tranemo kommun grafisk manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tranemo kommun grafisk manual"

Transkript

1 tranemo kommun grafisk manual

2 innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens frizoner 2:4 verksamhetsknutna logotyper 2:5 Färger 2:6 Typografi 2:7 Layouten en del av vårt grafiska formspråk 2:8 Övriga grafiska element 2:9 Skriv kort säg mycket men inte allt 2:10 Pappersval 3 Kontorstryck 3:1 Brevpapper 3:2 Visitkort & Korrespondenskort 3:3 Kuvert & mapp 4 Trycksaker 4:1 Broschyrer & tidskrifter/magasin 4:2 Informationsmaterial 5 Annonser 5:1 Platsannonser 5:2 Meddelandeannonser 5:3 Övriga annonser 6 Exteriört 6:1 Skyltar 6:2 fasadskyltar 6:3 Flaggor 6:4 Fordon 7 Profilprodukter 7:1 Profilprodukter 7:2 Profilkläder 8 Utställningsmaterial 8:1 Roll-ups 8:2 Affischer 9 Digitala mallar 9:1 OH- och presentationsbilder 9:2 Powerpointmallar 9:3 Brevmall 9:4 Försättsblad till fax & Pressmeddelande 9:5 inbjudan 10 Övrigt 10:1 Diplom 10:2 Grafisk ordlista 10:3 Checklista för trycksaker 11 CD/Verktygslåda 11:1 Verktygslåda

3 introduktion Ett ansikte, en röst Varje individ och varje varumärke har sin unika karaktär, en exklusiv kombination av egenskaper som tillsammans formar en personlighet. När det handlar om att identifiera en människa är det ofta enkelt vi känner igen utseendet och rösten. När det gäller ett företag, en organisation, eller som i vårt fall en kommun, kan det vara betydligt svårare. Orsaken är inte sällan att kommunens ansikte inte är tydligt nog. Att försöka bygga ett varumärke utan en enhetlig och konsekvent genomförd grafisk profil är inte bara svårt. Det är helt enkelt dömt att misslyckas. Den grafiska identiteten består av det samlade visuella intrycket av en rad komponenter som till exempel logotyp, färger och typografi. En identitet som måste förmedlas konsekvent i alla de medier som vi använder oss av; platsannonser, brevpapper, visitkort, presentationer, rapporter, webb, fordon ja i alla typer av kommunikationsinsatser. Varför en grafisk profil tre starka skäl Tranemo kommun kommunicerar med sin omvärld på många olika sätt. Det finns tre starka skäl till varför det är klokt att klä denna kommunikation i en samlad grafisk profil. Identifikation För att alla ska uppfatta att det är Tranemo kommun som står bakom ett meddelande måste vi uppträda på ett konsekvent sätt. Med tiden arbetas kännedom in hos mottagarna och våra budskap får bättre genomslagskraft. Trovärdighet Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och förstärker våra budskap på ett positivt sätt. Därför är det viktigt att alla som kommunicerar utnyttjar samma visuella grund så att vi uppfattas som seriösa och trovärdiga. Innehåll Det är många befattningshavare inom Tranemo kommun som på olika sätt ska kommunicera externt eller internt. Genom att använda sig av de riktlinjer som anges här behöver var och en inte fundera över det grafiska utseendet utan kan koncentrera sitt arbete på innehållet i det budskap som ska förmedlas. Ett gemensamt ansvar För att lyckas med vår kommunikation och stärka kommunens identitet måste den grafiska identiteten vårdas ömt av alla som arbetar inom Tranemo kommun. Din insats i det arbetet är av avgörande betydelse. För det är du som är Tranemo kommun i det dagliga arbetet, i den ständigt pågående kommunikationen med vår omvärld. 1:1

4 Kommunvapnet Kommunvapnet en del av vår historia Våra ortsnamn är som en länk tillbaka i historien. Ett namn som verkar ha en uppenbar betydelse för oss idag kan härstamma från ord vi inte längre använder eller ens känner till betydelsen av. Den vanligaste tolkningen av Tranemo är tranmon mon där tranor håller till. Namnet skrevs år 1413 Tranumoo sokn, 1485 stavades det Tranamo och 1536 med dagens stavning. Ordet mo betyder sandslätt och betecknar även traktens jordmån, men tranor vistas hellre i våtmarker som myrar och mader vilket det också finns gott om här. Saken är att åtminstone fram till 1600-talet betydde mo även just våtmark. Det var just tranorna och den långa glasblåsartraditionen som låg till grund för Tranemos kommunvapen. Den heraldiska beskrivningen lyder: I grönt fält en stående trana av silver med röd hjässa samt med lyftad vinge, hållande i höger fot en nedåtriktad glasblåsarpipa av silver med anfångad röd glasmassa. Vapnet lever kvar Under medverkan av riksheraldikern togs ett förslag fram och kommunvapnet antogs av sammanläggningsdelegerade för Tranemo kommun, alltså det organ som verkade inom kommunblocket innan kommunen var färdigbildad. Detta skedde 1973, under brytningstiden mellan en äldre och en nyare lagstiftning, varför vapnet blev det sista som fick en Kungl.Maj:ts fastställelse, för att redan året efter registreras hos Patentoch registreringsverket. Vapnet kan vi inte ändra på och det kommer att leva kvar som en viktig symbol för det geografiska området Tranemo. Företag och organisationer kan använda vapnet för att profilera sig, efter tillstånd från kommunchefen. Vapnet kommer också att fortsätta att användas på vägskyltar med mera. 1:2

