Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013 Foto: Rikard Godlund

2 INNEHÅLL Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 Tekniska kommittén 6 UV-rugby kommittén 8 Internationella kommittén 10 UV-fotokommittén 12 Fridykningskommittén 14 Fensimskommittén 16 Förbundsläkarna 17 Förbundssäkerhetsombud 17 Organisation 18 Ekonomi 19 Förvaltningsberättelse 19 Resultaträkning 22 Balansräkning 23 Redovisningsprinciper och noter 25 Budgetförslag 27 Årets utmärkelser 28 Verksamhetsplan 29 Förbundsmötet Röstlängd 33 Motioner och propositioner 34 Presentation av föreslagna ledamöter 38 Valberedningens förslag 39 Dagordning 40 Arbetsordning 40 SSDF:s vision Svenska Sportdykarförbundet ska vara det naturliga valet för alla som är intresserade av undervattensporter. Klubbandan ska spegla gott kamratskap och högt säkerhetstänkande. SSDF:s mål SSDF ska ha attraktiva utbildningar. SSDF ska ha fler aktiva instruktörer. SSDF:s varumärke och verksamhet ska förekomma och presenteras i alla sammanhang där vi bör synas. SSDF ska erbjuda medlemmarna ett gediget utbud av fördelar och tjänster som gör det attraktivt att vara medlem. SSDF ska öka bredden på ungdoms- och tävlingsverksamheter och stödja elitverksamhet där möjlighet finns. SSDF ska vara ledande inom arbetet att göra sportdykningen säker. SSDF ska underlätta för föreningar att ge gemensamma dykupplevelser, utbildningar för både dykning och föreningskunskap och utveckling. SSDF:s föreningar ska vara anslutna till IdrottOline Klubb. SSDF:s målgrupp Utövare av undervattensport av alla kategorier och åldrar i Sverige. Postadress Besöksadress Svenska Sportdykarförbundet Mårbackagatan 19 Idrottshuset Farsta Internet E-post Telefon Fax

3 LEDARE Ibland har man förmånen av att hamna i en grupp där alla strävar åt samma håll i år har jag haft den förmånen! Styrelsens arbete har i år präglats av samarbete och en strävan att ta oss framåt. Vi har givetvis ibland haft olika åsikter om hur man skall hantera vissa frågor men det tillhör i min värld den normala dynamiken i en grupp. Det som har fungerat väldigt bra är att vi, efter fattat beslut, jobbat åt samma håll. Som ni förhoppningsvis kommer märka både i denna årsredovisning och under förbundsmötet har mycket fokus legat på det ekonomiska arbetet i förbundet hur, vad och varför är frågor vi ställt oss själva när vi gjort denna genomgång. Arbetet har medfört en hel del förändringar några exempel: Förlaget har flyttat ut från kansliet och finns nu hos Holmbergs AB som sköter all distribution Vi har ett kansli med två anställda istället för tre Kansliet kommer flytta till billigare lokaler under 2013 Vi har en ekonomi som är på väg mot balans Vi har en gemensam ekonomisk grundsyn inom styrelse och kommittéer Alla centrala funktioner inom förbundet är inblandade i ekonomi och budgetuppföljning. Förbundsnytt skickas regelbundet till klubbarna med information om vad som sker i förbundet Men nog om vad som gjorts under året, vad händer nästa år? Nu kan vi börja ägna oss åt medlemsbefrämjande verksamhet på ett annat sätt då vi har ekonomin i balans. Nu vet vi vad vi har för kostnader centralt och kan börja fördela resurserna utifrån detta. Vi har ett antal nya sporter och kommittéer att ta hand om: Christer Larsson Förbundsordförande Fridykning: det skall arrangeras SM i poolgrenar och djupgrenar (om du vill veta mer om detta kan du läsa mer på vår hemsida). Fensim: nygammal sport i förbundet som håller på att vakna till liv och som kommer arrangera tävlingar under året. Dykkommittén: en nyvald ordförande står i startgroparna och håller på att planera kommitténs verksamhet. Även i de övriga kommittéerna sjuder det av verksamhet. Tekniska kommittén har flera böcker på gång och ett strategiskt tänk med avseende på instruktörskurser som jag tror mycket på. UV-foto har SM, NM och VM att hantera under året. UV-rugby har SM, cuper, elitseriespel mm. Säkerhetsarbetet fortskrider med FSO och läkare. Kort sagt; det händer mycket (precis som det alltid gjort). Den stora frågan är, hur når vi ut till resten av dyksverige med vår verksamhet? Ta med dig den tanken och kom till förbundsmötet i april. Vi vill veta vad du tycker. 3

