tranemo kommun grafisk manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tranemo kommun grafisk manual"

Transkript

1 tranemo kommun grafisk manual

2 innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens frizoner 2:4 verksamhetsknutna logotyper 2:5 Färger 2:6 Typografi 2:7 Layouten en del av vårt grafiska formspråk 2:8 Övriga grafiska element 2:9 Skriv kort säg mycket men inte allt 2:10 Pappersval 3 Kontorstryck 3:1 Brevpapper 3:2 Visitkort & Korrespondenskort 3:3 Kuvert & mapp 4 Trycksaker 4:1 Broschyrer & tidskrifter/magasin 4:2 Informationsmaterial 5 Annonser 5:1 Platsannonser 5:2 Meddelandeannonser 5:3 Övriga annonser 6 Exteriört 6:1 Skyltar 6:2 fasadskyltar 6:3 Flaggor 6:4 Fordon 7 Profilprodukter 7:1 Profilprodukter 7:2 Profilkläder 8 Utställningsmaterial 8:1 Roll-ups 8:2 Affischer 9 Digitala mallar 9:1 OH- och presentationsbilder 9:2 Powerpointmallar 9:3 Brevmall 9:4 Försättsblad till fax & Pressmeddelande 9:5 inbjudan 10 Övrigt 10:1 Diplom 10:2 Grafisk ordlista 10:3 Checklista för trycksaker 11 CD/Verktygslåda 11:1 Verktygslåda

3 introduktion Ett ansikte, en röst Varje individ och varje varumärke har sin unika karaktär, en exklusiv kombination av egenskaper som tillsammans formar en personlighet. När det handlar om att identifiera en människa är det ofta enkelt vi känner igen utseendet och rösten. När det gäller ett företag, en organisation, eller som i vårt fall en kommun, kan det vara betydligt svårare. Orsaken är inte sällan att kommunens ansikte inte är tydligt nog. Att försöka bygga ett varumärke utan en enhetlig och konsekvent genomförd grafisk profil är inte bara svårt. Det är helt enkelt dömt att misslyckas. Den grafiska identiteten består av det samlade visuella intrycket av en rad komponenter som till exempel logotyp, färger och typografi. En identitet som måste förmedlas konsekvent i alla de medier som vi använder oss av; platsannonser, brevpapper, visitkort, presentationer, rapporter, webb, fordon ja i alla typer av kommunikationsinsatser. Varför en grafisk profil tre starka skäl Tranemo kommun kommunicerar med sin omvärld på många olika sätt. Det finns tre starka skäl till varför det är klokt att klä denna kommunikation i en samlad grafisk profil. Identifikation För att alla ska uppfatta att det är Tranemo kommun som står bakom ett meddelande måste vi uppträda på ett konsekvent sätt. Med tiden arbetas kännedom in hos mottagarna och våra budskap får bättre genomslagskraft. Trovärdighet Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och förstärker våra budskap på ett positivt sätt. Därför är det viktigt att alla som kommunicerar utnyttjar samma visuella grund så att vi uppfattas som seriösa och trovärdiga. Innehåll Det är många befattningshavare inom Tranemo kommun som på olika sätt ska kommunicera externt eller internt. Genom att använda sig av de riktlinjer som anges här behöver var och en inte fundera över det grafiska utseendet utan kan koncentrera sitt arbete på innehållet i det budskap som ska förmedlas. Ett gemensamt ansvar För att lyckas med vår kommunikation och stärka kommunens identitet måste den grafiska identiteten vårdas ömt av alla som arbetar inom Tranemo kommun. Din insats i det arbetet är av avgörande betydelse. För det är du som är Tranemo kommun i det dagliga arbetet, i den ständigt pågående kommunikationen med vår omvärld. 1:1

4 Kommunvapnet Kommunvapnet en del av vår historia Våra ortsnamn är som en länk tillbaka i historien. Ett namn som verkar ha en uppenbar betydelse för oss idag kan härstamma från ord vi inte längre använder eller ens känner till betydelsen av. Den vanligaste tolkningen av Tranemo är tranmon mon där tranor håller till. Namnet skrevs år 1413 Tranumoo sokn, 1485 stavades det Tranamo och 1536 med dagens stavning. Ordet mo betyder sandslätt och betecknar även traktens jordmån, men tranor vistas hellre i våtmarker som myrar och mader vilket det också finns gott om här. Saken är att åtminstone fram till 1600-talet betydde mo även just våtmark. Det var just tranorna och den långa glasblåsartraditionen som låg till grund för Tranemos kommunvapen. Den heraldiska beskrivningen lyder: I grönt fält en stående trana av silver med röd hjässa samt med lyftad vinge, hållande i höger fot en nedåtriktad glasblåsarpipa av silver med anfångad röd glasmassa. Vapnet lever kvar Under medverkan av riksheraldikern togs ett förslag fram och kommunvapnet antogs av sammanläggningsdelegerade för Tranemo kommun, alltså det organ som verkade inom kommunblocket innan kommunen var färdigbildad. Detta skedde 1973, under brytningstiden mellan en äldre och en nyare lagstiftning, varför vapnet blev det sista som fick en Kungl.Maj:ts fastställelse, för att redan året efter registreras hos Patentoch registreringsverket. Vapnet kan vi inte ändra på och det kommer att leva kvar som en viktig symbol för det geografiska området Tranemo. Företag och organisationer kan använda vapnet för att profilera sig, efter tillstånd från kommunchefen. Vapnet kommer också att fortsätta att användas på vägskyltar med mera. 1:2