5 grundregler Tranemo kommuns logotyp Vår logotyp är en av våra mest dyrbara tillgångar. Det är dessutom den viktigaste beståndsdelen i vår visuella identitet. Den fungerar som en kvalitetsstämpel på allt vi företar oss och bidrar till en snabb identifikation på allt kommunikationsmaterial vi erbjuder vår omgivning. Därför ska vi inte vara rädda för att använda den så mycket som möjligt. Det viktiga är dock att vi använder den på rätt sätt! Två delar bildar en helhet Logotypen består av två delar, en symbol med den stiliserade tranan i en sköld och en ordbild, Tranemo Kommun. Logotypen har starka färger, tydliga former och god läsbarhet, vilket gör att den inte behöver göras överdrivet stor för att väcka uppmärksamhet. Den bör i görligaste mån placeras med generösa fria ytor omkring sig. symbol Ordbild 2:1

6 grundregler Användning av logotypen När du kan använd logotypen i färg. När du inte ska trycka i färg, använd den rastrerade svartvita varianten. Låt exemplen i manualen vägleda och inspirera dig. Se till att du alltid använder godkända färdiga original för tryck och övrig reproduktion. De olika logotyperna finns att ladda ner från vårt intranät. Är du osäker, kontakta kansliavdelningen. CMYK logo Denna variant används till allt material som trycks i fyrfärg. CMYK logo m negativ text Denna variant används vid placering i bild med mörk bakgrund och då den grå tonen inte ger tillräcklig kontrast och läsbarhet. Svart / vit rastrerad logo Denna variant används när materialet ska tryckas i svart med raster, till exempel vanliga utskrifter eller dagspress. Särskilda fall Ibland tillåter dock inte tryckteknik (skyltar, textilier, pennor) eller bakgrund (färger/bilder som konkurrerar med våra logotypfärger) att huvudlogotyperna kommer till sin fulla rätt. Därför finns alternativ som komplement till huvudlogotypen för dessa tillfällen. PMS logo Denna variant används när materialet endast trycks i PMS-färger, till exempel vid tryck av dekaler, skyltar eller t-shirts. Svart / vit logo Denna variant används när materialet ska tryckas i svart utan raster. negativ logo Samma som ovan, fast i negativ version. 2:2

7 grundregler logotypens frizoner minsta avstånd runt logotypen motsvarar bokstaven M i ordbilden Vår logotyp ska alltid få den generösa yta den förtjänar, med mycket luft omkring sig. Ibland kan det emellertid bli trångt och då har vi definierat en minsta gräns runtomkring som inte får överträdas. Logotypen bör alltid placeras i nedre vänstra hörnet enligt angivna proportioner och mått. Undantag vid kontorstryck. Se 3:1 3:3. Logotypen har en unik form, där det inbördes förhållandet mellan skölden och ordbilden är fast. Den får alltså inte ändras annat än i storlek. För att hålla proportionen, håll ned shift - tangenten om du behöver ändra logotypens storlek. Kommandot kan variera beroende på programvara och dator. Den minsta tillåtna storleken på logotypen är 20 mm. minsta storlek 20 mm D e t ä r l ä t t at t g ö r a f e l. H ä r ä r n å g r a e x e m p e l p å felaktig användning av logotypen. Ändra inte proportionerna i logotypen. Använd inte skuggor eller andra effekter. Rotera inte logotypen. Beskär inte logotypen på något sätt. Ändra inte de inbördes storlekarna i logotypen. Komplettera inte ordbilden med din egen text. Man får heller aldrig använda enbart symbolen utan att logon finns i sin helhet på samma produkt. Se 3:3, 6:6. Marknadsdag Originalfiler att ladda ner På vårt intranät hittar du samtliga varianter av logotypen i olika filformat. Där står också kort beskrivet vilken fil som lämpar sig bäst för vilket ändamål. 2:3