4 STYRELSEN Foto: Frida Linderoth SSDF ska synas i media Styrelsen Arbetet i styrelsen har under året präglats av en stor samarbetsvilja och stämningen har varit mycket god med högt i tak och många livliga diskussioner. Vi har träffats fysiskt men framförallt via telefon ett stort antal gånger. Styrelsen har under 2012 haft 20 protokollförda möten (8 fysiska och 12 telefonmöten) till detta kommer att VU utöver detta har haft 11 protokollförda möten (endast telefonmöten). Under året har mycket av styrelsens tid gått åt till en grundlig ekonomisk utredning. Vi har tittat på hur förbundets affärer och åtaganden har sett ut. Vi har gått genom i princip alla ekonomiska avtal som förbundet har med olika aktörer. Vi har försökt väga kostnaden mot medlemsnyttan och med detta i tankarna avslutat eller fortsatt avtal. Styrelsens kostnader Då vi har jobbat med att dra ner på förbundets kostnader var det naturligt att börja med oss själva. Tidigare har det utgått ett generellt "kostnadsbidrag" på 999 kr till var och en i styrelsen - vi var eniga om att det inte behövdes så det ströks rätt omgående. Vi tittade även över styrelsens kostnader i samband med de fysiska mötena och såg en stor potential. Under året har vi besökt klubbar och lånat deras lokaler, vi har generellt valt billigare boenden (vandrarhem och liknande), bott hemma hos varandra mm. Totalt har vi nästan halverat kostnaden för styrelsemöten trots att vi genomfört fler än tidigare år. Genesys Tidigare har vi använt Genesys för alla telefonmöten inom SSDF. Tid för telefonmöten har bokats via kansliet. Detta har varit en mycket dyr lösning och vi har därför valt att använda oss av telefonkonferensen.se istället. Detta kostar inget för SSDF i dagsläget. Vi har också ökat användningen av teleoch videolösningar såsom Skype och liknande. Kansliet Styrelsens ekonomiska utredning har även inbegripit kansliet. Redan under reformarbetet 2011 utreddes vad som kan göras på kansliet och vad som skulle kunna läggas ut på andra aktörer. I början av året lades detta fram för kansliet och samtliga kanslister erbjöds nya tjänster. Lena Holmbring valde att sluta sin tjänst och söka lyckan utanför SSDF. Hon avtackades för lång och trogen tjänst redan på förbundsmötet Till sommaren valde även Carina Nilsson att gå vidare utanför SSDF. Kvar var Frida Linderoth. Vi hade räknat med att vi skulle behöva cirka 1,75 tjänster på kansliet efter att vi lagt ut ekonomi och förlag på externa aktörer. Arbetet med att rekrytera en deltid drog igång under hösten. Efter en urgallring av alla ansökningar hade 4