5 grundregler Tranemo kommuns logotyp Vår logotyp är en av våra mest dyrbara tillgångar. Det är dessutom den viktigaste beståndsdelen i vår visuella identitet. Den fungerar som en kvalitetsstämpel på allt vi företar oss och bidrar till en snabb identifikation på allt kommunikationsmaterial vi erbjuder vår omgivning. Därför ska vi inte vara rädda för att använda den så mycket som möjligt. Det viktiga är dock att vi använder den på rätt sätt! Två delar bildar en helhet Logotypen består av två delar, en symbol med den stiliserade tranan i en sköld och en ordbild, Tranemo Kommun. Logotypen har starka färger, tydliga former och god läsbarhet, vilket gör att den inte behöver göras överdrivet stor för att väcka uppmärksamhet. Den bör i görligaste mån placeras med generösa fria ytor omkring sig. symbol Ordbild 2:1

6 grundregler Användning av logotypen När du kan använd logotypen i färg. När du inte ska trycka i färg, använd den rastrerade svartvita varianten. Låt exemplen i manualen vägleda och inspirera dig. Se till att du alltid använder godkända färdiga original för tryck och övrig reproduktion. De olika logotyperna finns att ladda ner från vårt intranät. Är du osäker, kontakta kansliavdelningen. CMYK logo Denna variant används till allt material som trycks i fyrfärg. CMYK logo m negativ text Denna variant används vid placering i bild med mörk bakgrund och då den grå tonen inte ger tillräcklig kontrast och läsbarhet. Svart / vit rastrerad logo Denna variant används när materialet ska tryckas i svart med raster, till exempel vanliga utskrifter eller dagspress. Särskilda fall Ibland tillåter dock inte tryckteknik (skyltar, textilier, pennor) eller bakgrund (färger/bilder som konkurrerar med våra logotypfärger) att huvudlogotyperna kommer till sin fulla rätt. Därför finns alternativ som komplement till huvudlogotypen för dessa tillfällen. PMS logo Denna variant används när materialet endast trycks i PMS-färger, till exempel vid tryck av dekaler, skyltar eller t-shirts. Svart / vit logo Denna variant används när materialet ska tryckas i svart utan raster. negativ logo Samma som ovan, fast i negativ version. 2:2

7 grundregler logotypens frizoner minsta avstånd runt logotypen motsvarar bokstaven M i ordbilden Vår logotyp ska alltid få den generösa yta den förtjänar, med mycket luft omkring sig. Ibland kan det emellertid bli trångt och då har vi definierat en minsta gräns runtomkring som inte får överträdas. Logotypen bör alltid placeras i nedre vänstra hörnet enligt angivna proportioner och mått. Undantag vid kontorstryck. Se 3:1 3:3. Logotypen har en unik form, där det inbördes förhållandet mellan skölden och ordbilden är fast. Den får alltså inte ändras annat än i storlek. För att hålla proportionen, håll ned shift - tangenten om du behöver ändra logotypens storlek. Kommandot kan variera beroende på programvara och dator. Den minsta tillåtna storleken på logotypen är 20 mm. minsta storlek 20 mm D e t ä r l ä t t at t g ö r a f e l. H ä r ä r n å g r a e x e m p e l p å felaktig användning av logotypen. Ändra inte proportionerna i logotypen. Använd inte skuggor eller andra effekter. Rotera inte logotypen. Beskär inte logotypen på något sätt. Ändra inte de inbördes storlekarna i logotypen. Komplettera inte ordbilden med din egen text. Man får heller aldrig använda enbart symbolen utan att logon finns i sin helhet på samma produkt. Se 3:3, 6:6. Marknadsdag Originalfiler att ladda ner På vårt intranät hittar du samtliga varianter av logotypen i olika filformat. Där står också kort beskrivet vilken fil som lämpar sig bäst för vilket ändamål. 2:3

8 grundregler verksamhetsknutna logotyper De verksamheter som konkurrerar utanför kommunens gränser har fristående logotyper för sina verksamheter. För att stärka kopplingen till och dra fördel av kommunens kraft får gymnasieskolan och turistbyrån synas som en andra nivå i logotypen. Det är endast dessa två versioner utanför Tranemo kommuns huvudlogotyp som får förekomma. 2:4

9 grundregler färger För att ge Tranemo kommuns identitet ett tydligt uttryck finns ett antal profilfärger framtagna. Vår huvudfärg är en harmonisk grön nyans. Tonen är mjuk, men samtidigt rejäl och solid och fungerar tack vare sin tydliga, distinkta karaktär som en klart särskiljande och stark signalfärg. Tillsammans med ett antal kompletterande färger får vi vår egen färgpalett som förenklar färgval i produktionen. PMS: 362 RGB: 63, 156, 53 CMYK: 80, 0, 100, 0 Hexadecimal: 3f9c35 NCS: S 3040-G10Y PMS: 359 RGB: 153, 200, 140 CMYK: 40, 0, 48, 0 Hexadecimal: E2D478 NCS: S 2030-G10Y PMS: 484 RGB: 152, 50, 34 CMYK: 8, 94, 99, 34 Hexadecimal: NCS: S 4050-Y90R PMS: 424 RGB: 108, 111, 112 CMYK: 0, 0, 0, 70 Hexadecimal: 6C6F70 NCS: S 5000-N PMS: 421 RGB: 181, 182, 179 CMYK: 0, 0, 0, 30 Hexadecimal: B5B6B3 NCS: S 3000-N silver PMS: 877 2:5