8 grundregler verksamhetsknutna logotyper De verksamheter som konkurrerar utanför kommunens gränser har fristående logotyper för sina verksamheter. För att stärka kopplingen till och dra fördel av kommunens kraft får gymnasieskolan och turistbyrån synas som en andra nivå i logotypen. Det är endast dessa två versioner utanför Tranemo kommuns huvudlogotyp som får förekomma. 2:4

9 grundregler färger För att ge Tranemo kommuns identitet ett tydligt uttryck finns ett antal profilfärger framtagna. Vår huvudfärg är en harmonisk grön nyans. Tonen är mjuk, men samtidigt rejäl och solid och fungerar tack vare sin tydliga, distinkta karaktär som en klart särskiljande och stark signalfärg. Tillsammans med ett antal kompletterande färger får vi vår egen färgpalett som förenklar färgval i produktionen. PMS: 362 RGB: 63, 156, 53 CMYK: 80, 0, 100, 0 Hexadecimal: 3f9c35 NCS: S 3040-G10Y PMS: 359 RGB: 153, 200, 140 CMYK: 40, 0, 48, 0 Hexadecimal: E2D478 NCS: S 2030-G10Y PMS: 484 RGB: 152, 50, 34 CMYK: 8, 94, 99, 34 Hexadecimal: NCS: S 4050-Y90R PMS: 424 RGB: 108, 111, 112 CMYK: 0, 0, 0, 70 Hexadecimal: 6C6F70 NCS: S 5000-N PMS: 421 RGB: 181, 182, 179 CMYK: 0, 0, 0, 30 Hexadecimal: B5B6B3 NCS: S 3000-N silver PMS: 877 2:5

10 grundregler typografi Typografi (vilka typsnitt vi använder) är en viktig del i vårt samlade uttryck. Genom god och konsekvent typografi har vi möjligheten att ange samtalstonen, förmedla en viss känsla och skapa igenkänning. Intern produktion Övergripande för vår kommunikation gäller att Arial används i rubriker och Palatino i löpande text. Båda är systemtypsnitt och finns som standard i alla våra datorer. Extern produktion Vid viss extern produktion, som visitkort, korrespondenskort, skyltar och tryck på kläder används Futura. För mer information kontakta kansliavdelningen. abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö futura normal abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö Palatino (för brödtext) abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö Palatino kursiv (för bildtexter) abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö Arial black (för rubriker) abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö abcdefghijklm nopqrstuvwqyzåäö Arial (för brödtext på webben) 2:6

11 grundregler Layouten en del av vårt grafiska formspråk Layout är det grafiska samspelet mellan text, rubrik, logotyp, bild och färg. Och framförallt luft vita ytor som gör det lättare för ögat att söka sig till det vi vill kommunicera. En konsekvent layout skapar samtidigt en positiv igenkänningseffekt mottagaren känner igen Tranemo kommun. Vita ytor är viktiga Vår visuella identitet är det ansikte som gör det möjligt för omvärlden att identifiera Tranemo kommun och dess verksamhet. För att skapa ett tydligt grafiskt formspråk, låt så långt som möjligt en luftspalt skapa en fri yta, både ovanför och nedanför symbolen, som exemplen bredvid visar. En väl disponerad bildyta och avvägd balans handlar alltså inte bara om vår logotyp och användningen av den, utan om helheten där enkelhet och luft är viktiga grafiska element. K o m m u n i k at i o n av underenheter Underenheter, som till exempel förvaltningar och avdelningar, beskrivs genom text eller sidfot i brev. I andra grafiska dokument, som till exempel trycksaker och annonser, kan underenheter namnges i rubrik, beskrivas i text och stå som avsändare. För att ytterligare förstärka igenkänningen kan illustrationer och foton som återspeglar underenheternas särdrag användas. vit yta o va n f ö r symbolen Grundprincip för layout H ä r g å r e n o s y n l i g l i n j e s o m s k a l i n j e r a m e d ö v r i g text eller bild här finns möjlighet att skriva avsändarenhet och www adress H ä r g å r e n o s y n l i g l i n j e s o m s k a l i n j e r a m e d ö v r i g text eller bild vit yta u n d e r symbolen 2:7

