Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013 Foto: Rikard Godlund

2 INNEHÅLL Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 Tekniska kommittén 6 UV-rugby kommittén 8 Internationella kommittén 10 UV-fotokommittén 12 Fridykningskommittén 14 Fensimskommittén 16 Förbundsläkarna 17 Förbundssäkerhetsombud 17 Organisation 18 Ekonomi 19 Förvaltningsberättelse 19 Resultaträkning 22 Balansräkning 23 Redovisningsprinciper och noter 25 Budgetförslag 27 Årets utmärkelser 28 Verksamhetsplan 29 Förbundsmötet Röstlängd 33 Motioner och propositioner 34 Presentation av föreslagna ledamöter 38 Valberedningens förslag 39 Dagordning 40 Arbetsordning 40 SSDF:s vision Svenska Sportdykarförbundet ska vara det naturliga valet för alla som är intresserade av undervattensporter. Klubbandan ska spegla gott kamratskap och högt säkerhetstänkande. SSDF:s mål SSDF ska ha attraktiva utbildningar. SSDF ska ha fler aktiva instruktörer. SSDF:s varumärke och verksamhet ska förekomma och presenteras i alla sammanhang där vi bör synas. SSDF ska erbjuda medlemmarna ett gediget utbud av fördelar och tjänster som gör det attraktivt att vara medlem. SSDF ska öka bredden på ungdoms- och tävlingsverksamheter och stödja elitverksamhet där möjlighet finns. SSDF ska vara ledande inom arbetet att göra sportdykningen säker. SSDF ska underlätta för föreningar att ge gemensamma dykupplevelser, utbildningar för både dykning och föreningskunskap och utveckling. SSDF:s föreningar ska vara anslutna till IdrottOline Klubb. SSDF:s målgrupp Utövare av undervattensport av alla kategorier och åldrar i Sverige. Postadress Besöksadress Svenska Sportdykarförbundet Mårbackagatan 19 Idrottshuset Farsta Internet E-post Telefon Fax

3 LEDARE Ibland har man förmånen av att hamna i en grupp där alla strävar åt samma håll i år har jag haft den förmånen! Styrelsens arbete har i år präglats av samarbete och en strävan att ta oss framåt. Vi har givetvis ibland haft olika åsikter om hur man skall hantera vissa frågor men det tillhör i min värld den normala dynamiken i en grupp. Det som har fungerat väldigt bra är att vi, efter fattat beslut, jobbat åt samma håll. Som ni förhoppningsvis kommer märka både i denna årsredovisning och under förbundsmötet har mycket fokus legat på det ekonomiska arbetet i förbundet hur, vad och varför är frågor vi ställt oss själva när vi gjort denna genomgång. Arbetet har medfört en hel del förändringar några exempel: Förlaget har flyttat ut från kansliet och finns nu hos Holmbergs AB som sköter all distribution Vi har ett kansli med två anställda istället för tre Kansliet kommer flytta till billigare lokaler under 2013 Vi har en ekonomi som är på väg mot balans Vi har en gemensam ekonomisk grundsyn inom styrelse och kommittéer Alla centrala funktioner inom förbundet är inblandade i ekonomi och budgetuppföljning. Förbundsnytt skickas regelbundet till klubbarna med information om vad som sker i förbundet Men nog om vad som gjorts under året, vad händer nästa år? Nu kan vi börja ägna oss åt medlemsbefrämjande verksamhet på ett annat sätt då vi har ekonomin i balans. Nu vet vi vad vi har för kostnader centralt och kan börja fördela resurserna utifrån detta. Vi har ett antal nya sporter och kommittéer att ta hand om: Christer Larsson Förbundsordförande Fridykning: det skall arrangeras SM i poolgrenar och djupgrenar (om du vill veta mer om detta kan du läsa mer på vår hemsida). Fensim: nygammal sport i förbundet som håller på att vakna till liv och som kommer arrangera tävlingar under året. Dykkommittén: en nyvald ordförande står i startgroparna och håller på att planera kommitténs verksamhet. Även i de övriga kommittéerna sjuder det av verksamhet. Tekniska kommittén har flera böcker på gång och ett strategiskt tänk med avseende på instruktörskurser som jag tror mycket på. UV-foto har SM, NM och VM att hantera under året. UV-rugby har SM, cuper, elitseriespel mm. Säkerhetsarbetet fortskrider med FSO och läkare. Kort sagt; det händer mycket (precis som det alltid gjort). Den stora frågan är, hur når vi ut till resten av dyksverige med vår verksamhet? Ta med dig den tanken och kom till förbundsmötet i april. Vi vill veta vad du tycker. 3

4 STYRELSEN Foto: Frida Linderoth SSDF ska synas i media Styrelsen Arbetet i styrelsen har under året präglats av en stor samarbetsvilja och stämningen har varit mycket god med högt i tak och många livliga diskussioner. Vi har träffats fysiskt men framförallt via telefon ett stort antal gånger. Styrelsen har under 2012 haft 20 protokollförda möten (8 fysiska och 12 telefonmöten) till detta kommer att VU utöver detta har haft 11 protokollförda möten (endast telefonmöten). Under året har mycket av styrelsens tid gått åt till en grundlig ekonomisk utredning. Vi har tittat på hur förbundets affärer och åtaganden har sett ut. Vi har gått genom i princip alla ekonomiska avtal som förbundet har med olika aktörer. Vi har försökt väga kostnaden mot medlemsnyttan och med detta i tankarna avslutat eller fortsatt avtal. Styrelsens kostnader Då vi har jobbat med att dra ner på förbundets kostnader var det naturligt att börja med oss själva. Tidigare har det utgått ett generellt "kostnadsbidrag" på 999 kr till var och en i styrelsen - vi var eniga om att det inte behövdes så det ströks rätt omgående. Vi tittade även över styrelsens kostnader i samband med de fysiska mötena och såg en stor potential. Under året har vi besökt klubbar och lånat deras lokaler, vi har generellt valt billigare boenden (vandrarhem och liknande), bott hemma hos varandra mm. Totalt har vi nästan halverat kostnaden för styrelsemöten trots att vi genomfört fler än tidigare år. Genesys Tidigare har vi använt Genesys för alla telefonmöten inom SSDF. Tid för telefonmöten har bokats via kansliet. Detta har varit en mycket dyr lösning och vi har därför valt att använda oss av telefonkonferensen.se istället. Detta kostar inget för SSDF i dagsläget. Vi har också ökat användningen av teleoch videolösningar såsom Skype och liknande. Kansliet Styrelsens ekonomiska utredning har även inbegripit kansliet. Redan under reformarbetet 2011 utreddes vad som kan göras på kansliet och vad som skulle kunna läggas ut på andra aktörer. I början av året lades detta fram för kansliet och samtliga kanslister erbjöds nya tjänster. Lena Holmbring valde att sluta sin tjänst och söka lyckan utanför SSDF. Hon avtackades för lång och trogen tjänst redan på förbundsmötet Till sommaren valde även Carina Nilsson att gå vidare utanför SSDF. Kvar var Frida Linderoth. Vi hade räknat med att vi skulle behöva cirka 1,75 tjänster på kansliet efter att vi lagt ut ekonomi och förlag på externa aktörer. Arbetet med att rekrytera en deltid drog igång under hösten. Efter en urgallring av alla ansökningar hade 4