10 grundregler typografi Typografi (vilka typsnitt vi använder) är en viktig del i vårt samlade uttryck. Genom god och konsekvent typografi har vi möjligheten att ange samtalstonen, förmedla en viss känsla och skapa igenkänning. Intern produktion Övergripande för vår kommunikation gäller att Arial används i rubriker och Palatino i löpande text. Båda är systemtypsnitt och finns som standard i alla våra datorer. Extern produktion Vid viss extern produktion, som visitkort, korrespondenskort, skyltar och tryck på kläder används Futura. För mer information kontakta kansliavdelningen. abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö futura normal abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö Palatino (för brödtext) abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö Palatino kursiv (för bildtexter) abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö Arial black (för rubriker) abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö Arial (för brödtext på webben) 2:6

11 grundregler Layouten en del av vårt grafiska formspråk Layout är det grafiska samspelet mellan text, rubrik, logotyp, bild och färg. Och framförallt luft vita ytor som gör det lättare för ögat att söka sig till det vi vill kommunicera. En konsekvent layout skapar samtidigt en positiv igenkänningseffekt mottagaren känner igen Tranemo kommun. Vita ytor är viktiga Vår visuella identitet är det ansikte som gör det möjligt för omvärlden att identifiera Tranemo kommun och dess verksamhet. För att skapa ett tydligt grafiskt formspråk, låt så långt som möjligt en luftspalt skapa en fri yta, både ovanför och nedanför symbolen, som exemplen bredvid visar. En väl disponerad bildyta och avvägd balans handlar alltså inte bara om vår logotyp och användningen av den, utan om helheten där enkelhet och luft är viktiga grafiska element. K o m m u n i k at i o n av underenheter Underenheter, som till exempel förvaltningar och avdelningar, beskrivs genom text eller sidfot i brev. I andra grafiska dokument, som till exempel trycksaker och annonser, kan underenheter namnges i rubrik, beskrivas i text och stå som avsändare. För att ytterligare förstärka igenkänningen kan illustrationer och foton som återspeglar underenheternas särdrag användas. vit yta o va n f ö r symbolen Grundprincip för layout H ä r g å r e n o s y n l i g l i n j e s o m s k a l i n j e r a m e d ö v r i g text eller bild här finns möjlighet att skriva avsändarenhet och www adress H ä r g å r e n o s y n l i g l i n j e s o m s k a l i n j e r a m e d ö v r i g text eller bild vit yta u n d e r symbolen 2:7

12 Grundregler Övriga grafiska element Ett extra grafiskt element som kan användas i olika sammanhang är en välvd form, som liknas vid en mo. Den kan användas för att förstärka profilen och därigenom tillhörigheten till Tranemo kommun. Denna form, fast i konkav variant, kan också användas i överkant av annonser, broschyrer, blad med mera. Här är det lämpligt att placera ett enhetsnamn eller en rubrik i Arial. Nertill när det inte ska ligga någon text i bågen. Nertill om det ska ligga text i bågen. Se exempel på olika enheter där dessa grafiska element används under flik 4 och 5. Upptill om man vill lägga en rubrik i bågen. Nertill när det inte ska ligga någon text i bågen. Nertill om det ska ligga text i bågen. Upptill om man vill lägga en rubrik i bågen. 2:8

13 grundregler Skriv kort säg mycket men inte allt Hur vi uttrycker oss i skrift påverkar i väldigt hög grad hur folk uppfattar oss. Det ligger också ett stort PR-värde i felfria, rätt uppställda och genomtänkta texter. Du som skriver texter, som ska kunna uppfattas korrekt av ett stort antal läsare, måste skriva så enkelt och begripligt som möjligt. Utmaningen är att kombinera enkelheten med ett korrekt och täckande budskap. Nedan får du några enkla grundregler som kan hjälpa dig att nå fram till din läsare. Stavning När det gäller stavning är det säkrast att du använder den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Ordlistans första form är att föredra. Undvik böjningsformer och stavningsvarianter som är märkta äv. (även) i ordlistan. De fullständiga namnen på svenska myndigheter hittar man i Sveriges statskalender. Där finns även enskilda institutioner och tidningar listade. Tänk på målgruppen Varje gång du ska skriva en text är det viktigt att du tänker efter: Vilket syfte har texten? Vem ska läsa den? Skriv rätt Stavfel och språkfel innebär ofta att mottagaren misstror avsändarens kompetens även när det gäller innehållet. Dessutom kan ju vissa språkfel ge texten en helt annan betydelse än den avsedda. Låt alltid någon annan läsa igenom viktiga texter. Skriv enkelt Man kan skriva ledigt och levande med enkla medel prova t.ex. att byta ut endast och beträffande mot bara och om. Undvik långa och svåra ord och meningar. Skriv kort Alltför ordrika skrivelser tar tid att traggla sig igenom och motarbetar alla skribenters syfte att väcka intresse. Detta är huvudfrågorna oavsett om du skriver annonser, beslut, rapporter, brev eller andra texter. Precisera Det räcker inte att svara att syftet är att informera. Du måste precisera vad du vill uppnå, hur du vill att texten ska påverka läsarna. Anpassa språket efter ämnet och mottagaren Försök att se din text med mottagarens ögon när du planerar, strukturerar och bearbetar texten: Välj en lagom personlig ton. Välj relevant innehåll. Disponera texten på ett logiskt sätt. Förklara allt som behöver förklaras. Skriv informativa rubriker. Undvik långa och invecklade meningar. Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. Sammanfatta det viktigaste. 2:9