12 Grundregler Övriga grafiska element Ett extra grafiskt element som kan användas i olika sammanhang är en välvd form, som liknas vid en mo. Den kan användas för att förstärka profilen och därigenom tillhörigheten till Tranemo kommun. Denna form, fast i konkav variant, kan också användas i överkant av annonser, broschyrer, blad med mera. Här är det lämpligt att placera ett enhetsnamn eller en rubrik i Arial. Nertill när det inte ska ligga någon text i bågen. Nertill om det ska ligga text i bågen. Se exempel på olika enheter där dessa grafiska element används under flik 4 och 5. Upptill om man vill lägga en rubrik i bågen. Nertill när det inte ska ligga någon text i bågen. Nertill om det ska ligga text i bågen. Upptill om man vill lägga en rubrik i bågen. 2:8

13 grundregler Skriv kort säg mycket men inte allt Hur vi uttrycker oss i skrift påverkar i väldigt hög grad hur folk uppfattar oss. Det ligger också ett stort PR-värde i felfria, rätt uppställda och genomtänkta texter. Du som skriver texter, som ska kunna uppfattas korrekt av ett stort antal läsare, måste skriva så enkelt och begripligt som möjligt. Utmaningen är att kombinera enkelheten med ett korrekt och täckande budskap. Nedan får du några enkla grundregler som kan hjälpa dig att nå fram till din läsare. Stavning När det gäller stavning är det säkrast att du använder den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Ordlistans första form är att föredra. Undvik böjningsformer och stavningsvarianter som är märkta äv. (även) i ordlistan. De fullständiga namnen på svenska myndigheter hittar man i Sveriges statskalender. Där finns även enskilda institutioner och tidningar listade. Tänk på målgruppen Varje gång du ska skriva en text är det viktigt att du tänker efter: Vilket syfte har texten? Vem ska läsa den? Skriv rätt Stavfel och språkfel innebär ofta att mottagaren misstror avsändarens kompetens även när det gäller innehållet. Dessutom kan ju vissa språkfel ge texten en helt annan betydelse än den avsedda. Låt alltid någon annan läsa igenom viktiga texter. Skriv enkelt Man kan skriva ledigt och levande med enkla medel prova t.ex. att byta ut endast och beträffande mot bara och om. Undvik långa och svåra ord och meningar. Skriv kort Alltför ordrika skrivelser tar tid att traggla sig igenom och motarbetar alla skribenters syfte att väcka intresse. Detta är huvudfrågorna oavsett om du skriver annonser, beslut, rapporter, brev eller andra texter. Precisera Det räcker inte att svara att syftet är att informera. Du måste precisera vad du vill uppnå, hur du vill att texten ska påverka läsarna. Anpassa språket efter ämnet och mottagaren Försök att se din text med mottagarens ögon när du planerar, strukturerar och bearbetar texten: Välj en lagom personlig ton. Välj relevant innehåll. Disponera texten på ett logiskt sätt. Förklara allt som behöver förklaras. Skriv informativa rubriker. Undvik långa och invecklade meningar. Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. Sammanfatta det viktigaste. 2:9

14 grundregler Pappersval Valet av papper har stor betydelse. För mottagaren förmedlar det en känsla. Till våra trycksaker, såsom broschyrer och utbildningsmaterial, använder vi MultiDesign Smooth (från Papyrus). Det är ett vackert papper med kvalitetskänsla och som ger bra bildåtergivning. Papperet har en matt yta som skapar ett lugn och gör texten lättläst. Tranemo kommuns papper ska vara miljövänligt. Eftersom pappersproduktion tillhör de stora påverkarna på miljön använder vi medvetet papper med miljövänlig produktion och miljövänliga råvaror. 2:10

15 kontorstryck Kontorstryck Samtidigt med framtagandet av vår nya logotyp har också designen av vårt kontorstryck uppdaterats. Kontorstryck, såsom brevpapper, kuvert, visitkort med mera fungerar ofta som en representant för oss när vi själva inte är närvarande. Därför är det viktigt att det är tydligt vem som är avsändare och att materialet uppfattas som sympatiskt och trovärdigt. Konsekvens, typografi, tryckkvalitet, läsbarhet och pappersval är alla delar som tillsammans bidrar till en god helhetsupplevelse. BRevpapper Sidfot: Palatino Linotype Textstorlek: 8 pt Radavstånd: 12 pt 15 mm 15 mm 50 mm Använd ej kursiv eller fet stil. Sidfoten finns i den digitala mallen som också går att individanpassa, från person till person. Två- eller flersidiga brev skrivs ut på brevpapper hela vägen. 3:1