5 vi cirka tio personer vi gick vidare med. Efter ett antal intervjurundor hade vi i december endast en kvar som erbjöds - till att börja med - en provanställning: Fredrik Lindegård. Han börjar sin anställning i mitten av januari Under hösten när vi bara hade Frida på kansliet har framför allt Peter Boivie samt även Henrik Johansson hoppat in och stöttat på kansliet på timbasis. Tack vare detta har vi kunnat hålla en bra servicenivå trots situationen. En stor eloge går till Frida som verkligen har gjort en extraordinär insats - utan hennes arbete hade det blivit betydligt värre. Tack! Förlaget Efter mycket planerande var det till slut dags att flytta förlaget. Kristian Peders och Patrik Falk har varit sammanhållande för detta. Den 15 juni gick flyttlasset till Holmbergs i Malmö. I och med flytten kommer vi att ha frigjort stora ytor på kansliet som upptagits av hyllor mm. Samtidigt har vi minskat ner kansliets arbetsinsats inom detta område. När flytten genomfördes gjordes en rensning av det material vi haft i lager. Det visade sig att vi hade mycket gammalt material som inte var aktuellt längre alternativt inte användes. Mycket av det material som inte skickades till Holmbergs har slängts eller delats ut till kommittéer och klubbar. Tyvärr visade det sig att lagret var värderat till dess fulla värde vilket gör att vi kommer drabbas av en rejäl nedskrivning av lagervärdet i samband med bokslutet. Sammantaget kommer detta medföra att vi under 2013 har möjlighet att flytta till nya lokaler och därmed minska våra kostnader för kanslihyra. Holmbergs kommer att lagerhålla våra böcker och tar även hand om packning och leverans. De kan även trycka våra böcker och dokument i de upplagor vi väljer. Ekonomitjänst När Lena Holmbring slutade under våren blev det akut med att lösa ekonomihanteringen i förbundet. Med mycket kort varsel kunde en redovisningskonsult från ML Ekonomi hoppa in och ta över delar av arbetet. I samband med detta bytte vi även ekonomisystem från Hogia till Fortnox. Den stora fördelen, utöver prisskillnaden, med Fortnox som är ett webbaserat system är att alla som har ett budgetansvar själva kan gå in i systemet och löpande ha koll på sina transaktioner. När ML Ekonomi tog över bokföringsjobbet utsågs även Kajsa Lindman till ekonomiansvarig i styrelsen. Kajsa har under året lett, tillsammans med ML Ekonomi, genomgången av förbundets ekonomi och har lagt ner ett fantastiskt arbete med att hitta de delar av förbundet som blöder. Fensimning Då vi under första halvan av året inte hade någon fensimkommitté arrangerade styrelsen i samarbete med Riddarfjärdssimningen SM i fensimning i öppet vatten den 18 augusti. Peter Boivie var styrelsens representant i arbetsgruppen och deltog tillsammans med Erika Schagatay även i tävlingen. Vann gjorde Sven-Olov Olander. I samband med tävlingen rekryterades en ny fensimkommitté. Läs mer om detta på sida 16. Idrottslyftet år 5 Idrottslyftet år 5 löpte från till Idrottslyftsgruppen beviljade under dessa 18 månader 203 ansökningar från SSDF-föreningar. Totalt delades kr ut. Projektet Idrott i skola En utvärdering av projektet Idrott i skola har skett efter att uppdragstagaren redovisade sitt arbete under våren. De lärdomar utvärderingen givit innebär att förbundet i framtiden och vid liknande satsningar måste eftersträva en bredare dialog inom förbundet innan liknande projekt genomförs. Projektet kritiserades av medlemskollektivet och styrelsens bedömning var att utfallet inte motsvarade kostnaden. STYRELSEN Sportdykaren Under året har det givits ut fem nummer av Sportdykaren. Efter sommaren utsågs en ny redaktör för tidningen då Carina Nilsson som haft denna post slutade. Vår nya redaktör heter Lelle Malmström och sitter i redaktionsgruppen sedan flera år. Hans plan är att förvalta och utveckla Sportdykarens roll som den största dyktidningen i Sverige. Förbundsmötet Liksom tidigare år arrangerades även 2012 en uppskattad minimässa i samband med förbundsmötet. Medlemsavgift Den nya styrelsen fick från förbundsmötet återigen med sig uppdraget att ta fram ett förslag på hur medlemsavgifterna skall lösas framgent. En arbetsgrupp bestående av Bengt Attebo och Fredrik Nilsson har under året arbetat med att ta fram ett förslag. Förslaget skickades på remiss till klubbarna under december och kommer som proposition på förbundsmötet Kommunikation Efter sommaren kom vi äntligen igång med att skicka ut Förbundsnytt till klubbar, kommittéer, ombud samt andra intressenter. Tanken med detta bladet är att informera om vad som sker centralt i förbundet. Sammanställs och skickas ut i samband med våra styrelsemöten. Responsen på detta har varit god. 5