14 grundregler Pappersval Valet av papper har stor betydelse. För mottagaren förmedlar det en känsla. Till våra trycksaker, såsom broschyrer och utbildningsmaterial, använder vi MultiDesign Smooth (från Papyrus). Det är ett vackert papper med kvalitetskänsla och som ger bra bildåtergivning. Papperet har en matt yta som skapar ett lugn och gör texten lättläst. Tranemo kommuns papper ska vara miljövänligt. Eftersom pappersproduktion tillhör de stora påverkarna på miljön använder vi medvetet papper med miljövänlig produktion och miljövänliga råvaror. 2:10

15 kontorstryck Kontorstryck Samtidigt med framtagandet av vår nya logotyp har också designen av vårt kontorstryck uppdaterats. Kontorstryck, såsom brevpapper, kuvert, visitkort med mera fungerar ofta som en representant för oss när vi själva inte är närvarande. Därför är det viktigt att det är tydligt vem som är avsändare och att materialet uppfattas som sympatiskt och trovärdigt. Konsekvens, typografi, tryckkvalitet, läsbarhet och pappersval är alla delar som tillsammans bidrar till en god helhetsupplevelse. BRevpapper Sidfot: Palatino Linotype Textstorlek: 8 pt Radavstånd: 12 pt 15 mm 15 mm 50 mm Använd ej kursiv eller fet stil. Sidfoten finns i den digitala mallen som också går att individanpassa, från person till person. Två- eller flersidiga brev skrivs ut på brevpapper hela vägen. 3:1

16 kontorstryck Visitkort Namn: Futura Medium Textstorlek: 10 pt Titel: Futura Medium Textstorlek: 5,5 pt Radavstånd: 10 pt Information: Futura Medium Textstorlek: 7 pt Radavstånd: 10 pt 6 mm 5 mm 6 mm 32 mm Anette Nordberg Informationssamordnare Direkt: Mobil: avdelning/enhet Postadress: Tranemo kommun, Tranemo Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo. Fax Växel mm Korrespondenskort Namn: Futura Medium Textstorlek: 10 pt Titel: Futura Medium Textstorlek: 5,5 pt Radavstånd: 10 pt Information: Futura Medium Textstorlek: 7 pt Radavstånd: 10 pt 6 mm 6 mm 32 mm 5 mm Anette Nordberg Informationssamordnare/avdelning Direkt: Mobil: avdelning/enhet Postadress: Tranemo kommun, Tranemo Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo. Fax Växel mm 3:2

17 kontorstryck KUVERT Adress: Futura Medium, 7 pt 10 mm 10 mm 42 mm Logtypens placering och storlek är konstant oavsett storlek på kuvert. Tranemo kommun, Tranemo mapp Tranemo kommun, Tranemo Telefon :3

18 trycksaker Trycksaker Tranemo kommuns olika enheter ger tillsammans ut en mängd olika broschyrer och foldrar under ett år, som varierar i format, omfång och budskap. För att alla trycksaker ska ge ett enhetligt och professionellt intryck som bidrar till att stärka vår gemensamma profil är det viktigt att de utformas enligt de grafiska riktlinjerna. Här följer några exempel på hur utformningen av trycksaker kan se ut och vad du bör tänka på när det gäller logotyp, bilder, rubrikplacering och brödtext. Broschyrer Biblioteket Höstens och vinterns program tidskrifter/magasin kommunalt Forum Nr :1

19 trycksaker informationsmaterial Om du använder ett färgat papper, se till att det går i ton med någon av våra grundfärger (2:5) verksamhetsnamnet Informationsmaterialet är i de flesta fall i formatet A4, som vi kopierar själva. Här kan man lägga in en rubrik. Framsida Rubriker och underrubriker Brödtext skrivs med Palatino. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. Då Em deliquisl doloboreet ip ex esecte do consequat. El delendi pissi.em dolorpe raessis ercipit nis el dolenit inisim dolor ilis aut acilit nulla consequat. Ut at. Ex esenis nonsequ iscilis sisisisl Rubriker och underrubriker Rubriker och underrubriker Brödtext skrivs med Palatino. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. Då Em deliquisl doloboreet ip ex esecte do consequat. El delendi pissi.em dolorpe raessis ercipit nis el dolenit inisim dolor ilis aut acilit nulla consequat. Ut at. Ex esenis nonsequ iscilis sisisisl exeros adio consequate vel iure modio doluptat. Ut lorem nonum vel delendit verat irit velenim diam, vel eros alissi.lorero exeratie mod eu feuguer sum quisciduip eugue modolor auguerostio dolortisit at in eriure mincili. Brödtext skrivs med Palatino. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. Då Em deliquisl doloboreet ip ex esecte do consequat. El delendi pissi.em dolorpe raessis ercipit nis el dolenit inisim dolor ilis aut acilit nulla consequat. Ut at. Ex esenis nonsequ iscilis sisisisl exeros adio consequate vel iure modio doluptat. Ut lorem nonum vel delendit verat irit velenim diam, vel eros alissi.lorero exeratie mod eu feuguer sum quisciduip eugue modolor auguerostio dolortisit at in eriure mincili.cum quat etuer sit lum quat vel utatue magnit, quat. Ut vel ercipsu sciliquisci tio euiscil iurem vulland ionsecte tat velenim in enim velisit ip et luptat lam vercillaor irit aute con eugiamc onsectet la facipissi. Läs mer på Insida 4:2