16 kontorstryck Visitkort Namn: Futura Medium Textstorlek: 10 pt Titel: Futura Medium Textstorlek: 5,5 pt Radavstånd: 10 pt Information: Futura Medium Textstorlek: 7 pt Radavstånd: 10 pt 6 mm 5 mm 6 mm 32 mm Anette Nordberg Informationssamordnare Direkt: Mobil: avdelning/enhet Postadress: Tranemo kommun, Tranemo Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo. Fax Växel mm Korrespondenskort Namn: Futura Medium Textstorlek: 10 pt Titel: Futura Medium Textstorlek: 5,5 pt Radavstånd: 10 pt Information: Futura Medium Textstorlek: 7 pt Radavstånd: 10 pt 6 mm 6 mm 32 mm 5 mm Anette Nordberg Informationssamordnare/avdelning Direkt: Mobil: avdelning/enhet Postadress: Tranemo kommun, Tranemo Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo. Fax Växel mm 3:2

17 kontorstryck KUVERT Adress: Futura Medium, 7 pt 10 mm 10 mm 42 mm Logtypens placering och storlek är konstant oavsett storlek på kuvert. Tranemo kommun, Tranemo mapp Tranemo kommun, Tranemo Telefon :3

18 trycksaker Trycksaker Tranemo kommuns olika enheter ger tillsammans ut en mängd olika broschyrer och foldrar under ett år, som varierar i format, omfång och budskap. För att alla trycksaker ska ge ett enhetligt och professionellt intryck som bidrar till att stärka vår gemensamma profil är det viktigt att de utformas enligt de grafiska riktlinjerna. Här följer några exempel på hur utformningen av trycksaker kan se ut och vad du bör tänka på när det gäller logotyp, bilder, rubrikplacering och brödtext. Broschyrer Biblioteket Höstens och vinterns program tidskrifter/magasin kommunalt Forum Nr :1

19 trycksaker informationsmaterial Om du använder ett färgat papper, se till att det går i ton med någon av våra grundfärger (2:5) verksamhetsnamnet Informationsmaterialet är i de flesta fall i formatet A4, som vi kopierar själva. Här kan man lägga in en rubrik. Framsida Rubriker och underrubriker Brödtext skrivs med Palatino. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. Då Em deliquisl doloboreet ip ex esecte do consequat. El delendi pissi.em dolorpe raessis ercipit nis el dolenit inisim dolor ilis aut acilit nulla consequat. Ut at. Ex esenis nonsequ iscilis sisisisl Rubriker och underrubriker Rubriker och underrubriker Brödtext skrivs med Palatino. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. Då Em deliquisl doloboreet ip ex esecte do consequat. El delendi pissi.em dolorpe raessis ercipit nis el dolenit inisim dolor ilis aut acilit nulla consequat. Ut at. Ex esenis nonsequ iscilis sisisisl exeros adio consequate vel iure modio doluptat. Ut lorem nonum vel delendit verat irit velenim diam, vel eros alissi.lorero exeratie mod eu feuguer sum quisciduip eugue modolor auguerostio dolortisit at in eriure mincili. Brödtext skrivs med Palatino. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. Då Em deliquisl doloboreet ip ex esecte do consequat. El delendi pissi.em dolorpe raessis ercipit nis el dolenit inisim dolor ilis aut acilit nulla consequat. Ut at. Ex esenis nonsequ iscilis sisisisl exeros adio consequate vel iure modio doluptat. Ut lorem nonum vel delendit verat irit velenim diam, vel eros alissi.lorero exeratie mod eu feuguer sum quisciduip eugue modolor auguerostio dolortisit at in eriure mincili.cum quat etuer sit lum quat vel utatue magnit, quat. Ut vel ercipsu sciliquisci tio euiscil iurem vulland ionsecte tat velenim in enim velisit ip et luptat lam vercillaor irit aute con eugiamc onsectet la facipissi. Läs mer på Insida 4:2

20 annonser Annonser Annonser är ett kraftfullt marknadsföringsinstrument och måste naturligtvis följa de riktlinjer vi har tagit fram för vår visuella identitet. Den grundläggande idén är att använda en enkel, men levande layout. Bilder, typografi och en lättidentifierad logotyp ska kommunicera budskapet. Texterna ska inte typograferas i för stor grad. Varje annonsmillimeter kostar pengar, men frestas inte att fylla varje betald millimeter med text och bild. Ge plats åt luft och vilsamt utrymme för ögat. Ett annat tips är att inte ha för många fokuseringspunkter (enheter) i annonsen. Håll dig till ett budskap. Då ökar chansen att fler läsare blir intresserade och tar till sig innehållet. platsannonser Just nu söker vi kanslist Brödtext skrivs med Palatino. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. Då Em deliquisl doloboreet ip ex esecte do consequat. El delendi pissi.em dolorpe raessis ercipit nis el dolenit inisim dolor ilis aut acilit nulla consequat. Ut at. Ex esenis nonsequ iscilis sisisisl exeros adio consequate vel iure modio doluptat. Ut lorem nonum vel delendit verat irit velenim diam, vel eros alissi.lorero exeratie mod eu feuguer sum quisciduip eugue modolor auguerostio dolortisit at in eriure mincili. Verat adio diam iniscidunt la faccumsandit digna consed magna conse molore vel diametue dolore delis nulputat.agna faccum velese min vel illa acinim incipit alis ad dolore magna faccums andreet, commy numsandre min eugiam, quis nos dolor suscidunt lore con voloborero consenim euguerat. 3-spalt DISTRIKTSSKÖTERSKA/ SJUKSKÖTERSKA Till Omsorgsförvaltningen. Upplysningar lämnas av enhetschef Sofia Östensson, tel Välkommen med din ansökan senast Läs mer på vår hemsida under lediga tjänster. 2-spalt 5:1

