...2 Bildande av den nya klubben...3 Medlemmar...3 Arbetet i styrelsen...3 Ekonomi...4 Reflektioner från ordförande...4 Kommittéernas

Läs mer