20 annonser Annonser Annonser är ett kraftfullt marknadsföringsinstrument och måste naturligtvis följa de riktlinjer vi har tagit fram för vår visuella identitet. Den grundläggande idén är att använda en enkel, men levande layout. Bilder, typografi och en lättidentifierad logotyp ska kommunicera budskapet. Texterna ska inte typograferas i för stor grad. Varje annonsmillimeter kostar pengar, men frestas inte att fylla varje betald millimeter med text och bild. Ge plats åt luft och vilsamt utrymme för ögat. Ett annat tips är att inte ha för många fokuseringspunkter (enheter) i annonsen. Håll dig till ett budskap. Då ökar chansen att fler läsare blir intresserade och tar till sig innehållet. platsannonser Just nu söker vi kanslist Brödtext skrivs med Palatino. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. Då Em deliquisl doloboreet ip ex esecte do consequat. El delendi pissi.em dolorpe raessis ercipit nis el dolenit inisim dolor ilis aut acilit nulla consequat. Ut at. Ex esenis nonsequ iscilis sisisisl exeros adio consequate vel iure modio doluptat. Ut lorem nonum vel delendit verat irit velenim diam, vel eros alissi.lorero exeratie mod eu feuguer sum quisciduip eugue modolor auguerostio dolortisit at in eriure mincili. Verat adio diam iniscidunt la faccumsandit digna consed magna conse molore vel diametue dolore delis nulputat.agna faccum velese min vel illa acinim incipit alis ad dolore magna faccums andreet, commy numsandre min eugiam, quis nos dolor suscidunt lore con voloborero consenim euguerat. 3-spalt DISTRIKTSSKÖTERSKA/ SJUKSKÖTERSKA Till Omsorgsförvaltningen. Upplysningar lämnas av enhetschef Sofia Östensson, tel Välkommen med din ansökan senast Läs mer på vår hemsida under lediga tjänster. 2-spalt 5:1