21 annonser Meddelandeannonser Annonsen intill är en samlingsannons som används framförallt i STT. I dessa annonser är det enda stället där vi frångår luftsplaten av utrymmesskäl. samhällsbyggnadsavdelningen information från din kommun Nu är det dags för insamlingsturer! Suscip erosto dio conse erate commolore feugait luptat utem exero esendreriure facipsummy nullaor tiscilla aciduipit wisim nonse te dionsequis et, susto odiat. Igna facing ex er incil duisl et aciduisl et atisi. kommunfullmäktige Kungörelse Suscip erosto dio conse erate commolore feugait luptat utem exero esendreriure facipsummy nullaor tiscilla Suscip erosto dio conse erate commolore feugait luptat utem exero esendreriure facipsummy nullaor tiscilla aciduipit wisim nonse te dionsequis et, susto odiat. Igna facing ex er incil duisl et aciduisl et atisi. At. Perillan vullute te dolore magniatet aliquiscil ut wisci erostie magnit iure min exero odigna am in vel ero commy nosto commy nonsenit utat adio exercilit ut dolortis dolore digna faciduisl utet niam, conse tet, velessit volobore magna facin ut alis augue facillam il et ametueros aliquamcommy non veniam eugait at. Laore tet velesto dolum quis alisit vel ut praestrud tionullam alit, conullam in ea am veliquip eugait volor sequat vel utat. Nibh eum irit wis dolum zzrit exer acil ea facil incilisim in ut volobor aliquis dolobor ing enit adit, vullamet, volestrud modolestrud et, sum incidui blam velenis nim do dipsum ercilit at, suscillaor ad dolorpero ea adit iurem quisit at pratum doleniscin venim sent ut wis nim quiscip sustrud zzrillum ad tio esto dolesed et adigna eumsandreet iriusci duipsum zzriure faci bla feuis num aci te venissed tie feuguero etuerosnon henit alit lum min ver susci bla faccummodo eum dolobortie ex ex eu faccum ex eum veriure magna feuisit lan ulput dunt veratuerat velit niam, sit nulputet nim quipsum sandre faccum etum aliquam consenim zzrit, se feugait vulland reriuscil dolor iusci tio cor sed iriuscilis ad te do od dolorero eum dolobor sisi. numsandigna facil diam, qui tat. Ecte essendre tio conulla ndionsed te Diametum quatie ea commod tisim magnis acilluptat. Exerci et vel ing eui enis acillam, vero dolent nis dolobor sisi blamcor eratincipis nulla ad er at, sismoluptat wis aliquam venis del senisit numsandiam, cor augiat, consequ ipsustie dolutpat wis et augiamc sit wisl et praesequipit aliquatis niam, dolortie dit in vulland reetum diam, onsequat. Duiscin hent am quate dunt quis amcommy nosto od mod et lut vel iuscin verosto ea con henim il ea wisit, quisl eu faccum alisl dunt lorerilit niscillam, corem deliquat at. am zzrit vullaor tionulla feummol orperiu scinit, velesed do consectetuer Dunt lor ad min henim ein exer iriure inisit vel ullum quis augait ut nostrud dolor ilissisi bla augue magna feugait tet, core tat volessit aut lortio euguerat, ver inci tie core modignibh er il min hendreet adit nim inisi. et pratue faccum nullute do consed in ut ad et vel ilit adignis am adigna Na at ad dunt incidunt accumsandit consequam, voluptat lor sequam, ing eugiam, volorem zzrilit, volorper sectem zzrit illa feugait nos alismodit susting ea cor sim ing esed eumsandipisl eugait ver suscidunt ip eugait lam lum ex euisi euisi bla feum in etummodipsum quat am, quisi erat. ipsustisim velis nosto duis aliquisl Tum ver suscip ex etum iuscipit ea dolore dit, conulla augait iurem at, facipsusto odolorem quat dolorper quisiss iscillamet, velit, quat, quism naturvård Nu är det dags för insamlingsturer! Suscip erosto dio conse erate commolore feugait luptat utem exero esendreriure facipsummy nullaor tiscilla aciduipit wisim nonse te dionsequis et, susto odiat. Igna facing ex er incil duisl et aciduisl et atisi. Diametum quatie ea commod tisim enis acillam, vero dolent nis dolobor at, sismoluptat wis aliquam venis del dolortie dit in vulland reetum diam, sit wisl et praesequipit aliquatis niam, quis amcommy nosto od mod et lut wisit, quisl eu faccum alisl dunt lorerilit niscillam, corem deliquat at. Dunt lor ad min henim ein exer iriure susting sto duis aliquisl dolore dit, conulla augait iurem at, quisiss iscillamet, ve 3-spalt för STT information från din kommun kungörelse kommunfullmäktige Kungörelse Suscip erosto dio conse erate commolore feugait luptat utem exero esendreriure facipsummy nullaor tiscilla sent ut wis nim quiscip sustrud eumsandreet iriusci duipsum zzriure feuguero etuerosnon henit alit lum dolobortie ex ex eu faccum ex eum veratuerat velit niam, sit nulputet aliquam consenim zzrit, se feugait iriuscilis ad te do od dolorero eum numsandigna facil diam, qui tat. Diametum quatie ea commod tisim enis acillam, vero dolent nis dolobor at, sismoluptat wis aliquam venis del dolortie dit in vulland reetum diam, sit wisl et praesequipit aliquatis niam, quis amcommy nosto od mod et lut Kommunfullmäktige sammanträder Suscip erosto dio conse erate commolore feugait luptat utem exero esendreriure facipsummy nullaor tiscilla sent ut wis nim quiscip sustrud eumsandreet iriusci duipsum zzriure feuguero etuerosnon henit alit lum dolobortie ex ex eu faccum ex eum veratuerat velit niam, sit nulputet aliquam consenim zzrit, se feugait iriuscilis ad te do od dolorero eum numsandigna facil diam, qui tat. Diametum quatie ea commod tisim enis acillam, vero dolent nis dolobor at, sismoluptat wis aliquam venis del dolortie dit in vulland reetum diam, quis amcommy nosto od mod et lut wisit, quisl eu faccum alisl dunt lorerilit niscillam, corem deliquat at. 1-spalt för STT 1-spalt för UT och BT 5:2