6 TEKNISKA Tekniska kommittén har under året fått in en medlem, Tommy Håkansson och Janne Ekström har avgått efter många år i kommittén. TK har under året genomfört fem möten, tre telefonmöten och två fysiska arbetsmöten. Mellan möten har löpande kontakt skett via e-post och telefon mellan ledamöter. Utbildningsmaterial Tekniska kommittén har under året bl. a gjort revideringar i Normer & Krav, instruktörsanvisningar, tagit fram en gasblandarbok samt hjälpt till med framtagandet av en marinbiologibok. Tekniska kommittén NIT En NIT (Nationell Instruktörsträff), obligatorisk för trestjärniga instruktörer och frivillig för övriga instruktörer, arrangerades i Göteborg i oktober. Träffen hade två huvudteman: utbildning och dykutrustning för utbildning. Detta för att vi ska kunna förenkla för klubbar och instruktörer att utbilda inom SSDF. 75 personer deltog under helgen där det presenterades information från SSDF, varvat med externa föreläsare samt utställare. Nytt för årets NIT var att Tekniska kommittén hade tagit in föreläsare och utställare som fick betala för att närvara och på så sätt kunde kostanden för deltagarna/klubbarna sänkas. Nordiskt TK-möte I samband med NIT:en arrangerades även ett nordiskt TK-möte med representation från Norge, Danmark, Finland och Sverige. Examination Under året har examinatorerna på Tekniska kommitténs uppdrag examinerat 10 instruktörselever på totalt 4 kurser. Examinatorer har varit Johanna Strömgren, Jan Ekström, Niklas Johansson, Peter Kempi och Lars-Ivar Westgaard. Ny hälsodeklaration En ny hälsodeklaration har utvärderats under året och har fallit väl ut. Denna kommer i många fall kunna ersätta läkarundersökningen i samband med dykkurser. Dykrapporter Kommittén har tillsammans med FSO, gått igenom alla dykrapporter som har inkommit under året. Gulddelfinen En central instruktörskurs för gulddelfinen hölls i juni av Peter Kempi och Niklas Johansson och åtta nya Gulddelfininstruktörer utbildades. Gasblandning En bok för gasblandning har nu tagits fram på svenska och en central instruktörskurs har genomförts i juli med hjälp av en instruktör från CMAS. Kursen gav SSDF 7 nya Gasblandarinstruktörer. Trimix 50 Under 2012 har kommittén tagit fram en ny specialkurs som heter Trimix 50. Trimix 50 är ett första steg in i den tekniska dykningen från sportdykningen. Kursen ger dykare behörighet att dyka till max 50 meter med trimix som andningsgas och oxygen som dekompressionsgas. Utbildningen 6

7 TEKNISKA kommer att provköras under våren Där efter kommer kommittén avgöra om den ska tas in som en specialkurs. Konsumentverket Tekniska kommittén har tillsammans med förbundssäkerhetsombuden och styrelsen arbetat med att revidera den branschöverenskommelse SSDF har med Konsumentverket. En ny överenskommelse godkändes och undertecknades Instruktörsinfo Kommittén har under året skickat ut tre nummer av Instruktörsinfo. Poseidon Discovery VI (Rebreather) Framtagande av riktlinjer för Rec 40, Deco 40 och Trimix 48 har tagits fram av Peter Kempi. Rec 40= sportdykning till max 40 med direktuppstigning Deco 40= teknisk dykning till max 40 meter med etappuppstigning Deco 48= tekniskdykning till max 48 meter med etappuppstigning. Utbildningsstatistik Sportdykarinstruktörscertifikat Trestjärniga instruktörer 3 4 Tvåstjärniga instruktörer 14 0 Enstjärniga instruktörer Totalt Sportdykarcertifikat Fyrstjärnig dykare 2 2 Trestjärnig dykare Tvåstjärnig dykare Enstjärnig dykare Gulddelfindykare 1 0 Totalt Specialcertifikat Dykledare Dyksamarit 0 0 Nitroxdykare Avancerade nitroxdykare 1 7 MkVI Discovery diver 5 1 MkVI Discovery instructor 0 1 MkVI Discovery instructor trainer 0 1 Nitroxinstruktörer 1 2 Gasblender nitrox 0 0 Gasblender trimix 7 12 Gasblenderinstruktör 7 0 Gulddelfininstruktör 8 - Totalt På gång i kommittén Arbetet med den trestjärniga boken och nitroxbok fortsätter, kommittén har även börjat jobba med framtidsplaner för E-lerning, dvs att kunna göra delar av dykutbildningar på distans via internet. Årets instruktör 2012 Årets instruktör 2012 blev Håkan Sengoltz från DK Putan, Huddinge. Håkan certifierade 20 enstjärniga dykare, 9 tvåstjärniga dykare, 8 nitroxdykare och totalt 33 dykare under Vi gratulerar Håkan till detta strålande utbildningsresultat och önskar lycka till med fortsatt utbildning! På andra plats kom John Jakobsson från Bodens Sportdykarklubb. John certifierade 18 enstjärniga dykare, 6 tvåstjärniga och totalt 24 dykare. På tredje plats kom Stefan Barth från Chalmers Sportdykarklubb. Stefan certifierade 14 enstjärniga dykare, 7 tvåstjärniga dykare och totalt 21 dykare. Instruktörsrevidering Instruktörsrevideringen omfattade 109 instruktörer vars behörighetstid gick ut. 70 instruktörer fick förnyad behörighet i ytterligare fem år, 39 avregistrerades eller nedgraderades. Foto: Ingvar Eliasson 7

8 UV-RUGBY Träning, Linköping, 1975 Möten Kommittén har haft nio möten under året, varav två fysiska. Ytterligare planeringsmöten har genomförts inför seriespel, SM, JEM och Junior/Dampoolen. Kommittén Den vakans i kommittén för herrgren som funnits en längre tid resulterade i att kommittén beslutade att stryka denna roll. Seriegrensansvarig, Rafael Tito de Morais har avgått och ersatts av Erika Lindström. Anita Bergström och Maria Melin är nya i kommittén för Ekonomi respektive PR/ Sponsring. Kommittén är för närvarande utan ordförande efter att Johan Jonsson avgått. Kajsa Lindman har också avgått som vice ordförande då hon blev invald i SSDF styrelse i april som vice ordförande och UV-rugbykontakt. Nationellt Domare Under säsongen har domare utsetts från UV-rugbykommittén för att döma Elitserien. Domare har också utsetts för att döma Senior SM och Junior SM. En domarkurs har arrangerats i Stockholm för 17 nya domare. Svenska översättningen av CMAS UV-rugbykommittén Internationella UV-rugby regler har uppdaterats med 2011 års ändringar. Läger Under året har Förbundskaptenerna genomfört 12 landslagsläger (herr 4, dam 5 och junior 3). Internationellt CMAS UW Rugby Commission Manuel Tito de Morais representerar SSDF i CMAS UWR- Commission, men kommer inte att ställa upp för omval nästa år. CMAS UWR-Commission fick under slutet av året en konflikt med CMAS BoD, då UWR- Commission meddelade att den Senior SM Slutspel- Damer Senior SM Slutspel-Herrar Guld Black Mermaids Guld Malmö-Triton Silver Sjökorna Land Silver Polisens DK Brons Sjökorna Stad Brons Linköpings SDK Junior SM Slutspel inte kunde stå bakom CMAS BoD beslutet att arrangera ett CMAS Games De främsta anledningarna var att bassängen inte håller måtten, enligt UV-Rugby reglerna och att tidigare beslut angav att 2013 skulle vara ett EM år för UV-rugby. Internationella domare Sverige har fyra internationella domare och dessa har deltagit på JEM, European UW-Rugby League och Champions Cup. Senior Landslag Nordiska Mästerskapen i Kokkola, Finland ställdes in då inget lag kunde försvara kostnaden att åka Seriespel JSM-Guld Näcken Trimix Elitserien Polisens DK JSM-Silver Felix DF Damserien Black Mermaids JSM-Brons ESURF Div 1 östra Polisens DK Div 1 södra Kristianstad SDK 8

9 till norra Finland. Sverige meddelade tidigt att vi inte kunde medverka på grund av kostnaden. Juniorer Landslag Öppna Europeiska Mästerskapet för junior spelades i Riihimäki, Finland helgen november. Sverige tog silver. Tyskland dominerade mästerskapet, som annars var mycket jämt. Guld Silver Brons Tyskland Sverige Finland Internationella cuper Under året har färre svenska lag deltagit i internationella cuper. Dock fanns deltagande på bl.a. Rixu cup, Barcelona cup och Felix cup. Champions cup Champions cup spelades den november i Berlin. Från Sverige deltog Svenska mästarna Malmö Triton och Black Mermaids. Champions cup- Damer 1. TSC Shark Mannheim, Tyskl 2. Molde UVK, Norge 3. Nasut, Finland 4. Black Mermaids, Sverige 5. Orcas, Colombia 6. Aquanavt, Ryssland 7. UW Copenhagen, Danmark 8. BCN Rugby sub, Spanien Champions cup- Herrar 1. Molde UVK, Norge 2. SDK Malmö-Triton, Sverige 3. TC Bamberg, Tyskland 4. Hämeenlinnansukeltajat, Fin 5. Betta, Ryssland 6. PF Budweiss, Tjeckien 7. Orcas, Colombia 8. IBB Izmir, Turkiet 9. Flipper, Danmark 10. UWRC Wien, Österrike 11. USZ Zürich, Schweiz 12. FIRS Firenze, Italien 13. Pirañas Peñafiel, Spanien UV-RUGBY European UW-Rugby League Första säsongen för European UW-Rugby League har initierats. Mästarlag från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Ryssland har bjudits in att delta i denna serie. Till första säsongen deltar SDK Malmö-Triton från Sverige tillsammans med Molde från Norge, Flipper från Danmark och Betta från Ryssland. Malmö Trition är serieledare efter att en omgång av tre har spelats. Sammanfattning Kommittéverksamheten rullar på, med genomförda seriespel, SM arrangemang för både juniorer och seniorer, samt landslagsaktiviteter som bland annat resulterat i ett silver för Juniorlandslaget. Kommittén har initierat en ny satsning på junior och bredden med att skapa varsin pool (större grupp av personer utanför kommittén) efter samma koncept som dampoolen gjorde för två år sedan. 9

10 INTERNATIONELLA Internationella kommittén Under 2012 ansvarade Kristian Peders för SSDF internationella frågor. Styrelsens kontaktperson med kommittén har varit Henrik Johansson. Under året har Lasse Gustafsson, Gunnar Järvholm, Manuel Tito de Morais, Christer Larsson och Kristian Peders deltagit i SSDF internationella verksamhet. Nordiska möten Christer Larsson har deltagit på två nordiska möten telefonledes. Intresset för att engagera sig utanför norden varierar mellan förbunden då det är kostbart och kan ibland ifrågasättas vad det ger tillbaka på lång sikt. Man har också dikuterat språkbruket inom CMAS då det bitvis har varit oacceptabel ton mot bla UV-rugbyn. CMAS Gunnar Järvholm har varit nordens representant i världsorganisationens styrelse. Hans uppgifter har varit inriktade på doping och disciplinärenden samt IT och ungdomsfrågor. Information om utveckling och beslut har fortlöpande getts till kansli kommittéer och styrelse i de nordiska länderna. Organisationen som har 119 medlemsförbund, har utvecklats positivt under året. Det gäller speciellt den ekonomiska situationen som i år kan visa ett plusresultat. Det nya administrativa systemet innebär att medlemsförbunden kan beställa, anmäla och redovisa direkt via Internet. Det innebär också att CMAS har en bättre kontroll på vilka som har betalt sina medlemsavgifter, licenser och certifikat. Det har gett en positiv utveckling för CMAS. Stadgefrågorna har diskuterats och kommer att på sikt förenklas. Sport kommittén har koncentrerat sig på att förbättra mästerskapsarrangemangen samt på licensfrågor. Antal sålda licenser är fortfarande lågt. Tekniska kommittén har framställt ett antal standards samt genomfört kurser. Antal sålda certifikat har ökat något, men inte tillräckligt. Vetenskapliga kommittén har inte fungerat bra. Få aktiviteter, få medlemmar, få sålda certifikat har gjort att krav finns på ny struktur av kommittén. UV-rugby kommissionen UW-Rugby Commission har under 2012 haft ett protokollfört möte, i samband med Champions Cup i Berlin. Mötesprotokollet finns att ladda ner från CMAS hemsidan (Sport Committee, Rugby Commission, Commission s meeting). Årets möte föregicks av en hård mailväxling mellan UWR-Commission och CMAS BoD/Secretary General angående UWR-Commission s agerande. Upptakten till detta var att CMAS BoD under hösten beslutade om ett CMAS Games 2013 trots att arrangören i Ryska Kazan inte hade en bassäng som håller måtten enligt UW-Rugby reglerna. UWR-Commission beslöt att skicka en e-post till CMAS BoD där det meddelades att UWR- Commission inte kunde stå bakom beslutet av att arrangera ett UV- Rugby mästerskap under CMAS Games i Kazan med anledning av att bassängen inte håller måtten enligt UW-Rugby reglerna. Denna e-post renderade i ett starkt svar från CMAS Secretary General där UWR-Commission ombedes hålla sig till sin roll som Technical advisor och inte motarbeta CMAS arrangemang. Några fler e-post skickades i mellan Secretary General och UWR-Commission innan UWRCommission hade sitt möte i Berlin. UWR-Commission s vara eller icke vara är för närvarande ett stort frågetecken. Det senaste brevet från CMAS BoD/ Secretary General (Ref714_SG_2012) är så dåligt översatt att det är svårt att förstå vad som syftas. Att det är en varning går att förstå och om UWR-Commission fortsätter med sitt irreguljära och respektlösa agerande så kommer UWR-Commission medlemmarnas agerande hanteras i Disciplinary Commission. Vad som UWR-Commission brutit mot i CMAS common rules och Statutes nämns inte. Från UWR- Commission känner vi att, efter fått klart på skrift att vi endast har en Tehnical advisory roll, inte gjort annat än att på pekat att bassängen i Kazan inte håller måtten och att vi därför inte kan stödja detta arrangemang för UVrugby. Av de fyra medlemmarna i UWR-Commission så är endast en medlem intresserad av en period till. Ordförande hade redan innan indikerat att han inte kommer att sitta en period till efter att varit i UWR-Commission redan två perioder innan denna. Den Schweiziska medlemmen och Manuel Tito de Morais från SSDF känner inte längre att vi kan tillföra något till en tandlös kommission och samma känner vår associerade medlem. Det är också fortfarande oklart om CMAS BoD har godkänt UW-Rugby reglerna UW-Rugby Commissions uppgifter under året där Manuel Tito de Morais varit Chief Referee för UW-Rugby. Detta har inneburit ansvar för regel uppdateringarna och för domaruttagning till Champions Cup. Under Champions Cup godkänndes en ny Colombiansk och Tysk internationella domare. En domare har pensionerats. Av totalt 27 Internationella domare har 17 domare dömt mästerskap 2012 (JEM och Champions Cup). Alla Sveriges Internationella domare har dömt internationella mästerskap Inga CMAS mästerskap har arrangerats i UV-rugby Manuel Tito de Morais har även ansvarat för att uppdatera UV-rugby sidorna på CMAS hemsidan. CMAS fotokommitté Under året har Kommissionen hållit ett fysiskt möte i samband med GA mötet i Rom i April. Kommissionen består av 4 personer och vi har ytterligare 3 adjungerade medlemmar. Kommissionen har jobbat för att uppdatera standards (utbildningsprogram) för undervattensfotografering och justering av tävlingsregler. Detta har tagit extra lång tid på grund av svårigheter med CMAS organisation; var Kommissionen skall hanteras. Vi har sett 10

11 Tekniska kommitténs och Sport kommitténs ordföranden på kollisions kurs. Detta problem har nu uppmärksammats av det Tyska Förbundet, som önskar att Foto Kommission blir en fristående Kommission direkt under CMAS styrelse. Kommissionen har även besökt kommande tävlingsland för arrangemanget av Världsmästerskapet 2013 på Kuba. Resulterade blev att tillskriva styrelsen för CMAS att kommande arrangemang kan komma att bli svårt att genomföras på grund av bristande förståelse för arrangemanget och dess säkerhet för deltagarna. Vid beslut i CMAS BoD vid EGA i Rom i november, beslutades att Kommissionen skall medarrangera kommande VM tävling med den Kubanska Federationen var Lasse Gustavsson uttagen av CMAS styrelse att vara jurymedlem vid Video VM i på Sardinien. Tävlingen inställdes av ekonomiska skäl och mandatet flyttades till Internationell Undervattenstävling i Tyr Libanon. Även denna blev inställd, denna gång på grund av krigsrisk. Lasse Gustavssons arbete i CMAS Visual Commission som Vice ordförande har under året varit att vara bollplank för Jürgen Warnecke och arbete för Foto för CMAS och dess Federationer. Arbetet har varit focuserrat på kommande tävling på Kuba, men även Holland Då kommer inte Jürgen att vara med utan han ser sin sista tävling som Kuba SSDF Internationella kommitté Under året som gått har Lasse deltagit för SSDF räkning vid CMAS GA mötet i Rom i april, samt EUF mötet i Helsingfors i juni månad. Vid CMAS Rom fick Sverige fullmakter av Norge som inte var på plats för deras representation. På detta möte diskuterades mycket om stadgar för CMAS. Ordförande för CMAS kunde tänka sig att justera CMAS stadgarna, men som vanligt kunde han inte säga bu eller bä. Många hade blivit brända vid tidigare arbetsgrupper pga CMAS ordförandes ibland nyckfulla sätt att agera. Efter avslutat möte tog den Tyska ordförande saken i egna händer och frågade spontant om det fanns intresse att deltaga. Efter mötet blev en grupp med bl a Lasse på egen hand tillsatt. Gruppen tog på 12 veckor fram ett helt nytt stadgedokument. Dokumentet översattes till flera olika språk och inkom i tid för att driva CMAS till ett extra GA möte i november. Vid detta möte röstade mer än 50% för detta förslag men inte 2/3 av rösterna krävdes för att ändra dagens stadgar. Den röda tråden i förslaget var mer makt till de INTERNATIONELLA aktiva federationerna. Gruppens ordförande blev mycket ledsen och lämnade lokalen omgående. Tyvärr kommer det att ta många år innan CMAS kommer vidare när 2 olika förslag bräkts över ände av just ordförandes hantering av ärendena. Vid EUF Mötet i Helsingfors fanns Lasse och Gunnar Järvholm på plats. Mötets hölls i Nurminens rederilokaler i Helsingfors. Mötet var lyckat och ett nytt Estiskt förbund blev inröstat som medlem i EUF. Lasse har även bistått Linda Nilsson med att försöka få SSDF Fridykarkurser att bli godkända för CMAS. Inom CMAS heter dessa kurser Snorkel Divers, en, två och trestjärniga. Vid GA mötet i Rom fick CMAS Technical President ärendet. SSDF Kurser översattes till engelska. CMAS är nu med på att SSDF kurser i Fridykning mycket väl stämmer överens med CMAS Snorkel diver med några justeringar. Några saker var just att man från CMAS sida kunde se att det fanns något av ett tävlingsmoment i vissa prov som kunde uppfattas som farliga eller var emot grundtanken i CMAS regler för utförandet av snorkel dyk. Oavsett om vi justerade texten i SSDF kurserna var dessa godkännda av Kevin O Shaughnessy. Nordiskt TK-möte I samband med Niten i oktober månad bjöds de Nordiska ländernas TK-ordförande in att deltaga. IK arrangerade ett nordiskt TKmöte på uppdrag av TK. Här diskuterades framtiden inom respektive förbund där nätbaserat lärande är en stor fråga för alla länder. TK tillsammans med IK kommer att arrangera ett nytt nordiskt TKmöte i november 2013 med fokus på nätbaserat lärande. Det råder en positiv anda inom förbunden där ett nordiskt samarbeta anses viktigt framöver. Nordiskt FK-möte IK blev ombedd att bjuda in FK:sordföranden från respektive nordiskt land under FRIKS som arrangerades i Göteborg i november. Vi genomförde ett Nordiskt FK möte parallellt med FRIKS:en. f.v: CMAS President Achille Ferrero, Gunnar Järvholm, CMAS generalsekreterare Alessandro Zerbi. 11