21 annonser Meddelandeannonser Annonsen intill är en samlingsannons som används framförallt i STT. I dessa annonser är det enda stället där vi frångår luftsplaten av utrymmesskäl. samhällsbyggnadsavdelningen information från din kommun Nu är det dags för insamlingsturer! Suscip erosto dio conse erate commolore feugait luptat utem exero esendreriure facipsummy nullaor tiscilla aciduipit wisim nonse te dionsequis et, susto odiat. Igna facing ex er incil duisl et aciduisl et atisi. kommunfullmäktige Kungörelse Suscip erosto dio conse erate commolore feugait luptat utem exero esendreriure facipsummy nullaor tiscilla Suscip erosto dio conse erate commolore feugait luptat utem exero esendreriure facipsummy nullaor tiscilla aciduipit wisim nonse te dionsequis et, susto odiat. Igna facing ex er incil duisl et aciduisl et atisi. At. Perillan vullute te dolore magniatet aliquiscil ut wisci erostie magnit iure min exero odigna am in vel ero commy nosto commy nonsenit utat adio exercilit ut dolortis dolore digna faciduisl utet niam, conse tet, velessit volobore magna facin ut alis augue facillam il et ametueros aliquamcommy non veniam eugait at. Laore tet velesto dolum quis alisit vel ut praestrud tionullam alit, conullam in ea am veliquip eugait volor sequat vel utat. Nibh eum irit wis dolum zzrit exer acil ea facil incilisim in ut volobor aliquis dolobor ing enit adit, vullamet, volestrud modolestrud et, sum incidui blam velenis nim do dipsum ercilit at, suscillaor ad dolorpero ea adit iurem quisit at pratum doleniscin venim sent ut wis nim quiscip sustrud zzrillum ad tio esto dolesed et adigna eumsandreet iriusci duipsum zzriure faci bla feuis num aci te venissed tie feuguero etuerosnon henit alit lum min ver susci bla faccummodo eum dolobortie ex ex eu faccum ex eum veriure magna feuisit lan ulput dunt veratuerat velit niam, sit nulputet nim quipsum sandre faccum etum aliquam consenim zzrit, se feugait vulland reriuscil dolor iusci tio cor sed iriuscilis ad te do od dolorero eum dolobor sisi. numsandigna facil diam, qui tat. Ecte essendre tio conulla ndionsed te Diametum quatie ea commod tisim magnis acilluptat. Exerci et vel ing eui enis acillam, vero dolent nis dolobor sisi blamcor eratincipis nulla ad er at, sismoluptat wis aliquam venis del senisit numsandiam, cor augiat, consequ ipsustie dolutpat wis et augiamc sit wisl et praesequipit aliquatis niam, dolortie dit in vulland reetum diam, onsequat. Duiscin hent am quate dunt quis amcommy nosto od mod et lut vel iuscin verosto ea con henim il ea wisit, quisl eu faccum alisl dunt lorerilit niscillam, corem deliquat at. am zzrit vullaor tionulla feummol orperiu scinit, velesed do consectetuer Dunt lor ad min henim ein exer iriure inisit vel ullum quis augait ut nostrud dolor ilissisi bla augue magna feugait tet, core tat volessit aut lortio euguerat, ver inci tie core modignibh er il min hendreet adit nim inisi. et pratue faccum nullute do consed in ut ad et vel ilit adignis am adigna Na at ad dunt incidunt accumsandit consequam, voluptat lor sequam, ing eugiam, volorem zzrilit, volorper sectem zzrit illa feugait nos alismodit susting ea cor sim ing esed eumsandipisl eugait ver suscidunt ip eugait lam lum ex euisi euisi bla feum in etummodipsum quat am, quisi erat. ipsustisim velis nosto duis aliquisl Tum ver suscip ex etum iuscipit ea dolore dit, conulla augait iurem at, facipsusto odolorem quat dolorper quisiss iscillamet, velit, quat, quism naturvård Nu är det dags för insamlingsturer! Suscip erosto dio conse erate commolore feugait luptat utem exero esendreriure facipsummy nullaor tiscilla aciduipit wisim nonse te dionsequis et, susto odiat. Igna facing ex er incil duisl et aciduisl et atisi. Diametum quatie ea commod tisim enis acillam, vero dolent nis dolobor at, sismoluptat wis aliquam venis del dolortie dit in vulland reetum diam, sit wisl et praesequipit aliquatis niam, quis amcommy nosto od mod et lut wisit, quisl eu faccum alisl dunt lorerilit niscillam, corem deliquat at. Dunt lor ad min henim ein exer iriure susting sto duis aliquisl dolore dit, conulla augait iurem at, quisiss iscillamet, ve 3-spalt för STT information från din kommun kungörelse kommunfullmäktige Kungörelse Suscip erosto dio conse erate commolore feugait luptat utem exero esendreriure facipsummy nullaor tiscilla sent ut wis nim quiscip sustrud eumsandreet iriusci duipsum zzriure feuguero etuerosnon henit alit lum dolobortie ex ex eu faccum ex eum veratuerat velit niam, sit nulputet aliquam consenim zzrit, se feugait iriuscilis ad te do od dolorero eum numsandigna facil diam, qui tat. Diametum quatie ea commod tisim enis acillam, vero dolent nis dolobor at, sismoluptat wis aliquam venis del dolortie dit in vulland reetum diam, sit wisl et praesequipit aliquatis niam, quis amcommy nosto od mod et lut Kommunfullmäktige sammanträder Suscip erosto dio conse erate commolore feugait luptat utem exero esendreriure facipsummy nullaor tiscilla sent ut wis nim quiscip sustrud eumsandreet iriusci duipsum zzriure feuguero etuerosnon henit alit lum dolobortie ex ex eu faccum ex eum veratuerat velit niam, sit nulputet aliquam consenim zzrit, se feugait iriuscilis ad te do od dolorero eum numsandigna facil diam, qui tat. Diametum quatie ea commod tisim enis acillam, vero dolent nis dolobor at, sismoluptat wis aliquam venis del dolortie dit in vulland reetum diam, quis amcommy nosto od mod et lut wisit, quisl eu faccum alisl dunt lorerilit niscillam, corem deliquat at. 1-spalt för STT 1-spalt för UT och BT 5:2

22 annonser övriga annonser Rubriken ska ligga här i Arial black. Brödtext skrivs med Palatino. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. Då Em deliquisl doloboreet ip ex esecte do consequat. El delendi pissi.em dolorpe raessis ercipit nis el dolenit inisim dolor ilis aut acilit nulla consequat. Ut at. Ex esenis nonsequ iscilis sisisisl exeros adio consequate vel iure modio doluptat. Ut lorem nonum vel delendit verat irit velenim diam, vel eros alissi. Lorero exeratie mod eu feuguer sum quisciduip eugue modolor auguerostio dolortisit at in eriure mincili quamet ate et alit nonsectet wisimna commole ssequiscilit aliquis molutpa tionseq uipsum dolore ex endionsenit laorem irillaor suscin ea faccum zzrit, quiscidunt accum dolobor sum et adipisim veliquat ilis dio diam elissit lumsan hendio erit, sustrud mincinci te dunt alissequate mod exero Rubriken ska ligga här i Arial black. Brödtext skrivs med Palatino. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. Då Em deliquisl doloboreet ip ex esecte do consequat. El delendi pissi.em dolorpe raessis ercipit nis el dolenit inisim dolor ilis aut acilit nulla consequat. Ut at. Ex esenis nonsequ iscilis sisisisl exeros adio consequate vel iure modio doluptat. Ut lorem nonum vel delendit verat irit velenim diam, vel eros alissi. Lorero exeratie mod eu feuguer sum quisciduip eugue modolor auguerostio dolortisit at in eriure mincili quamet ate et alit nonsectet wisimna commole ssequiscilit aliquis molutpa tionseq uipsum dolore ex endionsenit laorem irillaor suscin ea faccum zzrit, quiscidunt accum dolobor sum et adipisim veliquat ilis dio diam elissit lumsan hendio erit, sustrud mincinci te dunt alissequate mod exero deliquip ea faci här finns möjlighet att skriva avsändarenhet och www adress 5:3