22 annonser övriga annonser Rubriken ska ligga här i Arial black. Brödtext skrivs med Palatino. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. Då Em deliquisl doloboreet ip ex esecte do consequat. El delendi pissi.em dolorpe raessis ercipit nis el dolenit inisim dolor ilis aut acilit nulla consequat. Ut at. Ex esenis nonsequ iscilis sisisisl exeros adio consequate vel iure modio doluptat. Ut lorem nonum vel delendit verat irit velenim diam, vel eros alissi. Lorero exeratie mod eu feuguer sum quisciduip eugue modolor auguerostio dolortisit at in eriure mincili quamet ate et alit nonsectet wisimna commole ssequiscilit aliquis molutpa tionseq uipsum dolore ex endionsenit laorem irillaor suscin ea faccum zzrit, quiscidunt accum dolobor sum et adipisim veliquat ilis dio diam elissit lumsan hendio erit, sustrud mincinci te dunt alissequate mod exero Rubriken ska ligga här i Arial black. Brödtext skrivs med Palatino. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. Då Em deliquisl doloboreet ip ex esecte do consequat. El delendi pissi.em dolorpe raessis ercipit nis el dolenit inisim dolor ilis aut acilit nulla consequat. Ut at. Ex esenis nonsequ iscilis sisisisl exeros adio consequate vel iure modio doluptat. Ut lorem nonum vel delendit verat irit velenim diam, vel eros alissi. Lorero exeratie mod eu feuguer sum quisciduip eugue modolor auguerostio dolortisit at in eriure mincili quamet ate et alit nonsectet wisimna commole ssequiscilit aliquis molutpa tionseq uipsum dolore ex endionsenit laorem irillaor suscin ea faccum zzrit, quiscidunt accum dolobor sum et adipisim veliquat ilis dio diam elissit lumsan hendio erit, sustrud mincinci te dunt alissequate mod exero deliquip ea faci här finns möjlighet att skriva avsändarenhet och www adress 5:3