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2012/2013 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDETS ORGANISATION Årsmöte Valberedning Styrelse Revisorer Ansvarsnämnden GS Kansli Komittéer Idrottskommittéer (5+långlopp) Övriga kommittéer

Läs mer

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2012 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2014 2 3 Vi kan nu, efter fyra år med stukturerat visionsarbete, se hur detta burit frukt ute i Judosverige. Innehåll Ordföranden summerar Ordföranden summerar...

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Årsberättelse. 2013 arrangerades inomhus-em i friidrott i Göteborg. Sverige tog 6 medaljer. 1

Årsberättelse. 2013 arrangerades inomhus-em i friidrott i Göteborg. Sverige tog 6 medaljer. 1 Årsberättelse 2013 2013 arrangerades inomhus-em i friidrott i Göteborg. Sverige tog 6 medaljer. 1 Svensk Friidrott Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Telefon: 010-476 53 30 Fax: 08-724 68 61 E-post: info@friidrott.se

Läs mer

Styrelsens verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsår Verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsår 3 Organisation och arbete 3 Bemanning 5 Ekonomi 6 Medlemmar 7 Kanalplan - Vår arena 7 Nytt i Gula Villan 8 Varumärket Hammarby Damfotboll

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Förbundsledningen och kansliet... 19

Förbundsledningen och kansliet... 19 Innehåll Inledning... 4 1 Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge...

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2013/2014 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 08 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDETS ORGANISATION Årsmöte Valberedning Styrelse Revisorer Ansvarsnämnden Kansli Kommittéer Svenska Simförbundet organiserar simidrotten i Sverige.

Läs mer

Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5

Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5 Svenska Friidrottsförbundets Årsberättelse 2003 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5 Styrelsens berättelse 6 Styrelsen 6 Förbundsmötet 6 EM i friidrott 2006

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

förbundet V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8

förbundet V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 Svenska Bilsport förbundet Under Ronnie Peterson Historic Grand Prix på Anderstorp vann Stefan "Lill-Lövis" Johansson med den Lotus 79, även kallad "Black Beauty", som Ronnie tävlade med 1978. Foto: Leif

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010-2011

Verksamhetsberättelse 2010-2011 Verksamhetsberättelse 2010-2011 Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Inledning I samband med förbundsmötet i mars 2010 reviderades den framtidsplan som antogs 2008, dock utan att ändra

Läs mer