23 annonser övriga annonser Biblioteket önskar välkommen till barnteater HÄR KAN DET STÅ VILKa datum eller annat som gäller för detta. POstrud exercil doloreetum dolutat, sum nisl eugait in henit alit, velis nullandigna feu feum vel ulla faccum volorti onsectet nullam quatem quat lan ulputpat. Ed ex euipsuscilit lore vero odolummolor sequisl utpat. Pit prat ipis atio eugait praesed Använd denna layout när du har lite text. Rubriken ska ligga här i Arial black. Brödtext skrivs med Palatino. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. Då Em deliquisl doloboreet ip ex esecte do consequat. El delendi pissi.em dolorpe raessis ercipit nis el dolenit inisim dolor ilis aut acilit nulla consequat. Ut at. Ex esenis nonsequ iscilis sisisisl exeros adio consequate vel iure modio doluptat. Ut lorem nonum vel delendit verat irit velenim diam, vel eros alissi. Lorero exeratie mod eu feuguer sum quisciduip eugue modolor auguerostio dolortisit at in eriure mincili quamet ate et alit nonsectet wisim Tranemo gymnasieskola Använd denna layout när du har mycket text. 5:3

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och ger oss ett enhetligt utseende som stärker varumärket LinTek. Vårda den med kärlek. Logotyp > Vår logotyp används

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter En grafisk profil är mycket mer än bara en logotype och färg. Det är helheten i allt man visar upp som räknas. INNEHÅLL 01. LOGOTYPER 02. FÖRETAGSFÄRGER 03. TYPOGRAFI

Läs mer

Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är. Lingon 1. Lingon 2

Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är. Lingon 1. Lingon 2 F ä r g e r Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är Röd PMS 186 CMYK 0/100/82/7 R 198 G 12 B 48 HTML C60C30 Guld PMS 871 CMYK 40/43/84/8

Läs mer

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna Grafisk profil PRO Grafisk profil Den grafiska profil som du håller i handen, med dess mallar, är tänkt som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta med skriftlig information och kommunikation i PRO. PRO

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Annonser Sandvikens kommun

Annonser Sandvikens kommun Annonser Sandvikens kommun mått och riktlinjer sid Myndighetsinformation 2-spalt...2 Kallelse till Kommunfullmäktige 2-spalt...3 Platsannons 2-spalt...4 Platsannons 3-spalt...5 Platsannons med hänvisning

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6 Grafisk Manual Innehållsförteckning Om den grafiska manualen... 3 Grundregler... 4 Logotypen... 5 Användande av logotypen... 6 Storleksförhållande och placering... 7 Bilder... 8 Färger... 8 Typografi...

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Innehåll. Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9

Innehåll. Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9 Grafisk Ordlista Innehåll Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9 2 Ord och uttryck Adressering Vid adressering printas mottagarens adress på den trycksak som ska postinlämnas.

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

SKURUPS KOMMUNS GRAFISKA PROFIL Antagen av Kommunstyrelsen 2007-01-10

SKURUPS KOMMUNS GRAFISKA PROFIL Antagen av Kommunstyrelsen 2007-01-10 SKURUPS KOMMUNS GRAFISKA PROFIL Antagen av Kommunstyrelsen 2007-01-10 Innehållsförteckning Syftet med en enhetlig profil... 4 Att använda den grafiska profilen... 4 Logotyperna som är knutna till kommunen:

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9.

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9. profilmanual INNEHÅLL partex marking systems ab 3 Logotype 4 Färger 5 Typografi 6 Korrespondens 7 Powerpoint 8 Nyhetsbrev & Pressrelease 9 Annons 10 Trycksaker 11 Exponering 12 Bildekor 13 Skyltning 14

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

SWECYCLING GRAFISK PROFIL. Vår grafiska profil

SWECYCLING GRAFISK PROFIL. Vår grafiska profil Grafisk profil Vår grafiska profil Svenska Cykelförbundets visuella identitet är enkel och tydlig. Vi har ett rent och enkelt formspråk och en stark färgpalett med tydlig lokal förankring. Genom att använda

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KORT OM VARFÖR För att marknadsföringen av Emmaboda ska kunna få en bra effekt krävs det både långsiktighet och konsekvens i sättet att kommunicera.

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafisk profil manual. version 1

Grafisk profil manual. version 1 Grafisk profil manual version 1 Innehåll 0.0 1.0 Logotyp 1.1 friyta 1.2 storlek 1,3 ERK logotyp 2.0 Färger 2.1 färgschema & användning 3.0 Typsnitt 3.1 för tryck 3.2 för web/digitalt/mallar ABC ABC 4.0

Läs mer

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 grafisk profil för enköpings kommun 3 kort historik 4 enköpings kommunvapen 4 r ä d d n i n g s t j ä n s t e n 4 l o g o t y p

Läs mer

INBJUDAN. till tomt-träff för nyfikna nybyggare. Välkommen att träffa: Tid: Plats:

INBJUDAN. till tomt-träff för nyfikna nybyggare. Välkommen att träffa: Tid: Plats: INBJUDAN Välkommen att träffa: husförsäljare, banker, MSE, MWNet och repre sentanter från Mjölby kommun. Ta tillfället i akt att diskutera och ställa frågor om tomter, hus, lån, uppvärmning, bredband m

Läs mer

Del 1: GS identitetsmanual

Del 1: GS identitetsmanual Del 1: GS identitetsmanual Varumärkets identitet 1.1 GS-märket 1.2 GS-märket med text 1.3 Varumärkets korrekta användning 1.4 GS-märkets huvudfärg 1.5 Oacceptabel typografi 1.6 Filnamn 1.7 Filnamn med

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs.