5 vi cirka tio personer vi gick vidare med. Efter ett antal intervjurundor hade vi i december endast en kvar som erbjöds - till att börja med - en provanställning: Fredrik Lindegård. Han börjar sin anställning i mitten av januari Under hösten när vi bara hade Frida på kansliet har framför allt Peter Boivie samt även Henrik Johansson hoppat in och stöttat på kansliet på timbasis. Tack vare detta har vi kunnat hålla en bra servicenivå trots situationen. En stor eloge går till Frida som verkligen har gjort en extraordinär insats - utan hennes arbete hade det blivit betydligt värre. Tack! Förlaget Efter mycket planerande var det till slut dags att flytta förlaget. Kristian Peders och Patrik Falk har varit sammanhållande för detta. Den 15 juni gick flyttlasset till Holmbergs i Malmö. I och med flytten kommer vi att ha frigjort stora ytor på kansliet som upptagits av hyllor mm. Samtidigt har vi minskat ner kansliets arbetsinsats inom detta område. När flytten genomfördes gjordes en rensning av det material vi haft i lager. Det visade sig att vi hade mycket gammalt material som inte var aktuellt längre alternativt inte användes. Mycket av det material som inte skickades till Holmbergs har slängts eller delats ut till kommittéer och klubbar. Tyvärr visade det sig att lagret var värderat till dess fulla värde vilket gör att vi kommer drabbas av en rejäl nedskrivning av lagervärdet i samband med bokslutet. Sammantaget kommer detta medföra att vi under 2013 har möjlighet att flytta till nya lokaler och därmed minska våra kostnader för kanslihyra. Holmbergs kommer att lagerhålla våra böcker och tar även hand om packning och leverans. De kan även trycka våra böcker och dokument i de upplagor vi väljer. Ekonomitjänst När Lena Holmbring slutade under våren blev det akut med att lösa ekonomihanteringen i förbundet. Med mycket kort varsel kunde en redovisningskonsult från ML Ekonomi hoppa in och ta över delar av arbetet. I samband med detta bytte vi även ekonomisystem från Hogia till Fortnox. Den stora fördelen, utöver prisskillnaden, med Fortnox som är ett webbaserat system är att alla som har ett budgetansvar själva kan gå in i systemet och löpande ha koll på sina transaktioner. När ML Ekonomi tog över bokföringsjobbet utsågs även Kajsa Lindman till ekonomiansvarig i styrelsen. Kajsa har under året lett, tillsammans med ML Ekonomi, genomgången av förbundets ekonomi och har lagt ner ett fantastiskt arbete med att hitta de delar av förbundet som blöder. Fensimning Då vi under första halvan av året inte hade någon fensimkommitté arrangerade styrelsen i samarbete med Riddarfjärdssimningen SM i fensimning i öppet vatten den 18 augusti. Peter Boivie var styrelsens representant i arbetsgruppen och deltog tillsammans med Erika Schagatay även i tävlingen. Vann gjorde Sven-Olov Olander. I samband med tävlingen rekryterades en ny fensimkommitté. Läs mer om detta på sida 16. Idrottslyftet år 5 Idrottslyftet år 5 löpte från till Idrottslyftsgruppen beviljade under dessa 18 månader 203 ansökningar från SSDF-föreningar. Totalt delades kr ut. Projektet Idrott i skola En utvärdering av projektet Idrott i skola har skett efter att uppdragstagaren redovisade sitt arbete under våren. De lärdomar utvärderingen givit innebär att förbundet i framtiden och vid liknande satsningar måste eftersträva en bredare dialog inom förbundet innan liknande projekt genomförs. Projektet kritiserades av medlemskollektivet och styrelsens bedömning var att utfallet inte motsvarade kostnaden. STYRELSEN Sportdykaren Under året har det givits ut fem nummer av Sportdykaren. Efter sommaren utsågs en ny redaktör för tidningen då Carina Nilsson som haft denna post slutade. Vår nya redaktör heter Lelle Malmström och sitter i redaktionsgruppen sedan flera år. Hans plan är att förvalta och utveckla Sportdykarens roll som den största dyktidningen i Sverige. Förbundsmötet Liksom tidigare år arrangerades även 2012 en uppskattad minimässa i samband med förbundsmötet. Medlemsavgift Den nya styrelsen fick från förbundsmötet återigen med sig uppdraget att ta fram ett förslag på hur medlemsavgifterna skall lösas framgent. En arbetsgrupp bestående av Bengt Attebo och Fredrik Nilsson har under året arbetat med att ta fram ett förslag. Förslaget skickades på remiss till klubbarna under december och kommer som proposition på förbundsmötet Kommunikation Efter sommaren kom vi äntligen igång med att skicka ut Förbundsnytt till klubbar, kommittéer, ombud samt andra intressenter. Tanken med detta bladet är att informera om vad som sker centralt i förbundet. Sammanställs och skickas ut i samband med våra styrelsemöten. Responsen på detta har varit god. 5

6 TEKNISKA Tekniska kommittén har under året fått in en medlem, Tommy Håkansson och Janne Ekström har avgått efter många år i kommittén. TK har under året genomfört fem möten, tre telefonmöten och två fysiska arbetsmöten. Mellan möten har löpande kontakt skett via e-post och telefon mellan ledamöter. Utbildningsmaterial Tekniska kommittén har under året bl. a gjort revideringar i Normer & Krav, instruktörsanvisningar, tagit fram en gasblandarbok samt hjälpt till med framtagandet av en marinbiologibok. Tekniska kommittén NIT En NIT (Nationell Instruktörsträff), obligatorisk för trestjärniga instruktörer och frivillig för övriga instruktörer, arrangerades i Göteborg i oktober. Träffen hade två huvudteman: utbildning och dykutrustning för utbildning. Detta för att vi ska kunna förenkla för klubbar och instruktörer att utbilda inom SSDF. 75 personer deltog under helgen där det presenterades information från SSDF, varvat med externa föreläsare samt utställare. Nytt för årets NIT var att Tekniska kommittén hade tagit in föreläsare och utställare som fick betala för att närvara och på så sätt kunde kostanden för deltagarna/klubbarna sänkas. Nordiskt TK-möte I samband med NIT:en arrangerades även ett nordiskt TK-möte med representation från Norge, Danmark, Finland och Sverige. Examination Under året har examinatorerna på Tekniska kommitténs uppdrag examinerat 10 instruktörselever på totalt 4 kurser. Examinatorer har varit Johanna Strömgren, Jan Ekström, Niklas Johansson, Peter Kempi och Lars-Ivar Westgaard. Ny hälsodeklaration En ny hälsodeklaration har utvärderats under året och har fallit väl ut. Denna kommer i många fall kunna ersätta läkarundersökningen i samband med dykkurser. Dykrapporter Kommittén har tillsammans med FSO, gått igenom alla dykrapporter som har inkommit under året. Gulddelfinen En central instruktörskurs för gulddelfinen hölls i juni av Peter Kempi och Niklas Johansson och åtta nya Gulddelfininstruktörer utbildades. Gasblandning En bok för gasblandning har nu tagits fram på svenska och en central instruktörskurs har genomförts i juli med hjälp av en instruktör från CMAS. Kursen gav SSDF 7 nya Gasblandarinstruktörer. Trimix 50 Under 2012 har kommittén tagit fram en ny specialkurs som heter Trimix 50. Trimix 50 är ett första steg in i den tekniska dykningen från sportdykningen. Kursen ger dykare behörighet att dyka till max 50 meter med trimix som andningsgas och oxygen som dekompressionsgas. Utbildningen 6

7 TEKNISKA kommer att provköras under våren Där efter kommer kommittén avgöra om den ska tas in som en specialkurs. Konsumentverket Tekniska kommittén har tillsammans med förbundssäkerhetsombuden och styrelsen arbetat med att revidera den branschöverenskommelse SSDF har med Konsumentverket. En ny överenskommelse godkändes och undertecknades Instruktörsinfo Kommittén har under året skickat ut tre nummer av Instruktörsinfo. Poseidon Discovery VI (Rebreather) Framtagande av riktlinjer för Rec 40, Deco 40 och Trimix 48 har tagits fram av Peter Kempi. Rec 40= sportdykning till max 40 med direktuppstigning Deco 40= teknisk dykning till max 40 meter med etappuppstigning Deco 48= tekniskdykning till max 48 meter med etappuppstigning. Utbildningsstatistik Sportdykarinstruktörscertifikat Trestjärniga instruktörer 3 4 Tvåstjärniga instruktörer 14 0 Enstjärniga instruktörer Totalt Sportdykarcertifikat Fyrstjärnig dykare 2 2 Trestjärnig dykare Tvåstjärnig dykare Enstjärnig dykare Gulddelfindykare 1 0 Totalt Specialcertifikat Dykledare Dyksamarit 0 0 Nitroxdykare Avancerade nitroxdykare 1 7 MkVI Discovery diver 5 1 MkVI Discovery instructor 0 1 MkVI Discovery instructor trainer 0 1 Nitroxinstruktörer 1 2 Gasblender nitrox 0 0 Gasblender trimix 7 12 Gasblenderinstruktör 7 0 Gulddelfininstruktör 8 - Totalt På gång i kommittén Arbetet med den trestjärniga boken och nitroxbok fortsätter, kommittén har även börjat jobba med framtidsplaner för E-lerning, dvs att kunna göra delar av dykutbildningar på distans via internet. Årets instruktör 2012 Årets instruktör 2012 blev Håkan Sengoltz från DK Putan, Huddinge. Håkan certifierade 20 enstjärniga dykare, 9 tvåstjärniga dykare, 8 nitroxdykare och totalt 33 dykare under Vi gratulerar Håkan till detta strålande utbildningsresultat och önskar lycka till med fortsatt utbildning! På andra plats kom John Jakobsson från Bodens Sportdykarklubb. John certifierade 18 enstjärniga dykare, 6 tvåstjärniga och totalt 24 dykare. På tredje plats kom Stefan Barth från Chalmers Sportdykarklubb. Stefan certifierade 14 enstjärniga dykare, 7 tvåstjärniga dykare och totalt 21 dykare. Instruktörsrevidering Instruktörsrevideringen omfattade 109 instruktörer vars behörighetstid gick ut. 70 instruktörer fick förnyad behörighet i ytterligare fem år, 39 avregistrerades eller nedgraderades. Foto: Ingvar Eliasson 7

8 UV-RUGBY Träning, Linköping, 1975 Möten Kommittén har haft nio möten under året, varav två fysiska. Ytterligare planeringsmöten har genomförts inför seriespel, SM, JEM och Junior/Dampoolen. Kommittén Den vakans i kommittén för herrgren som funnits en längre tid resulterade i att kommittén beslutade att stryka denna roll. Seriegrensansvarig, Rafael Tito de Morais har avgått och ersatts av Erika Lindström. Anita Bergström och Maria Melin är nya i kommittén för Ekonomi respektive PR/ Sponsring. Kommittén är för närvarande utan ordförande efter att Johan Jonsson avgått. Kajsa Lindman har också avgått som vice ordförande då hon blev invald i SSDF styrelse i april som vice ordförande och UV-rugbykontakt. Nationellt Domare Under säsongen har domare utsetts från UV-rugbykommittén för att döma Elitserien. Domare har också utsetts för att döma Senior SM och Junior SM. En domarkurs har arrangerats i Stockholm för 17 nya domare. Svenska översättningen av CMAS UV-rugbykommittén Internationella UV-rugby regler har uppdaterats med 2011 års ändringar. Läger Under året har Förbundskaptenerna genomfört 12 landslagsläger (herr 4, dam 5 och junior 3). Internationellt CMAS UW Rugby Commission Manuel Tito de Morais representerar SSDF i CMAS UWR- Commission, men kommer inte att ställa upp för omval nästa år. CMAS UWR-Commission fick under slutet av året en konflikt med CMAS BoD, då UWR- Commission meddelade att den Senior SM Slutspel- Damer Senior SM Slutspel-Herrar Guld Black Mermaids Guld Malmö-Triton Silver Sjökorna Land Silver Polisens DK Brons Sjökorna Stad Brons Linköpings SDK Junior SM Slutspel inte kunde stå bakom CMAS BoD beslutet att arrangera ett CMAS Games De främsta anledningarna var att bassängen inte håller måtten, enligt UV-Rugby reglerna och att tidigare beslut angav att 2013 skulle vara ett EM år för UV-rugby. Internationella domare Sverige har fyra internationella domare och dessa har deltagit på JEM, European UW-Rugby League och Champions Cup. Senior Landslag Nordiska Mästerskapen i Kokkola, Finland ställdes in då inget lag kunde försvara kostnaden att åka Seriespel JSM-Guld Näcken Trimix Elitserien Polisens DK JSM-Silver Felix DF Damserien Black Mermaids JSM-Brons ESURF Div 1 östra Polisens DK Div 1 södra Kristianstad SDK 8

9 till norra Finland. Sverige meddelade tidigt att vi inte kunde medverka på grund av kostnaden. Juniorer Landslag Öppna Europeiska Mästerskapet för junior spelades i Riihimäki, Finland helgen november. Sverige tog silver. Tyskland dominerade mästerskapet, som annars var mycket jämt. Guld Silver Brons Tyskland Sverige Finland Internationella cuper Under året har färre svenska lag deltagit i internationella cuper. Dock fanns deltagande på bl.a. Rixu cup, Barcelona cup och Felix cup. Champions cup Champions cup spelades den november i Berlin. Från Sverige deltog Svenska mästarna Malmö Triton och Black Mermaids. Champions cup- Damer 1. TSC Shark Mannheim, Tyskl 2. Molde UVK, Norge 3. Nasut, Finland 4. Black Mermaids, Sverige 5. Orcas, Colombia 6. Aquanavt, Ryssland 7. UW Copenhagen, Danmark 8. BCN Rugby sub, Spanien Champions cup- Herrar 1. Molde UVK, Norge 2. SDK Malmö-Triton, Sverige 3. TC Bamberg, Tyskland 4. Hämeenlinnansukeltajat, Fin 5. Betta, Ryssland 6. PF Budweiss, Tjeckien 7. Orcas, Colombia 8. IBB Izmir, Turkiet 9. Flipper, Danmark 10. UWRC Wien, Österrike 11. USZ Zürich, Schweiz 12. FIRS Firenze, Italien 13. Pirañas Peñafiel, Spanien UV-RUGBY European UW-Rugby League Första säsongen för European UW-Rugby League har initierats. Mästarlag från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Ryssland har bjudits in att delta i denna serie. Till första säsongen deltar SDK Malmö-Triton från Sverige tillsammans med Molde från Norge, Flipper från Danmark och Betta från Ryssland. Malmö Trition är serieledare efter att en omgång av tre har spelats. Sammanfattning Kommittéverksamheten rullar på, med genomförda seriespel, SM arrangemang för både juniorer och seniorer, samt landslagsaktiviteter som bland annat resulterat i ett silver för Juniorlandslaget. Kommittén har initierat en ny satsning på junior och bredden med att skapa varsin pool (större grupp av personer utanför kommittén) efter samma koncept som dampoolen gjorde för två år sedan. 9

10 INTERNATIONELLA Internationella kommittén Under 2012 ansvarade Kristian Peders för SSDF internationella frågor. Styrelsens kontaktperson med kommittén har varit Henrik Johansson. Under året har Lasse Gustafsson, Gunnar Järvholm, Manuel Tito de Morais, Christer Larsson och Kristian Peders deltagit i SSDF internationella verksamhet. Nordiska möten Christer Larsson har deltagit på två nordiska möten telefonledes. Intresset för att engagera sig utanför norden varierar mellan förbunden då det är kostbart och kan ibland ifrågasättas vad det ger tillbaka på lång sikt. Man har också dikuterat språkbruket inom CMAS då det bitvis har varit oacceptabel ton mot bla UV-rugbyn. CMAS Gunnar Järvholm har varit nordens representant i världsorganisationens styrelse. Hans uppgifter har varit inriktade på doping och disciplinärenden samt IT och ungdomsfrågor. Information om utveckling och beslut har fortlöpande getts till kansli kommittéer och styrelse i de nordiska länderna. Organisationen som har 119 medlemsförbund, har utvecklats positivt under året. Det gäller speciellt den ekonomiska situationen som i år kan visa ett plusresultat. Det nya administrativa systemet innebär att medlemsförbunden kan beställa, anmäla och redovisa direkt via Internet. Det innebär också att CMAS har en bättre kontroll på vilka som har betalt sina medlemsavgifter, licenser och certifikat. Det har gett en positiv utveckling för CMAS. Stadgefrågorna har diskuterats och kommer att på sikt förenklas. Sport kommittén har koncentrerat sig på att förbättra mästerskapsarrangemangen samt på licensfrågor. Antal sålda licenser är fortfarande lågt. Tekniska kommittén har framställt ett antal standards samt genomfört kurser. Antal sålda certifikat har ökat något, men inte tillräckligt. Vetenskapliga kommittén har inte fungerat bra. Få aktiviteter, få medlemmar, få sålda certifikat har gjort att krav finns på ny struktur av kommittén. UV-rugby kommissionen UW-Rugby Commission har under 2012 haft ett protokollfört möte, i samband med Champions Cup i Berlin. Mötesprotokollet finns att ladda ner från CMAS hemsidan (Sport Committee, Rugby Commission, Commission s meeting). Årets möte föregicks av en hård mailväxling mellan UWR-Commission och CMAS BoD/Secretary General angående UWR-Commission s agerande. Upptakten till detta var att CMAS BoD under hösten beslutade om ett CMAS Games 2013 trots att arrangören i Ryska Kazan inte hade en bassäng som håller måtten enligt UW-Rugby reglerna. UWR-Commission beslöt att skicka en e-post till CMAS BoD där det meddelades att UWR- Commission inte kunde stå bakom beslutet av att arrangera ett UV- Rugby mästerskap under CMAS Games i Kazan med anledning av att bassängen inte håller måtten enligt UW-Rugby reglerna. Denna e-post renderade i ett starkt svar från CMAS Secretary General där UWR-Commission ombedes hålla sig till sin roll som Technical advisor och inte motarbeta CMAS arrangemang. Några fler e-post skickades i mellan Secretary General och UWR-Commission innan UWRCommission hade sitt möte i Berlin. UWR-Commission s vara eller icke vara är för närvarande ett stort frågetecken. Det senaste brevet från CMAS BoD/ Secretary General (Ref714_SG_2012) är så dåligt översatt att det är svårt att förstå vad som syftas. Att det är en varning går att förstå och om UWR-Commission fortsätter med sitt irreguljära och respektlösa agerande så kommer UWR-Commission medlemmarnas agerande hanteras i Disciplinary Commission. Vad som UWR-Commission brutit mot i CMAS common rules och Statutes nämns inte. Från UWR- Commission känner vi att, efter fått klart på skrift att vi endast har en Tehnical advisory roll, inte gjort annat än att på pekat att bassängen i Kazan inte håller måtten och att vi därför inte kan stödja detta arrangemang för UVrugby. Av de fyra medlemmarna i UWR-Commission så är endast en medlem intresserad av en period till. Ordförande hade redan innan indikerat att han inte kommer att sitta en period till efter att varit i UWR-Commission redan två perioder innan denna. Den Schweiziska medlemmen och Manuel Tito de Morais från SSDF känner inte längre att vi kan tillföra något till en tandlös kommission och samma känner vår associerade medlem. Det är också fortfarande oklart om CMAS BoD har godkänt UW-Rugby reglerna UW-Rugby Commissions uppgifter under året där Manuel Tito de Morais varit Chief Referee för UW-Rugby. Detta har inneburit ansvar för regel uppdateringarna och för domaruttagning till Champions Cup. Under Champions Cup godkänndes en ny Colombiansk och Tysk internationella domare. En domare har pensionerats. Av totalt 27 Internationella domare har 17 domare dömt mästerskap 2012 (JEM och Champions Cup). Alla Sveriges Internationella domare har dömt internationella mästerskap Inga CMAS mästerskap har arrangerats i UV-rugby Manuel Tito de Morais har även ansvarat för att uppdatera UV-rugby sidorna på CMAS hemsidan. CMAS fotokommitté Under året har Kommissionen hållit ett fysiskt möte i samband med GA mötet i Rom i April. Kommissionen består av 4 personer och vi har ytterligare 3 adjungerade medlemmar. Kommissionen har jobbat för att uppdatera standards (utbildningsprogram) för undervattensfotografering och justering av tävlingsregler. Detta har tagit extra lång tid på grund av svårigheter med CMAS organisation; var Kommissionen skall hanteras. Vi har sett 10

11 Tekniska kommitténs och Sport kommitténs ordföranden på kollisions kurs. Detta problem har nu uppmärksammats av det Tyska Förbundet, som önskar att Foto Kommission blir en fristående Kommission direkt under CMAS styrelse. Kommissionen har även besökt kommande tävlingsland för arrangemanget av Världsmästerskapet 2013 på Kuba. Resulterade blev att tillskriva styrelsen för CMAS att kommande arrangemang kan komma att bli svårt att genomföras på grund av bristande förståelse för arrangemanget och dess säkerhet för deltagarna. Vid beslut i CMAS BoD vid EGA i Rom i november, beslutades att Kommissionen skall medarrangera kommande VM tävling med den Kubanska Federationen var Lasse Gustavsson uttagen av CMAS styrelse att vara jurymedlem vid Video VM i på Sardinien. Tävlingen inställdes av ekonomiska skäl och mandatet flyttades till Internationell Undervattenstävling i Tyr Libanon. Även denna blev inställd, denna gång på grund av krigsrisk. Lasse Gustavssons arbete i CMAS Visual Commission som Vice ordförande har under året varit att vara bollplank för Jürgen Warnecke och arbete för Foto för CMAS och dess Federationer. Arbetet har varit focuserrat på kommande tävling på Kuba, men även Holland Då kommer inte Jürgen att vara med utan han ser sin sista tävling som Kuba SSDF Internationella kommitté Under året som gått har Lasse deltagit för SSDF räkning vid CMAS GA mötet i Rom i april, samt EUF mötet i Helsingfors i juni månad. Vid CMAS Rom fick Sverige fullmakter av Norge som inte var på plats för deras representation. På detta möte diskuterades mycket om stadgar för CMAS. Ordförande för CMAS kunde tänka sig att justera CMAS stadgarna, men som vanligt kunde han inte säga bu eller bä. Många hade blivit brända vid tidigare arbetsgrupper pga CMAS ordförandes ibland nyckfulla sätt att agera. Efter avslutat möte tog den Tyska ordförande saken i egna händer och frågade spontant om det fanns intresse att deltaga. Efter mötet blev en grupp med bl a Lasse på egen hand tillsatt. Gruppen tog på 12 veckor fram ett helt nytt stadgedokument. Dokumentet översattes till flera olika språk och inkom i tid för att driva CMAS till ett extra GA möte i november. Vid detta möte röstade mer än 50% för detta förslag men inte 2/3 av rösterna krävdes för att ändra dagens stadgar. Den röda tråden i förslaget var mer makt till de INTERNATIONELLA aktiva federationerna. Gruppens ordförande blev mycket ledsen och lämnade lokalen omgående. Tyvärr kommer det att ta många år innan CMAS kommer vidare när 2 olika förslag bräkts över ände av just ordförandes hantering av ärendena. Vid EUF Mötet i Helsingfors fanns Lasse och Gunnar Järvholm på plats. Mötets hölls i Nurminens rederilokaler i Helsingfors. Mötet var lyckat och ett nytt Estiskt förbund blev inröstat som medlem i EUF. Lasse har även bistått Linda Nilsson med att försöka få SSDF Fridykarkurser att bli godkända för CMAS. Inom CMAS heter dessa kurser Snorkel Divers, en, två och trestjärniga. Vid GA mötet i Rom fick CMAS Technical President ärendet. SSDF Kurser översattes till engelska. CMAS är nu med på att SSDF kurser i Fridykning mycket väl stämmer överens med CMAS Snorkel diver med några justeringar. Några saker var just att man från CMAS sida kunde se att det fanns något av ett tävlingsmoment i vissa prov som kunde uppfattas som farliga eller var emot grundtanken i CMAS regler för utförandet av snorkel dyk. Oavsett om vi justerade texten i SSDF kurserna var dessa godkännda av Kevin O Shaughnessy. Nordiskt TK-möte I samband med Niten i oktober månad bjöds de Nordiska ländernas TK-ordförande in att deltaga. IK arrangerade ett nordiskt TKmöte på uppdrag av TK. Här diskuterades framtiden inom respektive förbund där nätbaserat lärande är en stor fråga för alla länder. TK tillsammans med IK kommer att arrangera ett nytt nordiskt TKmöte i november 2013 med fokus på nätbaserat lärande. Det råder en positiv anda inom förbunden där ett nordiskt samarbeta anses viktigt framöver. Nordiskt FK-möte IK blev ombedd att bjuda in FK:sordföranden från respektive nordiskt land under FRIKS som arrangerades i Göteborg i november. Vi genomförde ett Nordiskt FK möte parallellt med FRIKS:en. f.v: CMAS President Achille Ferrero, Gunnar Järvholm, CMAS generalsekreterare Alessandro Zerbi. 11

12 UV-FOTO 12 UV-fotokommittén bestod i början av året av Ingvar Eliasson, ordförande (Tångjohans SDK), Jennie Soriano (Strömstads SDK), Dennis Malmström (ny 2012, Linköpings SDK), Fredrik Johansson (ny 2012, Tångjohans SDK) och Dan Steinland (ny 2012, Hedemora SDK). Kontaktperson i styrelsen har under året varit först Fredrik Nilsson, senare Patrik Falk. Du hittar utförliga presentationer av kommitténs medlemmar på hemsidan Ingvar Eliasson avgår som ordförande i och med utgången av Kommittén föreslår styrelsen att utse Jennie Soriano till ny ordförande. Revision av regler Regler för SM i UV-foto har reviderats. De väsentligaste förändringarna var: 1. Bilder inte får beskäras, 2. Antalet tävlingsdyk utökades till fyra och den totala dyktiden till 240 minuter, 3. Antalet bildkategorier utökades UV-fotokommittén till fyra: Vidvinkel med dykare, vidvinkel utan dykare, makro och tema. Vrakfotoworkshop på Öland Fick dock ställas in på grund av för få anmälda deltagare. UV-fotohelg i Hamburgsund Sammanlagt 12 deltagare dök, fotograferade, jobbade med bildredigering och diskuterade varandras bilder. SM i UV-foto 2012 SM anordnades av UV-fotokommittén i samarbete med Strömstads SDK och dykcentret Dyk-Leif i Hamburgsund. Till uttagstävlingen, med deadline 2 maj, anmälde sig i år 14 fotografer. Av dessa skulle tolv gå vidare till final. Jurybedömningen skedde individuellt och anonymt av tre oberoende domare, via Internet. Samma domare bedömde så väl uttagstävling som final. SM-finalen hölls i Hamburgsund och på Väderöarna Foto: Jonna Bergström den augusti. Tävlingsledningen bestod av Jennie Soriano, UV-fotokommittén, Catarina Jostéus, Strömstad SDK och Anders Säldemark från Dyk-Leif. Ingvar Eliasson var tävlingssekreterare. Vi disponerade två dykbåtar och tävlingen kunde genomföras framgångsrikt under goda väderförhållanden. Sammanlagt fyra tävlingsdyk genomfördes under två dagar. Årets tema i temakategorin var över/under. Årets jury bestod av Lill Haugen, UV-fotograf, Norge, Vidar Skålevik, UV-fotograf, Norge, Tom Svensson, naturfotograf, Sverige. Svensk mästare och guldmedaljör blev Jonna Bergström med parkamrat Ingvar Eliasson. Detaljerad info om övriga placeringar i SM, inklusive fullständiga resultattabeller och presentation av domarna, går att finna på SSDF:s webbplats och i Sportdykaren nr 4, Årets SM förgylldes av ett digert prisbord, som våra sponsorer tillhandahållit. Vi tackar Dyk-Leif AB, Diveteam Lysekil, DYK, Foto-

13 grafit, Japan photo, Kinnedyk, Poseidon, Reel diving, Scuba Travel, SI TECH och Waterproof för deras generositet! Efterlysning Arrangörsklubb alternativt dykcenter till SM 2013 efterlystes under september Utskick med förfrågan skickades bl a till en rad dykcenter på svenska västkusten från Kullens Dyk i söder till West Point Divers i norr. Efter utvärdering av inkomna förslag (Dive Team i Lysekil och Dyk-Leif i Hamburgsund) tog vi beslut om att köra hos Dyk-Leif även Bokning av evenemanget är redan gjord. Workshop i UV-foto på Gozo Även i år körde vi en fyradagars workshop i UV-foto, men denna gång provade vi ett nytt koncept, inom ramen för SSDF Travel. Vi kontaktade Scuba Travel i Hindås, som hade kontakter med Calypso Divers i Marsalforn på Gozo, Malta. Efter litet planerande stod planerna klara. Vi hyrde ett Farmhouse på landet utanför Marsalforn, med plats för 12 personer. Här fanns möjlighet till självhushåll och en fin swimmingpool. Vi bokade även tre hyrbilar och support med dykguider samt logistiksupport från Calypso. Tanken var att det skulle vara en elitworkshop med möjlighet för tävlande fotografer att träna vrak, modellfoto, grottor, makro m.m samt poolfoto under optimala förhållanden, och med möjlighet att ge varandra tips, råd och återkoppling på bilder. Det var litet svårt att få ihop 12 deltagare, trots mycket tidig annonsering. Till sist breddade vi uppropet till att omfatta även fotografer i de nordiska grannländerna. Till slut blev det nio svenska och två danska fotografer som deltog. Arrangör och resursperson under workshopen var UV-fotokommitténs ordförande, Ingvar Eliasson. Arrangemanget blev mycket lyckat och uppskattat. Det avslutades med att vi, på begäran av redaktören från Sportdykaren, röstade fram tre bilder från veckans övningar som möjliga omslagsbilder till Sportdykaren. NM i UV-foto 2012 I år var det Finlands tur att vara värdland för NM i UV-foto. Tävlingen körde enligt de regler som antogs 2007, med deadline för inskick 1:a november. Resultatet blev svensk trio på segerpallen med Jonna Bergström som tog guldet och behöll titeln Nordisk Mästare. Tobias Dahlin på silverplats och Klas Malmberg på bronsplacering. Grattis till alla tre från SSDF:s UV-fotokommitté! En komplett resultatsammanställning finns på Fototävlingen Vraket i bild I samband med vrakfotoseminariet som anordnades av P2 Svenskt Vrakskydd (http://www. vrakskydd.se/) och MARIS på Södertörns Högskola, lördagen den 24 november, så medverkade UVfotokommittén både med föredrag och som arrangörer av fototävlingen Vraket i bild. Första pris gick till Vinnare blev Michael Thulin med en bild från vraket vraket P31 utanför ön Comino, Malta. Publikens favorit blev Rikard Godlund med en bild från vraket Ulrika, Vättern. Mer info hittar ni på P2 Svenskt Vrakskydds webbplats. Övrigt i kommittén Vid sidan om alla aktiviteter har vi gjort en hel del pyssel på hemmaplan, i telefonmöten och möten i samband med SM och Workshops. Vi var bl a med och hjälpte till på Vildmarksmässan, vi har bidragit med bilder i olika sammanhang och deltagit i flera av SSDF:s centrala möten. WWW Under 2011 startade UV-fotokommittén en blogg som komplement till vår avdelning på förbundets webbplats och våra Facebookgrupper. Syftet med bloggen är i första hand att göra reportage i realtid från olika evenemang som tävlingar och workshops. Under 2012 bloggades under fotohelgen i juni och under SM i UV-foto. Foto: Ingvar Eliasson Foto: Ingvar Eliasson UV-FOTO 13

14 FRIDYKNING & TÄVLINGSFRIDYKNING 14 Efter ett revolutionerande 2011 för fridykningen där tävling blev en del av vår verksamhet har fridykningskommittén arbetat vidare med att anpassa utbildningsmaterial och utbilda ledare och instruktörer runt i landet inom säkerhet. I början av året släpptes nyreviderade versioner av Fridykarcertifikaten Steg 1-3, Utomhuscertifikaten Steg 1-3 och Vikingprovet, där en del moment i proven har tagits bort och i vissa fall har de anpassats eller förbättrats efter önskemål från våra utövare. Vi har även fokuserat på att använda hemsidan mer aktivt och uppdaterat den med inspirerande material och nyheter. Med tanke på de stora förändringar som skett inom förbundet generellt har vi även arbetat med att digitalisera en hel del av vårt material för att göra det mer tillgängligt för våra instruktörer. Numera finns det inloggningsmöjligheter på fridykningssidan för våra aktiva instruktörer där de kan hämta delar av utbildningsmaterial för fridykarutbildningar och förhoppningsvis ännu mer på sikt. Dessutom finns även en del av vårt material att beställa hos Holmbergs och nyheter för det revideringsarbete som pågår kommer att läggas upp på hemsidan under fridykningsfliken kontinuerligt. Fridykningskommittén TFG I slutet av 2011 tillsattes även en arbetsgrupp, TävlingsFridykar- Gruppen (TFG), som aktivt jobbat och fokuserat på att utveckla tävlingsgrenarna inom fridykning. Arbetsgruppen har i huvudsak utarbetat utbildningsmaterial och regelverk inför de funktioner som behövs inom tävlingar för fridykning men även sett till så att SSDF har satt sin prägel på hur tävlingar och utbildningar inför dessa ska bedrivas. Arbetet har gjorts i nära samarbete med fridykningskommittén för att säkerställa att befintligt material och det nya materialet som utarbetats är konsekvent och aktuellt med avseende på de säkerhetsaspekter som är grunden för fridykningen inom vår verksamhet. Fyrishov I januari 2012 arrangerade TFG en utbildnings- och provtävlingsdag på Fyrishov i Uppsala. På agendan stod tävlingsfridykning i pool. Ca 50 tillresta fridykare genomgick en introduktion under ledning av rutinerade tävlingsfridykare under dagen. Dagen avslutades med en provtävling där blivande tävlingsfridykare genomförde var sin start i Dynamisk apnea (distanssimning på ett andetag) samtidigt som delar av den svenska tävlingseliten också deltog. Foto: Frida Linderoth Tävlingsregler I februari godkändes tävlingsregler och säkerhetsföreskrifter för pooldisciplinerna, och efter att RF godkänt att förbundet får dela ut mästerskapstecken i fridykning gavs uppdraget att arrangera ett första SM i poolfridykning till Juniordykarna i Göteborg, mars. Havstensfjorden Första helgen i september tillbringade TFG tillsammans med FK och delar av den svenska tävlingseliten vid, och i, Havstensfjorden väster om Uddevalla. Helgens syfte var att, i en bredare grupp, syna upplägget och pedagogiken i de dokument som TFG dittills producerat. Under hösten gick merparten av arbetstiden till att formulera säkerhetsföreskrifter till tävling i djup. Mycket tid har lagts på att få dokumenten att vara både tydliga och relevanta för fridykare som har begränsad erfarenhet av tävlingssituationen. Förändringens år Då 2012 har varit ett förändringens år i många avseenden, med hög arbetsbelastning för att förändra och förbättra vårt förbund, samt att fridykningskommittén

15 har hållit i många andra aktiviteter och projekt har denna arbetsfördelning varit till stor hjälp för att driva på utvecklingen inom vår gren. Framförallt för att snabbare kunna generera det material som behövs i tävlingssammanhang med hjälp av erfarna tävlingsfridykare där vi tidigare inte haft någon större inblick eftersom tävling inte förekom inom förbundets fridykning tidigare. Det nya läget är vi naturligtvis mycket stolta över. Bläckfisken Äntligen är Bläckfisk-materialet klart och vi hoppas på att det kommer att bli ett uppskattat material för våra utövare runt om i landet. Materialet ger en introduktion i alla förbundets grenar och samtidigt grundläggande kunskaper inom fridykning med förhoppningen om att locka fler utövare oavsett gren. Vi kommer att fortsätta arbeta med liknande projekt både på egen hand och tillsammans med de andra kommittéerna för att skapa intressant och attraktivt utbildningsmaterial för våra medlemmar. FRIKS 2012 FRIKS 2012 slog rekord! Aldrig har så många fridykare samlats på en Fridykarriksdag som under 2012 vilket visar på ett stort intresse och engagemang för vår sport. Över 100 fridykare deltog på föreläsningar och praktiska aktiviteter på Valhallabadet i Göteborg. Det var naturligtvis mycket planerande och förberedelser bakom det hela men vår belöning var den stora uppslutningen av ledare, instruktörer och fridykare. Dessutom kom representanter från våra nordiska grannländer, Finland och Danmark, på besök och delade med sig av sina erfarenheter från sina förbund. Vi passade även på att provköra ett nytt system för anmälan online i samband med FRIKS, vilket är en del av det digitala arbetet som pågår och det fungerade relativt bra. Ett stort tack till alla som bidrog till att skapa en lyckad FRIKS och på olika sätt hjälpte oss att genomföra evenemanget. Vi hoppas på ett lika aktivt 2013 med många aktiviteter runt om i landet och självklart vill vi se lika många deltagare på FRIKS om inte fler så delta och påverka även i år! FRIDYKNING & TÄVLINGSFRIDYKNING Avslutningsvis vill jag i egenskap som ordförande tacka alla som hjälpt oss i fridykningskommittén att driva utvecklingen inom fridykningen framåt; eldsjälar runt om in landet, Tävlingsfridykargruppen, de andra kommittéerna, styrelsen, förbundssäkerhetsombud, vårt kansli och inte minst kommittémedlemmarna men samtidigt våra medlemmar för det förtroende vi har fått för att genomföra vårt uppdrag. Linda Nilsson Tävlingsfridykningsgruppen (TFG) tillsattes av styrelsen hösten 2011 och avslutades i december Uppdraget var att för SSDF formulera tävlingsregler, säkerhetsföreskrifter samt föreskrifter för arrangemang av tävlingar i fridykning. På sitt decembermöte godkände SSDF:s styrelse även dokumenten för tävling i djupfridykning. Styrelsen beslutade att avsluta projektet och att FK därmed får ta över det fortsatta ansvaret för tävlingsfridykning i Sverige och SSDF. De dokument som blev frukten av TFG finns sedan januari 2013 under Fridykning/Tävlingsfridykning på SSDF:s hemsida. Delar av TFG kommer från 2013 att vara aktiva inom FK och driva tävlingsverksamheten vidare. TFG bestod av: Peter Boivie (smk), Klara Hansson, Ola Rantala, Magnus Roslund (FSO), Ulf Dextegen (FSO), Johan Dahlström (Förbundsläkare) Svenska mästare i poolfridykning 2012: Sofia Tapani, Juniordykarna & Ulf Dextegen, Stockholm Apnea 2012 år landslag i fridykning bestod av: Damer: Sofia Tapani och Siri Fogelberg från Juniordykarna samt Hildur Sahlström, High Coast Apnea. Herrar: Weine Gustavsson, UDK Tumlaren, Per Westin, High Coast Apnea samt Max Lindqvist, Juniordykarna. Lag-VM i fridykning arrangerades i Nice, Frankrike, och både dom svenska herrarna och damerna erövrade varsin hedersam sjätteplats. 15

16 FENSIM Fensimskommittén återuppstod under hösten 2012 strax efter SM i öppet vatten efter en period av låg aktivitet. Från den gamla, vilande kommittén fanns Pahtric Lindström (SDK Mollusca, Västerås) kvar och kommittén förstärkes nu med Mikael Simonsson (DK Amöborna, Stockholm) och Lennart Sandelin (Polisens DK, Stockholm). Under senhösten tillkom även Anton Sandell (VF Oasen, Västerås). Verksamheten har under 2012 präglats av att återuppbygga strukturen för fensim i Sverige, skapa en allmän lägesuppfattning, översyn av utbildningsmaterial samt planläggning inför SM i fensim under Rent konkret har arbetet gett nya Normer & Krav för fensim, översyn av de nationella reglerna, häftet Börja fensimma!- Ett introduktionsmaterial samt att planläggningen för SM i Örebro den mars 2013 är långt fortskriden och till största del fastställd. Fensimskommittén Kommittén har även under året sett över möjligheterna till gränsöverskridand samarbeten med främst Fridykningskommittén, speciellt i utbildningsfrågor. Representanter för kommittén närvarade vid FRIKS i Göteborg där man bland annat presenterade materialet Börja fensimma!- Ett introduktionsmaterial för landets fridykarinstruktörer. Vidare har reglerna runt fensims- och monofensmärkena blivit tydligare och omarbetats. Vidare har kommittén under året genom direktkontakt med klubbar skapat ett mindre nätverk med kontaktpersoner för fensim i respektive klubb. Fokus har legat på de klubbar som sedan tidigare haft stark fensimsverksamhet med målet att skapa en kontaktperson för fensim i varje klubb med fridykarverksamhet. Under 2012 genomfördes SM i öppet vatten med totalt åtta deltagare som egen gren inom Riddarfjärdsimmet (1609 meter) i Stockholm. Jag vill passa på och tacka mina kommittémedlemar för att väl genomfört 2012 och ser fram emot ett, för svensk fensim, fantastiskt 2013 med SM i bassäng och en nystart på instruktörs- och ledarutbildningarna inom fensim. Kommittén har under verksamhetsåret haft ett protokollfört möte. Mikael Simonsson 16

17 FÖRBUNDSLÄKARE OCH FÖRBUNDSSÄKERHETSOMBUD Förbundssäkerhetsombud Dykrapporter Förbundssäkerhetsombuden har tillsammans med Tekniska kommittén granskat inkomna dykrapporter. Svårigheter att sammanställa statistik över inkomna rapporter har uppstått på grund av en föråldrad databas. En fortsatt informationsinhämtning och bearbetning rörande de dykolyckor där dykare har omkommit har skett under året. Utbildning Förbundssäkerhetsombuden har deltagit vid NIT:en respektive FRIKS:en under året. Konsumentverket Förbundssäkerhetsombuden har deltagit i diskussioner om revidering av Branschöverenskommelsen med Konsumentverket. Slutredovisning gentemot Konsumentverket har skett av det projekt som förlängdes med 6 månader som gällde säkerhet vid sportdykning. Tävling FSO för fridykning/tävlingsfridykning följer och granskar säkerhetsarrangemangen och utvecklingen av förbundets tävlingsfridykning. FSO 2012 Håkan Karlsson - Sportdykning Magnus Roslund - Fridykning Ulf Dextegen - Tävlingsfridykning Hans Örnhagen Dykerimedicin Arbetsåret 2012 har huvudsakligen ägnats åt följande delprojekt: Föreläsningar och utbildning av läkare och dykare i dykerimedicin Icke akut dykerimedicinsk rådgivning Forskningsprojekt som berör dykning Föreläsningar och utbildning av läkare för dykerimedicin Förbundsläkaren deltog i oktober och september som föreläsare vid Marinens kurs i dykerimedicin för läkare samt vid Göteborgs universitet Refresherkurs för EDTC 1-läkare Icke akut dykerimedicinsk rådgivning Rådgivningen under året har haft samma omfattning som föregående år vilket inneburit att totalt 210 förfrågningar besvarats under året. Cirka 80 % av dessa sker idag via e-post. Verksamheten drivs i samarbete med PADI. Förbundsläkare Forskningsprojekt om diabetes och dykning Hans Örnhagen har också som förbundsläkare arbetat i forskningsprojekt rörande diabetes och dykning och en del av det arbeten där förbundsläkaren medverkat ingick i Peter Adolfssons avhandling för medicine doktorsgrad som försvarades vid Göteborgs universitet i september. Om olycksfallsskador i samband med dykning Den 1999 genomförda studien av olycksfallsskador i samband med dykning planeras uppdateras under Förbundsläkaren ingår i den grupp som under professor Mats Hagberg ledning förbereder detta arbete. Ny lärobok, Oxygen vid dykeriolycksfall I samarbete med medlemmar i Karlskoga SDK har ett reviderat manuskript med illustrationer och foto tagits fram och erbjudits SSDF. Tanken är att boken skall slutredigeras av TK och föreligga färdigryckt första halvåret Övrigt På uppdrag från SSDF styrelse har förbundsläkaren medverkat i Nätverket svensk dykning, deltagit i NIT, Tech 2012 samt hållit ett antal föreläsningar. Förbundsläkaren ingår i Svensk flyg och marinmedicinsk förenings styrelse och är ledamot i Svenska Hyperbarmedicinska Sällskapet. På grund av det rådande kostnadsläget i SSDF 2012 avstod förbundsläkare från planerat deltagande i EUBS Johan Dahlström Tävlingsläkare Under året satt tävlingsläkaren som rådgörande i frågor rörande: Antidopingarbetet inom SSDF Utvecklingen av UV-rugbyn som tävlingsgren Utvecklingen av fridykningen som tävlingsgren Tävlingsläkaren har även bidragit till: Utvecklandet av styrdokument till tävlingsfridykning Sammanställandet av handbok i utbildning av säkerhetsfridykare för djupgrenarna. Omformuleringen av SSDFs stadgar kring dopingarbetet. Tävlingsläkaren har åkt på fridykningstävling i Härnösand och där suttit som tävlingsläkare på inomhustävling i fridykning Tävlingsläkare hade även en rådgörande roll i och kring SM i fridykning

18 ORGANISATION Styrelse Ordförande Vice ordförande Ledamöter Suppleanter Verkställande utskott (VU) Ordförande Ledamöter Kansli Revisorer Vald av SSDF Vald av SSDF, suppl. Valberedning Ordförande Ledamöter Förbundsläkare Förbundsjurist Christer Larsson Kajsa Lindman Henrik Johansson Fredrik Nilsson Erika Schagatay Peter Boivie Bengt Attebo Lisa Mastvik Patrik Falk Christer Larsson Peter Boivie Henrik Johansson Kajsa Lindman Frida Linderoth Carina Nilsson till juli 2012 Richard Nygren Thomas Gustafsson Sten Meyer Ole Lundgren Susanne Hjelte Malin Swärd Håkan Sengoltz Hans Örnhagen Johan Dahlström Richard Bauhn Förbundsäkerhetsombud Håkan Karlsson Magnus Roslund Ulf Dextegen Sportdykaren Redaktör Carina Nilsson till juli 2012 Lelle Malmström fr.om juli 2012 Redaktionsgrupp Frida Linderoth Erik Oskarsson Henrik Johansson Fridykningskommittén Ordförande Ledamöter Linda Nilsson Emma Svensson Kenneth Larsson Martin Elmegren Linnéa Qvist Internationella kommittén Ordförande Lars Gustafsson till apr Kristian Peders fr.om apr Ledamöter Gunnar Järvholm Manuel Tito De Morais Linda Nilsson Tekniska kommittén Ordförande Ledamöter UV-fotokommittén Ordförande Ledamöter Mats Gunnarsson Bodil Egeland Peter Kempi Erik Armerén Jan Ekström till sep Tommy Håkansson fr.om sep Ingvar Eliasson Jennie Soriano Dan Steinland Dennis Malmström Fredrik Johansson till dec 2012 UV-rugbykommittén Ordförande Johan Jonsson till maj 2012 Vice ordförande Kajsa Lindman till sep Manuel Tito De Morais fr.om sep 2012 Ledamöter Ingvar Josefsson Jenny Axén Mårtensson Rafael Tito De Morais till juni 2012 Hanse Sandblom Erika Lindström fr.om juni 2012 Anita Bergström fr.om juni 2012 Maria Melin fr.om sep Fensimskommittén Ordförande Mikael Simonsson fr.om sept 2012 Ledamöter Lennart Sandelin fr.om sept 2012 Pahtric Lindström fr.om okt 2012 Anton Sandell fr.om okt 2012 Ansvarig utgivare Formgivare Webmaster Christer Larsson Karin Söderholm Frida Linderoth Henrik Bjerneld Idrottslyftet Sammankallande Karlo Balas till apr Peter Boivie fr.om apr Susanne Hjelte Lotta Holmér Kajsa Lindman fr.om apr

19 EKONOMI Förvaltningsberättelse Svenska Sportdykarförbundet Org nr Verksamhetens art och inriktning Svenska Sportdykarförbundet har till syfte att främja utövandet av undervattenssporter. Förbundet tillhör Riksidrottsförbundet (RF), European Underwater Federation (EUF) och Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS). Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (belopp i tkr) Verksamhetens intäkter Årets resultat Eget kapital Balansomslutning Antal anställda (2 vik.) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Svenska Sportdykarförbundet har under verksamhetsåret 2012 erhållit kronor i statligt stöd. Därutöver har särskilda bidrag om kronor erhållits för elit- och landslagsstöd samt kronor i centrala medel för Idrottslyftet. Under hösten 2011 påbörjade styrelsen ett arbete för att få förbundets ekonomi i balans. Detta arbete har fortgått under En helhetsgenomgång har gjorts av ekonomin; hyresavtalet för kansliet och övriga kanslikostnader som städning, kopiering m.m. har setts över och ett första steg mot lägre kostnader nåddes under 2012, fullt ut kommer effekten under Övriga avtal har också de setts över eller avslutats, exempelvis parkeringsplatser och diverse prenumerationer. Ett mycket dyrt telefonkonferanssystem har bytts ut till ett, för förbundet, gratis system. Personalkostnaderna har sjunkit från kronor 2011 till kronor Av denna summa utgör cirka kronor extra ordinära kostnader. Förlaget har lagts ut på en extern aktör som bättre visar på de faktiska kostnaderna och intäkterna. Antalet artiklar har även reducerats. Delar av den ekonomiska hanteringen ligger idag hos en extern aktör. Detta byte har även lett till byte av ekonomisystem och idag hanteras SSDF:s ekonomi i ett webbaserat verktyg till lägre kostnad som också ger möjlighet till access via internet. Styrelsen har sett över sina kostnader och möten sker nu i alternativa, billigare miljöer, samt att ett nytt upplägg har testats där styrelsen har träffats på två olika fysiska platser och stämt av med telefon och fildelning on line. Styrelsen har gjort en omvärdering av lagret utefter de nya förutsättningarna som gäller efter en ganska radikal utsortering och minskning av sortimentet. Bedömningen är att vi nu har ett helt kurant lager med aktuella artiklar. En ökning av antalet breddaktiviteter har initierats och fensim, liksom dyk-kommittén, är nu på igång igen. För första gången skickade SSDF deltagare på fridyknings VM. Under året har en del extra ordinära kostnader uppstått bland annat då personalsituationen förändrats utanför plan. Dessa kostnader uppgår till cirka kronor. De extraordinära kostnader är: - Personalkostnader i samband med omstrukturering: cirka: kronor. - Förändring lager: kronor - Start av web-shop: kronor 19

20 EKONOMI Förvaltningsberättelse, forts. Medlemmar Under 2012 fanns 177 aktiva föreningar som vid årsskiftet hade rapporterat in 7304 personer via Idrottonline. Framtida utveckling Det reformarbete som påbörjades under 2011 har fortsatt under 2012 och full effekt avses att uppnås under Styrelsen arbetar för att förbundet i framtiden skall kunna leva av egna medel, d.v.s. den centrala verksamheten står i proportion till influtna medlemsintäkter och statliga bidrag. Denna ambition är budgeterad för att uppnås Det som då återstår för en sund ekonomi i förbundet är att bygga upp vårt egna kapital till den nivå RF kräver. Planen är att inom en 3-5 års period uppnå RF:s krav. Styrelsen ser positivt på att ro i hamn med detta inom den föreslagna tidsperioden, med den översyn och åtgärder som pågår och med den föreslagna budgeten. Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen föreslår att disponibelt resultat disponeras enligt följande Balanserat kapital Förändring av ändamålsbestämda medel 537 Årets resultat Överförs i ny räkning Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tillläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat inte anges. 20

Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013

Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013 Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013 Foto: Rikard Godlund INNEHÅLL Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 Tekniska kommittén 6 UV-rugby

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 UV-rugby

Verksamhetsberättelse 2011 UV-rugby Verksamhetsberättelse 2011 UV-rugby Damlandslaget VM Silver medaljörer 2011 Postadress Svenska Sportdykarförbundet Idrottshuset 123 43 Farsta Besöksadress Mårbackagatan 19 Farsta Telefon 08-605 88 02 Fax

Läs mer

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas.

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas. Svenska Sportdykarförbundets verksamhet ska framförallt främja idrotten och endast en mindre del ska utgöra resebidrag. Förbundsstyrelsen har på sitt möte den 18 januari 2009 beslutat om följande policy

Läs mer

Välkommen till Malmö Sportdykarklubb CMAS 1* kurs vår 2012. SSDF/CMAS enstjärnig grundkurs. Kursintroduktion

Välkommen till Malmö Sportdykarklubb CMAS 1* kurs vår 2012. SSDF/CMAS enstjärnig grundkurs. Kursintroduktion Svenska Sportdykarförbundet 2005 1 Välkommen till Malmö Sportdykarklubb 1* kurs vår 2012 / enstjärnig grundkurs Välkommen till din dykkurs! Kursens mål är att du skall kunna dyka säkert tillsammans med

Läs mer

Linköpings Sportdykarklubb Årsmöte 2016-02-07

Linköpings Sportdykarklubb Årsmöte 2016-02-07 Linköpings Sportdykarklubb Årsmöte 2016-02-07 Innehåll Föredragningslista vid årsmötet i Linköpings Sportdykarklubb 2016-02-07 Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens förvaltningsberättelse Budget

Läs mer

Protokollutdrag Svenska Sportdykarförbundets styrelsemöte nr

Protokollutdrag Svenska Sportdykarförbundets styrelsemöte nr Fysiskt möte 29 maj Stockholm 12-37 Närvarande: Henrik Johansson Anders Jegeros Christer Larsson Mehpare Persson Karin Nillius Mikael Carlqvist Annikki Wahlöö med på länk från 16 Frida Söder Frånvarande:

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

VÄSTERÅS SPORTDYKARKLUBB MOLLUSCA. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014 Vid ordinarie årsmöte i klubblokalen Lögarängen 2014 02 27

VÄSTERÅS SPORTDYKARKLUBB MOLLUSCA. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014 Vid ordinarie årsmöte i klubblokalen Lögarängen 2014 02 27 VÄSTERÅS SPORTDYKARKLUBB MOLLUSCA Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014 Vid ordinarie årsmöte i klubblokalen Lögarängen 2014 02 27 Västerås SportDykarKlubb Mollusca VSDK Mollusca är en ideell och politisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan Styrelsen: 2014 Lars-Ola Särkimukka, Kiruna Ingela Andersson, Skyllberg Jan Kårström, Stockholm Kenneth Holmberg, Hallstahammar avgick 21 januari 2014 Örjan Eliasson,

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på Idrottens Hus, Stockholm

Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på Idrottens Hus, Stockholm Stockholm 2015-04-19 PROTOKOLL 2/2015 Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, vice ordförande (AB) Ella Lindgren, ledamot (EL)

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare.

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare. Svenska VattenskiClforbunClet Medlem av Riksidrottsförbundet! Member of the Swedish Sports Confecleration Medlem av Världsvattenskidförbundet! Melllber of the International Waterski Federation Årsmöte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 2013-10-01 (20.30-22.30) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande 1 MÖTETS

Läs mer

Protokoll fört med SGVF:s Motionskommitté kl , Bosön, Stockholm.

Protokoll fört med SGVF:s Motionskommitté kl , Bosön, Stockholm. Protokoll fört med SGVF:s Motionskommitté 2008-03-07 kl 18.00-21.30, Bosön, Stockholm. 1 (4) Närvarande: Jan-Erik Wettermark, Gunnar Wall, Lennart Gustafsson, Karin Dahl och Gunnel Svensson. Ej närvarande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 8 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 8 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 8 / 2009 132-151 Plats: Telefonmöte Datum: 2009-04-21 Tid: 19.30 22.45 Närvarande: Ulf Gustafsson, Jan Lund-Jensen, Per Olof Larsson (från punkt 133e), Björn

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Vad gör Trialsektionen, adjungerande, förbundskaptenen och elitsatsningsansvarig egentligen?

Vad gör Trialsektionen, adjungerande, förbundskaptenen och elitsatsningsansvarig egentligen? Trialriksdagen 2015 Agenda Vad gör sektionen. Lars E VM, EM, NM, SM, Kalendern Peter Tilldelning Supervisor Peter Förbundskaptenen har ordet Lars N Elitsatsningen Cerry Datum att komma ihåg Lars E Informations

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2015

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2015 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2015 2015-02-08 (14.00-16.00) Hotel Elite Grand, Norrköping Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Fredrik Hansson

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

TeamGym inom UEG. Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG. UEG = Union Européenne de Gymnastique

TeamGym inom UEG. Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG. UEG = Union Européenne de Gymnastique TeamGym inom UEG Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG UEG = Union Européenne de Gymnastique Agenda Utvecklingen i Europa Truppkommittén i UEG (TC-TG) Fokusområden Vad är på gång? Frågor

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Årsredovisning. inkl. förbundsmöteshandlingar SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET

Årsredovisning. inkl. förbundsmöteshandlingar SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET Årsredovisning inkl. förbundsmöteshandlingar SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET INNEHÅLL Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 Fridykningskommittén 8

Läs mer

VÄSTERÅS SPORTDYKARKLUBB MOLLUSCA. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Vid ordinarie årsmöte i klubblokalen Lögarängen 2014 02 27

VÄSTERÅS SPORTDYKARKLUBB MOLLUSCA. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Vid ordinarie årsmöte i klubblokalen Lögarängen 2014 02 27 VÄSTERÅS SPORTDYKARKLUBB MOLLUSCA Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Vid ordinarie årsmöte i klubblokalen Lögarängen 2014 02 27 Västerås SportDykarklubb Mollusca Styrelsen för Västerås Sportdykarklubb

Läs mer

Västkustens Isjaktssällskap - VIS

Västkustens Isjaktssällskap - VIS 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 18/11 2004 Plats: Semcons kontor, Norra Älvstranden Närvarande: 9 st. medlemmar 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Samtliga

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009

Jämställdhetsplan 2009 Jämställdhetsplan 2009 INNEHÅLL Inledning... 3 Bakgrund... 4 SSDF jämställdhetspolicy... 5 SSDF jämställdhetsplan... 5 Koppling mot RF och SISU... 5 Kopplingar i övrigt... 5 Ansvar... 5 Uppföljning, revidering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND PROTOKOLL fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13 Tid 13.00 13.30 Plats Valla Folkhögskola i Linköping DISTRIKTSORDFÖRANDENS VÄLKOMSTHÄLSNING Styrelsens ordförande Gillis Persson

Läs mer

Kommittémöte

Kommittémöte Kommittémöte 2007-04-14 Cafeterian Alleby Mötesdeltagare Agneta Kindholm Anders Gustafsson Ann-Sofie Jonasson Cecilia Adolfsson Gunilla Jonsson Kicki Olsson Kim Strach Nisse Adolfsson Robert Persson Susanne

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 15-2011 251-270 Plats: Telefon Datum: 2011-12-12 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Kerstin Karlsson, Jonny Svensson, Lars

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Styrelsemöte nr. 5. Svenska Kendoförbundet. Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.

Styrelsemöte nr. 5. Svenska Kendoförbundet. Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl. 1 Styrelsemöte nr. 5 Svenska Kendoförbundet Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.10:00-13:00 Kallade, närvarande Anette Persson Sunje, ordförande

Läs mer

Rent spel & Fair Play

Rent spel & Fair Play Svenska Sportdykarförbundet står för Rent spel & Fair Play under träning och tävling Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Tävling och träning inom SSDF sfär... 3 Respekt mot varandra... 3 Rent spel...

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-09-20, Tid: kl.18.00 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg Omfattning 14-27 Beslutande Folke Andersson Börje Hansson Karin Ingelhag 14-23 Anna Johannesson Birger Fält Karin Dahl

Läs mer

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser.

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser. Styrelseprotokoll nr 8/11, avseende 86-106 Plats: Idrottens Hus Dag: 15 maj, 2011 Närvarande: Eva Eliasson, v.ordf. Bengt Forsgren Yvonne Hagström-Theander Anna Lögdberg Jennifer van der Gronden Sanna

Läs mer

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll för styrelsemöte i Svenska Drillförbundet 2010-04-20 kl.20.00 22.00 Närvarande: Carina Svensson Ulla Levin Hanna Candell Håkan Olin Jasmine Bendrén Heléne Larsson Cecilia Wardström-Larsen Emma

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, John Hall, Anders Dahlén och Conny Thunberg 1 21 Martin Carlsson 1-12 Adjungerad:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Plats: Hotell Örgryte, Göteborg. kl: 14.00. Kallade: Samtliga röstberättigade föreningar inom SCF, avgående styrelse, kandidater till

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

Djupet DJUPA TANKAR. Nr: 2. www.aqualund.nu. Dags att summera 2006.

Djupet DJUPA TANKAR. Nr: 2. www.aqualund.nu. Dags att summera 2006. Nr: 2 Djupet www.aqualund.nu 2006 Dags att summera 2006. DJUPA TANKAR Kanske inte det allra roligaste året i klubbens historia, men det finns en del att glädja sig åt. Aqualund cup i slutet av januari.

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Namn: Telefon: E-post: Levereras till: Fakturaadress om annan än ovanstående: Mobilnummer för sms-avisering: Förening:

Namn: Telefon: E-post: Levereras till: Fakturaadress om annan än ovanstående: Mobilnummer för sms-avisering: Förening: BESTÄLLNINGSSEDEL FÖR MATERIAL FRÅN SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET Kontakta ditt lokala SISU-kontor när Du planerar en kurs eller studiecirkel - det kan löna sig! Beställningen insänds till Svenska Sportdykarförbundet

Läs mer

Anteckning och foton Unga ledare träff 9-11/9-2011. Först bilder och därefter anteckningar samt presentationer

Anteckning och foton Unga ledare träff 9-11/9-2011. Först bilder och därefter anteckningar samt presentationer Anteckning och foton Unga ledare träff 9-11/9-2011 Först bilder och därefter anteckningar samt presentationer Vissa tog stora anteckningar Utkastade på luft- och lärakännapaus Föreningskunskapsmemory

Läs mer

SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET

SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET Årsredovisning & förbundsmöteshandlingar 2011 Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 Fensimskommittén 6 Teknsika

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 21 mars 2013, kl 19.00 Klädsel: Vanliga kläder, ej Gi Alla medlemmar och målsmän till medlemmar under

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Catarina Andersson, ledamot (CA) Elisabeth Lindgren, vice ordförande (EL) Lotta

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Tävlingsregler för SM i UV-foto, uttagstävling revision 2016/1 1 Deltagare

Tävlingsregler för SM i UV-foto, uttagstävling revision 2016/1 1 Deltagare Tävlingsregler för SM i UV-foto, uttagstävling revision 2016/1 1 Deltagare Rätt att delta i Svenska Sportdykarförbundets UV-foto-tävlingar som fotograf har svensk medborgare som är medlem i en förening

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1-2012

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1-2012 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1-2012 2012-02-12 (10.00-17.00) Möte Kansliet Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Eva Ericson Annika Pettersson Sammankallande Ledamot

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördag och söndag 15-16/3 2014, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb

Malmö Sportdykarklubb Malmö Sportdykarklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 1/10 Verksamhetsberättelse för Malmö sportdykarklubb MSDK år 2012 Styrelsen MSDK:s styrelse har under året haft följande sammansättning: Ordförande

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4 2015 2015-05-17 (09:00-15:00) Kalmar Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Peter Svensson Thomas Avelin Tony Jacobsson Per

Läs mer

Protokoll Nr 11, , 2014

Protokoll Nr 11, , 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-11-22, kl. 14.00 2014-11-23, kl. 12.00. Plats: Scandic, Värnamo. Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör),

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar!

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar! Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Dobermannklubben 2012-05-06 Närvaro: Malin Johansson Ingela Johansson Camilla Rönnqvist Anmält förhinder: Madelene Dahlgren Torbjörn Eriksson Camilla Dahlgren, Elaine

Läs mer

Protokoll från WIBK:s styrelsemöte , 18.00~21.00 hos Karin E.

Protokoll från WIBK:s styrelsemöte , 18.00~21.00 hos Karin E. Protokoll från WIBK:s styrelsemöte 2016-08-25, 18.00~21.00 hos Karin E. Närvarande: Karin Eriksson Karin Rosenmüller Lars Bertilsson Magnus Ragnarsson Marie Axelsson Petra Vik Frånvarande: Fredrik Linderson

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 03-2015

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 03-2015 1 (7) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 03-2015 2015-03-03 (19.00-21.00) Telefon Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Fredrik Hansson Åke Rydergren Sammankallande

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / 2007 60-69 Plats: Telefonmöte Datum: 2007-05-15 Tid: 20.00 22.15 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö 7. FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 10.1 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till Strategi2020, verksamhetsoch ekonomisk plan. (se punkt 5 i FM-dokumentationen) 10.2 Fastställande av föreningarnas medlemsavgift

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

TELEFONMÖTE SEKTIONSRÅDSMÖTE MOTOCROSS 1/2002. Deltagare Micke Karlsson - Ordförande/sekreterare. - Övre Norra, förhinder

TELEFONMÖTE SEKTIONSRÅDSMÖTE MOTOCROSS 1/2002. Deltagare Micke Karlsson - Ordförande/sekreterare. - Övre Norra, förhinder Motocross 1 Norrköping 2002-06-14 TELEFONMÖTE SEKTIONSRÅDSMÖTE MOTOCROSS 1/2002 Sammanträdesdata Tid 2002-06-14 kl. 18.30-19.22 Deltagare Micke Karlsson - Ordförande/sekreterare Gunnar Hedin - Mellersta

Läs mer