23 annonser övriga annonser Biblioteket önskar välkommen till barnteater HÄR KAN DET STÅ VILKa datum eller annat som gäller för detta. POstrud exercil doloreetum dolutat, sum nisl eugait in henit alit, velis nullandigna feu feum vel ulla faccum volorti onsectet nullam quatem quat lan ulputpat. Ed ex euipsuscilit lore vero odolummolor sequisl utpat. Pit prat ipis atio eugait praesed Använd denna layout när du har lite text. Rubriken ska ligga här i Arial black. Brödtext skrivs med Palatino. Gärna med lite större radavstånd än Auto/Normal. Då Em deliquisl doloboreet ip ex esecte do consequat. El delendi pissi.em dolorpe raessis ercipit nis el dolenit inisim dolor ilis aut acilit nulla consequat. Ut at. Ex esenis nonsequ iscilis sisisisl exeros adio consequate vel iure modio doluptat. Ut lorem nonum vel delendit verat irit velenim diam, vel eros alissi. Lorero exeratie mod eu feuguer sum quisciduip eugue modolor auguerostio dolortisit at in eriure mincili quamet ate et alit nonsectet wisim Tranemo gymnasieskola Använd denna layout när du har mycket text. 5:3

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011 SELECTED WORK Mattias Kristensson 2011 WEBBDESIGN / LOGOTYP / GRAFISK PROFIL Made for Sales Made for Sales är ett rekryteringsföretag inriktat på sälj- och marknadstjänster. Programmering av site ej klar.

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang.

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang. Grafisk guide Känslan av Sunne Det här är en grafisk guide för Sunne kommun. Här hittar du riktlinjer och stöd för hur kommunikationen av platsvarumärket Sunne Värmland och organisationen Sunne kommun

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Grafisk manual för Malmö stad

Grafisk manual för Malmö stad Grafisk manual för Malmö stad 1 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 EFTER UMEÅ2014 KAPITEL 1 Umeå en kulturstad med framtiden för sig! 3 Umeå var europeisk kulturhuvudstad år 2014. Tillsammans med resten av Europa fick Umeå chansen

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7.

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. Grafiska riktlinjer för version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. checklista Appendix till Svenska

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET

Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET Informationsbehandling 2010 2 FÖRORD Detta lärdomsprov har skrivits under hösten 2010 i syfte att erhålla tradenomexamen inom utbildningsprogrammet

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Har du också skaffat XPress 3.2?

Har du också skaffat XPress 3.2? DESIGN TYPOGRAFI PRODUKTION NR 1 ÅRG 3 FEBRUARI 19941 FACKPRESSENS TYPOGRAFISKA FANTASILÖSHET Sid 3 6 LIDINGÖ TIDNING FICK NY FORM AV LUDVIG GRANDIN Sid 7 GE DINA RUBRIKER NYTT DJUP MED ADOBE DIMENSIONS

Läs mer

Att skriva uppsats. Bengt Kjöllerström 1

Att skriva uppsats. Bengt Kjöllerström 1 Innehåll Att skriva läsligt och läsbart... 3 Läsligt... 3 Tre sätt att förtydliga... 4 Läsbart... 5 Skriv kort, klart och konkret!... 7 Korrekt... 9 Att skriva med dator... 10 Sidans utformning... 10 Texten...

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Designguide för e-post

Designguide för e-post Designguide för e-post Så anpassar du formen efter bildblockering, spamfilter och bråkiga e-postklienter Innehåll Vad ögat ser har betydelse för hur det smakar......räcker det då med bra innehåll eller

Läs mer

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer

Myndigheternas skrivregler

Myndigheternas skrivregler Myndigheternas skrivregler Åttonde upplagan Språkrådet Adress till förlaget: Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm Telefon 08-598 191 00, fax 08-598 191 91 Beställningar: www.fritzes.se E-post:

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil

Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil case MMT-Palvelu Ingrid Öhberg Examensarbete för (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Företagekonomi Åbo 2013 EXAMENSARBETE Författare: Ingrid Öhberg

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

L K. Presentationsteknik. - hur förmedlar man sitt budskap? Hanna Linde och Therese Sundqvist

L K. Presentationsteknik. - hur förmedlar man sitt budskap? Hanna Linde och Therese Sundqvist G R A L L K Q L Aa Presentationsteknik - hur förmedlar man sitt budskap? Hanna Linde och Therese Sundqvist Kandidatarbete vid institutionen för stad och land 2008 BACHELOR THESIS AT THE DEPARTMENT OF URBAN

Läs mer

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress A F F Ä R S P L A N Tävling: Årets affärsplan, Ung företagsamhet region Göteborg Läsår: 2014-1015 Styrelsemedlemmar: Stina Lampa, Louise Nordback, Maria Oxelman, Dorothea Schander, Ellen Sander Rådgivare:

Läs mer