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs. VÄRMLANDS PROFIL Sedan 1991 har Länsstyrelsen och Region Värmland arbetat med länets gemensamma marknadsföring och profilering i syfte att göra Värmland attraktivt och skapa förutsättningar för en god

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, oktober 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, oktober 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, oktober 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Grafisk manual 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundregler Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Tillämpning Kontorstrycksaker 11 Profi lmaterial 15 2 Inledning Den visuella bild vi förmedlar

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 INNEHÅLLsförteckning LOGOTYP Grunder...sid 05 Avståndsförhållanden...sid 06 Varianter...sid 07 Storlekar...sid 07 TYPOGRAFI Grunder...sid 09 Myriad Pro...sid 10 Volvofinans

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Innehåll. En fråga om identitet 1. Kuvert 11. Stadsvapnets historik 2. Annonser 12. Mölndals stads logotyp 3. Powerpointmallar och skyltar 13

Innehåll. En fråga om identitet 1. Kuvert 11. Stadsvapnets historik 2. Annonser 12. Mölndals stads logotyp 3. Powerpointmallar och skyltar 13 Grafisk manual Innehåll En fråga om identitet 1 Kuvert 11 Stadsvapnets historik 2 Annonser 12 Mölndals stads logotyp 3 Powerpointmallar och skyltar 13 Förvaltningsnamn 4 Fordon 14 Placering, mått och frizoner

Läs mer

A M E N S A F I F I A N U N U O G O T Y P. Mölndals stad

A M E N S A F I F I A N U N U O G O T Y P. Mölndals stad G R A F I S K M A N U A L E E N S M A M O R P I L E O G O T Y P Mölndals stad G R A F I S K M A N U A L E E N S M A M O R P I L E O G O T Y P A B S T S Innehåll En fråga om identitet 1 Kuvert 11 Stadsvapnets

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Grafisk manual. Riktlinjer för nya Kungälv Energi GRAFISK MANUAL KUNGÄLV ENERGI 1

Grafisk manual. Riktlinjer för nya Kungälv Energi GRAFISK MANUAL KUNGÄLV ENERGI 1 Grafisk manual Riktlinjer för nya Kungälv Energi GRAFISK MANUAL KUNGÄLV ENERGI 1 Logotypen Att logotypen slår vakt om våra kärnvärden är en viktig del i hela vår sammanhängande företagsidentitet. Grundsymbolen

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Introduktion. Logotyp i undantagsfall

Introduktion. Logotyp i undantagsfall Grafisk profil ens färger Introduktion Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

KUSTBEVAKNINGEN SWEDISH COAST GUARD VISUELL IDENTITET. 240 VISUELL IDENTITET FÖR KUSTBEVAKNINGEN i samarbete med Giv Akt Information 2010

KUSTBEVAKNINGEN SWEDISH COAST GUARD VISUELL IDENTITET. 240 VISUELL IDENTITET FÖR KUSTBEVAKNINGEN i samarbete med Giv Akt Information 2010 18 9 34 35 1 2 33 3 KUSTBEVAKNINGEN 32 SWEDISH COAST GUARD 31 VISUELL IDENTITET 3 29 27 28 27 26 25 24 i samarbete med Giv Akt Information 21 INNEHÅ LOGOTYP & SYMBOL FÄRGER TYPOGRAFI FÖR TRYCK TYPOGRAFI

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

Grafisk profil. Grundidé. Logotype

Grafisk profil. Grundidé. Logotype GRAFISK PROFIL Grafisk profil I en organisation som ArbetSam, bestående av många medlemsorganisationer, är det mycket viktigt att skapa igenkänning och tydliggöra gemensamma värden och intressen. Syftet

Läs mer

HUMANA. Grafisk profil

HUMANA. Grafisk profil 1 HUMANA Grafisk profil 2010 Innehållsförteckning sid 3 sid 4 8 sid 9 sid 10 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 Introduktion Logotyp & användning Färger Typografi & användning Tryckt material

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun KARLSBORGS KOMMUN En enhetlig grafisk profil gör oss tydligare för omvärlden. Ryssarnas upprepade angrepp mot Finland och östersjökusten efter Karl XII:s död blev upphovet

Läs mer

Moogio - Identity guidelines

Moogio - Identity guidelines Moogio - Identity guidelines Moogio - The logo The Moogio logo should always be as clear as possible, without distraction from other visual elements and should always be used in its entirety. There should

Läs mer

Grafiska riktlinjer skapar trygghet

Grafiska riktlinjer skapar trygghet Grafisk manual Vår grafiska profil ett verktyg som bygger identitet. Det är vi som är Storstockholms brandförsvar och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken

SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken QUALITY ON INTERNET SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken TEKNIK ÄR TRÅK IGT. Exero conullan er irilla acinibh el exeros nit la feummol orperat. Duipit volutpatem adipisis ad dio dolorperatie

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer